Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Kari Merete Andersen Sekretariatsleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Kari Merete Andersen Sekretariatsleder"

Transkript

1 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge Kari Merete Andersen Sekretariatsleder 1

2 RFFMN ca 23 mill/år (statsbudsjettet)

3 Fondsstyret pr Anne Marit Mevassvik, fylkesrådsleder N-T fk (Styreleder) Bergljot Landstad, regional og næringssjef, M og R fk (Nestleder) Kristian Hveem, Leder HUNT biobank Gunn Berit Gjerde, Fylkesvaraordfører M og R Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi (bedt seg fritatt) Harald Nordal, CEO, Hyperthermics Holdning AS Gleny Foslie, S-T fk. Marit Collin, adm.dir. Kantega AS, Trh. Arnt Erik Tjønna, Medisinsk fak., NTNU Varamedlemmer: Terje Sørvik Randi Segtnan Ole Helge Haugen Knut Garshol Svein Larsen Iren Merete Sjåstad Stoknes Berit Rian Per Erik Sørås Nora Marie Brandsfjell

4 Målet med regionale forskningsfond: (blant annet) Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats Bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i forskningsmiljøer Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer Skal utløse innsats, handlinger, resultater og effekter som antas ikke å ville bli oppnådd uten støtte fra det regionale fondet

5 Hvem kan søke Små og mellomstore bedrifter, næringsklynger og næringsnettverk, kommuner/offentlige aktører, universitet, høgskoler og FoU-institusjoner.

6 Antall og fordeling pr juni prosjekter innvilga 330 prosjektsøknader mottatt Høsten 2014 har vi mottatt 99 nye søknader (63 kvalstøtte og 36 hovedprosjekter) Prosjektansvarlig søker Antall prosj FOU-institusjoner (Sintef 12) 40 NTNU 8 Høgskoler (HiÅ 14, HiM 2, HiST 4) 20 Næringsliv 59 Kommuner 7

7 Store og små 10 prosjekter større enn 3 mill kroner 1.PowerUp/offshore vindmøller/vindklyngen 7 mill 2.LogiMat/logistikk i matvarekjeden 5 mill 3.Offshore supplyfartøy/kleven Maritime 5 mill 4.Fiskeslam som ressurs/smøla klekkeri 4,595 mill 5.Maritime verdikjeder/kongsberg maritime 4,3 mill

8 30 prosjekter mindre en 300 kroner 1.Pårørende til demente/ HiM Film til grønnsaker/tommen gram 175

9 Siste tildeling fra Fellespotten Trondheim kommune Tjenesteinnovasjon: Sikker medisinering i hjemmet (m Sintef) (6 mill) Rissa kommune (m Nofima m fl) Innovasjon i offentlig sektor/rissamat 6 mill Melhus kommune (m/ntnu, Elverum kommune m fl) Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til oppvarming/kjøling (6 mill)

10 Hva kommer ut av RFF? Har tildelte midler fra RFF vært utløsende for gjennomføringen av prosjektet? Har tildelte midler fra RFF vært utløsende for samarbeid med forskningsmiljø(er)/bedrifter? Skal prosjektet videreføres?

11 Tellinger jan 2014 viser Innføring av nye forbedrede metoder/modeller/teknologier for økt verdiskaping (24) Kommersielle resultat med bidrag fra prosjektene (5) Ny virksomhet som resultat av prosjektene (16)

12 Den geografiske fordelingen er en utfordring Antall bevilgede prosjekt

13 Antall søknader

14 Partnere i RFFMN-prosjekter (2013, illustrasjon)

15 Mål nå (HP april 2014) flere gode søknader fra hele regionen større geografisk spredning mobilisere nye aktører fra SMB segmentet flere søknader fra kommuner styrke høyskolene og de regionale FoUmiljøene

16 Hva FR sier om lærdom av regionalt arbeid til nå Samhandling med regionale aktører styrker forskningsbasert innovasjon og kunnskapsspredning VRI og RFF rekrutterer nye aktører til forskning, ny type forskning og til nytt samspill Geografisk nærhet mellom kunnskapssystemet og andre aktører mobiliserer og kvalifiserer

17 Og her er prosjekteierne i RFFMN PATOGEN ANALYSE AS KLEVEN MARITIME AS STORVIK AQUA AS OLE RINGDAL A/S SEASIDE AS AQUALINE AS MARINEBREED AS SEAWEED ENERGY SOLUTIONS HYPERTHERMICS HOLDING AS SUNNDAL ENERGI KF MØREFORSKING AS MØREFORSKING MOLDE AS AQUACULTURE ENGINEERING AS NTNU APIM THERAPEUTICS S NTNU HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG BIOFORSK ØKOLOGISK LINK FTR AS NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS NORSK SENTER FOR BYGDEFORSKNING MØREFORSKING AS SENTER FOR HELSEFREMMENDE FORSKNING HIST/NTNU HØGSKOLEN I MOLDE ULSTEIN VERFT AS SINTEFKONGSBERG MARITIME AS AVD LADE RONDHEIM BERG LIPIDTECH AS HØGSKOLEN I ÅLESUND FOSEN GODS AS NTNU SINTEF HØGSKOLEN I MOLDE HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG OLDERMANN SEAFOOD AS PROHYLAXIA AS NESSET FISKEMOTTAK AS SEASHELL AS EPAX AS NORSK SENTER FOR BYGDEFORSKNING SINTEF TEKNOLOGI OG SAMFUNN VETERINÆRINSTITUTTET HØGSKOLEN I ÅLESUND NORSK SENTER FOR BYGDEFORSKNING HØGSKOLEN I ÅLESUND NORSK SENTER FOR BYGDEFORSKNING SINTEF HØGSKOLEN I ÅLESUND MØREFORSKING AS HØGSKOLEN I ÅLESUND NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS OSHAUG METALL AS AQUA GEN AS NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØR-TRØNDELAG FELLESKJØPET FORUTVIKLING BA BIOFORSK MIDT-ORGE SMØLA KLEKKERI OG SETTEFISK AS AQUACULTURE ENGINEERING AS REINERTSEN AS AQUA GEN AS BIOFORSK ØKOLOGISK SMØLA KLEKKERI OG SETTEFISKANLEGG AS PHARMA MARINE AS BIOFORSK MIDT-NORGE HØGSKOLEN I ÅLESUND MØRE OG ROMSDAL BIOBRENSEL AS MØREFORSKING AS AVD MF MARIN NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE TEATRET VÅRT REGIONTEATER FOR MØRE OG ROMSDAL SINTEF TEKNOLOGI OG SAMFUNN TRONDHEIM KOMMUNE NTNU SINTEF ENERGI AS SINTEF TEKNOLOGI OG SAMFUNN NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE HØGSKOLEN I ÅLESUND TRONDHEIM KOMMUNE HELSE OG VELFERD TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING A/S BIOFORSK REFA FRØYSTAD GROUP ASNORD- TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING ASVITEC AS HØGSKOLEN I ÅLESUND BIOFORSK BIOFORSK HØGSKOLEN I ÅLESUND BIOFORSKNTNUSINTEF FISKERI OG AVBRUK AS CONNECT LNG NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING VILLA MILJØLAKS AS SMARTMOTOR AS SMØLA LEKKERI OG SETTEFISKANLEGG AS SMØLA KLEKKERI OG SETTEFISKANLEGG AS NTNU NORBIT SUBSEA AS - DATTERSELSKAP I NORBIT GROUP ASMARITIME ROBOTICS AS STERLING WHITE HALIBUT ASHOFSETH BIOCARE ASAINRIGO WATER AS GETHER S, AVD. NORD-TRØNDELAG RO SOLUTIONS AS NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØR- TRØNDELAG SINTEF SALSNES FILTER ASAQUA GEN ASKRISTIANSUND KOMMUNE HØGSKOLEN I ÅLESUND NTNU TECHNOLOGY TRANSFER ASMØREFORSKING AS AVD MF MARINSINTEF FISKERI OG HAVBRUK ASNTNU TECHNOLOGY TRANSFER ASASTERO AS NAMDAL REHABILITERING IKS HØGSKOLEN I ÅLESUND BIOFARMSYSTEMS AS HØGSKOLEN I ÅLESUND SINTEF EKNOLOGI OG SAMFUNN AVD TRONDHEIM HØGSKOLEN I ÅLESUND NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING HØGSKOLEN LESUND TOMMEN GRAM FOLIE AS NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS BIOFORSK BIOFORSK IKUBEN HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG SINTEF FISKERI OG HAVBRUK ASFORCE TECHNOLOGY NORWAY ASVITEC AS MØREFORSKING AS INNSEP AS FRØYA KOMMUNE VERDAL KOMMUNE

18 Foto: Geir Mogen/NTNU

19

20 Søker (Prosjektansvarlig) Innsendte Innvilgede søknader søknader Høgskolen i Ålesund Bioforsk SINTEF NTNU 23 9 Møreforsking AS 15 7 Høgskolen i Sør - Trøndelag 10 4 Norsk senter for bygdeforskning 8 4 Smøla Klekkeri og settefiskanlegg AS 4 4 Høgskolen i Molde 4 2 Norsk Landbruksrådgiving Sør - Trøndelag 3 2 TRONDHEIM KOMMUNE 3 2 NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS 3 2 SINTEF FISKERI OG HAVBRUK AS 2 2 VITEC AS 2 2 Aqua Gen AS 2 2 AQUACULTURE ENGINEERING AS 2 2 Nord - Trøndelag fylkeskommune 2 2 Norsk institutt for naturforskning 3 1 Ulstein Verft AS 2 1 MARITIME ROBOTICS AS 2 1 SmartMotor AS 2 1 ikuben 2 1 HOFSETH BIOCARE AS 2 1 Seashell AS 2 1 Norsk Institutt for Vannforskning 2 1 Liste over aktører som har søkt RFF Midt- Norge , rangert etter antall innvilgede søknader.

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014 Molde Kunnskapspark Årsrapport 2014 2 Innhold Forord... 3 Visjon... 4 Mål... 4 Organisasjon... 4 Nytt Næringsliv... 6 Etablert Næringsliv... 6 Inkubatorselskap / Portefølje... 8 Eierskap... 8 Samfunnseffekt

Detaljer

Klynging av kunnskap. Professor og senterleder Stig-Erik Jakobsen 28.04.2015

Klynging av kunnskap. Professor og senterleder Stig-Erik Jakobsen 28.04.2015 Klynging av kunnskap Professor og senterleder Stig-Erik Jakobsen 28.04.2015 Hva er en KLYNGE? Næringsklynger Like og relaterte bedrifter (kunnskap, teknologi, marked) Regionalt forankret, og med nasjonale

Detaljer

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING Foto: Bremnes Seashore 2013- Fiskeriforum Vest Side 1 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 3 OM FISKERIFORUM VEST... 3 STYRETS BERETNING... 4 MÅLOPPNÅELSE

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oversikt over selskaper/foreninger hvor NTNU har eierandeler/er medlem Tilråding:

Detaljer

VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste

VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste Våre tre løfter til medlemmene: Samle næringslivet i et lønnsomt felleskap Være pådriver i regional næringspolitikk Være en

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2010. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2010 Innledning Finanskrisen og EUs nye vekststrategi Europa 2020-strategien er to forhold som har fått mye oppmerksomhet i EU i 2010. Finanskrisen som slo inn høsten 2008 med redusert verdiskaping

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Faktaboks Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer

Faktaboks Ulrik Hammervold Postboks 2567, 7735 Steinkjer Innledning - I 2013 tok vi i bruk nye lokaler. Dette er først og fremst et fysisk uttrykk for hvordan vi ønsker å framstå i forhold til våre kunder, sier direktør Ulrik Hammervold. - Innovasjon Norge skal

Detaljer

Et år i sterk vekst. Administrasjonen i NiT

Et år i sterk vekst. Administrasjonen i NiT Årsrapport 2011 Administrasjonen i NiT Et år i sterk vekst Administrasjonen i Næringsforeningen i Trondheim (NiT), fra venstre: Trygve Bragstad, Anne Grethe Smistad, Anne Kristin Stene, Berit Rian, Anne

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling OECD-prosjektet Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Foto: NTNU Info Sluttrapport fra Trøndelag Januar 2007 1 1. OECD-prosjektet OECD-prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Styret. Vår visjon: Våre verdier: Vårt overordnede mål: Våre løfter til medlemmene: Ryddig, offensiv og samlende.

Styret. Vår visjon: Våre verdier: Vårt overordnede mål: Våre løfter til medlemmene: Ryddig, offensiv og samlende. N æ r i n g s f o r e n i n g e n i T r o n d h e i m Årsrapport 2009 2 årsrapport 2009 Styret Vår visjon: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste. Våre løfter til medlemmene:

Detaljer

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund - landet Havet er vår fremtids viktigste kilde til mat og helse. Norske storbyer samarbeider nå på en ny og forpliktende måte slik at Norge skal beholde sin ledende posisjon som en betydelig garantist

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2012 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Om Impello-analysen Samarbeidspartnere: Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling

Detaljer

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 Medtech Trondheim ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 1 Medtech Trondheim AS Partnere ved oppstart i 2005: NTNU (Medisinsk fakultet / TTO AS) SINTEF (SINTEF Helse / Sinvent AS) St. Olavs Hospital

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

Adminstrasjon og styre

Adminstrasjon og styre Årsrapport 2012 Adminstrasjon og styre Administrasjonen i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (2013) Bak fra venstre: Kenneth Stoltz (kommunikasjonsansvarlig), Hans Petter Øien Kvam (daglig leder NiT

Detaljer

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hovedintensjon bak de offentlige midlene rettet mot næringsliv (herav entreprenører/gründere/etablerte

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2012 Innledning Den økonomiske krisen i Europa har også preget nyhetsbildet i 2012. Spania fikk på slutten av året krisehjelp for å redde spanske banker, og ble dermed det fjerde landet i eurosonen

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27.

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27. Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: 71120951 Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 19.10.2010 INNKALLING

Detaljer

Vi har fått til mye, og kan få til MYE MER. Initiativ for økt nyskaping i regionen Johan E. Hustad Heidi Fossland

Vi har fått til mye, og kan få til MYE MER. Initiativ for økt nyskaping i regionen Johan E. Hustad Heidi Fossland Vi har fått til mye, og kan få til MYE MER Initiativ for økt nyskaping i regionen Johan E. Hustad Heidi Fossland Trøndelags konkurransefortrinn Forskningsbasert nyskaping 3 NTNU og SINTEF - Viktigste fagmiljø

Detaljer