Investorbrev nr september 2011 PPN Eiendomsinvest I AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investorbrev nr. 3 2011 23. september 2011 PPN Eiendomsinvest I AS"

Transkript

1 Investorbrev nr september 2011 PPN sinvest I AS Dato for innbetaling av EK: Opprinnelig kostpris: Opprinnelig innbetalt: Totalt antall aksjer: Minimumsandel aksjer: 10 Minimumsandel %: 0,093 % Innbetalt pr. minimumsandel: Sist omsatt (Dato / NOK pr. minimumsandel): Årlig avkastning siden stiftelse (IRR) 2,48 % Utbetalinger siden etablering (NOK pr. minimumsandel) INVESTORBREV NR Forretningsfører vil, etter behov, gi informasjon om drift og finansiell stilling for prosjektet. Vi vil med dette gi følgende oppdatering av status. STATUS INVESTERINGER PR sprosjekter Prosjekt Segment Leietager Sted Brutto verdi eiendom Eierandel i prosjekt Bjødnabeen 6 AS Handel Skeidar Sandnes AS Stavanger % Handelseiendom I AS Handel Rema 1000 Norge AS Østlandet % Kongsberg Industribygg AS Industri Kongsberg Næringsparkutvikling AS Kongsberg % Kragsgate II IS Kontor Kongsberg Næringsparkutvikling AS Kongsberg % Ski sinvest AS Kontor Follo Politidistrikt Ski % Sola Næringeiendom KS Industri SAS Consortium Stavanger % Sum Prosjekt Utløp Leietid i år Bjødnabeen 6 AS ,5 Handelseiendom I AS ,5 Kongsberg Industribygg AS ,6 Kragsgate II IS ,9 Ski sinvest AS ,4 Sola Næringeiendom KS ,3 Vektet gjennomsnitt 10,8 For ytterligere informasjon om den enkelte investering viser vi til vedlagte markedsrapport pr utarbeidet av Pareto. Side 1 av 2 Pareto Business Management AS er en del av Pareto gruppen, og Pareto Business Management AS Tel: fungerer som forretningsfører for eiendoms- og shipping/offshore Dronning Mauds gt. 3 Faks: investeringsselskaper. et er medlem av Norges Autoriserte Postboks 1396 Vika Regnskapsførerers Forening (NARF) Oslo, Norway Internett: Org.nr: MVA

2 Investorbrev nr september 2011 PPN sinvest I AS VERDI PR Prosjekt Eierandel Opprinnelig kostpris pr. andel Opprinnelig total kostpris Total kostpris etter tilbakebetaling Andelsverdi pr Verdi totalt Andel av total verdi i % Bjødnabeen 6 AS 100 % ,3 % Handelseiendom I AS 50 % ,8 % Kongsberg Industribygg AS 3 % ,6 % Kragsgate II IS 25 % ,5 % Ski sinvest AS 45 % ,4 % Sola Næringeiendom KS 25 % ,8 % Totalt eiendomsprosjekter ,3 % Bankinnskudd ,7 % Tilbakeført 50 % av andel av over-/underkurs i prosjektene ,9 % Total verdi ,0 % Verdi pr. minimumsandel (10 aksjer / 0,9 %) Verdi pr. aksje Verdiene er basert på verdi i markedsrapport pr utarbeidet av Pareto. OMSETNING AV ANDELER I 2. HÅNDSMARKEDET Pareto Project Finance AS har stor fokus på å sikre best mulig likviditet i våre prosjekter. Investorer som ønsker ytterligere informasjon eller har interesse for kjøp eller salg i våre prosjekter, bes henvende seg til vårt meglerbord på tlf: Vennligst ta kontakt med undertegnede ved eventuelle spørsmål. Med vennlig hilsen for Pareto Business Management AS Hans Gunnar Martinsen Business Manager Tel: Fax: Side 2 av 2 Pareto Business Management AS er en del av Pareto gruppen, og Pareto Business Management AS Tel: fungerer som forretningsfører for eiendoms- og shipping/offshore Dronning Mauds gt. 3 Faks: investeringsselskaper. et er medlem av Norges Autoriserte Postboks 1396 Vika Regnskapsførerers Forening (NARF) Oslo, Norway Internett: Org.nr: MVA

3 Bjødnabeen 6 AS Stian Toftdahl Telefon: Hans Gunnar Martinsen Telefon: Skeidar AS Gjenværende leietid i år: 5,5 Forventet årlig avkastning neste 5 år 17,3 % Verdi pr. 1% ved salg av aksjer Sist omsatt* na Utbetaling siden etablering pr 1% Årlig avkastning siden stiftelsen (IRR) -2,8 % * Inkl. utbytte Bjødnabeen 6 AS Bjødnabeen 6, Stavanger Byggeår: 2006 Areal (m 2 ): Forretningsbygg Tomt (m 2 ): Skattemessig avskrivningssats bygg: 2 % Skattemessig avskrivningssats tekniske installasjoner: 10 % Dato for innbetaling av EK: Opprinnelig brutto eiendomsverdi: Opprinnelig innbetalt EK: Opprinnelig innbetalt ansvarlig lån: 0 Samlet innbetaling: Restansvar p.t: 0 Rabatt latent skatt (opprinnelig) 7 % Minimumsandel: 1 % Innbetalt pr. min.andel: Salgstrigger: 25 % Skeidar AS % Sum/vektet snitt % Selger av eiendommen, Vestre Platå AS, har garantert for en minimumsleie på kr frem til Minimumsleien reguleres hvert år med 100 % av KPI, dog med 80 % for den del som overstiger 4 % hvert år. For 2012 vil minimumsleien utgjøre kr Garantibeløpet som skal betales av Vestre Platå AS, beregnes hvert år som differansen mellom leien betalt av Skeidar og den garanterte minimumsleie. Som sikkerhet for garantibeløpet er det innestående kr på sperret konto i Handelsbanken. resultat og balanse Brutto leieinntekter Netto leieinnteker Årets resultat før skatt Årets resultat etter skatt Netto cash-flow etter avdrag banklån Netto cash-flow før avdrag banklån Utbytte/tilbakebetaling Lån 31/12/ Rente binding Handelsbanken, transje ,18 % Handelsbanken, transje ,47 % Handelsbanken, transje ,35 % Sum / vektet snitt ,50 % Netto yield 7,4 % 7,5 % 7,6 % Netto leie påfølgende år Verdi eiendom Nettogjeld etter utbytte Underskudd til fremføring Latent skatt Over-/underkurs Verdijustert egenkapital Sum verdijustert EK og deltakerlån Cash-flow (før avdrag) Avdrag Utbytte/tilbakebetaling Utbetaling + avdrag bank i prosent av VEK 14,6 % 14,8 % 12,8 % Utbetaling i prosent av VEK 2,9 % 4,9 % 4,3 % Andelsverdi v. salg av andel 1 % Netto yield 7,4 % 7,3 % 7,2 % Netto leie Verdi eiendom Nettogjeld pr Cash-flow etter Latent skatt Verdi av underskudd til fremføring Over-/underkurs Verdijustert EK Verdi bygg pr. kvm Andelsverdi v. salg av andel 1 % Andelsverdi eks. over-/underkurs 1 %

4 Handelseiendom I AS Stian Toftdahl Telefon: Kari Tandberg Telefon: Rema 1000 Norge AS Gjenværende leietid i år (snitt portefølje): 8,5 Gjenværende leietid i år (Rema 1000): 9,7 Forventet årlig avkastning neste 5 år 14,1 % Verdi pr. 1% ved salg av aksjer inkl. aksjonærlån Sist omsatt na Utbetaling siden etablering pr. 1 % Årlig avkastning siden stiftelsen (IRR) 7,2 % Antall eiendommer: 9 mer Øst og Sørlandet Byggeår: Areal (m2): Handel Tomt (m2): - Skattemessig avskrivningssats bygg: 2 % Skattemessig avskrivningssats tekniske installasjoner: 10 % Den totale porteføljen utgjør kvm BTA fordelt på 9 handelseiendommer. mene er lokalisert i Trøndelag (2), Sør-Norge (2), og Øst-landet (5). 7 av eiendommene er bygget i løpet av perioden De resterende 2 bygg er noe eldre, men rehabilitert i samme periode. Flere av eiendommene har potensiale for videre utvikling og utbygging. Rema % Andre % Sum/vektet snitt % mene er 100 % utleid, hvorav Rema 1000 Norge AS står for ca. 80 % av samlet utleie. Kontraktene med Rema 1000 Norge AS har avtale om omsetningsbasert leie. For 2010 oppnådde man omsetningsbasert leie fra 6 av Rema 1000 butikkene og to andre butikker, på totalt TNOK Blant andre leietakere er de største: Expert, MX Sport, Statoil og Hydro Texaco. Butikken i Risør er vedtatt utvidet med ca 210 kvm. Antatt ferdigstillelse er 1Q Leietaker er ansvarlig for indre vedlikehold samt egne driftskostnader. Eier skal bekoste utvendig vedlikehold, ombygging og utskiftning av faste tekniske installasjoner, samt forsikring og eventuell eiendomsskatt. Dato for innbetaling av EK: Opprinnelig brutto eiendomsverdi: Opprinnelig innbetalt EK: Opprinnelig innbetalt ansvarlig lån: Samlet innbetaling: Restansvar p.t: 0 Rabatt latent skatt 7 % Innbetalt pr. 1%: Salgstrigger: 25 % resultat og balanse Brutto leieinntekter Netto leieinnteker Årets resultat før skatt * Årets resultat etter skatt * Netto cash-flow etter avdrag banklån * Netto cash-flow før avdrag banklån * Utbytte/tilbakebetaling * Beløp eks renter ansvarlig lån Handelsbanken ,12 % Handelsbanken ,16 % Sum / vektet snitt ,83 % Transje 2 nedbetales med NOK 2 mill. årlig fra Deretter NOK 2,5 mill. pr. år. Det er inngått ny rentebinding til 2021 med start i april 2012 for transje 2. Finansiering i forbindelese med utbygging i Risør vil bli ca NOK 4 mill. fra Netto yield 7,0 % 7,1 % 7,2 % Netto leie (påfølgende år) Verdi eiendom Nettogjeld eksl. aksjonærlån Latent skatt Over-/underkurs Aksjonærlån Verdijustert egenkapital Sum verdijustert EK og aksjonærlån Cash-flow (før avdrag) Avdrag Budsjetterte investeringer (utvikling) 0 Utbytte/tilbakebetaling Utbetaling + avdrag bank i prosent av VEK 10,5 % 9,1 % 9,1 % Utbetaling i prosent av VEK 7,2 % 5,8 % 5,3 % Andelsverdi v. salg av andel 1 % Utbygging av 1 eiendom i porteføljen starter høsten Dette er hensyntatt i beregning av andelsverdi. Netto yield 7,1 % 6,9 % 6,7 % Netto leie Verdi eiendom Nettogjeld pr.* Cash-flow etter Latent skatt Verdi av underskudd til fremføring Over-/underkurs Aksjonærlån Verdijustert egenkapital Sum verdijustert EK og aksjonærlån Verdi bygg pr. kvm Andelsverdi v. salg av andel 1 % Andelsverdi eks. over-/underkurs 1 % * Nettogjeld inklusive finansiering av tilbygg 38

5 Kongsberg Industribygg AS Eirik Østby Telefon: Sven Hegstad Telefon: Kongsberg Næringsparkutvikling AS Gjenværende leietid i år (snitt portefølje): 6,6 Forventet årlig avkastning neste 5 år 21,3 % Verdi pr. 1% ved salg av aksjer inkl. aksjonærlån Sist omsatt Utbetaling siden etablering pr 1% Årlig avkastning siden stiftelsen (IRR) -12,6 % Kongsberg Industribygg AS Kongsberg Næringspark Byggeår: Flere byggetrinn. Fra slutten av 60-tallet til 2007 Areal (m 2 ): Kombinasjonsbygg Tomt (m 2 ): Skattemessig avskrivningssats bygg: 4% Skattemessig avskrivningssats tekniske installasjoner: 10% men er delt i tre; Østblokka, Vestblokka og nybygg for Volvo. Østblokka er på ca m 2 hvorav m 2 er kontor. Bygningsmassen består av totalt 13 bygninger bygget inntil hverandre slik at de fremstår som et samlet bygg. Vestblokka er bygget på samme måte og består av totalt 8 bygg. Vestblokka er på totalt m 2, hvorav m 2 er kontor. Nybygget til Volvo er på ca m 2 hvorav 820 m 2 er kontor. Det gjøres kontinuerlig tilpasninger og investeringer i Østblokka og Vestblokka. Dato for innbetaling av EK: Opprinnelig brutto eiendomsverdi: Opprinnelig innbetalt EK: Opprinnelig innbetalt ansvarlig lån: Samlet innbetaling: Kongsberg Næringsparkutvikling AS ,25% Volvo Aero Norge AS ,25% Sum/vektet snitt ,25% Kongsberg Næringsparkutvikling AS er et datterselskap av Kongsberg Gruppen ASA og er leietaker i eiendommene Vestblokka og Østblokka. et fremutleier lokalene til FMC Kongsberg, Dresser Rand AS, Volvo Aero Norge AS og diverse andre selskaper. Leieavtalen løper til og har en fast årlig regulering med 2,25 %. Volvo Aero Norge AS produserer komponenter til jet-maskiner for verdens ledende flyprodusenter, inkludert komponenter til F35 Joint Strike Fighter og utgjør et teknisk kompetansesenter med avansert mekanisk produksjon. et eier i dag nabobygget og leier i tillegg et nybygg av Kongberg Industribygg AS. Leieavtalen på nybygget løper til og reguleres årlig med 2,25 %. Ved oppsigelse i 2012 må Volvo betale en leiekompensasjon til utleier tilsvarende 3,6 x leie for år 1, estimert til ca. NOK 14,2 mill. Leietaker har signalisert at de vil benytte sin opsjon til å forlenge avtalen for 5 ny år til 2017 til samme betingelser. Utløpsdatoen ovenfor er ikke oppdatert i påvente av å få ny avtale signert. Rabatt latent skatt 11,0 % Innbetalt pr. 1%: Salgstrigger: 25% resultat og balanse Brutto leieinntekter Netto leieinnteker Årets resultat før skatt * Årets resultat etter skatt * Netto cash-flow etter avdrag banklån * Netto cash-flow før avdrag banklån * Utbytte/tilbakebetaling * Beløp eks renter ansvarlig lån Norgeskreditt, Transje ,96% Norgeskreditt, Transje ,65% Norgeskreditt, Transje ,58% Flytende Sum / vektet snitt ,86% Margin er fast til 2012 og vil deretter justeres til gjeldende markedsvilkår. Netto yield 7,9 % 8,2 % 8,5 % Netto leie påfølgende år Verdi eiendom Nettogjeld eksl. aksjonærlån Latent skatt Over-/underkurs Deltakerlån Verdijustert egenkapital Underskudd til fremføring Sum verdijustert EK og aksjonærlån Cash-flow (før avdrag) Avdrag Utbytte/tilbakebetaling Utbetaling + avdrag bank i prosent av VEK 20,0 % 19,5 % 19,0 % Utbetaling i prosent av VEK 6,0 % 5,6 % 5,0 % Andelsverdi v. salg av andel 1 % Netto yield 8,0 % 7,8 % 7,6 % Netto leie Verdi eiendom Nettogjeld pr Cash-flow etter Latent skatt Over-/underkurs Verdi av underskudd til fremføring Deltakerlån Verdijustert egenkapital Sum verdijustert EK og aksjonærlån Verdi bygg pr. kvm Andelsverdi v. salg av andel 1% Andelsverdi eks. over-/underkurs 1% Vennligst merk at historiske finansielle tall ikke er representative for fremtidig inntjening og avkastning 50

6 Krags gate II IS Eirik Østby Telefon: Sven Hegstad Telefon: Kongsberg Næringsparkutvikling AS Gjenværende leietid i år: 5,9 Forventet årlig avkastning neste 5 år 12,5 % Verdi pr. 1% ved salg av andeler Sist omsatt Utbetaling siden etablering pr 1% Årlig avkastning siden stiftelsen (IRR) 25,3 % Krags gate II Kongberg Næringspark Byggeår: 1964/99/03 Areal (m 2 ): Kontorbygg Tomt (m 2 ): Skattemessig avskrivningssats bygg: 2% Skattemessig avskrivningssats tekniske installasjoner : 10% men består i dag av et kontorbygg på kvm, hvorav kvm er ferdigstilt i Bygget er oppført i betong/tegl, med prefabrikkert frilagt singel fasader. Bygget består av 4 etasjer, samt underetasje. Kongsberg Næringsparkutvikling AS % Sum/vektet snitt % Leiekontrakten er å karakterisere som en ren bare-house avtale og løper frem til Leietaker har forkjøpsrett ved et evt. salg. Leietaker bekoster innvendig og utvendig vedlikehold, oppgraderinger, forsikring, samt alle offentlige utgifter. Utleier bekoster kun sin egen forretningsførsel. Leien reguleres per 1. januar hvert år med økningen i KPI fra okt til okt. Ved KPI justering utover 3 % blir det overskytende regulert med 80 % av endringen. men ligger i Kongsberg Næringspark som består av 50 bedrifter med ca ansatte. Dato for innbetaling av EK: Opprinnelig brutto eiendomsverdi: Ansvarlig kapital: Opprinnelig innbetalt EK: Samlet innbetaling: Restansvar p.t: Rabatt latent skatt 7% Innbetalt pr. 1%: Salgstrigger: 25% resultat og balanse Brutto leieinntekter Netto leieinnteker Årets resultat Årets skattemessig resultat i IS på 100% basis Netto cash-flow etter avdrag banklån Netto cash-flow før avdrag banklån Utbytte/tilbakebetaling Pr. Spb 1 - Sandsværbanken ,00% Pr. Spb 1 - Sandsværbanken ,24% Flytende Sum / vektet snitt ,73% Netto yield 7,70% 7,90% 8,10% Netto leie påfølgende år Verdi eiendom Nettogjeld etter utbytte Latent skatt Over-/underkurs Verdijustert egenkapital Cash-flow (før avdrag) Avdrag Utbytte/tilbakebetaling Utbetaling + avdrag bank i prosent av VEK 12,7 % 11,7 % 11,2 % Utbetaling i prosent av VEK 1,9 % 1,8 % 1,6 % Andelsverdi v. salg av andel 1 % Netto yield 7,7 % 7,5 % 7,3 % Netto leie Verdi eiendom Nettogjeld pr Cash-flow etter Latent skatt Over-/underkurs Sum verdijustert egenkapital Verdi bygg pr. kvm Andelsverdi v. salg av andel 1% Andelsverdi eks. over-/underkurs 1%

7 Ski sinvest AS Truls Christensen Telefon: Otto Juell Telefon: Follo Politidistrikt Gjenværende leietid i år: 21,4 Forventet årlig avkastning neste 5 år 11,1 % Verdi pr. 1% ved salg av aksjer inkl. aksjonærlån Sist omsatt na Utbetaling siden etablering pr 1% Årlig avkastning siden stiftelsen (IRR) 7,6 % Follo Politihus Vestveien 16, 1402 SKI Byggeår: 2007/2008 Areal (m 2 ): Kontor Tomt (m 2 ): Skattemessig avskrivningssats bygg: 2% Skattemessig avskrivningssats tekniske installasjoner: 10% Bygget består av 4 etasjer og en kjelleretasje. Fellesfunksjoner er i hovedsak lokalisert i 1. og kjelleretasje, mens de tre øverste etasjer er rene kontoretasjer. Interiørene fremstår lyse og lette, de smale bygningskroppene (12m) vil sørge for mye gjennomstrømmende dagslys der kjernearealene holdes åpne eller i glass. Nybygget som forventes påbegynt i 2011/12 får samme eksteriørmessige utforming. Leie Indeks- Follo Politidistrikt % Årlig leie nybygg fom 12/ % Sum/vektet snitt % et har inngått leieavtale for tilbygg på eiendommen. Arealutvidelsen er nå besluttet til å utgjøre kvm. Det er innregulert ytterligere kvm som et potensial for senere utvidelse ved behov. Vedtatt utvidelse er forventet ferdigstilt 12/2012. Hele leie forholdet er forlenget med 5 år til 02/2033. Se forøvrig kommentar under. Dato for innbetaling av EK: Opprinnelig brutto eiendomsverdi: Opprinnelig innbetalt EK: Opprinnelig innbetalt ansvarlig lån: Samlet innbetaling: Restansvar p.t: 0 Rabatt latent skatt 7% Innbetalt pr. 1%: Salgstrigger: 25% resultat og balanse Brutto leieinntekter Netto leieinntekter Årets resultat før skatt * Årets resultat etter skatt * Netto cash-flow etter avdrag banklån * Netto cash-flow før avdrag banklån * Utbytte/tilbakebetaling 0 0 * Beløp eks renter ansvarlig lån DnBNOR ,44% DnBNOR ,26% DnBNOR ,32% DnBNOR ,59% Sum / vektet snitt ,40% ets rentemargin er reforhandlet mai 2011 og kan bli endret hvis det generelle nivå i finansmarkedene tilsier dette. Netto yield 5,8 % 5,9 % 6,0 % Netto yield 5,8 % 5,7 % 5,6 % Netto leie påfølgende år Verdi eiendom Nettogjeld eksl. aksjonærlån Latent skatt Over-/underkurs Verdi av underskudd til fremføring Deltakerlån Verdi annuitetsleie Verdijustert egenkapital Sum verdijustert EK og aksjonærlån Cash-flow (før avdrag) Avdrag Utbytte/tilbakebetaling Utbetaling + avdrag bank i prosent av VEK 6,6 % 13,8 % 12,4 % Utbetaling i prosent av VEK 0,0 % 5,0 % 3,9 % Andelsverdi v. salg av andel 1 % Netto leie Verdi eiendom Nettogjeld pr Cash-flow etter Latent skatt Verdi av underskudd til fremføring Verdi annuitetsleie Over-/underkurs Deltakerlån Verdijustert egenkapital Sum verdijustert EK og aksjonærlån Verdi bygg pr. kvm Andelsverdi v. salg av andel 1% Andelsverdi eks. over-/underkurs 1% Verdien av utvidelsesvedtak og potensial på eiendommen er forsøkt hensyntatt ved yield fastsettelsen. Videre utbyttebetaling til aksjonærene er besluttet avventet og ses i sammenheng med finansiering/egenkapitalbehovet ifm dette. De historiske finansielle tallene vist ovenfor er basert på finansielle tall for selskapet i det reviderte årsregnskap pr og foreløpig regnskap pr

8 Sola Næringseiendom KS Eirik Østby Telefon: Christina Natvig Næsset Telefon: SAS Consortium Gjenværende leietid i år: 9,3 Forventet årlig avkastning neste 5 år 20,5 % Verdi pr. 1% ved salg av andeler Sist omsatt Utbetaling siden etablering pr 1% Årlig avkastning siden stiftelsen (IRR) 19,6 % Sola Næringseiendom KS Bygninger på Stavanger Lufthavn, Sola Byggeår: Areal (m 2 ): Hangar,drift-/kontorbygg Tomt (m 2 ): Skattemessig avskrivningssats 4% Skattemessig avskrivningssats tekniske installasjoner 10% men ligger på Stavanger Lufthavn, Sola, utenfor Stavanger sentrum. men ligger inne på selve flyplassområdet. Avinor er bortfester av tomten. Festekontrakten inneholder bl.a. klausuler som gjør at Avinor kan kjøpe eiendommen dersom viktige luftfartshensyn tilsier dette. Verdifastsettelsen ved evt. opphør vil være restverdi på byggene ved innløsning. Restverdien finnes ved lineær nedskrivning av byggenes oppføringskostnad over festeforholdets avtalte lengde. Oppføringskostnaden er NOK Festekontrakten løper til , med rett til fornyelse med inntil 2 x 5 år. SAS Consortium % Sum/vektet snitt % Leietager er Scandinavian Airline Systems Norway Sweden SAS (NUF) som er en norsk avdeling av utenlandsk foretak. Leietager har opsjon til å forlenge avtalen med 2 x 5 år til 75% av leie ved utløp av kontrakten. Leietager er i hele leieperioden, også i opsjonsperiodene så lenge disse blir erklært, ansvarlig for innvendig og utvendig vedlikehold av eiendommen, herunder også tekniske utskiftninger. Leietager er også ansvarlig for forsikringer, økninger i eiendomsskatt og festeavgifter. Dagens leietaker, SAS, bruker ikke eiendommen i sin helhet, men har flere fremleietakere. Det er i dag noe i overkant av halvparten av lokalene som er i bruk. SAS arbeider stadig med flere mulige fremleietakere. SAS har fått aksept fra bortfester på å henvende seg til også andre virksomheter enn kun virksomheter innen luftfartsnæringen. Noen av fremleieavtalene er inngått på lavere nivå enn leienivået i opprinnelig leiekontrakt. Dato for innbetaling av EK: Opprinnelig brutto eiendomsverdi: Opprinnelig ansvarlig kapital: Opprinnelig innbetalt EK: Samlet innbetaling: Restansvar p.t: Rabatt latent skatt 11% Innbetalt pr. 1%: Salgstrigger: 25% resultat/budsjett Brutto leieinntekter Netto leieinnteker Årets resultat Årets skattemessig resultat i KS på 100% basis Netto cash-flow etter avdrag banklån Netto cash-flow før avdrag banklån Utbytte/tilbakebetaling BN Transje ,15% BN Transje ,15% BN Transje ,62% Flytende Sum / vektet snitt ,06% Netto yield 11,0 % 11,5 % 12,0 % Netto leie påfølgende år Verdi eiendom Nettogjeld etter utbytte Latent skatt Over-/underkurs Verdijustert egenkapital Netto yield 10,7 % 10,5 % 10,3 % Netto leie Verdi eiendom Nettogjeld pr Cash-flow etter Latent skatt Over-/underkurs Cash-flow (før avdrag) Avdrag Utbytte/tilbakebetaling Utbetaling + avdrag bank i prosent av VEK 29,6 % 30,1 % 28,6 % Utbetaling i prosent av VEK 10,8 % 9,6 % 10,1 % Andelsverdi v. salg av andel 1 % Verdijustert egenkapital Verdi bygg pr. kvm Andelsverdi v. salg av andel 1% Andelsverdi eks. over-/underkurs 1% I og med at SASBraathens har valgt å nedlegge hovedtyngden av virksomheten sin i eiendommen, er fremtiden noe usikker med hensyn til bruk av bygget. Restverdi av bygget ved leiekontrakten/festekontraktens utløp vil nok være lavere enn dagens verdi som hensyntar en lang leiekontrakt med SASBraathens /i.e. SAS Consortium. Over leieperiodens lengde kan det være nødvendig å skrive ned eiendomsverdien. 72

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS - NØKKELINFORMASJON PPN EIENDOMSINVEST I AS Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig

Detaljer

Investorbrev nr. 1-2012 5. desember 2012 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN)

Investorbrev nr. 1-2012 5. desember 2012 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN) Investorbrev nr. 1-2012 5. desember 2012 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN) Selskap Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig innbetalt: 107 500 000 Totalt antall

Detaljer

Aksjonærbrev nr

Aksjonærbrev nr Aksjonærbrev nr 1-2015 13. februar 2015 Kilden Næringsbygg AS Selskapsinfo Kilden Næringsbygg AS Beregnet VEK pr aksje iht. markedsrapport N/A N/A Sist omsatt N/A N/A Salgstrigger 25 % Ligningsmessig verdi

Detaljer

Investorbrev nr. 1-2013

Investorbrev nr. 1-2013 Investorbrev nr. 1-2013 7. februar 2013 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN) Selskap Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig innbetalt: 107 500 000 Totalt antall aksjer:

Detaljer

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår PPN Eiendomsinvest I AS 2009 andre halvår Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Nådlandskroken 11 Holding AS

Nådlandskroken 11 Holding AS Nådlandskroken 11 Holding AS Investorpresentasjon Juni 2006 Netto verdi for Eiendommen: NOK 124.500.000 Innbetalt egenkapital: NOK 28.000.000 Antall aksjer: 280 Innbetaling pr. aksje (ca. 0,36%): NOK 100.000

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling STATUSRAPPORT for 2. og 3. KVARTAL 2016 SAMMENDRAG North Bridge Nordic Property AS under avvikling (Selskapet/NBNP) solgte i 2012 og 2013 det vesentligste

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS under avvikling STATUSRAPPORT for 4. KVARTAL 2014 og 1. KVARTAL 2015 SAMMENDRAG North Bridge Nordic Property AS under avvikling (Selskapet/NBNP) har gjennom 2012 og 2013

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000,00 og

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Baltic Sea Properties AS

Baltic Sea Properties AS Baltic Sea Properties AS Presentasjon nøkkeltall Q3 2017 22. november 2017 www.balticsea.no Selskapet er 22.november 2017 opptatt til handel på Merkur Market Baltic Sea Properties styre og ledelse mener

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003 Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003 15. august 2003 Agenda 1. Resultat 2. kvartal/1. halvår 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering og takst

Detaljer

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015 SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 30.04.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 30.04.2015 2015 2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 1 56 759 614 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 1 216 320

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 4 Aksjekurs og utbetalinger 5 Kursutvikling 6 Drift, forvaltning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden.

2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden. Til aksjonærene i Pareto Shippingkapital II ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO SHIPPINGKAPITAL II ASA 3. juni 2010 Aksjeeierne i Pareto Shippingkapital II ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS

Næringsbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT PR. 1. KVARTAL 2014 www.northbridge.no SAMMENDRAG Det har ikke vært transaksjoner eller andre vesentlige hendelser i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet)

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR.

Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR. Brukerveiledning for meglerstandardene. Av advokat Per Sverre Raknes og advokatfullmektig Randi Mari Flaaen, advokatfirmaet BA-HR. Norges Eiendomsmeglerforbund har en rekke standarder for næringskontrakter

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 213 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 33,1 mot 17,4 i samme periode i fjor, en forbedring på 15,7. Resultatforbedringen

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 21. mai 2014 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 5.

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartal 2003. 6. mai 2003

Presentasjon av 1. kvartal 2003. 6. mai 2003 Presentasjon av 1. kvartal 2003 6. mai 2003 Agenda 1. Resultat 1. kvartal 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering 6. Oppsummering 1. Resultat 1.

Detaljer

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Memo Til: Sykehuset Telemark HF / Konst. Økonomidirektør Dana Tønnessen Fra: Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Vurdering av leieavtaler i Helse Sør-Øst Faktum Sykehus Telemark

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer