ÅRSMELDING BAKER- OG KONDITORBRANSJENS LANDSFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING BAKER- OG KONDITORBRANSJENS LANDSFORENING 1.1.2014-31.12.2014"

Transkript

1 ÅRSMELDING BAKER- OG KONDITORBRANSJENS LANDSFORENING

2 SIDE 2 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 3 Styret: STYREMØTER: STYRET HAR I 2014 FÅTT ORIENTERING OM FØLGENDE SAKER:»27. februar i Oslo»6. mai i Oslo»29. august i Trondheim (i forbindelse med Landsmøtet)»1. oktober (telefonmøte)»15. november i Budapest»3. og 19. desember (mailutveksling)»67 saker ble behandlet»bako-messen»matvett Kasting av brød»erfaringer av melstøvprosjektet»uipcg/uib/aibi»status museumssaken»baker og Konditor-bladet og nettsiden bakeri.net STYRET HAR I 2014 BEHANDLET SAKER VEDRØRENDE:»BKLFs Landsmøte 2014»BKLFs Landsmøte 2015»BKLFs prioriterte oppgaver og prosjekter 2015»Diplombakerutdanning»Fagutdanning og rekruttering»tariffoppgjøret 2014»Bransjesamarbeidet Bakerlandslaget/ Konditorlandslaget/konkurranser»BKLFs busjett og regnskap»styrets årsberetning for 2014»Medlemsendringer»Smilefjesordningen Mattilsynet»Bransjeprogram for bakeribedrifter»nytt kalkyleprogram for bransjen»utfordringer med Brødskala n»elitelærlingordningen»hms-spørsmål»regionale fagkonferanser Sammen står vi sterkere Vi må stå sammen som bransje. Skal vi kunne påvirke myndigheter til å skape bedre rammebetingelsene for baker- og konditorbransjen eller bedre forholdene for fagopplæringen i vår bransje, trenger vi mange medlemmer som støtter opp om bransjeforeningen.»strategiprosess i BKLF»Arbeidsgrupper i styret»framsnakkingsprosjektet»bevilgning fra prosjektfondet

3 SIDE 4 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 5 BKLFs 65. Landsmøte 30. august 2014 Clarion Hotel & Congress, Trondheim

4 SIDE 6 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 7 DELTAKELSE:»Antall personer: 136»Antall bedrifter: 30 stemmeberettigede bedrifter LANDSMØTE- FORHANDLINGEN: Lørdag 30. august og behandlet følgende saker:»styrets beretning for perioden » Regnskap: a) Regnskap for BKLF og BKLFs Prosjektfond 2013 b) Revisors beretninger for regnskapene 2013»Status BKLFs arbeidsoppgaver og prioriterte prosjekter FAGKONFERANSEN: Ble arrangert lørdag 30. august med følgende program:»tema: Kompetanse og rammebetingelser»åpning av fagkonferansen v/axel Brun»Hva skal vi med sosiale medier v/erik Lundeby NHO»Sosiale medier Baker Hansen v/catinka Rørteveit og Ema Bihor»Rema 1000 i sosiale medier v/kaia Østby Andersen»Ta bloggerne på alvor v/elin Vatnar Nilsen»Framsnakking av brød v/ Øystein Halvorsen SOSIALT PROGRAM:»Fredag 29. august: Foredrag med Eddie Eidsvåg. Besøk på det nasjonale museumet for populærmusikk Rockheim. Felles middag i restauranten.»lørdag 30. august: Ledsagerprogram»Lørdag 30. august: Festmiddag i Bankettsalen»Framsnakking av brød v/dag Henning Reknes

5 SIDE 8 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 9 BKLF har ivaretatt de spesifikke bakerbransjesakene. ANTALL MEDLEMMER I BKLF: Medlemmer Årsverk Medlemstallet inkl. personlige medlemmer Pr. 31 desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter BKLFS FORHOLD TIL NHO MAT OG DRIKKE OG NHO For øvrig har det vært samarbeid/kommunikasjon med fagansvarlige i NHO Mat og Drikke når det gjelder næringspolitikk, mattrygghet, tariffspørsmål, tvistesaker/ forhandlingssaker, arbeidsrett, kompetanse/fagopplæring, HMS og andre spørsmål av mer generell art. Pr. 31. desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Axel Brun har vært representant i NHO Mat og Drikke sitt styre. * Tidligere har underavdelingene til Bakers, Bakehuset Nord-Norge og Mesterbakeren blitt talt som egne medlemmer. Da det bare er hovedenhetene som skal telles, har vi rettet opp dette for INDUSTRIBAKER- GRUPPEN Pr. 31. desember 2008 *169 bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Pr. 31. desember bedrifter Industribakergruppen har ikke hatt møter i BKLFS FORHOLD TIL NOFIMA NHO Mat og Drikke og BKLF har benyttet NHOs fagekspertise etter behov. BKLFs medlemsbedrifter har benyttet seg av NOFIMA ved deltakelse på kurs, ved samarbeid i bedriftsinterne utviklingsprosjekter og i direkte faglige spørsmål. Anders Vangen har vært representant i representantskapet i Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning. Wenche Aale Hægermark, kommunikasjonsrådgiver i NOFIMA, har vært med i BKLFs redaksjonsråd for Baker & Konditor-bladet og nettsiden bakeri.net. BKLFS FORHOLD TIL REGIONENE Regionene holder jevnlig styremøter og regionsmøter. BKLFs sekretariat har telefonisk kontakt med regionene i tillegg til bedriftsbesøk og deltakelse i møter. BKLF har samarbeidet med Nofima og Universitetet for Miljø og Biovitenskap om driftingen av diplombakerutdanningen. Kontaktpersoner på Nofima og UMB har vært henholdsvis Gunnhild Drabløs og Anne Kjersti Uhlen. Daglig leder og president har deltatt på regionsmøter. BKLF er medlem i UIBC The Internationale Union of Bakers and Confectioners. BKLFS INTERNASJONALE KONTAKTER Styret i BKLF besøkte den november 2014 Ungarn sine Landsforeninger for Bakere og Konditorer i Budapest. Turen var en invitasjon fra landsforeningen Hungarian Baker Assosiation, som en gjenvisitt på deres besøk i Norge tidligere på høsten. Besøket inneholdt bedriftsbesøk i konditori og bakeriutsalg samt deltakelse på Landsmøte der presentasjoner av hverandres bransjeutfordringer ble gjennomgått. Hungarian Baker Assosiation hadde samlet sine medlemmer til Landsmøte denne helgen, og det var laget til en minimesse fra ulike leverandører. Representanter for den norske ambassaden var også tilstede på møte.

6 SIDE 10 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 11 SAMARBEID MED OPPLYSNINGS- KONTORET FOR BRØD OG KORN BKLF har samarbeidet jevnlig med Opplysningskontoret for brød og korn. Styrene for OBK og BKLF hadde fellesmøte 27 november 2014 Bakernes representanter i OBKs styre har vært:»representant: Anders Vangen, BKLF frem til Gunnar Bakke, BKLF fra »Vararepresentant: Espen Albert, Dampbageriet Bakerbransjen har bidratt med 1,2 mill.kr av et totalt budsjett på kr 3,3 mill. til drift av opplysningskontoret. Bidraget utregnes på grunnlag av melforbruket og innkreves fra alle BKLFs medlemsbedrifter og fra Gomanbakeriene. Lantmännen Cerealia er i 2014 tilbake som bidragsyter til OBK med kr I tillegg har styret i BKLF bevilget på gitte vilkår inntil kr 2.0 mill til tiltak i Framsnakkingsprosjeket. Disse midlene er tenkt finansiert av Prosjektfondet. NÆRINGSPOLITISK ARBEID Jordbruksoppgjøret og jordbrukspolitikk 2014 Regjeringen brukte jordbruksoppgjøret til å signalisere endringer i jordbrukspolitikken. Tilbudet fra regjeringen betydde en reallønnsøkning for bøndene lik andre lønnsgrupper. Med dette utgangspunktet ble det brudd i forhandlingene. Partiene Venstre og KrF gikk i forhandlinger med regjeringspartiene. Det ble til slutt en avtale. Årlig rapport om norsk næringsmiddelindustri Årets rapport stadfester at matindustrien blir en stadig viktigere industri for Norge. Markedsordningene Regjeringen nedsatte i mars 2014 en markedsbalanseringsutvalg under ledelse av professor Erling Hjelmeng, som skal gjennomgå dagens system for regulering av råvaremarkedene i jordbruket og legge fram forslag til alternative måter å legge til rette for markedsbalansering på. Formålet med gjennomgangen er å legge til rette for økt konkurranse og bedre ressursutnyttelse i verdikjeden sett under ett. Grovhetsmerking av brød Brødskalaen eies av NHO Mat og Drikke, og driftes i samarbeid med BKLF. I 2014 sluttførte vi en totalgjennomgang av ordningen med kontroll av alle brukerne. Resultatene viser at merkebrukerene grunnleggende har gjennomført ordningen korrekt. Det var stort sett mindre feil som ble oppdaget. Men de store endringene som skjedde i bransjen, viser tydelig at det er behov for å rydde opp i forhold til kontraktshaverene. NHO Mat og Drikke sa opp kontraktene og inngår nye om bruk av ordningen. Kravet til innsendelse av dokumentasjon er skjerpet. Dette ble gjort for å bedre sikre oss at ordningen brukes riktig. Det ble også foretatt endringer i retningslinjene for bruk av merkeordningen. Mattilsynet Mattilsynet omorganiseres. I den forbindelse måtte det foretas endringer i matloven. Vi avga høringsuttalelse. Forslag om innføring av overtredelsesgebyr som NHO Mat og Drikke argumenterte mot, ble trukket. I 2014 har NHO Mat og Drikke også hatt omfattende kommunikasjon med Mattilsynet på ulike områder og nivåer. Et strategisk næringsmiddelforum, der flere interesseorganisasjoner langs matproduksjonskjeden fra foredling til og med forbruker deltar, har hatt to møter i Forumet drøfter planer, prioriteringer og strategiske valg på næringsmiddelområdet, og tar dessuten opp enkeltsaker, blant annet merking av mat. Påsmurt mat og temperaturkrav BKLF og NHO Mat og Drikke fikk i 2014 endelig avsluttet saken med Mattilsynet om fortolkning av hygieneregelverket i forhold til oppbevaringstemperatur for påsmurt mat i bakeriutsalgene. Slike prosukter kan i kortere tidsrom oppbevares ved annen temperatur enn kjøletemperatur. Det forutsettes at det ikke fører til helserisiko og at HACCP er på plass.

7 SIDE 12 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 13 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) NHO Mat og Drikke er ansvarlig for HMS-arbeidet for alle medlemsbedriftene, inkludert BKLFs medlemsbedrifter. SYKEFRAVÆR I BKLFS, NHO MAT OG DRIKKES OG NHOS MEDLEMSBEDRIFTER Sykefraværstatistikken viser stort sett en reduksjon i sykefraværet hos medlemsbedriftene. Legemeldt fravær NHO M&D Bakere NHO 1. kv ,2 5,6 5,1 2. kv ,0 5,8 4,7 3. kv ,3 5,9 5,1 4. kv ,6 6,5 5,0 1. kv ,7 6,7 5,3 2. kv ,0 5,6 4,6 3. kv ,2 6,4 5,0 4. kv ,8 5,9 4,8 1. kv ,9 6,1 4,8 2. kv ,7 5,9 4,6 3. kv ,1 6,3 5,0 4. kv ,7 5,8 4,8 ARBEIDSGIVER- SERVICE OG TARIF- FORHANDLINGER Tariffoppgjøret Tarittoppgjøret i 2014 var et hovedoppgjør. Tariffoppgjøret ble gjennomført som et forbundsvis oppgjør. Dette betyr at NHO Mat og Drikkes overenskomster med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) forhandles hver for seg. Frontfaget (Norsk Industri og Fellesforbundet) avsluttet sine forhandlinger med mekling i midten av april. Resultatet her ble et generelt tilegg på kr 0,75 pr. time. I tilegg til resultatene fra frontfagene ble begynnerlønnsatsene i samtlige overenskomster regulert til kr 162,85 pr time. Dette er tilnærmet samme prosentvise regulering som i frontfaget. Når det gjelder Handel og Kontor ble både Standardoverenskomstens garantisatser økt. Det generelle tilegget var også her kr 0,75 pr. time. Forhandlingene til Butikkoverenskomsten ble påbegynt i slutten av mai. NHO Mat og Drikke var representert både fra bedriftene og administrasjonen. Handel og Kontor (HK) brøt forhandlingene da NHO ikke ville akseptere en lønnsgarantiordning som ville innebære at satsene i overenskomsten skulle ligge på 90% av industrienes gjennomsnitt, samt at man umiddelbart skulle heve satsene til samme nivå som i avtalen mellom Virke og HK. Meklingen fant sted i slutten av august. Det var ikke mulig å komme frem til enighet og streiken var et faktum fra arbeidsdagens begynnelse lørdag 30. august. Streiken rammet mange av våre bakerier kraftig og HKs mange påstander om streikebryteri i media var også en stor påkjenning. Streiken ble avsluttet den 15. september. Resultatet betyr at den økonomiske rammen fra frontfaget ble fulgt, samt at det ble innført en ny garantiordningen som sikrer de butikkansatte en lønnsutvikling på linje med øvrige ansatte. Sykefravær - Inkluderende arbeidsliv Det har i 2014 vært stor aktivitet i form av bedriftsbesøk, henvendelser fra bedriftene og informasjon ut mot bedriftene. HMS-Konferanse Årets Helse-, miljø- og sikkerhetskonferanse (HMS-konferanse) ble avholdt på Lillestrøm 16. og 17. september Ca 60 deltaker fikk hevet sin kompetanse om arbeidsglede/begeistring og samarbeid når det gjelder HMS- og IA-arbeid. Følgende tema ble belyst:»arbeidsglede.»den nye IA-avtalen ved både representanter fra NHO og LO.»En redegjørelse fra prosjektet Ringer i vannet med et bedriftseksempel fra Lerum.»Fabrikker.»Foredrag om Arbeidstilsynets role og funksjon ved regionsdirektøren for arbeidstilsynet i Oslo.»Det nye verktøyet konflikthåndtering ble vist.»informasjon om NHO Mat og Landbruks prosjektet Sammen for et godt arbeidsmiljø som er en videreføring av prosjektet.»første dagen ble avsluttet med et meget friskt og inspirerende foredrag fra Jon Morten Melhus med temaet Humor og begeistring - latterlig lønnsomt.»bedriftseksmpel fra Brynild-gruppen med tittel Veien mot bærekraftig arbeidsreserve skapte stort engasjement på slutten av den siste dagen.

8 SIDE 14 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 15 Søkere til skoleplass Vg1: Restaurant- og matfag Vg2: Matfag Søkere til lærekontrakter Bakerfaget 97 (39) 79 (36) 81 (38) 53 (31) 46 (23) 55 (34) 64 (24) 49 (17) 64 (30) Konditorfaget 117 (59) 139 (68) 114 (52) 77 (45) 119 (85) 94 (53) 109 (41) 124 (63) 117 (71) (Nyopprettede lærekontrakter i parentes) KOMPETANSE- UTVIKLING OG REKRUTTERING Basisgrupper Det arbeides fortsatt med å få tilrettelagt fagutdanningen i hvert fylke på én, maks to, videregående skoler i hvert fylke. BKLF krever at disse skolene skal ha tilfredsstillende utstyr og kvalifiserte lærere med svennebrev til å undervise både i bakerfaget og konditorfaget. KOMPETANSE- UTVIKLING OG REKRUTTERING Faglig råd og Samarbeidsrådet for fagog yrkesopplæring (SRY) Faglig råd har ansvar for fagene innen restaurant- og matfagområdet. I reformprosessen og utviklingen av matfagene spiller Faglig råd en viktig rolle. Utdanningsdirektoratet oppnevner, i samråd med partene i arbeidslivet, medlemmer i rådet. Rådsperioden er fra 2012 til 2016, og i de fleste rådene bytter leder og nestleder plass midt i perioden. NHO Mat og Drikke har en egen representant og vararepresentant i Faglig råd for Restautant- og matfagene. Cecilie Hänninen ble i november 2014 avløst som representant i Faglig råd av daglig leder i BKLF, Gunnar Bakke, som skal representere NHO Mat og Drikke videre i rådet. Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæringen SRY er den høyeste samarbeidsorganet mellom arbeidslivets parter og myndigheter innen fagutdanningen. Carl E. Rønneberg ble oppnevnt av NHO for inneværende fireårsperiode, og ble valgt til leder av rådet for de to første årene. Fra juni 2014 og ut rådsperioden er Carl E. Rønneberg nestleder i SRY. Viktige saker i SRY og de Faglige rådene i år har vært å få på plass en profesjonell karriereveileder, gjennomgang av tilbudsstrukturen, og arbeidet med kvalitet og relevans i fag- og yrkesopplæringen. Kompetanse for Fremtiden, Landskonferanse 2014 Kompetanse for Fremtiden var navnet på årets kompetansekonferanse som gikk av stabelen oktober på Scandic Asker. 110 personer fra næringsliv, skoler og organisasjoner ble godt informert om nåsituasjonen og behovet for fokus på rekruttering og kompetanseutvikling i matindustrien for å møte økt konkurranse i årene som kommer. Arrangør av konferansen var NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk og NHO Reiseliv. BK - KOMPETANSE Diplombakerutdanning 6 personer gjennomførte diplombakerutdanning på UMB i løpet av UMB og Nofima er ansvarlige for kursene. Elitelæringskurs Det har ikke vært gjennomført Elitelæringskurs i Det har ikke vært arrangert kurs i 2014.

9 SIDE 16 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 17 BAKER- OG KONDITORLANDSLAGET BKLF har fulgt opp landslagsarbeidet i bransjesamarbeidet Bakerlandslaget/ Konditorlandslaget/konkurranser. Årsmøtet 2014 ble gjennomført 27. februar. Styret består av:»styreleder: Rolf Ulevik, Norgesmøllene AS»Styremedlem: Gunnar Clifford, Bakerbransjens maskinleverandørforening»styremedlem: Morten Carlson, Condelica AS»Styremedlem/sekretær: Anders Vangen/Gunnar Bakke»Styret hadde to møter i 2014: 16. januar, 30. september og 5. desember.»landslagene hadde pr følgende medlemmer: Bakerlandslaget Bedrift Knut Hammeren (coach) Lantmännen Cerealia, Oslo Thomas Valand Godt brød, Stavanger Øyvind S. Hansen Melkerampa, Tine Amund Skrutvold French Bakery Erlend Løken Volden W.B Samson Nikolai Meling Colonialen AS Konditorlandslaget Bedrift Bernhard Azinger (coach) Tine BA Knut Harald Sørdal Idun industri Hege A. Høgstø Vaaland dampbakeri og conditori Cathrine Nilsen Dromedar/Søte fristelser Marte Fikse Krystad Engø Gård Landslagene har gjennomført 28 oppdrag og profileringsaktiviteter i Landslaget har prioritert litt mer tid på trening og konkurranser enn forutgående år.

10 SIDE 18 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 19 KONKURRANSER FOR BAKERE OG KONDITORER - PROFILERINGSAKTIVITETER NORDIC BAKERY CUP 2014 Det norske Bakerlandslaget fikk 2. plass i Nordic Bakery Cup oktober i Tampere, Finland. Resultatet ble:» 1. plass Sverige Det svenske Bakerlandslaget» 2. plass Norge Det norske Bakerlandslaget» 3. plass Finland Det finske Bakerlandslaget NM i Konditorkunst 2014 Gjennomført på SMAK-messen på Norges Varemesse, Lillestrøm 4. februar Arrangementet var sponset av Valrhona/capfruit A la Carte produkter AS, Tine Ingrediens, Norgesmøllene AS, Idun Industri AS og Sportex. Dommere var Pascal Dupey, Pascal AS, hoveddommer, Sverre Sætre, Sverre Sætre Konditori, Ole John Berntzen, Naustdal Dampbakeri AS og Lucien Gaultier, Valrhona. Resultatene ble:» 1. plass Gregory Becel Kaffebakeriet, Oslo» 2. plass Cathrine Nilsen Dromedar kafebar AS, Trondheim» 3. plass Janey Chen Ville Sole, Lillestrøm» 4. plass Marita Mæle Kanelsnurren, Stavanger» 5. plass Guillaume Legendre Grand Hotel, Oslo» 6. plass June S. Thongphueng Rica Nidelven Hotel, Trondheim NM ung konditor Gjennomført på Strinda Videregående skole, Trondheim under Yrkes-NM 29. oktober Arrangementet var sponset av Tine Ingrediens AS, Norgesmøllene AS og Pals AS. Dommere var Cathrine Nilsen, hoveddommer, Einar Svorkås, faglærer, Knut Johansen, Nærbakst. Resultatene ble:» 1. plass Vilde Nistad Strandos Naustdal Dampbakeri, Førde» 2. plass Vibeke Thommasen Villa Sole, Lillestrøm» 3. plass Sunniva N. Myhre Ryfylke Bakeri og Konditori, Jørpeland» 4. plass Marthe Breivik Nøtterø Bakeri, Tønsberg» 5. plass Dominik Zyngiel Fristelsen Cafe, Drammen Årets kake 2014 Konkurransen Årets kake 2014 ble arrangert av Pals AS og Tine Ingrediens AS i samarbeid med BKLF. Finalen ble gjennomført i Trondheim i forbindelse med BKLFs Landsmøte. Dommere var Lars Lian, hoveddommer, Cathrine Nilsen, Dromedar og Therese Hansen, Lakselv Bakeri. Resultatene ble:» 1. plass Vincent Beyliner Kaffebakeriet, Oslo» 2. plass Stine M Antonsen Naustdal Dampbakeri, Førde» 3. plass Monica S Enebakk Bakers AS, Trondheim» 4. plass Aneta Gutterch Stavanger Konditori, Stavanger

11 SIDE 20 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 21 BAKER OG KONDITOR- BLADET Vest Vind Media AS ga i 2014 ut bladet Baker og Konditor. Oddbjørn Roksvaag har vært bladets redaktør. 10 nummer ble gitt ut. Gjennomsnittlig opplaget i 2014 var på ca eks. av Baker og Konditor. Kontrakten med Vest Vind Media AS varer til NETTSIDEN: BAKERI.NET BKLFs nettside: bakeri.net drives av Vest Vind Media AS. BKLF-info legges ut på bakeri.net. Kontrakten med Vest Vind Media AS varer til BKLF INFO I løpet av 2014 har administrasjonen sendt ut 55 informasjonsskriv til BKLFs medlemsbedrifter. Infoskrivet sendes elektronisk via e-post, og i brev til de som fortsatt ikke har e-post. FORSIKRINGS- ORDNINGEN BKLF benyttet forsikringsmegler Norwegian Broker. I september byttet BKLF forsikringsmegler til NHO-Forsikring til gunstige vilkår for våre medlemmer. SALG AV ARTIKLER BKLF har formidlet salg av veiledningshefte for HACCP, gavekort, prismarkører, brødkniver, smørekniver og klistremerker med grovhetsmerker for brød. BKLFS STIPENDIEFOND Det ble ikke utbetalt stipend i BKLFS PROSJEKTFOND BKLFs Prosjektfond utbetaler støtte til prioriterte prosjekter og betaler fortsatt bidrag (pensjon) til dem som tidligere mottok bidrag fra Aldersog sykefondet. I 2013 ble det delt ut 3 julebidrag à kr ,-. I tillegg har styret i styremøte den bevilget inntil kr. 2 mill av prosjektfondets egenkapital til Framsnakkingsprosjektet.

12 SIDE 22 ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 SIDE 23 ÆRESMEDLEMMER Baker- og konditormester Haakon Hals, Oslo Baker- og konditormester Kjeld Poulsen, Hjortshøj, Danmark Konditormester Otto Geheb, Kristiansand Disponent Karl-Petter Nordby, Oslo Bakermester Tore Sigernes, Asker Bakermester Morten Samson, Oslo Bakermester Garman Bore, Stord STYRET President: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Axel Brun, Oslo Ole John Berntsen, Førde Rune Valestrand, Tau Øystein Halvorsen, Oslo Therese Hansen, Lakselv Erik Thorstein, Nevlunghavn Morten Hals, Oslo Svein Arne Askeland, Haugesund Heidi Helgesen, Trondheim KOMITEER OG UTVALG Industribakergruppen: Gruppen er ikke i funksjon Valgkomitéen : Garman Bore (leder) Bent Ivar Amundsen Gunvor Fiskå Øystein Hamstad BKLF/NHO Mat og Drikkes representant: i Faglig råd for resturant- og matfag: Cecilie Hänninen, frem til november Gunnar Bakke fra november Representanter i NHO Mat og Drikkes styre: Axel Brun, styremedlem Representant i NHO Mat og Drikkes valgkomité: Moten Samson, Oslo 2014 var et spennende år å komme inn som ny daglig leder i BKLF på. Alt ligger til rette for at 2015 blir et enda mer spennende år. Gunnar Bakke Representantskapet i Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning: Gunnar Bakke, BKLF, representant

13 SIDE 24 ÅRSBERETNING 2014 TINE INGREDIENS Vi blander oss i det meste TINE Ingrediens gir deg det beste fra naturen. Melk er et av våre viktigste næringsmidler og utgangspunktet for et stort antall produkter. Vi tar melken fra hverandre og setter den sammen til ingredienser med god funksjonalitet og høy næringsverdi. Vi har erfaring og kompetanse, du har markedet og kundene, sammen skaper vi produktene.

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2008 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Visjon og handling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. Årsrapport 2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 TARIFFARBEIDET... 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2004 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Lønsam moderasjon... 3 Tilbakeblikk med tilfredshet... 4 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Årsberetning 2013

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Årsberetning 2013 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Årsberetning 2013 NNN vil gjennom et stort fellesskap gjøre seg SYNLIG som organisasjon og for hvert enkelt medlem. Innhold Årsberetning 2013... 3 Tariffoppgjøret

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2006 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Medlemmene i fokus... 3 Organisasjonsforhold... 4 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 17 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 1 Dagsorden til årsmøte 28. april 2011 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær 4. Styrets årsberetning 5.

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013 Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus Årsberetning 2013 Godkjent på generalforsamlingen 25. mars 2014 Styre og administrasjon Styret har bestått av: Medlemmer: Bård Schefte, leder Diplom-is

Detaljer

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2010 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Etter flere år med mye fokus på samordning av foreningens aktiviteter i forhold til NHO Mat og Bio,

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor ÅRSMELDING 2002 Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor 2002 Inngangen til 2003 vil være sterkt preget av markante utviklingstrekk i andre halvår av 2002. Rekordhøy bruktbilimport, synkende bruktbilverdier,

Detaljer

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon Årsrapport 2014 Innhold INNHOLD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 HKS ORGANISASJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsmelding 2012. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2012. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2012 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Norkorn har de siste årene funnet sin plass i NHO Mat og Landbruk. Året 2012 har derfor ikke vært preget

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 26. april 2014 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2013» Regnskap for 2013» Budsjettforslag for 2014 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2007 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Kontinuerlig organisasjonsutvikling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 16 Strategiske allianser,

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 The Norwegian Assosiation of Motor Car Dealers and Service Organisations 1 Innhold God fart i 2011 3 Forbundet i 2011 4 Markedet

Detaljer

4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet. 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS

4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet. 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS for perioden 1. april 2008 til 31. mars 2009 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Plan- og bygningsloven Ny teknisk forskrift Etikk og omdømme Kompetanse Lønns- og arbeidsvilkår 3. Aktiviteter

Detaljer

Faglig politisk beretning

Faglig politisk beretning Faglig politisk beretning 2013 Foto: Terje Hansteen Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 10 Rundskriv 14 Arbeidsmanden

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 God fart i 2011 2011 var første hele driftsår i Næringslivets Hus. Flyttingen fra Bilbransjens hus markerer ikke bare bytte av

Detaljer

Servicebedriftenes Landsforening (SBL)

Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Årsberetning 2006 $ Innhold I. Innledning - Forord...03 II. Om SBL og bransjenes utvikling - Styrer og næringsutvalg...04 - Administrasjonen...07 - SBLs styreleders

Detaljer