igang Første spaden er satt i jorda Regionalt kulturhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "igang Første spaden er satt i jorda Regionalt kulturhus"

Transkript

1 igang Første spaden er satt i jorda FOR HUSET MED KULTUR FOR GENERASJONER Regionalt kulturhus STJØRDAL

2 04 Mulighetens arena REGIONALT KULTURHUS 05 Helt i takt med Ole Vig ARILD BYE 06 Realisering av nytt kulturhus BAKGRUNN 25 Høy puls og masse ideer OLE IVAR TEIGEN 26 JA Ungdomsrådet 28 Et mekka for ungdommene UNGDOMSKLUBB 08 Hjerterommet BIBLIOTEKET 10 Gledesdans DANSEsALER 12 Nysgjerrig? Newton-rommet 13 Ildsjelene FRivillighetssentraleN 14 Drømmenes arena ØVINGSROM 16 Bedre sammen ØVINGSROM 18 Følelsesladd KINOsaler 20 Sceneglede fra Operaen OPERA 21 Et hus for store drømmer ARE HEMBRE 22 Hus for Blues BLUES 29 Eldre paul hellandsvik 30 Ny hjemmebane kammersal 31 Musikkrådet morten solli 32 Historisk kirke kirke 34 Innhold kulturhus oversikt 36 Park oversikt 37 Stjørdal + torstein mørseth 38 Møteplassen kafé/kiosk, galleri 39 Bli en stolt bidragsyter STOLAKSJONEN 39 Finansiering og driftsbudsjett drift og aktivitet Oppdragsgiver: Stjørdal kommune 2 3 Byggherre: Stjørdal Kulturutvikling AS Prosjektledelse: FAVEO prosjektledelse AS Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Lusparken Arkitekter AS JST Arkitekter AS Rambøll Norge AS Rådgivende ingeniører: Rambøll Norge AS Totalentreprenør: SKANSKA Norge AS tekniske underentreprenører: Istad Tekniste Trøndelag AS Vintervoll AS Oras AS Atea AS 24 Latterfylt STORSAL 40 Filosofi DIKT Ansvarlig utgiver Stjørdal kulturutvikling as Design, layout & produksjon REKLAMEBANKEN AS Tekst GEIR OLAV FLÅAN Foto Geir olav flåan, ERLING SkjErvold, BJØRN FULDSETh

3 MULIG- HETENeS ARENA HELT I TAKT MED OLE VIG 4 5 Hadde han levd i dag ville han applaudert vilt for det kommende kulturhuset, tror biografiforfatter MENNESKENE MANGFOLDIG KULTUR Det nye kulturhuset i Stjørdal skal være et hus for alle. Det blir en viktig møteplass i Værnesregionen, hvor det frivillige og profesjonelle kulturlivet skal blomstre. Bygget skal være inviterende, inkluderende og innby til skaperkraft og livsglede. Her blir det all slags kultur, kunst, dans og musikk hele uken, hele året. Kunnskap, engasjement, kultur og fellesskap betyr mye for god samfunnsutvikling. Dette HUSENE STJØRDALS MÅLESTOKK har vært et viktig utgangspunkt i arbeidet med å bygge opp en bred kulturinstitusjon i Stjørdal, for hele regionen. Et viktig stikkord for kulturhuset er mangfold. Her er noe for alle og enhver. Et nytt og moderne bibliotek får en sentral plass i kulturhuset. Det vil blant annet inneholde et eget Ole Vig-senter der kunnskap står i fokus, og et Newton-senter som skal stimulere nysgjerrigheten. I lobbyen kan du RESULTAT DET NYE KULTURHUSET nyte en kopp kaffe og ta en matbit, og i Ungdommens Hus blir det rock n roll. I tillegg til flere kinosaler, dansesaler, konsertsaler, galleri og møterom vil kulturhuset også ha verksteder for sentrale kulturinstitusjoner. Det nye regionale kulturhuset skal være en arena for liten og stor, for amatør og profesjonell, for utøvende og nytende. Velkommen til mulighetenes arena! Arild Bye kan mer om Ole Vig enn de aller fleste. Han er engasjert til å skrive en biografi om husmannssønnen fra Vikanlandet som i løpet av sitt 33 år korte liv på første halvdel av 1800-tallet rakk å markere seg sterkt. Det snakkes mye om at Ole Vigs ånd skal inkluderes i det nye kulturhuset. Hvordan kan «Ole Vigs ånd» beskrives kort? Det er kort fortalt kunnskap til folket. Ole Vig ble født i en tid da den moderne skole ikke var oppfunnet. Han var den første som lanserte folkeskolen, skole for allmuen som det ble kalt den gangen, sier Arild Bye. Bye er ikke detaljkjent med kulturhuset, men kan ikke forstå annet enn at alle aktiviteter som skal inn der passer inn i Ole Vigs ånd. Folkebiblioteket er den gratisinstitusjonen som gjør det mulig å skaffe seg kunnskap. Ole Vig var også en kristen mann, så slik passer kirken absolutt inn. Han var også en stor debattant, og et kulturhus bør selvsagt også være en arena for ordskifte. Hva med kulturutøveren Ole Vig? Han var selv dikter. «Blant alle Lande» har gjort at han har satt varige spor etter seg. Dessuten var han like før sin død styreleder ved Det Norske Teatret. Da satt han sammen med daværende direktør ved teatret og bestemte repertoaret. Direktør den gangen var ingen ringere enn Henrik Ibsen, forteller Arild Bye. Tror du Ole Vig ville likt planene om kulturhus i Stjørdal? Han ville applaudert innholdet. Alt som gjør at folk øker sin kulturelle kapital er i hans ånd. Om kostnadene med huset ville han sikkert ha tenkt at ingenting er for dyrt når det gjelder folkeopplysning, sier Ole Vig-biografen, Arild Bye.

4 REALISERING AV NYTT REGIONALT KULTURHUS kommunedelplan kultur med rom- og funksjonsprogram for nytt regionalt kulturhus November 2010: Kommunestyret vedtar forprosjekt med økonomisk ramme og finansieringsplan Bygget på Ole Vig sin grunnfilosofi der kultur, samvær og kunnskap er viktige deler i samfunnsutviklingen. 1994: Kommunestyret vedtar utredning av et større kulturhusanlegg Februar 2005: Stjørdal Næringsforum presenterer - Stjørdal Veien videre, med viktige satsningsområder for Stjørdal. Arbeidsgruppa for Stjørdal sentrum legger fram visjon og premisser for framtidig sentrumsutvikling i Stjørdal September 2005: Ungdomskonferansen: Framtia - Hva vil du med Stjørdal?, ble arrangert med over 100 engasjerte deltakere. Barn i Stjørdal fikk, gjennom prosjektet Barn tegner byen, muligheten til å være med å tegne byen Oktober 2005: Kommunestyret vedtar Kulturoppfølgingsprogram som inneholder premisser for videre kultursatsning og sentrumsutvikling Mars 2006: Formannskapet etablerer ei styringsgruppe, og vedtar framdrift for kulturplan og kulturhusutredning Mai 2007: Formannskapet vedtar at kommunedelplan kultur legges ut til offentlig ettersyn November 2007: Regionrådet for Værnesregionen vurderer planene om kulturhus som meget interessante, og vil derfor gi sin klare støtte til prosjektet og anbefaling om at det blir tilgodesett med størst mulig støtte fra statlig og regionalt nivå Mars 2008: Kommunestyret vedtar Mars 2008: Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Stjørdal sentrum Juni 2008: Kommunestyret vedtar at det opprettes utviklingsselskap som et ideelt aksjeselskap Januar 2009: Stjørdal Kulturutvikling AS (SKU) stiftes Februar 2010: Plan- og design konkurranse utlyses for park og kulturhus på Husbyjordet Mai 2010: Arkitektene Reiulf Ramstad Arkitekter AS, Lusparken Arkitekter AS, JST Arkitekter AS og Rambøll Norge AS vinner plan- og design konkurransen med bidraget Sjørdarnsjenerøs November mars 2011: Anbudsrunde med valg av entreprenører Mai 2011: Kommunestyret vedtar kommunalgaranti på byggelån September 2011: Stjørdal Kulturutvikling AS avbestiller byggentreprisen 6 7 Juni 2012: Kommunestyret vedtar kulturhus og infrastruktur på Husbyjordet Oktober 2012: SKU velger Skanska Norge AS som bygningsmessig totalentreprenør Mai 2013: Totalentreprisekontrakt inngås mellom SKU AS og Skanska Norge AS generasjons kulturhus Lokaler som Folkets Hus, ungdomshus, losjehus og Festiviteten kjennetegner denne tids kulturbygg. Det var husa som bygde lag (G. Svendsen) DER POSTKONTOret ligger idag, ble losjen bygd. den inneholdt blant annet kinodrift generasjons kulturhus Denne perioden preges av samfunnshus, gjerne samlokalisert med skole, kombinert gymsal, kultursal og bibliotek. Krav fra idrett og Riksteatret la ofte premissene. Det funksjonelle framfor det estetiske ble ofte prioritert SPADEN SETTES i JORDA for NYTT regionalt KULTURHUS 1838 Den 5. november 1838 var det innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte på Stjørdalshalsen i Bjerkans Hus. På møtet forelå kun en sak: «Hensiktsmæssighden av et Almuebibliotek». Mannen som gikk med tegningslisten ute i Vikangrenda kom også inn på husmannsplassen Vikmarken, Men husmannen Ole syntes nok ikke han hadde råd til gi noe til formålet. Men da kom sønnen Vesle-Ole bort til faren og sa: «Du må legg ti litte du å far, så får æ lesa mang bøker» På denne måten har også den meget unge Ole Vig gitt sitt bidrag til vårt bibliotek lenge før hans bøker var på plass i hyllene der quality airport hotel værnes ligger idag, ble folkvang bygd. huset var mye brukt som møte- og festsal før andre verdenskrig Folkets Hus ble åpnet 3. juledag ved Martin Tranmæl. huset lå der rimi/ møbelringen ligger i dag Stjørdal kino åpnet 18. desember, med en talentfull Arve Tellefsen på scenen. STJØRDAL samfunnshus åpnet i generasjons kulturhus plassering, arkitektur, sambruk, fleksibilitet og teknologi er viktige stikkord for moderne kulturbygg. behovet for nye offentlige møteplasser er økende, spesielt for eldre, barn og ungdom.

5 hjerterommet 8 9 Det skal være varmt og raust, avslappende og energisk. biblioteket er kulturhusets hjerte Noe av det aller første du møter når du kommer inn i det nye kulturhuset er kvadratmeter bibliotek. Like stort som dagens bibliotek i Kjøpmannsgata, men et helt nytt og annerledes konsept. Biblioteket må være der folk ferdes. Det blir det nå. Vi ønsker å være en møteplass for alle. Du behøver ikke noe ærend for å besøke oss. Biblioteksjef Frank Nordby, bibliotekets daglige leder Marianne Skarpjordet og Ragnhild Vold, som er ansvarlig for barne- og ungdomsavdelingen, er fullstendig overbevist om at biblioteket skal leve opp til det livgivende ansvaret det er å være hjertet i kulturhuset. BIBLIOTEKET Biblioteket er både et informasjonsog kultursenter, og tilbyr i dag mer enn utlån av litteratur. I kulturhuset får publikum et moderne bibliotek der aktiviteter og opplevelser erstatter mye av den rollen som bøkene tradisjonelt har hatt. Biblioteket vil være husets pulserende senter, og yte service til alle brukere av kulturhuset. Ingen terskel Det var ikke bare-bare den gangen for 175 år siden da Stjørdal fikk sitt første bibliotek. I sakristiet ved Værnes kirke var det et skap som kun presten hadde nøkkel til. Der kunne man låne bøker etter gudstjenesten. I dag har biblioteket bøker til utlån. Tilgjengelig for alle og enhver. Akkurat slik biblioteket skal være. Det er ingen dørterskel inn til biblioteket. Det er grunnleggende at vi er et gratis tilbud og ikke et sted som på noen måte skal virke begrensende for noen som helst i samfunnet. Gode råd Dagens bibliotek er et sted å bruke for studenter som ikke er på lesesalen, det er et sted for å få innblikk i de digitale mulig-hetene og det er et sted for å få gode råd fra de ansatte. Bibliotekene er på vei til å bli mer og mer selvbetjente. Det betyr at vi kan bruke mer tid på veiledning. Det er en stor gruppe som ønsker og har behov for det. Dessuten har biblioteket et ansvar for leseopplæring, så vi kan forhåpentligvis vie mer oppmerksomhet til skoler og barnehager. Arena årlige utlån av bøker er fortsatt hovedgeskjeften i biblioteklokalene. Stadig ny teknologi gjør imidlertid at bibliotekene er i stadig endring og utvikling, Hvis vi ser tilbake på tidslinjen er bibliotekene antakelig en av de institusjonene som har tilpasset seg samfunnsendringene hurtigst og har klart å overleve med glans, sier Nordby. Tilpasningsdyktighet handler om å være Biblioteket må være der folk ferdes. Det blir det nå. Vi ønsker å være en møteplass for alle. Du behøver ikke noe ærend for å besøke oss. åpen for endringer og nye muligheter. En av de største endringene i biblioteket i Stjørdal er at det har blitt mer og mer attraktivt for ulike arrangement. I 2012 hadde vi 130 arrangement. I tillegg til at det sier noe om mangelen på egnede lokaler for mange typer arrangement, er det minst like viktig at biblioteket er «riktig» arena for mange. Det er mange arrangører og aktører som synes biblioteket er et fint sted å opptre på. Det skal det være i det nye kulturhuset også, sier biblioteksjefen.

6 GLEDESDANS ENDELIG! Titusenvis har lært seg å danse av Jostein Kroglund og Dansesenteret. De har aldri hatt særlig egnede danselokaler. Ikke før nå når kulturhuset byr opp til dans. Ta vare på ildsjelene og alle fargeklattene. La dem blomstre, la dem få nok vann, la dem få gode vekstvilkår og hjelp dem ved å legge forholdene til rette for det håndverket eller den kunstarten de brenner for. Slik kan de beholde gløden, motivasjonen og engasjementet. Derfor er kulturhuset bra! Rom for dans Jostein Kroglund er svett. Kinnene er røde, smilet på plass og som alltid rak i ryggen. Det er en helt vanlig sen kveld i Stjørdal Samfunnshus. Han og kompanjong Roald Bøe har akkurat avsluttet kveldens siste time. Nok en sesong nærmer seg slutten. Nye hundrevis har lært seg å danse hos Dansesenteret, slik de har gjort i de siste 34 årene. Enten på Sagatun, Skatval Samfunnshus eller i Stjørdal Samfunnshus. Ingen av stedene særlig egnede eller optimale lokaler. Men nå? Ja, hva skal jeg si? Jeg tok til orde for kulturhus i Stjørdal midt på 1990-tallet. For vår del har det aldri handlet om plassering eller størrelse. Det har handlet om tilgang på egnede lokaler. Vi har savnet å ha flere mindre saler, dusj, garderober, lagerplass og så mye mer som Dansesaler Kulturhuset vil inneholde tre treningsaler for dans og ballett. To av disse salene utformes på en slik måte at de sammen kan brukes som selskapslokale og til større arrangement. I tilknytning til disse blir det også et anretningskjøkken som lag og foreninger kan benytte ved sammenkomster, og som øvrige leietakere kan benytte ved selskap. kan bidra til å øke dansegleden enda mer. Jostein Kroglund gleder seg til kulturhuset. Ikke huset for husets skyld, men for kulturens skyld og ikke minst for kulturildsjelenes skyld. Motbakker I 34 sesonger har han drevet Dansesenteret. Det betyr godt over elever totalt sett. I tillegg kommer all undervisning han har drevet utenbygds, - i lokalsamfunn, ved høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner. Overalt er han benyttet. Han har kjempet for dansen, for gleden, for holdningene og det forebyggende ved dans. Det har vært en bratt kurve. Jeg skal ikke sutre, men det har ikke vært enkelt å bli aksep- tert. Når noen mer eller mindre gir livet sitt til denne type virksomhet skal ikke motbakkene være så lange og mange, sier Kroglund. Dansesenteret driver kommersiell virksomhet, og er dermed litt annerledes stilt enn de offentlige virksomhetene som er på tur inn i kulturhuset. Ja, du skulle sett timelønna vår, sier Kroglund, og poengterer at andre faktorer er mye, mye viktigere enn inntekter. Blomstring Det har vært mye arbeid og lite penger, noe Kroglund var fullstendig klar over da han startet livsverket. Men betaling er også mer enn bare kroner og øre. Det er de glade ansiktene og de gode, evigvarende vennskapene. Kulturhuset med tre dansesaler kommer sent, men godt for Dansesenteret. Ildsjelen selv har for lengst passert den «normale» pensjonsalderen for en danser. Men du blir selvsagt med på et flyttelass til kulturhuset? Man vet aldri hvor lenge kroppen varer, så det får vi se, sier Kroglund, som ser ringvirkninger langt utenfor dansegulvene i det nye kulturhuset. Det blir en herlig samling av kultur. Kulturhuset blir en smeltedigel hvor alle bidrar til å inspirere hverandre, og hvor ildsjelene vannes og kommer til å blomstre sammen.

7 12 13 nysgjerrig? NORGE trenger mange flere av dere! ILDSJELENE i kulturhuset skal det ikke mangle frivillighet Newton-rommet i kulturhuset skal sørge for å vekke nysgjerrighet og interesse. Oppkalt etter en av tidenes største vitenskapsmenn og matematikere, britiske Isaac Newton, har Newton blitt et begrep på realister. Niendeklassinger Inne i biblioteket i det nye kulturhuset kommer det til å «ploppe» opp et Newton-rom. Her skal «nysgjerrigper er» få forske og eksperimentere og få se realfag i praksis. Vi satser spesielt på å henvende oss til 9. klassingene i hele Værnesregionen. Det er det skoleåret de virkelig starter tenkingen rundt utdanningsveien videre, sier Ragnhild Vold. Hun er ansvarlig for barne- og ungdomsavdelingen på biblioteket og prosjektleder for utvikling og organisering av det kommende Newton-rommet. NEWTON-ROMMET Et vitenskapelig tilbud for barn og ungdom. Utvikles i samarbeid med det teknologiske næringslivet på Stjørdal, og som sees i sammenheng med biblioteket. Realist-økning Skolene gnir seg i hendene, ikke minst ved Ole Vig videregående skole, der antall realfagselever er sterkt økende, men vil ha enda flere. Påfallende stor økning, sier studieleder Tore Larsson. Ikke minst er det mange som søker seg til forskerlinjen, som er enda mer realfag enn det ordinære realfagstilbudet. For oss vil et Newton-rom være veldig kjærkomment. Først og fremst for å øke interessen og rekrutteringen til realfag, men vi ser også for oss en mulighet til at forskerlinjeelever kan være litt lærere «in spe» der, sier studieleder Larsson. Tilgjengelig De konkrete planene for Newton-rommet utarbeides av en egen prosjektgruppe som skal fortsette dette arbeidet til høsten. Statoil er med som samarbeidspartner. Rommet skal finne sin form inne i kulturhuset. Newton-rommet skal være tilgjengelig, men det vil ikke bli betjent hele tiden. Vi har et ønske om at det kan brukes av både barnehager, grunnskole, ungdomsskole og ikke minst videregående skole, sier Vold og Larsson. I tillegg vil Newton-rommet ha et potensial som fritidstilbud og kanskje kan voksne og pensjonister være mulige ressurser i dette prosjektet. Fida Afif er engasjert i det meste som foregår av frivillighet i Stjørdal. I snart seks år har palestineren bodd i Norge, og har i flere år jobbet i Frivillighetssentralen i Stjørdal. Vi har et høyt aktivitetsnivå, og vi er fornøyd med det vi gjør og får til i Stjørdal. En stor del av dette skal bli med inn i kulturhuset, sier Fida Afif, som i løpet av få år i Stjørdal har fått et stort nettverk. Møteplass for alle Frivillighetssentralen har planer om å ha kontor i kulturhuset og dermed blir det store nettverket med inn i det nye samlingsstedet. Jeg ser på kulturhuset som en møteplass for alle frivillige og profesjonelle. Vi i Frivillighetssentralen støtter kultur hele tiden, og skal selvsagt fortsette med det, sier frivillighetsildsjelen. frivillighetssentralen Frivillighetssentralen Stjørdal har som oppgave, gjennom nettverksbygging og aktiviteter, å skape møter mellom mennesker. De skal også bidra til at flere blir frivillige, og at organisasjoner, enkeltpersoner og kommunale virksomheter, samarbeider rundt frivilligheten. To-delt Aktivitetsnivået til Frivillighetssentralen i Stjørdal er høyt. Noen av aktivitetene er godt synlig, andre ikke fullt så offentlig. Uansett er det viktigste hele tiden å gjøre en god og viktig jobb for noen. Frivillighetssentralen er en arena for møter mellom mennesker. Det vil være viktig også i kulturhuset, og vi skal representere og presentere frivilligheten inn i det miljøet. Det blir ingen stor endring i hva slags aktiviteter vi driver med, men ikke alt egner seg å drive med fra kulturhuset. Derfor må vi trolig ha to «avdelinger», sier Fida Afif. Viktig by Selv er han involvert i kultur på mange ulike måter, og gleder seg som en liten unge til det kommende kulturhuset åpner dørene. Stjørdal er en viktig by for regionen og for hele Trøndelag. Da blir kulturhuset viktig, og vi gleder oss til å bli en del av et herlig fellesskap, sier Fida Afif.

8 Ungdommene ved musikk-, dans- og dramalinjen ved Ole Vig videregående storgleder seg til å ta i bruk kulturhuset. Større oppsetninger, bedre fasiliteter, bedre øvingsmuligheter, flere bandøvingsrom og dansesaler, et møtested for alle. De ramser opp flust av muligheter. 19-åringene Synnøve Meådal og Emil Beitland målbærer mulighetene som videregåendeelevene ser i det nye kulturhuset. Danseren Synnøve, musikeren Emil, danselærer Eli Torvik og musikklærer Line Eian er samstemt om kulturhusets store betydning for kulturlivet i Stjørdal DRØMMENES ARENA et utall av muligheter åpner seg Øker bolysten Kulturhuset blir en herlig gave til oss, til hele kulturlivet i Stjørdal, og regionen forøvrig. Det vil gjøre alt bedre for elevene her, det vil gjøre oss mer synlig og vi får vist oss fram på en bedre måte, sier de to elevene. All utadrettet virksomhet vi driver med er bra for rekrutteringen vår. Det viktigste er likevel de verdifulle erfaringene elevene våre får gjennom å formidle ulike kunstneriske uttrykk for et publikum. Kulturhuset vil gi oss mange flere muligheter enn i dag, sier danselærer Eli Torvik, som også håper at kulturhusets scener vil fylles av større oppsetninger. Det blir bedre å bo i Stjørdal når kulturhuset kommer. Det er elevene og lærerne helt sikre på. Kulturhuset handler mye om folkehelse og bolyst. Kunstnerisk frihet Drøyt 70 elever går musikk, dans og drama ved Ole Vig videregående skole. Hvert eneste år lager de mange oppsetninger - små og store produksjoner. Hvert andre år er det storoppsetning der alle elevene er involvert. Så langt har denne, og mange andre oppsetninger fra musikk- og dansetalentene foregått i kinoen. Den er lite tilrettelagt for den type oppsetninger. For framtidens elever derimot blir arenaene av ypperste nivå. Vi kan få mye mer ut av våre oppsetninger. Det gir oss større kunstnerisk frihet. Med dagens arenaer og scener må vi stadig inngå kompromiss, blant annet i forhold til dansere og musikere på scenen samtidig. Det blir mindre frakting av utstyr og ikke minst vil lyd og lys bli bedre. Det gjør at også de som ønsker å utdanne seg til teknikere får bedre læring og erfaring. Tilgjengelige rom De store oppsetningene er resultat av nitidig trening. Hverdagene handler om øving og læring for musikk- og danseelevene. Ved skolen har de gode rom og fasiliteter, men ikke tilstrekkelig for alles behov. Tilgjengelige bandrom, særlig på kveldstid, blackbox og visningsrom savnes. Alt dette kommer med det nye kulturhuset, sammen med alle andre kulturtilbud som appellerer til ungdom i videregående-alder. Scenedrømmer Både Synnøve Meådal og Emil Beitland tar snart spranget ut i den store vide verden. Mens Emil satser på folkehøgskole med musikk, satser Synnøve på teoristudier i Trondheim, men dansen legger hun ikke helt bort. Begge to har drømmer om å stå på en av scenene i det nye kulturhuset etter hvert. Dere blir kanskje ikke stjørdalinger de nærmeste årene, men vil kulturhuset gjøre det mer attraktivt å komme «hjem» igjen? Helt klart. Både det å stå på scenen, men kulturtilbudet er forøvrig også viktig for hvor man bosetter seg, sier Synnøve Meådal og Emil Beitland. De store oppsetningene er resultat av nitidig trening. Hverdagene handler om øving og læring for musikk- og danseelevene.

9 bedre sammen elever og 25 lærere et gedigent kulturmiljø Kulturskolen er et gedigent kulturmiljø som sjelden er samlet i dag. I det nye kulturhuset derimot. Samarbeid, samarbeid og samarbeid. Kulturskolelærerne gleder seg til å spille på alle strenger og instrumenter i det nye kulturhuset. De ser bare muligheter. At det endelig blir bedre arbeidsforhold for alle i kulturskolen, er selvsagt også en veldig hyggelig effekt. Skapende Kulturskolelærere er også stort sett kulturaktører og ekstremt opptatt av å skape mye. Aller helst sammen med flere. Det blir det snart bedre muligheter til. Kulturhuset kommer til å ha stor betydning for vårt interne samarbeid, og også for samarbeidet med andre aktører som blir å finne i kulturhuset. Alt dette kommer i neste runde til å være et stort pluss for våre elever. Kulturskolelærerne Jane Holmberg og Jan Inge Tjørhom er lengselsfulle når de snakker om kulturhuset. De har ventet lenge og mye, men nå skal de holde ut den siste, «lille» ventetiden. Gladere! Selvsagt. Nå ser vi jo lyset i enden av tunnelen. Øvingsrom 14 ulike øvingsrom av ulik størrelse og ulike lydklasser gjøres tilgjengelig, for bla kulturskolen, og selvsagt for det lokale kulturlivet. Det er fire bandøvingsrom som ligger samlet med studiorom.rom for ulike håndverksaktiviteter og forming skal også etableres. Arenaen og omgivelsene vil gjøre noe med innstillingen og motivasjonen til kulturaktørene. Når dette fantastiske huset står ferdig blir det et kjempeløft for Stjørdal. Det blir stedet for alle. Her kan generasjoner møtes, og det vil bli en myldrearena av dimensjoner, sier de to engasjerte kulturskolelærerne. De sitter rundt bordet og er ivrige. Glade på egne vegne, men mest forventningsfulle og glade på sine elevers vegne, og på kulturbrukernes vegne. Kulturhuset vil være motiverende for alle. For brukere, utøvere og alt av omgivelser. Vil det gjøre at flere får lyst til å utøve kultur også? Ja, så klart. Det vil bli mer kultur, bedre kultur og mye mer synlig kultur. Arenaen og omgivelsene vil gjøre noe med innstillingen og motivasjonen til kulturaktørene. Det mener kulturskolelærerne som også er utøvende kulturpersoner. Samspill Samspill på alle plan er de begge opptatt av. Mellom kulturskolelærere, mellom ulike instrumenter og kulturskolegrupper. Mulighetene er så mange internt i kulturskolen, men også sammen med de andre aktørene som skal inn i huset. Biblioteket blir viktig, Ungdommens Hus blir viktig, det flerkulturelle miljøet ikke minst. Ja, alt samarbeid blir så viktig og herlig. Sammen skal vi lage et helhetlig og levende kulturhus.

10 FØLELSES- LADD Film er best på kino, og i det nye kulturhuset blir det høylydt fliring, medfølende gråting, ukontrollert hyling og pirrende grøssing Brit Skogan beklager seg ikke, men det er ikke enkelt å være kinosjef i Stjørdal i dag. Med én sal som både skal være kinosal, kultursal og konferansesal blir det trangt om saligheten. Så trangt at det langt fra er kinotilbud hver eneste dag. I dag er det kinoforestillinger tirsdag, onsdag og søndag. Etter hvert som vi har fått stadig flere premierer har fredag også blitt bortimot fast kinodag. Men det er i en normaluke, sier Brit Skogan. Og det er et stort men. For kinosalen skal også brukes til andre kulturarrangement. Da må filmene vike. Dagens kino ble bygd i 1962, og renovert i Behovet for noe nytt er absolutt til stede. Kino hver dag Det er ikke rart at kinosjefen gleder seg som en liten unge til å komme inn i det nye kulturhuset. Da blir det kino hver dag. Det skal det selvsagt være i et nytt kulturhus. Minst to filmer pr. sal pr. kveld bør det være, synes Skogan. I det nye kulturhuset blir det tre kinosaler. Til sammen får de noen flere sitteplasser enn de 318 som er i dagens kino. Men tre mindre saler, tilgjengelig for kino hele tiden, gir flere muligheter. I tillegg vurderes det også KINOSALER Tre saler skal primært brukes til kino, men vil også på dagtid kunne benyttes til større møter, kurs, undervisning osv. Salene har en kapasitet på 135, 135 og 80 personer. å installere kinoteknikk også i kulturhusets store sal til spesielle anledninger. Med flere kinosaler kan man tenke seg at det også kan arrangeres filmfestivaler. Et langt bedre tilbud, skal gi kinogjengerne en helt ny opplevelse. Flere og bedre filmer betyr stor økning i antall publikummere. Det blir i mindre grad kinotilbudet som setter begrensninger, og i større grad egen kinolyst som avgjør når du går på kino. Publikumsboom Minst det dobbelte av det vi har i dag, kanskje mer enn det, sier Skogan, som i fjor hadde drøyt kinoseere innenfor døren. Hun skuler til kinoer i andre byer som har flyttet inn i nye fasiliteter og opplevd enorm vekst. Slik blir det garantert i Stjørdal også, mener Skogan, som gleder seg til å tilby kinogjengerne kino hver kveld, bedre lyd og bilde, bedre fasiliteter og ikke minst andre filmer enn de sikreste suksessene. Vi får et mye større repertoar. Nå får vi anledning til å vise de små perlene. Det blir en helt ny kinoverden. Mer enn en film Ikke bare blir det en helt ny kinoverden, - det blir også en helt ny arrangementsverden. Med dagens digitale teknologi vil det også bli mulig å overføre live konsert- og teateropplevelser fra de store scener rundt om i verden. Kinosalen i dag huser ca 100 ulike kulturarrangement i året. Kulturhuset kan tilby egne, tilrettelagte arenaer for disse. Tiden for forestillinger med trange garderobefasiliteter og fraværende sidescener er over. Kulturhuset vil ikke minst bety en helt ny totalopplevelse for brukerne. Omgivelsene og fasilitetene blir i en helt annen klasse. I det nye kulturhuset kan du sette deg ned med en kopp kaffe før eller etter en film, og du kan benytte andre kulturtilbud mens du er der. Det å gå på kino blir mer enn bare å se en film, sier Brit Skogan.

11 Sceneglede fra operaen Vårt behov er først og fremst at vi trenger en større scene for innendørsforestillinger Operasjef ved Opera Trøndelag, tidligere Steinvikholm Musikkteater, Randi Spets ser fram til å vise fram oppsettingene på en bedre og større innendørsscene. Med flere seter, større scene, bedre fasiliteter og ikke minst muligheter for orkestergrav byr det nye kulturhuset på muligheter operaen liker. Vi har et flott forhold til Stjørdal kino og liker salen godt, men den mangler teknisk utstyr og orkestermulighet. Derfor er det helt klart et behov for en ny og bedre sal, og dette blir flott. Ikke bare for Stjørdal, men for hele regionen, som nå får enda flere muligheter og tilbud, sier Randi Spets. Muligheter Opera Trøndelags flaggskip er Opera Olav Engelbrektsson. Midnattsoperaen på Steinvikholmen framføres for 20. gang i august i år. Likevel er Opera Trøndelag så mye mer enn det. Andre oppsettinger, operaskolen, samarbeid med kommunen om produksjon av den kulturelle skolesekken er noen av de andre delene av virksomheten. Og mer kan det bli. Kulturhuset gir oss helt klart flere muligheter. I tillegg til egne oppsettinger kan vi ta inn andre produksjoner, som for eksempel fra Nasjonalballetten, sier Spets. Kulturell buffet Operasjefen tror på en kulturell oppblomstring, både blant kulturinstitusjoner, aktører og publikum. For oss som aktører vil kulturhuset bli et flott samlingssted, der det trolig blir lettere å spille ball med andre aktører. Håpet er Jo større buffet det er å forsyne seg fra, jo mer forsyner vi oss. ET hus for store drømmer Are Hembre har alltid hatt store drømmer. Sin unge alder til tross, har han allerede fått oppfylt mange av dem. Nå håper sangeren at mange unge stjørdalinger lager sine egne store drømmer. Da Are Hembre som 9-åring fikk forespørsel om å synge begravelsen til en nabokvinne i Løkken forsto han at han kanskje hadde fått utlevert en spesiell sangstemme. Som 10-åring sang han «Tir n a Noir» foran 1000 publikummere under UKM på Hitra. Da fikk jeg oppfylt en av mine første drømmer. Å stå der og synge for så mange folk var helt utrolig. Da satte jeg meg nye mål og store drømmer. Viktig Are Hembre har nylig fylt 21 år, og har allerede flere års erfaring som både sanger og arrangør. Men selv om Are har blitt voksen har ikke drømmene forduftet. Jeg har mange store drømmer. Noen du vil dele med offentligheten? Jeg tror jeg heller deler dem med offentligheten når og hvis de oppfylles, men det er så viktig å ha drømmer. Drømmenes arena Kulturhuset blir en arena for de store drømmene, for de store opplevelsene og for de gode minnene. Akkurat slik Are husker sin store opplevelse som 10-åring på Hitra. Samtidig blir det selvsagt arenaen for videre inspirasjon. Du blir aldri mett eller utlært. Tror du at du kan alt er du ferdig, sier Are, som selv kombinerer rollen som sanger, arrangør og businessmann. Ambassadør Are Hembre, fra Løkken og Stjørdal, vet ikke hvor i verden han er i 2015 da kulturhuset er klart for åpning. Men en del av han vil alltid være i Stjørdal. Ingen vet noe om framtiden. Hva jeg gjør i 2015 aner jeg ikke. Forhåpentligvis lever jeg ut noen av drømmene mine. Men uansett hva jeg at kulturhuset blir et hus som benyttes mye av stjørdalingene og folk fra omliggende regioner, sier Spets. Vil et kulturhus bety at stjørdalingene «bruker» mer kultur? Det får tiden vise, men jo større buffet det er å forsyne seg fra, jo mer forsyner vi oss. gjør og hvor jeg er vil jeg alltid ha Stjørdal som base. Jeg vil være stolt stjørdaling og ikke minst ønsker jeg å være en god ambassadør for Stjørdal og selvsagt for det flotte kulturhuset vi får.

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Kulturhusløft Kongsberg

Kulturhusløft Kongsberg Kulturhusløft Kongsberg Forstudie om nye kulturarenaer i Kongsberg sentrum Kongsberg kommune i samarbeid med Kulturhusplan DA 2009-2010 1.Forord 1.1. Mandat og bakgrunn! Kongsberg har et mangfoldig og

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Gladmat trenger ny giv

Gladmat trenger ny giv Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 4 2013 årgang 20 Kultur er butikk Morten Abel, Kaizers Orchestra og Kvammen og Sægrov Produksjoner er de eneste som driver kultur som næring i Stavanger, ifølge Pål

Detaljer

Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen. Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014 - 1 -

Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen. Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014 - 1 - Kommuneplan Karmøy, samfunnsdel 2012 2023: Utredning om Ny Storstue for heile kommunen Kulturhusplan DA for Karmøy kommune, februar 2014-1 - 2 Innhold! 1.!BAKGRUNN!OG!GJENNOMFØRING!...!4! 1.1! Mandat(...(4!

Detaljer

HaldenMagasinet. Frivillige skaper trivsel. Fjordby med stort potensial. Unik teaterhistorie sikres «KATEDRALEN» I SENTRUM

HaldenMagasinet. Frivillige skaper trivsel. Fjordby med stort potensial. Unik teaterhistorie sikres «KATEDRALEN» I SENTRUM HaldenMagasinet ET INFORMASJONSBLAD FRA HALDEN KOMMUNE MAI 2011 Frivillige skaper trivsel Fjordby med stort potensial «KATEDRALEN» I SENTRUM Unik teaterhistorie sikres 2 HaldenMagasinet Byutvikling i kontrollerte

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Nr 4-2012. Solfrid Molland: Ta vare på drømmene dine. Alle trenger Noen. www.bymisjon.no

Nr 4-2012. Solfrid Molland: Ta vare på drømmene dine. Alle trenger Noen. www.bymisjon.no Nr 4-2012 Solfrid Molland: Ta vare på drømmene dine Tema: Alle trenger Noen www.bymisjon.no Leder Omsorg Pluss Siden 2009 har Ammerud bo- og kultursenter tilbudt sine beboere kurs i kreativ skriving. I

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Forskjellighet og Sammenheng

Forskjellighet og Sammenheng 1. Mai På Tangen Forskjellighet og Sammenheng 24 TIMER VAKTTELEFON 62 58 21 00 ELI KNØSEN LEDER TANGEN ARBEIDERLAG Da og nå, dem og oss, her og der, riktig og galt, skuffelse og håp, sorg og glede, alvor

Detaljer

Alle muligheter i 01 / 2013

Alle muligheter i 01 / 2013 Alle muligheter i 01 / 2013 Ringeriksregionen Det aktive Ringerike Velkommen til kulturrike Ringerike Ringerike, med regionhovedstaden Hønefoss i sentrum, ligger vakkert plassert på det sentrale Østlandet.

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften.

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften. I rike Norge går diskusjonen høylydt om hvordan regjeringa bør gå fram for å fjerne fattigdommen. En er uenige om definisjoner, hvem de fattige er, samt hvilke tiltak som hjelper. De fleste er likevel

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

ung& fri Quick er Norges nye talenter Bigbang: Setter pris på 100 % hengivenhet Du er tagget! Ungdomsinfo i vinden Viktige forstyrrelser

ung& fri Quick er Norges nye talenter Bigbang: Setter pris på 100 % hengivenhet Du er tagget! Ungdomsinfo i vinden Viktige forstyrrelser ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Quick er Norges nye talenter Bigbang: Setter pris på 100 % hengivenhet Du er tagget! Ungdomsinfo i vinden Viktige forstyrrelser

Detaljer

Som første aktør i Oslo starter Kirkens Bymisjon til høsten opp et dagtilbud for personer med begynnende demens på en gård i Maridalen.

Som første aktør i Oslo starter Kirkens Bymisjon til høsten opp et dagtilbud for personer med begynnende demens på en gård i Maridalen. Informasjonsblad for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Tollbugata 3, 0152 Oslo Telefon 22 36 55 00 I redaksjonen: Atle Briseid (redaktør) Per Frogner (ansvarlig) Layout: Waaler design v/jorunn Waaler Forsidefoto:

Detaljer

Årsrapport. Et tryggere, sunnere og mer aktivt Norge!

Årsrapport. Et tryggere, sunnere og mer aktivt Norge! Årsrapport Et tryggere, Et tryggere, Innhold 4 Dette er Gjensidigestiftelsen 6 Vi vil at frivilligheten skal blomstre 8 Vinner kampen mot stillesittingen 10 Full fart i Finnmark 12 Løype! 14 Snakk for

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

engasjement fra hjertet

engasjement fra hjertet for barn og unges psykiske helse Nr. 1 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN De er unge, de er engasjerte og de er frivillige elevmentorer i Drømmeskolen Helen Bjørnøy i Frivillighet Norge: Mitt

Detaljer

Kjære leser. I hendene holder du et magasin om Norges første planlagte by, Fredrikstad.

Kjære leser. I hendene holder du et magasin om Norges første planlagte by, Fredrikstad. #ifredrikstad Kjære leser I hendene holder du et magasin om Norges første planlagte by, Fredrikstad. Fram til grunnleggelsen av Fredrikstad i 1567, hadde norske byer vokst fram mer eller mindre på eget

Detaljer

Trygg i eget hjem side 4 5

Trygg i eget hjem side 4 5 Trygg i eget hjem side 4 5 Et valg med rom for alle Det går mot valgtider. Kirkens Bymisjons viktigste oppfordring til politikerne og til alle oss som skal velge dem kan oppsummeres i vårt hovedmotto:

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 4 2007 Vi som skole er ofte både fengsel, skole og sykehus i en og samme institusjon, men vi er det uten at ressursene til å være det er der. Les hele debattinnlegget

Detaljer