Lektor 2 Agder Nyhetsbrev august 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lektor 2 Agder Nyhetsbrev august 2012"

Transkript

1 Lektor 2 Agder Nyhetsbrev august 2012 Våren 2012 ble Lektor 2-ordningen igjen utvidet, denne gangen med 44 nye skoler nasjonalt. Totalt deltar ca. 160 skoler i prosjektet skoleåret 2012/13. I Agder økte antall skoler fra 11 til 15 deltakere. Følgende nye skoler har blitt med i ordningen: Vigvoll skole (ungdomsskole, Kr. sand), Setesdal vgs (Hornnes/Valle/Hovden), Dahlske vgs (Grimstad) og Sam Eyde vgs (Arendal). De nye skolene har erfaring med bedriftssamarbeid og er i gang med planlegging av prosjekter for inneværende skoleår. Flere aktuelle arbeidslivspartnere vil bli kontaktet fremover. Det er meget gledelig at samtlige 11 skoler som deltok i Lektor 2-ordningen i Agder forrige skoleår, ønsker videreføring av deltakelsen. Deltakerskoler Følgende skoler i Agder deltar i Lektor 2-ordningen (skoleårene 09/10 12/13): SKOLE 09/10 10/11 11/12 12/13 1 Holte skole X X X X 2 Stuenes skole X X X X 3 Arendal vgs X X X X 4 Valle skule X X 5 Flekkefjord ungdomsskole X X 6 Lister vgs X X 7 Byremo vgs X X 8 Mandal vgs X X 9 Vågsbygd vgs X X 10 Kristiansand katedralskole Gimle X X 11 Vennesla vgs X X 12 Vigvoll skole X 13 Setesdal vgs X 14 Dahlske vgs X 15 Sam Eyde vgs (tidligere Strømsbu vgs) X Partnere I løpet av skoleåret 11/12 økte antall arbeidslivspartnere i Lektor 2-ordningen betraktelig, hovedsakelig som resultat av at 8 nye skoler ble med i ordningen dette året. Våren 2012 ble følgende nye partnere med i Lektor 2: Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Agder Naturmuseum og botaniske hage, Vitensenteret Sørlandet, Statens vegvesen og Arendal kommune. I tillegg har Sørlandet sykehus og Norgesplaster blitt med i ordningen fra og med høsten Tabellen nedenfor viser samtlige partnere som deltar i Lektor 2 i Agder (august 2012). Side 1 av 6

2 Skolenes Lektor 2-partnere i Agder (august 2012) Partner Fra skoleår Bransje Stikkord 1 National Oilwell Varco 09/10 Oljeindustri Utstyrsleverandør offshore 2 Universitetet i Agder 09/10 Utdanning og Naturfag: DNA, bakterier, forskning verdensrommet. Brenselsceller 3 Elkem Solar 09/10 Prosessindustri Superrent silisium, solceller 4 YIT Building Systems AS 10/11 Bygg Leverandør av tekniske bygginstallasjoner 5 Xstrata Nickel 11/12 Prosessindustri Nikkel, kobber, kobolt, redoks, elektrolyse 6 Eramet 11/12 Prosessindustri Lavkull silikomangan, manganlegeringer, vannrensing, energieffektivisering, fjernvarme 7 GE Healthcare 11/12 Prosessindustri Grunnsubstanser til kontrastmidler, røntgen 8 Vigeland Metal Refinery 11/12 Prosessindustri Superrent aluminium 9 Flekkefjord Elektro 11/12 Elektroinstallasjoner På skip og land inkludert alarm, teleog nettverk 10 Returkraft 11/12 Energigjenvinning Avfallshåndtering, energi-produksjon, el. kraft, fjernvarme 11 Kongsberg Devotek 11/12 Produktutvikling Teknisk kompetanse, ingeniørfag / IT 12 Setesdalsbygg 11/12 Bygg Tømrerfirma 13 Plankontoret Halvard 11/12 Areal, arkitektur, Rådgivning Homme AS landskap 14 Aker Solutions 11/12 Oljeindustri Utstyrsleverandør offshore 15 NIVA 11/12 Vannforskning Miljøgifter 16 Agder Naturmuseum 11/12 Naturfaglig Geologi, bergarter, mineraler, istid formidling 17 Vitensenteret Sørlandet 11/12 Naturfaglig Solceller formidling 18 Statens vegvesen 11/12 Bygg-teknisk Brobygging/ Teknologi/Forskningslære (vei/bro) 19 Arendal kommune 11/12 Måling av Kjemi/Teknologi/Forskningslære vannkvalitet 20 Sørlandet sykehus 12/13 Helse Medisinsk fysikk 21 Norgesplaster 12/13 Helse /Produksjon Kjemi Side 2 av 6

3 Undervisningsopplegg med nye Lektor 2-partnere våren 2012 NIVA: Stuenes skole etablerte våren 2012 et samarbeid med NIVA. Hovedfokus i prosjektet er miljøgifter fra kloakk og båthavner og hvordan menneskene har påvirket Neskilen de siste 100 år. En fagperson fra NIVA underviste elever på 9. trinn om miljøkjemi. Videre ble det gjennomført en dags feltarbeid for hver klasse i ulike deler av Neskilen. Det ble gjort diverse målinger av temperatur, oksygen- og saltinnhold, samt innsamling av mudderprøver for videre analyse (med tanke på rester av båters bunnstoff). Elevene registrerte også tang, tare, fugle- og dyreliv. Etter mottatt analysesvar fra mudderprøver deltok fagperson fra NIVA i vurderingen av resultatene da elevene presenterte sitt prosjekt på skolen. Samarbeidet videreføres skoleåret 12/13. Vitensenteret Sørlandet: Vitensenteret Sørlandet og Elkem Solar har utviklet et undervisningsopplegg om solceller og disponerer et klassesett med forsøksmateriell til praktiske elevforsøk om solceller. Vitensenteret Sørlandet gjennomførte våren 2012 undervisningsopplegget for de involverte skolene i Aust-Agder. Samarbeidet videreføres skoleåret 12/13. Statens vegvesen: Arendal vgs har i et par år gjennomført et undervisningsopplegg for ToF-elever innenfor brobygging. Dette prosjektet ble nylig formalisert som et Lektor 2-samarbeid mellom skolen og Statens vegvesen og skal gjennomføres også kommende skoleår. Agder Naturmuseum: Kristiansand katedralskole Gimle og Agder naturmuseum har etablert et Lektor 2- samarbeid for skoleåret 12/13 innenfor naturfag/geografi (Vg1). Samarbeidet omfatter to undervisningsprosjekter; mineraler/ bergarter og istid/kvartærgeologi. Arendal kommune: Arendal vgs og Arendal kommune har utarbeidet og gjennomført et undervisningsopplegg innenfor Teknologi og Forskningslære med fokus på vannkvalitet, inkludert analyse av diverse kjemiske parametere samt bakterieinnhold. Samarbeidet videreføres skoleåret 12/13. Nye prosjekter med etablerte Lektor2-bedrifter Aker Solutions: Bedriften har allerede et samarbeid med Vågsbygd vgs innenfor matematikk (R2), og har nå også etablert et samarbeid med Kristiansand katedralskole Gimle for skoleåret 12/13. Tema er olje og gassutvinning og vil foregå innenfor geografifaget (Vg1). Returkraft: Bedriften har allerede et samarbeid med Stuenes skole, Byremo vgs og Kristiansand katedralskole Gimle, og ble våren 2012 også partner til Mandal vgs. Tema for prosjektet er avfallshåndtering og energibruk og ble gjennomført innenfor naturfag (Vg1) i mai. Nye prosjekter 2012/13 (pr august 2012) Sørlandet sykehus: Vennesla vgs har nettopp inngått et samarbeid med radiologisk avdeling ved Sørlandet sykehus. Undervisningsprosjektet gjelder et samarbeid innenfor medisinsk fysikk for Fysikk 2-elever. Hovedfokus er røntgen og magnetisk resonansavbildning og innebærer et elevbesøk til avdelingen. Side 3 av 6

4 Norgesplaster: Vennesla vgs og Norgesplaster har nylig inngått et Lektor2-samarbeid. Et undervisningsopplegg innenfor Kjemi 2 er under planlegging. Tabellen nedenfor viser samtlige undervisningsprosjekter som ble gjennomført i Lektor 2 Agder skoleåret 2011/12. Lektor 2 prosjekter i Agder, gjennomført skoleåret 2011/12 SKOLE PARTNER FAG PROSJEKT TRINN Stuenes National Oilwell Varco Naturfag Oljeutvinning og HMS 10 u-skole National Oilwell Varco Matematikk Matte-Camp med heiserigger 10 Vitensent/Elkem Solar Naturfag Solceller og fornybar energi 10 Returkraft/UiA Nat/Mat Veien fra avfall til energi 9 NIVA Naturfag Miljøgifter i Neskilen 9 Holte National Oilwell Varco Naturfag Oljeutvinning og HMS 10 u-skole National Oilwell Varco Nat/Mat Matte-camp med heiserigger 10 Univ. i Agder Naturfag DNA/Blod/Verdensrommet 8 Univ. i Agder Naturfag Brenselceller 9 Arendal National Oilwell Varco Ma R2 Banestyring av kran i vektorkoordinater Vg3 vgs National Oilwell Varco Fysikk 2 Krefter ved løfting av container Vg3 Vitensent/Elkem Solar ToF Solceller og fornybar energi Vg2 YIT Building Systems ToF Energieffektive løsninger i bygg Vg2 Arendal kommune ToF Måling av vannkvalitet Vg2 Staten Vegvesen ToF Brobygging Vg2 Valle Setesdalsbygg / Na, Ma, T&D Boligbygging (boligabc) 9 skule Plankontoret AS Flekkefjord Flekkefjord Elektro Na, Ma, T&D LED-teknologi, PLS/AMV/strømforsterker 8,9,10 u-skole Lister Eramet Naturfag (St) Energi for fremtiden, e-økonomisering Vg1 vgs Eramet Naturfag (Yf) Energi for fremtiden, e-økonomisering Vg1 Vannrenseanlegg, syrebasetitrering, Vg2 Eramet Kjemi 1 løselighet Eramet Kjemi 2 Redoks, metaller, røntgen, gasskromatografi Vg3 Byremo Returkraft Naturfag Avfallshåndtering og energibruk Vg1 vgs GE Healthcare Naturfag Redoks og elektrolyse Vg1 Mandal GE Healthcare Kjemi 2 Kromatografi, destill., omkrystallisering Vg3 vgs Kongsberg Devotek ToF Mekanisk design og analyse av designet Vg2 Returkraft Naturfag Avfallshåndtering og energibruk Vg1 Vågsbygd Aker Solutions Ma R2 Praktisk bruk av integrasjon og diff.-likninger Vg3 vgs Kristiansand Returkraft Naturfag Avfallshåndtering og energibruk Vg1 katedralskole Xstrata Nickel Kjemi 2 Redoks, elektrolyse, metallfremstilling Vg3 Gimle Univ. i Agder Naturfag Elektromagnetisk stråling fra verdensrommet Vg1 Vigeland Metal Vg3 Vennesla Refinery Kjemi 2 Redoks, masse-spek. - og NMR-spektre vgs Xstrata Nickel Kjemi 2 Redoks og elektrolyse Vg3 Side 4 av 6

5 Questback Fra og med våren 2012 ble det innført en endring av rapportering. Alle handlingsplaner med beskrivelse av undervisningsopplegg registreres på nett: https://response.questback.com/universitetetioslo/handlingsplan. Dette legges ut på og vil fungere som en søkbar idé-bank for alle interesserte. Lektor 2 - samling Onsdag 14. mars 2012 ble det arrangert en samling ved Univ. i Agder for alle som er involvert i Lektor 2 i Agder. Hensikten med samlingen var først og fremst ide- og erfaringsutveksling mellom skolene, samt orientering om status i de ulike undervisningsprosjektene. Mange av skolene hadde allerede gjennomført de fleste prosjektene sammen med sine partnere, og uttrykte nytteverdien av å kunne gjøre dette gjennom et formalisert Lektor 2-samarbeid. Deltakelse i ordningen har for mange av skolene vært gunstig i forhold til å etablere kontakt med nye arbeidslivspartnere, i tillegg har midlene som følger med deltakelsen vært helt avgjørende for å kunne planlegge og gjennomføre de fleste prosjektene. Prosjektleder Egil Olsen fra Naturfagsenteret, informerte om status for Lektor 2 nasjonalt: KD støtter Lektor2 ordningen ut strategiperioden for Realfag for framtida ( ). Prosjektet er planlagt å utvides årlig, med anslagsvis 50 skoler per år. Undervisningsoppleggene i Lektor 2- ordningen nasjonalt fordeler seg over alle realfagene i både ungdomsskole og vgs (figur nedenfor). Det oppmuntres stadig til å utvikle flere undervisningsopplegg innenfor matematikk, på alle nivå. Lektor2-samlingen 14. mars ble avsluttet med en interessant omvisning ved Returkraft, en av bedriftene som er med i Lektor 2-ordningen. Lektor 2 ordningen skoleåret Bevilgningen fra KD via Udir til Lektor2-prosjektet for skoleåret 2012/13 er blitt redusert med 25 % i forhold til beløpet for 2011/12. Dette medfører blant annet en reduksjon i koordinator-stillingene. For Agder reduseres engasjementet fra 60 % til 50 % stilling for 2012/13. Forhåpentligvis vil ikke reduksjonen bli særlig merkbar for den enkelte skole. Alt arbeid knyttet til etablering av kontakt mellom skoler og nye partnerbedrifter vil fortsatt bli høyt prioritert. Det gjelder også nye Lektor2- skoler som trenger mer oppfølging enn mer etablerte skoler. Side 5 av 6

6 Lektor 2 tilknytning Ny formell tilknytning lokalt i forbindelse med koordinator-funksjonen er Vitensenteret Sørlandet (fra ). Ny e-postadresse er Telefon-nummer: (uendret). Med dette ønsker jeg alle skoler og arbeidslivspartnere lykke til med planlegging og gjennomføring av sine Lektor 2-prosjekter i skoleåret 2012/13. Vennlig hilsen Anne Vegusdal Koordinator Lektor 2 Agder Side 6 av 6

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Høst 2013 Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Innhold INNLEDNING... 2 HOVEDFUNN... 2 GRUNNSKOLEN... 4

Detaljer

Evaluering av Lektor2-ordningen. Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning. Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim

Evaluering av Lektor2-ordningen. Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning. Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim Evaluering av Lektor2-ordningen Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim Rapport 20/2014 Evaluering av Lektor2-ordningen Gjestelærere

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 1 Bildeomslag: Buen Kulturhus i Mandal Arkitekt: 3XN Foto: Trond Arne Hageland Innhold Fakta om Vest-Agder fylkeskommune...5 Viktige hendelser

Detaljer

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 1 av 10 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR INNTAK OG SKOLEUTVIKLING 10.02.2015 14/26311-90 : ---, B13 Saksbehandler: Eva Bergh Deres dato Deres referanse Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4 4 Tiltak for økt

Detaljer

Passivhus Aktiv Læring PAL

Passivhus Aktiv Læring PAL 2012-03-28 Passivhus Aktiv Læring PAL Notat av Erik Wang, daglig leder i Byggopp, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Trøndelag og seniorrådgiver Per Erik Sørås, enhet for regional utvikling

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen. Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012

Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen. Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012 Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012 Norge har underskudd på realfagskompetanse Hvordan kan vi øke antall studenter som gjennomfører realfaglig høyere

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2007 1 ÅRSBERETNING 2007 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Ny hengebru over Fedafjorden åpnet i 2007. Foto: Statens Vegvesen ÅRSKAVALKADE 2007 j a n u a r Fylkeskommunen

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Arendal International School

Arendal International School Prosjektrapport nr. 3/2009 Arendal International School En evaluering Winfried Ellingsen Tittel Forfattere Arendal International School En evaluering Winfried Ellingsen Rapport Prosjekt -rapport nr. 3/2009

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET SkoleInfo Info NR. 02/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 NYE NETTSIDER FOR TEKNA SKOLE Teknas Interesseforening

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer