Minoritetsspråklige elever: Gode erfaringer, lite frafall og gode resultater fra Thor Heyerdahl vgs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Minoritetsspråklige elever: Gode erfaringer, lite frafall og gode resultater fra Thor Heyerdahl vgs"

Transkript

1 Minoritetsspråklige elever: Gode erfaringer, lite frafall og gode resultater fra Thor Heyerdahl vgs

2 Hovedmål: Hindre frafall og sikre gjennomstrømming av minoritetsspråklige/flerkulturelle elever i videregående skole

3 Presentasjon Samarbeid Resultater Systematikk og tiltak Tospråklig fagopplæring Kombinasjonsklassen

4 Presentasjon Ingeborg Kulseng Teamleder og mattelærer Kombinasjonsklassen, Larvik Læringssenter avd. Norskskolen Anita Lødrup Rådgiver og min.spr.koordinator THVS Rådgiver Larvik og Sandefjord fengsler Hvorfor samarbeid voksenopplæring og videregående skole?

5 Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik Fokusskole NAFO

6 Ferdig elever 300 ansatte Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg-og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse-og sosialfag Medier og kommunikasjon Resturant-og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon

7 Elevtjenesten 2 helsesøstre daglig Ungdommens helsestasjon med helsesøster, lege og jordmor tirsdag og torsdag ettermiddag (kommunal tjeneste for ungdom mellom år) 2 miljøarbeidere 6 rådgivere og 1 avdelingsleder i hele stillinger Tilleggsfunksjoner: Rådgiver i Larvik og Sandefjord fengsler, koordinator for minoritetsspråklige elever, kartleggingsansvarlig, spesialpedagogisk ansvarlig, YOU-koordinator 2 fra PPT

8 Larvik læringssenter Fokusskole NAFO

9 Larvik Læringssenter RE-LEDER Stab: Rådgiver Fagkonsulent Merkantil Thor Heyerdahl Barnehage Styrer Verdens- Mesteren Rektor Tospråklig Opplæring Rektor Voksen- Opplæringa Rektor Kombinasjons- Klassen Avdelingsleder Norskskolen Rektor Verket Avdelingsleder Avdeling Nanset Avdeling Framparken Avdeling Åpen barnehage Grunnskole for nyankomne 6-16 Sosiallærer Grunnskolen Morsmåls- Lærere Tospråklige Assistenter Tema Morsmål Merkantil Teamleder Logoped Grunnskole for nyankomne Pedagogisk koordinator Aktivitetstilbud Skolemat Safran Fargespill Musikk/ og dataverket. Norskundervisning Dag og kveld Heldagstilbud intro Mødreundervisning Framparken Flexid ICDP Språkpraksis

10 Larvik kommune Mottak: Bosetter 40 flyktninger + 5 enslige mindreårige årlig i tre år fra 2011 Desentralisert mottak; 3 boliger for enslige mindreårige. IMDI-midler Nasjonaliteter: Somaliere, irakere Eritreere, kongolesere, afghanere og arabere samt arbeidsinnvandring EU/EØS Lavt utdanningsnivå Mange enslige mindreårige Bosettingsprisen: Deles ut til en kommune som har gjort en spesielt god innsats for å bosette og integrere flyktninger 12 kommuner nominert i 2011 Larvik for andre gang!

11 Avbruddstall 2011 Landssnittet fra Skoleporten (i løpet av fem år): Totalt: 70 % fullfører Utenlandskfødte elever med to innvandrerforeldre: 50 % fullfører Elever fra EU/EØS/USA/Canada/New Zealand/Australia: 75 % fullfører Avbrudd THVS: Totalt 1.termin: 1.7% (20 gutter og 8 jenter) Minoritetsspråklige elever 1.termin: 1.8% (3 gutter) Avbrudd ved skoleslutt vår 2011: Totalt: 3.6% Minoritetsspråklige elever: 6% (2 jenter og 8 gutter) Minoritetsspråklige elever underrepresentert på 1/IV

12 Inneværende skoleår: 1654 elever totalt 161 minoritetsspråklige elever (86 på VG1) + 30 elever i kombinasjonsklassen (KK) ca. 11.5% Elevene har 34 ulike morsmål. De største gruppene: Arabisk, somalisk, albansk, vietnamesisk, polsk, kurdisk Fordelt på de andre 28 morsmålene; mellom en og seks elever pr. språk

13 HELHETSTENKING Tiltak for minoritetsspråklige elever 11/12 Min.spr.koordinator Langvarig samarbeid kommunen og LLR Deltar på Foreldrekurs kommunen Larvik Fokus: Barnehage, barneskole, mottakskolen, ungdomskole og vgs er Fokusskoler i Larvik - samarbeid fra -04 Etter inntak: Identifisere og ut med info Kartleggingssamtale med alle min.spr.vg1elever Info hjemmesiden fem språk - prosess

14 Formidler kulturkunnskap Nettverksamling fylket 1-2 ganger årlig Kompetansespredning GNO Leksehjelp Tospråklige faglærere i arabisk, somalisk og polsk Kurdisk miljøarbeider Kombinasjonsklassen (KK) Hospitering KK NOA eksamen VG3 ST/SF/PB, VG2 YF Morsmålsunderv. før eksamen på 4 språk *

15 Leksehjelp

16 Leksehjelp En dag i uka (bibliotek og helsestasjon også åpent da) Samarbeid med Larvik kommune (læringssenter og barnevern) og prosjektmidler fra fylket Høyt kvalifiserte og egnede lærere Tospråklige faglærere engelsk, arabisk, persisk, pashto, dari, somalisk Miljø med sterke og svake elever Miljøarbeider er prosjektleder: En som drar det, registrerer, evaluerer Antall: på det meste over 100, oftest mellom 70 og 90 Matservering og Krav om leksehjelpsdeltakelse før utdeling av støttetimer for elever uten enkeltvedtak

17 Tospråklig fagopplæring Ny forskrift høsten Planlegging skoleåret 08/09 Delte i tre regioner Fylket kontaktet THVS som Fokusskole om å starte opp først Tospråklig fagopplæring ble valgt som hovedsatsning fremfor morsmålsopplæring med følgende begrunnelse: - Erfaring viste at minoritetsspråklige elever sliter med fagspråket - Aktuelt både for yrkesfag og studiespesialiserende - Kan inngå i den fag- og timeplan som allerede eksisterer En skole i hver region fikk koordinatorrolle med tilhørende ressurs ut fra antall Sør-fylket med de to største skolene fikk 220%, inkl. 20% til koordinator Koordinatorene hadde samarbeidsmøter med rådgiver i utdanningsavdelingen Fordelingsmodellen ble forankret i direktørens ledergruppe Oppstart ved THVS fra skolestart -09, de andre to regionene 2. termin Felles møter hvor erfaringer/opplegg/ skjemaer fra THVS ble delt og drøftet

18 Organisering, iverksetting, praktisk gjennomføring ved THVS Koordinator THVS identifiserte de største språkgruppene som ville komme på THVS og SVGS, stillinger ble utlyst - intervjuer og tilsettinger foretatt i juli Annonse ut i lokalaviser VeTeBu, samt hovedstadsavis og fylkesnettsiden Ansettelse i fylket. Ansatte fra Haugesund, Skien, Sandefjord Kartlegging: Ordinære kartleggingsrutiner følges (Kartleggeren) i tillegg til Kartleggingssamtalen med alle VG1 elever med annet morsmål om opplevde behov begge veier. Reservasjonsskjema. Nytt tilbud etter 1.termin hvis 1/IV Samler de tre språkgruppene til informasjon - lærere lager egne timeplaner ut fra behovet til den enkelte som takker ja. Hel stilling utgjør 22 t/u (årstimer) Månedlige møter for gjensidig info, oppdatering, samtenking, ped.diskusjoner, evaluering, evt. endringer osv. mellom lærerne, koordinator og avdelingsleder Enkeltvedtak: Stilet til eleven, sendes foreløpig med dem. Informasjon til foresatte muntlig via tospråklærer. Bør være skriftlig pga klagemuligheter..

19 sevaluering - noen tall Dag Fjæstad, NAFO

20

21

22 Erfaringer NB: DET NYTTER! VI MÅ VÅGE Å STARTE ET STED! Elevene har svært god nytte av tospråklig fagopplæring - og får bedre resultater Det er viktig med forankring i skolens daglige virke Tospråklige faglærere skal ikke brukes som tolker De tospråklige lærerne har blitt godt mottatt av kollegene da de har sterk faglig kompetanse Elevevalueringsskjema og pedagogisk rapport nyttige verktøy De tospråklige faglærerne er viktige rollemodeller for sine språkgrupper og andre

23 Utfordringer Flere ønsker tilbudet - og bør få det Hvilke språkgrupper skal prioriteres? Antall elever i et språk for å starte tilbud? Økonomi - Hvor mye midler skal fylkeskommunen sette av? Dekker nå 2 stillinger THVS/SVGS. Dersom mer tas av skolenes pott, hva annet kuttes? Kvalitetssikring av dokumentasjon enkeltvedtak om særskilt språkopplæring noe byråkratisk Samarbeid med foreldre informasjon Kontinuitet i språkgrupper? Bør få tilbud alle år i vgs/ kun VG1/kun i perioder? Organisering i regioner er både positivt og utfordrende vi er i en prosess!

24 Foreldrekurs Vi samarbeider om et foreldrekurs for foresatte til minoritetsspråklige ungdommer i 9.klasse i Larvik Tema er skolesystem, karaktersystem, læreplaner, videregående opplæring Alle muligheter ungdommene har i Norge Mange foresatte har lite kunnskap om utdanningssystemet kjenner få utdanningsveier Kurset går over 4 kvelder med tolker på alle språk Godt oppmøte og stor interesse - kursbevis

25 Kombinasjonsklassen (KK) Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl vgs og Larvik kommune ved Larvik Læringssenter

26 Målgruppe Elever mellom år Felles for alle er at de har kort botid i Norge. Elever med grunnskoleeksamen fra hjemlandet som trenger norskopplæring og norsk fagspråk. Elever med lite skolebakgrunn som må ta grunnskoleeksamen for voksne. Elever med grunnskoleeksamen fra Norge, men for lite fag- og språkkompetanse. Utvekslingsstudenter som får ekstra norsk. VG1 elever med behov.

27 Rettigheter Elevene bruker ikke av retten sin til videregående opplæring Elever som ønsker plass i KK får delta gratis - også elever som ikke har krav på norskopplæring

28 Ressurser Larvik kommune bidrar med: 4 hele stillinger (3 lærere og teamleder/lærer) Assistent Midler til leksehjelp Vestfold fylkeskommune bidrar med: Lokaler, utlån av bærbare PC er til alle elevene Faglærer i engelsk, naturfag og kroppsøving Kurdisk miljøarbeider, noe tilgang på tospråklærere i arabisk, somalisk og polsk Leksehjelp Ressurs til min.spr.koordinator En avd.leder på THVS har ansvar for dette teamet.

29 Rekruttering Elever søker seg til kombinasjonsklassen via Norskskolen, (intro, barnevern, VM) eller via rådgiverne på ungdomsskolene etter henvendelse fra THVS Vi har informasjonsmøte med tolker for alle minoritetsspråklige elever og foresatte på 10.trinn i kommunen God realitetsorientering og å kunne vise til resultater viktig Elever/foresatte forstår nødvendigheten av og blir motivert til å bruke mer tid

30 Presentasjon av årets kull 27 elever pr. dato Tyskland, Etiopia, Eritrea, Afghanistan, Irak, Syria, Litauen, Thailand, Filippinene, Polen, Usbekistan, Makedonia I tillegg 8 ungdommer som er på 11 uker norskkurs Variert skolebakgrunn Mange enslige mindreårige

31 Organisering Oppstart: Elevene kan komme i skoleåret, etter 10. klasse (fra mottakskole el. ordinær ungdomsskole) og fra Norskskolen Være elever i KK 1/2, 1 eller 2 år - etter behov Nyankomne får 11 ukers norskkurs med de voksne på Norskskolen GNO Tre grupper dette skoleåret To parallellagte nivåer - underviser i 5 grunnskolefag på 2 nivåer Parallellagt slik at elevene får undervisning på sitt nivå i alle fag

32 Hospitering opp Elevene i Kombinasjonsklassen har mulighet til å hospitere i ett eller flere fag på VG1 Populært: Matematikk, engelsk, programfagpraksis Faglærer og min.språk koordinator vurderer om elevene skal meldes inn i klassen i hospiteringsfaget/fagene. Får da standpunktkarakter og går opp til eksamen med klassen Gevinsten for elevene er at de året etter som ordinære VG1 elever får bedre tid til å konsentrere seg om andre fag

33 Hospitering ned Elever i VG1 har mulighet til å ta noe av opplæringa si i Kombinasjonsklassen, hvis de har behov pga manglende grunnlag De kan da ta VG1 over 2 år, få tilrettelegging, bytte timer, evt. bruke deler av PTF YF. Behovene viser seg primært i fagene norsk og engelsk

34 Erfaringer Elevene trives med å få opplæring i et miljø hvor de etter alder hører hjemme De slipper å forholde seg til voksne familiemedlemmer i skoletida Høyt læringstrykk med hovedvekt på språk/begrepsopplæring i alle fem fag Hindrer feilvalg da elevene i mye større grad kjenner til de ulike programmene Begrepstrening alle fag, færre fag, to nivåer Hospitering positivt Oppleves mindre som et ekstraår fordi de er grunnskoleelever fortsatt

35 Erfaringer Resultater på elevgruppa vi har fulgt fra 2007 til og med i dag: Generelt: Elevene består, fullfører og får gode karaktersnitt! Evalueringen viser at elever som har gått i KK før VG1: - Klarer seg godt på yrkesfag, både gutter og jenter - De klarer seg godt også i læretida - Elevene som har tatt påbyggingsåret har lavere snittkarakter (2-3) - Elevene som har tatt ST/SF trenger et år ekstra for å bestå i alle fag, unntak er to vestlige elever med gode karaterer etter fullført VG3 ST

36 Erfaringer Lærerne i kombinasjonsklassen opplever de får mer kunnskap og kompetanse om hva som kreves for å gjennomføre videregående opplæring og se helheten i opplæringssystemet Dyktige lærere fra begge skoleslag med kunnskap om gruppa er viktig Tett samarbeid mellom teamleder (kommunen) og min.spr.koordinator (fylket) nødvendig!

37 Dag Fjæstad, NAFO

38 Utfordringer Hva betyr gjennomført grunnskole? For få min.spr.elever lykkes i videregående skole Hvordan få enda flere til å ta KK? Vårt tilbud er nødvendig!

39 Forsøkssøknad Kombinasjonsklassen vært i drift fra høst-07 Vestfold fylkeskommune søkte Utdanningsdirektoratet om forsøk med grunnopplæring utover det ordinære tiårige grunnskoleløp for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge Innvilgelse av søknaden gitt for skoleårene t.o.m 2014 Forsøket skal evalueres innen 1.september 2014 Forsøket innebærer avvik fra opplæringsloven 4A-1 første punktum

40 Satsningsområder videre Tettere foreldresamarbeid Kompetanseheving av alle lærerne: Mer og variert litteratur Kursing

41 Takk for oss!

Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess!

Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess! Kombinasjonsklassen - fra prosjekt til suksess! Inger Hjortland, leder ved Larvik læringssenter «Det er kjempeviktig å gå i KK. I Kombinasjonsklassen lærer du sånn konkret i alle fagene, både skriftlig

Detaljer

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Fylkessamling IKVO Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Hovedmomenter Om NAFO Revisjon av gjennomgående læreplaner Høring om innføringstilbud Samarbeid mellom voksenopplæring og videregående skole

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon 2 2. Verdigrunnlag 3 3. Enhetens ansvarsområder og organisering 4 3.1. Basistjenester eksistensgrunnlag 4

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN

REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OFOTEN 2 REGIONAL PLAN FOR OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole.

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole. KVALITETSMELDING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2012 Forord Denne publikasjonen er et opptrykk av Rogaland fylkeskommunes kvalitetsmelding for videregående opplæring 2012. Saken skal behandles i yrkesopplæringsnemda

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Verdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1. Om tilstandsrapporten... 5 1.2. Verdal kommunes planverk... 6 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV FORVALTNINGSREVISJON AV INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport. På rett kurs. -den individuelle veien mot utdanning og arbeid

Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport. På rett kurs. -den individuelle veien mot utdanning og arbeid Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport På rett kurs -den individuelle veien mot utdanning og arbeid Delprosjekt 1 Hågen Klevmo, Therese Granås, Solveig Rolseth, Audhild

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir

Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir 1 Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir ivaretatt i de ordinære strukturene. 2 Delinnstillingen

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Nord-Østerdal videregående skole Årsmelding 2012-2013

Nord-Østerdal videregående skole Årsmelding 2012-2013 Nord-Østerdal videregående skole Årsmelding 2012-2013 Kultur og kompetanse i fjellregionen Årsmelding 2012-2013: Nord-Østerdal Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 3 VIRKSOMHETSDATA... 3 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer