Tromsøregionen. - senter for petroleumsvirksomhet i arktiske strøk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsøregionen. - senter for petroleumsvirksomhet i arktiske strøk"

Transkript

1 Tromsøregionen - senter for petroleumsvirksomhet i arktiske strøk Tips: En del av bildene og logoer i denne presentasjonen inneholder linker til utfyllende opplysninger.

2 Fakta Nord Norge/ Tromsøregionen Nordland/ Troms og Finnmark er totalt ,2 km2. Norges totale areal er ,8 km2 Befolkningsantall Nord-Norge: Tromsø regionen: * 21,67% av Nord Norges befolkning sokner til Tromsø regionen**. Avstander (målt etter kjørbar vei): Oslo- Fredrikstad: 91,8 km Tromsø- Vardø: 969,0 km Oslo- Amsterdam: 979,0 km Tromsø- Verdal: 1058,0 km Oslo- St. Petersburg: 1007,0 km Tromsø- Murmansk: 961,0 km *Medregnet studenter: Bakgrunnsdata: SSB **Tromsø regionen markert rød ring på kart

3 Nordland Troms Finnmark Fakta Nord Norge/ Tromsøregionen Troms fylke består av 25 kommuner, med totalt litt i overkant av innbyggere. Av dette inngår 9 kommuner i Tromsø regionen, omtalt i strategisk næringsplan. Troms eneste fylke med befolkningsvekst, og ikke fraflytting. ( ). Troms: 6883 Finnmark: Nordland: Sysselsatte mellom år Troms: 69,4% Finnmark: 67,8% Nordland: 66,7% Hele landet: 69,4%

4 Bakgrunn Petroleumsindustrien i Nord-Norge antas å vokse betydelig i årene som kommer. Tromsøregionen har potensial for å delta i nordområdesatsingen gjennom utvikling av virksomheter og nyetableringer. Petroleumsstrategien for Tromsøregionen ble vedtatt av kommunestyret høsten 2005.

5 Petro Point Greater Tromsø PetroPoint Greater Tromsø vil i 2009 konkretisere sitt arbeid for en operasjonalisering av Petroleumsstrategien for Tromsøregionen. Organisert i Næringsforeningen for Tromsøregionen. PPGT består av: Prosjekteier: Grete Kristoffersen, Adm.Dir Næringsforeningen. Leder, Gorm Breimo Rådgiver, Roar Klo

6 Tromsø- HUB i Nord! Nærheten til alt! Snøhvit Goliat Shtokman Nordland VI/ VII og Troms II

7 Strategiske fortrinn Bolyst Infrastruktur Kunnskap Næringsliv

8 Tromsø Havn Tromsø har perfekt beliggenhet med tanke på eksisterende og fremtidige petroleumsaktiviteter i Barentshavet. Samtidig har havnen fasiliteter til å kunne utføre krevende operasjoner. Industriområdet i Tromsø Havn har sentral beliggenhet i forhold til internasjonal flyplass og veinett. Samtidig er det kort avstand til aktuelle leverandører til offshorenæringen. I havnen finner du også agentselskap for klarering av utenlandsk tonnasje. Tromsø har som mål å være en attraktiv havn for olje- og gassaktivitetene i arktiske områder. Tromsø Havn har ervervet Grøtsund fort og området der skal utvikles til industrihavn.

9 Quay 25 Breivika Total quay area of 3700 m2 Minimum depht 11,5m Maximal axle load 100t Maximum point load 70t (Kg/m2) Electrical power 400V / 230V, 500amp Maximum capasity of water from pullert connections( 3 hoses), 60 t/h

10 Grøtsund Industripark Tromsø Havn KF har kjøpt Grøtsund Fort fra Staten ved Forsvarsbygg Skifte Eiendom. Eiendommen ble formelt overtatt den Til sammen er området som Tromsø Havn har kjøpt på 470 mål, med ytterligere muligheter for utfylling på ca 350 mål. Det nye havn og industriområde skal særlig utvikles for å betjene det maritime markedet knyttet til utviklingen i nordområdene, og representerer betydelige arealreserver for Tromsø Havn. På bakgrunn av konklusjonen i egnethetsstudien for lokalisering av nytt industri- og havneområde i Tromsø, ble det satt i gang konsekvensutredning og reguleringsplanlegging for Grøtsund/Tønsnes område. Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til godkjent planprogram. I samsvar med forskrift T 1446 er planforslaget med konsekvensutredning et samlet dokument. Det nye havneavsnittet skal være et supplement til Breivika Havn som skal dekke funksjoner som ikke søkes lagt til Breivika, og være et havneområde uten eller med minimale begrensninger med hensyn til aktiviteter. Havneområdet skal i første rekke rette seg mot petroleumsaktiviteter i nordområdene.

11 Kompetanse Avfallshåndtering Prosjektet Teknologi - avfallshåndtering i arktisk miljø får 46,9 millioner kroner. Målet er å løse en betydelig miljøutfordring knyttet til olje- og gassaktiviteten, samt skipsfart, i nord. Det skal bygges en kompetanseklynge rundt avfallshåndtering. Universitetet i Tromsø er ansvarlig for prosjektet. I samarbeidsgrupperingen inngår ENI Norge, Universitetssenteret på Svalbard, Akvaplan-niva, Norsk institutt for luftforskning, Unilab Analyse, Danmarks Tekniske Universitet, Norut Narvik, Høgskolen i Narvik, Universitetet i Aachen og Rambøll Storvik. Teknologi under vann Prosjektet Sensorteknologi for olje og gass får 33 millioner kroner over fem år. Prosjektet skal støtte eksisterende og nye teknologibaserte bedrifter innenfor olje- og gassektoren i Nord-Norge, og blant annet resultere i teknologi som skal gi mer presis informasjon for utvikling av undervannssensorer. Universitetet i Tromsø er ansvarlig for prosjektet. Norut Tromsø og Høgskolen i Bodø deltar i samarbeidet, med NIFU STEP, Universitetet i Bergen og Christian Michelsen Research som forskningspartnere. Prosjektet har også partnere fra universiteter i utlandet, og det legges opp til samarbeid med en rekke bedrifter. Energi Campus Nord skal også være med i samarbeidet. Norges Forskningsråd bevilger inntil kroner over fem år til Prosjektet Jordobservasjon. Det forventede resultatet er økt tryggere og sikrere forvaltning av Nordområdene gjennom nye innovasjoner og kommersialiseringer på området. Norut Tromsø er ansvarlig for prosjektet. Høgskolen i Narvik, Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt, Norsk institutt for luftforskning, Forsvares Forskningsinstitutt er med som forskningspartnere. I tillegg støtter Energi Campus Nord prosjektet som samarbeidspartner. Andøya rakettskytefelt er en viktig partner ift vitenskapelig utstyr. Teknologioverføringskontoret TTO Nord AS og Norinnova skal bidra ift kommersialisering. Prosjektet har flere partnere fra brukersiden. Kongsberg gruppen deltar med bedriftene Kongsberg satellite services og Kongsberg Spacetec.

12 Miljørisiko og oljevernberedskap Kongsberg Satelite service Tromsøregionen representerer et tyngdepunkt både nasjonalt og internasjonalt, for utvikling av miljøteknologi og økt kunnskap om arktisk miljørisiko: UIT/ UNIS Nofi Havforskning/ Sårbarhet Akvaplan Niva/ Unilab analyse Havforskningsinstituttet Klima UIT/ UNIS Norsk Polarinstitutt Oljevern Kystverket NOFI Vakuumkjempen Perpetuum Kongsberg Satelite Services Norsk Polarinstitutt Vakuumkjempen Havforsknings institutt Kystverket MILJØ- KOMPETANSE TROMSØ Akvaplan Niva Perpetuum NB! Listen er ikke uttømmende.

13 Havarivernsenteret Ett komplett opplærings- og treningssenter for maritim- og offshore industri, startet i 1985, og har i dag mange av de samme ansatte som var med oppstarten. Dette gir senteret stor tyngde med erfaring i arktiske forhold. Er i dag eid av Troms Fylkeskommune, men det arbeides nå med alternative eiermodeller, med større kommersiell frihet. Finansiering til HUET, 70% klar. Dette blir en HUET, som er langt mer avansert og tilpasset arktiske forhold, enn hva som i dag finnes nasjonalt. Det legges her opp til kjølerom for avkjøling av drakter, åpning av vegger slik at nordavindskulingen kan gjøre seg gjeldende i treningsarenaen, bølgehøyde opp i 2 m, og mulighet for regulering av temperatur i bassengvannet.

14 Troms Offshore AS Troms Offshore As er et privateid selskap som driver offshore servicefartøy og andre spesialskip knyttet til forskning, undervanns- og kystvakt virksomhet. Basert på det tidligere TFDS Offshore AS (1985) og gjennom oppkjøp, ble Troms Offshore AS grunnlagt i Flåten består av både egne eide fartøy og fartøy under ledelse av andre redere. Offshore flåten består av både AHTS (anchor handling tug supply vessel) og PSV (platform supply vessel), som støtte for offshore aktivitet over hele verden. Troms Offshores fartøy jobber for tiden i Barentshavet, Nordsjøen, Svartehavet, Vest-Afrika, den Persiske Gulf, India samt i Antarktis. Ved utgangen av 2005 besto flåten av 13 fartøy, som opererer fra Barentshavet i nord til Antarktis i sør og til Singapore i øst.

15 Direktefly fra Tromsø: Alta Chania Las Palmas Oslo Vadsø Andenes Hammerfest London/ Gatwick Palma Vardø Arkhangelsk Harstad/ Narvik Longyearbyen Rhodos Bergen Hasvik Madrid Rygge Berlevåg Honningsvåg Mehamn Stokmarknes Bodø Kirkenes Murmansk Sørkjosen Båtsfjord Lakselv Narvik Trondheim

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling Foto: Statoil 2 En av hovedoppgavene til Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Dette skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv og utvikle nye virksomheter.

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

Rapport. 2025 Ringer i vannet

Rapport. 2025 Ringer i vannet Rapport Utarbeidet for Næringslivets Hovedorganisasjon ECON Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: 45 40 50 00, Faks: 22 42 00 40, http://www.econ.no Innhold: SAMMENDRAG...1 1 STATUS VED INNGANGEN TIL 2006...3 2

Detaljer

Nordkapp er det trygge og miljøriktige alternativet av flere grunner:

Nordkapp er det trygge og miljøriktige alternativet av flere grunner: 1 Sammendrag Nærhet til ressursene i Barentshavet og omtanke for naturmiljøet gjør Nordkapp til noe helt spesielt i nordområdene. Naturen har gitt Nordkapp en naturlig dyp havn for håndtering av store

Detaljer

HARSTAD TEKNOLOGIPARK

HARSTAD TEKNOLOGIPARK HARSTAD TEKNOLOGIPARK Utvikling av Harstad teknologipark Vedlegg til søknad om tilskudd. Bakgrunn perspektiver for Nord-Norge og Harstad Regjeringen har gjennom sin nordområdestrategi og dokumentet Nye

Detaljer

Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen. Del I - Forskningsmiljøene. Lise Lien Ingrid Bay-Larsen Ole Martin Elvehøi

Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen. Del I - Forskningsmiljøene. Lise Lien Ingrid Bay-Larsen Ole Martin Elvehøi Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen Del I - Forskningsmiljøene Lise Lien Ingrid Bay-Larsen Ole Martin Elvehøi 2 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø.

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. 21. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjon...2 2. Innledning...4 3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer...4 3.1 Arktis

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

En drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling

En drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling Årsrapport 2009 En drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling Næringsforeningen i Tromsøregionen har en visjon som legger ambisjonen høyt for hva vi ønsker å oppnå: livskvalitet og verdiskaping. Vi som

Detaljer

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge FOTO: Carl Erik Nyvold bakgrunn og avgrensing 02 levert 2010 bakgrunnen for levert 2010 er et ønske om å ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12 2 0 1 2 Årsrapport INNHOLD Havnedirketøren har ordet 3 Dette er Tromsø Havn 4 Vår virksomhet 8 Grøtsund havneavsnitt 9 Sentrumshavna 10 Breivika havneavsnitt 12 Strategi 15 Miljø og samfunn 18 Et blikk

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Petroleumsrelatert leverandørindustri Troms OKTAN brightid.no OKTAN NORD OKTAN brightid.no OKTAN NORD Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Bakgrunn og metodisk avgrensing Bakgrunnen

Detaljer

Meld. St. 7 (2011 2012)

Meld. St. 7 (2011 2012) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 6050, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 00 Faks: 55 38 66 01 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI I. Innledning Å møte utfordringer og muligheter i nordområdene er Norges viktigste strategiske satsing i årene som kommer 1. I det foreliggende dokument knytter

Detaljer

5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU og innovasjon (kun nett)

5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU og innovasjon (kun nett) 5.5 Fylkesvise indikatorer for FoU innovasjon (kun nett) Innledning....................................... 5.5. Østfold..................................... 4 5.5. Akershus...................................

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR MARITIM NÆRING I NORD 2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR MARITIM NÆRING I NORD 2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR MARITIM NÆRING I NORD 2014 FORORD Kunnskapsbasert nyskaping står sentralt i norsk næringsliv. Maritim næring har nasjonalt en stor evne til innovasjon og derigjennom ivaretakelse

Detaljer

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Nord Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på maritim beredskap Maritim verdiskaping i nordområdet forutsetter økt sikkerhet til havs Fem av Tronds kolleger omkom i forliset Trond Hugo Mikkelsen lå seks timer i havet nord for Svalbard før en tråler

Detaljer

SIV A beretter 2013 SIVA

SIV A beretter 2013 SIVA SIVA beretter 2013 SIVA beretter 2013 Utgiver: SIVA SF Ansvarlig utgiver: Harald Kjelstad Redaksjon: Silje Aspholm Hole Ragnhild Hjelmeland Tone Sofie Aglen Bidragsytere: Tone Egeland Mariann Krogstad

Detaljer

Rapport fra russisk-norsk arbeidsgruppe: Norsk-russisk samarbeid innen transportløsninger i grenseregionene.

Rapport fra russisk-norsk arbeidsgruppe: Norsk-russisk samarbeid innen transportløsninger i grenseregionene. Rapport fra russisk-norsk arbeidsgruppe: Norsk-russisk samarbeid innen transportløsninger i grenseregionene. 2 3 4 5 I. Rapport fra russisk-norsk arbeidsgruppe: Norsk-russisk samarbeid innen transportløsninger

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 2009

ÅRSBERETNING 2009 2009 2009 ÅRSBERETNING 2009 Muligheter og utfordringer i Rom og Jord Geografiske fortrinn for en Internasjonal vekstnæring Overvåkning basert på fjernmåling representerer et internasjonalt vekstområde, og representerer

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer