ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009 NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENING Fjellmyrskålin

2 ÅRSMELDING FOR NORDRE FJELLSTØLEN HYTTEEIERFORENING Styret har bestått av : Leder og kasserer : Karin Østby N. Fjellstølen Nestleder : Arne Røvig Fiskebuveien Styremedlem : Jan Braseth Fiskebuveien Styremedlem : Lars Åge Grøvlen N. Fjellstølen Styremedlem : Hans Petter Fredriksen Haugsjøen Styremedlem : Knut Lykken Øytjern Varamedlem : Hans Robert Rambech Sangene I 2008 var det 261 hytteeiere som betalte kontingent til foreningen. Aktiviteter : Møtevirksomhet : Det er bare avholdt et styremøte i perioden ( ). I tillegg har styret hatt kontakt pr. telefon og e-post. Arne Røvig har representert foreningen i møter i kommunen, grendeutvalget og Destinasjon Valdres. Arrangementer : Langfredag ble påskelunsjen på Fjellmyrskålin avlyst. Det var mye vind og dårlig vær. Årsmøtet ble arrangert langfredag på Makalausbua ved skisenteret i Stavadalen. Selv om det var et voldsomt snøvær og vanskelige kjøreforhold, kom det ca.50 stk. Det ble servert kaffe og kake, og alle var enige om at det var et flott sted å arrangere årsmøte. Det tok styret til seg, og det blir nå tradisjon å ha møtet på Makalausbua. Foreningen arrangerte sommertreff ved Haugsjøen siste lørdagen i juli den For en gangs skyld var det flott vær, og ingen truende byger i sikte. Det kom ca. 50 stkbåde gamle, unge og firbente. Det ble grillet og drukket kaffe, og praten gikk lett. Det var natursti og konkurranser som vanlig. Og noen var ekstra fornøyde da de gikk av med premie i natursti og kubbekasting. I 2009 blir arrangementet som vanlig siste helg i juli- i år lørdag Se etter oppslag på tavlene langs veien, og følg med på nettsiden vår! Praktisk arbeid Arne Røvig har i samarbeid med Valdres Destinasjon satt opp turskilter for sommerstier. Han har også satt ut stikker for løypemaskinen og alle de skiltene som gjelder for vinterløypene. De må også tas inn igjen før snøen går, for at de skal være like fine år etter år. Dette er en fast jobb hver vår og hver høst. Det tar tid, og må gjøres på rette tiden. Derfor er vi heldige som har Arne på plass til enhver tid. Nordre Fjellstølen hytteeierforening har i inneværende år og de to neste ansvar for Fjellmyrskålin. Det går ut på ettersyn (alle er dessverre ikke like flinke til å rydde etter seg), oppfylling av grillkull, tennvæske og dorull. Dette har Arne også tatt seg av.

3 I tillegg har han også ettersyn av utedassen på parkeringsplassen ved Sangenvannet. Hjemmesiden har hatt en grei start. Øivind Løbben er ansvarlig for siden. Har du noe som skal legges inn der, er det greieste at det sendes til leder i foreningen og så blir det videresendt til Løbben. Leder startet entusiastisk med rydding av tursti mellom Haugsjøen og Sangensetra. Det er en stor jobb som nok krever mer enn en person. Vi i styret oppfordrer alle som er ute og går tur om å ta med seg ei lita sag/saks og klippe ned greiner som gjør stiene lite framkommelige. Medlemsservice: Leder har ansvar for utsendelse av informasjon, ajourføring av adresselister og økonomi. Dette tar tid, men det som gjør ting ekstra vanskelig, er at medlemmer ikke gir beskjed om at de flytter eller selger hytta. Det er viktig for foreningen å ha så mange medlemmer som mulig, så husk adresseendring til NFHF enten som post, e-post eller som SMS til Har du nye hyttenaboer, så anbefal dem å bli medlem i hytteforeningen. Strøm: Strømmen er på vei mot vest, og vi venter i spenning på neste trekk. Hytteeierforeningen får mange henvendelser om strømsaken oppe på Fjellstølen. Dessverre er vi like lite orientert som dere. Strømkomiteen har lovet oss et infoskriv til årets årsmøte. ( Rett før påske kom det brev fra energiverket til de som er i området T og 12 med svarfrist Utbyggingen er avhengig av interessen, så nå er det spennende å høre fortsettelsen). Løypenettet/løypemaskinen : Skisesongen startet tidlig. Det gikk an å gå på ski allerede i november. Første runde for løypemaskinen var siste helgen i november. I jula var hele løypenettet oppkjørt, og det var flotte løyper og masse folk i løypene. Det har vært masse snø i vinter, og alle løypene har stort sett vært kjørt hver helg. Det er nå et flott løypenett i området fordi de forskjellige løypelagene samarbeider. Det ble avertert i Valdresavisene etter noen som kunne kjøre løyper med snøscooter ved Kavlene, men det var ingen som meldte seg. Mange får nå løypemeldinger på telefonen. Det er et fint tilbud som hytteeierforeningen på søndre og nordre organiserer sammen og Destinasjon Valdres betaler. Det er et tilbud til medlemmer som også betaler til løypemaskinen. Det er også mulig å få full oversikt over hvor det er kjørt løyper ved å gå inn på Innbetalingen til løypemaskinen var omtrent på det nivået den har vært de siste årene(ca.60% av hyttene betaler). Styret for løypemaskinen hadde ønsket seg større innbetalingsprosent, for det er jo den summen som bestemmer hvor ofte løypene kan kjøres opp. Det har vært mye frivillig og gratis kjøring de siste årene, men nå er det nye folk som skal ha betaling for jobben. Hvis vi vil ha løyper hver helg, må vi betale for det.

4 Økonomi: Hytteforeningen har god økonomi, og styret har derfor vedtatt å øke tilskuddet til løypemaskinen og røde kors ( se forslag til budsjett). Styret har også vedtatt å bruke litt mer penger på premier ved diverse arrangementer. Litt av hvert : Husk at det er skiløpere og turgåere på veiene KJØR SAKTE! Turgåere- bruk refleks i mørket! Hunde-eiere! Husk å hive ekskrementene ut av løypa- det snør ikke hver dag! Husk at det er to sider på containerne. Det kan se fullt ut fra den ene siden selv om det er god plass på andre siden! Husk å legge bare panteflasker i Røde kors sine containere - andre flasker må puttes i glasscontainerne ved butikkene i bygda. Ikke sett store ting på utsiden av containerne - det skal leveres på miljøstasjonen i Bagn. Fortsatt god påske! Holmestrand Karin Østby Zara på Nystølsvarden i vinterferien Målet er alltid en tur hit i løpet av vinteren, og en gang i løpet av sommeren. En flott tur uansett årstid!

5 REGNSKAPSOVERSIKT FOR N.FJELLSTØLEN HYTTEEIERFORENING 2008 INNTEKTER UTGIFTER Kontingent kr ,00 kr 1 500,00 Renter kr 103,79 Porto/gebyrer kr 6 288,26 Bidrag løypemask. kr ,00 Bagn Røde kors kr 2 000,00 Påskelunsj kr 500,00 Bidrag Valdres dest. kr 1 000,00 Kontorutgifter kr 8 866,28 Premier/div.arr kr 2 077,00 Gaver kr 1 232,00 Valdres radio kr 1 000,00 Postkassestativ kr 400,00 kr - OVERSKUDD kr ,25 kr ,79 kr ,79 Beholdning bank kr ,29 (portokonto) utgått Kontanter pr kr (3,00) Beholdning pr kr ,29 Innbetalt medl.kont.2009 kr ,00 Disponibel saldo kr ,29 KLARER DU DISSE REBUSENE? ( Alle skal bli navn på steder/vann/fjell i turområdet til Fjellstølen) Tue + vannet Holme + lite vann Rovdyr minus RN + søkket Ikke møkkete + vannet Vise + nr.5 + knausen Fersk + seter + berget Svar kan leveres på denne e-postadressen innen 1.juli eller i postkassa på stativet ved Kavlene. Premieutdeling på Haugsjøarrangementet den

6 BUDSJETT 2009 INNTEKTER Regn.sk.2008 Budsjett 2009 Kontingenter kr ,00 kr ,00 Renter kr 103,79 kr 150,00 Div. inntekter kr 400,00 kr 400,00 kr ,79 kr ,00 UTGIFTER Div.kontorutgA. kr 8 866,28 kr ,00 Porto/Gebyr kr 6 288,26 kr 7 000,00 Styremøte/årsmøte kr 1 095,00 kr 1 500,00 Støtte løyper kr ,00 kr ,00 Doutgifter kr 1 000,00 Kontingenter kr 2 500,00 kr 2 500,00 Røde kors kr 2 000,00 kr 4 000,00 Gaver kr 1 232,00 kr 1 550,00 Premier/div arr. kr 982,00 kr 3 000,00 Valdres radio kr 1 000,00 kr 1 000,00 Påskelunsj kr 500,00 kr 1 000,00 Overskudd kr ,25 kr ,79 kr ,00 REFERAT FRA NORDRE FJELLSTØLEN HYTTE-EIERFORENINGS ÅRSMØTE A : Valg av dirigent Leder Karin Østby ble foreslått. Enstemmig vedtatt. B: Årsmelding Leder Karin Østby leste gjennom forslaget til årsmelding. Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt. C : Årsregnskap / revisors beretning Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Karin Østby. Revisor hadde levert det reviderte og godkjente regnskapet i forkant av møtet. Regnskapet ble enstemmig vedtatt uten endringer. D : Budsjett Kasserer la fram forslag til budsjett. Det ble enstemmig vedtatt etter at punkt E og H var behandlet.

7 E : Fastsettelse av kontingent Kontingenten beholdes uendret på 200 kr. F : Valg Leder : Karin Østby (Ikke på valg) Nestleder : Arne Røvig (Gjenvalg 2 år) Styremedlem : Hans Petter Fredriksen (Ikke på valg) Styremedlem : Lars Åge Grøvlen (Ikke på valg) Styremedlem : Jan Braseth ( Gjenvalg) Styremedlem : Anne Lise Finsrud ( ny- 2år) Varamedlem : Hans Robert Rambech (Ikke på valg) Revisor : Kjersti Holth Rian ( Ikke på valg) Utsending til diverse møter og utvalg i Sør-Aurdal og representant i styret for løypemaskinen : Arne Røvig (Gjenvalg 2 år) Utsending til hyttetinget i Norges Hytteforbund: Hans Robert Rambech Hovedansvarlig for ettersyn av Fjellmyrskålin: Arne Røvig (Ikke på valg) Alle de foreslåtte kandidatene ble enstemmig vedtatt. G : Valg av eventuelle underutvalg Ingen forslag. H : Evt. Bevilgninger De forslagene som var foreslått i budsjettet ble vedtatt. Det ble satt av kr i støtte til løypemaskinen, kr i støtte til Bagn røde kors og 1000 kr. til Valdres radio. I : Eventuelt Det var ingen saker som var meldt inn til årsmøtet. Årsmøtet ble i år avholdt i 2.etg. i Makalausbua i Stavadalen. Det møtte 24 personer inkludert styret. Etter at årsmøtesakene var ferdig behandlet, ble det diskutert litt rundt to saker som engasjerer folket nemlig Sør Aurdal energi sitt arbeid med strømmen og årets veibrøyting. Styret i hytte-eierforeningen har vedtatt at foreningen ikke skal engasjere seg i disse sakene. Referent: Leder NFHF Full innsats ved Haugsjøen! Kubbespillet var morsomt! Husk !

8 RETURADRESSE: Nordre fjellstølen HF V/Karin Østby Fagerlivn.11b 3080 Holmestrand B + frankeringsmerke

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Styret i Myrefjell og Omegn hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte, påskeaften lørdag 19. april 2014 kl. 12:00, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

FORENINGEN TIL USTAOSET VEL

FORENINGEN TIL USTAOSET VEL FORENINGEN TIL USTAOSET VEL PÅSKESIRKULÆRET 2009 Til medlemmene 1.0 Referat fra Årsmøte 2008. Protokoll fra Årsmøte i Ustaosets Vel 2008 Årsmøte i Velet ble avhold på Grendehuset kl. 16.00 lørdag 9. august

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014

ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 ÅRSMELDING FOR EGGEDAL TURLAG 2013-2014 Organisering Styret: Nestleder Kasserer Sekretær Kommunensrep Lokal lag: Vestfjella Haglebu og omegn Varamedlem Gunbjørn Vidvei Kristian Medalen Knut Helge Ålien

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2014 Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika SAKSLISTE: INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika Hvis døren er låst, ring 45 40 13 34 for åpning. 1. GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009 God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 FjellNytt dette nummer Lederen har ordet... 6 Noen tips for påsken... 8 Embrets...

Detaljer

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Innkalling til møtet ble sendt ut tre uker før møtet sammen med årsmelding for Varde Vel. Medlemmene ble invitert til å sende inn saker til årsmøtet. Årsmøte

Detaljer

NR. 2 2009. Bygdeavis for Saksumdal. Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal. Årgang 12

NR. 2 2009. Bygdeavis for Saksumdal. Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal. Årgang 12 NR. 2 2009 Årgang 12 Bygdeavis for Saksumdal Utgivere: Alle lag og foreninger i Saksumdal Bygdeavis for Saksumdalen Innhold Side 3: Saksumdal Musikkforening Side 4: Rinna IL Side 5: Menighetsrådet Side

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer

ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2010/2011 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 13. AUGUST 2011

ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2010/2011 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 13. AUGUST 2011 ÅRSMELDING BJØNNÅSEN VEL FOR DRIFTSÅRET 2010/2011 TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTE 13. AUGUST 2011 ÅRSMØTE BJØNNÅSEN VEL ÅRSMØTESAKER LØRDAG 13. AUGUST 2011 KL 1600 PÅ PERSBU Godkjenning av innkalling Valg av

Detaljer

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2014. medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet Klubbhus

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar 2014.

Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar 2014. Årsmøte i Skjærhalden båtforening 26. februar 2014. Årsmøtet ble holdt på Rove. Til stede: Se årsmøteprotokoll hvilke medlemmer som møtte. Til sammen 37 Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel

Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel m e d l e m s b l a d 2 0 13 o p p l a g 110 0 å r g a n g 24 Dans under Løten hytteeierforening sitt 25 års jubileum Foto: Henriette Hoel Løtenfjellet Hy t teeierforening Lederen har ordet Skrevet av

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer