ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending 2030 0091 Oslo"

Transkript

1 Adressaten betaler for sending i Norge Distribueres av Posten Norge ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending Oslo

2 Betingelser for bruk av ESSO Kontokort for Diesel Express Gyldighet ESSO Kontokort kan brukes på alle ESSO-stasjoner i Norge og alle ESSO-stasjoner i Europa med ESSO Card logo. I tillegg kan det brukes på de fleste Shell-stasjoner i land hvor ESSO ikke er representert, f. eks. Sverige og Danmark. Det kan brukes til kjøp av de varegrupper kunden har valgt for det enkelte kort. Kortet er gyldig i maksimum 3 år. Ved gyldighetsperiodens utløp kan ESSO fornye kortet uten at dette får betydning for kundeforholdet. Sikkerhet Til hvert kort hører en personlig kode (PIN). Denne må tastes inn for å muliggjøre kjøp med kortet. ESSO kjenner ikke denne koden! Kortinnehaver forplikter seg til aldri å oppbevare den personlige koden sammen med kortet, eller oppgi den til andre. Oppbevaring av koden sammen med kortet må anses som uaktsomt, og vil kunne medføre ansvar for andres uberettigede bruk av kortet. Eventuelle varebegrensninger i kortet er ikke effektive ved manuelt salg. Kunden er da selv ansvarlig for at disse varebegrensningene overholdes. Ved kjøp i utlandet kan signaturkontroll erstatte koden. Beløpsgrense Ved inngåelse av avtale om ESSO Kontokort settes beløpsgrenser for det enkelte kort. Ved forespørsel vil ESSO opplyse om disse. Beløpsgrensen er satt pr. kjøp, pr. dag og pr. mnd. Ved overskridelse av ett eller flere kjøpetak kan kortet bli midlertidig sperret uten forutgående varsel. Avtalegiro Med avtalegiro som betalingsmåte trekkes fakturabeløpet direkte fra konto på forfallsdato. Etter at vi har mottatt din søknad hvor du har krysset av for avtalegiro, sender vi deg et eget skjema som du fyller ut og leverer til din bank. Dette skjemaet inneholder nærmere informasjon om avtalegiro. Alle belastninger som ESSO foretar vil på forhånd bli varslet med faktura. Kunden forplikter seg til å ha dekning på konto ved forfall (15. i hver mnd.). Ved endring av bankkonto må kunden selv opprette ny avtalegiro på den nye kontoen. Med avtalegiro som betalings-måte kan ikke ESSO belaste kontoen senere enn 6 måneder etter brukertidspunktet med mindre kortinnehaver samtykker i belastningen. Dette innebærer imidlertid ingen begrensninger i ESSOs rett til å inndrive beløpet etter alminnelige regler om inndrivelse av pengekrav. Kortinnehaver forplikter seg til følgende: Sette seg inn i gjeldende betingelser for bruk av ESSO Kontokort og følge disse. Signere kortet ved mottak. Melde fra til ESSO omgående ved tap av kortet eller ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige koden. Kunden er ansvarlig for kjøp av kortet innenfor lovgivningens maksimumsgrense inntil slik melding er mottatt av ESSO. Melding skal gis telefonisk til de telefonnumre som er oppgitt i brosjyren. Dersom kunden er registert e-business kunde, kan slik melding gis online via Dersom misbruk skyldes at kortinnehaver har utvist forsett eller grov uaktsomhet, vil ansvaret omfatte det totale beløp. Det samme gjelder dersom kortinnehaver har unnlatt å gi melding, telefonisk eller elektronisk, snarest mulig etter å ha fått kjennskap til at kortet er tapt eller mistanke om at kode er kjent for uvedkommende." Melde fra til ESSO skriftlig om adresseforandring og andre forhold som kan påvirke kundeforholdet. Dette gjelder også -adresse dersom kunden er e-business kunde. Være ansvarlig for alle kjøp foretatt med ESSO Kontokort. Fakturert beløp belastes ved forfall og med fakturaens pålydende totalbeløp. Ved for sen betaling kan morarente på p.t.18% pro anno samt purregebyr belastes. Dersom kortinnehaver skulle være uberettiget fakturert for transaksjoner som følge av brukerstedets feil, må ESSO omgående få melding om dette. Levere kortet tilbake til ESSO straks kundeforholdet opphører eller ESSO ber om det. Aldri oppbevare den personlige koden sammen med kortet, eller oppgi den til andre. Aldri registere (eller la registrere) den personlige koden i et datasystem der den lagres sammen med kortopplysninger. Kortinnehaver er innforstått med følgende: ESSO kredittvurderer alle søkere til ESSO Kontokort, og kan avslå søknader uten nærmere begrunnelse. Opplysninger om kredittverdighet innhentes fra kredittopplysningsbyråer, offentlig tilgjengelige kilder samt fra oppgitte referanser i søknadsskjemaet. ESSO kan kreve spesiell betalingsmåte for å yte kort kreditt. ESSO kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra kortinnehavers side. Kortinnehaver hefter for alle ikke fakturerte og ubetalte kjøp som er påløpt inntil kortet er makulert/mottatt av ESSO. Dersom kreditten misligholdes, vil fordringen oversendes til inkassobyrå. Inkassobeløpet vil inkludere alle ubetalte kjøp frem til inkasso tidspunktet. Esso kan endre rabatt-, leverings- og betalingsvilkårene med 1 måneds varsel. Pris kan dog endres med umiddelbar virkning uten varsel. Esso kan sperre kortet uten varsel ved manglende betaling eller ved annen saklig grunn. ESSO omregner utenlandsk valutakurs med opplysninger hentet fra Financial Times' database. Kortet kan benyttes uten PIN eller underskrift i enkelte parkeringsanlegg o.l. Dersom kortinnehaver er urettmessig belastet for bruk ved en slik terminal må dette skriftlig meddeles ESSO. Dersom ESSO straks etter mottak av slik melding ikke kan påvise at kortinnehaver selv har brukt kortet, vil ESSO tilbakeføre beløpet i sin helhet. Eventuell belastning av renter eller purregebyr vil også bli tilbakeført. Ved registering av overgang til elektronisk faktura / E-Business a) Jeg / vi samtykker til at - Esso Norge AS kan arkivere våre faktura elektronisk, eller få de elektronisk arkivert av selskapets oppnevnte tredjepart - elektroniske signaturer blir benyttet for å beskytte integriteten av alle EssoCard fakturaer b) Du / dere vil bli varslet ved en når en ny faktura er tilgjengelig online. Vær oppmerksom på at varsling per kun er til informasjon, og at gjeldende betalingsbetingelser er ihht. til EssoCard kortbetingelser c) Du / dere kan i spesial tilfeller motta en papirfaktura per post Har du spørsmål eller problemer ved bruk av kortet, kontakt ESSO v/ Kontokort Senter: ESSO NORGE AS v/ Kontokort Senter Postboks 350 Skøyen 0213 Oslo Telefon: (08 16) Beskjed om sperring av kort kan gis på telefon (08-16) eller vår automatiske telefonsvarer (24 t.). Sperring av kort er gratis for kortinnehaver.

3 Esso Diesel Express

4 Vi kan tilby fleksible løsninger for deg som tilbringer mye tid bak rattet Det kan være en stor utfordring å drive en bilpark. Men nå kan du lene deg tilbake og la Esso gjøre livet ditt mye enklere. Med et brukervennlig verktøy som er tilpasset dine behov, kan du øke ytelsen for kjøretøy og sjåfør og samtidig spare tid og penger. Tenk på fordelene virksomheten kan oppnå: Et omfattende nettverk betyr at vi alltid er i nærheten Innenlandsnettverket vårt består av ca 330 servicestasjoner, hvorav Esso har mer enn 100 stasjoner i Norge som er spesielt tilpasset markedet for tyngre kjøretøyer, og mange av dem er praktisk plassert langs hovedferdsels-årene eller i storbyområder. Det sparer tid og penger, da du alltid finner oss rett i nærheten. Mange stasjoner er døgnåpne, slik at vi alltid er på plass når du trenger oss. I Europa har vi nesten servicestasjoner i mer enn 19 land. Vi er tilstede på motorveiene, i byene og ute i distriktene. Du sparer tid og penger, da du alltid finner oss rett i nærheten. Hos oss får du bensin og diesel av topp kvalitet Drivstoffet og drivstofftilsetningene våre holder stabil, høy kvalitet og sørger for at motoren går rent og får bedre ytelse. Vi har konkurransedyktige drivstoffpriser over hele nettverket, og en kortavtale med Esso kan tilpasses dine behov. Spar administrasjon og ta styringen Én samlet Mva-oversikt på din faktura pr. måned eliminerer tidkrevende bilagsadministrasjon og tilbakebetalingsrutiner. Standard betalingsvilkår (fri leveringsmnd dager) gir deg bedre oversikt over økonomistyringen. Spesifiserte fakturaer gjør det enkelt å kontrollere utgiftene. Informasjon om styring av bilparken er alltid tilgjengelig, så det blir svært enkelt å analysere ditt forbruk.

5 Med E-Business styrer du bilparken med et museklikk Finn all informasjonen du trenger 24 timer i døgnet Få elektronisk faktura og bli varslet via epost når en faktura er klar til å bli lastes ned online Anledning til å se, endre og oppdatere alle dine Esso Card tjenester Gratis registering, snakk med din salgssjef eller ring oss på En rekke relevante tjenester som er skreddersydd for dine behov Du velger selv hvilke varegrupper kortet skal være gyldige for: bare for drivstoff eller for andre varer i butikken. Hvis du også velger bilvask, er du sikker på at kjøretøyene alltid er verdige representanter for firmaet. Du velger den betalingsmåten som passer virksomheten best, du kan for eksempel sørge for at sjåførene slipper å måtte sitte klar med småpenger til enhver tid. Du kan bruke ditt Esso kort til å betale for ferger, tunneler og motorveier i hele Europa. Dette gjør det både enkelt og praktisk for sjåføren. Kodeskjema Kodeskjemaet nedenfor brukes som hjelp til å fylle ut ønsket kortprofil i søknadsskjemaet. Drivstoff Hvilke drivstoff ønsker du tilknyttet kortet? A Alle typer drivstoff (inkl. parafin) B Kun bensin (og LPG) C Kun diesel Kode Øvrige Hvilke andre produkter og tjenester på ESSO- D Alle produkter. Dvs. butikk- og kioskvarer, tilhengerutleie, dekk, varer stasjoner ønsker du at kortet kan brukes til å kjøpe? bilbatterier og -rekvisita, service, bilvask og olje E Kun bilrelaterte produkter. Dvs. dekk, bilbatterier og -rekvisita, service, bilvask og olje F Kun olje, service og bilvask G Kun olje og bilvask H Kun olje I Kun bilvask J Ingen andre produkter enn drivstoff Parkering Skal kortet kunne brukes til å betale for parkering K Ja, ønsker bruk i parkeringsanlegg, bomveier etc. ved parkeringsanlegg som ESSO har avtale med? L Nei. Km. stand Skal km. stand kunne registreres ved tanking? M Ja, ønsker registrert km. stand N Nei, ønsker ikke registrert km. stand Bruks- Skal kortet kunne brukes i Norge og resten av O Ja, ønsker bruk i Norge og resten av Europa område Europa, eller kun i Norge? P Nei, ønsker kort som kun skal kunne brukes i Norge

6 LIM HER RIV HER Søknadsskjema ESSO Kontokort for Diesel Express Dette søknadsskjemaet gjelder for tyngre kjøretøy (over 3,5 tonn) Vennligst fyll ut søknadsskjemaet så nøyaktig som mulig, og benytt blokkbokstaver. Alle opplysninger må fylles ut før skjemaet kan vurderes. Søker må være fylt 18 år. Lim igjen skjemaet og putt det rett i postkassen porto er allerede betalt. Foretaksnr.: Firmanavn: Gateadresse: Postboksadresse: Kontaktperson: Vennligst utsted ESSO kontokort til: Totalt antall ESSO kontokort: Postnr./-sted: Firmatelefon: Selskapsform: Aksjeselskap Ansvarlig selskap Enkeltmannsforetak Annet... Ved aksjeselskap, oppgi aksjekapital og navn på daglig leder Aksjekapital: Daglig leder: Ved ansvarlig selskap eller enkeltmannsforetak, oppgi navn Navn: Fødselsdato: og fødselsdato til ansvarshavende Etableringsår: Bransje: Antall ansatte: Omsetning pr. år: Bankforbindelse (referanseperson, tlf. filialnavn): Andre opplysninger: Anslått drivstoff-forbruk pr. år. Kryss av for ønsket betalingsmåte, kun én avkryssing: Bank Evt. konsern-tilknytning: Organisasjonsnr./medlemsnr. Hvis tidligere kunde hos ESSO: Kort Kontant Fyringsolje/parafin Annet... Ltr. bensin... Ltr./diesel... Antall kjøretøy over 3,5 tonn: Antall kjøretøy over 3,5 tonn:... Avtalegiro (se betingelser) Undertegnede er innforstått med at ovenfor nevnte opplysninger må gis for at søknaden skal kunne behandles av ESSO NORGE AS. Undertegnede har, på vegne av ovenfor nevnte firma, akseptert gjeldende betingelser for ESSO kontokort, og innestår for at de oppgitte opplysninger er korrekte. Dette gjelder også opplysninger om de navn kortet utstedes til og de varegrupper kortet skal være gyldig for. ESSO NORGE AS forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering og å avslå søknader uten nærmere begrunnelse. Opplysninger om kredittverdighet innhentes fra kredittopplysningsbyrået, offentlige tilgjengelige kilder samt fra oppgitte referanser i søknadsskjemaet. Sted: Signatur, firma-ansvarlig Med blokkbokstaver, firma-ansvarlig Med blokkbokstaver, stilling For hjelp til utfylling, se kodeskjema på den foregående siden. Dersom søknadsskjemaet ikke har tilstrekkelig plass til å dekke firmaets behov for ESSO kontokort, vennligst legg ved en egen liste satt opp på samme måte som ovenfor viste tabell. NB! Vedlagte liste MÅ VÆRE UNDERTEGNET av firma-ansvarlig. Feltet er til bruk for ESSO NORGE AS. Dato: Fyll inn aktuell bokstav for de varegrupper kortet skal være gyldig for, som vist i eksempelet på første linje. Gyldig varegruppe kan være ulik for hver kortinnehaver. Navn Drivstoff Øvrige varer Parkering Km. stand Bruksområde E k s : O l a N o r m a n A D K N O Selgerkode Betingelser Prisbetingelser Client no.: Agreement Rabatt Best of: Pumpepris Mogas Ønsker du E-Business / Elektronisk Faktura? Hvis ja skriv inn din adresse:... Salg: Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Card no.: Kontokort: Beslutning: Godkjent: Dato: ADO Ja Versjonsnr CA01

ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending 2030 0091 Oslo

ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending 2030 0091 Oslo Adressaten betaler for sending i Norge Distribueres av Posten Norge ESSO NORGE AS Kontokortsenter Svarsending 2030 0091 Oslo Betingelser for bruk av ESSO Firmakort Gyldighet Esso Firmakort kan brukes på

Detaljer

Medlem i Utdanningsforbundet. Medlem i Utdanningsforbundet

Medlem i Utdanningsforbundet. Medlem i Utdanningsforbundet Medlem i Utdanningsforbundet Medlem i Utdanningsforbundet Utdanningsforbundets hefteserie nr. 1-2003 Kjære medlem Dette heftet gir kortfatta informasjon om kva Utdanningsforbundet står for, og om dei ulike

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap Avtalevilkår for NAF Xtra kredittkort, Levert av Terra Finans og Kredittbank AS: 1. Kort beskrivelse av betalingsløsningen Med betalingsløsning menes standard kredittkort, kredittkort med kontaktløs betaling

Detaljer

Søknad om GlobeCard Gold

Søknad om GlobeCard Gold Søknad om GlobeCard Gold Diners Club-kortnr.: Firmanr.: 1100/121 Personlige opplysninger: Navn: Fødsels/pers. nr.: Privat adresse: Nasjonalitet: Postnr./sted: Bosatt på adresse siden (år/mnd): Privat tlf.nr:

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA FINANS NORGE AS OG KORTINNEHAVER FRA 01. JANUAR 2012 VILKÅR Smart Club MasterCard KORT FORKLARING AV KREDITTKORT FORBRUKER Du er i ferd med å inngå en avtale om kredittkort for forbruker. Kredittkortet er et betalingskort hvor pengene du bruker lånes fra

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT

FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT FOKUS MASTERCARD CORPORATE CARD REGISTRERINGSSKJEMA FIRMAHEFTENDE KORT Opplysninger om arbeidsgiver (vennligst bruk store bokstaver) Firmanavn Firmaets organisasjonsnummer Corporate Card Classic Corporate

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar

Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar Søknadsskjema BAUHAUS bedrift med Visa Bedriftsansvar Opplysninger om firmaet (vennligst bruk blokkbokstaver) Firmaets pregenavn på kortet (26 disposisjoner) Org. nummer: Firmaets navn: Kontaktperson i

Detaljer

A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold A vtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Side 1 av 5 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for

Detaljer

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Lille Forbrukslånet Søknad/Gjeldsbrev

Lille Forbrukslånet Søknad/Gjeldsbrev Lille Forbrukslånet Søknad/Gjeldsbrev Annuitetslån med flytende rente OBS! Husk å legge ved kopi av lønnsslipp og legitimasjon. Ønsket lånebeløp: Nedbetalingstid 10 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30 000 kr

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

3. Selskapet fastsetter en bruks- og kredittgrense. Denne grensen skal ikke overskrides.

3. Selskapet fastsetter en bruks- og kredittgrense. Denne grensen skal ikke overskrides. Side 1 Del E av kontoavtalen: 1. Kortholder: Den/de som kortene er utstedt til. Selskapet: Utsteder av kortene, DNB Bank ASA. Brukersted: Ulike firmaer m.v. hvor kortene kan benyttes som betalingsmiddel.

Detaljer

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Kredittkortet kan benyttes i alle Visa brukersteder i og utenfor Norge. Minste kredittramme er NOK 10.000 og maksimal kredittramme er NOK 100.000. Pris for bruk

Detaljer

samt FORBRUKSLÅN ( RBAV02 NORGE ) Gjelder fra 01.09.2013

samt FORBRUKSLÅN ( RBAV02 NORGE ) Gjelder fra 01.09.2013 ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT Konto- OG kortkreditt Sid 1 (8) samt FORBRUKSLÅN ( RBAV02 NORGE ) Gjelder fra 01.09.2013 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår KREDITTKORTAVTALE MELLOM IKANO BANK AB (PUBL), NORWAY BRANCH OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN). GJELDER FRA 7. JULI 2010 1. Avtalen gjelder: Avtalen gjelder utstedelse og bruk av kredittkort

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS Privat 1. Avtalen gjelder Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og den

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer