Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 3 Desember 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 3 Desember 2012"

Transkript

1 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 3 Desember 2012 Les om Å stå med et liv i hendene på aksjon i Finnmark Røde Kors Hjelpekorps 80 år fra en landsrådsleders bekjennelser Uorganiserte frivillige muligheter eller rot? Bamble best på bånn - redningsdykkerne fra Telemark FACE 2012 EM i plaster Danskene kom til Larvik

2 Innhold På den andre siden 2 Leder 3 Røde Kors fungerte som ettervern 4 Danske Røde Kors ere på besøg hos Larvik RKH 6 FACE 2012 eller EM i plaster 10 Status ressursgruppene 13 RICE eller CRIE 14 Å stå med et liv i hendene 16 Redningsdykkere Telemark 25 Røde Kors Hjelpekorps 80 år 30 Trygg sommer 38 På den andre siden Uegennyttig aktivitet Ordene tilhører ordfører i Hammerfest kommune, Alf Einar Jakobsen. Uttalelsen kom i en samtale jeg hadde med ham i oktober. Han mente det var utrolig at det fortsatt var mennesker i dagens samfunn som stilte opp når andre trengte hjelp, slik hjelpekorpset gjør det. Og det har det gjort, fra nord til sør og øst til vest, høyt og lavt, tørt og vått, året rundt siden Gratulerer Røde Kors Hjelpekorps med de 80 år! Roald Sæterdal er tidligere landsrådsleder, og forteller i denne utvidet utgaven Hjelpekorps om hans opplevelser fra sine mange år i Hjelpekorpset. Hjelpekorpset er ikke alene om å begi seg ut i det kalde, mørke, ukjente. Men sammen med andre frivillige organisasjoner, skiller de seg ut ved at de bruker fritiden sin på det. Og det er ikke småting de er vitner til. Til mars er det to år siden 9 ungdommer dro på scootertur på scootertur i Finnmark. 6 overlevde blant annet takket være hjelpekorpset i Hammerfest. Galskap, vil noen si. Vel, les beretningen og bedøm selv. Om bidragsyterne i dette nummer: Anders D. Nielsen og Anders Schultz er Teamledere i Hovedstadens Samariterkorps, Danmark Andreas Gjeitanger Müller er fra Oslo Røde RKH og Lagleder EM-laget 2012 Bjørn Runar Foss Sodeland er kommunikasjonsrådgiver i Telemark Røde Kors Eybjørn Paulsen er frilansfotograf Geodata blir ny partner 41 Revidert regelverk for Røde Kors Hjelpekorps 41 Er de spontane frivillige en viktig ressurs? 42 Uorganiserte frivillige i søkerekken 43 Hvor har det blitt av basisferdighetene? 44 Ser du meg? 45 Sentralt kurs i operativ ledelse barmark 47 De uorganisertes plass i redningstjenesten 48 Plastkart fra «Norge-serien 1: kan inneholde kritisk feil 49 Kontaktinfo landsråd og d-råd 50 Forside: Eybjørn Paulsen. Martin Alex Nielsen Men selv frivillig arbeid er ikke gratis. Bamble Røde Kors søkte Gjensidigestiftelsen og fikk råd til å utdanne 7 redningsdykkere. Det eksisterer mang gode idéer rundt i hjelpekorps-norge. På tide å forsøke å ført deres ut i livet? De uorganiserte frivillige det har vært flere aksjoner i løpet av den siste tiden hvor dette fenomenet har vært omtalt. Flere leserinnlegg diskuterer dette. Hjelpekorpset er ikke en øy. På aksjoner samarbeider vi med andre: profesjonelle og frivillige, og alle sitter inne med viten og kunnskaper som det kan være nyttig og inspirerende å høre om. Et forhåpentlig fast innlegg fremover vil være en gjesteskribent fra andre frivillige organisasjoner, redningsetater eller andre hjelpekorps-relevante fora. I denne utgaven har vi invitert Odd Kulø, leder for FORF, til å dele noen tanker med oss. God leselyst - og husk at idéer og innlegg alltid er velkomment. Gudleif Kristensen er ansatt ved distriktskontoret i Finnmark Røde Kors Ivar Guthu er medlem av Skien Røde Kors Roald Sæterdal er tidligere landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps Robert Bø er operativ leder i Buskerud RKH Sven Bruun er medlem av Oslo RKH og frivillig infoansvarlig i RKH Trine Andersen er ansatt i Vestfold Røde Kors Vivian Paulsen er mediarådgiver i Røde Kors. Leder Kompetanseløftet fortsetter Du holder nå et nytt nummer av vårt fagblad i hendene, et nummer med informasjon som vitner om en stor bredde i aktivitet rundt omkring i våre hjelpekorps, hendelser som har skjedd og forhold som betyr noe for fremtiden. Satsingsområdet kompetanseløftet som har vært arbeidstittel på mye av det Landsrådet har brukt tid på i år, videreføres i Dette gjelder både videreutviklingen av opplæringsplanen og et mål om å revitalisere Hjelpekorpsstrategien best på søk og redning som ett av Landsrådets handlingsplanmomenter i Ord som kompetanse og best på blir ofte synonymt med krav, et forhold som det har vært diskusjon om i vår linje siden den formelle innføringen gjennom regelverket midt på 90-tallet (for øvrig samtidig som første nummer av Hjelpekorpsbladet ble utgitt). Intensiteten i diskusjonen har variert noe, og nå er vi inne i en periode hvor dette forholdet skal belyses i en større sammenheng for hele Røde Kors i Norge. På bakgrunn av innspill fra ett distrikt, satte Landstyret dette på dagsorden med en høring i distriktene, og en diskusjon i en fellessamling mellom distriktslederen, Landsstyret og Landsrådene. Landsstyret behandler saken i sitt desembermøte. I hvor stor grad distriktene har involvert lokale ledd i høringen vites ikke når jeg sitter og skriver dette igjen vil det ha skjedd ting frem til du leser det. Av samme grunn kan jeg ikke i dag forutsi hva resultatet av diskusjonen fører til. For Landsrådet passer denne prinsipielle diskusjonen godt inn i tidsløpet med videreutvikling av opplæringsplanen, og det å gjøre vårt regelverk til et levende tidstilpasset styringsverktøy. Gjennom kompetanseløftet hadde vi allerede satt temaet krav på dagsorden, og på fellessamlingen mellom Landsrådets fag-ressursgrupper og Landsrådet (medio oktober) var dette et av temaene. De samlede innspillene til høringen var ikke klare til denne samlingen, men generelle tilbakemeldinger over tid, og noen enkeltinnspill berører forhold som harmonerer meget godt med hva Landsrådet selv mener må vurderes. Det er for tidlig å gå i detalj om hvilke tiltak som vil være aktuelle, men det er ingen hemmelighet at begrep som tilsvarende og realkompetanse vil være med i arbeidet videre. Alle innspill er velkomne og relevante men jeg må innrømme at jeg blir litt forundret når det brukes sterke, til dels usaklige argumenter basert på direkte feil grunnlag, i flere innspill. Samtidig som vi oppfordrer til å holde seg oppdatert på hva som er gjeldende retningslinjer (som for øvrig ikke er endret vesentlig på mange år), så tar vi utfordringen med at det kan gjøres forbedringer slik at aktuelle retningslinjer gjøres lettere tilgjengelig mht. fortolking. Tilsvarende at hjelpemidler for praktisk bruk av retningslinjene videreutvikles. Foto: Sven Bruun Et annet hjelpemiddel i samme arbeidsområde er resultatet av spørreundersøkelsen under Hjelpekorpskonferansen i vår. Denne tydeliggjorde behovet for kompetansetiltak spesielt for lokale ledere, både mht. daglig drift og operativ ledelse. Uten at daglig drift skal nedvurderes, legger Landsrådet størst vekt på den operative ledelse nå også relatert alle evalueringer det siste året som tydeliggjør behovet for gode innsatsprosedyrer. I et par tidligere ledere i Hjelpekorpsbladet har jeg berørt veiledning og tilsyn. Det er derfor interessant å registrere at fra ovennevnte spørreundersøkelse fremkommer et markert ønske om større tilsyn fra D-rådene. Det må av D-rådene oppfattes som et ønske fra de lokale Hjelpekorpsene om at eget D-råd er tydelige på sine forventninger, er synlig tilgjengelig og utøver tilsynet som støttende, veiledende. I denne lederen har jeg forholdt meg kun til forhold rundt temaet kompetanseløftet. Fremover vil mange andre forhold også settes på dagsorden, forhold relatert kompetanse/krav som forholdet til uorganisert frivillige, kontinuerlig overvåkning av om regelverket er tilpasset virkeligheten, og andre forhold bl.a. internt i vår organisasjon om rolleforståelse i samfunnssikkerhetssaker (generell beredskap). Her jeg sitter og skriver får jeg når jeg ser ut av vinduet en påminnelse om at vinteren er kommet, minus 15 grader og mye snø. Og når du leser dette, har da Miljøverndepartementet oppfylt sin lovnad om å få ut et nytt rundskriv om motorferdsel i utmark, som ivaretar våre behov? Som informert om til D-rådene er dialogen god men har vi fått et resultat som vi kan leve med allerede nå i vinter? Vinteren ute minner også om at nå nærmer det seg jul, så derfor benytter jeg samtidig anledningen til å ønske alle en god jul! God jul! Hilsen Ole Gladsø Landsrådsleder 2 3

3 Muligheter i Hjelpekorps Røde Kors fungerte som ettervern Takk til Arnfinn Akselsen som var så åpen og ville dele sin sterke livshistorie med oss Tekst og foto: Gudleif Kristensen En nydelig julidag gikk jeg om bord i hurtigruteskipet M/S Nordlys på tur fra Havøysund til Kjøllefjord, og troppet opp på Nordkyn hotell, hvor jeg hadde avtale om et møte med 42-åringen Arnfinn Akselsen, aktivt medlem i Kjøllefjord Røde Kors Hjelpekorps. Men det har han ikke alltid vært. Allerede i småskolen ble han kalt jævelunge. Han kunne ikke sitte stille lenge av gangen og var langt fra det vi kaller et skolelys. Lærerne påsto at han ikke jobbet med leksene, og var lat og dum. Han ble tvunget til å lese høyt for klassen til tross for at han hadde leseproblemer. På den tiden var det ikke noe som het leseproblemer. Gutten skulket bare skolearbeidet og ville ikke samarbeide. Sa lærerne. Den snille jævelungen Innerst inne var jævelungen egentlig snill, men stadige påminnelser om at han var en jævelunge gjorde at han måtte leve opp til sitt rykte. De to siste årene på ungdomsskolen fikk han bare gå på skole 2 dager i uka. Resten av tiden ble Arnfinn henvist til arbeidsutplassering. Greit nok det, kanskje, men noe tapt skolegang måtte det jo bli av dette. Om han ikke lystret var trusselen å bli sendt bort på skole for vanskeligstilte. Det var ikke så unaturlig å tenke seg at guttungen opparbeidet seg aggresjon mot samfunnet. Noe som resulterte i tidlig kontakt med narkotiske stoffer. Allerede i ungdomsskolen ble det røykt marihuana. Aggresjonen Etter endt ungdomsskole ble Arnfinn mannskap på tråler. Fangsten ble levert i Tromsø, og her var veien til sterkere stoffer ikke lang. Amfetamin og heroin kom inn i livet hans. I tillegg var alkoholen en venn. Det gikk slag i slag med fyll og slagsmål så snart anledningen bød seg. Arnfinn opparbeidet seg etter hvert et dårlig rykte. Han ble utstøtt. Ingen ville ha noe med han å gjøre. Aggresjonen mot samfunnet bare forsterket seg. Fordi han ikke fikk den skolegangen han hadde krav på lovet han å bli den største jævelunge og rusmisbrukeren i bygda. En pest og en plage for samfunnet. Den lovnaden hold han til fingerspissene. Resultatet ble fengselsstraffer både for vold og besittelse av til dels store menger narkotika. Hans første fengselstraff lød på 3 år og 7 mnd. Soningen fant sted i Trondheim. Første jul i fengsel var en stor belastning. Det var ikke fritt for at det kom tårer i øyekrokene. Men all elendighet til tross på julaften fikk han en positiv overraskelse som han minnes med glede. To voksne kvinnelige visitorer fra Røde Kors kom på besøk med kaker og vennlighet. Dette hadde ikke vært daglig kost for Arnfinn til nå. Livet ble tøffere etter hvert. Som narkoman ble det flere fengselsdommer og rehabiliteringsopphold i tillegg til en omflakkende tilværelse der narkotika var lett tilgjengelig. - Hva ga alkoholen og narkotikaen deg egentlig? - Alkoholen gjorde meg aggressiv. Det ble fyll og slagsmål. Heroinen gjorde meg avslappet og rolig. Det er vel derfor en bruker stadig må ha nye og sterkere doser. Derfor er det så farlig. Begynn med hasj, da er du i gang med et liv du egentlig ikke ønsker deg, men som de fleste ikke klarer å komme seg ut av. Det er min advarsel. - Hva fikk deg til å tenke på at dette måtte ta slutt? - Jeg fikk et ultimatum fra min kjæreste. Nå velger du meg eller rusen. Jeg tok det rette valget, men det ble tøft. Jeg bestemte meg for å søke rehabilitering ennå en gang, men ble avvist. Jeg hadde fått nok sjanser, var beskjeden jeg fikk. Lykken min var følgende: en venn så meg sittende på en kafé i Tromsø og sa: Arnfinn, nå ser du virkelig sliten ut. Du må på avrusning. Jeg skal hjelpe deg til å få plass. Dette var i I desember fikk jeg plass, og ble værende til våren Her fikk jeg endelig 32 år gammel diagnosen ADHD i tillegg til at jeg fikk konstatert lese- og skrivevansker. Så var jeg ikke dum allikevel. Jeg skulle gjerne vært lengre på den siste rehabiliteringen, men ble kastet ut av senteret angivelig fordi jeg ikke ville bekjenne den kristne tro. Jeg var oppgitt og frustrert. Jeg var kommet så godt i gang og så skulle dette ende slik? Skulle jeg havne i miljøet igjen? Jeg ringte til mine foreldre og tryglet om å få komme hjem for å bo på gutterommet. Svaret jeg fikk var positivt, og jeg er mine foreldre stor takk skyldig for at de lot meg få sjansen igjen. - Men det ble allikevel ikke så enkelt å komme hjem. Ingen ville ha noe med narkomanen og fengselsfuglen Arnfinn å gjøre. Mitt dårlige rykte og voldsdommene gjorde sitt til at jeg ikke fikk komme inn til lege eller sosialkontor. Jeg tok i min fortvilelse kontakt med lensmannen og satte han inn i situasjonen min. Han var forståelsesfull og lovet at han skulle ta seg av saken. Ikke lenge etter fikk jeg medisinrelatert rehabilitering. Det vil si Subutex. Subutex virket slik på meg at det tok bort jaget etter rus. Jeg fikk heller lyst til å gjøre noe nyttig i stedet for å ruse meg. - Så kom Røde Kors inn i bildet. Hvordan skjedde det? - Det hadde seg slik at jeg kjente mange av de som var og er i Røde Kors i Kjøllefjord. Jeg tok kontakt med dem og sa: Dere kjenner min bakgrunn får jeg være med på laget? Og slik ble det. Jeg ble tatt godt i mot og følte meg velkommen fra første dag. Ingen så på meg med rusbrukerbriller. Jeg var en av gjengen. Jeg har vanskelig å finne gode nok ord for det Røde Kors har gitt meg. Jeg har nå tatt alle nødvendige kurs for å bli en hjelpekorpser. Det vil si førstehjelp, hjertestarter, samband, kart og kompass og mer til. Jeg er regodkjent på førstehjelp og hjertestarter i år. Jeg har allerede vært med på leteaksjoner og øvelser og føler selv at jeg er blitt en ressurs. - Hva vil du fortelle med historien din? - At andre i min situasjon kan se at Røde Kors kan være til hjelp for å komme ut av et rushelvete. At Røde Kors kan bruke meg, med min ruserfaring, i kampen mot rus i forhold til ungdommen. Så vil jeg skryte av og takke Kjøllefjord Røde Kors for at de har gitt meg tilliten. De har beriket livet mitt og er på en måte blitt livslinen min, avslutter Arnfinn. Han stortrives med sin kjæreste, hennes datter og hundene deres. Han elsker også fisketurer ute i den flotte Finnmarks-naturen. Han har vært avholden fra alkohol siden han var omkring 20 år og narkotika siden Vi spurte operativ leder i Kjøllefjord Røde Kors Hjelpekorps, Michael Beck, hvordan det er å ha Arnfinn som en av sine aktive medlemmer. - Helt flott, svarer Michael Beck. - Han har glidd godt inn i miljøet og er blitt en ressurs. Han er lærevillig og deltar i alle våre aktiviteter. Han behandles som alle andre i hjelpekorpset, og må ta de nødvendige kurs for å kunne være med. At vi har vært med å bidra til å få han ut av rusmiljøet er jo bare flott. Men det største bidraget har han nok stått for selv, forteller Beck. 4 5

4 Dansk Røde Kors Danske Røde Kors ere på besøg hos Larvik RKH 2 samaritter fra Hovedstadens Samariterkorps (DK) var i Larvik for at besøge de norske samaritter, der hjalp på Roskilde Festival Turen var privat, men dog stærkt præget af Røde Kors-oplevelser, nye erfaringer og en masse venskaber. Tekst og billeder: Anders D. Nielsen og Anders Schultz, Teamledere, Hovedstadens Samariter-korps. Rejsen til Larvik Roskilde afdeling havde brug for hjælp til årets festival. I den forbindelse blev Larvik Røde Kors Hjelpekorps kontaktet, og forespurgt, om de ville hjælpe. Gladeligt drog 3 fra Larvik og 1 fra Ber-gen til Roskilde Festival. Her mødte vi de friske gutter fra det norske, som vi i august valgte at besøge. Turen til Larvik startede d. 13. august 2012, hvor vi sejlede med DFDS båden fra København til Oslo ud på eftermiddagen. I Larvik blev vi mødt af Klas-Göran (Klasse), som fulgte os til vores hotel. Klasse havde vi lært at kende under Roskilde, hvor vi sammen boede i M*A*S*H Campen. Klasse og Anders S. stabiliserer patient og anlægger halskrave. Foran os ventede 8 spændende dage i Larvik med undervisning, øvelse, måske en alarm eller 2 og ellers socialt samvær og afslapning. Larvik Røde Kors Hjelpekorps I Danmark findes der ikke Hjelpekorps, men derimod Røde Kors-samaritter, der frivilligt tager vagter til diverse arrangementer rundt om i landet. Det svarer i stor grad til sanitetsvagter for Hjelpekorpset i Norge. Den første dag fik vi forevist deres førstehjælpstasker, der gjorde sig bemærkede ved at være meget lettere og mindre end de tasker, vi bruger i Danmark. Dette er tildels fordi ilt og hjertestarter ikke er standardmateriel for et hold på udkald eller eftersøgning, da disse er en del af deres udvidede førstehjælpskursus og derfor er begræn- set til ambulancen. Derudover er deres førstehjælpstasker oppakket med henblik på, at man skal kunne gå med dem i mange timer, når de er på eftersøgningsopgaver. Uddannelse i Helpekorpset vs. uddannelse i Samariterkorpset Undervejs i vores ophold fik vi mulighed for at stifte bekendtskab med uddannelsesstrukturen i Hjelpekorpset. Strukturen minder meget om den tidligere uddannelsesstruktur i Danmark, som nu er blevet forenklet. Men at blive uddannet i Hjelpekorpset er en noget mere omstændig sag. Først og fremmest har de mange flere kurser. Erfarne samaritter vil huske, at vi i Danmark for få år tilbage havde en lignende uddannelsesstruktur. I Norge giver det mening fortsat at have en sådan, da deres uddannelsesmuligheder er så forskelligartet, at en vis fagkundskab er nødvendig. Det betyder, at man kan uddanne sig fagspecifikt inden for eftersøgning, søredning, kommunikation og GPS og førstehjælp. I tillæg til dette er der oprettet nationale ressourcecentre, der har udviklet dygtige instruktørgrupper, således at deres uddannelse altid er den bedste. Altid klar - klar til alt Uddannelserne i Hjelpekorpset er opdelt i tre niveauer: Den grundlæggende uddannelse, hvor den frivillige ser Røde Kors an og omvendt. Dette svarer i grove træk til vores teamsamarituddannelse, dog har teamsamariteren mere førstehjælp. Holdlederuddannelse og kompetenceudvidende. Den frivillige kan nu styre et hold på aktioner og vagter. Svarer i grove træk til Teamlederniveau i Danmark. Lederuddannelse sammenligneligt med vagtleder i Danmark. Disse uddannes til at styre aktioner og vagter. I Danmark uddannes samaritterne ud fra en håndbog skrevet af vores korpslæge og landsinstruktører. Uddannelsen foregår regionalt to steder i Danmark for de 2 nederste niveauer og på landsplan for det højeste niveau. Uddannelsen i Danmark er altså inddelt i 3 niveauer: Teamsamarit, teamleder og vagtleder. Uddannelserne fokuserer kun på førstehjælp, radiokommunikation og arbejde på skadested, da vi i Danmark ikke har med eftersøgning eller søredning at gøre. Teamsamarituddannelsen tager 51 timer ekskl. praktik i egen afdeling i løbet af uddannelsen. Uddannelsen indeholder udover anatomi, førstehjælp, båretransport og dokumentation, radiokommunikation, brug af hjertestarter og ilt, observation af kritisk syge og tilskadekomne og skadestedslære. Teamsamaritten bliver uddannet til at kommunikere og behandle patienten. I samarbejde med teamlederen udgør teamsamaritten et akuthold, som altid behandler en patient sammen. Teamlederuddannelsen tager 30 timer og samaritten kan først uddannes til teamleder efter 2 år som teamsamarit, hvor personen har fået erfaring. Uddanelsen bygger oven på teamsamarituddannelsen, og gør samaritten i stand til at lede akuthold. Rent første hjælpsmæssigt er der ikke meget mere uddannelse, dog må teamlederen give hjertemagnyl til patienter med hjerteproblemer (blodprop i hjertet). Teamlederen er uddannet til at lede en vagt med op til 5 samaritter. Vagtlederuddannelsen tager 30 timer og er en over bygning til teamlederuddannelsen, hvor samaritten bliver i stand til at lede vagter med over 5 samaritter. Ligeledes uddannes samaritten til i højere grad at kunne vejlede samaritterne, men også i konflikthåndtering, prioritering af tilskadekomne. Redningsbåden i Tjøme Om aftenen den første dag kørte vi en lille tur til Tjøme, hvor Røde Kors har en båd i døgnberedskab. Om aftenen og i weekenderne er responstiden på 5 minutter, i arbejdstiden er den på 30 minutter. Vi fik her en gennemgang af søredningsfunktionen hos Røde Kors. Båden har radar, søgelys, sonar både på langs og på tværs af båden samt varmesøgende kamera. Deres redningssvømmer iførte sig efterfølgende uldundertøj og tørdragt og hoppede i vandet, så vi kunne få en demonstration af, hvordan man redder folk op af vandet i langsom og hurtig fart. Normalt bruges redningssvømmeren ved søgning nær land, i områder hvor det kan være svært at se ordentligt fra båden. I Danmark ivaretages søredningstjenesten af de offentlige myndigheder, herunder marinen og hjemmeværnet. Røde Kors Samaritterne i Danmark driver udelukkende sanitetsvagter til forskellige private arrangementer. I København er det dog sådan, at samaritterne indgår som supplerende beredskab og kan stille med folk i forbindelse med katastrofer. 6 7

5 Danske Røde Kors Distriktsøvelse i Horten Lørdag var vi med til Vestfolds distriktsøvelse som en del af holdet fra Larvik. Holdet bestod af os to, Klasse og Thomas (holdleder) - som begge deltog på Roskilde festival i sommers - samt Eivind. Vi mødtes på Huset kl og kørte til Horten. Her mødtes vi med de andre fra Røde Kors, samt frivillige fra Norsk folkehjælp (NFS), Redningsselskabet (RS), Norske Redningshunde (NRH) og Radioamatørene (Norsk Radio Relæ Liga) som var med til øvelsen. Det blæste godt og efter danske forhold ville vi nok også havde valgt at bruge ordet regn, selvom Klasse var lidt skuffet over at været var så godt - Det er jo aldrig godt vejr når vi er på skarp (rigtig) aktion. Efter indskrivning af alle deltagere, fik Røde Kors-lederne på øvelsen udstukket en case. En 35 år gammel mand, var stukket af fra et psykisk plejecenter, iført hvide hospitalsbukser og en grøn skjorte. Manden led af skizofreni og havde været savnet siden kl. 07 samme morgen. Vores hold fik tildelt et område og en GPS-tracker. Vores område var i nærheden af vandet og vi tog derfor vores sikringsudstyr (redningsvest og klatresele) på således, at vi var klar til søg ved vand. Imens lederne oprettede KO kom der en melding over radioen om en bådulykke. To mindre både var støt sammen og den ene var brudt i brand. Da ulykken var sket i nærheden af os, besluttede KO at omprioritere, således at hundeføreren blev sat på sporet af den flygtede mand, mens re-sten af holdene blev sejlet ud til Bastøy, hvor der skulle ligge tilskadekommende. (Øen ligger et par kilometer ude i vandet og er egentlig en fængselsø med et åbent fængsel, hvorfor vi kun måtte færdes på dele af øen). Der var gode bølger og begge de danske samaritter var glade for både redningsvest og hjelm. Vores hold blev sat i land på den nordlige del af øen for at begynde strandsøgning. De tilskadekommende var blevet fundet på den anden side af øen, og vi blev derfor sendt ekspres af sted til skadestedet for at assistere de to fra redningsbåden, som var sendt i land. Vores vej blev dog hurtigt spærret af noget der mest af alt lignede et fårehegn, men med klar påtrykning af fængselsområde! Færdsel forbudt. Der stod vi så og kunne ikke komme videre. Vi kaldte KO og fik afvendt. Det gjorde vi så - næsten 40 min stod vi stille, til stor frustration for både holdet, KO og dem på skadestedet. Endelig kom der dog tilladelse fra KO om at vi kunne f å lov at passere hegnet, hvis vi holdt os langs stranden. 5 min senere stod vi så ved Molen og så båden sejle af sted med de første tilskadekommende. Vi fulgte med de to tilbageværende hjelpekorpser til skadesstedet, som lå mellem 5-10 minutters gang fra molen. Anders S. og Klasse gik i gang med undersøgelse af en pige mellem 15 og 20 år, som havde en stor flænge over højre øje, problemer med hukommelsen samt muligt nakketraume. Resten af holdet assisterede ved anlægning af halskrave og spineboard på endnu en pige i samme aldersgruppe, med åbent benbrud på venstre ben samt muligt nakketraume. Halskrave anlægges og patienten spines. Klasse leder og vi andre hjælper - skandinavisk samarbejde, når det er bedst. Efter at være blevet stabiliseret transporteres den tilskadekomne over stenstranden til jollen for videretransport mod sygehus. På billedet ses hele holdet fra Larvik: Klasse, Eivind (ben), Anders S, Anders D. og Thomas. Anders hvem?? De sidste ordrer gives inden jollen med de tilskadekomne slæbes ud til båden. Mindepladen på flagstangen. Teksten siger: Hovedstadens Samariterkorps, Røde Kors. Til minde om besøg, august Debriefing Anders S. og Klasse (der havde været en tur i vandet under øvelsen) fik skiftet tøj og Anders S. måtte konstatere at Klasse havde ret: Tørre sokker er næsten lige så godt som sex! I hvert fald når ALT ens tøj har været vådt i nogle timer. Og at Klasses forslag om badebukser, i stedet for underbusker, havde været ganske fornuftigt. Med tørt tøj samt lidt mad og drikke gik vi i gang med debriefing. Som vi også fandt ud af under øvelsen, bestod størstedelen af udfordringerne ikke i selve behandlingerne, men i koordineringen af mandskab og resurser. Desuden viste det sig, at der havde været en del problemer med radioforbindelsen. Her blev KO mindet om en vigtig ting, nemlig at spørge om hjælp. Det viste sig nemlig, at radioamatørene havde haft en repeater (RPT) med som de uden problemer kunne havde sat op. Derudover sagde Lederen af Norsk Førstehjælp, at de havde massevis af kort over området liggende så også denne udfordring kunne havde været løst både nemt og hurtigt. Alene de to ting ville havde gjort øvelsen en del nemmere. Om selve skadesstedet blev der givet ros for både kreativ tænkning og den førstehjælpsmæssige del. Selve forvirringen omkring mere praktiske ting og prioritering af de tilskadekommende fik Klasse til at opfriske en gammel, men vigtig regel. Nemlig at første mand på stedet også er sidste mand på stedet og indtager rollen On Scene Commander eller det som samaritterne i Danmark plejer at kalde Skadestedsleder - hvis altså ikke nogen mere erfarende/kompetente overtager ledelsen. Alt i alt altså en rigtig spændene øvelse som gav et godt indblik i hvad det norske hjelpekorps kan og hvilke udfordringer de har. Øvelser er jo til for at lære, og mon ikke man har taget til efterretning, hvordan man tackler situationen fremover, når de første på land, egentlig er uddannet til søredning, og hvad man gør, når de mangler om bord, samt hvordan skadestedet skal ledes. Udover anlæggelsen af halskrave og spineboard virkede førstehjælpsdelen ikke mere avanceret end vores. Vi talte noget om selve dokumentationen og observation af patienterne, som er noget vi bruger meget i Danmark. Den officielle del På trods af turens private karakter følte vi dog, at vi måtte have lidt mindegaver med fra Danmark. En tur på Landskontoret hjalp os med at fremskaffe et flag, som vi fik lavet en plade til i Norge. Gaven blev overrakt til Audun, som er korpsleder i Larvik Røde Kors Hjelpekorps i forbindelse med en mødeaften, hvor vi begge deltog. Her fik vi en endnu mere grundig gennemgang af deres tasker, som de skal kunne udenad. Vi fik også anledning til at fortælle om Røde Kors i Danmark, og hvordan vi som samaritter arbejder i Danmark. Vi havde medbragt en uniform for at kunne fremvise denne, og interessen var stor. Deres uniform består officielt kun af en orange vest med logo, men mange investerer i røde bukser, hvid skjorte/polo og en blå NATO-trøje. Deres tøj er dog meget dyrere end vores. Deres jakke koster op til 3500 kr., så interessen for vores påklædning var stor, da de hørte om vores priser. Tidligere på ugen havde vi fået mulighed for at få forevist deres forskellige computersystemer. De har et program, der hedder NING, der er meget lig DRKnet. Derudover findes der KORS-veien, som er den officielle intranetside, samt et ressourceprogram, et GPS-trackingsystem og et internetbaseret varslingssystem ved alarmer. I Danmark har vi også lignende systemer, der hjælper os med at administrere og kommunikeres med samaritterne. Vi har DRKnet, der minder lidt om KORS-veien. Derudover har vi i København et system der hedder VagtManager, der bruges til at administrere vagter, og sætte samaritter på vagter. VagtManager danner forbillede for et nationalt system, ELIAS, der er under udvikling. Systemet vil udover at kunne håndtere vagter, også kunne klare depotstyring, ligesom der vil blive udviklet systemer, der kan hjælpe samaritterne på vagt. Allerede nu er der udviklet et program til styring af radiokommunikation på store vagter som f.eks. Roskilde Festival, men også et behandlingsprogram er udviklet. Med tiden er det meningen, at vagtlederen vil få sit eget program, ligesom samaritter, der er på udkald på vagter, vil få en håndholdt version. På den måde vil både vagtleder og radioleder kunne se, hvad de forskellige hold laver og prioritere mandskabet bedst muligt. På Roskilde Festival er der desuden udviklet et GPS-program, der sammen med et specielt kort over Roskilde Festival hjælper samaritterne til at finde vej til tilskadekomne. Venskabsbånd er dannet og vi mødes igen Turen har været rigtig god. Meget lærerig og spændende. Vore norske (og svenske) værter har været helt fantastiske. Den imødekommendenhed vi har oplevet hos Larvik Røde Kors Hjelpekorps har været overvældende og god. Vi takker for nogle rigtig hyggelige dage, og glæder os allerede til at besøge jer igen næste gang, og lære endnu mere om Hjelpekorpset, samt forhåbentlig få lov til at være med på en skarp aktion, for sådan en nåede vi ikke denne gang, men der skal jo også være lidt til næste gang. Ligeledes glæder vi os til at få besøg fra Norge. Allerede i starten af september kommer en delegation af ledere fra Brøttum og Brumundal Røde Kors Hjelpekorps på besøg, men mon ikke også der dukker en gruppe af nordmænd op på Roskilde Festival 2013? Fra venstre: Klas-Göran, Anders S. Og Anders D. 8 9

Hjelpekorps BARMARK. Operativ ledelse

Hjelpekorps BARMARK. Operativ ledelse Hjelpekorps FAGBLAD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS Årgang 17 Nummer 3 Desember 2013 Operativ ledelse BARMARK LES OM BEREDSKAP ER EN MENTAL TILSTAND COLUMBIA, ZIMBABWE, NEPAL - som hjelpekorpser har du muligheten

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Les om RØFF: Ledersamling på Merket, friluftslivets gode førstegangs opplevelser, inspirasjon til RØFF e vinteraktiviteter

Detaljer

Verden i Alta - et samarbeidsprosjekt for barn og unge med ulik nasjonal, kulturell og språklig bakgrunn ble arrangert i Alta en uke i juni.

Verden i Alta - et samarbeidsprosjekt for barn og unge med ulik nasjonal, kulturell og språklig bakgrunn ble arrangert i Alta en uke i juni. Røde Kors Avisa INFORMASJON FRA FINNMARK RØDE KORS NR. 2 OKTOBER 2012 Røde Kors som ettervern Les mer side 3 Til Topps Les mer side 5 Verden i Alta Verden i Alta - et samarbeidsprosjekt for barn og unge

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER 16. november 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Fellestiltak

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Internasjonalt samarbeid krysser vann Foto: Kristin Veskje Internasjonale prosjekt, Cubansk og Libanesisk Røde Kors på Merket

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Les om Reisebrev fra Pakistan - SIDE 5 Skredgruppa i Rogaland 30 år - SIDE 9 Kurs i vannredning - oppdatert kursoversikt - SIDE

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Hjelpekorps SAMVIRKE SAMMEN OM. - Lørdagsskole i beredskap. FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen.

Hjelpekorps SAMVIRKE SAMMEN OM. - Lørdagsskole i beredskap. FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen. Hjelpekorps FAGBLAD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS Årgang 18 Nummer 1 April 2014 SAMMEN OM SAMVIRKE - Lørdagsskole i beredskap LES OM FRILUFTSORGANISASJON I 120 FRIFO i kamp for demokratiske prinsipper og naturen.

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011 Foto: Martin Alex Nielsen I denne utgaven kan du blant annet lese om: Hjelpekorpskonferansen 2011 - SIDE 4 Livredning i vann -

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Rustet til å redde liv når alarmen går: Finsekurs i operativ ledelse vinter 50 år! Side 4 10 VEILEDERPORTRETTET side 8 TATT AV

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 1 April 2011 I denne utgaven kan du blant annet lese om: Idrettskader SIDE 4 Hjelpekorpsets kontroll under ski-vm SIDE 6 Finsekurset avholdes

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER

RESSURSGRUPPE KREVENDE LENDE SØKER INSTRUKTØRER 16. januar 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2013 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Ulykkes

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Svein Grindstuen Innhold Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4 REGIONSKURS:

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010 90 år med fjellvett! Så tidlig som på 1920-tallet startet Norges Røde Kors med tiltak for å sikre tryggheten for folk som gikk

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo Nr. 1, 2014 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM EHDN 14 - Europeisk konferanse 19.- 21. september 2014 i Barcelona. s. 8 " Gode resultater tar tid" sa Bernhard Landwehrmeyer Fremdrift i Fagnettverket s.

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM En riktig God Jul til alle våre lesere R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Det er lenge siden jeg har fått så mange innlegg til tidsskriftet. Tusen takk

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Gestaltterapeuten. Tema: Sorg og traumer. nr211 NGF. Vi kan ikke unngå minnene. Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen. Gro Skottun om sorg:

Gestaltterapeuten. Tema: Sorg og traumer. nr211 NGF. Vi kan ikke unngå minnene. Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen. Gro Skottun om sorg: Gestaltterapeuten nr211 NGF Tema: Sorg og traumer Gro Skottun om sorg: Vi kan ikke unngå minnene Side 18-19 Sundvollen 23. juli: Når jeg er rolig, kan vi bli rolige sammen Side 10-11 Min lovsang til gestaltterapien

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul!

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9. God Jul! Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 4 2014 årgang 9 God Jul! Innhold Leder Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14

Detaljer

Sanitet. idrettsskader og hyperventilering. Fagblad. Førstehjelp. Tema:

Sanitet. idrettsskader og hyperventilering. Fagblad. Førstehjelp. Tema: Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitet sitt fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 2-2010 Les også: Når alarmen går! - Personlig beredskap Førstehjelp på fest Ungdom

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6.

ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6. TEMA: 1 SIDER POLITIREFORMEN NORSK POLITI NR. // JULI 15 ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side. INNHOLD

Detaljer