Sportsplan Versjon 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan Versjon 1.0"

Transkript

1 Sportsplan Versjon 1.0

2 Innhold 1. Innledning Formål Visjon Verdier Organisering i klubben Trenere... 5 Forventninger til trenerne Utdanning og kompetanse Foresatte... 6 Forventninger til foresatte Treninger og treningsgrupper... 7 Forventninger til utøverne:... 7 Aldersgruppe 8-9 år(klasse 9-10 år)... 8 Aldersgruppe år(klasse år)... 9 Aldersgruppe år(klasse år)...10 Aldersgruppe år(klasse år)...11 Aldersgruppe år junior (klasse år) Rekruttering BUL skicup...12 BUL barneidrett skidelen Skirenn Når deltar man på de ulike renn?...13 Kriterier for deltakelse på de ulike rennene for aldersgruppene 13/14 år og eldre: Samlinger Skiskyting Praktiske regler for skiskyting:...15 Sikkerhet...15 Våpen Årsplan aktiviteter FORELDREVETTREGLER NORGES SKIFORBUND Norges Skiskytterforbunds foreldrevettregler... 19

3 1. Innledning Sportsplanen skal sikre en helhetstenking i forhold til hvordan vi ønsker at BUL ski og skiskyting skal drives. Den skal være et hjelpemiddel for trenerne, lederne, utøverne og foreldrene i forhold til å forstå hvordan BUL ski og skiskyting ønsker å drive langrennsaktivitet. Sportsplanen skal være et langsiktig styringsverktøy som skal sikre en råd tråd i klubbens arbeid. Dette er versjon 1 og planen vil bli revidert og evaluert årlig. 2. Formål BUL ski og skiskyting skal jobbe til det beste for utøvere, foresatte og trenere som ønsker å være en del av klubben. Arbeidet skal preges av fellesskap, idrettsglede og langsiktighet. Gjennom entusiastiske ledere, trenere og foreldre skal alle løpere oppleve økt trygghet, mestringsfølelse, selvtillit og treningsglede etter hvert som de utvikler seg som skiløpere. BUL ski og skiskyting har som mål å øke rekruteringen og i tillegg skape mange treningsvillige utøvere på alle nivå. Norges Skiforbund sin «utviklingstrapp» skal legges til grunn for skiaktivitet med barn og ungdom 3. Visjon Vi skal i fellesskap forsøke å bli mange, glade og gode utøvere. 4. Verdier Gjennom fellesskap skal vi skape stor aktivitet, engasjement, idrettsglede, og legge til rette for at alle skal kunne nå sitt potensiale. Alle medlemmene av BUL ski og skiskyting skal føle seg som en del av laget og være stolte medlemmer av gruppa vår. Fellesskap I fellesskap skal vi bli MANGE, glade og gode utøvere. BUL ski og skiskyting skal være en klubb som preges av godt samhold, fellesskap, trivsel og miljø. Langrenn skal være en idrett for alle, og alle skal dra lasset sammen.

4 Idrettsglede Langsiktighet Skigruppa i BUL skal drives på en måte som gir mange, GLADE og gode langrennsløpere! Motivasjon og idrettsglede skal være helt sentrale stikkord for alle. Aktiviteten i BUL ski og skiskyting skal være basert på en langsiktig tankegang. Det innebærer at klubben ønsker å legge til rette for optimal utvikling fra barnenivå til senioralder. Langsiktighet skal gi mange, glade og GODE langrennsløpere. Det innebærer også å arbeide for å utvikle og opprettholde et godt seniormiljø 5. Organisering i klubben Styret Sportslig utvalg Treningsgrupper Oppmann Foresatte Se BUL ski og skiskytings organisasjonsplan for oppgavene til de ulike rollene. 4

5 6. Trenere Trenerne har ansvar for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av treninger og treningssamlinger i klubbens regi. Å være to trenere på hver gruppe er et mål. Forventninger til trenerne Vi skal ha trenere som kan motivere og utvikle utøvere ut fra utøverens forutsetninger. Individuell utvikling bør ha fokus uansett prestasjonsnivå. Det er ønskelig at trenerne har konkurranseerfaring fra ski og har skiskytterfaglig bakgrunn i skiskyting, og eller har gjennomførte kurs. Trenerne kan hospitere i de ulike treningsgruppene om de ønsker det sikre kunnskapsoverføring. Alle trenene skal ha godkjent søknad om politiattest. Trenere skal ikke benytte rusmidler i forbindelse med renn eller samlinger. Trenerne skal være ute i god tid før trening og være forberedt til økta. Trenerne skal tilrettelegge for morsomme og varierte treninger. Trenerne skal gi mye ros og jobbe for et trygt og inkluderende miljø. Trenerne skal gi klubben informasjon om det kommer til nye løpere. Rekruttere trenere - hvordan gjør vi det? Sportslig utvalg sammen med styret har et overordnet ansvar. Skiskyting: Rekruttere trenere gjennom skiskytterskolen. Foresatte som er med sine barn på skiskytterskolen får trener 1 kurs i skiskyting. Ski: Rekruttere trenere gjennom aktivitetslederkurs De foresatte som har barn med i treningsgruppene bør få tilbud om trener 1 kurs. 7. Utdanning og kompetanse Hovedmål: Vi skal ha så høy kompetanse som mulig i alle ledd i gruppa, og vi skal sikre mulighet for kompetanseheving og kompetanseflyt både på trener-, leder- og arrangørsiden. vi ønsker at flest mulig av våre trenere har aktivitetslederkurs, trener 1 og trener 2 kurs. Sportslig utvalg melder behov til styret, som følger opp mht skikretsen. 5

6 Ta utgangspunkt i hver enkelt treners behov og ønsker Flere jenter på kurs rekrutteringstiltak Oppfordre foreldre som har ønske om treneroppgaver osv Ufarliggjøre det å ta trenerkurs betyr ikke at du skal/må ta treneransvar Tilby kurs til alle ansvarsområder (Trener, Arrangement, TD, Tidtaking, Organisasjon) Aktivitetslederkurs. Trener 1 kurs, trener 2 kurs både i ski og skiskyting. Oppfordre aktive trenere til å ta høyere trenerkompetanse, trener 3 kurs. Samarbeide med andre klubber Smørekurs i ulike varianter(enkle til mer avanserte, alt etter ønske) 8. Foresatte Det skal være en god opplevelse å være foresatt i BUL ski og skiskyting. Forventninger til foresatte Som foresatt i BUL ski og skiskyting forventer vi at du skal: Stille på de dugnadene klubben har Selv følge med på dugnadslistene og gjøre de oppgaver du blir satt til Bidra i dugnadsteamet på en aktiv og positiv måte Som foresatt på trening i BUL ski og skiskyting forventer vi at du skal: Være delaktig og backe opp Bidra støttende på trening gjennom positiv og motiverende atferd Sørge for at utøveren har riktig og klargjort utstyr til treninga starter Bidra med transport til og fra samlinger/renn Påmelding av eget barn via Min idrett Påse at løper over 13 år har betalt lisens 6

7 Som foresatt i skiskyting: hjelpe til med rigging og klargjøring av standplass ha satt deg godt inn i sikkerhetsbestemmelser som gjelder på trening og konkurranser og bidra til at disse blir overholdt Være klar over foreldrevettreglene i ski og skiskyting. Se siste side i sportsplanen. 9. Treninger og treningsgrupper BUL ski og skiskyting gir treningstilbud fra 8 år og til og med 16 år. Juniorene får treningstilbud i langrenn gjennom treningssamarbeidet Nordlysbyen ski. Skiskytterjuniorene trener skyting i klubben, men får også et tilbud gjennom Team Statkraft. Målet med all langrennsaktivitet for barn og ungdom er å gi allsidig, variert og motiverende treningspåvirkning, som gir et grunnlag både innen teknisk ferdighet og innen utholdenhet og styrke. Eksempler på gode aktiviteter kan en finne i kurslitteraturen (NSF Trener I) og i Aktivitetsbanken på NSFs nettside: Basis for treningsaktivitetene er skiforbundets utviklingstrapp. e%20versjon_part_1.pdf Skiskytterforbundets utviklingstrapp: Den bygger på en naturlig progresjon etter hvert som løperne blir eldre. BUL vil tilpasse utviklingstrappa til hva som er riktig for de ulike treningsgruppene. Forventninger til utøverne: - møte minst 5 minutter før slik at du er klar når treninga starter - være positiv og bidra til godt miljø og god lagånd - følge med og gjennomføre trenerens instruksjoner - sette deg inn i treningsplanene for gruppa di Skiskyting - sette deg godt inn i og etterleve de sikkerhetsbestemmelser som gjelder på trening og i konkurranser 7

8 Aldersgruppe 8-9 år(klasse 9-10 år) - Lekbetont der skiglede og mestring er sentrale begreper - aktiviteten skal være variert og allsidig - stimulere barn til å bli glad i å gå på ski - 1 organisert trening pr uke om høsten og om vinteren Utviklingsplan 7-10 år Variert og allsidig skiaktivitet stimulerer til god teknikkutvikling og gode opplevelser. Tilrettelegg for aktivitet knyttet til grunnleggende skiferdigheter. Bruk de samme prinsipper for innlæring som beskrevet for de under 6 år. (Se s.12 under barneidrettsdelen.) Varier med bruk av fart, terreng og teknikker. Viktig med stor aktivitet på trening - mange turer, mange hopp og korte intensive økter. Mye repetisjon av øvelser, samtidig med nye utfordringer knyttet til teknikk og fart. Spenning og mestring er viktig! Bruk elementer som hinderløyper, bølgefelt, kuler og bakker. Bruk øvelser som utfordrer balansen på ski. Treningstilbudet bør være tilpasset barnas utviklingsnivå og skiferdigheter. Innlæring av generelle skiferdigheter og mer spesifikke ferdigheter innenfor langrenn. Introduksjon av alternative konkurranseformer som langrennscross, kombinertcross og skicross. Utstyr Treninger Periode Ønsket Trenerkompetanse Fokus Renn og samlinger Kombiski og staver Ski: 1 gang pr uke Skiskyting: 1 gang pr uke Treninger i perioden medio septemberslutten av april Foreldretrenere med aktivitetslederkurs Lekbetont. Aktivitetene skal være morsomme, motiverende, utfordrende og inkluderende Sonerenn og klubbsamling 8

9 Aldersgruppe år(klasse år) - Lekbetont der skiglede og mestring er sentrale begreper - Aktiviteten skal være variert og allsidig - Stimulere barn til å bli glad i å gå på ski - 1 eller 2 organiserte treninger pr uke om høsten og om vinteren Utviklingsplan år Utvikling av skitekniske ferdigheter innenfor langrenn. Repetisjon, variasjon, mestring, utfordring, allsidig trening, høy aktivitet! Fart og spenning! Legg opp til individuelle øvelser basert på barnas utviklingsnivå og ferdigheter. Motiverende øvelser og trening. Varierte og alternative konkurranseformer er viktig for å stimulerer til variert og allsidig aktivitet. Introduser langrennscross, kombinertscross, skicross. Bruk hinderløyper, bølgefelt, hopp og elementer som funbokser, halvpipe, quarterpipe, railes osv. i treningen. Tilrettelegg trening som utfordrer balansen. Utstyr Treninger Ønsket trenerkompetanse Periode Fokus Renn og samlinger Skøyteski og klassiske ski. To par staver Joggesko ski:1-2 gang pr uke skiskyting: 1 gang pr uke Foreldretrenere med trener 1 kurs. Treninger i perioden medio septemberslutten av april Aktivitetene skal være morsomme, motiverende, utfordrende og inkluderende Ski: Fokus på allsidig basistrening, utvikling av grunnleggende skiferdigheter klassisk og skøyting Stimulere til deltakelse på samlinger og renn. Skiskyting: Fokus på konsentrasjon, sikkerhet, grunnleggende skyteferdighet 9

10 Aldersgruppe år(klasse år) - 2 organiserte treninger pr uke om høsten og om vinteren Utstyr Fellestreninger Ønsket Trenerkompetanse Periode Fokus Renn og samlinger Joggesko, ski og staver for skøyting og klassisk, rulleski skøyting, eget våpen (kan låne av klubben, 2 økter ski og skiskyting per uke Rulleskitrening for alle i gruppa Individuelle tester og testløp/ renn kan gjennomføres på disse alderstrinnene Foreldretrenere med trener 2 kurs Treninger i perioden medio septemberslutten av april Hver enkelt utøver får konkrete tilbakemeldinger og arbeidsoppgaver Stimulere til deltakelse på samlinger og renn. KM og NNM 10

11 Aldersgruppe år(klasse år) - 2 organiserte treninger pr uke om høsten og om vinteren Utstyr Fellestreninger Ønsket trenerkompetanse Periode Fokus Renn og samlinger Joggesko, ski og staver for skøyting og klassisk, rulleski skøyting og klassisk, eget våpen 2 økter ski og skiskyting per uke Egentrening hele året. Føring av treningsdagbok med veiledning og tilbakemelding fra trener Foreldretrenere med trener 2 kurs Fellestreninger september til april. Tilretteleg ging for egentrening resten av året. Bevisstgjøring om trening i balanse med helse, restitusjon og total belastning Faste tester motbakkeløp, skøyting/ klassisk og skyting KM og NNM Hovedlandsrenn. Individuelle tester og testløp/ renn kan gjennomføres på disse alderstrinnene Fortsatt fokus på utvikling av effektiv skiteknikk 11

12 Aldersgruppe år junior (klasse år) Ski: Nordlysbyen ski Alta står for alt det sportslige. Dvs. fellestreninger og treningssamlinger. Skiskyting: Klubbtreninger og teamtreninger gjennom Team Statkraft 10. Rekruttering Mål: Øke BUL ski og skiskyting sin medlemsmasse, og øke antall aktive utøvere. BUL skicup Hvert år ønsker vi å arrangere skicup (Telenorkarusellen). Det arrangeres 6 cuper i tidsrommet fra slutten av januar-slutten av mars. Målet er hele tiden å gjøre skicupen til et bedre arrangement og å øke antall deltakere fra år til år. BUL barneidrett skidelen I samarbeid med barneidrettsgruppa i BUL arrangerer BUL ski og skiskyting skileikaktiviteter for aldersgruppa 6-7 år i en periode på 5-6 uker fra mars til april. Her har skigruppa ansvar for å arrangere 2 smørekurs og 2 skiteknikk-kurs for foresatte (skøyting og klassisk). UTVIKLINGSPLAN Opp til 7 års alder Lek og varierte aktiviteter som skal stimulere barnas utvikling og de grunnleggende bevegelsene. Allsidig skiaktivitet knyttet til grunnleggende ferdigheter innenfor langrenn, hopp og svingteknikk. Bruk gjerne skileikprinsipper med situasjonstyrt- og oppgavestyrt innlæring. Tilrettelegg for gode aktivitetsområder og nærmiljøanlegg. La terrenget undervise og gi assosiasjonsoppgaver knyttet til teknikkinnlæring. Stor aktivitet, mye lek og mestring. Mye gåing, kjøring og hopping på ski. Tilpass terreng og aktivitet til barnas utviklingsnivå og skiferdigheter. 12

13 11. Skirenn For å få en trygg og god ramme ved konkurranser er det flere oppgaver som skal fylles Oppmann/ eller en annen er ansvarlig for å hente nummer til klubbens utøvere Smøring, få hjelp til smøring Sekundering i større renn Få de yngste til startområde og få på klær etter målgang Innskyting (oppmøte tidsnok) Gå løypa sammen med løperne Sonerenn, foreldre oppfordres til å være med egne barn Når deltar man på de ulike renn? 9/10 år 11/12 år 13/14 år 15/16 år Junior- Kan delta på sonerenn. Kan delta på kretsrenn. Kan delta på kretsrenn, KM og NNM. Kan delta på kretsrenn, KM, NNM og Hovedlandsrenn. Kan delta på kretsrenn, KM, NNM, NM og eventuelt Norgescup. Noen ganger arrangeres det også barneskirenn hvor løpere fra 0-7 år også kan delta. Kriterier for deltakelse på de ulike rennene for aldersgruppene 13/14 år og eldre: - Treningsoppmøtet. Her i samarbeid med treneren/-ne - Deltakelse i NNM fordrer deltakelse i KM, evt. flere andre kretsrenn - Deltakelse i hovedlandsrenn fordrer deltakelse i KM og eller NNM, evt flere andre kretsrenn samt føring av treningsdagbok Før deltakelse i NNM og Hovedlandrenn/Norgescup-renn skal sportslig utvalg og trenerne for de ulike gruppene ha snakket sammen. 13

14 Smøring Dele informasjon og hjelpe hverandre. Klubben tilrettelegger for felles smøring på renn. Ikke bruke fluorprodukter i kubbens regi før eventuell deltakelse i KM. Avtalte smørekvelder i smøreboden før renn. Transport Ved renn i nærområdet samkjører vi der det er mulig, mot en eventuell kilometergodtgjørelse. Ved renn lengre unna forsøker vi å samarbeide med andre klubber eventuelt leier vi minibuss. Der det er behov for transport med fly, organiseres dette av oppmann. Påmelding mm - Løperne (foresatte) melder seg på online - Klubben dekker påmeldingsavgift, klubben mottar faktura fra arrangør - Oppmann/foreldrekontakt har oppgaver i forbindelse med KM, NNM og HL og samlinger. Organiserer reise og overnatting, m.m 12. Samlinger Ski: 11/12 år 13/ 14 år 15/ 16 år Junior- Sonesamlinger vest, GP samling. Sonesamlinger vest, GP samling. Sonesamlinger vest, GP samling, Ulvang samling, Saariselki samling Sonesamlinger, GP samling, Ulvang samling, Saariselki samling, samlinger I regi av Nordlysbyen ski og Alta vdg. skole. Skiskyting: 11/ 12 år 13/ 14 år 15/ 16 år Junior- Sonesamlinger. Sone og kretssamlinger. Sone og kretssamlinger, felles høstsamling sammen med Troms skiskytterkrets i Nordreisa Sone og kretssamlinger,, felles høstsamling sammen med Troms skiskytterkrets i Nordreisa, samlinger i regi av eventuelle team.. 14

15 13. Skiskyting Praktiske regler for skiskyting: - du skal alltid behandle et våpen som om det er ladd - du skal aldri tro at våpen og magasin er tomme, du skal vite - ha klart for deg hvilken skive du skal skyte på - vær bak matta når noen er framme ved skivene - utøver under 16 år løfter aldri våpen bort fra matta - pass på at geværet alltid peker mot skivene - rekk opp en hånd når du trenger hjelp - bidra til at standplass er et sted hvor man konsentrerer seg - bær eventuell skytebukk og skytematten på plass - sjekk at ingen skudd ligger igjen etter deg, lever eventuelle restskudd til trener - tomme skuddesker kastes i søppelbøtte Sikkerhet Sikkerhet ved skiskyting og omgang med våpen og skudd handler først og fremst om personlig atferd. Vi har ett sett med regler(sikkerhetsreglene) som skal danne grunnlag for sikker gjennomføring av trening og konkurranse, men kun gjennom at vi etterlever disse reglene og gjennom kontinuerlig sikkerhetstenkning kan vi unngå og skal unngå ulykker. Den aller viktigste sikkerhetsregelen å huske, å forstå betydningen av og etterleve er: Du skal alltid behandle et våpen som om det er ladd. Vi føyer til at du aldri skal tro noe om et våpen- aldri tro at kammeret er tomt - aldri tro at magasinene som står i kolben er tomme, men alltid forsikre deg om tilstanden når du overtar et våpen. Husk at en skiskytterkule er dødelig- det har skjedd ulykker før, og kommer sannsynligvis til å skje igjen. Instruks for bruk av skytebanen vil bli hengt opp i bua og skal alltid følges. Videre: - hvis det er overlappende treninger skal alle våpen visiteres og tas bort fra standplass før neste gruppe legger ut sine våpen - ingen har lov å gå fram til skivene før standplassleder gir klarsignal 15

16 - det er strengt forbudt å være i nærheten av våpen når andre er framme ved skivene, dette inkluderer å ta inn og ut magasin fra våpen og skruing på siktet - ingen skal pakke sammen våpen før trenerne/ standplassleder har visitert våpen. Dette gjøres ved at utøverne står på matta og signaliserer ned en hånd i været at de ønsker visitering(samme måte som i konkurranse) - ingen skal bevege seg foran standplass før alle våpen er visitert - ved enkeltskuddstrening skal magasinet ut mellom hvert skudd - sluttstykke skal være i bakre posisjon og magasin skal være i magasinholder før vi går fram til skivene Våpen Foresatt må være klar over at så lenge utøveren er under 16 år er det foresatt som må frakte våpen til og fra standplass i futteral. Utøvere under 16 år har ikke selv anledning til å bære våpen så lenge de ikke er i følge med en voksen. På trening kan klubbens våpen som er i bua vår bæres fram til standplass uten å være i futteral. Når skal utøverne ha eget våpen? BUL ski og skiskyting eier 16 våpen. 5 boltgevær og 11 rettrekkere. Boltgeværene er gamle og slitte, og de fleste av disse har kun ett magasin. De 11 rettrekkere vi har er moderne og funksjonelle våpen. Disse lånes ut til løperne vederlagsfritt. Under trening og konkurranser stiller det store krav til støtteapparatet når mange av løperne må skyte med samme gevær. Klubben oppfordrer i større grad til at løperne skaffer egne våpen etter hvert. Stadig flere av utøverne våre har egne gevær. 16

17 14. Årsplan aktiviteter Januar BUL-samling sonerenn/kretsrenn kveldsmat Februar BUL skicup sonerenn/kretsrenn kveldsmat Mars BUL-rennet sonerenn/kretsrenn kveldsmat April Mai Sesongavslutning Innspill terminliste Juni Juli August Jentejoggen Halddemarsjen September Altasamlinga Ulvangsamlinga Oktober November Desember GP-samlinga Skiskyttersamling Snøkanoncrossen Ribberennet - skiskyting 17

18 15. FORELDREVETTREGLER NORGES SKIFORBUND Det handler om gode skiopplevelser, bruk derfor positive uttrykk og unngå ukvemsord Møt opp på trening og konkurranse, barna ønsker det Gi oppmuntring til alle løperne, ikke bare ditt eget barn Sørg for riktig og fornuftig utstyr, men ikke overdriv Konkurranseløypa er for de som konkurrerer, respekter konkurrentene Respekter arrangørens, funksjonærenes og TDs avg jørelser og regler Klager ved konkurranse skal rettes skriftlig til TD, respekter dette Ha respekt for påmeldinger, renn og laguttak Tenk på at det er ditt barn som konkurrerer, ikke du Ikke følg etter utøverne i mer enn 30 meter, det er ikke lov (Langrenn, ref. regel 341) 18

19 16. Norges Skiskytterforbunds foreldrevettregler 1. Møt opp på trening og konkurranser sikkerheten krever det og barna ønsker det! 2. Engasjer deg, men husk at det er barna som er utøver 3. Motiver barna til å være positive på trening 4. Stimulere barna til å tåle medgang og motgang 5. Bidra til fellesskapet og del din kompetanse med andre 6. Det viktigste er at barna deltar, trives og har det gøy på trening og i konkurranser 7. Bruk sunn fornuft ved innkjøp av trenings- og konkurranseutstyr til barnet ditt søk gjerne råd i klubben din 8. Se på trener og lagleder som veiledere og respekter deres avgjørelser 9. Ved uenighet snakker du med den det gjelder ikke om 10. Vi oppfordrer alle til å respektere og følge NIFs Bestemmelser om barneidrett og Idrettens barnerettigheter 19

Sportsplan Trondhjems Skiskyttere

Sportsplan Trondhjems Skiskyttere Sportsplan for Trondhjems Skiskyttere Formålet med denne sportsplanen er å angi rammene for den sportslige organiseringen og treningen i Trondhjems Skiskyttere. Ambisjonen er at den organiserte treningen

Detaljer

Sportsplan Trondhjems Skiskyttere

Sportsplan Trondhjems Skiskyttere Sportsplan for Trondhjems Skiskyttere Formålet med denne sportsplanen er å angi rammene for den sportslige organiseringen og treningen i Trondhjems Skiskyttere. Ambisjonen er at den organiserte treningen

Detaljer

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no Norgeshus skiskole www.skiskole.teamnorgeshus.no Velkommen til Norgeshus Skiskole Vi i Team Norgeshus setter stor pris på å kunne få spillerom og en hjelpende hånd fra NSF til å vise at også eliteaktivitet

Detaljer

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN UTKAST pr 29.02.2017: SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 INNLEDNING Formål med sportsplanen Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive

Detaljer

SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER

SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER Vi må ta vare på hver eneste jente og gutt, fra de spenner skiene på bena og tar sine første, prøvende tak. Vi må ta vare på alle barn som i ren og utilslørt

Detaljer

Bakteppe for arbeidet med sportsplan

Bakteppe for arbeidet med sportsplan Arbeid med sportsplan Bossmo og Ytteren IL skigruppa. Dato: 12. og 13. desember 2016 Sted: Campus Helgeland Til stede: Ronny, Trine, Tina, Hilde, Lars Ivan, Bård og Marian fra NSSF. Bakteppe for arbeidet

Detaljer

Sportsplan. Alta IF Langrenn

Sportsplan. Alta IF Langrenn Sportsplan Alta IF Langrenn Vedtatt på årlig møte 2017 Innhold i sportsplanen 1. INNLEDNING 2. HOVEDMÅL... 3 3. VERDIER... 3 4. BREDDE OG REKRUTTERING Visjoner... 4 Hovedmålsetting.4 Delmål... 4 Strategi

Detaljer

SPORTSPLAN SKIGRUPPA ROTERUD IL

SPORTSPLAN SKIGRUPPA ROTERUD IL SPORTSPLAN SKIGRUPPA ROTERUD IL 2016 2018 INNHOLD Innledning 3 Organisasjon 4 Skigruppas formål 4 Grunnleggende verdier 5 En god representant for Roterud Ski følger disse punktene 5 Utstyr 6 Generelle

Detaljer

Sportsplan 2014-2015. Nordreisa IL Ski og skiskyting. Revidert desember 2014

Sportsplan 2014-2015. Nordreisa IL Ski og skiskyting. Revidert desember 2014 Sportsplan 2014-2015 Nordreisa IL Ski og skiskyting Revidert desember 2014 Utgave 3: 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. VISJON... 3 4. VERDIER... 3 5. BREDDE OG REKRUTTERING... 3 Hovedmål...

Detaljer

Sportsplan NES SKI

Sportsplan NES SKI Sportsplan NES SKI2016 2020 1. INNLEDNING Sportsplanen skal definere mål, strategi og tiltak innenfor satsningsområdene bredde og rekruttering, aktivitet, utdanning og kompetanse og organisasjon. Planen

Detaljer

Årsberetning BUL ski og skiskyting 2014

Årsberetning BUL ski og skiskyting 2014 Årsberetning BUL ski og skiskyting 2014 Styrets sammensetning Leder: Vibeke Arntzen Nestleder: Doris Johansen Sekretær: Arvid Leijon Pedersen Kasserer: * Styremedlem: Katja Pettersen Styremedlem: Lasse

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

SPORTSPLAN FOR VIND IL LANGRENN

SPORTSPLAN FOR VIND IL LANGRENN SPORTSPLAN FOR VIND IL LANGRENN 1. Sportsplanen Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Langtidsplan HSSK Vedtatt på kretstinget til HSSK 09.05.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Visjon... 2 3 Verdigrunnlaget... 2 4 Virksomhetsideen... 2 5 Handlingsplan...

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Mindre revisjon Fagmøte juni 2014 Endringer med rød/kursiv Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER

NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER Retningslinjer Anbefalinger pr. treningsgruppe/alder Side 2-4 Hva forventes av utøvere og deres foreldre Side 5 Side 1 av 5

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Bakgrunn Drammen Slalåmklubb skal være hovedaktør for utvikling av alpinidrett i Drammensområdet og skape en betydelig bredde-

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Sportsplan Vind IL- Ski

Sportsplan Vind IL- Ski Sportsplan Vind IL- Ski Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere i Vind il. Ski gruppa arbeider

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN Innledning I Vikersund IF langrenn bygger vi opp trening og innhold i trening på bakgrunn av Norges Skiforbund sine retningslinjer, som igjen

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

SPORTSPLAN for Lier IL - Skigruppa Vedtatt

SPORTSPLAN for Lier IL - Skigruppa Vedtatt SPORTSPLAN for Lier IL - Skigruppa 2012-2015 Vedtatt 12.03.2012 Ski- og treningsglede for alle i Lier" INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 VERDISYN... 4 3 SPORTSLIG MÅLSETNINGER 2012 2015:... 4 4 LANGRENNSTRENING

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Målsetningsdokument NITTEDAL SKI

Målsetningsdokument NITTEDAL SKI Målsetningsdokument NITTEDAL SKI Styret 28.februar 2017 Innhold Innledning... 3 Organisatorisk tilhørighet og førende dokumenter... 3 Målsettinger for rekruttering... 4 Målsettinger for aktivitetsnivå...

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-19 Skikretstinget 2017, Vedlegg 4 Formål OSK skal arbeide til beste for skiidretten i Oppland gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. Verdier OSK skal preges av frivillighet,

Detaljer

Skipolitisk Dokument Skiforbundets Utviklingsmodell

Skipolitisk Dokument Skiforbundets Utviklingsmodell Skiforbundets Utviklingsmodell I forbindelse med Skitinget i Trondheim 28.-29. mai la skiforbundet til grunn en ny utviklingsmodell ved inngangen til planperioden 2016-2020. Utviklingsmodellen danner grunnlag

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du våre regler. Engasjer deg, men husk at det

Detaljer

Sportsplan DFI Ski. 1. Overordnete mål og tiltak

Sportsplan DFI Ski. 1. Overordnete mål og tiltak Sportsplan DFI Ski Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere i DFI Ski Skigruppa arbeider

Detaljer

Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN

Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN Bækkelagets Sportsklub Skigruppas UTVIKLINGSTRAPP LANGRENN Utarbeidet sommeren 2012 1.0 Innledning I grunn for all langrennstrening som drives i Bækkelagets Sportsklub ligger Norges Skiforbunds utviklingstrapp.

Detaljer

Fagmøte Kl

Fagmøte Kl Fagmøte 14.10.2017 Kl. 09.30-10.15 Agenda Ny utviklingstrapp for langrenn Livet etter Per N - Hvem er Pål Arbeidsfordeling langrenn Arbeidsoppgaver og prioriterte områder utdanning Skiforbundets utviklingsmodell

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Organisering, visjon og praksis

Organisering, visjon og praksis Organisering, visjon og praksis Hvem er med i alpingruppa? -U10 U12 U14 U16 FIS ca 20 stk ca 8 stk ca 4 stk ca 8 stk ca 9 stk Hemsedal IL alpingruppa en av de største klubbene i Hallingdal og Buskerud,

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Ajourført 28. juni 2008 Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn for barn opp til og med 12 år

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Sportslig plan 2012-2016. Byåsen Skiskytterlag (BSSL)

Sportslig plan 2012-2016. Byåsen Skiskytterlag (BSSL) 2012-2016 Byåsen Skiskytterlag (BSSL) Mars 2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn og hensikt med Sportslig Plan... 3 1.2. Anvendelsesområde... 3 1.3. Godkjenning... 3 2. Om Byåsen Skiskytterlag

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for 2008-gruppa

Velkommen til foreldremøte for 2008-gruppa Velkommen til foreldremøte for 2008-gruppa 24. oktober 2017 Smia møterom 2 DFI Skigruppa www.dfiski.no Vi ønsker at flere barn skal få oppleve gleden av å gå på ski Treningene skal være variert og inneholde

Detaljer

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger Sportsplan 2014-2018 Alpint Sør-Trøndelag skikrets Med årshjul for samlinger Alpinkomiteen 2013-2015 Ola Evjen (leder), Ørjan Berg-Johansen, Lars-Inge Graabak, Karianne Hestad, Stein Kjartan Vik. 1. INNLEDNING

Detaljer

Utviklingsplan Lyn Ski

Utviklingsplan Lyn Ski Utviklingsplan Lyn Ski Skileik, Aldersbestemte klasser 9-16 år, Junior Lyn Skis utviklingsplan gir retningslinjer og veiledning for trenere for treningsgrupper fra Skileik til junioralder. Utøvere på ulike

Detaljer

https://youtu.be/nxqgbt8rjas

https://youtu.be/nxqgbt8rjas https://youtu.be/nxqgbt8rjas Velkommen til utviklingsprosess! Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) Vedtatt på Skitinget i 2016 Bygger på svarene i Klubbundersøkelsen 2015 Ligger til grunn for utformingen

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013 Tid/sted: 30.5.2013 kl. 18.00 Bodø(Norconsult sine lokaler ) Deltakere: I Bodø: Lena Cecilie Pedersen, Marit Elveos Skype: Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske)

Detaljer

Kjære løpere og foresatte

Kjære løpere og foresatte Vinter 2011/12 2002 Kjære løpere og foresatte Vi presenterer herved vårt treningstilbud til 2002 gruppen for vintersesongen 2011/12. Dette dokumentet har til hensikt å gi dere en best mulig oversikt over

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Nordreisa IL Ski og Skiskyting. Informasjonsmøte sesongen 2013/

Nordreisa IL Ski og Skiskyting. Informasjonsmøte sesongen 2013/ Nordreisa IL Ski og Skiskyting Informasjonsmøte sesongen 2013/2014 02.09.2013 Program Presentasjon av styret Hva jobber styret med? Skisesongen 2013-2014 Skiskyttersesongen 2013-2014 Økonomi Boller og

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

LK-møte 3 Nordland skikrets

LK-møte 3 Nordland skikrets Tid/sted: 15.11.2013 kl. 18.00 21.00 Deltakere: Elin Abelsen, Marte Glad Remen, Åke Holmstrøm. Elveos, Ane Marie Johnsen. Fraværende: Kopi til: Kommentarer: Neste møte: Lena Cecilie Pedersen Deltagere,

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER Svarstad IL Skigruppa Sist endret 11.11.2014 Side 1 1. Renn...3 2. Samlinger... 4 3. Sommerskiskole...... 4 4. Kjøregodtgjørelse... 4 5. Treningsavgifter...4 6. Skilisens. 4 7.

Detaljer

SPORTSPLAN for Lier IL - Skigruppa Vedtatt juni 2016

SPORTSPLAN for Lier IL - Skigruppa Vedtatt juni 2016 SPORTSPLAN for Lier IL - Skigruppa 2016-2020 Vedtatt juni 2016 1 Innhold INNLEDNING... 3 VERDISYN... 4 SPORTSLIG MÅLSETNINGER 2016 2020:... 5 FORVENTNINGER... 6 UTØVERE... 6 TRENERNE... 7 FORESATTE - tips

Detaljer

Årlig gjennomfører vi 4 til 5 karusellrenn på Torvbråten og et skiskytter-renn i løpet av sesongen (på Simostranda eller Svene).

Årlig gjennomfører vi 4 til 5 karusellrenn på Torvbråten og et skiskytter-renn i løpet av sesongen (på Simostranda eller Svene). Velkommen som skiskytter i Bødalen IF Ski og skiskyttergruppa i Bødalen IF ble opprettet for i 2005. I dag har gruppa rundt 20 medlemmer. I løpet av noen få år har vi etablert et godt miljø, som stadig

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

VELKOMMEN. Foreldremøte Kjelsås Langrenn. Yngre grupper sesongen september 2015 kl

VELKOMMEN. Foreldremøte Kjelsås Langrenn. Yngre grupper sesongen september 2015 kl VELKOMMEN Foreldremøte Kjelsås Langrenn Yngre grupper sesongen 2015-2016 16. september 2015 kl. 20.00 Kjelsås Langrenn En av landets største klubber Satser i bredde og topp Ca. 1000 aktive i 2015 Over

Detaljer

Foto: Kjell G Karlsen. Sportsplan

Foto: Kjell G Karlsen. Sportsplan Foto: Kjell G Karlsen Sportsplan 2015/2016-2017/2018 1. INNLEDNING Narvik Slalåmklubb har lange tradisjoner innenfor alpinsporten. Mange års systematisk arbeid på alpinsiden har resultert i en god interesse

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE OM HASLUM LANGRENN. Trening av gutter og jenter 2009

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE OM HASLUM LANGRENN. Trening av gutter og jenter 2009 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE OM HASLUM LANGRENN Trening av gutter og jenter 2009 Agenda Langrennstrening i Haslum for vår yngste gruppe Treningsfilosofi ved Haslum Langrenn Trenerrollen Foreldrerollen Info

Detaljer

Nordreisa IL Ski og Skiskyting

Nordreisa IL Ski og Skiskyting Nordreisa IL Ski og Skiskyting - Norges beste klubb 2011-2012 Informasjonsmøte sesongen 2012/2013 10.09.2012 Program Presentasjon av styret Hva jobber styret med? Skisesongen 2012-2013 Skiskyttersesongen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Sportslig plan Øyer-Tretten IF-Skigruppa

Sportslig plan Øyer-Tretten IF-Skigruppa Sportslig plan Øyer-Tretten IF-Skigruppa 2016-18 Innhold Visjon... 3 Hovedmål... 3 Strategier... 3 Organisering sportslig aktivitet... 4 Krav og forventninger... 5 Krav og forventninger til skigruppa...

Detaljer

Foreldremøte Vingrom IL skiskyting

Foreldremøte Vingrom IL skiskyting Foreldremøte Vingrom IL skiskyting 22.Oktober 2014. Kl.2000 Sted: NTG Gorm Gundersen Agenda Bytte og salg av brukt utstyr Alle Velkommen og informasjon. Gorm Kort om økonomi-planer for sesongen Treningsavgifter

Detaljer

Foreldremøte 8-12 år 4.12.2013

Foreldremøte 8-12 år 4.12.2013 Foreldremøte 8-12 år 4.12.2013 Sportslig organisering - ski Sportslig leder: Willy Andersen Trenere 8-12 år: Ida Andrèn, Yvonne Jacobsen, Tore Bjørnstad, Lars Hangerhagen (Audun Semb, Olav Bolseth, Sigbjørn

Detaljer

Visjon, verdier og hovedmål.

Visjon, verdier og hovedmål. Visjon, verdier og hovedmål. Troms Skikrets (TSK) handlingsplan skal i perioden bygge på Norges Skiforbunds visjon fram mot 2016: «Mange, gode og glade skiløpere», samt de verdier og hovedmål som er lagt

Detaljer

Sportslig plan. Med fokusområder for 2015-2020. side 1

Sportslig plan. Med fokusområder for 2015-2020. side 1 Sportslig plan Med fokusområder for 2015-2020 side 1 side 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Grunnlag... 6 2.1 Visjon... 6 2.2 Virksomhetsidé... 6 2.3 Hovedmål... 6 2.4 NIFs regler for Barneidrett (definisjon)...

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for de yngste i Skigruppa

Velkommen til foreldremøte for de yngste i Skigruppa Velkommen til foreldremøte for de yngste i Skigruppa onsdag 12. november kl 20:00-21:00 Kafeteriaen - Frognhallen DFI Skigruppa 2014 www.dfiski.no Vi ønsker at flere barn skal få oppleve gleden av å gå

Detaljer

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer Jon Iver Bakken Sportslig leder Vår målsetting: Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i Organisering

Detaljer

Telenor Karusellen. ekte skiglede!

Telenor Karusellen. ekte skiglede! Telenor Karusellen ekte skiglede! Bli med på Karusellen! Arbeidet i klubbene og på grasrota er det viktigste som gjøres i talentutviklingen. Det er veldig bra at Skiforbundet og Telenor gjennom denne karusellen

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Telemark/Vestfold skiskytterteam sesongen 2017/2018

Telemark/Vestfold skiskytterteam sesongen 2017/2018 Telemark/Vestfold skiskytterteam sesongen 2017/2018 Team Telemark/Vestfold er formelt underlagt Telemark/Vestfold skiskytterkrets og er rettet mot løpere fra junioralder (fra 17 år) og opp til senioralder.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR BUL SKI OG SKISKYTING

ORGANISASJONSPLAN FOR BUL SKI OG SKISKYTING ORGANISASJONSPLAN FOR BUL SKI OG SKISKYTING Vedtatt på årsmøtet 9.april 2014 Innholdsfortegnelse Organisasjonskart... 3 Gruppeårsmøte... 4 Gruppestyret... 4 Forholdet mellom hovedstyret og gruppestyret...

Detaljer

Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016

Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Konkurranseavdelingen Turn Kvinner og Turn Menn er to av konkurransegrenene i Oslo Turnforening sin konkurranseavdeling. Innenfor TK og TM

Detaljer

SPORTSPLAN 2015-2018

SPORTSPLAN 2015-2018 SPORTSPLAN 2015-2018 Innledning Formål Visjon Verdier Etikk Rolle- og ansvarsfordeling i organisasjonen Hovedsatsingsområde 1. Toppidrett 2. Rekruttering og kretsutvikling 3. Utdanning og kompetanse 4.

Detaljer

Det er tøft. Det er kult.

Det er tøft. Det er kult. Det er tøft. Det er kult. Det er langrennscross! Konkurranser med fart, variasjon og utfordringer! Langrennscross er en inspirerende konkurranseform for barn og unge. Løyper og arena fylles med teknisk

Detaljer

Bli med på Telenor Karusellen!

Bli med på Telenor Karusellen! Bli med på Telenor Karusellen! Arbeidet i klubbene og på grasrota er det viktigste som gjøres i talentutviklingen. Det er veldig bra at Skiforbundet og Telenor gjennom denne karusellen er med på å stimulere

Detaljer

KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN

KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN 1. Aktivitetskontingent Satser for aktivitetskontingent pr. sesong (dekker treningsavgift og startkontingent i ordinære

Detaljer

Skal man få en god fremgang for våre aktive alpinister og skape gode grunnleggende skiferdigheter hos våre nye medlemmer er vi avhengig av et godt trenerkorps. Vår hovedtrener Anders Neteland har sammen

Detaljer

Sportsplan for Eidsvold Værks Skiklub Langrenn

Sportsplan for Eidsvold Værks Skiklub Langrenn Sportsplan for Eidsvold Værks Skiklub Langrenn Godkjent av styret 11.02.2013 Eidsvold Værks Skiklub Side 1 www.evs1881.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Grunnverdier... 4 3. Mål... 5 3.1 Eidsvold Værks

Detaljer

SPORTSPLAN

SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2014-2017 Behandlet på kretstinget 14.05.2014 Innhold Innledning Formål Visjon Verdier Hovedsatsingsområder Rolle- og ansvarsfordeling i organisasjonen 1. Toppidrett 2. Bredde og rekruttering

Detaljer

FORELDREMØTE. «Gruppe 8 år og yngre» 11. november 2015 Sparebank 1 SMN Valentinlyst

FORELDREMØTE. «Gruppe 8 år og yngre» 11. november 2015 Sparebank 1 SMN Valentinlyst FORELDREMØTE «Gruppe 8 år og yngre» 11. november 2015 Sparebank 1 SMN Valentinlyst Agenda 1. Velkommen. Sparebank 1 SMN. 2. Sponsornytt. Trønderenergi, Egon. Utvalgsmedlem. 3. Informasjon. Hjemmeside,

Detaljer

Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017

Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017 Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017 Virksomhetplanen til Nordland skikrets tar utgangspunkt i det Skipolitiske dokument. De deler som skikretsen mener de skal ta delansvar for, og således bidra

Detaljer

Jardar Strategiarbeid 2016

Jardar Strategiarbeid 2016 Jardar Strategiarbeid 2016 Visjon for Jardar Jardar klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst Fellesskap - Alle bidrar,

Detaljer

Organisering for 8 åringer (2. klasse): Skileik

Organisering for 8 åringer (2. klasse): Skileik Organisering for 8 åringer (2. klasse): Skileik - ØHIL Langrenn arrangerer Skileik for 2. klassinger med vekt på LEK, MORO og AKTIVITET ute. - Nærområdet rundt Hosle Skole brukes - Ingen krav til tekniske

Detaljer

Skiforbundets utviklingsmodell

Skiforbundets utviklingsmodell Skiforbundets utviklingsmodell Oslo Skikrets høsten 2016 Per Elias Kalfoss, Utdanningskoordinator NSF Klubbundersøkelsen «vi som klubb blir utfordret av de ivrige foreldrene på den ene siden som ønsker

Detaljer

Svene IL og IL Bevern ønsker velkommen til Stevningsmogen og Hovedlandsrennet 2015

Svene IL og IL Bevern ønsker velkommen til Stevningsmogen og Hovedlandsrennet 2015 Svene IL og IL Bevern ønsker velkommen til Stevningsmogen og Hovedlandsrennet 2015 SAKSLISTE OFFISIELL ÅPNING AV MØTET OPPROP VALG AV RENNJURY TEKNISK BRIEFING FOR NESTE KONKURRANSE TDs KOMMENTARER VÆRVARSEL

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Konkurranseavdelingen Turn Kvinner og Turn Menn er to av konkurransegrenene i Oslo Turnforening sin konkurranseavdeling.

Detaljer

Telenor Karusellen. Telenor Karusellen

Telenor Karusellen. Telenor Karusellen Telenor Karusellen 1 Bli med på Karusellen! Arbeidet i klubbene og på grasrota er det viktigste som gjøres i talentutviklingen. Det er veldig bra at Skiforbundet og Telenor gjennom denne karusellen er

Detaljer

Lyst til å gå eller leike på ski? Aktiviteter i regi av skigruppa vinteren

Lyst til å gå eller leike på ski? Aktiviteter i regi av skigruppa vinteren Lyst til å gå eller leike på ski? Aktiviteter i regi av skigruppa vinteren 2017-2018 Skigruppa i ØSIL Funksjon Leder Nestleder Økonomi Miljø/ trenerkoordinator Styremedlem Styremedlem Kontaktperson Valdres

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer