LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball"

Transkript

1 LAGPERM Flint Tønsberg Håndball IL. FLINT TØNSBERG HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr Se våre hjemmesider Revidert av Sondre Aurmo 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1.0 Generell informasjon fra styret. 1.1 Oversikt over medlemmene i styret ( navn, adr. Tlf.) 1.2 Organisasjonskart. 1.3 Aktivitetsplan for ungdomsutvalget (UU) 2.0 Lagorganisasjon og økonomi 2.1 Lagorganisasjon 2.2 Opprettelse av lagkasse. 2.3 Regnskapsføring for laget 2.4 Laginnbetaling til håndballgruppa. 2.5 Godtgjørelse til trenere 2.6 Medlems-/ treningsavgifter og lisenser 2.7 Fordeling av spillere. Aldersgruppen J/G Overgang fra UU til SU 2.9 Kjøreregler UU 3.0 Aktiviteter. 4.0 Instrukser. 4.1 Trener. 4.2 Oppmann 4.3 Miljøkontakt 4.4 Økonomikontakt 5.0 Fritagelse ved verv 5.1 Verv som er fritatt for dugnadstjeneste 5.2 Verv som er fritatt fra treningsavgift 6.0 Aktivitetsturneringer / seriespill. Viser til skriv fra Region Sør. 7.0 Arrangement. I forbindelse med at kretsen innkaller til aktivitetsturneringer og seriespill for aldersbestemte klasser, blir vi pålagt å arrangere slike. Vi må stille med foreldre til: - Billettsalg - Kafeteria - Sekreteriat - Kakebaking - Opprydding 8.0 Fellesaktiviteter 9.0 Sponsoravtaler 9.1 Sponsoravtale med 9.2 Klubbgenser/ T-skjorte Revidert av Sondre Aurmo 2

3 10.0 Spillerutstyr Spilleren må ha: 10.2 Spilleren bør ha: 11.0 Instrukser for styret og underkommiteer 11.1 Leder 11.2 Nestleder 11.3 Sekretær 11.4 Kasserer 11.5 Styremedlemmer 11.6 Varamedlemmer 11.7 Revisor 12.0 Andre verv og komiteer 12.1 Utdanningskontakt 12.2 Dommerkontakt 12.3 Arrangementkomite ungdomsutvalget 12.4 Loddsalg og lotterikomite Revidert av Sondre Aurmo 3

4 1.0 GENERELL INFORMASJON FRA STYRET 1.1 Oversikt over styresammensetning og underkomiteer Styret Verv Navn Adresse Tlf. priv. Mobtlf. Leder Elisabeth Steiro Øvre Vargvei 16, 3124 Tønsberg Nestleder Christofer Arnø Tangeveien 9, 3124 Tønsberg Styremedlem Tore Grødem Kloppgata 2, 3124 Tønsberg Styremedlem Kjersti Rolfsen Traneveien 1, 3124 Tønsberg Styremedlem Tomas Andersson Karlsebakken 24B, 3113 Tønsberg Styremedlem Ingvild Dingstad Østrevei 17, 3152 Tolvsrød Styremedlem Rita Aase Lomveien 10, 3124 Tønsberg Valgkomite Karl Wisløff Ulvikveien 51A, 3150 Tolvsrød Valgkomite Knut Erik Ågrav Buskveien 23 D, 3151 Tolvsrød Undergrupper og komiteer Ungdomsutvalget: Leder Rita Aase Lomveien 10, 3124 Tønsberg Nestleder Marianne Rødgen Lønnveien 16, 3118 Tønsberg Sportsligkoordinator Økonomikoordinator Arrangement / Mini-og aktivitetsturneringkoordinator Arrangement/ Serie-koordinator Miljø/kiosk koordinator Oppmann koordinator Seniorutvalget: Sondre Aurmo Kamfjordvn. 2, 3154 Tolvsrød Ruth Anne Rojahn Nesallen Lasse Kristoffersen Bjørnerveien 19, 3153 Tolvsrød Nina Granli Granlyveien 8 D, 3154 Tolvsrød Inger Merete Fagersandvn. 7, 3124 Tønsberg Carlsen Tone Ekornesvåg Olderveien 1, 3118 Tønsberg Leder Tore Grødem Kloppgata 2, 3124 Tønsberg Utdanningskontakt Dommerkontakt Elisabeth Steiro Blankert Øvre Vargvei 16, 3124 Tønsberg Lodd- og lotterikomite Marianne Rødgen Lønnveien 16, 3118 Tønsberg Ullmax ansvarlig Tone Ekornesvåg Olderveien 1, 3118 Tønsberg Revidert av Sondre Aurmo 4

5 1.2 Organisasjonskart for Flint Tønsberg Håndball Styret: Leder Styremedlem kontrakter / avtaler Styremedlem sport Styremedlem marked Styremedlem økonomi Styremedlem web Styremedlem leder UU Styremedlem leder SU Ungdomsutvalget(UU) Seniorutvalget (SU) Sportslig utvalg Komiteer/funksjoner Leder Nestleder Sportslig-koordinator Økonomi-koordinator Seriespill-koordinatorer Mini- og Aktiv.-koordinator Oppmanns-koordinator Miljø-koordinator Kiosk-koordinator Leder Sponsoransvarlig Arrangementsansvarlig Økonomiansvarlig Leder Sportslig-koordinator SU Sportslig-koordinator UU Rep. fra Bring J-16 Rep. fra Spar J-18 Valgkomite Lodd-og lotterikomite Arrangementskomite Dommerkontakt Utdanningskontakt Ullmax ansvarlig Revidert av Sondre Aurmo 5

6 1.3 Aktivitetsplan for ungdomsutvalget (UU) i håndballgruppa. MÅNED DATO AKTIVITET ANSVARLIG GRUPPE/ PERSON JAN Innen 1. feb Slottfjellscup Felles påmelding v/ oppmanns -koordinator UU. Klubben betaler for 1-2 cuper. Innen 20. januar Oppdatering av medlemsnett for hvert lag Oppmenn for hvert lag. Ansv. oppmanns-koordinator. FEB Fredrikstadcup, Messecup, Sommerlandcup Lagene melder på selv. Messecup felles v / oppmans-koodinator 1. februar Treningsavgift sendes ut Adm.leder og økonomiansvarlig 1 uke før Skrive rapport for laget til årsmeldingen for UU/SU og trenere/oppmenn årsmøte Flint HB Uke 6 Vårlotteri Lotteriansvarlig. Lagene selger APRIL Melde interesse Mini-Aktivitetsturneringer Arrangements- koordinator Melde interesse Seriespill Seriespillansvarlig + sportsligutvalg Slottsfjellcup Skrive årsrapport Hvert lag Innen Velge lagorganisasjon Hvert enkelt lagt! MAI Messecup, Fredrikstadcup Lagene betaler selv NY Sesong starter Innen Påmelding serien Sportslig utvalg JUNI JULI Melde interesse for og søke arrangement mini- aktivitetsturn. Årlig dugnad for vedlikehold av Flinthallen Flint dagen Sommarland-cup evt. andre aktuelle turneringer FERIE Arr.komiteen Alle UU Lagene betaler selv. AUG Skjærgårdslekene Dugnad for alle lag i UU SEPT Nordstrand-cup eller andre aktuelle turneringer Sende ut info til 7-8 åringene på skolen. Innen 30. aug Oppdatering av medlemsnett. Lagene melder seg på selv, og betaler selv Ungdoms Utvalget (UU) Oppmenn for hvert lag Åssiden-cup Lagene melder seg på selv, og UU-møte med lagorganisasjonene. betaler selv 1. september Treningsavgift sendes ut Adm.leder + økonomi ansvarlig OKT Uke 40 Håndballskole Senioravdelingen Serie-start aldersgruppe Mini- og Aktivitetsturneringer 6-10 Felles påmelding sportslig utvalg Lagene melder på selv NHF-Lotteri Ansv. Styret v/ økonomi ansvarlig. Lagene selger NOV Julekalender Lagene selger DES Lisens registrering for J/G12 før de blir 13 år Oppmenn + økonomi kontakt for hvert lag. Revidert av Sondre Aurmo 6

7 2.0. LAGORGANISASJON OG ØKONOMI 2.1 Lagorganisasjon Styret har fattet vedtak om at det skal være en lagorganisasjon på minimum 5 personer rundt hvert enkelt lag. Disse personene har flg. Oppgaver: Trener Oppmann Miljøkontakt Økonomikontakt WEB-ansvarlig Lagene må selv skaffe trener/foreldretrener i aldersgruppen 6 12år. Fra og med 13 års gruppen skal det tegnes kontrakt mellom trener og klubben i forhold til godtgjørelse. Leder av ungdomsutvalg skal i samarbeid med leder av styret være ansvarlig for å skaffe trener f.o.m. denne aldersgruppen Opprettelse av lagkasse. De siste årene har driften av lagene vist at det er nødvendig med en "lagkasse". Dette for at de enkelte lagene skal ha selvstendig økonomi for selv å kunne velge å være med på arrangementer hvor påmeldingsavgift ikke blir dekket av håndballgruppa, og for å avlaste den enkelte families økonomi ved deltagelse på cup'er med overnatting og reiseutgifter med mer. Laget vurderer om foreldre som stiller seg villig til å være med på cup'er med eller uten overnatting, får dekket sine kjøre- og boutgifter av lagkassa. Skjema for utlegg utfylles og legges ved regnskap. Se vedlegg. Styret har satt som krav: for at et lag skal reise på overnattingstur, skal det være med 1 foreldre for hvert 3-4 barn. Dette gjelder alle tom. lagene i 15-årsklassen! De foreldrene som overnatter sammen med barna skal være av samme kjønn som laget. Hvordan skaffe laget inntekter??? For å skaffe inntekter til laget, har flere alternativer vært brukt. For de minste lagene er det spesielt kakelotteri som har vært mest brukt. For noen av de eldre lagene, fom. 15 år og oppover, har det også vært benyttet vareopptellinger og dugnader av forskjellig art. Bruk fantasien. Flere av lagene har også klart å skaffe seg en "lagsponsor". Dette er gjerne en far/ mor eller annen bekjent som har sagt seg villig gjennom et firma til å være med på å sponse laget med draktreklame. NB! Må godkjennes av styret. (Det bemerkes fra styret at dette er sponsing hvor reklameverdien har liten effekt og at det hele blir sett på som en god gjerning for å støtte opp om sine barn og sitt nærmiljø.) Anbefalt draktreklame minimum kr ,- pr. sesong. NB! Husk trykkingen koster. Revidert av Sondre Aurmo 7

8 2.3 Regnskapsføring for laget. Foreldrekontakt for økonomi skal starte regnskapet 1.mai og avslutte det pr. 30.april året etter. Dette fordi håndballsesongen er i denne perioden. Det skal opprettes en egen konto for laget i Sparebank 1. Eks: Flint Håndball, årsklasse 2000 v/ navnet på økonomikontakt. Alle inn- og utbetalinger skal føres og alle bilag skal oppbevares. Regnskapet bør føres enkelt og greit etter kontantprinsippet. Regnskapet skal gjennomgås og legges frem for foreldrene ved sesongens slutt underskrevet av oppmann. Dersom klubben avgjør at to lag skal slåes sammen til ett, skal de to lagkassene slåes sammen til en, uavhengig av antall spillere. Må laget deles i to grunnet for mange spillere, deles beløpet i lagkassa på antall spillere. Beløpene overføres til de nye lagkassene. 2.4 Laginnbetaling til håndballgruppa. Er falt bort og lagt inn i systemet for treningsavgifter. 2.5 Godtgjørelse til treneren. Laget skal i løpet av høstsesongen betale treneren kr ,-. Beløpet tas av lagkassa. Klubben skaffer nye hovedtrenere treningsdress (inntil 2 pr lag, avhengig av antall spillere). Dette ordnes ved klubbdager hos leverandør rundt seriestart. Revidert av Sondre Aurmo 8

9 2.6 Medlems- og treningsavgifter og lisenser Medlemsavgift til hovedstyret i IL. Flint. Fastsettes hvert år på årsmøte. For året 2011 er medlemsavg. kr. 200,- 16 år og nedover kr. 300,- 17 år og oppover Blir innkrevd av IL Flint. Treningsavgifter til håndballgruppa i IL Flint. Fastsettes hvert år på årsmøtet i håndballgruppa. For sesongen 2011 / 12 er treningsavgiften følgende: J-G under 10 år (første sesong): 1200 kr J-G under 10 år: 1800 kr J-G 11 år: 2100 kr J-G 12 år: 2800 kr J-G 13 år: 3200 kr J-G 14 og 15 år: 4000 kr J-G 16 år og eldre: 6000 kr Søskenmoderasjon praktiseres med 50 % rabatt til yngste søsken. Kriterier for innbetaling av treningsavgift vedtatt på årsmøte 2011: Er man registrert som medlem pr. 1. februar og 1. september må man betale tr.avg. Starter man å spille håndball i en periode på to måneder etter ovennevnte datoer er man pliktig til å betale medlems- og treningsavgift for perioden man starter opp. Etter to uker med trening plikter man å registrere seg som medlem i IL Flint og Flint Håndball. Lisens må betales fra det kalenderåret spilleren fyller 13 år. Økonomikontakten og oppmanskontakten har ansvaret for å sjekke dette. Laget kan bli ilagt bøter dersom lisens ikke er innbetalt. Oppmann og økonomikontakt må i samarbeid få registrert spillerne på Flint sin klubbside hos NHF. Internettadresse og passord kan fåes hos oppmannskoordinator UU eller administrativ leder i klubben. Dette bør gjøres i november/desember året før de fyller 13 år. Revidert av Sondre Aurmo 9

10 2.7 Retningslinjer for utvikling, aktivitet, fordeling og bruk av spillere i Flint Tønsberg. Retningslinjene skal sikre en best mulig spillerutvikling på alle lag. Alt arbeid skal baseres på det faglige innholdet, Flint Tønsbergs verdier og NHFs Fair Play! Flint Tønsberg skal utvikle spillere som er "tenkende og kreative lagspiller med ekstremt gode individuelle ferdigheter" Det faglige innholdet er et dokument som tildeles trenerne i klubben Kjøreregler: Disse reglene gjelder for alle spillere og trenere fra 12 år og oppover. Det er imidlertid viktig at man begynner å lære disse reglene så tidlig som mulig og at de er implementert så tidlig som mulig. Trenerne på lag fra 6-12 år skal i perioder samtale med og fokusere ekstra på Fair Play og Flint Tønsberg Håndballs etiske verdigrunnlag. Respekt for dommeren Vi skal øke forståelsen for dommerens funksjon og rolle. Vi skal gi dommeren enda bedre forutsetninger for å takle sin rolle, og vi skal slå ned på holdninger og handlinger som ikke fremmer respekt og Fair Play. Respekt på banen Vi skal arbeide for at spillere, lagledere og kampfunksjonærer får økt innsikt og respekt for hverandre. Videre skal vi arbeide med tiltak som øker den enkeltes håndballmessige kunnskap, og arbeide aktivt med holdningsskapende virksomhet. Revidert av Sondre Aurmo 10

11 Respekt i hallen Vår målsetting er at publikum, foreldre og foresatte skal vise respekt for håndballspillet og spillets aktører. Vi skal sørge for at de har respekt for hele rammeverket som representerer kampavviklingen; fra selve arenaen til alle de som aktivt jobber og bidrar ved arrangementgjennomføring. Spilleren: Har pliktig oppmøte på trening ved et eventuelt fravær skal trener/oppmann ha beskjed i god tid før treningen starter. Skal være klar til å begynne treningen til oppsatt klokkeslett. Oppmøte skjer i god tid før treningen starter, slik at alle forberedelser er gjort til riktig klokkeslett. Skal ha mobiltelefonen avslått under treningsperioden. Skal ved skade likevel møte på trening, for alternative øvelser. Skal vise respekt for trener, medspiller og avgjørelser, Fair Play. Skal vise positive holdninger til idrett, være et godt forbilde for yngre spillere. Treneren: Skal møte på trening i god tid før trening starter. Møter forberedt til trening. Informerer om mulig fravær i god tid. Sportslig utvalg skal informeres. Skal føre fremmøte statistikk på alle spillere( fra 10 år). Skal drive utviklingsarbeid med et vidt talentbegrep. Det er treneren som tar ut laget, laguttak og spilletid skal avgjøres av følgende faktorer i prioritert rekkefølge: Holdninger Ferdigheter Treningsoppmøte Treningsinnsats NB! Dette betyr at idrettsholdninger skal vektlegges fremfor håndballferdigheter. Håndballstyret aksepterer ikke inntaksstopp, da må lag deles Følgende gjelder for UU: UUs hovedmålsetning er å tilrettelegge og drive aktivitet på en slik måte at utøverne blir glad i å trene og får god kjennskap til egen kropp. UU ønsker å ha godt kvalifiserte trenere på alle lag. Fra J / G 6-12 vil trenerne i hovedsak være fra foreldregruppa. Fra og med J/G skal det ansettes trenere av sportslig koordinator i UU. Revidert av Sondre Aurmo 11

12 Utvikling: Sportslig innebærer dette å utvikle spillere med gode basisferdigheter og holdninger. UU skal legge tilrette for at flest mulig spillere er håndballfaglig godt skolert og har gode holdninger til trening og fair play. UU skal jobbe med utøverne slik at klubbens verdigrunnlag blir en naturlig forankring i hver enkelt spiller. UU skal sørge for at treningene blir tilrettelagt på en slik måte at utøverne blir glad i å trene. UU skal jobbe langsiktig med sin skolering av spillere, hvor det skal være en progresjon i innholdet / aktiviteten som skal gå fra lekpreget til mer prestasjonsrettet. Fra J/G-6-12, bør man sikre størst mulig aktivitet på trening og kamp for samtlige spillere. Trenerne skal ha med seg utviklings- perspektivet i alt arbeid som gjøres. Dette gjelder særlig med tanke på avvikling av kamper. Tilrettelegging for utvikling av hver enkelt spiller er viktigere enn selve resultatet. Disponeringen av spillere i kampsituasjoner skal gjenspeile dette. Utøvere skal primært delta på det laget de hører hjemme. Dette gjelder frem t.o.m J/G-12. Fra J/G 13, t.o.m J/G 15 kan enkeltspillere få anledning til å delta på lag i høyere aldersklasser, dersom sportslig utvalg finner at dette er til det beste for spillerens utvikling. Dette er i hovedsak spillere som holder høyt håndballfaglig ferdighetsnivå (regionale- og nasjonale landslag) og har gode og sunne holdninger (NHFs og Flint Tønsbergs verdigrunnlag). Dersom det er aktuelt og la en spiller delta på lag i høyere aldersklasser skal følgende etterleves: Det skal være en forsiktig progresjon i utøverens totale belastning (kamp/trening). Ansvaret for dette ligger på de involverte trenerne og sportslig utvalg. Involverte trenere skal derfor samarbeide for å ivareta utøveren og sørge for at utøveren utvikler seg best mulig. Deltakelse på dette laget skal i utgangspunktet aldri gå på bekostning av eget lag, unntaket kan være i tilfeller hvor klubbens målsetninger om prestasjon kan tilsi noe annet, eller i de tilfellene hvor NHF (yngre landslag) anbefaler spill og trening på et høyere nivå. Deltakelse i Bring eller utøvere som spiller på yngre landslag kan være slike eksempler. NB! Det er sportslig utvalg som i slike tvilstilfeller avgjør på hvilket nivå en utøver skal delta. Laguttak og spilletid skal avgjøres av følgende faktorer i prioritert rekkefølge: Treningsoppmøte Treningsinnsats Holdninger Ferdigheter Revidert av Sondre Aurmo 12

13 Cup'er som blir dekket av klubben: Slottsfjell-cup Messe-cup (hvis det er økonomi til dette) Flintlekene NB! Påmeldingsavgift dekkes av klubben. Anbefalte cuper som ikke blir dekket av klubben: Fredrikstad cup Oppsal cup Nordstrand cup NB! Påmeldingsavgift må dekkes av lagene selv Overgangen fra UU til SU: Overgangen mellom UU og SU har vist seg å være en utfordring for mange og frafallet av spillere kan være stort for denne aldersgruppen. Noen av årsakene til dette kan kanskje være at overgangen fra ungdomskole til videregående skole med større krav til lekselesing og karakter er tøff. At utøverne bytter skole og kanskje vennekrets. At utøverne må forholde seg til nye trenere og mer trening. At aktiviteten blir mer prestasjonsrettet. Flint Tønsberg Håndball ønsker at så mange spillere som mulig blir med fra ungdomsgruppen (UU; dvs til og med G/J-15) over til seniorgruppen (SU; fra og med G/J-16). Det skal være et tilbud til alle som er interessert i å fortsette og spille håndball. For å hjelpe til med overgangen skal sportslig utvalg gjøre følgende: Det skal avholdes et møte før jul for G-15 hvor det informeres om samarbeidet med Nøtterøy. Det er viktig at klubben tilrettelegger for at disse utøverne blir tatt godt imot på Nøtterøy, sikrer at alle som ønsker å spille får et tilbud. SU skal jobbe for at 1 2 personer fra støtteapparatet til G-15 blir med videre og følger opp i den nye klubben. Dette for å kvalitetssikre at samarbeidsavtalen fungerer etter intensjonen. Det skal avholdes et møte med J-15 i januar / februar i (før uke 8) siste sesong hvor utøverne og foresatte informeres om hvordan senioravdelingen er organisert og om hva som er forskjellen fra og være utøver i UU kontra SU. Utøverne skal bli kjent med klubbens målsetting og hva som forventes av hver enkelt utøver. Så fremt det er avklart hvem som skal være i et trenerteam, presenteres disse på dette møte. I forkant av dette møte skal det foretas en spørreundersøkelse som avdekker spillergruppens sportslige ambisjonsnivå. Revidert av Sondre Aurmo 13

14 På dette møte kan det være aktuelt at Re videregående skole informerer om sitt topphåndball tilbud. Dette gjelder så lenge Flint Tønsberg har et tett samarbeid med skolen. SU skal jobbe for at 1 2 personer fra støtteapparatet til J-15 blir med videre og følger J-16 det første året. Laget starter ny sesong 1. mai. SU skal forsikrer seg om at spillerne blir tatt godt imot og ivaretatt på en god måte FØLGENDE GJELDER FOR SU: SUs hovedmålsetting er å tilrettelegge og drive prestasjonsrettet aktivitet. Alle lag i SU skal ha trenere som ansettes av sportslig koordinator i SU. SU skal jobbe for å utvikle egne spillere som på sikt er gode nok til å spille på elite nivå, i samsvar med klubbens målsetting og profil. Selv om SU primært skal ivareta den prestasjonsrettede satsingen, har SU et ansvar for å ha et breddetilbud. Dette vil være D-4. (Hvis det er grunnlag for dette.) Utvikling: Sportslig innebærer dette å videreutvikle spillere med gode holdninger og ferdigheter. Alle i utøverne skal være inneforstått med klubbens verdier og NHFs "Fair Play", inneha høy treningsmoral, samt bidra til å videreutvikle en god og sunn trenings- og vinnerkultur. SU skal bestrebe å videreutvikle gode lagspillere som evner å se at de er en del av noe som er større enn seg selv. Ved uenigheter eller konflikter mellom enkeltspillere, lagledere, trenere eller i situasjoner et individ i organisasjonen handler på tvers av klubbens verdier og målsettinger, skal det aldri være tvil om hva som er viktigst for Flint Tønsberg. I prioritert rekkefølge kommer hensynet til; 1) klubben, 2) laget, og til sist 3) individet. Utøverne skal på dette nivået være kjent med at prestasjon = spilletid. SU skal i prioritert rekkefølge drifte lag på følgende nivå: Postenligaen D-2 J-18 / Spar J-16 / Bring D-4 Det er sportslig utvalg som avgjør hvor en utøver primært skal spille og hvilken stall eller treningsgruppe den tilhører. SU skal særlig bidra til at utøvere på høyt nasjonal nivå (yngre landslag) sikres en god sportslig utvikling. Yngre utøvere, som kan delta på flere lag som driftes av SU, skal i hovedsak alltid delta (kamp / trening) på det høyeste nivået de er gode for. Sportslig utvalg og Revidert av Sondre Aurmo 14

15 trenerteamet skal ta hensyn til og prioritere deltakelse på ulike lag utfra utøverens totale belastning (kamp/trening). Ansvaret for dette ligger på de involverte trenerne og sportslig utvalg. En utøver som f.eks står sentralt og spiller mye på det øverste nivået i klubben, skal ikke delta på yngre lag hvis dette går på bekostning av deltakelse på det øverste nivået, eller gir denne spilleren en for høy totalbelastning. I tilfeller hvor en spiller kan delta på flere lag og disse lagene har kampavvikling samtidig, er det klubbens målsettinger, og prioriteringer i forhold til driftingen av de ulike lagene, som er styrende for hvor utøveren skal delta. Utøveren skal i utgangspunktet alltid delta på det høyeste nivået den er god for. Unntaket kan være hvis utøveren ikke står sentralt i dette laget, da skal hensynet til hvor utøveren har størst sportslige utvikling veie tungt. Dette gjelder i hovedsak utøvere som kan delta i både Bring- og Spar serien. NB! Det er klubbens hovedtrener og resten av sportslig utvalg som i tvilstilfeller avgjør på hvilket nivå en utøver skal delta. 3.0 Instrukser 3.1 Instruks trener. Trenerens hovedoppgave er å tilrettelegge slik, at hver enkelt utøver utvikler seg best mulig sportslig og får individuell fremgang. Detter arbeidet skal baseres på det faglige innholdet i Flint Tønsberg. Det er viktig å oppmuntre spillerne til å forstå at håndball er et lagspill og at Flint- håndball står for elite, bredde og miljø (vi har plass til alle). Treneren har ansvaret for å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre all aktivitet for sesongen og den enkelte treningskveld. Fra 13 år og oppover har treneren ansvaret for å lage en årsplan hvor all aktivitet gjennom sesongen tidfestes. I tillegg plikter treneren å lage en periodeplan for hver måned som distribueres ut til den enkelte utøver ved hvert månedskifte. Treneren har ansvaret for laguttak til kamper og skal sørge for rotasjon av spillere som må stå over kamper. Treneren må sørge for at spilleren roterer på plassene på trening og kamper. ( Viktig for laget og spilleren). Treneren skal være tilstede under hver trening og kamp eller sørge for en stedfortreder. Det kan med fordel avtales om bytte med trenere for andre lag i Flinthåndball. ( Dette kan gi inspirasjon og andre nyttige trenings-impulser både til trener og spillere!). Det er viktig at foreldrene blir involvert i rammen rundt laget. Trener og oppmann har ansvaret for å etablere og vedlikeholde lagorganisasjonen. Treneren må ha som målsetting å stimulere barn til å drive med allsidig trening. Trening i ung alder skal være basert på lek, for deretter og bli mer prestasjonsrettet. Turneringer skal avtales og diskuteres i lagorganisasjonen. Det skal være minst 1 voksen pr 3-4 barn ved overnatting med laget. Revidert av Sondre Aurmo 15

16 Ved turneringer med overnatting, skal kun spillere og trenere/ ledere/ foreldre av samme kjønn sove i samme rom. Dette gjelder spesielt for aldersgruppen 13 år og eldre. Trener/oppmann plikter å melde til Tbg. Kom. V/ Park-Idrett-Fritid minst 3 dager før treningen hvis ikke oppsatt treningstid skal brukes. Dersom dette ikke blir gjort, blir håndballgruppa v/styret bøtelagt. Slike bøter vil bli kanalisert tilbake til det laget som ikke har møtt på oppsatt treningstid! Treneren skal møte forberedt og i god tid til alle kamper og trening. Treneren skal alltid stille i sportsantrekk/ treningsutstyr. Treneren må være den siste som forlater hallen på kamp og på trening for å sjekke at alle er med og at det ser ryddig ut etter oss. ( Samling rett etter kamp er positivt!). Alle overganger skal underskrives og godkjennes av sportslig leder, eller et medlem av styret. Treneren bør delta på kurs og møter bestemt av styret v / utdanningskontakten, samt andre miljømessige tiltak. Det er viktig at alle trenere jobber etter retningslinjer satt av sportslig utvalg og hovedtrener i klubben. Betalte trenere skal ha underskrevet trenerkontrakt innen 1.mai. 3.2 Instruks oppmann. Oppmann har hovedansvaret for det organisatoriske for laget. Oppmannens oppgave er å samordne forholdet mellom spillere, trenere og UU / styret, slik at forholdet praktisk legges best mulig til rette før og under håndballsesongen. Oppmann skal være lagets kontakt mot UU / styret i forbindelse med "konflikter" på laget. For å oppnå det hovedmål som er nevnt under det første punktet, skal oppmennene særlig ta seg av følgende; Utarbeide og levere til UU v/ oppmannskoordinator fullstendige navnelister på alle sine spillere på sitt lag innen 20. mai. Listene skal inneholde navn, adresse, fødselsdato, mailadresse og tlf.nr/mob.nr. til hver spiller samt foresattes navn, adresse, mailadresse og tlf.nr/mob.nr. Listene skal holdes ajour under sesongen og eventuelle forandringer meldes til UU v/ oppmannskoordinator ved forespørsel. Medlemslistene i vårt medlemsregister medlemsnett må være oppdaterte. Info og veiledning i bruk av medlemsnett vil bli gitt. Arrangere foreldremøter. Være ansvarlig for utstyr og materiell som laget får tildelt ved sesongstart, og påse at dette er komplett til enhver tid (drakter, førstehjelputstyr og lignende). Sørge for vask av drakter, evt. utarbeide en vaskeliste blant foreldrene. Revidert av Sondre Aurmo 16

17 Sørge for at det er nok foreldre med ved overnatting osv. Fordele terminlister eller utdrag av disse til trener, spillere og foreldre (de siste dersom nødvendig) Være ansvarlig for fordeling av vakter i Slagenhallen ved større arrangementer, hvor laget har blitt tildelt oppgaver i fra UU / styret. Være ansvarlig for fordeling av oppgaver i forbindelse med dugnader som laget har blitt tildelt av UU/ styret. OBS OBS! Det er også laget lister/ skjemaer som skal leveres og fylles ut av oppmann på det/ de laget/-ene som får tildelt ansvaret med å skaffe foreldre til å betjene de forskjellige funksjoner ved et arrangement (sekretariat, billetter, kafeteria og rydding til slutt). Disse listene skal inneholde navn, hvilken oppgave de skal gjøre og til hvilken tid! Disse SKAL fylles ut og leveres den som er ansvarlig for dette arrangementet i arrangementskomiteen for aktiviteten starter! Se vedlegg Oppmann skal selv være tilstede eller skaffe stedfortreder for treneren på kamper dersom dette er nødvendig. Alle oppmenn må stille på oppmannsmøter som arrangeres etter behov av styret v/sportslig leder eller UU. Oppmann skal for øvrig etter beste evne utføre saker som UU/ styret pålegger oppmennene. Det er spesielt viktig å lese de styremøtereferater og annen informasjon som blir lagt ut på vår hjemmeside. Skrive en årsrapport for laget ved sesongavslutning medio april. Bør inneholde sportslige og sosiale punkter. Må samordnes med tidligere oppmann. Årsrapporten leveres til oppmannskoordinator i UU. Ved turneringer med overnatting, skal kun spillere og trenere/ ledere/ foreldre av samme kjønn sove i samme rom. Dette gjelder spesielt for aldersgruppen 13 år og eldre. 3.3 Instruks for miljøkontakt. Miljøkontakten blir valgt på det første møtet som lagets foreldre har. Denne personen kan være foreldrenes kontakt mot oppmann og styret. Foreldrekontakten har ansvar for sosiale tiltak innenfor laget. Foreldrekontakten har ansvar sammen med oppmann i forbindelse med arrangementer på cup'er. ( for eksempel arrangere sammenkomst for spillerne på kvelden etter endt spill.) Være ansvarlig for å arrangere sosiale sammenkomster, sesongavslutningsfest for laget (grillfest, pizza etc.). Revidert av Sondre Aurmo 17

18 Være miljøskaper i/ for laget med hensyn til holdninger både hos foreldre og spillere. Orientere om sosiale tiltak på foreldremøter. Bidra i forhold til organisering av større sosiale arrangementer i regi av håndballgruppa. 3.4 Instruks for økonomikontakt. Økonomikontakten blir valgt på det første møtet som lagets foreldre har. Denne kontakten skal være ansvarlig for lagets økonomi gjennom hele sesongen. For de spillere som NHF (Norges Håndball Forbund) krever spiller-lisens, skal økonomikontakt sammen med trener påse at lisens er innbetalt og kopi av lisens er levert økonomikontakt før spiller får lov til å delta på kamper. Alle spillere må betale lisens fra det året de fyller 13. Yngre spillere kan løse lisens. I denne lisensen er spilleren dekket med forsikring på skader til og fra trening, kamper og under t rening og kamper. ( Mer info om dette kan fås ved henv. Økonomikontakten skal opprette en konto, og være ansvarlig for denne, som laget kan disponere. Være ansvarlig for at kontoen inneholder nok penger til de aktiviteter som laget har planlagt. Være ansvarlig for at laget har penger til å innbetale evt. lagavgiften til styret. Se pkt.2. Økonomikontakten skal levere ut treningsavgifter til lagets spillere. Skaffe til veie kr ,- til lagets hovedtrener. Legge til rette for og organisere kakelotteri, vaffelsalg, dugnad etc. for å få inn penger til lagkassa. Penger som kan brukes til for eksempel cup'er med overnatting, sosiale tiltak, sesongavslutning. Forsøke å skaffe laget en sponsor. (draktreklame, husk trykkekostnader) Orientere om lagets økonomi på foreldremøter. 3.5 Instruks WEB-ansvarlig Legge ut informasjon og nyheter på hjemmesiden. Dekke lagets aktiviteter opp mot hjemmesiden og Tønsbergs Blad. Revidert av Sondre Aurmo 18

19 4.0 Fritagelse ved verv 4.1 Verv som er fritatt for dugnadstjeneste Det har i tidligere styrevedtak for håndballgruppa i Flint, blitt bestemt at pga. den store arbeidsmengden som en del styreverv innbefatter, skal de personene som innehar disse vervene, og deres familie (kone eller mann), slippe å delta på fellesdugnader. Disse fellesdugnadene kan for eksempel være; sekreteriat- og kafeteriatjeneste eller kakebaking. andre dugnader som laget har blitt pålagt av styret å utføre i forbindelse med felles arrangementer. Dersom noen foreldre på et lag er tungt involvert i styre- eller underkomiteverv, kan dette gjøre at de resterende foreldre på dette laget må stille flere ganger eller evt. med begge foreldrene på ovennevnte arrangementer og lignende. Følgende verv er fritatt: Leder, styremedlemmer, foreldretrenere, leder og medlemmer av ungdomsutvalget. 4.2 Verv som er fritatt fra treningsavgift Håndballstyrets medlemmer og medlemmer av UU/SU betaler ikke for noen av sine barn. Foreldretrenere (ulønnet arbeid) med hovedansvar, samt foreldretrenere som aktivt fungerer som trener på trening og kamp betaler ikke for sine barn som spiller på laget hvor man er trener. 5.0 Mini-og Aktivitetsturneringer/ Seriespill 6.0 Arrangement Se eget skriv fra NHF-Region Sør ( Arrangeres etter gitte retningslinjer. I forbindelse med avvikling av mini- og aktivitetsturneringer, samt seriespill for aldersbestemte klasser, gjelder følgende for arragementer i Slagenhallen eller Flinthallen.. Foresatte må stille til følgende gjøremål: 1. Billettsalg 2. Kafeteria 3. Sekretariat 4. Kakebaking 5. Opprydding Revidert av Sondre Aurmo 19

20 Leder for arrangementskomiteen UU delegerer og fordeler de forskjellige oppgavene til forskjellige lag. Det er oppmanns ansvar å skaffe de personer som det blir bedt om til forskjellige arrangement. Det er oppmannens plikt til å fylle ut det skjemaet som viser hvilke personer som skal gjøre hva og når på et arrangement. Her skal det også stå hvem som skal rydde opp i hallen når det er ferdig spilt. Det er laget egne skjemaer for både innkjøp, oppgjør av kasse, vaktlister og lignende. De nødvendige skjemaer vil være delt ut sammen med lagpermen, og skal ligge i denne til senere bruk. Arrangementkomiteen skal bestå av: Mini- og Aktivitetsturneringer: Ansvarlig leder Minimum 1 representant fra hvert lag som deltar Seriespill: Ansvarlig leder Minimum 1 representant fra hvert lag som deltar SJEKKLISTE FOR FLINT-/SLAGENHALLEN/ KAFETERIA. På alle arrangementer hvor Flint håndball er arrangør (mini-og aktivitetsturneringer og vanlige seriekamper), dvs. er ansvarlig for sekretariat, kafeteria osv, SKAL flg. retningslinjer/ regler følges! 1. Rydde og feie tribuner, plukke opp søppel i hallen. 2. Rydde og tømme søppel i garderober, toaletter og vestibyle. 3. Rydde og feie kafeteria. Vaske kjøkken, tørke av border og sette opp stoler. 4. Alt sekretariat utstyr (bord, stoler, måltavler og benker) skal settes tilbake på plass. Vaktmester har store koster, søppelstativer, plastsekker osv. Ved større arrangementer som varer hele dagen og med mange personer, må søppel tømmes flere ganger. Man kan også rydde jevnlig i hallen (hente flasker og annet søppel). Det er lagets ansvar, oppmann eller den foreldrekontakt som fordeler arbeidsoppgaver til arrangementet, å sette opp vaktliste som sørger for at navngitte personer har disse arbeidsoppgavene. Revidert av Sondre Aurmo 20

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: post@ilflint.

IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: post@ilflint. IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: post@ilflint.no 1.0 Generell informasjon fra styret. 1.1 Oversikt over medlemmene

Detaljer

... Sammen om en enda bedre bydel

... Sammen om en enda bedre bydel Sammen om en enda bedre bydel............................ 0. VISJON...4 1. LOVER OG VEDTEKTER...4 2. ORGANISASJON...11 2.1 Organisasjonskart... 11 2.2 Adresse... 12 2.3 Funksjons/adr.oversikt Hovedstyret,

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet

Detaljer

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21 Sist oppdatert 20. oktober 2013 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 21 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Håndballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball

Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Handlingsplan 2013-2017 Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 En drøfting av RIFs visjon og målsetting,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen

Informasjon. Mathopen IL håndballgruppen Håndballgruppen side 1 av 18 Håndballgruppen Informasjon om Mathopen IL håndballgruppen for oppmenn (foreldrekontakter) oktober 2009 Håndballgruppen side 2 av 18 Innhold 1. Håndboken Kjære oppmann (foreldrekontakt)

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE,

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE, 1 Velkommen til Rælingen Håndballklubb Klubben ønsker å gi deg og dine foreldre en innføring av hva det innebærer å være medlem av Rælingen Håndballklubb, både forventninger og forpliktelser. Klubben Klubben

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

Sist oppdatert 12. januar 2013. Side 1 av 20. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Sist oppdatert 12. januar 2013. Side 1 av 20. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Sist oppdatert 12. januar 2013 Side 1 av 20 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL KLUBBHÅNDBOK Vår hovedmålsetting er: Hinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere,

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Steinkjer fotballklubb Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb 2015 : Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Revisjon: 2015-2 2015-2 23.04.15 Diverse språkvask ATJRO Styret 2015-1 12.04.15 Denne versjonen

Detaljer

TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub

TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub Vedtatt på ekstraordinært årsmøte dd.november 2010 1 Innholdsfortegnelse Innledning Historikk Vår virksomhetside Vår visjon Våre kjerneverdier Målområder:

Detaljer