Vedtak: Sakslisten med saken 055/05 til og med 064/04 enstemmig godkjent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak: Sakslisten med saken 055/05 til og med 064/04 enstemmig godkjent."

Transkript

1 Hammerfest kommune Møteprotokoll 05/05 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Nestleder Wenche Stenvoll, Arnulf Arntzen (for Jarle Edvardsen), Ted Rune Paulsen (for Frank Hansen), Yngve Isaksen (for Trude Klaussen), Snorre Sundquist, Solbjørg Mikkelsen, John Wahl og, Bjørn D. Johansen (for Inger Jørstad). Fra Høyre/FRP: Grethe Anita Elverum og Roger Bloch. Fra SV: Reidar Johansen (for Sylvi Helgeland). Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Jale Edvardsen, Frank Hansen, Trude Klaussen, Inger Jørstad og Sylvi Helgeland. Fra varamedlemmer møtte i stede: Bjørn Dagfinn Johansen, Arnulf Arntzen, Ted Rune Paulsen og Yngve Isaksen og Reidar Johansen. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Dagny Haga, sektorleder Odd Edvardsen, arktitekt Kirsti Hansen, brannsjef Tor Ivar Eriksen, avd. ing. Bjarne Hammervoll, plansjef Bjørg Kippersund, avd. ing. Jan Wiggo Pedersen, spesialrådgiver Jens Are Breivik og resultatenhetsleder Einar Jensen. 11 representanter (av 11) til stede. Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen Formannskapssekretær Innkallingen enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten med saken 055/05 til og med 064/04 enstemmig godkjent. Sektorleder Odd Edvardsen orienterte i starten av møtet om prosessen og meklingen ifm. reingjerdet rundt byen. I tillegg orienterte han om Hoffmannsaken. Følgende spørsmål ble stilt: Reidar Johansen (SV) om en fylling i Mollafjæra. Snorre Sundquist (AP) om behov for flere parkeringsplasser ifm. vegarbeidet i sentrum. Spørsmålene besvares til slutt i møte.

2 PS 055/05 Reguleringsplan for Meland, første gangs behandling. Styret for Miljø og Utvikling vedtar i medhold av plan og bygningslovens 27-1 at forslag til reguleringsplan for Meland med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal punkt d) i kapittel IV Fellesbestemmelser fjernes. Planforslaget annonseres, og berørte parter tilskrives. Styret for Miljø og Utvikling understreker at byggeformålet herberge ikke gir rom for at det innenfor planområdet kan bygges ordinære boliger, og det vektlegges i den forbindelse at driftspersonell med fast bosted i Hammerfest skal være bosatt i byens øvrige boligområder. Hammerfest, den Etatsjefs innstilling: Hammerfest, den Kirsti Hansen planlegger Odd Edvardsen Sektorleder plan, kultur, utvikling Hammerfest, den Dagny Haga Reidar Johansen (SV)fremmet følgende tilleggsforslag: Styre for Miljø og Utvikling ber tiltakshaver legge til rette for parkering mht allmennhetens tilgjengelighet til friluftsområder. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Tilleggssforslag enstemmig vedtatt. Styret for Miljø og Utvikling vedtar i medhold av plan og bygningslovens 27-1 at forslag til reguleringsplan for Meland med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal punkt d) i kapittel IV Fellesbestemmelser fjernes. Planforslaget annonseres, og berørte parter tilskrives. Styret for Miljø og Utvikling understreker at byggeformålet herberge ikke gir rom for at det innenfor planområdet kan bygges ordinære boliger, og det vektlegges i den forbindelse at driftspersonell med fast bosted i Hammerfest skal være bosatt i byens øvrige boligområder.

3 Styre for Miljø og Utvikling ber tiltakshaver legge til rette for parkering mht allmennhetens tilgjengelighet til friluftsområder. PS 056/05 Søknad om fradeling av kommunal grunn for opparbeidelse av parkeringsplasser i Salsgata 41 -Salssida Borettslag. Styret for Miljø og Utvikling avslår søknad om avståelse av grunn ved Sikksakkveien og ved Gebhardt trappa mellom Salsgata 36 og 38, for opparbeidelse av parkeringsplasser. MU finner ikke å kunne godkjenne leie av parkeringsplasser i et planlagt bygg i Salsgata 45. Derfor godkjenner styret for Miljø og Utvikling at det innbetales et beløp for frikjøp av 9 parkeringsplasser. Dette i forbindelse med oppføring av tilbygg i Salsgata 41. Hammerfest, den Bjarne Hammervoll Avd.ing. Sektorleders innstilling: Hammerfest, den Odd Edvardsen Sektorleder Hammerfest, den Dagny Haga Som innstillingen enstemmig vedtatt. Styret for Miljø og Utvikling avslår søknad om avståelse av grunn ved Sikksakkveien og ved Gebhardt trappa mellom Salsgata 36 og 38, for opparbeidelse av parkeringsplasser. MU finner ikke å kunne godkjenne leie av parkeringsplasser i et planlagt bygg i Salsgata 45. Derfor godkjenner styret for Miljø og Utvikling at det innbetales et beløp for frikjøp av 9 parkeringsplasser. Dette i forbindelse med oppføring av tilbygg i Salsgata 41. PS 057/05 Revidering av særskilte brannobjekter i hht. Lov om vern mot brann 13 Styret for Miljø og Utvikling vedtar i hht. lov om vern mot brann, eksplosjon m.v. s 13, at følgende bygninger er registrert som særskilte brannvernobjekter og at det i hht. samme lov og paragraf skal utføres tilsyn i dem: Nr. Objektes navn Objekt type Kom. bygg 1 Forsøl skole, barnehage og grendehus a.3 X

4 2 Reindalen skole a.3 X 3 Prærien barnehage a.3 4 Reindalen skole(båthuset) a.3 X 5 Fuglenes skole, blokk I og II a.3 X 6 Hammerfest videregående skole, gymnaset a.3 7 Hammerfest videregående skole, yrkesfaglig studieretning a.3 8 Håja barnehage a.3 9 Mylingen barnehage a.3 X 10 Finnmark sykepleierhøgskole a.3 11 Hammerfest pensjonærhjem a.1 X 12 Hammerfest sykehus a.1 13 Breilia-Storvannet skole a.3 X 14 Nissenskogen barnehage a.3 X 15 Tyven barnehage a.3 16 Radioen barnehage a.3 X 17 Røverhiet barnehage a.3 18 Baksalen skole a.3 X 19 Elvetun barnehage a.3 X 20 Elvetun skole a.3 X 21 Fjordtun skole a.3 X 22 Rypefjord barnehage a.3 X 23 Breidablikk barnehage a.3 X 24 Kårhamn skole a.3 X 25 Akkarfjord skole og barnehage a.3 X 26 Isbjørnhiet barnehage a.3 27 Daltun skole, Hønseby a.3 X 28 Lufthavnterminalen a.4 X 29 Hybelbygg Hammerfest Videregående skole a.3 30 Isbjørnhallen a.4 X 31 Turistua a.2 32 Skytterhuset hotell a.2 33 Strandgt. 62, Hammerfest Brygge a.4 34 Mega, Ideel, Apoteket a.4 35 Hammerfest kino a.4 X 36 Hammerfest Quality hotel a.2 37 St. Elisabeth Eiendom, Strandgt. 53 a.2 38 G. Hagen a.5 39 Biblioteket a.4 40 Labyrinten a.4 41 Håja hotell a.2 42 Folkets hus, Pomoren, Shanty, a.2 43 Bootleg, Ungdommens hus a.4 X 44 Rica Hotel a.2 X 45 Barnehage i Rypefjord a.3 X 46 Breidablikkhallen a.4 X 47 Rypefjord Sykehjem a.1 X 48 Rypefjord alderspensjonat a.1 X 49 Elvemo hybelbygg a.1 X 50 Storgata 6, Nissenbygget a.4 51 Bohus- Henriksen, Havnegata a.4 52 Rema 1000/Hauan Ford a.4 53 Sandøybotn skole, leirskole a.3 X

5 54 Odd Fellow-bygget a.4 55 Ridesenteret a.4 56 Flerbrukshallen i Seilmakerveien a.4 57 Brakkerigg på Melkøya a.2 58 Statoils tunnel, mellom Melkøya og Kvaløya a.5 58 Hammerfest eiendom, omsorgsboliger a.1 59 Norske Shell, tankanlegg, Stornes b.3 60 Fuglenesveien 82-88, bensinstasjon og byggvarehandel b.3 61 Ingebrigtsen bil og karosseriverksted b.1 62 Sjøgren og Sønner b.1 63 Lagerbygg i Verkstedveien b.1 64 Postterminal i Risvågveien b.1 65 FFR-verkstedet b.1 66 Hammerfest Maritime Service, Slippen b.1 67 Lager Sørøysund eiendom i Meridiangata b.1 68 Hammerfest kommune verksted i Repslagerveien b.1 69 Haugens Bilforretning as/ esso b.3 70 Bjarne Hay autoverksted b.1 71 Kraftstasjonen i Tunnelbakken b.2 72 Helsehuset b.1 X 73 Norges Bank b.1 74 Hammerfest Rådhus b.2 X 75 Havneterminalen b.1 X 76 Telenor automatsentral, Storgata b.2 77 Trygde og sosialkontoret b.1 78 Finnmark Dagblad b.1 79 Statoilstasjonen i Rypefjord b.3 80 Hammerfest vannverk b.2 81 Bunker oil i Fiskerihavna b.3 82 Norsk Helikopter, lufthavna b.1 83 Hammerfest Auto b.1 84 Polarbase AS kassefabrikk b.1 85 Posthuset i Parkgata b.1 86 Bloch AS, Storsvingen b.1 87 Justisbygget a.2.4/b.2 88 Sjøgata 6 8, (Fotoco-bygget) b.1 89 Tyven automatsentral b.2 90 Storfjellet automatsentral b.2 91 Shell bensinstasjon i Storsvingen, camping, motell og a.2/b.3 asylmottak 92 Hammerfest Fiskeribase b.1 93 Norway Seafood, (Polarbaseomr.) b.1 94 Verksted/lager i Hønseby b.1 95 Hammerfest el.verk adm.bygg b.2 96 Kransvikveien 5, lager (tidligere Univest) b.1 97 Stolt Seafarm, lakseslakteri, (Polarbaseomr.) b.1 98 Hammerfest Sentralfryselager, (Polarbaseomr.) b.1 99 Marinor b Forsølbruket b Finbakst a/s b Leirvika industrier 103 Giæver Fiskebruk, Kårhamn b.1

6 104 Johan Kvalsvik, fiskebruk i Akkarfjord, brygger og pakkhus b Kvalsvik fiskeindustri, Akkarfjord b Indrefjord kapell b Katolske kirke C X 108 Metodistkirken C 109 Adventistkirken C 110 Hammerfest kirke og kapell C 111 Gjenreisingsmuseet C X 112 Brakkerigg/ hotell på Melandet a Brakkerigg Industrigata 7 a.2 14 bygninger 113 Storvannnsveien 98, hesteskoblokka. 114 Panorama blokk 1 og 2 i Storgata 115 Oasen blokker i Baksalen Oversikten sendes DSB Som innstillingen med tillegg av kryss i 58 b og 80 enstemmig vedtatt. Styret for Miljø og Utvikling vedtar i hht. lov om vern mot brann, eksplosjon m.v. s 13, at følgende bygninger er registrert som særskilte brannvernobjekter og at det i hht. samme lov og paragraf skal utføres tilsyn i dem: Nr. Objektes navn Objekt type Kom. bygg 1 Forsøl skole, barnehage og grendehus a.3 X 2 Reindalen skole a.3 X 3 Prærien barnehage a.3 4 Reindalen skole(båthuset) a.3 X 5 Fuglenes skole, blokk I og II a.3 X 6 Hammerfest videregående skole, gymnaset a.3 7 Hammerfest videregående skole, a.3 yrkesfaglig studieretning 8 Håja barnehage a.3 9 Mylingen barnehage a.3 X 10 Finnmark sykepleierhøgskole a.3 11 Hammerfest pensjonærhjem a.1 X 12 Hammerfest sykehus a.1 13 Breilia-Storvannet skole a.3 X 14 Nissenskogen barnehage a.3 X 15 Tyven barnehage a.3 16 Radioen barnehage a.3 X 17 Røverhiet barnehage a.3 18 Baksalen skole a.3 X 19 Elvetun barnehage a.3 X 20 Elvetun skole a.3 X 21 Fjordtun skole a.3 X 22 Rypefjord barnehage a.3 X 23 Breidablikk barnehage a.3 X 24 Kårhamn skole a.3 X 25 Akkarfjord skole og barnehage a.3 X

7 26 Isbjørnhiet barnehage a.3 27 Daltun skole, Hønseby a.3 X 28 Lufthavnterminalen a.4 X 29 Hybelbygg Hammerfest Videregående skole a.3 30 Isbjørnhallen a.4 X 31 Turistua a.2 32 Skytterhuset hotell a.2 33 Strandgt. 62, Hammerfest Brygge a.4 34 Mega, Ideel, Apoteket a.4 35 Hammerfest kino a.4 X 36 Hammerfest Quality hotel a.2 37 St. Elisabeth Eiendom, Strandgt. 53 a.2 38 G. Hagen a.5 39 Biblioteket a.4 40 Labyrinten a.4 41 Håja hotell a.2 42 Folkets hus, Pomoren, Shanty, a.2 43 Bootleg, Ungdommens hus a.4 X 44 Rica Hotel a.2 X 45 Barnehage i Rypefjord a.3 X 46 Breidablikkhallen a.4 X 47 Rypefjord Sykehjem a.1 X 48 Rypefjord alderspensjonat a.1 X 49 Elvemo hybelbygg a.1 X 50 Storgata 6, Nissenbygget a.4 51 Bohus- Henriksen, Havnegata a.4 52 Rema 1000/Hauan Ford a.4 53 Sandøybotn skole, leirskole a.3 X 54 Odd Fellow-bygget a.4 55 Ridesenteret a.4 56 Flerbrukshallen i Seilmakerveien a.4 57 Brakkerigg på Melkøya a.2 58 Statoils tunnel, mellom Melkøya og a.5 Kvaløya 58 Hammerfest eiendom, omsorgsboliger a.1 X 59 Norske Shell, tankanlegg, Stornes b.3 60 Fuglenesveien 82-88, bensinstasjon og b.3 byggvarehandel 61 Ingebrigtsen bil og karosseriverksted b.1 62 Sjøgren og Sønner b.1 63 Lagerbygg i Verkstedveien b.1 64 Postterminal i Risvågveien b.1 65 FFR-verkstedet b.1 66 Hammerfest Maritime Service, Slippen b.1 67 Lager Sørøysund eiendom i Meridiangata b.1 68 Hammerfest kommune verksted i b.1 Repslagerveien 69 Haugens Bilforretning as/ esso b.3 70 Bjarne Hay autoverksted b.1 71 Kraftstasjonen i Tunnelbakken b.2 72 Helsehuset b.1 X 73 Norges Bank b.1 74 Hammerfest Rådhus b.2 X 75 Havneterminalen b.1 X 76 Telenor automatsentral, Storgata b.2 77 Trygde og sosialkontoret b.1 78 Finnmark Dagblad b.1 79 Statoilstasjonen i Rypefjord b.3 80 Hammerfest vannverk b.2 X 81 Bunker oil i Fiskerihavna b.3

8 82 Norsk Helikopter, lufthavna b.1 83 Hammerfest Auto b.1 84 Polarbase AS kassefabrikk b.1 85 Posthuset i Parkgata b.1 86 Bloch AS, Storsvingen b.1 87 Justisbygget a.2.4/b.2 88 Sjøgata 6 8, (Fotoco-bygget) b.1 89 Tyven automatsentral b.2 90 Storfjellet automatsentral b.2 91 Shell bensinstasjon i Storsvingen, a.2/b.3 camping, motell og asylmottak 92 Hammerfest Fiskeribase b.1 93 Norway Seafood, (Polarbaseomr.) b.1 94 Verksted/lager i Hønseby b.1 95 Hammerfest el.verk adm.bygg b.2 96 Kransvikveien 5, lager (tidligere b.1 Univest) 97 Stolt Seafarm, lakseslakteri, b.1 (Polarbaseomr.) 98 Hammerfest Sentralfryselager, b.1 (Polarbaseomr.) 99 Marinor b Forsølbruket b Finbakst a/s b Leirvika industrier 103 Giæver Fiskebruk, Kårhamn b Johan Kvalsvik, fiskebruk i Akkarfjord, b.1 brygger og pakkhus 105 Kvalsvik fiskeindustri, Akkarfjord b Indrefjord kapell b Katolske kirke C X 108 Metodistkirken C 109 Adventistkirken C 110 Hammerfest kirke og kapell C 111 Gjenreisingsmuseet C X 112 Brakkerigg/ hotell på Melandet a Brakkerigg Industrigata 7 a.2 14 bygninger 113 Storvannnsveien 98, hesteskoblokka. 114 Panorama blokk 1 og 2 i Storgata 115 Oasen blokker i Baksalen Oversikten sendes DSB PS 058/05 Tertialrapport - 1. tertial 2005 Tertialrapport 1. tertial 2005 tas til etterretning. Hammerfest, den 26. mai 2005 Som saksbehandlers innstilling. Bjørg Kippersund plansjef

9 Hammerfest, den Dagny Haga Som innstillingen enstemmig vedatt. Tertialrapport 1. tertial 2005 tas til etterretning. PS 059/05 Søknad om dispensasjon for oppføring av garasjer - Fuglenesveien Det faste utvalg for plansaker finner ikke å kunne gi dispensasjon fra reguleringsplan RV 94 parsell Storelva Rossmollgata, for å kunne bygge garasjer på parkeringsplass P3. Dette fordi det ikke foreligger særlige grunner nok for å kunne gi dispensasjon. Hammerfest, den Sektorleders innstilling: Saksbehandler innstilling tiltres Hammerfest, den Saksbehandler innstilling tiltres Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt. Bjarne Hammervoll Avd.ing. Odd Edvardsen Sektorleder Dagny Haga Det faste utvalg for plansaker finner ikke å kunne gi dispensasjon fra reguleringsplan RV 94 parsell Storelva Rossmollgata, for å kunne bygge garasjer på parkeringsplass P3. Dette fordi det ikke foreligger særlige grunner nok for å kunne gi dispensasjon. PS 060/05 Dispensasjon - bruksendring av en del av bolig i Kvartsveien Det faste utvalg for plansaker vedtar at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplan for Indrefjorddalen, for at eksisterende redskapsbod skal kunne tas i bruk som garasje i Kvartsveien 9. Dette fordi det ikke foreligger særlige grunner for å kunne gi dispensasjon.

10 Hammerfest, den Sektorleders innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres Hammerfest, den Saksbehandlers innstilling tiltres Bjarne Hammervoll Avd.ing Odd Edvardsen Sektorleder Hammerfest, den Dagny Haga John Wahl fremmet på vegne av AP følgende endring: Ordlyden ikke strykes i første setning. Begrunnelsen er at bygningsarealet ikke økes. Siste setning strykes. Votering: Innstillingen 1 stemme og 10 stemmer for AP s forslag. Det faste utvalg for plansaker vedtar at det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Indrefjorddalen, for at eksisterende redskapsbod skal kunne tas i bruk som garasje i Kvartsveien 9. Begrunnelsen er at bygningsarealet ikke økes. Roger Bloch erklærte seg innhabil og fratrådte møte. 10 representanter (av 11) til stede. PS 061/05 Dispensasjon - bygging av hytte på Skippernes, Gnr.4 Bnr.8 Saksbehandlers innstilling: Det faste utvalg for plansaker vedtar, i medhold av Pbl 7, at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og fra plan- og bygningslovens 17-2, for bygging av en hytte på eiendommen Skibenes Gnr.4 Bnr.8 på Skippernes, i tråd med søknaden. Tillatelsen gis på de vilkår Landbruksmyndighetene i Hammerfest har satt. Begrunnelse for vedtaket er at ingen av høringspartnerne er negativ til denne søknad, og at det i rullering av kommuneplanens arealdel blir lagt opp til å kunne bygge hytter i området. Hammerfest, den Etatsjefs innstilling: Hammerfest, den Jan Wiggo Pedersen Avd.ing Odd Edvardsen sektorleder Hammerfest, den

11 Dagny Haga Som innstillingen enstemmig vedtatt. Det faste utvalg for plansaker vedtar, i medhold av Pbl 7, at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og fra plan- og bygningslovens 17-2, for bygging av en hytte på eiendommen Skibenes Gnr.4 Bnr.8 på Skippernes, i tråd med søknaden. Tillatelsen gis på de vilkår Landbruksmyndighetene i Hammerfest har satt. Begrunnelse for vedtaket er at ingen av høringspartnerne er negativ til denne søknad, og at det i rullering av kommuneplanens arealdel blir lagt opp til å kunne bygge hytter i området. Roger Bloch tiltrådte møte. 11 representanter (av 11) til stede. Solbjørg Mikkelsen erklærte seg innhabil og fratrådte møte. 10 representanter (av 11) til stede. PS 062/05 Dispensasjon- oppføring av bygg i 6 etasjer i Parkgata 4. Det faste utvalg for plansaker vedtar at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplan for Hammerfest Sentrum, for oppføring av bygg i 6 etasjer i Parkgata 4. Dette fordi det ikke foreligger særlige grunner for å kunne gi dispensasjon. Hammerfest, den Sektorleders innstilling: Hammerfest, den Bjarne Hammervoll Avd.ing. Odd Edvardsen Sektorleder Hammerfest, den Dagny Haga Som innstillingen enstemmig vedtatt. Det faste utvalg for plansaker vedtar at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplan for Hammerfest Sentrum, for oppføring av bygg i 6 etasjer i Parkgata 4. Dette fordi det ikke foreligger særlige grunner for å kunne gi dispensasjon.

12 Solbjørg Mikkelsen tiltrådte møte. 11 representanter (av 11) til stede. PS 063/05 Godkjenning av protokoll fra møte i MU Protokoll fra møte i MU den godkjennes. Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte i MU den godkjennes. Svanhild Moen formannskapssekretær Sektorleder Odd Edvardsen besvarte spørsmålet fra Reidar Johansen (SV) om fylling i Mollafjæra. Rådman Dagny Haga besvarte spørsmålet fra Snorre Sundquist (AP) om behov for flere parkeringsplasser ifm. vegarbeidet i sentrum. Møte slutt: Rett utskrift:

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.02.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06 Møteprotokoll 09/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.09.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 13.00 (innkallingen til kl. 12.00 var feil) Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

I forbindelse med behandlingen av sak 062/04 møtte lysdesigner Kristin Bredal, Oslo. Fra Hammerfest havnevesenet møtte havnekaptein Johan Hansen.

I forbindelse med behandlingen av sak 062/04 møtte lysdesigner Kristin Bredal, Oslo. Fra Hammerfest havnevesenet møtte havnekaptein Johan Hansen. Hammerfest kommune 1 Møteprotokoll 07/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.08.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Sak 025/06 Kostnader ved bygging av snøskjermer T3 til T9 i Fuglenesåsen.

Sak 025/06 Kostnader ved bygging av snøskjermer T3 til T9 i Fuglenesåsen. Møteprotokoll 02/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 21.02.06 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Fra konsulentfirma Byggtjeneste møtte Georg Liland Nytilsatte Plan og utviklingssjef Arild Johansen hospiterte på møte.

Fra konsulentfirma Byggtjeneste møtte Georg Liland Nytilsatte Plan og utviklingssjef Arild Johansen hospiterte på møte. Møteprotokoll 6/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.06.2006 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06 Møteprotokoll 12/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Svein A. Pedersen,

Detaljer

8 representanter (av 11) til stede. Solbjørg Mikkelsen fikk innvilget permisjon fra kl. 12.30 7 representanter (av 11) til stede.

8 representanter (av 11) til stede. Solbjørg Mikkelsen fikk innvilget permisjon fra kl. 12.30 7 representanter (av 11) til stede. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 19.06.2007 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, nestleder Wenche Stenvoll,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 01/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 01/07 Møteprotokoll 01/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.01.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen Formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 031/04 til og med 049/04.

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen Formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 031/04 til og med 049/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 5/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Formannskapssalen Dato: Onsdag 09.06.04 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 001/04 til og med 007/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 001/04 til og med 007/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 1/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.01.04 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2008 Tid: 10:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Frank Hansen møteleder AP Berit Hågensen Medlem AP Hans Mathias

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.08.2017 Tid: 09:00 11:45 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 02.09.2008 Tid: 10:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

Sakslisten/dagsorden: Den opprinnelige sakslisten har sakene 077/04 til og med 085/04.

Sakslisten/dagsorden: Den opprinnelige sakslisten har sakene 077/04 til og med 085/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Fra Hammerfest Turist A/S møtte Tormod Bartholdsen under behandling av sak 073/06.

Fra Hammerfest Turist A/S møtte Tormod Bartholdsen under behandling av sak 073/06. Møteprotokoll 7/06 Ekstraordinært møte Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.06.2006 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche

Detaljer

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 06/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 07.05.2007 Tidspunkt: Kl. 08:30 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist,

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.02.2011 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Berit Hågensen

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 27.04.2010 Tid: 09:00 10:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Jarle Edvardsen Leder AP Wenche Stenvoll

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 19.02.2013 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard

Detaljer

Fra Hammerfest havnevesnen møtte leder Roll Stiansen Fra Hammerfest Næringsinvest møtte Einar Næss og Jeanette Morland.

Fra Hammerfest havnevesnen møtte leder Roll Stiansen Fra Hammerfest Næringsinvest møtte Einar Næss og Jeanette Morland. Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/05 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: kommunestyresalen Dato: Tirsdag 20.09.05 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 25.10.2016 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.09.2014 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07 Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.04.2015 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 03/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.05.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.06.2009 Tid: 09:00 14.20 Faste medlemmer som møtte: Navn Jarle Edvardsen LEDER AP Wenche Stenvoll NESTL ankom kl 10:10

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Vedtak: Sakslista med sakene 015/06 og 024/05 enstemmig godkjent.

Vedtak: Sakslista med sakene 015/06 og 024/05 enstemmig godkjent. Møteprotokoll 3/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.02.06 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.10.2013 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent. Møteprotokoll 5/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Fra Stolt Seafarm møtte regionleder Knut Larsen og produksjonsleder Torgeir Nilsen.

Fra Stolt Seafarm møtte regionleder Knut Larsen og produksjonsleder Torgeir Nilsen. Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/05 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Møterom 1. etasje Dato: Tirsdag 10.05.05 Tidspunkt: Kl. 10:00 13.05 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.02.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 5/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 22.08.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

utregnet eiendomsskatt Vedtatt takst 2014: SKATTE- SATS

utregnet eiendomsskatt Vedtatt takst 2014: SKATTE- SATS EIENDOMMENS ADRESSE GNR BNR FNR SNR FINNMARKSEIENDOMMEN, DEL AV STRØMSNESHALVØYA CA 200.000 M2 15 1 0 0 20 000 000 7 prom 140 000 takst i takst ELVEOSET 1 15 19-119 0 0 1 896 000 7 prom 13 272 LEIRVIKBAKKEN

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2015 Tid: 09:00 12.:40 Faste medlemmer som møtte: Anne Grethe Pedersen Medlem FRP/KYST Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.01.2016 Tid: 09:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Andreas Gamst Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 22.01.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.10.2008 Tid: 11:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Bente Orvik

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 013/07 til og med 023/07. Sakene 015/07 og 019/07 er utsatt.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 013/07 til og med 023/07. Sakene 015/07 og 019/07 er utsatt. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.03.2017 Tid: 10:00 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.03.05 Tidspunkt: Kl. 18:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.03.05 Tidspunkt: Kl. 18:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.03.05 Tidspunkt: Kl. 18:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.04.2014 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 10:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 10:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 09/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 05.10.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 3/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder

Detaljer

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren.

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren. Møteprotokoll 11/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.09.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Alf E. Jakobsen Ordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 18.10.05 Tidspunkt: Kl. 10:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 18.10.05 Tidspunkt: Kl. 10:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 09/05 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 18.10.05 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 03.11.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.02.2015 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi

Detaljer

Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 088/04 til og med 100/04. Rådmannen utsatte sak 094/04 til neste møte.

Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 088/04 til og med 100/04. Rådmannen utsatte sak 094/04 til neste møte. Hammerfest kommune Møteprotokoll 10/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 26.10.04 Tidspunkt: Kl 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.06.2012 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen, endret fra 30.09.14 Dato: 01.10.2014 Tid: 10:0 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.09.2011 Tid: 09:00 10:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: John Wahl Medlem AP Berit Hågensen Medlem

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent. Møteprotokoll 7/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.10.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer:

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2006 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: varaordfører Kristine Jørstad Bock, Tom Mortensen (for ordfører Alf E.

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Rolf

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2013 Tid: 09:00 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Sara Myrvoll Medlem Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - kommunestyresalen, Dato: 31.10.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 23.02.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, kommunestyresalen Dato: 23.05.2012 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Erik Johannessen Leder AP Liv Mari

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.08.2009 Tid: 11:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 06.05.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: Kl. 09:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: Kl. 09:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 1/05 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Jarle Edvardsen Leder AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Jarle Edvardsen Leder AP Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.01.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Jarle Edvardsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 3/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Jorun Flåten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag 19.09.2005 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 Møteprotokoll Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Snorre

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Tom Mortensen

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 5/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.08.04 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer