NB21. BOKBÅTEN EPOS: Flytende litteraturhus i 50 år. UNDERVEIS: Vigdis Moe Skarstein om veien videre for bibliotekene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NB21. BOKBÅTEN EPOS: Flytende litteraturhus i 50 år. UNDERVEIS: Vigdis Moe Skarstein om veien videre for bibliotekene"

Transkript

1 NB21 BOKBÅTEN EPOS: Flytende litteraturhus i 50 år UNDERVEIS: Vigdis Moe Skarstein om veien videre for bibliotekene NY TREND? Biblioteket holder åpent etter stengetid AINA BASSO: Leter etter sterke historier ILLUSTRATØR TROND BREDESEN: Det gutter vil ha SKEDSMO BIBLIOTEK: Bokomtaler er best på kino

2 Fine feil og sikker suksess Det er vel menneskeleg ikkje å ville snakke om det. Feila. Om den gongen du satsa og bomma. Den gongen det glapp, eller den gongen resultatet blei eit heilt anna enn det du hadde tenkt deg. Vi snakkar ikkje så mykje om det. Kanskje arkiverer vi det lengst inne i hjernen under «Gløymt og historie», eller let det gå rett i makuleringsmaskinen så feil og manglar ligg i strimlar rundt beina dine. Likevel; eg vil slå eit slag for feila. Det hender nemleg at ein bommert viser seg å vere eit lykketreff. At det blir skapt noko anna og nytt nettopp på grunn av at ikkje alt gjekk som planlagt. Tenk for eksempel på Arkimedes og badekaret. Oppi med Arkimedes og ut med vatnet, og Eureka!, løysinga på oppdrift og fortrengd væske og alt det der. Det same med gul-lappar. Det heile starta med eit mislykka forsøk på å lage lim til bruk i bokbinding. Det fungerte dårleg, men vips var lim til gul-lappar oppfunne. Og det er mange, borrelås og penicillin og coca-cola. Alt vellykka feil. Det er sjølvsagt ingen grunn til å vere glad for alle feil, men det er viktig at vi prøver. «Suksess er evna til å bevege seg frå ein feil til ein annan utan å miste noko av gløden og entusiasmen», sa Winston Churchill, så vi dreg pusten djupt og går på med krum rygg. Ofte lykkast vi. I dei mange prosjekta Nasjonalbiblioteket støttar, ser vi resultat. Gode resultat som styrkjer bibliotektilboda over heile landet. Det er herleg. Ikkje mindre enn det. INGJERD SKREDE DIREKTØR FOR INFORMASJON, UTSTILLINGER OG JUBILEER Foto: Evy Andersen 2

3 2-13 Innhold Underveis av Vigdis Moe Skarstein Sølvberget app av Elin Tinholt Åpen for å tenke nytt av Elin Tinholt Finn feil av Tiril Rem Selvbetjent og langåpent av Elin Tinholt Biblioteklek i cyberspace av Elin Tinholt Billedlig fortalt av Inga Ragnhild Holst Prøysen og Præstvegen av Elin Tinholt Guttekoden av Elin Tinholt Det gutter vil ha av Elin Tinholt Les soldat! av Inga Ragnhild Holst Full tank og boka mi, takk! av Elin Tinholt «Det dro et eventyr og ei vise etter Præstvegen hår eneste dag» Tekstutdrag Alf Prøysen Gode råd for søknadsskrivere av Arne Gundersen Historieforteljaren av Inga Ragnhild Holst Enqûete Eit flytande litteraturhus av Tiril Rem Blikk for Munch Utgiver: Nasjonalbiblioteket Utgave: Nr Design: Melkeveien Designkontor AS Trykk: Rolf Ottesen trykkeri AS Ansvarlig redaktør: Ingjerd Skrede Redaksjonen: Merethe Myrvang, Elin Tinholt Redaksjonen avsluttet 18. oktober 2013 Opplag: Forsidefoto: Stian Wiik MILJØMERKET 241 Trykksak 681

4 Underveis Oppfinnsomhet, nysgjerrighet og åpenhet for nye løsninger er forutsetninger for utvikling i bibliotekene. En innovativ kultur- og kunnskapsinstitusjon krever evne til omstilling og nytenkning, både hos leder og ansatte. Bibliotekene er stadig underveis mot nye mål. UNDERVEIS MOT NOE NYTT trer ny lov om folkebibliotek i kraft. Noe av det viktigste med den er formålsparagrafens konstatering av bibliotekene som en arena for kultur, diskusjon og dialog i vid forstand. Et sted for formidling av kunnskap og kultur med mange innfallsvinkler og med en faglig veiledning som løfte om kvalitet. Med andre ord et litteratur- og kulturhus. Da loven ble behandlet i Stortinget, ble det fokusert på de nye behov samfunnsutviklingen generelt og utdanningsbehovene spesielt krever av bibliotek. I det dette skrives, sender Kulturdepartementet forskrifter til kvalifikasjonskrav for leder i bibliotek ut på høring. De skal tre i kraft samtidig som den nye loven. Også det er en manifestasjon av behovet for både faglig dyktighet og evne til lederskap. Vigdis Moe Skarstein. Foto: Evy Andersen NYE FORVENTNINGER Intensjonene i den nye loven om folkebibliotek forsterker en utvikling som allerede eller skal vi si alltid er i gang i norske bibliotek. Formålsparagrafen innebærer en fornyelse og utvidelse av det samfunnsmandat bibliotekene har. Det gir grunnlaget for utvikling og fornyelse og løfter om at en politisk ser muligheter i bibliotekene som aktør i det moderne kunnskapssamfunnet. Men det innebærer også en forventning om leveranse, om å svare til de krav som stilles og ikke 4

5 minst til vår evne til å fornye oss. Det stiller krav til ledelse. PRØVEROMMET Det finnes ikke alltid så stort rom for omstilling i vår travle hverdag; den er ofte preget av knappe ressurser både når det gjelder tid og penger. Derfor er det viktig at vi har et prøverom, et sted hvor vi kan prøve og feile uten at det går ut over den daglige virksomheten. I hvert fall ikke på lang sikt. Kanskje kan det å prøve ut noe nytt, gjøre hverdagen bedre på lengre sikt selv om det blir travlere på kort sikt. Det er dette prøverommet Nasjonalbibliotekets utviklingsmidler skal gi mulighet til. Midler som er risikokapital for utforsking av nye ideer. Og visst utforskes og prøves det i mange bibliotek her til lands. Bibliotekene i Tjøme, Vegårshei og Spydeberg er blant bibliotekene som nå prøver ut selvbetjente bibliotek. I Vindafjord i Rogaland er forsøksprosjektet «Bok i butikk» etter hvert blitt et fast tilbud. I Stavanger bibliotek utvikler man en applikasjon som skal tydeliggjøre bibliotekets mangfoldige tilbud. I Hedmark kan du snart vandre i Prøysens landskap med en bibliotekapp som gjør deg bedre kjent med forfatterskapet. KREATIVITETEN I grunnlaget for tildeling av utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket, synliggjøres ulike innsatsområder. Disse er politisk definerte satsningsområder og områder prioritert i samråd med Nasjonalbibliotekets rådgivende utvalg. Men den viktigste kreativiteten og nytenkingen er den som skjer i de enkelte bibliotek, i det enkelte prosjekt. Derfor er prosjektsøknadene og henvendelsen vi får i Nasjonalbiblioteket med på å definere hva som bør prøves ut, med på å påvirke hva innsatsområdene bør være. Å motivere til økt lesning blant barn og ungdom er et av innsatsområdene. Skedsmo bibliotek leide like godt kinoen og lot ungdomsskoleelevene vise sine digitale bokreferat på lerretet. Sør-Trøndelag fylkesbibliotek tok turen til ungdom i førstegangstjeneste på Ørland hovedflyplass for å gi dem forfattermøter og bøker som trigger leselysten, bare for å nevne noen. IKKE BARE E-BØKER OG LITTERATURHUS Sentralt akkurat nå er e-bøker og litteraturhus. Nord- Trøndelag er blant bibliotekene som har fått midler fra Nasjonalbiblioteket for å utvikle litteraturhuskonseptet. Tanken er å revitalisere biblioteket som møteplass og skape en aktiv arena for samfunnsdebatt og kunnskapsutveksling. Innen fagbiblioteksektoren pågår det store prosjekter som tar utviklingen innen e-formidling et skritt videre. Når Universitetsbiblioteket i Bergen arbeider med digitale fulltekstarkiv er målet at aktiviteten fra prosjektet skal føres videre som langsiktige bibliotektjenester. Men det dreier seg om mer enn det. Det dreier seg også om noen «gærne» tiltak som ikke nødvendigvis kan overføres til andre, men som er spennende der og da. Vi må ta oss råd til nettopp denne type utprøving og kreativitet, fordi den motiverer og gleder, både brukerne og de som jobber i det enkelte bibliotek. Å TA BØLGEN Dersom vi skal inspirere hverandre gjennom disse prosjektene er det viktig at vi ikke bare får rapporter om avsluttede prosjekter, men også kunne følge med underveis, lære noe av prosessen i et prosjekt og tankene underveis. Å være med underveis. Ta bølgen sammen. Det er det vi gjerne vil gjøre i dette nummeret. 5

6 tenke Åpen for nytt å På et lite bibliotek i Tjøme legges det til rette for lånere som slår på lyset og finner bøkene helt på egenhånd. TEKST: ELIN TINHOLT, FOTO: KETIL BORN Det hele startet med et jobb-intervju. Hilde Ditmansen hadde søkt den nye biblioteksjefstillingen i Tjøme. På jobbintervjuet kastet hun ut ideen om selvbetjente bibliotek og fikk napp med det samme. Etter det har alt egentlig gått fryktelig fort, sier Hilde og smiler. Jeg fikk jobben jeg hadde lyst på. Kommunen var positiv til ideen om selvbetjent bibliotek. En studietur til Danmark gjorde oss enda mer overbeviste. Ja, du må ha meg unnskyldt mine stadige referanser til Danmark, ler hun, tidvis føler jeg meg nesten som nyfrelst! I dag har biblioteket på Tjøme åpent tjuefire timer i uka. Med en selvbetjent løsning kan biblioteket få dobbelt så lang åpningstid. Om ønskelig kan vi åpne dørene allerede klokken åtte om morgenen, nikker Hilde. Vi skal ikke redusere i antallet betjente timer, men kan i større grad legge opp bemanning etter brukerfrekvens, sier hun ivrig og peker på plantegningen som ligger på bordet mellom oss. Vi skal ominnrede. Et selvbetjent bibliotek stiller andre krav til bibliotekrommet. Det må være åpent, oversiktlig og ikke minst ryddig. Nyhetene må være lett tilgjengelige. Reolene skal ikke være for høye. Vi må nok kassere noen bøker, nikker hun. Langs vinduene skal vi ha en benk og høye stoler. Vi må utnytte lyset, ikke sant? Og sofagruppen er noe av det første man ser når man kommer inn døren. Da føler man seg velkommen. Hilde har ikke vurdert å installere overvåkningskameraer eller alarm. Tjøme er et lite og oversiktlig samfunn hvor «alle kjenner alle». Hærverk vil neppe være noe problem. Erfaringene fra Danmark viser at mindre filialer 6

7 IKKE I BLINDE: Biblioteket på Tjøme tar godt vare på brukerne sine. TENKER NYTT: Biblioteksjef Hilde Ditmansen vil legge til rette for utvidet besøk. langt fra byene ikke har nevneverdige problemer med skadeverk, sier hun. I Danmark har man flere års erfaring med selvbetjente, såkalt «åpne» bibliotek. Erfaringene viser at utlånet øker med økt tilgjengelighet. Folk setter tydelig pris på å kunne besøke bibliotekene når det best passer dem. I en nylig brukerundersøkelse fra Aalborg svarte seksti prosent at de brukte biblioteket mer etter at det ble «åpent». Så hvorfor er ikke dette blitt prøvd ut mer i Norge? Vi er nok litt skeptiske av natur, sier Hilde. Enkelte frykter nok at de selvbetjente bibliotekene skal undergrave bibliotekets tjenester og alt vi står for. Andre kan være engstelige for at selvbetjente bibliotek er en billig løsning for en anstrengt kommuneøkonomi og at det på sikt vil føre til nedskjæringer i bibliotekdriften. Selv er hun ikke redd for å miste jobben sin. Jeg tror at aktivitet skaper mer aktivitet som igjen skaffer ressurser. Om vi kan vise til stigende besøk og økte utlånstall så blir det vanskeligere å kutte i budsjettene, sier hun optimistisk. ETTER AT VERTINNA HAR GÅTT HJEM Også ved bibliotekene i Spydeberg og Vegårdshei legges det planer om et bibliotektilbud «etter at vertinna har gått hjem». Disse bibliotekene har i likhet med Tjøme bibliotek fått prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket. Også ved andre bibliotek i landet, som Stavern og Stavanger prøves det nå ut perioder med selvbetjent åpningstid. Kanskje blir bibliotekbesøk etter stengetid snart vanligere flere steder i landet? 7

8 Selvbetjent og langåpent I Danmark har kraftige nedskjæringer tvunget frem nye løsninger. Bibliotek med selvbetjente perioder såkalt «åpne» bibliotek har vist seg å bli en suksess. Likeså bibliotek med færre bøker! TEKST: ELIN TINHOLT, FOTO: KETIL BORN Bjarne Christensen, områdeleder for lokalbiblioteker og bokbusser ved Aalborg bibliotekene kommer oss muntert i møte utenfor hovedbiblioteket i Aalborg. Den blide dansken kan fortelle at han den siste tiden har hatt flere bibliotekansatte fra Norge på besøk. Det er mange som gjerne vil høre mer om de selvbetjente, eller åpne bibliotekene. Av totalt 450 bibliotek i Danmark er nå 180 åpne. Det som opprinnelig startet som en spareøvelse, har vist seg å bli en suksess. Bjarne har lovet å ta oss med til to ulike bibliotek som har høstet ulike erfaringer. ULIKE ERFARINGER Første stopp er biblioteket i Hasseris. En såkalt «bedre del av byen». Vi kjører forbi vakre villaer med klatreroser langs veggene, grønne plener og høye almetrær. Biblioteket her har alltid vært godt besøkt, forteller Bjarne, men etter at det ble åpent har utlånet steget ytterligere og ligger nå topp i kommunen. Døren på biblioteket er låst. Et skilt forteller at biblioteket denne dagen er betjent mellom klokken 13 og 18 og åpent alle dager fra Alle som har lånekort har tilgang til biblioteket i den åpne perioden, forteller Bjarne før han drar kortet gjennom kortleseren og døren går opp. Legg merke til disse hyllene, sier han og peker på de lave, smale bokhyllene som møter oss med det samme vi kommer inn. Her i den såkalte «Zonen», står de aller mest populære bøkene. Bøkene i de smale modulhyllene blir presentert på «bokhandlervis» med forsidene vendt frem. Bjarne nikker blidt mot noen lånere som rusler rundt i biblioteket, og også bibliotekar Dorte som er på jobb for å sortere bøker, ikke for å veilede brukere en tidvis krevende øvelse, innrømmer hun. FÆRRE BØKER ØKT UTLÅN Det så ganske annerledes ut her tidligere, forklarer Bjarne. Biblioteket var fullstappet med bøker. Hyllene stod tettere og var mye høyere. Et åpent bibliotek må være oversiktlig. Det må være luft og lys, ellers vil lånere som kommer hit alene fort føle seg utrygge. For å skape dette lyse, luftige rommet har vi måttet kvitte oss med svært mange bøker, forteller han videre. Rundt femti prosent av bøkene ble kassert! Vi hadde en regel. Bøker som ikke var blitt utlånt mer enn to ganger i løpet av det siste året ble kassert! Bjarne smiler vennlig av mitt forskrekkede uttrykk og fortsetter; Resultatet er at utlånet stiger! Biblioteket har færre bøker, men er blitt mer populært enn noensinne. Dessuten, legger han til, er det lett å bestille en bok fra et annet bibliotek om man ikke finner det man leter etter i hyllene. I EN ANNEN DEL AV BYEN Også i Løvvang bibliotek har man kassert uendelige hyllemeter med bøker. Biblioteket ligger i en annen del av byen. For å komme dit må man krysse broen over mot nord. Her lå slakteriet tidligere, forteller Bjarne og nikker ned mot kaien. Fjorden var rød av blod, det var ingen som badet her. 8

9 Nå er slakteriet historie. I stedet speiler moderne boligblokker seg i vannflaten rett ved den populære bystranden. Løvvang er en bydel med mange flerkulturelle, forteller Bjarne før han stopper bilen utenfor en bygning i lys teglstein vegg i vegg med et stort shoppingsenter. Inne blir vi møtt av de samme smale modulbokhyllene som vi gjenkjenner fra Hasseris. Også mye av inventaret, bordene og stolene i grønn plast er de samme. Innredningen ble kjøpt samlet, forteller Bjarne. Det er gjenkjennelig for brukerne, og også praktisk. Vi kan bytte og låne av hverandre ved behov. VILLE TILSTANDER Vi kommer til biblioteket i en betjent periode, og bibliotekar Tove dukker smilende opp. I periodene når biblioteket er selvbetjent, smiler den samme Tove til lånerne fra en mannshøy poster. Ved Løvvang bibliotek har man gjort seg noen andre erfaringer enn Hasseris når det gjelder åpent bibliotek. Faktisk har vi måttet redusere noe på den selvbetjente perioden, foreller Tove. Vi opplevde at en gjeng med gutter og jenter i alderen fra seks til tolv samlet seg i biblioteket når det var åpent. De ventet på at jeg skulle gå, slik at de kunne «ta over» biblioteket. Det hele kom fort ut av kontroll. På overvåkingskameraene så vi hvordan ungene sparket ball, kjørte rundt med reolene og brukte bibliotekets massive steinstatue som gyngehest. Det kunne fort ha gått riktig ille, sier Tove som forteller at hun både snakket med ungene og tok kontakt med skole og foreldre uten at det førte til noen endring. Vi 9

10 leide inn Securitas-vakter som patruljerte området, men ungene utplasserte egne speidere og når Securitas-vaktene entret lokalet, satt alle som tente lys. Vi fikk mange klager fra andre brukere som vegret seg for å bruke biblioteket når ungene herjet som verst, og vi som jobbet her hadde en massiv ryddesjau etter hver økt. Enden på visa var at vi måtte redusere den selvbetjente åpningstiden noe, spesielt på kveldstid. FORNØYDE STUDENTER Tilbake i hovedbiblioteket i Aalborg spiser vi dansk frokost i bibliotekets fair trade cafe. Cafeen drives av ungdommer som har falt utenfor det vanlige arbeidslivet, og som her får en mulighet til å høste viktig arbeidserfaring. Hovedbiblioteket i Aalborg er også i ferd med å bli åpent, forteller Bjarne. Biblioteket er nå selvbetjent fra åtte om morgenen, noe ikke minst de mange studentene i byen later til å verdsette, sier han. Vi vurderer også å utvide åpningstiden på kveldstid fra klokken 19 til 22. Ved et stort sentrumsbibliotek som dette vil det være nødvendig med vakthold i denne åpne perioden, legger han til. VELLYKKET SPAREØVELSE Bakgrunnen for den store reformen i 2011 med omleggingen til selvbetjente bibliotek var at Aalborg kommune skulle spare penger. Det lå an til redusert åpningstid og dårligere tilbud ved flere av bibliotekene. I stedet valgte man å tenke utradisjonelt. Ved å gjøre deler av åpningstiden selvbetjent, ble åpningstidene i stedet utvidet. Det viser seg at spareøvelsen er blitt en suksess, oppsummerer Bjarne som forteller at han selv har gått fra skeptisk til entusiastisk når det gjelder de åpne bibliotekene. Lånerne, eller våre gjester som vi liker å kalle dem, er fornøyde. Utlånet har steget. Bibliotekene er blitt mer tilgjengelige. Alt i alt er dette positivt. Bibliotekarene er ikke redde for å miste jobbene? OVERBEVIST: Bjarne Christensen gått fra skeptisk til entusiastisk når det gjelder de åpne bibliotekene. Det er selvfølgelig en del skepsis fra bibliotekhold, forteller Bjarne. Etter at de nødvendige investeringer i overvåkningskameraer, kortleser, utlånsautomat er gjennomført, så er det åpne biblioteket nesten gratis! På sikt er det en fare at enda flere bibliotekarer mister jobben. Det verste er at det ikke er sikkert at brukerne merker det engang! sier han, før han tar seg i det. Bibliotekarene kan ikke unnværes! sier han alvorlig. Bibliotekaren som formidler og problemknuser kan ikke erstattes av maskiner. Men tidene endrer seg, og det er viktig å være tilpasningsdyktige. Før lød spørsmålet fra lånerne «jeg trenger en god bok, hva skal jeg lese?». Nå fungerer bibliotekarene stadig oftere som tekniske konsulenter. Vi hjelper til med tilgang til ulike vitenskapelige databaser og med spørsmål knyttet til det elektroniske bibliotektilbudet. Fortsatt er det slik at stordelen av utlånet skjer i den betjente perioden. Vi etterstreber å gi våre lånere den aller beste service og leve opp til vårt motto «Vi står på hovedet for dig». En fersk brukerundersøkelse viser at lånerne er svært tilfredse med servicen ved bibliotekene. 10

11 PÅ VEGGEN: Poetiske betraktninger om livet, bøkene og biblioteket. ANNEN BRUK Mye tyder på at folk i all hovedsak bruker et åpent bibliotek på en litt annen måte enn et betjent. Lånerne på et åpent bibliotek er først og fremst «drive in»- kundene. De er raskt innom, henter og leverer før de forsvinner igjen. Gjennomsnittlig bruker en slik låner mindre enn tre minutter i biblioteket. Men det er også dem som setter seg så godt til rette i sofaen at de faller i søvn! Bjarne forteller at det er en tendens til at biblioteket brukes hardere når det er åpent. Vi må bruke mer tid på å rydde, sier Bjarne. Renholdsbudsjettet går opp og bibliotekarbudsjettet går ned? Kanskje. Sammen med budsjettet til vaktholdet? Nå jobber vi med å utvikle musikk som skal møte lånerne når de ankommer det åpne biblioteket. En slags elevatormusikk som virker beroligende. Kanskje med visse innslag av informasjon «Har du hørt at den siste Harry Potter boken har kommet du finner den i Zonen». Vår danske vert nikker entusiastisk. De åpne bibliotekene kan stadig bli bedre. For vår del er det ingen vei tilbake, avslutter han. AALBORG KOMMUNE en storkommune i Region Nordjylland. (ved kommunalreformen i Danmark i 2007 ble kommunene Hals, Nibe, Sejlflod innlemmet i Aalborg kommune). Danmarks tredje største kommune med innbyggere (2012). Bibliotek i Aalborg kommune: Hovedbibliotek 5 bybibliotek 6 lokalbibliotek 3 bokbusser Aalborg kommune var tidlig ute. Allerede i 2008 prøvde man ut modellen med åpent bibliotek. 1. januar 2011 ble alle kommunens by- og lokalbibliotek åpne. DANMARK Totalt 450 bibliotek. 180 av disse er «åpne» eller delvis selvbetjente, og flere er på vei. 11

12 LESELYSTNE: Det var morsomt å lage film, sier Henrik Loholt Kristiansen og Christina Kontou Kvebæk. Vi fikk til og med lyst til å lese bøkene de andre hadde laget film om. Helt til høyre sitter Christine Helen Lund. Billedlig

13 fortalt

14 MIN HISTORIE: Elevene på Kjellarvolla skole viste sine digitale historier på stort lerret på Lillestrøm kino. Det finnes mange gode knep til hvordan få ungdom til å lese mer. Skedsmo bibliotek leide Lillestrøm kino og lot ungdomsskoleelevene i Lillestrøm vise bokreferatene på kinolerretet. TEKST: INGA RAGNHILD HOLST FOTO: VEGARD GRØTT, ALEXANDER ELIESEN OG SIRI ANN GABRIELSEN Vi liker å lese, forteller Christine Helen Lund, Henrik Loholt Kristiansen og Christina Kontou Kvebæk, alle niendeklassinger ved Kjellervolla ungdomsskole i Lillestrøm. Men man kan ikke få lest nok. Skedsmo bibliotek har derfor det siste året lært elevene å lage bokreferat på en helt ny måte. Biblioteket kom til oss og hjalp oss med å finne bøker, forteller de tre. Deretter fikk vi kurs i å lage trailere, eller referat, med lyd, bilde og tekst. Det var gøy. Det var Ubok.no, et uavhengig nettsted hvor ungdom selv formidler litteratur, som holdt kurset i digital historiefortelling. Christine, Henrik og Christina viser frem sine referater på pc-skjermen. I små korte filmer laget i gratisprogrammet, Windows Movie Maker, blir vampyr- og oppvekstromanene de har lest gjenfortalt i en blanding av referat og frie assosiasjoner. Humor er definitivt viktig. Boken Blackout er gjenfortalt i sketsjer som forfatter Elen Fossheim Betanzo antakelig ikke hadde tenkt på da hun skrev boken. DIGITAL HISTORIEFORTELLING Formatet Skedsmo-ungdommene har brukt kalles digital historiefortelling. Sjangeren oppstod i San Francisco på midten av 1970-tallet, kommer det frem av Center for Digital Storytellings nettside. Ideen var å trekke frem vanlige folks historier både i skole og kulturlivet. Med internett fikk folk også enkelt tilgjengelige medium for å formidle historiene sine. I Norge underviser Jazzmontør i faget og de mener digital historiefortelling både er en sjanger, en form og en metode. Formen består i at den forteller en historie, sjangeren i at den er stillbildebasert og reflekterende. Metoden er at den som oftest lages i grupper.. Digital historiefortelling brukes i dag allerede fra barnehagenivå og hele veien til universitet og forskningsinstitusjoner, sier Grete Jamissen, førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun kaller seg en digital historiefortellingsmisjonær og har skrevet boken Digitalt fortalte historier. Kjernen i digital historiefortelling er fortellingen og det personlige eierskapet. På høgskolen bruker vi dette blant annet som en refleksjonsmåte i profesjonsstudiene. På arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning har vi nå også fulgt studentene ut i barnehagene og arrangert workshop med kollegene der. Her er det laget digitale fortellinger om hendelser og refleksjoner i hverdagen som kan brukes i møter i personalgruppen og i foreldresamtaler. I tillegg skal barna, ifølge loven, ha medvirkning, og dette kan realiseres på forskjellige 14

15 EN BOK JEG KAN ANBEFALE: Christina Kontou Kvebæk (14) gjenfortalte vampyrboken Merket. Hun mener at Ubok-personalet ga henne gode lesetips. Og boken hun selv valgte å gjenfortelle kunne hun virkelig anbefale til de andre i klassen.

16 VIL LESE MER: Skedsmo bibliotek tok med seg kasser med bøker til Kjellervolla skole. måter i utviklingen og produksjonen av den digitale fortellingen. Selv laget Jamissen sin første digitale fortelling allerede i Da fortalte jeg om et forskningsprosjekt som jeg opplevde var svært viktig for meg. En nyttig læringseffekt, i tillegg til det innholdet man arbeider med, er at barn og unge ikke bare blir multimediakonsumenter, men også selv medvirker og produserer. Da kan de oppdage hvordan man kan bruke ulike virkemidler til å manipulere og fortelle historier og kanskje bli litt mer kritiske til alle de multimodale inntrykkene de utsettes for. Og så synes de fleste det er utrolig morsomt, og det er motiverende. Det gjør ingenting at vi har det moro mens vi lærer. VIDEO FØRST Ubok.no erfarer at video og film er et viktig redskap i arbeidet med å formidle litteratur til unge. Vi ser på nettstedet at mange av de unge går direkte til videosiden, sier Nina Aalstad, utvikler og daglig leder av Ubok.no til NB21. Det viser seg også at når ungdom leser bøker, velger de i større grad å lese bøker andre ungdom har anbefalt dem. Når det gjelder å ta til seg lesetips, har ungdom selv og venner, større kredibilitet enn bibliotekarer, lærere og andre voksne. Å bruke nye medier til å formidle tekst, er også nyttig, sier Aalstad. De lærer seg å lage en video og fortelle om en leseopplevelse. Med video fikk også de elevene som ikke alltid er sterkest faglig vist seg frem på en god måte. De som ikke alltid presterer så mye, fikk nå filmene sine vist på stor skjerm med god lyd. 16

17 FAKTA Bibliotekene på Nedre Romerike ønsker å formidle mer ungdomslitteratur. I løpet av en treårsperiode inviteres ungdomsskoleklasser til å låne bøker. Deretter gis det kurs i å gjenfortelle historiene i bøkene i lyd, tekst, bilde og film laget på vanlige pc-er. Verkene har blitt vist på kino, på Ubok.no og på bibliotekenes nettsider. Målet er bygge bokkunnskap og formidlingskompetanse i alle ledd. Den digitale formidlingen er en del av Skedsmo biblioteks Leseløft-innsats. Skedsmo bibliotek har i år fått kroner i støtte fra Nasjonalbiblioteket. Biblioteket på Skedsmo samarbeider i dag med andre bibliotek på Nedre Romerike. Prosjektet skal drives videre i ytterligere to år og hele fjorten kommuner skal delta. Kilde: Nasjonalbiblioteket/Skedsmo bibliotek Boken Digitalt fortalte historier av Grete Jamissen viser hvilke læringsmuligheter som kan ligge i teknisk enkle fortellinger. Bokens målgruppe er studenter i høyere utdanning og folk som arbeider med læring og formidling. Boken kom ut på Cappelen Damm i fjor. Center for Digital Storytelling i Berkely, California, trekkes frem som en av de institusjonene med mest kunnskap om digital historiefortelling DIGITAL FORMIDLER: Ragnhild Malfang, rådgiver på Skedsmo bibliotek, sier at ungdom har mye visuell kompetanse. Den kan man dra nytte av i litteraturformidlingen. LESELYSTEN OPP Lærer ved Kjellervolla skole, Monika Guttormsen, mener slike tiltak gir masse leselyst. Skedsmo bibliotek kom til oss med en kasse bøker. De lå i klasserommet og var derfor enkle å låne, sier Guttormsen til NB21. Det var stor stemning da filmene ble vist på stor skjerm på Lillestrøm kino. Da fikk elevene virkelig et inntrykk av «dette er min film». De var stolte. Filmene elevene laget ble også veldig forskjellige i uttrykk og form. Den samme boken ble fortalt på veldige ulike måter. Noen fortalte om plottet i boken, mens andre fortsatte der historien slutten. Elevene ble nysgjerrige på de bøkene som ble formidlet og leste dem også. Mange forlag bruker i dag trailere og YouTube når de lanserer nye bøker. Men også ungdom er i dag visuelt dyktige, erfarer Skedsmo bibliotek. De er gode på å fange følelser i bilder. Vi ønsket å la dem selv inspirere andre til å lese, og vi ønsket de kunne gjøre det uten å bare lese opp et bokreferat i klassen, sier Ragnhild Malfang, rådgiver ved Skedsmo bibliotek til NB21. Det er mer givende både for dem som forteller og for dem som hører og ser på. De var veldig flinke og vi ble helt blåst av banen da filmene ble vist i kinoen. Biblioteket selv er kanskje klare for å bruke digitale fortellerteknikker i sin formidling? Det var utrolig å se dem bruke bildespråket de behersker så godt. Biblioteket bruker mye tekst, men vi ser nå at det går an å vise mye med et bilde. Vi har lært masse, sier Malfang. Og elevene? Vi leser mye mer enn før, sier de. 17

18 Guttekoden Det guttene leser, er ikke nødvendigvis bøker. TEKST: ELIN TINHOLT Har forlagene gitt opp guttene? undrer dosent Kåre Kverndokken ved Høgskolen i Vestfold. Spørsmålet kom etter at han i 2011 satte seg fore å titte nærmere på alle skjønnlitterære utgivelser for barn og ungdom dette året. Myten sier at guttene ikke leser bøker, men kanskje er noe av grunnen at forlagene fortrinnsvis satser på de leseglade jentene? BØKENES GRIPEFAKTOR Av totalt 263 skjønnlitterære bøker på forlagenes utgivelseslister fra 2011 fant Kåre Kverndokken få som umiddelbart appellerte til gutter. Dessuten viste det seg at en overvekt av bøkene, 159 stykker, var skrevet av kvinner. Jeg var blant annet interessert i bøkenes gripefaktor. Omslagsillustrasjon, tittel og baksidetekster er viktige signaler når det gjelder hvem man henvender seg til. Her var det klart en overvekt av LESELØFTET Leseløftet har som mål å initiere og utvikle tiltak som øker leselyst og leseglede i hele befolkningen. Kulturdepartementets leselyststrategi fra 2013 setter fokus på tiltak som stimulerer leselysten hos barn og unge. En del Nasjonalbibliotekets prosjekt- og utviklingsmidler for 2014 er øremerket prosjekter som tar sikte på å stimulere til økt lesing. Kåre Kverndokken, dosent i norskdidaktikk ved Høgskolen i Vestfold, ga i 2012 ut boken Gutter og lesing på Fagbokforlaget. bøker med omslag i rosa- og lillatoner. Nå er det jo ikke nødvendigvis slik at rosa og lilla diskvalifiserer guttene, men når bøkene i tillegg er illustrert med hjerter, smykker, sminkesaker og leppestiftavtrykk gir det et klart signal om hvem man ønsket å nå, sier Kverndokken. I tillegg til omslagsillustrasjon er bokens baksidetekster viktige. I jentebøkene er baksidetekstene ofte følelsesladede, nærmest lyriske: «de frosne innsjøene glitret som Swarovski-krystaller». «Gutte-språket» er mer action-preget, gjerne humoristisk, korthugget og rett på sak, hevder han. KULTURKOLLISJON Typiske guttebøker har gjerne en grafisk profil inspirert av dataspill eller tegneserier. Det kan virke som om gutter generelt har en større virtuell leseridentitet enn jentene. Guttene leser, men de leser ikke nødvendigvis bøker! Isteden leser de for eksempel Premier- Leauge-tekster i engelske nettaviser og hiver seg over klubbenes hjemmesider. Det guttene leser på fritiden og det de leser på skolen, er så forskjellig at det nesten er snakk om en kulturkollisjon, sier Kverndokken. Guttenes lesing fanges ikke nok opp av skolen. Om vi ønsker å nå guttene, må vi tenke bredere, og mer på guttenes premisser, mener han. PRESENTASJON AV BØKENE Men det er ikke bare skolen som har en utfordring når det gjelder å vekke guttenes leselyst. Bibliotekene må også bli mer bevisste på hvilke bøker de løfter frem, og hvordan de presenteres. Formidlingen og utstillingssosiologien er viktig. Guttene trenger legitime veiledere. Man kan ikke forvente at unge gutter uten videre lar seg inspirere til leseopplevelser av velmenende bibliotekarer. Det blir fort litt sånn som guttene jeg 18

NB21. VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed

NB21. VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed NB21 LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed SIRI HUSTVEDT: Duften av bibliotek Der hadia ble til TENKER NYTT, NÅR

Detaljer

Barn, ungdom og bibliotek

Barn, ungdom og bibliotek 39. årgang 4 2014 Barn, ungdom og bibliotek Problemet med nynorskbøkene Gamebrarians Norge Ungdomsboktrender Erfaringer fra Program for skolebibliotek Barnebokblogger Nyhet! UTVID ÅPNINGSTIDEN MED DØGNBIBLIOTEKET

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret Redaktør: Trude Hoel Utgitt i 2008 av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger Telefon: 51 83 32 00 E-post:

Detaljer

Bibliotekaren. - Det er vrøvl å snakke om krise. BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza. Nr 4 - April - 2012. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. - Det er vrøvl å snakke om krise. BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza. Nr 4 - April - 2012. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 4 - April - 2012 - Det er vrøvl å snakke om krise BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza Innhold Lederen har ordet side 3 BIBSYS-uro over OCLC-forsinkelser

Detaljer

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 2 - Februar - 2011 Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord Innhold Lederen har ordet side 3 Årsmøter i BFs fylkeslag side 4 Fire av ti savner tilbakemeldinger

Detaljer

Bibliotekutvikling hver dag

Bibliotekutvikling hver dag Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2011 Bibliotekutvikling hver dag Ny type kompetanse er nødvendig Petter på plass i sekretariatet UB Tromsø går bort fra trykte bøker

Detaljer

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere?

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? Bibliotekaren 11 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Reformen møtte biblioteklederne Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? En epoke er over i YS Paradoksal bibliotekutredning?

Detaljer

Jeg leser aldri men jeg leser alltid!

Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere Lesesenteret Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere En kvalitativ undersøkelse med

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Lykketreff Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken et lykketreff! Den kulturelle skolesekken skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

38. årgang. Brannsikker fakkelstafett til jubileet

38. årgang. Brannsikker fakkelstafett til jubileet 38. årgang 6 2013 Brannsikker fakkelstafett til jubileet Nyhet! UTVID ÅPNINGSTIDEN MED DØGNBIBLIOTEKET Bibliotek-Systemer har introdusert «døgnbiblioteket», et system hvor biblioteket kan være åpent selv

Detaljer

Bibliotekaren. Tilgang til forskningsinformasjon utenfor de store institusjonene? Fra skranken til kateteret

Bibliotekaren. Tilgang til forskningsinformasjon utenfor de store institusjonene? Fra skranken til kateteret Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 2 Tilgang til forskningsinformasjon utenfor de store institusjonene? Fra skranken til kateteret Skrekkblandet fryd å skulle innfri store forventninger

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang Nr. 1 // 2012 91. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN Forbrukerombudet: Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang for barn og unges psykiske helse På nett med elevene: Akademiet vgs bruker sosiale

Detaljer

NB21. Menneske og maktene Møte med Sofi Oksanen. Furet, værbitt Flyfoto fra hele landet. Finn film Norsk filmografi på nett

NB21. Menneske og maktene Møte med Sofi Oksanen. Furet, værbitt Flyfoto fra hele landet. Finn film Norsk filmografi på nett NB21 Furet, værbitt Flyfoto fra hele landet Finn film Norsk filmografi på nett Menneske og maktene Møte med Sofi Oksanen Komponist på kanten Cecilie Ore hyller ytringsfriheten Å vite kven ein er Før kom

Detaljer

FORFATTEREN 0305 SKOLEBESØK OVERSETTEREN

FORFATTEREN 0305 SKOLEBESØK OVERSETTEREN F FORFATTEREN 0305 OVERSETTEREN TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE FORFATTERFORENING NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE NORSK OVERSETTERFORENING SKOLEBESØK LITTERATURPROFETANE AV INGELIN RØSSLAND KLASSETUR AV

Detaljer

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne FORSKNING OG NY KUNNSKAP OM BARNEHAGE Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne /05 snakke hvis veggene kunne

Detaljer

39. årgang. Bibliotekmøtet i Trondheim. Odd Einar Dørum om dannelse Bibliotek eller litteraturhus? Flere frivillige i danske bibliotek

39. årgang. Bibliotekmøtet i Trondheim. Odd Einar Dørum om dannelse Bibliotek eller litteraturhus? Flere frivillige i danske bibliotek 39. årgang 2 2014 Bibliotekmøtet i Trondheim Odd Einar Dørum om dannelse Bibliotek eller litteraturhus? Flere frivillige i danske bibliotek Nyhet! ebokbib har blitt enda bedre, versjon 1.5 er nå lansert

Detaljer

G9alt-talent i verdensklasse. Nå kommer seniorene på nett. Tett på adm. direktør Arne Austreid. side 20. side 9. side 4

G9alt-talent i verdensklasse. Nå kommer seniorene på nett. Tett på adm. direktør Arne Austreid. side 20. side 9. side 4 kundemagasin Disse guides viser nr minimums området 01#2011 som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual.

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Bibliotekaren. Landsmøtet valgte Margunn Haugland som forbundsleder etter Monica Deildok

Bibliotekaren. Landsmøtet valgte Margunn Haugland som forbundsleder etter Monica Deildok Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 12 - Desember - 2014 Georg Arnestad trakk linjene ti år fram: Flere store bybibliotek, filialdød og sterkere møteplassfunksjon Landsmøtet valgte Margunn

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2012

BRUKERUNDERSØKELSEN 2012 BRUKERUNDERSØKELSEN 2012 1 Foto: fra Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2 Bakgrunn Tønsberg kommune gjennomførte en rekke brukerundersøkelser våren 2012, alle med utgangspunkt i

Detaljer

Bustadprisane opp sju prosent i Volda

Bustadprisane opp sju prosent i Volda NA Næravisa Når høstkulda setter inn Tømrer Jon Inge Andenes lever ikke som alle andre. I regnvær, kulde eller skinnende sol ute er han uansett. SIDE 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 20 fredag

Detaljer

Det enkleste er det beste Foredrag i holdt i Ålesund under Gi rom for lesing -konferansen 15. November

Det enkleste er det beste Foredrag i holdt i Ålesund under Gi rom for lesing -konferansen 15. November Det enkleste er det beste Foredrag i holdt i Ålesund under Gi rom for lesing -konferansen 15. November Av Marite Juul, skolebibliotekar Min bakgrunn 1984 1989 Deichmanske bibliotek 1988 Bibliotekhøgskolen

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer