Leverte farty 1.halvår 2011 Januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leverte farty 1.halvår 2011 Januar"

Transkript

1 Internt meldingsblad for alle tilsette i Kleven Maritime Leverte farty 1.halvår 2011 Januar Bnr 334/336 VS 491 CD, til Siem Offshore Sommar 2011 Siem Opal Mars Bnr 348 VS 485, til O.H. Meling Siddis Mariner April Bnr 336 VS 491 CD, til Siem Offshore Siem Amethyst Juli Bnr 344 VS 485 Mk II, til Rem Offshore Rem Commander Kleven Maritime har levert 4 farty og skrive 4 nye kontrakter hittil i år. I september skal Rem Fortress leverast til Rem Maritime. Den siste skrivne kontrakta er med Sanco Shipping i Gjerdsvika og omhandlar levering av eit seismikkfarty som skal leverast frå Myklebust Verft på vårparten i Kleven Maritime har no 11 farty under arbeid og/eller i prosjektering, til ein samla ordreverdi på NOK 3,8 mrd. Eit av desse prosjekta har foreløpig ikkje reiar, men bygginga er sett i verk for å sikre kontinuerleg sysselsetting ved verfta. I tillegg til nybyggingsprosjekta har Myklebust Verft lukkast i reparasjons- og vedlikehaldsmarknaden og har i første halvår utført reparasjonsoppdrag for om lag 8 mill. Myklebust har også fått på plass ein vesentleg vedlikehaldsavtale med Tide Sjø AS. Konsernet hadde eit godt resultat i 2010 og prognosane ser bra ut også for Leveringsprogrammet er krevjande og krev fullt fokus frå alle involverte i alle ledd. Konsernet har no ca 480 eigne tilsette, i tillegg kjem tilsette hjå underleverandørar som er i arbeid på verfta våre.

2 Teknisk Forum Eit nytt forum er etablert Teknisk Forum er eit forum for teknisk avdeling som skal arbeide med opplæring og gje informasjon til teknisk personell,samt andre som har behov for slik informasjon. I regi av Teknisk Forum vil relevante tema bli tatt opp i møte der teknisk avdeling, kvalitetsavdeling og andre som har interesse av temaet, deltar. Forelesar på møta kan vere interne eller eksterne krefter henta frå organisasjonar eller andre med relevant kunnskap. Formålet med Teknisk Forum er å gje Kleven Maritime sitt personell ei overordna innføring i klasseregl, andre reglar og kodar som farty skal byggast etter. Målet er å gje ei innføring slik at kvar enkelt veit kvar i regelverket ein kan forvente å finne svar på ting ein lurer på. Enkelte tema vil bli grundigare behandla enn andre. Nokre tema vil gjelde mange personar, medan andre tema vil gjelde berre nokre få. Her må ein føle seg litt fram under vegs. Fordjuping i tema kan ofte vere nyttige berre for delar av teknisk avdeling. Personell frå både Kleven Verft og Myklebust Verft skal delta på relevant undervisning. Tema som er handsama til no er: Tema Foreleser Klasse myndigheiter. Sigurd Ertesvåg KV Kven gjer kva/kven har ansvar for kva Presentasjon av Sjøfartsdirektoratet Kjell Drabløs Stasjonssjef Sjøf.dir., Ålesund Klassesystematikk. (Teikningsgodkjenning, Frode Holm Stasjonssjef DNV, Ulsteinvik komponentsert., nybygg og seglande skip) SOLAS kap. II-2. Brannkapittelet Sigurd Ertesvåg - KV Det er ikkje berre tema knytt til regelverk som skal opp i Teknisk Forum. Utstyrsleverandørar kan her gje informasjon om sine produkt og representantar frå reiarane kan gjere greie for funksjonar og erfaringar med diverse utstyr. Som ein forstår er emnespekteret vidt og det gjeld å prioritere kva for tema som er viktigast. Det er viktig at tilsette på Kleven og Myklebust kjem med innspel om kva tema dei har behov for å lære meir om. Ta kontakt med Sigurd dersom du har ein ide om tema om høyrer heime i Teknisk Forum. Sentrale personar i tekninsk forum: 2

3 Monica Nipen, ny tilsett på personalkontoret på KVE Ho skal spesielt arbeide med oppfylging av IA-avtalen og sjukefråvær Kan du fortelje litt kort om deg sjølv Eg vaks opp på to forskjellige plasser utanfor Bergen (Bønes og Telavåg) som ein av fem sysken. Flytta til Hareid hausten Frå eg kan hugse har eg alltid likt meg spesielt godt på Sunnmøre. Som 20 åring reiste eg til USA og vart der i til saman 7 år. Eg var heilt bestemt på at dersom eg flytta tilbake til Noreg så måtte det bli på Sunnmøre ein plass. Sidan eg har mykje slekt på Hareid vart det nettopp der. Eg har ikkje angra ein einaste dag. Eg er gift med ein Sykkylving (fekk han sjølvsagt til å flytte til Hareid) og er mor til tre jenter. Eg utdanna meg innanfor administrasjon & leiing og eksportmarknadsføring ved Høgskulen i Ålesund. Arbeidserfaringa mi er variert. Som 16 åring tok eg helge-jobbar som servitør ved Marsteinen Fjordhotell, eit lite hotell utanfor Bergen. I USA jobba eg som sals-medarbeidar for State Farm Insurance Inc., eit forsikringsselskap som selde hus, bil og livsforsikring. I tillegg jobba eg som hovmeister/bankett ansvarleg ved Holiday Inn, Canton i helgane og enkelte kveldar. Tilbake i Noreg byrja eg å jobbe ved Aetat i Ulsteinvik i Frå den tid har eg vore i ulike stillingar i Aetat/NAV Møre og Romsdal fram til eg byrja her på Kleven Verft i mai. Kva skal dine arbeidsoppgåver ved Kleven vere? Til no har eg fått som arbeidsoppgåve å arbeide med sjukefråveret ved Kleven Verft. Eg arbeider med å skaffe meg kunnskap om, og oversikt over, sjukefråværet ved Kleven Verft, identifisere kva fråvær ein kan gjere noko med, og ikkje minst korleis førebygge eventuelt framtidig fråvær. Eg har også fått ansvar for at lærlingane/taf elevane blir godt mottatt, utarbeide rutinar som sikrar at dei får opplæring i tråd med opplæringslova, og arrangere ulike lærlingdagar i løpet av den tida dei er under opplæring. I tillegg skal eg koordinere opplæringstiltak generelt ved Kleven Verft. Har du fått møtt mange av dei tilsette? Ja, det har eg, men eg ynskjer å møte enda fleire. For at eg skal klare å gjere ein god jobb ser eg det som heilt nødvendig å vere ute i dei forskjellige avdelingane og bil betre kjend med kva som rører seg der av utfordringar. Korleis har overgangen frå NAV til skipsverft vore? Eg har vore på Kleven Verft i vel fire veker og kjenner framleis på ein overgang. På NAV var eg på mange måtar utlærd, noko ein aldri vert, men eg var klar for nye utfordringar. Her på Kleven Verft er det nok å ta tak i, og eg har enda mykje å sette meg inn i. Eg ynskjer å kjenne til korleis ting heng saman før eg til dømes klarar å sjå kva som kan vere beste måte å arbeide med sjukefråvær på. Dersom eg konkret skal peike på tydelege forskjellar mellom NAV og skipsverft, vil eg trekkje fram at her er eg ein del av eit stort kollegium. For meg betyr det at det er viktig å hugse at nokon lett kan føle seg oversett og/eller usynleg. Der eg kom frå var vi på det meste 14 kollega og dermed lett å inkludere alle. Ein annen tydeleg forskjell er at her produserast det eit konkret produkt. Alt dreiar seg til slutt om å få ferdig eit konkret produkt innan ein frist. På NAV handlar alt arbeidet seg om menneske, ofte menneske som er i ein vanskeleg livssituasjon. Korleis trivst du ved Kleven so langt? Eg har blitt veldig godt mottatt og ser fram til kvar dag eg skal på jobb. Eg ser at den erfaring og kunnskap eg sit på i dag kan brukast ved Kleven Verft. Samstundes ser eg at eg sjølv kan lære og utvikle meg på mange områder innan moderne verdiskapande personalarbeid. Kva planar har du for sommaren? Eg har todelt og sein ferie i år, men ferie skal det bli. Den fyste delen av ferien skal me sykle og campe i telt på Nordøyane nokre dagar. Deretter reiser me til Telavåg på rorbuferie. Den aller siste delen vert det ein sydentur. Eg reknar med at eg får ein avslappande og helsefremmende ferie, og eg ynskjer alle lesarane det same. God ferie! 3

4 Nye tilsette ved Kleven Verft Ørjan tok fagbrev på MVE Terje Andre Steinnes. Terje tok til på utrustingsavdelinga på Kleven i år. Han er 19 år og kjem frå Ørsta. Vi ynskjer lukke til og velkomen til Kleven Verft! Simon Siglevik Simon er 19 år, bur i Gursken og tok til som lærling i industrimekanikarfaget på Kleven Verft i år. Velkomen Simon, og lukke til! Ny tilsett på Myklebust Verft Jan Arvid Sørensen Jan var av dei som miste jobben sin under nedtrappinga på Myklebust i Når MVE no igjen fekk behov for å styrke staben på lageret, så er det ekstra kjekt å kunne ynskje Jan Arvid velkomen tilbake. Ørjan Frøystad fekk i juli godkjend si fagprøve i industrimekanikarfaget. Ørjan har vore TAF-elev ved Ulstein vidaregåande skule i fire år og har hatt sin praktiske del av utdanninga ved maskinavdelinga på Myklebust Verft. Fagprøva gjekk ut på å dreie ein aksling, bygge eit iso-rør og sveising med TIG, elektrode og rørtråd. Med bestått vitnemål frå skulen og godkjend fagprøve kan no Ørjan bruke tittelen industrimekanikar. Både og -Det var halvvegs eit sjokk når eg kom til Myklebust ein mørk haust-morgon for fire år sidan, fortel Ørjan. Kanskje ikkje så ryddig som ved ein del andre arbeidsplassar han hadde vore innom. Nokre av karane stod og røykte utanfor portane. Ingen visste eg skulle kome det var ei brå miljøforandring. Men etter kvart som han kom i kontakt med folket så endra inntrykket sitt til det meir positive. - Sjølv om det ikkje er av dei mest moderne verksemdene så er her eit godt arbeidsmiljø, seier Ørjan. Her er høgt under taket og folk torer å seie det dei meiner. Om du spør og grev litt så får du også litt fagleg rettleiing. Eg meiner eg har fått med meg ei ganske god og allsidig erfaring. Framover Når vi spør om framtidsplanar så har ikkje Ørjan svaret klart. Han leitar litt etter kva retning han skal gå vidare. Eg ønskjer ikkje å studere berre for å studere. Det er derfor godt muleg at han vert å sjå ved Myklebust også utover hausten men, då som fagarbeidar. Velkomen Ørjan sin formann, Per-Jon Husøy, har berre ros å gje. Ørjan fortener gode tilbakemeldingar og han er svært velkomen til å arbeide med oss vidare. 4

5 Lønningsdagar Månadslønte 20. juli, 19. august, 20. september, 20. oktober, 18. november, 13. desember m/ ½ skattetrekk. Timelønte Kleven Verft LP 13 Fredag LP 14 Fredag veke lønn LP 15 Fredag veker sidan førre løn LP 16 Fredag LP 17 Fredag LP 18 Fredag LP 19 Fredag LP 20 Fredag LP 21 Fredag LP 22 Fredag LP 23 Fredag Utan skattetrekk LP 24 Fredag LP 25 Fredag vekes lønn Timelønte Myklebust Verft LP 13 Torsdag LP 14 Torsdag veke lønn LP 15 Torsdag veker sidan førre løn LP 16 Torsdag LP 17 Torsdag LP 18 Torsdag LP 19 Torsdag LP 20 Torsdag LP 21 Torsdag LP 22 Torsdag LP 23 Torsdag Utan skattetrekk LP 24 Torsdag LP 25 Torsdag Bodil blir pensjonist Ja-mennesket Bodil takka for laget Bodil Lagermeidarbeidar Janne Larsen Hauge held tale til Bodil Gjengen på lageret hadde stelt i stand kakebord og invitert til selskap då reinhaldar Bodil Hauge takka for laget etter å ha arbeidd til oppnådd pensjonsalder og vel så det. Det vart både helsingar, gåver og kanskje litt tårer under det hyggelege selskapet. Bodil har vore ein humørspreiar og kjem til å verte sakna av arbeidskameratane på Vågsneset. Christoffer Bøe, Erlend Holseker, Madeleine Hauge Hide og Per Magne Hjelle. Christian Remøy Opsal var ikkje tilstades då biletet vart teke. Feriearbeid Våren er tida for ein ekstra puss på verftsområda. Ved Myklebust har ein gjeng skuleelevar mala Losjehuset - det nye bygget for adgangskontroll og varemottak. Ein del trehogst og kantslått har også vorte utført. 5

6 Rem Commander På plass i Rem flåten og i fult arbeid. Rem Commander festpynta i Geiranger Fredag 01. juli overtok Rem Offshore sitt farty nr. 13 frå Kleven Maritime. I tillegg til dei 11 offshorefartya dei har fått levert frå Kleven Verft har dei også, i tidlegare tider, fått to fiskefarty frå Myklebust Verft. Rem Offshore gjev Kleven gode tilbakemeldingar på skipa som vert levert frå oss og på samarbeidet mellom tilsette i dei to selskapa. Dagen etter sjølve overleveringa var det dåpsseremoni under fossen Friaren i Geirangerfjorden og dåpsfest på Union Hotel i Geiranger. Gudmor Asja Pellinen er sambuar med Åge sin yngste son, Fredrik. Rem Commander i solskin Maskinsjef Arve Eggesbø, Kaptein Egil Pedersen, Ståle, gudmor Asja Pellinen og reiar Åge Siv og Rune Gamlem saman med Arve Holstad og Turid Hjørungdal Tre stolte ass. prod.leiarar, Hans Olav Rovde, Sindre Moldskred og Randulf Havåg Veteranbil frå Union Hotel hentar ein godt nøgd reiarfamilie. Margrethe,Fredrik, Asja og Åge Flaska pynta for seriomoni Friaren i bakgrunnen Tale på dekk Dei syngande direktørane 6

7 Inspirasjon til dei yngste Teiknekonkurranse Framtidas båt Alle 4. klassane i Ulstein var inviterte til å vere med på ei teiknekonkurranse under Smak av Ulstein, som vart avvikla i Ulsteinvik frå 9. til 11. juni. Tema for konkurransen var Framtidas båt. Kva type båt ein skulle teikne kunne elevane velje sjølv. Det kunne vere ferje, offshore, lasteskip, passasjerbåt eller fiskebåt, her var det berre å velje det som låg hjarta nærast. Det vart kåra 4 vinnarar. Ein frå Kleven Maritime, ein frå Ulstein Verft, ein frå Rolls Royce i tillegg til folkets pris. Etter at vinnar teikningane var plukka ut så var det høgtidleg seremoni på utescena ved rådhuset. Ann Turid Flusund stilte som representant og einedommar frå Kleven Maritime. Ho valte eit skip som vi alle kan drøyme om å få segle med, nemleg Fantasy Cruise Kunstnaren, eller skipsdesignaren, bak Fantasy Cruse var Gowtisha. Ho går i 4. klasse på Ulstein Barneskule og er opphavleg frå Pakistan. Vi gratulerer! Teikninga som gav Gowtisha Kleven Maritime prisen. Ann Turid Flusund utnemner prisvinnaren Oppslag i avis på Grønland Foto: Leiff Josfesen Siem Aquamarine" ligger for tiden i havnen i Nuuk chartret af skotske Cairn Energy. Skib vækker opsigt. "Siem Aquamarine" ligger for tiden i havnen i Nuuk chartret af Cairn Energy. Med en længde på 91 meter og en bredde på 22 meter har flere Nuuk-borgere lagt mærke til Siem Aquamarine, som for tiden har indtaget havnen i hovedstaden. Undersøgelsesskibet, som sejler under norsk flag, er ifølge sermitsiaq.ag s oplysninger chartret af olieselskabet Cairn Energy. Skibet blev bygget i 2010 og har en lastdækkapacitet på 800 kvadratmeter. 7

8 Helsing Hektisk aktivitet både på Myklebust Verft og Kleven Verft no rett før ferien med mange båtar ved kaiene, og mykje stress for å verte ferdige med presserande oppgåver før ferien. På Kleven Verft er ein nett ferdig med innspurten på bnr 344, Rem Commander, som vart levert fredag 1. juli og døypt i Geirangerfjorden laurdag 2. juli. Eit litt artig poeng er at vi som kjent har døypt ein båt med dette namnet før bnr. 311 Rem Commander, ein MT 6016 vart døypt i mai 2006 som den andre offshorebåten til Rem-systemet. Til saman har vi tidlegare levert og døypt 10 offshorefarty til dette reiarlaget, i tillegg til to fiskefarty. På Myklebust Verft har ein fått inn ein god del reparasjonsoppdrag, etter å ha vore delvis ute av denne marknaden ein periode. Det er positivt, sjølv om det skal litt tilpassing til mellom nybygging og reparasjon for at drifta skal gli best mogleg. God koordinering og godt samarbeid er viktig! Eg opplever at Kleven Maritime har styrka omdømmet den siste tida, dels gjennom offentleggjering av gode resultat, dels fordi vi har vunne fleire nye kontraktar i det som må kallast ein litt laber marknad. Vi må halde fram i den kursen, og dermed trygge vidare utvikling i konsernet.vi skal halde fram med å ta nye kontraktar, og vi skal halde fram med å investere i anlegget, og i utvikling av medarbeidarar. Vi skal styrke konkurransekrafta vår, og sørge for at ingen slår oss på effektiv prosjektgjennomføring. God sommar til alle tilsette med familiar! Ståle Konsernleiinga kjøper aksjar i Kleven Maritime Ei orientering frå styreleiar Generalforsamlinga i Kleven Maritime vedtok 1. juli å invitere konsernleiinga i selskapet med på eigarsida gjennom ein retta emisjon. Eigarane og styret ser det som positivt for selskapet at leiinga kjem inn som medeigarar av fleire grunnar. Dette er både ei tillitserklæring og ei honorering av den ekstraordinære innsatsen som har vore gjort gjennom utfordrande tider dei siste åra; i tillegg håper styret at eigaridentitet skal virke som ein ekstra motivasjon til å skape trygge arbeidsplassar og god lønnsemd framover. Den enkelte har fått tilbod om å kjøpe eit bestemt tal på aksjar, avhengig av kor lenge vedkomande har hatt konsernleiaransvar dei siste fire åra. Dersom alle nyttar seg fullt ut av tilbodet, vil dette til saman utgjere 2,6 % av aksjane i Kleven Maritime AS. Aksjeprisen er sett lik likningsverdien av aksjane i KMA. Aksjekjøpet vert finansiert delvis gjennom eigenkapital og delvis gjennom ein bonus frå selskapet. Bonusen kan berre nyttast til dette formålet. Det er knytt fleire vilkår til aksjeeigarskapet: Aksjane er ikkje fritt omsettelege utanom eksisterande aksjonærar; Det er fire års bindingstid, slik at dersom nokon sluttar før fire år er gått eller blir oppsagt, så vil selskapet ha rett til å kjøpe tilbake aksjane til ein pris lik den eigenkapitalen som vedkomande har betalt for aksjane; Om nokon sluttar etter fire år har selskapet rett til å kjøpe tilbake aksjane til den likningsverdien som aksjane då har; Dette er altså eit reint aksjekjøp med reell risiko knytt til utviklinga av verdien på aksjane. Ut over dette har aksjane normale rettar og plikter. Den totale kostnaden for KMA er 16,6 mill kr dersom alle nyttar seg fullt ut av tilbodet. Dette er i hovudsak avsett i 2010-rekneskapen. Styreleiar Kjersti Kleven 8

9 Du ser Kleven Maritime i lokalmiljøet Vi støttar organisasjonar og kulturaktivitetar Både Kleven Verft og Myklebust Verft sett årleg av midlar som går til lokale lag og organisasjonar. Tilsette i Kleven Maritime og andre, ser logoen vår i mange samanhengar i lokalsamfunnet. Spesielt er det aktivitetar og organisasjonar som arbeider med aktivitetar for born og unge vi er opptekne av. Det er viktig for ei verksemd med mange tilsette, og med rekrutteringsbehov, at også lokalsamfunnet har idrett og kultur å tilby born og unge. Lagspel er viktig både i fritida og i arbeidslivet! Du vil kunne sjå Kleven-logoen på mange fotballdrakter, både jente- og gutelag i tillegg til på draktene til Hødd, Hareid og Bergsøy. Du vil også kunne sjå Klevenlogoen på fotballbaner og idrettsanlegg rundt om. Kleven Maritime støttar også kulturlivet og er sponsorar både for Hareidstemna, Go with Flø, og Trebåtfestivalen. Forutan at vi er ein av hovudsponsorane for Trebåtfestivalen, så stiller vi også med musikalske krefter. I år vil du finne kollegaer på podiet både i Kind of Blues og Scottys Dreamteam. Tilsette fekk tilbod om billettar til redusert pris på konserten med Åge Aleksandersen i Ulsteinvik. 36 billettar vart tinga. Frå Myklebust Verft har største potten i 2011 gått til bygginga av ny kunstgrasbane like ved verftsområdet. Det har også vore gitt midlar og støtte til bygging av ny ballbinge i Haugsbygda. Elles er der avtalar med mange lokale lag innan idrett og musikk. Myklebust er også med på A-laget til Larsnes Gursken som kjempar i toppen av tredje divisjon. Av meir spesielle tiltak som vert sponsa kan nemnast Herøy og Sande Jeger og Fiskerforening som jobbar med å utarbeide kultiveringsprosjekt for Vågselva og Myklebustelva. Elvane renn ut i fjorden på kvar si side av verftet. Frå Kleven Verft er det Hødd som er den største sponsormottakaren i Med laget på topp i divisjonen og direktesendt kamp på TV så vert vi godt profilert der. Kleven prøver å vere synlege i dei fleste krinsane der våre tilsette bur og aktivitet mellom anna på Rovde, Hareid, Leikong og Vartdal har fått støtte i Gursken IL med Kleven Maritimecaps under opninga av River Plate. Reiarar på tur J To offshore-reiarar var på safari i lag i Afrika. Ein dag var dei på tur på eiga hand og der møtte dei ei løve. Dei hadde ikkje med seg noko å forsvare seg med og løva såg svolta ut. Den eine reiaren tok av seg sekken og fann fram eit par piggsko som han fekk på seg i ei fart. Ha! Trur du at du kan greie å springe frå ei løve?!, kom det frå den andre reiaren. Nei, svarte den første men eg skal i alle fall greie å springe frå deg! 9

10 Kleven Maritime med ny stand til Nor-Shipping Delte i år, som i fjor, standplass med Hareid Group Pianist Petter Anton Ness, styreleiar Kjersti Kleven og Rein Alexander Også på kveldstid har Kleven Maritime ein jobb å gjere for å ta i vare kundane sine. På ONS i Stavanger i fjord arrangerte vi ein kveld der eigne musikk krefter underhelt i lag med Elisabeth Andreassen. I år hadde vi Alexander Rein til å underhalde under eit kundearrangement. Mange av våre kundar var til stades der. Til årets Nor-Shipping messe, som gjekk av stabelen siste veka i mai på Lillestrøm, stilte Kleven Maritime med ny stand. Eit heilt nytt konsept som vi har kjøpt frå NPG. Standen består av stålrammer som blir sett saman og som det vert festa dekorplater utanpå. Dekorplater enten med tekst eller bilde. Mange av standane som vert bygd opp på desse messene er til eingongs bruk, men Kleven Maritime satsar på ein stand som vi kan nytte i mange år framover. Gjenbruk er ein god ting, meina vi! Mot publikum har standen rom for utstilling av modellar, resepsjonsdisk og eit par infoskjermar. Det er her godt med golvplass som skal nyttast som myldringsstad når gjestane kjem på besøk. Standen er open ut mot gangareala, noko som skal gjere terskelen lav for å besøke oss. Standen har også eit godt møterom som kan nyttast til møter i messeveka. Mange av våre samarbeidspartnarar er i Lillestrøm denne veka og det vert gjort små og store avtalar. Messestanden inneheld også eit rom der vi har eit enkelt kjøken. På menyen står mør frå Stranda og Ulsteinvik, rømme og flatbrød høyrer med. Det er sett av plass på standen til bagasje-oppbevaring for dei som har behov for det. Nor-Shipping er ei messe som mange av Kleven Maritime sine tilsette har fagleg nytte av og mange av våre eigne var innom på standen. Messa på Lillestrøm hadde i år rekordmange utstillarar og besøkande. I tillegg til at kundane kan treffe oss så er det også hyggeleg at konsernet sine tilsette som besøkjer messa kan ha ei heime-hamn. Hareid Group har dei to siste åra profilert seg på same stand som KMA. Neste gang det modulbaserte systemet skal brukast er under oljemessa. ONS, i Stavanger i

11 Sudoku Sommar moro G O D S O M M A R T I L A L L E I K L E V E N M A R I T I M E Sommardag Inviter gode vener til middag og server dette måltidet garantert suksess! Forrett: Lettkokt fersk asparges m/spekeskinke og honningmelon. Hovudrett: Kokt makrell m/agurksalat, nypotet og rømme. Kok gjerne makrellen kvelden før og la den stå i laken, som inneholder salt, heilpeppar, lauberblad og litt edikk, natta over. Varm laken med fiske i, forsiktig opp rett før servering. Flatbrød og ein rømmeskvett på toppen Dessert Jordbær med vaniljeis og valiljesaus. Fortel vitser ved bordet: Sterk gamling De to gamle pensjonistene snakket sammen om hvilken treningsform som passet for eldre. - Jeg har funnet noe som virker fint for meg, sa den ene, - jeg begynte den første uka med en femkilos potetsekk i hver hånd, og så løfter jeg armene fra hengende posisjon til de var vanrett i skulderhøyde ti ganger. Neste uke gikk jeg over til tikilos potetsekk og gjorde de ti repetisjoner. Så gikk jeg over til en femtikilos sekk og så til hundrekilos sekk. - Dette kan ikke være mulig! utbrød den andre. - Noe sånt ville jo vært bortimot umulig selv for en kar som var en tredjedel så gamme som du! - Tull og tøys, sa den første, - dette har gått som en lek. Og i neste uke skal jeg begynne å ha poteter i sekkene. Svensk trafikkontroll. Det var trafikkontroll på E-6 like ved Svinesundbrua på svensk side og den svenske polisen stopper en Audi Quattro og drar straks frem blokken. - Dette blir inte billigt, sier han til sjåføren. - Fem stykken i en bil sertifiserad for fyra personer - det blir en kraftfull bot! - Hva i helvete, dette er en helt vanlig personbil, protester den norske føreren. - Hvor har du det fra at den bare er sertifisert for fire? - Tycker ni at jag er en idiot, eller? Det beror på navnet, Quattro betyger fyra? - Du er helt på jordet, svarte den norske sjåføren. - Jeg forlanger en samtale med polissjefen! - Nej, det går inte, svarte den svenske polisen. - Han er tyver opptacket. Ser ni inte at han står dar borta och bøtlegger føraren av en Fiat Uno med tre personar! 11

12 Sommarhelsing frå Kjersti - Styreleiar i KMA, KVE og MVE Det er i skrivande stund lite sommarvèr i sikte, men ferien nærmar seg i alle fall med stormskritt for dei fleste. Sidan førre sommarferie har det skjedd veldig mange positive ting i konsernet. Vi har først og fremst levert ni flotte skip; seks av dei 10 edelsteinane til Siem Offshore og Singa Star, kystvakta KV Sortland til Remøy Management, Siddis Mariner til O.H. Meling og sist helg ein ny Rem Commander til Rem Offshore. Gjennom desse leveransane har det vore skapt gode resultat og vi er glade og stolte over å ha levert rekordresultat frå konsernet to år på rad. Dette gjer at vi har eit godt fundament for å utvikle oss vidare; ta nye kontraktar, vere med på utviklinga i marknaden mot stadig meir avanserte skip, drive utvikling internt og ikkje minst investere i framtidsretta prosessar. Eigarane av konsernet har for første gang i det 10 år lange eigarskapet vore i posisjon til å få utbytte frå selskapet og det har samtidig vore betalt ut overskotsdeling til alle tilsette. Som styreleiar ser eg det som svært viktig at bedriftene i Kleven Maritime skal kunne tilby interessante arbeidsplassar med stor muligheit til å nytte sine faglege evner og kunnskapar. Vi har enkle organisasjonar der den enkelte har stort høve til å ta og få ansvar i eit godt arbeidsfellesskap. Vi skal gjere godt arbeid og vere til å stole på. Det var interessant å få presentert evalueringa av Siem-serien i siste styremøte; å sjå at vi har lært og blitt betre på rutinar og kvalitetsarbeid, på dagleg samarbeid med underleverandørar og at vi har eit godt underlag til å gjere strategiske vurderingar av byggemetode framover. Vi har mykje å glede oss til etter sommarferien også. Vi har ikkje berre levert ni skip, men også vunne like mange kontraktar sidan i fjor sommar og tre av dei skal leverast i haust. Rem Commander som vart kontrahert i mai i fjor er alt levert og 13 månader frå signering til levert båt er veldig bra! Kort leveringstid vil vere ein viktig faktor for å vinne kontraktar framover. I styret ser vi fram til å halde fram diskusjonen om korleis vi best skal styrke posisjonen vår og skape ny konkurransekraft. Det blir ikkje kjedelig for nokon av oss, men først; God sommar! Kjersti Styret i Kleven Verft AS: Styreleiar Kjerst Kleven, Rigmor Kleven, Odd-Tore Finnøy, Nils Fredrik Drabløs, Thorolf Hestness, Rolf Arne Skår og Olav Høydalsvik. Rolf-Arne og Olav representerer dei tilsette i KVE. Styret i Myklebust Verft AS: Styreleiar Kjersti Kleven, Rigmor Kleven, Odd- Tore Finnøy, Nils Fredrik Drabløs, Thorolf Hestness, Arne Leif Værnes og Jan Frågodt. Arne-Leif og Jan er dei tilsette ved MVE sine representantar. 12

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Med fleire bein å stå på.

Med fleire bein å stå på. Med fleire bein å stå på. Forventningar til den nye fylkesplanen Ulsteinvik 15.05.08 Magne Gurskevik Kleven Maritime Adm dir Ståle Rasmussen Avdeling Myklebust ca 130 tilsette Avdeling Kleven ca 215 tilsette

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Referat frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Til stades: Harald Lie, Finn Egil Adolfsen, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby (for Bodil Mannsverk) Frå adm: Frode

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015 Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO Gjeld frå 1. januar 2015 1 Innhald Innleiing... 3 Del 1: Reglar om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer