Langsiktige investeringer i et globalt marked

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langsiktige investeringer i et globalt marked"

Transkript

1 Langsiktige investeringer i et globalt marked : Dag Dyrdal ODIN-konferansen 3. juni 2010

2 Disposisjon Fondets styringsmodell NBIM s organisasjon Våre oppgaver som forvalter Utvikling per 1. kvartal Oppsummering 2

3 Fondets styringsmodell

4 Langsiktig prognose for SPU Prosent NOK Andel av BNP (venstre akse) Milliarder kroner (høyre akse) Kilder: Finansdepartementet (Revidert Nasjonalbudsjett 2010) og Norges Bank 4

5 Styring og kontroll av forvaltningen Regjeringen v/finansdepartementet Kompensasjonsutvalg Riksrevisjonen Stortinget Revisjonskomité Hovedstyret Representantskapet Internrevisjon Sentralbanksjef Visesentralbanksjef Sekretariat/ tilsynsenhet Ekstern revisjon Norges Bank Pengepolitikk Norges Bank Finansiell stabilitet Norges Bank Investment Management 5

6 NBIM s organisasjon

7 En global forvaltningsorganisasjon NBIMs kontorer Oslo 1998 Shanghai 2007 New York 1998 Singapore 2010 London

8 En global forvaltningsorganisasjon NBIMs kontorer Oppgjør, depot Informasjons- og kommunikasjonstjenester System- og beslutningsstøtte Systemstøtte for handelssystemer 8

9 NBIM s ledergruppe 9

10 NBIM s oppgaver som forvalter

11 Finansdepartementets oppgaver som eier Strategisk aktivafordeling Definere fondets referanseportefølje Sette risikorammer for avvik fra referanseporteføljen Ekskludere selskaper fra investeringsuniverset Rapportere til Stortinget 11

12 NBIM s oppgaver som forvalter 1. Effektiv innfasing av nye tilførsler i finansmarkedene 2. Kostnadseffektiv markedseksponering av porteføljen 3. Skape meravkastning gjennom aktiv forvaltning 4. Sikre langsiktige finansielle interesser ved aktivt eierskap 5. Rådgi eier om langsiktig investeringsstrategi 12

13 1.Innfasing av tilførsler Milliarder kroner 200 Kvartalsvise kjøp og salg av aksjer og obligasjoner Aksjer Renter 13

14 NBIM s aksjehandel vs. Oslo Børs Milliarder kroner 14

15 2. Vedlikeholde markedsporteføljen Aksjer 60 % Obligasjoner 40 % Amerika og Afrika 35 % Europa 50 % Asia og Oceania 15 % Amerika og Afrika 35 % Europa 60 % Asia og Oceania 5 % Aksjeindeks: FTSE Global All-Cap Index Rundt aksjer Obligasjonsindeks: Barclays Global Aggregate Rundt obligasjoner Eiendom 5% 15

16 Innfasing av økt aksjeandel fra 40 til 60 prosent Milliarder kroner Aksjekjøp Obligasjonssalg Andre fase Første fase kv.07 4.kv.07 2.kv.08 4.kv kv

17 3. M eravkastning mot referanseporteføljen Indeksert, = Referanseporteføljen Faktisk portefølje Annualisert m eravkast ning fra : 0,28%

18 Forventet relativ volatilitet Basispunkter Eksisterende risikoramme Ny risikoramme Gjennomsnittlig utnyttelse av eksisterende ramme

19 Avkastning i globale aksjemarkeder Kilde: NBIM 19

20 Aktiv forvaltning i NBIM Våre strategier er basert på at vi er en stor og langsiktig investor Langsiktig investeringsfilosofi Delegering Spesialisering Diversifisering Tre tilnærminger til aktiv forvaltning Effektiv markedseksponering Fundamental analyse Systematisk risikostyring 20

21 Investeringsområdet - strategigrupper Chief Investment Officer Allocation Strategies Sector Strategies Ownership Strategies External Strategies Equity Asset Strategies Fixed Income Asset Strategies Real Estate Asset Strategies 21

22 Fundamental analyse - selskapskontakt Group Gruppemøter meetings One-on-one Individuelle møter Totalt møter i

23 Ekstern forvaltning NBIMs kontorer Eksterne forvaltere 23

24 Aktiv markedsrisiko i forvaltningen av fondet Relativ (aktiv) markedsrisiko som andel av fondets totalrisiko 0,3% 0,9% Referanseindeks Referanseindeks Før Kilde: Ang, Goetzmann, Shaefer 24

25 Investeringer i eiendom Finansdepartementet har fastsatt mandat Inntil 5 % av fondet Notert og unotert eiendom Investeringer kan foretas gjennom hel- eller deleide selskaper Hovedstyret har fastsatt rammer for investeringer Ikke fremvoksende markeder Eiendom under utvikling (maks 20 %) Eiendom som ikke er utleid (maks 25 %) Investeringer i ett enkelt år (maks 2 %) Rentebærende instrumenter (maks 20% / NOK 5 mrdr) Noterte eiendomsaksjer (maks 20% / NOK 5 mrdr) Investeringsplaner Investeringsteam på plass Ser i første omgang på kontor- og handelseiendommer i Europa 25

26 4. Aktivt eierskap 1. Likebehandling av aksjonærer 2. Aksjonærinnflytelse og styrets ansvar over eierne 3. Velfungerende og effektive finansmarkeder 4. Barns rettigheter 5. Klima 6. Vannforvaltning 26

27 Virkemidler i eierskapsarbeidet Prinsipper for god selskapsstyring Selskapsdialog Stemmerett Aksjonærforslag Rettslige skritt Kontakt med investorer og regulerende myndigheter Offentlige synspunkt 27

28 5. Rådgiving rundt fondets strategi 1998 Aksjer blir en del av investeringsuniverset (40%) 2000 Fem fremvoksende markeder legges til referanseporteføljen 2002 Private obligasjoner blir en av investeringsuniverset 2007 Den strategiske aksjeallokeringen økes til 60%; Småselskaper inkluderes i referanseporteføljen 2008 Eiendom godkjennes som en ny aktivaklasse (inntil 5%); 19 fremvoksende markeder inkluderes 28

29 Kjøp av aksjer og aksjeindeks Milliarder kroner og indeks ( =100) Aksjekjøp (venstre akse) Aksjeindeks (høyre akse)

30 Utvikling per 1. kvartal

31 Realavkastning i verdens aksjemarkeder 10 års rullerende perioder. Prosent Kilde: Dimson, Marsh and Staunton 31

32 Statsgjeld i forhold til BNP i G7-landene Prosent Kilde: IMF, World Economic Outlook database. 32

33 Krisens fire stadier i statspapirmarkedet Prosentpoeng. Juli mai Differansen mellom 10-års statsrenter og 10-års swaprente 9 7,5 6 Tyskland Hellas Portugal Italia Fase 1 Finanskrisen Fase 1 bygges opp Finanskrisen bygges opp Fase 2 Systemisk krise bryter ut Fase 3 Systemisk respons Fase 4 Risiko for statlig mislighold 7,5 6 4,5 Spania Irland 4, ,5 1, ,5 jul. 07 jan. 08 jul. 08 jan. 09 jul. 09 jan. 10-1,5 Kilde: Bloomberg L.P, IMF Global Financial Stability Report 33

34 Aksjemarkedsavkastning Lokal valuta, indeksert ( = 100) 125 USA Japan Storbritannia Portugal Hellas Spania okt. 09 nov. 09 des. 09 jan. 10 feb. 10 mar. 10 apr Kilde: FTSE 34

35 Hovedtall kvartal Siden Avkastning i valutakurv (mrdr. NOK) Avkastning (prosent) 3,9 25,6-23,3 4,9* Meravkastning (prosentpoeng) 0,4 4,1-3,4 0,28* *) Annualisert 35

36 Oppsummering

37 Absolutt markedsrisiko for fondet Prosent og milliarder kroner Risiko (prosent, venstre akse) Risiko (kroner, høyre akse)

38 Fondets eierandeler i aksjemarkedene Prosent av markedskapitaliseringen til FTSE-indeksen Europa Amerika 1,79% Asia og Oseania Innfasingsstart O,69% 0,69% ,37% 0,67% ,30% Kilde: FTSE og NBIM 38

39 39

40 Informasjon om fondet: w w w.nbim.no Fondets markedsverdi løpende oppdatert Beholdningslister med interaktiv kartfunksjon Mye nyttig informasjon om fondsforvaltningen 40

41 41

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2013 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT Vårt oppdrag er å ivareta og Utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner Innhold Hovedpunkter Tall og fakta for 2013 4 Ledelsen Leder for hovedstyret

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012 Hovedpunkter i 2012 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 13 prosent, eller 447 milliarder kroner, i 2012. Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 07 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 2002 2003 2004 2005 2006 2007 07 4.1 Utøvelse av eierskap...

Detaljer

statens pensjonsfond utland ANDRE kvartal 2011 2. kv. 2011

statens pensjonsfond utland ANDRE kvartal 2011 2. kv. 2011 statens pensjonsfond utland ANDRE kvartal 211 2. kv. 211 Hovedpunkter andre kvartal 211 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på,3 prosent, tilsvarende 4 milliarder kroner, i andre kvartal 211.

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND FØRSTE KVARTAL 2011. 1. kv. 2011

STATENS PENSJONSFOND UTLAND FØRSTE KVARTAL 2011. 1. kv. 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND FØRSTE KVARTAL 211 1. kv. 211 Hovedpunkter første kvartal 211 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 2,1 prosent, tilsvarende 59 milliarder kroner, i første kvartal

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for kvartal 2010

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for kvartal 2010 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for kvartal 21 21 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 21 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i

Detaljer

Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005

Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005 05 Statens pensjonsfond Utland Årsrapport 2005 2001 2002 2003 2004 2005 05 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2005 1 Statens pensjonsfond Utland. Nøkkeltall 2005............................... 2 Forord....................................................................

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

Working Paper Series 3/12 INVESTERINGSSTRATEGIEN FOR STATENS PENSJONSFOND UTLAND

Working Paper Series 3/12 INVESTERINGSSTRATEGIEN FOR STATENS PENSJONSFOND UTLAND Working Paper Series 3/12 INVESTERINGSSTRATEGIEN FOR STATENS PENSJONSFOND UTLAND Reidun Grue Nerheim Finansdepartementet, Avdeling for formuesforvaltning September 2012 Centre for Monetary Economics BI

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 03 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2003 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 03 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2003.................................... 2 F ORVALTNING AV

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2009

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2009 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 2009 23. mars 2010 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 2009 Valutareservene skal kunne brukes

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/HEi/SAB 171006 20. oktober 2006 Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland 1. Innledning

Detaljer

2.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT

2.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 2.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT Hovedpunkter Tall og fakta for 2. kvartal 2014 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 3,3 prosent, eller 192 milliarder kroner, i andre kvartal

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 02 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 02 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2002.................................... 4 F ORVALTNING AV

Detaljer

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT Hovedpunkter Tall og fakta for 1. kvartal 2014 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 1,7 prosent, eller 78 milliarder kroner, i første kvartal

Detaljer

aktiv forvaltning i folketrygdfondet

aktiv forvaltning i folketrygdfondet temaartikkel aktiv forvaltning i folketrygdfondet Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2010. aktiv forvaltning AKTIV FORVALTNING Spørsmålet om aktive eller passive forvaltningsstiler

Detaljer

Kostnader ved store aksjehandler

Kostnader ved store aksjehandler 38.................................................................................................................................................................................................... Kostnader

Detaljer

Innhold. Hovedtall for forvaltningen 1996-2001... 4. Forord... 5. Statens petroleumsfond 1990-2001... 7

Innhold. Hovedtall for forvaltningen 1996-2001... 4. Forord... 5. Statens petroleumsfond 1990-2001... 7 Innhold 01 F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 3 Hovedtall for forvaltningen 1996-2001....................................... 4 Forord...................................................................

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

Utfordringer for Statens pensjonsfond utland

Utfordringer for Statens pensjonsfond utland Utfordringer for Statens pensjonsfond utland NHH januar 2011 Ekspedisjonssjef Martin Skancke Avdeling for formuesforvaltning 1 Fondsmekanismen og handlingsregelen g bestemmer fondets særtrekk Avkastning

Detaljer