Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 i d t e i v n blick a h d e M Eksklusive fritidsboliger i den svenske skjærgården Nösunds Havspark 1

2 2 Nösunds Havspark

3 Nösunds Havspark 3

4 4 Nösunds Havspark

5 Nösunds Havspark 5

6 En av vesktkystens flotteste perler Orust utgjør på mange måter indrefileten på den Bohusläns skjærgård. Kort avstand til Göteborg, gode veier og et rikholdig tilbud gjør øya til en attraksjon for både fastboende og hyttefolk. Vi bygger nå ut i alt 13 tomter, med hus av høy kvalitet, alle med nærhet til sjøen og en fantastisk utsikt. Alle bilder og tegninger er illustrasjoner, og det kan bli endringer både igjennom behandling i kommunen og det kan gjøres tilpasninger eller endrede hus etter kjøpers ønske. 6 Nösunds Havspark

7 Nösunds Havspark 7

8 Eneboliger under oppføring alle priser gjelder for kurs SEK pr 1. juli 2012 Nummer Tomteareal M 2 Boareal M 2 SEK NOK 1: , ,- 1: , ,- 1: , ,- 1: , ,- 1: , ,- 1: , ,- 1: , ,- 1: , ,- 1: , ,- 1: , ,- 1: , ,- 1: , ,- 8 Nösunds Havspark

9 Erbjudande till blivande ägare i Nösunds Park. När du står inför ett bostadsbyte ska det vara enkelt att snabbt få hjälp med det som behövs. Det har vi på Swedbank tänkt på. Vi hjälper dig med Bra boendefinansiering och hemförsäkring. Gratis värdering av din bostad Juridisk hjälp om du behöver det Ekonomiskt genomgång av: Sparande Trygghetsförsäkringar Pension Kontakta oss gärna så ger vi ett förslag! Nadja Tiensuu Swedbank Kyrktorget, Partille Telefon E-post: Nösunds Havspark 9

10 10 Nösunds Havspark

11 Nösunds Havspark 11

12 12 Nösunds Havspark

13 Nösunds Havspark 13

14 14 Nösunds Havspark

15 Nösunds Havspark 15

16 16 Nösunds Havspark

17 Nösunds Havspark 17

18 Med egen båtplass rett utenfor vinduet Det bygges ut egne brygger for alle husene i Nösunds Havspark. Herfra kan man nå alle de kjente perlene langs Orust kysten. Samt ideelle områder for fiske og seiling. 18 Nösunds Havspark

19 Nösunds Havspark 19

20 20 Nösunds Havspark

21 Nösunds Havspark 21

22 22 Nösunds Havspark

23 Nösunds Havspark 23

24 FAKTA Eiendom: Selger: Boligtype: Ligningsverdi: Avgift: Overtakelse: Del av Nösund 1:176 i Orust kommune, Vestre Götaland RBK Invest AB og Fiskarhedenvillan AB Eneboliger Det er ikke formuesbeskatning i Sverige, men det betales en fastighetsskatt på 0,75% av takseringsverdien, maks 6000 SEK. Selger bekoster alle avstykningskostnader. Det er pliktig medlemskap i Nösund Vägforening GA, og det betales den til en hver tid fastsatte avgift Etter nærmere avtale Beskrivelse nösund havspark Byggestart Infrastruktur for de første 28 tomtene er ferdig våren Byggestart boliger antas igangsatt innen rimelig tid etter at kjøpsavtale er inngått. Kjøpers vederlag Det inngås en kontrakt der kun tomt kjøpes. Ved kjøp av hus og tomt inngås tre kontrakter, en med tomteselskapet, en med husleverandør, og en med entreprenør. Tomten forfaller til betaling med 10% ved kontraktens underskrift og 90% 10 dager senere. Ved kjøp av hus forfaller 80% av materialleveransen til betaling 30d etter levering på tomt. Resterende 20% av materialleveransen forfaller til betaling 30d etter siste levering, dog senest 90d etter første levering. Det kreves bankgaranti senest 6 uker før levering. Entreprenørkostnader betales iht avtalt plan som følger fremdriften av bygging. Det kreves bankgaranti senest 6 uker før oppstart. Omkostninger Kontraktsum er fast uten indeksregulering om igangsetting skjer innen 6 måneder etter godkjent kjøpekontrakt. Kjøper betaler følgende omkostninger i tillegg til kjøpesummen. Anslutningsavgift for VA og El. Lagfarts- og inteckningskostnader. Eskpedisjons- og upplägningskostnader for opptaging av nye lån. Garantier Selger formidler en Garbo forsikring på utførelse. Servitutter/Rettigheter Eiendommen skal være fri for heftelser med unntak av lovpålagte. Selger kan tinglyse bestemmelser som er nødvendige for å gjennomføre utbyggingsprosjektet, pålagt av offentlige myndigheter eller nødvendige bestemmelser knyttet til naboforhold. Eiendommen er på nåværende tidspunkt heftet pantelån til sikkerhet for selgers erverv og opparbeidelse av eiendommen. Disse heftelsene slettes uoppfordret ved at skjøte tinglyses ny eier. Forsikring Bygg og eiendom vil være forsikret av selger frem til overtakelse. Kjøper må tegne forsikring på hus og eiendom etter overtakelse. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. Ferdigattest Selger er ansvarlig for at det utstedes ferdigattest. Det kan - om det gjenstår mindre vesentlige arbeider og kommunen finner det ubetenkelig - utstedes midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. Kommunen kan kreve at det stilles sikkerhet for at gjenstående arbeider blir rettet. Regulering Området er regulert til permanent boliger. Det er ingen boplikt, og boligen kan nyttes som fritidsbolig. Betegnelsen permanentbolig gir krav til byggestandard. Energi Reguleringsbestemmelsene forutsetter permanent boliger, og husenes tilfredsstiller svenske krav til isolasjon. Det leveres vannbårent oppvarmingssystem med gulvvarme i første etasje og radiatorer i 2. etasje. Luft til vann varmepumpe. Selger har ikke foretatt energiberegning av boligene. Meglers vederlag Selger har valgt provisjonsbasert honorar og betaler alle provisjoner til megler. Eierforhold Tomten eies av RBK Invest AB, org nr Nösunds Havspark

25 Utomhus Utearealene blir opparbeidet og planert som naturområde. Det vil si at det tilsås med naturgress, ikke plen. Enkelte steinmurer er etablert mot veg og nabo. Det etableres to biloppstillingsplasser for hver tomt. Disse er gruset. Veier Gateatkomst asfalteres. Veg/sti inntil hus belegges med grus. Husene Bygningskonstruksjoner Byggsatsen er en standard leveranse fra Fiskarhedenvillan. Støpt plate med armering og isolasjon. Enkelte grunnmurer har granitt overflate. Husene oppføres i trekonstruksjoner. Yttervegger har tre sjikt mineralullisolasjon med til sammen 260mm isolasjon. Utvendig panel er grunnet. Taket har rød teglstein og der takhelning er mindre enn 14 grader belagt med stålplate. Takvannavrenningssystem av stål. Balkong/ veranda av trykkimpregnert tre grunnet med samme farge som huset. Trebjelkelag c/c 600mm, og i baderom med dusj c/c 300mm. Utvendige trapper Understøttelse i tre. Impregnert bjelkelag i åpen utførelse. Rekkverk på trapper eller i terreng der det er nødvendig, leveres i impregnert materiale med stolper og håndlist av tre. Trykkimpregnert materiale levers med grunning som hus. Innvendige overflater Vegger leveres med gips hvitmalt. På bad inngår Fermacell fiberboard. Himlinger levers med hvitmalt gips alternativt med ubehandlet trepanel 15x120mm. Gulv er 13 mm 3-stav eik parkett. På bad leveres hvite keramisk flis på vegger og gulv. Dører Ytterdør Dooria Malung 2500, 2510, 2514 eller Varberg Innerdører leveres i hvitt type Addera 8001 el Polar 9000 fra Dooria eller som furu fra Fjordtre. Vinduer Hvitmalte 3-glass trevindu utvendig belagt med aluminium fra Elit AB. U-verdi 1,0 Listverk/Utforinger Taklist 15x70mm hvit el ubehandlet. Gulvlist 16x90mm. Utforinger og vindusbrett hvite. Peis/ovn Inngår ikke Sanitærutstyr Sanitæranlegget utføres av autorisert rørlegger etter gjeldende forskrifter. Damixa ettgreps armatur på alle tappesteder. IDO hvit baderomsinnredning. Vegghengt klosett. En utvendig frostfri vannutkaster. 300l varmtvannsbereder. Tekniske installasjoner plassert i vaskerom eller i eget kott. Ventilasjon Avtrekkskanal fra kjøkken og baderom. Elektrisk anlegg Det elektriske anlegget vil bli utført av autorisert installatør etter gjeldende forskrifter. Skjult anlegg basert på egne tegninger fra entreprenør. Det inngår faste lysarmatur i bad, kjøkken og vaskerom Kjøkken Kjøkken fra Ballingløv type Art, Harmoni, Decor, Solid malt, Solid finer, Style, Studi malt, Metro finer, Birka malt. Valgfri knotter/håndtak. Valgfri benkplate med rustfri oppvaskbenk. Valgfri høyde på kjøkken 210 el 225. Alle hvitevarer fra Siemens. Garderober Fra Ballingløv type Harmoni, høyde 210 el 225 Trapper Innvendig trapp helt i hvitlasert furu fra Drömtrappor. Nösunds Havspark 25

26 FORBEHOLD Salgsbetingelser Kjøper plikter å gjøre seg kjent med arkitekttegninger og beskrivelse som følger salgsoppgaven før endelig avtale inngås. Annonser, frihåndstegninger og illustrasjoner i prospektet er av illustrativ karakter og anngir nødvendigvis ikke korrekt gjengivelse av boligene, terrenget, utomhusarealene, fasader mm. Prosjektet er pr i dag ikke detaljprosjektert. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med selgers forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, som f. eks. på grunn av teknisk prosjektering eller offentlige pålegg, uten at generell standard forringes. Tomteareal kan bli justert. På tegninger er det vist forslag til plassering av innredninger, garderober, kjøkken, hvitevarer mm som ikke er del av leveransen. Det vil forekomme tekniske føringer med kanaler og rør som ikke er vist på tegning. Disse vil kunne ta areal av boligene. Det vil komme søyler og dragere for bæring av konstruksjoner. Bygningsmaterialer påvirkes av fuktighet og uttørking, og det kan oppstå sprekker på grunn av bevegelse i materialene uten at dette medfører rett til reklamasjon. Listverk vil ha synlige spikerhoder. Listverk og trapper er ferdig behandlet på fabrikk, og kjøper må påregne flekkbehandling. Selger påberoper seg retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargesetting på bygninger. Det leveres ikke beplantning med unntak av tidligere spesifisert. Boliger leveres byggrengjort. Det vil si at boligen ryddes for avfall, gulv støvsuges og skap støvtørkes. Boligenes areal er angitt så nøyaktig som mulig fra tegninger. Selger ar imidlertid forbehold om mindre avvik/endringer og slike avvik vil ikke være reklamasjonsgrunn. Det kan forekomme trykkfeil i det skriftlige materialet. 26 Nösunds Havspark Kjøpekontrakt Husene i Nösunds Havspark leveres klar for innflytting. Det tegnes tre kontrakter alle på standard form; 1. Mellom RBK AB og kjøper for selve tomten inkl infrastruktur. 2. Mellom Fiskarhedenvillan og kjøper. Dette er leveransen av materialene til huset. Fiskarhedenvillan formidler en Garbo-forsikring for kjøper som gjelder mot byggfeil (materialer og utførelse) i 10 år. Denne koster i størrelsesorden SEK , og er en trygghet for kjøper at han får det han har bestilt til riktig kvalitet. 3. Mellom Eiendomskonsult AB og kjøper som en totalentreprise for alle arbeidene. Eiendomskonsult formidler en frittstående kvalitetsansvarlig konsulent for kjøper. Dette er iht svensk lovverk og sikrer at utførelsen blir kvalitetsmessig riktig. Konsulenten betales av kjøper og koster i størrelsesorden SEK Eksempler på kontrakter ligger på web-adressen. RBK AB har prosjektert hus på tidligere Nösund 1:176. Tomter det refereres til her er utskilt som egne eiendommer av 1:176 med benevnelse som 1:225 til 1:137. Kjøper kan påvirke endringer inntil kjøpekontrakt er undertegnet. Byggetiden kan forventes å være 8-10 måneder fra kontraktsinngåelse, dog slik at forlenget byggetid kan følge som en konsekvens av avtalte endringer eller offentlige krav og behandlinger.

27 Kulturhistoria Nösund skiljer sig påtagligt från övriga tätt bebyggda kustsamhällen i kommunen. Nere vid den gamla ångbåtsbryggan finns bara en liten oreglerad husklunga. I huvudsak ligger annars bebyggelsen längs landsvägen som leder mot Tegneby. Nösund är åtminstone sedan början av 1400-talet känt som en jordbruksfastighet. Då skänkte en bonde i Lalleröd en jordlott i Nydiusundi till kyrkan. Gården räknades sedan 1500-talet som ett helt hemman. Fram till sekelskiftet 1800 livnärde sig invånarna av jordbruk och husbehovsfiske. Bebyggelsen låg då intill den odlade marken.under sillperioden vid 1700-talets slut förändrades Nösund. Nere vid den nuvarande bryggan uppfördes sillsalteri och trankokeri med grumsedamm. I början av 1800-talet försvann sillen och svårare tider tog vid längs kusten. I Nösund började då handelsmannen Gerle att skeppa havre till England. Nösund blev en av kustens s.k. havrehamnar. Gerle ägnade sig även åt annan affärsverksamhet. Handel blev vid sidan av fraktfart ett mycket viktigt inslag i Nösunds näringsliv fanns tre affärer här, att jämföra med tio handelsbodar på resten av Orust. Ett gästgiveri fanns också. Med 1800-talets sillperiod tillkom en konservfabrik. Även andra verksamheter drogs till platsen - efter näringsfrihetens införande uppstod bl.a. skomakeri, skrädderi, bageri, krog, kvarn, benmjölsstamp och bleckslageri, och i slutet av 1800-talet kom även post, bank och telegraf. All den nya bebyggelsen placerades i rad utefter landsvägen i sluttningen ner mot hamnen. Under 1880-talet upptäcktes Nösund av badgäster som föredrog att kombinera salta bad och kala klippor med lummig grönska och pastorala idyller. Nösunds Havsbadsanstalt och Nösunds Badhusaktiebolag lät uppföra både kall- och varmbadhus. Förutom varma och kalla bad erbjöds även elektricitetsoch massagebehandlingar. Vidare utlovades en riklig tillförsel på matvaror till billiga priser. Badgäster kom i allt större utsträckning till Nösund samtidigt som handels- och sjöfartsverksamheten tynade bort. Förutom gästgiveri och privatbostäder fanns vid sekelskiftet Edströms hotell och 1913 öppnade Nösunds pensionat. Den första sommarvillan hade byggts redan 1905 och följdes snart av andra. Bebyggelsen är väl bevarad. Som minnen från äldre tider ligger ännu de tidigare handelshusen, pensionat, badhus och magasin längs landsvägen och vid hamnen. Nösund ligger invid vägen ut mot Hälleviksstrand och Mollösund. Vid Nösunds kapell har man hittat boplatser som visar att här bott människor redan för år sedan. Källarhuset är ortens näst äldsta hus, byggt på 1780-talet. Där hade man bland annat en lagerlokal för spriten som såldes i Nösund under denna tid. Under 1700-talets sillperiod hade folket det bra i Nösund, men när sillen försvann 1809 blev tiderna svåra. Senare i mitten av 1800-talet, kom två handelsmän till orten; Leopold Gerle och C.R. Holst. Dessa två män grundade affärer, bildade salteribolag och rederier, vilket lade grunden till Nösunds storhetstid. Nösund blev snabbt ett kommersiellt centrum och Orusts huvudort med post, bank, telefon, konservfabrik och virkes- och spannmålsexport startades ångbåtstrafik mellan Göteborg och Nösund, vilket gjorde Nösund till en attraktiv badort för storstadsbefolkningen i Göteborg och Stockholm. Nu byggdes också badhus, gästgivaregård och pensionat. De flesta av dessa gamla hus finns ännu kvar. I pensionatsbyggnaden hittar man idag Nösunds värdshus. Här har kända sångerskor och doktorer bott under årens lopp. Nösund ligger alldeles vid Boxviks kile. Magasinet vid bryggan påminner om Nösunds storhetstid, då platsen var utskeppningsort för spannmål. I Nösund kan man också åka genom Sveriges första vägtunnel, som stod färdig år Kilde; orust.se Nösunds Havspark 27

28 Gofab Fastighetsbyrå Tel Nösunds Havspark UTVIKLER: RBK Invest Tlf Dialog Eiendomsmegling Asker & Bærum AS Tlf

www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13

www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13 www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13 www.østvangveien13.no Side 2 www.østvangveien13.no Side 3 Eiendomsmegler MNEF: Magne Blindheim Tlf: 2100 4404 Mobil:

Detaljer

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger

Detaljer

www.selvaagbolig.no/jaasund PRESTASKJERSLIA 8 rekkehus på Jåsund, Sola

www.selvaagbolig.no/jaasund PRESTASKJERSLIA 8 rekkehus på Jåsund, Sola www.selvaagbolig.no/jaasund PRESTASKJERSLIA 8 rekkehus på Jåsund, Sola 2 Hjem til PRESTASKJERSLIA? Prosjektet Prestaskjerslia ligger i et nytt utbyggingsområde på Jåsund i Sola kommune, like ved Hafrsfjord.

Detaljer

KRÅMYRA PARK. PÅ ÅLESUNDS TAK BYGGER VI NÅ 29 NYE BOLIGER. BOLIGDRØMMEN DIN KAN ENDELIG BLI TIL VIRKELIGHET.

KRÅMYRA PARK. PÅ ÅLESUNDS TAK BYGGER VI NÅ 29 NYE BOLIGER. BOLIGDRØMMEN DIN KAN ENDELIG BLI TIL VIRKELIGHET. KRÅMYRA PARK. PÅ ÅLESUNDS TAK BYGGER VI NÅ 29 NYE BOLIGER. BOLIGDRØMMEN DIN KAN ENDELIG BLI TIL VIRKELIGHET. www.kråmyra.no Salgsoppgave del 1-02.06.2015 KRÅMYRA PARK 1 2 KRÅMYRA PARK INNHOLD. Kråmyra

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C Bygg C SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet

Detaljer

2 prosjekterte eneboliger. Solrikt. Barnevennlig. Dobbeltgarasje. 2 innganger.

2 prosjekterte eneboliger. Solrikt. Barnevennlig. Dobbeltgarasje. 2 innganger. Bekkelaget 2 prosjekterte eneboliger. Solrikt. Barnevennlig. Dobbeltgarasje. 2 innganger. Kirkeåsveien 22, 1178 Oslo Kontakt: Jan Fredrik Bonde / Lillian Ch. Nilsen Mobil: 951 47 957 / 905 69 431 beløpet

Detaljer

19 selveierleiligheter. www.svelvik-marina.no

19 selveierleiligheter. www.svelvik-marina.no 19 selveierleiligheter www.svelvik-marina.no Kort historie om Svelvik Bilder: Svelvik Museum Tekst: Fra boken om Svelviks Historie Nåværende Svelvik er en sammenslåing utført i 1845 av de to gamle - Svelvigen

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5. www.myrkdalenvest.no

Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5. www.myrkdalenvest.no Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5 www.myrkdalenvest.no Myrkdalen Vest Myrkdalen Vest ligg vest i Myrkdalen, eit steinkast frå Myrkdalen Fjellheisar og Myrkdalen Fjellandsby og alle tilboda

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet Bygg a Bygg b SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus B Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

SAGDALSVEIEN 42. 15 Nye designleiligheter med industripreg. 1 km til Strømmen sentrum. Sagelva gir ro og harmoni. Tøft, urbant og moderne

SAGDALSVEIEN 42. 15 Nye designleiligheter med industripreg. 1 km til Strømmen sentrum. Sagelva gir ro og harmoni. Tøft, urbant og moderne SAGELVA BT1 SAGDALSVEIEN 42 15 Nye designleiligheter med industripreg 1 km til Strømmen sentrum Sagelva gir ro og harmoni Tøft, urbant og moderne Gamle Flaen Brug har fått nytt liv...! Dette er leiligheter

Detaljer

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN www.pengeskapsfabrikken.no Selger/oppdragsgiver: Payco AS, org.nr. 888 754 342 v/ Urbanium AS Postboks 1688 Vika, 0161 Oslo Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

or en enklere hverdag

or en enklere hverdag www.sundet2.no BORETTSLAG or en enklere hverdag Intro / beskrivelse INNHOLD Intro/beskrivelse... 2-3 3-roms, leilighetstype B... 4-5 3-roms, leilighetstype M... 6-7 4-roms, leilighetstype G... 8-9 4-roms,

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

Betegnelse: Gnr. 147 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon 1,2,3 og 4.

Betegnelse: Gnr. 147 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon 1,2,3 og 4. Adresse: Tor Jonssons veg A,B,C og D, 0668 Oslo Betegnelse: Gnr. 47 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon,,3 og 4. Eier: Anders Opsahl Eiendom AS Oppdragsansvarlig:

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

www.selvaagbolig.no PRESTASKJERSLIA 18 boliger på jåsund, Sola

www.selvaagbolig.no PRESTASKJERSLIA 18 boliger på jåsund, Sola www.selvaagbolig.no PRESTASKJERSLIA 18 boliger på jåsund, Sola 2 Hjem til PRESTASKJERSLIA? Prosjektet Prestaskjerslia ligger i et nytt utbyggingsområde på Jåsund i Sola kommune, like ved Hafrsfjord. Prosjektet

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1)

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) TILLEGGSSKRIV Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) SELGER Selger er Lillestrøm By- og Næringsutvikling AS, org.nr.: 996 963 594 PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt BYGGETRINN Bo sentralt lev enkelt ILLUSTRASJON PROSJEKTET BO SENTRALT OG LEV ENKELT I MANDAL AMFI Prosjektet ligger midt i Mandal sentrum, ved bredden av idylliske Mandalselva, og består av totalt leiligheter

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

Fjordvilla 8 eksklusivt beliggende leiligheter - helt ned mot kaikanten.

Fjordvilla 8 eksklusivt beliggende leiligheter - helt ned mot kaikanten. Fjordvilla 8 eksklusivt beliggende leiligheter - helt ned mot kaikanten. Få litt pusterom du og...! H e r k a n d u v i r k e l i g n y t e t i lv æ r e l s e n o g ta tiden tilbake Kanskje du er i ferd

Detaljer

Nye leiligheter på Torshov

Nye leiligheter på Torshov Nye leiligheter på Torshov Siste hus/siste sjanse! I begynnelsen av Torshovgata, mellom Myrens Verksted og Oskar Braatens Plass selges nå byggetrinn 3 i prosjektet Torshov Torg som vil bestå av ca. 220

Detaljer

KUHOLMSVEIEN 46. Eksklusiv tomannsbolig

KUHOLMSVEIEN 46. Eksklusiv tomannsbolig GEVIR 35880 Eksklusiv tomannsbolig AGDERBYGG AS har dyktige byggmestre og tømrere som sørger for at våre boliger og boligprosjekter blir oppført med høy kvalitet og fagmessig utførelse. AGDERBYGG AS har

Detaljer