Sak ERGOTERAPEUTENE Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær"

Transkript

1 Sak ERGOTERAPEUTENE 2020 Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Side 1

2 Bakgrunn for saken I handlingsplanen for 2013 heter det at forbundet skal «Etablere organisasjonsprosjektet for å sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser.» Se også sentralstyresak Ergoterapeutene inn i neste landsmøteperiode fra sentralstyremøtet i juni og arbeidet på Ergoterapeutenes lederkonferanse og representantskap 14. og 15. november Landsmøtet vårt i 2014 vil legge grunnlaget for forbundets arbeid i perioden frem mot Med jevne mellomrom må organisasjonen stikke fingeren i jorda og vurdere hvorvidt vi er organisert på den mest mulig hensiktsmessige måte i forhold til det formål vi har som organisasjon og de rammebetingelser vi opererer under. Som en del av Ergoterapeutenes handlingsplan for 2013 settes det derfor i gang et arbeid som har som formål å gi landsmøtet i 2014 et best mulig grunnlag for å fatte kloke og velbegrunnede vedtak om fremtidens organisering av Norsk Ergoterapeutforbund. Sentralstyrets behandling av saken vil danne grunnlaget for arbeidet med saken frem mot representantskapet i 2013 og landsmøtet i Forbundets formål og målet med utviklingsarbeidet Norsk Ergoterapeutforbunds formålsparagraf (Vedtektene 2) fastslår forbundets formål, og legges til grunn for det videre arbeidet. Forbundets program for landsmøteperioden (Kapittel 4) beskriver krav og forventninger til organisasjonen. Den innebærer samtidig et løfte til medlemmene om hvilken organisasjon forbundet skal være. Dette legges også til grunn for det videre arbeidet. «Norsk Ergoterapeutforbund skal være en tydelig og fremtidsrettet fagorganisasjon og det naturlige valget for ergoterapeutene i Norge. Organisasjonen skal ivareta medlemmenes arbeidsvilkår og yrkesutøvelsens rammebetingelser, uavhengig av stillingstittel. Medlemmene er den viktigste ressursen, og de styrer organisasjonen gjennom demokratiske prinsipper. Medlemmene skal være fornøyde og erfare at deres fagpolitiske og tariffpolitiske innspill, behov og ønsker blir ivaretatt. Norsk Ergoterapeutforbund skal forvalte sine ressurser effektivt, og være miljømessig og etisk bevisst i sitt arbeid på alle nivåer.» Målet med prosjektet Med utgangspunkt i dette formuleres målet med prosjektet som: Side 2

3 Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser og utvikle organisasjonen mot de målene som er beskrevet i programmet for landsmøteperioden. Prosessen skal legges opp slik at medlemmers og tillitsvalgtes innspill, behov og ønsker blir ivaretatt. Prosjektet skal videre legge grunnlaget for at landsmøtet i 2014 får fattet de nødvendige vedtak for å utvikle denne organisasjonen. Arbeidet må vurdere funksjonen til hele organisasjonen. Både de vedtektsfestede organene og eventuelle uformelle organer og nettverk. Arbeidet må også vurdere samhandlingen og oppgavefordelingen mellom disse organene. Rammebetingelser for forbundets virksomhet Når det gjelder rammebetingelsene for forbundet drift, har disse endret seg, uten at organiseringen av forbundet har endret seg nevneverdig. De vil sannsynligvis også endre seg betydelig frem mot Man kan blant se for seg endringer i: Medlemmenes forventninger til forbundet Ergoterapeuters yrkesidentitet og faglige karrieremønster Ergoterapeuters arbeidsmarked og lønns- og arbeidsforhold Organisering av offentlig sektor og arbeidsgiversiden Organisasjonsutvikling på arbeidstakersiden Økonomiske rammebetingelser Teknologiske rammebetingelser Sosiale og kulturelle rammebetingelser Prosjektet må forholde seg til endringer i disse rammebetingelsene, og forsøke å klarlegge hvilke konsekvenser dette vil få for den fremtidige organiseringa av forbundet. I tillegg til forbundets formelle dokumenter som vedtekter, program og budsjett, vil også medlemsundersøkelser og annen dialog med medlemmer og tillitsvalgte være viktig. Det samme gjelder Unio-notatet «En fagbevegelse for fremtiden? Analyse av trender, utfordringer og muligheter for fagorganisering generelt, i Norge og Unio spesielt» som er utformet av AFI, Arbeidsforskningsinstituttet og lagt frem for Unios representantskap i desember. Side 3

4 Prosjektarbeidet Det settes ned en relativt liten prosjektgruppe som virker frem til landsmøtet i 2014 eller til sentralstyret beslutter noe annet. Organisasjonssjef Karl-Erik Tande Bjerkaas er prosjektleder og AU er styringsgruppe for prosjektet. Prosjektleder står i løpende dialog med styringsgruppen og rapporterer om fremdriften i prosjektarbeidet på hvert sentralstyremøte. Prosjektgruppen Det legges opp til en liten, men effektiv prosjektgruppe med bred kompetanse i forhold til organisasjonens virksomhet, medlemmers og tillitsvalgtes rolle. Prosjektgruppas evne til å se helhet vil være viktigere enn hvilken gruppe de oppnevnes fra. Prosjektgruppen kan sammensettes slik: To representanter fra sentralstyret (ikke leder og nestleder) To fylkesavdelingsleder En tillitsvalgte fra KS-området En tillitsvalgt fra Spekter-området En tillitsvalgt fra ett av de øvrige tariffområdene Prosjektgruppens arbeid Prosjektgruppen skal innenfor nærmere angitte budsjettrammer fra styringsgruppen, finne den arbeidsformen som fungerer best ut fra gruppens sammensetning og ønsker. Prosjektgruppens mandat Prosjektgruppen skal bidra til at målene med prosjektet nås og at grunnlaget legges for at landsmøtet i 2014 kan fatte de vedtak som er nødvendige for å oppnå et forbund som er optimalt organisert i forhold til fremtidens utfordringer. Faser i arbeidet Arbeidet i prosjektet kan deles inn i fire ulike faser: 1. Frem til Vårmøtet mars 2013 Prosjektgruppa går i gang med sitt arbeid. Grunnleggende prinsipper for fremtidig optimal organisering av forbundet drøftes på Vårmøtet. 2. Vårmøtet til representantskapet november 2013 Prosjektgruppa arbeider videre og fremtidig optimal organisering av forbundet skisseres for Representantskapet. Medlemmer, tillitsvalgte og fylkesavdelingene trekkes inn i arbeidet på en hensiktsmessig måte. Side 4

5 3. Representantskapet og frem til juni 2014 Prosjektgruppa arbeider videre med forslag til endring i vedtekter og parallelt arbeider administrasjonen med forslag til budsjett og andre praktiske forhold for landsmøteperioden 2014 til Valgkomiteen orienteres om prosjektgruppas arbeid. Temaene drøftes på Vårmøtet Juni 2014 og frem til landsmøtet november 2014 Prosjektet bidrar til presentasjon og diskusjon av fremtidens organisering av Ergoterapeutene. 5. Etter landsmøtet 2014 Ny organisering av Ergoterapeutene implementeres. Eventuelt gjennom en overgangsordning. Konsekvenser Arbeidet vil kunne få konsekvenser for landsmøtets vedtak under flere saker og på flere områder. Prosessen må legges opp slik at det kan koordineres mellom de ulike saksområdene i forberedelsene til landsmøtet. Det forutsettes at dette arbeidet ikke utføres innenfor rammen av prosjektet. Blant annet gjelder dette arbeid med: Forbundets program Budsjettet for landsmøteperioden Valgkomiteens arbeid Forslag til vedtak Følgende medlemmer oppnevnes til prosjektgruppa «Ergoterapeutene 2020»: Sentralstyret ber videre om at arbeidet med «Ergoterapeutene 2020» gjennomføres på grunnlag av sakspapirene og diskusjonene i sentralstyret. Side 5

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014

Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/691-49-030 Sissel Helen Hultgren 18.10.2013 Særutskrift: Ny politisk organisering fra 1.1.2014 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 68/13 19.11.2013

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Utviklingssamtale mellom folkevalgte og rådmannen

Utviklingssamtale mellom folkevalgte og rådmannen Utviklingssamtale mellom folkevalgte og rådmannen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Et godt samspill mellom politikk og fag/administrasjon gir

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2011-2014 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Vedtatt av Studentparlamentet 10.12.2010 INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinspippene som StOr bygger sin politikk

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer