God Jul. Stokke bibliotek. Kulturpris og stipend Stokke kommunes kulturpris. Popcornparty

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God Jul. Stokke bibliotek. Kulturpris og stipend Stokke kommunes kulturpris. Popcornparty"

Transkript

1 INFORMASJON Nr. 10 desember årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: Telefaks: E-post: Åpningstider i julen 27., 28., 29. og 31. desember kl Julaften, 1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag stengt Vi ønsker alle våre lånere riktig god Jul! Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: God Jul Ordførerens hjørne Denne gangen tar ordfører for seg Sandefjord Lufthavn og Stokke kommune. Side 3 Popcornparty Verdensdagen for psykisk helse ble markert med popcornparty lørdag 27. oktober. Side 4 Kulturpris og stipend Stokke kommunes kulturpris og kulturstipend er delt ut. Side 5

2 Stokke kommune (www.stokke.kommune.no) Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1 Postboks 124, 3160 Stokke 1. september 30. april kl mai 31. august kl Saksbehandlers e-postadresse: ta kontakt på telefon: eller velg Telefonlister på Sentralbord/Rådmannskontoret: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Virksomhetene Eiendom og kommunalteknikk - Arealplan og byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Virksomhet Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet Telefon/Faks: / Virksomhetene Familie og oppvekst og Tiltak for funksjonshemmede: Inng. D, 2.etg. Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Virksomhet Engveien-senteret Telefon/Faks: / Virksomhet Bokemoa skole Telefon/Faks: / Virksomhet Ramsum skole Telefon/Faks: / Virksomhet Feen skole Telefon/Faks: / Virksomhet Melsom skole Telefon/Faks: / Virksomhet Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Virksomhet Vear skole Telefon/Faks: / Virksomhet Vennerød skole Telefon/Faks: / Virksomhet Kultur: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Vear Fritidsklubb holder til i Låven på Vear. Tirsdager: kl Torsdager: kl Telefon: Stokke Fritidsklubb holder til i Stokke sentrum ved siden av Alles-bygget Onsdager: kl Fredager: kl Telefon: Stokkehallen, Rørkollveien (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Vearhallen, Melsomvikvn. 561 (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Henvendelser om leie rettes til kulturkontoret. Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Tiden fremover er de fleste veldig opptatt av å skape hygge og kos for hverandre. Vi vil gi hverandre gaver. I filmen Tre nøtter til Askepott fikk Askepott tre nøtter, som i utgangspunktet virket stusselig, men viste seg å inneholde hennes vei til et lykkelig liv! Dette er noe å tenke over, vi som løper rundt og vekter gaver etter hvor mye de koster, hva får vi tilbake, har vi glemt noen? ja dette blir så intenst at vi synes det blir et slit å gi gaver. Askepott var glad over å få bare tre nøtter, selv om søstrene fikk smykker og kjolestoff, hun var glad fordi det betydde at det var en som tenkte på henne. Nøttene ble for henne en skatt. Poenget er: Det kan virke som dagen ikke blir slik du kunne ønske, men tillater du deg å ta imot det som kommer vil resultatet muligens bli bedre enn du hadde forestilt deg! Slik jeg ser det er det viktigste at du selv har det bra, er frisk og har masse energi. Først da kan du virkelig gi til andre. Du trenger ikke kreve noe i gjengjeld for å skape balanse det kommer av seg selv! Mette Gravdal Fungerende redaktør tlf e-post: Godt liv hele livet! Ansatte i helse/sosial- og omsorgstjenesten i Stokke, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme, sykehusansatte og kirkelig ansatte har i høst hatt tilbud om å delta i en kursserie om menneskeverd, helse og livskvalitet. Dette tilbudet arrangeres i samarbeid med Tunsberg bispedømmeråd, Tønsberg domprosti og de nevnte kommuner. Tilbudet er gratis takket være støtte fra Anders Jahres humanitære stiftelse og Tunsberg bispedømmeråd. Formålet med kursserien er: sette omsorgen for hele mennesket i sentrum fysisk, psykisk, sosialt og åndelig sette fokus på felles etiske spørsmål bygge bro mellom kirke og kommune/helsevesen utveksling av erfaringer bruke hverandres kompetanse i møte med menneskers behov og lengsler Kort sagt hverdags-/yrkesproblematikk løftet opp i et bredere perspektiv, med fokus på å tilegne seg kunnskap å ta med tilbake til arbeidet inspirasjon! Fra Stokke er det med ca. 50 personer, til sammen ca. 400 stk som samles 6 kurskvelder med forskjellig tema. Nok et bevis på at samarbeid bærer frukter og bidrar til noe positivt! Ordførers time på biblioteket: Fredag 7. desember kl Er det noe du lurer på eller ønsker å ta opp med ordfører, ta en tur innom Stokke bibliotek. Forsidebilde: Fontenen ved Stokke rådhus. Foto: Alf Løvvold 2

3 Ordførerens hjørne Sandefjord Lufthavn og Stokke For ca ett år siden ble det opprettet en styringsgruppe som skulle utarbeide en helhetlig framtidsplan for Sandefjord Lufthavn (SL). Deltakere har vært Sandefjord og Stokke kommuner, fylkeskommunene Vestfold, Telemark og Buskerud og Sandefjord Lufthavn Torp. Når dette leses, har styringsgruppa lagt fram sin rapport. Jeg tror at mer enn noe annet tema, kommer utviklingen på Sandefjord Lufthavn til å prege også utviklingen av Stokke kommune i årene framover. Derfor mener jeg det er viktig at kommunens innbyggere får informasjon om det arbeidet som pågår. Rapporten analyserer en lang rekke forhold knyttet til flyplassen i et tidsperspektiv fram til Planen vurderer arealbehov, flyavvikling, passasjerbehandling, transport til og fra flyplassen, løsninger for veier og jernbane, betydning for lokal og regional næringsutvikling og ulike miljøkonsekvenser. Analysearbeidet tar utgangspunkt i 3 framtidsscenarier i forhold til passasjerutvikling: stagnasjon, jevn vekst og sterk vekst. 1. Stagnasjon: Dette scenariet bygger på at antall passasjerer ved SL vil gå ned fra dagens ca 1,5 millioner for så gradvis å stige fram mot 2030 til omtrent det samme nivå som i dag. Årsaker til en nedgang i antall passasjerer kan være miljøbelastninger og holdningsendring til det å bruke fly, tap av passasjerer til Rygge, sammenbrudd i verdensøkonomien, Ryan Air flytter fra SL osv. 2. Jevn vekst: Dette scenariet bygger på at den veksten vi har sett de siste årene, vil fortsette fram mot 2030 og da gi et passasjertall på ca 3,7millioner. En slik analyse bygger på at den økonomiske veksten er på samme nivå som nå, fortsatt internasjonalisering, økt turisme, stabil innvandring, Ryan Air etablerer base, ny dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold osv. 3. Sterk vekst: Dette scenariet bygger på de samme utviklingstrekk som er nevnt under scenarium 2, men veksten forsterkes ved at Stortinget beslutter at det ikke skal bygges en tredje rullebane på Gardemoen. Dette vil kunne gi et passasjertall på ca 6,5 millioner i Den store beslutningen knyttet opp mot de ulike framtidsbildene er om terminalen ved SL skal forbli på vestsiden der den er i dag, eller om den bør flyttes til østsiden av rullebanene. Det er mulig å håndtere veksten i scenarium 3 fram mot Da vil kapasiteten på rullebanene stoppe videre utvikling. Skal ny terminal stå klar på østsiden i begynnelsen av 2020-tallet, må beslutningene tas ca Bedriftsøkonomisk kan det være mest lønnsomt fortsatt å ha terminalen på vestsiden, men jeg er overbevist at det samfunnsøkonomisk på sikt er det mest fornuftige å flytte terminalen over på østsiden. Dersom en ny flyplass-terminal integreres med en ny jernbanestasjon, vil dette kunne være grunnlaget for storstilt lokal og regional næringsutvikling. Og det vil gi store miljøgevinster i forhold til å flytte passasjerer til SL over fra vei til jernbane. Som kjent har Stokke og Sandefjord kommuner kjøpt arealene på østsiden av rullebanen. For å utvikle potensialet på dette enorme området (2300 da) vil det være viktig å flytte terminalen. Dersom det blir slik, vil en ny terminal helt eller delvis kunne bli liggende i Stokke kommune. Det blir spennende å følge utviklingen i årene framover, og det blir spennende å høre hva politikere og alle andre berørte aktører vil mene om utviklingen av SL når Helhetsplan Torp sendes ut på høring. Nils Ingar Aabol Ordfører Politiske møter i desember Utvalg Dato: Tid: Sted: Kommunestyre Kommunestyresalen 3

4 Stokke satser på ungdom - popcornparty Marco Elsafadi Tekst og foto: Mette Gravdal Lørdag 27. oktober var avslutningen for markering av Verdensdagen for psykisk helse med tema: ungdom og psykisk helse. Dette var et arrangement i regi av ungdom for all ungdom i Stokke. Dette var også et samarbeid mellom Barne- og ungdomsrådet, fritidsklubbene, brukerrådet for psykisk helse, psykiatritjenesten og ikke minst Stokke Lions. Kl åpnet dørene på Melsom vgs. Ordføreren og Stokke Lions kom og åpnet showet, begge mente de dette var et satsingsområde verdt å fokusere på, og i forhold til forebygging er det et tankekors at det satses så lite på dette området, da man vet at så mye som hver 5. ungdom sliter med psykiske vansker. Deretter var det tid for Marco Elsafadi en kjent basketballspiller som var hentet inn for å sette lys på tema ungdom og psykisk helse. Han belyste temaer som selvtillit, gruppepress og andre bevisste og ubevisste mekanismer som kan forekomme i grupper. Den røde tråden og største tema var mobbing. Han klarte på en flott måte å snakke på ungdommens premisser, beviset vil jeg si var 150 ungdom som satt musestille i 1 _ time, og jeg tror alle fikk en fin opplevelse og mye å tenke på etter dette. Resten av kvelden foregikk på ungdommers vis; dunkdunk discotek med skikkelig lysshow og ikke minst popcorn-kanon som sprutet jevnlig hele kvelden! La du den kvelden merke til mye blått lys som beveget seg på himmelen over Stokke og Melsomvik? Ja da var det fra denne festen! Helhetsinntrykket fra denne kvelden er udelt positivt. Jeg så glade ungdommer overalt! Jeg gir stor applaus til arrangørene, flott gjennomført! Barne- og ungdomsrådet ved Aurora Solvang og Mats Bettum. 4

5 Stokke Bibliotek; Litteratur Damer Kulturpris/-stipend Sti for øye et utendørs galleri Også i år var Stokke Bibliotek en godt besøkt arena for Litteraturuka i Vestfold. Det er blitt en tradisjon med bokbad på biblioteket. Under programteksten Damene inntar Stokke presenterte bademester Finn Stenstad i år forfatterne Tove Nilsen, Bente Christina Kaste (debutant og bor i Stokke), Monica Kristensen og Trude Dybendahl Hartz. F.v. Tove Nilsen, Monica Kristensen, Trude Dybendahl Hartz og Bente Christina Kaste. Stokke kommunes kulturpris for 2007 gikk til byggmester Eigil Aashammer, En ikke liten del av hans varierte arbeid innenfor tømmerfaget har bestått i å restaurere gamle hus. Mange er de som har hatt gleden av hans gode kjennskap til og blikk for gamle håndverktradisjoner og tidligere tiders solide og etiske løsninger. Interessen for å bevare god byggeskikk og håndverkskultur har også kommet til utrykk i en usedvanlig dugnadsinnsats. Aashammer har preget arbeidet med den gamle banken i Melsomvik, Møllerstua, Melsom Mølle og Bryggerhuset ved Stokke Bygdetun. Kulturstipendet ble i år tildelt to brødre Brødrene sirkushjerte som de selv kaller seg. Jacob Emil og Daniel Klingen Borg er godt forankret innen scenekunst gjøglerteater. For tiden er de i København og har undervisning innen sirkus, teater, miming, dans og musikk med fordypning innen akrobatikk og sjonglering. Stipendet vil gå til en studietur til Statssirkusskolen i Moskva. Mange vil kjenne igjen stipendmottakerne fra utallige opptreden i regi av Stella Polaris. Pga en større forestilling i København kunne de ikke være tilstede. Deres far Per Spildra Borg mottok stipendet på deres vegne Så skjer det. En vakker novemberkveld. Forventningsfulle tilskuere. Store og små. Unge og noen ikke fullt så unge. Grethe Iversen tar forsamlingen med i en fortelling om entusiasme og tålmodighet. Dette er gøy nå tar dette for alvor form (TB). Ho snakker selvsagt om Sti for øye. Om den vakre vestfoldskogen som ligger på Fossnes i Stokke. Om samspillet mellom natur og kunst. Om kunst som du vil finne om du tar deg litt tid i hverdagen og rusler på stien som ligger der. Kunst som understreker naturen og natur som fremhever kunsten (TB). Grethe forteller om de to kunstverk som nå er på plass: Three above laget av kunstnerne Hilde E. Dramsgård/Tor Jørgensen (norsk) og Jørn Rønnau (dansk) sine steinskulpturer Stein Hus Foss. Fv. Ordfører Nils Ingar Aabol, kulturprismottaker Eigil Aashammer, Per Spildra Borg, leder av hovedutvalget Elisabeth Larsen Hilsen Virksomhet kultur Så blir det lys. Steinskulpturene - formet som hus - er både synlige og skjulte i steinrøysa opp i bakken. En kulokk høres bak blånene. Det lover godt. Bjarne Sætre Virksomhetsleder kultur 5

6 Stokke blandede kor 60 år Nå dette kommer på trykk er vi på vei inn i julehøytiden og julestria står snart for døren. Stokke Blandede Kor planlegger, som vi har gjort i de siste 60 år, også i år en julekonsert i desember. I år er konserten helt oppe under jul, nemlig Julekonsert skjee kirke lille julaften kl Da pynter vi kirken og lyssetter den slik at vi skaper en fredfull og rolig julestemning. Vi håper at mange tar seg tid, etter uker med hektiske juleforberedelser, og komme til Skjee kirke. Merk deg klokkeslettet. Vi skal servere julemusikk i mange former, både kjente og kjære og andre korarrangement. Kom, nyt og la julestemningen senke seg over Stokke. Året var et spesielt år for Stokke Blandede Kor. Vi fylte 60 år den 24de januar! Dette har blitt behørig feiret gjennom hele året. Som tidligere annonsert ble selve Jubileumskonserten avholdt i nye Melsom barneskoles aula den 25te mars. Det ble en fantastisk kveld. Aulaen var fullsatt og stemningen var høy gjennom hele konserten. Programmet var svært variert fra norske klassikere som Når fjordene blåner, til ABBAs Money-Money og til den følsomme Gabriellas sang fra filmen Så som i Himmelen. Vår nestor, Kristian Flåtnes, medlem siden starten for 60 år siden ble selvfølgelig feiret. Selve Jubileumsfesten ble avholdt den 29nde september på Tømmermannsløkka med flere innbudte kor. Både koret fra Kodal, Øye og Fjellblomen fra Valdres, Herreavdelingen fra Tjølling og Stokke Blandede Kor holdt hver sin profan konsert noe som ga en god opptakt til jubileumsmiddagen og festen. Når høstterminen startet for Stokke Blandede Kor var det med ny dirigent. Etter flere år takket Inga Kjæraas for seg. Men etter flere måneder med avertering og leting var vi så heldige å få Une Kulsrud. Hun har en meget allsidig musikalsk bakgrunn og det har gitt koret nye musikalske utfordringer. Stokke Blandede Kor består i dag av 35 sangere i alle aldersgrupper, fra 25 år opptil 80. En svært god miks og reportoaret er svært allsidig. Vi er alltid åpne for nye medlemmer. Medlemskap i kor er en flott sosial aktivitet hvor man øver jevnt og trutt og holder samlinger med jevne mellomrom. Detter er gøy! Engveien Kafeteria Tlf. nr mandag - fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag (middagsservering mellom kl , lørdager til kl ) eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Året 2008: Det neste året blir spennende. Et av høydepunktene blir turen til Budapest i april. Da skal vi besøke andre kor og holde konserter. Det gleder vi oss veldig til! Helt til slutt vil Stokke Blandede Kor ønske alle en fredfull julefeiring, et godt nyttår og hjertelig velkommen til julekonsert i Skjee kirke på lille julaften kl Engveien Senteret Vi minner noen av aktivitetene i desember: Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe hver dag kl Datatreff hver mandag Bingo annen hver tirsdag på ulike uketall Stikkekafé hver tirsdag og torsdag Kryssordgruppe hver onsdag Treskjæring hver onsdag Malergruppe hver onsdag, (silkemaling mandager) Hjernetrim hver torsdag Ingen påmelding, bare møt opp. Nærmere opplysninger fås i resepsjonen ved oppmøte eller pr. telefon Aktiviteten er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle trygdede bosatt i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis med kaffespleis. For øvrig minnes om følgende arrangement i desember: Hver mandag i desember tenner vi adventlys på Torget kl Allsang, musikk og høytlesing. 3/12 Konsert på Torget, Kulturskolen 4/12 Julesalgsmesse 5/12 Julesalgsmesse. Trekning av julelotteriet 10/12 Juleverksted i hobbyrommet 11/12 Medlemsmøte på Torget, Stokke pensjonist forening 14/12 Gammeldans på Torget 13/12 Lucia-dagen med besøk av Frydenberg barnehage 15/12 Lørdagstreff på Torget 24/12 Julesamvær med sang og andakt, påmelding Alle er hjertelig velkommen. Karl Erik Jensen Sekretær 6

7 SOLETUNET Adventstiden er her og vi forbereder oss til jul. Desember er en måned som innbyr til mye hygge og sosialt samvær. Det blir sang og musikk, adventamarkering og selvfølgelig noe godt til kaffe n. Du er hjertelig velkommen til å delta sammen med oss. Advent: Hver mandag kl tenner vi lys og leser adventsverset. Førjulshygge: Fredager hygger vi oss med julehistorier, sang og musikk kl Kaffe eller gløgg og noe godt å bite i. Mandag 3. desember. Torgtreff kl Stokke røde kors besøkstjeneste har hyggestund på Torget - Kaker og kaffe. Onsdag 5. desember. Syng, syng, syng og vær glad. Musikk, sang og juleutlodning kl Arvid Myhre spiller. Trekning, kaker og kaffe. Torsdag 6. desember. Torget skal pyntes til jul. Kirsten Løvvold møter oss på torget kl Bevertning Mandag 10. desember. Julekonsert kl ved Stokke Bl. Kor. Kaker og kaffe. En hyggelig tradisjon. Tirsdag 11. desember. Adventssamling kl ved Stokke misjonssamband. Torsdag 13. desember. Lucia. Vi får besøk fra Tuften og Olaløkka barnehage kl Barna synger for oss og etterpå serveres det lussekatter, saft og kaffe. Svømmehallen i Stokke (på Bokemoa skole) Mandager: kl damer/jenter Onsger: kl herrer/gutter Fredager: kl familie/felles Barn opptil 16 år: kr. 20,- Voksne kr. 40,- BADSTU på mandager og onsdager. NB! Barn under 10 år, kun i følge med voksne. Fredag 14. desember. Nå blir det jul i dagsenteret. Juletreet er på plass og skal pyntes. Julemusikk, varm gløgg og annet godt. Vi møtes kl Fredag 21. desember. Julen er her... Vi samles i dagsenteret kl til musikk og sang. Arvid Myhre spiller. Gløgg og julegodt. Torsdag 27. desember. Andakt kl Kirkekaffe. Fredag 28. desember. Juletrefest kl i dagsenteret. Stokke Bygdekvinnelag inviterer beboere og pårørende til hyggelig romjulsfest. Julaften: Soletunet har åpent hus fra kl Familie og venner er velkommen i avdelingene og i dagsenter/kafeteria. Gløgg og pepperkaker. Fra kl er det anledning til å spise julegrøt i kafeteriaen, kanskje finner du Mandelen. Det er også anledning til å spise julemiddag sammen med sine i avdelingene. Påmelding til avdelingen. GOD JUL & GODT NYTT ÅR TIL ALLE Flerbrukshaller med muligheter! Stokkehallen og Vearhallen har fasilitetene du trenger. Hallflater 22x44m Tribuneplasser; fra Garderober: 4-6 stk. Kafeteria: Gode parkeringsmuligheter Kontakt: Virksomhet kultur tlf E-post; Hjemmeside: Stokke Idrettsråd og Virksomhet kultur Soletunet Kafeteria Tlf. nr mandag - fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. 7

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 10 desember 2008-9. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. Nr. 8 og 9 oktober/november

Detaljer

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april.

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april. INFORMASJON Nr. 4 april 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Åpningstider i påsken Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen FULLDISTRIBUSJON Nr. 5 mai 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Åpningstider www.stokke.kommune.no

INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Åpningstider www.stokke.kommune.no INFORMASJON Nr. 5 mai 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2010-11.

Detaljer

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. Nr. 5 juni-august 2008-9.

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer!

Stokke bibliotek. Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke. Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20. God sommer! FULLDISTRIBUSJON Nr. 6 juni 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Åpningstid sommer 2006 Mandag - ondag og Telefon: 33 29 52 20 fredag - lørdag kl. 11-14

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Nr. 3 april 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Side 6-7 - Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet Kjære lesere av Nytt fra

Detaljer

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON

God påske! Nytt fra Stokke kommune. Quo vadis, Stokke? INFORMASJON Nr. 3 - april 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Quo vadis, Stokke? Side 3 Ordførerens hjørne Folkehelseuka, Grunnlovs jubileum og informasjonsmøte om kommunesammenslåing mm. Side 4 10

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON God sommer God sommer Nr. 6 juni 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 6. juni 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr.

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. FULLDISTRIBUSJON u b e d An Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. I dette nummer kan du lese om: Etablererprogrammet i Vestfold Budsjett 2006 Presentasjon av barnehager Andebu mot 2020 - intervju

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7

JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! NMS Sør. det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 S 6-7 NMS Sør det norske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2015 JULIE HAR LYST TIL Å BLI LITT GASSISK! S 6-7 ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand Åpningstid:

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer