Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, Olderdalen For Bjørn Inge Mo (s.) Ordfører Greta Larsen e.f. (s.) Sekretær Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 10/14 Delegerte saker fra Januar - Februar 2014/239 PS 11/14 Tilskudd til lag og foreninger /341 PS 12/14 Søknad om støtte til klassetur 2013/358 PS 13/14 Søknad om støtte X 2014/341 PS 14/14 Søknad fra Nord-Troms kystlag - utgivelse av bokprosjektet "Seilaser og havner i Nord-Troms" PS 15/14 Klage på ilagt overtredelsesgebyr av Nor Bygg Odd Hansen og Nord-Eiendom AS PS 16/14 PS 17/14 Klage på vedtak om overflytting til annen skoleen elev Klage på vedtak om permanent skoleplass for to elever Unntatte saker deles ut på møtet. 2009/ /6056 X 2014/342 X 2014/342 Side 2

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/239-1 Arkiv: 033 Saksbehandler: Asle Tveitnes Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 10/14 Kåfjord Formannskap Delegerte saker fra Januar - Februar Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Tatt til orientering. Saksopplysninger Delegerte vedtak Seleksjon: Utvalg: 78 - Kåfjord Delegerte Formannskap, Utvalgssaksår: 2014 Rapport generert: Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel KÅFS-286/2014 1/14 DS Innvilget serveringsbevilling - Håkon Gjestehus DEL VEDTAK: 1. Håkon Gjestehus innvilges serveringsbevilling, som omsøkt i hht. vedlagt plantegning. 2. Daglig leder er Kesarin Olsen. Etablererprøven er avlagt og bestått. 3. Bevillingsinnehaver har et formelt ansvar for at de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter blir fulgt. 4. Det forutsettes at bygget godkjennes, og at evt. reguleringsendring blir foretatt for dette bygget, hvis ikke dette allerede er på plass. Side 3

4 KÅFS-3467/20142/14 DS Svar - Forespørsel om tomter ved Coop i Birtavarre J John Johansen DEL Vedtak: 1. Kåfjord kommune selger to regulerte boligtomter på kommunal eiendom gnr 19, bnr 26 i Birtavarre sentrum til Ungbo. 2. Tomtene selges samlet for kr ,-, inklusiv kostnader for oppmåling, dokumentavgift og gebyr for tinglysing av matrikkelbrev og skjøte. 3. Betingelsene i Prinsipper for tildeling av kommunale boligtomter i k-sak 35/11, nr. I og II gjelder fullt ut. KÅFS-3670/2014 3/14 DS Ferdigattest DEL VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningsloven gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert fra ansvarlig søker på oppføring av redskapshus på 80m2, på gnr 30, bnr 10. KÅFS-3745/2014 4/14 DS Ferdigattest for garasje på gnr 7, bnr 83 DEL VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningsloven gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert fra ansvarlig søker på oppføring av garasje på gnr 7, bnr 83. KÅFS-4800/2014 5/14 DS Søknad om kjøp av festetomt gnr. 29 bnr. 44 fnr. 4. DEL Vedtak: 1. Søknad om deling av festetomt, gnr.29 bnr. 44 fnr. 4 til egen grunneiendom godkjennes. 2. Tomta selges til Oksana Senavaite og Linas Senavaitis for kr ,00 3. Saksbehandlingsgebyr, gebyr for oppmåling, tinglysingsgebyr og dokumentavgift til staten, betales av kjøper. 4. Kjøpesum og samtlige gebyr, med unntak av dokumentavgift til staten, skal være betalt før innløsing og overdragelse. 5. Dersom kjøpesum og gebyr ikke er betalt innen ansees saken som bortfalt. Vurdering Side 4

5 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/341-2 Arkiv: 223 Saksbehandler: Greta Larsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 11/14 Kåfjord Formannskap Tilskudd til lag og foreninger 2013 og 2014 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Brev 2 Søknad om tilskudd 3 Resultatregnskap for Søknad 5 Strategiplan 6 Søknad 7 søknad 8 Vedlegg 9 Støtte til Voksne for barn 2014 Rådmannens innstilling Legges fram uten innstilling. Saksopplysninger Vi har mottatt følgende søknader om tilskudd fra lag og foreninger: 1. Søknad om støtte til lydavis for 2013 Norges Blindeforbund De søker om tilskudd på kr.400,- pr medlem i Kåfjord kommune, totalt kr.2.000,- 2. Søknad om tilskudd til årlig drift i NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS De søker om kr ,- pr år for perioden Søknad om tilskudd til drift - Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Troms SMISO De søker om kr.6.000,- for driftsåret I tillegg ønsker de å inngå en 3-åring avtale om tilskudd til drift av senteret. 4. Søknad om økonomisk støtte Tromskomiteen av Landsutvalget for jernbane De søker om støtte til driften av komiteen, de søker om åpent beløp. Side 5

6 5. Søknad om tilskudd til drift Medisinstudentenes Humanitæraksjon 2014, lokallag Tromsø De søker om kr.1.000,- 6. Søknad om støtte Voksne for Barn De søker om kr.5.000,- for Vurdering Det er ikke avsatt midler på budsjettpost Andre tilskudd på fjorårets eller årets budsjett. De som fikk støtte i 2013, ble belastet budsjettpost som ble tilført midler fra Formannskapets reserve. Side 6

7 Disse fikk tildelt midler i 2013: SMISO Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep Kr.3.000,- etter anke. MUIL ved Taekwondo-gruppa ved Henrik Olsen Kr.7.500,- Side 7

8 Norges Blindeforbund Synshemmedes organisasjon Troms Kåfjord kommune Boks Olderdalen Søknad om støtte til lydavis til våre medlemmer i din kommune for året Norges Blindeforbund Troms produserer og utgir ukentlig lydavis som et viktig og kulturelt nyhetstilbud til alle våre medlemmer i Blindeforbundet i Troms fylke. Lydavisa kommer ut hver uke og inneholder en del nyheter og avisstoff fra flere aviser i Troms, som ikke kommer på radio eller TV. Vi forsøker å holde våre medlemmer orientert om viktige ting som skjer. Vi søker om et tilskudd på kr per medlem i din kommune. I deres kommune er det 5 medlemmer og den totale sum er Kr 2000,- Håper dere kan støtte oss i året som kommer med beløpet over, eventuelt et annet beløp. Det kan overføres nedenfor nevnte bankkonto. Vi er takknemlig for all støtte vi kan få! Sjekk gjerne ut lydavisen på vår hjemmeside https://www.blindeforbundet.no/internett/fylkeslag/troms/lydavisarkiv Med vennlig hilsen lctu N cu1 ~kcjcd j t-acl Ida Mari Skogstad, sekretær Norges Blindeforbund Troms, Mellomveien 16 Postadresse: Postboks 1168, 9262 TROMSØ, ORG: NO T: , F: E: Bankkontonr Side 8

9 Til ordfører og rådmann Alta, 14. mai 2013 SØKNAD OM TILSKUDD OVER BUDSJETT I 2014 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS søker med dette Kåfjord kommune om støtte til årlig drift av senteret i , alternativt for 1 år om gangen. NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS er drevet av Norske Kvinners Sanitetsforening, avd. Nordland, Troms og Finnmark. Driften av senteret finansieres utelukkende av midler tildelt etter årlige søknader. Vi er et gratis lavterskeltilbud for pårørende av rusmiddelavhengige for befolkningen i Nord Norge. Vi er livssynsnøytrale og har taushetsplikt. Vårt overordnede mål er å forebygge sosial isolasjon og helseskader ved å bidra til økt livskvalitet for pårørende. NKS Veiledningssenter skal: Gi veiledning og informasjon til pårørende av rusmiddelavhengige. Veiledning gis direkte eller via telefon til pårørende fra hele helseregionen. Bidra til å synliggjøre de pårørendes situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet. Hittil i 2013 har vi hatt henvendelser fra pårørende fra i alt 23 kommuner i Nord Norge. Pr. 1 mai 2013 hadde vi, ved avdelingene våre i Alta og Bodø, gjennomført 210 samtaler med pårørende. Til sammenligning gjennomførte vi 281 samtaler i hele I tillegg til økt etterspørsel fra pårørende opplever vi også flere henvendelser fra samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor om ønsket samarbeid. For at vi skal kunne bidra til å gi flere pårørende en bedre hverdag har vi økt vår bemanning i løpet av 2012 til at vi nå er 2 hele årsverk fordelt på våre avdelinger i Alta og Bodø. Fra og med 1. juli 2013 vil vi ha 3 årsverk fordelt på disse to avdelingene. I tillegg har vi en samiskspråklig veileder som bistår oss når behovet for samtale/veiledning på samisk er der. Siden høsten 2011 har daglig leder vært i Hammerfest hver første mandag i måneden for både individuelle og gruppesamtaler. Dette ønsker vi å fortsette med da vi ser at behovet for å ha noen å prate med er stort, både hos barn og voksne. Vi har også en fast dag i måneden hvor vi er i Tromsø og gjennomfører samtaler med pårørende og møter med samarbeidspartnere. Dette har vi hatt siden oktober Cfo N.KS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Løkkeveien 43, 9510 Alta Org veiledningssenter.no Side 9

10 Vi besøker hvert år flere av kommunene i Nord Norge både etter invitasjon og for samtaler/møter med pårørende. Vi vet at også de neste årene vil gi oss økonomiske utfordringer og tillater oss med dette og søke om kr ,- pr. år i støtte fra Kåfjord kommune i perioden Med samhandlingsreformen sin del om psykisk helse og rus liggende foran oss håper vi at kommunen ser betydningen av tilbudet vårt og ser seg i stand til å støtte driften av senteret. Ved å bidra med støtte vil dere øke vår mulighet til å gi pårørende til rusmiddelavhengige i deres kommune bedret tilgang til veiledning, informasjon og oppfølging. Vi håper på et raskt og positivt svar. Daglig leder Tlf Mail: Hjemmeside: Vedlegg: Regnskap 2012 Årsrapport 2012 Ll\li N.K.S Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Løkkeveien 43, 9510 Alta Org veiledningssenter.no Side 10

11 Resultatregnskap for 2012 N.K.S. VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I NORD-NORGE AS Note Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad 1, 2, 9 ( ) ( ) Annen driftskostnad 7 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) (966157) Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad (61) (35) Sum finanskostnader (61) (35) Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum Side 11

12 !'3 ft31- ~L Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms ~~!2Q f Kåfjord kommune v/ rådmann 9148 Olderdalen Tromsø, 9. september 2013 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV STØTTESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP, TROMS (SMISO) Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep (SMISO), er et lavterskeltilbud til alle som er berørt av seksuelle overgrep. Sentret har vært i drift siden januar 1999, og er en stiftelse finansiert av det offentlige. Vi gir et bredt tilbud til ungdom over 16 år, voksne kvinner/menn samt deres nettverk. SMISO er også et tilbud til fagfolk, og andre mennesker som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning m.m. Mange brukere bekrefter betydningen av at de selv kan ta kontakt direkte med SMISO uten henvisning fra andre instanser, at vi ikke har ventetid, og at vi ikke fører journaler. I 2012 var det 1508 besøk på senteret, og det ble gitt 678 enesamtaler til brukere/pårørende. I 2012 mottok vi 1333 telefoner, e-post eller tekstmeldinger fra brukere, og vi ga 285 lengre samtaler på telefon. Det offentlige hjelpeapparatet ser SMISO som en naturlig samarbeidspartner, noe som kanskje viser seg best i en fortsatt økning i henvendelser fra det offentlige hjelpeapparatet. Henvendelsene omhandler samarbeid, undervisning og råd. Totalt fikk vi 783 henvendelser fra hjelpeapparatet forrige år, hvor 39,2 % av disse omhandlet enkelt brukere. Tallene viser tydelig nødvendigheten av at tilbudet vårt eksisterer. Kunnskapsformidling og informasjon om temaet seksuelle overgrep mot barn er en viktig hjørnestein i vårt forebyggende arbeid. Innsikt i overgrepsproblematikk, og ikke minst økt trygghet i hvordan snakke med barn og voksne om overgrep, fremmer handlingskompetanse. Vi har undervisningsoppdrag til både fagfolk, høgskoler og barneskoler. Daglig leder har siden 2003 vært fast medlem i konsultasjonsteamet, som i dag er lagt under Barnehuset i Tromsø. Dette er en tverretatlig og tverrfaglig gruppe som gir råd og veiledning i saker som omhandler omsorgssvikt, familievold, seksuelle overgrep eller kjønnslemlestelse. Daglig leder har også deltatt i ei tverrfaglig- og tverretatlig arbeidsgruppe for å utrede tiltak i arbeidet med og bekjempe voldtekt. Arbeidet blir behandlet i Tromsø kommune i løpet av SMISO har deltatt på flere prosjekter, der i blant på et arbeidsseminar SUMO (sikring av utviklingshemmede mot overgrep). Det var departementet som initierte dette arbeidsseminaret, med ca. 50 deltagere fra forskjellige deler av hjelpeapparatet. For å kunne fortsette å gi tilbud til utsatte ved sentret, er vi prisgitt midler fra kommunene der brukerne bor og kommer i fra. Vi er i tillegg helt avhengig av at kommunene også tar høyde for generell pris- og lønnsvekst. Dette vil gi oss mer handlefrihet i forhold til utvikling og aktivitetsnivå på våre brukerrettede aktiviteter, samt at det vil gi muligheter til videreutvikling av sentret som et fortsatt relevant og viktig kompetansesenter for alle bidragskommunene. SMISO finansieres med kommunale, fylkeskommunale og statlige midler. De kommunale og fylkeskommunale tilskuddene utgjør 20 % av budsjettet, og utløser 80 % statstilskudd. Søknadsfristen er 1. april. Tiisagn om driftstøtte fra kommunene som kommer inn etter 1. april blir da ikke med i beregningen, så vi ber kommunene merke seg dette. En treårig samarbeidsavtale vil sikre kontinuitet for brukere og ansatte ved sentret, samt kunne bidra til bedre langsiktig planlegging både for kommunene og sentret. Vi ønsker å skape en trygghet som gir oss rom til å utvikle sentret i sin helhet, og i mindre grad måtte bruke viktige personalressurser på å sikre den videre driften. 1. SMISO søker Kåfjord kommune om kr ,- i tilskudd for driftsåret SMISO søker Kåfjord kommune om å inngå en 3-årig avtale om tilskudd til drift av sentret. Vi benytter anledningen til å takke for støtten vi har fått fra kommunene, og håper at de vil fortsette å være med oss og bidra i den viktige kampen mot seksuelle overgrep i årene som kommer. Dersom det skulle være ønskelig med mer informasjon om SMISO og jobben vi gjør, besøk gjerne vår hjemmeside eller ta kontakt på telefon I Med vennlig hilsen ~. ~\...){/~ Lene Sivertsen Daglig leder Vedlegg: Årsrapport 2012 Strategiplan P.b: 1231, 9262 TROMSØ Besøksadresse: Søndre Tollbodgt 9, 9008 TROMSØ Org.nr.: Side 12

13 Strategiplan Side 13

14 Visjon 1. SMISO skal gi best mulig hjelp til mennesker utsatt for seksuelle overgrep, og til deres nærst ende. Vi skal gi tilbud om r d, støtte og veiledning. 2. SMISO skal aktivt drive forebyggende arbeid og opplysningsvirksomhet. Det offentlige hjelpeapparatet, og andre fagmiljøer, søker i stor grad veiledning og r d fra SMISO. Vi skal være ett supplement til det offentlige hjelpeapparatet. 3. SMISO skal aktivt søke bekjempe incest og seksuelle overgrep ved synliggjøring og motarbeiding av ethvert forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder seksuelle overgrep. Vi jobber målrettet mot å nå våre 3 hovedvisjoner. Målgruppene våre er primært utsatte og deres nærstående, og sekundært det offentlige hjelpeapparat og andre fagmiljøer. SMISO skal være et tilbud om hjelp til selvhjelp. Selvhjelp består av å finne frem til kunnskap, erfaring og andre ressurser mennesket ikke er klar over at det har, for så å tørre og stole på - og bruke - disse. Ved å tro på seg selv og egne evner kan man endre egen livskvalitet. Selvhjelp er ta tak i egne muligheter, finne frem til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv (Sosial- og helsedirektoratet, 2004). Vi ønsker å være der når brukerne har behov for oss i sin prosess. Vi vet at det er en smertefull prosess, når de skal begynne arbeidet med å kjenne på smerten. Ifølge retningslinjer fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement(q-22/2013) skal vi være et lavterskeltilbud uten krav til henvisning. Vi skal samarbeide med, men ikke være en erstatning for relevante tjenester i øvrig hjelpeapparat som for eksempel overgrepsmottak og psykisk helsevern. Vi skal være et supplement til det offentlige hjelpeapparat for å kunne ivareta barns behov for bistand etter overgrep. Senteret skal ha relevant kompetanse tilpasset brukernes behov. Dette kan være helse-, sosial-, og/eller barnefaglig utdanning. Erfaringsbasert kompetanse skal også verdsettes, og kan i noen tilfeller veie opp for formell kompetanse. Vi på SMISO har kunnskap og forståelse for senskader og virkninger knyttet til seksuelle overgrep. Typiske senskader som angst, depresjoner, selvskading, suicidalitet, opplevelsen av ikke å være noe verd, skyld- og skamfølelse, posttraumatisk stressyndrom (PTSD), og søvnproblemer er utbredt blant de utsatte. SIDE I Side 14

15 Vi jobber kontinuerlig med å tilegne oss kunnskap om konsekvenser overgrep kan gi. Vi holder øynene åpne for utviklingen i samfunnet, med å holde oss oppdatert på forskning og undersøkelser som omhandler overgrep. Det samme gjelder innenfor fagfeltet selvhjelpsarbeid. Målet er hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelighet til utsatte for incest, seksuelle overgrep og voldtekt. Informasjon, undervisning, og annen utadrettet virksomhet er en del av senterets tilbud. Vi på SMISO har en målsetting om å bli bedre. Vi forsøker å utvikle et senter som til enhver tid er i takt med hva våre brukere ønsker, brukere som er direkte berørt eller ansatte i det offentlige som møter problematikken i sitt arbeid. I tillegg ønsker vi å øke det tverrfaglige samarbeidet mellom de offentlige instanser som våre brukere er i kontakt med. Vi ønsker å få formidlet kunnskap om incest og seksuelle overgrep på en måte som skaper trygghet for alle de som møter problematikken i sitt arbeid, slik at de kan gi et godt tilbud til de som er berørt. Mål for perioden : 1. Økonomi s Samarbeid med vertskommunen s Utvikle og opprettholde tilbudet for brukere av SMISO s Undervisning og veiledning s Samarbeid med hjelpeapparatet s Synliggjøring av SMISO s Kompetanse s. 10 SIDE2 Side 15

16 1. Økonomi Det er et overordnet mål og sørge for drift av senteret. Tilskuddene til senteret varierer fra år til år, noe som gir oss en uoversiktlig og uforutsigbar økonomisk situasjon. Det å ha langsiktige mål og planer blir utfordrende da vi ikke vet hvor mye midler vi har til rådighet til neste år. Finansieringsmodellen til SMISO gir noen utfordringer. De lokale midlene som vi hvert år søker kommuner, fylke og helseforetak om utløser statlige midler. I en modell. Dette vil si at for hver krone vi får inn lokalt får vi 4 kroner fra stat. Det er en forutsetning at de lokale er bevilget, før statlige midlene utløses. Dette gjør oss svært sårbare. Dersom en kommune reduserer bevilgninger fra et år til et annet, gir dette store konsekvenser for senteret. Vi mister ikke bare de lokale midlene, men også de statlige. Det vil si en reduksjon på kr ,- gir for oss en reell reduksjon på ,-. På den andre side vil det også si at en økning i lokale midler vil utløse tilsvarende økning fra stat. TILTAK: Vi ønsker å få flere kommuner med på en langsiktig og forpliktende finansiering av SMISO. Ved å jobbe aktivt overfor kommunene for å få tilskuddsavtaler som følger valgperioden. MÅLOPPNÅELSE: Signerte avtaler SIDE3 Side 16

17 2. Samarbeid med Vertskommunen: SMISO ønsker et tett og langsiktig samarbeid med Tromsø kommune som vertskommune. Vi jobber for en direkte og tydelig kontakt, noe som igjen vil forenkle vårt arbeid. I våre retningslinjer fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er kravene til vertskommunen tydeliggjort, og det er et viktig mål å få dette skriftliggjort i en avtale mellom SMISO og Tromsø kommune som vertskommune. Det foreligger et særlig ansvar på vertskommunene for å følge opp sentrene når det gjelder økonomi og drift. Vertskommunen skal også veilede og bistå medarbeiderne ved senteret i håndtering av krevende saker. Sikre støtte og veiledning i håndteringen av den psykiske belastningen arbeidet innebærer for de ansatte, er også en del av vertskommunens ansvar. TILTAK: Samarbeidsmøte i løpet av 2014 hvor agenda er samarbeid, muligheter og begrensninger som resulterer i en tydelig og konkret samarbeidsavtale mellom SMISO og Tromsø kommune som vertskommune. Ta initiativ til møtet. Formidle tydelig ønske til kommunen om innhold i samarbeid. Utarbeide forslag til avtale mellom Tromsø kommune og SMISO. MÅLOPPNÅELSE: Gjennomføring av møte. Signering av avtale av begge parter. SIDE4 Side 17

18 3. Utvikle og opprettholde tilbudet for brukerne Siden åpningen av SMISO i januar 1999 har senteret fokusert på noen få kjernetilbud. Dette har vært innomstikk, enesamtaler, telefontilbud, temakvelder og gruppetilbud. Tilbudene vi på SMISO gir skal ha hjelp til selvhjelp som grunnmetode. Bearbeidelsesprosessen varierer fra utsatt til utsatt, men gjennom kjerneverdier som respekt, den utsatte som aktivt handlende menneske og ekspert på seg selv, har vi tro på en bearbeidelsesprosess som for mange gir mulighet til forbedret livskvalitet. Vi er svært lydhøre for brukernes tilbakemeldinger i forhold til utvikling og prioritering av tilbud. Gjennom møter for brukergruppa, de daglige møtene med brukerne, samt gjennom brukerrepresentanten i styret sikres dette. Vi har fokus på å legge til rette for våre mannlige brukere. Vi har blant annet innredet et eget samtalerom for menn, hatt fokus på hvordan vi omtaler utsatte menn, reflektert over innredningen av lokalene, samt hevet kompetansen blant de ansatte på mannlige utsatte og kvinnelige overgripere. Dette for bedre å kunne legge til rette for et tilbud som er kjønnsnøytralt tilpasset. Møte utsatte menneskers behov. TILTAK: Synliggjøring blant annet gjennom statistikk. Forutsigbar drift. MÅLOPPNÅELSE: Tilbakemeldinger fra de som benytter seg av tilbudet til SMISO. SJDE5 Side 18

19 4. Undervisning og veiledning SMISO tilbyr undervisning til elever i grunnskolen og videregående skole, studenter på universitet og høgskole, samt til ansatte i hjelpeapparatet. Vi har en todelt målsetting med vårt skoleprosjekt som vi tilbyr grunnskolen. 1. Vi ønsker å forebygge seksuelle overgrep gjennom å bevisstgjøre og styrke elevene mot seksuelle overgrep. 2. Vi ønsker å bidra til at barn utsatt for seksuelle overgrep får hjelp, både til å avdekke overgrepene den enkelte utsettes for, og oppfølging i ettertid. I forkant av skoleprosjektet, har de ansatte formøter med skolen. Her møter representanter fra skolen, samt helsesøster. Dette arbeidet utvikler en god relasjon til skolene, noe som viser seg gjennom at vi inviteres tilbake år etter år. Samtidig ser vi en stor utfordring i å få mulighet til å tilby denne undervisningen til flere elever og skoler i vårt fylke. Å utvikle skoleprosjektet vårt har også vært et mål for 2013, og vil bli gjennomført i oktober/november, blant annet gjennom deltagelse på opplæring i regi av Incestsenteret i Vestfold. Tromsø kommune har i sin handlingsplan- «Bekjempelse mot voldtekt» som tiltak at alle skolene i kommunen skal ha senterets sitt skoleprosjekt for 6.klasse. Denne skal vedtas i løpet av TILTAK: Vi ønsker at alle 6.klassene skal ha tilbud om å få undervisning om seksuelle overgrep. Videreutvikle skoleprosjektet. Tilby alle skolene undervisningsopplegget. MÅLOPPNÅELSE: Gjennomføring av undervisningen. SIDE6 Side 19

20 5. Samarbeid med hjelpeapparat SMISO jobber aktivt med samarbeid med hjelpeapparat. Relatert til enkeltbrukere, men også mer generelt gjennom råd og veiledning for ansatte som møter problematikken gjennom sitt arbeid. Gjennom deltagelse i Konsultasjonsteamet har daglig leder representert SMISO i møtet med rådsøkere til teamet. Daglig leder har vært fast medlem siden Dette teamet er et tverrfaglig sammensatt team, som gir råd og veiledning til hjelpeapparatet i saker som omhandler vold, seksuelle overgrep, omsorgssvikt og kjønnslemlestelse. Ytterligere styrke samarbeidet med hjelpeapparatet via våre brukere. Være aktiv bidragsyter i møte med hjelpeapparatet. TILTAK: Deltagelse i brukeres nettverksgrupper. Deltagelse i konsultasjonsteamet. SIDE7 Side 20

21 6. Synliggjøring av SMISO Det er et mål å være synlig i det offentlige rom, blant annet ved å delta i den offentlige debatten. Dette målsettingen er ikke enkel å måle effekten av, men desto viktigere å ha som mål. Vi ønsker å spre informasjon om senteret, slik at vi når flest mulig av de som kunne ha behov for å vite om oss og tilbudet vi gir. Spesielt ønsker vi å nå barn, både med informasjon om hva seksuelle overgrep er, men også om hva de kan gjøre dersom de vet om noen som er utsatt. Vi tror på å gi barn handlingskompetanse når det gjelder forebygging av seksuelle overgrep. Vi ønsker at alle som møter barn skal få økt kunnskap om fagfeltet seksuelle overgrep. Dette være seg profesjonelle eller private. Vi ønsker å gi informasjon om SMISO til alle som har behov for dette. Gjennom økt kunnskap om seksuelle overgrep, både om hva seksuelle overgrep er, men også om hvilke livsvarige konsekvenser det kan medføre for de som er utsatt og deres nærstående, vil flere utsatte barn bli sett. TILTAK: Vi skal være synlige i det offentlige rom. Markering av 15-årsjubileum. Markering av verdensdagen 19. november. SMISO-magasinet. Stand i byen en gang pr. halvår. Tilstedeværelse på de videregående skolene. Aktiv deltager i det offentlige. Skoleprosjektet. Brosjyrer og plakater på offentlige kontorer. Tilgjengelig informasjon på skoler og universitet. Deltagelse og arrangering av konferanser/fagdager for lokalt, nasjonalt og internasjonalt hjelpeapparat. SIDES Side 21

22 Foredragsvirksomhet for hjelpeapparat, frivillige organisasjoner og andre interesserte. Synliggjøre arbeidet gjennom årsrapporter. MÅLOPPNÅELSE: Gjennomføring av tiltak. S!DE9 Side 22

23 7. Kompetanseutvikling for ansatte Den totale kompetansen som de ansatte på SMISO besitter, er spesialisert. Kompetansen de ansatte på SMISO besitter blir blant annet kontinuerlig benyttet av spesialisthelsetjenesten for å heve egen kompetanse på fagfeltet. Kompetanseheving blir dermed svært viktig for de ansatte. Gjennom å være oppdatert på det siste innen forskning møter vi dette behovet. Å ha ansatte som er oppdatert for å kunne gi et tilbud av best mulig kvalitet. TILTAK: Videreutdanning av ansatte Veiledning og kursing av ansatte, blant annet gjennom vertskommunen. SIDE 10 Side 23

24 i den natt hun ble forrådt satt hun sine små sko pent ved sengen, og sa kjære gud, jeg har det godt takk for alt hva jeg har fått du er god, du holder av meg kjære gud, gå aldri fra meg pass på liten og på stor gud bevare far og mor og alle barn på jord... Anonym SIDE ll Side 24

25 TROMSKOMITEEN AV LANDSUTVALGET FOR JERNBANE E.A. Løvoldsveg 108, 9022 Krokelvdalen Telefon Til Troms Fylkeskommune " Kommunene i Troms Fylke Tromsø, SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE. Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane tillater seg herved å søke om økonomisk støtte til driften av komiteen. Vi opplever dessverre at sentrale politiske miljøer behandler Troms fylke på en måte som er helt uakseptabel når det gjelder penger til infrastruktur. Det blir store sprik mellom fine taler om nordområdesatsinga, miljøsatsinga og praktisk politikk. Nasjonal Transportplan har i år vært oppe til behandling. Forlengelse av Nord Norgebanen er ikke kommet med og blitt prioritert. Dette innebærer at det fortsatt er nødvendig med aktivt frivillig pressarbeid. Dette til tross for positive politiske vedtak i ulike politiske organ i vårt fylke, og dokumentasjon for en betydelig miljøgevinst og økonomisk gevinst ved en baneforlengelse. Vi vet nå at det er tungtrafikken som sliter ned vegene. Vedlikeholdsutgiftene kan derfor effektivt reduseres ved overføring av tungtransport fra veg til bane. Tromskomiteen har ikke noe fast budsjett. Komiteen har ingen andre inntektskilder enn de midler kommuner og fylkeskommunen bevilger. Den aktivitet vi skal drive bestemmes derfor ut fra bevilgede midler. Vi takker de som har bevilget noen kroner slik at arbeidet har kunnet fortsette. Vi er selvsagt kjent med at noen kommuner arbeider på andre arenaer, men det vil fortsatt være behov for et frivillig idealistisk arbeid. Noen kommuner har avslått søknader i de senere år, stort sett begrunnet i vanskelig økonomi. Det har vi forståelse for, men det er her ikke snakk om store summer - noen få tusen kroner vil være med på å sikre fortsatt frivillig arbeid som kan bidra til en bedre infrastruktur i nord. Og kravet er nå ganske enkelt: Det må utarbeides en Hovedplan for banen. Ettersom saken og vi er godt kjent blant politikerne skriver vi ikke noen lengre utredning. Vi sier på forhånd takk for enhver bevilgning til vår konto nr Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane //;w ~((v Lindrupsen leder Side 25

26 Kåfjord kommune Boks Olderdalen Tromsø, MH-bygget Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø Organisasjonsnr: (NMF) Kontonr: , kostsenter Søknad om driftstøtte til Medisinstudentenes Humanitæraksjon 2014, lokallag Tromsø Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum), lokallag Tromsø, søker herved Kåfjord kommune om driftsmidler på 1000 kr. Informasjon om aksjonen, budsjettet og regnskapet er vedlagt dokumentet. Dersom dere velger å støtte oss, vil dere motta en sluttrapport på regnskapet. Dere vil være med å bidra til å sette Nord-Norge på kartet. Driftsmidler som ikke blir brukt overføres direkte til innsamlingskontoen etter avsluttet aksjon. Vi håper at dere ønsker å bidra til at MedHum 2014 blir en vellykket innsamlingsaksjon, for selv om vi baserer oss på frivillig arbeid er vi avhengig av støtte til å gjennomføre planlagte arrangement i forbindelse med aksjonsuken. Vi ser fram til å høre fra dere. Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker ytterligere informasjon. Med vennlig hilsen MedHum Tromsø 2014, v /Tora Natvig Ystad, sponsoransvarlig Vedlegg 1: Medisinstudentenes Humanitæraksjon i Tromsø Vedlegg 2: Budsjett Medisinstudentenes Humanitæraksjon 2014, Tromsø Vedlegg 3: Regnskap 2012 ~;ri" 1 ""' 1. Side 26

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll MEDL KÅKRF Svein Leiros MEDL KÅSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll MEDL KÅKRF Svein Leiros MEDL KÅSP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Jani

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Skjermmøte, Kommunehuset og Medby oppvekstsenter Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og omsorg Møtested: Trollvik skole Dato: 13.02.2017 Tidspunkt: 18:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

.C\'&~ok ~cwje/l. Møteinnkalling. SnJe~enate Pedersen e.f. Sekretær. Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset

.C\'&~ok ~cwje/l. Møteinnkalling. SnJe~enate Pedersen e.f. Sekretær. Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 13.02.2013 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.01.2016 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL KÅFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL KÅFRP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 08.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: 09:00 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll MEDL KÅKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Lervoll MEDL KÅKRF Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Jani

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Offentlig møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Møteinnkalling. 61\i~~-k.?~ d..t>e A. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Behandles pr. e-post Dato: Tidspunkt: Innen kl.

Møteinnkalling. 61\i~~-k.?~ d..t>e A. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Behandles pr. e-post Dato: Tidspunkt: Innen kl. Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Behandles pr. e-post Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: Innen kl. 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.10.2012 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 23.08.2016 Tid: 10:00-11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 09:00-12.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: Tidspunkt: 15:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 15:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800. Forfall kan også

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2016 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg. Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg. Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Pr. epost Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune. Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Frode Lervoll

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli NESTL MSNBL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli NESTL MSNBL GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 23.10.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Barnas Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til skole. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Side1. Møtedato: Tidspunkt: 12:00

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Side1. Møtedato: Tidspunkt: 12:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 04.10.2012 Møtested: Steinkjer samfunnshus Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Mary Mikalsen Trollvik Asle

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2009/398-25 25145/2010 L12 07.07.2010

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2018 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 08.07.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 14.04.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller på e-post

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.05.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

Møteinnkalling - Offentlig versjon

Møteinnkalling - Offentlig versjon Møteinnkalling - Offentlig versjon Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800 eller epost: post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP Rita S.

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Lars Nilsen Tor

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 60/77 21 28 00.

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer