Innovasjon i robuste klynger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon i robuste klynger"

Transkript

1 Innovasjon i robuste klynger Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Kongsberg Summit

2 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå?

3 Best og dyrest

4

5 Norsk offshoreindustri har nådd kostnadstaket og mister kontrakter til utlandet

6 Motkraft nummer 1: Arbeide smartere for å motvirke det høye kostnadsnivået

7 Problemet er i dag at store deler av norsk næringsliv har en negativ produktivitetsutvikling, og det gjelder også offshorenæringen

8 Det er behov for et nytt NORSOK

9 Motkraft nummer 2: Utvikle teknologi i verdensklasse

10 Ekofisk Nordsjøens teknologieventyr

11 Prosjektene på norsk sokkel har drevet teknologiutviklingen Improved recovery Riserless subsea well intervention Subsea processing Integrated operations Subsea Subsea? 3Dseismic Multiphasetransport Waterinjection Troll Oseberg gas injection Horizontal +deviation drilling 4D-seismic 1999 Gullfaks 4C-seismic 2003 Vallhall Managed pressure drilling Gullfaks C Åsgard, Visund 2004 Ekofisk 2007 Tordis 2007 Ormen Lange Snøhvit Skrugard Johan Sverdrup 1977 Cod/Ekofisk 1979 Statfjord 1986 Ekofisk 1991 Oseberg 1996 Troll Time/Field developments

12 Norge har tiltrukket seg noen av verdens fremste selskap innen maritim-offshore

13 Undervannsteknologi er i dag selve driveren i kampen om havressursene

14 Motkraft nummer 3: Bedre industrielt samspill «Den norske modellen»

15 Tre former for samspill er viktig: 1. Ingeniørsamspillet 2. Klyngesamspillet 3. Myndighetssamspillet

16 Kostnadsnivået er u0ordrende, men ingeniørene her er flinke og produk9ve. Derfor tror jeg Norge fortsa? kan konkurrere med asia9ske land. Det handler om folk Jeff Immelt, DN,rsdag 19. februar 2013

17 Ashok Belani, CTO

18 Pete Miller, CEO

19

20 Sunnmøre: Et globalt maritimt-offshore kunnskapsnav

21 Innovativt samspill mellom aktørene Redere VerC Skipsdesign Skipsutstyr

22

23 I.P. Huse er en verdensledende kunnskapsbedrift innen maritimt utstyr (Vinsjer) «Hvorfor er I.P. Huse så innovative?»

24 Innovasjon skjer når hele verdikjeden er i tett interaksjon Verft Utstyrsindustri Fartøyoperasjon Redere

25 Innovasjon skjer når klynger møtes og transformeres Fornybar Havromsteknologi Offshore Maritim

26

27 Global Competitiveness Report Sveits 2. Singapore 3. Finland 4. Tyskland 5. USA 6. Sverige 7. Hong Kong 8. Nederland 9. Japan 10. Storbritannia 11. Norge 12. Taiwan 13. Qatar 14. Canada 15. Danmark

28 Innovasjon har dårlige kår i sterkt hierarkiske strukturer

29 Innovasjon krever flate strukturer, raske beslutninger og lav maktavstand «Den Norske Modellen»

30

31 Krav ;l frem;dens næringsliv Kunnskapsbasert Endringsdrevet Fremtidens næringsliv Miljørobust Globalt

32

33 Konkurranseevne som attraktivitet Nasjoner og regioner konkurrerer om å være mest mulig attraktiv lokalisering for kunnskapsbasert næringsliv

34

35

36

37 Hvordan skal byer som Trondheim hevde seg mot Kina?

38 Hvordan kan Bryne konkurrere?

39 Bryne er en av de fremste næringslivsbyene i Norge

40 Basisnæringen på Bryne og Jæren er landbruk

41 Bryne og Jæren utviklet først en livskraftig leverandørindustri til landbruket «Melk og Mek»

42 Basis: Steinjord, herdeteknologi og internasjonal distribusjon «Where Farming Means Business»

43 Bryne og Jæren fikk en serie med grundere som basis i landbruket 1. O.G. Kverneland Kverneland Plogfabrikk 2. Brødrene Søyland Brøyt 3. Malm Orstad Malm Orstad AS 4. Nils Underhaug Trallfa/ABB Robotics 5. Ole Molaug Akva Group 6. Ingebrigt Aarbakke Aarbakke AS 7. Ståle Kyllingstad IKM Group

44 Bryne og Jæren utviklet så en livskraftig leverandørindustri til offshore og oppdrett

45

46

47

48

49 Verdiskaping er det økonomiske målet Lønn SkaF Renter Eieravkastning

50 Handel Bygg Helse 150 Olje Kunnskap 100 Reiseliv IT 50 Mari,m Finans Fornybar Tele Sjømat 0-20 % - 10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Y = Antall ansatte (1 000), X = Vekst i antall ansatte, Str= Omsetning

51 Konkurranseevne har to dimensjoner Produktivitet Innovasjon

52 4000 Olje Finans Kunnskap Tele 1500 Sjømat Maritim Bygg 1000 Fornybar IT Helse 500 Handel Reiseliv 0-10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Y = Verdiskaping per ansaf (1 000), X = Vekst i verdiskaping, Str= Verdiskaping

53 Næringsliv Investorer Globalt kunnskapsnav Utdanning Utdanning, forskning Forskning og innovasjon Innovasjon Kompetent eierskap

54 Ikke bare teknologikompetanse Forskningsbasert kunnskap (teknologi) Kommersiell kunnskap (forretningsmodeller) Erfaringskunnskap ( learning-by-doing )

55 Innovativ forretningsmodell

56 Ikke bare forskningskompetanse Forsknings- og utdanningsinstitusjoner Kunnskapsbasert tjenesteyting Venturekapital og kompetent eierskap

57 Global Knowledge Networks

58 Eksempler på Global Knowledge Hubs Boston (Life sciences) Silicon Valley (IT) Houston (Oil & gas)

59

60 A Global Maritime Knowledge Hub shall propel the Singapore Maritime Cluster PORT GLOBAL ENVIRONMENT SHIPPING RESEARCH INNOVATION EDUCATION VENTURE CAPITAL MARITIME SERVICES INVESTORS OFFSHORE & MARINE ENGINEERING

61 Smaragdmodellen Kunnskapsallmenningen

62 Et eksempel: Helse og biotek

63 Dersom kunnskapsallmenningen forfaller, mister norsk næringsliv sin internasjonale konkurranseevne «The Tragedy of the Commons»

64 Det finnes tre typer næringer i Norge 1. Vestlandsnæringene 2. Oslonæringene 3. Pizzanæringene

65 Pizzanæringene lever av et fett hjemmemarked

66 To typer næringer er de industrielle drivkreftene 1. Globale kunnskapsnav med tyngdepunkt på Vestlandet (som begynner på Kongsberg) 2. Komplementære kunnskapsnæringer med tyngdepunkt i Oslo

67 Tre globale kunnskapsnav «Vestlandsnæringene» 1. Offshorenæringen 2. Maritim næring 3. Sjømatnæringen

68 Norsk globalt næringsliv er Ocean Industries

69 Ocean Space Technology er vår tids romfartsprogram

70 Offshore olje og gassnæringen

71 Offshore: Fra oljeselskap ;l offshore teknologi og offshoretjenester Oljeselskaper

72 Offshore: Fra oljeselskap ;l offshore teknologi og offshoretjenester Oljeselskaper

73

74 Sørlandet er den verdensledende næringsklyngen innen boreteknologi

75 Det startet med en visjonær politiker og industrimann Sørlandet skulle ta aktiv del i oljeutbyggingen i Nordsjøen Etablerte samarbeidsselskapet Oil Industry Services (OIS) Grunnlaget for dagens NODE bedrifter Sverre Walter Rostoft Industriminister

76 Offshore på Sørlandet ble drevet frem av grundere som Bjarne Skeie

77 Det ble utviklet i NCE-NODE samarbeidet Kjell O Johannessen kom selv fra offshoreindustrien Han involverte toppledelsen i de store bedriftene Han initierte eksternt finansierte FoU prosjekt Han utviklet mekatronikk som fag ved UiA Grimstad Han fokuserte på globale markeder Han samarbeidet med andre NCE Neste skritt er å bli Global Centre of Expertise

78 NODE produkter i verdensklasse Boresystemer Bølgekompensering Laste-, losse- og forankringssystemer Komplette plattformløsninger

79 NODE omsetningen flerdoblet på få år Ordrereserve 2005: NOK 2,5 mrd Ordrereserve 2006: NOK 25 mrd Ordrereserve 2007: NOK 60 mrd Ordrereserve 2008: NOK 80 mrd Ordrereserve 2010: NOK 40 mrd Ordrereserve 2012; NOK 80 mrd Ordrereserve 2013: NOK 100 mrd Ansatte 2005: 1800 Ansatte 2006: 3500 Ansatte 2007: 5000 Ansatte 2008: 6250 Ansatte 2010: 7600 Ansatte 2012: 8500 Ansatte 2013: Hvorav 2/3 ing/siv.ing 2004: 4 mrd 2005: 5 mrd 2009: 41 mrd 2006: 16 mrd 2010: 36 mrd

80 Hvem skulle trodd at noe slikt kunne skje på Sørlandet?

81 Offshoreteknologi fra Kristiansand til Brasil

82 Olje- og gassressurser

83 Den svenske oljemyggen Lundin fant det gigantiske Johan Sverdrup feltet i Nordsjøen i 2012 Boresjef Hans Christen Rønnevik (Tidl. Saga/Statoil)

84 Flerfaseteknologi: Norges viktigste innovasjon

85 Tre komplementære kunnskapsnæringer «Oslonæringene» 1. Finans 2. IT 3. Kunnskapsbaserte tjenester

86

87 Kunnskapsflyt mellom næringer

88 Open Innova;on Model Source: Chesbrough (2006))

89 Innovasjonssvakheter 1. Inkrementell innovasjon dominerer i de store bedriftrene 2. Radikal innovasjon skjer i små kunnskapsbedrifter med lite kapital 3. Både bedrifter og næringer lider av Kodak syndromet

90 Hvordan skape nye innovasjonsmuligheter? 1. Gjennom kobling med nye Enabling Technologies 2. Gjennom kobling til avanserte kunder 3. Gjennom koblinger til andre klynger 4. Gjennom offensive M&As

91 Innovasjon i robuste klynger 1. Utvikle teknologiske motkrefter mot det høye kostnadsnivået 2. Bruke innovasjonsrommet som ligger i «Den norske modellen» 3. Videreutvikle sterke og innovative næringsklynger gjennom globale nettverk (GCE) 4. Skape bedre forutsetninger for knoppskyting, seriegrundere og kompetent eierskap

92

Hva skal til for å få en kulturendring i olje- og gassindustrien? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI

Hva skal til for å få en kulturendring i olje- og gassindustrien? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Hva skal til for å få en kulturendring i olje- og gassindustrien? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Statoils Energiseminar Bergen, 15.05.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste

Detaljer

Hvilke næringer har størst utviklingspotensial?

Hvilke næringer har størst utviklingspotensial? Hvilke næringer har størst utviklingspotensial? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Greater Stavanger - Årskonferanse Sola, 03.10.2012 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå?

Detaljer

Kunnskapsveien ut av krisen. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI

Kunnskapsveien ut av krisen. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Kunnskapsveien ut av krisen Professor Handelshøyskolen BI Partnerforum BI, 27.05.2009 Kunnskapsveien ut av krisen Krisen rammer verdensøkonomien, men Norge vil klare seg relativt godt Krisen er omstillingstid

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

Fra næringsklynger til kunnskapsnav

Fra næringsklynger til kunnskapsnav Fra næringsklynger til kunnskapsnav Torger Reve TORGER REVE er Wilh. Wilhelmsen professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI, Oslo, hvor han også har vært rektor i to perioder.

Detaljer

Et lærende næringsliv

Et lærende næringsliv Et lærende næringsliv Den kanskje sterkeste effekten av NCE-prosjektene generelt er styrkingen av regionale høgskoler. Dette er interessant av flere grunner, blant annet fordi kompetanse- og høgskoleutvikling

Detaljer

Osloregionen et næringsliv basert på kunnskap. Anne Espelien og Leo A. Grünfeld

Osloregionen et næringsliv basert på kunnskap. Anne Espelien og Leo A. Grünfeld Osloregionen et næringsliv basert på kunnskap Anne Espelien og Leo A. Grünfeld Osloregionen her skapes halvparten av norske verdier Samarbeidsalliansen Osloregionen består av 72 kommuner fordelt på 7 fylker.

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet Rapport Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet 23. mai 2014 Erik W. Jakobsen, Gjermund Grimsby, Øystein Sørvig og Peter Aalen Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 4 1.1. Hvem eier Vestlandets

Detaljer

Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion

Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion MENON-publikasjon nr. 9 Mai 2009 Av Erik W. Jakobsen og Jørgen Bækken MENON Business Economics Essendrops gate 3, 0303 Oslo, Tlf: 97 17 04 66, http://www.menon.no

Detaljer

Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye

Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye om sjømat, men mener egentlig oppdrett. 60 "Norsk Fiskerinæring"

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 1 Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 Lokalisering av nytt statlig investeringsfond i Bergen Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har med stor interesse

Detaljer

HVORFOR ER INTERNASJONAL PROFILERING VIKTIG?

HVORFOR ER INTERNASJONAL PROFILERING VIKTIG? HVORFOR ER INTERNASJONAL PROFILERING VIKTIG? SAMARBEIDSRÅDET FOR OSLOREGIONEN TIRSDAG 28.MAI 2013 Ingvild Myhre BAKGRUNN/ERFARING NTH / NTNU FFI Forsvaret Televerket STK / Nexans / Alcatel Telenor Mobil

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

& utdanning TO LØNNSOMME ÅR MASTERGRAD. Grimstad. Bjarne Skeie: PIONEREN BAK SØRLANDSK OLJE- OG GASSLEVERANDØRINDUSTRI side 6 7 FRA AALBORG TIL AGDER

& utdanning TO LØNNSOMME ÅR MASTERGRAD. Grimstad. Bjarne Skeie: PIONEREN BAK SØRLANDSK OLJE- OG GASSLEVERANDØRINDUSTRI side 6 7 FRA AALBORG TIL AGDER Hele dette bilaget er en annonse fra Universitetet i Agder Innovasjon & utdanning Grimstad LITEN BY MED STOR KUNNSKAP side 2 DANSK HYDRAULIKKPROFESSOR: FRA AALBORG TIL AGDER side 8 Bjarne Skeie: PIONEREN

Detaljer

Norge som kapitalforvaltningsnasjon: Statens pensjonsfond utland under lupen. Marius Nordkvelde Handelshøyskolen BI. Torger Reve Handelshøyskolen BI

Norge som kapitalforvaltningsnasjon: Statens pensjonsfond utland under lupen. Marius Nordkvelde Handelshøyskolen BI. Torger Reve Handelshøyskolen BI Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Norge som kapitalforvaltningsnasjon: Statens pensjonsfond utland under lupen Marius Nordkvelde

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Industrien i Bergensområdet er ledende innenfor drift av undervannsanlegg. Statoil og Hydro har store driftsenheter i området med spesielt tung satsing mot undervannsteknologi.

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer