NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS : SJØBUA SPISERI ÅPNER SESONGEN IGJEN. Velkommen : MARKERING AV NAMDALSEID I.L. s 100-ÅRSJUBILEUM FOR VINTERIDRETT I ANLEGGET VED NAMDALSEID SKOLE KL Vi vil vise gammelt og nytt skiutstyr, uhøytidelig aktiviteter innen skiidrett. Kaffesalg. Velkommen : ÅRSMØTE I NAMDALSEID NÆRINGSFORUM PÅ SJØÅSEN HOTELL KL : ÅPENT MØTE I NAMDALSEID NÆRINGSFORUM PÅ SJØÅSEN HOTELL KL Administrerende direktør i Statskog Asbjørn Mathisen: Statskog som medspiller i utviklingen av næringslivet : INTERESSEFORENINGEN FOR ALDERSDEMENTE HAR ÅRSMØTE PÅ DAGSENTERET på Helsetunet kl Alle interesserte er velkommen. Styret : NAMDALSEID SANITETSFORENING ÅRSMØTE I SENTRET I SAMF.HUSET kl Årsmøtesaker. Kaffeservering og loddsalg. Alle velkommen! : ONSDAGSKLUBBEN I SENTRET I SAMFUNNSHUSET KL : BEITSTADEN HISTORIELAG ÅRSMØTE KL I MALM UNGD. OG ELDRESENTER : MARKERING AV KVINNEDAGEN PÅ ÅSNESSET KL Alle kvinner og menn med strømper i alle regnbuens farger inviteres til arrangementet. Underholdning ved unge aktører. Innlegg ved Tove Sagnes. Pub -musikk med anledning til dans, ved Morten og Håvard. Salg av mat og drikke. Alle rettigheter. Inngang kr 50,-. Arr.: Namdalseid kommune, Namdalseid Bygdekvinnelag, Aasnes Værk : Merk - ny dato! NB!! SMÅSTJERNER I SIKTE OG LØRDAGSKAFÈ I SAMFUNNSHUSET FRA KL Forestilling i storsalen. Salg av kaffe og kaker. Velkommen! Arr.:Namdalseid songlag : SJØÅSEN GAMMELDANSFORENING I SJØÅSEN UNGDOMSHUS Musikk av Kvam s : NAMDALSEID SENTERPARTI GRUPPEMØTE PÅ SJØÅSEN HOTELL KL Ønsker alle medlemmer velkommen : BUSSTUR TIL ÅRE - START FRA SJØÅSEN KL Pris kr. 100,-. På retur stopp hos ICA Nickolaisen og Saga Senter Verdal. Turen er åpen for alle. Påmelding til Arne Sverkmo tlf Reiselaupen : BYGDEKINOEN I NAMDALSEID SAMFUNNSHUS. Se plakater : ONSDAGSKLUBBEN I SENTRET I SAMFUNNSHUSET KL BIBLIOTEKET MARS 2002 Mandag kl Onsdag kl Fredag kl MÅNEDENS BILDE I MARS-APRIL ER AV MORTEN GJUL; UTEN TITTEL. TRYGDEKONTORET HAR FÅTT NYTT TELEFONNUMMER: KOMMUNENS SENTRALBORD/SERVICEKONTOR NYE ÅPNINGSTIDER FRAM TIL 1. MAI: MANDAG TIL TORSDAG KL FREDAGER STENGT, MEN SENTRALBORDET KAN TA IMOT BESKJED. VED AKUTTE BEHOV KAN VERRAN TRYGDEKONTOR KONTAKTES.

2 DAG/DATO TIDSPUNKT AKTIVITET MANDAGER SMÅTJONING, KAFFE. BESØK AV BARNEHAGEBARN TIRSDAGER FELLES FROKOST TRIM V/FYSIOTERAPEUT ONSDAGER KVELDSMAT KR , BINGO KR. 20,- Tirsdag 5. mars kl : Demonstrasjon av trimstaven. Prøver å starte en gågruppe med utgangspunkt i Dagsenteret. Mandag 11. mars kl : Oddvar Wik kommer og viser hvordan vi lager river av bare treverk. Det blir anledning til å lage egen rive. Onsdag 13. og fredag 15. mars kl : Elever fra skolen kommer og baker sammen med oss. OBS! Kunnskapstevling kl Kaffeservering. Fredag 22. mars kl 18.00: OBS!! Bingoen utgår!! Pensjonistlaget arrangerer hyggekveld. God mat og godt drikke. Ta på dansesko muligheter for en svingom. Tirsdag 26. mars kl : Påskeutsalg. Salg av karbonader m/erterstuing og kaffe. Onsdag 27. mars og mandag 1. april er Dagsenteret ubemannet. Statland skole og barnehage ønsker å lage egen logo som alle ved oppvekstsenteret kan identifisere seg med. Vi lyser derfor ut en logo-konkurranse hvor du kan være med å bidra med forslag. Logoen må være enkel og lettfattelig og uttrykke noe positivt om oppvekstsenteret. Forslaget kan både utformes som en tekst og/eller et symbol, alt etter dine kreative evner. Frist for innlevering av forslag til Statland skole og barnehage v/rektor: Fredag Beste forslag premieres. Prosjektgruppa, SU. FEIL PÅ HÅNDSLOKKERE (PULVERAPPARAT) Chubb Fire trykkladde håndslokkere. Svakhet i ventilhus. Anmodning om utskifting. Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) har foretatt undersøkelser når det gjelder kvaliteten på ventilhuset for Chubb Fire trykkladde håndslokkere. Bakgrunnen for undersøkelsen har vært hendelser hvor det uten forvarsel har oppstått brudd rett over ventilhusets gjengeparti, med det resultat at ventilhuset har blitt slynget ut med stor kraft. Med bakgrunn i den usikkerhet som nå foreligger, og med stor fare for personskade, anmoder direktoratet om at disse apparatene tas ut av bruk. De aktuelle apparatene ble omsatt i perioden 1984 til 1992 av Chubb Fire Norge (opphørt). De berørte apparattyper SP3, SP6, SP9, SP12, SW9 og SF9. For at apparater skal bli kassert på en betryggende måte, bør apparatene leveres inn til virksomheter som utfører kvalifisert vedlikehold på håndslokkeapparater, og hvor man også kan få kjøpt nye apparater. Namdalseid kan henvende seg til Steinkjer brannstasjon, tlf eller Øra brannstasjon på Lauvsnes, tlf UNNGÅ Å STÅ BØYD OVER APPARATENE VED HÅNDTERING AV DISSE. Brannsjefen. TILKALLINGSHJELP RENHOLD Mangler tilkallingshjelp i renhold ved sykdom og ferie både på Namdalseid og Statland Henv. Namdalseid kommune, Servicekontoret, tlf SOMMERFERIEVIKARER Se også annonse i TA og NA om sommerferievikarer i helse- og omsorgsetaten

3 KULTURMIDLER 2002 Det kan søkes om kulturmidler til drift av lag og foreninger og drift av idrettsanlegg. Søknadsfrist Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret, tlf Kulturkonsulenten. TIL LAG OG FORENINGER Mange lag og foreninger har i disse tider årsmøter. Det er kjekt for meg å ha oversikten over hvem som er leder/kontaktperson i de forskjellige lag og foreninger. Vær vennlig å gi beskjed til meg eller Servicekontoret ved evt. nyvalg. Hilsen Morten W. Gjul - kulturkonsulent tlf: / SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I NAMDALSEID FRA HØSTEN 2002 Søknadsfrist for barnehageplass i Namdalseid kommune barnehageåret 2002/2003 er satt til 1. april Søknaden skrives på skjema som er å få på Servicekontoret i kommunehuset og i barnehagene. Skjemaet leveres på Servicekontoret eller i barnehagen. Eventuelle søknader om redusert pris/friplass må skrives på eget skjema og innsendes innen 1. april Skjema fås på Servicekontoret og leveres der. De som har plass inneværende år trenger ikke søke på nytt, gjelder også de som står på venteliste. Evt. ønsker om endringer i oppholdstid/dager må det gis tilbakemelding om til Servicekontoret. Servicekontoret. SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) Søknadsfrist for plass i skolefritidsordningen (SFO) i Namdalseid kommune skoleåret 2002/2003 er satt til 1. april Søknadsskjema sendes med elever i klasse og skolestartere i barnehagen. Har du behov for skjema, kan du også henvende deg til Servicekontoret på kommunehuset, tlf Servicekontoret. OPPTAK AV NYE ELEVER I MUSIKKSKOLEN FOR SKOLEÅRET 2002/2003 Musikkskolen tar igjen opp nye elever fra høsten Søkere vil få plass etter alder. Musikkskolen gir opplæring på følgende instrumenter: Piano, el.orgel, kirkeorgel, keyboard, gitar, trekkspill, fiolin, rockeverksted, sang og blåseinstrumenter. Elevkontingent er kr 1.600,- pr år og betales med to halvårlige beløp. Søknadsskjema leveres Namdalseid Musikkskole eller Servicekontoret. Elever fra Statland leverer søknadsskjema til rektor ved Statland skole. Søknadsskjema blir delt ut til alle grunnskoleelever og i barnehager. Søknadsfrist 1. april Servicekontoret. STØTTEKONTAKT/BESØKSHEIM Sosialavdelingen ønsker kontakt med personer/familier som kan tenke seg å være støttekontakt/ besøksheim for barn/ungdom. Vi trenger enkeltpersoner/familier som har tid og overskudd til å gi barn/ungdom positive opplevelser sammen med andre under trygge forhold. DU/DERE MÅ LIKE Å VÆRE SAMMEN MED BARN/UNGDOM Egenskaper som vil være nyttig: - tålmodighet - fritidsinteresser - kunne sette grenser - kunne ta ting på sparket - like å lytte til andre - ha tid å avse - humoristisk sans - godt humør Er dette noe for deg/dere? Ta kontakt med sosialavdelingen tlf for nærmere informasjon. Sosialleder.

4 INFORMASJON FRA NÆRINGSAVDELINGEN Samvirke som selskapsform Samvirke som organisasjonsform er ikke så mye benyttet i Norge enda. Sverige har lange tradisjoner på bruk av samvirket. Næringssjefen har fått en del spørsmål omkring dette. Før påske vil det bli arrangert et kurs på Finsås om samvirke som selskapsform. Arrangør vil være "Fredrikkes Hage". Interesserte bes om å følge med når kurset blir nærmere annonsert. Det går an å melde sin interesse til Namdalseid kommune som da formidler dette videre. Ellers finner dere mer informasjon om tilbud i Fredrikkes Hage på Etablereropplæring I Midtre Namdal er det samarbeid om etablereropplæring mellom kommunene: Namsos, Flatanger, Fosnes, Overhalla, Namdalseid, SND og Fylkeskommunen. Etablerereropplæring i Midtre Namdal skal bistå personer i å utvikle egne forretningsideer. (PS! interessenter fra andre kommuner i Namdalen er også velkomne). Starte egen virksomhet? Har DU behov for å avklare eller utvikle tanker du har om å etablere og drive egen virksomhet?? Da inviteres du til å delta på vårt AVKLARINGSSEMINAR. Seminaret går over to dager med profesjonelle lærekrefter. Seminaret holdes fredag og lørdag: 8. og 9. mars Nærmere opplysninger kan du få hos næringsavdelingen i din egen kommune, eller kursansvarlig Bedriftsrådgiver T.Johanssen. Skriftlig påmelding senest fredag 1. mars 2002 sendes til: Bedriftsrådgiver Torgeir Johanssen, Kirkegt. 57, 7600 Levanger Telefon: , telefaks , mobil: Åsnesset gård Prosjektet "FOTEFAR MOT NORD" innebar at ca. 100 kommuner fra sør til nord foretok valg av et kulturminne som de ønsket å vise spesiell oppmerksomhet. Visjonen var å vise fram kulturminner fra tidligere tider som kunne framstå som et historisk "fotefar" for den enkelte kommune. Dette førte til at eierne/driverne av Åsnesset (Anne og Tor Altin) og Namdalseid kommune i 1995 innledet et samarbeid om utvikling og presentasjon av glassverkshistorien på Åsnesset. Samarbeidsprosjektet innebar opprusting av et rom i hovedbygningen for å sette opp en presentasjon / utstilling med både glassgjenstander og tekst / bilder som viste historien fra glassverkstiden. "Fotefaret" skulle også brukes som en ressurs i arbeidet med å skape tilleggsnæring på gården. I de 7 årene som har gått siden samarbeidet ble startet har eierne av gården utviklet "produktet" og skapt en tilleggsnæring til gårdsdriften som det står respekt av. Det er i dag mulig å komme til Åsnesset, se og høre glassverkshistorien og få servert både mat og drikke i svært spesielle omgivelser. Og ikke nok med det. Produksjon av kunstglass - Fusing, nytt liv til gammel tradisjon Samtidig med øvrig aktivitet på gården har det nå kommet ytterligere en "nyhet" på Åsnesset. Drømmen om å "blåse liv" i gamle glassverkstradisjoner er på god vei til å bli oppfylt. Husfrue på Åsnesset, Anne Altin og Hege Bøgseth fra Namdalseid satser begge på produksjon og salg av glassgjenstander. Utgangspunktet er glassverkshistorien på Åsnesset og den satsingen på reiseliv som er gjort rundt denne. Produksjonen er allerede i gang. Det dreier seg om fusing, eller støping av glass fra verkstedet som, naturlig nok, heter "Fusarheimen". Her produseres det telysholdere, lamper, fat i forskjellige størrelser, smykker, relieff, oppheng til vinduer m.m.. For å få tak i produktene kan interesserte henvende seg til verkstedet eller til kafèen i Namdalseid Samfunnshus v/randi eller Sigbjørn. Vi skal ikke drive reklame for enkeltbedrifter, men vi synes det er positivt at noen ser muligheter, griper disse og skaper ny næring. Det skal være lov til å lykkes, og det bør være en plikt å kunne gi litt skryt. Kommunen setter pris på nyskaping, og gratulerer med arbeidet. Lykke til videre! Med ønske om ei riktig god påske fra næringsavdelingen!

5 HUSBANKENS LÅN OG TILSKUDD 2002 Etableringslån Låneordningen er behovsprøvd. Funksjonshemmede og unge i etableringsfasen prioriteres. Lånet er tilleggslån som gis gjennom kommunen i forbindelse med bygging, kjøp eller utbedring av bolig. I enkelte tilfeller kan lånet gis til refinansiering av dyre private boliglån. Tilskudd til tilpasning av bolig Tilskudd til tilpasning av bolig for eldre, funksjonshemmede og andre som har et særlig sosialt behov. Ordningen er behovsprøvd og det vil bli tatt hensyn til formue og inntekt ved tildelingen. Maksimalt tilskudd er kr ,- pr bolig. Boligtilskudd til etablering i ny bolig Tilskudd til etablering i ny bolig kan gis til fysisk og psykisk funksjonshemmede eller særlig vanskeligstilte uten nødvendige økonomiske midler. Med dette menes husstander som er i en sosial krisesituasjon, husstander som er under sosial rehabilitering eller integrering, husstander med spesielle boligbehov eller unge i etableringsfasen uten nødvendige økonomiske midler og stort behov for bolig. Nærmere opplysninger og søknadsskjema til ovenfornevnte låne- og tilskuddsordninger fås ved henvendelse til sosialavdelingen/servicekontoret, 7750 Namdalseid, tlf FRITIDSKLUBBLEDER - STATLAND Jeg heter Nina Engen, er 22 år og bor for tiden på Lauvsnes. Har ei datter på snart 2 år. Har gått kokken på vg. skole, men fant fort ut at det ikke var noe for meg. Jobber for tiden med psykisk utviklingshemmede i Flatanger, det har jeg gjort nå i 4 år. Jeg har fått jobben som Fritidsklubbleder på Statland og stortrives sammen med ungdommene. Jeg har mange planer om hva jeg skal gjøre på klubben; Biljardturnering, dansekonkurranse, bad-taste-party er noe av det jeg har tenkt å by på. GAMMELPOP PÅ SOLHAUG GRENDEHUS 13. APRIL KL Musikk av Jukebox. Servering. Påmelding til Sentrum Auto innen 5. april. Arr. Solhaug Grendehus KURSPÅMINNELSE Draktsying pågår. Neversøm og karveskurd er i startgropa. Brægding (sprang), brodering og nupereller. Påmelding til Liv Sæther tlf eller Eldbjørg Helland tlf KURS I LINEDANS APRIL for ungdom og voksne. Instruktør er Jostein Kroglund fra Stjørdal. (Hvis det blir nok påmelding blir det to kurs.) Pris ca. kr Påmelding snarest til: Berit Buvarp Aardal tlf Ingveig Jerpstad tlf Kunstforeninga vil prøve å få til en tur til Namsos først på april, om det er interesse for det. Vi tenker da på Fylkesgalleriet og Elsa s Galleri. Etter kunstinntrykk, drar vi på Tino s for litt mat. De som er interessert kan snakke med Dagmar, tlf

6 INFORMERER Namdalseid IL orientering fra årsmøtet Etter årsmøtet 18. februar har arbeidsutvalget og hovedstyret slik sammensetning: Arbeidsutvalget: Leder Jostein Aardal, nestleder Ragnar Haga, økonomiansvarlig Thore Gustavsen, sekretær Inger Elsa Kaldahl Einvik, styremedlem Sture Stakset. Hovedstyret består av AU samt lederne av særgruppene: Bjørn Håvard Hansen (barnegruppa), Erling Gripp (fotball), Kirsti Rein (friidrett), Anita Anzjøn Brattgjerd (håndball), Berit Buvarp Aardal (volleyball), Steinar Lyngstad (ski), Ove Gjevik (boccia) og Solfrid Skevik (trim). På årsmøtet ble følgende avtroppende styremedlemmer takket med blomster for sin innsats: Torfinn Smines (nestleder), Aage Westerhus (økonomiansvarlig), Anne Gunn Lie (fotball), Thor Brandt (ski) og Håvar Stenseth/Inger Margrethe Elden (barnegruppa). NIL retter for øvrig også en stor takk til alle andre som har gjort en innsats for idrettslaget og bygda siste året. Daniel Kaldahls pokal til Marte Elden På årsmøtet i NIL ble Marte Elden tildelt Daniel Kaldahls pokal. Ifølge statuttene kan pokalen tildeles den idrettsutøver som viser størst allsidighet sommer som vinter, og/eller som kan vise til gode idrettsprestasjoner. Ekte treningsiver teller også. Pokalen utdeles bare når det foreligger en verdig kandidat. Marte er en særdeles verdig vinner av pokalen. Hun er blant landets mest lovende utøvere både innen friidrett og ski. Hun viser en treningsiver og glede som det skal letes lenge etter å finne maken til. NIL gratulerer og ønsker Marte lykke til videre. TRIMGRUPPA Åpen hytte hver søndag t.o.m. 24. mars på Øyenskavelstu. Kaffesalg. SKIGRUPPA Karusellrenn: Onsdag 6. mars: Fristil. Onsdag 13. mars: Klassisk Onsdag 20. mars: Klubbmesterskap fristil For alle renn: Påmelding fra kl , start kl Kjøp økologiske matvarer når du kan. Hvorfor? I økologisk landbruk dyrkes det på naturens egne premisser, og avlingene sprøytes ikke med gift. Du kan være helt sikker på at det ikke er rester av sprøytemidler igjen i varer med Debiomerket. Dette merket (gul farve, Debiomerket) er garantien for at matvarene du kjøper er økologiske. Mer om merking av økologisk mat finner du på Det brukes ikke kunstgjødsel i Økologisk landbruk. Jorda tilføres organisk gjødsel, som gir gode vilkår for de viktige jordorganismene og gjør jorda sunn og levende. Spør etter økologiske varer neste gang du handler, da er du med på å redusere miljøbelastningen ved matvareproduksjon, og du bidrar til at økt etterspørsel etter hvert vil gi bedre økologisk vareutvalg i butikkene. I dag kan du bl.a få kjøpt økologisk kaffe, te, kakao, ketchup, spaghetti, makaroner, gulost, en del grønnsaker m.m. De fleste forretninger har dessuten økologisk lettmelk og tjukkmelk. Miljøheimevernet i Nord-Trøndelag Pb.960 N-7704 Steinkjer Tlf Mob Fax Grønt svar e-post: Internett:

7 VEDLEGG TIL MELKRAMPA MARS 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 05.04.: ÅRSMØTE I NAMDALSEID AVLØSERLAG PÅ SJØÅSEN HOTELL KL. 20.00 Kveldsmat fra kl. 19.00. Styret. 07.04.: STAUT TEATERLAG REVY MED FEST I MUSIKKHALLEN PÅ STATLAND

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000 02.09.: LØRDAGSKAFÈ I SAMFUNNSHUSET KL. 10.00 14..00 Arr.: Namdalseid Husflidslag. 04.09.: VENGSTADTRIMMEN KL 19.00. (Hos Kari Anne og Martin Elden). Man. Trimgruppa.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 02.02.: SNØSCOOTERDAG PÅ SOLHAUG GRENDEHUS KL. 11.00 15.00 (Se egne plakater) Landbruk og Maskinservice AS i samarbeid. med Namsos fritid AS. 04.02.: NAMDALSEID

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur FULLDISTRIBUSJON 3-2009 i fra Storfjord brann og redning Storfjord Brann og Redning...søker brannobjekter. Har du et gammelt hus eller lignende som du ønsker fjernet? I forbindelse med øvelser og opplæring

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2012. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2012. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2012 Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Fotturer 30. mai: Tur til Danielsrud Sammen med Historielaget Frammøte Felleskjøpet kl.17.00

Detaljer

AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer.

AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer. AGDENES POSTEN Nr 1 09 Påskeegg er flere forskjellige former for egg som blir brukt til mat og pynt i forbindelse med feiring av påsken. Egget er så sterkt knyttet til påsken at vi nordmenn dobler forbruket,

Detaljer

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 10 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 03. mars Ungdomsgruppe#

Detaljer

Rekordstor UKM. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Nyheter fra BlackDesign Nyheter i smykker

Rekordstor UKM. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Nyheter fra BlackDesign Nyheter i smykker INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 3/2010, 18. februar Årg. 33 Rekordstor www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no UKM Lise Marie Stang Hoset sang Can you feel the love tonight

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL?

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? FULLDISTRIBUSJON 3-2004 i fra Storfjord kommune SKIBOTN KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere ei riktig i fra Oppvekst og kulturetaten I forbindelse med et

Detaljer

AGDENES POSTEN. God jul

AGDENES POSTEN. God jul AGDENES POSTEN Nr. 5-2013 God jul Åpningstider i jule - og nyttårshelga Rådhuset, jul og nyttårsaften, kl: 08.00-12.00 27.12 og 30.12, kl: 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22

Detaljer

RØMSJINGEN Mars 2011

RØMSJINGEN Mars 2011 RØMSJINGEN Mars 2011 ÅPNINGSTIDER : Utgitt av Rømskog kommune - kjent for liv og vekst Biblioteket tlf. 98 26 76 43 Mandag 17.00-20.00 Onsdag 12.00-18.00 Torsdag 12.00-18.00 Fysioterapien 98 26 76 28 Alle

Detaljer