Ordinært årsmøte 2012 Rica Bakklandet klokka 1900

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinært årsmøte 2012 Rica Bakklandet 12.3.2012 klokka 1900"

Transkript

1 Fellesforbundet avd.250 ønsker velkommen til Ordinært årsmøte 2012 Rica Bakklandet klokka 1900 Til dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning Regnskap Budsjett Innkomne forslag 6. Valg 7. Avslutning Styret i FF avdeling 250 ønsker alle medlemmer vel møtt til årsmøte, og håper alle har anledning til å spise middag sammen etter møtets slutt År 2011

2 Styrets leder ønsker velkommen og refererer innkalling og dagsorden. Vedtak: TIL DAGSORDENS PUNKT 1: Konstituering valg av møteleder og sekretær Følgende ble valgt: Til å underskrive protokollen ble følgende valgt (2 stk): TIL DAGSORDENS PUNKT 2: Beretning 2011 Styret har i perioden bestått av: Leder Enrique Mora Quality Augustin Nestleder Kirsten Renaa Britannia hotell Kasserer TrineLise Aakre OBS!City Lade Sekretær Synøve Bergan Scandic Solsiden Studieleder Hildegunn Tessem Harald s Selskapsmat Ungd.kont Elisabeth Sollie KREM kaffebar Jørgen Nytrø Norlandia St.Olavs hotell Styremedl Trine Wold Rad.Blu Royal Garden Styremedl Grethe J.Haranes De 3 stuer kantiner 1. vara Lillian Fossmo Clarion Bakeriet 2.vara Eva C.Waagenes Britannia hotell 3. vara Silje C.Rosseland Rica Bakklandet Kontrollkomitee Elbjørg Waagbø Anita Skaget Anna Kotsbakk Scandic Solsiden Olavs Pub Britannia Servitørutvalget for 1 år: Leder Kirsten Renaa Britannia hotell Medlem Heidi Hovde Radisson Blu RGH Medlem Eva Waagenes Britannia hotell Medlem Ranja R.S.Fleischer Rica Nidelven Medlem Tom Atle Aas Eurest Statoil Valgkomitee for 1 år ble valgt på forrige årsmøte blandt de fremmøtte: Ketil Fossum Britannia hotell Satnam Singh Scandic Solsiden Silje Rosseland Rica Bakklandet (den gang: Havfruen) Erik Strugstad Britannia hotell (nå: Rica Bakklandet) Årsmøtet gav styret fullmakt til å konstituere seg til andre representasjoner. Dette gjorde styret på første styremøte etter årsmøte den LO i Trondheim Enrique Mora og Kirsten Renaa Vara TrineLise Akre og Grethe J.Haranes AØF TrineLise Aakre Vara Kirsten Renaa

3 Norsk Folkehjelp Vara FF studieutvalg i fylket Vara Lillian Fossmo Trine Wold Hildegunn Tessem Synøve Bergan STYRETS ARBEID MØTEVIRKSOMHETEN I 2011 har det vært avholdt 11 styremøter hvor 82 saker har vært oppe til behandling. I perioden har også styrets representanter deltatt på vegne av medlemmene i fagforeninga på LO i Trondheims rep.skap møter, LO i Trondheim 100års jubileum, møter i AØF, faglig politisk samling på Bakke gård, Trondheimskonferansen, FF regionale ungdomskurs/ konferanser, 1.mai, fanemarkeringer til støtte for Bekken og Strøm og mot EU s vikarbyrådirektiv, FF lederforum i fylket, møter med Arbeidstilsynet og opplæringskontor, klagenemda for servitørfaget, medarrangør av lærlingekonkurransen, uttak til NM, startkonferanser forut for Landsmøtet, startkonferanse LO favør, bransjekonferanser, heltid/deltid konferanse, lokale valgkampmøter, og i styret for Opplæringskontoret for restaurant og matfag. MEDLEMSMØTER 2011 Det har vært avholdt 3 medlemsmøter i Den med forslag til landsmøtet i Fellesforbundet, den med valg av landsmøtedelegater og den med tema forslag til tariffrevisjonen Oppmøtet på medlemsmøtene har vært veldig variabelt. ÅRSMØTET 2011 ble avholdt på Britannia hotell den med 32 medlemmer hjertelig tilstede. Clas Delp, forbundssekretær, representerte Fellesforbundet, og vår nestor Jorunn Giske kastet lys over årsmøtet. Jens Hoel, Inge Svendsen og Kari Rønningen fikk sine hedersbevis på langt og tro medlemskap. Årsmøtet behandlet ordinære årsmøtesaker så som beretning, regnskap, budsjett og valg.

4 Jubilanter Jens Hoel, Kari Rønningen, Inge Svendsen og leder Enrique Mora SOMMERPATRULJEN 2011 Sommerpatruljen 2011 gikk i tidsrommet Fagforeninga var representert hele uka igjennom av Børge Ånesen, Tom Atle Aas og Silje Rosseland (den gang Lofstad). Grethe Haranes, Enrique Mora og Synøve Bergan deltok i patrulje , mens Elisabeth Sollie og Hildegunn Tessem var aktive på stand i Nordre hele uka. Vi organiserte en rekke bedrifter i løpet av denne uka, bla.sesam og Bare Blåbær på Solsiden. På begge disse ligger det i dag et tariffavtalekrav inne. 100 bedrifter i vårt område ble besøkt i hele fylket, og fagforeninga fikk 30 nye medlemmer. LO s sommerpatrulje går på tvers, og det viktigste fokuset er arbeidskontrakter og rettigheter etter Arbeidsmiljøloven, da mange unge jobber i bedrifter uten tariffavtaler. Resultatene blir bedre år for år faktisk, så det er tydelig at det hjelper. SEKSJONSRÅDET 2011 Kirsten Renaa er vår representant for Sør-Trøndelag i seksjonsrådet for hotell, restaurant og reiseliv. Landsmøtet 2011 vedtok å legge ned seksjonsrådene og i stedet opprette bransjeråd fra sommeren Men seksjonsrådet hadde 4 møter i 2011; 8.mars med tema tariffoppgjør 2012, reg.verneombudsordning i visse bransjer, organisasjons- og avtale rett for renholdere med mer var det Næringskonferanse på Kielferja i rgei av LO/NHO med næringslivstopper i reiselivet. Likeledes har hun deltatt på møtene 3.10 og LANDSMØTET 2011 Fellesforbundets 6.ordinære Landsmøte ble avholdt på Folkets Hus i Oslo Avdeling 250 s representanter var Enrique Mora, Kirsten Renaa (vara for Elisabeth Solli som ble forhindret) og Synøve Bergan. Åpningen i Operaen var en feiende flott affære. Det beste var allikevel at avdelingas forslag inn til landsmøte stort sett ble vedtatt. Dette dreide seg om bla. heving av de lavtlønte i Fellesforbundet opp til 95% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, styrkede bestemmelser og samlokalisering i regionale verneombudsordningen, heltid/deltid problematikken på dagsorden, fokus på yrkesfag og kompetansekrav til næringa. Men det vi var stoltest av var landsmøtets rungende nei til EU s vikarbyrå direktiv!

5 ORGANISASJONSARBEIDERENS RAPPORT 2011 Totalt er 150 bedrifter besøkt i årsmøteperioden, hvorav flesteparten har vært knyttet til medlemsmøter, informasjonsmøter og årsmøter. Mindretallet av besøkene har vært på plasser der vi har forsøkt å kreve tariffavtaler. De fleste møtene har gått med til å møte nye og gamle tillitsvalgte på bedriftene. Siste halvdelen av årsmøteperioden har det vært full fokus på tariffavtalestedene, etter at jeg brukte mye tid på utesteder som viste seg å falle gjennom når alt kom til alt. I tillegg har undertegnede brukt tre uker på Geneveskolen i Geneve i juni I tillegg begynte jeg med et kartleggingsskjema som skal brukes i neste årsmøteperiode i all kontakt vi har med medlemmer, enten det er oppsøkende, eller om det er medlemsmøter. Til nå i februar har 64 arbeidstakere blitt intervjuet i kartlegginga. Av de 64 er 48 besvarte medlemmer. 18 av dem var ikke medlemmer og etter intervjuet var 10 av dem blitt medlemmer. Konklusjonen er derfor at et slikt skjema fungerer veldig godt i møte med potensielle medlemmer i bransjen vår. Målet er å snakke med totalt 500 i neste årsmøteperiode, da inkludert sommerpatruljen. I tillegg hadde vi i mai 2011 en liten rekrutteringspatrulje til Oppdal, og vi har deltatt i alle fellesaktiviteter gjennom LO. Avdelinga har via meg også hatt ansvar for gjennomføring av de felles ungdomskursene som har vært i Sør-Trøndelag og Midt-Norge i år. Vi har vært på besøk i hele fylket, men har enkelte hull som ikke er fylt ut helt ennå, noe som vil bli gjort i løpet av våren. Det er ført en ganske god statistikk i årsmøteperioden og det er gledelig å nevne at i årsmøteperioden fra og med mars 2011 til og med februar 2012 er det en økning på 169 medlemmer totalt, hvorav 127 av den totale økningen er på yrkesaktive. Det må vi si oss godt fornøyd med og for meg har det vært meget motiverende for å fortsette fremgangen. Vår utfordring er fremdeles å bygge solide klubber på arbeidsplass. Det skal også nevnes at jeg har til tider vært befestet med en god del forhandlingssaker og møter med medlemmer som tar mye tid. Det er dog på rett vei og antall forhandlingssaker går ned for meg personlig, noe som betyr at de andre på kontoret må bidra mer. Like fullt er det viktig at jeg tar de saker som jeg føler må prioriteres, slik at kontoret og fagforeninga ikke kommer dårligere ut av det

6 enn ellers. Prioritet er likevel at vi skal fortsette med et fokus der jeg fortsatt skal være mest ute og ikke i forhandlinger. Topp ti i antall medlemmer på arbeidsplass er: Britannia Hotel AS 77 Iss Facility Services AS Avd Catering 33 Radisson Blu Royal Garden Hotel 32 Rica Nidelven Hotel 28 Scandic Solsiden (Scandic Hotels AS) 25 Rica Bakklandet Hotell 24 Bergstaden Hotelldrift AS 22 Oppdal Turisthotell AS 22 Ørland Kysthotell AS 19 FRIKJØP AV LEDER Enrique Mora er frikjøpt fra sin jobb som resepsjonist på Quality Augustin hver fredag for å betjene avdelingskontoret. Hans arbeidsoppgaver er å bistå medlemmene, delta i møter med arbeidsgiver og å løse konflikter. Enrique har også ansvaret for fagforeningas fagligpolitiske agenda. TARIFFREVISJONEN 2011 Tariffrevisjonen 2011 var et mellomoppgjør, som gav følgende resultat: På lønn: 37,5 t/u 3,- På 35,5 t/u 3,17 Regulering av minstelønnssatser (inkl.garantiordningen) 37,5 t/u 3,83 p/t 35,5 t/u 4,04 Alle UB tillegg, vask og rens, kostfradrag er indeks regulert nå. I 2011 utgjorde dette 2,5 % (hvilket utgjorde 48 øre på lør- og søndagstillegg. Men prinsippet her er at det går opp hvert år!) FELLESFORBUNDET AVD.250 KONGE I MEDIA Med en ansatt organisasjonsarbeider som er grafiker og en leder som er dataguru er fagforeninga vår blitt suveren i å oppdatere nettsida og facebook sida. Vi anbefaler alle medlemmer og sjekke ut Gi oss tilbakemeldinger og tips!

7 God markering mot EUs Vikarbyrådirektiv 19. jan :26 Onsdag 18. januar møtte vel 1500 fagorganiserte i politisk streik opp til markering på Trondheim Torg i regi av LO i Trondheim. Aksjonen gjaldt EUs vikarbyrådirektiv som Arbeiderpartiet sin stortingsgruppe vedtok like før jul. Av de vel 1500, deltok omtrentlig 50 medlemmer fra vår avdeling. Den høye deltagelsen fra vår avdeling tilskrives at Britannia Hotell tok ut sine medlemmer i politisk streik fra klokka 13:30 til klokka 16:00, slik at deler av hotellet holdt stengt. Avdeling 250 mener at man ikke trenger et EU-direktiv implementert i lovverket vårt, da vi har et lovverk som fint kan brukes for å sikre vikarer og innleide likebehandling i arbeidslivet. Vi mener som rundt andre LO-medlemmer at faste ansettelser skal være normen og at innleie skal holdes ved et absolutt minimum. KURSVIRKSOMHETEN 2011 Mange av våre medlemmer deltok på basiskurs i året rom gikk. Dette kurset kjøres 2 ganger pr.år og tar for seg elementære kunnskaper i lov og avtale en tillitsvalgt må ha og som er nyttig for alle medlemmer. I 2011 ble dette kurset kjørt med følgende deltakere: Rita Bech, Veslemøy Dahl, Anita Dinessen, Ketil Fossum, Sølvi Gimse, Nina Gustafsson, Kjell B Johansen, Eirin Skaga, Veslemøy Svendsen, Tonje Sørensen, Eva Ch.Waagenes, Torunn Mikkelhaug med følgende deltakere: Bente A.Braathen, Eva Romogosa, Linn Mari Fenstad, Thomas Feragen, Bente Sørberg, Heidi Strand, Tove Jacobsen, Kai Ståle Johnsen, Anita Skaget, Silje Lofstad, Ida Mælen, Satnam Singh, Mads T.Bjørnstad, Jan Roger Ulvang, Bjørn S.Bachmann, Lene Berg. Mange av våre medlemmer har gått på felles kurs via avdelingene i Sør-Trøndelag og mange har vært på ungdomskursene som er avholdt. MEDLEMSSITUASJONEN Den telte fagforeninga vår 949 medlemmer. På samme dato i år telte vi 1117 I perioden er det vervet 309 medlemmer, så vårt vervemål på 200 er vel oppnådd. Utmeldte medlemmer er dog 191, så netto er 118. Vi har 862 kvinner og 255 menn i vår fagforening. 472 er under 30 år, og av de 1117 er kun 797 hovedmedlemmer. Dessverre må vi fremdeles stryke i gjennomsnitt 15 medlemmer hvert kvartal pga. kontingentrestanse, resten er overført andre forbund, andre avdelinger og utmeldt skriftlig. Antall tariffavtalebedrifter i vårt område

8 er økt til 79, (trekkavtaler: 5) og vi ser at Landsoverenskomsten for hoteller og restauranter med HSH/Virke blir stadig mer populær blant arbeidsgiverne. Det er bare å venne seg til flere overenskomster i vår bransje. Det viktigste er at det står det samme i dem! HANDLINGSPLAN 2012 Fellesforbundet avdeling 250 har satt seg følgende mål for 2012: Vervemål på 300, netto 150 Legge til rette for ungdomsaktivitet i egen fagforeninga og i FF ungdomsutvalg i fylket Drive fagligpolitisk aktivitet som er relevant for våre medlemmer SLUTTORD År 2011 var et spennende år for vår avdeling. Vi ansatte en organisasjonsarbeider i full stilling som mange medlemmer har hatt nytt av. Børge har klart å kartlegge medlemsutviklingen for vår region. Han har reist og besøk mange bedrifter og rekruttert mange medlemmer. Avdelingen vår har profilert seg i flere saker. Vi gikk mot den såkalte «Audition» som ble arrangert for å ansette nye hotellarbeidere i det nye Choice hotell på Brattøra. Vi mener fortsatt at slike «audition» er et uvesen, eller «Idol-dusteri» som Eva Grinde i Dagens Næringsliv kalte det. Vi mener at bransjen vår må satse 100% på utdanning av kokker, resepsjonister, stuepiker. Her fikk vi støtte av representanter i Opplæringsnemda. Vi ble intervjuet på NRK radio, Magasinet, Arbeideravisa og vi debatterte mot Petter Stordalen. Avdelingen har også gått ut mot useriøsiteten i utelivsbransjen. Studenter har ofte vært utnyttet kynisk av sine sjefer, men nå kan vi legge til asylsøkere, svensker, polakker og østeuropeere. Kynismen i utelivsbransje har ingen grense. Vi ser stadig utesteder som finner opp lover og regler selv. Et slikt eksempel var arbeidskontrakten på et kjent sted i byen hvor den ansatte var å regne som oppsagt etter at vakten var over, og hvor de ansatte som valgte å gå ut i media med saken ble mobbet og hengt ut på Facebook av sjefen sin. NRK-Midtnytt, Under Dusken, Adresseavisen hadde innslag som handlet om lovløse tilstander i utelivsbransjen, som vi bidro til å kaste lys over. Noe positiv som er kommet ut av denne saken er at vi har hatt et godt samarbeid med Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet får stadig kritikk for å ikke ta tipsene som fagforeningene sender på alvor. Dette samarbeid beviser det motsatte. Det siste året har vi vært i kontakt med Arbeidstilsynet og har hatt 3 møter som omhandlet forhold i utelivsbransjen. Et viktig resultat er samkjøring i saker og et ønske fra Arbeidstilsynets side om å være med LO s Sommerpatrulje i år. Våre delegater under Landsmøtet i Fellesforbundet 2011 deltok aktiv i debattene. Kjempet for fagopplæring av ansatte og ledere i bransjen. Kjempet mot nattåpne barnehager. Kjempet for Regional Verneombud i hotell og restaurant. En slik satsing med en ansatt i full stilling og profilering har ført til en stor mengde saker på både sekretæren, lederen og ikke minst organisasjonsarbeideren. I etterpåklokskapens lys er dette en konsekvens vi kanskje burde sett ville komme av den økte satsingen. Avdelingens

9 største utfordringer nå er å fortsette en slik satsing, rekruttere stadig nye medlemmer, behandle alle saker som kommer og unngå rødetall i regnskapet. Dette er ingen lett oppgave. For å klare dette skal vi fortsatt satse for fullt. I vår avdeling er både rekrutterings- og ungdomsarbeid forsatt viktig. Vi må likevel ikke glemme våre eksisterende medlemmer. For å fortsette vårt arbeid er vi avhengig av hvert enkelt medlems engasjement og støtte og vi håper vår utvikling fortsetter i 2012.

10 TIL DAGORDENS PUNKT 2: REGNSKAP 2011

11 NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1: SUM Lønnsrelaterte kostnader Lønn/honorar ,98 Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Forskuddstrekk Fagforeningskontingent 9982 Bruspenger/Adm forpleining , ,98 Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Kurs og møtevirksomhet Møter 83808,6 Kurs 44228,5 Oppsøkende virksomhet , ,1 Aktivitet for lærlinger Påmelding læringekonkurranse 6000 Utgift/Premie ,5 Utgift lærlingekonkurranse ,5 Gaver og bevilgninger Blomsterkort fritatt 25års medlemskap Gaver og blomster 8017,5 Bevilgninger , ,5 Kontorutgifter Datatjenester Telefon 30077,88 Porto 17178,8 Kopiering 20696,93 Annet 46320, Note 6: Husleie 1.kvartal husleie 2011 på 9078,- ble betalt Vi har ikke mottatt siste kvartal ennå, og har purret på dette fra AØF. På grunn av dette viser ikke husleie kostnaden et korrekt bilde for 2011 og ei heller i forhold til budsjett.

12 TIL DAGSORDEN PUNKT 4: BUDSJETT 2012 Budsjett 11 Regnskap 11 Budsjett 12 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent Renteinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Lønnsrelaterte kostnader Kontorutgifter Kurs og møtevirksomhet Reiseutgifter Husleie Kontingent andre org Aktivitet for lærlinger Gaver og bevilgninger Revisjon Rettsgebyr 1591 Sommerpatrulje FF Ungdomsutvalg Overskudd SUM DRIFTSKOSTNADER (Underskudd)

13 TIL DAGSORDENS PUNKT 5 INNKOMNE FORSLAG Innen fristen var det ikke kommet inn forslag fra klubbene til avdelingas årsmøte. Styret foreslår ovenfor årsmøtet følgende: Da våre faner ikke samsvarer verken med vårt forbund eller vår fagforening lengre, foreslår styret ovenfor årsmøtet at styret får fullmakt til å: Utrede kostnader i forbindelse med egen fane for fagforeninga og utforming av en slik felles fane Gamle fana til HRAF avd.2 og avd.34 Gamle fana til Trondhjems Kelnerforening Vedtak: TIL DAGSORDEN PUNKT 6: VALG Valgkomiteen som ble valgt sist årsmøte har avholdt 1 møte den Medlem Silje Rosseland eller Ketil Fossum legger frem valgkomiteens innstilling for årsmøtet: Verv: Navn: Arbeidssted/yrke: Leder (ikke på valg) Enrique Mora Quality Augustin/resepsjonist Nestleder for 2 år Kirsten Renaa Britannia/servitør Kasserer (ikke på valg) Trine-Lise Aakre OBS! Kafe City Lade/Kokk Sekretær for 2 år Trine Wold Rad.Blu Royal Garden Hotell/Kokk Styremedlem 2 år Lillian Fossmo Clarion Bakeriet/stuepike Ungdomskontakt (ikke på valg) Elisabeth Sollie Krem kaffebar/kafemedarbeider for 2 år Silje Rosseland Rica Bakklandet/servitør Studieleder (ikke på valg) Hildegunn Tessem Harald s selskapsmat/kokk 1.vara for 1 år Ketil Fossum Britannia/servitør/resepsjon 2.vara for 1 år Torill Berg Bakgården Bar&Spiseri/servitør 3.vara for 1 år Jahangir Akhtari IKEA restaurant/kafemedarbeider Kontrollkomitee Ikke på valg Elbjørg Waagbø Scandic Solsiden/KK Ikke på valg Anita Skaget Olav Pub/servitør På valg for 2 år Anna Kotsbakk Britannia/stuepike

14 Valgkomitee 2012 Styret foreslår at valgkommiteen velges blant medlemmene på årsmøtet. Servitørutvalget for 1 år Medlem Kirsten Renaa Britannia Medlem Heidi Hovde Radisson Blu Royal Garden Medlem Tom Atle Aas Rica Bakklandet Medlem Silje Rosseland Rica Bakklandet Utvalget konstituerer seg selv. Styret foreslår at årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å konstituere medlemmer til de ulike representasjoner i fagbevegelsen. Vedtak:

Ordinært årsmøte 2013 Radisson Blu Royal GardenHotell 19.3.2013 klokka 1900

Ordinært årsmøte 2013 Radisson Blu Royal GardenHotell 19.3.2013 klokka 1900 Fellesforbundet avd.250 ønsker velkommen til Ordinært årsmøte 2013 Radisson Blu Royal GardenHotell 19.3.2013 klokka 1900 Til dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 2012 3. Regnskap 2012 4. Budsjett 2013

Detaljer

Velkommen til ordinært årsmøte i Fellesforbundet avd.250 Clarion Hotell og Congress 24.3.2014 klokka 1900

Velkommen til ordinært årsmøte i Fellesforbundet avd.250 Clarion Hotell og Congress 24.3.2014 klokka 1900 År 2013 Velkommen til ordinært årsmøte i Fellesforbundet avd.250 Clarion Hotell og Congress 24.3.2014 klokka 1900 Til dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 2013 3. Regnskap 2013 4. Budsjett 2014 5.

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

Avd. 576. www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE. Avd. 576. 15. Mars 2012

Avd. 576. www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE. Avd. 576. 15. Mars 2012 Avd. 576 www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE Avd. 576 2011 15. Mars 2012 Dagsorden Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering o valg av møteleder/dirigent o valg av sekretær o protokollsignaturer

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 24. januar 2013 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn

Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout 1 11.03.15 13.55 Side 1 Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn Beretninger og Regnskaper for 2014 Innkomne forslag Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Billedtekst billedtekst billedtekst Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2012 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2012 Bergslid Karsten Braadland Ordin R. Espeland Svein

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2008 Årgang 13 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Arrogante tjenestedirektivforsvarere, Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening,

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom

Detaljer

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon Årsrapport 2014 Innhold INNHOLD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 HKS ORGANISASJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Politisk regnskap #organisertarbeidsliv Politisk beretning for landsmøteperioden 2011-2015 NOTATER: Dirigent, landsmøte Forbundets årsmeldinger er i henhold til

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummeret: Demonstrasjon mot Tjenestedirektivet Årsmøte i klubbene Solidaritet i 25 år

Samleskinnen. I dette nummeret: Demonstrasjon mot Tjenestedirektivet Årsmøte i klubbene Solidaritet i 25 år Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2006 Årgang 11 I dette nummeret: Demonstrasjon mot Tjenestedirektivet Årsmøte i klubbene Solidaritet i 25 år Demonstrasjon i Strasbourg.

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. Årsrapport 2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 TARIFFARBEIDET... 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer