LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball"

Transkript

1 LAGPERM Flint Tønsberg Håndball IL. FLINT TØNSBERG HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr Se våre hjemmesider Revidert av Sondre Aurmo 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1.0 Generell informasjon fra styret. 1.1 Oversikt over medlemmene i styret ( navn, adr. Tlf.) 1.2 Organisasjonskart. 1.3 Aktivitetsplan for ungdomsutvalget (UU) 2.0 Lagorganisasjon og økonomi 2.1 Lagorganisasjon 2.2 Opprettelse av lagkasse. 2.3 Regnskapsføring for laget 2.4 Laginnbetaling til håndballgruppa. 2.5 Godtgjørelse til trenere 2.6 Medlems-/ treningsavgifter og lisenser 2.7 Fordeling av spillere. Aldersgruppen J/G Overgang fra UU til SU 2.9 Kjøreregler UU 3.0 Aktiviteter. 4.0 Instrukser. 4.1 Trener. 4.2 Oppmann 4.3 Miljøkontakt 4.4 Økonomikontakt 5.0 Fritagelse ved verv 5.1 Verv som er fritatt for dugnadstjeneste 5.2 Verv som er fritatt fra treningsavgift 6.0 Aktivitetsturneringer / seriespill. Viser til skriv fra Region Sør. 7.0 Arrangement. I forbindelse med at kretsen innkaller til aktivitetsturneringer og seriespill for aldersbestemte klasser, blir vi pålagt å arrangere slike. Vi må stille med foreldre til: - Billettsalg - Kafeteria - Sekreteriat - Kakebaking - Opprydding 8.0 Fellesaktiviteter 9.0 Sponsoravtaler 9.1 Sponsoravtale med 9.2 Klubbgenser/ T-skjorte Revidert av Sondre Aurmo 2

3 10.0 Spillerutstyr Spilleren må ha: 10.2 Spilleren bør ha: 11.0 Instrukser for styret og underkommiteer 11.1 Leder 11.2 Nestleder 11.3 Sekretær 11.4 Kasserer 11.5 Styremedlemmer 11.6 Varamedlemmer 11.7 Revisor 12.0 Andre verv og komiteer 12.1 Utdanningskontakt 12.2 Dommerkontakt 12.3 Arrangementkomite ungdomsutvalget 12.4 Loddsalg og lotterikomite Revidert av Sondre Aurmo 3

4 1.0 GENERELL INFORMASJON FRA STYRET 1.1 Oversikt over styresammensetning og underkomiteer Styret Verv Navn Adresse Tlf. priv. Mobtlf. Leder Elisabeth Steiro Øvre Vargvei 16, 3124 Tønsberg Nestleder Christofer Arnø Tangeveien 9, 3124 Tønsberg Styremedlem Tore Grødem Kloppgata 2, 3124 Tønsberg Styremedlem Kjersti Rolfsen Traneveien 1, 3124 Tønsberg Styremedlem Tomas Andersson Karlsebakken 24B, 3113 Tønsberg Styremedlem Ingvild Dingstad Østrevei 17, 3152 Tolvsrød Styremedlem Rita Aase Lomveien 10, 3124 Tønsberg Valgkomite Karl Wisløff Ulvikveien 51A, 3150 Tolvsrød Valgkomite Knut Erik Ågrav Buskveien 23 D, 3151 Tolvsrød Undergrupper og komiteer Ungdomsutvalget: Leder Rita Aase Lomveien 10, 3124 Tønsberg Nestleder Marianne Rødgen Lønnveien 16, 3118 Tønsberg Sportsligkoordinator Økonomikoordinator Arrangement / Mini-og aktivitetsturneringkoordinator Arrangement/ Serie-koordinator Miljø/kiosk koordinator Oppmann koordinator Seniorutvalget: Sondre Aurmo Kamfjordvn. 2, 3154 Tolvsrød Ruth Anne Rojahn Nesallen Lasse Kristoffersen Bjørnerveien 19, 3153 Tolvsrød Nina Granli Granlyveien 8 D, 3154 Tolvsrød Inger Merete Fagersandvn. 7, 3124 Tønsberg Carlsen Tone Ekornesvåg Olderveien 1, 3118 Tønsberg Leder Tore Grødem Kloppgata 2, 3124 Tønsberg Utdanningskontakt Dommerkontakt Elisabeth Steiro Blankert Øvre Vargvei 16, 3124 Tønsberg Lodd- og lotterikomite Marianne Rødgen Lønnveien 16, 3118 Tønsberg Ullmax ansvarlig Tone Ekornesvåg Olderveien 1, 3118 Tønsberg Revidert av Sondre Aurmo 4

5 1.2 Organisasjonskart for Flint Tønsberg Håndball Styret: Leder Styremedlem kontrakter / avtaler Styremedlem sport Styremedlem marked Styremedlem økonomi Styremedlem web Styremedlem leder UU Styremedlem leder SU Ungdomsutvalget(UU) Seniorutvalget (SU) Sportslig utvalg Komiteer/funksjoner Leder Nestleder Sportslig-koordinator Økonomi-koordinator Seriespill-koordinatorer Mini- og Aktiv.-koordinator Oppmanns-koordinator Miljø-koordinator Kiosk-koordinator Leder Sponsoransvarlig Arrangementsansvarlig Økonomiansvarlig Leder Sportslig-koordinator SU Sportslig-koordinator UU Rep. fra Bring J-16 Rep. fra Spar J-18 Valgkomite Lodd-og lotterikomite Arrangementskomite Dommerkontakt Utdanningskontakt Ullmax ansvarlig Revidert av Sondre Aurmo 5

6 1.3 Aktivitetsplan for ungdomsutvalget (UU) i håndballgruppa. MÅNED DATO AKTIVITET ANSVARLIG GRUPPE/ PERSON JAN Innen 1. feb Slottfjellscup Felles påmelding v/ oppmanns -koordinator UU. Klubben betaler for 1-2 cuper. Innen 20. januar Oppdatering av medlemsnett for hvert lag Oppmenn for hvert lag. Ansv. oppmanns-koordinator. FEB Fredrikstadcup, Messecup, Sommerlandcup Lagene melder på selv. Messecup felles v / oppmans-koodinator 1. februar Treningsavgift sendes ut Adm.leder og økonomiansvarlig 1 uke før Skrive rapport for laget til årsmeldingen for UU/SU og trenere/oppmenn årsmøte Flint HB Uke 6 Vårlotteri Lotteriansvarlig. Lagene selger APRIL Melde interesse Mini-Aktivitetsturneringer Arrangements- koordinator Melde interesse Seriespill Seriespillansvarlig + sportsligutvalg Slottsfjellcup Skrive årsrapport Hvert lag Innen Velge lagorganisasjon Hvert enkelt lagt! MAI Messecup, Fredrikstadcup Lagene betaler selv NY Sesong starter Innen Påmelding serien Sportslig utvalg JUNI JULI Melde interesse for og søke arrangement mini- aktivitetsturn. Årlig dugnad for vedlikehold av Flinthallen Flint dagen Sommarland-cup evt. andre aktuelle turneringer FERIE Arr.komiteen Alle UU Lagene betaler selv. AUG Skjærgårdslekene Dugnad for alle lag i UU SEPT Nordstrand-cup eller andre aktuelle turneringer Sende ut info til 7-8 åringene på skolen. Innen 30. aug Oppdatering av medlemsnett. Lagene melder seg på selv, og betaler selv Ungdoms Utvalget (UU) Oppmenn for hvert lag Åssiden-cup Lagene melder seg på selv, og UU-møte med lagorganisasjonene. betaler selv 1. september Treningsavgift sendes ut Adm.leder + økonomi ansvarlig OKT Uke 40 Håndballskole Senioravdelingen Serie-start aldersgruppe Mini- og Aktivitetsturneringer 6-10 Felles påmelding sportslig utvalg Lagene melder på selv NHF-Lotteri Ansv. Styret v/ økonomi ansvarlig. Lagene selger NOV Julekalender Lagene selger DES Lisens registrering for J/G12 før de blir 13 år Oppmenn + økonomi kontakt for hvert lag. Revidert av Sondre Aurmo 6

7 2.0. LAGORGANISASJON OG ØKONOMI 2.1 Lagorganisasjon Styret har fattet vedtak om at det skal være en lagorganisasjon på minimum 5 personer rundt hvert enkelt lag. Disse personene har flg. Oppgaver: Trener Oppmann Miljøkontakt Økonomikontakt WEB-ansvarlig Lagene må selv skaffe trener/foreldretrener i aldersgruppen 6 12år. Fra og med 13 års gruppen skal det tegnes kontrakt mellom trener og klubben i forhold til godtgjørelse. Leder av ungdomsutvalg skal i samarbeid med leder av styret være ansvarlig for å skaffe trener f.o.m. denne aldersgruppen Opprettelse av lagkasse. De siste årene har driften av lagene vist at det er nødvendig med en "lagkasse". Dette for at de enkelte lagene skal ha selvstendig økonomi for selv å kunne velge å være med på arrangementer hvor påmeldingsavgift ikke blir dekket av håndballgruppa, og for å avlaste den enkelte families økonomi ved deltagelse på cup'er med overnatting og reiseutgifter med mer. Laget vurderer om foreldre som stiller seg villig til å være med på cup'er med eller uten overnatting, får dekket sine kjøre- og boutgifter av lagkassa. Skjema for utlegg utfylles og legges ved regnskap. Se vedlegg. Styret har satt som krav: for at et lag skal reise på overnattingstur, skal det være med 1 foreldre for hvert 3-4 barn. Dette gjelder alle tom. lagene i 15-årsklassen! De foreldrene som overnatter sammen med barna skal være av samme kjønn som laget. Hvordan skaffe laget inntekter??? For å skaffe inntekter til laget, har flere alternativer vært brukt. For de minste lagene er det spesielt kakelotteri som har vært mest brukt. For noen av de eldre lagene, fom. 15 år og oppover, har det også vært benyttet vareopptellinger og dugnader av forskjellig art. Bruk fantasien. Flere av lagene har også klart å skaffe seg en "lagsponsor". Dette er gjerne en far/ mor eller annen bekjent som har sagt seg villig gjennom et firma til å være med på å sponse laget med draktreklame. NB! Må godkjennes av styret. (Det bemerkes fra styret at dette er sponsing hvor reklameverdien har liten effekt og at det hele blir sett på som en god gjerning for å støtte opp om sine barn og sitt nærmiljø.) Anbefalt draktreklame minimum kr ,- pr. sesong. NB! Husk trykkingen koster. Revidert av Sondre Aurmo 7

8 2.3 Regnskapsføring for laget. Foreldrekontakt for økonomi skal starte regnskapet 1.mai og avslutte det pr. 30.april året etter. Dette fordi håndballsesongen er i denne perioden. Det skal opprettes en egen konto for laget i Sparebank 1. Eks: Flint Håndball, årsklasse 2000 v/ navnet på økonomikontakt. Alle inn- og utbetalinger skal føres og alle bilag skal oppbevares. Regnskapet bør føres enkelt og greit etter kontantprinsippet. Regnskapet skal gjennomgås og legges frem for foreldrene ved sesongens slutt underskrevet av oppmann. Dersom klubben avgjør at to lag skal slåes sammen til ett, skal de to lagkassene slåes sammen til en, uavhengig av antall spillere. Må laget deles i to grunnet for mange spillere, deles beløpet i lagkassa på antall spillere. Beløpene overføres til de nye lagkassene. 2.4 Laginnbetaling til håndballgruppa. Er falt bort og lagt inn i systemet for treningsavgifter. 2.5 Godtgjørelse til treneren. Laget skal i løpet av høstsesongen betale treneren kr ,-. Beløpet tas av lagkassa. Klubben skaffer nye hovedtrenere treningsdress (inntil 2 pr lag, avhengig av antall spillere). Dette ordnes ved klubbdager hos leverandør rundt seriestart. Revidert av Sondre Aurmo 8

9 2.6 Medlems- og treningsavgifter og lisenser Medlemsavgift til hovedstyret i IL. Flint. Fastsettes hvert år på årsmøte. For året 2011 er medlemsavg. kr. 200,- 16 år og nedover kr. 300,- 17 år og oppover Blir innkrevd av IL Flint. Treningsavgifter til håndballgruppa i IL Flint. Fastsettes hvert år på årsmøtet i håndballgruppa. For sesongen 2011 / 12 er treningsavgiften følgende: J-G under 10 år (første sesong): 1200 kr J-G under 10 år: 1800 kr J-G 11 år: 2100 kr J-G 12 år: 2800 kr J-G 13 år: 3200 kr J-G 14 og 15 år: 4000 kr J-G 16 år og eldre: 6000 kr Søskenmoderasjon praktiseres med 50 % rabatt til yngste søsken. Kriterier for innbetaling av treningsavgift vedtatt på årsmøte 2011: Er man registrert som medlem pr. 1. februar og 1. september må man betale tr.avg. Starter man å spille håndball i en periode på to måneder etter ovennevnte datoer er man pliktig til å betale medlems- og treningsavgift for perioden man starter opp. Etter to uker med trening plikter man å registrere seg som medlem i IL Flint og Flint Håndball. Lisens må betales fra det kalenderåret spilleren fyller 13 år. Økonomikontakten og oppmanskontakten har ansvaret for å sjekke dette. Laget kan bli ilagt bøter dersom lisens ikke er innbetalt. Oppmann og økonomikontakt må i samarbeid få registrert spillerne på Flint sin klubbside hos NHF. Internettadresse og passord kan fåes hos oppmannskoordinator UU eller administrativ leder i klubben. Dette bør gjøres i november/desember året før de fyller 13 år. Revidert av Sondre Aurmo 9

10 2.7 Retningslinjer for utvikling, aktivitet, fordeling og bruk av spillere i Flint Tønsberg. Retningslinjene skal sikre en best mulig spillerutvikling på alle lag. Alt arbeid skal baseres på det faglige innholdet, Flint Tønsbergs verdier og NHFs Fair Play! Flint Tønsberg skal utvikle spillere som er "tenkende og kreative lagspiller med ekstremt gode individuelle ferdigheter" Det faglige innholdet er et dokument som tildeles trenerne i klubben Kjøreregler: Disse reglene gjelder for alle spillere og trenere fra 12 år og oppover. Det er imidlertid viktig at man begynner å lære disse reglene så tidlig som mulig og at de er implementert så tidlig som mulig. Trenerne på lag fra 6-12 år skal i perioder samtale med og fokusere ekstra på Fair Play og Flint Tønsberg Håndballs etiske verdigrunnlag. Respekt for dommeren Vi skal øke forståelsen for dommerens funksjon og rolle. Vi skal gi dommeren enda bedre forutsetninger for å takle sin rolle, og vi skal slå ned på holdninger og handlinger som ikke fremmer respekt og Fair Play. Respekt på banen Vi skal arbeide for at spillere, lagledere og kampfunksjonærer får økt innsikt og respekt for hverandre. Videre skal vi arbeide med tiltak som øker den enkeltes håndballmessige kunnskap, og arbeide aktivt med holdningsskapende virksomhet. Revidert av Sondre Aurmo 10

11 Respekt i hallen Vår målsetting er at publikum, foreldre og foresatte skal vise respekt for håndballspillet og spillets aktører. Vi skal sørge for at de har respekt for hele rammeverket som representerer kampavviklingen; fra selve arenaen til alle de som aktivt jobber og bidrar ved arrangementgjennomføring. Spilleren: Har pliktig oppmøte på trening ved et eventuelt fravær skal trener/oppmann ha beskjed i god tid før treningen starter. Skal være klar til å begynne treningen til oppsatt klokkeslett. Oppmøte skjer i god tid før treningen starter, slik at alle forberedelser er gjort til riktig klokkeslett. Skal ha mobiltelefonen avslått under treningsperioden. Skal ved skade likevel møte på trening, for alternative øvelser. Skal vise respekt for trener, medspiller og avgjørelser, Fair Play. Skal vise positive holdninger til idrett, være et godt forbilde for yngre spillere. Treneren: Skal møte på trening i god tid før trening starter. Møter forberedt til trening. Informerer om mulig fravær i god tid. Sportslig utvalg skal informeres. Skal føre fremmøte statistikk på alle spillere( fra 10 år). Skal drive utviklingsarbeid med et vidt talentbegrep. Det er treneren som tar ut laget, laguttak og spilletid skal avgjøres av følgende faktorer i prioritert rekkefølge: Holdninger Ferdigheter Treningsoppmøte Treningsinnsats NB! Dette betyr at idrettsholdninger skal vektlegges fremfor håndballferdigheter. Håndballstyret aksepterer ikke inntaksstopp, da må lag deles Følgende gjelder for UU: UUs hovedmålsetning er å tilrettelegge og drive aktivitet på en slik måte at utøverne blir glad i å trene og får god kjennskap til egen kropp. UU ønsker å ha godt kvalifiserte trenere på alle lag. Fra J / G 6-12 vil trenerne i hovedsak være fra foreldregruppa. Fra og med J/G skal det ansettes trenere av sportslig koordinator i UU. Revidert av Sondre Aurmo 11

12 Utvikling: Sportslig innebærer dette å utvikle spillere med gode basisferdigheter og holdninger. UU skal legge tilrette for at flest mulig spillere er håndballfaglig godt skolert og har gode holdninger til trening og fair play. UU skal jobbe med utøverne slik at klubbens verdigrunnlag blir en naturlig forankring i hver enkelt spiller. UU skal sørge for at treningene blir tilrettelagt på en slik måte at utøverne blir glad i å trene. UU skal jobbe langsiktig med sin skolering av spillere, hvor det skal være en progresjon i innholdet / aktiviteten som skal gå fra lekpreget til mer prestasjonsrettet. Fra J/G-6-12, bør man sikre størst mulig aktivitet på trening og kamp for samtlige spillere. Trenerne skal ha med seg utviklings- perspektivet i alt arbeid som gjøres. Dette gjelder særlig med tanke på avvikling av kamper. Tilrettelegging for utvikling av hver enkelt spiller er viktigere enn selve resultatet. Disponeringen av spillere i kampsituasjoner skal gjenspeile dette. Utøvere skal primært delta på det laget de hører hjemme. Dette gjelder frem t.o.m J/G-12. Fra J/G 13, t.o.m J/G 15 kan enkeltspillere få anledning til å delta på lag i høyere aldersklasser, dersom sportslig utvalg finner at dette er til det beste for spillerens utvikling. Dette er i hovedsak spillere som holder høyt håndballfaglig ferdighetsnivå (regionale- og nasjonale landslag) og har gode og sunne holdninger (NHFs og Flint Tønsbergs verdigrunnlag). Dersom det er aktuelt og la en spiller delta på lag i høyere aldersklasser skal følgende etterleves: Det skal være en forsiktig progresjon i utøverens totale belastning (kamp/trening). Ansvaret for dette ligger på de involverte trenerne og sportslig utvalg. Involverte trenere skal derfor samarbeide for å ivareta utøveren og sørge for at utøveren utvikler seg best mulig. Deltakelse på dette laget skal i utgangspunktet aldri gå på bekostning av eget lag, unntaket kan være i tilfeller hvor klubbens målsetninger om prestasjon kan tilsi noe annet, eller i de tilfellene hvor NHF (yngre landslag) anbefaler spill og trening på et høyere nivå. Deltakelse i Bring eller utøvere som spiller på yngre landslag kan være slike eksempler. NB! Det er sportslig utvalg som i slike tvilstilfeller avgjør på hvilket nivå en utøver skal delta. Laguttak og spilletid skal avgjøres av følgende faktorer i prioritert rekkefølge: Treningsoppmøte Treningsinnsats Holdninger Ferdigheter Revidert av Sondre Aurmo 12

13 Cup'er som blir dekket av klubben: Slottsfjell-cup Messe-cup (hvis det er økonomi til dette) Flintlekene NB! Påmeldingsavgift dekkes av klubben. Anbefalte cuper som ikke blir dekket av klubben: Fredrikstad cup Oppsal cup Nordstrand cup NB! Påmeldingsavgift må dekkes av lagene selv Overgangen fra UU til SU: Overgangen mellom UU og SU har vist seg å være en utfordring for mange og frafallet av spillere kan være stort for denne aldersgruppen. Noen av årsakene til dette kan kanskje være at overgangen fra ungdomskole til videregående skole med større krav til lekselesing og karakter er tøff. At utøverne bytter skole og kanskje vennekrets. At utøverne må forholde seg til nye trenere og mer trening. At aktiviteten blir mer prestasjonsrettet. Flint Tønsberg Håndball ønsker at så mange spillere som mulig blir med fra ungdomsgruppen (UU; dvs til og med G/J-15) over til seniorgruppen (SU; fra og med G/J-16). Det skal være et tilbud til alle som er interessert i å fortsette og spille håndball. For å hjelpe til med overgangen skal sportslig utvalg gjøre følgende: Det skal avholdes et møte før jul for G-15 hvor det informeres om samarbeidet med Nøtterøy. Det er viktig at klubben tilrettelegger for at disse utøverne blir tatt godt imot på Nøtterøy, sikrer at alle som ønsker å spille får et tilbud. SU skal jobbe for at 1 2 personer fra støtteapparatet til G-15 blir med videre og følger opp i den nye klubben. Dette for å kvalitetssikre at samarbeidsavtalen fungerer etter intensjonen. Det skal avholdes et møte med J-15 i januar / februar i (før uke 8) siste sesong hvor utøverne og foresatte informeres om hvordan senioravdelingen er organisert og om hva som er forskjellen fra og være utøver i UU kontra SU. Utøverne skal bli kjent med klubbens målsetting og hva som forventes av hver enkelt utøver. Så fremt det er avklart hvem som skal være i et trenerteam, presenteres disse på dette møte. I forkant av dette møte skal det foretas en spørreundersøkelse som avdekker spillergruppens sportslige ambisjonsnivå. Revidert av Sondre Aurmo 13

14 På dette møte kan det være aktuelt at Re videregående skole informerer om sitt topphåndball tilbud. Dette gjelder så lenge Flint Tønsberg har et tett samarbeid med skolen. SU skal jobbe for at 1 2 personer fra støtteapparatet til J-15 blir med videre og følger J-16 det første året. Laget starter ny sesong 1. mai. SU skal forsikrer seg om at spillerne blir tatt godt imot og ivaretatt på en god måte FØLGENDE GJELDER FOR SU: SUs hovedmålsetting er å tilrettelegge og drive prestasjonsrettet aktivitet. Alle lag i SU skal ha trenere som ansettes av sportslig koordinator i SU. SU skal jobbe for å utvikle egne spillere som på sikt er gode nok til å spille på elite nivå, i samsvar med klubbens målsetting og profil. Selv om SU primært skal ivareta den prestasjonsrettede satsingen, har SU et ansvar for å ha et breddetilbud. Dette vil være D-4. (Hvis det er grunnlag for dette.) Utvikling: Sportslig innebærer dette å videreutvikle spillere med gode holdninger og ferdigheter. Alle i utøverne skal være inneforstått med klubbens verdier og NHFs "Fair Play", inneha høy treningsmoral, samt bidra til å videreutvikle en god og sunn trenings- og vinnerkultur. SU skal bestrebe å videreutvikle gode lagspillere som evner å se at de er en del av noe som er større enn seg selv. Ved uenigheter eller konflikter mellom enkeltspillere, lagledere, trenere eller i situasjoner et individ i organisasjonen handler på tvers av klubbens verdier og målsettinger, skal det aldri være tvil om hva som er viktigst for Flint Tønsberg. I prioritert rekkefølge kommer hensynet til; 1) klubben, 2) laget, og til sist 3) individet. Utøverne skal på dette nivået være kjent med at prestasjon = spilletid. SU skal i prioritert rekkefølge drifte lag på følgende nivå: Postenligaen D-2 J-18 / Spar J-16 / Bring D-4 Det er sportslig utvalg som avgjør hvor en utøver primært skal spille og hvilken stall eller treningsgruppe den tilhører. SU skal særlig bidra til at utøvere på høyt nasjonal nivå (yngre landslag) sikres en god sportslig utvikling. Yngre utøvere, som kan delta på flere lag som driftes av SU, skal i hovedsak alltid delta (kamp / trening) på det høyeste nivået de er gode for. Sportslig utvalg og Revidert av Sondre Aurmo 14

15 trenerteamet skal ta hensyn til og prioritere deltakelse på ulike lag utfra utøverens totale belastning (kamp/trening). Ansvaret for dette ligger på de involverte trenerne og sportslig utvalg. En utøver som f.eks står sentralt og spiller mye på det øverste nivået i klubben, skal ikke delta på yngre lag hvis dette går på bekostning av deltakelse på det øverste nivået, eller gir denne spilleren en for høy totalbelastning. I tilfeller hvor en spiller kan delta på flere lag og disse lagene har kampavvikling samtidig, er det klubbens målsettinger, og prioriteringer i forhold til driftingen av de ulike lagene, som er styrende for hvor utøveren skal delta. Utøveren skal i utgangspunktet alltid delta på det høyeste nivået den er god for. Unntaket kan være hvis utøveren ikke står sentralt i dette laget, da skal hensynet til hvor utøveren har størst sportslige utvikling veie tungt. Dette gjelder i hovedsak utøvere som kan delta i både Bring- og Spar serien. NB! Det er klubbens hovedtrener og resten av sportslig utvalg som i tvilstilfeller avgjør på hvilket nivå en utøver skal delta. 3.0 Instrukser 3.1 Instruks trener. Trenerens hovedoppgave er å tilrettelegge slik, at hver enkelt utøver utvikler seg best mulig sportslig og får individuell fremgang. Detter arbeidet skal baseres på det faglige innholdet i Flint Tønsberg. Det er viktig å oppmuntre spillerne til å forstå at håndball er et lagspill og at Flint- håndball står for elite, bredde og miljø (vi har plass til alle). Treneren har ansvaret for å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre all aktivitet for sesongen og den enkelte treningskveld. Fra 13 år og oppover har treneren ansvaret for å lage en årsplan hvor all aktivitet gjennom sesongen tidfestes. I tillegg plikter treneren å lage en periodeplan for hver måned som distribueres ut til den enkelte utøver ved hvert månedskifte. Treneren har ansvaret for laguttak til kamper og skal sørge for rotasjon av spillere som må stå over kamper. Treneren må sørge for at spilleren roterer på plassene på trening og kamper. ( Viktig for laget og spilleren). Treneren skal være tilstede under hver trening og kamp eller sørge for en stedfortreder. Det kan med fordel avtales om bytte med trenere for andre lag i Flinthåndball. ( Dette kan gi inspirasjon og andre nyttige trenings-impulser både til trener og spillere!). Det er viktig at foreldrene blir involvert i rammen rundt laget. Trener og oppmann har ansvaret for å etablere og vedlikeholde lagorganisasjonen. Treneren må ha som målsetting å stimulere barn til å drive med allsidig trening. Trening i ung alder skal være basert på lek, for deretter og bli mer prestasjonsrettet. Turneringer skal avtales og diskuteres i lagorganisasjonen. Det skal være minst 1 voksen pr 3-4 barn ved overnatting med laget. Revidert av Sondre Aurmo 15

16 Ved turneringer med overnatting, skal kun spillere og trenere/ ledere/ foreldre av samme kjønn sove i samme rom. Dette gjelder spesielt for aldersgruppen 13 år og eldre. Trener/oppmann plikter å melde til Tbg. Kom. V/ Park-Idrett-Fritid minst 3 dager før treningen hvis ikke oppsatt treningstid skal brukes. Dersom dette ikke blir gjort, blir håndballgruppa v/styret bøtelagt. Slike bøter vil bli kanalisert tilbake til det laget som ikke har møtt på oppsatt treningstid! Treneren skal møte forberedt og i god tid til alle kamper og trening. Treneren skal alltid stille i sportsantrekk/ treningsutstyr. Treneren må være den siste som forlater hallen på kamp og på trening for å sjekke at alle er med og at det ser ryddig ut etter oss. ( Samling rett etter kamp er positivt!). Alle overganger skal underskrives og godkjennes av sportslig leder, eller et medlem av styret. Treneren bør delta på kurs og møter bestemt av styret v / utdanningskontakten, samt andre miljømessige tiltak. Det er viktig at alle trenere jobber etter retningslinjer satt av sportslig utvalg og hovedtrener i klubben. Betalte trenere skal ha underskrevet trenerkontrakt innen 1.mai. 3.2 Instruks oppmann. Oppmann har hovedansvaret for det organisatoriske for laget. Oppmannens oppgave er å samordne forholdet mellom spillere, trenere og UU / styret, slik at forholdet praktisk legges best mulig til rette før og under håndballsesongen. Oppmann skal være lagets kontakt mot UU / styret i forbindelse med "konflikter" på laget. For å oppnå det hovedmål som er nevnt under det første punktet, skal oppmennene særlig ta seg av følgende; Utarbeide og levere til UU v/ oppmannskoordinator fullstendige navnelister på alle sine spillere på sitt lag innen 20. mai. Listene skal inneholde navn, adresse, fødselsdato, mailadresse og tlf.nr/mob.nr. til hver spiller samt foresattes navn, adresse, mailadresse og tlf.nr/mob.nr. Listene skal holdes ajour under sesongen og eventuelle forandringer meldes til UU v/ oppmannskoordinator ved forespørsel. Medlemslistene i vårt medlemsregister medlemsnett må være oppdaterte. Info og veiledning i bruk av medlemsnett vil bli gitt. Arrangere foreldremøter. Være ansvarlig for utstyr og materiell som laget får tildelt ved sesongstart, og påse at dette er komplett til enhver tid (drakter, førstehjelputstyr og lignende). Sørge for vask av drakter, evt. utarbeide en vaskeliste blant foreldrene. Revidert av Sondre Aurmo 16

17 Sørge for at det er nok foreldre med ved overnatting osv. Fordele terminlister eller utdrag av disse til trener, spillere og foreldre (de siste dersom nødvendig) Være ansvarlig for fordeling av vakter i Slagenhallen ved større arrangementer, hvor laget har blitt tildelt oppgaver i fra UU / styret. Være ansvarlig for fordeling av oppgaver i forbindelse med dugnader som laget har blitt tildelt av UU/ styret. OBS OBS! Det er også laget lister/ skjemaer som skal leveres og fylles ut av oppmann på det/ de laget/-ene som får tildelt ansvaret med å skaffe foreldre til å betjene de forskjellige funksjoner ved et arrangement (sekretariat, billetter, kafeteria og rydding til slutt). Disse listene skal inneholde navn, hvilken oppgave de skal gjøre og til hvilken tid! Disse SKAL fylles ut og leveres den som er ansvarlig for dette arrangementet i arrangementskomiteen for aktiviteten starter! Se vedlegg Oppmann skal selv være tilstede eller skaffe stedfortreder for treneren på kamper dersom dette er nødvendig. Alle oppmenn må stille på oppmannsmøter som arrangeres etter behov av styret v/sportslig leder eller UU. Oppmann skal for øvrig etter beste evne utføre saker som UU/ styret pålegger oppmennene. Det er spesielt viktig å lese de styremøtereferater og annen informasjon som blir lagt ut på vår hjemmeside. Skrive en årsrapport for laget ved sesongavslutning medio april. Bør inneholde sportslige og sosiale punkter. Må samordnes med tidligere oppmann. Årsrapporten leveres til oppmannskoordinator i UU. Ved turneringer med overnatting, skal kun spillere og trenere/ ledere/ foreldre av samme kjønn sove i samme rom. Dette gjelder spesielt for aldersgruppen 13 år og eldre. 3.3 Instruks for miljøkontakt. Miljøkontakten blir valgt på det første møtet som lagets foreldre har. Denne personen kan være foreldrenes kontakt mot oppmann og styret. Foreldrekontakten har ansvar for sosiale tiltak innenfor laget. Foreldrekontakten har ansvar sammen med oppmann i forbindelse med arrangementer på cup'er. ( for eksempel arrangere sammenkomst for spillerne på kvelden etter endt spill.) Være ansvarlig for å arrangere sosiale sammenkomster, sesongavslutningsfest for laget (grillfest, pizza etc.). Revidert av Sondre Aurmo 17

18 Være miljøskaper i/ for laget med hensyn til holdninger både hos foreldre og spillere. Orientere om sosiale tiltak på foreldremøter. Bidra i forhold til organisering av større sosiale arrangementer i regi av håndballgruppa. 3.4 Instruks for økonomikontakt. Økonomikontakten blir valgt på det første møtet som lagets foreldre har. Denne kontakten skal være ansvarlig for lagets økonomi gjennom hele sesongen. For de spillere som NHF (Norges Håndball Forbund) krever spiller-lisens, skal økonomikontakt sammen med trener påse at lisens er innbetalt og kopi av lisens er levert økonomikontakt før spiller får lov til å delta på kamper. Alle spillere må betale lisens fra det året de fyller 13. Yngre spillere kan løse lisens. I denne lisensen er spilleren dekket med forsikring på skader til og fra trening, kamper og under t rening og kamper. ( Mer info om dette kan fås ved henv. Økonomikontakten skal opprette en konto, og være ansvarlig for denne, som laget kan disponere. Være ansvarlig for at kontoen inneholder nok penger til de aktiviteter som laget har planlagt. Være ansvarlig for at laget har penger til å innbetale evt. lagavgiften til styret. Se pkt.2. Økonomikontakten skal levere ut treningsavgifter til lagets spillere. Skaffe til veie kr ,- til lagets hovedtrener. Legge til rette for og organisere kakelotteri, vaffelsalg, dugnad etc. for å få inn penger til lagkassa. Penger som kan brukes til for eksempel cup'er med overnatting, sosiale tiltak, sesongavslutning. Forsøke å skaffe laget en sponsor. (draktreklame, husk trykkekostnader) Orientere om lagets økonomi på foreldremøter. 3.5 Instruks WEB-ansvarlig Legge ut informasjon og nyheter på hjemmesiden. Dekke lagets aktiviteter opp mot hjemmesiden og Tønsbergs Blad. Revidert av Sondre Aurmo 18

19 4.0 Fritagelse ved verv 4.1 Verv som er fritatt for dugnadstjeneste Det har i tidligere styrevedtak for håndballgruppa i Flint, blitt bestemt at pga. den store arbeidsmengden som en del styreverv innbefatter, skal de personene som innehar disse vervene, og deres familie (kone eller mann), slippe å delta på fellesdugnader. Disse fellesdugnadene kan for eksempel være; sekreteriat- og kafeteriatjeneste eller kakebaking. andre dugnader som laget har blitt pålagt av styret å utføre i forbindelse med felles arrangementer. Dersom noen foreldre på et lag er tungt involvert i styre- eller underkomiteverv, kan dette gjøre at de resterende foreldre på dette laget må stille flere ganger eller evt. med begge foreldrene på ovennevnte arrangementer og lignende. Følgende verv er fritatt: Leder, styremedlemmer, foreldretrenere, leder og medlemmer av ungdomsutvalget. 4.2 Verv som er fritatt fra treningsavgift Håndballstyrets medlemmer og medlemmer av UU/SU betaler ikke for noen av sine barn. Foreldretrenere (ulønnet arbeid) med hovedansvar, samt foreldretrenere som aktivt fungerer som trener på trening og kamp betaler ikke for sine barn som spiller på laget hvor man er trener. 5.0 Mini-og Aktivitetsturneringer/ Seriespill 6.0 Arrangement Se eget skriv fra NHF-Region Sør ( Arrangeres etter gitte retningslinjer. I forbindelse med avvikling av mini- og aktivitetsturneringer, samt seriespill for aldersbestemte klasser, gjelder følgende for arragementer i Slagenhallen eller Flinthallen.. Foresatte må stille til følgende gjøremål: 1. Billettsalg 2. Kafeteria 3. Sekretariat 4. Kakebaking 5. Opprydding Revidert av Sondre Aurmo 19

20 Leder for arrangementskomiteen UU delegerer og fordeler de forskjellige oppgavene til forskjellige lag. Det er oppmanns ansvar å skaffe de personer som det blir bedt om til forskjellige arrangement. Det er oppmannens plikt til å fylle ut det skjemaet som viser hvilke personer som skal gjøre hva og når på et arrangement. Her skal det også stå hvem som skal rydde opp i hallen når det er ferdig spilt. Det er laget egne skjemaer for både innkjøp, oppgjør av kasse, vaktlister og lignende. De nødvendige skjemaer vil være delt ut sammen med lagpermen, og skal ligge i denne til senere bruk. Arrangementkomiteen skal bestå av: Mini- og Aktivitetsturneringer: Ansvarlig leder Minimum 1 representant fra hvert lag som deltar Seriespill: Ansvarlig leder Minimum 1 representant fra hvert lag som deltar SJEKKLISTE FOR FLINT-/SLAGENHALLEN/ KAFETERIA. På alle arrangementer hvor Flint håndball er arrangør (mini-og aktivitetsturneringer og vanlige seriekamper), dvs. er ansvarlig for sekretariat, kafeteria osv, SKAL flg. retningslinjer/ regler følges! 1. Rydde og feie tribuner, plukke opp søppel i hallen. 2. Rydde og tømme søppel i garderober, toaletter og vestibyle. 3. Rydde og feie kafeteria. Vaske kjøkken, tørke av border og sette opp stoler. 4. Alt sekretariat utstyr (bord, stoler, måltavler og benker) skal settes tilbake på plass. Vaktmester har store koster, søppelstativer, plastsekker osv. Ved større arrangementer som varer hele dagen og med mange personer, må søppel tømmes flere ganger. Man kan også rydde jevnlig i hallen (hente flasker og annet søppel). Det er lagets ansvar, oppmann eller den foreldrekontakt som fordeler arbeidsoppgaver til arrangementet, å sette opp vaktliste som sørger for at navngitte personer har disse arbeidsoppgavene. Revidert av Sondre Aurmo 20

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: post@ilflint.

IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: post@ilflint. IL. FLINT HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: post@ilflint.no 1.0 Generell informasjon fra styret. 1.1 Oversikt over medlemmene

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL Funksjonsbeskrivelse: Håndballstyret side 1 av 5 5 Formål: Ansvarlig: Referanser: Klarlegge funksjon og rolledeling i håndballstyret Styrets leder Funksjonsbeskrivelser Lag Funksjonsbeskrivelser Sportslig

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 www.randesundil.no - e-post: post@randesundil.no

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015 for Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen Vedtatt 14.08.2014 Gjelder sesongen 2014-2015 Side 1 av 6 1. ORGANISERING 1.1 Styret Styreleder Markeds- og økonomileder

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 Innhold 1 Forord...4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag...5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag...5 2.2 Formålsparagraf Voll

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017 MØTE 14.AUGUST 2017 Lag, trenere, lagledere, treningstider og kamper Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider avklart, endelige terminlister 25.august Endringer i treningstider pga kamper sendes

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. Februar 2008 Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. Februar 2008 Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG Februar 2008 Side 1 av 20 Innhold 1 Forord... 4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag... 5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag... 5 2.2 Formålsparagraf Voll Idrettshall...

Detaljer

Håndbok for støtteapparatet i

Håndbok for støtteapparatet i Håndbok for støtteapparatet i Tønsberg IBK Eik, 22. august 2015 HÅNDBOK FOR STØTTEAPPARATET I TØNSBERG IBK Vi ønsker deg med dette velkommen i støtteapparatet i Tønsberg Innebandyklubb. Vi er takknemlige

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN for. Orkanger Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN for. Orkanger Idrettsforening ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2016-2017 for Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen Vedtatt fom 01.05.2016 Gjelder sesongen 2016-2017 Side 1 av 7 1. ORGANISERING 1.1 Styret Styreleder Markeds- og økonomileder

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger Sesongene: 2017/18 2018/19 2019/20 Innholdsfortegnelse 1 Innledning - Verdigrunnlag - Visjon - Hovedmål og prinsipper - Miljø og trygghet 2 Sportslig målsetting - Hoved og delmål, senior, junior og barn

Detaljer

Håndbok for Lagledere 2009/2010

Håndbok for Lagledere 2009/2010 Håndbok for Lagledere 2009/2010 Desember 2009 Rev 0 Innholdsfortegnelse Lagleders oppgaver... 3 Administrativt... 3 Sosialt miljø... 3 Trening... 4 Kamper... 4 Før kamp... 4 Under kamp... 4 Etter kamp...

Detaljer

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016 SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020 Til beslutning årsmøtet 2016 Strategisk mål og retning 2016 2020 SIF Håndball skal være en av Norges ledende elite- og største breddeorienterte håndballklubber.

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for.

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Lagleders oppgaver Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Før sesongstart blir det innkalt til ett lagleder og trener

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 Samhold Mangfold Utvikling Glede Fakta om klubben Sørlandets største idrettsklubb 2500 medlemmer 400 voksne ledere og trenere Norges største håndballklubb 85 lag

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen.

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen. NHIL håndball Nordre Holsnøy Idrettslag (NHIL) håndball skal være et tilbud til alle håndballinteresserte i Meland Kommune. For tiden er det bare jentelag i NHIL. NHIL Håndball trener i Meland Aktiv på

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Instruks Lagledelse i Breddegruppen

Instruks Lagledelse i Breddegruppen Instruks Lagledelse i Breddegruppen Fastsatt 8. mai 2012 1 Innhold Dette er en dokumentasjon rundt lagledelse i RIK som gir en overordnet beskrivelse av roller og oppgaver. God lagledelse er en viktig

Detaljer

Flint Tønsberg Håndball AL

Flint Tønsberg Håndball AL Flint Tønsberg Håndball AL 4. januar 2015 Oppgaveliste etter UU møte Økonomi i UU Oppg.nr.: 102 Utføres innen: 1. INFO Sondre foreslår at Janne har ans. For økonomi i UU Janne kan rapportere øk.status

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Tasta Il er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Rogaland Fotballkrets (RFK). Styret skal

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan Slåstad idrettslag Organisasjonsplan Sist revidert 03.02.2013 EN, revidert 06.05.2013 Marion og Karsten, revidert 26.10.2013 Marion, revidert 30.12.2013 Marion Organisasjonsplan for Slåstad IL INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 STRATEGIPLAN FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 Side 1 av 22 INNHOLD : Innledning Visjon og verdigrunnlag Demografi Grunnlagsdata Organisasjon - overordnede mål - konkrete mål Økonomi marked - overordnede

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Foreldrekontrakt. Blindheim Håndball. Sesongen

Foreldrekontrakt. Blindheim Håndball. Sesongen Blindheim Håndball Sesongen 2012-2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 BETINGELSER... 4 2.1 Medlemskap i Blindheim Idrettslag... 4 2.2 Betalt aktivavgift for Blindheim Håndball... 4 2.3 Delta

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret 14.02.2017 mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig (28.11.16)... 4 Materialforvalter

Detaljer

Kamper fra fredag til søndag to per dag, Norge kommer torsdag, serbia og Tysklans kommer onsdag.

Kamper fra fredag til søndag to per dag, Norge kommer torsdag, serbia og Tysklans kommer onsdag. Styremøte 04.12.14 Til stede: Sascha, Tina, Hanne, Mali, Anne og May-Britt. 1. Cup Serbia og Tyskland har skriftlig takket ja Norge Tysland, Serbia 99 98 på jentesiden. Samarbeid Norges håndballforbund,

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben HOVEDMÅL OG VISJON Vi skal gi et godt sportslig tilbud og skal ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Videre skal vi jobbe for at

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Klubbhåndbok 2017 Økonomirutiner. FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok 2017 Økonomirutiner. FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 Økonomirutiner FK Sparta Sarpsborg Revidert høst 2017 Innhold Økonomirutiner... 2 Kontingenter og treningsavgift:... 2 Innbetaling av kontingent fra medlemmene... 2 Betaling dommere...

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett 11.09.14 Ca. 650 medlemmer Fotball Håndball Ski Allidrett Bredde og kvalitet: Flest mulig lengst mulig Lag i alle aldersklasser Målet er å utvikle: Det sportslige tilbudet, også for spillere med ambisjoner.

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDELSE

INSTRUKS FOR LAGLEDELSE INSTRUKS FOR LAGLEDELSE Versjon 1.2 1 BAKGRUNN RIHK verdsetter lagledelse høyt og uten lagledelse ingen lag! Foreldrene i laget må ta rollene i lagledelsen foreldrene er klubbens viktigste ressurs Vi ønsker

Detaljer

Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball

Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball Innledning og bakgrunn Den enkelte klubb er ansvarlig for å arrangere hjemmekampene sine i egen hall. Hjemmearrangementer er en viktig inntektskilde for håndballgruppen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet Side 1 av 5 Innledning Rammeplanen bygger på strategien for Asker Skiklubb Håndball (Asker Håndball) vedtatt av styret november 2006, og er ment å være et arbeidsverktøy: Et arbeidsverktøy for lagledelsen

Detaljer

EIF Håndball. Styrets årsberetning Håndballstyret Styremedlem Arrangementsansvarlig. Representasjon i Hovedlaget 2016

EIF Håndball. Styrets årsberetning Håndballstyret Styremedlem Arrangementsansvarlig. Representasjon i Hovedlaget 2016 EIF Håndball Styrets årsberetning 2016 Håndballstyret 2016 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Materialforvalter Styremedlem Arrangementsansvarlig Styremedlem Dommeransvarlig Kenneth Johnsen

Detaljer

Flint Tønsberg Håndball IL

Flint Tønsberg Håndball IL 1. Introduksjon 2. Grunner til vår økonomiske situasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne spørsmål / åpning for spørsmål 5. De viktigste sponsorer og våre plikter 6. Styrets hovedoppgaver 2017 7. Hvor må det

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer