Vedtak: Sakslisten med saken 055/05 til og med 064/04 enstemmig godkjent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak: Sakslisten med saken 055/05 til og med 064/04 enstemmig godkjent."

Transkript

1 Hammerfest kommune Møteprotokoll 05/05 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Nestleder Wenche Stenvoll, Arnulf Arntzen (for Jarle Edvardsen), Ted Rune Paulsen (for Frank Hansen), Yngve Isaksen (for Trude Klaussen), Snorre Sundquist, Solbjørg Mikkelsen, John Wahl og, Bjørn D. Johansen (for Inger Jørstad). Fra Høyre/FRP: Grethe Anita Elverum og Roger Bloch. Fra SV: Reidar Johansen (for Sylvi Helgeland). Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Jale Edvardsen, Frank Hansen, Trude Klaussen, Inger Jørstad og Sylvi Helgeland. Fra varamedlemmer møtte i stede: Bjørn Dagfinn Johansen, Arnulf Arntzen, Ted Rune Paulsen og Yngve Isaksen og Reidar Johansen. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Dagny Haga, sektorleder Odd Edvardsen, arktitekt Kirsti Hansen, brannsjef Tor Ivar Eriksen, avd. ing. Bjarne Hammervoll, plansjef Bjørg Kippersund, avd. ing. Jan Wiggo Pedersen, spesialrådgiver Jens Are Breivik og resultatenhetsleder Einar Jensen. 11 representanter (av 11) til stede. Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen Formannskapssekretær Innkallingen enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten med saken 055/05 til og med 064/04 enstemmig godkjent. Sektorleder Odd Edvardsen orienterte i starten av møtet om prosessen og meklingen ifm. reingjerdet rundt byen. I tillegg orienterte han om Hoffmannsaken. Følgende spørsmål ble stilt: Reidar Johansen (SV) om en fylling i Mollafjæra. Snorre Sundquist (AP) om behov for flere parkeringsplasser ifm. vegarbeidet i sentrum. Spørsmålene besvares til slutt i møte.

2 PS 055/05 Reguleringsplan for Meland, første gangs behandling. Styret for Miljø og Utvikling vedtar i medhold av plan og bygningslovens 27-1 at forslag til reguleringsplan for Meland med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal punkt d) i kapittel IV Fellesbestemmelser fjernes. Planforslaget annonseres, og berørte parter tilskrives. Styret for Miljø og Utvikling understreker at byggeformålet herberge ikke gir rom for at det innenfor planområdet kan bygges ordinære boliger, og det vektlegges i den forbindelse at driftspersonell med fast bosted i Hammerfest skal være bosatt i byens øvrige boligområder. Hammerfest, den Etatsjefs innstilling: Hammerfest, den Kirsti Hansen planlegger Odd Edvardsen Sektorleder plan, kultur, utvikling Hammerfest, den Dagny Haga Reidar Johansen (SV)fremmet følgende tilleggsforslag: Styre for Miljø og Utvikling ber tiltakshaver legge til rette for parkering mht allmennhetens tilgjengelighet til friluftsområder. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Tilleggssforslag enstemmig vedtatt. Styret for Miljø og Utvikling vedtar i medhold av plan og bygningslovens 27-1 at forslag til reguleringsplan for Meland med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal punkt d) i kapittel IV Fellesbestemmelser fjernes. Planforslaget annonseres, og berørte parter tilskrives. Styret for Miljø og Utvikling understreker at byggeformålet herberge ikke gir rom for at det innenfor planområdet kan bygges ordinære boliger, og det vektlegges i den forbindelse at driftspersonell med fast bosted i Hammerfest skal være bosatt i byens øvrige boligområder.

3 Styre for Miljø og Utvikling ber tiltakshaver legge til rette for parkering mht allmennhetens tilgjengelighet til friluftsområder. PS 056/05 Søknad om fradeling av kommunal grunn for opparbeidelse av parkeringsplasser i Salsgata 41 -Salssida Borettslag. Styret for Miljø og Utvikling avslår søknad om avståelse av grunn ved Sikksakkveien og ved Gebhardt trappa mellom Salsgata 36 og 38, for opparbeidelse av parkeringsplasser. MU finner ikke å kunne godkjenne leie av parkeringsplasser i et planlagt bygg i Salsgata 45. Derfor godkjenner styret for Miljø og Utvikling at det innbetales et beløp for frikjøp av 9 parkeringsplasser. Dette i forbindelse med oppføring av tilbygg i Salsgata 41. Hammerfest, den Bjarne Hammervoll Avd.ing. Sektorleders innstilling: Hammerfest, den Odd Edvardsen Sektorleder Hammerfest, den Dagny Haga Som innstillingen enstemmig vedtatt. Styret for Miljø og Utvikling avslår søknad om avståelse av grunn ved Sikksakkveien og ved Gebhardt trappa mellom Salsgata 36 og 38, for opparbeidelse av parkeringsplasser. MU finner ikke å kunne godkjenne leie av parkeringsplasser i et planlagt bygg i Salsgata 45. Derfor godkjenner styret for Miljø og Utvikling at det innbetales et beløp for frikjøp av 9 parkeringsplasser. Dette i forbindelse med oppføring av tilbygg i Salsgata 41. PS 057/05 Revidering av særskilte brannobjekter i hht. Lov om vern mot brann 13 Styret for Miljø og Utvikling vedtar i hht. lov om vern mot brann, eksplosjon m.v. s 13, at følgende bygninger er registrert som særskilte brannvernobjekter og at det i hht. samme lov og paragraf skal utføres tilsyn i dem: Nr. Objektes navn Objekt type Kom. bygg 1 Forsøl skole, barnehage og grendehus a.3 X

4 2 Reindalen skole a.3 X 3 Prærien barnehage a.3 4 Reindalen skole(båthuset) a.3 X 5 Fuglenes skole, blokk I og II a.3 X 6 Hammerfest videregående skole, gymnaset a.3 7 Hammerfest videregående skole, yrkesfaglig studieretning a.3 8 Håja barnehage a.3 9 Mylingen barnehage a.3 X 10 Finnmark sykepleierhøgskole a.3 11 Hammerfest pensjonærhjem a.1 X 12 Hammerfest sykehus a.1 13 Breilia-Storvannet skole a.3 X 14 Nissenskogen barnehage a.3 X 15 Tyven barnehage a.3 16 Radioen barnehage a.3 X 17 Røverhiet barnehage a.3 18 Baksalen skole a.3 X 19 Elvetun barnehage a.3 X 20 Elvetun skole a.3 X 21 Fjordtun skole a.3 X 22 Rypefjord barnehage a.3 X 23 Breidablikk barnehage a.3 X 24 Kårhamn skole a.3 X 25 Akkarfjord skole og barnehage a.3 X 26 Isbjørnhiet barnehage a.3 27 Daltun skole, Hønseby a.3 X 28 Lufthavnterminalen a.4 X 29 Hybelbygg Hammerfest Videregående skole a.3 30 Isbjørnhallen a.4 X 31 Turistua a.2 32 Skytterhuset hotell a.2 33 Strandgt. 62, Hammerfest Brygge a.4 34 Mega, Ideel, Apoteket a.4 35 Hammerfest kino a.4 X 36 Hammerfest Quality hotel a.2 37 St. Elisabeth Eiendom, Strandgt. 53 a.2 38 G. Hagen a.5 39 Biblioteket a.4 40 Labyrinten a.4 41 Håja hotell a.2 42 Folkets hus, Pomoren, Shanty, a.2 43 Bootleg, Ungdommens hus a.4 X 44 Rica Hotel a.2 X 45 Barnehage i Rypefjord a.3 X 46 Breidablikkhallen a.4 X 47 Rypefjord Sykehjem a.1 X 48 Rypefjord alderspensjonat a.1 X 49 Elvemo hybelbygg a.1 X 50 Storgata 6, Nissenbygget a.4 51 Bohus- Henriksen, Havnegata a.4 52 Rema 1000/Hauan Ford a.4 53 Sandøybotn skole, leirskole a.3 X

5 54 Odd Fellow-bygget a.4 55 Ridesenteret a.4 56 Flerbrukshallen i Seilmakerveien a.4 57 Brakkerigg på Melkøya a.2 58 Statoils tunnel, mellom Melkøya og Kvaløya a.5 58 Hammerfest eiendom, omsorgsboliger a.1 59 Norske Shell, tankanlegg, Stornes b.3 60 Fuglenesveien 82-88, bensinstasjon og byggvarehandel b.3 61 Ingebrigtsen bil og karosseriverksted b.1 62 Sjøgren og Sønner b.1 63 Lagerbygg i Verkstedveien b.1 64 Postterminal i Risvågveien b.1 65 FFR-verkstedet b.1 66 Hammerfest Maritime Service, Slippen b.1 67 Lager Sørøysund eiendom i Meridiangata b.1 68 Hammerfest kommune verksted i Repslagerveien b.1 69 Haugens Bilforretning as/ esso b.3 70 Bjarne Hay autoverksted b.1 71 Kraftstasjonen i Tunnelbakken b.2 72 Helsehuset b.1 X 73 Norges Bank b.1 74 Hammerfest Rådhus b.2 X 75 Havneterminalen b.1 X 76 Telenor automatsentral, Storgata b.2 77 Trygde og sosialkontoret b.1 78 Finnmark Dagblad b.1 79 Statoilstasjonen i Rypefjord b.3 80 Hammerfest vannverk b.2 81 Bunker oil i Fiskerihavna b.3 82 Norsk Helikopter, lufthavna b.1 83 Hammerfest Auto b.1 84 Polarbase AS kassefabrikk b.1 85 Posthuset i Parkgata b.1 86 Bloch AS, Storsvingen b.1 87 Justisbygget a.2.4/b.2 88 Sjøgata 6 8, (Fotoco-bygget) b.1 89 Tyven automatsentral b.2 90 Storfjellet automatsentral b.2 91 Shell bensinstasjon i Storsvingen, camping, motell og a.2/b.3 asylmottak 92 Hammerfest Fiskeribase b.1 93 Norway Seafood, (Polarbaseomr.) b.1 94 Verksted/lager i Hønseby b.1 95 Hammerfest el.verk adm.bygg b.2 96 Kransvikveien 5, lager (tidligere Univest) b.1 97 Stolt Seafarm, lakseslakteri, (Polarbaseomr.) b.1 98 Hammerfest Sentralfryselager, (Polarbaseomr.) b.1 99 Marinor b Forsølbruket b Finbakst a/s b Leirvika industrier 103 Giæver Fiskebruk, Kårhamn b.1

6 104 Johan Kvalsvik, fiskebruk i Akkarfjord, brygger og pakkhus b Kvalsvik fiskeindustri, Akkarfjord b Indrefjord kapell b Katolske kirke C X 108 Metodistkirken C 109 Adventistkirken C 110 Hammerfest kirke og kapell C 111 Gjenreisingsmuseet C X 112 Brakkerigg/ hotell på Melandet a Brakkerigg Industrigata 7 a.2 14 bygninger 113 Storvannnsveien 98, hesteskoblokka. 114 Panorama blokk 1 og 2 i Storgata 115 Oasen blokker i Baksalen Oversikten sendes DSB Som innstillingen med tillegg av kryss i 58 b og 80 enstemmig vedtatt. Styret for Miljø og Utvikling vedtar i hht. lov om vern mot brann, eksplosjon m.v. s 13, at følgende bygninger er registrert som særskilte brannvernobjekter og at det i hht. samme lov og paragraf skal utføres tilsyn i dem: Nr. Objektes navn Objekt type Kom. bygg 1 Forsøl skole, barnehage og grendehus a.3 X 2 Reindalen skole a.3 X 3 Prærien barnehage a.3 4 Reindalen skole(båthuset) a.3 X 5 Fuglenes skole, blokk I og II a.3 X 6 Hammerfest videregående skole, gymnaset a.3 7 Hammerfest videregående skole, a.3 yrkesfaglig studieretning 8 Håja barnehage a.3 9 Mylingen barnehage a.3 X 10 Finnmark sykepleierhøgskole a.3 11 Hammerfest pensjonærhjem a.1 X 12 Hammerfest sykehus a.1 13 Breilia-Storvannet skole a.3 X 14 Nissenskogen barnehage a.3 X 15 Tyven barnehage a.3 16 Radioen barnehage a.3 X 17 Røverhiet barnehage a.3 18 Baksalen skole a.3 X 19 Elvetun barnehage a.3 X 20 Elvetun skole a.3 X 21 Fjordtun skole a.3 X 22 Rypefjord barnehage a.3 X 23 Breidablikk barnehage a.3 X 24 Kårhamn skole a.3 X 25 Akkarfjord skole og barnehage a.3 X

7 26 Isbjørnhiet barnehage a.3 27 Daltun skole, Hønseby a.3 X 28 Lufthavnterminalen a.4 X 29 Hybelbygg Hammerfest Videregående skole a.3 30 Isbjørnhallen a.4 X 31 Turistua a.2 32 Skytterhuset hotell a.2 33 Strandgt. 62, Hammerfest Brygge a.4 34 Mega, Ideel, Apoteket a.4 35 Hammerfest kino a.4 X 36 Hammerfest Quality hotel a.2 37 St. Elisabeth Eiendom, Strandgt. 53 a.2 38 G. Hagen a.5 39 Biblioteket a.4 40 Labyrinten a.4 41 Håja hotell a.2 42 Folkets hus, Pomoren, Shanty, a.2 43 Bootleg, Ungdommens hus a.4 X 44 Rica Hotel a.2 X 45 Barnehage i Rypefjord a.3 X 46 Breidablikkhallen a.4 X 47 Rypefjord Sykehjem a.1 X 48 Rypefjord alderspensjonat a.1 X 49 Elvemo hybelbygg a.1 X 50 Storgata 6, Nissenbygget a.4 51 Bohus- Henriksen, Havnegata a.4 52 Rema 1000/Hauan Ford a.4 53 Sandøybotn skole, leirskole a.3 X 54 Odd Fellow-bygget a.4 55 Ridesenteret a.4 56 Flerbrukshallen i Seilmakerveien a.4 57 Brakkerigg på Melkøya a.2 58 Statoils tunnel, mellom Melkøya og a.5 Kvaløya 58 Hammerfest eiendom, omsorgsboliger a.1 X 59 Norske Shell, tankanlegg, Stornes b.3 60 Fuglenesveien 82-88, bensinstasjon og b.3 byggvarehandel 61 Ingebrigtsen bil og karosseriverksted b.1 62 Sjøgren og Sønner b.1 63 Lagerbygg i Verkstedveien b.1 64 Postterminal i Risvågveien b.1 65 FFR-verkstedet b.1 66 Hammerfest Maritime Service, Slippen b.1 67 Lager Sørøysund eiendom i Meridiangata b.1 68 Hammerfest kommune verksted i b.1 Repslagerveien 69 Haugens Bilforretning as/ esso b.3 70 Bjarne Hay autoverksted b.1 71 Kraftstasjonen i Tunnelbakken b.2 72 Helsehuset b.1 X 73 Norges Bank b.1 74 Hammerfest Rådhus b.2 X 75 Havneterminalen b.1 X 76 Telenor automatsentral, Storgata b.2 77 Trygde og sosialkontoret b.1 78 Finnmark Dagblad b.1 79 Statoilstasjonen i Rypefjord b.3 80 Hammerfest vannverk b.2 X 81 Bunker oil i Fiskerihavna b.3

8 82 Norsk Helikopter, lufthavna b.1 83 Hammerfest Auto b.1 84 Polarbase AS kassefabrikk b.1 85 Posthuset i Parkgata b.1 86 Bloch AS, Storsvingen b.1 87 Justisbygget a.2.4/b.2 88 Sjøgata 6 8, (Fotoco-bygget) b.1 89 Tyven automatsentral b.2 90 Storfjellet automatsentral b.2 91 Shell bensinstasjon i Storsvingen, a.2/b.3 camping, motell og asylmottak 92 Hammerfest Fiskeribase b.1 93 Norway Seafood, (Polarbaseomr.) b.1 94 Verksted/lager i Hønseby b.1 95 Hammerfest el.verk adm.bygg b.2 96 Kransvikveien 5, lager (tidligere b.1 Univest) 97 Stolt Seafarm, lakseslakteri, b.1 (Polarbaseomr.) 98 Hammerfest Sentralfryselager, b.1 (Polarbaseomr.) 99 Marinor b Forsølbruket b Finbakst a/s b Leirvika industrier 103 Giæver Fiskebruk, Kårhamn b Johan Kvalsvik, fiskebruk i Akkarfjord, b.1 brygger og pakkhus 105 Kvalsvik fiskeindustri, Akkarfjord b Indrefjord kapell b Katolske kirke C X 108 Metodistkirken C 109 Adventistkirken C 110 Hammerfest kirke og kapell C 111 Gjenreisingsmuseet C X 112 Brakkerigg/ hotell på Melandet a Brakkerigg Industrigata 7 a.2 14 bygninger 113 Storvannnsveien 98, hesteskoblokka. 114 Panorama blokk 1 og 2 i Storgata 115 Oasen blokker i Baksalen Oversikten sendes DSB PS 058/05 Tertialrapport - 1. tertial 2005 Tertialrapport 1. tertial 2005 tas til etterretning. Hammerfest, den 26. mai 2005 Som saksbehandlers innstilling. Bjørg Kippersund plansjef

9 Hammerfest, den Dagny Haga Som innstillingen enstemmig vedatt. Tertialrapport 1. tertial 2005 tas til etterretning. PS 059/05 Søknad om dispensasjon for oppføring av garasjer - Fuglenesveien Det faste utvalg for plansaker finner ikke å kunne gi dispensasjon fra reguleringsplan RV 94 parsell Storelva Rossmollgata, for å kunne bygge garasjer på parkeringsplass P3. Dette fordi det ikke foreligger særlige grunner nok for å kunne gi dispensasjon. Hammerfest, den Sektorleders innstilling: Saksbehandler innstilling tiltres Hammerfest, den Saksbehandler innstilling tiltres Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt. Bjarne Hammervoll Avd.ing. Odd Edvardsen Sektorleder Dagny Haga Det faste utvalg for plansaker finner ikke å kunne gi dispensasjon fra reguleringsplan RV 94 parsell Storelva Rossmollgata, for å kunne bygge garasjer på parkeringsplass P3. Dette fordi det ikke foreligger særlige grunner nok for å kunne gi dispensasjon. PS 060/05 Dispensasjon - bruksendring av en del av bolig i Kvartsveien Det faste utvalg for plansaker vedtar at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplan for Indrefjorddalen, for at eksisterende redskapsbod skal kunne tas i bruk som garasje i Kvartsveien 9. Dette fordi det ikke foreligger særlige grunner for å kunne gi dispensasjon.

10 Hammerfest, den Sektorleders innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres Hammerfest, den Saksbehandlers innstilling tiltres Bjarne Hammervoll Avd.ing Odd Edvardsen Sektorleder Hammerfest, den Dagny Haga John Wahl fremmet på vegne av AP følgende endring: Ordlyden ikke strykes i første setning. Begrunnelsen er at bygningsarealet ikke økes. Siste setning strykes. Votering: Innstillingen 1 stemme og 10 stemmer for AP s forslag. Det faste utvalg for plansaker vedtar at det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Indrefjorddalen, for at eksisterende redskapsbod skal kunne tas i bruk som garasje i Kvartsveien 9. Begrunnelsen er at bygningsarealet ikke økes. Roger Bloch erklærte seg innhabil og fratrådte møte. 10 representanter (av 11) til stede. PS 061/05 Dispensasjon - bygging av hytte på Skippernes, Gnr.4 Bnr.8 Saksbehandlers innstilling: Det faste utvalg for plansaker vedtar, i medhold av Pbl 7, at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og fra plan- og bygningslovens 17-2, for bygging av en hytte på eiendommen Skibenes Gnr.4 Bnr.8 på Skippernes, i tråd med søknaden. Tillatelsen gis på de vilkår Landbruksmyndighetene i Hammerfest har satt. Begrunnelse for vedtaket er at ingen av høringspartnerne er negativ til denne søknad, og at det i rullering av kommuneplanens arealdel blir lagt opp til å kunne bygge hytter i området. Hammerfest, den Etatsjefs innstilling: Hammerfest, den Jan Wiggo Pedersen Avd.ing Odd Edvardsen sektorleder Hammerfest, den

11 Dagny Haga Som innstillingen enstemmig vedtatt. Det faste utvalg for plansaker vedtar, i medhold av Pbl 7, at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og fra plan- og bygningslovens 17-2, for bygging av en hytte på eiendommen Skibenes Gnr.4 Bnr.8 på Skippernes, i tråd med søknaden. Tillatelsen gis på de vilkår Landbruksmyndighetene i Hammerfest har satt. Begrunnelse for vedtaket er at ingen av høringspartnerne er negativ til denne søknad, og at det i rullering av kommuneplanens arealdel blir lagt opp til å kunne bygge hytter i området. Roger Bloch tiltrådte møte. 11 representanter (av 11) til stede. Solbjørg Mikkelsen erklærte seg innhabil og fratrådte møte. 10 representanter (av 11) til stede. PS 062/05 Dispensasjon- oppføring av bygg i 6 etasjer i Parkgata 4. Det faste utvalg for plansaker vedtar at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplan for Hammerfest Sentrum, for oppføring av bygg i 6 etasjer i Parkgata 4. Dette fordi det ikke foreligger særlige grunner for å kunne gi dispensasjon. Hammerfest, den Sektorleders innstilling: Hammerfest, den Bjarne Hammervoll Avd.ing. Odd Edvardsen Sektorleder Hammerfest, den Dagny Haga Som innstillingen enstemmig vedtatt. Det faste utvalg for plansaker vedtar at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplan for Hammerfest Sentrum, for oppføring av bygg i 6 etasjer i Parkgata 4. Dette fordi det ikke foreligger særlige grunner for å kunne gi dispensasjon.

12 Solbjørg Mikkelsen tiltrådte møte. 11 representanter (av 11) til stede. PS 063/05 Godkjenning av protokoll fra møte i MU Protokoll fra møte i MU den godkjennes. Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte i MU den godkjennes. Svanhild Moen formannskapssekretær Sektorleder Odd Edvardsen besvarte spørsmålet fra Reidar Johansen (SV) om fylling i Mollafjæra. Rådman Dagny Haga besvarte spørsmålet fra Snorre Sundquist (AP) om behov for flere parkeringsplasser ifm. vegarbeidet i sentrum. Møte slutt: Rett utskrift:

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Tom Mortensen

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 Møteprotokoll Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Snorre

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

8 representanter (av 9) til stede. Kristine Jørstad Bock ankom 14.05. 9 representanter (av 9) til stede.

8 representanter (av 9) til stede. Kristine Jørstad Bock ankom 14.05. 9 representanter (av 9) til stede. Hammerfest kommune Møteprotokoll 13/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 28.10.04 Tidspunkt: Kl. 14:00 Fra AP: Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock (ankom 14.05), Tom Mortensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 052/04 til og med 053/04.

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 052/04 til og med 053/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2004 Tidspunkt: 8:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Hanne Husvik, Tone

Detaljer

Rektor Arve Paulsen orienterte om utbyggingsprosjektet ved Fuglenes skole.

Rektor Arve Paulsen orienterte om utbyggingsprosjektet ved Fuglenes skole. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 09.03.06 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine Jørstad

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg, Gjenreisningsmuseet Dato: 24.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Jarle Edvardsen

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møteprotokoll 8/06 Utvalg: Møtested: Bystyresalen Dato: 20.11.2006 Tidspunkt: 12:00 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Hanne Husvik,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 24.11.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer