II Oversikt over besatte stillinger ved Kjemisk institutt pr Stillingsoversikt 9 Personaloversikt 10. V Hovedoppgaver 18

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "II Oversikt over besatte stillinger ved Kjemisk institutt pr. 2001.10.01 9 Stillingsoversikt 9 Personaloversikt 10. V Hovedoppgaver 18"

Transkript

1 KJEMISK INSTITUTT NAVN OG TALL 2001

2 KJEMISK INSTITUTT - Navn og Tall 2001 I Oversikt over medlemmer av Kjemisk institutts organer II Oversikt over besatte stillinger ved Kjemisk institutt pr Stillingsoversikt 9 Personaloversikt 10 III Eksamensoversikt. Grunn- og videregående emner 16 IV Muntlig eksamen i avanserte emner 17 V Hovedoppgaver 18 VI Doktorgrader 21 VII Faglig artikkel, kapittel, leder, anmeldelse, kronikk 24 Artikkel i tidsskrift 24 Kapittel i selvstendig publikasjon utgitt på forlag 31 Kapittel i selvstendig publikasjon utgitt av institusjon, forening o.a 31 Leder, anmeldelse, kronikk i tidsskrift 32 VIII Selvstendig faglig publikasjon utgitt på forlag 32 IX Selvstendig faglig publikasjon utgitt av institusjon, forening o.a 32 X Konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning 34 Presentasjon ved internasjonal vitenskapelig konferanse 34 Presentasjon ved nasjonal vitenskapelig konferanse 41 Presentasjon ved fagmøte, fagmesse 42 Populærvitenskapelig foredrag, gjesteforelesning 42 Uspesifisert konferansebidrag, foredrag, gjesteforelesning 43 XI Annet faglig resultat 43 XII Forskningsnettverk 43 XIII Instituttkollokvier ved Kjemisk institutt 44 XIV Gjesteforelesninger ved Kjemisk institutt 45 XV Gjesteforskere og-studenter ved Kjemisk institutt 47 XVI Tildelte priser 48 XVII Regnskap XVIII Oversikt over eksterne prosjekter 51 XIX Oversikt over vitenskapelig utstyr innkjøpt i 2001-Post 45 52

3 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 2 av 53 I Oversikt over medlemmer av Kjemisk institutts organer 2001 for valgperioden 1. januar desember Instituttbestyrer Walter Lund Visebestyrer Truls Grønneberg Kontorsjef Bjørn Erik Nilsen (vikar til ) Ingse Noremsaune (permisjon til ) INSTITUTTSTYRET Representanter for det fast vitenskapelige personalet Professor Fjellvåg, Helmer Førsteamanuensis Grønneberg, Truls Professor Hoff, Per Professor Lillerud, Karl Petter Professor Lund, Walter Professor Nielsen, Claus Professor Rise, Frode Professor Skramstad, Jan Professor Furuseth, Sigrid B. 1. vararepresentant Førsteamanuensis Lundanes, Elsa 2. vararepresentant Førsteamanuensis Walderhaug, Harald 3. vararepresentant Varaseksjonslederne er personlige vararepresentanter for seksjonslederne. Representanter for det åremålsansatt vitenskapelige personalet Stipendiat Gausemel, Håvar Stipendiat Bråthe, Anders vararepresentant Representanter for det teknisk/administrative personalet Overingeniør Dalbakk, Bjørn Led. forskningstekn. Lynne, Hege Led. forskningstekn. Dyrlie, Oddvar Avdelingsingeniør Overingeniør Bjørnestøl, Rune Skramstad, Anne-Marie 1. vararepresentant 2. vararepresentant Representanter for studentene Berg, Sindre Cools Nilsen, Mette Sørum, Aase Marit Hartviksen, Lars Male Gonnet, Guillermo Rinne, Sandra Vararepresentant Vararepresentant Vararepresentant Instituttbestyrer er styrets leder. Kontorsjefen er sekretær uten stemmerett.

4 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 3 av 53 INSTITUTTETS ARBEIDSUTVALG Representanter for det fast vitenskapelige personalet Professor Lund, Walter instituttbestyrer/leder Førsteamanuensis Grønneberg, Truls visebestyrer/økonomiansvarlig Professor Rise, Frode leder av S&U Professor Lillerud, Karl Petter 1. vararepresentant Professor Furuseth, Sigrid B. 2. vararepresentant Førsteamanuensis Lundanes, Elsa 3. vararepresentant Representanter for det åremålsansatt vitenskapelige personalet Stipendiat Gausemel, Håvar Stipendiat Bråthe, Anders vararepresentant Representanter for det teknisk/administrative personalet Led. forskningstekn. Lynne, Hege Led. forskningstekn. Dyrlie, Oddvar vararepresentant Representanter for studentene Berg, Sindre Cools Nilsen, Mette Sørum, Aase Marit 1. vararepresentant 2. vararepresentant Kontorsjefen er sekretær uten stemmerett.

5 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 4 av 53 STUDIE- OG UNDERVISNINGSUTVALGET (S&U) Representanter for det fast vitenskapelige personalet Professor Rise, Frode leder/undervisningsansvarlig Førsteamanuensis Lundanes, Elsa Professor Roots, Jaan Professor Norby, Truls 1. vararepresentant Professor Gørbitz, Carl Henrik 2. vararepresentant Representanter for det åremålsansatt vitenskapelige personalet Stipendiat Gadmar, Tone C. Fast Stipendiat Bache-Andreassen Lihn Vara, fast vår pga Gadmars fødselsperm Stipendiat Bakken, Vebjørn Vararepresentant Representanter for det teknisk/administrative personalet Lynne, Hege Dyrlie, Oddvar Observatør Observatør Representanter for studentene Nilsen, Mette Vår Adamsen, Tom Christian H. Vår Sørum, Aase Marit Høst Rinne, Sandra Høst Berg, Sindre Cools 1.vararepresentant Hartviksen, Lars Male 2. vararepresentant Studieadministrasjonen Studiekonsulent Jozwiak, Ramona sekretær uten stemmerett

6 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 5 av 53 SEKSJONSLEDERE Seksjon 1 (Seksjon for uorganisk kjemi, materialvitenskap og katalyse) Professor Fjellvåg, Helmer Professor Norby, Truls vara Seksjon 2 (Seksjon for organisk kjemi) Professor Skramstad, Jan Professor Benneche, Tore vara Seksjon 3 (Seksjon for fysikalsk kjemi) Professor Nielsen, Claus Professor Roots, Jaan vara Seksjon 4 (Seksjon for analytisk, kjerne- og miljøkjemi) Professor Hoff, Per Førsteamanuensis Vogt, Rolf vara Teknisk seksjon (Vedtatt opprettet fra , S 99 09) Overingeniør Dalbakk, Bjørn Overingeniør Tom Thorsen vara LEDERE FOR DE TEKNISKE / ADMINISTRATIVE ENHETER Administrativ avdeling kontorsjef Noremsaune, Ingse/Nilsen, Bjørn Erik Elektronikkverkstedet overingeniør Thorsen, Tom Glassblåserverkstedet avdelingsingeniør Palving, Thore Instrumentverkstedet overingeniør Dalbakk, Bjørn Sentrallageret overingeniør Klaastad, Unni INNSTILLINGSRÅDET (For tilsetting av teknisk/administrativt personale) For administrasjonen kontorsjef (leder) Noremsaune, Ingse/Bjørn Erik Nilsen instituttbestyrer Lund, Walter For tjenestemannsorganisasjonene fra organisasjonenes liste

7 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 6 av 53 IT-UTVALGET Professor Lillerud, Karl Petter repr. Seksjon 1, leder Professor Rise, Frode repr. Seksjon 2 Professor Nielsen, Claus J. repr. Seksjon 3 Førsteamunuensis Omtvedt, Jon Petter repr. Seksjon 4 Forskningstekniker Staveli, Runar repr. Teknisk seksjon Student Berg, Sindre Cools repr. Studentene IT-ansvarlig Øvregaard, Vidar sekretær uten stemmerett KONTROLLPERSONER Professor Hoff, Per bestrålinger Professor Skramstad, Jan data- og litteratursøk LAMU (DET LOKALE ARBEIDSMILJØUTVALGET) Arbeidsgiverrepresentanter Lund, Walter Noremsaune, Ingse Blekastad, Vidar instituttbestyrer kontorsjef vernesjef, sekretær Arbeidstakerrepresentanter Kvila, Hilda Isaksen, Gunnar Bjørnestøl, Rune ledende verneombud verneombud Verneombud Observatører Kausrud, Kyrre Rinne, Sandra studentene vararepresentant studentene ROMANSVARLIG (FRA , S 99 24) Kontorsjefen Ingse Noremsaune

8 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 7 av 53 ØKONOMIUTVALGET Førsteamanuensis Grønneberg, Truls økonomiansvarlig, leder Professor Tilset, Mats Overingeniør Dalbakk, Bjørn Overingeniør Klaastad, Unni sekretær Professor Samdal, Svein vararepresentant KONTAKTPERSONER FOR FORSKNINGSGRUPPENE 1. Uorganisk kjemi og materialvitenskap Professor Fjellvåg, Helmer 2. Katalyse og overflatekjemi Professor Lillerud, Karl Petter 3. Elektrokjemi og materialvitenskap Professor Norby, Truls 4. Organisk kjemi Professor Skramstad, Jan 5. Gassfase ionekjemi Professor Uggerud, Einar 6. Teoretisk kjemi Professor Fægri, Knut 7. Polymer-, kolloid- og overflatekjemi Professor Roots, Jaan 8. Elektrondiffraksjon Professor Samdal, Svein 9. Spektroskopi Professor Møllendal, Harald 10. Røntgendiffraksjon Professor Gørbitz, Carl Henrik 11. Miljøkjemi Førsteamanuensis Vogt, Rolf D. 12. Analytisk kjemi Professor Greibrokk, Tyge 13. Kjernekjemi Professor Hoff, Per 14. Skolerettet kjemi Førsteamanuensis Grønneberg, Truls

9 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 8 av 53 KJEMISK FAGUTVALG 2001 Leder Nestleder Sindre Cools Berg Mette Nilsen EKSTERNE VERV Instituttstyret Arbeidsutvalget Sindre Cools Berg Mette Nilsen Aase Marit Sørum Lars Male Hartviksen Guillermo Gonnet Sandra Rinne Sindre Cools Berg Mette Nilsen Aase Marit Sørum Vararepresentant Vararepresentant Vararepresentant 1. Vararepresentant 2. Vararepresentant Studie-og undervisningsutvalget Mette Nilsen Tom Chr. H.Adamsen Aase Marit Sørum Sandra Rinne Sindre Cools Berg Lars Male Hartviksen Vår Vår Høst Høst 1. vararepresentant 2. vararepresentant LAMU IT-utvalget Kyrre Kausrud Sandra Rinne Sindre Cools Berg Nils Petter Wien Vararepresentant Vararepresentant

10 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 9 av 53 II Oversikt over besatte stillinger ved Kjemisk institutt pr Stillingsoversikt Vitenskapelige stillinger: Administrative- og kontorstillinger: Tekniske stillinger: Eksternt finansiert personale: 33 professorer 1 professor II-stillinger 10 førsteamanuenser 1 universitetslektor 2 postdoktor-stipendiater 12 doktorgradsstipendiater 1 kontorsjef 1 rådgiver 2 førstekonsulenter 4 konsulenter 9 overingeniører 21 avdelingsingeniører 1 ingeniør 4 senior forskningsteknikere 4 ledende forskningsteknikere 5 forskningsteknikere 3 professor II-stillinger 2 førsteamanuensis delstillinger 6 + 5* postdoktor-stipendiater og forskere * doktorgradsstipendiater, hvorav 15 med et fjerde tilsettingsår finansiert av Kjemisk institutt mot 25 % pliktarbeid i hele tilsettingstiden 2 forskere 1* avdelingsingeniør 1 lærling ved Elektronikkverkstedet 1 lærlinger ved Instrumentverkstedet 2 lærlinger ved Seksjon for analytisk, kjerne- og miljøkjemi * Personalet (9 personer) tilsatt ved Senter for materialvitenskap med tilhørighet til Kjemisk institutt.

11 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 10 av 53 Personaloversikt Tilsatte og gjesteforskere/-studenter som oppholder seg ved instituttet (min. én måned) Administrasjon og sekretariat kontorsjef Bjørn Erik Nilsen vikar til 09/2001 Ingse Noremsaune perm. til 09/2001 rådgiver Eva Christoffersen fratrådte 02/2001 studiekonsulent (førstekonsulent) studiekonsulent (førstekonsulent) Lihn Bache-Andreassen vikar 20 % høst-2001 Ramona Jozwiak økonomikonsulent (førstekonsulent) Kjell Rune Sæle fra 02/2001 konsulent Raul Boris F.Briceno fra 06/2001 eksamenskonsulent regnskapskonsulent Lieu Thi Thuy Duong Brit Nergaard Hansen konsulent Jorun Holme vikar, Ekspedisjonen vår 100 % vikar, Ekspedisjonen høst 50 % vikar Sodemann høst 50 % konsulent Marianne Sodemann midl., perm. fra 06/2001 konsulent Sven Tierney vikar, Ekspedisjonen til 08/2001 forskningstekniker Ann Kristin Dyrstad perm. til 09/2002 Verne- og sikkerhetsarbeid vernesjef (rådgiver) Vidar Blekastad Skolelaboratoriet førsteamanuensis universitetslektor Truls Grønneberg Kirsten Fiskum Biblioteket universitetsbibliotekar avdelingsbibliotekar Tove Motzfeldt Marjaleena Lavik ettermiddagsvakter Hans-Christian Nenseth Vår Seema Singh Vår/Høst Anja Vatne Høst Sentrallageret overingeniør Unni Klaastad leder senior forskningstekniker ledende forskningstekniker Hilda Kvila Bente Hoff forskningsteknikere Ann Kristin Dyrstad perm., midl. overf. til Ekspedisjonen Pål Isaksen vikar til 07/2001 Niko Zelenika vikar fra 08/2001

12 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 11 av 53 VERKSTEDENE Elektronikkverkstedet overingeniører Tom Thorsen leder Mustafa Aran Ersin Terje Grønås avdelingsingeniører lærling Behzad Foroughinejad Terje Sørhaug Vidar Øvregaard Hallvard Welde IT/nettverk IT-ansvarlig Glassblåserverkstedet avdelingsingeniører Terje Hansen Thore Palving Instrumentverkstedet overingeniør Bjørn Dalbakk leder avdelingsingeniører Rune Bjørnestøl John Karl Larsen Manuel Neira Reynold Sterling Roald Østbu perm. ingeniør Yngve Kristiansen perm.; fratrådte 06/2001 ledende forskningstekniker forskningstekniker Runar Staveli Inge Mikalsen lærlinger Marius Agnalt til 08/2001 Fredrik B. Lorentzen

13 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 12 av 53 Seksjon 1 - Seksjon for uorganisk kjemi, materialvitenskap og katalyse Seksjonsleder: Helmer Fjellvåg varaleder: Truls Norby Professorer/Professor II Eksternt finansiert personale Helmer Fjellvåg Postdoktor-stipendiater og forskere Sigrid B. Furuseth Ingvil Gausemel NFR, 08-11/2001 / SMV Pavel Karen Reidar Haugsrud NFR / SMV Arne Kjekshus Michael Hänsel EU, fra 11/2001 / SMV Stein Kolboe til 01/2002 Yngve Larring NFR, til 10/2001 / SMV Karl-Petter Lillerud Nicolas Lecerf NFR, til 05/2001 / SMV Truls E. Norby Ragnvald H. Mathiesen NFR til 10/2001 / NTNU Svein Stølen Stefan Marion NFR / SMV Torstein Våland prof. II Poul Æ. Norby NFR Pooniah Ravindran NFR Fredrik Grønvold emeritus Marit S. S. Stange NFR, 09-12/2001 Ketil Videm emeritus Alexandra Neumann Torgersen NFR, til 04/2001 Førsteamanuenser Doktorgradsstipendiater Olsbye, Unni fra 07/2001 Bjørnar Arstad NFR/UiO Egil Bakken NFR/UiO Erling Røst emeritus Heidi Mollan Jensen Statoil, til 08/2001 Sven R. Svendsen emeritus Martin Lie NFR/UiO / SMV Chris Erik Mohn NFR/UiO, fra 09/2001 Renie K. Birkedal Nielsen NFR, fra 09/2001 Postdoktor-stipendiater Ola Nilsen NFR/UiO Kjell Ove Kongshaug omstill.midler Laila Offernes NFR/UiO Jens Bragdø Smith EU / SMV Marit S. S. Stange NFR, 08-09/2001 Stipendiater (UiO) Lenka Stepankova Hydro/UiO Stian Svelle Magnus H. Sørby NFR / IFE, Kjeller Frode Tyholdt NFR/UiO / SMV Ørnulv B. Vistad NFR/UiO, til 05/2001 Teknisk personale Forskere, forskningsassistenter, teknisk personale Kari Bjerkelund avdelingsingeniør Mohammed A. K. Ahmed avd.ing., NFR Oddvar Dyrlie sr. forskn.tekn. / SMV Asbjørn Dahl forsker, NFR Per Fostervoll avdelingsingeniør Ørnulv B. Vistad forsker, NFR fra 12/2001 Sissel Jørgensen overingeniør / SMV El Houssine Merrachi avdelingsingeniør Shao-wa Shui Vollund forskningstekniker Gjesteforskere/-studenter Paul Mitchell Forster Gjestestudent USA

14 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 13 av 53 Seksjon 2 - Seksjon for organisk kjemi Seksjonsleder: Jan Skramstad varaleder: Tore Benneche Professorer/Professor II Eksternt finansiert personale Tore Benneche Postdoktor-stipendiater og forskere Per Kolsaker til 10/2001 Jon Efskind NFR, 06-12/2001 Frode Rise Jon Kristen Lærdahl NFR, fra 08/2000 Jan Skramstad Knut Thorshaug NFR, fra 10/2001 Mats Tilset Einar Uggerud Kjell Undheim til 01/2002 Johannes Dale emeritus Doktorgradsstipendiater Else Kloster-Jensen emeritus Lihn Bache-Andreassen NFR/UiO, til 04/2001 Per Kolsaker emeritus fra 10/2001 Tom Christian S. Berg NFR, fra 03/2001 Lars Skattebøl emeritus Vidar Bjørnstad NFR/UiO Irene Fjeldahl NFR, fra 03/2001 Erik C. Fooladi NFR/UiO Morten Frøseth Borealis Førsteamanuenser Sølvi Gunnes Alpharma Lise-Lotte Gundersen Audun Heggelund Alpharma Rune Johannesen NFR Gerd Borgen emeritus Geir Langli Borealis Ove Kjølberg emeritus Martin Lersch NFR/UiO, fra 09/2001 Bror Johan Wik NFR/UiO Stipendiater (UiO) Geir Andresen Forskere og forskningsassistenter Anne Kristin Bakkestuen Jon Efskind NFR, 05/2001 Anders Bråthe Pål H. R. Songe 04/2001 Ole Benny Østby fra 10/2001 Anniken Thomsen Øverås Teknisk personale Gunnar Isaksen Dirk Petersen Hilde Røise Kjell Rønning Osamu Sekiguchi Steinar Sem John Vedde avdelingsingeniør overingeniør avdelingsingeniør fratrådte 10/2001 forskningstekniker avd.ingeniør, vikar (09/2001 led. forskningstekniker overingeniør Gjesteforskere/-studenter Zabiela Mindakgas Osamu Sekiguchi Nigist Asfaw Kvotestudent Litauen Gjesteforsker Japan Kvotestudent Etiopia

15 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 14 av 53 Seksjon 3 - Seksjon for fysikalsk kjemi Seksjonsleder: Claus Jørgen Nielsen varaleder: Jaan Roots Professorer/Professor II Eksternt finansiert personale Berit Fjærtoft Farmasøytisk inst. Postdoktor-stipendiater og forskere Knut Fægri Bjørn Dalhus NFR/UiO Grete Gundersen Pawel Salek EU, fra 07/2001 Carl Henrik Gørbitz Finn Knut Hansen Trygve U. Helgaker Doktorgradsstipendiater Arne Haaland Ingvil Gausemel NFR, til 06/2001 Harald Møllendal Alf Christian Hennum NFR/UiO Claus Jørgen Nielsen Hilde B. M. Kopperud NFR/UiO til 03/2001 Bo Nystrøm Rolf Andreas Lauten NFR/UiO Bjørn Pedersen Cathrine E. Lund Myhre NFR/UiO Jaan E. Roots Nathan Ogaro Kvoteprogrammet Svein Samdal Tor G. Strand Forskningsassistenter Øyvind Kjølseth Andresen EU, 05-06/2001 Kai Grjotheim emeritus Mark A. Watson EU, fra 08/2001 Peter Klæboe Arvid Mostad Christian Rømming emeritus emeritus emeritus Førsteamanuenser Hansen, Eddy Walther fra 08/2001 Bernt Klewe Karl-Magnus Marstokk Harald Walderhaug Just Grundnes Knut O. Strømme emeritus emeritus Postdoktor-stipendiater Solveig Karlsen Stipendiater (UiO) Gjesteforskere/-studenter Vebjørn Bakken Helena Larsen Gjestestudent Danmark Stig Rune Sellevåg Pascal Devolder Gjesteforsker Frankrike Hans-Petter Hersleth Karen Feilberg Gjestestudent Danmark Torgeir Andersen Ruden Christof Hättig Gjesteforsker Tyskland Kari-Anne Østby Vencislav Minkov Purvanov Gjesteforsker Bulgaria Claire Catherine Michele Samson Gjesteforsker Frankrike Andrey Vladimizovich Tutukin Kvotestudent Russland Teknisk personale Aleksa Waldemaras Gjesteforsker Litauen Snefrid Gundersen avdelingsingeniør Anne Horn avdelingsingeniør Per Olav Kvernberg avdelingsingeniør Hans Vidar Volden avdelingsingeniør Agnar Aasen forskningstekniker

16 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 15 av 53 Seksjon 4 - Seksjon for analytisk, kjerne- og miljøkjemi Seksjonsleder: Per Hoff varaleder: Rolf D. Vogt Professorer/Professor II Eksternt finansiert personale Tyge Greibrokk Professor II Einar Hagebø Georg Becher NIVA/Folkehelsa Per Hoff Tor Bjørnstad IFE/UiO Walter Lund Tore Sanner Radiumhospitalet Elsa Lundanes Hans Martin Seip Førsteamanuenser, delstill. Thorjørn Larssen NIVA Jorolf Alstad emeritus Pål Molander STAMI, fra 08/2001 Førsteamanuenser Doktorgradsstipendiater Truls Grønneberg Ellen Mengshoel Brevik NFR/UiO Jon Petter Omtvedt Inge A. Bruheim NFR, til 11/2001 Rolf D. Vogt Håvar Gausemel NFR/UiO Grethe Wibetoe Anders Holm NFR/UiO, fra 08/2001 J. Marcus Johansson NFR, til 02/2001 Liv Stavsetra NFR Universitetslektor Erik Årstad NFR/UiO Kirsten Fiskum Skolelab. Stipendiater (UiO) Tone Ch. Gadmar Line Røed Til 06/2001 Teknisk personale Lærlinger Unni Bingen sr. forskn.tekn., perm. Helle Olsen til 07/2001 Øystein Foss avdelingsingeniør Andreas Parslow Brian C. Histed avdelingsingeniør Hanne Røberg-Larsen fra 06/2001 Hege Lynne sr. forskningstekniker Arve M. Michelsen led. forskningstekniker Bjørg Osvik ingeniør, perm. Anne-Marie Wifladt overingeniør Gjesteforskere/-studenter Ruikai Xie Kvotestudent Kina

17 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 16 av 53 III Eksamensoversikt. Grunn- og videregående emner EKSAMENSOVERSIKT 2001 GRUNN-OG VIDEREGÅENDE EMNER Emne Vekttall V Sem. Møtt Bestått % Best. H Gj.snitt Møtt Bestått % Best. Gj.snitt KJ 050 Grunnkurs i kjemi 5 H ,6 KJ 100 Generell kjemi * 5 V/H , ,2 KJ 107 Kjemisk formasjonsteknologi ** 2 H KJ 110 Uorganisk kjemi 5 H , ,9 KJ 120 Organisk kjemi 5 V , ,6 KJ 133 Fysikalsk kjemi 5 V , ,9 KJ 202 Petrokjemi 3 V , KJ 203 Miljøkjemi 3 V , KJ 206 Kolloid-og overflatekjemi 3 H ,9 KJ 208 Arbeidsmiljøkjemi 3 H , ,4 KJ 220 Organisk spektroskopi 3 H ,5 KJ 222 Organisk kjemi II 3 H ,9 KJ 224 Generell polymerkjemi 3 V , KJ 230 Kjemisk kinetikk og dynamikk 3 H ,0 KJ 234 Strukturkjemi 3 H ,2 KJ 243 Analytisk kjemi-grunnkurs 4 V , ,8 KJ 245 Analytisk kjemi-grunnstoffbestemmelse I 3 H ,7 KJ 246 Analytisk kjemi-separasjonsmetoder I 3 H ,2 KJ 250 Radiokjemi 3 V KJ 252 Nukleære måleteknikker og instrumentering 3 H KJ 260 Kvantekjemi 3 V , KJ-MV 210 Uorganisk materialkjemi 3 H ,5 KJ-MV 212 Uorganisk materialsyntese 3 H ,5 KJ-MV 213 Analyse av faste stoffer 3 V , * Kurset gis bare til farmasistudenter om høsten ** Kurset har ikke eksamen. Studentene får kurset godkjent etter innlevering av fem obligatoriske øvelser. Antall møtt er gitt som antall studenter levert en eller flere obligatoriske øvelser.

18 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 17 av 53 IV Muntlig eksamen i avanserte emner Antall studenter KJ Miljøkjemi II 13 MN-KJ Arbeidsmiljøkjemi II 5 KJ-MV Materialegenskaper 12 KJ Organisk kjemi III 7 KJ Metallorganisk kjemi 4 KJ 333 Molekylspektroskopi 1 KJ-MV 332 Elektrokjemi og korrosjon 1 KJ Ekstraksjon og ionebytting 1 KJ Molekyl fysikk 4 KJ-FY Stråling, helse og miljø 5 KJ-MV 413 Uorganisk strukturkjemi 13 KJ-MV 414 Faststoff-metoder 5 KJ-MV Uorganisk faste stoffer: defektkjemi og reaksjoner 2 KJ-MV Termodynamikk 6 KJ Organometalliske reaksjoner i organisk syntese 1 KJ 423 Heterosyklisk kjemi 9 KJ Organisk massespektrometri 1 KJ Organisk NMR-spektroskopi 9 KJ Syntetisk organisk kjemi 8 KJ 430 Heterogen katalyse 6 KJ 433 Amfifile polymerer syntese og fysikalske egenskaper 2 KJ Biologiske makromolekylers struktur 8 KJ Kolloidale systemers statiske og dynamiske egenskaper 4 KJ Analytisk kjemi. Grunnstoff bestemmelse II 6 KJ Analytisk kjemi. Separasjonsmetoder II 17 KJ 465 Kvantekjemiske metoder 4 Oversikten gir antall studenter møtt til eksamen.

19 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 18 av 53 V Hovedoppgaver Andresen, Øyvind Kjølseth (veileder Nielsen) Tittel: Spektroskopiske og teoretiske studier av molekylære energiforhold, vekselvirkninger og radikalreaksjoner til alisykliske aldehyder. Balazs, Aniko (veiledere Hoff/ Brøgger) Tittel: Bestråling av benmarg med γ,α-partikler og β-partikler. En sammenlignende studie Bergli, Stein Ove (veiledere Egenberg/ Lundanes) Tittel: Karakterisering av naturlig organisk materiale (NOM) ved kapillær elektroforese Bjerke, Eivind (veileder Wibetoe) Tittel: Optimalisering av en metode for direkte bestemmelse av lantanoider og 99-technetium i sjøvann ved elektrotermisk fordampning induktivt koplet plasma massespektrometri Breivik, Hanne (veileder Omtvedt) Tittel: Utvikling av et selektivt kjemisk separasjonssystem for hassium i sentrifugesystemet SISAK Fjeldahl, Irene (veileder Tilset) Tittel: Studier av oksidasjonskjemien til noen Os- og Ir- komplekser Hervik, Andreas (veileder Fjellvåg) Tittel: Struktur og magnetiske egenskaper for LaAl 1-x Co x O 3, samt struktur og ikke-støkiometri for Sr 4 Fe 6-x Co x O 13-δ Holm, Anders (veiledere Greibrokk/ Lundanes/ Molander) Tittel: Sub-ambient temperature-assisted solute focusing of large sample volumes in packed capillary liquid chromatography Holstad, Espen (veiledere Skramstad) Tittel: Syntese av 2-(2-nitrovinyl)tiofener og substituerte tristienylmetaner Holtekjølen, Ann Katrin (veiledere Lundanes/ Egenberg) Tittel: Characterization of tar as a preservative by Gas Chromatography- Mass Spectrometry Jakobsen, Erik (veileder Gundersen, L.L) Tittel: Syntese av heterominer cytotoksiske puriniumsalter Jensen, Karl Andreas (veileder Lund, Water) Tittel: Bestemmelse av metaller i avgass fra forbrenningsovner med ICP-MS. Karlsen, Annette (veiledere Lundanes/ Greibrokk/Molander/Kristoffersen) Tittel: Large Volume Sample Enrichment Techniques Combined with Packed Capillary Liquid Chromatography and Temperature Programming Knudsen, Bård (veiledere Norby/ Haugsrud) Tittel: Høytemperaturoksidasjon av nikkelrike nikkel-kobberlegeringer Knutsen, Hege (veiledere Norby) Tittel: Hydrogendiffusjon i Ca-stabilisert ZrO2 Langødegård, Marit (veileder Wibetoe) Tittel: Metodeutvikling for bestemmelse av Ga i jord med suspensjon prøveinnføring i grafittovn atomabsorpsjonsspektrometri Leknes, Henriette (veiledere Becher/ Thomsen) Tittel: Determination of halogenated flame-retardants in human milk method development and application

20 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 19 av 53 Lersch, Martin (veileder Undheim) Tittel: Syntese av α funksjonaliserte spiraner ved lav-valent titaninduserte koblinger av dikarbonylforbindelser Livgard, Gerd Lillian (veileder Tilset) Tittel: Heterosykliske karben-derivater av CpW(CO) 3 H Lund, Ole Johannes (veiledere Vogt/ Larsen) Tittel: Jord- og jordvæske-kjemi i Tie Shan Ping-feltet, Chongqing, Kina. Klassifisering av jordtype, modellering av aluminium, interkalibrering Lund, Reidar (veileder Nystrøm) Tittel: Linear and Non-linear Viscoelasticity in Aqueous Mixtures of an Amphiphilic Polymer and Ionic Surfactants Lunder, Niclas (veiledere Dye/ Lundanes/ Larsen) Tittel: Evaluering av 2,4-dinitrofenylhydrazin som derivatiseringsreagens for umettede aldehyder Maurice, Jan Frode (veiledere Wibetoe/ Sjåstad) Tittel: Bestemmelse av thalium i hårsegmenter ved isotopfortynning elektrotermisk fordampning induktivt koplet plasma massespektrometri (ID-ETV-ICP-MS) Mohn, Chris Erik (veiledere Helgaker/ Ruud) Tittel: Beregninger av rotasjonelle g-tensorer til H 2 O, H 2 S, HOF og O 3 Olavesen, Lars (veileder Stølen) Tittel: Sulfidering av nikkel ved C. Orefellen, Hege (veileder Seip) Tittel: Jord-, jordvæske- og bekkevannskjemi i to sterkt svovelbelastede polske felter Osuman, Bashir A. (veiledere Undheim/ Falck Pedersen) Tittel: Brige Forming Reactions For Amino Acid Construction Between Shölkopf Substrates. Rofstad, Marianne (veiledere Lundanes/ Greibrokk/ Breivik) Tittel: Determination of degradation products of astaxanthin in fish feed by RP-HPLC Salberg, Gro (veileder Hoff) Tittel: Renfremstilling, karakterisering og biodistribusjon av radiomerket fenylalanin Sellevåg, Stig Rune (veiledere Nielsen/ Stordal) Tittel: Studier av atmosfærisk nedbrytning og bidrag til drivhuseffekt til 2-flour-etanol, 2,2-diflouretanol og 2,2,2- triflouretanol Sørbye, Edgar (veileder Tilset) Tittel: Undersøkelser av Pt- og Pd-komplekser med diiminligander Sørlie, Torunn Marie (veileder Wibetoe) Tittel: Bruk av fluoridmodifikatorer for bestemmelse av titan med suspensjon prøveinnføring i grafittovn atomabsorpsjonsspektrometri Tierney, Sven (veileder Roots) Tittel: Synthesis and Characterization of Homogeneous and Heterogeneous Hydrohgels based on N-isopropylacrylamide Tran, Johnny Van (veiledere Greibrokk/ Lundanes/ Molander) Tittel: Studies on temperature effects in reversed-phase capillary liquid chromatography using experimental design Ulvås, Bente (veiledere Furuseth/ Kjekshus) Tittel: Ternære skutteruditter Valdal, Anne-Kari (veiledere Wibetoe/ Berg, Torunn) Tittel: Development of a method for sampling and quantifying Gaseous Divalent Mercury (GDM)

21 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 20 av 53 Widerøe, Marius Hvistendal (veileder Norby) Tittel: Defektkjemi og transportsmekanismer for hydrogen i SrTi 1-x Al x O 3-X/2 Østby, Ole Benny (veiledere Gundersen, L. L./ Rise) Tittel: Syntese av 1-substituerte indolisiner som potensielle antioksidanter Østerhus, Bjørn (veiledere Vogt/ Seip/ Gadmar) Tittel: DOM fraksjonering og karakterisering

22 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 21 av 53 VI Doktorgrader Aburel, Pompiliu Sorin (veileder Undheim) Synthesis of Spirosystems by Rhodium(II)-Carbenoid C-H Insertion Reactions and Ruthenium(II) Ring-Closing Metathesis Bedømmelseskomité: Professor Karl Anker Jørgensen, Kemisk Institutt, Aarhus Universitet Professor Jan Bakke, Institutt for Organisk Kjemi, NTNU Professor Tore Benneche, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Andresen, Geir (veiledere Rise/Gundersen) Syntheses toward biologically active 2-oxopurine derivates Bedømmelseskomité: Professor Mikael Begtrup, Department of Medical Chemistry, Royal Danish School of Pharmacy, Denmark Førsteamanuensis Anne Fiksdahl, NTNU, Trondheim Professor Tore Benneche, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Breivik, Knut (veiledere Vogt, Seip, Pacyna) On the sources and fate of Hexachlorocyclohexanes (HCHs) and Polychlorinated Biphenyls (PCBs) at regional and global scale Bedømmelseskomité: Professor Dag Broman, ITM Stockholm University, Sweden Dr. Ruth Alcock, Department of Environmental Science, Lancaster University, UK Dr Thorjørn Larssen, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Bruheim, Inge Alexander (veiledere Greibrokk, Lundanes) Miniaturized chromatographic techniques for purity testing of polymerization catalysts and for characterizing polymers Bedømmelseskomité: Professor Karin Markides, Analytisk Kemi, Uppsala Universitet, Sverige Dr. scient. Richard Blom, SINTEF, Oslo Førsteamanuensis Grethe Wibetoe, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo D'Anna, Barbara (veiledere Nielsen/Stenstrøm) Laboratory studies of the oxidation mechanisms of aldehydes in the atmosphere Bedømmelseskomité: Professor Michael Pilling, School of Chemistry, University of Leeds, UK Dr. Matthew Johnsson, kemisk institut, Københavns Universitet, Danmark Dr. Ingse Noremsaune, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Efskind, Jon (veileder Undheim) Metal mediated bridge constructions in stereoselective synthesis of constrained bis(α-amino acids) Bedømmelseskomité: Professor Ronald Grigg, Department of Organic Chemistry, Leeds University, Leeds, England Professor Per Carlsen, Institutt for Organisk Kjemi, NTNU, Trondheim Førsteamanuensis Lise-Lotte Gundersen Gausemel, Ingvil (veileder Nielsen) Infrared study of CO and CO2 adsorption on copper-containing samples Bedømmelseskomité: Dr. Peter Hollins, Center for Surface Science and Catalysis, University of Reading Professor Jean-Claude Duchet, Laboratorie Catalyse et Spectrochimie, Université de Caen, ISMRA Professor Grete Gundersen, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

23 KJEMISK INSTITUTT Navn og Tall 2001 Side 22 av 53 Neset, Siren Marcussen (veileder Undheim) Stereoselective synthesis of bridged α-amino acids Bedømmelseskomité: Førsteamanuensis John Sigurd Svendsen, Universitetet i Tromsø Førsteamanuensis Anne Fiksdahl, NTNU Professor Jan Skramstad, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Haavik, Camilla (veileder Stølen) " Thermochemistry of Fe1-xO, Fe3O4 and SrFeO3-δ : interplay between experiments and modelling Bedømmelseskomité: Professor Alexandra Navrotsky, Department of Chemical Engineering and Materials Science, University of California at Davis, USA Professor Stein Julsrud, Sjefsingeniør, Norsk Hydros Forskningssenter, Porsgrunn Professor Sigrid Furuseth, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Johansson, Jan Marcus (veiledere Omtvedt, Skaremark) Radiochemical Separation Systems adapted for Studying Transactinide Chemistry (with SISAK) Bedømmelseskomité: Professor Heinz Gäggeler, Universität Bern, Sveits Fil.dr. Per Olof Aronsson, Ringhals Kjernekraftverk AB, Sverige Professor Per Hoff, Universitetet i Oslo, Norge Kopperud, Hilde Beate (veileder Hansen) Solution and surface properties of hydrophobically modified polyacrylamide Bedømmelseskomité: Lektor, Dr. Søren Hvidt, Roskilde Universitetscenter, Danmark Førsteamanuensis, Dr. Scient. Anne Marit Blokhus, Kjemisk Institutt, Universitet i Bergen Forskningssjef, Dr. Ing. Geir Fonnum, Dynal Particles AS, Lillestrøm Røed, Line (veiledere Greibrokk, Lundanes) Nonaqueous electrochromatography Bedømmelseskomité: Professor Marja-Liisa Riekkola, Analytical Chemistry, University of Helsinki, Finland Dr. Melvin Euerby, Astra-Zeneca R&D Charnwood, Leicestershire, UK Professor Georg Becher, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Skofteland, Birte (veiledere Lillerud/Vinje) Zeolite Synthesis: The Influence of Potassium and Organo-Cations on Phase Stability and Si/A1 Ratio in the Crystal Framework Bedømmelseskomité: Dr. Roberto Millini, Enitecnologie S.p.A. - Phys. Chem. Dept., Milano, Italia Professor David Nicholson, NTNU, Trondheim Professor Sigrid Furuseth, Kjemisk Institutt, UiO Songe, Pål (veileder Kolsaker) Dimerization of Cyclopropanecarbonitrile Mediated by Grignard Reagents Bedømmelseskomité: Professor Leiv K. Sydnes, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen Førsteamanuensis John Sigurd Svendsen, Kjemisk institutt, Universitetet i Tromsø Professor Mats Tilset, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo Stange, Marit Synnøve Sæverud (veiledere Fjellvåg, Stølen) Local and average structure in selected perovskite-like oxides Bedømmelseskomité: Professor Robert McGreevy, Studsvik Neutron Research Laboratory, Uppsala University Overingeniør dr. ing. Siv Aasland, Statoil Forskningssenter, Trondheim Professor Sigrid B. Furuseth, Kjemisk institutt, UiO

BEMANNINGSPLAN H 2015

BEMANNINGSPLAN H 2015 BEMANNINGSPLAN H 2015 KJM1001 Innføring i kjemi 200 Ute Krengel Rolf Vogt Tore Benneche Helen Vikdal Thorbjørnsrud Rolf Vogt Tore Benneche Helen Vikdal Thorbjørnsrud 180 Patrick Riss 180 Jon Petter Omtvedt

Detaljer

BEMANNINGSPLAN VÅREN 2015

BEMANNINGSPLAN VÅREN 2015 BEMANNINGSPLAN VÅREN 2015 KJM1110 - Organisk kjemi I 200 Mats Tilset 40x5 225 Mats Tilset ca. 240 studenter 40 Tore Hansen møter, lister, mail x2 204 Mohamed Amedjkouh 17x2x3x2 102 Tore Benneche 17x2x3

Detaljer

Teknisk assistanse. KJM2400 Funksjon Punkter Person Utregning Foreleser 140 Elsa Lundanes 30 x 5

Teknisk assistanse. KJM2400 Funksjon Punkter Person Utregning Foreleser 140 Elsa Lundanes 30 x 5 KJM1110 195 Mats Tilset 39x5 175 Mats Tilset ca. 240 studeter 40 Tore Hansen møter, lister, mail 102 Mohamed Amedjkouh 17x2x3 102 Tore Benneche 17x2x3 216 Vitthal 6x6x2x3 288 Kim 6x6x2x4 + retting 216

Detaljer

Bemanningsplan våren 2016

Bemanningsplan våren 2016 Bemanningsplan våren 2016 KJM1110 - Organisk kjemi I 200 Mats Tilset 40x5 225 Mats Tilset ca. 240 studenter Labansvar 40 Tore Hansen møter, lister, mail x2 Mohamed Amedjkouh Labveileder Jakob Diget 3 partier

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 25 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 35 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik NORSK KJEMISK SELSKAP Faggruppe for Katalyse Årsrapport 2007 Styrets sammensetning for 2007: Leder: Torbjørn Gjervan SINTEF-Trd Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro-Trd Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF-Oslo

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer Herrer 1 Sitotaw Alemayehu 1962 Varegg 10:17 2 Gulbrandsen Robert 1970 Skodje 10:33 3 Hofman Roberto 1963 KLM RRC 11:05 4 Verchuren Erik 1962 KLM RRC 11:16 5 Varden Øystein 1966 Ankeret b.i.l. 11:43 6

Detaljer

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen Klubbmesterskapene: Klassisk arr.: Nes O-lag 12.juni D10-12 Gull Ragnhild Haga D15-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Liv Bakken Haga Bronse Hanne Sørensen D40

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag

Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag År HSI-verv Fornavn Etternavn År HSI-verv Fornavn Etternavn 1962 Formann: Magne Føleide 1963 Formann: Sturla Okstad 1962 Sekretær: Bjørn Bråthen 1963 Sekretær:

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL

Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL Gnr Bnr Eiendommens adresse Eiers navn Eiers adresse 84 167 Nordregata 2, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien 12, 7500 STJØRDAL 84 99 Nordregata 8, 7504 STJØRDAL FORR BO EIENDOM AS Wergelandsveien

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert 2016.06.

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert 2016.06. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 336115 Søknadsnummer 20110971 2016.06.25 13:33:00 Inngitt

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Kvinner Senior 1 Hasle Løren 6 7:15:27 Kristin Bærland KVINNER SENIOR 1 2:25:08,93 Line M. Gulliksen KVINNER SENIOR 2 2:25:09,39 Kirsti Ruud KVINNER SENIOR 3 2:25:09,64

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Randsfjord 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Roger Ottosen Vestre Toten 5 *XX* * 50 9X9XX 48 XX* * * 50 148 *XXX*XX* *X 100 248 * * * *X* *XXX 100

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11.

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. 2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. Plass Lag Poeng Navn Klubb Lagsammensetning 1 7 231 SandefjordBK/JORUNNN Sandefjord BK Feness - Raanes - Syvertsen -

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

http://cupassist.com/resultater/vis_oppsett.php

http://cupassist.com/resultater/vis_oppsett.php Klasse DDV1 - Damedouble V1 DDV1 - Pulje 1 Aadland, Trude / Kjærland, Elisabeth Hjellegjerde, Elisabeth / Nogva, Randi Ulla Nilsen, Lisbeth / Gandborg, Gitte 46 Hjellegjerde, Elisabeth / Nogva, Randi Ulla

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 D NYBEG 1 Sarah Lunde Mj tvedt Skandiabanken 32:23 00:52= 02:15= 06:01= 12:23= 14:31= 19:09= 24:21= 27:03= 28:39= 31:57= 32:23= 00:52= 01:23= 03:46= 06:22= 02:08=

Detaljer

Beitostølen 19.mai 2001

Beitostølen 19.mai 2001 Beitostølen 19.mai 2001 Results for NM menn Age group Mann 18-20 år Ski Shift 1 Bike Ski/bike Shift 2 Run Total Offset 1 44 Kjetil Hagtvedt Dammen Øystre Slidre IL NOR 3 00:36:35 1 00:56:17 1 01:32:52

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Spanstind Rundt 31.03.2013. 1 av 5

Spanstind Rundt 31.03.2013. 1 av 5 1 av 5 Plasering Start nr. Navn Klasse Klubb Tid Differanse G13-14 Gutter 13-14 år G13-14 00:00:00 1 35 Sander Oddnar Daleng G13-14 - 01:20:04 2 51 Edvard Berg Frantzen G13-14 Salangen IF SKI 01:22:28

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.28,0 (z) Tammerfors 17.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.59,3 (1) Fana 09.09 Johnny Sannes 270968 IL Stjernen 13.00,0 (z) Lisleby 25.06

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Iselin Sådland Jensen Lyngdal Gylt medalje 2 Ruth Jane Rossevatn Øvre Eiken Rune

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Iselin Sådland Jensen Lyngdal Gylt medalje 2 Ruth Jane Rossevatn Øvre Eiken Rune Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Iselin Sådland Jensen Lyngdal 49 50 50 95 244 Gylt medalje 2 Ruth Jane Rossevatn Øvre Eiken 49 50 48 93 240 3 Rune Rossevatn Øvre Eiken 47 49 47 97 240 4 Espen Stubstad

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag.

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Mesterskap senior: 1) Karl Tore Gjengstø, Ålesund, 5 40 2) Eivind Rørhuus-Øie, Stranda, 5 38 3) Øystein Giske, Engesetdal/Skodje,

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

VELFORENINGER. Telefon Telefon e-mail adresse/ Stjørdal. Dyva Grendalag Elin L. Dybvad 7517 Hell 74806671 74804415 Dølaskrenten Tomtelag

VELFORENINGER. Telefon Telefon e-mail adresse/ Stjørdal. Dyva Grendalag Elin L. Dybvad 7517 Hell 74806671 74804415 Dølaskrenten Tomtelag Arnstadåsen Poststed Terje Strømsnes Nekolaiv.4 7510 Skatval priv. 74821121 terje2@online.no Aunsvea Nabolag Bangskola Kretslag Leiv Kvaal Bang Bergsåsvn. Jan Egil Hagen Bergsåsveien 16 Bjørgmyran Blåveislia

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelten 28.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Terje Storholt Oslo 106 2 Christian Hegstad Oscarsborg 104 3 Håkon Hegstad Oscarsborg 104 4 Eivind Evje Oppegård 103 5

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

PREMIELISTE. Norske Harehund Klubbers Forbund. Hallbjønnsekken Prøve periode: 05/11-2011 06/11-2011 101 10625/05 TINA

PREMIELISTE. Norske Harehund Klubbers Forbund. Hallbjønnsekken Prøve periode: 05/11-2011 06/11-2011 101 10625/05 TINA 1 101 10625/05 TINA Bang, Kjell, Laustøheia 20, 4519 Holum 102 15029/06 L R Pekka Blakstad, Kåre, Blakstad, 4820 Froland 103 15213/03 L. R Frøya Dale, Bjørnar, Dalskleiv, 4820 Froland 64 120 184 1 191

Detaljer