Statoil: Vår nyeste polfarer ET NOTAT OM STATOILS OMFATTENDE ARKTIS-SATSNING OG MILJØTRUSSELEN DEN UTGJØR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statoil: Vår nyeste polfarer ET NOTAT OM STATOILS OMFATTENDE ARKTIS-SATSNING OG MILJØTRUSSELEN DEN UTGJØR"

Transkript

1 Statoil: Vår nyeste polfarer ET NOTAT OM STATOILS OMFATTENDE ARKTIS-SATSNING OG MILJØTRUSSELEN DEN UTGJØR

2 Det finnes verken kunnskap eller utstyr til å fjerne oljesøl fra is. Derfor er det forbudt å bore etter olje i isfylte farvann i Norge. Likevel har Statoil sikret seg lisenser i isfylte farvann rundt hele Polhavet. Statoil er det eneste oljeselskapet i verden som har lisenser i alle Arktis-landene, og er derfor den mest pågående aktøren i verden i oljetoktet mot nord. 1. BAKGRUNN: Hvorfor truer arktissatsingen miljøet? 1.1. LOKAL MILJØTRUSSEL: OLJESØL Da lasteskipet Godafoss grunnstøtte utenfor Hvaler i Østfold i januar 2011, begynte det å lekke ut olje. Skipet var to timer fra Oslo, ikke to dager fra Tromsø. Likevel sto myndighetene maktesløse. Hvorfor? Fordi det ikke finnes noen metode for å rense olje fra is. Fordi mannskapet på Kystverkets fartøy hadde problemer med kulde, mørke og ising på dekk. Kystverkets folk endte med å løfte den oljetilsølte isen ut av fjorden med gravemaskin, flak for flak. De endte med å gå på isen med kost, spade og bøtte. Det er fortsatt den beste teknologien som finnes for å rense olje fra is: Kost, spade og bøtte. Maktesløsheten var synlig både hos Kystverk og lokale tilskuere1. Utslippet ved Godafoss var kun et lite utslipp, og ikke en full utblåsning. Ekstreme værforhold i Arktis vil gjøre det betraktelig mer utfordrende å drive effektiv oljevernberedskap, sammenlignet med beredskapsmulighetene i andre områder. Hvordan skal vi fjerne olje fra is med kost, spade og bøtte i Arktis, når bølgene er over 13 meter? 1 slideshows/opprydingsarbeide-etter-godafoss-ulykken/ foto: Greenpeace 1.2 INTERNASJONAL MILJØ TRUSSEL: KLIMAPROBLEMET I september 2013 var det rekordlite sjøis i Arktis. 70% har smeltet bort på de siste 30 årene. Områdene lengst nord er blant områdene der klimaet endre seg raskest. Dette innebærer at livsmiljøet er i kraftig endring for dyrelivet i Arktis. Rekorden sender også et bud om hvor lite vi har fått gjort med klimaproblemet og hvor mye arbeid som gjenstår. Det internasjonale energibyrået (IEA) lanserte i november 2012 en rapport som viser at 2/3 av verdens allerede oppdagede fossile ressurser (olje, kull og gass) må bli liggende om vi skal unngå en global oppvarming på mer enn to grader. Likevel leter oljeselskapene etter stadig nye ressurser, og de jakter i stadig mer krevende og sårbare områder som Polhavet og Canadas villmark. Ofte med politikernes velsignelse. Om politikerne ikke tar grep, går kloden mot en oppvarming på nærmere 6 grader. Oljepprydding med kost etter Godafossulykken. foto: Kystverket

3 2. STATOIL I ARKTIS 2.1. Statoils lisenser Statoil er det eneste oljeselskapet i verden som har rettigheter til oljeboring til havs i samtlige fem arktiske stater. Flertallet av disse lisensene ligger i isfylte farvann. Statoil har rettigheter til områder i Arktis som ikke ville vært åpnet for oljeboring dersom de hadde ligget på norsk sokkel. Våre folkevalgte har hittil ikke benyttet seg av Norges statlige eierskap på 67 prosent av Statoil, for å hindre oljevirksomhet i isfylte farvann utenfor våre landegrenser Statoils Arktis-planer for 2013 I NORGE: Sommeren 2013 vil Statoil gjennomføre verdens nordligste leteboring på Hoop nær Bjørnøya. Planene er en del av et boreprogram på totalt ni brønner, på ulike steder i Barentshavet. Dette sårbare området har store utfordringer når det kommer til både vær og beredskap. Statoil har ennå ikke levert utslippssøknad for den nordligste delen av sommerens boreprogram, men riggen West Hercules er bestilt til oppdraget. Gjennomføring av planene avhenger av at Klima- og forurensningsdirektoratet og Miljøverndepartementet gir Statoil endelig utslippstillatelse. Dersom en ulykke skulle skje på Hoop, vil det ta lang tid før hjelperessurser vil kunne bli mobilisert til området.

4 TABELL: Hvem er de mest aktive oljeselskapene i og rundt Polhavet og hvor har de lisenser? Selskap Område Norge (nord for 73N) Russland Grønland Canada USA Rosneft og Gazprom ENI Chevron British Petroleum* Shell ExxonMobile ConocoPhillips Statoil *BP er deleier av Rosneft. har lisenser Mange oljeselskaper har lisenser i Arktis, men det er 9 selskaper som utmerker seg ved å satse særlig på denne Dette betyr økt risiko for både miljø og mennesker. Boringen på Hoop er ikke et særtilfelle, men del av en omfattende satsing på risikabel oljeutvinning rundt hele Polhavet. Mange land og selskaper er med, men ingen andre selskaper er til stede i så mange områder rundt Polhavet som Norge og Statoil. Statoil har også etablert en egen Arktis-enhet. I RUSSLAND: I dag samarbeider Statoil med det russiske selskapet Rosneft om oljeaktivitet i russisk Arktis. Allerede i 2016 planlegger partene å gjennomføre seismikk-undersøkelser på det svært isfylte feltet Perseevsky langt nord i den russiske delen av Barentshavet. Selskapene har forpliktet seg til å letebore i området innen Også Statoils felleslisenser med Rosneft i Okhotsk-havet, et område som kan sees på som Russlands Lofoten, er i isfylte farvann. FRAMTIDA: Statoil vurderer å bore på lisenser i isfylte farvann i USA, Canada og på Grønland i 2015/2016. Dette viser Statoils stadig mer omfattende tilstedeværelse i Arktis. Værforholdene i Barentshavet og andre deler av Arktis er preget av lave temperaturer mørketid ising tåke plutselige værforandringer Det arktiske klimaet øker sannsynligheten for at utstyret svikter eller bryter sammen på måter vi ikke er kjent med, eller at utstyret svikter oftere enn det vi er vant med fra varmere strøk. I mange områder, særlig på Grønland, er fare for kollisjon med isfjell en betydelig utfordring. Også drivis kan skape store utfordringer for boreinstallasjonene, som blant annet Shell erfarte i Alaska sommeren Amerikanske myndigheter har satt hele Shell sitt arktiske boreprogram utenfor kysten av Alaska under gransking etter en serie uhell og feil som viser at Shell har tatt for lett på utfordringene i regionen. 3. Hvorfor oljeleting i Arktis innebærer økt risiko 18.desember 2011 kom boreriggen Kolskaya ut for storm og ekstrem kulde under sleping, 200 kilometer utenfor Russlands østkyst. Dette ledet raskt til nedising av riggen, stabilitetsproblemer og teknisk svikt. Kolskaya kantret og sank samme dag. 67 mannskap og arbeidere om bord omkom. Denne tragiske hendelsen viser hvor alvorlig galt det kan gå når man opererer i isfylte farvann med ekstreme værforhold, og burde virke som en advarsel om at menneskeliv, klima og miljø må prioriteres over økonomisk profitt fra økt oljevirksomhet i slike ekstreme områder. Leiv Eiriksson riggen utenfor kysten av Grønland Foto: Greenpeace

5 4. Vårt krav: Statoils tokt mot nordpolen stoppes Norge er en arktisk stormakt med stor påvirkningskraft for utviklingen i Arktis i tiden som kommer. Historien viser at vi har tatt vårt ansvar på alvor, fra Nansen og Amundsen, via forvaltning av Svalbard og helt frem til i dag. Vi håper Norge vil fortsette å ta forvalterrollen seriøst, i hele Arktis. Det betyr at klimaendringene og den smeltende sjøisen må tas på alvor, og ikke utnyttes som en forretningsmulighet til å utvinne enda mer olje og gass fra sårbare områder som allerede er under enormt press. Polhavet er ikke bare et hav. Uavhengig av klimaendringenes påvirkning, vil Polhavet være fylt av is, kulde, tåke, ising og mørke i store deler av året. Om Norge tillater oljeboring i Polhavet, enten på norsk sokkel eller i andre land, gir vi slipp på all troverdighet i klimaspørsmålet. Skal verden kunne nå togradersmålet, må oljen lengst nord bli liggende i bakken. opprette marine verneområder også i Arktis. Området holder store naturverdier, og er for sårbart til å utsettes for oljevirksomhet. Greenpeace krever at: t Det innføres et forbud mot oljeboring i Polhavet. t Det innføres strenge retningslinjer på skipsfart i området. t Det ikke bores etter olje i isfylte områder. t Norge tar styring over Statoil for å hindre at de går inn i sårbare og utsatte havområder. t Det opprettes et nettverk av marine verneområder i Polhavet. Greenpeace, , Norge har i biomangfoldkonvensjonen forpliktet seg til å være med å verne 10 prosent av verdens hav innen Norge må også ta disse forpliktelsene på alvor, og foto: Greenpeace

6

Norges investeringer i framtidens største klimatrusler

Norges investeringer i framtidens største klimatrusler Notat 1-2013 Av: Sigurd Jorde, Framtiden i våre hender På tross av klimakrisen satses det over hele verden på nye, store utvinningsprosjekter for kull, olje og gass. Fossil energi er den viktigste årsaken

Detaljer

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server WWF 7. mars 2007 Foto: WWFs frivillige i aksjon under oppryddingen på Fedje WWF / Nina Jensen Utgitt

Detaljer

FORVALTNINGSPLANEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK

FORVALTNINGSPLANEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK FORVALTNINGSPLANEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK HELHETLIG FORVALTNING AV DET MARINE MILJØ I NORDSJØEN OG SKAGERRAK Innspill fra Natur og Ungdom og Naturvernforbundet Oslo, 15. september 2012 SILJE LUNDBERG

Detaljer

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Konsekvenser av produsert vann, tankulykker og oljesøl i norsk og russisk Barentshav som følge av åpning av norsk sokkel Av Ingrid Agathe Bay, mai

Detaljer

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på maritim beredskap Maritim verdiskaping i nordområdet forutsetter økt sikkerhet til havs Fem av Tronds kolleger omkom i forliset Trond Hugo Mikkelsen lå seks timer i havet nord for Svalbard før en tråler

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt.

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. HAVET DEN STORE SKATTEKISTEN. Svolvær 6. mai 2004 Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. Av politisk rådgiver

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad Oljefri Ansvarlige for prosjektet og forfattere av planen har vært: Rødts miljø og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher Elin Volder Rutle Lene Liebe Delsett Åshild Lappegård Lahn Planen er en

Detaljer

Meld. St. 7 (2011 2012)

Meld. St. 7 (2011 2012) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 6050, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 00 Faks: 55 38 66 01 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring 1 Hva er FNs klimapanel? FNs klimapanel (også kjent som IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 OM BELLONA Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige

Detaljer

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø.

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. 21. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjon...2 2. Innledning...4 3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer...4 3.1 Arktis

Detaljer

Det internasjonale polaråret 2007-2008 SIDE 14. Oljeulykken på Fedje: Nina tar saken. Gorillaer i kryssild SIDE 22. Liv i frossen vinterskog SIDE 28

Det internasjonale polaråret 2007-2008 SIDE 14. Oljeulykken på Fedje: Nina tar saken. Gorillaer i kryssild SIDE 22. Liv i frossen vinterskog SIDE 28 U T G I S A V W W F - N O R G E N R 1 / 2 0 0 7-2 2. A R G A N G Det internasjonale polaråret 2007-2008 SIDE 4 Oljeulykken på Fedje: Nina tar saken SIDE 14 Gorillaer i kryssild SIDE 22 Liv i frossen vinterskog

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 113 Saksmappe: 2012/2198-8512/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 28.02.2013 Saksframlegg Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Formannskapet

Detaljer

Barentshavet under angrep

Barentshavet under angrep OLJE AV JENS INGVALD OLSEN Barentshavet under angrep Det svært gunstige skatteregimet for offshore petroleumsvirksomhet i Norge, både for leteboring og for investeringer for produksjon, er så gunstige

Detaljer

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24. Sosialistisk Ungdom www.su.no post@su.no En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.juni 2014 Komiteen har

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

Vi kan bore i Lofoten f

Vi kan bore i Lofoten f Den teknologiske revolusjonen Reelwell kan revolusjonere måten nye felt bygges ut på: Vi kan bore i Lofoten f 12 13 n fra land Tekst: Egil Hollund Å kunne bore etter olje fra land i Lofoten og Vesterålen

Detaljer

OLJELANDET OG NY NÆRING LANGS KYSTEN. Tekst av: Kristin Øye Gjerde

OLJELANDET OG NY NÆRING LANGS KYSTEN. Tekst av: Kristin Øye Gjerde F O R T E L L I N G E R O M K Y S T- N O R G E 1 OLJELANDET OG NY NÆRING LANGS KYSTEN Tekst av: Kristin Øye Gjerde Innhold Oljelandet og ny næring langs kysten Havet gir nye muligheter Nasjonal styring

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

Kappløp om Barentshavet

Kappløp om Barentshavet Februar 2014 Uke 6 - Magasin fra Kyst og Fjord Kappløp om Barentshavet Mens Lofoten fredes, har oljeselskapene inntatt Barentshavet med full styrke. I år vekkes Goliat til live når ENI starter den første

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

RAPPORT Styrking av sentralnettet i nord Hammerfest Energi 2006

RAPPORT Styrking av sentralnettet i nord Hammerfest Energi 2006 RAPPORT Styrking av sentralnettet i nord Hammerfest Energi 2006 1 av 20 Forord I et moderne samfunn er infrastruktur det som gjør at samfunnsmaskineriet er i stand til å virke slik meningen er. Strømnettet

Detaljer

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI I. Innledning Å møte utfordringer og muligheter i nordområdene er Norges viktigste strategiske satsing i årene som kommer 1. I det foreliggende dokument knytter

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 Om Bellona Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige

Detaljer

I 2011 må det store taktskiftet for klima og natur komme

I 2011 må det store taktskiftet for klima og natur komme WWF-Norge Rasmus Hansson Kristian Augusts gt. 7A Postboks 6784 St. Olavs Plass 0130 Oslo Tel: 22 03 65 00 Fax: 22 20 06 66 rhansson@wwf.no info@wwf.no www.wwf.no www.panda.org Oslo, 16. februar 2010 WWFs

Detaljer