Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset."

Transkript

1 En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset

2 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. Fokus på vårt nærmiljø og aktiviteter: I dagens mediesamfunn er det vanskelig for lokale lag og foreninger å nå frem med sitt budskap om aktiviteter i nærmiljøet. Lokale arrangører konkurrerer om oppmerksomheten med diverse riksdekkende TV programmer med landskamper i ulike idretter, TV serier, debattprogrammer etc. samt de ulike profesjonelle kulturtilbudene og restaurantlivet. Norge er et av verdens mest aktive land mht organisasjonsliv med over 8 millioner medlemmer i lag og foreninger med en befolkning på ca. 4,7 millioner innbyggere. Skedsmokorset er i så måte intet unntak, og her har 64 lag og foreninger dannet et samarbeidsorgan/paraplyorganisasjon for å sette fokus på å fremme det lokale kulturlivet og tilbudet til befolkningen i alle aldersgrupper. Et harmonisk og godt oppvekst og bomiljø må inneholde et rikt lokalt kulturliv! Mange har flyttet til Skedsmokorset i løpet av de siste årene og vi vet at mange har behov for å få litt bedre kunnskap om sitt nye lokalmiljø og hvilke aktiviteter som tilbys gjennom de lokale lag og foreningene. Kanskje de som har bodd her noen år også trenger en oppdatering? Hvem kan kontaktes? Hvilke aktiviteter tilbys? Kan jeg delta? Dette er noen av de spørsmål mange stiller seg. Hensikten med dette heftet er å gi innbyggerne på Skedsmokorset og omegn en oversikt over de ulike aktivitetene i vårt nærmiljø. Nå er det opp til deg! Med vennlig hilsen, Skedsmokorset Kulturforum Eivind Klemp Daglig leder Styret i Skedsmokorset Kulturforum 2008/2009: Styreleder: Asle Johansen, Tæruddalen Borettslag, Nestleder: Lars S. Hauge, Folkeakademiet Skedsmo, Styremedlemmer: Per Arne Grønlie, Skedsmokorset Vel, Tove Christiansen, Skedsmo Fotballklubb, Magne Sørgård, DES klubben i Skedsmo, Ivar Berg, Skedsmo Skolekorps, Anne-Helene Brynildsen, Skedsmo Menighet og Marius Klever, Skedsmo Bygdeungdomslag. Formål: Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området. Ethvert arbeid og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt. Overordnet mål: Arbeide aktivt for å kvalitetssikre et godt og allsidig kulturtilbud på Skedsmokorset. Delmål: - Være pådriver i arbeidet med å utvikle lokaler til kulturformål på Huseby Gård - Være en sentral aktør i oppvekstmiljøet på Skedsmokorset - Etablere og opprettholde gode samarbeidsrutiner til Skedsmo Kommune - Utarbeide aktivitets/kulturkalender med sikte på optimal utnyttelse av kultur- og aktivitetslokaler på Skedsmokorset. - Dynamisk nettverksbygging både til eksisterende organisasjoner og institusjoner på Skedsmokorset, og ved opprettelse av nye. - Styrke samarbeidet mellom det offentlige og det frivillige nærmiljøarbeidet. - Samarbeide med det lokale næringsliv - Være medspiller for frivillige lag vedrørende støtteordninger. Internettportal for Skedsmokorset - : Vi har laget en egen hjemmeside for Skedsmokorset slik at det blir lettere å skaffe seg oversikt over det lokale tilbudet. Her finner du på ett sted nyhetsartikler, informasjon om Skedsmokorset Kulturforum, Huseby Gård, Husebymarkedet, klikkbart kart, link til rutetabell for bussen, værmelding for de neste dagene, linker til lag og foreninger på Skedsmokorset etc. Her finner du også en aktivitetskalender med oversikt over hva som skjer på Skedsmokorset i de neste ukene og månedene. Utvikling av nærmiljøet: Skedsmokorset Kulturforum har siden oppstarten i 2002 satt fokus på utvikling av vårt tettsted i et godt samarbeid med Skedsmo kommune og lag og foreninger. Vi har hatt 4 hovedområder i fokus: - Utvikle låven på Huseby Gård til kulturformål - Husebyjordet - Flerbrukshall på Skedsmokorset - Trafikksituasjonen. Alle lag og foreninger som har tilknytning til Skedsmokorset og omegn, kan være medlem i vår paraplyorganisasjon. Vi oppfordrer øvrige lag og foreninger med tilknytning til Skedsmokorset og omegn å melde seg inn og bli med i vår felles satsning på Skedsmokorset. Side 2 Side 3

3 LITT LOKALHISTORIE Fra og SKEDSMOKORSET S E N T R A L Frivillighetssentralene, eller nærmiljøsentralene, går over til å hete frivillig sentral og vil i fremtiden ha felles markedsføring med den nye logoen. Dette forandrer ikke at vi fortsatt er det samme service og kompetansesenteret for alle lag og foreninger som er tilknyttet Skedsmokorset Kulturforum og som deltar innen frivillig arbeid. Dette med tanke på å opprette gode møteplasser og et nettverksbyggende miljø for innbyggerne på Skedsmokorset. Frivilligsentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt som samarbeider med enkeltpersoner, lag/foreninger og det offentlige. Frivilligsentralen har kontor i bestyrerboligen på Huseby Gård og er en avdeling i Skedsmokorset Kulturforum. Kontoret er normalt åpent i perioden Mandag - Fredag, men kan i perioder være stengt på grunn av møtevirksomhet utenfor huset. Ring derfor på forhånd for å unngå bomtur. Kontakt oss på Hvorfor er vi her? Frivilligsentralen skal i samarbeide med lokale frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige, initiere, mobilisere og utvikle frivillig aktivitet. Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Hvem kan få hjelp? Alle tilknyttede lag og foreninger kan få hjelp på frivilligsentralen til å få utført praktisk arbeid som kopiering, skrive søknader, lage brosjyrer, tilknytning til internett, utvikle hjemmesider m.m. Hva kan vi gjøre for din forening? Det bestemmer vi i sammen. Hva er ditt lag/forening`s behov? Ta kontakt! Med vennlig hilsen Frivillighetssentralen Arne Vik Daglig Leder Visste du at Skedsmo betyr et sted hvor det foregår hestekappkjøring? og hva de åtte steinrøysene som ga navn til Vardeåsen ble brukt til. Menneskene som levde i Norge før landet ble kristnet, hadde også sine sammenkomster, hvor de ofret til gudene. De mest kjente gudene i norrøn religion var Odin, Tor, Balder og Frøya. Offerfestene, eller blotsfestene, ble holdt på et avgrenset friluftsområde, gjerne på en liten høyde hvor det sto store trær i ring, slik at de dannet en hellig lund. En slik lund har det vært omtrent der hvor Skedsmo kirke står i dag. Offerplassen var sentrum for det offentlige liv i bygda, og her møttes alle innbyggerne til de store festene på bestemte dager i året. Hesten spilte en sentral rolle i Skedsmos tidligste historie. Ordet skeid betyr runde, tur, og Skedsmo betyr altså et sted hvor det foregikk kappkjøring. Disse kappkjøringene fant sted på slettene ved Skedsmo kirke, og her har det også foregått ville hestekamper. På en bestemt dag i året samlet folk sammen en diger flokk med hester på en åpen plass, skeidvollen. Så førte de fram ei hoppe midt ut på plassen, og like etterpå slapp de ut to hingster som straks begynte å slåss om hoppa. De slet hverandre fort ut, og så slapp de inn et nytt par, og kampen fortsatte. Snart var et stort slagsmål i gang som bare økte etter som nye par slapp løs. Hestene vrinsket og trampet i bakken mens de sparket og bet hverandre så blodet sprutet, og de sårede hestene skrek høyt og skingrende. Støvskya dekket kampplassen, og ståket fra hestene overdøvet alle andre lyder. Etter at hestekampene var over, gikk tilskuerne over til en annen åpen plass som ble kalt for Leikvollen. Det navnet finner vi i dag i Løken som ligger like ved Skedsmo kirke. Her ble det holdt kappkjøring og andre leker, og disse gikk også temmelig vilt for seg. Hesterittet gikk over stokk og stein, og det gjaldt å få hesten i gallop for å komme først i mål. Rytteren hadde ikke sadel, og hestene snublet lett, så vi forstår at det var en farlig form for lek. Men det ble kjempet hardt, og desto eldre man ble, desto viktigere var det å vinne. Et annet uttrykk for hestens rolle på Romerike, er Dragonkompaniet i Skedsmo som var ett av landets fremste hestekompanier. Det var med i trefningene i 1716, og et minne om disse soldatene til hest er Dragonveien i Asak som fører over til Sørum. Mens hestekampene skulle oppildne deres egne krefter, så var ofringen til gudene en bønn om fruktbarhet. De var avhengig av naturen for å skaffe seg mat, og det nyttet ikke med egne krefter hvis åkeren ikke bar korn. De ofret sikkert hester på Skedsmovollen, og det er også muligheter for at det ble ofret mennesker her i fjern fortid. Side 4 Side 5

4 Vardeåsen Helt nord i kommunen, på østsida av veien til Gjerdrum, ligger Heksebergfjellet. På toppen av den finner vi rester etter åtte steinrøyser, og derfor kaller vi også åsen for Vardeåsen. Det har vært vanlig å hevde at dette er gravrøyser fra bronsealderen, for da var skikken å gravlegge de døde på høye åser, samtidig som de brente likene. Vi har lignende røyser i Haneborgåsen som ikke ligger langt unna Skjetten. Men det er noen som mener at det var altfor langt for bøndene å bære de døde helt opp på Heksebergfjellet. De tror derfor at røysene er rester etter gamle varder som vi kan se på toppen av fjellet. Men hvorfor skulle det være nødvendig med åtte stykker? Vardene ble tent for å varsle folk om krig eller annen fare, og vardesystemet virket som en stafett. Så fort folk så at nabovarden ble tent, skyndte de seg å tenne sin egen, og slik gikk budet over hele landet. Det var altså ikke nødvendig med flere varder på ett fjell. De som hevder at det er gamle varder, mener at disse har tilhørt forskjellige kommuner, for Skedsmos, Gjerdrums og Sørums grenser møtes på Heksebergfjellet, og det kan være mulighet for at bygdelagene har hatt hvert sitt vardesystem. Åsen ligger midt på Romerikssletta, og vardebålene kunne sees i alle retninger, så det er forståelig at mange ville ha varde der. Det kan ha vært fire varder pluss fire vardehytter på åsen, men sikkert er det ikke. Det er dermed ikke bevist at det ikke har vært gravrøyser på stedet, for det er godt mulig at vardene er blitt bygd på de gamle steinrøysene. På den måten sparte de mye stein. Eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen vanket en del på Vardeåsen, og hvis vi følger stien ned mot Frogner, vil vi etter en kilometer komme til et sted som kalles Asbjørnsens utsikt. Her satt han engang og så utover Øierens blanke flate som han selv uttrykte det. Olavsbautaen og to andre steiner Utenfor Skedsmo kirke finner vi også en del minner fra gammel tid. På vestsiden, på andre siden av Gjoleidveien, står Olavsbautaen til minne om slaget mellom Kong Olav den hellige og raumerne i (Eller 1021.) Denne bautaen med et relieff av Kong Olav er utført av billedkunstneren Trygve Dammen som vokste opp i Lillestrøm. Bautaen ble flyttet fra Hellrudsletta til Skedsmo kirke i På hver side av bautaen finner vi to steiner fra hedensk tid. Den ene har sylinderform, avrundet i den ene enden, og den andre er flat med noen riper på kryss og tvers som kan minne om helleristninger. Det har imidlertid vært umulig å tyde tegnene, og ekspertene tror at sporene har vært brukt til sliping av piler. De gamle skedsmosokningene har risset piler og spyd fram og tilbake i fordjupningen, og slik er sporene blitt djupere og djupere. Den andre steinen har sikkert vakt oppmerksomhet på grunn av den runde formen, som den kan ha fått fordi den er blitt snurret rundt i en jettegryte av vannet som har strømmet gjennom et hull i fjellet. Etter mange års sliping har steinen fått denne formen, og menneskene som fant den, har kanskje brukt den til offerstein eller noe lignende. Henrettelsen i 1868 En mann som har fått navnet sitt knyttet til Skedsmovollen, er svensken Olaus Anderson. Men i motsetning til Blankenborg Prydz, var ikke dette noen aktet mann. Svensken var den siste som ble henrettet ved Sten skole, og det skjedde så seint som i Olaus Anderson hadde levd som tjuv og løsgjenger i mange år, og en kveld kom han ranglende til Skedsmo. Han fikk lov til å overnatte hos ei enke som het Margrethe Olsdatter Vestvolden, og som bodde i ei lita stue like ved prestegården. Da hun hadde sovnet, reiste han seg fra stolene han lå på, tente lyset og fant ei øks som han slo henne i hjel med. Deretter ransaket han huset og fant ei flaske brennevin, 48 skilling og et par støvler etter mannen som nettopp var død. Han ble grepet i Oslo et par dager etter. Da hadde han støvlene på seg, så beviset var klart. Det er forståelig at Høyesterett reagerte så skarpt på dette rovmordet at de dømte han til døden som var den strengeste straffen. Den dødsdømte satt på Stav distriktsfengsel mens han ventet på å bli henrettet. Olaus Anderson ble henrettet fredag 17. juli 1868 kl ved retterstedet som visstnok lå ved inngangen til Skedsmovollen ungdomsskole, ikke langt unna Vestvolden. Øksa ble sendt fra Bergen, og en mengde mennesker hadde møtt fram. Det fortelles at konfirmantene måtte møte fram, sikkert for å se hvordan det gikk med dem som brøt loven. Det fortelles videre at barna som hadde klatret opp i trærne for å se bedre, falt ned i det samme som skarpretteren hogg til. Gravhaugene Gravhaugene i bjørkelunden ved Sten-Tærud skole ligger på den gamle prestegårdens grunn, hvor det til sammen er registrert ca. 40 gravhauger. Det er også gravhauger nærmere de nåværende husene. I 1868 ble det gjort mange funn i noen hauger som lå like ved fjøset, der det er potetkjeller i dag. Det ble funnet hestebein og tenner som vitner om hestekampene og ofringen av hester, og det ble også funnet nåler, brikker, saks, knivblader og nagler som er fra jernalderen. I en haug ble det funnet et skrin med beslag. Midt inne i skrinet var to skålformede spenner hvelvet mot hverandre og disse tjente som en slags gravurne. I mellom disse var det brente bein. Spennene var innhyllet i never. Omkring dem var det lagt en ring av 6 glassperler og over denne en mer- Side 6 Side 7

5 kelig brystnål med smukke graveringer. Det er rimelig å tro at selve bygdekongen, hersen eller goden, har bodd på Huseby, og at en av disse var gravlagt i denne haugen. Vi kan forestille oss rivningene som har funnet sted mellom kong Olav og bygdefolket fram til slaget i 1022 da raumerne ble banket til bedring. En av følgene var nok at eieren av offerstedet, hersen eller goden, måtte overlate Huseby til en prest. Det er i slike perioder at sagnet om trollet som ville kaste stein på kirken, har oppstått. Men det var ikke trollet som ville rive kirken, men de gamle hedningene. Det turde de ikke innrømme, og dermed lagde de sagnet om trollet! Geoparken En rekke instruktive tavler viser områdets geologiske historie gjennom flere tusen år. Professor Steinar Skjeseth, Norges Landbrukshøgskole, registrerte et geologisk interessant grunnfjellsparti, som etter uttak av sand var blitt avdekket på Sandforretningens område. Videre registrerte han flere forskjellige steiner, som isen hadde brakt med seg fra dalførene nord for Skedsmo. Professor Skjeset fant fjellpartiet og steinene så interessante at han foreslo for Sandforretningens styre å lage Norges første geologiske park. Grunneier Hans Aas og Skedsmokorset Rotaryklubb hadde meget tidlig vist interesse for prosjektet, og tilsa dugnadsinnsats. Allerede 8. juni - 83 satte Hans Aas med sin traktor og Skedsmokorset Rotaryklubb i gang arbeidet. Denne dugnaden pågikk med jevne mellomrom helt fram til åpningen av Geoparken den 24. august Den offisielle åpningen ble foretatt av daværende fylkeskultursjef Lars S. hauge. Selv om man ved Skedsmokorset Rotaryklubbs årlige dugnader hadde holdt Geoparken ryddet, var det etter hvert blitt påført store skader etter hærverk og Geoparken i Skedsmo ble gjenåpnet lørdag den 29. mai SKEDSMOKORSET FREM TIL I DAG Fram til like etter 2.verdenskrig var Skedsmokorset i hovedsak å betrakte som et bygdesamfunn, men fra slutten av 40-årene startet en gradvis utbygging av boligområder først Prestegårdshagen. Tidlig på 60-tallet bestod Skedsmokorset vesentlig av Korsfjellet og Prestegårdshagen samt noe spredt bebyggelse langs Kirkeveien og Trondheimsveien. Trondheimsveien var hovedfartsåren mellom Oslo og Trondheim, med stor trafikk og mange ulykker i veikrysset på Skedsmokorset. På den tiden bestod tettstedet av 2 bensinstasjoner, 3 dagligvareforretninger, manufakturforretning, frisør, elektrisitetsforretning, pleiehjem, legekontor, tannlege, posthus, kafé, bakeri og kiosk. I tillegg var det en dagligvareforretning og slakter i Prestegårdshagen. Bygdekino var etablert i det gamle Folkets Hus (revet 1963) hvor Skedsmo-senteret (1965) ligger i dag. Bibliotek og bank var etablert ved Skedsmo Kirke. Av skoler fantes Sten skole, Tærud skole, Sten-Tærud Skole (1953) og noe senere Skedsmovollen Ungdomsskole (1963). Den første store utbyggingen etter at Korsfjellet var utbygd var Åsenhagen og Korshagen, samt Salerud, Korsfjellet vest og Slengåsen. Denne utbyggingen medførte at det ble bygget nye barneskoler i Åsenhagen (Åsenhagen og Korshagen skoler), Sten-Tærud skole ble påbygget og at Skedsmo Samfunnshus (andelslaget ble etablert i 1960) ble etablert etter at man hadde revet den gamle bygdekinoen. Samtidig ble den nye motorveien mellom Trondheim og Oslo bygget i Ved etableringen av det nye samfunnshuset ble Skedsmokorset delt i to ved at legekontor, tannlege, møbelforretning, dagligvare, bibliotek, kafé, samlingslokaler etc ble lokalisert til samfunnshuset, mens de øvrige forretninger lå igjen langs den gamle hovedveien Trondheimsveien. Utbyggingen av Tæruddalen, Holt- Vestvollen, Vardeåsen og Brånåsen medførte at det opprinnelig lille tettstedet opplevde en formidabel økning i folketallet. For å kunne ivareta kommunens forpliktelser mht til skoler, ble det bygget nye barneskoler på Vardeåsen og Brånås samt Tæruddalen Ungdomsskole. Skedsmovollen Ungdomsskole ble nedlagt og delvis revet, og SFO flyttet inn i lokalene som nå kalles lilleskolen. Side 8 Side 9

6 ANLEGG PÅ SKEDSMOKORSET mer informasjon om anleggene finnes på Nylendlia Skisenter Nylendlia Skisenter er et kommunalt alpinanlegg som i første rekke er tilpasset de minste. Anlegget ligger like ved rundkjøringen på Kjellerholden. Løyper med utgangspunkt fra Tæruddalen Skiløyper/lysløype kjøres opp fra Tæruddalen til Ringdalshytta Ringdalshytta, som er et populært turmål, og videre fra denne via Ringdalsveien til bommen i Gjerdrum. Om vinteren prepareres løypene med løypemaskin av Skedsmo Skiklubb. Dette er et populært turområde også om sommeren. Om sommeren er det fint tilrettelagt innover Romeriksåsen med god fremkommelighet på skogsbilveier og turstier. Du kan sykle helt frem til Ringdalshytta. Parkering ved Tærudhallen, fotballbanen v/tærudhallen og på baksiden av Tæruddalen skole. Følg skilting. For åpningstider og servering i Ringdalshytta, se Vardeåsen, Varden Fra toppen av Vardeåsen er det tursti opp til Varden og her ligger hele området åpent for alle dere som liker å gå tur i skog og mark. Tærudhallen Tærudhallen er en av kommunens haller for håndball og andre innendørs aktiviteter. Hallen er sprengt inn i fjellet vis a vis Tæruddalen Ungdomsskole. Hallen benyttes som gymsal for Tæruddalen Ungddomsskole fram til klokka hver dag, og leies ut til idrettslag fra klokka mandag til fredag. Helgene er avsatt til arrangementer og kamper, men kan også leies til trening hvis det er ledig kapasitet. Skedsmo stadion Skedsmo stadion er hovedarena for Skedsmo Fotbalklubb. Fotballanlegget består av 7 er og 11 er kunstgressbane med undervarme og flomlys og en større grusbane. Garderobeanlegget brukes i felleskap med brukerne av Skedsmo Ishall. NB! Innkjøring og parkering til Skedsmo stadion skjer via Trondheimsveien og Industriveien. Det er også en kunstgressbane på Steen-Tærud som administreres av Skedsmo Fotballklubb. Tennisbane på Steen Tærud Skedsmo Tennisklubb driver tennisbanen på Steen Tærud. Kiosk åpen fra Mandag - Torsdag kl i sammarbeid med Skedsmo Fotballklubb. Skedsmo kirke Skedsmo kirke finner du ved Kirkeveien / Gjoleidveien på Skedsmokorset. Skedsmo kirke er datert tilbake til ca da den sto ferdig som en langskipskirke i romansk byggestil. Kirken var fra begynnelsen av vigslet til St. Olav. Svømming/Bading i Skedsmo Svømming er en idrett som har et bredt nedslagsfelt i befolkningen. Det er mulig å drive med svømming fra man er noen måneder til man er pensjonist gjennom svømmeklubbene i kommunen. Klubbene har opplæringskurs over et vidt spekter, fra babysvømming og opp til videregående opplæring. Etter dette er det treningspartiene som gir den enkelte utøver mulighetene til å drive svømmeidrett. Svømming har utviklet seg stort de siste ti årene i Skedsmo. Pr. i dag har vi to rene svømmeklubber i Skedsmo: Skedsmo svømmeklubb og SSK Skjetten svømming. Det er også badetider i regi av FAU på Åsenhagen skole - svømmehallen. På sommeren er Tærudtjernet et populært badested. Miljøkafe for ungdom Tennisbanen på Steen Tærud På Skedsmo stadion er det åpen ungdomskafe/miljøkafe i samarbeid mellom Skedsmo kommune og Skedsmo Fotballklubb / Skedsmo Ishockeyklubb. Kafeen er foreløpig i prøvedrift så her er det bare å benytte seg av mulighetene, slik at det blir videre fast drift. Kafeen er åpen mellom kl og alle ukedager. Etter kl og i helgene er det Skedsmo Ishockeyklubb som drifter kafeen. Her er det lagt til rette med muligheter for lekselesing og andre aktiviteter som airhockey, biljard og internettilgang i tråd med ungdommens ønsker. Skedsmo ishall / isflater Skedsmo ishall er lokalisert på Skedsmokorset stadion og er kommunens hovedarena for ishockey og kunstløp. Hallen driftes av Skedsmo kommune på dagtid og av Skedsmo Ishockeyklubb etter klokka på hverdager og i helgene. Her arrangeres det åpen hall hver helg i vintersesongen. (se for åpningstider) og www. skedsmoik.no for treningstider) NB! Innkjøring og parkering til Skedsmo Ishall skjer via Industriveien. I tillegg til publikumsåpen ishall, sprøyter og vedlikeholder parkseksjonen i Skedsmo kommune uteisbanene på Skedsmokorset i løpet av vinteren: Holt Vestvollen industriområde, Brånåsen, Åsenenga v/juventas, Vardåsen - sentralt lekefelt og Skedsmo stadion uteis. Side 10 Side 11

7 HUSEBY Bestyrerboligen I Bestyrerboligen har Huseby Gårds Venner pusset opp hele 1.etasje. Foruten å romme Skedsmokorset Kulturforums kontor, har det blitt satt i stand et flott møterom - Stua - for opptil 30 personer, et lite møterom for 4 personer samt kjøkken og bad. Alle medlemslag og -foreninger av Huseby Gårds Venner og Skedsmokorset Kulturforum kan låne lokalene gratis under forutsetning at de deltar i dugnadsarbeider på Huseby samt foretar nødvendig renhold. Møtelokalene bestilles via Skedsmokorset Kulturforum. Tlf Bygdemuseet Skedsmo Bygdemuseum er bygd opp rundt den gamle prestegården Huseby og inngår i det fylkesomfattende museumssamarbeidet i regi av Akershus fylkesmuseum. På bygdemuseet vises både embetsmanns-, bondeog arbeidermiljø fra og 1900-tallet. Hovedbygningen er en midtkammerbygning fra 1830-årene. Museet har også drengestue, småbruker- /arbeiderbolig, stabbur, smie m.m. Ordet Huseby betyr en velbygd gård med mange prektige hus, og navnet passer godt på gården Huseby på Skedsmokorset. Den var prestegård fram til 1885 da presten flyttet til den tidligere sorenskrivergården Skedsmovollen som ligger like ved kirken. Det er funnet mange gravhauger på gården. Vi kan derfor gå ut fra at Huseby har vært en betydelig gård, for i en gammel beskrivelse fra 1594 heter det: Så reiste vi synder fra prestegården til et pilskudd fra kirken, som vi hadde på venstre hånd, så i vester eller sydvester 4 eller 5 pilskudd om en gård Braanaas liggende på venstre hånd et steinkast fra veien. Stedet som lå et pilskudd fra kirken, må ha vært Vestvolden, og det virker som denne gården har ligget like sør for prestegården. Med hjelp av de opplysningene som sitatet gir, skulle det ikke være umulig å regne ut hvor langt et pilskudd og et steinkast var! Flyttingen av husene har skjedd på 1600-tallet, og slik gården ligger i dag, er den en fin representant for gammel Romerikskultur. GÅRD Låven Det har i de siste årene gjentatte ganger blitt diskutert og lagt fram planer for utvikling av låven på Huseby Gård til kulturhus. Kommunestyret vedtok i 2004 å disponere 2 MNOK av den nye eiendomsskatten til prosjekt Huseby Gård utvikling som kultursenter og fulgte opp vedtaket i mai 2007 med ytterligere 13 MNOK til prosjektet. Siden mai 2007 har det vært arbeidet med å konkretisere utbyggingsplanene slik at man så fort som mulig kan komme i gang med byggearbeidene. Målet er byggestart høsten/ vinteren 2008/09 med ferdigstillelse av Fase 1 i 2009/10. Vår målsetting er at låven skal være åpen for all lovlig kulturaktivitet. Hovedbrukere vil være lag og foreninger, ungdom og ulike kulturprosjekter. I tillegg vil huset kunne leies ut til næringsliv, offentlig forvaltning og andre til arrangementer. Huset vil gi aktivitetene gode utviklingsmuligheter og være et uformelt treffsted. Låvens ulike rom skal utvikles slik at de i størst mulig grad kan utnyttes i et fleksibelt flerbrukssystem. Det vil bli utviklet lagringsplass for utstyr som benyttes i vanlige aktiviteter. På denne bakgrunn skal Låven ha følgende målsetting: være et møtested for Skedsmos innbyggere, et sted for utfoldelse og egenaktivitet. være med å utvikle Skedsmokorset til et vitalt sted der folk, organisasjoner og institusjoner sammen kan utvikle sine relasjoner og gi stedet sjel. Et senter som viderefører tradisjonene på det lokale historiske treffstedet på Huseby Gård og som samarbeider med Skedsmo Bygdemuseum. være et møtested på tvers av generasjoner, livssituasjon og livssyn. I Låven vil vi ha ungdomsaktiviteter med rom for ulike aktiviteter som musikk, dans, teater og drama, øverom for band og mekking. Kulturaktiviteter med hovedsal og støttefunksjoner, øverom, verksteder og lagerrom. Sosialt møtested, En kafé sentralt i anlegget vil være et viktig uformelt treffsted der planlagte og improviserte visninger er med på å skape interesse for kultur- og annen sosial aktivitet. I kafeen vil det også være små konserter, forestillinger og utstillinger. Verksteder for utleie til håndverkere som kan skape liv og aktiviteter på dagtid. Bondens internasjonale frukt- og grønnsaksmarked. Ideen er å koble sammen de lokale bønders ønske om å selge sine produkter direkte til forbrukeren i boder på torg og markeder og de innvandrermiljøer som har spesialisert seg på import og salg av mer eksotiske ferskvarer. Side 12 Side 13

8 DES-klubben i Skedsmo Tlf Folkeakademiet i Skedsmo Tlf.: Fritidsklubben Juventas Tlf.: Åsenhagen 36 (kjelleren til Åsenhagen barnehage) Helpless Management/ Huseby Harvest Tlf.: Huseby 4H TLF DES-klubben i Skedsmo er en organisasjon som arbeider for å skaffe godt voksne mennesker en trygg, funksjonell og kvalitetsmessig god bolig beliggende nær butikker og sentrale strøk i kommunen. Vi har frem til i dag bygget 3 borettslag, Husebylia BL med 39 leiligheter, Grevligen BL med 31 leiligheter, begge på Skedsmokorset. Medlemskap kan tegnes fra fylte 40 år, bolig kan tildeles fra fylte 55 år. Ved egne tiltak og gjennom samarbeid med andre arbeider vi for å fremme et allsidig kulturliv i Skedsmo, som foredrag, konserter, forfatterbesøk m.m. Vi er bl.a. med og arrangerer allsangopplegget Syng for livet på Skedsmotun, visearrangementet Menuett mai. Vi er også opptatt av nærmiljø- og klimaspørsmål. Våre møter er åpne for alle. På våre hjemmesider finner du vårt program med spennende foredragsholdere. Vi er et frivillig, foreldredrevet tilbud til barn og unge. Klubben har åpent for juniorer 3-7 klasse på tirsdager fra og på onsdager for ungdom fra år. Vårt engasjerte ungdomsstyre på 10 ungdommer står for alt fra diskotek, konkurranser, kafè, kiosk, kurs i PC-mekking, DJ, dans og band. Vi kan tilby spillerom med biljardbord, fotballspill, Airhockey og Playstation, internett, bandrom DJ-anlegg med profft lydanlegg. Vi er en ideell frittstående organisasjon som arbeider for utvikling og gjennomføring av sosiale og kulturelle arrangement til nytte og glede for lokalmiljøet. vi søker engasjerende samarbeid med lokale band, artister, organisasjoner og bedrifter. Det er vi som arrangerer den årlige høstrocken Huseby Harvest i låven på Huseby Gård. En suksess i 2007 med fullt hus og stormende jubel til tonene av 4 band. Vi trenger flere ildsjeler. Huseby 4H er en org. for ungdom mellom 9 og 18 år. Flere ganger i året drar vi på kurs og leirer for å treffe andre 4Here. Alle 4Herne velger et prosjekt som de jobber med gjennom året og stiller ut på høstfesten. Det kan være friluftsliv, fiske, kanin, foto, baking... Kan dette være noe for deg, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Side 15

9

10 Huseby Familieteater Huseby Familieteater ble etablert på Skedsmokorset 13. februar 2007 som et supplement til Skedsmo Amatørteater. Familieteateret skal være et flergenerasjonsteater med tilbud til alle aldersgrupper. Huseby Familieteater skal være et sted for mange aktiviteter: Dramagrupper, revy, skriveverksted, vise- og lyrikkgruppe, kanskje også dukketeater mulighetene er mange. Har du lyst til å være med så ta kontakt. Lønsvoll Ridesenter Tlf.: Rideskolen på Solberg. Vi har nå ca 140 elever i uken fra 3 år og oppover. Kurs for barn og voksne. Private timer i dressur og sprang. Utleie av hest i helger, og det er mulighet for å ha hest på fòr hos oss i helgene. Vi arrangerer også barnebursdager. Har du lyst til å besøke oss så er du selvsagt hjertelig velkommen til det. Kjeller Arbeiderlag Tlf.: / Kjeller Arbeiderlag er et lokallag innenfor Skedsmo Arbeiderparti som skal fremme lokale saker og ivareta lokale interesser. Da er det selvfølgelig de lokale sakene i Kjellerområdet vi er ekstra påpasselige med og sørger for å fremme Kjeller- områdets interesser. Dersom du har lyst til å bli med oss å påvirke det som skjer rundt deg, er du hjertelig velkommen. Mercy House Tlf (tirsdag, onsdag og torsdager mellom og 15.00) En møteplass for mennesker i utfordrende livssituasjoner med tilbud om fellesskap, aktiviteter, arbeidstrening, samtaler og undervisning i en diakonal forståelsesramme. Vi stimulerer til kreativitet og livsstyrkende prosesser gjennom samspill og respekt for brukeren. Våre medarbeidere har ulike pedagogiske og helsefaglige utdanninger. Tilbudet er gratis, og er politisk og religiøst uavhengig. Kristi Menighet P.B. 1, 2021 Skedsmokorset Tlf.: Vi tror at Bibelen er Guds ord, pålitelig, nødvendig, og tilstrekkelig for åndelig- moralsk liv. Ved tro på Jesus som frelser og herre, omvendelse, bekjennelse av troen og dåp - slik blir en lagt til Jesu menighet og blir hans disippel. Rettesnor for menighetens tilbedelse og oppgaver er Det nye testamentet. Du er velkommen til oss søndager kl. 10,30 til bibelstudium og gudstjeneste i Bestyrerboligen, Huseby Gård. Miniklang Tlf: Miniklang er et barne- og ungdomskor for jenter og gutter i alderen år. Vi øver på Sten Menighetshus hver tirsdag. Koret synger all slags musikk; - klassisk og viser, gospel, jazz og pop. Koret opptrer ofte, - synger på alt fra kirkekonserter til kjøpesentre, reiser på turer og tar sangoppdrag for bedrifter. Har du lyst til å bli med? Ta gjerne kontakt. Leikarringen Per Gynt Tlf.: strommen.vgs.no Leikarringen Peer Gynt er enn gruppe folkedansere fra Skedsmo som har som formål å ta vare på gamle tradisjoner innen norsk kulturliv, spesielt folkeviseleik og folkemusikk, og om mulig gjøre dette tilgjengelig for andre. Vi tar gjerne imot flere med samme interesse. Kunne du tenke deg å bli med. Du er hjertelig velkommen til oss du også. Naturvernforbundet i Skedsmo (NVS) Tlf.: NVS er et lokallag av Norges Naturvernforbund (NNV). Vi er et aktivt lokallag med et styre på ca 10 personer. Virksomheten er både arrangementer og turer i nærområdet og politisk arbeid. Vi har årlige fugleturer, padleturer og fotturer som annonseres i medlemsbladet og i lokalavisa. Det politiske arbeidet er særlig knyttet til Nitelva, Leira, ravineområder og kamp for grønne lunger. Lions Club, Skedsmo Tlf.: Tlf.: Det er Lions mål å hjelpe andre mennesker lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hoveddelen av vårt engasjement skjer i nærmiljøet. Vi ønsker å vise omtanke for mennesker som har det vanskelig. Arbeid med de unge er et prioritert område, spesielt på holdningsskapende arbeid og aktiviteter. Det er også Lions mål å gi medlemmene en meningsfylt fritid, sosialt samvær, vennskap og mulighet til egenutvikling. Se våre hjemmesider. Nedre Romerike Lions Tlf.: Vi er en klubb bestående av helt vanlige jenter som har forpliktet oss til å bruke noe av vår fritid til å hjelpe andre. Lionsbevegelsen er helt fri for seremonier og hemmelighetskremmeri. Vi er også politisk nøytrale. Ønsker du en meningsfylt fritid? Hva med vennskap, medmenneskelighet og frivillig arbeid? Er du opptatt av barns oppvekstmiljø? Da ønsker Lions deg velkommen! Side 18 Side 19

11 Nord-Norgelaget for Nedre Romerike Tlf.: Vi er svært aktiv, spesielt hva festlige tilstelninger angår. Men også en rekke kulturaktiviteter står på programmet. I 1982 ble sangkoret Nordklang stiftet. Foruten de festpregede medlemsmøtene med kveiteaften som det store høydepunkt, arrangerer også laget turer og utflukter. Våren 2008 gikk turen til Roma, hvor 50 medlemmer deltok i et vellykket arrangement. Nord- Norgelaget har alltid hatt et godt dansemiljø. Pensjonistuniversitetet i Skedsmo Tlf.: Etter at det har vært særdeles stor pågang til oss har vi nå startet ny avdeling på Skedsmokorset. Formålet er å høyne livskvaliteten til eldre ved å tilby foredrag, kurs i diverse emner og sosialt samvær. Møtested vil være storsalen på Samfunnshuset. Emmaus Normisjon Skedsmo Acta Skedsmokorset / Emmaus ligger rett ved Skedsmo senter. Huset er base for Acta Skedsmokorset og Normisjon Skedsmo, som gir barn, unge og voksne tilbud om kristent fellesskap. På kan du lese om kafeen Cafilius og andre aktivitetstilbud til unge i regi av Acta. På kan du lese om Normisjon`s tilbud om samlinger og husgrupper. Lokalene på Emmaus er også velegnet for utleie til selskaper, møter etc. Raumklang Tlf.: Sangkoret har de siste årene hatt en stor tilvekst og teller i dag rundt 100 sangglade kvinner og menn. Repertoaret har spent over flere musikksjangere; Evert Taube, Alf Prøysen, Mikis Teodorakis, Gabriel Faurés Rekviem samt utdrag fra kjente musikaler som «Les Misérables», «Mamma Mia» (ABBA) og «Phantom of the opera». Koret har i mange år sunget julen inn i Skedsmo kirke. Dirigent Guri Underdal, har dirigert koret siden Oslo Esperantoklubb Tlf.: I Oslo esperantoklubb bruker vi det internasjonale språket esperanto når vi har kontakt med folk i andre land. Esperanto er lett å lære og greit å bruke, fordi det er enkelt og regelmessig. Og fordi det ikke er morsmål i noe område, møtes alle på like fot. Det finnes oversatt og original litteratur, det er kontaktadresser i over 100 land, og det foregår kongresser og festivaler rundt om i verden. Religionfilosofisk Forum Tlf.: Mobil.: Filosofi og kristendom, likhet og kontrast. Om tro, tvil, viten og ønsketenkning. Gudstro - agnostisisme, ateisme; begrunnelse? konsekvens? Buddhisme, kristendom og islam; deres grunntrekk og sannhetskrav. Livssynet;- selvbestemt? popularitetsbestemt? sannhetsbestemt? Dette er emner for oppstart høsten Møtested blir i Bestyrerboligen på Huseby Gård. Oslo og Akershus Kaninavlsforening Oslo og Akershus Kaf. P.b. 34, 1923 Sørum Oslo & Akershus Kaninavlsforening har sin base i Oslo-området, samt på Nedre Romerike. Foreningen er naturligvis åpen for medlemmer i hele Oslo- og Akershusregionen, Som medlem mottar du ca. 10 nummer av NKF s medlemsblad i året, samt at du kan delta på alle åpne utstillinger. Du er velkommen til oss. Riislia Huseierforening Tlf.: Riislia Huseierforening er en frivilling sammenslutning av huseierne på Riis Terrasse, Kjeller. Formålet er å ivareta felles interesser i tilknytning til alle eiendommene og fellesarealene og å fordele felles utgifter på huseierne. Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike PUNR har til formål å gi eldre/pensjonister anledning til å studere emner de er interessert i. Det skal være et forum for utveksling av kunnskaper og erfaringer og for menneskelig kontakt. Det blir arrangert forelesninger, foredrag, studieringer, reiser, kulturarrangementer m v. Møtene er åpne for alle. Medlemsmøtene holdes i Lillestrøm Kultursenter og annonseres i Romerikes Blad og på våre nettsider. Alle over 55 år kan bli medlemmer. Romerike Soppforening Tlf.: Romerike soppforening dekker alle kommunene på hele Romerike og har 150 medlemmer. Vi forsøker gjennom opplysningsarbeid og ved å arrangere kurs, turer og kontroller å påvirke mennesker, både unge og eldre, til å være med på å bevare det biologiske mangfoldet i naturen vår. Vi syns det er viktig å fokusere på bl.a. gleden ved å være ute i skog og mark, hvilke gratis ressurser vår natur har å by på. Side 20 Side 21

12 Romerike Tur- og Vandreforening Tlf.: Upolitisk og stiftet høsten 2006 og har vårt utgangspunkt fra Huseby Gård. Vi er tilsluttet IVV (Internationaler Volksport Verband) gjennom NFF (Norges FolkesportForbund). Vår målsetning er trim uten klokke og målebånd, det vil i hovedsak si gåtrim og trimsykling som helseforebyg-gende tiltak. Alle kan delta i foreningens aktiviteter uten medlemskap. Foreningen arrangerer årlige turer i inn- og utland. Skedsmo Bryteklubb Tlf.: Vi har som definert målsetting at vi skal være en klubb for alle. Dette betyr i praksis at vi skal ha plass til de yngste utøverne, trimparti og topp utøvere samtidig som vi også skal utdanne dommere og tillitsvalgte. Vi har i dag Bryteskole. (5-12 år), Barneparti 1 og 2. (7 14 år), Ungdom/ Junior (14-20 år), Senior, Trimparti. Vi markerer oss med stor bredde på konkurranser og våre topper markerer seg nasjonalt og internasjonalt Samarbeidsutvalget Holt - Vestvollen Samarbeidsutvalget for Holt/Vestvollen (SU) er en inter -esseorganisasjon for borettslagene på Holt/Vestvollen som er medlemmer av samarbeidsutvalget. Det er i dag 14 borettslag som er medlemmer. SU har som overordnet mål å ivareta samarbeidet mellom de tilknyttede lag og løse oppgaver av felles interesse for beboerne i området. SU har derfor mye kommunikasjon med bla. kommunen, politiske partier, og Statens vegvesen. Skedsmo Bygdekvinnelag Tlf: hotmail.com no/ah-skedsmo SBK er et lokallag av Norges Bygdekvinnelag. Vi ønsker å være et lag for kvinner som er engasjert i lokalmiljøet sitt og samfunnsmessige spørsmål som berører bygdefolket generelt og kvinner spesielt. SBK holder normalt våre møter i Velferdsrommet på Skedsmotun den siste torsdagen i vintermånedene. I tillegg til dette driver vi en betydelig studieaktivitet. Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Tlf: Tilbyr hyggelige utleielokaler tilrettelagt for selskaper, møter og kulturarrangementer for privatpersoner, lag og foreninger/organisasjoner og bedrifter. Vår storsal med uttrekkbart amfi er et naturlig valg ved fremføring av teaterforestillinger, konserter og foredrag på Skedsmokorset og tar opptil 320 personer. Vi disponerer alt nødvendig teknisk utstyr for gjennomføring av arrangementer innen AV-, lys- og lydutstyr. Skedsmo Bygdeungdomslag Organisasjon drives av og for ungdom. Skedsmo Bygdeungdomslag er tilknyttet Norges Bygdeungdomslag. Vi er med og arrangerer tevlinger, fester og andre aktiviteter. Her blir man kjent med folk fra eget og andres lokallag. Målet er å skape et sosialt nettverk og få et aktivitets alternativ for ungdom. Skedsmo Amatørteater Foreldredrevet meget populært teater som har 2 forestillinger pr. år på Skedsmokorset og Lillestrøm. Barne og ungdomsgruppe med til sammen ca 60 medlemmer. Obligatorisk med deltagelse fra foresatte innen kulissebygging, sminke, scenografi, markedsføring etc. Nedre aldersgrense for opptak er 10 år. Kan settes på venteliste fra 8 år. Skedsmo Fotballklubb Tlf.: Vi avholder flere turneringer og arrangement i løpet av året, som Tærud cup, Kiwi Grønn cup, Fargerik Fotball, Små Føtter, Den store Jentedagen, 6års cup og fotballskoler. Vi er en av Norges største breddeklubber med over 100 påmeldte lag i seriespill. Vi ønsker å ha til tilbud til alle som har lyst til å spille fotball og være med i et godt sosialt miljø. Vi jobber aktivt med å skape gode holdninger. Skedsmo Bluesklubb Vi arbeider for å skape et lokalt miljø for blues. Klubben arrangerer konserter med kjente bluesartister fra inn og utland. Vårt faste konsertsted er Kulturpuben Gamle Lillestrøm. Vi ble i 2007 kåret til landets 2. beste konsertarrangør. Vi arrangerer også ettermiddagsblues på lørdager. Dette arrangementet er blitt svært populært og er meget godt besøkt. I tillegg så arrangerer vi bluesfesten i låven under Husebymarkedet. Skedsmo Hagelag Skedsmo hagelag er tilknyttet Det norsk hageselskap og har ca 200 medlemmer. Våre møter foregår på Sten menighetshus og er åpne for alle. Temaer om spesielle planter eller annet som medlemmene ønsker. Studieringer og planteloppemarked hvert år. Utlån av jordfreser, kompostkvern og urte-/sopptørker. Bibliotek med bøker, videoer og CD-er som lånes ut på møtene. Side 22 Side 23

13 Skedsmo Helse- og Velferdssentral Tlf.: Vi er en gjeng spreke eldre damer som hjelper andre eldre med aktivitetstilbud. Annenhver mandag i måneden er det Titt innom treff på Skedsmotun med servering, sang og samvær. Hver tirsdag er det arbeidsstue for damer. Før jul har vi julemesse med alt vi har laget. Pengene vi får inn gir vi til bla. kreftsyke barn på Rikshospitalet og luftambulansen. Vi arrangerer også Julefest, Vårfest, Sommertur, Høstfest og eldres dag. Kom å bli med oss. Skedsmo Kammerkor Tlf.: gmail.com Stiftet i 1989, og har siden den gang vært knyttet til Skedsmo kirke. Koret synger et variert a- capella-repertoir; fra kirkemusikk til folkeviser. Foruten å medvirke i Skedsmo kirke ved gudstjenester og andre kirkemusikalske arrangementer, har kammerkoret profilert seg gjennom konserter i mange deler av kulturlivet på Romerike. Vi er i dag 21sangere og ønsker oss flere. Er du interessert, ta kontakt med oss. Skedsmo Husflidslag Gjoleidveien Skedsmokorset En møteplass for oss som er interessert i husflid - alt fra vev - strikk- søm og broderi til knivmaking og treskjæring. Vi holder til på Tingvold ved Skedsmo kirke hvor vi har kurs og møtelokaler, vev og trerom. Det er et aktivt lag med over 200 voksne medlemmer og ca 50 barnemedlemmer. Interessert? Se vår flotte hjemmeside hvor du får alle opplysninger om møter, kurs og andre aktiviteter. Skedsmo Menighet Tlf.: I tillegg til gudstjenester, o.l. i Skedsmo kirke har vi fire kor, Skedsmokorset barnegospel, Miniklang, Skedsmo Voices og Skedsmo kammerkor. Disse er jevnlig med på gudstjenester og andre konserter. Vi har et nyoppstartet tilbud til ungdom, som møtes til Ungdomstreff på Sten menighetshus, siste søndagen i måneden. Vi har et prosjekt i Trosopplæring, med tilbud til barn fra 0 4 år og for 11-åringer. Skedsmo Håndballklubb Tlf.: Tærudhallen er vår hjemmearena. I 2007/08 har vi omkring 310 aktive spillere og 25 lag påmeldt i serien, hvorav 18 jente lag. Herrelaget spiller i 3. divisjon. I 2004 startet vi opp et damelag som denne sesongen spiller i 5. divisjon. Yngste lag er jenter og gutter 8, mens eldste ungdomslag er jenter og gutter 16. I tillegg driver vi håndballskole for 6 og 7-åringer. Vårt sportslige mål er å kunne gi et tilbud til både bredde og topp. Skedsmo Nord Rotary Klubb Tlf.: Vi er en aktiv og ung rotaryklubb med 31 medlemmer som møtes hver tirsdag. Rotary er en serviceorganisasjon med yrkesorientert medlemskap. Vi er aktive lokalt og internasjonalt. Det er i dag rotaryklubber i mer enn 200 land med totalt 1,2 millioner medlemmer. Ta gjerne kontakt med oss eller besøk oss på vår hjemmeside. Skedsmo Ishockeyklubb Vi har over 600 medlemmer, hvorav 200 er aktive fordelt på lag fra 7 15 år, Juniorlag samt et A-lag i 2. divisjon. Klubben arrangerer skøyte- og ishockeyskole for barn i alderen 4 12 år to ganger i året, oktoberdesember og januar-mars. Vi deltar i Timeout-prosjektet som drives av NIF og Norges Olympiske Komité i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet. Åpen hall hver fredag og søndag. Velkommen til oss. Skedsmo Pensjonistforening Tlf.: skedsmokorset.org Skedsmo Pensjonistforening er tilsluttet Norsk Pensjonistforbund, og består av pensjonister bosatt i og omkring Skedsmokorset. Foreningens primære formål er å bearbeide - og ivareta - pensjonisters (eldres) helsemessige og kulturelle interesser. Det avholdes medlemsmøte en gang pr. måned (ikke juni - august). Det arrangeres underholdning av kulturell/aktuell interesse i hvert medlemsmøte. Skedsmo Janitsjarorkester Tlf: PB 237, 2021 Skedsmokorset Skedsmo Janitsjarorkester ble startet i 1972 og har nå 50 medlemmer fra år. Vi er en humørfylt gjeng som trives med å spille mange ulike typer musikk og som gjerne prøver oss på nye utfordringer. Av faste prosjekter de siste årene kan vi nevne høstkonsert, julekonsert, Akershusmesterskapet, NM og 17 mai. Både i 2005 og 2007 vant vi 4 divisjon i Norgesmesterskapet og skal i 2008 igjen spille i 3 divisjon. Skedsmo Sanitetsforening Tlf.: Norske Kvinners Sanitetsforening er en landsdekkende organisasjon av lokalforeninger med sterk forankring i lokalmiljøet. Vi arbeider innenfor disse områdene: Kvinnehelse, Osteporose, Beredskap, Nødhjelpsarbeid i utlandet, Eldre og Barn og unge. Bli med oss - til beste for ditt nærmiljø. Side 24 Side 25

14 Skedsmo Senterparti Tlf.: Tlf.: Er et redskap for folk i Skedsmo som ønsker mer lokalt demokrati, bevaring av natur og miljø samt et levende og mangfoldig kulturliv. Vi synes selv at vi har et hyggelig lag med morsomme og allsidige diskusjoner. Ta kontakt dersom du har lyst til å bli med. Du kan kanskje tenke deg å være med i en studiering som drøfter hvordan vi best kan utvikle det norske samfunnet fram mot år 2020? Skedsmo Treskjærere v/rigvald Arvesen Tlf.: Vi er en liten gruppe som har treskjæring som felles interesse, men vi kunne absolutt tenke oss å bli flere. Vi har et meget hyggelig miljø og er sammen hver onsdag og torsdag fra kl til ca. kl i snekkerverkstedet på Skedsmotun Bo og Behandlingssenter. Vi arrangerer også enkelte turer og så har vi vårt årlige julebord. Vil du prøve deg så har vi noe utlånsverktøy. Velkommen til vårt gode fellesskap. Skedsmo Skiklubb Vi sørger for lysløypa og kjører løypenettet om vinteren slik at du kommer deg ut i marka både sommer og vinter. Vi holder også løypenettet til Ringdalshytta og sørger for at du får bl.a. vafler og kaffe når du kommer dit. Se våre hjemmesider for åpningstider. Vi har et allsidig tilbud til barn og unge og arrangerer skirenn for barn opptil 17 år. Kontakt oss for medlemskap du også. Skedsmo Venstre skedsmo Skedsmo har et rikt og spennende kulturliv, hvor bærebjelken er det arbeidet som legges ned av samfunnsengasjerte mennesker i frivillige organisasjoner og foreninger. Som parti er Venstre opptatt av at kommunen støtter opp under dette engasjementet ved å spille en aktiv tilretteleggerrolle. Venstre har åpent medlemsmøte på Rådhuset i Lillestrøm én gang i måneden. Du kan lese mer om oss på våre hjemmesider. Skedsmo Skolekorps Tlf.: Skedsmo Skolekorps er et av landets største korps med over 100 medlemmer. Vi er inndelt i aspirant-, juniorog hovedkorps, samt aspirant, junior og hovedtropp drill. Utøverne er i alderen 8 19 år. Musikantene får individuell undervisning m/lærer i tillegg til samspilløvelsene. Korpset har høyt nivå og godt miljø. Hovedkorpset stiller i 2008 i 1. divisjon i Akershusmesterskapet og deltok i NM i juni. Skedsmo Voices Tlf.: Skedsmo Voices er et ungdoms kor og en forlengelse av Miniklang, det vil si for alle som går på ungdomsskole eller videregående. Øver tirsdager på Sten Menighetshus. Skedsmo TanGun Tae Kwon Do Tlf.: Lyst å lære noe nytt og spennende, og samtidig komme i form? Hva med Tae Kwon Do?! Vi holder til på Skedsmokorset, Industrivn.23, og har trening for alle mellom 7 og 100 år uansett form og kjønn. Tae Kwon Do gir deg selvkontroll, selvtillit, selvdisiplin, kondisjon, mye moro og nye venner. Nysgjerrig? kom til oss for en prøvetime. Skedsmokorset Arbeiderlag Tlf.: Skedsmokorset Arbeiderlag er lokalt lag av Skedsmo Ap og rekrutterer medlemmer fra Korset, Holt/ Vestvollen, Brånås og Leirsund. Laget velger årlig sitt styre. Leder i 2008 er Asbjørn Olsen. Laget er spesielt aktiv i forhold til kommune og Stortingsvalg. Lagets program er innarbeidet i det program Skedsmo Ap gikk til valg på ved årets kommunevalg. Eget program ble sendt samtlige hustander ved valget. Skedsmo Tennisklubb Tlf.: Vi har fire utendørs grusbaner like ved Sten Tærud skole på Skedsmokorset. Vi er en klubb som gir muligheter både til mosjonister og spillere som ønsker et mer aktivt nivå. Totalt har vi ca 120 medlemmer med aldersfordeling fra barn til pensjonister. Aktiviteten starter tidlig i mai med dugnad for å gjøre klar banene. Sesongen varer gjerne til langt ut i september. Alle som vil bruke banene må være medlem av klubben. Skedsmokorset Bibliotekfilial Tlf.: Skedsmosenteret 2.etg. Vi låner ut bøker, både skjønnlitteratur og fag, også lydbøker, tidsskrifter, filmer og musikk. Bøker har 4 ukers lånetid og filmer kan du låne i 1 uke. Romerikes Blad og Aftenposten kan leses i biblioteket. En pc med internettilgang, kopimaskin og fax er også tilgjengelig for allment bruk. Hver onsdag kl har vi internettundervisning for de som vil bli fortrolige med nettet. Forfatterkvelder og lesestunder for de små. Side 26 Side 27

15 Skedsmokorset Kvinne- og Familielag Tlf.: Vi er et partipolitisk nøytralt lokallag av Norges Kvinne og Familieforbund. Skedsmokorset Kvinne og Familielag har i over 60 år vært engasjert i vårt nærmiljø her på ``Korset``. Vi har også teater ring, deltatt i Byttedag og er engasjert i Kvinners Frivillige Beredskap. Vi har våre medlemsmøter på Tærud Skole, hvor vi i mange år også drev barnehage. Vi ønsker oss flere medlemmer, ta gjerne kontakt med oss. Skolsegglia Sameie Skolsegglia Sameie består av 82 selv eide leiligheter. Alle flyttet inn sommeren Feltet ligger på toppen av Brånåsen på solsiden. Leilighetene ligger syd/vest vendt med utsikt mot Gjelleråsen og Nittedalen. Dette er et svært barnevennlig område med lekeplasser, skole og barnehager i nærområdet. Feltet ligger rett ved skog og mark som blir flittig brukt av mange. Skedsmokorset Rotary Klubb Tlf.: Ca 40 medlemmer. Den søker kvinner og menn fra alle yrkesgrupper som ønsker å hjelpe folk i fattige land, skape prosjekter for lokalmiljøet og åpne arrangementer om aktuelle tema og kultur, få til ungdomsprogram og utveksling av yrkesgrupper, utvikle nettverk, samhold og vennskap lokalt og over landegrensene og å delta på spennende ukentlige møter og besøk ved institusjoner og bedrifter. Springsteppen Klaus Gundersen Tlf.: Tlf.: Vi feier i november i år 35-årsjubileum er ca. 80 medlemmer, men vi ønsker å være flere i alderen 50 år +. Klubbens formål er å arrangere sosiale sammenkomster med god mat og drikke, underholdningsinnslag og dans samt turer for medlemmene. Festene arrangeres på Skedsmo Samfunnshus. Våre medlemmer betaler en fast kontingent. Klubben har et styre, og for hvert arrangement velges en festkomite. Er dette noe for deg? Skedsmokorset Spillforening Tlf.: SKSF er en demokratisk, brukerstyrt organisasjon for barn og unge som er interessert i alle former for spill, men hovedsaklig rolle-, kort- og brettspill. Foreningen har en svært stor samling av forskjellige spill som stilles til medlemmenes disposisjon på møtene og i fritiden. Vi har møter stort sett hver onsdag på Skedsmo Samfunnshus fra klokken til Tærud Grendelag Tlf.: Vi driver et aktivt arbeid for at Tærud skole med utemiljøet bevares og for at skolen benyttes til forskjellige kulturelle aktiviteter. Laget ble startet av skolens naboer for 25 år siden. Vi har god oppslutning fra beboerne i området. Vi bidrar til miljøskapende virksomhet ved dugnadsarbeid, skaffer tilveie gjenstander som fremmer bruken av området, arrangerer juleverksted, St.Hans feiring m.m. som fører til et godt naboskap. Skedsmokorset Vel Tlf Tlf.: Postboks Skedsmokorset Vel foreningen har eksistert siden Gjennom direkte og indirekte (kollektivt medlemskap i andre foreninger) engasjement prøver Skedsmokorset Vel å være talerør for fellesskapet i ulike saker i nærmiljøet. Vi gir også flere ganger i året ut vår Vel - avis. Ca 800 husstander er for tiden medlemmer av Skedsmokorset Vel. For å styrke fellesskapet ønsker vi nye medlemmer hjertelig velkommen. Tæruddalen Borettslag (TBL) TBL ligger idyllisk til ved foten av Romeriksåsen i Tæruddalen på Skedsmokorset og består av 112 rekkehus fordelt på 8 tun. Hvert tun har et eget grøntområde med sittegruppe, sandkasse og leker for de minste. Vi har også to store fellesområder med ulike aktivitetstilbud. TBL har tradisjon for sosiale sammenkomster tunvis og for hele borettslaget samlet. Marka med tur/ skiløyper ligger helt inntil oss. TBL er et godt sted å bo. Skedsmotun Bo og Behandlingssenter Tlf.: Møtestedet på Skedsmokorset. Kaféhjørnet er fullt ved lunsjtider hverdager av folk som stikker innom. Syng for livet og huskoret Sangerne på Skedsmotun med dirigent Kristin Groven Holmboe, består av beboere og andre fra Korset. Det er bare to av våre arrangement. Koret har nå utgitt egen CD. Frivillig innsats av enkeltpersoner og foreninger er helt enestående på Skedsmotun. Du er også velkommen. Vardeåsen StorVel Paraplyen for alle Velene på Vardeåsen. Storvellet tar seg av alle overgripende saker som angår Vardeåsen. Vårt formål er å fremme medlemmenes interesser av felles karakter, og virke for stedets sosiale miljø og sikkerhet. Foreningen skal ivareta Vardeåsen s interesser ovenfor Skedsmo kommune og andre offentlige og private instanser. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Side 28 Side 29

16 Vardeåsen Tut & Blæs Tlf.: Tlf.: Åsenhagen Tyrolerorkester Tlf.: sensewave.com Vardeåsen Tut & Blæs består av en blanding av unge og voksne musikanter som alle har spilt i et skolekorps en eller annen gang, og møtes hver 3. uke for å spille sammen og ha det moro. Alle som har lyst kan være med, vi søker etter flere som vil være med oss. Vi spiller på 1. og 17.mai og har noen små konserter utenom. Dette skal være moro og uhøytidelig, og vi har en kjempeflink dirigent i Hilde Møller. Vi spiller original tyrolermusikk og påtar oss spilleoppdrag f.eks. ved starten av bryllup, jubileer, familiefester, firma arrangementer o.l. Orkesteret har besøkt oktoberfester i Tyskland og Østerrike mange ganger og har også deltatt i Oktoberfestene på Romerike. Har du behov for gladmusikk i forbindelse med et arrangement, privat eller i jobbsammenheng, så ta kontakt. Utleiealternativer på Korset. Her kan du leie lokaler til alle formål Huseby Gård, Bestyrerborligen Utleie av lokaler for inntil 30 personer med kjøkken og utstyr. Leier ut til møter, barnedåper, konfirmasjoner m.m. E-Post: Tlf.: Samfunnshuset på Skedsmokorset Utleie av små og store lokaler for alle anledninger. E-Post: Tlf.: Sten Menighetshus Leies ut til foreninger og private selskaper. Kontakt Kirkelig Fellesråd Tlf.: Emmaus Lokalene ligger på tomten ved siden av Skedsmosenteret Tlf: Epost: Gjestestuene Slogum Gård Kurs, konferanser, bryllup, firmafest, catering m.m. Tlf Nero Kantinedrift Utleie av møte/selskapslokaler for inntil 60 personer. Tlf Leirsund Grendehus Lokaler fra personer. Tlf.: Frogner Grendehus Tilbyr lokaler til alle formål. Kjøkken stilles til disposisjon, Stor kapasitet. Tlf.: Vardeåsen Nærmiljøsenter Utleielokaler som kan benyttes av lag og organisasjoner i nærmiljøet. E-Post: Side 30 Side 31

17 HVORDAN BLI ENGASJERT PÅ 1, 2, 3 Husebymarkedet arrangeres årlig og er et fellesarrangement for alle lag og foreninger på Skedsmokorset, koordinert av Skedsmokorset Kulturforum, Frivillighetssentralen og Samfunnshuset på Skedsmokorset. I 2008 ble det arrangert for 6. gangen på rad. Nå mer innholdsrikt enn noensinne. Blues i låven Alle kan delta med stands her er det plass til flere. Hovedbestanddelen av Husebymarkedet er alle stands og boder hvor de lokale lag og foreninger presenterer seg og sine aktiviteter. Her er det diverse utstillinger, et rikt dyreliv, gårdsbutikk, salg av antikviteter og snurrepiperier, salg av husflid etc. og selvfølgelig kaféer hvor man kan kjøpe noe godt å spise og drikke. På lørdags kvelden er det blueskonserter i låven arrangert av Skedsmo Bluesklubb. Vi oppfordrer alle også privatpersoner til å benytte anledningen til å stille ut eller selge hva det måtte være. Kanskje har dere liggende bunkevis med gamle Donald blader som noen kunne tenke seg å kjøpe? Det er gratis for alle frivillige lag og organisasjoner, samt private å sette opp stand. Vi har et program som når fram til alle barn, ungdom, voksne og eldre. Tenk etter! Hva gjør deg sint? Hva gjør deg glad? Hva liker du å drive med? liker du å skate? Synge? Danse? Spille rollespill? Eller forandre verden? Finn andre med samme engasjement. Her i denne brosjyren finner du din klubb, lag, forening eller lignende, som driver med det du synes er moro. Når du finner en eller flere organisasjoner, er det bare å ringe dem! Spør hva du kan bli med på og hvordan du melder deg inn. Telefonnummer, E-Postadresser og mer info finner du i denne brosjyren. Kontakt oss! Funket ikke tipsene over? Vil du starte din egen klubb, forening? send oss i Skedsmokorset Kulturforum en e-post: eller ring oss på telefon Eller kom innom oss på Huseby Gård i kontortiden mellom kl og Side 32 Utgitt av Skedsmokorset Kulturforum v/arne Vik, oktober 2008

Skedsmokorset - Hva skjer á? Husebymarkedet 2006 konferanse: Om Skedsmokorsets utvikling Samfunnshuset på Skedsmokorset 09.

Skedsmokorset - Hva skjer á? Husebymarkedet 2006 konferanse: Om Skedsmokorsets utvikling Samfunnshuset på Skedsmokorset 09. Skedsmokorset - Hva skjer á? Husebymarkedet 2006 konferanse: Om Skedsmokorsets utvikling Samfunnshuset på Skedsmokorset 09. Juni 2006 Lillestrøm Holt/Vestvollen Sten-Tærud Oslo Hamar Behov for TETTSTEDSUTVIKLING!

Detaljer

Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset.

Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. Fokus på vårt nærmiljø

Detaljer

En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset

En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset Fokus på vårt nærmiljø og aktiviteter: Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

Årsberetning 2006 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002

Årsberetning 2006 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002 Org.Nr.: 986 000 429 Tlf: 63 87 12 77 Fax: 63 87 12 78 Stiftet 19.mars 2002 er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra

Detaljer

Skedsmokorset Fra spredtsted til tettsted? Hvordan vil befolkningen ha sitt lokalmiljø utviklet?

Skedsmokorset Fra spredtsted til tettsted? Hvordan vil befolkningen ha sitt lokalmiljø utviklet? Skedsmokorset Fra spredtsted til tettsted? Hvordan vil befolkningen ha sitt lokalmiljø utviklet? Lillestrøm Holt/Vestvollen Sten-Tærud Oslo Hamar Behov for tettstedsutvikling! Brånås Prestegårdshagen Frogner

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

www.ungskedsmo.origo.no

www.ungskedsmo.origo.no www.ungskedsmo.origo.no Kultursektoren Sommerferietilbud 2013 Tusenfryd Bø Sommarland Grilling på Nebbursvollen Fotokurs Fotballskole Dans Håndballskole Kreativ uke Hele sommeren Nebbursvollen og Biblioteket

Detaljer

Årsberetning 2008 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002

Årsberetning 2008 Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19.mars 2002 Org.Nr.: 986 000 429 Tlf: 63 87 12 77 Fax: 63 87 12 78 Stiftet 19.mars 2002 er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Kulturmidler 2013 Aktiviteter/omsøkt beløp Medl. Registrert i foreningsreg.

Kulturmidler 2013 Aktiviteter/omsøkt beløp Medl. Registrert i foreningsreg. Kulturmidler 2013 Aktiviteter/omsøkt beløp Medl. Registrert i foreningsreg. Busserullgjengen Sang og musikkgruppe 9 utøvere og 6 voksne. utviklingshemmede. Mange opptredener. Søker om støtte til utstyr.

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere.

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Praktisk informasjon Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Fredag 29. februar, Lørenskog Kultursenter, Triaden, 1. divisjon

Detaljer

OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid

OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid Parallellseksjon 2 OSLO 6. FEBRUAR 2013 Gode eksempler på prosjekter over tid Bråta bo- og aktivitetssenter, Nedre Eiker kommune Å bygge nytt er en mulighet Bråta har sjel Et samfunn i samfunnet INTEGRERTE

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN.

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. FORMÅL: RyggeMusikken har som formål å være et synlig korps som evner å kombinere det musikalsk spennende og utfordrende med det sosialt attraktive. RyggeMusikken skal være

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Sommeraktiviteter for barn og unge i Ullensaker

Sommeraktiviteter for barn og unge i Ullensaker Sommeraktiviteter for barn og unge i Ullensaker 22. juni 17. august 2016 Sommerskole i musikkteater 8. 11. august kl. 10-15, Solvang, Røde Kors huset, Sand For barn og ungdom 6-13 år. Vi lager teater og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 Eldrerådet i Skedsmo har også i år lagt opp til en kulturuke spesielt for eldre. Kulturopplevelser gir livet økt verdi, det er

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Haugenstua Aktiviteter høsten 2012 www.stovnerungdom.no Program for høsten 2012 - Haugenstua Scene For påmelding og informasjon se skjema

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid.

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid. Informasjon 2 Praktisk informasjon Billettpriser: Voksne kr 60. Barn under 16 år og pensjonister kr 30. Billettene gjelder for hele dagen på både Lørenskog Kultursenter (Triaden) og Kjenn Skole. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skedsmokorset Kulturforum Onsdag den 09.mars kl. 18.00 i foajéen Samfunnshuset på Skedsmokorset

Innkalling til årsmøte i Skedsmokorset Kulturforum Onsdag den 09.mars kl. 18.00 i foajéen Samfunnshuset på Skedsmokorset Innkalling til årsmøte i Skedsmokorset Kulturforum Onsdag den 09.mars kl. 18.00 i foajéen Samfunnshuset på Skedsmokorset Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HØSTEN 2010 Hva er Huset Huset ungdomskultursenter skal være et sted der ungdomskultur skapes, utøves, utvikles og vises frem I Huset får du lov å utfolde deg innen ulike kulturelle

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Inviterer DEG til: Gruva 10 13 August 2009. Program. Melhus Fotball, akademiet. Teknisk arrangør:

Inviterer DEG til: Gruva 10 13 August 2009. Program. Melhus Fotball, akademiet. Teknisk arrangør: Inviterer DEG til: Gruva 10 13 August 2009 Program Teknisk arrangør: Melhus Fotball, akademiet Større. bredere og artigere!!! Hjertelig velkommen til årets fotballskole i Gruva. Melhus fotballskole arrangeres

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009.

Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling av midler til seniorkulturformål for Arna bydel 2009. Dato: 14. april 2009 ARBS /09 Arna bydelsstyre Fordeling av tilskudd til seniorkulturformål Arna 2009. SOLI SARK-3012-200804535-79 Hva saken gjelder: Det legges med dette frem sak vedrørende tildeling

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

Justert KOMPISPROGRAM VINTER - VÅR 2015 Forbehold om endringer.

Justert KOMPISPROGRAM VINTER - VÅR 2015 Forbehold om endringer. Justert KOMPISPROGRAM VINTER - VÅR 2015 Forbehold om endringer. Klubbkveld på ULEFOSS SAMFUNNSHUS Torsdager kl. 17.30-20.45 Viss ikke annet er lagt inn i programmet. (åpen kiosk fra kl.18.00 20.30) Kompis

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Velkommen til Nittedal. Youth Camp 19. 21. mars 2010

Velkommen til Nittedal. Youth Camp 19. 21. mars 2010 Velkommen til Nittedal Youth Camp 19. 21. mars 2010 1 Youth Camp Nittedal er en aktivitetshelg for ungdom i alderen 13-18 år. Alle kan melde seg på, så ta kontakt med din lokale forening/kommune/fritidsklubb/skolekorps/

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre.

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Haraldreina og Kvislabakken skolekorps Høst 2011 Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Fra lederne

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Program Fadderuken 2013

Program Fadderuken 2013 Program Fadderuken 2013 Vi i NSF student lokallag Oslo er en stor gjeng med engasjerte sykepleierstudenter som jobber for å spre kunnskap om utdanningen vår. Vi arrangerer quizkvelder, masterclass, fagdag

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling

Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011. Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Arkivsaksnr.: 11/329-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie FORDELING AV UNGDOMSRÅDETS MIDLER 2011 Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling Saksutredning: Lunner ungdomsråd

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2014 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som Eidsvoll Frivilligsentral I de ulike prosjekt.

Detaljer

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen trygghet i nærmiljøet, ryddig strand, dugnad på lekeplass, historielag, musikk, jamsession, kyststi, utstilling, møter, foreldregrupper, familiesamlinger, quiz, selskap

Detaljer