Styremedlem og prosjektleder Jørgen Erik Galtestad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremedlem og prosjektleder Jørgen Erik Galtestad"

Transkript

1 Årsmøte 2014 Prosjekt «Hva vil vi med Nordseter» Styremedlem og prosjektleder Jørgen Erik Galtestad Nordseter

2 Et fulltallig og samstemt styremøte i lørdag 23. mars 2013: 1. Vi anbefaler alternativ A; Alle hytteeiere etc i og i egen lokalforening. 2. Premisser for vedtaket i styret; i. Rollene til Nordseter Utvikling BA og må klargjøres - de må utfylle hverandre ikke konkurrere med hverandre ii. Hytteeierne (gjennom ) må få større innflytelse på utviklingen av Nordseter og på Nordseter Utvikling BA (gjennom kraftigere eierskap). iii. Nordseter Utvikling BA skal være utførende mens eierne bestemmer retning og hastighet vdr utviklingen (mål og strategier). 3. Neste steg for styret er å inkludere grunneiere, næringsdrivende og rettighetshavere i prosessen, samt selvfølgelig Nordseter Utvikling m/eiere. Hvem som skal være pengeinnkrever ( eller Nordseter Utvikling BA) må avklares slik at innkrevingen blir effektiv ift alle interessenter* og blir lik for alle hytteeierne. * Hytteeiere Grunneiere Næringsdrivende Rettighetshavere Lillehammer kommune Oppland fylkeskommune Dagsturister og mosjonister Tippemidler etc «Folkehelsa» Andre kilder? Sportellet Jørgen Erik Galtestad - Lysark 2 19

3 E i e r s t y r i n g Mål og strategier. Utrede, prioritere og presentere behov. Sterkere Nordseter Utvikling BA Nordseter Utvikling BA er utførende og må styrkes vdr; Gjennomføring av prioritert drift Planlegging, prosjektering og finansiering av prosjekter Gjennomføring av prosjekter. Noen av momentene som kom opp under samtalen etter innledningene; Konseptet må «selges» videre i lokalforeningene. Lokalforeningene må få sine representanter i styret til. Idrettslag burde nevnes i forbindelse med bidragsytere og brukere av infrastrukturen. Lillehammer kommune burde engasjere seg mer og legge bedre til rette for utvikling på Nordseter bra for hyttefolket, bra for Nordseter og bra for hele kommunen. Sats på spillemidler. Sportellet Jørgen Erik Galtestad - Lysark 3

4 «Nye» Målsetting: 1. Alle ca hytte-/leilighetseiere med i 2. Definere hva vi vil med Nordseter 3. Definere felles oppgaver på Nordseter 4. Grensedragning mellom og; Lokalforeningene Nordseter Utvikling BA. Strategi: Nå alle hytte-/leilighetseiere gjennom å inkludere, involvere og samarbeide med alle lokallagene. Jørgen Galtestad, Lysark 4

5 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er. Fra forslaget til nye vedtekter er en paraplyorganisasjon som skal ivareta interessene til hytte- og leilighetseiere på Nordseter. Dette skal gjøres i samhandel med de øvrige interessenter til Nordseter, herunder lokale, regionale og sentrale myndigheter, foruten lokalforeningene, næringsdrivende, grunneiere og rettighetshavere. er en forening uten mål om overskudd, men med ideelle målsettinger for hytte-/leilighetseiere som tilrettelegging for hvile og ro, foruten fysiske aktiviteter i naturen som skigåing om vinteren, samt turgåing og sykling om sommeren. Dette er et bidrag til folkehelsen. Jørgen Galtestad, Lysark 5

6 Hytter og leiligheter på Nordseter Navn Antall % 1 "Gamle Nordseter" 90 10,1 2 Grøtåsen 90 10,1 3 Heståsen Vest 40 4,5 4 Høgfjellia - plan 63? 60 6,7 5 Kaus Veglag 45 5,0 6 Lillehammer Seter I 22 2,5 7 Lillehammer Seter II - plan 100? 0 0,0 8 Lillehammer Seter III - plan ,0 9 Melsjøen ,4 10 Nevelåsen 37 4,1 11 Nordseter Fjellgrend - plan ,5 12 Nordseter Senter 13 1,5 13 Nordseter Sportell 47 5,3 14 Nordseterlia "Øst" - plan ,7 15 "Nordseterlia Vest" - plan ,0 16 Reina 70 7,8 17 Roverud Sameie 4 0,4 18 Skihyttevegen - plan ,4 19 Snauskallen- Nevelosen 60 6,7 20 Trondsmyra - plan 40? 38 4,3 Sum Sportellet Jørgen Erik Galtestad - Lysark 6

7 Aktørene på Nordseter Nordseter Fjellstue og Hytter AS Nordseter Drift AS (Fjellpark) Sportell + skisenter + hytter Nevra Aparthotell Paul T Coucheron- Aamodt ENK Nordseter Utvikling BA Grunneiere 20 (også v/fåberg Fjellstyre) Idrettslag Rettighetshavere (jakt, fiske, beite, DNT) Skjellerudsveen Parkering Felles interesser? Lillehammer kommune Dagsturister Mosjonister Hytte-/leilighetseiere Ingen investorer Sportellet Jørgen Erik Galtestad - Lysark 7

8 «Hva vil vi med Nordseter?» Under godt besøkte Årsmøter i over mange år har spørsmålet blitt stadig mer påtrengende - med stadig færre turistbedrifter og stadig flere hytter som bakteppe. Prosjektet har hatt en positiv og ydmyk tilnærming til spørsmålet. Konsentrasjon om fremtiden i form av målsettinger, oppgaver og hensiktsmessig organisering. Aktørene på Nordseter har heller ikke kommet inn på negative forhold ved livet på Nordseter. På denne bakgrunn tør vi konkludere med at; vi er fornøyde på Nordseter. Sportellet Jørgen Erik Galtestad - Lysark 8

9 Prosjekt «Hva vil vi med Nordseter» Nordseter Fjellstue og Hytter AS Nordseter Drift AS (Fjellpark) Sportellet (Lande) + Skisenteret + Hytter Nevra Aparthotell Paul T Coucheron- Aamodt ENK Nordseter Utvikling BA Har kommunisert med Grunneiere 20 (også v/fåberg Fjellstyre) Idrettslag Skjellerudsveen Parkering I fokus Rettighetshavere (jakt, fiske, beite, DNT) Lillehammer kommune Dagsturister Mosjonister Hytte-/leilighetseiere 1 000$ Sportellet Jørgen Erik Galtestad - Lysark 9

10 1 Hvorfor være medlem i er en paraplyorganisasjon som skal ivareta interessene til hytte- og leilighetseiere på Nordseter. Dette gjøres i samarbeid med infrastrukturbedriften Nordseter Utvikling BA (vdr skiløyper, stier, bruer, rasteplasser, osv) og i samhandel med de øvrige interessenter til Nordseter, herunder lokale, regionale og sentrale myndigheter, foruten lokalforeningene, næringsdrivende, grunneiere og rettighetshavere. Nordseter defineres som fjellområdet mellom Sjusjøen, Hornsjøen og Hafjell. 1. Styrke hytte- og leilighetseiernes samlede medvirkning og innflytelse på Nordseter ved å definere våre ønsker om retning og hastighet for Nordseters utvikling vdr f.eks drift, vedlikehold og investeringer i felles infrastruktur (skiløyper, skibakker, akebakker, fotstier, sykkelstier, skilting, merking, broer, brygger, rasteplasser, osv). 2. Som medlem bidrar du til å styrke vår posisjon som høringsinstans overfor Lillehammer kommune og eventuelle andre instanser når det gjelder utvikling av Nordseter. 3. I samhandel med andre interessenter på Nordseter, som næringslivet, Lillehammer kommune, Fåberg Fjellstyre, idrettslag, birkebeinerselskapene, spillemiddel- og grasrotsystemet, andre sponsorer, investorer, osv, bidrar til en god utvikling på Nordseter og samtidig skal vi klare å beholde særpreget slik vi ønsker det. 4. Øke trivselen og bruksverdien av å ha hytte/leilighet på fjellet, samt øke økonomisk verdi på egen eiendom på Nordseter ved at fjellsamfunnet er godt organisert og dermed skaper et fellesskap slik vi ønsker det. 5. Delta på en arena der det er mulighet til å fremme egne meninger og ønsker. 6. Som medlem får du fortløpende informasjon om hva som skjer og planlegges på Nordseter. 7. Som medlem blir du invitert til sosiale og praktiske aktiviteter, f.eks dugnader. 8. Som medlem får du rabatter på avtaler som har forhandlet, for eksempel i Gausdal Landhandleri AS. Selv med moderate innkjøp kan du mer enn finansiere kontingenten. 9. Du får gleden av å bidra til fellesskapet på Nordseter. Jørgen Erik Galtestad, Lysark 10

11 Hva vi vil med Nordseter målsetting 2 Videreføre Nordseters særpreg med utgangspunkt i seterløkkene, de grønne lungene, kulturlandskapet med de gamle stiene (tråkk/råk) og ikke minst det vidstrakte og sammenhengende skiløypenettet fra hytteområdene og innover fjellet. Med «sammenhengende» mener vi ubrutt av brøytede veger og knyttet til nettene rundt Sjusjøen, Hornsjøen og Hafjell. Nordseter skal være et område med et behersket visuelt preg med hytter som hører hjemme i Nordseters særpreg og som faller naturlig inn i terrenget. Hvile og ro, foruten fysiske aktiviteter i naturen som skigåing om vinteren, samt turgåing og sykling på sommerføre (langs vegene og merkede sykkelløyper) skal prege Nordseter. Nordseter trenger en skikkelig heis og tumleplass for barna. I sentrum ønsker vi å støtte opp under privat næringsliv innenfor disse områdene; Overnatting i fjellstue(r) og utleiehytter. Sted(er) å møtes for et måltid og/eller over et glass, o Gjerne et setertun i gammel stil med tradisjonsrik og kortreist mat og drikke. Salg av dagligvarer og annet som hyttefolk og turister trenger. Forlengelse av heis i gammel trasé med to nedfarter (for ski og aking) Fritidsaktiviteter og utleie av utstyr etc i den sammenheng, f.eks; o Svømmebasseng ᴼ Massasje og SPA o Natursti ᴼ Padling o Fiske ᴼ Høydepark. Vi ønsker også å beholde en kulturell og åndelig møteplass. Nordseter fjellkirke er det. Vi ønsker å legge til rette for at dagsturister, mosjonister og idrettslag kan komme til Nordseter og ha glede av fjellet og de fasiliteter som vi har på Nordseter sammen med hyttefolket, grunneierne, næringsdrivende og rettighetshaverne. De skal imidlertid ta pliktene som følger med herlighetene på Nordseter på samme linje som oss andre. Jørgen Erik Galtestad, Lysark 11

12 Hva vi vil med Nordseter felles oppgaver 3 Oppgaver som alle på Nordseter ser seg tjent med at blir håndtert, eksempelvis; a. Vedlikehold av målsettingen «Hva vi vil med Nordseter» b. Oppfyllelse av målsettingene for Nordseter vedrørende blant annet; i. Særpreg ii. Heis og tumleplass for barna iii. Støtte til, eventuelt deltakelse i privat næringsliv (overnatting, møteplass, butikk, bad, osv) iv. Kulturell og åndelig møteplass v. Dagsturister, mosjonister og idrettslag. c. Ivaretakelse av forholdet til lokale, regionale og sentrale myndigheter, Posten, Fjellstyret, de lokale foreningene på Nordseter, grunneiere, næringsdrivende, rettighetshavere og andre interessenter. d. Infrastruktur på Nordseter; i. Skiløyper (stamnett) Sammenhengende (planfrie kryss med veier), hele året (også rulleski), hele døgnet (lysløype), skistadion ii. Fotstier (stamnett) iii. Sykkelstier (stamnett) iv. Gapahuker og enklere rasteplasser langs løyper og stier, og ved brygger v. Heis med 2 nedløp for ski og aking vi. Møteplass for barn i «sentrum» (Akebakke om vinteren og Lekeplass om sommeren) vii. Postkasser i «sentrum» viii. Nødetater og Norges Røde Kors ix. Snøscooterløyper (færrest mulig - kun offentlig autorisert nærings- og nødetatkjøring) x. Offentlige veier (std for motorisert ferdsel og for noen strekn som skiløype om vinteren) xi. Lavt luftrom (regulering vdr helikoptertrafikk). e. Informasjon om Nordseter herunder en hjemmeside på the Internet. Jørgen Erik Galtestad, Lysark 12

13 4 De lokale foreningene spiller en viktig rolle for hytte-/leilighetseierne på Nordseter. De bør inkluderes fullt ut i den organisatoriske og øvrige tenking på Nordseter. Oppgaver som har en lokal karakter, eksempelvis; a.vedlikehold av formålsformulering; Hvordan vi vil ha det her lokalt hos oss b.oppfyllelse av lokale målsettinger c.ivaretakelse av forholdet til den sentrale organisasjonen på Nordseter og øvrige relevante interessenter d.privat veg e.privat vann- og avløpsanlegg f.sosiale aktiviteter. Nordseter Utvikling BA Lokale foreninger Lokale foreninger Hytte-/leilighetseier Hytte-/leilighetseiere Lokale foreninger Hytte-/leilighetseier skal ikke engasjere seg i aktiviteter som best hører hjemme i de lokale foreningene eller saker som må betraktes som lokalforeningens «indre anliggender». Jørgen Erik Galtestad, Lysark 13

14 Fra 2014 Alle hytte- og leilighetseiere er medlemmer av og (nesten) alle er medlemmer av sin lokale forening 5 Toveis informasjon Opp: Ønsker og egne meninger + kontingent + kandidater til styret Toveis informasjon Opp: Ønsker og egne meninger + kontingent Ca 150 hytteeiere uten tilknytning til organisert lokalforening Jørgen Erik Galtestad, Lysark 14

15 Midler til felles infrastruktur for friluftsliv på Nordseter (anmodning ut til hytte- og leilighetseiere og penger tilbake) Før Gamle Nordseter Kausveien Skihyttevegen Tronsmyra kr kr Nordseter Utvikling BA Jørgen Erik Galtestad, Lysark 15

16 Midler til felles infrastruktur for friluftsliv på Nordseter (anmodning ut til hytte- og leilighetseiere og penger tilbake) Fra kr Nordseter Utvikling BA Jørgen Erik Galtestad, Lysark 16

17 Midler til felles infrastruktur for friluftsliv på Nordseter (anmodning ut til hytte- og leilighetseiere og penger tilbake) Fra 2014 Interimløsning Gamle Nordseter kr Nordseter Utvikling BA kr Jørgen Erik Galtestad, Lysark 17

18 Midler til fellesskapet (anmodning ut til hytte- og leilighetseiere og penger tilbake) Før Gamle Nordseter Kausveien Skihyttevegen Tronsmyra kr Nordseter Utvikling BA Jørgen Erik Galtestad, Lysark 18

19 Midler til fellesskapet (anmodning ut til hytte- og leilighetseiere og penger tilbake) Fra kr Nordseter Utvikling BA Jørgen Erik Galtestad, Lysark 19

20 Midler til fellesskapet (anmodning ut til hytte- og leilighetseiere og penger tilbake) Fra 2014 Interimløsning Gamle Nordseter kr Nordseter Utvikling BA Jørgen Erik Galtestad, Lysark 20

21 Samspillet mellom og Nordseter Utvikling BA 6 To virksomheter på Nordseter og én grunneier (Statskog) er med, grunneiere ellers og rettighetshavere mangler. Nordseter Drift (Fjellpark) AS 32,6 % Nordseter Fjellstue og Hytter AS 32,6 % Fåberg Fjellstyre 17,4 % Følgende oppgaver tilligger styret: Arbeide aktivt i samsvar med foreningens formål og utføre arbeidsoppgaver som naturlig avledes av formålsbeskrivelsen. Utrede, prioritere og spille inn til utførende organ på Nordseter hytte-/leilighetseiernes behov og ønsker knyttet til felles infrastruktur for friluftsliv på Nordseter, det være seg drift og vedlikehold eller investeringsprosjekter. Nordseter Utvikling BA 17,4 % Under planlegging og budsjettering av virksomheten i Nordseter Utvikling BA skal det eiervalgte styret prioritere prosjekter og drift knyttet til felles infrastruktur for friluftsliv på Nordseter. Dette gjelder årlig og med hensyn til langtidsplanlegging. Alt ovenfor er basert på den kunnskapen vi har om Nordseter Utvikling BA Alle (snaut hytte-/leilighetseiere og snaut 20 lokalforeninger) er med. Jørgen Erik Galtestad, Lysark 21

22 Møteplass Nordseter Mål, strategier og tiltak 7 Nordseter Utvikling BA Styringsgruppen møtes hvert halvår. En arbeidsgruppe utreder og forbereder saker mellom møtene i styringsgruppen. Grunneiere Rettighetshavere DNT Jørgen Erik Galtestad, Lysark 22

23 «Ekstern» finansiering av virksomheten 8 Spillemidler Grasrotandeler Investering Felles infrastruktur for friluftsliv på Nordseter Drift Jørgen Erik Galtestad, Lysark 23

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

Hovedprinsipper for planog utviklingsløsninger

Hovedprinsipper for planog utviklingsløsninger Hoved_prinsipp 04-12-03 20:09 Side 1 Hovedprinsipper for planog utviklingsløsninger Kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Desember 2003 Hoved_prinsipp 04-12-03 20:09 Side 2 INNLEDNING Arbeidet

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

R E ISE M Å LSPR OSJE K T E T U V D A L 2015. Versjon 27.04.2007. Utarbeidet av prosjektleder Kjetil Heitmann

R E ISE M Å LSPR OSJE K T E T U V D A L 2015. Versjon 27.04.2007. Utarbeidet av prosjektleder Kjetil Heitmann V URD E RIN G E R O G A NB E F A L IN G E R F R A R E ISE M Å LSPR OSJE K T E T U V D A L 2015 Versjon 27.04.2007 Utarbeidet av prosjektleder Kjetil Heitmann Etter sluttbehandling i allmøte og i styringsgruppa

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell

Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Flesberg kommune Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Juni 2003 Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell er utarbeidet i samarbeid mellom Flesberg kommune

Detaljer

Organisering av Oslo Pride AS

Organisering av Oslo Pride AS Organisering av Oslo Pride AS OPAS-utvalget 2013 Rapport fra utvalget som ble nedsatt av LLH Oslo og Akershus årsmøte I 2013 for å utrede organiseringen av Oslo Pride AS LLH Oslo og Akershus Vedlegg: Forslag

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan. Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011. Prosjektplan Nordre Land kommune

Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan. Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011. Prosjektplan Nordre Land kommune Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011 Prosjektplan Nordre Land kommune 1 Forprosjekt Dokka Kulturstasjon 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3

Detaljer

orges Hytteforbund ( HF) mener: (2011-2012)

orges Hytteforbund ( HF) mener: (2011-2012) orges Hytteforbund ( HF) mener: (2011-2012) Oversikt over emner og vedtak som foreningen uttaler seg om: 1. Hytteeiere en melkeku for kommunene? 2. Boplikt 3. Strandsoneforvaltningen og allemannsretten.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag 27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag Side 2 Innhold A. Innledning og oppsummering... 3 B. Medlemmer i arbeidsgruppen, arbeidsform,

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors. Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager. Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen

Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors. Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager. Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen TIL: Fra: Ad: Hjelpekorpsrådet, Bergen Røde Kors Styret i Bergen Røde Kors ved Styreleder Trond Drager Mulig oppføring av en ny foreningshytte på Kvamskogen Jeg viser til kommende møte 18. desember mellom

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT

SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT SAMMEN OM TOFTE /// STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT STATUS 2011 OG HANDLINGSPLAN 2012 /// AUGUST 2011 OPPDRAGSGIVER Hurum kommune Prestegårdsalleen 4 3490 Klokkarstua www.hurum.kommune.no KONSULENT Plan Urban

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Del 1: Hva er frivillighet?

Del 1: Hva er frivillighet? Frivillig Frivillighetsmelding framtid for Hurdal kommune Hurdal 21. april 2013 Innledning Hurdal kommunes formannskap vedtok i sak 12/27 den 2. mai 2012 at det skulle opprettes et frivillighetsutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer