En bred og samlende FoU-strategi for energisektoren!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En bred og samlende FoU-strategi for energisektoren!"

Transkript

1 En bred og samlende FoU-strategi for energisektoren!

2 Strategigruppe utnevnt av energiministeren i februar 2007 Skal avslutte sitt arbeide 1. februar 2008 Mandatet: Bred og samlende FoU-strategi for energisektoren Sikre økt: bærekraftig verdiskapning forsyningssikkerhet Samordnet og økt engasjement Forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny teknologi Stasjonær produksjon, transport og bruk av energi Inkluderende prosess som kan samle energiselskaper, leverandører og forskningsaktører Analyse av status, konkrete mål og tiltak gjennom innsatsområder

3 Strategigruppen: Sverre Gotaas, Statkraft (leder) Erik Skjelbred, Norsk Hydro Wenche Teigland, BKK Steinar Bysveen, EBL Arne Sveen, ABB Anne-Lise Aukner, Nexans Norway Monica Havskjold, Xrgia Petter Støa, SINTEF Energiforskning Bjørg Andresen, IFE Arne Bredesen, NTNU Anne Kjersti Fahlvik, Norges forskningsråd Kjell Olav Skjølsvik, Enova Halvor Kristian Halvorsen, NVE Observatør: Olje- og energidepartementet Sekretær: Hans Otto Haaland, Norges forskningsråd

4 Interne prosesser M1-20. mars Forsk.rådet M3-25. mai Gardermoen M5 21. september Sted M6 26. oktober Sted M8 7. desember Sted Møter i Utvalget: M2-20. april Gardermoen M4 24. august Sted M7 16. november Sted M9 9. januar Sted 1. fase, mars til mai 2. fase, mai til juli 3. fase, aug til okt 4. fase, nov til feb Etablere seg og forstå mandatet Legge opp arbeidsplan Kandidater til innsatsområder Dialog om innsatsområder 4 Regionale samlinger 1 felles samling Etablere innsatsgrupper Utforme innsatsområder Vurdere og prioritere Ferdigstillelse og høring av strategi Overlevering til Enoksen 5. februar 2008 Kontinuerlig informasjon og dialog gjennom websiden: Dialog Informasjon Dialog Input En felles samling 26. juni Hydro, Oslo Forslag til Innsats områder Korrektiv 31. mai Oslo 31. mai Sola 14. juni Trondheim 13. juni Bodø En eller flere dialogsamlinger Dialog Informasjon m/flere Dialog Input Eksterne prosesser

5 Fremtidsbilder Fremtidsscenarier vurderer betydningen av ulike krefter som driver utviklingen og utleder ett eller flere fremtidsbilder. Fremtidsbildene gir forslag til svar på noen svært sentrale spørsmål: Hvilke utfordringer vil vi møte, og hva må til for å løse dem?

6 Hva driver utviklingen? Eksempler på drivkrefter: Økonomisk vekst / globalisering Internasjonale energipriser Klimapolitiske satsninger Befolkningsframskrivninger Tilgang på arbeidskraft Teknologiske gjennombrudd Energieffektivitet / energibehov Tre hovedalternativer for befolkningsvekstfremskrivning, Norge frem til 2060 (SSB).

7 Eksempler: SHELL: Økonomisk vekst / globalisering I scenariet Flags skisserer Shell en fremtid der globaliseringen stopper opp. Shell har også et scenario kalt Open Doors som går i motsatt retning, her er fokus på sikkerhet byttet ut med effektivitet. Global økonomisk vekst varierer fra 2,6 % i Flags til 3,8 % i Open Doors Teknologiske gjennombrudd: Forskningsrådets foresightarbeid Energi : Et teknologiskift som går igjen i flere av scenariene, knytter seg til at hydrogen som energibærer, får et reelt gjennomslag. EUs World Energy Technology Outlook: Inneholder et scenario basert på store gjennombrudd i hydrogenforskningen.

8 Sentrale fremtidsbilder Det er utarbeidet et stort antall fremtidsbilder, både for Norge, Europa og globalt. De følgende tre studier anses å være svært sentrale for Energi21: 1. Lavutslippsutvalget Et klimavennlig Norge, NOU 2006: 18, International Energy Agency (IEA) Energy Technology Perspectives Scenarios & Strategies to 2050, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 4. hovedrapport, del 3 Mitigation of Climate Change, 2007

9 Et klimavennlig Norge, Lavutslippsutvalget 2006 Hovedformål: Se på alternative løsninger for å redusere utslippene av klimagasser i Norge. Scenarier: Referansebane frem mot 2050, business as usual. Lavutslippsbane, teknologiske gjennombrudd til en viss grad i tillegg til iverksatte tiltak basert på kunnskap og teknologi man allerede har. Løsninger: Lavutslippsbanen er en helhetsløsning bestående av i alt 15 tiltak som i hovedsak retter seg mot spesifiserte og store utslippskilder, med unntak av to mer grunnleggende tiltak som utvalget ser på som en forutsetning for at de øvrige tiltakene skal bli realisert.

10 Energy Technology Perspectives Scenarios Strategies to 2050, IEA 2007 Hovedformål: Teknologivurderinger som utgangspunkt for å utforme strategier for en ren, smart og konkurransedyktig energifremtid. Scenarier: Baseline Scenario Accelerated Technology Scenarios (ACT) TECH Plus scenario (mest optimistisk når det gjelder teknologiske gjennombrudd) Noen hovedfunn: Størstedelen av energibehovet dekkes av fossile energikilder i 2050 Veksten i global bruk av olje og el kan halveres En teknologiportfolio vil være nødvendig Energieffektivisering er en forutsetning og topp-prioritet CO2-fangst og -lagring er en sentral mulighet ved kraftproduksjon Transportsektoren representerer en stor utfordring på lang sikt

11 Mitigation of Climate Change IPCC, 2007 Formål: Tiltak og virkemidler for å bekjempe klimaendringer og redusere utslipp av klimagasser. Scenarier: Vurderinger av utslippstrender, tiltak og virkemidler i ulike sektorer fram mot og etter Noen hovedfunn: - Utslipp fra energiforsyning og transport øker mest - Forskning kan stimulere teknologiutvikling og redusere kostnader - Tiltak og utslippskutt kan ikke komme i én sektor alene. Rapporten tar for seg sju ulike sektorer for å vise reduksjonspotensialet og kostnadene, deriblant energiproduksjon, bygninger, industri og transport.

12 Fra scenariene: Teknologier for energiproduksjon: Solceller, solvarme, biomasse, vannkraft, vind, bølgekraft Geotermisk kraft, lokal produksjon av kraft, varme, kjøling Brenselceller, varmepumper Avfallsforbrenning med energiutnyttelse, kraftvarmeproduksjon Kjernekraft, Gasskraft, Kullkraft med CO2-håndtering Teknologier for overføring og lagring av energi: Hydrogen Opprusting og effektivisering av elnettet Systemer for toveiskommunikasjon i nettet

13 Fra scenariene: Sluttbrukerteknologier Energieffektivisering i bygg gjennom strengere bygningsstandarder, miljømerking og støtteordninger Lavenergi / energieffektiv belysning Bygningsrelatert teknologi og systemer Bedre termiske isolasjonssystemer Gjennomføring av prosessforbedringer i kraftkrevende industri Effektive motorer og tilhørende systemer Effektive elektroteknologier i industrien

14 Fra scenariene: Transport Plug-in hybride kjøretøy Lav- og nullutslippskjøretøy som hybridbiler, lette dieselbiler, elbiler og brenselcellebiler CO2-nøytralt drivstoff som bioetanol, biodiesel, biogass og hydrogen Reduksjon av transportbehovet gjennom bedre logistikk og byplanlegging Utvikling og innfasing av lavutslippsfartøy Annet CO2-fangst og -lagring

15 Robuste trender fra studiene: Endring i bruk av energi, Energieffektivisering og på lang sikt mindre energiintensive samfunn Endring i generering Andel fornybart og kjernekraft øker CCS sentralt Fra sentralt til distribuert Endring i distribusjon Fra store nett til mer distribuerte løsninger Toveiskommunikasjon Mer komplekse og sammensatte problemstillinger

16 Innsatsområder kandidater Fornybar kraft Vann, vind, hav, sol, annet Fornybar varme Bio, sol, Varmepumper, lager Hydrogen Hydrogenrådets handlingsplan CO2 håndtering Climit, Gassnova Varmekraft Gasskraft, Kjernekraft, Kullkraft Energibruk effektivisering og reduksjon Bygg, Industri, Husholdninger (varme), Transport Fremtidens energisystem

17 Kriterier for prioritering Forsyningssikkerhet Energibalanse Infrastruktur Verdiskaping Ressursutnyttelse Næringspotensial Samfunnsnytte Miljø Klimagass Øvrig miljø Kompetanse Næringsliv FoU-miljøer Myndigheter Tenker vi riktig? Hva har vi glemt?

18 Prosessen videre! Dialog og innspill Oppfordrer til innspill På: Energi21.no Til medlemmene i strategigruppa På samlinger, seminarer og konferanser: Hos Innovasjon Norge 31. mai EBL 31. mai På Sola 31. mai I Bodø, 13. juni Ved NTNU, Kjelhuset 14. juni Hos Hydro, Kjørbo 26. juni NVEs vindkonferanse 29. juni Etablering av innsatsgruppe august Forslag strategi oktober/november Høring i november Overlevering 5. februar

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Versjon 14.10.2008 Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Marit Sjøvaag Marino BI Senter for klimastrategi Oslo 2008 Et klimavennligere Norge i

Detaljer

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 #drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR. Innpillene følger på de følgende sidene.

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR PÅ RIKTIG VILLSPOR KRAFTBRUK Miljøkonsekvenser En rapport om hvordan av kortere norsk reisetid kraft bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning ISBN: 978-82-7478-284-6

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Regionalplan for energi og klima i Rogaland

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Regionalplan for energi og klima i Rogaland ROGALAND FYLKESKOMMUNE Regionalplan for energi og klima i Rogaland Høringsutkast, juni 2009 Regionalplan for energi og klima i Rogaland Høringsutkast, juni 2009 Regionalplan for energi og klima i Rogaland

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge

Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 27. februar 2007 Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Greenpeace benytter herved anledningen til å avgi høringsuttalelse

Detaljer

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi

SKOG22. Rapport Energi. Arbeidsgruppe Energi Bioenergi SKOG22 Rapport Energi Arbeidsgruppe Energi Bioenergi Bakgrunn Målet for strategiarbeidet i SKOG22 er å utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling

Detaljer

Oslo kommune Klima- og energiprogrammet. Det grønne skiftet. Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo

Oslo kommune Klima- og energiprogrammet. Det grønne skiftet. Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo Oslo kommune Klima- og energiprogrammet Det grønne skiftet Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo 14.01.2015 Forsidefoto: Nicki Twang 2 FORORD Oslo kommune har ambisiøse klimamålsetninger: Vi skal

Detaljer

Hovedutvalg for plan, areal og miljø - innkalling til møte

Hovedutvalg for plan, areal og miljø - innkalling til møte Hovedutvalg for plan, areal og miljø - innkalling til møte Dato: 19. mars 2007 kl. 13.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter/lunsj kl. 1200. Vedlagt oversendes sakene 07/07 09/07 til behandling.

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling M229-2014 RAPPORT Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Miljødirektoratet Kontaktperson i miljødirektoratet Are Lindegaard

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø.

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø. () NOU Norges offentlige utredninger 2012: 9 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 2012 NOU 2012: 9 1 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Statusrapport for norsk klimapolitikk 2010

Statusrapport for norsk klimapolitikk 2010 Versjon 11.11.2010 kl 0800 Statusrapport for norsk klimapolitikk 2010 Jørgen Randers Marit Sjøvaag Marino Senter for klimastrategi Handelshøyskolen BI Oslo 1 STATUSRAPPORT FOR NORSK KLIMAPOLITIKK 2010

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR.

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR. NR. TOGRADER.NO NY ENERGI STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN TOGRADER.NO Alt innholdet du har lest i dette magasinet finner du også på nettet, på tograder.no. Magasinet kan lastes ned og leses i pdf-format

Detaljer

RENERGI Fremtidens rene energisystem

RENERGI Fremtidens rene energisystem RENERGI Fremtidens rene energisystem Store programmer Nyhetsbrev nr. 5/2005 - Store forventninger til RENERGI Uttrykker programkoordinator Hans Otto Haaland i årsrapporten for RENERGIs første driftsår

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Januar 2008 Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 2 Forord Analysen er utført på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune, Strategiog

Detaljer

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011 Nr. 4 SEPTEMBER 2011 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Tare, vår nye drivstoffkilde s 3 Tema: Forskning og utvikling khfl ENERGI tjjjfy INNHOLD Bioenergi utgis av Norsk

Detaljer

ZEROs innspill til Statsbudsjettet 2014. Sist oppdatert 18. februar 2013

ZEROs innspill til Statsbudsjettet 2014. Sist oppdatert 18. februar 2013 ZEROs innspill til Statsbudsjettet 2014 Sist oppdatert 18. februar 2013 Innhold ZEROs viktigste innspill Statens Pensjonsfond Utland (SPU) sin eksponering mot fossile aksjer må reduseres. Det bør initieres

Detaljer

GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge

GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110033.10 ISBN 978-82-8232-193-8 ISSN 0803-5113

Detaljer

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Revidert utgave Oslo, 25. august 2009 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer