SALTE. Nr 5. du har. Dersom. Massebrev. 25. oktober: Nyb. Dem. For. omøte sau. og du vil få. 8. april i år. og tok navnet. Salten Landbruksrådgiving

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALTE. Nr 5. du har. Dersom. Massebrev. 25. oktober: Nyb. Dem. For. omøte sau. og du vil få. 8. april i år. og tok navnet. Salten Landbruksrådgiving"

Transkript

1 SALTE EN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad Massebrev Nr 5 Oktober 2008 Markdager, kurs og møter: 21. og 24. oktober: Dem 25. oktober: Nyb Fra 30. oktober: Me 31. oktober 1/11: Bak Fra 3. november: For 4. og 5. november: Mil 13. november: Øk Dersom du har e-postadresse og mobiltelefon og i dag ikke får e-post eller sms fra oss, vil det si at vi ikke har fått registrert adressen/ /telefonnummeret ditt. Send oss en (ny) hilsen til og oppgi samtidig mobiltelefonnummeret. Så får vi oppdatert lista og du vil få rask melding om kurs, møter, markdager, fagstoff mm. på e-post, og av og til et varsel på sms. Styret i Salten landbruksrådgiving monstrasjonn av nedfellingsutstyr for husdyrgjødsel begynnerkurs autorisasjon i plantevern, obligatorisk dag edlemsmøter med tema gjødsling og miljøplan mm kekurs på Kjerringøy rnyelseskurs i Plantevern: Arrangeres flere steder ljøplankurs del 1 omøte sau De tre ringene Ytre-Salten forsøksring, Salten forsøksring og Sør-Salten Landbruksrådgivning slo seg sammen 8. april i år og tok navnet. Hovedorganisasjonen Landbrukets forsøksringer har også skiftet navn, og heter nå Norsk Landbruksrådgiving. Styrelederr i g er Svein Rekkedal, Strandå gård, 8093 Kjerringøy. Telefon Nestleder Arvid Savjord, Beiarn. Tel Styremedlemmer: o Bjørge Løvset, Meløy. Tel o Kåre Johs Brekke, Bodø (tidl Skjerstad) Tel o Tom Stormo, Saltdal. Tel o Øyvind Mevik, Gildeskål. Tel Statens Hus, 8002 Bodø Telefon side 1 Gammelveien 31, 8150 Ørnes Telefon: E-post: no

2 Ansatte i : (tel ) som har kontor på Ørnes (tel ) som har kontor i Bodø. Kontor i Beiarn: Nærmiljøsentralen på Trones. Betjenes når vi er i Beiarn. Begge betjener alle kommunene Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Fauske, Saltdal og Sørfold. Litt info fra ringlederne / rådgiverne: Ny organisasjon fra 8. april nå Landbruksrådgiving i stedet for forsøksring. Vi har også hatt tittelen ringledere, men er anbefalt av moderorganisasjonen (som har skiftet navn til Norsk Landbruksrådgiving tidligere Landbrukets forsøksringer) om å skifte tittel til rådgivere. Og det er vel også slik at vi nå vesentlig driver med rådgiving og ikke forsøksvirksomhet. Nordlands eneste forsøksgård som ligger på Vågønes (Planteforsk deretter Bioforsk) har flyttet det meste av aktiviteten til Mørkved og nye kontorlokaler. Og disponerer litt areal igjen på den gamle gården hvor det drives noen få forsøksfelt, i løpet av 2009 avsluttes siste foringsforsøk, da er det foreløpig ingen friske satsingskroner på forsøk i Nordland. Graminor driver med sortsforedling og var tidligere en del av Planteforsk. Nå vet heller ingen om det fortsatt blir satsing på å finne gode grassorter for Nordland, og de er også avhengige av drift på Vågønes.. Bodin gård lider også en uviss skjebne som melkeprodusent, og nå ønsker departementet å se på bruken av begge de store gårdsbrukene samlet. Vi i er nå nesten helt ferdige med å ta ut årets jordprøver. Det har vært utrolig flott å vandre i verdens flotteste natur med sol fra klar himmel nesten hver dag. De av medlemmene som har jordprøver fra 2002 og tidligere har fått besøk. Og prøvene er for det meste videresendt til analyse på laboratoriet Analycen på Ås. Ellers har PCen til Anne Marit avgått en stille, rask død. Heldigvis etter at alle dokumenter var kopiert og sendt en ekstern server som vi begge to jobber på nå. Da er det også lettvint når vi er på kontoret på Nærmiljøsentralen i Beiarn med trådløst nettverk å koble seg opp på Internett og finne bl.a gjødselplanprogrammet. I høst satser vi på å møte så mange som mulig av dere medlemmer på småmøter om gjødsling og miljøplan med mer. Og for de av dere som trenger fornyelse eller et nybegynnerkurs i plantevern er det satt opp flere alternativer. Bortsett fra den obligatoriske dagen på nybegynnerkurset: Den er bare lørdag 25. oktober. Vi har også to Miljøplankurs for de som ikke har kommet i gang med fargelegging av miljøplankart, notering på tiltaksplaner, avfallsplan, sprøyteplan og utfylling av sjekklista med mer. Gjødselplanlegging: Vi har allerede laget noen planer for de som ville kjøpe gjødsel før 1. oktober. Nå har Felleskjøpet brutt forhandlingen med Yara, og vi vet ikke hvordan det utfallet vil bli mht ny prisfastsetting hvis/når de kommer til en enighet. Felleskjøpet har handlet gjødsel i Russland, ganske utradisjonelle gjødseltyper. Vi jobber nå på en felles gjødselplan på serveren. Vi vil bruke høsten og vinteren til å bli ajour, og håper at vi får digitalisert mange gårdskart. Det er litt avgjørende for å kunne jobbe med gjødselplanlegging begge to fra ulike kontor. Nye jordanalyser kommer forhåpentligvis i god tid før nyttår. Dersom du trenger et gjødselråd, gjødselplan eller andre ting du vil diskutere av landbruksfaglige ting: Ring Line på (bortsett fra onsdager) eller Anne Marit på Hilsen Line og Anne Marit Statens Hus, 8002 Bodø side 2 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

3 NYBEGYNNERkurs i plantevern Under forutsetning av nok påmeldte arrangerer vi et 12 timers nybegynnerkurs over to lørdager på til sammen 12 timer. Har du behov for autorisasjon i plantevern, dvs å kunne bruke plantevernmidler i jobbsammenheng - utover hobbypreparater, da må du ha gjennomført et nybegynnerkurs og bestå eksamen. Kurset går over to dager hvorav den første er obligatorisk. Det blir en utedag med praktisk åkersprøytebruk og kjøretest. Samt hovedvekt på helse og miljø. Lørdag 25. oktober: Obligatorisk dag i Valnesfjord Lørdag 15. november: Teori, kurssted Bodø* *Du kan ta dag to sammen med de som trenger fornyelse enten i Beiarn eller på Ørnes, se fornyelseskurs under. Begge kursdager starter klokka og varer i hhv 5 og 7 skoletimer. Kurspris medlem inkl. enkel servering: kr 1.350,- Kurspris ikke-medlem: kr 1.950,- Eksamensavgift: kr 100,- Bøker må du bestille selv fra Tun forlag, enten via nettet på eller via telefon Grunnboka koster kr 269,- og arbeidsbok kr 108,- Frakt kr 67,-. Tar 1 uke. Bok kan du låne hos en kollega som har tatt kurs de siste to årene. Påmelding: på telefon eller e-post så snart som mulig frist 21. oktober. Obligatorisk fornyelseskurs for autorisasjon i plantevern Trenger du kurset, må du melde deg på ved å ringe eller eller sende en e-post til Kurset er obligatorisk, så for de av dere som fortsatt ønsker å bruke plantevernmidler og har et sertifikat som har gått ut eller går ut i er det bare å finne det beste alternativet mht tidspunkt og sted. Eksamen 1 time forestås av landbrukskontoret ca to uker etter kurset. Alle må ha nyere bøker enn det som ble brukt for 10 år siden. Men du har kanskje en nabo du kan låne ei ny bok av? Kurspris inkl. enkel servering: kr 725,- Kurspris ikke-medlem: kr 1.150,- Kurspris ekstra familiemedlem (medlem): kr 385,- Eksamensavgift: kr 100,- Bøker må du bestille selv fra Tun forlag, enten via nettet på eller via telefon Grunnboka koster kr 269,- og arbeidsbok kr 108,- Frakt kr 67,-. Tar 1 uke. Bok kan du låne hos en kollega som har tatt kurs de siste to årene. Boka brukes på eksamen! Vi arrangerer kurset tre steder under forutsetning at vi får nok deltakere: Beiarn: 3. og 13. november på kveldstid Ørnes: 6. og 12. november på kveldstid Bodø: Lørdag 15. november fra klokka Påmelding: på telefon / eller e-post Påmeldingsfrist: snarest, innen 1 uke før kursstart. Statens Hus, 8002 Bodø side 3 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

4 Markdag i husdyrgjødselspredning Tid og sted: Tirsdag 21. oktober kl på Godøynes (Storteig) Fredag 24. oktober kl på Reipå (Knut Even Bjørklund) Program: I samarbeid med Eiksenteret i Bodø og Felleskjøpet arrangerer vi to markdager med demonstrasjon av Joskin husdyrgjødselnedfeller (Eik) og forslag til lagringssystemer for husdyrgjødsel (FK). Å utnytte bondens gull husdyrgjødsla - på en best mulig økonomisk og miljømessig måte, er hyperaktuelt nå med kommende krav fra miljømyndigheter - og med høge gjødselpriser er det enda viktigere å klare å lagre gjødsla for å bruke den i vekstsesongen. Joskin: Slepeskonedfeller skjærer 2-3 cm ned i bakken og slipper gjødsel og oksygen rett ned til planterøttene. Arbeidsbredde fra 3,1 m 7,74 m. Maskinen selges i hele Europa og er en nedfeller som de aller fleste kan bruke. Krever svært lite motorkraft: Artikkel i Norsk Landbruk om bl.a Joskin nedfeller er scannet og lagt ut av Vesterålen landbrukstjenester og finnes under denne linken: 2&&Itemid=82 Servering av kjeks og kaffe. Alle ønskes hjertelig velkommen til en ekte skjitdag! 2 nybegynnerkurs: Miljøplan trinn I Kurs 1: Tid: Tirsdag 4. november kl Sted: Nærmiljøsentralen på Trones i Beiarn Kurs 2: Tid: Onsdag 5. november kl Sted: Bodø, møterom ved kontoret i Statens Hus Vi arrangerer kurs i Miljøplan trinn I for nybegynnere, de som i dag ikke har Miljøplan. Vi tegner og fargelegger kart, fyller ut sjekkliste og skriver på tiltaksplaner, avfallsplan og sprøyteplan. Starter på grunnlaget for å lage gjødselplan. Deltakeravgift kr 250,- ( kr 450,- for ikke-medlemmer) Servering av kaffe, te og kjeks Påmelding: Innen mandag 3. november klokka 12 på telefon eller Statens Hus, 8002 Bodø side 4 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

5 Miljøplan et verktøy for registrering, planlegging og dokumentasjon av miljøhensyn knyttet til jordbruksdrifta. Alle gårdsbruk / foretak må ha sin egen Miljøplan trinn 1 Hva slags dokumenter skal den inneholde? 1. Kart over arealet du disponerer som viser teigene du høster, med arealet på hvert enkelt skifte med navn/nummer. 2. Jordprøver tatt i forhold til kartet, skal ikke være eldre enn 8 år 3. Miljøplankart: Fargelagt kart som viser skifteinndeling og avmerking av miljøverdier og miljøutfordringer. Til dette kartet hører det med tilleggsskjema: Ett over biologisk mangfold, ett over erosjon og næringsavrenning og ett over kulturminner og kulturmiljøer. Det finnes gode veiledningshefter til disse. 4. Gjødselplan basert på jordprøver knyttet til gårdskartet. Årlig plan. 5. Avfallsplan husk å få kvittering også for det avfallet som er gratis å levere. 6. Plantevernplan dersom det blir brukt plantevernmidler på foretaket 7. Sjekkliste fylles ut innen 15/11 for hvert år. Mottas annethvert år fra SLF. Ligger tilgjengelig på nettet. Disse dokumentene skal du oppbevare på foretaket, de skal ikke sendes inn. Alt skal oppdateres etter hvert, og skal være à jour ved kontroll. Småmøter / gjødselplankafeer i høst Alle medlemmer ønskes velkommen til småmøter/gjødselplankafeer. Du møter der det passer deg best, uavhengig av kommunetilknytning. Bare husk å melde deg på. Program: Gjødsling. Nye gjødselslag erstatter en del av de mest brukte typene. Hvordan påvirker dette gjødslinga på ditt bruk? Oppjustering av MILJØPLAN, bl.a. gjennomgang av sjekklista med frist for utfylling 15/11, utfylling av Skiftenoteringsskjema for ny gjødselplan, avfallsplan, plantevernplan mm. Tonnvareselger i Felleskjøpet Rasmus Skjervagen møter der han har anledning, det samme gjør ansatte på landbrukskontorene. Dag Dato Klokka Sted Sted /Vert Kommune Torsdag 30. okt Grønøy Stian Myrvang Meløy Mandag 3. nov Rognan Rådhuset Saltdal Torsdag 6. nov Straumen Rådhuset Sørfold Onsdag 12. nov Fauske Administrasjonsbygget, Fauske kantina Torsdag 13. nov Misvær Kommunehuset i Bodø Misvær Fredag 14. nov Trones Nærmiljøsentralen Beiarn Flere møter kan være aktuelt seinere, gi innspill for tema, tid og sted. PÅMELDING på telefon eller / e-post OBS: Mangler du kart og / eller Skiftenoteringsskjema: Ta kontakt med oss i GOD TID, eller be landbrukskontoret om en kartutskrift, de har gode kartprogram. Enkel servering av kaffe, juice og kjeks på alle møtene. Alle ønskes vel møtt! Statens Hus, 8002 Bodø side 5 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

6 Vurderer du å legge om til Økologisk produksjon? Vil du ha et uforpliktende Gratis Første Råd (GFR) eller OGFR?? Har du lyst til å være med på økomøter i løpet av året eller være med i ei dyrkingsgruppe? Ring Anne Marit på telefon Åpent infomøte om Økologisk sau: Noe som passer for deg? Dato: Torsdag 13. november klokka: Sted: Kommunehuset i Misvær ØKOLOGISK: Flere gårdbrukere har det siste året vurdert omlegging til økologisk sau. Hvilke muligheter finnes lar det seg gjøre uten store omkostninger å gå fra konvensjonell til økologisk produksjon? Vi ser på et par eksempler og vurderer mulige løsninger. Hva står i DEBIOs regelverk og forskrifter hva kreves for å legge om drifta til økologisk? Hvilken økonomi er det mulig å oppnå med økologisk drift sammenlignet med konvensjonell? Ingen påmelding til dette møtet, arrangeres etter småmøtet i samme lokaler. Enkel servering. Dyrkingsgruppe: Har du lyst til å møte andre økointeresserte bønder for å kunne lære eller utveksle erfaring? Vi planlegger å møtes et par ganger til før nyttår. Dette møtet støttes av økomidler fra Norsk Landbruksrådgiving. Kjøp og salg fra medlemmene Dersom du ønsker å kjøpe, leie eller selge landbrukssaker, kan du ringe eller sende en e-post til oss. I tillegg til at vi har det med i medlemsbladet, legges annonsen også ut på websiden til forsøksringene i Nord Norge. Send gjerne med bilde av salgsobjektet. Sjekk Internett Til salgs: Rundballer til salgs Store rundballer fra 1. slått, 8 lag plast. Unni Edvardsen, Valnesfjord, tlf Doff - gjødselvogn, 3 tonn, 500 hjul med aksling modell i god stand. Bodil Lundbakk, Nes i Valnesfjord, tel Statens Hus, 8002 Bodø side 6 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

7 Bakekurs på Kjerringøy i vedfyrt steinovn Kurset arrangeres med støtte av EB-kursmidler Kjerringøy ligger tre mil nord for Bodø i Nordland fylke. Vi vil prøve å organisere felles transportt fra byen og til Kjerringøy. Fergetider finner du på www. hurtigruten.no velg sambandet Festvåg-Misten. Fredag; Fra Festvåg og Lørdag: Fra Misten og Kursinstruktør Astrid Olsen sammen med mannen Oddbjørn og flotte, nystekte steinovnsbrød Kom og bli med på bakekurs på Kjerringøy! I mai ble Markens Grøde - ysterikafeen ferdigstilt. Nybygget til ekteparet Astrid og Oddbjørn Olsen huser, i tillegg til ysteri og ostelager, kjøkken for videreforedling av gårdens og naturens produkter på Kjerringøy. Her er også et eget bakerrom. Astrid har bakt siden hun var en nevee stor, men har først det siste året blitt innvidd i kornets og melets hemmeligheter. All bakst blir produsert av økologisk mel, og stekt i vedfyrt steinovn. Astrid er opptatt av at man skal ta hensyn til råvarenes kvaliteter og utvikle god mat uten bruk av tilsetningsstoffer. Når det bakes speltbrød, er disse av ren økologisk spelt, uten innsalg av hvetemel. Litt mer stoff f om Kjerringøy finner du på /www.ekteeventyr.no Kursinstruktør: Astrid Olsen er gårdbruker og mangesysler på Kjerringøy. Hun er utdannet agronom, men har opparbeidet seg kompetanse innen mange andre fagfelt. Kompetanse som er nyttig å ha for den som bor i ei bygd. Tid: Fredag 31/10 fra Lørdag 1/11 til kl Sted: Kjerringøy Pris: Kroner Påmeldingsfrist: 27. okt 1.800,- a kl l tober, først til mølla Statens Hus, 8002 Bodø Telefon side 7 Gammelveien 31, 8150 Ørnes Telefon: E-post: no

8 Kursnavn: Formål: Målgruppe: Forkunnskaper: Omfang: Innhold: Kursavgift: Tidspunkt: Arrangør: Kursinstruktør: Kontaktperson: Samarbeidsparter: Kurssted: Påmeldingsadresse: Påmeldingsfrist: Betaling: Baking i steinovn Lære seg kunsten å bake ulike bakverk i vedfyrt steinovn, valg av råvarer, meltyper, metoder for vellykket bakst. Alle med interesse for baking av gjærbakst Ingen Kursbeskrivelse Fredag ettermiddag - kveld og lørdag, til sammen 12 timer Dag 1: Starter med teori om valg av meltyper- spesielt økologiske varianter. Hva er riktig valg av melkvalitet, hvem kan levere varene som trengs? Hva slags redskap må vi ha, hva er viktig når vi starter å jobbe med en deig. Hva kan vi tilsette som gir god smak. Hvilke fallgruver vi ikke trenger å gå i Vi setter de første deigene. Steinovnen og alle finesser gjennomgås. Vi lærer å fyre opp, valg av ved, rett start. Dag 2: Vi fortsetter teori og laging av nye deiger. Steiking prøving og feiling. Selvlaget lunsj. Gjennomgang av hva vi har lært, diskusjon og påfyll. Vi tar med oss litt nybakt som reisemat og brød vi har bakt. kr 1800,- inkludert enkel servering (brød, Kaffe og te og suppelunsj lørdag). I tillegg kommer kr 200,- som dekker råvarer til baksten som vi også tar med hjem. Trenger du overnatting, er Prestegården et rimelig alternativ. Fredag 31. oktober klokka og lørdag 1. november fra klokka Astrid Olsen, tel , e-post EB- kurs i Nordland, Nordnorsk kompetansesenter Holt og nordnorsk kompetansenettverk for småskala matproduksjon Kjerringøy, i den nye ysterikafeen Markens grøde, Statens Hus, 8002 Bodø. eller ring Snarest mulig, innen 27. oktober Påmelding er bindende Etter mottatt faktura Antall deltagere: 8 deltakere (min 8, maks 10) Aktuelle lenker: Overnatting: Kjerringøy Prestegård. Rom er reservert. Gi beskjed om behov ved påmelding. Pris avhenger av antall som overnatter og behov for enkelteller dobbeltrom og om du benytter medbrakt lakenpose / sovepose. Statens Hus, 8002 Bodø side 8 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

9 Seminar i forbindelse med Pris for veldrevet melkeproduksjon Den 10. eller 11. november planlegges et seminar på Ørnes (se annonse i Avisa Nordland) sammen med en markering at Landbruksselskaps vandrepokal for 2007 ble tildelt Arnhild Rømo og Harry Nilsen fra Grimstad i Gildeskål kommune. Programmet for møtet er ikke helt klart, men vil bl.a dreie seg om dyrevelferd, smitte og ant landbruk og nye muligheter. Følg med i avisa. Økte gjødslingspriser hva nå? Type og mengde? En må vurdere om en bruker rett gjødseltype utfra forholdene (jordart, husdyrgjødsel osv), og riktig mengde. I tillegg til økte priser, må man også ha i tankene at normene for fosforgjødsling til korn og gras er redusert de siste årene. Det er ikke bare gjødselprisene som har økt, sortimentet er også endret. Mye av dette er på grunn av at vi har fått reduserte P-normer til korn og fôrvekster, og en forventet tilsvarende endring til potet og grønnsaker. Gjødselslag ut Erstattes med I enkelte tilfeller kan også Fullgjødsel ta over for Fullgjødsel I tillegg til endringene i Fullgjødsel -sortimentet, byttes Opti-NK med Opti-NK Opti-NK 25-9 ligger også prismessig likt med Fullgjødsel , og er derfor langt mer interessant enn forgjengeren som var dyrere enn Fullgjødsel Endringene i priser og gjødseltyper gjør det både verdt og nødvendig å legge litt ekstra omtanke i planlegging og valg. Med anbefalte endringer i fosforgjødsling blir Opti-NS 27-4S ekstra interessant, med en stor prisforskjell til Fullgjødsel Opti-NS har hatt gunstig pris i forhold til Opti-KAS, og slik sett vært aktuell i kombinasjon med husdyrgjødsel. Med samme pris som er det også mulig å komme bedre ut økonomisk med Opti-NK 25-9 enn med NK Statens Hus, 8002 Bodø side 9 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

10 En må også huske på de mindre åpenbare næringsstoffene dersom en velger enklere gjødseltyper. Opti-NS 27-4 gir nær 85 % av S-tilførselen som tilsvarende (på N-basis) mengde Fullgjødsel , men bare halvparten av Mg-mengden og seks ganger så mye Ca. Normale husdyrgjødselmengder skal gi mer Mg enn normale mengder Fullgjødsel, så i kombinasjon bør vi ikke få mangel i veksten/fôret. Opti-KAS 27 gir for øvrig 3 ganger så mye Mg som Opti-NS Opti-NK 25-9 er også ei mager gjødsel, uten Ca og med enda lavere Mg-innhold enn Opti-NS. De som har brukt Opti-NK bør ha det litt i bakhodet, da den inneholder både Ca og høyere andel Mg enn Opti-NK De flinke får ikke særlig mer positivt utslag i gode år enn de mindre flinke det er i dårlige år forskjellene vises! Husdyrgjødsla = bondens gull Rett bruk av husdyrgjødsla og riktig gjødslingsstrategi er nå enda mer aktuell enn før. Økningen i gjødselprisene på over 100 % vil definitivt merkes på gjødselregningene Skal du investere i nytt husdyrgjødselutstyr, finnes det i dag utstyr for å spre husdyrgjødsla på en mer miljøvennlig måte og for å få utnyttet nitrogenet best mulig. Men for de fleste er det likevel mest aktuelt å fokusere på best mulig utnyttelse av husdyrgjødsla med eksisterende utstyr. For å regne på lønnsomheten ved evt investeringer for å utnytte møkka bedre, trenger vi en verdi på husdyrgjødsla. Trond Petter Ristad i Namdal forsøksring har regnet på forskjellen mellom gjødsling med og uten husdyrgjødsel og har kommet fram til en verdi på husdyrgjødsla på 32 kr pr tonn. Husdyrgjødsla er et allsidig gjødselslag med de fleste nødvendige næringsstoffer. Problemet er at en del næringsstoffer følger kretsen fra gjødsling til innhold i plantene og videre til innholdet i husdyrgjødsla. Det næringsstoffet som viser denne rundgangen best er kalium. Svak kaliumgjødsling gir lavt innhold i plantene og mindre kalium i husdyrgjødsla. Skal en derfor balansere på grensa med de viktigste næringsstoffene i mineralgjødsla, krever det nødvendige analyser av husdyrgjødsla. Engkvalitet og gjødslingsnivå Alder på enga, evt innslag av kløver, jordart, kalktilstand og bruk av husdyrgjødsel er faktorer som spiller inn i vurderinga. Hvor stor avling ønsker man, flere ganger slått? Hittil har det vært for enkelt og billig å gjødsle seg til god samvittighet på eng som vi vet burde vært pløyd. I stedet for å pløye, gjødsler vi heller med noen kilo ekstra og håper det skjer et under! Med relativt ung eng (4-5 års omløp), ligger optimal gjødsling fremdeles på kg nitrogen i året, inklusiv husdyrgjødsel. Minste mengde i 1.års eng, dersom det er brukt 4-5 t husdyrgjødsel i gjenleggsåret. Gammel og dårlig eng vil gi minst igjen for gjødslinga. Avlingsreduksjonen begynner ofte i 3.års eng og øker i 4. og 5. engår ved to slåtter. Nå er det enda mindre lønnsomt enn før å ha dårlig eng. Nitrogengjødslinga kan med fordel reduseres med % i eng med dårlig kvalitet. Statens Hus, 8002 Bodø side 10 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

11 Er du innstilt på å ha en lengre engperiode enn 3-4 år, må du redusere på nitrogengjødslinga fra 5.engår. Det blir gjerne tilrådd å redusere med 4-5 kg N pr daa og år, dersom enga ser brukbar ut. Ser den ikke brukbar ut, må du fram med plogen! Men satser du på topp fôr er ikke dét veien å gå. Har du mye areal, har du muligheten til å pløye oftere, og øke fôrkonsentrasjonen på det fôret du dyrker. Egen jord bør settes i skikkelig stand før det vurderes å leie jord langt unna hovedbruket. Det kan være god lønnsomhet i å pløye og grøfte opp jorda som ligger nærmest bruket slik at den produserer optimalt. Om en reduserer gjødslingsnivået en del, vil det ikke gå ut over fôrkvaliteten. Ønsker en god kvalitet f.eks høg fôrenhetskonsentrasjon, må en høste tidlig. Har en ikke behov for energirikt fôr, kan en høste seinere. Ugras blir ikke godt fôr om en gjødsler aldri så sterkt! For å få bedre lønnsomhet med mindre bruk av kraftfôr, bør all jorda være i god stand, høstes tidlig og fornyes hvert år slik at fôrenhetskonsentrasjonen og dermed fôropptaket øker. Stort areal med mye gammel eng og lave avlinger, kan likevel hos enkelte forsvares, men bare med tanke på AK-tilskuddet! Glem ikke kalken Har du tenkt å spare inn noen kroner i neste års gjødselbudsjett, bør du i alle fall passe på å kalke. Ingen gjødselslag kan holde ph på rett nivå, selv ikke kalksalpeter. Rett kalktilstand er viktig både for jordstrukturen, veksten av planterøttene, mikroorganismene i jorda, frigjøring av næringsstoffer og ikke minst for kløveren. Dersom jorda er for sur så kalk først opp til riktig ph, så kan du bruke resten av pengene på gjødsel! La kløveren produsere nitrogenet for deg Steller du pent med kløveren i enga, er det mye penger å spare. På ung, kløverrik eng kan en med fordelredusere N-gjødslinga med 4-8 kg pr daa, alt etter kløverinnholdet. Ei kløverrik eng kan fiksere kg nitrogen pr daa % kløverfrø i frøblandinga gir ei god, kløverrik eng. For store kløverandeler (> 40 %), kan føre til sykdom hos dyra i tillegg til at plantemassen blir vanskeligere å ensilere. Kløverandelen vil som oftest gå ned etter hvert som enga blir eldre, gjerne fra engår. Kvitkløver sprer seg ved hjelp av overjordiske rotutløpere og bestanden kan derfor ta seg opp igjen etter slått og evt skade. Rødkløveren kan ikke spre seg slik og er derfor mer utsatt for kjøreskader, is- og vannskade og ulike sopp- og råteskader. Det kan derfor lønne seg å pløye om enga selv om kløver og timotei fremdeles står bra, før for mye ugras har fått etablert seg. Det vil gi mindre rotugras og raskere omdanning av torva, som frigir næringsstoffer til neste års vekst. Pløying av enga koster såfrø og arbeid, men ei ung og fin eng vil kunne gi større avlinger med lavere gjødselbehov. Sett opp mot de forespeilede gjødselregninger kan man sannsynligvis komme godt ut økonomisk. Statens Hus, 8002 Bodø side 11 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr.

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr. Medlemsblad for SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) April 2008 Foto: Kurt Peder Hjelvik Styret: Bak fra venstre: Arvid Savjord (nestleder), Yngve Fløttkjær

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2011 Økt norsk kornproduksjon SIDE 4-10 Mindre fosfor i bondens gull SIDE 12-18 Presisjonsjordbruk del av løsningen SIDE 22-27 Gjødsling øker skogens verdi SIDE 28-33 2 YARA norge

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

MEDLEMSSKRIV NR 6 2009. Østafjells

MEDLEMSSKRIV NR 6 2009. Østafjells MEDLEMSSKRIV Østafjells NR 6 2009 Innhold: Gode kollega s. 3 Gjødselplan - kvifor og korleis s. 4 Jordprøver - hvorfor og hvordan s. 5 Vi vet prisen frem til nyttår s. 7 Solbærsesongen 2009 s. 8 Eple-

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

- det læring i å dra på

- det læring i å dra på Meldingsblad Nummer 5 for Norsk - juni 2008 Landbruksrådgiving Et rådgiverapparat med høg faglig kompetanseer nødvendig - det er mye læring i å dra på studietur til kollega! (Foto: T. H. Langås) Innhold

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2014 Bærekraftig intensivering SIDE 4 13 Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon SIDE 14 19 Fokus på god agronomi i Avlingskampen SIDE 20 27 Økt kunnskap om egne skifter

Detaljer

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsvilkår 2014 Næringsutvikling på gården (NUG) Lønnstariffer gjeldende fra 1.april 2013 Økologisk bringebær på friland i Balsfjord Engrapp - en viktig plante

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011

Medlemsskriv. Nr 4. 11. oktober - 2011 Medlemsskriv Nr 4. 11. oktober - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 KURS: BONDEN SOM BEDRIFTSLEDER... 5 AVLINGSSKADEERSTATNING... 8 UTFORDRING ETTER INNHØSTING... 8 SJEKK INNLØP, NEDLØPSKUMMER, AVSKJÆRINGSGRØFTER...

Detaljer

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 1, mars 2015 Årgang 34 6-28 Tema: jord Molybden Side 30 Planlegg kjøkkenhagen Side 40 Nr. 1 2015

dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 1, mars 2015 Årgang 34 6-28 Tema: jord Molybden Side 30 Planlegg kjøkkenhagen Side 40 Nr. 1 2015 dyrker kunnskap og inspirasjon Nr 1, mars Årgang 34 6-28 Tema: jord Molybden Side 30 Planlegg kjøkkenhagen Side 40 Noen av våre beste kunder! Bak våre produkter står det et våkent, engasjert og kunnskapsrikt

Detaljer

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN!

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! Det er tid for å gjøre opp status, og planlegge kommende sesong. Hvilke skifter ga gode avlinger og hvilke var problematiske?

Detaljer

Medlemsskriv nr 2/2009

Medlemsskriv nr 2/2009 Medlemsskriv nr 2/2009 Landbruksmessa 2009 Referat fra årsmøtet 2008 Lønnstariffer, minstelønnssatser Vert for russisk student/praktikant Sommerhjelp? Sollia samdrift frisk geitsatsing Grønnfôr har mange

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 6/2010 www. landbruknordvest.no årgang 30 Landbruk Nordvest ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere God jul og godt nyttår! 2 Minneord Nils Eldar

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33 No livnar det i lundar, no lauvast det i li Hvilke tilbud har vi i LNV Som medlem får du Telefonrådgiving Tilbod

Detaljer

Rådgivning og omorganisering gav større utbytte

Rådgivning og omorganisering gav større utbytte Økosau: Rådgivning og omorganisering gav større utbytte - Alle tiltak i den nye drifts - planen er ennå ikke gjennomført, men om det hadde vært det, tror jeg faktisk at jeg ville ha sittet igjen med dobbel

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2008 side 2 Bemanningen på kontoret. Hovedutvalgets medlemmer. side 3 Produksjonstilskudd i jordbruket Landbrukstjenester (tidligere Avløserlaget)

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 1 9. januar 2013 Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Årsmøte i NLR Agder holdes 6. mars i Lyngdal Innhold: Siste nytt innen grovfor

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer