igang Første spaden er satt i jorda Regionalt kulturhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "igang Første spaden er satt i jorda Regionalt kulturhus"

Transkript

1 igang Første spaden er satt i jorda FOR HUSET MED KULTUR FOR GENERASJONER Regionalt kulturhus STJØRDAL

2 04 Mulighetens arena REGIONALT KULTURHUS 05 Helt i takt med Ole Vig ARILD BYE 06 Realisering av nytt kulturhus BAKGRUNN 25 Høy puls og masse ideer OLE IVAR TEIGEN 26 JA Ungdomsrådet 28 Et mekka for ungdommene UNGDOMSKLUBB 08 Hjerterommet BIBLIOTEKET 10 Gledesdans DANSEsALER 12 Nysgjerrig? Newton-rommet 13 Ildsjelene FRivillighetssentraleN 14 Drømmenes arena ØVINGSROM 16 Bedre sammen ØVINGSROM 18 Følelsesladd KINOsaler 20 Sceneglede fra Operaen OPERA 21 Et hus for store drømmer ARE HEMBRE 22 Hus for Blues BLUES 29 Eldre paul hellandsvik 30 Ny hjemmebane kammersal 31 Musikkrådet morten solli 32 Historisk kirke kirke 34 Innhold kulturhus oversikt 36 Park oversikt 37 Stjørdal + torstein mørseth 38 Møteplassen kafé/kiosk, galleri 39 Bli en stolt bidragsyter STOLAKSJONEN 39 Finansiering og driftsbudsjett drift og aktivitet Oppdragsgiver: Stjørdal kommune 2 3 Byggherre: Stjørdal Kulturutvikling AS Prosjektledelse: FAVEO prosjektledelse AS Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Lusparken Arkitekter AS JST Arkitekter AS Rambøll Norge AS Rådgivende ingeniører: Rambøll Norge AS Totalentreprenør: SKANSKA Norge AS tekniske underentreprenører: Istad Tekniste Trøndelag AS Vintervoll AS Oras AS Atea AS 24 Latterfylt STORSAL 40 Filosofi DIKT Ansvarlig utgiver Stjørdal kulturutvikling as Design, layout & produksjon REKLAMEBANKEN AS Tekst GEIR OLAV FLÅAN Foto Geir olav flåan, ERLING SkjErvold, BJØRN FULDSETh

3 MULIG- HETENeS ARENA HELT I TAKT MED OLE VIG 4 5 Hadde han levd i dag ville han applaudert vilt for det kommende kulturhuset, tror biografiforfatter MENNESKENE MANGFOLDIG KULTUR Det nye kulturhuset i Stjørdal skal være et hus for alle. Det blir en viktig møteplass i Værnesregionen, hvor det frivillige og profesjonelle kulturlivet skal blomstre. Bygget skal være inviterende, inkluderende og innby til skaperkraft og livsglede. Her blir det all slags kultur, kunst, dans og musikk hele uken, hele året. Kunnskap, engasjement, kultur og fellesskap betyr mye for god samfunnsutvikling. Dette HUSENE STJØRDALS MÅLESTOKK har vært et viktig utgangspunkt i arbeidet med å bygge opp en bred kulturinstitusjon i Stjørdal, for hele regionen. Et viktig stikkord for kulturhuset er mangfold. Her er noe for alle og enhver. Et nytt og moderne bibliotek får en sentral plass i kulturhuset. Det vil blant annet inneholde et eget Ole Vig-senter der kunnskap står i fokus, og et Newton-senter som skal stimulere nysgjerrigheten. I lobbyen kan du RESULTAT DET NYE KULTURHUSET nyte en kopp kaffe og ta en matbit, og i Ungdommens Hus blir det rock n roll. I tillegg til flere kinosaler, dansesaler, konsertsaler, galleri og møterom vil kulturhuset også ha verksteder for sentrale kulturinstitusjoner. Det nye regionale kulturhuset skal være en arena for liten og stor, for amatør og profesjonell, for utøvende og nytende. Velkommen til mulighetenes arena! Arild Bye kan mer om Ole Vig enn de aller fleste. Han er engasjert til å skrive en biografi om husmannssønnen fra Vikanlandet som i løpet av sitt 33 år korte liv på første halvdel av 1800-tallet rakk å markere seg sterkt. Det snakkes mye om at Ole Vigs ånd skal inkluderes i det nye kulturhuset. Hvordan kan «Ole Vigs ånd» beskrives kort? Det er kort fortalt kunnskap til folket. Ole Vig ble født i en tid da den moderne skole ikke var oppfunnet. Han var den første som lanserte folkeskolen, skole for allmuen som det ble kalt den gangen, sier Arild Bye. Bye er ikke detaljkjent med kulturhuset, men kan ikke forstå annet enn at alle aktiviteter som skal inn der passer inn i Ole Vigs ånd. Folkebiblioteket er den gratisinstitusjonen som gjør det mulig å skaffe seg kunnskap. Ole Vig var også en kristen mann, så slik passer kirken absolutt inn. Han var også en stor debattant, og et kulturhus bør selvsagt også være en arena for ordskifte. Hva med kulturutøveren Ole Vig? Han var selv dikter. «Blant alle Lande» har gjort at han har satt varige spor etter seg. Dessuten var han like før sin død styreleder ved Det Norske Teatret. Da satt han sammen med daværende direktør ved teatret og bestemte repertoaret. Direktør den gangen var ingen ringere enn Henrik Ibsen, forteller Arild Bye. Tror du Ole Vig ville likt planene om kulturhus i Stjørdal? Han ville applaudert innholdet. Alt som gjør at folk øker sin kulturelle kapital er i hans ånd. Om kostnadene med huset ville han sikkert ha tenkt at ingenting er for dyrt når det gjelder folkeopplysning, sier Ole Vig-biografen, Arild Bye.

4 REALISERING AV NYTT REGIONALT KULTURHUS kommunedelplan kultur med rom- og funksjonsprogram for nytt regionalt kulturhus November 2010: Kommunestyret vedtar forprosjekt med økonomisk ramme og finansieringsplan Bygget på Ole Vig sin grunnfilosofi der kultur, samvær og kunnskap er viktige deler i samfunnsutviklingen. 1994: Kommunestyret vedtar utredning av et større kulturhusanlegg Februar 2005: Stjørdal Næringsforum presenterer - Stjørdal Veien videre, med viktige satsningsområder for Stjørdal. Arbeidsgruppa for Stjørdal sentrum legger fram visjon og premisser for framtidig sentrumsutvikling i Stjørdal September 2005: Ungdomskonferansen: Framtia - Hva vil du med Stjørdal?, ble arrangert med over 100 engasjerte deltakere. Barn i Stjørdal fikk, gjennom prosjektet Barn tegner byen, muligheten til å være med å tegne byen Oktober 2005: Kommunestyret vedtar Kulturoppfølgingsprogram som inneholder premisser for videre kultursatsning og sentrumsutvikling Mars 2006: Formannskapet etablerer ei styringsgruppe, og vedtar framdrift for kulturplan og kulturhusutredning Mai 2007: Formannskapet vedtar at kommunedelplan kultur legges ut til offentlig ettersyn November 2007: Regionrådet for Værnesregionen vurderer planene om kulturhus som meget interessante, og vil derfor gi sin klare støtte til prosjektet og anbefaling om at det blir tilgodesett med størst mulig støtte fra statlig og regionalt nivå Mars 2008: Kommunestyret vedtar Mars 2008: Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Stjørdal sentrum Juni 2008: Kommunestyret vedtar at det opprettes utviklingsselskap som et ideelt aksjeselskap Januar 2009: Stjørdal Kulturutvikling AS (SKU) stiftes Februar 2010: Plan- og design konkurranse utlyses for park og kulturhus på Husbyjordet Mai 2010: Arkitektene Reiulf Ramstad Arkitekter AS, Lusparken Arkitekter AS, JST Arkitekter AS og Rambøll Norge AS vinner plan- og design konkurransen med bidraget Sjørdarnsjenerøs November mars 2011: Anbudsrunde med valg av entreprenører Mai 2011: Kommunestyret vedtar kommunalgaranti på byggelån September 2011: Stjørdal Kulturutvikling AS avbestiller byggentreprisen 6 7 Juni 2012: Kommunestyret vedtar kulturhus og infrastruktur på Husbyjordet Oktober 2012: SKU velger Skanska Norge AS som bygningsmessig totalentreprenør Mai 2013: Totalentreprisekontrakt inngås mellom SKU AS og Skanska Norge AS generasjons kulturhus Lokaler som Folkets Hus, ungdomshus, losjehus og Festiviteten kjennetegner denne tids kulturbygg. Det var husa som bygde lag (G. Svendsen) DER POSTKONTOret ligger idag, ble losjen bygd. den inneholdt blant annet kinodrift generasjons kulturhus Denne perioden preges av samfunnshus, gjerne samlokalisert med skole, kombinert gymsal, kultursal og bibliotek. Krav fra idrett og Riksteatret la ofte premissene. Det funksjonelle framfor det estetiske ble ofte prioritert SPADEN SETTES i JORDA for NYTT regionalt KULTURHUS 1838 Den 5. november 1838 var det innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte på Stjørdalshalsen i Bjerkans Hus. På møtet forelå kun en sak: «Hensiktsmæssighden av et Almuebibliotek». Mannen som gikk med tegningslisten ute i Vikangrenda kom også inn på husmannsplassen Vikmarken, Men husmannen Ole syntes nok ikke han hadde råd til gi noe til formålet. Men da kom sønnen Vesle-Ole bort til faren og sa: «Du må legg ti litte du å far, så får æ lesa mang bøker» På denne måten har også den meget unge Ole Vig gitt sitt bidrag til vårt bibliotek lenge før hans bøker var på plass i hyllene der quality airport hotel værnes ligger idag, ble folkvang bygd. huset var mye brukt som møte- og festsal før andre verdenskrig Folkets Hus ble åpnet 3. juledag ved Martin Tranmæl. huset lå der rimi/ møbelringen ligger i dag Stjørdal kino åpnet 18. desember, med en talentfull Arve Tellefsen på scenen. STJØRDAL samfunnshus åpnet i generasjons kulturhus plassering, arkitektur, sambruk, fleksibilitet og teknologi er viktige stikkord for moderne kulturbygg. behovet for nye offentlige møteplasser er økende, spesielt for eldre, barn og ungdom.

5 hjerterommet 8 9 Det skal være varmt og raust, avslappende og energisk. biblioteket er kulturhusets hjerte Noe av det aller første du møter når du kommer inn i det nye kulturhuset er kvadratmeter bibliotek. Like stort som dagens bibliotek i Kjøpmannsgata, men et helt nytt og annerledes konsept. Biblioteket må være der folk ferdes. Det blir det nå. Vi ønsker å være en møteplass for alle. Du behøver ikke noe ærend for å besøke oss. Biblioteksjef Frank Nordby, bibliotekets daglige leder Marianne Skarpjordet og Ragnhild Vold, som er ansvarlig for barne- og ungdomsavdelingen, er fullstendig overbevist om at biblioteket skal leve opp til det livgivende ansvaret det er å være hjertet i kulturhuset. BIBLIOTEKET Biblioteket er både et informasjonsog kultursenter, og tilbyr i dag mer enn utlån av litteratur. I kulturhuset får publikum et moderne bibliotek der aktiviteter og opplevelser erstatter mye av den rollen som bøkene tradisjonelt har hatt. Biblioteket vil være husets pulserende senter, og yte service til alle brukere av kulturhuset. Ingen terskel Det var ikke bare-bare den gangen for 175 år siden da Stjørdal fikk sitt første bibliotek. I sakristiet ved Værnes kirke var det et skap som kun presten hadde nøkkel til. Der kunne man låne bøker etter gudstjenesten. I dag har biblioteket bøker til utlån. Tilgjengelig for alle og enhver. Akkurat slik biblioteket skal være. Det er ingen dørterskel inn til biblioteket. Det er grunnleggende at vi er et gratis tilbud og ikke et sted som på noen måte skal virke begrensende for noen som helst i samfunnet. Gode råd Dagens bibliotek er et sted å bruke for studenter som ikke er på lesesalen, det er et sted for å få innblikk i de digitale mulig-hetene og det er et sted for å få gode råd fra de ansatte. Bibliotekene er på vei til å bli mer og mer selvbetjente. Det betyr at vi kan bruke mer tid på veiledning. Det er en stor gruppe som ønsker og har behov for det. Dessuten har biblioteket et ansvar for leseopplæring, så vi kan forhåpentligvis vie mer oppmerksomhet til skoler og barnehager. Arena årlige utlån av bøker er fortsatt hovedgeskjeften i biblioteklokalene. Stadig ny teknologi gjør imidlertid at bibliotekene er i stadig endring og utvikling, Hvis vi ser tilbake på tidslinjen er bibliotekene antakelig en av de institusjonene som har tilpasset seg samfunnsendringene hurtigst og har klart å overleve med glans, sier Nordby. Tilpasningsdyktighet handler om å være Biblioteket må være der folk ferdes. Det blir det nå. Vi ønsker å være en møteplass for alle. Du behøver ikke noe ærend for å besøke oss. åpen for endringer og nye muligheter. En av de største endringene i biblioteket i Stjørdal er at det har blitt mer og mer attraktivt for ulike arrangement. I 2012 hadde vi 130 arrangement. I tillegg til at det sier noe om mangelen på egnede lokaler for mange typer arrangement, er det minst like viktig at biblioteket er «riktig» arena for mange. Det er mange arrangører og aktører som synes biblioteket er et fint sted å opptre på. Det skal det være i det nye kulturhuset også, sier biblioteksjefen.

6 GLEDESDANS ENDELIG! Titusenvis har lært seg å danse av Jostein Kroglund og Dansesenteret. De har aldri hatt særlig egnede danselokaler. Ikke før nå når kulturhuset byr opp til dans. Ta vare på ildsjelene og alle fargeklattene. La dem blomstre, la dem få nok vann, la dem få gode vekstvilkår og hjelp dem ved å legge forholdene til rette for det håndverket eller den kunstarten de brenner for. Slik kan de beholde gløden, motivasjonen og engasjementet. Derfor er kulturhuset bra! Rom for dans Jostein Kroglund er svett. Kinnene er røde, smilet på plass og som alltid rak i ryggen. Det er en helt vanlig sen kveld i Stjørdal Samfunnshus. Han og kompanjong Roald Bøe har akkurat avsluttet kveldens siste time. Nok en sesong nærmer seg slutten. Nye hundrevis har lært seg å danse hos Dansesenteret, slik de har gjort i de siste 34 årene. Enten på Sagatun, Skatval Samfunnshus eller i Stjørdal Samfunnshus. Ingen av stedene særlig egnede eller optimale lokaler. Men nå? Ja, hva skal jeg si? Jeg tok til orde for kulturhus i Stjørdal midt på 1990-tallet. For vår del har det aldri handlet om plassering eller størrelse. Det har handlet om tilgang på egnede lokaler. Vi har savnet å ha flere mindre saler, dusj, garderober, lagerplass og så mye mer som Dansesaler Kulturhuset vil inneholde tre treningsaler for dans og ballett. To av disse salene utformes på en slik måte at de sammen kan brukes som selskapslokale og til større arrangement. I tilknytning til disse blir det også et anretningskjøkken som lag og foreninger kan benytte ved sammenkomster, og som øvrige leietakere kan benytte ved selskap. kan bidra til å øke dansegleden enda mer. Jostein Kroglund gleder seg til kulturhuset. Ikke huset for husets skyld, men for kulturens skyld og ikke minst for kulturildsjelenes skyld. Motbakker I 34 sesonger har han drevet Dansesenteret. Det betyr godt over elever totalt sett. I tillegg kommer all undervisning han har drevet utenbygds, - i lokalsamfunn, ved høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner. Overalt er han benyttet. Han har kjempet for dansen, for gleden, for holdningene og det forebyggende ved dans. Det har vært en bratt kurve. Jeg skal ikke sutre, men det har ikke vært enkelt å bli aksep- tert. Når noen mer eller mindre gir livet sitt til denne type virksomhet skal ikke motbakkene være så lange og mange, sier Kroglund. Dansesenteret driver kommersiell virksomhet, og er dermed litt annerledes stilt enn de offentlige virksomhetene som er på tur inn i kulturhuset. Ja, du skulle sett timelønna vår, sier Kroglund, og poengterer at andre faktorer er mye, mye viktigere enn inntekter. Blomstring Det har vært mye arbeid og lite penger, noe Kroglund var fullstendig klar over da han startet livsverket. Men betaling er også mer enn bare kroner og øre. Det er de glade ansiktene og de gode, evigvarende vennskapene. Kulturhuset med tre dansesaler kommer sent, men godt for Dansesenteret. Ildsjelen selv har for lengst passert den «normale» pensjonsalderen for en danser. Men du blir selvsagt med på et flyttelass til kulturhuset? Man vet aldri hvor lenge kroppen varer, så det får vi se, sier Kroglund, som ser ringvirkninger langt utenfor dansegulvene i det nye kulturhuset. Det blir en herlig samling av kultur. Kulturhuset blir en smeltedigel hvor alle bidrar til å inspirere hverandre, og hvor ildsjelene vannes og kommer til å blomstre sammen.

7 12 13 nysgjerrig? NORGE trenger mange flere av dere! ILDSJELENE i kulturhuset skal det ikke mangle frivillighet Newton-rommet i kulturhuset skal sørge for å vekke nysgjerrighet og interesse. Oppkalt etter en av tidenes største vitenskapsmenn og matematikere, britiske Isaac Newton, har Newton blitt et begrep på realister. Niendeklassinger Inne i biblioteket i det nye kulturhuset kommer det til å «ploppe» opp et Newton-rom. Her skal «nysgjerrigper er» få forske og eksperimentere og få se realfag i praksis. Vi satser spesielt på å henvende oss til 9. klassingene i hele Værnesregionen. Det er det skoleåret de virkelig starter tenkingen rundt utdanningsveien videre, sier Ragnhild Vold. Hun er ansvarlig for barne- og ungdomsavdelingen på biblioteket og prosjektleder for utvikling og organisering av det kommende Newton-rommet. NEWTON-ROMMET Et vitenskapelig tilbud for barn og ungdom. Utvikles i samarbeid med det teknologiske næringslivet på Stjørdal, og som sees i sammenheng med biblioteket. Realist-økning Skolene gnir seg i hendene, ikke minst ved Ole Vig videregående skole, der antall realfagselever er sterkt økende, men vil ha enda flere. Påfallende stor økning, sier studieleder Tore Larsson. Ikke minst er det mange som søker seg til forskerlinjen, som er enda mer realfag enn det ordinære realfagstilbudet. For oss vil et Newton-rom være veldig kjærkomment. Først og fremst for å øke interessen og rekrutteringen til realfag, men vi ser også for oss en mulighet til at forskerlinjeelever kan være litt lærere «in spe» der, sier studieleder Larsson. Tilgjengelig De konkrete planene for Newton-rommet utarbeides av en egen prosjektgruppe som skal fortsette dette arbeidet til høsten. Statoil er med som samarbeidspartner. Rommet skal finne sin form inne i kulturhuset. Newton-rommet skal være tilgjengelig, men det vil ikke bli betjent hele tiden. Vi har et ønske om at det kan brukes av både barnehager, grunnskole, ungdomsskole og ikke minst videregående skole, sier Vold og Larsson. I tillegg vil Newton-rommet ha et potensial som fritidstilbud og kanskje kan voksne og pensjonister være mulige ressurser i dette prosjektet. Fida Afif er engasjert i det meste som foregår av frivillighet i Stjørdal. I snart seks år har palestineren bodd i Norge, og har i flere år jobbet i Frivillighetssentralen i Stjørdal. Vi har et høyt aktivitetsnivå, og vi er fornøyd med det vi gjør og får til i Stjørdal. En stor del av dette skal bli med inn i kulturhuset, sier Fida Afif, som i løpet av få år i Stjørdal har fått et stort nettverk. Møteplass for alle Frivillighetssentralen har planer om å ha kontor i kulturhuset og dermed blir det store nettverket med inn i det nye samlingsstedet. Jeg ser på kulturhuset som en møteplass for alle frivillige og profesjonelle. Vi i Frivillighetssentralen støtter kultur hele tiden, og skal selvsagt fortsette med det, sier frivillighetsildsjelen. frivillighetssentralen Frivillighetssentralen Stjørdal har som oppgave, gjennom nettverksbygging og aktiviteter, å skape møter mellom mennesker. De skal også bidra til at flere blir frivillige, og at organisasjoner, enkeltpersoner og kommunale virksomheter, samarbeider rundt frivilligheten. To-delt Aktivitetsnivået til Frivillighetssentralen i Stjørdal er høyt. Noen av aktivitetene er godt synlig, andre ikke fullt så offentlig. Uansett er det viktigste hele tiden å gjøre en god og viktig jobb for noen. Frivillighetssentralen er en arena for møter mellom mennesker. Det vil være viktig også i kulturhuset, og vi skal representere og presentere frivilligheten inn i det miljøet. Det blir ingen stor endring i hva slags aktiviteter vi driver med, men ikke alt egner seg å drive med fra kulturhuset. Derfor må vi trolig ha to «avdelinger», sier Fida Afif. Viktig by Selv er han involvert i kultur på mange ulike måter, og gleder seg som en liten unge til det kommende kulturhuset åpner dørene. Stjørdal er en viktig by for regionen og for hele Trøndelag. Da blir kulturhuset viktig, og vi gleder oss til å bli en del av et herlig fellesskap, sier Fida Afif.

8 Ungdommene ved musikk-, dans- og dramalinjen ved Ole Vig videregående storgleder seg til å ta i bruk kulturhuset. Større oppsetninger, bedre fasiliteter, bedre øvingsmuligheter, flere bandøvingsrom og dansesaler, et møtested for alle. De ramser opp flust av muligheter. 19-åringene Synnøve Meådal og Emil Beitland målbærer mulighetene som videregåendeelevene ser i det nye kulturhuset. Danseren Synnøve, musikeren Emil, danselærer Eli Torvik og musikklærer Line Eian er samstemt om kulturhusets store betydning for kulturlivet i Stjørdal DRØMMENES ARENA et utall av muligheter åpner seg Øker bolysten Kulturhuset blir en herlig gave til oss, til hele kulturlivet i Stjørdal, og regionen forøvrig. Det vil gjøre alt bedre for elevene her, det vil gjøre oss mer synlig og vi får vist oss fram på en bedre måte, sier de to elevene. All utadrettet virksomhet vi driver med er bra for rekrutteringen vår. Det viktigste er likevel de verdifulle erfaringene elevene våre får gjennom å formidle ulike kunstneriske uttrykk for et publikum. Kulturhuset vil gi oss mange flere muligheter enn i dag, sier danselærer Eli Torvik, som også håper at kulturhusets scener vil fylles av større oppsetninger. Det blir bedre å bo i Stjørdal når kulturhuset kommer. Det er elevene og lærerne helt sikre på. Kulturhuset handler mye om folkehelse og bolyst. Kunstnerisk frihet Drøyt 70 elever går musikk, dans og drama ved Ole Vig videregående skole. Hvert eneste år lager de mange oppsetninger - små og store produksjoner. Hvert andre år er det storoppsetning der alle elevene er involvert. Så langt har denne, og mange andre oppsetninger fra musikk- og dansetalentene foregått i kinoen. Den er lite tilrettelagt for den type oppsetninger. For framtidens elever derimot blir arenaene av ypperste nivå. Vi kan få mye mer ut av våre oppsetninger. Det gir oss større kunstnerisk frihet. Med dagens arenaer og scener må vi stadig inngå kompromiss, blant annet i forhold til dansere og musikere på scenen samtidig. Det blir mindre frakting av utstyr og ikke minst vil lyd og lys bli bedre. Det gjør at også de som ønsker å utdanne seg til teknikere får bedre læring og erfaring. Tilgjengelige rom De store oppsetningene er resultat av nitidig trening. Hverdagene handler om øving og læring for musikk- og danseelevene. Ved skolen har de gode rom og fasiliteter, men ikke tilstrekkelig for alles behov. Tilgjengelige bandrom, særlig på kveldstid, blackbox og visningsrom savnes. Alt dette kommer med det nye kulturhuset, sammen med alle andre kulturtilbud som appellerer til ungdom i videregående-alder. Scenedrømmer Både Synnøve Meådal og Emil Beitland tar snart spranget ut i den store vide verden. Mens Emil satser på folkehøgskole med musikk, satser Synnøve på teoristudier i Trondheim, men dansen legger hun ikke helt bort. Begge to har drømmer om å stå på en av scenene i det nye kulturhuset etter hvert. Dere blir kanskje ikke stjørdalinger de nærmeste årene, men vil kulturhuset gjøre det mer attraktivt å komme «hjem» igjen? Helt klart. Både det å stå på scenen, men kulturtilbudet er forøvrig også viktig for hvor man bosetter seg, sier Synnøve Meådal og Emil Beitland. De store oppsetningene er resultat av nitidig trening. Hverdagene handler om øving og læring for musikk- og danseelevene.

9 bedre sammen elever og 25 lærere et gedigent kulturmiljø Kulturskolen er et gedigent kulturmiljø som sjelden er samlet i dag. I det nye kulturhuset derimot. Samarbeid, samarbeid og samarbeid. Kulturskolelærerne gleder seg til å spille på alle strenger og instrumenter i det nye kulturhuset. De ser bare muligheter. At det endelig blir bedre arbeidsforhold for alle i kulturskolen, er selvsagt også en veldig hyggelig effekt. Skapende Kulturskolelærere er også stort sett kulturaktører og ekstremt opptatt av å skape mye. Aller helst sammen med flere. Det blir det snart bedre muligheter til. Kulturhuset kommer til å ha stor betydning for vårt interne samarbeid, og også for samarbeidet med andre aktører som blir å finne i kulturhuset. Alt dette kommer i neste runde til å være et stort pluss for våre elever. Kulturskolelærerne Jane Holmberg og Jan Inge Tjørhom er lengselsfulle når de snakker om kulturhuset. De har ventet lenge og mye, men nå skal de holde ut den siste, «lille» ventetiden. Gladere! Selvsagt. Nå ser vi jo lyset i enden av tunnelen. Øvingsrom 14 ulike øvingsrom av ulik størrelse og ulike lydklasser gjøres tilgjengelig, for bla kulturskolen, og selvsagt for det lokale kulturlivet. Det er fire bandøvingsrom som ligger samlet med studiorom.rom for ulike håndverksaktiviteter og forming skal også etableres. Arenaen og omgivelsene vil gjøre noe med innstillingen og motivasjonen til kulturaktørene. Når dette fantastiske huset står ferdig blir det et kjempeløft for Stjørdal. Det blir stedet for alle. Her kan generasjoner møtes, og det vil bli en myldrearena av dimensjoner, sier de to engasjerte kulturskolelærerne. De sitter rundt bordet og er ivrige. Glade på egne vegne, men mest forventningsfulle og glade på sine elevers vegne, og på kulturbrukernes vegne. Kulturhuset vil være motiverende for alle. For brukere, utøvere og alt av omgivelser. Vil det gjøre at flere får lyst til å utøve kultur også? Ja, så klart. Det vil bli mer kultur, bedre kultur og mye mer synlig kultur. Arenaen og omgivelsene vil gjøre noe med innstillingen og motivasjonen til kulturaktørene. Det mener kulturskolelærerne som også er utøvende kulturpersoner. Samspill Samspill på alle plan er de begge opptatt av. Mellom kulturskolelærere, mellom ulike instrumenter og kulturskolegrupper. Mulighetene er så mange internt i kulturskolen, men også sammen med de andre aktørene som skal inn i huset. Biblioteket blir viktig, Ungdommens Hus blir viktig, det flerkulturelle miljøet ikke minst. Ja, alt samarbeid blir så viktig og herlig. Sammen skal vi lage et helhetlig og levende kulturhus.

10 FØLELSES- LADD Film er best på kino, og i det nye kulturhuset blir det høylydt fliring, medfølende gråting, ukontrollert hyling og pirrende grøssing Brit Skogan beklager seg ikke, men det er ikke enkelt å være kinosjef i Stjørdal i dag. Med én sal som både skal være kinosal, kultursal og konferansesal blir det trangt om saligheten. Så trangt at det langt fra er kinotilbud hver eneste dag. I dag er det kinoforestillinger tirsdag, onsdag og søndag. Etter hvert som vi har fått stadig flere premierer har fredag også blitt bortimot fast kinodag. Men det er i en normaluke, sier Brit Skogan. Og det er et stort men. For kinosalen skal også brukes til andre kulturarrangement. Da må filmene vike. Dagens kino ble bygd i 1962, og renovert i Behovet for noe nytt er absolutt til stede. Kino hver dag Det er ikke rart at kinosjefen gleder seg som en liten unge til å komme inn i det nye kulturhuset. Da blir det kino hver dag. Det skal det selvsagt være i et nytt kulturhus. Minst to filmer pr. sal pr. kveld bør det være, synes Skogan. I det nye kulturhuset blir det tre kinosaler. Til sammen får de noen flere sitteplasser enn de 318 som er i dagens kino. Men tre mindre saler, tilgjengelig for kino hele tiden, gir flere muligheter. I tillegg vurderes det også KINOSALER Tre saler skal primært brukes til kino, men vil også på dagtid kunne benyttes til større møter, kurs, undervisning osv. Salene har en kapasitet på 135, 135 og 80 personer. å installere kinoteknikk også i kulturhusets store sal til spesielle anledninger. Med flere kinosaler kan man tenke seg at det også kan arrangeres filmfestivaler. Et langt bedre tilbud, skal gi kinogjengerne en helt ny opplevelse. Flere og bedre filmer betyr stor økning i antall publikummere. Det blir i mindre grad kinotilbudet som setter begrensninger, og i større grad egen kinolyst som avgjør når du går på kino. Publikumsboom Minst det dobbelte av det vi har i dag, kanskje mer enn det, sier Skogan, som i fjor hadde drøyt kinoseere innenfor døren. Hun skuler til kinoer i andre byer som har flyttet inn i nye fasiliteter og opplevd enorm vekst. Slik blir det garantert i Stjørdal også, mener Skogan, som gleder seg til å tilby kinogjengerne kino hver kveld, bedre lyd og bilde, bedre fasiliteter og ikke minst andre filmer enn de sikreste suksessene. Vi får et mye større repertoar. Nå får vi anledning til å vise de små perlene. Det blir en helt ny kinoverden. Mer enn en film Ikke bare blir det en helt ny kinoverden, - det blir også en helt ny arrangementsverden. Med dagens digitale teknologi vil det også bli mulig å overføre live konsert- og teateropplevelser fra de store scener rundt om i verden. Kinosalen i dag huser ca 100 ulike kulturarrangement i året. Kulturhuset kan tilby egne, tilrettelagte arenaer for disse. Tiden for forestillinger med trange garderobefasiliteter og fraværende sidescener er over. Kulturhuset vil ikke minst bety en helt ny totalopplevelse for brukerne. Omgivelsene og fasilitetene blir i en helt annen klasse. I det nye kulturhuset kan du sette deg ned med en kopp kaffe før eller etter en film, og du kan benytte andre kulturtilbud mens du er der. Det å gå på kino blir mer enn bare å se en film, sier Brit Skogan.

11 Sceneglede fra operaen Vårt behov er først og fremst at vi trenger en større scene for innendørsforestillinger Operasjef ved Opera Trøndelag, tidligere Steinvikholm Musikkteater, Randi Spets ser fram til å vise fram oppsettingene på en bedre og større innendørsscene. Med flere seter, større scene, bedre fasiliteter og ikke minst muligheter for orkestergrav byr det nye kulturhuset på muligheter operaen liker. Vi har et flott forhold til Stjørdal kino og liker salen godt, men den mangler teknisk utstyr og orkestermulighet. Derfor er det helt klart et behov for en ny og bedre sal, og dette blir flott. Ikke bare for Stjørdal, men for hele regionen, som nå får enda flere muligheter og tilbud, sier Randi Spets. Muligheter Opera Trøndelags flaggskip er Opera Olav Engelbrektsson. Midnattsoperaen på Steinvikholmen framføres for 20. gang i august i år. Likevel er Opera Trøndelag så mye mer enn det. Andre oppsettinger, operaskolen, samarbeid med kommunen om produksjon av den kulturelle skolesekken er noen av de andre delene av virksomheten. Og mer kan det bli. Kulturhuset gir oss helt klart flere muligheter. I tillegg til egne oppsettinger kan vi ta inn andre produksjoner, som for eksempel fra Nasjonalballetten, sier Spets. Kulturell buffet Operasjefen tror på en kulturell oppblomstring, både blant kulturinstitusjoner, aktører og publikum. For oss som aktører vil kulturhuset bli et flott samlingssted, der det trolig blir lettere å spille ball med andre aktører. Håpet er Jo større buffet det er å forsyne seg fra, jo mer forsyner vi oss. ET hus for store drømmer Are Hembre har alltid hatt store drømmer. Sin unge alder til tross, har han allerede fått oppfylt mange av dem. Nå håper sangeren at mange unge stjørdalinger lager sine egne store drømmer. Da Are Hembre som 9-åring fikk forespørsel om å synge begravelsen til en nabokvinne i Løkken forsto han at han kanskje hadde fått utlevert en spesiell sangstemme. Som 10-åring sang han «Tir n a Noir» foran 1000 publikummere under UKM på Hitra. Da fikk jeg oppfylt en av mine første drømmer. Å stå der og synge for så mange folk var helt utrolig. Da satte jeg meg nye mål og store drømmer. Viktig Are Hembre har nylig fylt 21 år, og har allerede flere års erfaring som både sanger og arrangør. Men selv om Are har blitt voksen har ikke drømmene forduftet. Jeg har mange store drømmer. Noen du vil dele med offentligheten? Jeg tror jeg heller deler dem med offentligheten når og hvis de oppfylles, men det er så viktig å ha drømmer. Drømmenes arena Kulturhuset blir en arena for de store drømmene, for de store opplevelsene og for de gode minnene. Akkurat slik Are husker sin store opplevelse som 10-åring på Hitra. Samtidig blir det selvsagt arenaen for videre inspirasjon. Du blir aldri mett eller utlært. Tror du at du kan alt er du ferdig, sier Are, som selv kombinerer rollen som sanger, arrangør og businessmann. Ambassadør Are Hembre, fra Løkken og Stjørdal, vet ikke hvor i verden han er i 2015 da kulturhuset er klart for åpning. Men en del av han vil alltid være i Stjørdal. Ingen vet noe om framtiden. Hva jeg gjør i 2015 aner jeg ikke. Forhåpentligvis lever jeg ut noen av drømmene mine. Men uansett hva jeg at kulturhuset blir et hus som benyttes mye av stjørdalingene og folk fra omliggende regioner, sier Spets. Vil et kulturhus bety at stjørdalingene «bruker» mer kultur? Det får tiden vise, men jo større buffet det er å forsyne seg fra, jo mer forsyner vi oss. gjør og hvor jeg er vil jeg alltid ha Stjørdal som base. Jeg vil være stolt stjørdaling og ikke minst ønsker jeg å være en god ambassadør for Stjørdal og selvsagt for det flotte kulturhuset vi får.

12 Jeg vet hvor mange fantastiske produksjoner som har kjørt forbi Stjørdal fordi vi ikke har hatt noen arena. Nå kan de snart stoppe her. Flott Svartkledd som vanlig. Kjennemerket, hestehalen, er på plass. På sin syngende helgelandsdialekt snakker han seg fort varm om kulturhuset. Glødende opptatt av at huset skal bli brukt. Det blir et fantastisk flott kulturhus. Mitt håp er at det legges til rette slik at det blir mulig å bruke for alle. Det har jeg god tro på at det blir. Hva kan kulturhuset bety for Blues in Hell? Det er litt tidlig å si konkret hva det vil bety, men det kommer helt sikkert til å bety veldig mye for Stjørdal. Dynamitt Innstillingen til Blues in Hell-sjefen er å gripe de mulighetene som dukker opp. Han leder en organisasjon som består av veldig mange frivillige, men først og fremst en gjeng som besitter en enorm kompetanse. Vi har mange som kan mye. Både om arrangement, festivaler, lyd, lys og alt som hører med. Det finnes mange av den type organisasjoner i Stjørdal og sammen er vi dynamitt. Spre lys For Blues in Hell betyr kulturhuset helt klart nye muligheter. Ikke bare knyttet opp mot den årlige festivalen på høsten, men også andre arrangement. Blues in Hell kommer til å se på mange muligheter. Både egne arrangement og der vi kan være medspillere. Vi ønsker å være et kulturelt fyrtårn som sørger for å spre lys til så mange som mulig rundt oss. 30 år for sent Betyr kulturhuset også flere bluesmusikere? Hvis ikke kulturhuset bidrar til enda flere kulturrekrutter, dog ikke nødvendigvis innenfor bluesen, har vi feilet, sier Jumper-Brovoll, som ikke klarer å dy seg. Kulturhuset kommer 30 år for sent. Stjørdal ligger en generasjon bak de fleste andre byer når det handler om kultur. Men nå kommer det heldigvis, og jeg er overbevist om at også de største skeptikerne raskt vil innse at dette blir et stort løft for hele Stjørdal og regionen Jeg vet hvor mange fantastiske produksjoner som har kjørt forbi Stjørdal fordi vi ikke har hatt noen arena. Nå kan de snart stoppe her. Hus for blues Kjell Inge Brovoll, Alias Jolly Jumper har levd av kultur i 18 år. Blues-bossen gleder seg veldig til å se kulturens hus ta form.

13 LATTERFYLT HØY PULS og masse ideer Stjørdals revystjerner skal fortsette å fylle de lokale forsamlingshusene med sine glansnummer, men gjør gjerne også kulturhuset til et revyhus. Det er når mennesker møtes de gode ideene oppstår I løpet av sekunder forvandles Tomas Woldseth (23) og Pål Thyholt (24) fra «normale» unge menn til revyskuespillere. Mimikken kommer på plass, sammen med de lune, merkelige smilene. Faktene som publikum ofte flirer seg skakk av. Dette har de øvd på siden de startet i Litj-Lånkerevyen for en kort mannsalder siden. De to er absolutt en del av nåtiden, men også framtiden til landets beste revymiljø, - revymiljøet i Stjørdal. Nå ser de fram til nye scener og større muligheter. Lånkerevyen skal fortsatt spilles på Trudvang, og de andre revyene på sine hjemmearenaer, men kulturhuset gir flere muligheter. Det gir muligheter for andre typer oppsetninger og kanskje at vi når ut til et enda større publikum, sier herrene Woldseth og Thyholt. Sammen bak Jernteppet De to har vært sentrale i vår da det nyetablerte teaterlaget Jernteppet, satte opp «Rett i lomma» Storsal En fleksibel og moderne multifunksjonssal som tilpasses de ulike arrangement. Salen skal ha regulerbar akustikk som tilpasses behov. En del av gulvet i storsalen skal ha mulighet til å senkes og benyttes som orkestergrav. Storsalen har kapasitet til 550 personer i amfi, eller 1000 ståplasser på flatt golv, og kan brukes både til konserter, forestillinger, konferanser og øvinger. i kinosalen. Dette prosjektet er et glanseksempel på hva det nye kulturhuset kan brukes til. Skuespillere og bakmenn og -kvinner fra de fleste revymiljøene i kommunen har samarbeidet om en felles oppsetning. Det blir perfekt i det kommende kulturhuset. Samarbeidet har fungert veldig bra. Engasjementet har vært stort både på og bak scenen, og på tvers av de ulike lagene. Vi gjør det gjerne igjen! «Revyklekkeri» Revygjengen har brukt kinoen som arena til «Rett i lomma». I og for seg en egnet arena, men fasilitetene er i ferd med å bli slitt og utdatert. Kinoen er en flott sal for publikum og for oss på scenen, men backstage er det trangt og stusselig og fasilitetene for øvrig er dessverre ikke all verden, sier Woldseth og Thyholt, som har tro på enda mer oppsving for et fra før svært bra revymiljø. Uten Litj-Lånkerevyen hadde vi aldri startet med revy. Det er ingen scener å vise seg fram på. Forhåpentligvis kan kulturhuset bidra til at unge revytalenter både får inspirasjon, et sted å øve og ikke minst rette scener å vise seg fram på. Kulturhuset blir en super møteplass, og da blir idéene enda flere og enda bedre. Ole Ivar Teigen har en fot i mange kulturelle prosjekt i Stjørdal. Han er mannen bak Teigens Project og han er mangeårig kulturskolelærer. Gjennom dette har han vært i «nærkontakt» med veldig mange av de stjørdalske kulturutøverne de to siste ti-årene. Nå ser han fram til at enda mer av den lokale kulturen får blomstre og vises fram. Ingen erstatning I kulturhuset vil skole, amatører og profesjonelle kunne utvikle seg sammen, sier Teigen, som er veldig opptatt av at det kommende kulturhuset ikke skal erstatte Stjørdals etablerte kulturtilbud. Det vil gi alle stjørdalinger mange muligheter som det er vanskelig å se før huset står der og får puls. Høy puls Ole Ivar Teigen er opptatt av at kulturhuset får høy puls. Ikke at det blir liv og røre bare når det skjer store oppsetninger, men i det daglige. Det må ikke bli et stettglass-hus. Her må alle kunne finne sin plass. Beliggenheten er den helt riktige og forhåpentligvis blir kulturhuset også en møteplass for alle skoleungene og -ungdommene som ferdes i sentrum. De gode lokale Siden 1995 har Ole Ivar Teigen vært drivkraften i Teigens Project. Basert på lokale utøvere leverer de oppsetninger og konserter på profesjonelt nivå. Det er visjonen til Teigen å vise fram alle de gode lokale kreftene. Kulturaktørene i Stjørdal er nemlig mer enn gode nok. Da vi startet Teigens Project fant vi fort ut at det finnes mange, både godt skolerte og veldig dyktige, musikere og sangere i Stjørdal. Vi ønsker å bidra med «framsnakking» av de lokale kulturutøverne ved å la de vise seg fram. I så måte blir kulturhuset en strålende arena. Bedre og billigere Siden Teigens Project så dagens lys, har det vært mange ulike prosjekt. Aller mest kjent er vel den tradisjonelle julekonserten «It s Christmastime» som i år går for tiende gang. I 2013 og 2014 holdes den i kinoen, men i 2015 flytter Teigen julestemningen til det nye kulturhuset. Ja, det gjør vi så klart. Dagens kino er en kino. Den har ikke de fasiliteter som kreves for en større kulturproduksjon. Alt av teknisk utstyr må leies inn og utgjør en særdeles stor merkostnad i produksjonen. I det nye kulturhuset vil det være tilgjengelig og tilrettelagt, og største bonusen for oss arrangører er at dette blir en billigere løsning enn Stjørdal kino. Det blir en helt annen hverdag, både for oss som arrangerer og spesielt for publikum. Opplevelsene blir i en enda høyere divisjon, sier Teigen, som er i ferd med å legge noen planer for 20-årsjubileet om to år. Da kommer det noe stort fra Teigens Project? Det er tanken at vi skal få til noe veldig bra. Og det kommer til å foregå i kulturhuset? Ja, så klart.

14 JA Kommunens engasjerte ungdomsråd har sagt et klart og tydelig ja til kulturhuset. Ungdommene lengter etter det av mange grunner Ungdommens hus Kulturhuset omfavnes av ungdommene. De tolv valgte ungdommene (fra Ole Vig videregående skole, Halsen ungdomsskole, Hegra ungdomsskole, Stokkan ungdomsskole, Fagerhaug skole og Aglo) i Ungdomsrådet går helt i takt når det gjelder kulturhus. For oss som sitter i Ungdomsrådet nå er det dumt at det er utsatt så mye og lenge. Det betyr at vi ikke får brukt det særlig mye ettersom mange av oss reiser bort for å ta høyere utdannelse. Men for de som er unge i Stjørdal i dag er det knallbra, og vi får glede av det når vi kommer tilbake til Stjørdal. Utvikling av Stjørdal Det sier Snorre Fånes (17), som er leder av Ungdomsrådet. Andreårseleven, som går musikklinja ved Ole Vig videregående skole, har med seg nestlederen, tiendeklassingen Terje Hellberg (16), og niendeklassingen Tora Folvik Bjerkholt til kulturhuspraten. Alle tre Sosial arena for ungdom med scene for mindre konserter/forstillinger. Først og fremst et sted å være. Små aktivitetsrom for skiftende kreativ aktivitet knyttet til kafeen(eks. datakrok, rollespill, biljard, kunst og håndverk etc.) Bandøvingsrom legges i tilknytning til Ungdommens Hus. Studiorommet og bandøvingsrommene etableres med høyeste lydklasse og ligger samlet. fullstendig overbevist om at kulturhuset er en nødvendig og positiv utvikling av Stjørdal som by og som sted å bo og leve i. Mindre «kinolekkasje» Kulturhus er viktig og nødvendig for Stjørdal. Og det kommer til å bli mye brukt. Garantert, mener de tre ungdommene, som spesielt ser fram til kino og kafé. Det er veldig mange ungdommer som reiser til Trondheim for å gå på kino nå. Å gå på kino i Stjørdal er langt fra det samme. I det kommende kulturhuset blir det mye større utvalg av filmer, og ikke minst blir det kino hver dag. At det ikke er kino på lørdager i dag er bare helt utrolig, synes de tre, og tenker på at det ikke er all verden å ta seg til for stjørdalsungdommene på helgekveldene. Kafétilbudet er også noe de lengter etter. Ikke nødvendigvis for å drikke så mye kaffe, men det å møtes og prate med venner. Det er ikke alltid sånn at ungdommene treffes for å være med på aktiviteter. Det å sitte sammen rundt et kafébord er veldig sosialt og trivelig, påpeker de tre. Park-treff Ungdommer og Ungdomsrådet er opptatt av møteplasser. Det å kunne være sammen, prate, Her kan vi være sammen med andre, både unge og gamle. flire og rett og slett være sosiale. Derfor trekker de også fram uteområdet tilknyttet kulturhuset, som en stor positiv sak i forbindelse med byggingen. Det å ha et sted å møtes, gjerne utendørs på fine dager, er supert. Her kan vi være sammen med andre, både unge og gamle, mener Ungdomsrådets representanter. Flere kulturungdommer Møteplasser, sosiale treffsted, et sted å gå når man ikke har annet å finne på. Kulturhuset kan fungere som så mye, mener ungdommene. Selvsagt glemmer de ikke alle aktivitetstilbudene det nye kulturhuset vil ha å by på. Kino er nevnt, biblioteket er viktig og for ungdommer er øvingsrom og arenaer for dans, musikk og andre kunstarter veldig kjærkomne. Det blir et supert tilbud for dans, sang og musikk. Kulturhuset vil helt sikkert bety at flere starter med kultur og holder på lengre med det, tror Terje Hellberg. Trenger buss Ungdomsrådets representanter kan ikke få ferdig kulturhuset fort nok. De er klokkeklare på at det blir en super tilvekst til hele Stjørdal, men kaster inn en viktig faktor for at ungdommene skal få brukt kulturhuset så mye de ønsker. Stjørdal bør få flere bussruter. Det må gå flere busser til og fra sentrum. Det er også en del av byutviklingen, synes Tora Folvik Bjerkholt.

15 28 29 ELDRE Lever lengre og bedre med kulturhus ET MEKKA FOR ungdommen som skal MEKKE klubben i kulturhuset Ungdommens Hus som navn og sted blir historie når kulturhuset åpner. Dørene lukkes i dagens ungdomsklubb og navnet endres. Da skal ungdommene selv få bestemme hvordan det nye tilbudet blir. Nå har vi to år på oss fram til det nye tilbudet åpnes. I den tiden skal vi ha en prosess sammen med ungdommene for å legge planer om det ene og det andre. Heidi Beitland er «hussjef» i dag. Sammen med ungdomsarbeider Tore Strand og de to brukerne Mari Amundsen (15) og Camilla Vaaden Jørum (16) er hun opptatt av at ungdomsklubben skal være innrettet etter ungdommenes ønsker og lyster. En klubb for alle En klubb med aktivitet, en klubb hvor man bare kan være sammen, en klubb for musikalske spirer, en klubb for alle ungdommer. Det er det som er signalet fra ungdommene foreløpig. Det må ikke være noe opplegg hver dag. Jeg ønsker en klubb hvor jeg kan prate med folk, hvor jeg kan være sammen med vennene mine. Bare slappe av og ha det hyggelig, sier Camilla Vaaden Jørum. De ønskene får hun nok innfridd, for det er ungdommene som skal legge premissene. Iallfall de fleste av dem. Ungdommene skal bestemme innholdet. Så vet vi at ønskene og innholdet endrer seg i takt med hvilke ungdommer som bruker oss og hvilke voksne som jobber i klubben, sier Heidi Beitland. Litt skummelt Dagens Ungdommens Hus har tilhold litt i «bakgrunnen». I det nye kulturhuset havner Heidi og de andre midt i smørøyet av Stjørdal. Mest på godt, men samtidig litt skummelt synes de «faste gjestene». Det er litt begge deler, synes Mari og Camilla. Jeg er litt redd for at det skal bli noe helt annet enn det er i dag, og det vil jeg jo ikke, sier Camilla Vaaden Jørum. Bare muligheter Noe helt annet blir det ikke tror dagens voksne ved Ungdommens Hus, men flyttingen til kulturhuset gir nye muligheter. Både til samarbeid, innhold og tilgjengelighet. Bandrom og studio skal «høre til» ungdomsklubben, og i tillegg vil det nok dukke opp mange andre kreative forslag. Forslag blir det nok også om åpningstid. Med ungdomsklubben midt i skoleelevenes og studentenes «gårute» vil det trolig dukke opp ønsker om litt endrede og utvidete åpningstider. Ensomhet er den største trusselen mot eldres helse. Kultur og kulturhus kan være en del av «medisinen» mener lege, stjørdaling og styreleder i Kreftforeningen Paul Hellandsvik. Han har i tillegg til mye annet vært kommunelege i Stjørdal og administrerende direktør i Helse Midt-Norge. Nå leder Paul Hellandsvik topplederutdanningen for norske sykehus, og ikke minst er han opptatt av kombinasjonen kultur og helse. Det er mye helse i hver kulturkrone, slår Hellandsvik fast. Han begrunner det med forskning som viser at mennesker som er veldig kulturelt aktive lever lengre enn gjennomsnittet, og at de kulturelt aktive har mer overskudd og engasjement i hverdagen. Møteplass for alle Kulturhus eller eldreomsorg? Hellandsvik misliker at det settes opp mot hverandre. Svaret er ikke enten eller. Hvis vi nå lykkes med å lage en møteplass for unge og eldre vil det ha en betydelig effekt. Sammen med idrettshaller, idrettsbaner, sang- og musikkliv, den flotte naturen og alt annet vi har i Stjørdal som gjør at vi trives, må kulturhuset gis et innhold som gjør det til en møteplass for alle som bor her, sier Hellandsvik, som har klokketro på at det nye kulturhuset vil lykkes godt med dette. Det er mye helse i hver kulturkrone. Kamp mot ensomhet «Eldrebølgen» skyller inn over Norge, og den vil gi landet utfordringer. Eldrebølgen er ikke bare en kvantitativ utfordring, den er minst like mye en kvalitativ utfordring. Ensomhet er den største trusselen mot eldres helse, så det må skapes gode lokalsamfunn. Kulturhuset må bli et sted å stikke innom, lese aviser, være sammen med andre. Kulturdeltakelse og lesing er for sjelen hva mosjon er for legemet, sier Hellandsvik. Kultur er helsemiddel Han snakker om et samfunn hvor den tradisjonelle medisinske tilnærmingsmåten ikke er god nok. Menneskene må behandles i sin helhet. Kroppen er ikke kun fysisk og funksjonell, den er også stedet for affekt, forestillinger, emosjoner, følelser og et redskap for kommunikasjon og mellommenneskelige relasjoner, påpeker legen. Kulturhuset kan selvsagt ikke løse alle helseproblemene, men kan være et bidrag. Det må gjøres til et symbol for en kommune som har tatt innover seg en forståelse av nåtidens, og ikke minst fremtidens behov for velferdsgoder. Kultur er et middel for å bedre helsen og livskvaliteten for store grupper mennesker.

16 NY HJEMMEBANE MUSIKK- Nå lengter Halsen Musikkforening til kulturhuset av mange årsaker RÅDET Aktivitet er alfa-omega for suksessen det skal vi få til sammen Øvingslokalene har gått ut på dato for lenge siden. Nå lengter Halsen Musikkforening til kulturhuset av mange årsaker. Det er fuktig, rått og kummerlig i «Grustaket» hvor Stjørdals beste korps øver tre timer i uka. I påvente av kulturhus har de holdt ut. Lenge. Nå er det snart ikke tilrådelig å ha øvelser i «Grustaket» lengre, og Halsen Musikkforening (HMF) må ut på midlertidigmarkedet fram til nye lokaler står ferdig. Vi ser etter nye midlertidige lokaler allerede fra høsten av. Nå er det rett og slett ikke mulig å øve her lengre, sier lederen i HMF Aage Ertsgaard. Og det er ikke bare på grunn av fasiliteter som er begredelige. HMF har arbeidsgiveransvar for vår dirigent og det ansvaret ønsker vi å være bevisst på. Som seriøs arbeidsgiver ønsker vi å tilby et fysisk arbeidsmiljø som er tilfredsstillende. Intensjon At det nye kulturhuset blir den nye «hjemmebanen» til HMF hersker det liten tvil om. Kammersal En vakker sal med god akustikk tenkt brukt til klassisk musikk, opera og akustiske konserter. Kan også brukes som seremonirom. Publikumskapasitet på 200 personer. Det har vært flere møter hvor behov fra vår side er skissert, og leiepris er diskutert. Vi har ikke inngått noen leieavtale, men vi har en muntlig intensjonsavtale som gjør at vi kommer til å ha våre øvelser, vårt arkiv og nødvendige lokaler i kulturhuset, - såfremt det ikke dukker opp noen overraskelser i det økonomiske bildet, sier Ertsgaard. Kulturstimulans Ukentlige øvelser er den hyppigste virksomheten til HMF. I tillegg vil kulturhuset selvsagt være en ypperlig arena for ulike typer konserter og samarbeid. Det kan være alle typer konserter, - små og store, enten i kammersalen eller i storsalen. Ellers blir det kjempemuligheter for stevner og festivaler. Ingen andre kan tilby tilsvarende fasiliteter som det kulturhuset, Stjørdalshallen og overnatting i sentrum av Stjørdal gjør til sammen. Vil kulturhuset også gi bedre rekruttering til HMF? Det er vanskelig å si, men ved å være fast bruker av kulturhuset vil HMF være mer synlige både ovenfor potensielle samarbeidspartnere og nye medlemmer og ha de beste øvingsfasilitetene i Trøndelag. Det viktigste er imidlertid at kulturlivet totalt garantert blir stimulert av det nye kulturhuset. Det vil bidra til å rive ned og fjerne «båsene» mellom aktørene innenfor kulturlivet. Prosjektsamarbeid på tvers mellom husets mange «innbyggere» vil bli en stor gevinst, tror Aage Ertsgaard. Kulturhuset har stått på handlingsplanen til musikkrådet i 25 år. Nå handler det om å fylle huset med aktivitet. Endelig! Morten Solli satt i interimstyret under stiftelsen av Stjørdal Musikkråd. Samtidig ble de aller første kulturhustankene tenkt høyt i Stjørdal. Det er 25 år siden. Oppturer og nedturer har kommet og gått, men nå er det å skape et hus med aktivitet som er hovedtanken. Kulturhuset blir ingenting hvis det ikke blir aktivitet. Da er det ikke nok med noen forestillinger innimellom. Øvingsaktiviteten blir det viktigste, - det som skjer hver eneste uke, sier Morten Solli. Musikkentusiasten er leder i Stjørdal Musikkråd, som består av totalt 21 korps og kor. I tillegg er han nestleder i Nord-Trøndelag Musikkråd, og ikke minst aktiv spillemann i Skatval Hornmusikklag. Framtidsrettet Nå, som i de siste 20 årene, er han levende engasjert i det kommende kulturhuset, og Solli er klar på at tiden er overmoden. Aktivitet er alfa-omega for suksessen, men det skal vi få til sammen. For oss som holder på med kultur vil huset bli et veldig aktivum. Vi i musikkrådet har vært med i prosessen, og alt ser flott ut. Det er virkelig tenkt mange gode og framtidsrettede tanker, sier Solli, som ikke bare tenker på musikkmiljøet i den forbindelse. Artigere for alle Jeg har stor tro på effekten av at Ungdommens Hus blir med inn i kulturhuset. For band og annen type musikk som spirer og gror der blir det et utrolig godt tilbud. Dansemiljøet i Stjørdal er stort, og har levd litt «avsides». Nå kan vi samarbeide på tvers av alt, og det gir oss forhåpentligvis mange flere spennende framføringer enn tidligere. Ulike grupperinger kan skape noe sammen, og det blir artigere både for publikum og utøvere, tror Solli. Praktisk opptur Kultursaler, øvingsrom og andre kulturelle fasiliteter er viktig for musikkrådslederen. Det er også mer praktiske innretninger han ser fram til. Både vi i musikkrådet og våre medlemmer har av og til bruk for et møterom eller kontor. Det å kunne få tilgang til den type rom vil være et stort løft, sier en framoverlent musikkrådsleder.

17 HISTORISK KIRKE Mer enn 90 år etter at den første kirken ble tegnet på Husbyjordet blir den bygd. Attpåtil blir den landets første i sitt slag Allerede i 1921 ble den første kirken tegnet på Husbyjordet. Kulturhuset har tatt lang tid, men sentrumskirken i Stjørdal har tatt mye lengre tid. Daglig leder i Stjørdal Kirkelige Fellesråd, Oddbjørn Eide, koster gjerne på seg en spøk i kulturhusgleden. For det er stor glede i kirkekontorene over at det endelig skal bli en kirke i sentrum av byen. Og ikke nok med det; det blir landets første åpne aktivitetskirke midt i en by. Stikk innom! Stjørdal kirke blir en aktivitetskirke. Menigheten kaller den en «stikk-innom-kirke» og vil ha daglig aktivitet i kulturhuskirken. Men hvorfor er det så viktig med en kirke i sentrum? Sogneprest Ingar Samset i Stjørdal Menighet svarer grundig, og understreker at dette overhodet ikke er noen nedprioritering av katedralen Værnes kirke. Vi har en kirke vi er veldig glad i. Den er bygd for 900 år siden, og er utmerket til seremonier og konserter. Den egner seg ikke til så mange andre aktiviteter, og den ligger litt utenfor sentrum. Særlig for eldre folk er det litt komplisert å komme seg dit, sier Samset, som ser for seg et helt annet aktivitetsnivå i nye Stjørdal kirke. Samarbeid Nykirken blir et aktivitetslokale. Den blir KIRKE Det etableres lokaler til et kirkesenter for ulike deler av kirkearbeidet, som gudstjenester, diakoni, undervisning, barne- og ungdomstilbud, konserter, kurs og seminarer. Kirken får egen inngang som kan benyttes ved gudstjenester og seremonier. Kirkerommet dimensjoneres for ca 250 personer. I tillegg kommer sakristi, lagerrom og dåpsrom, samt kontorarealer for kirkens administrasjon. arena for trosopplæringsarbeid og for andre ulike typer menighetsarbeid. Og hva er det nordmenn gjør når vi besøker utenlandske byer? Vi går gjerne innom en kirke og sitter der i stillhet. Det kan man gjøre i Stjørdal kirke også, sier Samset. Sognepresten og prostiprest Anne Cecilie Elgarøy Ringen er de to prestene som kommer til å bruke mest tid av de ansatte i Stjørdal kirke. Nå er de opptatt av å involvere, engasjere og samarbeide om å få til en kirke med aktivitet. Vi er åpne for det meste, og tenker sambruk. Vi ønsker oss definitivt samarbeid med andre aktører som benytter kulturhuset. Kirken er ikke annerledes når det handler om samspill enn de andre som skal inn i huset, sier menighetens ansatte. Gammelkirken står godt Dåp, bryllup og begravelser. Stjørdal kirke vil bli tilrettelagt for at alle seremonier skal kunne gjennomføres. Hvordan det blir i praksis blir bare spådommer, men prestene tror at Værnes kirke vil bli benyttet til denne type seremonier også framover. Det blir opp til hver enkelt, men hvis jeg skal tenke noe om det så vil jeg tro at det går noe tid før seremonier som det flyttes over til nykirken, sier Samset. Katedralen Værnes kirke står der. Hva skjer med den når så mye aktivitet skal flyttes til Stjørdal kirke? Værnes kirke er unik som seremoni- og konsertkirke. Den kommer til å stå veldig godt på egen mur, sier Samset og Ringen. Tydelig Sammen med Oddbjørn Eide og andre sentrale personer jobber de nå intenst med innhold i nykirken, men også med innredning. Kirken i kulturhuset skal framstå som en kirke - det har vært tydelig signalisert hele veien. Stjørdal kirke skal være en tydelig kirke både innvendig og utvendig. Mange har stusset over koblingen kirke i et kulturhus. Hva er vel norsk kultur uten kirke? Det ville vært meningsløst. Kirken er avgjort en del av norsk kultur, understreker sogneprest Ingar Samset.

18 innhold Kulturskole Foaje/Cafe/Galleri Bibliotek/Ungdomshus 34 Saler Dansesaler >1 INNGANG 35 Kino Kontor Kirke Hotell >5 >4 >2 >2 >3 >7 >6 >6 >6 >8 1 etg. > 1. Cafe/kiosk > 2. bibliotek > 3. storsal > 4. kammersal/sermonirom > 5. kirke > 6. kino > 7. galleri 2 etg. > 2. bibliotek > 6. kino > 8. øvingsrom/verksted >9 >9 >9 >12 >11 >8 >10 >8 >13 3D modeller Skanska Norge AS 3 etg. > 8. øvingsrom/verksted > 9. dansesaler/samspillrom > 10. kontorer/møterom Kjeller > 8. øvingsrom/verksted > 11. ungdommens hus > 12. klubbscene > 13. parkering

19 PARKen 36 Byparken på Husbyjordet skal fungere som hele byens kulturelle møteplass, og den skal skape rom for mangfoldighet for både mennesker, dyr og planter. Området som blir på m² skal være tilgjengelig for alle hele døgnet, og underlaget på parkområdet velges slik at rullestolbrukere, folk med barnevogner eller barn med sparkesykkel osv kan bevege seg fritt rundt på arealet. stjørdal+ Kulturhuset er bra for innbyggerne, for næringslivet og for stoltheten til stjørdalingene. HOTELL KULTURHUS Torstein Mørseth er daglig leder i Stjørdal Næringsforum. Han er overbevist om at det kommende kulturhuset vil gjøre Stjørdal enda mer attraktiv. Men noen kø av bedrifter som vil etablere seg i Stjørdal på grunn av kulturhuset blir det ikke, mener Mørseth. Det er vanskelig å dokumentere at kulturhuset vil føre til et ras av nyetableringer, men det har andre helt åpenbare effekter for næringslivet. For å bruke oljebransjen som et eksempel er ikke de medlemmer av Stjørdal Næringsforum fordi de trenger vår hjelp til etablering og utvikling av egen bedrift. Gjennom oss er de først og fremst opptatt av at Stjørdal er et bra sted å være etablert. De, som alle oss andre, ønsker å ha noe å skryte av i Stjørdal, sier Mørseth. Nettverksarena Næringslivet er opptatt av møteplasser. De har behov for arenaer hvor nettverk kan bygges og pleies. Til det formålet vil kulturhuset bli et viktig tilskudd i Stjørdal, mener Næringsforum-sjefen. I dag finnes det ikke mange begivenheter og omgivelser for dette. Nå vil det bli mulig å ta med forretningsforbindelser og andre på en operaforestilling, et teaterstykke, en konsert eller annet kulturell forestilling. Ikke bare det, men det foregår i passende omgivelser. Mange pendler til jobb i Stjørdal fra andre kommuner. Kan kulturhuset gjøre at flere flytter til Stjørdal? Det vi ser er at de unge, nyutdannede gjerne bosetter seg i Trondheim, mens barnefamilier ønsker å bosette seg i Stjørdal. Når bosted skal bestemmes er det mange faktorerer som skal hensyntaes. Det handler om jobb, barnehager, skoler, god infrastruktur, butikker, gode idrettsanlegg og kulturtilbudet. Summen av dette skal være attraktiv, og et velfungerende kulturhus vil øke attraktiviteten. Gjør oss stolte Kulturhuset vil gjøre Stjørdal mer attraktiv for mulige tilflyttere, så også for næringslivet. Mørseth tror samtidig at det vil gjøre noe med omdømmet til Stjørdal og stoltheten til innbyggerne. Vi skal være oppmerksomme på det omdømmet vi selv etablerer. Jeg er overbevist om at dette blir en positiv sak etter hvert som bygget reiser seg, og ikke minst når huset er ferdig og fylles med aktivitet. Det er også en styrke at det er brukt tid i prosessen, noe som vitner om grundighet. Gjør det også noe med stoltheten til stjørdalingene? Det bør gjøre det. Mange gleder seg til kulturhuset står ferdig og det er et bevis på at vi vil mye i Stjørdal. Kulturhuset gjør oss bedre på bosetting og forhåpentligvis også bedre på næring. Byutvikling Næringsforum-sjefen er naturligvis opptatt av ringvirkninger til næringslivet. Selv om han ikke forventer noe ras av nyetableringer tror han kulturhuset vil påvirke en del andre prosjekter. Ikke minst vil det gi oppdrag til lokalt næringsliv. Kulturhusbyggingen er også byutvikling. Det trenger vi. Ting har stått litt i stampe i påvente av avklaring rundt kulturhuset. Nå kommer det, og da vil det ha innvirkning på andre aktiviteter. Jeg tror at kulturhuset vil utløse andre prosjekter i sentrum nå som byen vår utvikles med det nye kulturhuset, sier Torstein Mørseth. 37

20 møteplassen Stillhet, fellesskap, uttrykk og inntrykk Bli en stol(t) bidragsyter Bidra til Værnesregionens nye møteplass. Det nye kulturhuset i Stjørdal skal være et hus for alle. Dermed får selvsagt også alle muligheten til å være med på realiseringen av kulturhuset. Offentlige og private bidragsytere vil i fellesskap sørge for finansieringen av regionens nye stor stue. Bli med på stolaksjonen og sikre deg en stol nærmere opplevelsen! Informasjon om finansieringsplan og driftsbudsjett Finansieringsplan og driftsbudsjett viser inntekter og utgifter knyttet til drift og aktivitet i nytt regionalt kulturhus. Dette finner du på Oversikten viser også de muligheter som ligger i et nytt bygg og ved samlokalisering av flere funksjoner. KAFé/kiosk LES MER OM en stol nærmere opplevelsen LES MER OM finansieringsplan og driftsbudsjett Kulturhuset blir en møteplass for alle i Værnesregionen, og rett innenfor dørene skal det også være en fysisk «møteplass». Vestibylen skal være med å skape en god atmosfære for alle. Nytelse Gode kunst- og kulturopplevelser blir enda bedre med «nogo attåt». Det skal etableres en kinokiosk/kaffebar i første etasje. Kiosken skal ha et bredt utvalg, og det skal legges til rette for salg av enkle matretter i kaffebaren. Det vil gjøre den til et attraktivt lunsjsted. Kaffebaren vil ha en «glidende» overgang til vestibylen, slik at det oppleves som et romslig sted å sitte med en enkel matrett, og en kopp varm drikke. I tilknytning til hovedinngangen til kulturhuset, vil det bli en kafé. Denne vil være åpen store deler av døgnet, og skal selvsagt være åpen både for husets «brukere», ansatte og «dropin-kunder». Denne vil også fungere som kinokiosk. GALLERI Det er et aktivt kunstnermiljø i Stjørdal, og Værnesregionen for øvrig, og i kulturhuset vil det være et tilrettelagt galleri. Dette vil også kunne fungere som tilleggsareal ved store arrangement i kulturhuset. Plass for aktivitet Møteplassen er ikke bare en plass, det skal også i aller høyeste grad være en kulturarena. Her skal det kunne være konserter, utstillinger og forestillinger. Vi er spente og gleder oss til å se hvilke muligheter dette gir for oss. Maria Heimsnes er leder i Stjørdal Kunstforening og ser fram til å utforske alle disse mulighetene. Ut til flere Foreningen, med 82 medlemmer pr. i dag, er først og fremst en kunstformidler. De organiserer og legger til rette for kunstutstillinger. I dag er Lokstallen et egnet lokale for deres virksomhet i Stjørdal, samtidig som Heimsnes håper og tror kulturhuset blir en viktig arena for virksomheten deres framover. Så langt har vi ikke helt oversikt over mulighetene som byr seg, men kulturhuset blir helt sikkert en arena hvor vi kan nå ut til et enda større publikum, sier Heimsnes. Galleri Det blir lagt til rette for et eget galleri, som i tillegg til utstillinger kan brukes som tilleggsareal under større arrangement i kulturhuset. Vi i kunstforeningen venter spent, og er veldig glade for at kulturhuset endelig er i gang. Det blir et løft for alle kunst- og kulturaktører i hele regionen, sier Maria Heimsnes.

Stjørdal Kulturutvikling AS Regionalt kulturhus Stjørdal Stjørdal Kulturutvikling AS

Stjørdal Kulturutvikling AS Regionalt kulturhus Stjørdal Stjørdal Kulturutvikling AS Stjørdal Kulturutvikling AS Regionalt kulturhus Stjørdal Stjørdal Kulturutvikling AS Jan 2009 Feb 2011 2012/2013 www.stjordalkulturutvikling.no Historikk 1994: Utredning av et større kulturhusanlegg som

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Stjørdal Kulturutvikling AS

Stjørdal Kulturutvikling AS Stjørdal Kulturutvikling AS Jan 2009 Feb 2011 2012/2013 Historikk 1994: Utredning av et større kulturhusanlegg som også skal romme kommunens hovedbibliotek starter snarest, med sikte på realisering i løpet

Detaljer

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Tidslinje for prosjektet 1998 første møter: Restaurere gammelt rådhus, eller bygge nytt? 1999 nytt kulturhus på Stortorget - samarbeid mellom Hamar kommune,

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13 Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner Aftenposten 29.11.12 Muligheten er der nå: Full enighet om behovet for en ny hovedscene

Detaljer

Innovativ Offentlig Anskaffelse. Pilotnotat

Innovativ Offentlig Anskaffelse. Pilotnotat Innovativ Offentlig Anskaffelse Pilotnotat Konsept for kino, kiosk og kafe ved Regionalt kulturhus Stjørdal Virksomhet: Stjørdal Kulturutvikling AS/Stjørdal kommune Enhet Kultur Et pilotprosjekt i Regionalt

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 1. Bakgrunn Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om hva biblioteket er i hele dette århundret. Folkebibliotekene står sterkt

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Veitvet story 3 Elever fra barnetrinnet danser Super Mario Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2009 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Velkommen til Operaen!

Velkommen til Operaen! DEN NORSKE OPERA & BALLETT FOR SKOLER & BARNEHAGER 2012/2013 DEN NORSKE OPERA & BALLETT TILBYR FORMIDLINGS- AKTIVITETER KNYTTET TIL DET SOM SKJER PÅ SCENENE VÅRE. ALT FRA DAGLIGE OMVISNINGER OG MØTER MED

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008

Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Veitvet story 2 Jubileumsforestilling Veitvet skole 2008 Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2007 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER STRATEGI MOT 2020 Trond Wika «Sorg og jammer på Lillehammer» eller «Nye toner fra NASOL» 2 UTFORDRINGER! Rekruttering - hvordan fange opp de unge musikerne?!

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale musikkråd, Bergen 16.-17. mars 2012 HVORFOR???????? Korpset

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! Tusen takk til 17. mai komiteen for det ærefulle oppdraget. Dette har jeg gledet meg til! Ja, vi elsker

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre?

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Omsorgsboliger for livskvalitet Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Therese Staal Brekke, prosjektleder Norsk Form Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM?

KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM? KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM? Hvor finnes kulturarbeidsplassene? Offentlig sektor Privat sektor Frivillig sektor Kultur og næring? Kulturnæringer? Kulturskoler Bibliotek Museer

Detaljer

Nyhetsbrev for november

Nyhetsbrev for november Nyhetsbrev for november Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Grenene på trærne utenfor Sofienbergsenteret

Detaljer

www.facebook.com/ungdomshusetg60

www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.drammen.kommune.no/g60 HØSTPROGRAM 2013 G60 er en møteplass for ungdom som ønsker å gjøre noe kreativt på fritiden. Her finner du møteplass, seks bandrom, lydstudio,

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Øksnes Teaterlivet i Øksnes er i en fantastisk utvikling. Særlig i Alsvåg, som har gode gamle revytradisjoner, der har man startet

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene Bodø kommune Den kulturelle skolesekken Kulturkontakten Informasjon til kulturkontaktene og skolene DKS i Bodø kommune Bodø kommune skal gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) formidle profesjonell kunst

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2012 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned:

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned: APRIL PÅ SIRKELEN Vi har fått en liten smak av våren, selv om det fortsatt er ganske vått og "klinete " ute. Vann og leire er gode nyheter for barna. Det fører med seg mye fin vann lek og mange våte og

Detaljer

Verdens nordligste kulturby

Verdens nordligste kulturby Verdens nordligste kulturby - De myke verdiene som kultur er veldig viktige og må gå hånd i hånd med de harde verdiene i næringslivet for at kommunen skal fungere. Det at Hammerfest har blitt vurdert som

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Blues for barna Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Blues for barna programmet - Dette er en sang om sånne dager da du aldri skulle

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

- Dans! Ropte fela. - Spill for livet, ropte Romeo.. - Bord, dekk deg! formante skoledirektøren..? ren..? Men sås

- Dans! Ropte fela. - Spill for livet, ropte Romeo.. - Bord, dekk deg! formante skoledirektøren..? ren..? Men sås - Gi rom! Det var en gang en skolepolitiker som ville at alle elever i Norge skulle få f lære å spille fele og danse halling gjennom musikkfaget på skolen. Skolepolitikeren, som het Gudmund, ville også

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014 Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater Drammen, 30. januar 2014 1 Om prosjektet Tittel: Kultur for å delta. Kulturell opplevelse og deltagelse som kilde til utvikling og

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

TITTEL PÅ PROSJEKTET : Ved å levendegjøre bøker gjennom dukker og lyd vil vi øke barnas leseglede.

TITTEL PÅ PROSJEKTET : Ved å levendegjøre bøker gjennom dukker og lyd vil vi øke barnas leseglede. SKOLE: Ekeberg TITTEL PÅ PROSJEKTET : Ved å levendegjøre bøker gjennom dukker og lyd vil vi øke barnas leseglede. FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 204/15 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø:

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre.

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Haraldreina og Kvislabakken skolekorps Høst 2011 Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Fra lederne

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer

UKEBLADET UKE 44 2015

UKEBLADET UKE 44 2015 UKEBLADET UKE 44 2015 Ny spalte i Ukebladet: «Ped lederns hjørne», ved vår pedagogiske leder, Inge Vindorum Inge vil hver uke skrive litt om hva som skjer på skolen, sett fra et pedagogisk perspektiv.

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga!

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga! Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole RUSK og RASK kampen om søppeldynga! 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside RUSK og RASK kampen om søppeldynga

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no

Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2007 Den kulturelle skolesekken har som mål å bidra til å utvikle en helhetlig og

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer