II Oversikt over besatte stillinger ved Kjemisk institutt pr Stillingsoversikt 9 Personaloversikt 10. V Hovedoppgaver 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "II Oversikt over besatte stillinger ved Kjemisk institutt pr. 2001.10.01 9 Stillingsoversikt 9 Personaloversikt 10. V Hovedoppgaver 18"

Transkript

1 KJEMISK INSTITUTT NAVN OG TALL 2001

2 KJEMISK INSTITUTT - Navn og Tall 2001 I Oversikt over medlemmer av Kjemisk institutts organer II Oversikt over besatte stillinger ved Kjemisk institutt pr Stillingsoversikt 9 Personaloversikt 10 III Eksamensoversikt. Grunn- og videregående emner 16 IV Muntlig eksamen i avanserte emner 17 V Hovedoppgaver 18 VI Doktorgrader 21 VII Faglig artikkel, kapittel, leder, anmeldelse, kronikk 24 Artikkel i tidsskrift 24 Kapittel i selvstendig publikasjon utgitt på forlag 31 Kapittel i selvstendig publikasjon utgitt av institusjon, forening o.a 31 Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift 32 VIII Selvstendig faglig publikasjon utgitt på forlag 32 IX Selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon, forening o.a 32 X Konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning 34 Presentasjon ved internasjonal vitenskapelig konferanse 34 Presentasjon ved nasjonal vitenskapelig konferanse 41 Presentasjon ved fagmøte, fagmesse 42 Populærvitenskapelig foredrag, gjesteforelesning 42 Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning 43 XI Annet faglig resultat 43 XII Forskningsnettverk 43 XIII Instituttkollokvier ved Kjemisk institutt 44 XIV Gjesteforelesninger ved Kjemisk institutt 45 XV Gjesteforskere og-studenter ved Kjemisk institutt 47 XVI Tildelte priser 48 XVII Regnskap XVIII Oversikt over eksterne prosjekter 51 XIX Oversikt over vitenskapelig utstyr innkjøpt i 2001-Post 45 52

3 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 2 av 53 I Oversikt over medlemmer av Kjemisk institutts organer 2001 for valgperioden 1. januar desember Instituttbestyrer Walter Lund Visebestyrer Truls Grønneberg Kontorsjef Bjørn Erik Nilsen (vikar til ) Ingse Noremsaune (permisjon til ) INSTITUTTSTYRET Representanter for det fast vitenskapelige personalet Professor Fjellvåg, Helmer Førsteamanuensis Grønneberg, Truls Professor Hoff, Per Professor Lillerud, Karl Petter Professor Lund, Walter Professor Nielsen, Claus Professor Rise, Frode Professor Skramstad, Jan Professor Furuseth, Sigrid B. 1. vararepresentant Førsteamanuensis Lundanes, Elsa 2. vararepresentant Førsteamanuensis Walderhaug, Harald 3. vararepresentant Varaseksjonslederne er personlige vararepresentanter for seksjonslederne. Representanter for det åremålsansatt vitenskapelige personalet Stipendiat Gausemel, Håvar Stipendiat Bråthe, Anders vararepresentant Representanter for det teknisk/administrative personalet Overingeniør Dalbakk, Bjørn Led. forskningstekn. Lynne, Hege Led. forskningstekn. Dyrlie, Oddvar Avdelingsingeniør Overingeniør Bjørnestøl, Rune Skramstad, Anne-Marie 1. vararepresentant 2. vararepresentant Representanter for studentene Berg, Sindre Cools Nilsen, Mette Sørum, Aase Marit Hartviksen, Lars Male Gonnet, Guillermo Rinne, Sandra Vararepresentant Vararepresentant Vararepresentant Instituttbestyrer er styrets leder. Kontorsjefen er sekretær uten stemmerett.

4 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 3 av 53 INSTITUTTETS ARBEIDSUTVALG Representanter for det fast vitenskapelige personalet Professor Lund, Walter instituttbestyrer/leder Førsteamanuensis Grønneberg, Truls visebestyrer/økonomiansvarlig Professor Rise, Frode leder av S&U Professor Lillerud, Karl Petter 1. vararepresentant Professor Furuseth, Sigrid B. 2. vararepresentant Førsteamanuensis Lundanes, Elsa 3. vararepresentant Representanter for det åremålsansatt vitenskapelige personalet Stipendiat Gausemel, Håvar Stipendiat Bråthe, Anders vararepresentant Representanter for det teknisk/administrative personalet Led. forskningstekn. Lynne, Hege Led. forskningstekn. Dyrlie, Oddvar vararepresentant Representanter for studentene Berg, Sindre Cools Nilsen, Mette Sørum, Aase Marit 1. vararepresentant 2. vararepresentant Kontorsjefen er sekretær uten stemmerett.

5 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 4 av 53 STUDIE- OG UNDERVISNINGSUTVALGET (S&U) Representanter for det fast vitenskapelige personalet Professor Rise, Frode leder/undervisningsansvarlig Førsteamanuensis Lundanes, Elsa Professor Roots, Jaan Professor Norby, Truls 1. vararepresentant Professor Gørbitz, Carl Henrik 2. vararepresentant Representanter for det åremålsansatt vitenskapelige personalet Stipendiat Gadmar, Tone C. Fast Stipendiat Bache-Andreassen Lihn Vara, fast vår pga Gadmars fødselsperm Stipendiat Bakken, Vebjørn Vararepresentant Representanter for det teknisk/administrative personalet Lynne, Hege Dyrlie, Oddvar Observatør Observatør Representanter for studentene Nilsen, Mette Vår Adamsen, Tom Christian H. Vår Sørum, Aase Marit Høst Rinne, Sandra Høst Berg, Sindre Cools 1.vararepresentant Hartviksen, Lars Male 2. vararepresentant Studieadministrasjonen Studiekonsulent Jozwiak, Ramona sekretær uten stemmerett

6 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 5 av 53 SEKSJONSLEDERE Seksjon 1 (Seksjon for uorganisk kjemi, materialvitenskap og katalyse) Professor Fjellvåg, Helmer Professor Norby, Truls vara Seksjon 2 (Seksjon for organisk kjemi) Professor Skramstad, Jan Professor Benneche, Tore vara Seksjon 3 (Seksjon for fysikalsk kjemi) Professor Nielsen, Claus Professor Roots, Jaan vara Seksjon 4 (Seksjon for analytisk, kjerne- og miljøkjemi) Professor Hoff, Per Førsteamanuensis Vogt, Rolf vara Teknisk seksjon (Vedtatt opprettet fra , S 99 09) Overingeniør Dalbakk, Bjørn Overingeniør Tom Thorsen vara LEDERE FOR DE TEKNISKE / ADMINISTRATIVE ENHETER Administrativ avdeling kontorsjef Noremsaune, Ingse/Nilsen, Bjørn Erik Elektronikkverkstedet overingeniør Thorsen, Tom Glassblåserverkstedet avdelingsingeniør Palving, Thore Instrumentverkstedet overingeniør Dalbakk, Bjørn Sentrallageret overingeniør Klaastad, Unni INNSTILLINGSRÅDET (For tilsetting av teknisk/administrativt personale) For administrasjonen kontorsjef (leder) Noremsaune, Ingse/Bjørn Erik Nilsen instituttbestyrer Lund, Walter For tjenestemannsorganisasjonene fra organisasjonenes liste

7 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 6 av 53 IT-UTVALGET Professor Lillerud, Karl Petter repr. Seksjon 1, leder Professor Rise, Frode repr. Seksjon 2 Professor Nielsen, Claus J. repr. Seksjon 3 Førsteamunuensis Omtvedt, Jon Petter repr. Seksjon 4 Forskningstekniker Staveli, Runar repr. Teknisk seksjon Student Berg, Sindre Cools repr. Studentene IT-ansvarlig Øvregaard, Vidar sekretær uten stemmerett KONTROLLPERSONER Professor Hoff, Per bestrålinger Professor Skramstad, Jan data- og litteratursøk LAMU (DET LOKALE ARBEIDSMILJØUTVALGET) Arbeidsgiverrepresentanter Lund, Walter Noremsaune, Ingse Blekastad, Vidar instituttbestyrer kontorsjef vernesjef, sekretær Arbeidstakerrepresentanter Kvila, Hilda Isaksen, Gunnar Bjørnestøl, Rune ledende verneombud verneombud Verneombud Observatører Kausrud, Kyrre Rinne, Sandra studentene vararepresentant studentene ROMANSVARLIG (FRA , S 99 24) Kontorsjefen Ingse Noremsaune

8 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 7 av 53 ØKONOMIUTVALGET Førsteamanuensis Grønneberg, Truls økonomiansvarlig, leder Professor Tilset, Mats Overingeniør Dalbakk, Bjørn Overingeniør Klaastad, Unni sekretær Professor Samdal, Svein vararepresentant KONTAKTPERSONER FOR FORSKNINGSGRUPPENE 1. Uorganisk kjemi og materialvitenskap Professor Fjellvåg, Helmer 2. Katalyse og overflatekjemi Professor Lillerud, Karl Petter 3. Elektrokjemi og materialvitenskap Professor Norby, Truls 4. Organisk kjemi Professor Skramstad, Jan 5. Gassfase ionekjemi Professor Uggerud, Einar 6. Teoretisk kjemi Professor Fægri, Knut 7. Polymer-, kolloid- og overflatekjemi Professor Roots, Jaan 8. Elektrondiffraksjon Professor Samdal, Svein 9. Spektroskopi Professor Møllendal, Harald 10. Røntgendiffraksjon Professor Gørbitz, Carl Henrik 11. Miljøkjemi Førsteamanuensis Vogt, Rolf D. 12. Analytisk kjemi Professor Greibrokk, Tyge 13. Kjernekjemi Professor Hoff, Per 14. Skolerettet kjemi Førsteamanuensis Grønneberg, Truls

9 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 8 av 53 KJEMISK FAGUTVALG 2001 Leder Nestleder Sindre Cools Berg Mette Nilsen EKSTERNE VERV Instituttstyret Arbeidsutvalget Sindre Cools Berg Mette Nilsen Aase Marit Sørum Lars Male Hartviksen Guillermo Gonnet Sandra Rinne Sindre Cools Berg Mette Nilsen Aase Marit Sørum Vararepresentant Vararepresentant Vararepresentant 1. Vararepresentant 2. Vararepresentant Studie-og undervisningsutvalget Mette Nilsen Tom Chr. H.Adamsen Aase Marit Sørum Sandra Rinne Sindre Cools Berg Lars Male Hartviksen Vår Vår Høst Høst 1. vararepresentant 2. vararepresentant LAMU IT-utvalget Kyrre Kausrud Sandra Rinne Sindre Cools Berg Nils Petter Wien Vararepresentant Vararepresentant

10 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 9 av 53 II Oversikt over besatte stillinger ved Kjemisk institutt pr Stillingsoversikt Vitenskapelige stillinger: Administrative- og kontorstillinger: Tekniske stillinger: Eksternt finansiert personale: 33 professorer 1 professor II-stillinger 10 førsteamanuenser 1 universitetslektor 2 postdoktor-stipendiater 12 doktorgradsstipendiater 1 kontorsjef 1 rådgiver 2 førstekonsulenter 4 konsulenter 9 overingeniører 21 avdelingsingeniører 1 ingeniør 4 senior forskningsteknikere 4 ledende forskningsteknikere 5 forskningsteknikere 3 professor II-stillinger 2 førsteamanuensis delstillinger 6 + 5* postdoktor-stipendiater og forskere * doktorgradsstipendiater, hvorav 15 med et fjerde tilsettingsår finansiert av Kjemisk institutt mot 25 % pliktarbeid i hele tilsettingstiden 2 forskere 1* avdelingsingeniør 1 lærling ved Elektronikkverkstedet 1 lærlinger ved Instrumentverkstedet 2 lærlinger ved Seksjon for analytisk, kjerne- og miljøkjemi * Personalet (9 personer) tilsatt ved Senter for materialvitenskap med tilhørighet til Kjemisk institutt.

11 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 10 av 53 Personaloversikt Tilsatte og gjesteforskere/-studenter som oppholder seg ved instituttet (min. én måned) Administrasjon og sekretariat kontorsjef Bjørn Erik Nilsen vikar til 09/2001 Ingse Noremsaune perm. til 09/2001 rådgiver Eva Christoffersen fratrådte 02/2001 studiekonsulent (førstekonsulent) studiekonsulent (førstekonsulent) Lihn Bache-Andreassen vikar 20 % høst-2001 Ramona Jozwiak økonomikonsulent (førstekonsulent) Kjell Rune Sæle fra 02/2001 konsulent Raul Boris F.Briceno fra 06/2001 eksamenskonsulent regnskapskonsulent Lieu Thi Thuy Duong Brit Nergaard Hansen konsulent Jorun Holme vikar, Ekspedisjonen vår 100 % vikar, Ekspedisjonen høst 50 % vikar Sodemann høst 50 % konsulent Marianne Sodemann midl., perm. fra 06/2001 konsulent Sven Tierney vikar, Ekspedisjonen til 08/2001 forskningstekniker Ann Kristin Dyrstad perm. til 09/2002 Verne- og sikkerhetsarbeid vernesjef (rådgiver) Vidar Blekastad Skolelaboratoriet førsteamanuensis universitetslektor Truls Grønneberg Kirsten Fiskum Biblioteket universitetsbibliotekar avdelingsbibliotekar Tove Motzfeldt Marjaleena Lavik ettermiddagsvakter Hans-Christian Nenseth Vår Seema Singh Vår/Høst Anja Vatne Høst Sentrallageret overingeniør Unni Klaastad leder senior forskningstekniker ledende forskningstekniker Hilda Kvila Bente Hoff forskningsteknikere Ann Kristin Dyrstad perm., midl. overf. til Ekspedisjonen Pål Isaksen vikar til 07/2001 Niko Zelenika vikar fra 08/2001

12 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 11 av 53 VERKSTEDENE Elektronikkverkstedet overingeniører Tom Thorsen leder Mustafa Aran Ersin Terje Grønås avdelingsingeniører lærling Behzad Foroughinejad Terje Sørhaug Vidar Øvregaard Hallvard Welde IT/nettverk IT-ansvarlig Glassblåserverkstedet avdelingsingeniører Terje Hansen Thore Palving Instrumentverkstedet overingeniør Bjørn Dalbakk leder avdelingsingeniører Rune Bjørnestøl John Karl Larsen Manuel Neira Reynold Sterling Roald Østbu perm. ingeniør Yngve Kristiansen perm.; fratrådte 06/2001 ledende forskningstekniker forskningstekniker Runar Staveli Inge Mikalsen lærlinger Marius Agnalt til 08/2001 Fredrik B. Lorentzen

13 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 12 av 53 Seksjon 1 - Seksjon for uorganisk kjemi, materialvitenskap og katalyse Seksjonsleder: Helmer Fjellvåg varaleder: Truls Norby Professorer/Professor II Eksternt finansiert personale Helmer Fjellvåg Postdoktor-stipendiater og forskere Sigrid B. Furuseth Ingvil Gausemel NFR, 08-11/2001 / SMV Pavel Karen Reidar Haugsrud NFR / SMV Arne Kjekshus Michael Hänsel EU, fra 11/2001 / SMV Stein Kolboe til 01/2002 Yngve Larring NFR, til 10/2001 / SMV Karl-Petter Lillerud Nicolas Lecerf NFR, til 05/2001 / SMV Truls E. Norby Ragnvald H. Mathiesen NFR til 10/2001 / NTNU Svein Stølen Stefan Marion NFR / SMV Torstein Våland prof. II Poul Æ. Norby NFR Pooniah Ravindran NFR Fredrik Grønvold emeritus Marit S. S. Stange NFR, 09-12/2001 Ketil Videm emeritus Alexandra Neumann Torgersen NFR, til 04/2001 Førsteamanuenser Doktorgradsstipendiater Olsbye, Unni fra 07/2001 Bjørnar Arstad NFR/UiO Egil Bakken NFR/UiO Erling Røst emeritus Heidi Mollan Jensen Statoil, til 08/2001 Sven R. Svendsen emeritus Martin Lie NFR/UiO / SMV Chris Erik Mohn NFR/UiO, fra 09/2001 Renie K. Birkedal Nielsen NFR, fra 09/2001 Postdoktor-stipendiater Ola Nilsen NFR/UiO Kjell Ove Kongshaug omstill.midler Laila Offernes NFR/UiO Jens Bragdø Smith EU / SMV Marit S. S. Stange NFR, 08-09/2001 Stipendiater (UiO) Lenka Stepankova Hydro/UiO Stian Svelle Magnus H. Sørby NFR / IFE, Kjeller Frode Tyholdt NFR/UiO / SMV Ørnulv B. Vistad NFR/UiO, til 05/2001 Teknisk personale Forskere, forskningsassistenter, teknisk personale Kari Bjerkelund avdelingsingeniør Mohammed A. K. Ahmed avd.ing., NFR Oddvar Dyrlie sr. forskn.tekn. / SMV Asbjørn Dahl forsker, NFR Per Fostervoll avdelingsingeniør Ørnulv B. Vistad forsker, NFR fra 12/2001 Sissel Jørgensen overingeniør / SMV El Houssine Merrachi avdelingsingeniør Shao-wa Shui Vollund forskningstekniker Gjesteforskere/-studenter Paul Mitchell Forster Gjestestudent USA

14 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 13 av 53 Seksjon 2 - Seksjon for organisk kjemi Seksjonsleder: Jan Skramstad varaleder: Tore Benneche Professorer/Professor II Eksternt finansiert personale Tore Benneche Postdoktor-stipendiater og forskere Per Kolsaker til 10/2001 Jon Efskind NFR, 06-12/2001 Frode Rise Jon Kristen Lærdahl NFR, fra 08/2000 Jan Skramstad Knut Thorshaug NFR, fra 10/2001 Mats Tilset Einar Uggerud Kjell Undheim til 01/2002 Johannes Dale emeritus Doktorgradsstipendiater Else Kloster-Jensen emeritus Lihn Bache-Andreassen NFR/UiO, til 04/2001 Per Kolsaker emeritus fra 10/2001 Tom Christian S. Berg NFR, fra 03/2001 Lars Skattebøl emeritus Vidar Bjørnstad NFR/UiO Irene Fjeldahl NFR, fra 03/2001 Erik C. Fooladi NFR/UiO Morten Frøseth Borealis Førsteamanuenser Sølvi Gunnes Alpharma Lise-Lotte Gundersen Audun Heggelund Alpharma Rune Johannesen NFR Gerd Borgen emeritus Geir Langli Borealis Ove Kjølberg emeritus Martin Lersch NFR/UiO, fra 09/2001 Bror Johan Wik NFR/UiO Stipendiater (UiO) Geir Andresen Forskere og forskningsassistenter Anne Kristin Bakkestuen Jon Efskind NFR, 05/2001 Anders Bråthe Pål H. R. Songe 04/2001 Ole Benny Østby fra 10/2001 Anniken Thomsen Øverås Teknisk personale Gunnar Isaksen Dirk Petersen Hilde Røise Kjell Rønning Osamu Sekiguchi Steinar Sem John Vedde avdelingsingeniør overingeniør avdelingsingeniør fratrådte 10/2001 forskningstekniker avd.ingeniør, vikar (09/2001 led. forskningstekniker overingeniør Gjesteforskere/-studenter Zabiela Mindakgas Osamu Sekiguchi Nigist Asfaw Kvotestudent Litauen Gjesteforsker Japan Kvotestudent Etiopia

15 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 14 av 53 Seksjon 3 - Seksjon for fysikalsk kjemi Seksjonsleder: Claus Jørgen Nielsen varaleder: Jaan Roots Professorer/Professor II Eksternt finansiert personale Berit Fjærtoft Farmasøytisk inst. Postdoktor-stipendiater og forskere Knut Fægri Bjørn Dalhus NFR/UiO Grete Gundersen Pawel Salek EU, fra 07/2001 Carl Henrik Gørbitz Finn Knut Hansen Trygve U. Helgaker Doktorgradsstipendiater Arne Haaland Ingvil Gausemel NFR, til 06/2001 Harald Møllendal Alf Christian Hennum NFR/UiO Claus Jørgen Nielsen Hilde B. M. Kopperud NFR/UiO til 03/2001 Bo Nystrøm Rolf Andreas Lauten NFR/UiO Bjørn Pedersen Cathrine E. Lund Myhre NFR/UiO Jaan E. Roots Nathan Ogaro Kvoteprogrammet Svein Samdal Tor G. Strand Forskningsassistenter Øyvind Kjølseth Andresen EU, 05-06/2001 Kai Grjotheim emeritus Mark A. Watson EU, fra 08/2001 Peter Klæboe Arvid Mostad Christian Rømming emeritus emeritus emeritus Førsteamanuenser Hansen, Eddy Walther fra 08/2001 Bernt Klewe Karl-Magnus Marstokk Harald Walderhaug Just Grundnes Knut O. Strømme emeritus emeritus Postdoktor-stipendiater Solveig Karlsen Stipendiater (UiO) Gjesteforskere/-studenter Vebjørn Bakken Helena Larsen Gjestestudent Danmark Stig Rune Sellevåg Pascal Devolder Gjesteforsker Frankrike Hans-Petter Hersleth Karen Feilberg Gjestestudent Danmark Torgeir Andersen Ruden Christof Hättig Gjesteforsker Tyskland Kari-Anne Østby Vencislav Minkov Purvanov Gjesteforsker Bulgaria Claire Catherine Michele Samson Gjesteforsker Frankrike Andrey Vladimizovich Tutukin Kvotestudent Russland Teknisk personale Aleksa Waldemaras Gjesteforsker Litauen Snefrid Gundersen avdelingsingeniør Anne Horn avdelingsingeniør Per Olav Kvernberg avdelingsingeniør Hans Vidar Volden avdelingsingeniør Agnar Aasen forskningstekniker

16 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 15 av 53 Seksjon 4 - Seksjon for analytisk, kjerne- og miljøkjemi Seksjonsleder: Per Hoff varaleder: Rolf D. Vogt Professorer/Professor II Eksternt finansiert personale Tyge Greibrokk Professor II Einar Hagebø Georg Becher NIVA/Folkehelsa Per Hoff Tor Bjørnstad IFE/UiO Walter Lund Tore Sanner Radiumhospitalet Elsa Lundanes Hans Martin Seip Førsteamanuenser, delstill. Thorjørn Larssen NIVA Jorolf Alstad emeritus Pål Molander STAMI, fra 08/2001 Førsteamanuenser Doktorgradsstipendiater Truls Grønneberg Ellen Mengshoel Brevik NFR/UiO Jon Petter Omtvedt Inge A. Bruheim NFR, til 11/2001 Rolf D. Vogt Håvar Gausemel NFR/UiO Grethe Wibetoe Anders Holm NFR/UiO, fra 08/2001 J. Marcus Johansson NFR, til 02/2001 Liv Stavsetra NFR Universitetslektor Erik Årstad NFR/UiO Kirsten Fiskum Skolelab. Stipendiater (UiO) Tone Ch. Gadmar Line Røed Til 06/2001 Teknisk personale Lærlinger Unni Bingen sr. forskn.tekn., perm. Helle Olsen til 07/2001 Øystein Foss avdelingsingeniør Andreas Parslow Brian C. Histed avdelingsingeniør Hanne Røberg-Larsen fra 06/2001 Hege Lynne sr. forskningstekniker Arve M. Michelsen led. forskningstekniker Bjørg Osvik ingeniør, perm. Anne-Marie Wifladt overingeniør Gjesteforskere/-studenter Ruikai Xie Kvotestudent Kina

17 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 16 av 53 III Eksamensoversikt. Grunn- og videregående emner EKSAMENSOVERSIKT 2001 GRUNN-OG VIDEREGÅENDE EMNER Emne Vekttall V Sem. Møtt Bestått % Best. H Gj.snitt Møtt Bestått % Best. Gj.snitt KJ 050 Grunnkurs i kjemi 5 H ,6 KJ 100 Generell kjemi * 5 V/H , ,2 KJ 107 Kjemisk formasjonsteknologi ** 2 H KJ 110 Uorganisk kjemi 5 H , ,9 KJ 120 Organisk kjemi 5 V , ,6 KJ 133 Fysikalsk kjemi 5 V , ,9 KJ 202 Petrokjemi 3 V , KJ 203 Miljøkjemi 3 V , KJ 206 Kolloid-og overflatekjemi 3 H ,9 KJ 208 Arbeidsmiljøkjemi 3 H , ,4 KJ 220 Organisk spektroskopi 3 H ,5 KJ 222 Organisk kjemi II 3 H ,9 KJ 224 Generell polymerkjemi 3 V , KJ 230 Kjemisk kinetikk og dynamikk 3 H ,0 KJ 234 Strukturkjemi 3 H ,2 KJ 243 Analytisk kjemi-grunnkurs 4 V , ,8 KJ 245 Analytisk kjemi-grunnstoffbestemmelse I 3 H ,7 KJ 246 Analytisk kjemi-separasjonsmetoder I 3 H ,2 KJ 250 Radiokjemi 3 V KJ 252 Nukleære måleteknikker og instrumentering 3 H KJ 260 Kvantekjemi 3 V , KJ-MV 210 Uorganisk materialkjemi 3 H ,5 KJ-MV 212 Uorganisk materialsyntese 3 H ,5 KJ-MV 213 Analyse av faste stoffer 3 V , * Kurset gis bare til farmasistudenter om høsten ** Kurset har ikke eksamen. Studentene får kurset godkjent etter innlevering av fem obligatoriske øvelser. Antall møtt er gitt som antall studenter levert en eller flere obligatoriske øvelser.

18 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 17 av 53 IV Muntlig eksamen i avanserte emner Antall studenter KJ Miljøkjemi II 13 MN-KJ Arbeidsmiljøkjemi II 5 KJ-MV Materialegenskaper 12 KJ Organisk kjemi III 7 KJ Metallorganisk kjemi 4 KJ 333 Molekylspektroskopi 1 KJ-MV 332 Elektrokjemi og korrosjon 1 KJ Ekstraksjon og ionebytting 1 KJ Molekyl fysikk 4 KJ-FY Stråling, helse og miljø 5 KJ-MV 413 Uorganisk strukturkjemi 13 KJ-MV 414 Faststoff-metoder 5 KJ-MV Uorganisk faste stoffer: defektkjemi og reaksjoner 2 KJ-MV Termodynamikk 6 KJ Organometalliske reaksjoner i organisk syntese 1 KJ 423 Heterosyklisk kjemi 9 KJ Organisk massespektrometri 1 KJ Organisk NMR-spektroskopi 9 KJ Syntetisk organisk kjemi 8 KJ 430 Heterogen katalyse 6 KJ 433 Amfifile polymerer syntese og fysikalske egenskaper 2 KJ Biologiske makromolekylers struktur 8 KJ Kolloidale systemers statiske og dynamiske egenskaper 4 KJ Analytisk kjemi. Grunnstoff bestemmelse II 6 KJ Analytisk kjemi. Separasjonsmetoder II 17 KJ 465 Kvantekjemiske metoder 4 Oversikten gir antall studenter møtt til eksamen.

19 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 18 av 53 V Hovedoppgaver Andresen, Øyvind Kjølseth (veileder Nielsen) Tittel: Spektroskopiske og teoretiske studier av molekylære energiforhold, vekselvirkninger og radikalreaksjoner til alisykliske aldehyder. Balazs, Aniko (veiledere Hoff/ Brøgger) Tittel: Bestråling av benmarg med γ,α-partikler og β-partikler. En sammenlignende studie Bergli, Stein Ove (veiledere Egenberg/ Lundanes) Tittel: Karakterisering av naturlig organisk materiale (NOM) ved kapillær elektroforese Bjerke, Eivind (veileder Wibetoe) Tittel: Optimalisering av en metode for direkte bestemmelse av lantanoider og 99-technetium i sjøvann ved elektrotermisk fordampning induktivt koplet plasma massespektrometri Breivik, Hanne (veileder Omtvedt) Tittel: Utvikling av et selektivt kjemisk separasjonssystem for hassium i sentrifugesystemet SISAK Fjeldahl, Irene (veileder Tilset) Tittel: Studier av oksidasjonskjemien til noen Os- og Ir- komplekser Hervik, Andreas (veileder Fjellvåg) Tittel: Struktur og magnetiske egenskaper for LaAl 1-x Co x O 3, samt struktur og ikke-støkiometri for Sr 4 Fe 6-x Co x O 13-δ Holm, Anders (veiledere Greibrokk/ Lundanes/ Molander) Tittel: Sub-ambient temperature-assisted solute focusing of large sample volumes in packed capillary liquid chromatography Holstad, Espen (veiledere Skramstad) Tittel: Syntese av 2-(2-nitrovinyl)tiofener og substituerte tristienylmetaner Holtekjølen, Ann Katrin (veiledere Lundanes/ Egenberg) Tittel: Characterization of tar as a preservative by Gas Chromatography- Mass Spectrometry Jakobsen, Erik (veileder Gundersen, L.L) Tittel: Syntese av heterominer cytotoksiske puriniumsalter Jensen, Karl Andreas (veileder Lund, Water) Tittel: Bestemmelse av metaller i avgass fra forbrenningsovner med ICP-MS. Karlsen, Annette (veiledere Lundanes/ Greibrokk/Molander/Kristoffersen) Tittel: Large Volume Sample Enrichment Techniques Combined with Packed Capillary Liquid Chromatography and Temperature Programming Knudsen, Bård (veiledere Norby/ Haugsrud) Tittel: Høytemperaturoksidasjon av nikkelrike nikkel-kobberlegeringer Knutsen, Hege (veiledere Norby) Tittel: Hydrogendiffusjon i Ca-stabilisert ZrO2 Langødegård, Marit (veileder Wibetoe) Tittel: Metodeutvikling for bestemmelse av Ga i jord med suspensjon prøveinnføring i grafittovn atomabsorpsjonsspektrometri Leknes, Henriette (veiledere Becher/ Thomsen) Tittel: Determination of halogenated flame-retardants in human milk method development and application

20 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 19 av 53 Lersch, Martin (veileder Undheim) Tittel: Syntese av α funksjonaliserte spiraner ved lav-valent titaninduserte koblinger av dikarbonylforbindelser Livgard, Gerd Lillian (veileder Tilset) Tittel: Heterosykliske karben-derivater av CpW(CO) 3 H Lund, Ole Johannes (veiledere Vogt/ Larsen) Tittel: Jord- og jordvæske-kjemi i Tie Shan Ping-feltet, Chongqing, Kina. Klassifisering av jordtype, modellering av aluminium, interkalibrering Lund, Reidar (veileder Nystrøm) Tittel: Linear and Non-linear Viscoelasticity in Aqueous Mixtures of an Amphiphilic Polymer and Ionic Surfactants Lunder, Niclas (veiledere Dye/ Lundanes/ Larsen) Tittel: Evaluering av 2,4-dinitrofenylhydrazin som derivatiseringsreagens for umettede aldehyder Maurice, Jan Frode (veiledere Wibetoe/ Sjåstad) Tittel: Bestemmelse av thalium i hårsegmenter ved isotopfortynning elektrotermisk fordampning induktivt koplet plasma massespektrometri (ID-ETV-ICP-MS) Mohn, Chris Erik (veiledere Helgaker/ Ruud) Tittel: Beregninger av rotasjonelle g-tensorer til H 2 O, H 2 S, HOF og O 3 Olavesen, Lars (veileder Stølen) Tittel: Sulfidering av nikkel ved C. Orefellen, Hege (veileder Seip) Tittel: Jord-, jordvæske- og bekkevannskjemi i to sterkt svovelbelastede polske felter Osuman, Bashir A. (veiledere Undheim/ Falck Pedersen) Tittel: Brige Forming Reactions For Amino Acid Construction Between Shölkopf Substrates. Rofstad, Marianne (veiledere Lundanes/ Greibrokk/ Breivik) Tittel: Determination of degradation products of astaxanthin in fish feed by RP-HPLC Salberg, Gro (veileder Hoff) Tittel: Renfremstilling, karakterisering og biodistribusjon av radiomerket fenylalanin Sellevåg, Stig Rune (veiledere Nielsen/ Stordal) Tittel: Studier av atmosfærisk nedbrytning og bidrag til drivhuseffekt til 2-flour-etanol, 2,2-diflouretanol og 2,2,2- triflouretanol Sørbye, Edgar (veileder Tilset) Tittel: Undersøkelser av Pt- og Pd-komplekser med diiminligander Sørlie, Torunn Marie (veileder Wibetoe) Tittel: Bruk av fluoridmodifikatorer for bestemmelse av titan med suspensjon prøveinnføring i grafittovn atomabsorpsjonsspektrometri Tierney, Sven (veileder Roots) Tittel: Synthesis and Characterization of Homogeneous and Heterogeneous Hydrohgels based on N-isopropylacrylamide Tran, Johnny Van (veiledere Greibrokk/ Lundanes/ Molander) Tittel: Studies on temperature effects in reversed-phase capillary liquid chromatography using experimental design Ulvås, Bente (veiledere Furuseth/ Kjekshus) Tittel: Ternære skutteruditter Valdal, Anne-Kari (veiledere Wibetoe/ Berg, Torunn) Tittel: Development of a method for sampling and quantifying Gaseous Divalent Mercury (GDM)

21 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 20 av 53 Widerøe, Marius Hvistendal (veileder Norby) Tittel: Defektkjemi og transportsmekanismer for hydrogen i SrTi 1-x Al x O 3-X/2 Østby, Ole Benny (veiledere Gundersen, L. L./ Rise) Tittel: Syntese av 1-substituerte indolisiner som potensielle antioksidanter Østerhus, Bjørn (veiledere Vogt/ Seip/ Gadmar) Tittel: DOM fraksjonering og karakterisering

22 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 21 av 53 VI Doktorgrader Aburel, Pompiliu Sorin (veileder Undheim) Synthesis of Spirosystems by Rhodium(II)-Carbenoid C-H Insertion Reactions and Ruthenium(II) Ring-Closing Metathesis Bedømmelseskomité: Professor Karl Anker Jørgensen, Kemisk Institutt, Aarhus Universitet Professor Jan Bakke, Institutt for Organisk Kjemi, NTNU Professor Tore Benneche, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Andresen, Geir (veiledere Rise/Gundersen) Syntheses toward biologically active 2-oxopurine derivates Bedømmelseskomité: Professor Mikael Begtrup, Department of Medical Chemistry, Royal Danish School of Pharmacy, Denmark Førsteamanuensis Anne Fiksdahl, NTNU, Trondheim Professor Tore Benneche, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Breivik, Knut (veiledere Vogt, Seip, Pacyna) On the sources and fate of Hexachlorocyclohexanes (HCHs) and Polychlorinated Biphenyls (PCBs) at regional and global scale Bedømmelseskomité: Professor Dag Broman, ITM Stockholm University, Sweden Dr. Ruth Alcock, Department of Environmental Science, Lancaster University, UK Dr Thorjørn Larssen, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Bruheim, Inge Alexander (veiledere Greibrokk, Lundanes) Miniaturized chromatographic techniques for purity testing of polymerization catalysts and for characterizing polymers Bedømmelseskomité: Professor Karin Markides, Analytisk Kemi, Uppsala Universitet, Sverige Dr. scient. Richard Blom, SINTEF, Oslo Førsteamanuensis Grethe Wibetoe, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo D'Anna, Barbara (veiledere Nielsen/Stenstrøm) Laboratory studies of the oxidation mechanisms of aldehydes in the atmosphere Bedømmelseskomité: Professor Michael Pilling, School of Chemistry, University of Leeds, UK Dr. Matthew Johnsson, kemisk institut, Københavns Universitet, Danmark Dr. Ingse Noremsaune, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Efskind, Jon (veileder Undheim) Metal mediated bridge constructions in stereoselective synthesis of constrained bis(α-amino acids) Bedømmelseskomité: Professor Ronald Grigg, Department of Organic Chemistry, Leeds University, Leeds, England Professor Per Carlsen, Institutt for Organisk Kjemi, NTNU, Trondheim Førsteamanuensis Lise-Lotte Gundersen Gausemel, Ingvil (veileder Nielsen) Infrared study of CO and CO2 adsorption on copper-containing samples Bedømmelseskomité: Dr. Peter Hollins, Center for Surface Science and Catalysis, University of Reading Professor Jean-Claude Duchet, Laboratorie Catalyse et Spectrochimie, Université de Caen, ISMRA Professor Grete Gundersen, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

23 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 22 av 53 Neset, Siren Marcussen (veileder Undheim) Stereoselective synthesis of bridged α-amino acids Bedømmelseskomité: Førsteamanuensis John Sigurd Svendsen, Universitetet i Tromsø Førsteamanuensis Anne Fiksdahl, NTNU Professor Jan Skramstad, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Haavik, Camilla (veileder Stølen) " Thermochemistry of Fe1-xO, Fe3O4 and SrFeO3-δ : interplay between experiments and modelling Bedømmelseskomité: Professor Alexandra Navrotsky, Department of Chemical Engineering and Materials Science, University of California at Davis, USA Professor Stein Julsrud, Sjefsingeniør, Norsk Hydros Forskningssenter, Porsgrunn Professor Sigrid Furuseth, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Johansson, Jan Marcus (veiledere Omtvedt, Skaremark) Radiochemical Separation Systems adapted for Studying Transactinide Chemistry (with SISAK) Bedømmelseskomité: Professor Heinz Gäggeler, Universität Bern, Sveits Fil.dr. Per Olof Aronsson, Ringhals Kjernekraftverk AB, Sverige Professor Per Hoff, Universitetet i Oslo, Norge Kopperud, Hilde Beate (veileder Hansen) Solution and surface properties of hydrophobically modified polyacrylamide Bedømmelseskomité: Lektor, Dr. Søren Hvidt, Roskilde Universitetscenter, Danmark Førsteamanuensis, Dr. Scient. Anne Marit Blokhus, Kjemisk Institutt, Universitet i Bergen Forskningssjef, Dr. Ing. Geir Fonnum, Dynal Particles AS, Lillestrøm Røed, Line (veiledere Greibrokk, Lundanes) Nonaqueous electrochromatography Bedømmelseskomité: Professor Marja-Liisa Riekkola, Analytical Chemistry, University of Helsinki, Finland Dr. Melvin Euerby, Astra-Zeneca R&D Charnwood, Leicestershire, UK Professor Georg Becher, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Skofteland, Birte (veiledere Lillerud/Vinje) Zeolite Synthesis: The Influence of Potassium and Organo-Cations on Phase Stability and Si/A1 Ratio in the Crystal Framework Bedømmelseskomité: Dr. Roberto Millini, Enitecnologie S.p.A. - Phys. Chem. Dept., Milano, Italia Professor David Nicholson, NTNU, Trondheim Professor Sigrid Furuseth, Kjemisk Institutt, UiO Songe, Pål (veileder Kolsaker) Dimerization of Cyclopropanecarbonitrile Mediated by Grignard Reagents Bedømmelseskomité: Professor Leiv K. Sydnes, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen Førsteamanuensis John Sigurd Svendsen, Kjemisk institutt, Universitetet i Tromsø Professor Mats Tilset, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Stange, Marit Synnøve Sæverud (veiledere Fjellvåg, Stølen) Local and average structure in selected perovskite-like oxides Bedømmelseskomité: Professor Robert McGreevy, Studsvik Neutron Research Laboratory, Uppsala University Overingeniør dr. ing. Siv Aasland, Statoil Forskningssenter, Trondheim Professor Sigrid B. Furuseth, Kjemisk institutt, UiO

Mohamed 144 Amedjkouh 6x6x2x2 Labveileder 144 Tore Hansen 6x6x2x2 Labveileder 216 Jakob Wåhlander 6x6x2x3

Mohamed 144 Amedjkouh 6x6x2x2 Labveileder 144 Tore Hansen 6x6x2x2 Labveileder 216 Jakob Wåhlander 6x6x2x3 KJM1110 Organisk kjemi I 200 Mats Tilset 40x5 225 Mats Tilset ca. 240 studenter 40 Tore Hansen møter, lister, mail Mohamed 102 Amedjkouh 17x2x3 102 Tore Benneche 17x2x3 216 Brit Paulsen 6x6x2x3 216 Åsmund

Detaljer

BEMANNINGSPLAN H 2015

BEMANNINGSPLAN H 2015 BEMANNINGSPLAN H 2015 KJM1001 Innføring i kjemi 200 Ute Krengel Rolf Vogt Tore Benneche Helen Vikdal Thorbjørnsrud Rolf Vogt Tore Benneche Helen Vikdal Thorbjørnsrud 180 Patrick Riss 180 Jon Petter Omtvedt

Detaljer

BEMANNINGSPLAN VÅREN 2015

BEMANNINGSPLAN VÅREN 2015 BEMANNINGSPLAN VÅREN 2015 KJM1110 - Organisk kjemi I 200 Mats Tilset 40x5 225 Mats Tilset ca. 240 studenter 40 Tore Hansen møter, lister, mail x2 204 Mohamed Amedjkouh 17x2x3x2 102 Tore Benneche 17x2x3

Detaljer

BEMANNINGSPLAN H2016 (REVIDERT AUGUST)

BEMANNINGSPLAN H2016 (REVIDERT AUGUST) BEMANNINGSPLAN H2016 (REVIDERT AUGUST) uke 34-40 uke 34-38 SUM 200 KJM1001 Innføring i kjemi 200 Ute Krengel Rolf Vogt Tore Benneche Helen Vikdal Thorbjørnsrud Rolf Vogt Tore Benneche Helen Vikdal Thorbjørnsrud

Detaljer

KJM Innføring i kjemi. Helen Vikdal Thorbjørnsrud. Forelesningsassistanse SUM 225 Teknisk assistanse Eventuelt Julie Heggelund

KJM Innføring i kjemi. Helen Vikdal Thorbjørnsrud. Forelesningsassistanse SUM 225 Teknisk assistanse Eventuelt Julie Heggelund BEMANNINGSPLAN H2016 KJM1001 - Innføring i kjemi 200 Ute Krengel Rolf Vogt Tore Benneche Helen Vikdal Thorbjørnsrud Rolf Vogt Tore Benneche Helen Vikdal Thorbjørnsrud Jöel Hein Raphael Peltzer Forelesningsassistanse

Detaljer

Mohamed 102 Amedjkouh 17x2x3 Gruppelærer 102 Tore Benneche 17x2x3 Labveileder 216 Brit Paulsen 6x6x2x3 Labveileder 144 Frode Rise 6x6x2x1.

Mohamed 102 Amedjkouh 17x2x3 Gruppelærer 102 Tore Benneche 17x2x3 Labveileder 216 Brit Paulsen 6x6x2x3 Labveileder 144 Frode Rise 6x6x2x1. KJM1110 Organisk kjemi I 200 Mats Tilset 40x5 225 Mats Tilset ca. 240 studenter 40 Tore Hansen møter, lister, mail Mohamed 102 Amedjkouh 17x2x3 102 Tore Benneche 17x2x3 216 Brit Paulsen 6x6x2x3 144 Frode

Detaljer

100 Martin Hennum eller Kim A. Fredriksen SUM 986

100 Martin Hennum eller Kim A. Fredriksen SUM 986 KJM1001 Innføring i kjemi Ansvarshavende, forl. og koll.: 200 Henrik Sønsteby Forelesninger, 22 t: 110 Henrik sønsteby Forelesninger, 6 t: 40 Carl Henrik Gørbitz Forelesninger, 2 t: 10 Tom Kristensen (IMBV)

Detaljer

Teknisk assistanse. KJM2400 Funksjon Punkter Person Utregning Foreleser 140 Elsa Lundanes 30 x 5

Teknisk assistanse. KJM2400 Funksjon Punkter Person Utregning Foreleser 140 Elsa Lundanes 30 x 5 KJM1110 195 Mats Tilset 39x5 175 Mats Tilset ca. 240 studeter 40 Tore Hansen møter, lister, mail 102 Mohamed Amedjkouh 17x2x3 102 Tore Benneche 17x2x3 216 Vitthal 6x6x2x3 288 Kim 6x6x2x4 + retting 216

Detaljer

Bemanningsplan våren 2016

Bemanningsplan våren 2016 Bemanningsplan våren 2016 KJM1110 - Organisk kjemi I 200 Mats Tilset 40x5 225 Mats Tilset ca. 240 studenter Labansvar 40 Tore Hansen møter, lister, mail x2 Mohamed Amedjkouh Labveileder Jakob Diget 3 partier

Detaljer

Bemanningsplan våren 2017

Bemanningsplan våren 2017 Bemanningsplan våren 2017 KJM1110 - Organisk kjemi I 200 Mats Tilset 40x5 225 Mats Tilset ca. 240 studenter Labansvar 40 Tore Bonge-Hansen møter, lister, mail Mohamed Amedjkouh 2 grupper Knut Hylland 3

Detaljer

Labveileder 100 Mohamed Amedjkouh 6x6x2 + retting Labveileder 100 Matthew Read 6x6x2 + retting Labveileder 100 Eirin Langseth 6x6x2 + retting

Labveileder 100 Mohamed Amedjkouh 6x6x2 + retting Labveileder 100 Matthew Read 6x6x2 + retting Labveileder 100 Eirin Langseth 6x6x2 + retting KJM1110 195 Mats Tilset 39x5 100 Mats Tilset 40 Tore Hansen møter, lister, mail 102 Mohamed Amedjkouh 17x2x3 102 Tore Benneche 17x2x3 100 Vitthal Yadav 6x6x2 + retting 100 Vitthal Yadav 6x6x2 + retting

Detaljer

BEMANNINGSPLAN H 2014

BEMANNINGSPLAN H 2014 BEMANNINGSPLAN H 2014 KJM1001 Innføring i kjemi Carl Henrik Gørbitz 240 Henrik Sønsteby 90 Carl Henrik Gørbitz 90 Tore Benneche 180 Helen Vikdal Thorbjørnsrud 180 Rolf Vogt 180 Jon Petter Omtvedt *) Forelesningsassistanse

Detaljer

Undervisningsplan for Kjemisk institutt høsten 2010

Undervisningsplan for Kjemisk institutt høsten 2010 Undervisningsplan for Kjemisk institutt høsten 2010 Grunnemner (bachelor): MENA1000 - Materialer, energi og nanoteknologi Ansvarshavende/forelesninger: 276 Truls Norby Ansvarshavende lab. 46 (Harald Fjeld

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Undervisningsregnskap Kjemisk institutt. Allmøte

Undervisningsregnskap Kjemisk institutt. Allmøte Undervisningsregnskap Kjemisk institutt Allmøte 30.03.2009 Status Ferdig oversikt for vitenskapelig ansatte og stipendiater med undervisningsplikt for V08 og H08 Excel-regneark med innlagte undervisningsoppgaver

Detaljer

II Oversikt over besatte stillinger ved Kjemisk institutt pr Stillingsoversikt 7 Personaloversikt 8. V Hovedoppgaver 16

II Oversikt over besatte stillinger ved Kjemisk institutt pr Stillingsoversikt 7 Personaloversikt 8. V Hovedoppgaver 16 KJEMISK INSTITUTT NAVN OG TALL 2002 KJEMISK INSTITUTT - Navn og Tall 2002 I Oversikt over medlemmer av Kjemisk institutts organer 2002 2 II Oversikt over besatte stillinger ved Kjemisk institutt pr. 2002.10.01

Detaljer

Innspill fra forskningsgruppe Uorganisk nanokjemi og katalyse, Kjemisk Institutt, UiB

Innspill fra forskningsgruppe Uorganisk nanokjemi og katalyse, Kjemisk Institutt, UiB Innspill fra forskningsgruppe Uorganisk nanokjemi og katalyse, Kjemisk Institutt, UiB Tyngste miljø i eksperimentell nanokjemi ved UiB ( Professorer, Førsteamanuensis). ny fast vitenskapelig ansatt siden!

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

01 Forord Oversikt over medlemmer av Kjemisk institutts organer

01 Forord Oversikt over medlemmer av Kjemisk institutts organer KJEMISK INSTITUTT NAVN OG TALL 2003 KJEMISK INSTITUTT - Navn og Tall 2003 01 Forord... 2 02 Oversikt over medlemmer av Kjemisk institutts organer 2003... 3 03 Oversikt over besatte stillinger ved Kjemisk

Detaljer

SM Bane /300m Mesterskap Aftenposten. 200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl Nannestad Skytterlag. Leon - Resultatprogram

SM Bane /300m Mesterskap Aftenposten. 200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl Nannestad Skytterlag. Leon - Resultatprogram 200/300m Mesterskap Aftenposten Pl. Navn Skytterlag Kl. Ligg Stå Kne 15-sku 10-skudd 25-sku Omgang 35-skudd 1. Vegard Granlund Nannestad 5 * *99X 48 *X98X 47 X9X89 46 141 989XXXX9X9 94 235 9X*9X*XX9X 97

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle. Unni Olsbye

Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle. Unni Olsbye Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle Unni Olsbye SFI-forum, 20. september 2011 Rasjonell design GRATULERER! Respekt Industri Institutt - Universitet «70 % -målet» Hva er aller

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Bente Elin Lilleøkseth,,00,00, Jørn Arild Flatha, 0,00,00, John Magne Pedersen Tangen,,00

Detaljer

Årlig Nais skyting 2017

Årlig Nais skyting 2017 Årlig Nais skyting 2017 Ajour pr 10. oktober 2017 Våpen 5 7 Øystein Aasen Fin 273 5 7 Øystein Aasen Fin 258 28 6 Øystein Aasen Fin 250 24 3 Øystein Aasen Fin 249 3 3 Øystein Aasen Fin 244 28 6 Øystein

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi PROTOKOLL Møte i tilsettingsrådet 18.01.08 Møte 01/08 - Tilstede: Fakultetsdirektør Geir Walsø Tilsettingsrådets

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 25 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 35 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 HENRIK HALSVIK (1) 1030 Bane 1 HENRIK HALSVIK (1) VIDAR TØNNESSEN 0930 Bane 1 ODD LEIF NAUSTDAL ODD LEIF NAUSTDAL 1130 Bane 1 KENNETH BRÅTENG CHRISTIAN HANSTAD

Detaljer

Sone- 3. Sone- 5. Runde- 4. Runde- 5. Sone- 4

Sone- 3. Sone- 5. Runde- 4. Runde- 5. Sone- 4 Fin Plass Klubb NAVN Totalt Soner OSS Arild Waage 8 8 8 9 0 0 0 0 8 OSS Johan Nicholay Haarberg 0 0 9 8 OSS Eivind J Ulvin 0 0 0 0 0 0 0 OSS Robert Hervard 0 0 8 0 0 9 8 OSS John Sandvik 0 0 0 0 9 9 0

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015

TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015 TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015 Pl.tot Startnr. Navn Klasse Lag Tid på topp Mellomtid 1 32 Ludviksen, Thorbjørn Senior Bergen Løpeklubb 21.21 14.27 2 67 Søfteland, Andreas Senior

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 14.11.2007 Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0060/07 07/00659 SAKSPROTOKOLL: VALG AV DIVERSE UTVALG

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

LIK - Mila

LIK - Mila 4-nov tid 11-nov tid 18-nov tid 25-nov tid 2-des tid 9-des Odd Arild Ødegaard 10 000 21:30 10 000 20:59 10 000 21:37 10 000 21:28 10 000 21:21 10 000 Gunnar Liegaarden 10 000 19:48 10 000 19:05 10 000

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik Madsen 1949 Kirkeøy

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik NORSK KJEMISK SELSKAP Faggruppe for Katalyse Årsrapport 2007 Styrets sammensetning for 2007: Leder: Torbjørn Gjervan SINTEF-Trd Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro-Trd Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF-Oslo

Detaljer

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( )

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( ) Medlemmer i utvalg Kommunestyret ( 15.10.2015-15.10.2019 ) Nr Rolle Navn / Adresse Partitilhørighet Direkte tlf. Mobil E-post 1 Ordfører Hilde Nysten Thorkildsen Arbeiderpartiet 48992167 Hilde.Thorkildsen@nittedal.kommune.no

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer Herrer 1 Sitotaw Alemayehu 1962 Varegg 10:17 2 Gulbrandsen Robert 1970 Skodje 10:33 3 Hofman Roberto 1963 KLM RRC 11:05 4 Verchuren Erik 1962 KLM RRC 11:16 5 Varden Øystein 1966 Ankeret b.i.l. 11:43 6

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

Fangststatistikk, laks år 2006 for Enningdalselva på Berby

Fangststatistikk, laks år 2006 for Enningdalselva på Berby Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Engh, Kjell Roger 16.mai 20 Laks 6 1 940 9800 1 1 1 Mjørnaren, Birger

Detaljer

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I SPAREBANKEN ØST 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET 4. VALGKOMITE FOR INNSKYTERE 5. VALGKOMITE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn.

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn. Rekrutt Toyota Cup 2017 1 Ada Borgund 27 0 0 15 12 2 Jonas Espe 25 15 10 6 6 2 Marte Skeistrand 25 0 0 10 15 4 Sivert Vindfjell Frøholm Utvik og Innvik 24 12 12 12 10 5 Sondre Rotihaug Dalseth 16 0 0 8

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen Klubbmesterskapene: Klassisk arr.: Nes O-lag 12.juni D10-12 Gull Ragnhild Haga D15-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Liv Bakken Haga Bronse Hanne Sørensen D40

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( )

Medlemmer i utvalg. Kommunestyret ( ) Medlemmer i utvalg Kommunestyret (15.10.2015-15.10.2019 ) Nr Rolle Navn/Adresse Partitilhørighet Direkte tlf. Mobil E-post 1 Ordfører Hilde Nysten Thorkildsen Arbeiderpartiet Post: Ikke registrert - 48992167

Detaljer