Kunnskaps- og innovasjonsdrevne endringer i maritim næring fra skipsfart til offshore

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskaps- og innovasjonsdrevne endringer i maritim næring fra skipsfart til offshore"

Transkript

1 Kunnskaps- og innovasjonsdrevne endringer i maritim næring fra skipsfart til offshore Erik W. Jakobsen, Managing Partner Menon Professor i strategi og maritime fag, Høgskolen i Buskerud/Vestfold

2 Hovedpoeng To motstridende historier om internasjonal konkurranseevne Sterk vekst i verdiskaping og i norske selskapers globale posisjon Kraftig fall i internasjonale markedsandeler Hvorfor: En dyp strukturell endring fra skipsfart til offshore Drivkreftene: Den norske maritime næringen søker kontinuerlig etter high-end markeder Kunnskapsbasert og innovasjonsdrevet

3 Prosjektet: En kunnskapsbasert maritim næring Delprosjekt i det nasjonale forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge (ledet av Torger Reve ved BI) Formålet med prosjektet har vært å forstå hvordan kunnskap utvikles, spres og omdannes til innovasjon, vekst og lønnsomhet i den norske maritime næringen

4 Rapporten kan lastes ned fra Menons hjemmeside, Eller bestilles i trykket form fra

5 Forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap Kjerneområder Maritim og offshore Reiseliv Energi og miljø Eierskap og kapitalmarkeder Kontor i Oslo med 10 partnere og analytikere Nylig utgitt tre rapporter under prosjektet Et kunnskapsbasert Norge En kunnskapsbasert maritim næring Et kunnskapsbasert reiseliv veivalg for næringen En kunnskapsbasert energi- og miljønæring hvem skal ut?

6 Definisjon av maritim næring Definisjon: Alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter Fire hovedgrupper Rederier Maritime tjenesteytere Verft Maritime utstyrsprodusenter 6

7 Maritime hoved- og undergrupper 1. Rederier; det vil si eiere og operatører av skip og andre flytende innretninger, som rigger, flytende produksjonsskip, floteller og lektere. Rederier er videre inndelt i fire undergrupper: Deepsea, det vil si skipssegmenter som tank, tørrbulk, kjemikalier, container og bilfrakt Shortsea, det vil si fraktefartøy (nærskipsfart) og passasjerferger Offshore, det vil si forsyningsfartøy, ankerhåndtering, seismikk- og andre offshorerettede spesialskip Bore- og produksjonstjenester, det vil si riggselskaper, FPSO er og undervannsentreprenører 2. Verft; nybygg, vedlikehold, reparasjoner og modifikasjoner av skip og andre flytende enheter 3. Maritimt utstyr; det vil si produsenter av alle former for utstyr til skip og andre flytende innretninger 4. Maritime tjenester; dette er en den bredeste gruppen bedrifter og består blant annet av skipsdesignere, skips- og fraktmeglere, maritim forsikring, finansiell og juridiske tjenester, sertifisering, havne- og logistikktjenester, offshoreentreprenører, ingeniørtjenester, installatører av utstyr og skipsutstyrsforhandlere. Tjenester er videre inndelt i følgende undergrupper: Finansielle og juridiske, det vil si meglere, bank, forsikring og advokater Teknologiske, det vil si design, ingeniørtjenester, klassifisering, FoU og anleggsvirksomhet Havne- og logistikktjenester; det vil si havneselskaper og spedisjon Handel, det vil si engros, agenturer og detaljhandel med skipsutstyr

8 To motstridende historier om maritim nærings konkurranseevne Noen stiliserte fakta om vekst og internasjonale markedsandeler

9 Kraftig verdiskapingsvekst fra Verdiskaping i maritim næring fra 2000 til Løpende Mrd NOK % vekst Næringens samlede EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger Næringens samlede lønnskostnader

10 Voksende andel av BNP 6,0 % Norsk maritim nærings andel av BNP. Kilde: Menon og SSB.no 5,5 % 5,0 % 4,5 % Fra 3,7% til 5,6% 4,0 % 3,5 % 3,0 %

11 Kraftig vekst i inntekter og lønnsomhet blant maritime utstyrsprodusenter 90 Norske maritime utstyrsprodusenters samlede omsetn. og driftsmargin, Løpende mrd NOK 14,0 % ,0 % 10,0 % ,0 % 6,0 % Driftsmargin (driftsresultat i % av omsetning) Omsetning i mrd NOK ,0 % 2,0 % ,0 %

12 2009 ble det beste år for norske verft på minst 10 år Norske skipsverfts samlede omsetning og driftsmargin fra 2000 til Løpende mrd NOK 4,5 % 4,0 % 3,5 % ,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Driftsmargin (driftsresultat i % av omsetning) Omsetning i mrd NOK ,0 %

13 Norge har tapt andeler av verdensflåten siden ,0 % Development in shares of the world fleet (DWT) from 1995 to Source: ISL Bremen/NSA 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Norway Denmark Germany 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 %

14 Et dramatisk fall 10,0 % 9,0 % Development in shares of the world fleet (DWT) from 1995 to Source: ISL Bremen/NSA Fra 7,7% til 3,1% på 8 år 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Norway Denmark Germany 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 %

15 Den norsk-kontrollerte flåten har faktisk blitt mindre under den største oppgangsperiode på flere tiår 100,0 % Growth in world and Norwegian controlled fleet from 1995 to Source. ISL Bremen 80,0 % 60,0 % 40,0 % World fleet growth Norwegian fleet growth 20,0 % 0,0 % ,0 %

16 Hvorfor?

17 Fordi det er offshoredelen av næringen som har vokst Value added in three shipping groups from 2000 to mnok Drilling and production services Deepsea shipping Offshore support

18 Faktisk har deepsea hatt 0-vekst (i Norge) 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% Percentage growth in Value added in two shipping groups from 2000 to Source: Menon 320% Deepsea shipping Offshore support 50% 0% -50% %

19 Det samme mønsteret gjelder hele den maritime næringen 350% Percentage growth in Value added in offshore oriented groups and in deepsea/shortsea groups from 2000 to Source: Menon 300% 250% 200% 150% Offshore groups Deep sea/short sea groups 100% 50% 0% -50%

20 Offshorerettet virksomhet har vokst mest Verdiskapingsvekst i % blant 10 maritime grupper i Norge fra 2000 til OFFSHOREORIENTERTE GRUPPER I ORANGE, ØVRIG I BLÅTT 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100%

21 «Alle» har sterke relasjoner til offshoreaktørene Koblinger til Koblinger fra Deepsea/ shortsearederier Offshorerederier Boring og produksjon Finansielle og juridiske tjenester Teknologiske tjenester Havne- og logistikktjenester Produsenter av maritimt utstyr og systemer Skipsverft Deepsea-rederier 2,64 2,82 2,70 Offshorerederier (kun 3 respondenter) 3 3,2 3,2 2,8 3,2 3 Shortsea-rederier 2,53 2,55 Finansielle og juridiske tjenester 3,14 2,75 3,23 2,79 Teknologiske tjenester 3,07 2,78 2,82 3,07 Havne- og logistikktjenester 3,09 2,55 2,55 3,64 Produsenter av maritimt utstyr og systemer 2,95 2,5 3,05 Skipsverft 2,87 2,73 3,06 3,06 Handel 2,8 3,1 2,84 3,1 Total 2,51 2,66 2,69 2,74 Koblinger svakere enn 2,5 er fjernet 21

22 Nesten alle maritime grupper har nære relasjoner til olje/gass - Rederier har nære koblinger til finans/kapital Koblinger til Koblinger fra Olje og gass Finans og kapital Fornybar energi og miljø It og software Telekom og media Fiskeri og havbruk Deepsea 2,77 Teknologiske tjenester 3,10 2,07 2,18 Produsenter av maritimt utstyr og systemer 2,97 2,05 Skipsverft 2,53 2,24 2,00 2,18 Offshorerederier 3,20 2,93 2,00 Havne og logistikktjenester 3,18 2,50 2,42 2,29 Finansielle og juridiske tjenester 3,08 3,15 2,31 Bore- og produksjonstjenester 4,00** 3,33 2,11 Handel 2,70 2,41 Shortsea 2,48 2,25 Total 2,71 2,27 ** Kun en respondent Koblinger svakere enn 2 er fjernet 22

23 Den norske maritime næring i 2011 I Norge 1. En komplett offshoreklynge står for 70% av verdiskapingen En global knowledge hub 2. Et maritimt og offshore-orientert finansklynge i Oslo En potensiell global knowledge hub? 3. En industriell skipsfartsklynge i Bergen Integrerte rederier i spesialiserte, industrielle segmenter

24 Den norske maritime næring i 2011 I Norge 1. En komplett offshoreklynge står for 70% av verdiskapingen En global knowledge hub 2. Et maritimt og offshore-orientert finansklynge i Oslo En potensiell global knowledge hub? 3. En industrielt skipsfartsklynge i Bergen Integrerte rederier i spesialiserte, industrielle segmenter En global norsk-kontrollert maritim næring Singapore little Norway Brasil, Kina, etc

25 Singapore Little Norway Land Area 707 sq km (Norway: 600x)

26 Norwegian maritime & offshore companies 1/3 ABB Industry Pte Ltd AGR Asia Pacific - Singapore Rep Office AJM Ship Pte Ltd Aker MH (S) Pte Ltd Anglo-Asian Shipping Pte Ltd APL Offshore Singapore Pte Ltd Asia Maritime Logistics Pte Ltd Awilco Offshore Singapore Pte Ltd B + H Equimar Singapore Pte Ltd Baker Altas, Barwil Unitor Ships Service (S) Pte Ltd Belships Management (S) Pte Ltd Berg Business Research Beta Moss (S) Pte Ltd Boe Consult BW Shipping Managers Pte Ltd Camillo Eitzen (S) Pte Ltd Dalseide Shipping Services Pte Ltd Det Norske Veritas Pte Ltd DnB Nor Bank ASA DNV Petroleum Services Pte Ltd Dolphin Drilling Dualog Singapore DVB Group Merchant Bank (Asia) Ltd Eidsiva Shipping Pte Ltd EMS Ship Supply Endeco Marine Engineering Pte Ltd Eukor Car Carriers Singapore Pte Ltd Fearngas (Singapore) Pte Ltd Fearnley Offshore Supply Fearnleys Asia (Singapore) Flexmodule Asia Pte Ltd FMC Southeast Asia Pte Ltd Frank Mohn Singapore te Ltd

27 Norwegian maritime & offshore companies 2/3 Fred Olsen Production Pte Ltd Fuglesangs (S) Pte Ltd Gearbulk (Singapore) Pte Ltd Glamox Far East Pte Ltd Goltens Singapore Pte Ltd Grieg Logistics Pte Ltd Harald Frigstad Engineering Pte Ltd Hernis Scan Systems Asia Pte Ltd IKM Testing Asia Pte Ltd Imarex Asia Pte Ltd J Martens Asia Pacific Pte Ltd J.B. Ugland Shipping Jebsens International (S) Pte Ltd Jotron Asia Pte Ltd Jotun (Singapore) Pte Ltd KGJ Cement (Singapore) Pte Ltd KGJS (Singapore) Pte Ltd Klaveness Asia Pte Ltd Kongsberg Maritime Pte Ltd Kongsberg NorControl IT Pte Ltd Larsen Oil & Gas Pte Ltd Lorentzen & Stemco Singapore Pte Ltd Marinco Asia Pte Ltd Marine Services & Engineering Pte Ltd MarineTrans Singapore Pte Ltd Maris Asia Pacific Marlink Pte Ltd Masterbulk Pte Ltd Masterbulk Ship Management Pte Ltd Nautisk Fortag AS Neptune Marine & Drilling Pte Ltd Nera Telecommunications Ltd Nexxt Europe Pte Ltd NHST Media Group Asia Pte Ltd Nor Offshore Pte Ltd Nordea Bank Plc Nordic Maritime Pte Ltd Nordisk Defence Club (Singapore) Pte Ltd Norgas (Asia) Pte Ltd Nortechs FPSO Pte Ltd Nortrans Pte Ltd Norwegian Hull Club - Odfjell Asia Pte Ltd Odim Far East Pte Ltd OSM Ship Management Pte Ltd Pareto Securities Asia Pte Ltd Petroleum Geo-Services Asia Pacific Prosafe Production Services Pte Ltd Proserv Far East Pte Ltd R.S. Platou (Asia) Pte Ltd Rolls-Royce Marine Singapore Pte Ltd Rommen Pte Ltd Scana Singapore Pte Ltd

28 Norwegian maritime & offshore companies 3/3 Scandia Marine Pte Ltd Scanvik Marine Services Pte Ltd Seadrill Offshore Singapore Pte Ltd Seagull Martime Information Technology Sense-EDM (S) Pte Ltd Sevan Production Pte Ltd Ship Equip Pte Ltd ShipNet Asia Pte Ltd Singa Ship Management Pte Ltd Sinomaris Pte Ltd Skuld Singapore Representative Office Songa Shipping Pte Ltd Spectec Asia Pte Ltd Sperre Asia Pte Ltd Standard Drilling Far East Pte Ltd Star Forest Carrier Pte Ltd Star Information Systems Statoil Asia Pacific Pte Ltd Stolt-Nielsen Singapore Pte Ltd (Tankers & STC) Strom Shipping Pte Ltd Team Shipbrokers (S) Pte Ltd Teco Maritime Far East Pte Ltd Tero Marine (S) Pte Ltd Thome Offshore Management Pte Ltd Trelleborg S.E.A. Pte Ltd Umoe Schat-Harding (FE) Pte Ltd Uniscan Far East (S) Pte Ltd Vogt & Wiig AS (Singapore) Wikborg, Rein & Co Wilhelmsen Maritime Services AS Zenitel Maritime Asia Pte Ltd

29 Og hva er drivkreftene?

30 Kunnskaps- og innovasjonsdrevet endring til high-end markeder Hele den maritime næringen søker kontinuerlig fra low-end markeder dominert av lavkost og priskonkurranse til high-end markeder med innovasjons- og kvalitetskonkurranse Konkurransefortrinn i slike markeder fordi: Komplette klynger med tette kunnskapskoblinger Høy og spesialisert kompetanse: kunnskap, erfaring og holdninger Høye personalkostnader og små lønnsforskjeller Regional spesialisering

31 Svært høy produktivitet i maritim næring Produktivitet i maritim næring og i norsk næringsliv som helhet, målt som gjennomsnittlige lønnskostnader per ansatt og verdiskaping per ansatt i Kilde: D&B/Menon Maritim næring Hele norsk næringsliv Lønn per ansatt Verdiskaping per ansatt

32 Kompetanse- og næringsmessige tyngdepunkter i maritim næring Kartet viser antall maritime arbeidsplasser i norske kommuner i Maritimt Møre Design, bygging og operasjon av offshorefartøy Maritimt kunnskapssenter NTNU/Marintek Offshore Vestlandet Alle maritime aktiviteter innen leting, utvikling, drift og distribusjon av petroleum Deep sea shipping Maritime tjenester Finansiell, juridisk og teknologisk BTV: Elektronikk og subsea utstyr Boreklyngen Sørlandet

33 Den norske offshoreklyngens suksessfaktorer Nærhet til en av verdens største og mest avanserte petroleumsmarkeder (totalmarked: ca 200 mrdnok per år) men synkende betydning når offshoreaktørene gradvis blir globale Klyngebasert innovasjon Rederier og oljeselskaper avgjørende for leverandørenes innovasjoner Erfaringsbasert kompetanse i kombinasjon med forskningsbasert kunnskap KLYNGENS ESSENS Den raskeste og mest målrettede vei fra forskning til kommersialisering Uformelle, tillitsbaserte relasjoner Og flate organisasjoner med desentralt ansvar og beslutningsmyndighet

34 Rederiene har færrest innovasjoner utstyrsprodusentene flest 50% Andelen av maritime bedrifter som har gjennomført produkt- og tjenesteinnovasjoner siste tre år. Gjennomsnitt av innovasjonsundersøkelser i 2004, 2006 og Kilde: SSB 45% 40% 35% 30% 25% 20% Produktinnovasjoner Tjenesteinnovasjoner 15% 10% 5% 0% Rederier Tjenester Utstyr Verft

35 Kunder en den suverent viktigste kilde til innovasjon Andel respondenter som oppgir følgende aktører som viktigst. Kilde: Menon Kunder Personlige nettverk Leverandører Rådgivere Bransjeorganisasjoner Alliansepartnere Konkurrenter Konsernet Offentlige virkemiddelapparat FoU-institusjoner Finansinstitusjoner 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 35

36 Nærhet til klyngen og produksjon av skip og utstyr er viktig for nesten alle Tilgang på kvalifisert Hva mener du er viktigst maritim kompetanse, for at ditt selskap skal herunder forbli i Norge og utvikle seg praktisk/operasjonell videre herfra? erfaring fra sjøen Tilgang på høyt utdannet teknologisk personell Tilgang på kapital gjennom nærhet til investorer, banker og finansielle rådgivere Nærhet til kunder, leverandører og samarbeidspartnere i den maritime kjeden Nærhet til forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktør er At rederiene har sitt hovedkontor i Norge At det fortsatt bygges skip og produseres maritimt utstyr i Norge Stabile og forutsigbare rammebetingel ser Deepsea 4,73 4,27 5,27 Teknologiske tjenester 4,08 4,38 4,62 5,31 Produsenter av maritimt utstyr og systemer 4,84 4,32 5,00 5,32 Skipsverft 4,07 4,64 4,73 4,53 5,40 Offshorerederier 5,40 5,40 4,40 4,80 5,80 Havne og logistikktjenester 5,18 5,45 Finansielle og juridiske tjenester 4,62 5,38 4,85 4,64 4,64 5,85 Handel 4,45 5,15 5,60 Shortsea 5,10 4,05 4,50 4,10 5,30 Total 4,48 4,39 5,44 Alle under 4,02 (snittverdi for alle faktorer) er fjernet 36

En kunnskapsbasert maritim næring

En kunnskapsbasert maritim næring RAPPORT En kunnskapsbasert maritim næring MENON-PUBLIKASJON NR. 10/2011 April 2011 av Erik W. Jakobsen og Anne Espelien Forord Prosjektet En kunnskapsbasert maritim næring inngår som delprosjekt i det

Detaljer

Maritim verdiskaping i Bergensregionen

Maritim verdiskaping i Bergensregionen Maritim verdiskaping i Bergensregionen Den industrielle shippinghovedstaden MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2013 Januar 2013 av Christian Svane Mellbye & Erik W Jakobsen Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag...

Detaljer

Forord. Innhold. Hege Solbakken Daglig leder Maritimt Forum. forord 3. vedlegg nøkkeltall for maritime næring på fylkes- og kommunenivå 84

Forord. Innhold. Hege Solbakken Daglig leder Maritimt Forum. forord 3. vedlegg nøkkeltall for maritime næring på fylkes- og kommunenivå 84 Maritim verdiskapingsbok 212 1 Innhold Forord forord 3 1. sammendrag 5 2. maritim næring global og kunnskapsbasert 11 2.1. innledning 11 2.2. næringens verdiskaping 14 2.3. næringens kompetansefundament

Detaljer

Maritim verdiskapingsbok 2015

Maritim verdiskapingsbok 2015 Maritim verdiskapingsbok 2015 71,2 2004 122,7 2007 140,2 2009 144,8 2011 174,4 2013 > Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 2 Kysten og havet har fra de første nordboere etablere

Detaljer

Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs»

Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs» RAPPORT Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs» MENON-PUBLIKASJON NR. 27/2012 Av Erik W. kobsen, Sveinung Fjose, Christian S. Mellby og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Innledning og konklusjon...

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN, 2007 1 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN BÆRUM OSLO ASKER DRAMMEN KONGSBERG HORTEN MOSS TØNSBERG SARPSBORG FREDRIKSTAD SANDEFJORD

Detaljer

Maritim Verdiskapingsbok

Maritim Verdiskapingsbok Maritim Verdiskapingsbok 2007 Innhold Forord 4 Sammendrag 5 Den maritime næringen i Norge 6 Maritimt næringsliv 7 Rederier 7 Maritime tjenesteytere 12 Skipsbyggere 15 Utstyrsprodusenter 17 Verdiskaping

Detaljer

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Innhold Forord...4 DEL I - BAKGRUNN...6 1 Innledning...6 2 Megatrender og globale utviklingstrekk...7

Detaljer

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet Rapport Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet 23. mai 2014 Erik W. Jakobsen, Gjermund Grimsby, Øystein Sørvig og Peter Aalen Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 4 1.1. Hvem eier Vestlandets

Detaljer

Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt

Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt Norske offshorerederier - skaper verdier lokalt, vinner globalt 2014 Innhold forord 3 sammendrag 5 norske offshorerederier 6 fra pionerer til verdensledende på fire tiår 6 definisjon og avgrensning 6 verdiskaping

Detaljer

RAPPORT. Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen

RAPPORT. Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen RAPPORT Innspill til rullering av strategisk næringsplan for Business Region Bergen Erik W. Jakobsen, Partner & chairman Menon-rapport nr 21, 12. mai 2014 Innhold 1. INNLEDNING 2 1.1. Befolkningsutvikling

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

Hvor viktig er rederiskatteordningen for å beholde rederiene i Norge?

Hvor viktig er rederiskatteordningen for å beholde rederiene i Norge? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2012 Hvor viktig er rederiskatteordningen for å beholde rederiene i Norge? Isabel Augustinussen og Ida Engseth Baardson Veileder: Professor Fred Schroyen Masterutredning

Detaljer

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer

Fagskolesamling i Bodø 13. mai 2009. Presentasjon av norsk skipsfart og maritim næring. 1. Kort historikk 2. Status og veien videre Tor Husjord.

Fagskolesamling i Bodø 13. mai 2009. Presentasjon av norsk skipsfart og maritim næring. 1. Kort historikk 2. Status og veien videre Tor Husjord. Fagskolesamling i Bodø 13. mai 2009 Presentasjon av norsk skipsfart og maritim næring 1. Kort historikk 2. Status og veien videre Tor Husjord. Perspektiver på norsk skipsfart og maritim næring 2 Det var

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Industribyggerne 2015

Industribyggerne 2015 Atle Blomgren, Christian Quale, Randi Austnes-Underhaug, Anne Marthe Harstad, Sveinung Fjose, Kristina Wifstad, Christian Mellbye, Ida B. Amble, Carl Erik Nyvold, Tom Steffensen, Jon Ragnar Viggen, Frode

Detaljer

SHIPPING & OFFSHORE FORUM

SHIPPING & OFFSHORE FORUM Forretningsplan for utvikling av Bulkforum til SHIPPING & OFFSHORE FORUM Utarbeidet av styret og daglig leder i Bulkforum i nov/des 2012 og januar 2013 INNHOLD SIDE 1. Executive Summary 2 2. Innledning

Detaljer

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge Et kunnskapsbasert Norge En kunnskapsbasert finansnæring i Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2011 September 2011 av Leo A. Grünfeld, Lars E. Eide, Christian S. Mellbye og Erik W. Jakobsen Innhold 1. Innledning

Detaljer

Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion

Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion MENON-publikasjon nr. 9 Mai 2009 Av Erik W. Jakobsen og Jørgen Bækken MENON Business Economics Essendrops gate 3, 0303 Oslo, Tlf: 97 17 04 66, http://www.menon.no

Detaljer

Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge. Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics

Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge. Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske

Detaljer

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen annonsebilag et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen Kjemper mot pirater Folkefest i Bergen Gasser på for miljøet Bybane til sjøs Vinn et seilas Bli med på vår konkurranse. Side 37 3 Komplekse utfordringer

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 18/04. The winner takes it all? Rederiene flytter årsaker og konsekvenser. av Maja Vaale Noddeland

Arbeidsnotat nr. 18/04. The winner takes it all? Rederiene flytter årsaker og konsekvenser. av Maja Vaale Noddeland Arbeidsnotat nr. 18/04 The winner takes it all? Rederiene flytter årsaker og konsekvenser av Maja Vaale Noddeland SNF prosjekt 1300 Globale, regionale og nasjonale rammebetingelser for produktivitet og

Detaljer

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud

Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud RAPPORT Mulighetsstudie vekst og verdiskaping i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 6/2014 Januar 2014 av Anne Espelien og Kristina Wifstad Innhold 1. Innledning... 4 2. Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 43/09 Business Region Bergen bakgrunnsnotat for indikatorer av Christian Andersen Rune Mjørlund Grete Rusten

Arbeidsnotat nr. 43/09 Business Region Bergen bakgrunnsnotat for indikatorer av Christian Andersen Rune Mjørlund Grete Rusten bakgrunnsnotat for indikatorer av Christian Andersen Rune Mjørlund Grete Rusten SNF-prosjekt 4461 Indikatorer BRB Prosjektet er finansiert av SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, 2009 ISSN 1503-2140

Detaljer