ÅRSMELDING BAKER- OG KONDITORBRANSJENS LANDSFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING BAKER- OG KONDITORBRANSJENS LANDSFORENING 1.1.2014-31.12.2014"

Transkript

1 ÅRSMELDING BAKER- OG KONDITORBRANSJENS LANDSFORENING

2 SIDE 2 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 3 Styret: STYREMØTER: STYRET HAR I 2014 FÅTT ORIENTERING OM FØLGENDE SAKER:»27. februar i Oslo»6. mai i Oslo»29. august i Trondheim (i forbindelse med Landsmøtet)»1. oktober (telefonmøte)»15. november i Budapest»3. og 19. desember (mailutveksling)»67 saker ble behandlet»bako-messen»matvett Kasting av brød»erfaringer av melstøvprosjektet»uipcg/uib/aibi»status museumssaken»baker og Konditor-bladet og nettsiden bakeri.net STYRET HAR I 2014 BEHANDLET SAKER VEDRØRENDE:»BKLFs Landsmøte 2014»BKLFs Landsmøte 2015»BKLFs prioriterte oppgaver og prosjekter 2015»Diplombakerutdanning»Fagutdanning og rekruttering»tariffoppgjøret 2014»Bransjesamarbeidet Bakerlandslaget/ Konditorlandslaget/konkurranser»BKLFs busjett og regnskap»styrets årsberetning for 2014»Medlemsendringer»Smilefjesordningen Mattilsynet»Bransjeprogram for bakeribedrifter»nytt kalkyleprogram for bransjen»utfordringer med Brødskala n»elitelærlingordningen»hms-spørsmål»regionale fagkonferanser Sammen står vi sterkere Vi må stå sammen som bransje. Skal vi kunne påvirke myndigheter til å skape bedre rammebetingelsene for baker- og konditorbransjen eller bedre forholdene for fagopplæringen i vår bransje, trenger vi mange medlemmer som støtter opp om bransjeforeningen.»strategiprosess i BKLF»Arbeidsgrupper i styret»framsnakkingsprosjektet»bevilgning fra prosjektfondet

3 SIDE 4 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 5 BKLFs 65. Landsmøte 30. august 2014 Clarion Hotel & Congress, Trondheim

4 SIDE 6 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 7 DELTAKELSE:»Antall personer: 136»Antall bedrifter: 30 stemmeberettigede bedrifter LANDSMØTE- FORHANDLINGEN: Lørdag 30. august og behandlet følgende saker:»styrets beretning for perioden » Regnskap: a) Regnskap for BKLF og BKLFs Prosjektfond 2013 b) Revisors beretninger for regnskapene 2013»Status BKLFs arbeidsoppgaver og prioriterte prosjekter FAGKONFERANSEN: Ble arrangert lørdag 30. august med følgende program:»tema: Kompetanse og rammebetingelser»åpning av fagkonferansen v/axel Brun»Hva skal vi med sosiale medier v/erik Lundeby NHO»Sosiale medier Baker Hansen v/catinka Rørteveit og Ema Bihor»Rema 1000 i sosiale medier v/kaia Østby Andersen»Ta bloggerne på alvor v/elin Vatnar Nilsen»Framsnakking av brød v/ Øystein Halvorsen SOSIALT PROGRAM:»Fredag 29. august: Foredrag med Eddie Eidsvåg. Besøk på det nasjonale museumet for populærmusikk Rockheim. Felles middag i restauranten.»lørdag 30. august: Ledsagerprogram»Lørdag 30. august: Festmiddag i Bankettsalen»Framsnakking av brød v/dag Henning Reknes

5 SIDE 8 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 9 BKLF har ivaretatt de spesifikke bakerbransjesakene. ANTALL MEDLEMMER I BKLF: Medlemmer Årsverk Medlemstallet inkl. personlige medlemmer Pr. 31 desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter BKLFS FORHOLD TIL NHO MAT OG DRIKKE OG NHO For øvrig har det vært samarbeid/kommunikasjon med fagansvarlige i NHO Mat og Drikke når det gjelder næringspolitikk, mattrygghet, tariffspørsmål, tvistesaker/ forhandlingssaker, arbeidsrett, kompetanse/fagopplæring, HMS og andre spørsmål av mer generell art. Pr. 31. desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Axel Brun har vært representant i NHO Mat og Drikke sitt styre. * Tidligere har underavdelingene til Bakers, Bakehuset Nord-Norge og Mesterbakeren blitt talt som egne medlemmer. Da det bare er hovedenhetene som skal telles, har vi rettet opp dette for INDUSTRIBAKER- GRUPPEN Pr. 31. desember 2008 *169 bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Industribakergruppen har ikke hatt møter i BKLFS FORHOLD TIL NOFIMA NHO Mat og Drikke og BKLF har benyttet NHOs fagekspertise etter behov. BKLFs medlemsbedrifter har benyttet seg av NOFIMA ved deltakelse på kurs, ved samarbeid i bedriftsinterne utviklingsprosjekter og i direkte faglige spørsmål. Anders Vangen har vært representant i representantskapet i Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning. Wenche Aale Hægermark, kommunikasjonsrådgiver i NOFIMA, har vært med i BKLFs redaksjonsråd for Baker & Konditor-bladet og nettsiden bakeri.net. BKLFS FORHOLD TIL REGIONENE Regionene holder jevnlig styremøter og regionsmøter. BKLFs sekretariat har telefonisk kontakt med regionene i tillegg til bedriftsbesøk og deltakelse i møter. BKLF har samarbeidet med Nofima og Universitetet for Miljø og Biovitenskap om driftingen av diplombakerutdanningen. Kontaktpersoner på Nofima og UMB har vært henholdsvis Gunnhild Drabløs og Anne Kjersti Uhlen. Daglig leder og president har deltatt på regionsmøter. BKLF er medlem i UIBC The Internationale Union of Bakers and Confectioners. BKLFS INTERNASJONALE KONTAKTER Styret i BKLF besøkte den november 2014 Ungarn sine Landsforeninger for Bakere og Konditorer i Budapest. Turen var en invitasjon fra landsforeningen Hungarian Baker Assosiation, som en gjenvisitt på deres besøk i Norge tidligere på høsten. Besøket inneholdt bedriftsbesøk i konditori og bakeriutsalg samt deltakelse på Landsmøte der presentasjoner av hverandres bransjeutfordringer ble gjennomgått. Hungarian Baker Assosiation hadde samlet sine medlemmer til Landsmøte denne helgen, og det var laget til en minimesse fra ulike leverandører. Representanter for den norske ambassaden var også tilstede på møte.

6 SIDE 10 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 11 SAMARBEID MED OPPLYSNINGS- KONTORET FOR BRØD OG KORN BKLF har samarbeidet jevnlig med Opplysningskontoret for brød og korn. Styrene for OBK og BKLF hadde fellesmøte 27 november 2014 Bakernes representanter i OBKs styre har vært:»representant: Anders Vangen, BKLF frem til Gunnar Bakke, BKLF fra »Vararepresentant: Espen Albert, Dampbageriet Bakerbransjen har bidratt med 1,2 mill.kr av et totalt budsjett på kr 3,3 mill. til drift av opplysningskontoret. Bidraget utregnes på grunnlag av melforbruket og innkreves fra alle BKLFs medlemsbedrifter og fra Gomanbakeriene. Lantmännen Cerealia er i 2014 tilbake som bidragsyter til OBK med kr I tillegg har styret i BKLF bevilget på gitte vilkår inntil kr 2.0 mill til tiltak i Framsnakkingsprosjeket. Disse midlene er tenkt finansiert av Prosjektfondet. NÆRINGSPOLITISK ARBEID Jordbruksoppgjøret og jordbrukspolitikk 2014 Regjeringen brukte jordbruksoppgjøret til å signalisere endringer i jordbrukspolitikken. Tilbudet fra regjeringen betydde en reallønnsøkning for bøndene lik andre lønnsgrupper. Med dette utgangspunktet ble det brudd i forhandlingene. Partiene Venstre og KrF gikk i forhandlinger med regjeringspartiene. Det ble til slutt en avtale. Årlig rapport om norsk næringsmiddelindustri Årets rapport stadfester at matindustrien blir en stadig viktigere industri for Norge. Markedsordningene Regjeringen nedsatte i mars 2014 en markedsbalanseringsutvalg under ledelse av professor Erling Hjelmeng, som skal gjennomgå dagens system for regulering av råvaremarkedene i jordbruket og legge fram forslag til alternative måter å legge til rette for markedsbalansering på. Formålet med gjennomgangen er å legge til rette for økt konkurranse og bedre ressursutnyttelse i verdikjeden sett under ett. Grovhetsmerking av brød Brødskalaen eies av NHO Mat og Drikke, og driftes i samarbeid med BKLF. I 2014 sluttførte vi en totalgjennomgang av ordningen med kontroll av alle brukerne. Resultatene viser at merkebrukerene grunnleggende har gjennomført ordningen korrekt. Det var stort sett mindre feil som ble oppdaget. Men de store endringene som skjedde i bransjen, viser tydelig at det er behov for å rydde opp i forhold til kontraktshaverene. NHO Mat og Drikke sa opp kontraktene og inngår nye om bruk av ordningen. Kravet til innsendelse av dokumentasjon er skjerpet. Dette ble gjort for å bedre sikre oss at ordningen brukes riktig. Det ble også foretatt endringer i retningslinjene for bruk av merkeordningen. Mattilsynet Mattilsynet omorganiseres. I den forbindelse måtte det foretas endringer i matloven. Vi avga høringsuttalelse. Forslag om innføring av overtredelsesgebyr som NHO Mat og Drikke argumenterte mot, ble trukket. I 2014 har NHO Mat og Drikke også hatt omfattende kommunikasjon med Mattilsynet på ulike områder og nivåer. Et strategisk næringsmiddelforum, der flere interesseorganisasjoner langs matproduksjonskjeden fra foredling til og med forbruker deltar, har hatt to møter i Forumet drøfter planer, prioriteringer og strategiske valg på næringsmiddelområdet, og tar dessuten opp enkeltsaker, blant annet merking av mat. Påsmurt mat og temperaturkrav BKLF og NHO Mat og Drikke fikk i 2014 endelig avsluttet saken med Mattilsynet om fortolkning av hygieneregelverket i forhold til oppbevaringstemperatur for påsmurt mat i bakeriutsalgene. Slike prosukter kan i kortere tidsrom oppbevares ved annen temperatur enn kjøletemperatur. Det forutsettes at det ikke fører til helserisiko og at HACCP er på plass.

7 SIDE 12 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 13 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) NHO Mat og Drikke er ansvarlig for HMS-arbeidet for alle medlemsbedriftene, inkludert BKLFs medlemsbedrifter. SYKEFRAVÆR I BKLFS, NHO MAT OG DRIKKES OG NHOS MEDLEMSBEDRIFTER Sykefraværstatistikken viser stort sett en reduksjon i sykefraværet hos medlemsbedriftene. Legemeldt fravær NHO M&D Bakere NHO 1. kv ,2 5,6 5,1 2. kv ,0 5,8 4,7 3. kv ,3 5,9 5,1 4. kv ,6 6,5 5,0 1. kv ,7 6,7 5,3 2. kv ,0 5,6 4,6 3. kv ,2 6,4 5,0 4. kv ,8 5,9 4,8 1. kv ,9 6,1 4,8 2. kv ,7 5,9 4,6 3. kv ,1 6,3 5,0 4. kv ,7 5,8 4,8 ARBEIDSGIVER- SERVICE OG TARIF- FORHANDLINGER Tariffoppgjøret Tarittoppgjøret i 2014 var et hovedoppgjør. Tariffoppgjøret ble gjennomført som et forbundsvis oppgjør. Dette betyr at NHO Mat og Drikkes overenskomster med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) forhandles hver for seg. Frontfaget (Norsk Industri og Fellesforbundet) avsluttet sine forhandlinger med mekling i midten av april. Resultatet her ble et generelt tilegg på kr 0,75 pr. time. I tilegg til resultatene fra frontfagene ble begynnerlønnsatsene i samtlige overenskomster regulert til kr 162,85 pr time. Dette er tilnærmet samme prosentvise regulering som i frontfaget. Når det gjelder Handel og Kontor ble både Standardoverenskomstens garantisatser økt. Det generelle tilegget var også her kr 0,75 pr. time. Forhandlingene til Butikkoverenskomsten ble påbegynt i slutten av mai. NHO Mat og Drikke var representert både fra bedriftene og administrasjonen. Handel og Kontor (HK) brøt forhandlingene da NHO ikke ville akseptere en lønnsgarantiordning som ville innebære at satsene i overenskomsten skulle ligge på 90% av industrienes gjennomsnitt, samt at man umiddelbart skulle heve satsene til samme nivå som i avtalen mellom Virke og HK. Meklingen fant sted i slutten av august. Det var ikke mulig å komme frem til enighet og streiken var et faktum fra arbeidsdagens begynnelse lørdag 30. august. Streiken rammet mange av våre bakerier kraftig og HKs mange påstander om streikebryteri i media var også en stor påkjenning. Streiken ble avsluttet den 15. september. Resultatet betyr at den økonomiske rammen fra frontfaget ble fulgt, samt at det ble innført en ny garantiordningen som sikrer de butikkansatte en lønnsutvikling på linje med øvrige ansatte. Sykefravær - Inkluderende arbeidsliv Det har i 2014 vært stor aktivitet i form av bedriftsbesøk, henvendelser fra bedriftene og informasjon ut mot bedriftene. HMS-Konferanse Årets Helse-, miljø- og sikkerhetskonferanse (HMS-konferanse) ble avholdt på Lillestrøm 16. og 17. september Ca 60 deltaker fikk hevet sin kompetanse om arbeidsglede/begeistring og samarbeid når det gjelder HMS- og IA-arbeid. Følgende tema ble belyst:»arbeidsglede.»den nye IA-avtalen ved både representanter fra NHO og LO.»En redegjørelse fra prosjektet Ringer i vannet med et bedriftseksempel fra Lerum.»Fabrikker.»Foredrag om Arbeidstilsynets role og funksjon ved regionsdirektøren for arbeidstilsynet i Oslo.»Det nye verktøyet konflikthåndtering ble vist.»informasjon om NHO Mat og Landbruks prosjektet Sammen for et godt arbeidsmiljø som er en videreføring av prosjektet.»første dagen ble avsluttet med et meget friskt og inspirerende foredrag fra Jon Morten Melhus med temaet Humor og begeistring - latterlig lønnsomt.»bedriftseksmpel fra Brynild-gruppen med tittel Veien mot bærekraftig arbeidsreserve skapte stort engasjement på slutten av den siste dagen.

8 SIDE 14 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 15 Søkere til skoleplass Vg1: Restaurant- og matfag Vg2: Matfag Søkere til lærekontrakter Bakerfaget 97 (39) 79 (36) 81 (38) 53 (31) 46 (23) 55 (34) 64 (24) 49 (17) 64 (30) Konditorfaget 117 (59) 139 (68) 114 (52) 77 (45) 119 (85) 94 (53) 109 (41) 124 (63) 117 (71) (Nyopprettede lærekontrakter i parentes) KOMPETANSE- UTVIKLING OG REKRUTTERING Basisgrupper Det arbeides fortsatt med å få tilrettelagt fagutdanningen i hvert fylke på én, maks to, videregående skoler i hvert fylke. BKLF krever at disse skolene skal ha tilfredsstillende utstyr og kvalifiserte lærere med svennebrev til å undervise både i bakerfaget og konditorfaget. KOMPETANSE- UTVIKLING OG REKRUTTERING Faglig råd og Samarbeidsrådet for fagog yrkesopplæring (SRY) Faglig råd har ansvar for fagene innen restaurant- og matfagområdet. I reformprosessen og utviklingen av matfagene spiller Faglig råd en viktig rolle. Utdanningsdirektoratet oppnevner, i samråd med partene i arbeidslivet, medlemmer i rådet. Rådsperioden er fra 2012 til 2016, og i de fleste rådene bytter leder og nestleder plass midt i perioden. NHO Mat og Drikke har en egen representant og vararepresentant i Faglig råd for Restautant- og matfagene. Cecilie Hänninen ble i november 2014 avløst som representant i Faglig råd av daglig leder i BKLF, Gunnar Bakke, som skal representere NHO Mat og Drikke videre i rådet. Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæringen SRY er den høyeste samarbeidsorganet mellom arbeidslivets parter og myndigheter innen fagutdanningen. Carl E. Rønneberg ble oppnevnt av NHO for inneværende fireårsperiode, og ble valgt til leder av rådet for de to første årene. Fra juni 2014 og ut rådsperioden er Carl E. Rønneberg nestleder i SRY. Viktige saker i SRY og de Faglige rådene i år har vært å få på plass en profesjonell karriereveileder, gjennomgang av tilbudsstrukturen, og arbeidet med kvalitet og relevans i fag- og yrkesopplæringen. Kompetanse for Fremtiden, Landskonferanse 2014 Kompetanse for Fremtiden var navnet på årets kompetansekonferanse som gikk av stabelen oktober på Scandic Asker. 110 personer fra næringsliv, skoler og organisasjoner ble godt informert om nåsituasjonen og behovet for fokus på rekruttering og kompetanseutvikling i matindustrien for å møte økt konkurranse i årene som kommer. Arrangør av konferansen var NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk og NHO Reiseliv. BK - KOMPETANSE Diplombakerutdanning 6 personer gjennomførte diplombakerutdanning på UMB i løpet av UMB og Nofima er ansvarlige for kursene. Elitelæringskurs Det har ikke vært gjennomført Elitelæringskurs i Det har ikke vært arrangert kurs i 2014.

9 SIDE 16 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 17 BAKER- OG KONDITORLANDSLAGET BKLF har fulgt opp landslagsarbeidet i bransjesamarbeidet Bakerlandslaget/ Konditorlandslaget/konkurranser. Årsmøtet 2014 ble gjennomført 27. februar. Styret består av:»styreleder: Rolf Ulevik, Norgesmøllene AS»Styremedlem: Gunnar Clifford, Bakerbransjens maskinleverandørforening»styremedlem: Morten Carlson, Condelica AS»Styremedlem/sekretær: Anders Vangen/Gunnar Bakke»Styret hadde to møter i 2014: 16. januar, 30. september og 5. desember.»landslagene hadde pr følgende medlemmer: Bakerlandslaget Bedrift Knut Hammeren (coach) Lantmännen Cerealia, Oslo Thomas Valand Godt brød, Stavanger Øyvind S. Hansen Melkerampa, Tine Amund Skrutvold French Bakery Erlend Løken Volden W.B Samson Nikolai Meling Colonialen AS Konditorlandslaget Bedrift Bernhard Azinger (coach) Tine BA Knut Harald Sørdal Idun industri Hege A. Høgstø Vaaland dampbakeri og conditori Cathrine Nilsen Dromedar/Søte fristelser Marte Fikse Krystad Engø Gård Landslagene har gjennomført 28 oppdrag og profileringsaktiviteter i Landslaget har prioritert litt mer tid på trening og konkurranser enn forutgående år.

10 SIDE 18 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 19 KONKURRANSER FOR BAKERE OG KONDITORER - PROFILERINGSAKTIVITETER NORDIC BAKERY CUP 2014 Det norske Bakerlandslaget fikk 2. plass i Nordic Bakery Cup oktober i Tampere, Finland. Resultatet ble:» 1. plass Sverige Det svenske Bakerlandslaget» 2. plass Norge Det norske Bakerlandslaget» 3. plass Finland Det finske Bakerlandslaget NM i Konditorkunst 2014 Gjennomført på SMAK-messen på Norges Varemesse, Lillestrøm 4. februar Arrangementet var sponset av Valrhona/capfruit A la Carte produkter AS, Tine Ingrediens, Norgesmøllene AS, Idun Industri AS og Sportex. Dommere var Pascal Dupey, Pascal AS, hoveddommer, Sverre Sætre, Sverre Sætre Konditori, Ole John Berntzen, Naustdal Dampbakeri AS og Lucien Gaultier, Valrhona. Resultatene ble:» 1. plass Gregory Becel Kaffebakeriet, Oslo» 2. plass Cathrine Nilsen Dromedar kafebar AS, Trondheim» 3. plass Janey Chen Ville Sole, Lillestrøm» 4. plass Marita Mæle Kanelsnurren, Stavanger» 5. plass Guillaume Legendre Grand Hotel, Oslo» 6. plass June S. Thongphueng Rica Nidelven Hotel, Trondheim NM ung konditor Gjennomført på Strinda Videregående skole, Trondheim under Yrkes-NM 29. oktober Arrangementet var sponset av Tine Ingrediens AS, Norgesmøllene AS og Pals AS. Dommere var Cathrine Nilsen, hoveddommer, Einar Svorkås, faglærer, Knut Johansen, Nærbakst. Resultatene ble:» 1. plass Vilde Nistad Strandos Naustdal Dampbakeri, Førde» 2. plass Vibeke Thommasen Villa Sole, Lillestrøm» 3. plass Sunniva N. Myhre Ryfylke Bakeri og Konditori, Jørpeland» 4. plass Marthe Breivik Nøtterø Bakeri, Tønsberg» 5. plass Dominik Zyngiel Fristelsen Cafe, Drammen Årets kake 2014 Konkurransen Årets kake 2014 ble arrangert av Pals AS og Tine Ingrediens AS i samarbeid med BKLF. Finalen ble gjennomført i Trondheim i forbindelse med BKLFs Landsmøte. Dommere var Lars Lian, hoveddommer, Cathrine Nilsen, Dromedar og Therese Hansen, Lakselv Bakeri. Resultatene ble:» 1. plass Vincent Beyliner Kaffebakeriet, Oslo» 2. plass Stine M Antonsen Naustdal Dampbakeri, Førde» 3. plass Monica S Enebakk Bakers AS, Trondheim» 4. plass Aneta Gutterch Stavanger Konditori, Stavanger

11 SIDE 20 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 21 BAKER OG KONDITOR- BLADET Vest Vind Media AS ga i 2014 ut bladet Baker og Konditor. Oddbjørn Roksvaag har vært bladets redaktør. 10 nummer ble gitt ut. Gjennomsnittlig opplaget i 2014 var på ca eks. av Baker og Konditor. Kontrakten med Vest Vind Media AS varer til NETTSIDEN: BAKERI.NET BKLFs nettside: bakeri.net drives av Vest Vind Media AS. BKLF-info legges ut på bakeri.net. Kontrakten med Vest Vind Media AS varer til BKLF INFO I løpet av 2014 har administrasjonen sendt ut 55 informasjonsskriv til BKLFs medlemsbedrifter. Infoskrivet sendes elektronisk via e-post, og i brev til de som fortsatt ikke har e-post. FORSIKRINGS- ORDNINGEN BKLF benyttet forsikringsmegler Norwegian Broker. I september byttet BKLF forsikringsmegler til NHO-Forsikring til gunstige vilkår for våre medlemmer. SALG AV ARTIKLER BKLF har formidlet salg av veiledningshefte for HACCP, gavekort, prismarkører, brødkniver, smørekniver og klistremerker med grovhetsmerker for brød. BKLFS STIPENDIEFOND Det ble ikke utbetalt stipend i BKLFS PROSJEKTFOND BKLFs Prosjektfond utbetaler støtte til prioriterte prosjekter og betaler fortsatt bidrag (pensjon) til dem som tidligere mottok bidrag fra Aldersog sykefondet. I 2013 ble det delt ut 3 julebidrag à kr ,-. I tillegg har styret i styremøte den bevilget inntil kr. 2 mill av prosjektfondets egenkapital til Framsnakkingsprosjektet.

12 SIDE 22 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 23 ÆRESMEDLEMMER Baker- og konditormester Haakon Hals, Oslo Baker- og konditormester Kjeld Poulsen, Hjortshøj, Danmark Konditormester Otto Geheb, Kristiansand Disponent Karl-Petter Nordby, Oslo Bakermester Tore Sigernes, Asker Bakermester Morten Samson, Oslo Bakermester Garman Bore, Stord STYRET President: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Axel Brun, Oslo Ole John Berntsen, Førde Rune Valestrand, Tau Øystein Halvorsen, Oslo Therese Hansen, Lakselv Erik Thorstein, Nevlunghavn Morten Hals, Oslo Svein Arne Askeland, Haugesund Heidi Helgesen, Trondheim KOMITEER OG UTVALG Industribakergruppen: Gruppen er ikke i funksjon Valgkomitéen : Garman Bore (leder) Bent Ivar Amundsen Gunvor Fiskå Øystein Hamstad BKLF/NHO Mat og Drikkes representant: i Faglig råd for resturant- og matfag: Cecilie Hänninen, frem til november Gunnar Bakke fra november Representanter i NHO Mat og Drikkes styre: Axel Brun, styremedlem Representant i NHO Mat og Drikkes valgkomité: Moten Samson, Oslo 2014 var et spennende år å komme inn som ny daglig leder i BKLF på. Alt ligger til rette for at 2015 blir et enda mer spennende år. Gunnar Bakke Representantskapet i Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning: Gunnar Bakke, BKLF, representant

13 SIDE 24 ÅRSBERETNING 2014 TINE INGREDIENS Vi blander oss i det meste TINE Ingrediens gir deg det beste fra naturen. Melk er et av våre viktigste næringsmidler og utgangspunktet for et stort antall produkter. Vi tar melken fra hverandre og setter den sammen til ingredienser med god funksjonalitet og høy næringsverdi. Vi har erfaring og kompetanse, du har markedet og kundene, sammen skaper vi produktene.

Programhefte. Clarion Hotel Bergen Airport

Programhefte. Clarion Hotel Bergen Airport Programhefte Clarion Hotel Bergen Airport Hovedprogram Torsdag 16. juni 10 00 15 00 Skolekonkurranse «Grainfood is brainfood» 14 00 15 00 Finale skolekonkurranse 16 00 18 00 Styremøte BKLF 18 00 20 00

Detaljer

VI SAMLER OG HEVER BRANSJEN

VI SAMLER OG HEVER BRANSJEN VI SAMLER OG HEVER BRANSJEN MÅL- OG STRATEGI 2015-2018 3 Forord 4 Strategiprosessen 5 Misjon 6 Visjon 7 Strategien 8 Hovedmål for strategien 9 Næringspolitikk/myndighetskontakt 10 Fagutdanning/kompetansebygging

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6

Referat fra rådsmøte nr. 6 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 6 Dato: 04.12.13 Tid: 09:00

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLATTFORM

KOMMUNIKASJONSPLATTFORM KOMMUNIKASJONSPLATTFORM Utgangspunktet i mai 2015 Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) er en bransjeforening i NHO Mat og Drikke. BKLF har ca. 150 medlemsbedrifter, av totalt ca. 600 i bransjen.

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Til medlemmene og våre sponsorer Oslo, 21. januar 2013 Innkalling til årsmøte Fredag 1. mars 2013 kl. 1300 kl. 1430 kl. 1700 kl. 2000 kl. 1700 Bedriftsbesøk med lunsj på Melby Snekkerverksted AS Omvisning

Detaljer

Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com

Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com Årsberetning NHO Reiseilv Vest-Norge 2012 Årsberetning 2012 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid og

Detaljer

Årsberetning. for. Vest-Norsk Dansekrets (VNDK)

Årsberetning. for. Vest-Norsk Dansekrets (VNDK) Årsberetning VNDK 2009 side 1 av 5 Årsberetning for Vest-Norsk Dansekrets (VNDK) 2009 Årsberetning VNDK 2009 side 2 av 5 Styrets sammensetning Leder: Knut G. Mikkelsen TKDK Nestleder: Sølvi Uthaug BSI

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2011 Styrets sammensetning for 2011: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Jasmina Hafizovic Cavka SINTEF

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

DET ER LØNNSOMT Å VÆRE MEDLEM

DET ER LØNNSOMT Å VÆRE MEDLEM DET ER LØNNSOMT Å VÆRE MEDLEM HVA FÅR DU SOM MEDLEM? GRATIS BRUK AV BRØDSKALA`N PÅ ALL EMBALLASJE BKLF overtok ansvaret og eierskapet av Brødskala`n 25. april 2016. Merkebrukere som er medlemmer i BKLF

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

NHO Reiseliv Vest-Norge. Årsberetning 2013. Foto: Terje Rakke / Nordic Life

NHO Reiseliv Vest-Norge. Årsberetning 2013. Foto: Terje Rakke / Nordic Life NHO Reiseliv Vest-Norge Årsberetning 2013 Foto: Terje Rakke / Nordic Life Årsberetning 2013 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid og oppgavefordeling

Detaljer

ÅRSMØTE 12. FEBRUAR Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen for Innlandet

ÅRSMØTE 12. FEBRUAR Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen for Innlandet ÅRSMØTE 12. FEBRUAR 2014 Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen for Innlandet 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 Overlevert 18. mars klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Kristiansand Danseklubb

Kristiansand Danseklubb Kristiansand Danseklubb Kristiansand, 6.2.2011 ÅRSBERETNING 2010 FOR KRISTIANSAND DANSEKLUBB. Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Kristiansand danseklubb er å gi barn og unge glede

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem

PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006. Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen Styremedlem PROTOKOLL NR 10 STYREMØTE I JUJUTSUSEKSJONEN 2004/2006 STED: Ullevål DATO: 04. februar 2006, kl. 10-17 DELTAKERE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem Anne Sofie Skaufel

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Vedtak: Odd-Johan Mowinkel og Torleif Brandskogsand enstemmig valgt.

Vedtak: Odd-Johan Mowinkel og Torleif Brandskogsand enstemmig valgt. 1 av 8 PROTOKOLL ÅRSMØTE 20.APRIL 2016 Sak 1 Årsmøteåpning, ved leder Bernhardt Halvorsen Sak 2 Registrering av deltakere navneopprop/godkjenning av ev.fullmakter 1. Bernhardt Halvorsen, leder Troms Utmarkslag

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

ÅRSBERETNING 1996 / 97.

ÅRSBERETNING 1996 / 97. ÅRSBERETNING 1996 / 97. (1/6-1996 - 30/5-1997) FELLESSKAP GIR KUNNSKAP OG TRYGGHET UF - Norges første ordinære Landsstyre har hatt følgende sammensetning: LEDER: NESTLEDER: STYREMEDLEM: STYREMEDLEM: VARAREPRESENTANT:

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

01. Etablering av virksomheten

01. Etablering av virksomheten Aktiviteter i 2007 01. Etablering av virksomheten Opplysningskontoret for brød og korn ble stiftet 20. juni 2007. Torunn Nordbø ble ansatt som daglig leder fra 1. august 2007. Bak opprettelsen står Norske

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg.

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg. Enighetsprotokoll År 2016, den 24. august er det forhandlet om revisjon av Overenskomsten for bakere og Konditorer mellom SAMFO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Til stede: Fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/250

Vår dato: Vår referanse: 2012/250 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 09.03.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 1/2012 Dato: 16.02.12 Tid:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum ÅRSMØTE 2015 Onsdag 11. mars kl. 19.00 Lychepaviljongen, Drammens Museum Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.

Detaljer

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I OKAB Agder OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE I AGDER ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 VALG MØTEINNKALLING Møtested: Ernst Hotell, Kristiansand Møtetid: Fredag 6. mars 2015, kl 11:30

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 7 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år ÅRSMELDING 2007 Avdelinga sitt 89. år TILLITSVALGTE FOR 2007 Foreninga har hatt følgande tillitsvalgte for 2007: Styret: ledar Claus Ivar Vatnehol nestledar/sekretær Øystein Longva kasserar Jarle Strand

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning:

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Styremedlem og kasserer: Andre verv: Revisor: Valgkomité: Atle Ivar Olsen (Nesna og omegn lokallag)

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Anne Berit Aker Hansen, nestleder NNN Anne Brit Slettebø, advokat/fagsjef HMS NHO Mat og Drikke

Anne Berit Aker Hansen, nestleder NNN Anne Brit Slettebø, advokat/fagsjef HMS NHO Mat og Drikke Anne Berit Aker Hansen, nestleder NNN Anne Brit Slettebø, advokat/fagsjef HMS NHO Mat og Drikke Et samarbeidsprosjekt mellom NHO Mat og Drikke Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014 Tone Cecilie Carlsten, Kristoffer Rørstad, Pål Børing, Espen Solberg Behov for klarere prioriteringer i samarbeid skole-næringsliv Samarbeid mellom skole

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Årsberetning 2014 NHO Reiseliv Vest-Norge

Årsberetning 2014 NHO Reiseliv Vest-Norge Årsberetning 2014 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid og oppgavefordeling mellom foreningens styre, sekretariat og regionkontor Vest Norge,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden Appendiks Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden 1986 2006 Styresammensetningen i Kredittilsynet ledes av et styre på fem medlemmer oppnevnt av Finansdepartementet for en periode

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Generalforsamling. Tirsdag 3. mai 2016. kl. 11.00 på Sundhaugen skysstasjon i Åmot. Saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

Generalforsamling. Tirsdag 3. mai 2016. kl. 11.00 på Sundhaugen skysstasjon i Åmot. Saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. Generalforsamling Tirsdag 3. mai 2016 kl. 11.00 på Sundhaugen skysstasjon i Åmot Saksliste Sak 1 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. Sak 2 Årsberetning for 2015. Se vedlegg. Sak 3 Regnskap

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer