1 Holbergprisen i skolen Maria Fjeld Marianne Hauger Petersen Mari Elisabeth A. Toftegaard. VG3, 2008 Skarnes Videregående

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Holbergprisen i skolen - 2008. Maria Fjeld Marianne Hauger Petersen Mari Elisabeth A. Toftegaard. VG3, 2008 Skarnes Videregående"

Transkript

1 1 Holbergprisen i skolen Maria Fjeld Marianne Hauger Petersen Mari Elisabeth A. Toftegaard VG3, 2008 Skarnes Videregående

2 2 Holbergprisen i skolen INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Innledning Side 4 Odalsdialekten Side 6 Forskningsprosessen Side 8 Metode Side 8 Resultater og analyse Side 11 Itakisme Side 11 Tjukk L Side 13 Vanlige dialektord Side 14 Spesielle dialektord og uttrykk Side 16 Drøfting Side 19 Feilkilder Side 21 Hva gikk galt? Side 21 Konklusjon Side 23 Litteraturliste Side 25 Vedlegg Side 26

3 3 Holbergprisen i skolen FORORD Vi valgte å forske på odalsdialekten fordi vi synes det var et interessant tema, og fordi vi har merket at det er store forskjeller i hvilken grad folk bruker dialekten i og. Siden alle tre er oppvokst i, har vi fått god hjelp til forskningen vår av bekjente i bygda. Prosjektet har pågått i ni uker, og vi har i alt fått besvart rundt 260 spørreundersøkelser fra store og små i nabokommunene Sør- og. Vi vil rette en stor takk til alle som har hjulpet oss med å gjennomføre dette prosjektet. Spesielt til Gunnar Nygård som la ut spørreundersøkelsen vår på og lokalavisa Glåmdalen som reklamerte for selve prosjektet og spørreundersøkelsen vi la ut på internett. Vi hadde ikke klart det uten inspirasjon og veiledning fra våre engasjerte lærere, Hilde Bratli og Hilde Reksterberg, samt våre språkforskere som besøkte oss på skolen. Tusen takk til alle som har deltatt på spørreundersøkelsen vår. Vi vil også rette ekstra stor oppmerksomhet til alders- og sykehjem, Sand sykehjem og - og ungdomsskole som tok seg ekstra tid til dette. Prosessen har vært lærerik, morsom og utfordrende, og det ble stor glede da vi endelig kom i mål. Selv er vi meget fornøyd med sluttresultatet, og vi håper dere liker oppgaven like godt som oss. Gruppearbeidet har gått veldig bra, siden alle har vært engasjerte og villige til å utnytte tiden under hele perioden. Konklusjonene ble som forventet, og hypotesene våre ble bekreftet. Holbergprisen i skolen er noe som de fleste skolene i Norge burde delta i for vi har lært mye om metode og hvordan man utfører en forskningsprosess. Håper først og fremst Skarnes Videregående skole fortsetter med dette, og vi anbefaler alle å delta! Mari, Maria og Marianne.

4 4 Holbergprisen i skolen INNLEDNING Lørrja sætte på sæ hærrdasklea til hånndass. Så datt a i dika og dom vart hærrpesert. Hæpplete hærrke ho i hop nie. Uginn og nasalinn drog a til høkktis i bin om lurdassæftan. Et stort og ulenkelig kvinnfolk satte på seg helgeklærne til hverdags. Så falt hun i grøfta, og de ble ødelagt. Med mye strev, men med dårlig resultat sydde hun nye. Frossen og forkjølet dro hu på fest i byen lørdag ettermiddag. Dette er et utdrag fra Ord og uttrykk fra som viser hvor stor forskjell det er på odalsdialekten og vanlig bokmål. Odalen er en liten bygd sørvest i Hedmark. Den består av to kommuner; og Nord- Odal, som til sammen har ca innbyggere (: 7264, : 5090). Selv om Odalen har relativt få innbyggere, har odalsdialekten alltid vært veldig spesiell. Den er blant annet kjent for sin bruk av itakisme, tjukk l og dativ. Før var det nesten en skam å bo i Odalen uten å snakke dialekt, men i dag er det ikke like mange som bruker den. Er odalsdialekten virkelig på vei til å forsvinne? I denne oppgaven har vi valgt å undersøke dialekten i begge kommunene. Og det er ikke bare vi som er eller har vært begeistret for talemålet her i Odalen. Den kjente dikteren Aasmund O. Vinje var på reise i 1860, og ble betatt av den unike dialekten. Han uttalte at I Odalen er utruleg mykje att av det gamle målet (http://www.sor-odal.kommune.no/?grid1=3&grid2=6). Hvor mye er det egentlig igjen av den gamle dialekten i dag? Er det bare den eldre generasjonen som fortsatt bruker dialekten, og blir den mer og mer utvannet for hver generasjon? Vår problemstilling er Hvilke dialektforskjeller finnes i og?. Med denne problemstillingen ønsker vi å finne ut om dialekten eventuelt blir brukt mer i den ene kommunen enn i den andre, og om typiske dialektord ikke lenger brukes. Vi ønsker også å finne ut om det er noe forskjell i dialektbruken i forskjellige aldre.

5 5 Holbergprisen i skolen Vi har utarbeidet tre hypoteser: 1. De bruker mer dialektord i, enn i. 2. Itakismen er på vei ut av Odalen. 3. Odalsdialekten er i ferd med å bli utvannet. Av egen erfaring tror vi at det brukes mer dialektord i enn i. Det ble stor forskjell da vi begynte på videregående der vi kom i samme klasse med elever fra. Samtlige av disse snakker mer dialekt enn oss, og vi ønsket å finne ut om det faktisk er slik blant andre aldersgrupper også. Derfor utarbeidet vi den første hypotesen: de bruker mer dialektord i enn i. Samtidig har vi lagt merke til at det snakkes mer dialekt i enkelte steder i kommunene i forhold til Sand og Skarnes (som er de største og mest sentrale stedene i henholdsvis Nord- og ), men det ble ikke tid til å forske på dette. Fra før visste vi også at det blir brukt itakisme i Odalen. Likevel ville vi finne ut om dette er på vei til å forsvinne i likhet med dialekten siden vi også vil finne ut om den er i ferd med å bli utvannet. Dette vi skal undersøke kalles sosiolingvistikk. Med det menes læren om språk og språkbruk i sosial og kulturell sammenheng, og kalles ofte språksosiologi. For å få svar på problemstillingen vår, har vi valgt å bruke kvantitativ metode, og har laget en spørreundersøkelse. Denne har vi utgitt i papirformat og nettformat.

6 6 Holbergprisen i skolen ODALSDIALEKTEN En definisjon på dialekt: En dialekt er en talemålsvariant som blir brukt innenfor et avgrenset, geografisk område. Hver eneste kommune i Norge har sin egen historie og kultur som har ført til at Norge består av mange forskjellige dialekter. Allikevel har dialektene mange fellestrekk, noe som gjør at vi lett kan forstå hverandre selv om bøyning, ordstilling og uttale er helt annerledes enn vår egen dialekt. Talemålet forandrer seg stadig, fordi folk flytter oftere og mer enn før og vi kommuniserer med mennesker fra hele landet daglig. Mange reiser rundt for å få arbeid eller gå på skole, og derfor blir mange dialekter blandet. Dette beviser altså at vi påvirker hverandre, og er en grunn til at dialektene hele tiden vil være i forandring. Odalsdialekten er et godt eksempel på dette. Arnold Rørholt har skrevet boka Heilt Odøling, der Øystein Sunde skriver i forordene at det er utrolig at vi har klart å holde på ordene og uttrykkene i Odalen, siden det er så mange kulturer og dialekter på få innbyggere. Odalsdialekten skiller seg ut fra andre dialekter. Vi har itakisme og bruker tjukk l. Øverst i Odalen ligger bygda Knapper, og er nesten det eneste stedet i Odalen der dativformen brukes. Itakisme er typisk for Odalen, og er det sterkeste kjennetegnet for odalsdialekten. Når itakisme brukes, byttes Y bort med I. Et eksempel på dette er å fryse å frise. I Odalen sier vi at vi har bokstaven Y, men vi benitter n itte. Itakismen påvirker også vokaler i enkelte ord, som å røyke. I Odalen sier vi å reike. Itakismen forandrer altså bokstaven Ø, fordi det er lettere å si å reike enn å røike. Dette viser hvordan Odalen benitter seg av itakisme, og vi kaller det assimilasjon når Ø skifter til E på grunn av itakismen. Itakismen kan også føre til misforståelser. Hvis det for eksempel snakkes om en skytekonkurranse og du ikke er helt kjent med dialekten, er det ikke rart at man begynner å lure når det snakkes om skitekonkurranse. Det samme kan skje hvis det snakkes om gutten som hadde med seg en bifrøken (byfrøken) hjem. Når odølinger skal uttale ordet tall, legger de tunga bak tennene i overmunnen. Dette blir da uttalt tal, mens de som snakker et talemål tilnærmet bokmålsvarianten legger tungespissen

7 7 Holbergprisen i skolen bak tennene i overmunnen og sier tall. Vokalen uttales lenger når vi har tjukk l, og blir kortere når vi bruker bokmålsvarianten. I Knapper i brukes målmerket dativ. Dativformen sitter igjen fra norrøn tid. Det er helst den eldre generasjonen som bruker den. Det er a endingen i bestemt form entall hannkjønn som brukes, som for eksempel bikkja satt i haga og Ola gav fara boka. Tidligere ordfører Henning Myrvang i kommune skriver følgende i Heilt Odøling : Dialekten har sine røtter i gammelnorsk språk, og er mye i slekt med den nynorske språkformen. En del ord finnes ikke i ordboka, men er svært treffende. Dialekten er i ferd med å bli utvannet og endre seg som i andre Østlandsbygder, på grunn av større forbindelse med verden omkring, og med større inn og utflytting.

8 8 Holbergprisen i skolen FORSKNINGSPROSESSEN Da vi først fikk oppgavene, var det med en gang litt uklart hva vi skulle forske på, men etter mye om og men ble vi til slutt enige om å forske på dialekten vår. Den første problemstillingen var: Hvilke språkforskjeller finnes i et lite geografisk område, og hva er årsaken til dette?. Men vi fant ut at denne problemstillingen var litt stor og uklar, så vi valgte å gjøre den om, slik at det ble lettere å svare på den i oppgaven. Den nye problemstillingen ble da: Hvilke dialektforskjeller finnes i og? Denne er mer konkret, og viser tydelig hva det er vi skal forske på; nemlig dialekten her i Odalen. METODE For å svare på oppgaven, valgte vi å bruke kvantitativ metode, og lage en spørreundersøkelse. En kvantitativ metode vil si en breddeundersøkelse, i motsetning til kvalitativ metode som går mer i dybden. Med en kvantitativ forskningsmetode får man mange tallresultater, som kan brukes til å lage statistikk. Ved å sette opp tabeller og grafer er det også lettere å analysere og sammenligne tallmaterialet man har fått inn. Ved å lage en spørreundersøkelse, kunne vi oppnå nettopp dette. Når vi utarbeidet undersøkelsen, måtte vi først diskutere hvilke faktorer vi skulle inkludere. Ettersom vi skulle sammenligne resultatene i og, var det naturlig å ta med bostedskommune i undersøkelsen. Vi syntes også det var spennende å finne ut om det fantes dialektforskjeller innenfor samme kommune, så vi tok med forskjellige stedsnavn. Vi ville også sammenligne dialektbruken i forskjellige aldersgrupper, og tok derfor med alder som en faktor. I aldersinndelingen er det veldig viktig å være tydelig, slik at ingen er i tvil om hvor man skal krysse av. Derfor delte vi for eksempel inn i aldersgruppene 7-15 og 16-23, i stedet for 7-15 og I den siste inndelingen her står alderen 15 år to ganger, og man vil da bli usikker på om man skal krysse av på det ene eller det andre alternativet. Vi delte inn i de forskjellige aldrene ved å se på ulike perioder i menneskers liv. I alderen 7-15 år går man på barneskolen og ungdomsskolen, mens i alderen går man på videregående skoler eller studerer til høyere utdanning. Vi hadde hele åtte aldersinndelinger i undersøkelsen. Dette var fordi vi ønsket å se hvor et eventuelt skille i bruk av dialekt går.

9 9 Holbergprisen i skolen En annen ting vi ville se på var en eventuell forskjell i bruk av dialektord hos menn og kvinner. Derfor tok vi da med kjønn i spørreundersøkelsen. Den siste faktoren vi hadde med i undersøkelsen, var om deltakerne har familie i Odalen. Svaralternativene her var mor, far, bestemor, bestefar eller andre. Vi ville undersøke om det å ha familie, spesielt mor og far, har en betydning for om man snakker dialekt eller ikke. I undersøkelsen valgte vi å ta med et ganske variert utvalg av ord og uttrykk som er typiske for odalsdialekten. Vi endte da opp med mange vanlige ord som for eksempel Fræda, je og itte, ord som inneholder en Y, slik at itakisme blir brukt (sikkel, bitte og frise), ord med tjukk L (TaL), en setning med bruk av dativ (Je går i skoga/æ) samt noen som er særegne for odalsdialekten (hølgrøvin og hærrta ta hørrt). Dette gjorde vi for å kunne dele inn i ulike grupper når vi skulle analysere, og sette opp et resultat. Dessuten hadde vi med bruk av itakisme i hypotesen vår, så det var da naturlig å ta med flere ord med dette fenomenet. Respondentene skulle krysse av på det ordet de bruker mest, enten dialektvarianten, eller ordet som ligger opp til bokmålsformen. (Se undersøkelsen i første vedlegg) Når man lager en spørreundersøkelse er det viktig at spørsmål og svaralternativ er så tydelige som mulig, slik at det ikke oppstår misforståelser. Derfor var vi veldig nøye på å skrive at deltakerne kun skulle sette et kryss, eller flere kryss der det var nødvendig. Dette gjorde vi både for at det skulle være mer forståelig for deltakerne, og enklere for oss å bearbeide resultatene i etterkant. For å publisere undersøkelsen vår, drev vi først med litt oppsøkende aktivitet. Vi oppsøkte da alders- og sykehjemmene i både og, for å sikre materiale fra de eldste aldersgruppene. Vi fikk god hjelp fra de ansatte som delte ut og samlet inn undersøkelsen for oss, men vi intervjuet også noen av beboerne selv, noe som var en veldig fin opplevelse. De syntes undersøkelsen og prosjektet var veldig spennende, og var glade for å kunne bidra selv om de var godt voksne. De hadde også observert at de yngre generasjonene bruker mindre dialektord enn de eldre. Det var også mange av de ansatte som deltok på spørreundersøkelsen, som gjorde at vi også fikk et godt materiale på de andre aldersgruppene. For å sikre materiale fra den yngste aldersgruppen, besøkte vi ungdomsskolene i begge kommunene, og delte ut undersøkelsen i én åttende klasse på hver skole. I tillegg delte vi ut undersøkelsen til elever på skolen vår, som passet godt inn i aldersgruppen år.

10 10 Holbergprisen i skolen For å få publisert undersøkelsen videre, var vi også i kontakt med som la den ut på deres hjemmeside. Dette er en nettside som tar for seg det som skjer her i Odalen, både nyheter og kulturelt stoff. Vi hadde et møte med deres nettansvarlige, som skrev en artikkel om oss og prosjektet, og gjorde om undersøkelsen fra papirformat til nettformat. Den ble veldig fin, og vi er takknemlige for all hjelpen vi fikk i forbindelse med å legge undersøkelsen ut på internett. Alle svar fra undersøkelsen på internett ble sendt til vår e- postadresse. Vi var selv inne på tanken om å lage vår egen nettside, og legge ut undersøkelsen selv, men vi fant ut at dette ble veldig vanskelig, og vi ville nok ikke ha oppnådd like gode resultater. I tillegg var vi i kontakt med lokalavisen Glåmdalen som skrev en liten artikkel, og henviste til undersøkelsen på internett. Når vi hadde fått inn alt materialet (til sammen ca. 260 svar på papir og internett) måtte vi sortere alle svarene på papir og internett hver for seg, og legge sammen til slutt. Vi valgte å sette opp grafer for hvert enkelt ord/uttrykk, for senere å se om resultatene var noenlunde like på alle ordene.

11 11 Holbergprisen i skolen RESULTATER OG ANALYSE ITAKISME Bokmål: Bytte Dialekt: Bitte Bytte bitte: Dette er et eksempel på et ord der itakisme blir brukt. Av grafene kan man se tydelige forskjeller på bruken av ordet i begge kommunene, men det kommer an på aldersgruppene. I bruker de fleste mellom 7-30 år, bokmålsvarianten Bytte. I de samme aldersgruppene i, er bruken av dialektordet bitte er mer vanlig. I de eldre aldersgruppene, er bruken av dialektordet mer vanlig i begge kommunene, men det er fortsatt tydelig at bruken av itakismen fortsatt er størst i. I aldersgruppen 76+ er bruken av dialektordet høyt i begge kommunene.

12 12 Holbergprisen i skolen Til denne gruppen hører også ordene fryse - frise og sykkel - sikkel. Tendensen er den samme her; bruken av dialektord er klart størst i. I er det nesten ingen i de yngste aldersgruppene som bruker itakisme, men i de eldre aldersgruppene er bruken litt større, selv om den er relativt mindre enn i. Blant de yngre generasjonene i Nord- Odal er det fortsatt flertallet som benytter seg av itakisme, men også her er det flere og flere som holder seg til bokmålsordet. Itakismen vil sannsynligvis dø helt ut i Odalen, hvis generasjonene som nå er under tretti år, slutter å bruke den. Dette gjelder for begge kommunene, men på grunnlag av den grafiske framstillingen, kan vi si at den trolig vil holde litt lenger i.

13 13 Holbergprisen i skolen TJUKK L Bokmål: Tall Dialekt: TaL (tjukk L) Tall - tal (tjukk L): Å bruke tjukk l har lenge vært typisk for dialekten i Odalen. Men av grafene fra, kan man se at i aldersgruppene 7-30 år, er dette ikke like vanlig. I aldersgruppen år, stilles dialektvarianten på lik linje som bokmålsordet. Mens i de tre eldste aldersgruppene bruker et stort flertall tjukk l. I de yngste aldersgruppene i er dette mer vanlig. I de resterende aldersgruppene bruker fortsatt flertallet eller alle tjukk l. I følge grafen ser det ut til at tjukk l i likhet med itakismen er på vei til å forsvinne fra odalsdialekten. Dette gjelder først og fremst, der den yngste generasjonen bruker

14 14 Holbergprisen i skolen den minst. I bruker de fortsatt tjukk l, men det ser ut til at den med noen år også kan forsvinne eller komme på lik linje med bokmålsformen. VANLIGE DIALEKTORD Bokmål: Fredag Dialekt: Fræda Fredag fræda: Dette enkle og hverdagslige ordet er det også noen forskjeller på hvor det blir mest brukt i dialektform. I aldersgruppene 7-30, er det over halvparten av de fra som bruker bokmålsvarianten fredag. I samme aldersgruppe i, bruker de aller fleste dialektvarianten fræda. Fra aldersgruppen 31 og oppover, er bruken av dialektvarianten fræda, mer vanlig i begge kommuner. Men også her er det aldersgruppen 76+ som bruker dialektvarianten mest.

15 15 Holbergprisen i skolen Ordene søndag - sinda, jeg - je, ikke - itte, hvem - åkken, først - fist, meg - mæ, hjem - hemmat, orker - ørker/hæler, spise - eta, drikke - drekke, sloss - sløss, øye - øvve, gjør - gjær, snakke - prate/tala, hvor - henn/håppas/hvor henn, korn - kønn, sjenert - blug og synes - sins/tiss hører også med til denne gruppen med vanlige dialekt ord som brukes til hverdags. Resultatene her var stort sett de samme. I bruker flertallet i nesten alle aldersgruppene dialektvariantene, mens i er det fortsatt bare i aldersgruppa flertallet bruker dem. Ordet søndag - sinda hadde et litt overraskende resultat i, for her bruker nesten alle bokmålsvarianten. I er det altså færre og færre som bruker slike vanlige dialektord, mens i holder dialekten seg mer stabilt. Grunner til dette skal vi se på senere.

16 16 Holbergprisen i skolen SPESIELLE DIALEKTORD OG UTTRYKK Bokmål: Veldig sulten Dialekt: Hølgrøvin Veldig sulten hølgrøvin: Dette er et eksempel på et godt og gammelt dialektord i Odalen. Men av grafene kan man tydelig se at bruken av dialektordet hølgrøvin ikke er særlig stor i noen av kommunene. Det brukes litt mer i, men også her er oppslutningen dårlig. Generelt kan man si at bruken av hølgrøvin, ikke er vanlig i noen av kommunene.

17 17 Holbergprisen i skolen Bokmål: Halvparten av hvert Dialekt: Hærrta ta hørrt Halvparten av hvert hærrta ta hørrt: Dette er et ganske typisk uttrykk fra Odalen. I er det ikke mange i alderen 7-30 år som bruker dialektvarianten, men i er det litt flere i samme aldersgruppe som bruker den. Det er ganske stor forskjell i kommunene i de resterende aldersgruppene. I stilles dialektvarianten nesten på lik linje som bokmålsvarianten, mens i bruker flertallet dialektvarianten (bortsett fra i gruppen 56-65, der det også er likt). Ut i fra disse grafene kan vi se at de typiske ordene og uttrykkene definitivt er på vei til å forsvinne i Odalen. Spesielt ordet hølgrøvin, som ikke hadde flertall i noen av kommunene.

18 18 Holbergprisen i skolen Uttrykket hærrta ta hørrt ser ut til å holde litt lenger, kanskje på grunn av at Øystein Sunde bruker det i sin låt, Odalsreggae. Det siste uttrykket vi tok med i undersøkelsen derimot, Gå i såkkelæssten (Gå med bare strømper på beina) fikk et veldig positivt utfall. Her hadde dialektvarianten flertall i begge kommunene, bortsett fra i aldersgruppen 7-15 år i. Der var fordelingen ca. 60/40. Grunnen til at dette uttrykket har holdt seg bra, tror vi kan være at det også brukes i flere deler av landet.

19 19 Holbergprisen i skolen DRØFTING Gjennom denne analysen av ordbruken i og, er det ikke vanskelig å se at det blir snakket mer i, enn i. Når vi sier at det blir snakket mer i Sør- Odal, mener vi at det brukes fler ord som ligger opp mot bokmålsformen, og ikke dialektord. I benyttes det mer dialektord, så der sier vi at de prater mer. Den eldre aldersgruppen fra bruker også dialektordene mest. Fra alderen rundt tretti til førti år, brukes det nesten like mange dialektord i begge kommunene. Når det gjelder noen typiske ord fra Odalen, er det tydelig at disse ordene blir lite brukt av alle aldersgrupper. Årsaker til at man snakker mer og mer i Odalen, Spesielt Sør, kan være mange. Ifølge statistisk sentralbyrå er innflytningsprosenten i på 7,2 prosent, mens i er den 0,0 gjennom tidsperioden 1998 og frem til i dag. Vi velger å se på dette som en årsak til at dialekten blir mer og mer borte i, men holder seg bedre i. Ut i fra resultatene fra spørreundersøkelsen ser vi at dialekten kommer til å vare lenger i enn i, men at den også her trolig vil bli borte med tiden. Det er den eldre generasjonen som er flinkest til å holde dialekten ved like. En årsak til dette kan være at man før i tida ikke flyttet så langt i fra hjembygda si, og vokste opp med dialekten rundt seg. De yngre generasjonene (under 30) flytter i dag mer på seg blant annet på grunn av utdanning og jobb. Vi kan si at samfunnet legger opp til at dialekten utvannes gjennom utdanningssystemet og jobbsystemet. Det kan ofte være vanskelig å skaffe seg jobb i hjembygda, og man tvinges da til å flytte på seg. I tillegg er det vanlig med en samlivspartner som ikke kommer fra samme sted og derfor er det mange som etablerer seg andre steder enn der man har vokst opp. I gamle dager var du ikke like fin hvis du var fra bygda, og dette kan være en årsak til at den yngre generasjonen har begynt å legge om til et talemål nær bokmålsvarianten. Dette gjør de for å fremheve sin status. I tillegg ligger nærmest Oslo, derfor er det kort vei frem og tilbake og ypperlig for pendlere, som der er mange av. Dette kan være med å redusere dialektbruken. derimot ligger mindre sentralt til, spesielt Knapper hvor vi la merke til at dialekten var sterkest. I de siste årene har samfunnet formet seg slik at det er bra å være annerledes. Det er bra å snakke en annen dialekt, og det er bra å skille seg ut. Dette handler om identitet og stolthet,

20 20 Holbergprisen i skolen mens andre ønsker å fremheve statusen sin ved å bruke et talemål nært knyttet til bokmålsvarianten. Dette kan også ha mye med sosial rang å gjøre. Ved å se på skattelistene ser vi at innbyggere i kommune ligger høyere i inntekt enn innbyggere i. De ti best betalte i hadde en snittinntekt på ca. 3,8 millioner, mens de ti med høyest inntekt i hadde ca. 1,6 millioner i snitt i Dette er en ganske stor forskjell, og vi tror at det kanskje kan ha en betydning for bruken av dialekt. Selv om vi har funnet ut at dialekten mest sannsynlig kommer til å forsvinne etter noen generasjoner, kan det også hende at andre faktorer vil forhindre dette. I og med at det nå blir sett på som positivt å være annerledes, kan det hende at den yngste generasjonen velger sin talemålsform med omhu, og at de da vil ta bedre vare på den. Vi vil påstå at det finnes mote i språk, og at det å snakke dialekt derfor kan bli en trend blant ungdom og voksne. Vi kunne også lese av på spørreundersøkelsen at de som hadde familie i Odalen brukte mer dialektord enn de som ikke hadde det. Det er ganske naturlig at man snakker slik som foreldrene gjør, så dette har definitivt en innvirkning på om man snakker dialekt eller ikke. De som vokser opp i Odalen vil alltid bli påvirket på nye måter. Før man begynner på skolen, er det helst foreldre, familie og barnehagen som påvirker barnet mest. Her kan det være mange dialekter som blandes. I skolen blir de påvirket av enten bokmålsvarianten eller odalsdialekten, avhengig av hvilken kommune de kommer fra. Av egen erfaring vet vi at på Skarnes, Korsmo Barneskole, er det få som bruker dialekt av lærere og elever. Dermed er det få barn som snakker dialekt frem til ungdomsskolen. På ungdomsskolen og videregående møtes elever fra hele og. De blandes i forskjellige klasser og flere gamle skarneselever merket at elever fra andre steder i snakket dialekt, i alle fall at de brukte enkelte ord og uttrykk. Nå ble vi påvirket på nytt, og samtlige elever fra Skarnes snakket dialekt når vi sluttet. Etter skolen begynner jobb og studentlivet. Mange reiser ut og kommer tilbake med nok et nytt talemål. Talemålet forandres hele tiden og påvirkningen vil alltid finne sted. Dette gjør at dialekten og språket alltid vil være i utvikling.

21 21 Holbergprisen i skolen FEILKILDER I all statistikk må man ta hensyn til feilkilder. Det empiriske materialet kan være feil av ulike årsaker. Med empiri menes materialet som samles inn. Svarene man får inn fra en spørreundersøkelse vil ikke alltid stemme overens med virkeligheten. Det er derfor viktig å være bevisst på at noe kan være feil når man legger fram resultatet. Likevel er det kun det materialet vi får inn etter undersøkelsen vi må ta utgangspunkt i når vi skal legge frem resultatet. Når det kommer til feilkildene, må vi ta hensyn til at noen kanskje ikke har vært helt ærlige når de har svart på undersøkelsen, noe som gjelder alle aldersgruppene vi spurte. Dette kan være fordi de kanskje vil svare likt som andre, eller hvis man grubler for mye på hvilket ord man egentlig bruker, kan det føre til at man blir usikker, og krysser av feil. Det kan også være noen som har svart flere ganger ettersom undersøkelsen lå ute på internett, og vi ikke hadde noen måte å kontrollere dette på. En annen feilkilde vi må ta hensyn til, er at vi kan ha telt feil, eller oversett noe materiale når vi gikk gjennom og telte det. Vi har forsøkt å være så nøyaktige som mulig, men ettersom vi fikk et såpass høyt antall svar, er det fort gjort å komme ut av tellinga. Dette gjaldt spesielt de svarene vi fikk på nett, for vi kopierte alle sammen, og lagret de i word-dokumenter (en aldersgruppe i hvert dokument). Her var det lett å overse noe, ettersom vi da måtte bla opp og ned på dokumentene for å telle. HVA GIKK GALT? Da vi fikk tilbake spørreundersøkelsene på papir, oppdaget vi blant annet at mange kun hadde svart på en side (undersøkelsen gikk over to sider). Dette var kanskje fordi vi hadde glemt å opplyse dem om at det var spørsmål på begge sider, men dette var noe vi ikke tenkte så mye på, og vi gikk ut i fra at deltakerne også kikket på baksiden av arket. På grunn av dette var det mange besvarelser vi ikke kunne bruke, som førte til at vi fikk mindre grunnlag for statistikken. Det var også noen som hadde latt være å krysse av på enkelte ord, eller krysset av på både bokmålsordet og dialektordet. Vi kunne dermed ikke vite hvilket ord vi skulle ta hensyn til i analysen. Derfor valgte vi å trekke fra de enkelte ordene dette gjaldt.

22 22 Holbergprisen i skolen I enkelte aldersgrupper fikk vi relativt få, eller ingen svar. I aldersgruppen fikk vi ingen svar fra, og kun to fra. Av etiske prinsipper, kan vi ikke bruke svar med mindre enn tre enheter fordi svarene da kan spores tilbake til personene som har svart. Vi hadde bestemt at undersøkelsen vår skulle være anonym, og valgte derfor å kutte ut denne aldersgruppen, og heller å konsentrere oss om det andre materialet vi fikk inn. I etterkant av undersøkelsen har vi også valgt å fjerne to av ordene fra resultatet, fordi vi i forskningsprosessen oppdaget at deltakerne stilte spørsmål ved betydningen av ordene. Dette gjelder for ordene nærtagende/værkjal, og brødskive/kakusjive. Grunnen var henholdsvis at deltakerne var usikre på om værkjal var riktig ord (De mente det kunne være jærkjal i stedet, men vi har sjekket betydningen av dette ordet var en annen), og at ordet brødskive betegner kjøpebrød, mens kakusjive betegner hjemmelaget brød. Dette var vi ikke klar over når vi satt opp spørreundersøkelsen, og burde sjekket opp dette før vi publiserte den. Vi valgte derfor å fjerne ordene fordi vi følte det ble feil å sette opp resultat for ord som ikke er helt riktige. Det oppsto også noen problemer når vi skulle starte og analysere svarene vi fikk på undersøkelsen. Det var nemlig litt mer arbeid enn vi hadde ventet oss, hvis vi skulle analysere i forhold til alder, kjønn, kommune, bosted og familie. Når vi utarbeidet undersøkelsen tok vi nok litt vann over hodet og ikke tenkte på hvor mye arbeid det faktisk var. Vi fant ut at vi aldri kom til å bli ferdige hvis vi skulle ta med alt dette, og valgte derfor å begrense oppgaven litt, og kun ta hensyn til alder, kommune og til en viss grad om respondentene hadde familie i Odalen.

23 23 Holbergprisen i skolen KONKLUSJON Alle hypotesene våre ble bekreftet. Ut i fra grafene, ser vi tydelig at dialektbruken er størst i i alle aldersgruppene. Vi fant også ut at itakismen var på vei ut av Odalen, og at odalsdialekten generelt er på vei til å forsvinne. Hver enkelte aldersgruppe vi delte inn i, er nesten identisk med den samme aldersgruppen i den andre kommunen når det gjelder å snakke dialekt. Vi kunne dermed sammenligne aldersgrupper i denne oppgaven og fant ut at det er størst variasjon mellom den yngste og eldste generasjonen. Alle aldersgrupper i bruker itakisme. Den eldste generasjonen bruker det mest, samt den eldste generasjonen i. I er det nesten ingen av den yngste generasjonen som bruker itakisme, og det tyder på at den er på vei ut. Hvis denne utviklingen fortsetter, vil itakismen være borte i innen ca. 50 år, og i vil den mest trolig også bli utvannet. Når det gjelder typiske dialektord og uttrykk i Odalen, som hølgrøvin og hærrta ta hørrt, ser vi at de er på vei til å forsvinne likt som itakismen. Hølgrøvin blir nesten ikke brukt blant de som svarte på spørreundersøkelsen. Vanlige dialektord, som fræda og sinda, blir brukt mer i Odalen. Nesten alle i bruker disse ordene, og også mange i. Dette tyder på at de typiske dialektordene og uttrykkene i Odalen er på i ferd med å bli utvannet, mens de vanlige dialektordene som minner mer om bokmålsformen, fortsatt blir brukt. Etter å ha sett på alle svarene i spørreundersøkelsene vil vi si at odalsdialekten er truet, og at den definitivt er på vei til å forsvinne. Siden innflyttningsprosenten ligger på 0,0 prosent i og 7,2 prosent i, kan dette være mye av årsaken til at det ble så stor forskjell på svarene vi fikk inn fra undersøkelsen. Når det kommer flere kulturer og dialekter til, blir vi lett påvirket og vi forandrer talemålet. Siden det ikke har flyttet flere til, vil deres talemål holde seg mer stabilt. Mennesker er mer mobile i dagens samfunn, og kulturer og dialekter blandes. Dette påvirker talemålet og dialekten i stor grad. Det å skille seg ut fra folkemengden har blitt en mote. Kanskje vil dette hindre at dialekten forsvinner helt, siden mange odølinger er stolte av dialekten sin. Olfert Ricard sa: Det

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Innholdsfortegnelse Hvorfor får man lyst til å danse av musikk?... 1 5A forsker ved

Detaljer

Livet med Gullbilletten?

Livet med Gullbilletten? Holbergprisen i skolen 2014 Livet med Gullbilletten? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig Luisa Van den Bergh, Katrine Jakobsen og Johanne F. Ullestad Langhaugen

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013 Studium Eiendomsmegling Emnenamn Praktisk Eiendomsmegling 3 Emnekode EM6-201 Vurdering ME-Mappe, Mappeoppgave Kandidatnummer 801 og 812 Innlevert dato 14.05.2013 Tal nummererte sider 34 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Læreryrket en profesjon i faresonen

Læreryrket en profesjon i faresonen Læreryrket en profesjon i faresonen - En oppgave om frafall blant nyutdannede lærere Åse K. Lædre, Vilde A. Østevold, Elene S. Løtveit og Mariell Johannesen Side 1 av 63 Forord Da vi startet vårt prosjekt

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Ungdom og skolematvaner $ % Holbergprisen i skolen 1

Ungdom og skolematvaner $ % Holbergprisen i skolen 1 !""# $ % Holbergprisen i skolen 1 FORORD Denne forskningsrapporten er utarbeidet av fire elever fra VK1 ved Bergen Handelsgymnasium i Bergen. Elevene som har deltatt i prosjektet er Tale Bjerknes, Christina

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Stemmer det at noen virkelig kan se inn i fremtiden? Klasse: 7. klasse Skole: Hillestad skole (Holmestrand, Vestfold) Antall deltagere (elever): 11 Dato: 30.04.2009

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Lærer vi bedre ved å høre på musikk, eller jobber vi bare raskere? Klasse: 6A, Storevarden skole Skole: Storevarden skole (Sola, Rogaland) Antall deltagere (elever):

Detaljer

Vedlegg 1 - Intervju av Sune Wentzel... 30 Vedlegg 2 - Intervju Stian Selander... 37 Vedlegg 3 Spørreskjema Kollmyr barneskole...

Vedlegg 1 - Intervju av Sune Wentzel... 30 Vedlegg 2 - Intervju Stian Selander... 37 Vedlegg 3 Spørreskjema Kollmyr barneskole... Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1Presentasjon av tema... 3 1.2 Problemstilling... 4 1.3 Begrepsavklaring og avgrensninger... 4 2.0 Teoridel... 5 2.1 Historie... 5 2.2 Forbilder... 7 2.3 Media... 8 2.4 Anlegg...

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Innhold. Kilder PostScript-program som lager polyedermaler - Ole Arntsen Internettadresse: http://www.ii.uib.no/~arntsen/poyleder/ PROSESSLOGG...

Innhold. Kilder PostScript-program som lager polyedermaler - Ole Arntsen Internettadresse: http://www.ii.uib.no/~arntsen/poyleder/ PROSESSLOGG... Innhold PROSESSLOGG..................................... 1 FAGRAPPORT...................................... 5 Forord............................................. 5 Regulære romlegemer.................................

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på

Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på Randi Margrethe Deglum-Wiik Man må litt mer når man har en kontrakt med en avtale på En kvalitativ studie av RULF et tiltak mot frafall i videregående opplæring. Masteroppgave i pedagogikk Studieretning

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer