Jente- og guttegrupper om kropp, seksualitet og omskjæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jente- og guttegrupper om kropp, seksualitet og omskjæring"

Transkript

1 Jente- og guttegrupper om kropp, seksualitet og omskjæring Helseundervisning for elever med bakgrunn fra land som praktiserer omskjæring av jenter Kristine Hartvedt, helsesøster Sogn videregående skole Mona-Iren Hauge, forsker, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Helseundervisningen Kropp, seksualitet og tradisjoner er et undervisningstilbud utviklet av skolehelsetjenesten ved Sogn videregående skole i Oslo. Fra oppstart i 2006 har elever med bakgrunn fra land der omskjæring av jenter er utbredt, fått tilbud om å delta i gruppeundervisning om omskjæring. Formålet med samtalegruppene har vært å bidra til økt kunnskap om kropp, helse, seksualitet og samliv med et særlig fokus på omskjæring. Med utgangspunk i undervisningen skal gruppeleder oppmuntre til dialog og refleksjon. Undervisningen er organisert i jentegrupper og guttegrupper og foregår over fire møter. Bakgrunn for gruppeundervisningen Mange jenter og gutter med bakgrunn fra land der det er vanlig å omskjære jenter har liten formell kunnskap om omskjæring. En av grunnene til dette er at inngrepet er myteomspunnet og tabuisert, og som det i likhet med andre sensitive temaer kan være vanskelig å snakke om. Lærere og ansatte i helse- og sosialtjenester, men også andre som møter jenter og gutter med bakgrunn fra land der omskjæring av jentebarn er utbredt, kan oppleve at det er vanskelig å ta opp temaer knyttet til omskjæring, enten det er i klassesammenheng, eller i samtale med en ungdom. I regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse ( ) er spesifikke tiltak rettet mot kunnskapsheving i skolehelsetjenesten, blant lærere og ikke minst blant elever. Det forventes at skolen skal ta opp temaer knyttet til omskjæring, samt at forebyggende arbeid skal foregå i barnehage, grunnskolen og videregående opplæring. Tiltak 13 i handlingsplanen går ut på å utarbeide ressursmateriell til bruk for lærere og elever i undervisningsøyemed. Tiltak 14 går ut på å styrke skolens sosialpedagogiske rådgivingstjeneste overfor etniske minoriteter om de problemer de måtte få i den norske skolen. 1

2 Ansatte i skolehelsetjenesten har kunnskap og erfaring med å snakke med elever om sensitive tema. Å snakke med elever om omskjæring er ikke nødvendigvis annerledes enn å snakke med elever om psykisk helse, alkoholbruk i hjemmet og seksuelle overgrep. Temaene har til felles at den som har ansvaret for samtalen eller undervisningen på forhånd bør tenke gjennom hvordan temaet skal behandles, for på den måten unngå å utsette enkelt elever for unødig belastning. For lærere og ansatte i skolehelsetjenesten innebærer dette å avveie hvorvidt omskjæring av jenter skal tematiseres i undervisningssammenheng, og hvilke konsekvenser dette kan få for enkeltelever. Helsetjenesten ved Sogn videregående skole i Oslo har i flere år en hatt et tilbud om gruppeundervisning til elever med bakgrunn fra land der omskjæring av jentebarn er utbredt. Hensikten med å la undervisningen foregå i grupper er å unngå å utsette enkeltelever for uønsket oppmerksomhet som klasseromsundervisning kan medføre. I tillegg vil grupper bestående av et mindre antall elever bidra til at flere deltar med innspill i diskusjonene. Formålet med samtalegruppene har vært å bidra til økt kunnskap om kropp, helse, seksualitet og samliv og at kunnskap om omskjæring flettes inn sammen med de øvrige punktene. Gruppeundervisningen er blitt en god mulighet for skolehelsetjenesten å ha direkte kontakt med berørte elever. Alle som deltar i gruppene blir invitert til å kontakte helsetjenesten dersom de i etterkant har behov for det, noe som flere har deltatt i gruppene har benyttet seg av. Skolens ledelse ved rektor har hele tiden vært positiv til gruppeundervisningen, og er holdt løpende informert. I tillegg har det vært viktig at lærere har sett behov for et slikt tilbud, og lagt til rette for at elevene kan møte til undervisningen. Skoleåret 2010 fikk helsetjenesten innvilget midler fra Fylkesmannen i Oslo for å kunne videreutvikle tilbudet om gruppeundervisning til elever med bakgrunn fra land der omskjæring av jenter er utbredt. Jentegrupper og guttegrupper som arbeidsredskap i helsefremmende tiltak i skolen Til tross for at de fleste oppfatter kjønnslemlestelse som et alvorlig overgrep, er praksisen vanlig og verdsatt i land som Somalia, Eritrea, Gambia og Sierra Leone. Jenter og kvinner fra disse landene kan oppleve at deres minoritetsstatus blir ytterligere forsterket når de får kjennskap til at kjønnslemlestelse blir betraktet som et overgrep som er forbudt ved lov. Målet med gruppene er å gjennom kunnskap og dialog bidra til å styrke den enkelte elevs opplevelse 2

3 av kontroll over eget liv. Det blir lagt vekt på en respektfull og åpen samtale der elevenes synspunkter blir lyttet til. For å oppnå dette er det viktig at gruppeleder, for eksempel helsesøster, lytter og stiller spørsmål. Gruppeleder skal unngå å tilby ferdige løsninger, men heller oppmuntre deltagerne til å reflektere omkring kjønnslemlestelse. Erfaringen fra gruppeundervisningen er at dialogbasert kunnskap om kjønnslemlestelse bidrar til at elever som på forhånd har vært positive til inngrepet, endrer sine synspunkter. Elever som på forhånd har vært imot kjønnslemlestelse opplever at de gjennom undervisningen får flere argumenter basert på dokumentert kunnskap. Deltagere, omfang og tilrettelegging Undervisningstilbudet har primært vært et tilbud til elever med bakgrunn fra land der omskjæring av jenter er utbredt (Eritrea, Etiopia, Gambia, Sierra Leone, Somalia og Sudan), men elever som ikke har tilsvarende bakgrunn er også velkomne til å delta. Tilbudet har så langt kun vært gitt til elever fra norskopplæringsklassene med kort botid i Norge, men kan også bli gitt til elever i andre klasser. Antall elever i gruppene varier mellom fem og ti. Undervisningen har vanligvis foregått med møter én gang i uken, fordelt over fire uker. Hvert treff varer to undervisningstimer, med 10 minutters pause ved behov. Det at gruppen møtes flere ganger, skaper en god prosess og trygghet i gruppe. For mange elever er temaene som blir tatt opp uvant å snakke om, og det blir derfor viktig å tilby oppfølging. Elevene blir ved hvert møte oppmuntret til å ta kontakt med helsetjenesten dersom i etterkant føler behov for å snakke eller om de har spørsmål. Det har vist seg hensiktsmessig å benytte det samme klasserommet samt å legge møtene til samme tidspunkt. Siden elevene kan ha begrensede norsk kunnskaper kan det være en fordel å visualisere undervisningen, og i så stor grad som mulig benytte plansjer og overheads fra undervisningsmanualen fra Sex og samfunn og OKprosjektet (se liste over relevante kilder). All undervising er på forhånd avklart med læreren, og må tilpasses klassens øvrige timeplan. For å skape forutsigbarhet for elevene blir programmet for hvert møte gjennomgått ved første gruppesamling. Undervisningstimene blir innledet med at alle finner seg en plass rundt pultene som er satt sammen i en gruppe. Gruppeleder hilser på alle og ønsker velkommen. Deretter presenterer hun eller han seg med navn, alder og profesjon. Å fortelle litt om seg selv utover det rent formelle, som hobbyer og interesser, har vært en fin inngang for å vise interesse og deltagelse. Elevene presenterer seg med navn, alder og botid i Norge. Gruppeleder 3

4 oppmuntrer og kommer med oppfølgingsspørsmål dersom nødvendig. Alle blir bedt om å skrive navn og mobilnummer på en liste slik at gruppeleder kan ta kontakt i etterkant dersom det blir nødvendig. Deretter blir programmet for de følgende undervisningssamlingene gjennomgått. Nedenfor følger en oversikt over undervisningsplanen for samtalegruppene. Planen er ikke tenkt som en mal, men som et forslag til hvordan slike grupper kan organiseres. Undervisningen er ment å gi rom for samtaler, refleksjoner og innspill som oppstår underveis. Klargjøring av grupperegler Gruppen er til for å diskutere og stille spørsmål. Man kan ha ulike synspunkter, og det er ikke nødvendig å være enig om alt. Vi tar utgangspunkt i oss selv og våre egne synspunkter. Vi er varsomme med å snakke om andre som ikke er tilstede i gruppen. Gruppeleder har delvis taushetsplikt. Dette innebærer at dersom noen forteller at de er bekymret for at de kjenner til at en jente skal omskjæres, har gruppeleder plikt til å forsøke å avverge at dette finner sted. Gruppeleder må da melde ifra til politiet og/eller barnevernet. Program for gruppeundervisningen Kropp, seksualitet og omskjæring Møte Tema Relevante kilder 1 Kroppens utvikling fra barn til voksen 2 Seksualitet, prevensjon og svangerskap Undervisningsmanual fra Sex og samfunn 3 Omskjæring i et livsløpsperspektiv Undervisningsmanual Kvinners liv og helse i eksil. Brosjyre NKVTS. 4 Tradisjoner, kulturer og levesett i endring Undervisningsmanual Kvinners liv og helse i eksil. Brosjyre NKVTS 4

5 1. Kroppens utvikling fra barn til voksen Pubertet: Kroppens utvikling fra barn til ungdom. Gjennomgang av hvilke endringer som skjer med kroppen i ungdomstiden. Vise illustrasjoner over kvinnelig og mannlig kjønnsorgan. Gi en kort introduksjon til omskjæringspraksisen. Tanker og følelser: Puberteten kjennetegnes av sterke følelser, forelskelse og kanskje hjertesorg. Noen ungdommer søker ut blant venner, mens andre tilbringer mye tid hjemme med familien. Enkelte kan oppleve at følelsene svinger, og at de blir nedstemte uten å forstå hvorfor. Kropp: Økt hårvekst, menstruasjon og brystutvikling hos jenter. Skjeggvekst, stemmeskifte, penis og pung vokser, sæduttømming hos gutter. Både gutter og jenter kan oppleve at de svetter mer og at hud og hår blir fetere på grunn av økt talgproduksjon. Spørsmål til diskusjon og refleksjon Hva er vanlig når man er ungdom? Hva skjer med kroppen i puberteten? Går det an å bli forelsket i en person av samme kjønn? 2. Seksualitet, prevensjon og svangerskap Hilserunde. Refleksjoner rundt tema fra siste møte. Seksualitet: Vi snakker om forelskelse, seksualitet og lyst. Hva skjer når vi få lyst? Erogene soner, opphisselse, onanering for jenter og gutter, samleie, sædutløsning, orgasme hos menn og kvinner. Seksualitet og samleie. Mange bekymrer seg for om det første samleiet blir smertefullt. Befruktning. Nytelse ved sex er en treningssak, spesielt for jentene. Hygiene, viktig for gutter og jenter. Ikke for ofte intimvask, en gang om dagen er nok (for mye kan føre til svie og kløe). Graviditet og prevensjon. Sex og lyst når man mangler klitoris eller er lukket/ infibulert. Samleie 5

6 når kvinnen er infibulert. Praksisen for når og hvordan infibulerte kvinner blir åpnet varierer. For noen vil det være naturlig å få åpnet seg ved et sykehus en stund før det første samleiet. For andre vil det være forventet at de skal bli åpnet ved at mannen penetrerer. Befruktning. Prevensjon: Ulike typer prevensjon og hvordan disse skal benyttes. Kondom, p-piller og p-stav. Prevensjon for å forhindre svangerskap, kondom best for å forhindre smitte av kjønnssykdommer og HIV. Fødsel: Kort om fødsel. Anbefalt åpningstidspunkt for re-åpning av infibulasjon er pubertet, ved etablering av forhold, ved ekteskapsinngåelse og graviditet. Det anbefales ikke å vente til at fødsel er rett forestående. Spørsmål til diskusjon og refleksjon Hva skjer med kroppen når jenter/gutter får lyst? Hvorfor bruke prevensjon? Kan man velge hvem man vil gifte seg med? Kan man skille seg? Kan man blir forelsket i en person av samme kjønn? 3. Omskjæring i et livsløpsperspektiv Hilserunde. Refleksjoner rundt tema fra siste møte. Omskjæring: Bakgrunn og historikk. Hva er omskjæring? Gjennomgang av typer omskjæring og regionale forskjeller. Hva er grunnen til at jenter fremdeles blir omkåret? Komplikasjoner som kan oppstå som følge av omskjæring (økte smerter ved menstruasjon, opphopning av blod i kjedeinngang, urinveisinfeksjoner m.m). Det første samleiet og jomfruhinne. Hvordan gjennomføre det første samleiet når kvinnen er infibulert? Hva kvinnen bør vite når hun er omskåret: typer omskjæring, vanlige komplikasjoner. Innvirkning på menstruasjon, samleie, fødsel. 6

7 Hva mannen bør vite når kvinnen er omskåret: hvordan gjennomføre et samleie når kvinnen er infibulert? Skal mannen åpne kvinnen, evt hvordan skjer dette? Informasjon om reinfibulering/åpning på sykehus. Re-åpning: Hva er re-åpning? Hvor kan man få utført en re-åpning? Hvordan ser kvinnens kjønnsorgan ut etter at hun er re-åpnet? For de fleste innebærer re-åpning lokal anestesi, men i noen tilfeller kan det være aktuelt med narkose. I de fleste tilfeller er det et enkelt inngrep, som gjøres ved dagbehandling. Legen som undersøker vil kartlegge skade og planlegge behandlingen i samråd med jenta/kvinnen. Tradisjoner, kulturer og levesett i endring Hilserunde. Refleksjoner rundt tema fra siste møte. Kultur og tradisjoner: Hva er en tradisjon? Hvordan holder vi fast på tradisjoner? Feiring av høytider som id, jul, 17. mai. Tradisjoner innebærer at noe blir gjentatt. For eksempel skikker som blir utført på barn i viss alder. [eksempler på muslimske skikker, dåp, xxx]. Ekteskap og skilsmisse er tilsvarende eksempler på skikker som er vanlige, men som over tid har endret seg (skilsmisse, gjengifte). Omskjæring er en tradisjon som oppsto før både Islam og Kristendom. Kan man endre på tradisjoner? Kvinner i Norge har hatt en kvinnesakskamp for å endre på rollen som hjemmeværende til i dag hvor de fleste er utearbeidende. Jentebarn i Kina fikk bena snørt for å bli så små som mulig. Dette var en svært skadelig og smertefull tradisjon som ikke opphørte før over 50 år med holdningsendrende arbeid. Spørsmål til diskusjon og refleksjon Hvordan kan vi skille mellom gode og dårlige tradisjoner? Er det mulig å ta vare på noen tradisjoner og forkaste andre? Er omskjæring en tradisjon dere ønsker skal videreføres? Er det andre ting man kan gjøre for at jenter ikke skal ha samleie før ekteskapet? 7

8 Erfaringer og utfordringer Hvordan blir undervisningen tatt imot av elevene? Det er ikke uvanlig at gruppen trenger litt tid på å bli trygge nok til at alle deltar i diskusjonen. Erfaringen som er gjort så langt er at deltagerne blir mer interesserte og aktive når gruppene er kommet i gang. Mange gir uttrykk for at de har lite kunnskap om temaene som blir tatt opp i undervisningen, og synes det er uvant å snakke om temaer som sex og omskjæring. Elevene stiller mange relevante spørsmål, og gir uttrykk for at de setter pris på åpenheten og de gode diskusjonene som gruppeundervisningen tilbyd. Ekstern ressurspersoner/antall gruppeleder Så langt har tilbudet om gruppeundervisning i kropp, seksualitet og tradisjoner kun vært gitt til elever i norskopplæringsklassene. Det at flere av disse elevene har kort botid i Norge, medfører at det kan oppstå språklige barrierer mellom den som leder gruppene og deltagere i gruppen. Det er gjort gode erfaringer med å trekke inn ressurspersoner som kjenner tematikken og som for eksempel snakker somalisk dersom dette er et deltagernes morsmål. Det kan være hensiktsmessig å invitere interne/eksterne ressurspersoner (ressursperson med morsmålkunnskap/egen erfaring) til å komme og snakke. Er tolk nødvendig i gruppesamtaler der deltagerne har begrensede kunnskaper i norsk? Vi har god erfaring med å benytte tolk. I skoletiden eller etter skoletiden? Det er gjort gode erfaringer med å legge gruppeundervisningen til skoletiden, samt å benytte de samme lokalene hver gang. Det kan også være lurt å vente til skoleuken har gått seg til etter ferier, samt ikke legge møter for nærme ferietid. Relevante kilder og informasjonsmateriell til bruk i helseundervisningen Utdanningsdirektoratets ressurshefte om seksualitet Et ressurshefte for lærere i grunnskoleopplæringen. Heftet skal være en faglig ressurs i opplæringen for lærere og helsepersonell i temaer som er knyttet til seksualitet. Ressursheftet inneholder også ideer til elevaktiviteter og viser til kilder og litteratur som kan brukes i opplæringen. Ressurshefte 1 og 2 inneholder gode forslag til undervisning om seksualitet, 8

9 kropp og pubertet. I ressurshefte 3, side 49, står det beskrevet hvordan man kan ta opp kjønnslemlestelse med elever. Heftet kan lastes ned på denne nettsiden: Seksualundervisning - en veileder En undervisningsmanual som et utviklet av Sex og samfunn Senter for ung seksualitet. Manualen er tilgjengelig både i papir- og elektronisk format. Pris kr ekslusiv porto. For bestilling send e-post til: Kvinners liv og helse i eksil Undervisningsmanual fra OK-prosjektet, et treårig prosjekt mot omskjæring som ble avsluttet i Hensikten med prosjektet var å arbeide mot kvinnelig omskjæring. Dette skulle gjøres gjennom forebygging og gjennom å gi bedre omsorg og behandling til de som var omskåret. Hovedmålet var å utvikle informasjons- og kommunikasjonstiltak overfor ulike målgrupper. Prosjektet skulle i stor grad samarbeide med andre offentlige og private organer. Manualen kan bestilles fra: Behandling og forebygging av kvinnelig omskjæring i spesialistehelsetjenesten I dette kapittelet beskriver Sverre Sand, lege og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Ullevål universitetssykehus prosedyrer rundt re-åpning etter infibulasjon. Kapittelet inngår i boken Omskjæring. Stopp redigert av Nina Foss og utgitt ved Cappelen Akademiske Forlag i Kroppen din er perfekt fra naturens side Informasjonsbrosjyre om kjønnslemlestelse utgitt av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Brosjyren finnes på norsk, somali, engelsk fransk, tigrinja og amharisk. Brosjyrene på norsk, engelsk og somali kan bestilles på telefon eller e-post 9

10 eller lastes ned fra nett: overhttp://www.nkvts.no/tema/sider/kjonnslemlestelse_brosjyrer.aspx Suaads reise Bok om Suaad Abdi Farah, skrevet av NRK journalisten Tormod Strand i Boken er utgitt på NRK forlag, Oslo. 10

Undervisning om seksualitet

Undervisning om seksualitet Undervisning om seksualitet undervisningsopplegg for lærere og helsepersonell i grunnskole og videregående skole Trondheim kommune og LLH Trøndelag 2010 Barne- og familietjenesten Trøndelag Innledning

Detaljer

DEL 3: Sentrale temaer og forslag til elevaktiviteter

DEL 3: Sentrale temaer og forslag til elevaktiviteter DEL 3: Sentrale temaer og forslag til elevaktiviteter 32 Utdanningsdirektoratet Undervisning om seksualitet 2009 U n d e r v i s n i n g o m s e k su a l i t e t 2 0 0 9 U t d a n n ingsdir ektoratet 33

Detaljer

3. Konsekvenser av. omskjæring. Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring KAPITTEL 3

3. Konsekvenser av. omskjæring. Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring KAPITTEL 3 KAPITTEL 3 3. Konsekvenser av omskjæring Kvinnelig omskjæring som kroppslig erfaring Selv jenter som sier de ønsket å bli omskåret, opplever ofte sjokk når de erfarer hvor smertefullt inngrepet er. Spesielt

Detaljer

Hilde Lidén og Tonje Bentzen Kjønnslemlestelse i Norge

Hilde Lidén og Tonje Bentzen Kjønnslemlestelse i Norge Hilde Lidén og Tonje Bentzen Kjønnslemlestelse i Norge Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:8 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Er du gutt og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Hva er omskjæring av jenter? Omskjæring av jenter er ulike inngrep der deler av jenters kjønnsorganer skades og fjernes. Det er to hovedtyper:

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Tiltak mot tvangsekteskap

Tiltak mot tvangsekteskap Veileder Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Rapport Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer AGENDA Utredning & Utvikling AS

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L - megling og konfliktløsning VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L et samarbeid mellom konfliktrådet og kriminalomsorgen Av Ida Hydle og Arne Værland

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten kan gi inspirasjon til andre ICDP veiledere som ønsker å arbeide med foreldre som har ungdom!

Forord. Vi håper at rapporten kan gi inspirasjon til andre ICDP veiledere som ønsker å arbeide med foreldre som har ungdom! Forord Bydel Grorud har en stadig økning av antall barn og unge. Av dem er i alt 57,8% innvandrere (her betegnet med ikke vestlig bakgrunn). Den største økningen er barn og unge mellom 10 og 17 år. Dette

Detaljer

Ideer til sex- og samlivsundervisning

Ideer til sex- og samlivsundervisning Ideer til sex- og samlivsundervisning Enten du er nyutdannet eller har mange års erfaring som lærer, kan du hente kunnskaper og inspirasjon fra denne idébanken. Du står fritt til å benytte og kopiere ideene.

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

En skole for alle. Seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende undervisning

En skole for alle. Seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende undervisning En skole for alle Seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende undervisning 2 Som ansatt i skolen kan du gjøre en forskjell for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt). Når du møter

Detaljer

Kroppen din er perfekt fra naturens side

Kroppen din er perfekt fra naturens side Kroppen din er perfekt fra naturens side Og det er du som bestemmer over den Ingen har rett til å skjære bort deler av en annens kropp www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre om kjønnslemlestelse på norsk. Denne

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer