Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. juni 2009

2 Innhold Side Forskrifter 2006 Nov Mars Mars 23. Forskrift om kommunal renovasjon for husholdninger og fritidseiendommer, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu (Nr. 1735) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, gjelder nedslagsfeltet til Femsjøen, Halden (Nr. 1836) Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, Halden (Nr. 1837) Apr. 7. Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Eigersund (Nr. 1653) Des. 15. Forskrift om bandtvang for hund, Vaksdal (Nr. 1654) Juni Sept. 19. Forskrift om bruk av kommunalt areal til handel utenom fast utsalgssted, Bamble (Nr. 1656) Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, Bindal (Nr. 1657) Nov. 26. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Stange (Nr. 1658) Nov. 26. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Stange (Nr. 1659) Sept. 10. Forskrift om sals- og skjenketider, Stranda (Nr. 1662) Des. 18. Forskrift om opningstider for serveringsverksemder, Stranda (Nr. 1663) April 8. Forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk, Telemark (Nr. 1665) Des. 18. Forskrift for nedgravde oljetanker, Stange (Nr. 1666) Des. 10. Forskrift om sikring av hund, Meland (Nr. 1667) Juni 26. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Værøy (Nr. 1668) Jan. 20. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Hobøl (Nr. 271) Jan. 20. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, Hobøl (Nr. 272) Feb. 9. Forskrift til lov om hundehold, Stavanger (Nr. 273) Feb. 12. Forskrift om parkeringsvedtekter, Bodø (Nr. 274) Feb. 19. Forskrifter for vann- og kloakkavgifter, Lavangen (Nr. 275) Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. 19. Forskrift for tømming av slamavskillere, privet, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Lavangen (Nr. 276) Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Aust-Agder), Aust-Agder (Nr. 277) Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Buskerud), Buskerud (Nr. 278) Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Telemark), Telemark (Nr. 279) Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Vest-Agder), Vest-Agder (Nr. 280) Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger (vegliste for Vestfold), Vestfold (Nr. 281) Feb. 26. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Rendalen (Nr. 282) Mars 2. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bø (Nr. 283) Mars 4. Forskrift om åpningstider for serveringssteder, Ås (Nr. 284) Mars 4. Forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol, Ås (Nr. 285) Mars 12. Forskrift om ekstraordinær båndtvang, Rømskog (Nr. 286) Feb. 16. Forskrift om bandtvang for hund, Fjaler (Nr. 306) Feb. 17. Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder, Hole (Nr. 307) Feb. 26. Forskrift om beite for husdyr, Alvdal (Nr. 309) Mars 2. Forskrift om bandtvang for hund, Askvoll (Nr. 310) Mars 9. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Ringsaker (Nr. 311) Mars 10. Forskrift om tidleg jakt på grågås, Masfjorden (Nr. 312) Mars 11. Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder, Østre Toten (Nr. 313) Mars 12. Forskrift om beite for husdyr, Folldal (Nr. 314)

3 Mars 17. Forskrift om kontrollområde for forebygging, begrensning og utrydding av hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) hos fisk i Storfjorden, Møre og Romsdal (Nr. 316) Mars 5. Forskrift om vedtekter til plan- og bygningsloven 69 nr. 3 og 4, Herøy (Nr. 336) Mars 13. Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk for vassdrag, Sør-Trøndelag (Nr. 337) Mars 18. Forskrift om betalingsregulativ for gebyrer innenfor byggesak, plan og kart m.m., Sørum (Nr. 338) Feb. 11. Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Stor-Elvdal (Nr. 366) Mars 24. Forskrift om åpningstid i serveringssteder, Drammen (Nr. 369) Mars 30. Forskrift om fiske i fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag som har oppgang av anadrome laksefisk, Sør-Trøndelag (Nr. 372) Mars 31. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Hurum (Nr. 373) Jan. 29. Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Nesodden (Nr. 398) Feb. 12. Forskrift om parkeringsvedtekt for Molde sentrum, Molde (Nr. 399) Mars 30. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Aurskog-Høland (Nr. 400) Mars 25. Forskrift for bruk av motorfartøy i Rylandsvassdraget, Meland (Nr. 409) April 6. Forskrift om regulering av høsting av tare, Møre og Romsdal (Nr. 410) April 6. Forskrift om regulering av høsting av tare, Sør-Trøndelag (Nr. 411) Feb. 26. Forskrift om nedgravde oljetanker, Fauske (Nr. 432) Mars 25. Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, Oslo (Nr. 433) April 1. Forskrift om adgang til å føre tilsyn i familiebarnehager, Bærum (Nr. 434) April 14. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kragerø (Nr. 435) April 15. Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk, Finnmark (Nr. 436) April 15. Forskrift om sportsfiske for tilreisende fiskere i Tanaelvas fiskeområde, Finnmark (Nr. 437) April 16. Forskrift om minsteareal for hjort, Bremanger (Nr. 438) April 2. Forskrift om minsteareal for hjort, Haram (Nr. 460) April 15. Forskrift om minsteareal for elg, Hamarøy (Nr. 461) April 20. Forskrift om jakttid for bever, Grong (Nr. 463) April 27. Forskrift for jakt på elg, hjort og rådyr, Norddal (Nr. 465) April 27. Forskrift om graving, (graveforskrift for veiarealer) Alta (Nr. 466) Feb. 26. Forskrift for adressetildeling og namnsetjing av vegar, Samnanger (Nr. 475) April April April April 20. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Akershus (Nr. 476) Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Hedmark (Nr. 477) Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oppland (Nr. 478) Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold (Nr. 479) April 28. Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Østfold (Nr. 480) Mai 6. Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nord-Trøndelag (Nr. 482) Mars 31. Forskrift om utvidet jakttid for bever for jaktsesongene fra 1. april 2008 til og med 31. mars 2012, Tynset (Nr. 499) April 20. Forskrift om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, Moss (Nr. 500) April 30. Forskrift om utvidet jakttid for bever for jaktsesongene fra 1. april 2008 til og med 31. mars 2012, Alvdal (Nr. 501) Mai 6. Forskrift om vedtekt om plassering av midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg i bestemte områder, Sør-Varanger (Nr. 502) Mai 7. Forskrift om minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr, Halsa (Nr. 503) Mai 7. Forskrift om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Fræna (Nr. 504) Mai 11. Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Sør-Trøndelag (Nr. 505) Mai 13. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Skjervøy (Nr. 506) April 27. Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Verdal (Nr. 525) Mai 12. Forskrift om hold av hund, Karmøy (Nr. 527) Mai 14. Forskrift om minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr, Eide (Nr. 528) Mai 14. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Røyken (Nr. 529) Mai 15. Forskrift om miljøtilskudd, Nordland (Nr. 530)

4 Mai 19. Forskrift om vedtekter for forsøk med endret utforming av stemmesedler ved stortingsvalget 2009, Buskerud (Nr. 531) Endringsforskrifter 2009 Feb. 23. Endr. i forskrift for åpningstider for serveringssteder, Aurskog-Høland (Nr. 308) Mars 1. Endr. i forskrift om kvoteregulert vårjakt på ender gjeldende fra og med 1999 til og med 2008, Kautokeino (Nr. 335) Mars 23. Endr. i forskrift om snøskuterløyper, Lebesby (Nr. 339) Mars 27. Endr. i forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 1, vern av Dovrefjell Sunndalsfjella nasjonalpark, Sunndal, Nesset, Oppdal, Lesja og Dovre (Nr. 358) Mars 25. Endr. i forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo (Nr. 370) Mars 27. Endr. i forskrift om tiltak mot pærebrann, Gulen, Austrheim,Øygarden,Fjell, Bergen, Sund, Austevoll, Tysnes, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio,Haugesund, Tysvær, Karmøy, Bokn, Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavanger, Sola,Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal Hå, Bjerkreim, Eigersund, Kristiansand, Solund,Høyanger, Masfjorden, Lindås, Radøy, Meland, Askøy, Osterøy, Samnanger, Os,Fusa, Kvinnherad,Etne,Vindafjord, Suldal, Hjelmeland, Strand, Forsand, Lund,Sokndal, Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Søgne,Vennesla, Birkenes og Lillesand (Nr. 371) April 3. Endr. i forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drangedal (Nr. 401) April 6. Endr. i forskrift om høsting av tare i Rogaland fylke (Nr. 412) April 6. Endr. i forskrift om høsting av tare i Hordaland fylke (Nr. 413) April 6. Endr. i forskrift om høsting av tare i Sogn og Fjordane (Nr. 414) April 14. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kragerø (Nr. 435) April April 22. Endr. i forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nærøy (Nr. 439) Endr. i forskrift om kontrollområder for å forebygge, bekjempe og begrense sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad, Kvæfjord og Bjarkøy (Nr. 462) April 22. Endr. i forskrift for åpnings- og skjenketider for serveringsstedene, og salgstider for alkoholholdig drikk fra forretningene, Holmestrand (Nr. 464) April 29. Endr. i forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Marnardal (Nr. 467) April 29. Forskrift om endring i forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sømna (Nr. 481) Mai 11. Endr. i forskrift om hundehold, Enebakk (Nr. 526) Diverse 2003 Okt. 13. Konsesjonsforskrift for visning av film, Bergen (Nr. 1950) Nov. 13. Opph. av forskrift om lukningstider for overnattings- og serveringssteder, Nord-Fron (Nr. 1660) Des. 17. Vedtekt om kommunal veglysnorm, Sørum (Nr. 1661) Mars Mars Mars 17. Opph. av forskrift om soner for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Finnøy (Nr. 315) Vedtekt om tilknytningsplikt etter pbl. 66a, fjernvarmeanlegg i sentrum, Notodden (Nr. 367) Opph. av forskrift om soner for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Eidsfjorden, Lebesby (Nr. 368) Rettelser Nr. 5/2008 s. 435 (i forskrift 28. oktober 2008 nr om skjenketid for alkoholholdig drikk, Trysil kommune, Hedmark) Nr. 5/2008 s. 495 (i forskrift 10. desember 2008 nr om hundehold, Nøtterøy kommune, Vestfold) Nr. 1/2009 s. 121 (i forskrift 17. februar 2009 nr. 221 om åpnings- og skjenketid på serveringssteder og om tid for salg av alkoholholdig drikk, Hurum kommune, Buskerud) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

5 13. okt. Nr NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 12. juni 2009 Nr okt. Nr Konsesjonsforskrift for visning av film, Bergen kommune, Hordaland Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre 13. oktober 2003 med hjemmel i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram 2 fjerde ledd. Kunngjort 2. april 2009 kl Formål Bergen kommunes konsesjonsforskrift for visning av film i næring har til formål å skulle bidra til å sikre et best mulig kvalitativt og bredt filmtilbud til flest mulig mennesker i alle aldersgrupper som ønsker å se film. 2. Definisjon Med konsesjon menes i denne forskrift tillatelse til å fremvise film i Bergen kommune, jf. lov om film og videogram 2. Med konsesjonshaver menes i denne forskrift den som tildeles konsesjonen. 3. Vilkår for å få tildelt konsesjon Konsesjon kan tildeles enkeltpersoner, selskaper/foretak eller sammenslutninger. 4. Innholdet av tildelt konsesjon 1. Konsesjon tildeles eier av kinovirksomhet på fremvisningsstedet, enten eieren er enkeltpersoner, selskaper/foretak eller sammenslutninger. 2. Konsesjon gis for det enkelte fremvisningssted, eventuelt med flere saler, og kan ikke overdras til andre adresser ved flytting eller utvidelse. 3. Konsesjon kan ikke overdras. Ved overdragelse kan konsesjon benyttes i inntil tre måneder etter overdragelsen eller overføringen av hensyn til eventuell behandling av fremsatt søknad, så fremt Bergen kommune er underrettet om overdragelsen. 5. Konsesjonshavers plikter Tildeling av konsesjon innebærer en plikt til å fremvise film. Anbefalte aldersgrenser eller aldersgrenser fastsatt av Statens Filmtilsyn skal overholdes ved visning av film. Konsesjonshaver skal bidra til gjennomføringen av Bergen kommunes kulturpolitiske mål slik de er vedtatt i bystyret. Konsesjonshaver plikter å tilby et bredt utvalg i alle sjangre av det som finnes på markedet av norske filmer, barnefilmer og importerte filmer som gjenspeiler mangfoldet i så vel den internasjonale filmproduksjon som den europeiske og nordiske filmproduksjonen. Konsesjonssøker plikter å vedlegge erklæring om at de er innforstått med at eierinteresser ikke skal påvirke utvalget av film som tilbys publikum. Det kan i særlige tilfeller gis dispensasjon fra plikten i tredje ledd. I vurderingen om det foreligger særlige grunner skal det blant annet legges vekt på om tildeling av konsesjon vil kunne dekke behovet til mindre, avgrensede grupper av etnisk, religiøs eller kulturell art. 6. Saksbehandling og kontroll Byrådet gis myndighet til å innvilge konsesjon for visning av film. Vedtak kan påklages. Overdragelse og søknad om begrenset konsesjon behandles administrativt Byrådet kan foreta kontroll/inspeksjon av konsesjonærens virksomhet. Konsesjonæren skal innen 1. juli hvert år sende årsrapport hvor det skal fremgå at vilkårene for konsesjon er overholdt. 7. Opphør av tildelt konsesjon Konsesjon gis for inntil 5 år. Konsesjonshaver må søke om eventuell forlengelse innen seks måneder før konsesjonen utløper.

6 23. nov. Nr Byrådet kan inndra konsesjonen helt eller delvis herunder inndra konsesjonen for en begrenset periode dersom konsesjonsinnehaver setter seg ut over regler som følger av lov eller forskrifter. 8. Forskriftsendringer Byrådet gis fullmakt til å vedta mindre vesentlige endringer i konsesjonsforskriften. 9. Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser Konsesjonsforskrift for visning av film i Bergen kommune trer i kraft fra den dato byrådet bestemmer. 1 Kinokonsesjon som er gitt i samsvar med Bergen kommunes konsesjonsbestemmelser fra 1991 kan ved utløpet av konsesjonstiden gis dispensasjon for ytterligere drift. Bystyret delegerer til byrådet å innvilge konsesjoner for visning av film i næring i Bergen kommune. Det gis årlig rapport til bystyret om hvor mange og hvem som er tildelt konsesjon. Konsesjon og retningslinjer for kinovirksomhet vedtatt av Formannskapet i 1991 oppheves på det tidspunkt byrådet bestemmer. Forskriften erstatter delvis konsesjonsvilkår for omsetning og visning av film og videogram vedtatt av Bergen bystyre 28. januar oktober nov. Nr Forskrift om kommunal renovasjon for husholdninger og fritidseiendommer, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner, Oppland Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret i Nord-Fron kommune 22. juni 2006, kommunestyret i Sør-Fron 12. oktober 2006 og kommunestyret i Ringebu 23. november 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall (forurensningsloven) kapittel 5. Kunngjort 7. mai 2009 kl I 1. Virkeområde Forskriften gjelder for husholdningsavfall fra boliger og fritidseiendommer. Område for sekkerenovasjon er vist kommunevis på kart datert 1. august 2006 i målestokk 1: Den omfatter abonnentens ansvar for sortering og oppbevaring av avfall, og MGR er av eierkommunene tildelt ansvaret for inn transport, bearbeiding, gjenvinning, sluttbehandling og salg av avfallsfraksjoner fra husholdninger. 2. Definisjoner (definisjon etter forurensingsloven 27) Som husholdningsavfall regnes vanlig avfall, også større gjenstander som inventar og lignende, fra husholdninger og fritidseiendommer, jf. 4. Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Som farlig avfall regnes spillolje, maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, kvikksølvtermometer mv. jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 3. Abonnementstyper Hver enkelt boenhet er å betrakte som ett abonnement. Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt bad/wc og kjøkkendel. Differensiering innenfor de forskjellige abonnementstyper bestemmes av driftsstyret, mens renovasjonsgebyret bestemmes av kommunene. Kommunen avgjør hvilke eiendommer som kommer inn under de forskjellige abonnementstyper. 3a. Kildesorteringsabonnement Hver boenhet skal ha, eller via sambruk ha, 4 typegodkjente beholdere/sekker, 1 beholder for våtorganisk avfall, 1 beholder for papp/papir, 1 plastsekk for plastemballasje (frivillig levering) og 1 beholder for restavfall. Abonnenten er ansvarlig for skader på beholderne/containerne som skyldes feilaktig bruk eller hærverk og lignende. 3b. Fritidsabonnement Definisjoner: Kategori 1: Fiskebu, skogsbu. Kategori 2: Hytter, setrer, buer eller fritidsboliger uten vann og avløp. Kategori 3: Hytter, setrer eller fritidsboliger med innlagt vann og avløp. Kommunen bestemmer hvilken kategori de enkelte eiendommer defineres under (kfr. Sanitærreglement). MGR vil i samarbeid med grunneiere, kommunene og eventuelt hytteområdenes velforeninger utplassere containere på egnede plasser. 4. Sorteringsreglement I beholdere skal legges:

7 23. nov. Nr Beholder med brunt lokk våtorganisk avfall: Matrester. Bleier, organisk forurenset tørkepapir (ikke oljesøl). Beholder med blått lokk papp/papir: Rent papp/papir, for eksempel aviser, ukeblader, reklamemateriell, tidsskrifter, innpakningspapir, papirposer, sekker og pappesker. Drikkekartong skal skylles, brettes sammen og pakkes i vanlig plastpose. Bæreposene skal knytes igjen. Plastsekk plastemballasje: Plastflasker, plastkanner, plastfolie, plastposer, plastbegre og plastbokser. Sekkestativ annet avfall/restavfall: Alt øvrig husholdningsavfall legges i sekkestativ. Avfall som farlig avfall, elektriske og elektroniske produkter (ee-avfall), mv. skal ikke legges i beholderne, men leveres til Frya miljøstasjon, Rustmoen miljøstasjon eller Kvam Gjenvinningsstasjon. Større gjenstander må leveres direkte til nevnte stasjoner. Disse sorteringsreglene kan til enhver tid endres av MGR ved forutgående informasjon til abonnenten. 5. Hjemmekompostering Husstander kan etter søknad få tillatelse til å kompostere organisk avfall. Det er en forutsetning at komposteringen skal skje på en hygienisk tilfredsstillende måte. Søknad om hjemmekompostering skal godkjennes av MGR. Se utfyllende regler (vedlegg 1). 6. Behandling av våtorganisk avfall i gjødsellager på gardsbruk Husstander på gardsbruk kan etter søknad få tillatelse til å legge organisk avfall i gjødselkjeller. Det er en forutsetning at komposteringen skal skje på en hygienisk tilfredsstillende måte. Søknad om bruk av gjødsellager skal godkjennes av MGR. Se utfyllende regler (vedlegg 2). 7. Plassering og vegavstand Beholderne kan plasseres hvor som helst på eiendommen, men må på tømmedag plasseres i en avstand fra vegkant på maksimum 10 meter. Beholdere på faste etablerte plasser i en avstand av maksimum 10 meter fra vegkant, blir hentet og satt på plass av MGR. Plassering må skje slik at den ikke hindrer alminnelig trafikksikkerhet. Avfallscontainere for fellesløsninger i blokker og rekkehus mv., plasseres i samråd med MGR. Nye private veger kan etter søknad bli tatt opp som fast innsamlingsrute (se vedlegg 3). 8. Bruk av felles beholdere 2 abonnenter (2 helårsboliger) kan etter søknad gå sammen om 1 abonnement med felles stativ for restavfall, våtorganisk avfall, papir/papp/drikkekartong og plastemballasje. Det forutsettes at det i en av husstandene bor bare 1 enslig. Avstanden mellom husene skal ikke være lenger enn 100 meter. Fritidsboliger kan ikke dele abonnement. Kommunen avgjør søknad om felles abonnement. 9. Abonnentens ansvar Avfallet, inkludert lagring fram til tømmedag, er abonnentens ansvar. Huseieren/abonnenten skal besørge renhold av beholderne, og MGR skal til enhver tid ha fri adkomst. Det skal være ryddig rundt beholderne, de skal være løse fra underlaget, og lokkene skal være rene for snø. Huseieren/abonnenten skal sørge for å ha riktig antall abonnement, jf Tømming Organisk avfall og restavfall tømmes hver 2. uke. Papp/papir og plastemballasje tømmes alternativt hver 4. uke. Avfallet blir hentet i henhold til den til enhver tid gjeldende tømmeplan/kalender. 11. Gebyr For avfallsinnsamling og behandling betaler den enkelte abonnent et årlig gebyr i samsvar med gjeldende takst for det enkelte abonnement. Skyldig gebyr kan inndrives ved utpanting i samsvar med panteloven 6 1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av renovasjonsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene 26 og 27 tilsvarende. 12. Klage Renovasjonsordningen forvaltes (håndheves) av den enkelte kommune. Eventuell klage vedr. forvaltningsforhold, som for eksempel fritak osv. sendes den enkelte kommune, jf. forurensningslovens 85 og forvaltningslovens kap. VI. Driften av renovasjonsordningen er tillagt MGR. Henvendelser om driften skjer direkte til MGR.

8 1. mars Nr II Forskriften gjelder fra 1. august 2006 og erstatter forskrift vedtatt i Nord-Fron kommunestyre 22. november 2001, Sør-Fron kommunestyre 20. desember 2001 og Ringebu kommunestyre 29. november Ikke kunngjort i. Vedlegg 1, 2 og 3 kan leses her: 1. mars Nr Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, gjelder nedslagsfeltet til Femsjøen, Halden kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre 1. mars 2007 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12 6 og 12 16, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Kunngjort 19. mars 2009 kl til og med 12 i denne forskriften erstatter kravene i forurensningsforskriften 12 7 til og med For øvrig gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriften. 1. Formål Denne forskriften setter krav til tekniske løsninger ved nybygging, vesentlig utvidelse og rehabilitering av mindre avløpsanlegg i Halden kommune, slik at hensynet til resipienten og brukerinteressene ivaretas. 2. Krav om søknad Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig. Kommunens søknadsskjema skal benyttes. 3. Virkeområde Forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter med innlagt vann i Halden kommune, og hvor utslippet ikke overstiger 50 pe. Unntatt er bebyggelse som er tilkoplet kommunalt avløpsanlegg. 4. Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11 3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunn eller oppsamlingstank. Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett. Gråvann: Den del av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert. Tot-P: Total fosfor. BOF 5 : Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann. TKB: Termotolerante koliforme bakterier. Personekvivalent, pe: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF 5 ) på 60 gram oksygen pr. døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer utslipp fra en person. Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre typer anlegg er overflatevann (bekk, elv, sjø, innsjø, tjern). ADK1 kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp. 5. Krav til planlegging Foretak som utfører planlegging skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører grunnundersøkelse eller prosjektering av infiltrasjonsanlegg skal ha nødvendig hydrogeologisk kompetanse. Kommunen har anledning til å kreve en samlet avløpsplan for områder der dette er naturlig. Brukerinteresser som antas å bli berørt av utslippet, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon og næringsvirksomhet, skal beskrives. Der hvor drikkevannsinteresser blir berørt, skal det dokumenteres at drikkevannet ikke blir påvirket av utslippet. Det skal innhentes opplysninger om tilstanden for drikkevannskilder som kan tenkes å bli berørt av utslippet.

9 1. mars Nr Ved nyanlegg eller utvidelse på annenmanns grunn skal det foreligge tinglyst erklæring fra grunneier om tillatelse til dette. Dette gjelder både for ledningsanlegg og renseanlegg. Kopi av erklæring for senere tinglysing skal vedlegges søknad om utslipp. 6. Utslippskrav Anleggene skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner eller renseeffekter, regnet som årlig middelverdi. Parameter: Utslippskonsentrasjon: Tot-P <1,0 mg/l (Dette tilsvarer en renseffekt på >90 %) BOF 5 <75 mg/l. (Dette tilsvarer en renseffekt på >70 %) Der hvor brukerinteresser blir berørt, kan det stilles krav til utslipp av bakterier (TKB). 7. Godkjente renseløsninger Der forholdene ligger til rette for det, skal det benyttes følgende renseløsning: Lukkede infiltrasjonsanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 59 og Norvar-rapport 49/1994, «Grunnundersøkelser for infiltrasjon små avløpsanlegg». Der forholdene ikke ligger til rette for å benytte lukket infiltrasjonsanlegg, tillates følgende renseløsninger: Våtmarksfilter. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 49. Minirenseanlegg. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 52. Skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Skal også være typegodkjent i henhold til frivillig typegodkjenningsordning, klasse 1, inntil 31. juli Tett tank. Løsningen gjelder generelt bare for svartvann, og godkjennes da bare i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Unntaksvis kan tett tank også godkjennes for gråvann fra fritidsbebyggelse. Det skal være alarm som varsler i god tid før tanken er full. Det skal være kjørbar atkomst til tanken med tømmeutstyr. Tankvolum skal være minimum 6 m 3. Biologisk filter. Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 60. Sandfilter. Godkjenningen gjelder bare ved rehabilitering av bestående sandfilter, og anlegget kan bare benyttes til gråvann. Utføres i henhold til pkt. 7 i «Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg» i den utgåtte «Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg». Slamavskiller skal utføres i henhold til VA/Miljøblad nr. 48. Den skal plasseres slik at den kan tømmes hele året med tømmeutsyr. Kommunen kan gi nærmere opplysninger om krav til avstand/høydeforskjell fra veg. For gråvannsanlegg kan prefabrikert filterposekum benyttes istedenfor slamavskiller, der det ikke er mulighet for tømming av slamavskiller. Alle renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. 8. Utslippssted Resipientkapasiteten skal tillegges vekt. Utslippssted må legges slik at det ikke kommer i konflikt med drikkevannsinteresser. Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring. (Jf. 3 i lov om vassdrag og grunnvann.) Der det er uforholdsmessig langt til resipient med årssikker vannføring, kan det tillates å kople utløpsledning til ledning for jordbruksdrenasje dersom den munner ut i resipient med årssikker vannføring. Der det ikke er praktisk gjennomførbart å finne en resipient med årssikker vannføring, kan det unntaksvis tillates å føre utslippet til resipient med ikke årssikker vannføring eller til terreng, dersom dette ikke gir uakseptable hygieniske forhold. Ved utslipp til innsjø, sjø, tjern eller dam skal utløpet være dykket til enhver tid. 9. Krav til utførelse Foretak som utfører avløpsanlegg skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i henhold til plan- og bygningsloven. Den som utfører arbeidene på stedet skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutdannelse i form av ADK1 kurs eller 2-dagers kurs i bygging/installasjon og prosjektering av mindre avløpsanlegg fra Norsk Rørsenter, eller tilsvarende. Alle kumlokk skal være låst eller sikret på forsvarlig måte. Alle renseanlegg bortsett fra infiltrasjonsanlegg skal ha mulighet for prøvetaking på utløp. 10. Krav til drift og vedlikehold Avløpsanlegg skal drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. 11. Tilsyn og kontroll Eier av anlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at alle krav følges. Generelt gjelder: All pålagt prøvetaking skal utføres av fagkyndig virksomhet og bekostes av eier. Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å besøke anleggene for kontroll og tilsyn, og kan ta utløpsprøver for kontroll av at rensekrav overholdes.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2009 Utgitt 3. februar 2010 Dette er siste hefte i 2009-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2007 Des. 18. Forskrift

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Nr. 3-2010 Side 347-553 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3-2010 Side 347-553 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3-2010 Side 347-553 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 2. september 2010 Innhold Side Forskrifter 2007 Juni 18. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 3. november 2005 Innhold Side Forskrifter 1998 Jan. 28. Forskrift om lukningstider for serveringssteder,

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3-2002 Side 109-159 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 21. juni 2002 Innhold Side Forskrifter 2002 Mars 18. Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Side 513-648 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Utgitt 29. januar 2004 Dette er siste hefte i 2003-årgangen Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 6. Forskrift

Detaljer

Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012

Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012 Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012 1. Virkeområde Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært avløpsvann fra fritids-, bolig-

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Saksnr: 08/110-16 Arkiv: M45 &00 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedtatt av kommunestyret i Gran i sak 140/08 den 21.10.08 med hjemmel

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune.

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Fastsatt av kommunestyret 9. desember 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften),

Detaljer

Nr. 2-2001 Side 45-92 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2-2001 Side 45-92 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2-2001 Side 45-92 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 5. juni 2001 Innhold Side Forskrifter 1999 April 21. Forskrift for tildeling av kommunalt boligtilskudd, Oslo

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Vedtatt av kommunestyret i Sørum kommune 18.11.09, med endringer vedtatt xx.xx.xx. Vedtatt med hjemmel

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer