Presentasjon av SFI søknad om Eksponert oppdrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av SFI søknad om Eksponert oppdrett"

Transkript

1 akvarena 2014 Hva trenger den blå leverandørindustrien? Sett fra et forskningsmiljø sitt ståsted. Presentasjon av SFI søknad om Eksponert oppdrett Arne Fredheim SINTEF Fiskeri og havbruk 1

2 Innhold Blå - blå sektor samarbeid Virkemidler for FoU og teknologiutvikling Hva trenger vi "HavbrukDEMO 2000"? Vår egen syke mor? SFI søknaden EXPOSED AQUACULTURE OPERATIONS 2

3 Samarbeid mellom de blå næringer Naturlige fellestrekk alle bruk og operasjon i haverommet Muligheter og synergier i samarbeid, men ikke rett frem Kostnadsprofil skalering av behov One-off vanlig for løsninger offshore Maritime næringer kanskje mer nærliggende Nye blå næringer som vind, subsea mining osv. (kostnadsprofil) Utfordringer og begrensinger Operasjoner i bølgesonen Fleksible bevegelige konstruksjoner Biologiske grenser/begrensninger Overføring av kunnskap, teknologi og løsninger - begge veier Fokus på pålitelighet og operasjonsgrenser Risikostyring og forståelser Kartlegging, overvåking, og styring Fleksible konstruksjoner og serie produksjon Illustration: Ocean Farming/Salmar 3

4 Innovasjon mellom de blå næringer Teknologiutvikling eksiterende, lukket, land, sjø offshore Trenger mange typer løsninger for forskjellige behov ikke enten eller Teknologinøytrale virkemidler, reguleringer, standarder, politikk osv. Sette tydelige mål - hva skal oppnås ikke hvordan Havbruksprogrammet Dekke alle aspekt av havbruksnæringen Mål om 10-15% til teknologi Hard konkurranse spesielt for bedriftsstyrte (IPN) prosjekt MAROFF Et viktig program for de maritime næringer dekker alle blå næringer Fokus maritim transport, men "et par setninger" sikrer fisker og havbruk "Historisk" begrenset overføring av midler fra Fiskeri og kystdepartementet nå "felles" fra Nærings og fiskeri departementet

5 Virkemidler et mangfold med forskjellig innretning Universitet/institutt Industri IFU Innovasjon Norge Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) EU-SME / Eurostar SFI FHF Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KPN) EU Rammeprogram Forskerstyrt SFF Grunnforskning Produkt

6 Hva trenger vi trenger vi fler? Tydelig fokus og prioritering av teknologiutvikling for havbruksnæringen i MAROFF Et "HavbrukDEMO 2000" program Hva er DEMO 200 Program i Forskningsrådet med fokus på demonstrasjon og pilotering av ny teknologi til bruk på norsk sokkel Formål å kvalifisere ny teknologi og systemer i nært samarbeid med leverandørindustri, forskningsinstitutt og oljeselskap ved å støtte utvikling og demonstrasjon av prototyper og postinstallasjoner offshore Sikre norsk kompetanse, sysselsetting og en konkurransedyktig leverandørindustri Havbruksnæringen må tilfredsstille strenge miljø- og veterinærkrav Rømming, lus, dyrehelse, næringssalter osv. Mattilsynet setter krav om dokumentasjon av ivaretagelse av fiskevelferd for ny teknologi - dette må dokumenteres Mange små og mellomstore leverandører teknologitung FoU, mindre finansielle muskler Utfordring å sikre finansering av dokumentasjon og kvalifisering etter FoU fasen 6

7 Klager for vår egen syke mor? FAO: Verden trenger mer mat - 60 millioner tonn mer sjømat innen 2030 Technological development will play a major role in future expansion of the aquaculture industry HAV 21 peker på leverandørindustrien som viktig for å løse problemer og utfordringer Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 Teknologiutvikling nødvending for å nå "ambisjon" om produksjon i 2050 Utstyr, teknologi, kompetanse en selvstendig viktig næring med stort potensiale for eksport Eksport av utstyr, teknologi og kompetanse innen olje og gass Norges "nest største eksportnæring " i løpet av få år Vi kan få til en tilsvarende utvikling innen havbruksteknologi

8 sfi sff NCE Arena -GCE Senter for fremragende forskning sff (Forskningsrådet) Grunnleggende forskning elite miljøer ved norske universitet Norwegian Centre of Expertice og ARENA(Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet) Industrinettverk Nettverk aktiviteter Forprosjekter Senter for forskningsdrevet innovasjon Grunnleggende forskning og industrinær utvikling Bidra til innovasjon og økt verdiskapning Blant industripartnere "Mellom" sff og NCE/Arena 8

9 Pioneering exposed aquaculture Innovations to unlock the real blue potential Main objective To develop knowledge and technologies for EXPOSED aquaculture operations, enabling a sustainable expansion of the fish farming industry. Industry objectives Enable safe and profitable operations at exposed fish farming sites to increase sustainable seafood production. Develop new technologies to underpin Norway's global leading position in aquaculture and maritime competence and technology.

10 16 Blå industripartnere Oppdrettere Utstyrsleverandører til havbruksnæringen Tjenesteleverandører til havbruksnæringen Utstyrs-/tjenesteleverandører til maritim næring Sensor/beslutningsstøtte Marine Harvest, Salmar og Cermaq Aqualine, Aas Mekaniske Lerow, Aquaculture Engineering (ACE), Anteo, AQS Kongsberg Maritime, Møre Maritime, Reinertsen, FOBOX, Argus Remote Systems, Marin Design Verdande Technology Næringsnettverk/Formidling akvarena, NCE Aquaculture GCE Aquaculture 10

11 Research objectives Conduct fundamental and applied research into key knowledge gaps related to exposed aquaculture operations by combining research fields from the aquaculture, maritime and offshore sectors. Build knowledge and competence capacity through educating at least 11 PhD candidates, 4 post-docs and 30 MSc candidates.

12 Forskningspartnere stor bredde i kompetanse og fag SINTEF NTNU Havforskningsinstituttet Internasjonale partnere Fiskeri og havbruk MARINTEK IKT Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS) Institutt for marin teknikk Institutt for teknisk kybernetikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Faggruppe for dyrevelferd Shanghai Jiao Tong University (China), Dalian UoT (China), CNR-Insean (Italy), United States Naval Academy (USA), Uo Melbourne (Australia), The IDEAS Research Institute at Robert Gordon University (UK) 12

13 Hvorfor "Exposed Aquaculture Operations" Næringen ser mot eksponerte lokaliteter Bedre og mer forutsigbare produksjonsvilkår og tilvekst Mer areal tilgjengelig Mindre miljøbelastning (Bedre strømforhold og økt avstand mellom anlegg og mellom anlegg og villfisk). Mindre konflikt med andre interesser (Turisme, fiskeri, transport, miljøhensyn, estetikk ) Det har lenge vært en inkrementell utvikling mot stadig mer eksponert produksjon. Hvilke grunnleggende utfordringer står en overfor? Store sjøbelastninger Avstand Derfor: Det er behov for robust, sikker og effektiv drift og operasjon av eksponerte anlegg Dette krever et felles løft for å løse en rekke utfordringer samtidig Løser en utfordringer for eksponert, løser en på veien andre viktige utfordringer 13

14 Farming the deep blue (2004) Hva legger vi i "eksponert/exposed"? Ifølge mange definisjoner driver en allerede "offshore" - Class 1 to 4: Sheltered inshore Semi exposed inshore Expose offshore Open ocean offshore Kysten og maritim kompetanse gir Norge en unik mulighet til å ta nye områder i bruk. Løser en utfordringer for eksponert, løser en på veien andre viktige utfordringer Konkrete oppgaver: Sikre oppetid Øke operasjonelle tidsvindu Få folk bort fra merdkanten

15 Seks forskningsområder AREA 1: Autonome systemer og løsninger AREA 2: Overvåking og beslutningsstøtte AREA 3: Konstruksjoner for eksponert oppdrett AREA 4: Fartøydesign for eksponerte lokaliteter AREA 5: Sikkerhet og risikostyring AEA 6: Adferd og velferd til fisk 15

16 Organisering og aktiviteter i senteret Areas Tasks AREA 1 Autonomous Fish handling tools Cage integr. tools System requir. AREA 2 Monitoring Sensor and com. Pred. of site st. Flexible structures AREA 3 Structures New concepts Improved components Vessel design AREA 4 Vessels Vessel/struct. coupl. Barrier managem. AREA 5 Safety Automated work... Risk management in... Biological prereq. AREA 6 Fish Behavioural responses Projects Project 1 Future concepts Project 2 Project 3 Project 4 Project 5 Acceptable limits and indicators for fish welfare Project 6 Project.P 7 Structural design of reliable offshore aquaculture structures Project n 16

17 SFI EXPOSED bygger på en solid plattform AquaCulture Engineering Etablert infrastruktur for å drive fullskala uttesting AMOS Pågående senter for fremragende forskning (SFF) for autonome marine operasjoner og systemer CESOS Avsluttet senter for fremragende forskning (SFF) CREATE Pågående SFI knyttet til havbruksteknologi SEATONOMY Pågående SINTEF-konsernsatsing innen automatisering akvarena og NCE Aquaculture Næringsklynger Geminisenter for Maritim kommunikasjon Forskningsprosjekter ERFA, SUSTAINFARMEX 17

18 Teknologi for et bedre samfunn

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring...

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring... i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2 1.2.1 Politisk forankring... 2 1.2.2 Nasjonal forsknings- og industriforankring...

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Nye tematiske satsingsområder

Nye tematiske satsingsområder Nye tematiske satsingsområder Fase II NTNU Havromsvitenskap og -teknologi Kunnskap for bærekraftig bruk av havrommet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tittel... 5 3. Bakgrunn... 5 3.1. Utfordringer i global

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/

Forord 140018 / P / 2010-01-15. .html?id=538010. 1 http://www.marut.no/wip4/ ii Forord Etter innspill fra MARINTEKs styre ble det i et møte i MARUT 1 Strategisk råd i september 2008, hvor også statssekretæren i Nærings- og handelsdepartementet (NHD) deltok, tatt initiativ til en

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Har Norge en teknologistrategi for havbruksnæringen, slik andre viktige næringer har?

Har Norge en teknologistrategi for havbruksnæringen, slik andre viktige næringer har? Trondheim, 8.mai 2012 Har Norge en teknologistrategi for havbruksnæringen, slik andre viktige næringer har? v/ Adm.dir Karl A. Almås 1 2 Biological production and food supply Total bioproduction Contribution

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter hvor trykker skoen?

Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter hvor trykker skoen? Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter hvor trykker skoen? Lakseoppdrett drives i dag på lokaliteter som er mer eller mindre eksponerte for strøm, bølger og vind. Hva er de viktigste begrensningene eller

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Betydningen av SFI for NTNU v/ingvald Strømmen Dekan fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU Oktober 2014

Betydningen av SFI for NTNU v/ingvald Strømmen Dekan fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU Oktober 2014 Betydningen av SFI for NTNU v/ingvald Strømmen Dekan fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU Oktober 2014 Kunnskap for en bedre verden 1 FACTS NTNU key figures Vision: Knowledge for a better world

Detaljer

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING Foto: Bremnes Seashore 2013- Fiskeriforum Vest Side 1 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 3 OM FISKERIFORUM VEST... 3 STYRETS BERETNING... 4 MÅLOPPNÅELSE

Detaljer

Kontaktperson: Senterleder og professor Arnoldo Frigessi, frigessi@medisin.uio.no, tlf. 957 35 574

Kontaktperson: Senterleder og professor Arnoldo Frigessi, frigessi@medisin.uio.no, tlf. 957 35 574 Dette er de 17 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-III) Big Insight, Statistics for the knowledge economy Senteret skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet gjennom å utvikle nye statistiske

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland

Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Ekspertsenter Undervannsteknologi Hordaland Industrien i Bergensområdet er ledende innenfor drift av undervannsanlegg. Statoil og Hydro har store driftsenheter i området med spesielt tung satsing mot undervannsteknologi.

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

UTSIKT. Kunnskapsgrunnlag og perspektivanalyse for norsk IKT-forskning 2005-2015. Oslo, 26.04.05. Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT

UTSIKT. Kunnskapsgrunnlag og perspektivanalyse for norsk IKT-forskning 2005-2015. Oslo, 26.04.05. Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT UTSIKT Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT Kunnskapsgrunnlag og perspektivanalyse for norsk IKT-forskning 2005-2015 Oslo, 26.04.05 1 2 Forord IKT er for lengst blitt en del av hverdagen. IKT er

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 #drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR. Innpillene følger på de følgende sidene.

Detaljer

Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT

Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT IKT er for lengst blitt en del av hverdagen. IKT er blitt en så selvfølgelig del av arbeidslivet og næringslivet at det er lett å undervurdere IKT-sektorens

Detaljer

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK ISSN: 0809-8050 ISBN 13: 978-82-92775-01-1 ISBN 10: 82-92775-01-3 PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK Oppdrett og fangstbasert akvakultur Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og næringen. 2001-2010.

Detaljer

Gode FoU-prosjekter: Støtte fra virkemiddelapparatet. Eirik Normann, avdelingsdirektør RIFs høstmøte 13. november 2012

Gode FoU-prosjekter: Støtte fra virkemiddelapparatet. Eirik Normann, avdelingsdirektør RIFs høstmøte 13. november 2012 Gode FoU-prosjekter: Støtte fra virkemiddelapparatet Eirik Normann, avdelingsdirektør RIFs høstmøte 13. november 2012 Innhold: 1. Rådgiverne viktige aktører 2. Virkemidler 3. Eksempler og tall 4. Aktuelle

Detaljer

Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT

Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT IKT er for lengst blitt en del av hverdagen. IKT er blitt en så selvfølgelig del av arbeidslivet og næringslivet at det er lett å undervurdere IKT-sektorens

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Fiskeri og havbruk AS Havbruksteknologi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17B Telefon: 4000 5350 Telefaks: 932 70 701 E-post: fish@sintef.no

Detaljer

Norske næringsklynger under finanskrisen

Norske næringsklynger under finanskrisen RAPPORT 38/2010 Norske næringsklynger under finanskrisen En studie av klyngeorganisasjonene som arenaer og aktører Asgeir Skålholt, Olav R. Spilling og Taran Thune NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Tekmar 4 desember 13

Tekmar 4 desember 13 Tekmar 4 desember 13 Agenda Litt om selskapet FOU prosjekter Veien videre for ROV AUV Utfordringer for næringen fremover Groe Utfordringer Muligheter Feelds of expertiece Cleaning: ROV, R.O.N.C, Disc

Detaljer

Et hav av muligheter. Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima

Et hav av muligheter. Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima Norsk satsing på offshore vindkraft et bidrag til økt verdiskaping, renere energiforsyning og et bedre klima Arbeidet med rapporten ble avsluttet 2. januar 2012. Utforming: Malstrøm AS Forsidebilde: Istockphoto

Detaljer