II Oversikt over besatte stillinger ved Kjemisk institutt pr Stillingsoversikt 9 Personaloversikt 10. V Hovedoppgaver 18

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "II Oversikt over besatte stillinger ved Kjemisk institutt pr. 2001.10.01 9 Stillingsoversikt 9 Personaloversikt 10. V Hovedoppgaver 18"

Transkript

1 KJEMISK INSTITUTT NAVN OG TALL 2001

2 KJEMISK INSTITUTT - Navn og Tall 2001 I Oversikt over medlemmer av Kjemisk institutts organer II Oversikt over besatte stillinger ved Kjemisk institutt pr Stillingsoversikt 9 Personaloversikt 10 III Eksamensoversikt. Grunn- og videregående emner 16 IV Muntlig eksamen i avanserte emner 17 V Hovedoppgaver 18 VI Doktorgrader 21 VII Faglig artikkel, kapittel, leder, anmeldelse, kronikk 24 Artikkel i tidsskrift 24 Kapittel i selvstendig publikasjon utgitt på forlag 31 Kapittel i selvstendig publikasjon utgitt av institusjon, forening o.a 31 Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift 32 VIII Selvstendig faglig publikasjon utgitt på forlag 32 IX Selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon, forening o.a 32 X Konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning 34 Presentasjon ved internasjonal vitenskapelig konferanse 34 Presentasjon ved nasjonal vitenskapelig konferanse 41 Presentasjon ved fagmøte, fagmesse 42 Populærvitenskapelig foredrag, gjesteforelesning 42 Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning 43 XI Annet faglig resultat 43 XII Forskningsnettverk 43 XIII Instituttkollokvier ved Kjemisk institutt 44 XIV Gjesteforelesninger ved Kjemisk institutt 45 XV Gjesteforskere og-studenter ved Kjemisk institutt 47 XVI Tildelte priser 48 XVII Regnskap XVIII Oversikt over eksterne prosjekter 51 XIX Oversikt over vitenskapelig utstyr innkjøpt i 2001-Post 45 52

3 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 2 av 53 I Oversikt over medlemmer av Kjemisk institutts organer 2001 for valgperioden 1. januar desember Instituttbestyrer Walter Lund Visebestyrer Truls Grønneberg Kontorsjef Bjørn Erik Nilsen (vikar til ) Ingse Noremsaune (permisjon til ) INSTITUTTSTYRET Representanter for det fast vitenskapelige personalet Professor Fjellvåg, Helmer Førsteamanuensis Grønneberg, Truls Professor Hoff, Per Professor Lillerud, Karl Petter Professor Lund, Walter Professor Nielsen, Claus Professor Rise, Frode Professor Skramstad, Jan Professor Furuseth, Sigrid B. 1. vararepresentant Førsteamanuensis Lundanes, Elsa 2. vararepresentant Førsteamanuensis Walderhaug, Harald 3. vararepresentant Varaseksjonslederne er personlige vararepresentanter for seksjonslederne. Representanter for det åremålsansatt vitenskapelige personalet Stipendiat Gausemel, Håvar Stipendiat Bråthe, Anders vararepresentant Representanter for det teknisk/administrative personalet Overingeniør Dalbakk, Bjørn Led. forskningstekn. Lynne, Hege Led. forskningstekn. Dyrlie, Oddvar Avdelingsingeniør Overingeniør Bjørnestøl, Rune Skramstad, Anne-Marie 1. vararepresentant 2. vararepresentant Representanter for studentene Berg, Sindre Cools Nilsen, Mette Sørum, Aase Marit Hartviksen, Lars Male Gonnet, Guillermo Rinne, Sandra Vararepresentant Vararepresentant Vararepresentant Instituttbestyrer er styrets leder. Kontorsjefen er sekretær uten stemmerett.

4 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 3 av 53 INSTITUTTETS ARBEIDSUTVALG Representanter for det fast vitenskapelige personalet Professor Lund, Walter instituttbestyrer/leder Førsteamanuensis Grønneberg, Truls visebestyrer/økonomiansvarlig Professor Rise, Frode leder av S&U Professor Lillerud, Karl Petter 1. vararepresentant Professor Furuseth, Sigrid B. 2. vararepresentant Førsteamanuensis Lundanes, Elsa 3. vararepresentant Representanter for det åremålsansatt vitenskapelige personalet Stipendiat Gausemel, Håvar Stipendiat Bråthe, Anders vararepresentant Representanter for det teknisk/administrative personalet Led. forskningstekn. Lynne, Hege Led. forskningstekn. Dyrlie, Oddvar vararepresentant Representanter for studentene Berg, Sindre Cools Nilsen, Mette Sørum, Aase Marit 1. vararepresentant 2. vararepresentant Kontorsjefen er sekretær uten stemmerett.

5 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 4 av 53 STUDIE- OG UNDERVISNINGSUTVALGET (S&U) Representanter for det fast vitenskapelige personalet Professor Rise, Frode leder/undervisningsansvarlig Førsteamanuensis Lundanes, Elsa Professor Roots, Jaan Professor Norby, Truls 1. vararepresentant Professor Gørbitz, Carl Henrik 2. vararepresentant Representanter for det åremålsansatt vitenskapelige personalet Stipendiat Gadmar, Tone C. Fast Stipendiat Bache-Andreassen Lihn Vara, fast vår pga Gadmars fødselsperm Stipendiat Bakken, Vebjørn Vararepresentant Representanter for det teknisk/administrative personalet Lynne, Hege Dyrlie, Oddvar Observatør Observatør Representanter for studentene Nilsen, Mette Vår Adamsen, Tom Christian H. Vår Sørum, Aase Marit Høst Rinne, Sandra Høst Berg, Sindre Cools 1.vararepresentant Hartviksen, Lars Male 2. vararepresentant Studieadministrasjonen Studiekonsulent Jozwiak, Ramona sekretær uten stemmerett

6 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 5 av 53 SEKSJONSLEDERE Seksjon 1 (Seksjon for uorganisk kjemi, materialvitenskap og katalyse) Professor Fjellvåg, Helmer Professor Norby, Truls vara Seksjon 2 (Seksjon for organisk kjemi) Professor Skramstad, Jan Professor Benneche, Tore vara Seksjon 3 (Seksjon for fysikalsk kjemi) Professor Nielsen, Claus Professor Roots, Jaan vara Seksjon 4 (Seksjon for analytisk, kjerne- og miljøkjemi) Professor Hoff, Per Førsteamanuensis Vogt, Rolf vara Teknisk seksjon (Vedtatt opprettet fra , S 99 09) Overingeniør Dalbakk, Bjørn Overingeniør Tom Thorsen vara LEDERE FOR DE TEKNISKE / ADMINISTRATIVE ENHETER Administrativ avdeling kontorsjef Noremsaune, Ingse/Nilsen, Bjørn Erik Elektronikkverkstedet overingeniør Thorsen, Tom Glassblåserverkstedet avdelingsingeniør Palving, Thore Instrumentverkstedet overingeniør Dalbakk, Bjørn Sentrallageret overingeniør Klaastad, Unni INNSTILLINGSRÅDET (For tilsetting av teknisk/administrativt personale) For administrasjonen kontorsjef (leder) Noremsaune, Ingse/Bjørn Erik Nilsen instituttbestyrer Lund, Walter For tjenestemannsorganisasjonene fra organisasjonenes liste

7 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 6 av 53 IT-UTVALGET Professor Lillerud, Karl Petter repr. Seksjon 1, leder Professor Rise, Frode repr. Seksjon 2 Professor Nielsen, Claus J. repr. Seksjon 3 Førsteamunuensis Omtvedt, Jon Petter repr. Seksjon 4 Forskningstekniker Staveli, Runar repr. Teknisk seksjon Student Berg, Sindre Cools repr. Studentene IT-ansvarlig Øvregaard, Vidar sekretær uten stemmerett KONTROLLPERSONER Professor Hoff, Per bestrålinger Professor Skramstad, Jan data- og litteratursøk LAMU (DET LOKALE ARBEIDSMILJØUTVALGET) Arbeidsgiverrepresentanter Lund, Walter Noremsaune, Ingse Blekastad, Vidar instituttbestyrer kontorsjef vernesjef, sekretær Arbeidstakerrepresentanter Kvila, Hilda Isaksen, Gunnar Bjørnestøl, Rune ledende verneombud verneombud Verneombud Observatører Kausrud, Kyrre Rinne, Sandra studentene vararepresentant studentene ROMANSVARLIG (FRA , S 99 24) Kontorsjefen Ingse Noremsaune

8 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 7 av 53 ØKONOMIUTVALGET Førsteamanuensis Grønneberg, Truls økonomiansvarlig, leder Professor Tilset, Mats Overingeniør Dalbakk, Bjørn Overingeniør Klaastad, Unni sekretær Professor Samdal, Svein vararepresentant KONTAKTPERSONER FOR FORSKNINGSGRUPPENE 1. Uorganisk kjemi og materialvitenskap Professor Fjellvåg, Helmer 2. Katalyse og overflatekjemi Professor Lillerud, Karl Petter 3. Elektrokjemi og materialvitenskap Professor Norby, Truls 4. Organisk kjemi Professor Skramstad, Jan 5. Gassfase ionekjemi Professor Uggerud, Einar 6. Teoretisk kjemi Professor Fægri, Knut 7. Polymer-, kolloid- og overflatekjemi Professor Roots, Jaan 8. Elektrondiffraksjon Professor Samdal, Svein 9. Spektroskopi Professor Møllendal, Harald 10. Røntgendiffraksjon Professor Gørbitz, Carl Henrik 11. Miljøkjemi Førsteamanuensis Vogt, Rolf D. 12. Analytisk kjemi Professor Greibrokk, Tyge 13. Kjernekjemi Professor Hoff, Per 14. Skolerettet kjemi Førsteamanuensis Grønneberg, Truls

9 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 8 av 53 KJEMISK FAGUTVALG 2001 Leder Nestleder Sindre Cools Berg Mette Nilsen EKSTERNE VERV Instituttstyret Arbeidsutvalget Sindre Cools Berg Mette Nilsen Aase Marit Sørum Lars Male Hartviksen Guillermo Gonnet Sandra Rinne Sindre Cools Berg Mette Nilsen Aase Marit Sørum Vararepresentant Vararepresentant Vararepresentant 1. Vararepresentant 2. Vararepresentant Studie-og undervisningsutvalget Mette Nilsen Tom Chr. H.Adamsen Aase Marit Sørum Sandra Rinne Sindre Cools Berg Lars Male Hartviksen Vår Vår Høst Høst 1. vararepresentant 2. vararepresentant LAMU IT-utvalget Kyrre Kausrud Sandra Rinne Sindre Cools Berg Nils Petter Wien Vararepresentant Vararepresentant

10 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 9 av 53 II Oversikt over besatte stillinger ved Kjemisk institutt pr Stillingsoversikt Vitenskapelige stillinger: Administrative- og kontorstillinger: Tekniske stillinger: Eksternt finansiert personale: 33 professorer 1 professor II-stillinger 10 førsteamanuenser 1 universitetslektor 2 postdoktor-stipendiater 12 doktorgradsstipendiater 1 kontorsjef 1 rådgiver 2 førstekonsulenter 4 konsulenter 9 overingeniører 21 avdelingsingeniører 1 ingeniør 4 senior forskningsteknikere 4 ledende forskningsteknikere 5 forskningsteknikere 3 professor II-stillinger 2 førsteamanuensis delstillinger 6 + 5* postdoktor-stipendiater og forskere * doktorgradsstipendiater, hvorav 15 med et fjerde tilsettingsår finansiert av Kjemisk institutt mot 25 % pliktarbeid i hele tilsettingstiden 2 forskere 1* avdelingsingeniør 1 lærling ved Elektronikkverkstedet 1 lærlinger ved Instrumentverkstedet 2 lærlinger ved Seksjon for analytisk, kjerne- og miljøkjemi * Personalet (9 personer) tilsatt ved Senter for materialvitenskap med tilhørighet til Kjemisk institutt.

11 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 10 av 53 Personaloversikt Tilsatte og gjesteforskere/-studenter som oppholder seg ved instituttet (min. én måned) Administrasjon og sekretariat kontorsjef Bjørn Erik Nilsen vikar til 09/2001 Ingse Noremsaune perm. til 09/2001 rådgiver Eva Christoffersen fratrådte 02/2001 studiekonsulent (førstekonsulent) studiekonsulent (førstekonsulent) Lihn Bache-Andreassen vikar 20 % høst-2001 Ramona Jozwiak økonomikonsulent (førstekonsulent) Kjell Rune Sæle fra 02/2001 konsulent Raul Boris F.Briceno fra 06/2001 eksamenskonsulent regnskapskonsulent Lieu Thi Thuy Duong Brit Nergaard Hansen konsulent Jorun Holme vikar, Ekspedisjonen vår 100 % vikar, Ekspedisjonen høst 50 % vikar Sodemann høst 50 % konsulent Marianne Sodemann midl., perm. fra 06/2001 konsulent Sven Tierney vikar, Ekspedisjonen til 08/2001 forskningstekniker Ann Kristin Dyrstad perm. til 09/2002 Verne- og sikkerhetsarbeid vernesjef (rådgiver) Vidar Blekastad Skolelaboratoriet førsteamanuensis universitetslektor Truls Grønneberg Kirsten Fiskum Biblioteket universitetsbibliotekar avdelingsbibliotekar Tove Motzfeldt Marjaleena Lavik ettermiddagsvakter Hans-Christian Nenseth Vår Seema Singh Vår/Høst Anja Vatne Høst Sentrallageret overingeniør Unni Klaastad leder senior forskningstekniker ledende forskningstekniker Hilda Kvila Bente Hoff forskningsteknikere Ann Kristin Dyrstad perm., midl. overf. til Ekspedisjonen Pål Isaksen vikar til 07/2001 Niko Zelenika vikar fra 08/2001

12 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 11 av 53 VERKSTEDENE Elektronikkverkstedet overingeniører Tom Thorsen leder Mustafa Aran Ersin Terje Grønås avdelingsingeniører lærling Behzad Foroughinejad Terje Sørhaug Vidar Øvregaard Hallvard Welde IT/nettverk IT-ansvarlig Glassblåserverkstedet avdelingsingeniører Terje Hansen Thore Palving Instrumentverkstedet overingeniør Bjørn Dalbakk leder avdelingsingeniører Rune Bjørnestøl John Karl Larsen Manuel Neira Reynold Sterling Roald Østbu perm. ingeniør Yngve Kristiansen perm.; fratrådte 06/2001 ledende forskningstekniker forskningstekniker Runar Staveli Inge Mikalsen lærlinger Marius Agnalt til 08/2001 Fredrik B. Lorentzen

13 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 12 av 53 Seksjon 1 - Seksjon for uorganisk kjemi, materialvitenskap og katalyse Seksjonsleder: Helmer Fjellvåg varaleder: Truls Norby Professorer/Professor II Eksternt finansiert personale Helmer Fjellvåg Postdoktor-stipendiater og forskere Sigrid B. Furuseth Ingvil Gausemel NFR, 08-11/2001 / SMV Pavel Karen Reidar Haugsrud NFR / SMV Arne Kjekshus Michael Hänsel EU, fra 11/2001 / SMV Stein Kolboe til 01/2002 Yngve Larring NFR, til 10/2001 / SMV Karl-Petter Lillerud Nicolas Lecerf NFR, til 05/2001 / SMV Truls E. Norby Ragnvald H. Mathiesen NFR til 10/2001 / NTNU Svein Stølen Stefan Marion NFR / SMV Torstein Våland prof. II Poul Æ. Norby NFR Pooniah Ravindran NFR Fredrik Grønvold emeritus Marit S. S. Stange NFR, 09-12/2001 Ketil Videm emeritus Alexandra Neumann Torgersen NFR, til 04/2001 Førsteamanuenser Doktorgradsstipendiater Olsbye, Unni fra 07/2001 Bjørnar Arstad NFR/UiO Egil Bakken NFR/UiO Erling Røst emeritus Heidi Mollan Jensen Statoil, til 08/2001 Sven R. Svendsen emeritus Martin Lie NFR/UiO / SMV Chris Erik Mohn NFR/UiO, fra 09/2001 Renie K. Birkedal Nielsen NFR, fra 09/2001 Postdoktor-stipendiater Ola Nilsen NFR/UiO Kjell Ove Kongshaug omstill.midler Laila Offernes NFR/UiO Jens Bragdø Smith EU / SMV Marit S. S. Stange NFR, 08-09/2001 Stipendiater (UiO) Lenka Stepankova Hydro/UiO Stian Svelle Magnus H. Sørby NFR / IFE, Kjeller Frode Tyholdt NFR/UiO / SMV Ørnulv B. Vistad NFR/UiO, til 05/2001 Teknisk personale Forskere, forskningsassistenter, teknisk personale Kari Bjerkelund avdelingsingeniør Mohammed A. K. Ahmed avd.ing., NFR Oddvar Dyrlie sr. forskn.tekn. / SMV Asbjørn Dahl forsker, NFR Per Fostervoll avdelingsingeniør Ørnulv B. Vistad forsker, NFR fra 12/2001 Sissel Jørgensen overingeniør / SMV El Houssine Merrachi avdelingsingeniør Shao-wa Shui Vollund forskningstekniker Gjesteforskere/-studenter Paul Mitchell Forster Gjestestudent USA

14 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 13 av 53 Seksjon 2 - Seksjon for organisk kjemi Seksjonsleder: Jan Skramstad varaleder: Tore Benneche Professorer/Professor II Eksternt finansiert personale Tore Benneche Postdoktor-stipendiater og forskere Per Kolsaker til 10/2001 Jon Efskind NFR, 06-12/2001 Frode Rise Jon Kristen Lærdahl NFR, fra 08/2000 Jan Skramstad Knut Thorshaug NFR, fra 10/2001 Mats Tilset Einar Uggerud Kjell Undheim til 01/2002 Johannes Dale emeritus Doktorgradsstipendiater Else Kloster-Jensen emeritus Lihn Bache-Andreassen NFR/UiO, til 04/2001 Per Kolsaker emeritus fra 10/2001 Tom Christian S. Berg NFR, fra 03/2001 Lars Skattebøl emeritus Vidar Bjørnstad NFR/UiO Irene Fjeldahl NFR, fra 03/2001 Erik C. Fooladi NFR/UiO Morten Frøseth Borealis Førsteamanuenser Sølvi Gunnes Alpharma Lise-Lotte Gundersen Audun Heggelund Alpharma Rune Johannesen NFR Gerd Borgen emeritus Geir Langli Borealis Ove Kjølberg emeritus Martin Lersch NFR/UiO, fra 09/2001 Bror Johan Wik NFR/UiO Stipendiater (UiO) Geir Andresen Forskere og forskningsassistenter Anne Kristin Bakkestuen Jon Efskind NFR, 05/2001 Anders Bråthe Pål H. R. Songe 04/2001 Ole Benny Østby fra 10/2001 Anniken Thomsen Øverås Teknisk personale Gunnar Isaksen Dirk Petersen Hilde Røise Kjell Rønning Osamu Sekiguchi Steinar Sem John Vedde avdelingsingeniør overingeniør avdelingsingeniør fratrådte 10/2001 forskningstekniker avd.ingeniør, vikar (09/2001 led. forskningstekniker overingeniør Gjesteforskere/-studenter Zabiela Mindakgas Osamu Sekiguchi Nigist Asfaw Kvotestudent Litauen Gjesteforsker Japan Kvotestudent Etiopia

15 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 14 av 53 Seksjon 3 - Seksjon for fysikalsk kjemi Seksjonsleder: Claus Jørgen Nielsen varaleder: Jaan Roots Professorer/Professor II Eksternt finansiert personale Berit Fjærtoft Farmasøytisk inst. Postdoktor-stipendiater og forskere Knut Fægri Bjørn Dalhus NFR/UiO Grete Gundersen Pawel Salek EU, fra 07/2001 Carl Henrik Gørbitz Finn Knut Hansen Trygve U. Helgaker Doktorgradsstipendiater Arne Haaland Ingvil Gausemel NFR, til 06/2001 Harald Møllendal Alf Christian Hennum NFR/UiO Claus Jørgen Nielsen Hilde B. M. Kopperud NFR/UiO til 03/2001 Bo Nystrøm Rolf Andreas Lauten NFR/UiO Bjørn Pedersen Cathrine E. Lund Myhre NFR/UiO Jaan E. Roots Nathan Ogaro Kvoteprogrammet Svein Samdal Tor G. Strand Forskningsassistenter Øyvind Kjølseth Andresen EU, 05-06/2001 Kai Grjotheim emeritus Mark A. Watson EU, fra 08/2001 Peter Klæboe Arvid Mostad Christian Rømming emeritus emeritus emeritus Førsteamanuenser Hansen, Eddy Walther fra 08/2001 Bernt Klewe Karl-Magnus Marstokk Harald Walderhaug Just Grundnes Knut O. Strømme emeritus emeritus Postdoktor-stipendiater Solveig Karlsen Stipendiater (UiO) Gjesteforskere/-studenter Vebjørn Bakken Helena Larsen Gjestestudent Danmark Stig Rune Sellevåg Pascal Devolder Gjesteforsker Frankrike Hans-Petter Hersleth Karen Feilberg Gjestestudent Danmark Torgeir Andersen Ruden Christof Hättig Gjesteforsker Tyskland Kari-Anne Østby Vencislav Minkov Purvanov Gjesteforsker Bulgaria Claire Catherine Michele Samson Gjesteforsker Frankrike Andrey Vladimizovich Tutukin Kvotestudent Russland Teknisk personale Aleksa Waldemaras Gjesteforsker Litauen Snefrid Gundersen avdelingsingeniør Anne Horn avdelingsingeniør Per Olav Kvernberg avdelingsingeniør Hans Vidar Volden avdelingsingeniør Agnar Aasen forskningstekniker

16 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 15 av 53 Seksjon 4 - Seksjon for analytisk, kjerne- og miljøkjemi Seksjonsleder: Per Hoff varaleder: Rolf D. Vogt Professorer/Professor II Eksternt finansiert personale Tyge Greibrokk Professor II Einar Hagebø Georg Becher NIVA/Folkehelsa Per Hoff Tor Bjørnstad IFE/UiO Walter Lund Tore Sanner Radiumhospitalet Elsa Lundanes Hans Martin Seip Førsteamanuenser, delstill. Thorjørn Larssen NIVA Jorolf Alstad emeritus Pål Molander STAMI, fra 08/2001 Førsteamanuenser Doktorgradsstipendiater Truls Grønneberg Ellen Mengshoel Brevik NFR/UiO Jon Petter Omtvedt Inge A. Bruheim NFR, til 11/2001 Rolf D. Vogt Håvar Gausemel NFR/UiO Grethe Wibetoe Anders Holm NFR/UiO, fra 08/2001 J. Marcus Johansson NFR, til 02/2001 Liv Stavsetra NFR Universitetslektor Erik Årstad NFR/UiO Kirsten Fiskum Skolelab. Stipendiater (UiO) Tone Ch. Gadmar Line Røed Til 06/2001 Teknisk personale Lærlinger Unni Bingen sr. forskn.tekn., perm. Helle Olsen til 07/2001 Øystein Foss avdelingsingeniør Andreas Parslow Brian C. Histed avdelingsingeniør Hanne Røberg-Larsen fra 06/2001 Hege Lynne sr. forskningstekniker Arve M. Michelsen led. forskningstekniker Bjørg Osvik ingeniør, perm. Anne-Marie Wifladt overingeniør Gjesteforskere/-studenter Ruikai Xie Kvotestudent Kina

17 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 16 av 53 III Eksamensoversikt. Grunn- og videregående emner EKSAMENSOVERSIKT 2001 GRUNN-OG VIDEREGÅENDE EMNER Emne Vekttall V Sem. Møtt Bestått % Best. H Gj.snitt Møtt Bestått % Best. Gj.snitt KJ 050 Grunnkurs i kjemi 5 H ,6 KJ 100 Generell kjemi * 5 V/H , ,2 KJ 107 Kjemisk formasjonsteknologi ** 2 H KJ 110 Uorganisk kjemi 5 H , ,9 KJ 120 Organisk kjemi 5 V , ,6 KJ 133 Fysikalsk kjemi 5 V , ,9 KJ 202 Petrokjemi 3 V , KJ 203 Miljøkjemi 3 V , KJ 206 Kolloid-og overflatekjemi 3 H ,9 KJ 208 Arbeidsmiljøkjemi 3 H , ,4 KJ 220 Organisk spektroskopi 3 H ,5 KJ 222 Organisk kjemi II 3 H ,9 KJ 224 Generell polymerkjemi 3 V , KJ 230 Kjemisk kinetikk og dynamikk 3 H ,0 KJ 234 Strukturkjemi 3 H ,2 KJ 243 Analytisk kjemi-grunnkurs 4 V , ,8 KJ 245 Analytisk kjemi-grunnstoffbestemmelse I 3 H ,7 KJ 246 Analytisk kjemi-separasjonsmetoder I 3 H ,2 KJ 250 Radiokjemi 3 V KJ 252 Nukleære måleteknikker og instrumentering 3 H KJ 260 Kvantekjemi 3 V , KJ-MV 210 Uorganisk materialkjemi 3 H ,5 KJ-MV 212 Uorganisk materialsyntese 3 H ,5 KJ-MV 213 Analyse av faste stoffer 3 V , * Kurset gis bare til farmasistudenter om høsten ** Kurset har ikke eksamen. Studentene får kurset godkjent etter innlevering av fem obligatoriske øvelser. Antall møtt er gitt som antall studenter levert en eller flere obligatoriske øvelser.

18 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 17 av 53 IV Muntlig eksamen i avanserte emner Antall studenter KJ Miljøkjemi II 13 MN-KJ Arbeidsmiljøkjemi II 5 KJ-MV Materialegenskaper 12 KJ Organisk kjemi III 7 KJ Metallorganisk kjemi 4 KJ 333 Molekylspektroskopi 1 KJ-MV 332 Elektrokjemi og korrosjon 1 KJ Ekstraksjon og ionebytting 1 KJ Molekyl fysikk 4 KJ-FY Stråling, helse og miljø 5 KJ-MV 413 Uorganisk strukturkjemi 13 KJ-MV 414 Faststoff-metoder 5 KJ-MV Uorganisk faste stoffer: defektkjemi og reaksjoner 2 KJ-MV Termodynamikk 6 KJ Organometalliske reaksjoner i organisk syntese 1 KJ 423 Heterosyklisk kjemi 9 KJ Organisk massespektrometri 1 KJ Organisk NMR-spektroskopi 9 KJ Syntetisk organisk kjemi 8 KJ 430 Heterogen katalyse 6 KJ 433 Amfifile polymerer syntese og fysikalske egenskaper 2 KJ Biologiske makromolekylers struktur 8 KJ Kolloidale systemers statiske og dynamiske egenskaper 4 KJ Analytisk kjemi. Grunnstoff bestemmelse II 6 KJ Analytisk kjemi. Separasjonsmetoder II 17 KJ 465 Kvantekjemiske metoder 4 Oversikten gir antall studenter møtt til eksamen.

19 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 18 av 53 V Hovedoppgaver Andresen, Øyvind Kjølseth (veileder Nielsen) Tittel: Spektroskopiske og teoretiske studier av molekylære energiforhold, vekselvirkninger og radikalreaksjoner til alisykliske aldehyder. Balazs, Aniko (veiledere Hoff/ Brøgger) Tittel: Bestråling av benmarg med γ,α-partikler og β-partikler. En sammenlignende studie Bergli, Stein Ove (veiledere Egenberg/ Lundanes) Tittel: Karakterisering av naturlig organisk materiale (NOM) ved kapillær elektroforese Bjerke, Eivind (veileder Wibetoe) Tittel: Optimalisering av en metode for direkte bestemmelse av lantanoider og 99-technetium i sjøvann ved elektrotermisk fordampning induktivt koplet plasma massespektrometri Breivik, Hanne (veileder Omtvedt) Tittel: Utvikling av et selektivt kjemisk separasjonssystem for hassium i sentrifugesystemet SISAK Fjeldahl, Irene (veileder Tilset) Tittel: Studier av oksidasjonskjemien til noen Os- og Ir- komplekser Hervik, Andreas (veileder Fjellvåg) Tittel: Struktur og magnetiske egenskaper for LaAl 1-x Co x O 3, samt struktur og ikke-støkiometri for Sr 4 Fe 6-x Co x O 13-δ Holm, Anders (veiledere Greibrokk/ Lundanes/ Molander) Tittel: Sub-ambient temperature-assisted solute focusing of large sample volumes in packed capillary liquid chromatography Holstad, Espen (veiledere Skramstad) Tittel: Syntese av 2-(2-nitrovinyl)tiofener og substituerte tristienylmetaner Holtekjølen, Ann Katrin (veiledere Lundanes/ Egenberg) Tittel: Characterization of tar as a preservative by Gas Chromatography- Mass Spectrometry Jakobsen, Erik (veileder Gundersen, L.L) Tittel: Syntese av heterominer cytotoksiske puriniumsalter Jensen, Karl Andreas (veileder Lund, Water) Tittel: Bestemmelse av metaller i avgass fra forbrenningsovner med ICP-MS. Karlsen, Annette (veiledere Lundanes/ Greibrokk/Molander/Kristoffersen) Tittel: Large Volume Sample Enrichment Techniques Combined with Packed Capillary Liquid Chromatography and Temperature Programming Knudsen, Bård (veiledere Norby/ Haugsrud) Tittel: Høytemperaturoksidasjon av nikkelrike nikkel-kobberlegeringer Knutsen, Hege (veiledere Norby) Tittel: Hydrogendiffusjon i Ca-stabilisert ZrO2 Langødegård, Marit (veileder Wibetoe) Tittel: Metodeutvikling for bestemmelse av Ga i jord med suspensjon prøveinnføring i grafittovn atomabsorpsjonsspektrometri Leknes, Henriette (veiledere Becher/ Thomsen) Tittel: Determination of halogenated flame-retardants in human milk method development and application

20 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 19 av 53 Lersch, Martin (veileder Undheim) Tittel: Syntese av α funksjonaliserte spiraner ved lav-valent titaninduserte koblinger av dikarbonylforbindelser Livgard, Gerd Lillian (veileder Tilset) Tittel: Heterosykliske karben-derivater av CpW(CO) 3 H Lund, Ole Johannes (veiledere Vogt/ Larsen) Tittel: Jord- og jordvæske-kjemi i Tie Shan Ping-feltet, Chongqing, Kina. Klassifisering av jordtype, modellering av aluminium, interkalibrering Lund, Reidar (veileder Nystrøm) Tittel: Linear and Non-linear Viscoelasticity in Aqueous Mixtures of an Amphiphilic Polymer and Ionic Surfactants Lunder, Niclas (veiledere Dye/ Lundanes/ Larsen) Tittel: Evaluering av 2,4-dinitrofenylhydrazin som derivatiseringsreagens for umettede aldehyder Maurice, Jan Frode (veiledere Wibetoe/ Sjåstad) Tittel: Bestemmelse av thalium i hårsegmenter ved isotopfortynning elektrotermisk fordampning induktivt koplet plasma massespektrometri (ID-ETV-ICP-MS) Mohn, Chris Erik (veiledere Helgaker/ Ruud) Tittel: Beregninger av rotasjonelle g-tensorer til H 2 O, H 2 S, HOF og O 3 Olavesen, Lars (veileder Stølen) Tittel: Sulfidering av nikkel ved C. Orefellen, Hege (veileder Seip) Tittel: Jord-, jordvæske- og bekkevannskjemi i to sterkt svovelbelastede polske felter Osuman, Bashir A. (veiledere Undheim/ Falck Pedersen) Tittel: Brige Forming Reactions For Amino Acid Construction Between Shölkopf Substrates. Rofstad, Marianne (veiledere Lundanes/ Greibrokk/ Breivik) Tittel: Determination of degradation products of astaxanthin in fish feed by RP-HPLC Salberg, Gro (veileder Hoff) Tittel: Renfremstilling, karakterisering og biodistribusjon av radiomerket fenylalanin Sellevåg, Stig Rune (veiledere Nielsen/ Stordal) Tittel: Studier av atmosfærisk nedbrytning og bidrag til drivhuseffekt til 2-flour-etanol, 2,2-diflouretanol og 2,2,2- triflouretanol Sørbye, Edgar (veileder Tilset) Tittel: Undersøkelser av Pt- og Pd-komplekser med diiminligander Sørlie, Torunn Marie (veileder Wibetoe) Tittel: Bruk av fluoridmodifikatorer for bestemmelse av titan med suspensjon prøveinnføring i grafittovn atomabsorpsjonsspektrometri Tierney, Sven (veileder Roots) Tittel: Synthesis and Characterization of Homogeneous and Heterogeneous Hydrohgels based on N-isopropylacrylamide Tran, Johnny Van (veiledere Greibrokk/ Lundanes/ Molander) Tittel: Studies on temperature effects in reversed-phase capillary liquid chromatography using experimental design Ulvås, Bente (veiledere Furuseth/ Kjekshus) Tittel: Ternære skutteruditter Valdal, Anne-Kari (veiledere Wibetoe/ Berg, Torunn) Tittel: Development of a method for sampling and quantifying Gaseous Divalent Mercury (GDM)

21 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 20 av 53 Widerøe, Marius Hvistendal (veileder Norby) Tittel: Defektkjemi og transportsmekanismer for hydrogen i SrTi 1-x Al x O 3-X/2 Østby, Ole Benny (veiledere Gundersen, L. L./ Rise) Tittel: Syntese av 1-substituerte indolisiner som potensielle antioksidanter Østerhus, Bjørn (veiledere Vogt/ Seip/ Gadmar) Tittel: DOM fraksjonering og karakterisering

22 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 21 av 53 VI Doktorgrader Aburel, Pompiliu Sorin (veileder Undheim) Synthesis of Spirosystems by Rhodium(II)-Carbenoid C-H Insertion Reactions and Ruthenium(II) Ring-Closing Metathesis Bedømmelseskomité: Professor Karl Anker Jørgensen, Kemisk Institutt, Aarhus Universitet Professor Jan Bakke, Institutt for Organisk Kjemi, NTNU Professor Tore Benneche, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Andresen, Geir (veiledere Rise/Gundersen) Syntheses toward biologically active 2-oxopurine derivates Bedømmelseskomité: Professor Mikael Begtrup, Department of Medical Chemistry, Royal Danish School of Pharmacy, Denmark Førsteamanuensis Anne Fiksdahl, NTNU, Trondheim Professor Tore Benneche, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Breivik, Knut (veiledere Vogt, Seip, Pacyna) On the sources and fate of Hexachlorocyclohexanes (HCHs) and Polychlorinated Biphenyls (PCBs) at regional and global scale Bedømmelseskomité: Professor Dag Broman, ITM Stockholm University, Sweden Dr. Ruth Alcock, Department of Environmental Science, Lancaster University, UK Dr Thorjørn Larssen, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Bruheim, Inge Alexander (veiledere Greibrokk, Lundanes) Miniaturized chromatographic techniques for purity testing of polymerization catalysts and for characterizing polymers Bedømmelseskomité: Professor Karin Markides, Analytisk Kemi, Uppsala Universitet, Sverige Dr. scient. Richard Blom, SINTEF, Oslo Førsteamanuensis Grethe Wibetoe, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo D'Anna, Barbara (veiledere Nielsen/Stenstrøm) Laboratory studies of the oxidation mechanisms of aldehydes in the atmosphere Bedømmelseskomité: Professor Michael Pilling, School of Chemistry, University of Leeds, UK Dr. Matthew Johnsson, kemisk institut, Københavns Universitet, Danmark Dr. Ingse Noremsaune, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Efskind, Jon (veileder Undheim) Metal mediated bridge constructions in stereoselective synthesis of constrained bis(α-amino acids) Bedømmelseskomité: Professor Ronald Grigg, Department of Organic Chemistry, Leeds University, Leeds, England Professor Per Carlsen, Institutt for Organisk Kjemi, NTNU, Trondheim Førsteamanuensis Lise-Lotte Gundersen Gausemel, Ingvil (veileder Nielsen) Infrared study of CO and CO2 adsorption on copper-containing samples Bedømmelseskomité: Dr. Peter Hollins, Center for Surface Science and Catalysis, University of Reading Professor Jean-Claude Duchet, Laboratorie Catalyse et Spectrochimie, Université de Caen, ISMRA Professor Grete Gundersen, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

23 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 22 av 53 Neset, Siren Marcussen (veileder Undheim) Stereoselective synthesis of bridged α-amino acids Bedømmelseskomité: Førsteamanuensis John Sigurd Svendsen, Universitetet i Tromsø Førsteamanuensis Anne Fiksdahl, NTNU Professor Jan Skramstad, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Haavik, Camilla (veileder Stølen) " Thermochemistry of Fe1-xO, Fe3O4 and SrFeO3-δ : interplay between experiments and modelling Bedømmelseskomité: Professor Alexandra Navrotsky, Department of Chemical Engineering and Materials Science, University of California at Davis, USA Professor Stein Julsrud, Sjefsingeniør, Norsk Hydros Forskningssenter, Porsgrunn Professor Sigrid Furuseth, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Johansson, Jan Marcus (veiledere Omtvedt, Skaremark) Radiochemical Separation Systems adapted for Studying Transactinide Chemistry (with SISAK) Bedømmelseskomité: Professor Heinz Gäggeler, Universität Bern, Sveits Fil.dr. Per Olof Aronsson, Ringhals Kjernekraftverk AB, Sverige Professor Per Hoff, Universitetet i Oslo, Norge Kopperud, Hilde Beate (veileder Hansen) Solution and surface properties of hydrophobically modified polyacrylamide Bedømmelseskomité: Lektor, Dr. Søren Hvidt, Roskilde Universitetscenter, Danmark Førsteamanuensis, Dr. Scient. Anne Marit Blokhus, Kjemisk Institutt, Universitet i Bergen Forskningssjef, Dr. Ing. Geir Fonnum, Dynal Particles AS, Lillestrøm Røed, Line (veiledere Greibrokk, Lundanes) Nonaqueous electrochromatography Bedømmelseskomité: Professor Marja-Liisa Riekkola, Analytical Chemistry, University of Helsinki, Finland Dr. Melvin Euerby, Astra-Zeneca R&D Charnwood, Leicestershire, UK Professor Georg Becher, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Skofteland, Birte (veiledere Lillerud/Vinje) Zeolite Synthesis: The Influence of Potassium and Organo-Cations on Phase Stability and Si/A1 Ratio in the Crystal Framework Bedømmelseskomité: Dr. Roberto Millini, Enitecnologie S.p.A. - Phys. Chem. Dept., Milano, Italia Professor David Nicholson, NTNU, Trondheim Professor Sigrid Furuseth, Kjemisk Institutt, UiO Songe, Pål (veileder Kolsaker) Dimerization of Cyclopropanecarbonitrile Mediated by Grignard Reagents Bedømmelseskomité: Professor Leiv K. Sydnes, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen Førsteamanuensis John Sigurd Svendsen, Kjemisk institutt, Universitetet i Tromsø Professor Mats Tilset, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Stange, Marit Synnøve Sæverud (veiledere Fjellvåg, Stølen) Local and average structure in selected perovskite-like oxides Bedømmelseskomité: Professor Robert McGreevy, Studsvik Neutron Research Laboratory, Uppsala University Overingeniør dr. ing. Siv Aasland, Statoil Forskningssenter, Trondheim Professor Sigrid B. Furuseth, Kjemisk institutt, UiO

NORSK KJEMISK SELSKAP ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP NKS NORSK KJEMISK SELSKAP ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 2 INNHOLD side Årsberetningen :... 3 Regnskap:... 9 Budsjettforslag 2006 18 Rapporter fra internasjonal virksomhet:.. 19 Avdelingenes årsrapporter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITY OF OSLO PUBLIKASJONSLISTE 1988. Vitenskapelige og faglige arbeider fra Fysisk institutt

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITY OF OSLO PUBLIKASJONSLISTE 1988. Vitenskapelige og faglige arbeider fra Fysisk institutt A/O9,o6ooo6 UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITY OF OSLO PUBLIKASJONSLISTE 1988 Vitenskapelige og faglige arbeider fra Fysisk institutt Rapport 89-22 Mottatt: 30/10-1989 ISSN-0332-5571 FYSISK INSTITUTT DEPARTMENT

Detaljer

Forskningsrådets site visit /l CTCC

Forskningsrådets site visit /l CTCC Forskningsrådets site visit /l CTCC Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ins/tu8 for kjemi UiT Norges ark/ske universitet 23 mai 2014 Numeriske simuleringer: den tredje veien Teori, eksperiment og

Detaljer

HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014. Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013

HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014. Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013 HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Tittel: Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST, AFT for

Detaljer

BEMANNINGSPLAN H 2015

BEMANNINGSPLAN H 2015 BEMANNINGSPLAN H 2015 KJM1001 Innføring i kjemi 200 Ute Krengel Rolf Vogt Tore Benneche Helen Vikdal Thorbjørnsrud Rolf Vogt Tore Benneche Helen Vikdal Thorbjørnsrud 180 Patrick Riss 180 Jon Petter Omtvedt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 MARS 2003

ÅRSRAPPORT 2002 MARS 2003 UNIVERSITETET I OSLO INSTITUTT FOR INFORMATIKK ÅRSRAPPORT 2002 MARS 2003 Årsrapport 2002 1 INNLEDNING... 3 2 UNDERVISNING OG STUDENTER 2002... 5 2.1 LAVERE GRAD... 5 2.2 HØYERE GRAD... 7 2.3 ETTERUTDANNING

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN ÅRSMELDING 1976 FRA DET AKADEMISKE KOLLEGIUM UNIVERSITETSDIREKTØREN REDAKSJON AVDELING FOR OPPLYSNINGSVIRKSOMHET

UNIVERSITETET I BERGEN ÅRSMELDING 1976 FRA DET AKADEMISKE KOLLEGIUM UNIVERSITETSDIREKTØREN REDAKSJON AVDELING FOR OPPLYSNINGSVIRKSOMHET UNIVERSITETET I BERGEN ÅRSMELDING 1976 FRA DET AKADEMISKE KOLLEGIUM UTGITT AV UNIVERSITETSDIREKTØREN REDAKSJON AVDELING FOR OPPLYSNINGSVIRKSOMHET Qmslagsbilde: De prekliniske institutter, Arstadvollen.

Detaljer

Studiesaker. Personale KJEMINYTT. Nyansatte. Mastergrader ved Kjemisk institutt høst og vinter 2010 Guro Kristin Øvsthus SLUTTER

Studiesaker. Personale KJEMINYTT. Nyansatte. Mastergrader ved Kjemisk institutt høst og vinter 2010 Guro Kristin Øvsthus SLUTTER KJEMINYTT KJEMISK INSTITUTT Universitetet i Bergen Nr. 4 2010 Personale Nyansatte Ole-Johan Juvik er ansatt som PhD-stipendiat for 4 år i farmakognosi ved Senter for farmasi med arbeidsplass ved Kjemisk

Detaljer

Årsrapport 2013 Annual Report 2013

Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Innhold Content Forord Årsberetning 2013 Årsregnskap 2013 DART Anvendt forskning i IKT SAMBA Statistisk analyse, mønster gjenkjenning og bildeanalyse SAND Statistisk

Detaljer

Program for "Det 12. seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi", NGU 4.-5. februar 2003. Oppdragsgiver: NGU. Kartbilag: Prosjektnr.: 2718.

Program for Det 12. seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU 4.-5. februar 2003. Oppdragsgiver: NGU. Kartbilag: Prosjektnr.: 2718. 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.015 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Program for "Det 12. seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi", NGU 4.-5. februar

Detaljer

Vintermøtet på Beitostølen

Vintermøtet på Beitostølen Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology Member of EPHAR IUPHAR EUROTOX IUTOX www.nsft.net Vintermøtet på Beitostølen 2014 2 3 Norsk Selskap for Farmakologi

Detaljer

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning 2013 Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning Om Norsk senter for bioenergiforskning Norsk senter for bioenergiforskning er et forpliktende samarbeid mellom forskningsinstituttene

Detaljer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for 2006. Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert,

Detaljer

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud 1 FoU-katalog 2006 Publikasjoner og prosjekter 2 3 Innhold Innhold... 3 Forord... 4 Innledning... 5 Definisjoner... 5 Om FoU-katalogen 2006... 6 Krav til publikasjoner i katalogen... 6 Krav til prosjekter

Detaljer

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Vintermøtet på Beitostølen

Vintermøtet på Beitostølen Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikolog. Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology c/o Department of Biology, University of Oslo, P.O.Box 1066 Blindern, N-0316 Oslo, Norway Member of EPHAR IUPHAR

Detaljer

167768 FINANSMARK Finansmarkedsdata Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

167768 FINANSMARK Finansmarkedsdata Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Prosjektnumme Aktivitet/Progr Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler r am 169269 DIV-INT Reisetilskudd og workshop - Institutt for sosiologi og Arnfinn J. Andersen Nettverkskapende arbeid innenfor

Detaljer

THE NORSAR FOUNDATION

THE NORSAR FOUNDATION THE NORSAR FOUNDATION NORSAR is an independent foundation established with the following objectives: To conduct research and development in the areas of geophysics and geophysical software. To promote

Detaljer

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2010, 7. årgang

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2010, 7. årgang Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2010, 7. årgang Innholdsfortegnelse Organsisasjonen NSMS...2 Lederen har ordet...3 Massespektrometri er pensum i den videregående skole...3 Markørkomponenter fra

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Vedlag V Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2008. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2008

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Januar 2007. FØRSTE DOKTORGRAD I MATEMATIKKDIDAKTIKK VED HiA. Kjære leser!

Januar 2007. FØRSTE DOKTORGRAD I MATEMATIKKDIDAKTIKK VED HiA. Kjære leser! INFOMAT Januar 2007 Kjære leser! INFOMAT ønsker alle et godt nytt år. Det ble aldri noe desembernummer. Redaktørens harddisk hadde et fatalt sammenbrudd like før Jul og slike hendelser er altså nok til

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

Skorpeprosesser...24 Skred...25 Sokkelgeofysikk...25 Laboratorier...27 Medieoppslag (aviser, nettaviser, TV, radio)...

Skorpeprosesser...24 Skred...25 Sokkelgeofysikk...25 Laboratorier...27 Medieoppslag (aviser, nettaviser, TV, radio)... ÅRSMELDING 2007 KART OG PUBLIKASJONER UTGITT AV NGU...3 Kart...3 Berggrunnsgeologiske kart...3 Kvartærgeologisk kart...3 Geofysiske kart...3 Ressurskart sand, grus og pukk...3 Publikasjoner og bøker...4

Detaljer

INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI

INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI NTNU NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2011 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2 FORSKNING... 4 2.1

Detaljer

Kart og publikasjoner utgitt i 2002

Kart og publikasjoner utgitt i 2002 ÅRSMELDING 2002 KART... 2 Berggrunnsgeologiske kart... 2 Kvartærgeologiske kart... 2 Geofysiske kart... 3 PUBLIKASJONER OG BØKER... 4 NGU Bulletin 439... 4 NGU Bulletin 440... 4 BATLAS Mid Norway plate

Detaljer

33. årgang, nr. 4/2010 www.biokjemisk.com

33. årgang, nr. 4/2010 www.biokjemisk.com 33. årgang, nr. 4/2010 www.biokjemisk.com FEBS 2010, Gøteborg 26. juni 1. juli Sir Hans Krebs medalje til Harald Stenmark EACR konferanse i Oslo Mekanismer for reparasjon av alkyleringsskader av humane

Detaljer

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn

Detaljer

SIMULA Årsrapport 1 2014

SIMULA Årsrapport 1 2014 SIMULA Årsrapport 1 2 Ansvarlig redaktør: Professor Aslak Tveito, Managing Director Redaktør: Karoline F. Hagane ISBN: 82-92593-14-4 Foto/portretter: Bård Gudim Design og omslag: Tyde, Bendik Schøien Trykk:

Detaljer