SALTE. Nr 5. du har. Dersom. Massebrev. 25. oktober: Nyb. Dem. For. omøte sau. og du vil få. 8. april i år. og tok navnet. Salten Landbruksrådgiving

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALTE. Nr 5. du har. Dersom. Massebrev. 25. oktober: Nyb. Dem. For. omøte sau. og du vil få. 8. april i år. og tok navnet. Salten Landbruksrådgiving"

Transkript

1 SALTE EN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad Massebrev Nr 5 Oktober 2008 Markdager, kurs og møter: 21. og 24. oktober: Dem 25. oktober: Nyb Fra 30. oktober: Me 31. oktober 1/11: Bak Fra 3. november: For 4. og 5. november: Mil 13. november: Øk Dersom du har e-postadresse og mobiltelefon og i dag ikke får e-post eller sms fra oss, vil det si at vi ikke har fått registrert adressen/ /telefonnummeret ditt. Send oss en (ny) hilsen til og oppgi samtidig mobiltelefonnummeret. Så får vi oppdatert lista og du vil få rask melding om kurs, møter, markdager, fagstoff mm. på e-post, og av og til et varsel på sms. Styret i Salten landbruksrådgiving monstrasjonn av nedfellingsutstyr for husdyrgjødsel begynnerkurs autorisasjon i plantevern, obligatorisk dag edlemsmøter med tema gjødsling og miljøplan mm kekurs på Kjerringøy rnyelseskurs i Plantevern: Arrangeres flere steder ljøplankurs del 1 omøte sau De tre ringene Ytre-Salten forsøksring, Salten forsøksring og Sør-Salten Landbruksrådgivning slo seg sammen 8. april i år og tok navnet. Hovedorganisasjonen Landbrukets forsøksringer har også skiftet navn, og heter nå Norsk Landbruksrådgiving. Styrelederr i g er Svein Rekkedal, Strandå gård, 8093 Kjerringøy. Telefon Nestleder Arvid Savjord, Beiarn. Tel Styremedlemmer: o Bjørge Løvset, Meløy. Tel o Kåre Johs Brekke, Bodø (tidl Skjerstad) Tel o Tom Stormo, Saltdal. Tel o Øyvind Mevik, Gildeskål. Tel Statens Hus, 8002 Bodø Telefon side 1 Gammelveien 31, 8150 Ørnes Telefon: E-post: no

2 Ansatte i : (tel ) som har kontor på Ørnes (tel ) som har kontor i Bodø. Kontor i Beiarn: Nærmiljøsentralen på Trones. Betjenes når vi er i Beiarn. Begge betjener alle kommunene Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Fauske, Saltdal og Sørfold. Litt info fra ringlederne / rådgiverne: Ny organisasjon fra 8. april nå Landbruksrådgiving i stedet for forsøksring. Vi har også hatt tittelen ringledere, men er anbefalt av moderorganisasjonen (som har skiftet navn til Norsk Landbruksrådgiving tidligere Landbrukets forsøksringer) om å skifte tittel til rådgivere. Og det er vel også slik at vi nå vesentlig driver med rådgiving og ikke forsøksvirksomhet. Nordlands eneste forsøksgård som ligger på Vågønes (Planteforsk deretter Bioforsk) har flyttet det meste av aktiviteten til Mørkved og nye kontorlokaler. Og disponerer litt areal igjen på den gamle gården hvor det drives noen få forsøksfelt, i løpet av 2009 avsluttes siste foringsforsøk, da er det foreløpig ingen friske satsingskroner på forsøk i Nordland. Graminor driver med sortsforedling og var tidligere en del av Planteforsk. Nå vet heller ingen om det fortsatt blir satsing på å finne gode grassorter for Nordland, og de er også avhengige av drift på Vågønes.. Bodin gård lider også en uviss skjebne som melkeprodusent, og nå ønsker departementet å se på bruken av begge de store gårdsbrukene samlet. Vi i er nå nesten helt ferdige med å ta ut årets jordprøver. Det har vært utrolig flott å vandre i verdens flotteste natur med sol fra klar himmel nesten hver dag. De av medlemmene som har jordprøver fra 2002 og tidligere har fått besøk. Og prøvene er for det meste videresendt til analyse på laboratoriet Analycen på Ås. Ellers har PCen til Anne Marit avgått en stille, rask død. Heldigvis etter at alle dokumenter var kopiert og sendt en ekstern server som vi begge to jobber på nå. Da er det også lettvint når vi er på kontoret på Nærmiljøsentralen i Beiarn med trådløst nettverk å koble seg opp på Internett og finne bl.a gjødselplanprogrammet. I høst satser vi på å møte så mange som mulig av dere medlemmer på småmøter om gjødsling og miljøplan med mer. Og for de av dere som trenger fornyelse eller et nybegynnerkurs i plantevern er det satt opp flere alternativer. Bortsett fra den obligatoriske dagen på nybegynnerkurset: Den er bare lørdag 25. oktober. Vi har også to Miljøplankurs for de som ikke har kommet i gang med fargelegging av miljøplankart, notering på tiltaksplaner, avfallsplan, sprøyteplan og utfylling av sjekklista med mer. Gjødselplanlegging: Vi har allerede laget noen planer for de som ville kjøpe gjødsel før 1. oktober. Nå har Felleskjøpet brutt forhandlingen med Yara, og vi vet ikke hvordan det utfallet vil bli mht ny prisfastsetting hvis/når de kommer til en enighet. Felleskjøpet har handlet gjødsel i Russland, ganske utradisjonelle gjødseltyper. Vi jobber nå på en felles gjødselplan på serveren. Vi vil bruke høsten og vinteren til å bli ajour, og håper at vi får digitalisert mange gårdskart. Det er litt avgjørende for å kunne jobbe med gjødselplanlegging begge to fra ulike kontor. Nye jordanalyser kommer forhåpentligvis i god tid før nyttår. Dersom du trenger et gjødselråd, gjødselplan eller andre ting du vil diskutere av landbruksfaglige ting: Ring Line på (bortsett fra onsdager) eller Anne Marit på Hilsen Line og Anne Marit Statens Hus, 8002 Bodø side 2 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

3 NYBEGYNNERkurs i plantevern Under forutsetning av nok påmeldte arrangerer vi et 12 timers nybegynnerkurs over to lørdager på til sammen 12 timer. Har du behov for autorisasjon i plantevern, dvs å kunne bruke plantevernmidler i jobbsammenheng - utover hobbypreparater, da må du ha gjennomført et nybegynnerkurs og bestå eksamen. Kurset går over to dager hvorav den første er obligatorisk. Det blir en utedag med praktisk åkersprøytebruk og kjøretest. Samt hovedvekt på helse og miljø. Lørdag 25. oktober: Obligatorisk dag i Valnesfjord Lørdag 15. november: Teori, kurssted Bodø* *Du kan ta dag to sammen med de som trenger fornyelse enten i Beiarn eller på Ørnes, se fornyelseskurs under. Begge kursdager starter klokka og varer i hhv 5 og 7 skoletimer. Kurspris medlem inkl. enkel servering: kr 1.350,- Kurspris ikke-medlem: kr 1.950,- Eksamensavgift: kr 100,- Bøker må du bestille selv fra Tun forlag, enten via nettet på eller via telefon Grunnboka koster kr 269,- og arbeidsbok kr 108,- Frakt kr 67,-. Tar 1 uke. Bok kan du låne hos en kollega som har tatt kurs de siste to årene. Påmelding: på telefon eller e-post så snart som mulig frist 21. oktober. Obligatorisk fornyelseskurs for autorisasjon i plantevern Trenger du kurset, må du melde deg på ved å ringe eller eller sende en e-post til Kurset er obligatorisk, så for de av dere som fortsatt ønsker å bruke plantevernmidler og har et sertifikat som har gått ut eller går ut i er det bare å finne det beste alternativet mht tidspunkt og sted. Eksamen 1 time forestås av landbrukskontoret ca to uker etter kurset. Alle må ha nyere bøker enn det som ble brukt for 10 år siden. Men du har kanskje en nabo du kan låne ei ny bok av? Kurspris inkl. enkel servering: kr 725,- Kurspris ikke-medlem: kr 1.150,- Kurspris ekstra familiemedlem (medlem): kr 385,- Eksamensavgift: kr 100,- Bøker må du bestille selv fra Tun forlag, enten via nettet på eller via telefon Grunnboka koster kr 269,- og arbeidsbok kr 108,- Frakt kr 67,-. Tar 1 uke. Bok kan du låne hos en kollega som har tatt kurs de siste to årene. Boka brukes på eksamen! Vi arrangerer kurset tre steder under forutsetning at vi får nok deltakere: Beiarn: 3. og 13. november på kveldstid Ørnes: 6. og 12. november på kveldstid Bodø: Lørdag 15. november fra klokka Påmelding: på telefon / eller e-post Påmeldingsfrist: snarest, innen 1 uke før kursstart. Statens Hus, 8002 Bodø side 3 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

4 Markdag i husdyrgjødselspredning Tid og sted: Tirsdag 21. oktober kl på Godøynes (Storteig) Fredag 24. oktober kl på Reipå (Knut Even Bjørklund) Program: I samarbeid med Eiksenteret i Bodø og Felleskjøpet arrangerer vi to markdager med demonstrasjon av Joskin husdyrgjødselnedfeller (Eik) og forslag til lagringssystemer for husdyrgjødsel (FK). Å utnytte bondens gull husdyrgjødsla - på en best mulig økonomisk og miljømessig måte, er hyperaktuelt nå med kommende krav fra miljømyndigheter - og med høge gjødselpriser er det enda viktigere å klare å lagre gjødsla for å bruke den i vekstsesongen. Joskin: Slepeskonedfeller skjærer 2-3 cm ned i bakken og slipper gjødsel og oksygen rett ned til planterøttene. Arbeidsbredde fra 3,1 m 7,74 m. Maskinen selges i hele Europa og er en nedfeller som de aller fleste kan bruke. Krever svært lite motorkraft: Artikkel i Norsk Landbruk om bl.a Joskin nedfeller er scannet og lagt ut av Vesterålen landbrukstjenester og finnes under denne linken: 2&&Itemid=82 Servering av kjeks og kaffe. Alle ønskes hjertelig velkommen til en ekte skjitdag! 2 nybegynnerkurs: Miljøplan trinn I Kurs 1: Tid: Tirsdag 4. november kl Sted: Nærmiljøsentralen på Trones i Beiarn Kurs 2: Tid: Onsdag 5. november kl Sted: Bodø, møterom ved kontoret i Statens Hus Vi arrangerer kurs i Miljøplan trinn I for nybegynnere, de som i dag ikke har Miljøplan. Vi tegner og fargelegger kart, fyller ut sjekkliste og skriver på tiltaksplaner, avfallsplan og sprøyteplan. Starter på grunnlaget for å lage gjødselplan. Deltakeravgift kr 250,- ( kr 450,- for ikke-medlemmer) Servering av kaffe, te og kjeks Påmelding: Innen mandag 3. november klokka 12 på telefon eller Statens Hus, 8002 Bodø side 4 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

5 Miljøplan et verktøy for registrering, planlegging og dokumentasjon av miljøhensyn knyttet til jordbruksdrifta. Alle gårdsbruk / foretak må ha sin egen Miljøplan trinn 1 Hva slags dokumenter skal den inneholde? 1. Kart over arealet du disponerer som viser teigene du høster, med arealet på hvert enkelt skifte med navn/nummer. 2. Jordprøver tatt i forhold til kartet, skal ikke være eldre enn 8 år 3. Miljøplankart: Fargelagt kart som viser skifteinndeling og avmerking av miljøverdier og miljøutfordringer. Til dette kartet hører det med tilleggsskjema: Ett over biologisk mangfold, ett over erosjon og næringsavrenning og ett over kulturminner og kulturmiljøer. Det finnes gode veiledningshefter til disse. 4. Gjødselplan basert på jordprøver knyttet til gårdskartet. Årlig plan. 5. Avfallsplan husk å få kvittering også for det avfallet som er gratis å levere. 6. Plantevernplan dersom det blir brukt plantevernmidler på foretaket 7. Sjekkliste fylles ut innen 15/11 for hvert år. Mottas annethvert år fra SLF. Ligger tilgjengelig på nettet. Disse dokumentene skal du oppbevare på foretaket, de skal ikke sendes inn. Alt skal oppdateres etter hvert, og skal være à jour ved kontroll. Småmøter / gjødselplankafeer i høst Alle medlemmer ønskes velkommen til småmøter/gjødselplankafeer. Du møter der det passer deg best, uavhengig av kommunetilknytning. Bare husk å melde deg på. Program: Gjødsling. Nye gjødselslag erstatter en del av de mest brukte typene. Hvordan påvirker dette gjødslinga på ditt bruk? Oppjustering av MILJØPLAN, bl.a. gjennomgang av sjekklista med frist for utfylling 15/11, utfylling av Skiftenoteringsskjema for ny gjødselplan, avfallsplan, plantevernplan mm. Tonnvareselger i Felleskjøpet Rasmus Skjervagen møter der han har anledning, det samme gjør ansatte på landbrukskontorene. Dag Dato Klokka Sted Sted /Vert Kommune Torsdag 30. okt Grønøy Stian Myrvang Meløy Mandag 3. nov Rognan Rådhuset Saltdal Torsdag 6. nov Straumen Rådhuset Sørfold Onsdag 12. nov Fauske Administrasjonsbygget, Fauske kantina Torsdag 13. nov Misvær Kommunehuset i Bodø Misvær Fredag 14. nov Trones Nærmiljøsentralen Beiarn Flere møter kan være aktuelt seinere, gi innspill for tema, tid og sted. PÅMELDING på telefon eller / e-post OBS: Mangler du kart og / eller Skiftenoteringsskjema: Ta kontakt med oss i GOD TID, eller be landbrukskontoret om en kartutskrift, de har gode kartprogram. Enkel servering av kaffe, juice og kjeks på alle møtene. Alle ønskes vel møtt! Statens Hus, 8002 Bodø side 5 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

6 Vurderer du å legge om til Økologisk produksjon? Vil du ha et uforpliktende Gratis Første Råd (GFR) eller OGFR?? Har du lyst til å være med på økomøter i løpet av året eller være med i ei dyrkingsgruppe? Ring Anne Marit på telefon Åpent infomøte om Økologisk sau: Noe som passer for deg? Dato: Torsdag 13. november klokka: Sted: Kommunehuset i Misvær ØKOLOGISK: Flere gårdbrukere har det siste året vurdert omlegging til økologisk sau. Hvilke muligheter finnes lar det seg gjøre uten store omkostninger å gå fra konvensjonell til økologisk produksjon? Vi ser på et par eksempler og vurderer mulige løsninger. Hva står i DEBIOs regelverk og forskrifter hva kreves for å legge om drifta til økologisk? Hvilken økonomi er det mulig å oppnå med økologisk drift sammenlignet med konvensjonell? Ingen påmelding til dette møtet, arrangeres etter småmøtet i samme lokaler. Enkel servering. Dyrkingsgruppe: Har du lyst til å møte andre økointeresserte bønder for å kunne lære eller utveksle erfaring? Vi planlegger å møtes et par ganger til før nyttår. Dette møtet støttes av økomidler fra Norsk Landbruksrådgiving. Kjøp og salg fra medlemmene Dersom du ønsker å kjøpe, leie eller selge landbrukssaker, kan du ringe eller sende en e-post til oss. I tillegg til at vi har det med i medlemsbladet, legges annonsen også ut på websiden til forsøksringene i Nord Norge. Send gjerne med bilde av salgsobjektet. Sjekk Internett Til salgs: Rundballer til salgs Store rundballer fra 1. slått, 8 lag plast. Unni Edvardsen, Valnesfjord, tlf Doff - gjødselvogn, 3 tonn, 500 hjul med aksling modell i god stand. Bodil Lundbakk, Nes i Valnesfjord, tel Statens Hus, 8002 Bodø side 6 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

7 Bakekurs på Kjerringøy i vedfyrt steinovn Kurset arrangeres med støtte av EB-kursmidler Kjerringøy ligger tre mil nord for Bodø i Nordland fylke. Vi vil prøve å organisere felles transportt fra byen og til Kjerringøy. Fergetider finner du på www. hurtigruten.no velg sambandet Festvåg-Misten. Fredag; Fra Festvåg og Lørdag: Fra Misten og Kursinstruktør Astrid Olsen sammen med mannen Oddbjørn og flotte, nystekte steinovnsbrød Kom og bli med på bakekurs på Kjerringøy! I mai ble Markens Grøde - ysterikafeen ferdigstilt. Nybygget til ekteparet Astrid og Oddbjørn Olsen huser, i tillegg til ysteri og ostelager, kjøkken for videreforedling av gårdens og naturens produkter på Kjerringøy. Her er også et eget bakerrom. Astrid har bakt siden hun var en nevee stor, men har først det siste året blitt innvidd i kornets og melets hemmeligheter. All bakst blir produsert av økologisk mel, og stekt i vedfyrt steinovn. Astrid er opptatt av at man skal ta hensyn til råvarenes kvaliteter og utvikle god mat uten bruk av tilsetningsstoffer. Når det bakes speltbrød, er disse av ren økologisk spelt, uten innsalg av hvetemel. Litt mer stoff f om Kjerringøy finner du på /www.ekteeventyr.no Kursinstruktør: Astrid Olsen er gårdbruker og mangesysler på Kjerringøy. Hun er utdannet agronom, men har opparbeidet seg kompetanse innen mange andre fagfelt. Kompetanse som er nyttig å ha for den som bor i ei bygd. Tid: Fredag 31/10 fra Lørdag 1/11 til kl Sted: Kjerringøy Pris: Kroner Påmeldingsfrist: 27. okt 1.800,- a kl l tober, først til mølla Statens Hus, 8002 Bodø Telefon side 7 Gammelveien 31, 8150 Ørnes Telefon: E-post: no

8 Kursnavn: Formål: Målgruppe: Forkunnskaper: Omfang: Innhold: Kursavgift: Tidspunkt: Arrangør: Kursinstruktør: Kontaktperson: Samarbeidsparter: Kurssted: Påmeldingsadresse: Påmeldingsfrist: Betaling: Baking i steinovn Lære seg kunsten å bake ulike bakverk i vedfyrt steinovn, valg av råvarer, meltyper, metoder for vellykket bakst. Alle med interesse for baking av gjærbakst Ingen Kursbeskrivelse Fredag ettermiddag - kveld og lørdag, til sammen 12 timer Dag 1: Starter med teori om valg av meltyper- spesielt økologiske varianter. Hva er riktig valg av melkvalitet, hvem kan levere varene som trengs? Hva slags redskap må vi ha, hva er viktig når vi starter å jobbe med en deig. Hva kan vi tilsette som gir god smak. Hvilke fallgruver vi ikke trenger å gå i Vi setter de første deigene. Steinovnen og alle finesser gjennomgås. Vi lærer å fyre opp, valg av ved, rett start. Dag 2: Vi fortsetter teori og laging av nye deiger. Steiking prøving og feiling. Selvlaget lunsj. Gjennomgang av hva vi har lært, diskusjon og påfyll. Vi tar med oss litt nybakt som reisemat og brød vi har bakt. kr 1800,- inkludert enkel servering (brød, Kaffe og te og suppelunsj lørdag). I tillegg kommer kr 200,- som dekker råvarer til baksten som vi også tar med hjem. Trenger du overnatting, er Prestegården et rimelig alternativ. Fredag 31. oktober klokka og lørdag 1. november fra klokka Astrid Olsen, tel , e-post EB- kurs i Nordland, Nordnorsk kompetansesenter Holt og nordnorsk kompetansenettverk for småskala matproduksjon Kjerringøy, i den nye ysterikafeen Markens grøde, Statens Hus, 8002 Bodø. eller ring Snarest mulig, innen 27. oktober Påmelding er bindende Etter mottatt faktura Antall deltagere: 8 deltakere (min 8, maks 10) Aktuelle lenker: Overnatting: Kjerringøy Prestegård. Rom er reservert. Gi beskjed om behov ved påmelding. Pris avhenger av antall som overnatter og behov for enkelteller dobbeltrom og om du benytter medbrakt lakenpose / sovepose. Statens Hus, 8002 Bodø side 8 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

9 Seminar i forbindelse med Pris for veldrevet melkeproduksjon Den 10. eller 11. november planlegges et seminar på Ørnes (se annonse i Avisa Nordland) sammen med en markering at Landbruksselskaps vandrepokal for 2007 ble tildelt Arnhild Rømo og Harry Nilsen fra Grimstad i Gildeskål kommune. Programmet for møtet er ikke helt klart, men vil bl.a dreie seg om dyrevelferd, smitte og ant landbruk og nye muligheter. Følg med i avisa. Økte gjødslingspriser hva nå? Type og mengde? En må vurdere om en bruker rett gjødseltype utfra forholdene (jordart, husdyrgjødsel osv), og riktig mengde. I tillegg til økte priser, må man også ha i tankene at normene for fosforgjødsling til korn og gras er redusert de siste årene. Det er ikke bare gjødselprisene som har økt, sortimentet er også endret. Mye av dette er på grunn av at vi har fått reduserte P-normer til korn og fôrvekster, og en forventet tilsvarende endring til potet og grønnsaker. Gjødselslag ut Erstattes med I enkelte tilfeller kan også Fullgjødsel ta over for Fullgjødsel I tillegg til endringene i Fullgjødsel -sortimentet, byttes Opti-NK med Opti-NK Opti-NK 25-9 ligger også prismessig likt med Fullgjødsel , og er derfor langt mer interessant enn forgjengeren som var dyrere enn Fullgjødsel Endringene i priser og gjødseltyper gjør det både verdt og nødvendig å legge litt ekstra omtanke i planlegging og valg. Med anbefalte endringer i fosforgjødsling blir Opti-NS 27-4S ekstra interessant, med en stor prisforskjell til Fullgjødsel Opti-NS har hatt gunstig pris i forhold til Opti-KAS, og slik sett vært aktuell i kombinasjon med husdyrgjødsel. Med samme pris som er det også mulig å komme bedre ut økonomisk med Opti-NK 25-9 enn med NK Statens Hus, 8002 Bodø side 9 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

10 En må også huske på de mindre åpenbare næringsstoffene dersom en velger enklere gjødseltyper. Opti-NS 27-4 gir nær 85 % av S-tilførselen som tilsvarende (på N-basis) mengde Fullgjødsel , men bare halvparten av Mg-mengden og seks ganger så mye Ca. Normale husdyrgjødselmengder skal gi mer Mg enn normale mengder Fullgjødsel, så i kombinasjon bør vi ikke få mangel i veksten/fôret. Opti-KAS 27 gir for øvrig 3 ganger så mye Mg som Opti-NS Opti-NK 25-9 er også ei mager gjødsel, uten Ca og med enda lavere Mg-innhold enn Opti-NS. De som har brukt Opti-NK bør ha det litt i bakhodet, da den inneholder både Ca og høyere andel Mg enn Opti-NK De flinke får ikke særlig mer positivt utslag i gode år enn de mindre flinke det er i dårlige år forskjellene vises! Husdyrgjødsla = bondens gull Rett bruk av husdyrgjødsla og riktig gjødslingsstrategi er nå enda mer aktuell enn før. Økningen i gjødselprisene på over 100 % vil definitivt merkes på gjødselregningene Skal du investere i nytt husdyrgjødselutstyr, finnes det i dag utstyr for å spre husdyrgjødsla på en mer miljøvennlig måte og for å få utnyttet nitrogenet best mulig. Men for de fleste er det likevel mest aktuelt å fokusere på best mulig utnyttelse av husdyrgjødsla med eksisterende utstyr. For å regne på lønnsomheten ved evt investeringer for å utnytte møkka bedre, trenger vi en verdi på husdyrgjødsla. Trond Petter Ristad i Namdal forsøksring har regnet på forskjellen mellom gjødsling med og uten husdyrgjødsel og har kommet fram til en verdi på husdyrgjødsla på 32 kr pr tonn. Husdyrgjødsla er et allsidig gjødselslag med de fleste nødvendige næringsstoffer. Problemet er at en del næringsstoffer følger kretsen fra gjødsling til innhold i plantene og videre til innholdet i husdyrgjødsla. Det næringsstoffet som viser denne rundgangen best er kalium. Svak kaliumgjødsling gir lavt innhold i plantene og mindre kalium i husdyrgjødsla. Skal en derfor balansere på grensa med de viktigste næringsstoffene i mineralgjødsla, krever det nødvendige analyser av husdyrgjødsla. Engkvalitet og gjødslingsnivå Alder på enga, evt innslag av kløver, jordart, kalktilstand og bruk av husdyrgjødsel er faktorer som spiller inn i vurderinga. Hvor stor avling ønsker man, flere ganger slått? Hittil har det vært for enkelt og billig å gjødsle seg til god samvittighet på eng som vi vet burde vært pløyd. I stedet for å pløye, gjødsler vi heller med noen kilo ekstra og håper det skjer et under! Med relativt ung eng (4-5 års omløp), ligger optimal gjødsling fremdeles på kg nitrogen i året, inklusiv husdyrgjødsel. Minste mengde i 1.års eng, dersom det er brukt 4-5 t husdyrgjødsel i gjenleggsåret. Gammel og dårlig eng vil gi minst igjen for gjødslinga. Avlingsreduksjonen begynner ofte i 3.års eng og øker i 4. og 5. engår ved to slåtter. Nå er det enda mindre lønnsomt enn før å ha dårlig eng. Nitrogengjødslinga kan med fordel reduseres med % i eng med dårlig kvalitet. Statens Hus, 8002 Bodø side 10 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

11 Er du innstilt på å ha en lengre engperiode enn 3-4 år, må du redusere på nitrogengjødslinga fra 5.engår. Det blir gjerne tilrådd å redusere med 4-5 kg N pr daa og år, dersom enga ser brukbar ut. Ser den ikke brukbar ut, må du fram med plogen! Men satser du på topp fôr er ikke dét veien å gå. Har du mye areal, har du muligheten til å pløye oftere, og øke fôrkonsentrasjonen på det fôret du dyrker. Egen jord bør settes i skikkelig stand før det vurderes å leie jord langt unna hovedbruket. Det kan være god lønnsomhet i å pløye og grøfte opp jorda som ligger nærmest bruket slik at den produserer optimalt. Om en reduserer gjødslingsnivået en del, vil det ikke gå ut over fôrkvaliteten. Ønsker en god kvalitet f.eks høg fôrenhetskonsentrasjon, må en høste tidlig. Har en ikke behov for energirikt fôr, kan en høste seinere. Ugras blir ikke godt fôr om en gjødsler aldri så sterkt! For å få bedre lønnsomhet med mindre bruk av kraftfôr, bør all jorda være i god stand, høstes tidlig og fornyes hvert år slik at fôrenhetskonsentrasjonen og dermed fôropptaket øker. Stort areal med mye gammel eng og lave avlinger, kan likevel hos enkelte forsvares, men bare med tanke på AK-tilskuddet! Glem ikke kalken Har du tenkt å spare inn noen kroner i neste års gjødselbudsjett, bør du i alle fall passe på å kalke. Ingen gjødselslag kan holde ph på rett nivå, selv ikke kalksalpeter. Rett kalktilstand er viktig både for jordstrukturen, veksten av planterøttene, mikroorganismene i jorda, frigjøring av næringsstoffer og ikke minst for kløveren. Dersom jorda er for sur så kalk først opp til riktig ph, så kan du bruke resten av pengene på gjødsel! La kløveren produsere nitrogenet for deg Steller du pent med kløveren i enga, er det mye penger å spare. På ung, kløverrik eng kan en med fordelredusere N-gjødslinga med 4-8 kg pr daa, alt etter kløverinnholdet. Ei kløverrik eng kan fiksere kg nitrogen pr daa % kløverfrø i frøblandinga gir ei god, kløverrik eng. For store kløverandeler (> 40 %), kan føre til sykdom hos dyra i tillegg til at plantemassen blir vanskeligere å ensilere. Kløverandelen vil som oftest gå ned etter hvert som enga blir eldre, gjerne fra engår. Kvitkløver sprer seg ved hjelp av overjordiske rotutløpere og bestanden kan derfor ta seg opp igjen etter slått og evt skade. Rødkløveren kan ikke spre seg slik og er derfor mer utsatt for kjøreskader, is- og vannskade og ulike sopp- og råteskader. Det kan derfor lønne seg å pløye om enga selv om kløver og timotei fremdeles står bra, før for mye ugras har fått etablert seg. Det vil gi mindre rotugras og raskere omdanning av torva, som frigir næringsstoffer til neste års vekst. Pløying av enga koster såfrø og arbeid, men ei ung og fin eng vil kunne gi større avlinger med lavere gjødselbehov. Sett opp mot de forespeilede gjødselregninger kan man sannsynligvis komme godt ut økonomisk. Statens Hus, 8002 Bodø side 11 Gammelveien 31, 8150 Ørnes

Salten Landbruksrådgiving. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad nr 1/09

Salten Landbruksrådgiving. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad nr 1/09 SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad nr 1/09 Nr 1 Februar 2009 16. mars: Innkalling til årsmøte på Fauske

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

Velkommen til årsmøte på Bygdetunet på Fauske fredag 4. mars klokka 11.00

Velkommen til årsmøte på Bygdetunet på Fauske fredag 4. mars klokka 11.00 Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Returadresse: Statens Hus, 8002 Bodø Medlemsblad nr 1 Februar 2011 Massebrev A Innhold: Velkommen til årsmøte

Detaljer

OBS.: Du finner Salten forsøksrings nye kontorlokaler i Moloveien 10 i Statens Hus.

OBS.: Du finner Salten forsøksrings nye kontorlokaler i Moloveien 10 i Statens Hus. Medlemsblad for SALTEN FORSØKSRING Nr 1 31. januar 2008 Innhold i dette medlemsbladet: Innkalling til årsmøte i Salten forsøksring mandag 25. februar klokka 11.00 på Fauske Hotell side 2 Forslag å slå

Detaljer

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr.

Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr. Medlemsblad for SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) April 2008 Foto: Kurt Peder Hjelvik Styret: Bak fra venstre: Arvid Savjord (nestleder), Yngve Fløttkjær

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Medlemsblad for. Norsk Landbruksrådgiving Salten. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Oktober 2011

Medlemsblad for. Norsk Landbruksrådgiving Salten. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Oktober 2011 Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Oktober 2011 Massebrev B Pløyemarkdag i strålende sommervær i Beiarn hos Bjørn Vilhelmsen Kurs-

Detaljer

OBS! linking med passordinngang

OBS! linking med passordinngang Grovfôr e-post nr.19 2013 19. november 2013 Mari Hage Landsverk Rollag mob. 959 69482 mari.hage.landsverk@lr.no Hege Sundet Skien mob. 95208633 hege.sundet@lr.no Knut Volland Atrå i Tinn mob. 957 04216

Detaljer

Medlemsblad for. Norsk Landbruksrådgiving Salten. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Oktober 2011

Medlemsblad for. Norsk Landbruksrådgiving Salten. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Oktober 2011 Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Oktober 2011 Massebrev B Pløyemarkdag i strålende sommervær i Beiarn hos Bjørn Vilhelmsen Kurs-

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan

Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan «Avlingskampen», fagsamling Hærøya, 8.-9. januar 2015. Bjørn Tor Svoldal, Yara Norge AS Supplerende mineralgjødseltyper til husdyrgjødsel

Detaljer

J Betalingsfristen er satt til 28/3 og for alle som har betalt rett kontingent innen da, trekker vi ut 5 som får to FLAXlodd hver J

J Betalingsfristen er satt til 28/3 og for alle som har betalt rett kontingent innen da, trekker vi ut 5 som får to FLAXlodd hver J Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving SALTEN 14. mars 2011 Innhold i dette medlemsbladet: Kjøp av gjødsel og gjødselplan Medlemskontingent side 1 Referat fra årsmøtet i NLR Salten side 3 Autorisasjonkurs

Detaljer

Økologisk grovfôrproduksjon

Økologisk grovfôrproduksjon Økologisk grovfôrproduksjon Omleggingskurs 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Grovfôrbasert økologisk produksjon 2 Økologisk grovfôrdyrking enkleste form for økologisk produksjon Kløverenga

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 157 Gjødsling Foto: Lars T. Havstad 158 Havstad, L. T. et al. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling med urea og andre nitrogenformer i frøeng av flerårig raigras

Detaljer

Medlemsblad nr 2 4. mars 2014 IRIS: Medlemskontingent for 2014 Lav Middels Høg OBS: Medlemskontakt: Medlemsbladet Bladfaks ikke SMS:

Medlemsblad nr 2 4. mars 2014 IRIS: Medlemskontingent for 2014 Lav Middels Høg OBS: Medlemskontakt: Medlemsbladet Bladfaks ikke SMS: Medlemsblad nr 2 4. mars 2014 Norsk Landbruksrådgiving Salten, Moloveien 18, Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Tel 913 20 731 salten@lr.no / http://salten.lr.no IRIS: Vedlagt i denne konvolutten finner

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Medlemsblad for. Norsk Landbruksrådgiving Salten. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Juni 2010

Medlemsblad for. Norsk Landbruksrådgiving Salten. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Juni 2010 Medlemsblad for (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Juni 2010 Massebrev A Maskindemonstrasjon hos Odd Vebjørn Vold i Beiarn, her Joskin møkkervogn med nedfeller. Foto:ami Markdager

Detaljer

Medlemsblad for. Salten Landbruksrådgiving. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Mai-juni 2008

Medlemsblad for. Salten Landbruksrådgiving. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Mai-juni 2008 Medlemsblad for SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Mai-juni 2008 Året etter sprøyting spirer nye høymolefrø og nye planter tar plassen etter mødrene

Detaljer

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS)

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS) Til bønder i Østfold Kurs for bønder i Østfold mandag 23. februar 2015 Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og OIKOS Program 0900 Velkommen.

Detaljer

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Til bønder i Oslo og Akershus Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og SABIMA

Detaljer

Optimal utnytting av husdyrgjødsel

Optimal utnytting av husdyrgjødsel Optimal utnytting av husdyrgjødsel Vik 20.11.2013 Marit Henjum Halsnes rådgivar jordbruk Kva er husdyrgjødsel? Plantenæring på lik linje med mineralgjødsel Fosfor (P) og kalium (K) kan jamnstillast med

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Økonomi i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells,

Økonomi i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, Økonomi i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, www.nlrø.no silja.valand@lr.no, 900 89 399 God økologi = God økonomi Foto: Reidun Pommersche, Bioforsk Økonomi Binder seg

Detaljer

«Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet»

«Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet» 2015 «Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet» Vi byr på økologisk morgenkaffe! Mandag 28. sept kl. 07.30-08.30 Fylkets Hus, Mære landbruksskole Tirsdag

Detaljer

Innhold: Test av sentrifugalspredere Funksjonstest av åkersprøyte Pløying og jordarbeiding GFR og miljøplan Tjenester Kontakt oss Møtekalender

Innhold: Test av sentrifugalspredere Funksjonstest av åkersprøyte Pløying og jordarbeiding GFR og miljøplan Tjenester Kontakt oss Møtekalender Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 4/2010 21.april 2010 Ny forsøksassistent Ingvild Hajum Roland startet som forsøksassistent hos oss 8. april. Hun er ansatt i ca 50% midlertidig

Detaljer

Bruk av konvensjonell husdyrgjødsel i økologisk engdyrking

Bruk av konvensjonell husdyrgjødsel i økologisk engdyrking Bruk av konvensjonell husdyrgjødsel i økologisk engdyrking Innledende Den økologiske melkeprodusenten har voksesmerter Rask kvoteøkning Arealgrunnlaget øker ikke i takt med kvoten! Jfr. Spørreundersøkelsen:

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Hva er økologisk matproduksjon?

Hva er økologisk matproduksjon? Bokmål Arbeidshefte om økologisk landbruk for elever i grunnskolen Bokmål Arbeidsheftet er utarbeidet av og utgitt av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

NORSK JULETREMESSE 2012

NORSK JULETREMESSE 2012 NORSK JULETREMESSE 2012 22. OG 23. MARS Norsk Pyntegrønt Rogaland inviterer i år som tidligere år, til Norsk juletremesse. Denne messa som ofte blir kalla Brynemessa blir i år ikke arrangert på Bryne da

Detaljer

Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminar 29.-30.

Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminar 29.-30. Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings- og klimaforhold Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminar 29.-30.11 2010 Bakgrunn Siste år større fokus på fôrkvalitet og fôropptak Engbelgvekster

Detaljer

«Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet»

«Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet» 2015 «Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet» Foto: Svein Gunnar Kjøde Forbehold om endringer Vi byr på økologisk morgenkaffe! Mandag 28. sept kl. 07.30-08.30

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3006 Økologisk landbruk 1. Våren 2011. Privatister. Vg3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3006 Økologisk landbruk 1. Våren 2011. Privatister. Vg3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LBR3006 Økologisk

Detaljer

Veileder HUSDYRGJØDSEL. - egenskaper og bruksområder. Alle foto: Jon Herman Wold-Hansen

Veileder HUSDYRGJØDSEL. - egenskaper og bruksområder. Alle foto: Jon Herman Wold-Hansen Veileder HUSDYRGJØDSEL - egenskaper og bruksområder Alle foto: Jon Herman Wold-Hansen Husdyrgjødsel og næringsinnhold Bioforsk har sammen med Norsk Landbruksrådgiving i 2006-11 gjennomført prosjektet «Næringsinnhold

Detaljer

Effektiv og miljøvennlig gjødselhåndtering

Effektiv og miljøvennlig gjødselhåndtering Effektiv og miljøvennlig gjødselhåndtering Et samarbeids prosjekt støttet av SLF Målet er å spre kunnskaper om bedre utnyttelse av næringsstoffene i husdyrgjødsla og miljøvennlig spredning Tine sida i

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder

Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder «Maskinkostnader er en STOR utfordring i landbruket» Mange arbeidsoperasjoner +

Detaljer

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2013 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 8. februar på

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

Klimasmart plantedyrking - tiltak på gårdsnivå

Klimasmart plantedyrking - tiltak på gårdsnivå Klimasmart plantedyrking - tiltak på gårdsnivå Blæstaddagen 2016, 18. august 2016 Åsmund Langeland www.nlrinnlandet.no Norsk Landbruksrådgiving Innlandet www.nlrinnlandet.no 2 Klimagasser i landbruket

Detaljer

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur?

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur? På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning ABC i riktig kalking: 1. Ta jordprøver og finn ut hvor mye du må kalke (i kg CaO). 2. Vurder behovet for

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

Teori og oppbygging av ein gjødslingsplan. Helga Hellesø, 23. juni Kompetanse og innovasjon i landbruket

Teori og oppbygging av ein gjødslingsplan. Helga Hellesø, 23. juni Kompetanse og innovasjon i landbruket Kunnskap må til! Teori og oppbygging av ein gjødslingsplan Helga Hellesø, 23. juni 2015 Kompetanse og innovasjon i landbruket Dialogkonferanse 4.november 2010 Helga Hellesø Gjødslingsplanlegging Kort om

Detaljer

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde.

«Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. «Aa Poteten er en makeløs Frugt, den står i Tørke, den står i Væte, men vokser» skrev Knut Hamsun i boken Markens grøde. Potet dyrking og bruk Tekst og foto: Kirsty McKinnon, Bioforsk Økologisk kirsty.mckinnon@bioforsk.no

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3005 Økonomi og driftsledelse. Våren 2014. Privatister. VG3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3005 Økonomi og driftsledelse. Våren 2014. Privatister. VG3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LBR3005 Økonomi

Detaljer

Fagdag slangesprederutstyr. 29.mai.

Fagdag slangesprederutstyr. 29.mai. Fagdag slangesprederutstyr 29.mai. Program 11 00 Velkommen Best mulig gjødseleffekt = miljøvennlig Erfaringer med prøvefelt biogjødsel i korn og eng Tilskudd og krav 11 40 12 00 13 30 14 15 Praktisk erfaring

Detaljer

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Salten Taekwon-Do Klubb Velkommen til NNM i Bodø!!! NNM i Bodø er et åpent stevne for

Detaljer

Orkdal kommune - regionsenter i vekst

Orkdal kommune - regionsenter i vekst Orkdal kommune - regionsenter i vekst 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel Målgruppe Mål Info om begynnerkurset Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden). Lærere som jobber med alle typer språkopplæring

Detaljer

ORGANISK AVFALL Bondens gull? Torleiv Næss Ugland www.grønnvekst.no - www.verdieniavfall.no

ORGANISK AVFALL Bondens gull? Torleiv Næss Ugland www.grønnvekst.no - www.verdieniavfall.no ORGANISK AVFALL Bondens gull? Torleiv Næss Ugland www.grønnvekst.no - www.verdieniavfall.no Hvorfor er organisk materiale i jord så viktig? Organisk materiale er en kilde til mat for jordbunnsfaunaen og

Detaljer

Nitrogenbalansen i landbruket. Sissel Hansen Bioforsk Økologisk

Nitrogenbalansen i landbruket. Sissel Hansen Bioforsk Økologisk Nitrogenbalansen i landbruket Sissel Hansen Bioforsk Økologisk Disposisjon Nitrogenbalanser Konsekvenser av store nitrogenoverskudd Hva er årsaken til dårlig utnytting av tilført nitrogen Mulige tiltak

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Lokale tiltak for å beskytte matproduksjonen ved atomhendelser

Lokale tiltak for å beskytte matproduksjonen ved atomhendelser Lokale tiltak for å beskytte matproduksjonen ved atomhendelser Atomberedskapsseminar i Hordaland 2.6.2015 Arne Grønlund Bioforsk Miljø Matproduksjonen i landbruket er sårbar mot atomhendelser Produksjonen

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) 163 Gjødsling Foto: Lars T. Havstad 164 Havstad, L.T. et al./ Bioforsk FOKUS 7 (1) Høst- og vårgjødsling til økologisk frøeng av timotei og engsvingel

Detaljer

POST 1. a. Læren om helse og miljø. b. Læren om samspillet i naturen. c. Læren om hva som er logisk. Vil du lære mer?

POST 1. a. Læren om helse og miljø. b. Læren om samspillet i naturen. c. Læren om hva som er logisk. Vil du lære mer? POST 1 Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem. Men vet du hva ordet økologi betyr? a. Læren om helse og miljø.

Detaljer

Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta

Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Disposisjon Satsing for egenprodusert grovfôr Nitrogen (N) kvantitativt viktigste næringsstoff for plantevekst Naturens

Detaljer

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 1 9. januar 2013 Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Årsmøte i NLR Agder holdes 6. mars i Lyngdal Innhold: Siste nytt innen grovfor

Detaljer

Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan

Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan Uttak av jordprøver med koordinater i Jordplan Innhold Jordprøver med koordinater Historisk tilbakeblikk Slik tar du prøvene idag Sist oppdatert April 2013 Side 1 av 12 JORDPRØVER MED KOORDINATER... 3

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010

Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010 Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010 (bevilgning for 2009) Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 300.000 statlige midler for 2009. Fauske kommune som sto som

Detaljer

KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av

KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av husdyrgjødsel» KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL

Detaljer

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med

Detaljer

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015. Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015. Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015 Studieforbundet Næring og Samfunn Morstongveien 29, 1859 Slitu Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no Turid Eibakk, mob

Detaljer

Miljøplan avvikles veien videre. Jon Magnar Haugen, seksjon miljø og klima

Miljøplan avvikles veien videre. Jon Magnar Haugen, seksjon miljø og klima Miljøplan avvikles veien videre Jon Magnar Haugen, seksjon miljø og klima Disposisjon Evalueringen Veien videre Gjødslingsplan og sprøytejournal Bruk av KSL Kursuka NLR 11.11.14 3 Evalueringen Mandat

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med alle typer språkopplæring i barnehage, grunnskole,

Detaljer

Innbydelse til Nordland 3-dagers og KM i orientering Sprint, mellomdistanse og ultralang 13.-15.juni 2014.

Innbydelse til Nordland 3-dagers og KM i orientering Sprint, mellomdistanse og ultralang 13.-15.juni 2014. Innbydelse til Nordland 3-dagers og KM i orientering Sprint, mellomdistanse og ultralang 13.-15.juni 2014. (foto: Nordlandsmuseet) Generell informasjon Alle løp går på vakre Kjerringøy, som ligger 43 km

Detaljer

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN ITF Taekwon-Do NNM 2 15 TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN Regi: Norges Kampsport Forbund ved ITF seksjonen Ved Julie Berge julie@kampsport.no Teknisk arrangør: Kirkenes Taekwon-Do

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013. Fauskebadet 5.-7. april 2013

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013. Fauskebadet 5.-7. april 2013 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013 Fauskebadet 5.-7. april 2013 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Fauske Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk

Handlingsplan for økologisk landbruk Handlingsplan for økologisk landbruk i Finnmark 2010-2015 1 Innledning Regjeringa har i Soria Moriaerklæringen satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge innen 2015 skal være økologisk.

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

«Nye spreieteknikkar av husdyrgjødsel»

«Nye spreieteknikkar av husdyrgjødsel» «Nye spreieteknikkar av husdyrgjødsel» Deltakere i prosjektet Norsk Landbruksrådgiving Rogaland v/rådgivar Eirik Sunde Agromiljø A/S, v/kristian Spanne Bioforsk v/fagkoordinator grovfôr/forskar Lars Nesheim

Detaljer

YaraVita. Norgesfôr - 5. februar 2013. Ole Stampe

YaraVita. Norgesfôr - 5. februar 2013. Ole Stampe YaraVita Bladgjødsling Norgesfôr - 5. februar 2013 Ole Stampe Årsaker til økende makromikronæringsmangel i jordbruksvekster Genetiske endringer i plantemateriale, sortsutvikling Større avlinger krever

Detaljer

Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no

Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no Disposisjon Regelverk Vekstkrav til ulike korn- og belgvekster Jorda vår, jordas bidrag Vekstskifte

Detaljer

Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten. Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp

Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten. Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp Vektlegging i ulike perioder 1950 1975 1950 1995 Kanaliseringspolitikk

Detaljer

Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving

Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving 29.01.2015 Franzefoss Miljøkalk Eskild Bergli Franzefoss Minerals Etablert i 1919 Familie eid selskap i 3. generasjon Markeder Landbruk Jordbruk Hagebruk Industri Smelteindustri

Detaljer

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester S. 25-43 -Miljøplan på gårdsbruk Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester -Miljøprogram for landbruket i Nordland d -Nasjonalt miljøprogram -Lokale tiltaksstrategier/smil Mobilisering og

Detaljer

GJØDSELEFFEKTER AV BIOREST I (ØKOLOGISK) KORNDYRKING

GJØDSELEFFEKTER AV BIOREST I (ØKOLOGISK) KORNDYRKING GJØDSELEFFEKTER AV BIOREST I (ØKOLOGISK) KORNDYRKING Korn 2016 18. februar 2016 Annbjørg Øverli Kristoffersen, Avdeling for Korn og Frøvekster, Apelsvoll BIOREST, BIOGJØDSEL, RÅTNEREST Energien i matavfall

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Gjødsling med urea og andre nitrogenformer i frøeng av flerårig raigras

Gjødsling med urea og andre nitrogenformer i frøeng av flerårig raigras 196 Havstad, L.T. / Bioforsk FOKUS 5 (1) Gjødsling med urea og andre nitrogenformer i frøeng av flerårig raigras Lars T. Havstad 1, John Ingar Øverland 2 & Åge Susort 1 1 Bioforsk Øst Landvik & 2 Vestfold

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Vekstnytt Grovfôr temanummer 3/2009 05.08.2009

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Vekstnytt Grovfôr temanummer 3/2009 05.08.2009 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt Grovfôr temanummer 3/2009 05.08.2009 Innhold Grasprognose for 2. slått Sauer på beite Gjødsling til 3. slått Gjenlegg ettersommer og høst Ugrassprøyting

Detaljer

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal

Prosjektrapport. Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 (bevilgning i 2012) Illustrasjon til turneen Bjørnens Kraft Sissel Horndal Prosjektrapport Den kulturelle spaserstokken i Salten 2013 Den kulturelle

Detaljer

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO BAKGRUNN FOR MILJØPLANER FORSKRIFT OM MILJØPLAN FASTSATT AV LANDBRUKSDEPARTEMENTET 15. JANUAR 2003 MED HJEMMEL I JORDLOVEN AV 12. MAI 1995. ENDRET I FORSKRIFT

Detaljer

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august Invitasjon NM i Fluefiske Voss 2015 13 august 16 august I samarbeid med NKFF så ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til å delta i årets Norges Mesterskap i fluefiske

Detaljer

Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond

Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond Hvem er vi? I sammenheng med hesteoppdrett så er det vi som skjuler oss bak prefiksene NY og Thess. Hvorfor NY? New York? Nei Nordre Ydersbond!

Detaljer

Kursplan høsten 2013/våren 2014

Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kurs Dato sfrist Side HMS Innføringskurs 24. september 3. september 3 Truckførerkurs 14. 17. oktober 23. september 4 Hygienisk Design 19. november 29. oktober 5 Lean Workshop

Detaljer

Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Aksjon Vatsvassdrag

Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Aksjon Vatsvassdrag Rapport 2015 Sluttrapport Avlingsregistrering på areal med miljøavtale i Aksjon Vatsvassdrag Torbjørn Ruud Håkon Pedersen Samarbeidspartar Prosjektet er eit samarbeid mellom Aksjon Vatsvassdrag og Haugaland

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Høsting fra naturens spiskammer

Høsting fra naturens spiskammer Høsting fra naturens spiskammer Nærområdene rundt Flå skole er en flott arena for uteskole. Elevene fra årets 3. trinn har vært med på mange av tilbudene fra prosjekt Klima, miljø og livsstil. De har hatt

Detaljer

Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle.

Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle. Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle. Jordbruket har økt matproduksjonen mye raskere enn etterspørselen de siste 50 årene, men nå står nye utfordringer i kø: landområder å dyrke på minker,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole. Voksenopplæringa v/fagertun skole. inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden)

RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole. Voksenopplæringa v/fagertun skole. inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden) RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole Voksenopplæringa v/fagertun skole inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden) 3. - 6. mars 2015 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Fredrikstad, Kongstenhallen Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Kongstensvømmerne, på vegne

Detaljer