Investorbrev nr september 2011 PPN Eiendomsinvest I AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investorbrev nr. 3 2011 23. september 2011 PPN Eiendomsinvest I AS"

Transkript

1 Investorbrev nr september 2011 PPN sinvest I AS Dato for innbetaling av EK: Opprinnelig kostpris: Opprinnelig innbetalt: Totalt antall aksjer: Minimumsandel aksjer: 10 Minimumsandel %: 0,093 % Innbetalt pr. minimumsandel: Sist omsatt (Dato / NOK pr. minimumsandel): Årlig avkastning siden stiftelse (IRR) 2,48 % Utbetalinger siden etablering (NOK pr. minimumsandel) INVESTORBREV NR Forretningsfører vil, etter behov, gi informasjon om drift og finansiell stilling for prosjektet. Vi vil med dette gi følgende oppdatering av status. STATUS INVESTERINGER PR sprosjekter Prosjekt Segment Leietager Sted Brutto verdi eiendom Eierandel i prosjekt Bjødnabeen 6 AS Handel Skeidar Sandnes AS Stavanger % Handelseiendom I AS Handel Rema 1000 Norge AS Østlandet % Kongsberg Industribygg AS Industri Kongsberg Næringsparkutvikling AS Kongsberg % Kragsgate II IS Kontor Kongsberg Næringsparkutvikling AS Kongsberg % Ski sinvest AS Kontor Follo Politidistrikt Ski % Sola Næringeiendom KS Industri SAS Consortium Stavanger % Sum Prosjekt Utløp Leietid i år Bjødnabeen 6 AS ,5 Handelseiendom I AS ,5 Kongsberg Industribygg AS ,6 Kragsgate II IS ,9 Ski sinvest AS ,4 Sola Næringeiendom KS ,3 Vektet gjennomsnitt 10,8 For ytterligere informasjon om den enkelte investering viser vi til vedlagte markedsrapport pr utarbeidet av Pareto. Side 1 av 2 Pareto Business Management AS er en del av Pareto gruppen, og Pareto Business Management AS Tel: fungerer som forretningsfører for eiendoms- og shipping/offshore Dronning Mauds gt. 3 Faks: investeringsselskaper. et er medlem av Norges Autoriserte Postboks 1396 Vika Regnskapsførerers Forening (NARF) Oslo, Norway Internett: Org.nr: MVA

2 Investorbrev nr september 2011 PPN sinvest I AS VERDI PR Prosjekt Eierandel Opprinnelig kostpris pr. andel Opprinnelig total kostpris Total kostpris etter tilbakebetaling Andelsverdi pr Verdi totalt Andel av total verdi i % Bjødnabeen 6 AS 100 % ,3 % Handelseiendom I AS 50 % ,8 % Kongsberg Industribygg AS 3 % ,6 % Kragsgate II IS 25 % ,5 % Ski sinvest AS 45 % ,4 % Sola Næringeiendom KS 25 % ,8 % Totalt eiendomsprosjekter ,3 % Bankinnskudd ,7 % Tilbakeført 50 % av andel av over-/underkurs i prosjektene ,9 % Total verdi ,0 % Verdi pr. minimumsandel (10 aksjer / 0,9 %) Verdi pr. aksje Verdiene er basert på verdi i markedsrapport pr utarbeidet av Pareto. OMSETNING AV ANDELER I 2. HÅNDSMARKEDET Pareto Project Finance AS har stor fokus på å sikre best mulig likviditet i våre prosjekter. Investorer som ønsker ytterligere informasjon eller har interesse for kjøp eller salg i våre prosjekter, bes henvende seg til vårt meglerbord på tlf: Vennligst ta kontakt med undertegnede ved eventuelle spørsmål. Med vennlig hilsen for Pareto Business Management AS Hans Gunnar Martinsen Business Manager Tel: Fax: Side 2 av 2 Pareto Business Management AS er en del av Pareto gruppen, og Pareto Business Management AS Tel: fungerer som forretningsfører for eiendoms- og shipping/offshore Dronning Mauds gt. 3 Faks: investeringsselskaper. et er medlem av Norges Autoriserte Postboks 1396 Vika Regnskapsførerers Forening (NARF) Oslo, Norway Internett: Org.nr: MVA

3 Bjødnabeen 6 AS Stian Toftdahl Telefon: Hans Gunnar Martinsen Telefon: Skeidar AS Gjenværende leietid i år: 5,5 Forventet årlig avkastning neste 5 år 17,3 % Verdi pr. 1% ved salg av aksjer Sist omsatt* na Utbetaling siden etablering pr 1% Årlig avkastning siden stiftelsen (IRR) -2,8 % * Inkl. utbytte Bjødnabeen 6 AS Bjødnabeen 6, Stavanger Byggeår: 2006 Areal (m 2 ): Forretningsbygg Tomt (m 2 ): Skattemessig avskrivningssats bygg: 2 % Skattemessig avskrivningssats tekniske installasjoner: 10 % Dato for innbetaling av EK: Opprinnelig brutto eiendomsverdi: Opprinnelig innbetalt EK: Opprinnelig innbetalt ansvarlig lån: 0 Samlet innbetaling: Restansvar p.t: 0 Rabatt latent skatt (opprinnelig) 7 % Minimumsandel: 1 % Innbetalt pr. min.andel: Salgstrigger: 25 % Skeidar AS % Sum/vektet snitt % Selger av eiendommen, Vestre Platå AS, har garantert for en minimumsleie på kr frem til Minimumsleien reguleres hvert år med 100 % av KPI, dog med 80 % for den del som overstiger 4 % hvert år. For 2012 vil minimumsleien utgjøre kr Garantibeløpet som skal betales av Vestre Platå AS, beregnes hvert år som differansen mellom leien betalt av Skeidar og den garanterte minimumsleie. Som sikkerhet for garantibeløpet er det innestående kr på sperret konto i Handelsbanken. resultat og balanse Brutto leieinntekter Netto leieinnteker Årets resultat før skatt Årets resultat etter skatt Netto cash-flow etter avdrag banklån Netto cash-flow før avdrag banklån Utbytte/tilbakebetaling Lån 31/12/ Rente binding Handelsbanken, transje ,18 % Handelsbanken, transje ,47 % Handelsbanken, transje ,35 % Sum / vektet snitt ,50 % Netto yield 7,4 % 7,5 % 7,6 % Netto leie påfølgende år Verdi eiendom Nettogjeld etter utbytte Underskudd til fremføring Latent skatt Over-/underkurs Verdijustert egenkapital Sum verdijustert EK og deltakerlån Cash-flow (før avdrag) Avdrag Utbytte/tilbakebetaling Utbetaling + avdrag bank i prosent av VEK 14,6 % 14,8 % 12,8 % Utbetaling i prosent av VEK 2,9 % 4,9 % 4,3 % Andelsverdi v. salg av andel 1 % Netto yield 7,4 % 7,3 % 7,2 % Netto leie Verdi eiendom Nettogjeld pr Cash-flow etter Latent skatt Verdi av underskudd til fremføring Over-/underkurs Verdijustert EK Verdi bygg pr. kvm Andelsverdi v. salg av andel 1 % Andelsverdi eks. over-/underkurs 1 %

4 Handelseiendom I AS Stian Toftdahl Telefon: Kari Tandberg Telefon: Rema 1000 Norge AS Gjenværende leietid i år (snitt portefølje): 8,5 Gjenværende leietid i år (Rema 1000): 9,7 Forventet årlig avkastning neste 5 år 14,1 % Verdi pr. 1% ved salg av aksjer inkl. aksjonærlån Sist omsatt na Utbetaling siden etablering pr. 1 % Årlig avkastning siden stiftelsen (IRR) 7,2 % Antall eiendommer: 9 mer Øst og Sørlandet Byggeår: Areal (m2): Handel Tomt (m2): - Skattemessig avskrivningssats bygg: 2 % Skattemessig avskrivningssats tekniske installasjoner: 10 % Den totale porteføljen utgjør kvm BTA fordelt på 9 handelseiendommer. mene er lokalisert i Trøndelag (2), Sør-Norge (2), og Øst-landet (5). 7 av eiendommene er bygget i løpet av perioden De resterende 2 bygg er noe eldre, men rehabilitert i samme periode. Flere av eiendommene har potensiale for videre utvikling og utbygging. Rema % Andre % Sum/vektet snitt % mene er 100 % utleid, hvorav Rema 1000 Norge AS står for ca. 80 % av samlet utleie. Kontraktene med Rema 1000 Norge AS har avtale om omsetningsbasert leie. For 2010 oppnådde man omsetningsbasert leie fra 6 av Rema 1000 butikkene og to andre butikker, på totalt TNOK Blant andre leietakere er de største: Expert, MX Sport, Statoil og Hydro Texaco. Butikken i Risør er vedtatt utvidet med ca 210 kvm. Antatt ferdigstillelse er 1Q Leietaker er ansvarlig for indre vedlikehold samt egne driftskostnader. Eier skal bekoste utvendig vedlikehold, ombygging og utskiftning av faste tekniske installasjoner, samt forsikring og eventuell eiendomsskatt. Dato for innbetaling av EK: Opprinnelig brutto eiendomsverdi: Opprinnelig innbetalt EK: Opprinnelig innbetalt ansvarlig lån: Samlet innbetaling: Restansvar p.t: 0 Rabatt latent skatt 7 % Innbetalt pr. 1%: Salgstrigger: 25 % resultat og balanse Brutto leieinntekter Netto leieinnteker Årets resultat før skatt * Årets resultat etter skatt * Netto cash-flow etter avdrag banklån * Netto cash-flow før avdrag banklån * Utbytte/tilbakebetaling * Beløp eks renter ansvarlig lån Handelsbanken ,12 % Handelsbanken ,16 % Sum / vektet snitt ,83 % Transje 2 nedbetales med NOK 2 mill. årlig fra Deretter NOK 2,5 mill. pr. år. Det er inngått ny rentebinding til 2021 med start i april 2012 for transje 2. Finansiering i forbindelese med utbygging i Risør vil bli ca NOK 4 mill. fra Netto yield 7,0 % 7,1 % 7,2 % Netto leie (påfølgende år) Verdi eiendom Nettogjeld eksl. aksjonærlån Latent skatt Over-/underkurs Aksjonærlån Verdijustert egenkapital Sum verdijustert EK og aksjonærlån Cash-flow (før avdrag) Avdrag Budsjetterte investeringer (utvikling) 0 Utbytte/tilbakebetaling Utbetaling + avdrag bank i prosent av VEK 10,5 % 9,1 % 9,1 % Utbetaling i prosent av VEK 7,2 % 5,8 % 5,3 % Andelsverdi v. salg av andel 1 % Utbygging av 1 eiendom i porteføljen starter høsten Dette er hensyntatt i beregning av andelsverdi. Netto yield 7,1 % 6,9 % 6,7 % Netto leie Verdi eiendom Nettogjeld pr.* Cash-flow etter Latent skatt Verdi av underskudd til fremføring Over-/underkurs Aksjonærlån Verdijustert egenkapital Sum verdijustert EK og aksjonærlån Verdi bygg pr. kvm Andelsverdi v. salg av andel 1 % Andelsverdi eks. over-/underkurs 1 % * Nettogjeld inklusive finansiering av tilbygg 38

5 Kongsberg Industribygg AS Eirik Østby Telefon: Sven Hegstad Telefon: Kongsberg Næringsparkutvikling AS Gjenværende leietid i år (snitt portefølje): 6,6 Forventet årlig avkastning neste 5 år 21,3 % Verdi pr. 1% ved salg av aksjer inkl. aksjonærlån Sist omsatt Utbetaling siden etablering pr 1% Årlig avkastning siden stiftelsen (IRR) -12,6 % Kongsberg Industribygg AS Kongsberg Næringspark Byggeår: Flere byggetrinn. Fra slutten av 60-tallet til 2007 Areal (m 2 ): Kombinasjonsbygg Tomt (m 2 ): Skattemessig avskrivningssats bygg: 4% Skattemessig avskrivningssats tekniske installasjoner: 10% men er delt i tre; Østblokka, Vestblokka og nybygg for Volvo. Østblokka er på ca m 2 hvorav m 2 er kontor. Bygningsmassen består av totalt 13 bygninger bygget inntil hverandre slik at de fremstår som et samlet bygg. Vestblokka er bygget på samme måte og består av totalt 8 bygg. Vestblokka er på totalt m 2, hvorav m 2 er kontor. Nybygget til Volvo er på ca m 2 hvorav 820 m 2 er kontor. Det gjøres kontinuerlig tilpasninger og investeringer i Østblokka og Vestblokka. Dato for innbetaling av EK: Opprinnelig brutto eiendomsverdi: Opprinnelig innbetalt EK: Opprinnelig innbetalt ansvarlig lån: Samlet innbetaling: Kongsberg Næringsparkutvikling AS ,25% Volvo Aero Norge AS ,25% Sum/vektet snitt ,25% Kongsberg Næringsparkutvikling AS er et datterselskap av Kongsberg Gruppen ASA og er leietaker i eiendommene Vestblokka og Østblokka. et fremutleier lokalene til FMC Kongsberg, Dresser Rand AS, Volvo Aero Norge AS og diverse andre selskaper. Leieavtalen løper til og har en fast årlig regulering med 2,25 %. Volvo Aero Norge AS produserer komponenter til jet-maskiner for verdens ledende flyprodusenter, inkludert komponenter til F35 Joint Strike Fighter og utgjør et teknisk kompetansesenter med avansert mekanisk produksjon. et eier i dag nabobygget og leier i tillegg et nybygg av Kongberg Industribygg AS. Leieavtalen på nybygget løper til og reguleres årlig med 2,25 %. Ved oppsigelse i 2012 må Volvo betale en leiekompensasjon til utleier tilsvarende 3,6 x leie for år 1, estimert til ca. NOK 14,2 mill. Leietaker har signalisert at de vil benytte sin opsjon til å forlenge avtalen for 5 ny år til 2017 til samme betingelser. Utløpsdatoen ovenfor er ikke oppdatert i påvente av å få ny avtale signert. Rabatt latent skatt 11,0 % Innbetalt pr. 1%: Salgstrigger: 25% resultat og balanse Brutto leieinntekter Netto leieinnteker Årets resultat før skatt * Årets resultat etter skatt * Netto cash-flow etter avdrag banklån * Netto cash-flow før avdrag banklån * Utbytte/tilbakebetaling * Beløp eks renter ansvarlig lån Norgeskreditt, Transje ,96% Norgeskreditt, Transje ,65% Norgeskreditt, Transje ,58% Flytende Sum / vektet snitt ,86% Margin er fast til 2012 og vil deretter justeres til gjeldende markedsvilkår. Netto yield 7,9 % 8,2 % 8,5 % Netto leie påfølgende år Verdi eiendom Nettogjeld eksl. aksjonærlån Latent skatt Over-/underkurs Deltakerlån Verdijustert egenkapital Underskudd til fremføring Sum verdijustert EK og aksjonærlån Cash-flow (før avdrag) Avdrag Utbytte/tilbakebetaling Utbetaling + avdrag bank i prosent av VEK 20,0 % 19,5 % 19,0 % Utbetaling i prosent av VEK 6,0 % 5,6 % 5,0 % Andelsverdi v. salg av andel 1 % Netto yield 8,0 % 7,8 % 7,6 % Netto leie Verdi eiendom Nettogjeld pr Cash-flow etter Latent skatt Over-/underkurs Verdi av underskudd til fremføring Deltakerlån Verdijustert egenkapital Sum verdijustert EK og aksjonærlån Verdi bygg pr. kvm Andelsverdi v. salg av andel 1% Andelsverdi eks. over-/underkurs 1% Vennligst merk at historiske finansielle tall ikke er representative for fremtidig inntjening og avkastning 50

6 Krags gate II IS Eirik Østby Telefon: Sven Hegstad Telefon: Kongsberg Næringsparkutvikling AS Gjenværende leietid i år: 5,9 Forventet årlig avkastning neste 5 år 12,5 % Verdi pr. 1% ved salg av andeler Sist omsatt Utbetaling siden etablering pr 1% Årlig avkastning siden stiftelsen (IRR) 25,3 % Krags gate II Kongberg Næringspark Byggeår: 1964/99/03 Areal (m 2 ): Kontorbygg Tomt (m 2 ): Skattemessig avskrivningssats bygg: 2% Skattemessig avskrivningssats tekniske installasjoner : 10% men består i dag av et kontorbygg på kvm, hvorav kvm er ferdigstilt i Bygget er oppført i betong/tegl, med prefabrikkert frilagt singel fasader. Bygget består av 4 etasjer, samt underetasje. Kongsberg Næringsparkutvikling AS % Sum/vektet snitt % Leiekontrakten er å karakterisere som en ren bare-house avtale og løper frem til Leietaker har forkjøpsrett ved et evt. salg. Leietaker bekoster innvendig og utvendig vedlikehold, oppgraderinger, forsikring, samt alle offentlige utgifter. Utleier bekoster kun sin egen forretningsførsel. Leien reguleres per 1. januar hvert år med økningen i KPI fra okt til okt. Ved KPI justering utover 3 % blir det overskytende regulert med 80 % av endringen. men ligger i Kongsberg Næringspark som består av 50 bedrifter med ca ansatte. Dato for innbetaling av EK: Opprinnelig brutto eiendomsverdi: Ansvarlig kapital: Opprinnelig innbetalt EK: Samlet innbetaling: Restansvar p.t: Rabatt latent skatt 7% Innbetalt pr. 1%: Salgstrigger: 25% resultat og balanse Brutto leieinntekter Netto leieinnteker Årets resultat Årets skattemessig resultat i IS på 100% basis Netto cash-flow etter avdrag banklån Netto cash-flow før avdrag banklån Utbytte/tilbakebetaling Pr. Spb 1 - Sandsværbanken ,00% Pr. Spb 1 - Sandsværbanken ,24% Flytende Sum / vektet snitt ,73% Netto yield 7,70% 7,90% 8,10% Netto leie påfølgende år Verdi eiendom Nettogjeld etter utbytte Latent skatt Over-/underkurs Verdijustert egenkapital Cash-flow (før avdrag) Avdrag Utbytte/tilbakebetaling Utbetaling + avdrag bank i prosent av VEK 12,7 % 11,7 % 11,2 % Utbetaling i prosent av VEK 1,9 % 1,8 % 1,6 % Andelsverdi v. salg av andel 1 % Netto yield 7,7 % 7,5 % 7,3 % Netto leie Verdi eiendom Nettogjeld pr Cash-flow etter Latent skatt Over-/underkurs Sum verdijustert egenkapital Verdi bygg pr. kvm Andelsverdi v. salg av andel 1% Andelsverdi eks. over-/underkurs 1%

7 Ski sinvest AS Truls Christensen Telefon: Otto Juell Telefon: Follo Politidistrikt Gjenværende leietid i år: 21,4 Forventet årlig avkastning neste 5 år 11,1 % Verdi pr. 1% ved salg av aksjer inkl. aksjonærlån Sist omsatt na Utbetaling siden etablering pr 1% Årlig avkastning siden stiftelsen (IRR) 7,6 % Follo Politihus Vestveien 16, 1402 SKI Byggeår: 2007/2008 Areal (m 2 ): Kontor Tomt (m 2 ): Skattemessig avskrivningssats bygg: 2% Skattemessig avskrivningssats tekniske installasjoner: 10% Bygget består av 4 etasjer og en kjelleretasje. Fellesfunksjoner er i hovedsak lokalisert i 1. og kjelleretasje, mens de tre øverste etasjer er rene kontoretasjer. Interiørene fremstår lyse og lette, de smale bygningskroppene (12m) vil sørge for mye gjennomstrømmende dagslys der kjernearealene holdes åpne eller i glass. Nybygget som forventes påbegynt i 2011/12 får samme eksteriørmessige utforming. Leie Indeks- Follo Politidistrikt % Årlig leie nybygg fom 12/ % Sum/vektet snitt % et har inngått leieavtale for tilbygg på eiendommen. Arealutvidelsen er nå besluttet til å utgjøre kvm. Det er innregulert ytterligere kvm som et potensial for senere utvidelse ved behov. Vedtatt utvidelse er forventet ferdigstilt 12/2012. Hele leie forholdet er forlenget med 5 år til 02/2033. Se forøvrig kommentar under. Dato for innbetaling av EK: Opprinnelig brutto eiendomsverdi: Opprinnelig innbetalt EK: Opprinnelig innbetalt ansvarlig lån: Samlet innbetaling: Restansvar p.t: 0 Rabatt latent skatt 7% Innbetalt pr. 1%: Salgstrigger: 25% resultat og balanse Brutto leieinntekter Netto leieinntekter Årets resultat før skatt * Årets resultat etter skatt * Netto cash-flow etter avdrag banklån * Netto cash-flow før avdrag banklån * Utbytte/tilbakebetaling 0 0 * Beløp eks renter ansvarlig lån DnBNOR ,44% DnBNOR ,26% DnBNOR ,32% DnBNOR ,59% Sum / vektet snitt ,40% ets rentemargin er reforhandlet mai 2011 og kan bli endret hvis det generelle nivå i finansmarkedene tilsier dette. Netto yield 5,8 % 5,9 % 6,0 % Netto yield 5,8 % 5,7 % 5,6 % Netto leie påfølgende år Verdi eiendom Nettogjeld eksl. aksjonærlån Latent skatt Over-/underkurs Verdi av underskudd til fremføring Deltakerlån Verdi annuitetsleie Verdijustert egenkapital Sum verdijustert EK og aksjonærlån Cash-flow (før avdrag) Avdrag Utbytte/tilbakebetaling Utbetaling + avdrag bank i prosent av VEK 6,6 % 13,8 % 12,4 % Utbetaling i prosent av VEK 0,0 % 5,0 % 3,9 % Andelsverdi v. salg av andel 1 % Netto leie Verdi eiendom Nettogjeld pr Cash-flow etter Latent skatt Verdi av underskudd til fremføring Verdi annuitetsleie Over-/underkurs Deltakerlån Verdijustert egenkapital Sum verdijustert EK og aksjonærlån Verdi bygg pr. kvm Andelsverdi v. salg av andel 1% Andelsverdi eks. over-/underkurs 1% Verdien av utvidelsesvedtak og potensial på eiendommen er forsøkt hensyntatt ved yield fastsettelsen. Videre utbyttebetaling til aksjonærene er besluttet avventet og ses i sammenheng med finansiering/egenkapitalbehovet ifm dette. De historiske finansielle tallene vist ovenfor er basert på finansielle tall for selskapet i det reviderte årsregnskap pr og foreløpig regnskap pr

8 Sola Næringseiendom KS Eirik Østby Telefon: Christina Natvig Næsset Telefon: SAS Consortium Gjenværende leietid i år: 9,3 Forventet årlig avkastning neste 5 år 20,5 % Verdi pr. 1% ved salg av andeler Sist omsatt Utbetaling siden etablering pr 1% Årlig avkastning siden stiftelsen (IRR) 19,6 % Sola Næringseiendom KS Bygninger på Stavanger Lufthavn, Sola Byggeår: Areal (m 2 ): Hangar,drift-/kontorbygg Tomt (m 2 ): Skattemessig avskrivningssats 4% Skattemessig avskrivningssats tekniske installasjoner 10% men ligger på Stavanger Lufthavn, Sola, utenfor Stavanger sentrum. men ligger inne på selve flyplassområdet. Avinor er bortfester av tomten. Festekontrakten inneholder bl.a. klausuler som gjør at Avinor kan kjøpe eiendommen dersom viktige luftfartshensyn tilsier dette. Verdifastsettelsen ved evt. opphør vil være restverdi på byggene ved innløsning. Restverdien finnes ved lineær nedskrivning av byggenes oppføringskostnad over festeforholdets avtalte lengde. Oppføringskostnaden er NOK Festekontrakten løper til , med rett til fornyelse med inntil 2 x 5 år. SAS Consortium % Sum/vektet snitt % Leietager er Scandinavian Airline Systems Norway Sweden SAS (NUF) som er en norsk avdeling av utenlandsk foretak. Leietager har opsjon til å forlenge avtalen med 2 x 5 år til 75% av leie ved utløp av kontrakten. Leietager er i hele leieperioden, også i opsjonsperiodene så lenge disse blir erklært, ansvarlig for innvendig og utvendig vedlikehold av eiendommen, herunder også tekniske utskiftninger. Leietager er også ansvarlig for forsikringer, økninger i eiendomsskatt og festeavgifter. Dagens leietaker, SAS, bruker ikke eiendommen i sin helhet, men har flere fremleietakere. Det er i dag noe i overkant av halvparten av lokalene som er i bruk. SAS arbeider stadig med flere mulige fremleietakere. SAS har fått aksept fra bortfester på å henvende seg til også andre virksomheter enn kun virksomheter innen luftfartsnæringen. Noen av fremleieavtalene er inngått på lavere nivå enn leienivået i opprinnelig leiekontrakt. Dato for innbetaling av EK: Opprinnelig brutto eiendomsverdi: Opprinnelig ansvarlig kapital: Opprinnelig innbetalt EK: Samlet innbetaling: Restansvar p.t: Rabatt latent skatt 11% Innbetalt pr. 1%: Salgstrigger: 25% resultat/budsjett Brutto leieinntekter Netto leieinnteker Årets resultat Årets skattemessig resultat i KS på 100% basis Netto cash-flow etter avdrag banklån Netto cash-flow før avdrag banklån Utbytte/tilbakebetaling BN Transje ,15% BN Transje ,15% BN Transje ,62% Flytende Sum / vektet snitt ,06% Netto yield 11,0 % 11,5 % 12,0 % Netto leie påfølgende år Verdi eiendom Nettogjeld etter utbytte Latent skatt Over-/underkurs Verdijustert egenkapital Netto yield 10,7 % 10,5 % 10,3 % Netto leie Verdi eiendom Nettogjeld pr Cash-flow etter Latent skatt Over-/underkurs Cash-flow (før avdrag) Avdrag Utbytte/tilbakebetaling Utbetaling + avdrag bank i prosent av VEK 29,6 % 30,1 % 28,6 % Utbetaling i prosent av VEK 10,8 % 9,6 % 10,1 % Andelsverdi v. salg av andel 1 % Verdijustert egenkapital Verdi bygg pr. kvm Andelsverdi v. salg av andel 1% Andelsverdi eks. over-/underkurs 1% I og med at SASBraathens har valgt å nedlegge hovedtyngden av virksomheten sin i eiendommen, er fremtiden noe usikker med hensyn til bruk av bygget. Restverdi av bygget ved leiekontrakten/festekontraktens utløp vil nok være lavere enn dagens verdi som hensyntar en lang leiekontrakt med SASBraathens /i.e. SAS Consortium. Over leieperiodens lengde kan det være nødvendig å skrive ned eiendomsverdien. 72

Investorbrev nr. 1-2013

Investorbrev nr. 1-2013 Investorbrev nr. 1-2013 7. februar 2013 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN) Selskap Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig innbetalt: 107 500 000 Totalt antall aksjer:

Detaljer

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS - NØKKELINFORMASJON PPN EIENDOMSINVEST I AS Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/investorrapporter Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2011. Sterke prognoser. 24 % avkastning siden etablering i desember 2010

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2011. Sterke prognoser. 24 % avkastning siden etablering i desember 2010 4 Sterke prognoser 6 24 % avkastning siden etablering i desember 2010 8 Forvalter 8,6 milliarder i eiendoms verdier 27 Best avkastning av eiendomsfondene siden 2005 k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond 4 Prognoser for eiendomsmarkedet 8 Beste skandinaviske eiendomsfond 10 Forvalter NOK 9 mrd i eiendomsverdier k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport UNION Eiendomskapital 2014 3 INNHOLD Vi skaper verdier

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport 2010

Kapitalforvaltningsrapport 2010 Kapitalforvaltningsrapport 2010 Sterke prognoser SIDE 04 Forventer sterk avkastning for eiendom i Norge med en gjennomsnittlig totalavkastning på 10 % for årene 2010-2012 Tjente 110 millioner på bygård

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Utvikling på Grev Wedels plass 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

EiEndomsrapport 2013

EiEndomsrapport 2013 Eiendomsrapport 2013 ASTRUP FEARNLEY AS Fearnleys Asia Singapore Pte. Ltd. Rodskog Shipbrokers Ltd. Fearnleys AS Fearnley Offshore AS Fearnley Offshore Supply AS Fearnley Finans AS Fearnley Securities

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2011... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 4. kvartal 2013 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Eiendomssalg 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006, og 2010 var selskapets fjerde

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1. Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1. Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 DnB Nor Eiendomsinvest I asa 2 Årsrapport 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA INNholD Nøkkeltall 2010 4 Leder 5 Fortins historie og videre utvikling

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Statusrapport 4. kvartal 2009 www.northbridge.no FORELØPIG VEK PR. 31.12.2009 Oppdatert foreløpig VEK pr. aksje i NBNP er beregnet til NOK 1.466 pr. 31.12.2009. Dette er

Detaljer