Transport- og kommunikasjonskomiteen Befaring i Hedmark og Oppland februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transport- og kommunikasjonskomiteen Befaring i Hedmark og Oppland 20. - 22. februar 2012"

Transkript

1 Transport- og kommunikasjonskomiteen Befaring i Hedmark og Oppland februar 2012

2

3 3 PROGRAM Mandag 20. februar 09:00 Avreise med buss fra Løvebakken 11:30 Lunsj 12:20 Møte på Vinger Hotell og Spa 14:15 Avreise til Elverum 16:15 Møte på Thon Hotel Elverum 20:00 Middag vertskap Hedmark fylkeskommune Tirsdag 21. februar 09:00 Avreise til Øyer 11:00 Ankomst Øyertunnelen 12:00 Lunsj 13:00 Møte på Pellestova Hotell Hafjell 15:40 Avreise til Gjøvik 20:00 Middag vertskap Oppland fylkeskommune Onsdag 22. februar 09:00 Møte på Quality Hotel Strand 11:00 Lunsj 14:30 Avreise Oslo

4 4 Oslo - E6 - Gardermoen - Fv Rv. 2 - Kongsvinger - Rv Elverum- Rv. 3 - Rv E6 - Innhold: Reiserute 5 Samferdselsutfordringer i Hedmark og Oppland 6 Riksveg 2 10 Kongsvingerbanen 12 Rørosbanen 14 Solørbanen 15 Riksveg 3 / E6 18 Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen 19 E6 Gardermoen - Lillehammer 20 E6 Biri - Otta 22 Øyertunnelen 24 Dovrebanen 26 Pinseflommen Byutvikling Gjøvik 32 Riksveg 4 34 Gjøvikbanen 38 Vegtrafikkulykker 40

5 alen Rondane 27 åmo 30 Hamar- E6 - Øyer- Skarsmoen - E6 + Fv. 361 Pellestova - Øyer - E6, Rv. Sølensjøen 4 - Gjøvik- Rv. 4 - Oslo Sel 51 Sølen Otta Reiserute: Oslo - E Gardermoen Fv Rv.2 3- Kongsvinger Rv.20 - Elverum Rv.3 - Rv.25 + E6 - Hamar E6 - Øyer - Skarsmoen - E6 + Fv.361 Pellestova Øyer - E6 - Rv.4 - Gjøvik Rv.4 - Oslo Vinstra Lågen Sjoa Atndalen Rendalen Hundorp Ringebu Gudbrandsdalen Fåvang Lågen Koppang Storsjøen Glåma Østerdalen Gausdal Tretten E6 Øyer Rena 215 Innbygda 255 Nybergsund 25 Trysilelva rnes Begna E16 Dokka LILLEHAMMER Biri GJØVIK Raufoss Moelv HAMAR Brumunddal Stange Mjøsa 25 Åsta 3 Rena Ossjøen Elverum fjorden Jevnaker Roa Rands- Hurdalssjøen Oslo lufthavn Gardermoen E6 E6 Jessheim Eidsvoll 2 24 Storsjøen Skarnes Kongsvinger Kirkenær Roverud Finnskogen Årnes E16 Sandvika Oslo lufthavn Fornebu OSLO Skedsmokorset Strømmen Kjenn Fetsund Kløfta Lillestrøm Glåma Aursmoen 21 Magnor 2 Skotterud Asker Nesoddtangen Enebakk 22 E6 Son Vestby Askim E Mysen 21

6 6 Oslo - E6 - Gardermoen - Fv Rv. 2 - Kongsvinger - Rv Elverum- Rv. 3 - Rv E6 - Velkommen til Hedmark og Oppland innlandsfylker med utviklingspotensial og store samferdselsutfordringer Hedmark og Oppland er de eneste fylkene i Norge som ikke har kyst. 38 % av arealet i de to fylkene ligger over 900 meter over havet, og de inneholder 30 % av landets totale produktive skogsareal. Hele 18 % av arealet i de to fylkene er underlagt en eller annen form for vern. I utstrekning er Hedmark landets tredje største fylke. Oppland er femte størst. Til sammen har de to fylkene et areal på km². I sør ligger flere av kommunene i dagpendlingsavstand til Osloområdet. Mjøsområdet med de tre største byene Gjøvik, Lillehammer og Hamar utgjør det befolknings- og næringsmessige tyngdepunktet med ca innbyggere innenfor en kjøreavstand på 1 time. Nordre, vestre og østre deler av Innlandet består til dels av fjell- og dalbygder. Befolknings- og næringsstruktur (pr. 1. januar 2011) Befolkning Hedmark Innbyggere Oppland Innbyggere Hamarregionen Lillehammerregionen Glåmdalsregionen Gjøvikregionen Sør-Østerdalsregionen Midt-Gudbrandsdalen Fjellregionen Nord-Gudbrandsdalen Hadeland Valdres Totalt Totalt Næringsstruktur (sysselsetting), rangert etter prosent Hedmark % Oppland % Kommunal tjenesteyting 24,2 Kommunal tjenesteyting 23,8 Varehandel/hotell-restaurant 16,5 Varehandel/hotell-restaurant 17,5 Statlig tjenesteyting 11,0 Privat tjenesteyting 10,7 Privat tjenesteyting 9,3 Bygg og anlegg 9,5 Bank/finans 9,0 Statlig tjenesteyting 8,5 Bygg og anlegg 8,5 Bank/finans 7,4 Primærnæring 6,1 Primærnæring 6,4 Post, tele og kommunikasjon 4,6 Industri ellers 6,3 Industri ellers 4,2 Post, tele og kommunikasjon 5,3 Trebasert industri 3,1 Trebasert industri 2,0 Næringsmiddelindustri 2,9 Næringsmiddelindustri 1,9

7 Hamar- E6 - Øyer- Skarsmoen - E6 + Fv. 361 Pellestova - Øyer - E6, Rv. 4 - Gjøvik- Rv. 4 - Oslo 7 Hedmark og Oppland, kommunegrenser 3 TYNSET OS TOLGA LESJA E136 FOLLDAL SKJÅK 15 DOVRE E6 ALVDAL ENGERDAL LOM SEL 3 RENDALEN VÅGÅ NORD-FRON RINGEBU STOR ELVDAL SØR-FRON VANG E16 ØYSTRE SLIDRE GAUSDAL E6ØYER ÅMOT TRYSIL VESTRE SLIDRE ETNEDAL LILLEHAMMER Innlandet: 10 X Akershus. 23 X Vestfold 2 X Troms. Jevnstort med Finnmark NORD AURDAL SØR AURDAL E16 NORDRE LAND SØNDRE LAND GJØVIK VESTRE TOTEN 4 4 RINGSAKER ØSTRE TOTEN HAMAR LØTEN 3 STANGE E6 ELVERUM 20 VÅLER ÅSNES GRAN 35 JEVNAKER LUNNER NORD- ODAL SØR- ODAL GRUE 20 KONGSVINGER 2 EIDSKOG E6 ved Biri i Oppland. Foto: Statens vegvesen

8 8 Oslo - E6 - Gardermoen - Fv Rv. 2 - Kongsvinger - Rv Elverum- Rv. 3 - Rv E6 - Tre av de nasjonale hovedtransportkorridorene går gjennom Oppland og Hedmark Aksen nord/syd med E6 og Dovrebanen. Rv. 3, rv. 4, samt rv. 15 og E136 til nordre del av Vestlandet er innbefattet i denne hovedkorridoren. I tillegg inngår både Gjøvikbanen og Rørosbanen i denne hovedkorridoren. Korridor Oslo Bergen/Sogn med bl.a E16 som en hovedvegforbindelse, nå også med forbindelse øst over til Gävle i Sverige. Korridor Oslo-Ørje/Magnor (Sverige), som innbefatter rv. 2 via Kongsvinger og inn i Sverige, samt rv. 35 Jessheim Hokksund. Kongsvingerbanen er en del av denne korridoren. Fagernes lufthavn, Leirin er den eneste flyplass med et offentlig rutetilbude i Hedmark og Oppland. Røros lufthavn i Sør-Trøndelag er viktig for Nord-Østerdal. Oslo lufthavn, Gardermoen er svært viktig for begge fylkene. Samferdselsutfordringer i Oppland og Hedmark. Innlandet har store avstander og et svært omfattende vegnett, som både skal utvikles og vedlikeholdes. Til sammen er det km offentlig veg i Oppland og Hedmark, som er fordelt som følger: Hedmark Oppland (km) Sum Fordeling (%) Riksveg % Fylkesveg % Kommunal veg % Sum % Fylkeskommunene er helt klart de største offentlige vegeierne. Dette byr på en betydelig utfordring fordi ressursene er svært knappe, men samtidig en mulighet til å utvikle vegnettet i et helhetlig perspektiv. Forfallet på fylkesvegnettet utgjør en særlig utfordring for de to fylkene. Nylig er det beregnet at etterslepet er på hele 2,6 milliarder kroner. Videre utbygging av jernbaneinfrastruktur er vesentlig for utvikling både nasjonalt og i Innlandet. Både intercitytrafikken, nord-sør-forbindelser og forbindelse til Sverige går gjennom Oppland og Hedmark. Store deler av både veg- og baneinfrastrukturen i Innlandet er sterkt flom- og rasutsatt. Erfaringene fra sist sommer viser tydelig at vi her står ovenfor betydelig framtidige utfordringer både når det gjelder forbygging og skadeutbedringer av slike hendelser. En stor del av befolkningen i søndre del av de to fylkene bor i dagpendleravstand til hovedstadsregionen. Her er transportmulighetene til/fra Oslo svært viktig med store behov for investeringer både på veg og bane. Mjøsområdet er et betydelig befolknings- og næringsmessig tyngdepunkt. Der er det, i tillegg til kommunikasjonen til hovedstadsområdet, viktig å utvikle en god og effektiv interntransport. I dette området er det også potensial for å styrke kollektivtrafikktilbudet. For distriktene er det av stor betydning å få redusert avstandsulempene.

9 Hamar- E6 - Øyer- Skarsmoen - E6 + Fv. 361 Pellestova - Øyer - E6, Rv. 4 - Gjøvik- Rv. 4 - Oslo 9 Transittrafikken gjennom de to fylkene er betydelig. I snitt kjører rundt 5000 biler gjennom de to fylkene hvert døgn. Ca. 15 prosent av disse er store kjøretøy. Dette representerer både utfordringer og muligheter. En av utfordringene er trafikksikkerheten. De to fylkene ligger høyt på ulykkesstatistikken. Til sammen har 60 personer omkommet i trafikken i Hedmark og Oppland de siste to årene. Dette tilsvarer 15,9 prosent av antall drepte i trafikken på landsbais. Folketallet i Hedmark og Oppland utgjør 7,7 % av landets befolkning. Reiselivet er en svært viktig næring i Innlandet. Det er til sammen nær fritidsboliger i de to fylkene. Oppland er landets største hyttefylke, Hedmark kommer som nummer tre. Særlig merkbar er trafikken til/fra de store hytte- og reiselivsdestinasjonene i helgene. Balansert utvikling på Østlandet. Hedmark og Oppland er medlemmer av Østlandssamarbeidet, som er et regionalt samarbeidsforum bestående av de 8 fylkene på Østlandet. Østlandssamarbeidet har som felles hovedmål å sikre en balansert og bærekraftig utvikling på Østlandet, gjennom utvikling av byer i flerkjernestruktur. Dette vil minske presset på hovedstadsområdet (Oslo og Akershus) og styrke resten av landsdelen. Effektiv og helhetlig transportutvikling er nødvendig for å få dette til, og for å videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa. De sentrale områdene på Østlandet står overfor store utfordringer i form av sterk befolkningsøkning nye innbyggere forventes fram mot Viktige hensyn som må i varetas i utviklingen av Innlandets samferdsel: Store avstander og spredt bosetting Transittfylker med stor gjennomgangstrafikk og høye ulykkestall Transportkorridorene inn til hovedstadsområdet er viktig for næringsutvikling og arbeids reiser Landets største hytte- og reiselivsområde Flom- og rasutsatt Bærekraftig areal- og transportplanlegging. Stort potensial i å utnytte nærheten til Osloregionen og Gardermoenområdet

10 10 Oslo - E6 - Gardermoen - Fv Rv. 2 - Kongsvinger - Rv Elverum- Rv. 3 - Rv E6 - riksveg 2 FIREfelts Kløfta Kongsvinger. Riksveg 2 er den naturlige ferdselsåren fra Valdres, Gudbrandsdalen, Hallingdal og deler av Østlandet til Sverige. Vegen er den tredje mest traffikerte grenseovergangen mellom Norge og Sverige. Rv. 2 er også den viktigste regionale forbindelsen fra Solør/Glåmdalen til Oslo/ Akershus. Stortinget har vedtatt at rv. 2 skal utvides til en firefelts veg på strekningen Kløfta-Kongsvinger en strekning på om lag 60 kilometer. Den gjennomsnittlige daglige trafikkmengden på strekningen varierer fra til Riksvegen skal bygges i ny trasé. Den eksisterende vegen blir lokalveg. Delstrekningen Kløfta-Nybakk ble åpnet i Tre delstrekninger av vegen gjenstår: Nybakk-Herbergåsen (i kommunene Ullensaker og Nes). Herbergåsen-Slomarka (Nes og Sør-Odal). Slomarka-Kongsvinger (Sør-Odal og Kongsvinger). Sistnevnte strekning skal etter planen stå ferdig i Mot slutten av inneværende tiår er det planlagt oppstart på de øvrige to strekningene. Utbyggingen vil ta ca. fem år. Bedret trafikksikkerhet. På rv. 2 mellom Kløfta og Kongsvinger skjer det hvert år ca. 20 ulykker med personskade. I perioden 1996 til utgangen av 2011 omkom 14 personer på strekningen, i tillegg til at 56 personer ble alvorlig skadd. Midtdeler vil redusere ulykkesrisikoen langs den nye traseen betraktelig. Langs lokalvegen blir det bygget gang- og sykkelveg for å øke sikkerheten for myke trafikanter. Bedre trafikkavvikling. Rv. 2 fungerer i dag som lokalveg i tillegg til gjennomfartsveg. På store deler av strekningen er det husstander og mange avkjørsler rett inn på vegen. Dette gjør at det er nedsatt hastighet på 55 prosent av strekningen. Den nye traseen vil bedre trafikkavviklingen for både lokaltrafikken og gjennomgangstrafikken. Fulukrysset i Sør-Odal på strekningen Slomarka-Kongsvinger.

11 Hamar- E6 - Øyer- Skarsmoen - E6 + Fv. 361 Pellestova - Øyer - E6, Rv. 4 - Gjøvik- Rv. 4 - Oslo 11 Bedre miljø. Ny trasé gjør også at betraktelig færre boliger blir støyutsatt enn tilfellet er i dag. For å bevare landskapet og gi anledning til krysningspunkter for vilt, etableres flere store bruer. Viltgjerder skal også settes opp. 2 Finansiering. Totalkostnaden for hele prosjektet (Kløfta Kongsvinger) er beregnet til 6 milliarder kroner (2009). Finansieringsnøkkelen er 40 % statlige investeringsmidler og 60 % bompengemidler. Gulli bru over Glomma åpner også for trafikk høsten Illustrasjoner: Statens vegvesen

12 12 Oslo - E6 - Gardermoen - Fv Rv. 2 - Kongsvinger - Rv Elverum- Rv. 3 - Rv E6 - Kongsvingerbanen Kongsvingerbanen er en av to forbindelser til det svenske jernbanenettet i Østlandsområdet. Banen er viktig for både pendlere, gods og for grensetrafikken. Fra Lillestrøm i vest og til grensen i øst har banen en god trasé over lange strekninger med svake kurver eller rette linjer. Som pendlerlinje inn til Lillestrøm og Oslo betjener banen småbyer og tettsteder, og går vekselvis gjennom jordbruks- og skogsområder. Hele Kongsvingerbanen er elektrifisert, og fjernstyres fra Oslo trafikkstyringssentral. Fakta: 115 km Lillestrøm-Riksgrensen. Enkeltsporet. Banen åpnet i 1862 Lillestrøm Kongsvinger, i 1865 Kongsvinger Riksgrensen, og videre i Sverige i 1867 frem til Charlottenberg Arvika og 1871 Arvika Karlstad. Antall kryssingsspor: 17, hvorav 8 har tilfredsstillende lengde for godstrafikk. Gammelt kontaktledningsanlegg og planoverganger begrenser hastighet til 130 km/t. 81 planoverganger. Standard på skinnegang og signal er relativt god. Store fornyelsesarbeider som kabelanlegg, ballastrensing, dreneringsarbeider samt mye trerydding ble ferdigstilt Dette har Tømmerfrakt på Kongsvingerbanen.

13 Hamar- E6 - Øyer- Skarsmoen - E6 + Fv. 361 Pellestova - Øyer - E6, Rv. 4 - Gjøvik- Rv. 4 - Oslo 13 gitt gode resultater på punktligheten. Ny grunnrute åpner for et betydelig bedret tilbud på Kongsvingerbanen med hyppigere avganger og kortere reisetid. NSB planlegger å sette inn den nye togtypen Flirt på strekningen. Utvikling. Jernbaneverket har følgende planer for infrastrukturen på banen: Norsenga tømmerterminal Norsenga tømmerterminal i Kongsvinger skal oppgraderes med blant annet nytt lastespor, ny asfalt og drenering. Arbeidene starter opp våren 2012 og hovedparten av arbeidene skal være ferdige høst/vinter Kongsvinger hensetting Jernbaneverkets sporområde på Kongsvinger skal i 2012/2013 klargjøres for hensetting av fem av NSBs nye togsett. Hovedutfordring: Plattformer og kontaktledning fra Flere plattformer har utilstrekkelige lengder og dårlig kvalitet, og det er stort behov for tiltak på spesielt større stasjoner som Fetsund, Sørumsand, Årnes og Skarnes. Spesielt Sørumsand har et stort behov for undergang og ny plattform til spor 2 for å bedre sikkerheten for de reisende og de mange skolebarna som beveger seg i området. Banen har mange flotte, vernede stasjonsbygninger fra 1860-tallet som i mange tilfeller er lite endret siden banens åpning. Vernehensynet gir også utfordringer når plattformer skal heves for å tilpasses moderne tog. Banen har også mange planoverganger, hvor flere mangler bomanlegg. Kontaktledningsanlegget er «overårig». Tremaster og selve kontaktledningen er fra 1951, da banen ble elektrifisert. Det er derfor et stort behov for å fornye kontaktledningen i årene som kommer. Dette prosjektet er foreløpig kostnadsberegnet til ca. 342 millioner kr. Sander stasjon i Sør-Odal er fredet. Foto: Jernbaneverket

14 14 Oslo - E6 - Gardermoen - Fv Rv. 2 - Kongsvinger - Rv Elverum- Rv. 3 - Rv E6 - Rørosbanen Rørosbanen er en viktig ferdselsåre mellom sør og nord for transporten i det østlige Norge. Banen går gjennom Østerdalens byer, tettsteder og naturområder fra Hamar i syd og til Støren i nord hvor Røros og Dovrebanen møtes. Rørosbanen er fjernstyrt fra Hamar trafikkstyringssentral på søndre del og fra Trondheim på den nordre delen, men banen er ikke elektrifisert. Fakta: 474 km enkeltspor Hamar-Røros. 6 tunneler. 375 bruer. 690 planoverganger, hvor 79 er sikret med lys og bom. Utvikling. Det siste tiåret har vist en betydelig trafikkvekst på banen. Fra 2003 til 2008 var økningen i persontrafikk på hele 52 prosent. Ifølge NSB reiste mellom Rørosbanen Hamar og Røros i Plattformforlengelse har vært et satsingsområde på Rørosbanen de siste tre årene. Elleve plattformer er Støren - Hamar forlenget og har fått riktig høyde slik at de tilfredsstiller moderne krav. Ny skysstasjon på Elverum skal bygges så snart finansiering av den er ordnet. NSB og Hedmark fylkeskommune har planer om å sette inn ekstra avganger mellom Hamar og Elverum, slik at det blir timesfrekvens på den delen av strekningen. Jernbaneverket vil øke kapasiteten på Koppang tømmerterminal, og dermed legge til rette for økt transport av tømmer på jernbanen. Hovedutfordringer: Dyrepåkjørsel, kryssingsspor og fjernstyring. Det viktigste kapasitetsøkende tiltaket på Røros- og Solørbanen er forlengelse av kryssingsspor. Aktuelle steder for kryssingsspor er Ilseng, Hanestad, Barkald og Rugldalen, samt forlengelse av kryssingssporet på Kirkenær. Nylagt spor på Rørosbanen.

15 Hamar- E6 - Øyer- Skarsmoen - E6 + Fv. 361 Pellestova - Øyer - E6, Rv. 4 - Gjøvik- Rv. 4 - Oslo 15 Rørosbanen har i dag et eget fjernstyringssystem, såkalt «halemagnet». Enkelt forklart er det en magnetisk innretning som henger bak på toget, og som sørger for signaler til fjernstyringssystemet. Det er besluttet at det skal monteres et moderne fjernstyringssystem. I første omgang gjelder det strekningen Røros Støren, mens det fortsatt skal brukes halemagnet mellom Røros og Hamar. I flere år har Rørosbanen, i samarbeid med Høgskolen i Hedmark arbeidet for å unngå viltpåkjørsler. Mange tiltak er testet ut, og det mest effektive har vært forsøket med å fôre elg på oppbrøytede skogsveier et godt stykke fra vei og bane. Dette er et tiltak som er svært kostbart. Jernbaneverket samarbeider også med reineiere for å unngå påkjørsler av reinflokker. Solørbanen Solørbanen binder sammen Kongsvingerbanen og Rørosbanen ved Elverum. Det går ikke persontog på banen, men det går mellom godstog pr uke. Hovedsakelig er dette flis- og tømmertransport. Det har vært en økning i trafikken de siste årene, og banen fungerte som en viktig avlastning for Røros- og Dovrebanen i flomåret Fakta: 88 km lang. 204 planoverganger. Åpnet 1910 frem til Elverum (Kongsvinger-Flisa åpnet 1893). Hovedutfordring: Sporarbeider. Ett nødvendig større sville- og skinnebytte er planlagt i løpet av de neste ti årene. Antall planoverganger er planlagt redusert. Godstrafikk på veg til Narvik via Sverige. Foto: Jernbaneverket.

16 16 Oslo - E6 - Gardermoen - Fv Rv. 2 - Kongsvinger - Rv Elverum- Rv. 3 - Rv E6 - Riksveg 3 / 25 Riksveg 3 er til sammen 292 km lang og går fra krysset med E6 på Kolomoen i Hedmark og til krysset med E6 ved Ulsberg i Sør-Trøndelag. Mange som kjører mellom Oslo og Trondheim velger rv. 3, da den er 43 km kortere enn E6 og har gunstigere stigningsforhold. 20 % av alle bilene som kjører gjennom Østerdalen er tungbiler. På strekningen mellom Ånestad i Løten og Basthjørnet i Elverum går rv. 3 og rv. 25 i felles trasé. Dette er en viktig forbindelse øst vest i Hedmark, mellom Hamar og Trysil/Sverige, Østerdalen og Solør. Trafikkmengden mellom Elverum og Løten er betydelig. ÅDT er her på mellom og På denne strekningen har en i tillegg til trafikksikkerhets- og miljøproblemer også trafikkavviklingsproblemer, spesielt ved helge- og ferieutfart. Det finnes ikke omkjøringsmuligheter på offentlig vegnett mellom Løten og Elverum. Vegsystemet er derfor svært sårbart ved ulykker og andre hendelser. Gående og syklende mangler tilfredsstillende tilbud på mesteparten av strekningen. Ny rv. 3 mellom Ommangsvollen i Løten og Grundset i Elverum er under planlegging, etter lokalt initiativ om delvis bompengefinansiering. Fellestrasé mellom rv. 3 og rv. 25 planlegges som firefelts veg. Øvrige strekninger planlegges som tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger. Reguleringsplan for prosjektet er nylig vedtatt i Løten kommune. Reguleringsplan i Elverum forventes vedtatt høsten Rv. 3 nord for Elverum. Nord for Elverum er rv. 3 generelt for smal for den store mengden tungtrafikk. Det er store standardsprang og stedvis dårlig geometri. I tillegg er det flere flaskehalser og kortere «problemstrekninger», blant annet i forbindelse med tettsteder. Vanligste ulykkestype er utforkjøringsulykker, men møteulykker har alvorligere konsekvens pga høye hastigheter og den store andelen tungbiler. Elgpåkjørsler er også et omfattende problem i store deler av Østerdalen. Fra Elverum til Rena (ÅDT ca. 4000) er det et mål å utbedre/bygge ny veg med 10-12,5 m bredde og midtrekkverk med forbikjøringsstrekninger. Fra Rena til Ulsberg (ÅDT ca. 2500) er det et mål å utbedre til 8,5 m bredde kombinert med utbedring av sideterreng, hovedsakelig utbedring av eksisterende veg. Fargerike elggevir skal gjøre rv. 3 gjennom Østerdalen mindre monoton og bidra til trafikksikkerhet. Foto: Statens vegvesen.

17 Hamar- E6 - Øyer- Skarsmoen - E6 + Fv. 361 Pellestova - Øyer - E6, Rv. 4 - Gjøvik- Rv. 4 - Oslo 17 Trondheim 3 3 Grundset 25 Åkroken Elverum 25 3 Basthjørnet 20 Elverum Løten Ånestad kommune kommune 25 Hamar Tønset Løten Ommangsvollen Ilseng 3 Plan for strekningen Tønset-Ånestad. Illustrasjon: Statens vegvesen Oslo Tønset -Ånestad. Foto: Statens vegvesen.

18 18 Oslo - E6 - Gardermoen - Fv Rv. 2 - Kongsvinger - Rv Elverum- Rv. 3 - Rv E6 - E6 E6 er viktig for næringsliv og bosetting i Hedmark og Oppland. Vegen er også viktig for transport av varer mellom Nordvestlandet og Østlandet og videre til eksportmarkedene i Europa. Det er gjennom en rekke utredninger konkludert med at standarden på den 190 kilometer lange strekningen E6 Kolomoen-Otta er for dårlig i forhold til vegens funksjon og trafikkmengde. Situasjonen på strekningen er karakterisert av: Mange alvorlige trafikkulykker: Rundt 70 prosent av de drepte på strekningen er involvert i en møteulykke. Dårlig framkommelighet: Framkommeligheten er dårlig på grunn av stor trafikk og nedsatt hastighet på lange strekninger. Det er til hinder for de reisende og for utviklingen av næringslivet både i og utenfor regionen. Miljøproblemer: Mange som bor langs E6 er plaget av støy og forurensning fra biltrafikken. Mangler lokalveg flere steder: På flere strekninger er E6 eneste tilbud til lokaltrafikken, saktegående kjøretøy og de myke trafikantene. Lange strekninger har sammenhengende randbebyggelse med mange direkte avkjørsler. Høy sommertrafikk: Om sommeren er trafikken Mål For utbyggingen på deler av strekningen opp mot 50 prosent høyere Redusere antall skadde og drepte enn ellers i året. Bedre framkommeligheten Bedre miljøet i lokalsamfunnene Legge til rette for kollektivtransport E6 Kart over fellesprosjektet E6-Dovrebanen Dovrebanen E6

19 Hamar- E6 - Øyer- Skarsmoen - E6 + Fv. 361 Pellestova - Øyer - E6, Rv. 4 - Gjøvik- Rv. 4 - Oslo 19 FELLESPROSJEKTET E6-DOVREBANEN E6: Minnesund Labbdalen (22 km) Dovrebanen: Langset Kleverud (17 km) Statens vegvesen og Jernbaneverket har etablert Fellesprosjektet E6-Dovrebanen for å planlegge, prosjektere og bygge nytt dobbeltspor for jernbane og ny firefelts E6 langs sørenden av Mjøsa. Dette samarbeidet er formalisert i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Reguleringsplaner på strekningen ble vedtatt i november 2010, og byggestart er april Siden våren/ sommeren 2011 har det blitt gjennomført en rekke forberedende arbeider med bl.a etablering av tverrslag til tunnelene. Kostnadsrammen på Fellesprosjektet er til sammen 10,1 milliarder kr, fordelt med 5,2 milliarder på Statens vegvesen og 4,9 milliarder på Jernbaneverket. På den 17 km lange jernbanestrekningen inngår det tre dobbeltsporede jernbanetunneler: Molykkjatunnelen (586 m), Ulvintunnelen (3985 m) og Morstuatunnelen (158 m). På den 22 km lange vegstrekningen inngår det tre toløpstunneler: en på 630 meter ved Korslund, en på 2,3 kilometer ved Morskogen og en på 650 meter ved Espa. Det skal også bygges lokalveg på Espa. Fellesprosjektet er delt opp i tre store grunnarbeidsentrepriser, hvor kontraktene inngås om kort tid. E6 på strekningen åpner høsten 2014, det nye dobbeltsporet mot slutten av På Langset er det regulert arealer til en mulig holdeplass for jernbanen, og lokalbefolkningen har engasjert seg for at denne skal bygges ut nå. I dag er det imidlertid ikke trafikkgrunnlag for dette. Gjennom Fellesprosjektet blir det tilrettelagt slik at bygging av holdeplass blir mulig å gjøre senere.

20 20 Oslo - E6 - Gardermoen - Fv Rv. 2 - Kongsvinger - Rv Elverum- Rv. 3 - Rv E6 - E6 GARDERMOEN - Lillehammer GARDERMOEN KOLOMOEN. Strekningen er 66 km lang. Utbyggingen til firefeltsveg med midtdeler er beregnet å koste 8,35 milliarder kroner. 70 % skal være bompengefinansiert. Siste etappe langs Mjøsa åpnes høsten 2014 som en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen (21 km). Dette står nærmere beskrevet på side 19. KOLOMOEN LILLEHAMMER N. Strekningen på 78 km er planlagt utvidet til firefeltsveg med midtdeler. Samlet kostnad blir ca.11 milliarder. Prosjektet er omtalt i NTP med oppstart i Utbyggingen forutsetter delvis bompengefinansiering. Til Trondheim Med oppstartsbevilgning i , statlig restbevilgning i perioden og forskuttering med bompenger, er det planmessig mulig med følgende framdrift: : Kolomoen - Moelv (40 km) (unntatt Åkersvika). Lillehammer : Biri Vingrom (18 km) : Vingrom Lillehammer N Vingrom (17 km). Ny Mjøsbru (3 km). Tretten E 6 Ensby Biri Mjøsbrua Moelv Brumunddal Gjøvik 4 Hamar M Stange j s a 3 Til Østerdalen Tynset Kolomoen E 6 Minnesund Dal E6 Gardermoen 4 Kløfta 2 Til Kongsvinger Karlstad E 16 OSLO 4 E 18 E 18 E 6 Til Svinesund Gøteborg

21 Hamar- E6 - Øyer- Skarsmoen - E6 + Fv. 361 Pellestova - Øyer - E6, Rv. 4 - Gjøvik- Rv. 4 - Oslo 21 E6 Kolomoen Lillehammer N har førsteprioritet i NHOs Samferdselsløft. Prosjektet er viktig for å bygge Mjøsbyene tettere sammen og dermed legge forholdene til rette for et bedre regionalt samarbeid innen helse, utdanning og arbeidsliv. E6-utbyggingen når i 2014 Kolomoen i Hedmark. Direkte videreføring nordover til Lillehammer betyr sparte anleggskostnader fordi Statens vegvesen og entreprenører vil ha betydelig mannskaper (ca ) i området. Hedmark og Akershus fylkeskommuner mener prosjektet er så viktig at de på egen bekostning og risiko har forskuttert planlegging og strategisk grunnerverv for til sammen 130 millioner kroner. Planmessig ligger forholdene nå til rette for en statlig oppstartsbevilling i perioden og dermed sammehengende utbygging av E6 nordover til Lillehammer slik bl.a NHO har ønsket i sitt Samferdselsløft. E6 gjennom Åkersvika. På kartet ser du Vegvesenets to alternativer for ny E6 gjennom Åkersvika i Hamar. Det skraverte området er fredet. Alternativ A er en utvidelse av eksisterende veg og alternativ B er en ny trasé øst for eksisterende veg (altså nærmere bebyggelsen på Ridabu). Dersom alternativ B velges, vil eksisterende veg tilbakeføres (altså graves bort). Saken er til juridisk behandling i Justisdepartementet. Miljøverndepartementet tar den endelige beslutningen.

22 BREDE 22 Oslo - E6 - Gardermoen - Fv Rv. 2 - Kongsvinger - Rv Elverum- Rv. 3 - Rv E6 - E6 Biri-Otta Ca. 140 km. Trondheim/Ålesund Stryn/Måløy E6 15 Samlet utbyggingskostnad ca. 14 milliarder kroner. 257 Bompengefinansiering. Standard: - E6 Biri-Lillehammer N: Planlegges for firefelt (S8). Bygges først med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger. - E6 Øyer-Otta: Tofelt med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger (S5) Åtte delstrekninger. Otta Alle faser: Planlegging, byggeplanlegging og bygging. Sjoa Vinstra Hundorp Frya Ringebu (Elstad) Fåvang kirke E6 BIRI-LILLEHAMMER N (40 KM). Se side Tretten : Kortsiktig løsning E6 Biri-Vingrom. Etablering av midtrekkverk og bygging av to forbikjøringsstrekninger, ligger inne i NTP Dette er et viktig trafikksikkerhetstiltak for å spare liv fram til fullt utbygd firefeltsveg står ferdig Øyer Lillehammer N Lillehammer Vingrom Biri Moelv 4 E6 Gjøvik Oslo ØYERTUNNELEN, MO TO KILOMETER KORTE! Otta S FV utbyggingset E6 Sjoa - Otta Trasèrydding. Dagens E6 ved Hundorp med Dale-Gudbrands gard i bakgrunnen.

23 Hamar- E6 - Øyer- Skarsmoen - E6 + Fv. 361 Pellestova - Øyer - E6, Rv. 4 - Gjøvik- Rv. 4 - Oslo 23 E6 RINGEBU OTTA (56 KM). Sammenhengende utbygging av hele strekningen kan skje i perioden Strekningen er planlagt som tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringstrekninger. Det foreligger lokale vedtak om bompengefinansiering for hele strekningen. FØRSTE UTBYGGINGSETAPPE: E6 Frya Sjoa (34 km). Reguleringsplanene er godkjent for hele strekningen. Oppstart av KS2-prosess skjer i februar Kostnaden for strekningen blir ca. 3,9 milliarder kroner. 58 prosent skal finansieres av bompenger. Planlagt utbygging , forutsatt at Stortinget får oversendt prop. for finansieringsopplegg i løpet av vårsesjonen. Vedtak i Stortinget innen okt.-nov ANDRE UTBYGGINGSETAPPE: E6 Elstad Frya (10 km) og Sjoa-Otta (12 km). Arbeidet med kommunedelplan i Ringebu på strekningen Elstad-Frya er nå inne i sluttfasen. Vedtak er ventet i løpet av inneværende år. Det samme gjelder for strekningen Sjoa - Otta. Her forventes vedtak i løpet av sommeren. Med sammenhengende utbygging på hele strekningen Ringebu-Otta er fornuftig oppstart av andre etappe i Byggeperioden vil ta ca. tre år. 100 prosent statlig finansiering av andre utbyggingsetappe er nødvendig for at bomavgiften ikke skal bli høyere enn ca. 100 kr for hele strekningen E6 Ringebu-Otta. Dette var en forutsetning for de lokale vedtakene om finansieringsopplegg. ØVRIGE STREKNINGER E6 Øyer-Tretten (13 km): Bygging pågår, åpnes for trafikk i Tunnelen på strekningen omtales på neste side. E6 Tretten-Fåvang kirke (14 km): Pt. ingen planlegging. E6 Fåvang kirke-elstad (10 km): Planprogram er sendt på høring. E6 T NORD. UTBYGGINGEN GJØR E6 SIKRERE OG RE NYE TRETTEN BRU OVER LÅGEN BLIR ET NYTT LANDEMERKE LANGS E6 I GUDBRANDSDALEN RINGEBU EL VANGEN Sjoa Kjørem Kvam NORD-FRON FV. 420 TEIGKAMPEN Vinstra SØR-FRON Harpefoss FV. 256 Hundorp ODENRUD Frya FV. 319 Vålebru RINGEBU SØR (ELSTAD) Ny E6 Gammel E6 Nytt E6-kryss Kommunegrense Automatisk bom ny E6 Automatisk bom gammel E6 appe 1. utbyggingsetappe E6 Frya - Sjoa ! LOMOEN RUSTE FV utbyggingsetappe E6 Ringebu sør - Frya

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen Strategi for utvikling av Gjøvikbanen v/ Øyvind Rørslett Utviklingssjef Jernbaneverket Plan Øst 1 Dagens situasjon Fakta lengde 117,51 km enkeltspor 6,32 km dobbeltspor trafikk 10-12 godstog i døgnet fra

Detaljer

Sett spor i Gudbrandsdalen

Sett spor i Gudbrandsdalen Tryggere E6 - triveligere lokalsamfunn Store entrepriser på ny E6 i Gudbrandsdalen BODØ TRONDHEIM MOLDE E6 FRYA-SOJA LEIKANGER LILLEHAMMER OSLO Illustrasjon: Multiconsult To av de største entreprisene

Detaljer

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen B a kgru n n og form å l Jernbanepolitisk plattform utarbeides av Hedmark og Oppland fylkeskommuner i samarbeid med

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: 07.06.2016 Sak: 41/16 Resultat: Innstilling m/endring vedtatt Arkivsak: 16/11317 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 06.06.2012 Sak: 237/12. Resultat:

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 06.06.2012 Sak: 237/12. Resultat: Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 06.06.2012 Sak: 237/12 Resultat: Arkivsak: 12/4502-4 Tittel: NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 - HØRINGSUTTALELSE Behandling: Vedtak: Hamar kommune slutter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Statens vegvesen Region øst

Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Region øst Investering, drift og vedlikehold Regionvegsjef Per Morten Lund Disponible midler i 2013 for investering, drift og vedlikehold Riksveg Store prosjekter 5800 Programområdetiltak

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen Kongsvingerbanen - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen Jernbaneforum Kongsvingerbanen Små investeringer PÅ Kongsvingerbanen vil raskt bidra til å dempe presset i Oslo Høy vekst av

Detaljer

Sett spor i Gudbrandsdalen

Sett spor i Gudbrandsdalen Tryggere E6 Ringebu-Otta Sett spor i Gudbrandsdalen Tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. To lange tunneler. Tre store bruer. Mer enn 80 andre små og store konstruksjoner. Teknisk krevende

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Rammer for jernbanen Mill. kr Lav Basis Middels Høy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000

Detaljer

Brev til samferdselsministeren fra Natur og Ungdom

Brev til samferdselsministeren fra Natur og Ungdom ostmottak Fra: Lene Liebe [lenel@nu.no] Sendt: 6. desember 2008 17:55 Til: postmottak Emne: Brev til samferdselsministeren fra Natur og Ungdom Vedlegg: Brev NTP 2010-19 Gardermoen-Lillehammer fra Natur

Detaljer

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland

Detaljer

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan Saknr. 15/2138-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan 2018-2027 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019 Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet Jernbanen nær nullvisjonen for antall drepte Trafikkutvikling

Detaljer

Vedlikehold og fornyelse. Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør

Vedlikehold og fornyelse. Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør Vedlikehold og fornyelse Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør oeb@jbv.no 1 Banedivisjonen Banedivisjonen består av: 1 870 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen,

Detaljer

Bransjemøte Lillehammer 10. mars 2016 Store prosjekter i Region øst v/regionvegsjef Per Morten Lund

Bransjemøte Lillehammer 10. mars 2016 Store prosjekter i Region øst v/regionvegsjef Per Morten Lund Bransjemøte Lillehammer 10. mars 2016 Store prosjekter i Region øst v/regionvegsjef Per Morten Lund Program Lillehammer 10. mars 09.00 09.15 Kaffe og registrering 09.15 09.30 Velkommen Per Morten Lund

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Jernbaneverkets prioriteringer v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet. Jernbanen nær nullvisjon for antall drepte Trafikkutvikling: Gods:

Detaljer

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018-2029 Nasjonal transportplan 2018-2029 Hva legges til grunn ved prioriteringene blant tiltak på riksveger? Planer og planhierarki Foto: Torleif Haugødegård NTP-prosessen Her er vi nå 29.2.2016 Hovedgrep i inneværende

Detaljer

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Jernbaneforum Kongsvingerbanen Mai 2011 1 Bakgrunn Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble formelt konstituert i februar 2011. Skedsmo,

Detaljer

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP:

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP: Streitlien, Mariann Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 11. april 2016 08:40 Til: Jørgensen, Rune Emne: Takk for ditt høringssvar til Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse:

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

Ark.: Lnr.: 3479/12 Arkivsaksnr.: 12/651-1. Vedlegg: Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 kan lese på http://www.ntp.ntp.

Ark.: Lnr.: 3479/12 Arkivsaksnr.: 12/651-1. Vedlegg: Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 kan lese på http://www.ntp.ntp. Ark.: Lnr.: 3479/12 Arkivsaksnr.: 12/651-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 - HØRING Vedlegg: Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 kan lese på http://www.ntp.ntp.no

Detaljer

Fastlagt ruteplan R17

Fastlagt ruteplan R17 Fastlagt ruteplan R Gyldig: og med søndag..0 kl. 0:00 til og med søndag 0..0 kl. 0:00 Utgitt av: Jernbaneverket Trafikk- og markedsdivisjonen Fastlagt ruteplan R Innhold Side Fastlagt ruteplan Forklaring

Detaljer

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør Grunnlagsnotat Valdresrådet har i brev av 22. september 2014 bedt Vegforum E16 drøfte om det bør

Detaljer

Høyhastighet, regiontog eller godstog

Høyhastighet, regiontog eller godstog Høyhastighet, regiontog eller godstog -Tre ønsker på en bane v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Situasjon/utfordringer tog har høy markedsandel inn mot Oslo, kapasiteten fullt utnyttet,

Detaljer

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord.

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord. Nytt dobbeltspor Barkåker-Tønsberg Drammen Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg Stokke To r p Sandefjord Porsgrunn Larvik Gammelt spor Planlagt 2009-2019 Ferdig dobbeltspor Vi bygger for fremtiden En ny

Detaljer

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Terje P. Hagen 1 og Jon Magnussen 2 1 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO 2 Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/11317 Saksprotokoll - Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag - Høring Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 13. og 14.06.2016 Sak: 41/16 Resultat: Innst. m/endringer vedtatt Arkivsak: 16/11317 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal transportplan 2018-2029 - Transportetatenes

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Statens vegvesen Region øst - investering, drift og vedlikehold. Regionvegsjef Sidsel Sandelien

Statens vegvesen Region øst - investering, drift og vedlikehold. Regionvegsjef Sidsel Sandelien Statens vegvesen Region øst - investering, drift og vedlikehold Regionvegsjef Sidsel Sandelien Disponible midler 2010 RIKSVEG Investering Store prosjekter: Programområder: Sum riksveg: 4,046 mrd 0,529

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Jardar Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten Omstillingen kommer

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

STASJONSSTRUKTUR- STASJONSTRUKTUR PROSJEKTET

STASJONSSTRUKTUR- STASJONSTRUKTUR PROSJEKTET Utredning av Jernbaneverkets stasjonsstruktur. En gjennomgang av stasjoner og holdeplasser for persontrafikk på banenettet STASJONSSTRUKTUR- STASJONSTRUKTUR PROSJEKTET Dovrebanen (søndre del) og Raumabanen

Detaljer

Planlagte anskaffelser Plan og Teknikk / Strategi og Samfunn. Leverandørdag 14.september 2015

Planlagte anskaffelser Plan og Teknikk / Strategi og Samfunn. Leverandørdag 14.september 2015 Planlagte anskaffelser / Strategi og Samfunn Leverandørdag 14.september 2015 Avrop rammeavtale; Utredning, Hovedplan og Offentlig Plan Prosjektnavn Avdeling Beskrivelse av anskaffelsen Forespørsel sendes

Detaljer

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 6 S (2012 2013) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland Tilråding

Detaljer

Godstransport i sambruksfelt (kollektivfeltet), vil også gi en miljøgevinst i mindre utslipp og er samfunnsøkonomisk riktig.

Godstransport i sambruksfelt (kollektivfeltet), vil også gi en miljøgevinst i mindre utslipp og er samfunnsøkonomisk riktig. Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 1. juli 2016 09:40 Til: postmottak SD Emne: Nytt høringssvar til 16/485 - Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse: 16/485 Høring: Høring

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 21., 22. og 23.04.2015 Sak: 28/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/2093 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan 2018-2027 - Innspill fra

Detaljer

Tekstlig informasjon til togtilbudskonsepter for jernbanen i KVU Transportsystemet Jaren Gjøvik Moelv (Gjøvikbanen og rv. 4)

Tekstlig informasjon til togtilbudskonsepter for jernbanen i KVU Transportsystemet Jaren Gjøvik Moelv (Gjøvikbanen og rv. 4) Notat Togtilbud Tekstlig informasjon til togtilbudskonsepter for jernbanen i KVU Transportsystemet Jaren Gjøvik Moelv (Gjøvikbanen og rv. 4) Effekter som kan følge av de forskjellige utbyggingskonseptene:

Detaljer

For å få en Gjøvikbane velegnet for godstrafikk bør det planlegges for en flatere bane enn i dag. Figur: Network statement 2016, vedlegg

For å få en Gjøvikbane velegnet for godstrafikk bør det planlegges for en flatere bane enn i dag. Figur: Network statement 2016, vedlegg Notat til KVU Transportsystemet for Jaren (Oslo) Gjøvik - Moelv. 23.09.2016 Utarbeidet av: Svein Skartsæterhagen, Hege B. Selbekk, Eivind B. Larsen og Michael Brendås, JBV Valgt standard på ny Gjøvikbane

Detaljer

Transportsystemet. I Gudbrandsdalen og Mjøsregionen

Transportsystemet. I Gudbrandsdalen og Mjøsregionen Transportsystemet I Gudbrandsdalen og Mjøsregionen Overbygning Konseptvalgutredning Region Øst november 2007 1 Bakgrunn KS1 er innført i samferdselssektoren fra 2006. Retningslinjer fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

Det er på Jernbanen det

Det er på Jernbanen det Det er på Jernbanen det skjer NovaPoint Brukermøte 9.mai Trude Anke Avdelingsleder Jernbaneteknikk, JBV Utbygging Innhold Pågående prosjekter Kommende prosjekter Høyhastighetsutredning Intercityutredning

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

E16 Kløfta Nybakk (tidligere rv. 2)

E16 Kløfta Nybakk (tidligere rv. 2) Vedlegg 3: En første oversikt over prosjektene E16 Kløfta Nybakk (tidligere rv. 2) Prosjektet var første utbyggingstrinn i prosjektet Kløfta Kongsvinger. Eksisterende veg hadde dårlig standard i forhold

Detaljer

Bransjemøte 11. februar 2015 Prosjekt og oppgaver i Statens vegvesen Region øst

Bransjemøte 11. februar 2015 Prosjekt og oppgaver i Statens vegvesen Region øst Bransjemøte 11. februar 2015 Prosjekt og oppgaver i Statens vegvesen Region øst Bransjemøte 2015 Region øst Disponible midler 2015 Riksveg Disponible midler 2015 Programområder Programområde Mill. kr Utbedringstiltak

Detaljer

- Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen

- Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen Jernbaneforum Kongsvingerbanen Små investeringer i Kongsvingerbanen vil raskt bidra til å dempe presset i Oslo Høy vekst av arbeidsplasser i

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

OPPSUMMERING VEIEN VIDERE. Regionrådet for Hadeland 9. Juni 2017

OPPSUMMERING VEIEN VIDERE. Regionrådet for Hadeland 9. Juni 2017 OPPSUMMERING VEIEN VIDERE Regionrådet for Hadeland 9. Juni 2017 Samarbeidsallianse for kommunene i Gjøvikregionen, Gran, Lunner og Nittedal. Formål 2016-2017: «Stor-Oslo Nord er samarbeidskommunenes verktøy

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss Gert Myhren Prosjektleder Disposisjon Tidligere utredninger av rv. 35 Grunnlaget for å starte med kommunedelplan for rv. 35 og fv. 287 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Statens vegvesen Region øst

Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Region øst Investering, drift og vedlikehold Regionvegsjef Per Morten Lund Disponible midler 2012 RIKSVEG Investering Store prosjekter: Programområder: Sum riksveg: 3,05 mrd 1,18 mrd 4,23

Detaljer

Fastlagt ruteplan R17

Fastlagt ruteplan R17 Fastlagt ruteplan R Gyldig: og med søndag..0 kl. 0:00 til og med søndag 0..0 kl. 0:00 Utgitt av: Jernbaneverket Trafikk- og markedsdivisjonen Fastlagt ruteplan R Innhold Side Fastlagt ruteplan Forklaring

Detaljer

E6 Gardermoen Kolomoen

E6 Gardermoen Kolomoen Logo autopasss Orig 19. oktober klokken 1.00 starter innkrevingen av bompenger på Gardermoen Kolomoen Blå. CMYK 100c 100m 0k På oppdrag fra Stortinget, er Statens vegvesen i gang med å utvide til en firefelts

Detaljer

Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft!

Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft! Næringslivets utfordringer behov for et samferdselsløft! Harald Thoresen Seniorrådgiver NHO Innlandet / Leder - Vegforum Innlandet Samferdselskonferansen for Innlandet Lillehammer 30.januar 2008 Er forslag

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD Hamar, 6.2.13 Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Tre ting å huske fra de neste 30 min: 1. Regjeringen ønsker å lovfeste

Detaljer

Søknad om endring av togtilbudet i Hedmark

Søknad om endring av togtilbudet i Hedmark Saknr. 14/5042-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Søknad om endring av togtilbudet i Hedmark Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet i Hedmark fremmer søknad til Samferdselsdepartementet

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

NTP- prioriteringer jernbanen

NTP- prioriteringer jernbanen NTP- prioriteringer jernbanen Jernbaneverket, Sjur Helseth, regionaldirektør strategi øst 23.11.2015 Perspektiver for transport i byområdene og mer gods på skinner Bor det folk der banene går? Markedsgrunnlag

Detaljer

Arbeidet med Nasjonal transportplan

Arbeidet med Nasjonal transportplan Nasjonal transportplan 2018-2029 Arbeidet med Nasjonal transportplan Fylkestinget i Hedmark 14.12.2015 Regionvegsjef Per Morten Lund Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Statens vegvesen Region øst - fra

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM

REGIONAL SAMFERDSELSPLAN FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saknr. 12/846-31 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Anders Paulsen/ Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet E6 Kolomoen Kåterud Reguleringsplan Stange kommune Prosjektpresentasjon Stange 26. januar 2011 Agenda 18.00 18.05 Innledning/velkommen Stange kommune 18.05 18.20 E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon

Detaljer

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Kommuner i Hedmark og Oppland Fagorganisasjoner i Innlandet politidistrikt Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Hedmark Oppland fylkeskommune Hedmark fylkeskommune KS Hedmark og Oppland INNLANDET POLICE

Detaljer

KVU IC Intercityutredningen

KVU IC Intercityutredningen Intercityutredningen hvorfor hva hvordan 1 2 Utfordringer IC-området Befolknings- og næringsutvikling Kraftig vekst Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose Jernbanene stort potensial for å ta mer av

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FORELØPIG VURDERING Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FRAMTIDAS KOMMUNE Sterke velferdskommuner Aktive samfunnsutviklere Medspillere for verdiskaping FRAMTIDAS KOMMUNE Makta reelt hos

Detaljer

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Nøkkeltall Eidsiva Energi AS (konsern) Årlig omsetning: I overkant av tre milliarder kroner

Detaljer

NVF-seminar Fornying av veger

NVF-seminar Fornying av veger NVF-seminar Fornying av veger Drammen 22. mai 2014 kl 11:00 11:30 Jon Arne Klemetsaune Strategiseksjonen Region midt Innhold Vegsituasjonen 1970-1980 Historiske veger Politisk strid om ny veg Nøktern standard

Detaljer

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Strategier tilpasset behov STEINKJER TRONDHEIM :Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning

Detaljer

Fv.156 Bråtan Tusse Planprogram. Presentasjon for Nesodden kommune

Fv.156 Bråtan Tusse Planprogram. Presentasjon for Nesodden kommune Planprogram Presentasjon for Nesodden kommune 7.12.2016 Prosjektmål til planprogrammet Samfunnsmål: prosjektet skal Gi en forutsigbar og stabil vegforbindelse til Nordre Frogn og Nesodden Gi god trafikksikkerhet

Detaljer

Nasjonal Transportplan Transportetatenes forslag - Høring. «1. Hovedbudskap Fylkestingene i Hedmark og Oppland er enige om følgende:

Nasjonal Transportplan Transportetatenes forslag - Høring. «1. Hovedbudskap Fylkestingene i Hedmark og Oppland er enige om følgende: Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Hamar, 25.06.2012 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 12/924-45 Ark 113 N Saksbeh. Per Olav Bakken Tlf. 909 36 063 Nasjonal Transportplan 2014-2023 - Transportetatenes

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland

Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest NTP 20182029 Innspills og høringsmøte 13. april 2016 Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest 1 Korridor 5: Oslo Bergen/ Haugesund med arm via Sogn til Florø Jernbane: * Hva skjer?

Detaljer

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Vedlegg til Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland utkast 27.10.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. REGIONALE SENTRE... 4 2.1 GRAN I

Detaljer