NORSK MATEMATIKKRÅD Nasjonalt fagråd for matematikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK MATEMATIKKRÅD Nasjonalt fagråd for matematikk"

Transkript

1 NORSK MATEMATIKKRÅD Nasjonalt fagråd for matematikk Styrets årsberetning til årsmøtet i Halden september 2008 Styret har i denne perioden bestått av Tom Lindstrøm, Universitetet i Oslo (leder) Arvid Siqveland, Høgskolen i Buskerud (nestleder) Harald Hanche-Olsen, NTNU (sekretær) Anne Berit Fuglestad, Universitetet i Agder Guri A. Nortvedt, Utdanningsforbundet Svein Halvor Halvorsen, NSU Georg Elvebakk, Universitetet i Tromsø (vara) Sigrid Skogan, Norsk Lektorlag (vara) Styret har hatt følgende møter siden forrige årsmøte: 31. oktober 2008 i Oslo 18. januar 2008 i Trondheim 4. april 2008 i Oslo 20. mai 2008 i Oslo 29. august 2008 i Oslo Styrets virksomhet fremgår av referatene fra styremøtene (se rådets nettsider). Vi vil trekke frem følgende saker. Undervisningskompetanse i grunnskole og videregående skole Basert på diskusjonen på forrige årsmøte, sendte styret en høringsuttalelse om undervisningskompetanse til Utdanningsdirektoratet 31/10. Styret har også ferdigstilt et internt notat om undervisningskompetanse etter diskusjonen på årsmøtet. Eksamensformer i grunnskole og videregående skole NMR er fortsatt engasjert i diskusjonen rundt arbeids- og eksamensformer i skolen. Som ledd i dette arbeidet har styret invitert representanter fra Utdanningsdirektoratet og oppgavenevnden i matematikk til årsmøtet. Lærerutdanning (Allmenn)lærerutdanningen er i støpeskjeen. En ny stortingsmelding ventes ved juletider og inntil den kommer, er strukturen i fremtidens lærerutdanning uklar. NMR følger utviklingen og vil bygge sitt videre engasjement på vedtakene om undervisnings-kompetanse på forrige årsmøte. Karakterpanel NMRs karakterpanel for masteroppgaver i statistikk levert sin rapport 7. april. Panelet bestod av NMR årsberetning Side 1 av 2

2 Edvin Bredrup, Universitetet i Tromsø Ivar Heuch, Universitetet i Bergen Henning Omre, NTNU Svein Ove Samuelsen, Universitetet i Oslo og deres resultater inngår i av Universitets- og Høgskolerådets fellesrapport som er tilgjengelig på Inneværende år vil UHR se på vurdering i karakterområdet D-E-F. Matematikkrådet har valgt å rette denne undersøkelsen mot kurs i lineær algebra. UHR avvikler for øvrig en karaktersamling 28. oktober der NMR tar sikte på å delta. Forkunnskapstesten Matematikkrådstesten ble gitt på nytt høsten 2007 med deltagelse fra 29 institusjoner og 7389 studenter. Resultatene viser en fortsatt nedgang innen nesten alle utdanninger. Arbeidet med testen har vært ledet av Anne Rasch-Halvorsen ved Høgskolen i Telemark. Utdanningsdirektoratet har støttet arbeidet med en bevilgning på kr Holmboeprisen Prisen ble i år tildelt Elisabeth Aksnes fra Bryne skule, med hedersomtaler til Svein Anders Heggem, Tingsaker skole, og Odd Heir, Oslo Handelsgymnasium. Prisen ble overrakt av forskningsminister Tora Aasland ved en seremoni på Oslo Katedralskole 19. mai. Abelstyret hadde i løpet av året besluttet å doble prisbeløpet, slik at årets vinner fikk kr med et tilsvarende beløp til skolen. I forbindelse med prisutdelingen arrangerte NMR et Holmboesymposium ved Høgskolen i Oslo. Foredragsholdere var Elisabeth Aksnes, Morten Blomhøj fra Roskilde Universitetscenter og Bodil Kleve, Høgskolen i Oslo. Holmboekomiteen har i år bestått av Live Callin, Bjertnes videregående skoler Trude Fosse, Ulsetskogen skole, Christoph Kirfel, Universitetet i Bergen Marianne Maugesten, Høgskolen i Østfold Anne-Gunn Svorkmo, Nasjonalt senter for matematikk i Komiteen har hatt to møter i henholdsvis Oslo og Bergen. Vitenskapelige publiseringskanaler Forskningsutvalget har fortsatt arbeidet med å nominere forskningskanaler på nivå 1 og 2 (se årsmeldingen fra forskningsutvalget for mer informasjon). Oslo 19. september 2008 Tom Lindstrøm Leder NMR NMR årsberetning Side 2 av 2

3 Årsmelding fra Forskningsutvalget til Norsk Matematikkråd Forskningsutvalget har hatt følgende medlemmer: Gunnar Fløystad, UiB Tor Flaa, UiTØ Anne Berit Fuglestad, UiA Magnus Landstad, NTNU John Wyller, UMB Dag Normann, UiO (leder) Forskningsutvalget har ikke hatt noen ordinære møter, men har konferert pr. epost. Forskningsutvalget har fått administrativ støtte fra UiO ved Ragnar E. Pettersen. Forskningsutvalget har i perioden hovedsaklig arbeidet med nominering av publiseringskanaler til nivå 1 og 2. Dette arbeidet begynner nå å bli rutinepreget, med få forslag til endringer fra ett år til et annet. R.E. Pettersen har registrert alle relevante nye publiseringskanaler i våre fag slik de fremkommer fra oversikten til AMS. Dette innebærer at vi også etterhvert kan få plass til noen nye publiseringskanaler på nivå 2. Leder av forskningsutvalget var, sammen med R.E. Pettersen, med på et møte om kvalitetsikring av rapportering av forskningsresultater i regi av Universitets og Høgskolerådet i april. Blindern Dag Normann (Leder)

4

5

6

7

8 Forslag om at NMR etablerer et konsensus-utvalg Utvalgets oppgave skal være å bygge en omforent pedagogisk plattform, en felles filosofi som omfatter matematikkfagets rolle, funksjon og innhold i norsk skole. En slik plattform innebærer en konsensus som omfatter disse punktene: Hva faget har å tilby barn og unge mennesker Lærerens holdning og oppfatning av hva matematikk er Hvordan barn og unge best lærer matematikk Hvordan faget bør undervises Hva faget skal inneholde, fagets mål. Fagets rolle i samfunnet Bakgrunnen for forslaget er at matematikkundervisningen i skolen ikke fungerer i forhold til intensjonene, den ene læreplan har avløst den andre, ofte med til dels motstridende oppfatninger. Den siste læreplanen er intet unntak fra dette, kompetanse er ofte erstattet med det langt mindre omfattende ferdighet, ordet undersøkelse er uklart brukt, og kan lett lede til ørkesløs aktivitet uten klart matematisk sikte. Problemløsing har vært et honnørord i planene i de siste tyve år, uten at det har endret praksis. Det rår uklarhet om hva lærerens rolle er, og mange lærere savner reell forståelse av punktene som er nevnt ovenfor. Midler som bevilges til etterutdanning blir ofte kanalisert til andre formål av lokale myndigheter, også ofte på grunn av manglende innsikt. For å overvinne disse vanskelighetene tror jeg det er helt vesentlig at vi kan snakke med klar og overbevisende stemme om at matematikk er viktig, at det er slik vi mener det skal gjøres og det må vi få midler og råderett til å gjennomføre. Det er her vi trenger plattformen å stå på. Det blir sikkert ikke lett å oppnå en konsensus om disse punktene. Andre land, spesielt USA og England har imidlertid langt på vei lykkes i et slikt prosjekt. Vi trenger derfor et utvalg av de beste dette landet har å by på, innenfor hele den matematiske utdanningssektoren, i likhet med hva de har gjort i USA. Forslaget er derfor at NMR etablerer et utvalg bestående av fremragende lærere i skolen, lærerutdannere, fagdidaktikere og forskningsmatematikere med mål å utarbeide en rapport som omfatter konsensus om punktene ovenfor. Rapporten skal tjene som grunnlagsdokument for læreplanarebeid og være en obligatorisk del av utdanning og etterutdanning av alle lærere i matematikk. Utvalget bør ved NMRs mellomkomst få departemental forankring og støtte.

Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding

Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding Som tidligere meldt vil årsmøtet bli holdt på Comfort Hotel Union Brygge i Drammen. Koordinatene er Grønland 64, 3045 Drammen,

Detaljer

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/ Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 7.12.2012 Kl. 10.15 15.30. Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for ingeniørutdanning, Pilestredet, Oslo. Tilstede: Arvid Siqveland (leder) Guri A. Nortvedt,

Detaljer

Nasjonalt fagråd for gresk og latin

Nasjonalt fagråd for gresk og latin 1 Nasjonalt fagråd for gresk og latin 4. mai 2009, Universitetet i Agder Til stede: Vibeke Roggen, UiO (leder) Gjert Vestrheim, UiB Staffan Wahlgren, NTNU Synnøve des Bouvrie, UiT Henny Fiskå Hägg, UiA

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Arbeidsplan for Norsk matematikkråd

Arbeidsplan for Norsk matematikkråd Arbeidsplan for Norsk matematikkråd for perioden 2008 2013 Arbeidsplanen er retningsgivende for styrets arbeid mellom årsmøtene og vil ligge til grunn for de konkrete tiltak styret igangsetter. Planen

Detaljer

Norsk matematikkråds undersøkelse

Norsk matematikkråds undersøkelse Norsk matematikkråds undersøkelse Høsten En undersøkelse av grunnleggende matematisk kunnskap for studenter som begynner på matematikkrevende studier i Norge Prosentregning Skårprosent 100 90 80 70 60

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3 NOTAT - MØTE I NASJONALT FAGRÅD, OSLO 20. MARS 1998 Til: Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Fra: Atle Kristiansen, Olaf Husby, Liv Harnæs (arbeidsgruppe nedsatt av fagrådet) Dato: 10.3.98 SAK 6:

Detaljer

NASJONALT FAGRÅD FOR ENGELSK Høgskolen i Nord-Trøndelag Engelseksjonen 7600 Levanger Epost: tale.guldal@hint.no

NASJONALT FAGRÅD FOR ENGELSK Høgskolen i Nord-Trøndelag Engelseksjonen 7600 Levanger Epost: tale.guldal@hint.no NASJONALT FAGRÅD FOR ENGELSK Høgskolen i Nord-Trøndelag Engelseksjonen 7600 Levanger Epost: tale.guldal@hint.no REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR ENGELSK 2006 Til stede: Tale M. Guldal (Høgskolen

Detaljer

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Perioden 2010 2013 Prinsipprogrammet er retningsgivende for rådets tiltaksplan. Prinsipprogrammet kan revideres av hvert årsmøte, og fornyes etter tre år. Prinsipprogrammet

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

ole an nno 2 Fagg Rap av U ningsd Utdann 22.jun ni 2014

ole an nno 2 Fagg Rap av U ningsd Utdann 22.jun ni 2014 Maatem matiikk ii norsk sko ole an nno 2 2014 Fagg gjenn omga ang avv mateematik kkfageene Rap pport ffra eksstern arbeidsgruppe o ppnevvnt av U Utdann ningsd direkttorateet 22.jun ni 2014 FORORD Utdanningsdirektoratet

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2014 Quality hotell Tønsberg Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Regnskap 5. Kontingent 6. Budsjett 2013 7. Godkjenning av revisor

Detaljer

Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011

Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011 Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011 Innledning I januar 2011 gjennomførte Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) en undersøkelse blant medlemsorganisasjonene

Detaljer

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK?

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? - om situasjonen for fremmedspråk i Norge «Mitt språks grenser er min verdens grenser» - Ludvig Wittgenstein Nordmenn mangler fremmedspråklig kompetanse. Det får konsekvenser

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer