Ansvarlig for innkjøp innhenter dok fra leverandører. Visuelt. Søyle min 240x230 min. Ventilasjonskrav til sluse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvarlig for innkjøp innhenter dok fra leverandører. Visuelt. Søyle min 240x230 min. Ventilasjonskrav til sluse."

Transkript

1 Kap 4.Måleregler 4-1 Etasjetall Etasjetall Antall etasjer Brukrs til å finne brannkl 4-2 Høyder Gesimshøyde Mønehøyde Høyder sjekkers i forhold til regplanbestemmelser 4-3 Avstand Til nabogrense Fire meter til veggliv. -utkraging inntil én meter Kap 5.Produkter til byggverk. Alle produkter må dokumetere fra de godkjente foretakene for utførelse Egenskap og dokumentasjon Godkjenning Alle byggevarer Ansvarlig for innkjøp innhenter dok fra leverandører. Kap 7.Personlig og materiell sikkerhet, Kap 2. Sikkerhet ved brann- Dokumenteres av Fabrikker AS 7-23 Bæreevne R30 krav i BKL 1 Vegg 48x198mm min R15 krav i BKL. Hus en et Søyle min 240x230 min Dragere 110x Taktekking Type Ta< 8 m Ikke tre eller torv/ Gips Materialliste Ant Garasje og hus i ett Rom mellom garasje og og hus Garasje < 50 kvm-tetthet Ventilasjonskrav til sluse. Brannmotstand mellom branceller EI 30 krav til skillende konstruksjon Leilighetsskille/ Avstand til annen bruksenhet>8m Obs! Brannherdige vinduer? NBI Detaljer Trehus 9.4. Se snittegning

2 Personlig og materiall sikkerhet 7-25 Brannsmitte i hulrom i takflaten Brannslokningsutstyr Dokumenteres av Fabrikker AS Brannsellebegr. Vegg helt opp til takstein Tett gesimskasse min 2x1,8 ved EI 30 krav Brannslange eller pulverapparat Leilighetsskille Ved leilighetsskille 6 kg pulver/ vann NBI Detaljer Trehus Håndbok Tekst på snitt tegning Snitttegning 7-26 Brannspredning Avstand til annen bruksenhet/ bolig Avstand til annen bruksenhet/ garasje Min. 8 meter eller brannsellebegr. vegg Min. 2 meter ved garasje mindre enn 50 kvm. Eller bransellebegr. vegg Sit. plan og tegninger Sit. plan og tegninger 7-27 Rømning Røykvarsler En i hver etasje. evt i serie Materialliste. Inngangsdør Karmbredde min 1 meter Åpningsbare vinduer I minst annenhver rom. Ikke skråvindu i takflaten- H. fra karm til ter. Maks 5m. Materialliste til JH Åpningareal vindu H>0,6m/ B>0,5m H+B>1,5 m Høyde over gulv. maks 1 m. Åpningareal kjellervindu H>0,5m/ B>0,6m / hoveddel Kap 3. Plassering og bæreevne- Dokumenteres av Fabrikker AS 7-3 Skredfare Kommunal informasjon Forhåndskonferanse Referat. Flatt Vindlast Snølast Egenlast Beregn av takstolfabrikk- Etter tabell. Evt beregning Ved behov. NBI Takstollevrandøre beregning NBI/ er Tabell Dimesjoner NS 3470 Etter tabell. Evt beregning Ved behov. NBI/ er

3 Kap 4. Sikkerhet i bruk- Dokumenteres av Fabrikker AS 7-41 Sammenstøt og fallskader Fremspring i fasaden Fallskader I innvendige og utv trapper karnappvinduer Forekommer ikke Utearealer Sikkerhet Lite trafikkert vei Forbrenningsskader Tappesteder for varmt vann Passes på av rørlegger Egen dokumentasjon 7-45 Nedfall fra byggverk Snøfangere Forskriftsmessig plassert på tak Beskrivelse/ er Kap 8.Personlig og materiell sikkerhet, Kap 2. Energiforbruk - Kap 3 Innemiljø Dokumenteres av Fabrikker AS og Nordisk Enegi og effekt Tetthet Forurensing fra grunnen. Radon Ventilasjon Dagslys i opph.rom Energiberegning av bygget Utføres som beregning av isølasjonstykkelser Begrense utilsiktet luftgjennomstrømning Unngå radon i bygg Tilstrekkelig ventilasjon 0,5 vekslinger pr time Avtrekk fra våtrom og kjøk Glassflat/vindusflate=10% Retningsliner fra Husprodusent Legge inn slanger i grunn som muliggjør ventilasjon dersom det blir behov. Beregnes av ventilasjonsleverandør Arbiedstegning Eget program Gjeldnede rutiner Legges under betongsåle Egen beregning Kan trykkmåles Se kommunens kart over radonforekomster er. Vist på komtrolldok. Sprøytebtong AS 8-37 Fuktsikring Drensledning, Fall fra vegg Drensledning på snitt tegn. Fall fra vegg på fasader Vist på fasader.

4 Kap 8.Personlig og materiell sikkerhet, Kap 4. Lyd og vibrasjoner- Dokumenteres av Fabrikker AS /MIljøakustikk AS Lyd mellom boenheter Utendørs støy Brann-og lydskille Ihht preaksepterte lsninger Mot oppholdsrom og uteareal Prosjekteres av eget foretak Kap 8.Personlig og materiell sikkerhet, Kap 5 Ytre miljø Dokumenteres av Arkitekt Nils Haugrud NBI detalj Se Trehus Trehusdetaljer er / Nordisk Sprøytebet. Miljøakustikk 8-53 Forurensning i grunnen Evt annen forurensning enn radon se 8-33 Ved mistanke M1istanke foreligger ikke Ubebygget boligtomt utenom sentale strøk. Innstallasjoner Dokumenteres av Fabrikker AS Varmeanlegg 9-21 Ventilasjonsanlegg 9-3 Fyringsanlegg Røykkanal Ventilasjonsanlegg Avst. fra ildsted og feieluke til brennbart mtr Branntekn. krav. Rengjøringsmulighet. Min 30 mm NBI NBI Typegodkjent Fleksikanal ok for èn bolig Peilevrandørs prosjektering Typegodkjenning. Materialbeskrivelse Egen godkjenning. Materialliste til JH Se tegn og beregning fra s leverandør. Sanitæranlegg 9-5 Uteareal 10-2 Sanitæranlegg Dokumenteres av Areal lekeområde Arkitekt Nils Hau Åpne rør eller «rør i rør» grud >25 kvm pr bolig. Prosjekteres av rørlegger Se også planbestemmelser Rørleggertegning Utomhusplan Bærum Rørleggerbedrift. Adkomst Boder Volum Toalett Felles adk.vei b> 1,8 m Areal innv >3 kvm Utv, sportsbod > 5 Kjøkken, stue og Tilrettelagt,NBI Gjelder feltutbygging Kan ligge på loft m stige Kan være delav garasje Må ha volum over 15 m3 Ved enkel ombyggin Visuely Utomhuspla n / Planløsni ng

5

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes

VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT. ing Vidar Aarnes VELKOMMEN TIL KURS I BYGGTEKNISK FORSKRIFT 1 NYE FORSKRIFTER - TEK 10 Forskrift om tekniske krav til byggverk - Veiledning for Byggteknisk forskrift - Forskrift om byggesak - Veileder for Forskrift om

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innhold...1 Innledning...6 Om veiledningen...7 Forskriftens virkeområde...7 Dispensasjon...9 Dispensasjon og bestående byggverk... 10 Hjemmeulykker... 10 Innemiljø... 11 Forpliktelser

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav om at de fleste byggverk skal

Detaljer

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Boligprodusentenes Forening Oslo 22.09.2009 Boligprodusentenes Forening - Høringssvar - Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Til: Aktuelle tilbydere Trondheim, 09.09.2013 MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012

Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012 Anticimex AS Skadetakstkonferansen 10.-11. januar 2012 Siv.ing Sigurd Hoelsbrekken Byggesak AS Hvordan bekrefte at tiltak oppfyller myndighetskrav Prosessuell del Kapittel 1. Felles bestemmelser Kapittel

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.02.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv

SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv SØKNADSHEFTET - for deg som vil bygge selv Postboks 560, 8661 Mosjøen Tlf: 75 10 10 00 E-post: post@vefsn.kommune.no 1. Hva kan man søke om selv 3 2. Innhold i søknad i papirformat 3 3. Generell byggeavstand

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 31.05.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

Utleie av bolig, søknadsplikt og krav. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger

Utleie av bolig, søknadsplikt og krav. KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger Utleie av bolig, søknadsplikt og krav KETIL KROGSTAD, AVDELINGSDIREKTØR DIBK 31.05.2013, Stavanger Utleieboliger 2 Bustadsmeldinga byggje bu - leve Dersom bustadeigarar skal byggje om eller endre bruk

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Straismoen 19 4618 KRISTIANSAND S Gnr 18 Bnr 176 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 01092014 Rapportdato: 01092014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

ROMSKJEMA/BESKRIVELSE NØKKELFERDIG EET BOLIG

ROMSKJEMA/BESKRIVELSE NØKKELFERDIG EET BOLIG ROMSKJEMA/BESKRIVELSE NØKKELFERDIG EET BOLIG EET prosjekt- Spanne tomannsbolig Revisjon 1, dato: 17.10.2012 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET UTVENDIG Vannutkaster SPORTSBOD 5,7 Støpt betong

Detaljer

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle opplysningene er gitt med forbehold

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI. - husene folk snakker om!

LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI. - husene folk snakker om! LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI - husene folk snakker om! 1 Begreps som tiltakshaver må... kjenne til 2 Generelt 3 Bjelkelag - gulv - himling 4 Yttervegger i tre 5 Innervegger i tre 6 Tak/taktekking 7 Dører

Detaljer

lgh 213A 1 lgh 213B 1 lgh 214A 1 lgh 214B 1 lgh 215A 1 lgh 215B 1 lgh 216A 1 lgh 216B 1 lgh 217A 1 lgh 217B 1 lgh 218A 1 lgh 218B 1 Prisliste Åslund - Oppdatert per 01.sep 2010 Prisliste

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

Hytter i fantastiske omgivelser!

Hytter i fantastiske omgivelser! HYTTER VED SJØEN Eivindvik, Sollibotn Hytter i fantastiske omgivelser! Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Vi tilbyr tjenester

Detaljer

Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse

Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse Addresse: Jørgen Ferjemannsvei 15, 3187 Horten Gnr: 126 Bnr: 422 Eier: Irene og Bent Gramdal Telefon: 93012148(Bent) 98026396 (Irene) Email: bent@gramdal.no

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer