EKSPONATER LISTET ETTER UTSTILLINGSKLASSER.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSPONATER LISTET ETTER UTSTILLINGSKLASSER."

Transkript

1 EKSPONATER LISTET ETTER UTSTILLINGSKLASSER. SAMLINGER UTENFOR KONKURRANSE 1-5 Paul H. Jensen in memoriam Norwegian Revenues Norske stempelmerker, sportelmerker, konsulatmerker og særavgiftsmerker fram til Georg Størmer Oslo Filatelistklubb British Empire during Queen Victoria Queen Victoria ( ) ruled over an empire where the sun never set and which comprised a quarter of the world s population. The first stamps were issued by Great Britain in 1840 and Mauritius followed suit in During the second half of the 19th century all territories of the British Empire had issued stamps either printed locally or in London. The exhibit attempts to show some of the variety and beauty of these stamps Skedsmo Frimerkeklubb Lillestrøm før og nå Om Skedsmo Frimerkeklubb og stedet vårt. Gamle postkort fra Lillestrøm vises sammen med fotografier av samme motiv i Skedsmo Frimerkeklubbs historie, - SFK er 25 år i Om Kjeller og flyplassen, - vugge for norsk flyvning Johan Kallevik Oslo Filatelistklubb 1905 Gjennom en rekke postkort vises noe av historien som fant sted i JURYKLASSE Frode Vesterby Knudsen (20-24) Dansk Filatelistforbund Arctic and subarctic mammals Eksponatet beretter om de arktiske og subarktiske pattedyr, deres levevis og de relationer de måtte have til mennesket Per M. Kindem (25-29) Halden Filatelistklubb Halden kommune Samlingen viser Halden kommunes posthistorie fra 1814 til Ivar Sundsbø (30-37) Frimerke-Ringen Posthorn Böhmen og Mähren under 2. Verdenskrig Eksponatet tar med en del forløpere omkring det som skjedde i Sudetenland, postale konsekvenser av okkupasjonen i Tsjekkoslovakia og tiden like etter frigjøringen med tsjekkiske nødstempler. Eksponatet tar også med en del om Theresienstadt og andre fange/konsentrasjonsleire, samt noe feltpost Axel Bromander (38-42) Fredrikstad Filatelistklubb German New Guinea with Australian/British occupation German New Guinea Australian/British occupation Side 11

2 43-50 Arne Thune-Larsen Oslo Filatelistklubb Postforbindelsene mellom Norge og Frankrike Tar sikte på å vise hovedtrekkene i den postale utviklingen mellom de to land. Ulike postruter, portosatser og transittstempler Tønnes Ore Oslo Filatelistklubb Trieste Trieste, som nå tilhører Italia, var det østerrikske keiserrikets viktigste havneby. Eksponatet viser byens posthistorie frem til Wilfred Wasenden Oslo Filatelistklubb Letters in the 1700 s handled by Norwegian post or forwarded by courier. Eksponatet viser kongelig post under Christian VI, Frederik V og Christian VII, ekspressbrev, bankobrev og tjenestebrev til og fra Danmark. Løsbrev og ulike former for betalte brev fra privatpersoner, samt eksempler på privatbefordrede brev er også representert i eksponatet. MESTERKLASSEN Jan Ødegaard Stavanger Filatelist-Klub 20 mm posthorn Samlingen viser trykningsperiodene og de forskjellige merkene med stempler, blokker stemplet og utstemplet og på brev Georg Størmer Oslo Filatelistklubb Frimerkene i det gamle Levant fra 1850 til Berliner Kongressen 1878 Landområdet rundt det østlige Middelhav kalles ofte Levanten. Disse land hadde i århundrer vært dominert av Venezia og siden av tyrkerne. På 1800-tallet skjedde det store politiske endringer. Samlingen viser frimerker som ble benyttet i denne perioden Frank Gilberg Fredrikstad Filatelistklubb Guatemala from prestamp to about 1930 Guatemala fra førfilateli til omkring Paal Berg Helland Oslo Filatelistklubb Letters to Finland Frimerkeløse brev til Finland Per Erik Knudsen Oslo Filatelistklubb Dansk bypost Københavnområdet En samling av dansk lokalpost fra forløper Holte Landpost ca 1870 til Københavns telefonkiosker på tidlig 1960-tall Michel R. Lascombe Frimerke-Ringen Posthorn French Mail sent to Denmark, Sweden and Norway Fransk post sendt til Danmark, Sverige og Norge. Postruter og portosatser. Forskjellige frankeringer i frimerketiden. Side 12

3 Harry Snarvold Oslo Filatelistklubb Norwegian mail sent abroad up to 1885 Eksponatet er delt opp i geografiske områder A-F og viser eksempler på rater og ruter på de særskilte land Bernt J. Fossum Oslo Filatelistklubb On Postal Service Steamships and steamship routes in Norway Posthistorisk beskrivelse av dampskipenes postale tjeneste samt de forskjellige ruter i den angitte perioden Geir Lunde Karmøy Frimerkeklubb Karmøy fra Klassisk tid Hjemstedssamling fra Kobbervig i Skudesnæs og Vigsnæs. Hovedvekten legges på å vise bruken av samtlige poststempler og andre annulleringsformer som har vært i bruk fra opprettelsen av det enkelte poststed og fremover til slutten av 1940-årene Arvid Jørgensen Troms Filatelistklubb Posten i Troms fylke fram til omkring 1880 Eksponatet viser transportveier/ruter for posten til og fra Troms fylke, portosatser, samt hvilke poståpnerier som var i virksomhet i perioden Per H. Kristensen Jessheim Frimerkeklubb Øvre Romeriges Posthistorie i mer enn 100 år Utdrag av større samling som viser postbefordring og behandling til, fra, gjennom og innenfor Ullensager, Nannestad, Gjerdrum, Eidsvold, Hurdal, Feiring og Næs prestegjeld i Agershus Amt i Norge fra 1800-tallets begynnelse og et stykke inn i det neste århundre. Stempler, håndskrevne annulleringer, portosatser og ruter vises med vekt på posthistorisk forklaring og dokumentasjon Terje Heskestad Flekkefjord Filatelistklubb Postal History of Agder up to 1888 The collection contains postal routes, cancellations and postmarks from the geographical area Agder Gunnar M. Loshamn Farsund Filatelist-Forening Danish West Indies Mails Dansk Vest Indiens posthistorie i perioden fram til koloniens deltakelse i UPU i Oddvar Jan Melsæter Aalesund Filatelistklubb A tribute to Johannes Gutenberg Det er 600 år siden Johannes Gutenberg ble født. Han er oppfinner av boktrykkerkunsten. Samlingen tar for seg utviklingen fra skrift, papir og trykk til produksjon av bøker og aviser, som en hyllest til Gutenberg. Han ble kåret til Man of the millenium. ML1 Tore Gjelsvik Nordenfjeldske Filatelistforening Norway number one the new Handbook. Second Edition Norsk håndbok over Norges første frimerke, andre utgave (2000). Nå på i alt 128 sider i format B5 som dekker alle aspekter ved dette frimerket: Bakgrunnen, produksjonen, det endelige resultatet, bruken av merket, kjente stempler, nytrykk og forfalskninger. Engelsk tekst. Side 13

4 ML2 Tore Gjelsvik Nordenfjeldske Filatelistforening Norway the Skilling Oscar stamps Norsk håndbok over Norges andre frimerkeutgave, skilling Oscar merkene. I alt 256 sider som dekker alle aspekter ved denne frimerkeutgaven: Bakgrunnen, produksjonen, det endelige resultatet, bruken av merkene, kjente stempler, nytrykk og forfalskninger. Engelsk tekst. TRADISJONELL FILATELI Knut Buskum Gjøvik Filatelistklubb Norge skillingsutgavene Samlingen viser bakgrunnen for utgivelsen, de enkelte merkene med ev. graveringstyper/ fellingstyper, variasjoner i papir, trykk og tagging; sammenhegnende enheter samt sendinger til inn- og utland med analyse av fremsendingsveier og porto. Frimerkene presenteres i kronologisk rekkefølge og ikke etter katalognummer på tradisjonell måte Jan Ødegaard Stavanger Filatelist-Klub 3 skilling posthorn Samlingen viser det første posthornmerket og dets forskjellige trykninger. Videre viser samlingen forskjellige avstemplinger samt merker på brev, både med merker fra før posthornserien og etter at øremerkene ble tatt i bruk Knut - Fr. Knutzen Oslo Filatelistklubb Kong Oscar til Kong Haakon Samling med brukte frimerker i par og striper, typer og varianter. Brev som viser portosatser både innenlands og utenlands Bjørn Erik Rasmussen Asker og Bærum Filatelistklubb Studiesamling 20 mm-utgaven Eksponatet er et utdrag fra en studiesamling posthorn 20 mm-utgaven. Den viser en grunnleggende gjennomgang av alle valører på de forskjellige plateoppsetninger, graveringstyper og fellingstyper. Videre er det vist eksempler på forsendelser med de enkelte utgaver, varianter etter Norgeskatalogen og sammenhengende enheter. Enkelte utgaver er også bearbeidet videre med rekonstruksjon av arkene (NK 53 IV). Det vises også eksempler på oppsett med platefeil og oppgraveringer Rolv Birger Johannessen Bergens Filatelist-klub Spesialsamling 5-øre posthorn NK 61, 76 og 99 stemplet Stemplet spesialsamling som inneholder alle plater, papirtyper (papirleverandører), vannmerkestillinger, trykninger, tagginger (heftemerker), rullemerker, diamanttagging og utaggede merker. Samlingen inneholder ca. 97 % av kjente klisjékjennetegn og oppgraveringer samt en lang rekke uregistrerte oppgraveringer og varianter. Det er også vist større sammenhengende enheter, helsaker og eksempler på sendinger til inn- og utland Tore Nygaard Frimerke-Ringen Posthorn Centraltrykkeriets produksjon, budsjett-terminene 1885/ /95 Frimerker, portomerker og brevkort systematisert etter trykningsforløpet med vekt på plateoppbygning og postal anvendelse. Side 14

5 Bjørn A. Schøyen Frimerke-Ringen Posthorn The Private Local Posts of Norway 1850 to 1913 Samlingen er den mest omfattende samling av private norske bypostmerker som hittil har vært framvist, og viser nær alle bypostfrimerker som er kjent utgitt. Samlingen viser også prøvetrykk og essays samt et hundretalls brev, og inkluderer de fleste objekter av betydning innenfor samleområdet Arvid Løhre Skedsmo Frimerkeklubb King Haakon VII øre issues - definitives of the 1950 s Kong Haakon VII øreutgaver - bruksfrimerker fra 1950-tallet. Eksponatet viser bruken av disse frimerkene på forskjellige typer postsendinger og med ulike portosatser Terje Karterud Nordenfjeldske Filatelistforening Danmark, tofarvedes tegning øreutgaven Samlingen viser øreutgaven som var i bruk fra 1875 til ca Hovedvekten legges på merkebildet på frimerker og helsaker samt brev. Det vises i tillegg feil og varianter Jan B. Andreassen Hallingskarvet Frimerkeklubb Faroe Islands Provisionals, postmarks and postal rates Øivind Bøhn Sandefjord Filatelistklubb Polske offiserersfangeutgaver Frimerker, brev og helsaker utgitt av polske offiserer i leirer under den andre verdenskrig Dag Røhjell Oslo Filatelistklubb Commonwealth of Australia Samling med australske frimerker, brev, kort, blokker m.m. Hovedvekten av samlingen er bygd rundt kenguru- og Kong George V-utgavene ispedd utvalg av andre tidligere utgaver Ole Martin Martinsen Fredrikstad Filatelistklubb Alle frimerkeland i Afrika Samlingen består av et eller flere frimerker fra alle land i Afrika som har gitt ut egne frimerker, okkupasjonsutgaver, lokalt utgitte frimerker og privat-post, eller annen form for frimerker Eivind Lund Grimstad Filatelistklubb Ecuador Samlingen viser maritim post, første og andre utgave. LUFTPOST Finn Nordrum Oslo Filatelistklubb Norsk luftpost ca Samlingen omfatter brev/kort med 1. flygning i Norge, både innenlands og utenlands. Mange brev har eget særstempel brukt kun denne ene dagen. Det er flest brev fra Det Norske Luftfartsselskap, DNL, SAS og Widerøe. Samlingen omfatter også havari- og ekspedisjonspost. Side 15

6 POSTHISTORIE Steinar Ytreland Florø Frimerkeklubb Norge fram til 1855 Et utvalg brev frem til Pieter Ahl Oslo Filatelistklubb Norwegian ship mail and cancellations up to 1875 Samlingen er første del i en Trilogi som omfatter norsk skipspost komplett. Samlingen starter med de tidligste rutene både innenlands og utenlands, men har også med enkelte tilfeldige befordringer. Det er lagt spesiell vekt på rutene, og skipene er forsøkt ordnet under de ruter de tilhørte på det tidspunkt et brev ble sendt eller merket annullert. I utgangspunktet er det forsøkt samlet objekter som har vært annullert om bord på skipene, men i tilfeller hvor dette er vanskelig å oppdrive har også dirigeringspåskrifter blitt akseptert Jan Bødtker Bergens Filatelist-klub Norsk lokal- og bypost Samlingen viser bypostene i Bergen, Christiania og Ålesund. Brukte, ubrukte merker, brev og stempler, forfalskninger, typer m.m Olga S. Ellis Oslo Filatelistklubb Norway - parcel post Parcel Post from the earliest days to Word War II with emphasis on cancellations and relevant documentation Petter E. Pedersen Kristiansand Filatelistklubb Norge il og ekspresspost Samlingen viser utviklingen av norsk il- og ekspresspost, samt bruken av tilhørende etiketter og blanketter Per-Christian Wallén Drammens Filatelist-klub Norge i krig ekstraordinære tiltak på postforsendelser fra nordmenn. Samlingen tar for seg ekstraordinære tiltak på postforsendelser fra nordmenn under hele 2. Verdenskrig, og viser hvordan krigen påvirket postgangen og frimerkeutgivelsene. Postsensuren utgjør en viktig del av samlingen. Eksponatet tar også for seg postruter, portosatser, og frimerkeutgivelser som ble forbudt, OFK s byttekontroll, m.m Rune Heggdal Molde Filatelistklubb Postkontroll og postale forhold for sivil post i Norge under 2. Verdenskrig Samlingen viser: Norsk postkontroll under første del av 2. Verdenskrig, tysk postkontroll i Norge , retur- og provisoriske stempler brukt på post til/fra Troms/Finnmark 1944/46, norsk postkontroll 1945/46, og kontrollert post i forbindelse med krigsoppgjøret Arne Rønning Nordenfjeldske Filatelistforening Norge i 2. Verdenskrig Samlingen viser hvordan krigen påvirket postforbindelse og postbehandling til, fra, og i Norge under 2. Verdenskrig. Side 16

7 Egil H. Thomassen Lillehammer Filatelistklubb United Nations Peacekeeping Missions Mail from Norwegian forces and observers Øyvind Midtlid Aalesund Filatelistklubb Norske miniatyrstempler Samlingen gir et bilde av postverkets behov for, og bruk av stemplene Tom Woxen Oslo Filatelistklubb 1900 tallets Norge sett gjennom maskin-tekststemplene Et posthistorisk utdrag av 1900-tallets mangfold av tekst-stempler på brev og kort, for også å vise en del trekk i samfunnsutviklingen. Historien framstilles ved å vise ulike stempler, frankeringer, destinasjoner og postbehandling eller kombinasjoner av disse elementer Geir Kaasa Skedsmo Frimerkeklubb Post og historie på Norsk Hoved-Jernbane Fra Christiania via Eidsvold over Mjøsa til Lillehammer med forløpere Eksponatet viser hvordan postgangen på selve Hoved-Jernbanen og om bord i postbåtene over Mjøsa ble ordnet. Utviklingen og postbehandlingen på de nyopprettede Jernbanepoståpneriene Strømmen, Lillestrømmen, Frogner og Trøgstad, blir beskrevet i detalj. Grorud, Kløften, Dahl og Eidsvoldsbakken er også tatt med. Skedsmohistorien er laget som et eksempel på hvilke problemer et eldre poståpneri fikk som mistet sin sentrale posisjon da jernbanen kom og hva som ble gjort for å tilpasse seg den nye tid John Fredriksen Bergens Filatelist-klub Post med Bergensbanen Helge Fritsen Stavanger Filatelist-Klub Kristiania med K Eksponatet viser postutviklingen i Kristiania fra 1889 til Det er gruppert i tre hoveddeler: 1) Kristiania Hovedpostkontor, 2) Kristiania underpostkontorer 3) Kristiania reisende postkontorer, feltpostkontorer og midlertidige postkontorer. For hver av de tre gruppene dokumenterer eksponatet variasjoner og endringer av forskjellige typer stempler og etiketter på brevkort, korsbånd og blanketter Gunnar M. Loshamn Farsund Filatelist-Forening Et knutepunkt på hovedlinjen Samlingen dreier seg om Lyngdal poståpneris viktighet i gammel tid, beliggende langs hovedruten mellom Kristiansand og Stavanger. Den tar for seg bipostene til og fra, med hovedvekt på den viktigste til Farsund. Den viser hvordan Farsund poståpneri utviklet seg i takt med dampskipstrafikken og seinere kysttrafikk fram til 1888 da det ble hovedpostkontor for landsdelen. Postbehandlingen blir vist fram til Hallvard Slettebø Stavanger Filatelist-Klub Dalane Den posthistoriske utviklingen i den sørligste delen av Rogaland fylke, med hovedvekt på Egersund som er regionens tyngdepunkt. Side 17

8 Geir Lunde Karmøy Frimerkeklubb Posten på Karmøy gjennom 100 år Hjemstedssamling som viser samtlige ordinære samt de fleste hjelpestempler brukt i herredene Avaldsnes, Stangaland, Skudesnes, Åkra og Torvastad. Samlingen avsluttes ved dannelsen av storkommunen Karmøy i Karl Kalvik Stavanger Filatelist-Klub Stempler og annulleringer fra poståpnerier og brevhus i Indre Ryfylke. Samlingen viser stempler og annulleringer fra postkontor, poståpnerier og brevhus i Indre Ryfylke, samt noen postekspedisjoner med tilknytning til området, i tidsrommet fra ca fram til Øyvind Midtlid Aalesund Filatelistklubb Hoved- og bipostruter i tilknytning til poststedene i Skodje Samlingen gir et bilde av postale forhold på Nordre Sunnmøre ved forsendelser befordret i de viktigste postrutene i distriktet Tor Odd Braseth Steinkjer Frimerkeklubb Fra Hegge postaabneri til Steinkjer posthandel Eksponatet viser et utdrag av Steinkjer s posthistorie, fra det ble opprettet poståpneri på Hegge gård like utenfor Steinkjer i 1805, fram til i dag 200 år seinere. Eksponatet omfatter også postruter/postekspedisjoner gjennom og fra/til Steinkjer og poststedene tilknyttet disse rutene Trygve Karlsen Nordenfjeldske Filatelistforening Ytre Namdal Samlingen omfatter kystdistriktene i Namdalen og starter med opprettelsen av Nordlands Postcontoir i Roald Holten Karmøy Frimerkeklubb Skipspost i lokale ruter i Trøndelag Eksponatets primære hensikt er å vise postale spor etter skipsposten lokalt i Trøndelag. Av den grunn er de ulike styrmannsposter viet god plass. Av samme grunn er alle gjennomgangsruter utelatt. Eksponatet spenner over tidsperioden For de ulike rutene/områdene, hvor relevant, er det vist postale spor fra de første dampskip, styrmannspost til dannelsen av postekspedisjon Odd Arve Kvinnesland Farsund Filatelist-Forening Nordlands Postekspedisjon med forløpere Eksponatet viser stempler brukt på Nordlands Postekspedisjon, dessuten forløperne Hammerfest Hamburg og Nordland Amb. Posteksp Samlingen viser betydningen av postgangen mellom Sør og Nord-Norge for ruten som seinere ble hurtigruten Karl-Erik L. Olsen Troms Filatelistklubb Poststeder i Nord-Troms Poststeder i kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen dokumentert med postale objekter i tiden fra opprettelse og frem til innføring av postnummer i datostempler. Side 18

9 Trond Schumacher Oslo Filatelistklubb Finmark Postal History up to 1944 Samlingen omfatter Finmarks posthistorie fra etableringen av Torneåposten og Haparandaposten fram til brenningen av hus og postkontorer under 2. Verdenskrig. Det er lagt vekt på å vise mangfoldet av postruter og poststeder til lands og til vanns i perioden Jan Lauridsen Vardø Frimerkeklubb Finnmark før 1900 Postgangen og utviklingen av poststedene i Finnmark før Petter J. Taraldsen Kristiansand Filatelistklubb Nordjyske jernbaner Eksponatet viser forsendelser med bureaustempler og posthistorisk dokumentasjon, med tilknytning til de baner som utgikk fra Aalborg Hjørring Fredrikshavn og Hobro (de Nordjyske Privatbaner) Petter J. Taraldsen Kristiansand Filatelistklubb Aalborg Postkontors historie Eksponatet viser postkontorets utvikling illustrert med forsendelser og stempler brukt i de forskjellige perioder, herunder også brevsamlings- og postinnleveringssteder Oddbjørn Solli Frimerke-Ringen Posthorn Baltic letters to Europe Samlingen viser utviklingen innen portosatser og postruter fra de baltiske land, da en del av det russiske keiserriket, til andre europeiske land i perioden. Vesentlig vekt er lagt på forholdet til det sentrale transittlandet Preussen, og til utviklingen av jernbanenettet i dette landet, en vesentlig faktor i postutvekslingen med land der transitt var nødvendig Oddvar Jan Melsæter Aalesund Filatelistklubb Galizien Samlingen tar sikte på å vise den postale virksomhet i Galizien, polsk område, som fra 1773 til 1918 var innlemmet i det østerriksk/ungarske keiserdømme Per-Christian Wallén Drammens Filatelist-klub Sovjetisk sensur under 2. Verdenskrig Tysklands overfall på Sovjetunionen den 22. juni 1941 var starten på historiens største og blodigste konflikt. Krigen er i Russland kjent som den store patriotiske krigen. Eksponatet tar for seg postsensuren som ble innført pga. krigen etter angrepet den 22. juni 1941 frem til Japans kapitulasjon 2. september Den tar ikke med sensuren som unntaksvis forekommer i Baltikum i 1940/41, ei heller sensuren av feltpost frem til MOTIV Ragnar Belghaug Sandefjord Filatelistklubb Terrestrial Locomotion in Vertebrates Samlingen viser hvordan virveldyr beveger seg i sine forskjellige levesteder på land, bevegelsesmåter velegnet for de omgivelsene de lever i og hvordan dyrenes kroppsform er tilpasset bevegelsene på land. Side 19

10 Marit Elind Oslo Filatelistklubb En blodig historie. Noen glimt fra blodtransfusjonshistorien. Eksponatet prøver å fortelle noe om blod, transfusjon, blodgiving og blodgivere, samt litt om historien som gjorde dette mulig Harald Sandsæter Nordenfjeldske Filatelistforening Røde Kors prinsippene Prinsippene, slik vi kjenner dem i dag, ble ikke vedtatt av det Internasjonale Røde Kors før i Prinsippene er en veileder til bedre forståelse av Røde Kors sine oppgaver nasjonalt og internasjonalt, samtidig som de skal styre Røde Kors sin aktivitet Turid Veggeland Skien Filatelistklubb Bitter Pills and Strong Drops An exhibit about pharmacy: History of medicaments, from magic to modern science; Materia Medica; Medicaments; The pharmacy and pharmaceutics; Pharmaceutical industry; Back to the traditional medicine? Jostein Simonsen Karmøy Frimerkeklubb Hvor fartøy flyte kan Norge som sjøfartsnasjon Samlingen forteller om Norge som sjøfartsnasjon, fra de første nordmenn gav seg Nordsjøen i vold på jakt etter gull og ære, til deres etterkommere 1000 år senere dro til havs for å lete etter Nordsjøens sorte gull Gunnar Øra Stavanger Filatelist-Klub Navigare Necesse est The watercraft from the canoe to our modern liners. Description of ships types, development through discoveries, explorations and colonization Inge Johansen Moss Filatelistklubb The story of the non-polluting two-wheeler The history of the bicycle and its development with racing bikes and the different disciplines and competitions Hans Olav Olsen Fredrikstad Filatelistklubb Helikoptre Samlingen viser konstruktører av helikoptre. Produsenter. Sivilt bruk av helikoptre bl.a. ved: Post, redning, politi, brann, ekspedisjoner. Militært bruk av helikoptre på land til sjøs og romfart. Utstillinger Ingolf Kapelrud Stavanger Filatelist-Klub Target the Moon Eksponatet viser veien til menneskets utforskning av månen Bjørn Gunnar Solaas Kristiansand Filatelistklubb Den tyske maler Albrecht Dürer hans reise til Nederlandene 1520/21 Dürers reisebeskrivelse i form av en dagbok til Nederlandene finnes i to avskrifter; originalen er sist nevnt i Turen gjennom Det tysk-romerske rike gir et kurturhistorisk bilde av forholdene i Europa ved terkselen fra middelalderen til Den nye tid hvor Dürer personlig også er dypt engasjert i reformasjonens gang. Dagboken var et av emnene på den europeiske kulturfestival Europalia 77 i Brüssel. Side 20

11 STEMPELMERKER Finn Aune Frimerke-Ringen Posthorn The Norwegian Revenue stamps and papers Samlingen starter med de tidligste utgaver av stemplet papir og fortsetter over på sportelog stempelmerker. Avdelingen med justermerker er også omfattende. I tillegg vises andre typer av avgiftsmerker. ÅPEN KLASSE Arvid Jørgensen Troms Filatelistklubb Norges konger fra Harald I Hårfagre til Harald V Thorbjørn Larssen Oslo Filatelistklubb FDC på utradisjonelt vis Egil Kiserud Oslo Filatelistklubb Fra Ladegaardsøen til Bygdøy Lokalsamling: Brev, kort, stempler etc. som viser Ladegaardsøen, Tydskestranden, Skøyen og Bygdøy i tidsperioden Halden Filatelistklubb s junioravdeling Halden Filatelistklubb Halden-Trondheim tur-retur Halden Filatelistklubb s junioravdeling Halden Filatelistklubb Rokke naturreservat hva finner vi der? Gunnar Skaug Moss Filatelistklubb I grenseland mot Østfold En reise i nåtid og fortid i grenseområdene i Sverige mot Østfold Halvord Kleppen Bø Frimerkeklubb The Birth of FIS & Olympic Skiing Skisporten utviklet seg som en vinteridrett for hele verden fram mot 2. Verdenskrig. Eksponatet forteller om den første utviklingen av internasjonal skisport fra det første skirenn i verden til stiftelsen av FIS og den famlende utviklingen av internasjonale mesterskap gjennom VM og Vinterolympiske Leker Yngve H. Lundblad Troms Filatelistklubb Norge, mitt Norge Gjennom frimerker, stempler og postkort sees Norge geografisk og historisk Erik Lunde Fredrikstad Filatelistklubb Korn en spire til energi Eksponatet viser gangen i kornproduksjonen fra såkorn til ferdig produkt. Den viser også utviklingen av metoder og maskiner i denne produksjonen. Side 21

12 Thor Ivar Olsen Fredrikstad Filatelistklubb Ville vekster i Norge Motivsamling supplert med pressede planter Birgitta Palmér Sveriges Filatelist-Förbund Communication with Penguins The word communication has many senses. I will give some examples with the help of my collection of Penguins. ENRAMMES EKSPONAT Petter Christiansen Larvik Frimerkeklubb Lenin Samlingen omfatter portrett plakat, sørgemerker, dødsdags - markeringer, fødselsdagsmarkeringer, ordener, jubiléer, bruksmerker samt nære allierte verden rundt Jan Lauridsen Vardø Frimerkeklubb Russland via Vardø Eksponatet viser den delen av postgangen mellom Norge og Russland som gikk via Vardø Petter Christiansen Larvik Frimerkeklubb Vikingene Berømte, beryktete og beundret. Mytologi, reiser i Vesterled og Østerled. Fra Viken var de Marit Elind Oslo Filatelistklubb Fargerike sopper Sopp til mer enn mat farging med sopp Johnny Haugen Lillehammer Filatelistklubb Det norske pengelotteriet Pengelodd fra 1782 og lodder med forskjellig design, brev, trekningslister, følgebrev/ adressekort etc. som har med Det norske Pengelotteri å gjøre Arve Hoel Aalesund Filatelistklubb Norske justermerker graveringstype II Samlingen viser i hovedsak graveringstype II b, overføringstyper og typenes plassering i arket Egil Kiserud Oslo Filatelistklubb Nordmarka og Krokskogen på postkort Halvor Kleppen Bø Frimerkeklubb På ski i krig Wartime Skiing Fra slaget i Trangen i 1808 til 1945 var ski et viktig fremkostmiddel for soldater i krig over hele Europa. Side 22

13 Yngve H. Lundblad Troms Filatelistklubb Søndagsbrev Samlingen tar for seg kort og brev, sendt som søndagspost i Danmark Einar Måseidvåg Aalesund Filatelistklubb Turistportomerker, en konkurrent til snail mail Studiesamling, som tar for seg de første turistportoheftene og merkene utgitt for salg fra turistreisemål i syden, perioden Tor Grimsøen Sarpsborg Filatelistklubb Diverse papir/fluor moderne merker Norge Kjell Terje Olsen Nordenfjeldske Filatelistforening Fra Bredtveit fengsel til Ørenæs Slott Høsten 1943 ble en god del av de mannlige studentene på Universitet i Oslo arrestert og endte omsider opp i fangeleirer i Tyskland. Samlingen viser et utvalg av forskjellige brev/kort til og fra studentene, og forespørsler om studentenes ve og vel i tiden fra oktober 1943 til mai Hallvard Slettebø Stavanger Filatelist-Klub LZ127 Graf Zeppelin og Norge De postale forbindelsene mellom det tyske luftskipet Graf Zeppelin og Norge. Flyvningene over Norge med dropp av post over Hammerfest og Bergen i 1930, og norsk post fløyet med dette luftskipet Timo T. Arvelin Motivfilatelister i Finland Russian Slogans Russiske reklamemärken med frimärke Jussi Mohlin (pseudonym) Oslo Filatelistklubb Hovedlinjer i norsk posthistorie Samlingen starter med Forordning om Post-Budde fra 1624, og avsluttes med forordningen av 7. juli 1854 om innførelse av NK. 1. Det vises ulike forsendelsesmåter. Bruk av NK. 1 er også vist. UNGDOMSKLASSE 9a) til og med 15 år Jostein Taraldsen Kristiansand Filatelistklubb ungdom Jernbanen, et mye brukt forsendelsesledd over hele verden I samlingen forsøker jeg å vise de fleste sider ved jernbanen, lokomotivene, vognene og miljøet rundt. 9c) fra 19 til og med 21 år Sofia Karlsson Sveriges Frimärksungdom Children s World Toys and Games The exhibit shows toys and games for children. Side 23

14 Charlotta Gustafsson Sveriges Frimärksungdom Hunden människans bästa vän Ett exponat som berättar om hunden och de uppgifter hunden tagit på sig. LITTERATURKLASSE L1 Norsk Filatelistforbund v/håndbokkomiteen Centraltrykkeriets produksjon, bind IVb 20 mm utgaven NK 53III og NK 54II 2. trykningsperiode L2 Oslo Filatelistklubb Norgeskatalogen 2006 Spesialkatalog over norske frimerker. Norgeskatalogen har også denne gangen gitt plass til et variert utvalg av spesialartikler som trolig vil ha interesse for mange samlere. Helt nytt av året er at katalogen har med en oversikt over håndskrevene stedsnavn på de blå 4 skillingsutgavene med angivelse av sjeldenhetsgrad. Prisene er ajourført og årets tilvekst av nye norske frimerker er på plass. L3 Bjørn Schøyen og Finn Aune OFK og Frimerke-Ringen Posthorn Katalog over Norges Byposter Katalogen er en fullstendig omarbeidelse av området Norsk Bypost. Det er lagt vekt på enkelhet, samtidig som det skal være god oversikt. En mengde tabeller og illustrasjoner skal hjelpe samlerne til å kunne skille mellom de forskjellige merkene. Det er satt priser for alle merker, brev og helsaker, med differensiering mellom flere ubrukte kvaliteter og stemplede merker, 4-blokker, varianter, prøvetrykk og eldre forfalskninger. Katalogen har også med historikk fra alle byene, samt portotakster som angår byposten. Det er også tatt med Spitsbergen merker og stempler. Katalogen inneholder også referanser til Pihls gamle katalognumre. L4 Per Brønstad Norvegiana Brevklubb Norvegiana-Nytt, årgang 2004 med tilhørende Årshefte 2004 Årgangen leveres elektronisk på CD + noen eksempler på utprintede sider. L5 Egersund Filatelistklubb Egersund Filatelistklubb 60 år historien om Egersund Filatelistklubb Klubbens 60 årige historie med oversikt over særstempler/motivstempler brukt ved Egersund postkontor samt lokalt utgitte frimerkehefter. L6 Tore Gjelsvik Nordenfjeldske Filatelistforening Jernbanen Throndhjem Støren og dens pakkefrimerker Håndbok om Norges fjerde jernbanestrekning og de meget spesielle jernbanepakkemerkene som ble utgitt for bruk på denne banen fra 1870 til Gir all nødvendig informasjon om selve jernbanen, detaljert behandling av de to jernbanepakkefrimerkene, de eneste i Norge i skilling, detaljerte opplysninger om bruken av merkene, og oversikt over kjente stempler og blekkannulleringer. Side 24

15 L7 Tore Gjelsvik Nordenfjeldske Filatelistforening The Nordland Post Office on land and at sea Nytt posthistorisk verk om Nordlands Postkontor, etablert pr. 1. januar 1805 på Terråk i Bindalen, senere flyttet til Hildringen og videre til Ottersø ved Nærøsundet. Fra 1838 av også ansvarlig for skipspostekspedisjonene på dampskipene i Nordlandsruten. Flyttet til Namsos i 1866 og omdøpt til Namsos Postkontor. Aldri offisielt nedlagt, men den praktiske funksjon endret seg i løpet av Boken omhandler Nordlands Postkontor så vel på land som på dampskipene, og redegjør i detalj for bruken av de ulike offisielle stemplene samt diverse andre annulleringer. Engelsk tekst. L8 Dag Henriksbø og Svein B. Lie Norvegiana Brevklubb Norvegiana Helpostkatalog 2004 Objektene er illustrert i farger og ledsaget av en grundig og informativ tekstdel. Katalogen utgis ordinært på CD (elektronisk). Noen få eksemplarer er trykket på papir med spiralinnbinding. L9 Lennart Ivarsson Sveriges Filatelist-Förbund Brevportot i Sverige Boken innehåller 342 sidor i A4-storlek och omfattar över inrikes brevtaxor före införandet av enhetsportot och frimärket i Sverige för 150 år sedan. L10 L11 L12 L13 Aalesund Filatelistklubb Filateli-Nytt Medlemsblad 2004 for Aalesund Filatelistklubb. Nordenfjeldske Filatelistforening NFF-VARIANTEN årgang 2004 Medlemsblad for Nordenfjeldske Filatelistforening. Inneholder informasjon til medlemmene som artikler med særlig vekt på lokal posthistorie. Norsk Filatlistforbund v/trygve Karlsen Filatelistisk Årbok 2005 Omfatter utvalgte artikler fra klubbtidsskrifter og utstillingskataloger samt en oversikt over siste års frimerkeutgaver og særstempler. Troms Filatelistklubb TFK-nytt Medlemsblad for Troms Filatelistklubb, årgang 2003/04 Side 25

JURYENS BERETNING. De utstilte samlinger har en høy kvalitet og gir et godt tverrsnitt av norsk filateli.

JURYENS BERETNING. De utstilte samlinger har en høy kvalitet og gir et godt tverrsnitt av norsk filateli. JURYENS BERETNING Fredrikstad Filatelistklubb har igjen påtatt seg et stort arrangement, den nasjonale utstillingen FREFIL 03. Med sin lange erfaring som arrangør av frimerkeutstillinger glir også denne

Detaljer

NORDIA 2014, Norges Varemesse, Lillestrøm. 21. 23. nov. 2014.

NORDIA 2014, Norges Varemesse, Lillestrøm. 21. 23. nov. 2014. KATALOG NORDIA 2014, Norges Varemesse, Lillestrøm. 21. 23. nov. 2014. Program : Fredag 21.11. Utstillingen er åpen 11.00-19.00 Kl. 12.00 Offisiell åpning Kl. 13.00 Signering: Frimerkekunstnerne Enzo Finger,

Detaljer

FREFIL 2013. P a L M R E S. Nasjonal frimerkeutstilling 2013 Fredrikstad 4. - 6. oktober

FREFIL 2013. P a L M R E S. Nasjonal frimerkeutstilling 2013 Fredrikstad 4. - 6. oktober FREFIL 2013 P a L M A R E S Nasjonal frimerkeutstilling 2013 Fredrikstad 4. - 6. oktober Regional frimerkutstilling FREREG 2013 Fredrikstad 4. - 6. oktober Fredrikstad filatelistklubb 85 år NORSK FILATELISTFORBUND

Detaljer

Filos 2011 11.-13.november

Filos 2011 11.-13.november MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 1/2012 Skål for de 125 år! Den 11.11. kl.11 gikk følgende invitasjon til OFKs 508 medlemmer: Du er invitert til jubileumsmiddag på Grand Hotell søndag 11.12.

Detaljer

Juryrapport fra Trondheim 2015

Juryrapport fra Trondheim 2015 Juryrapport fra Trondheim 2015 Juryen for Trondheim 2015 ønsker å gratulere Nordenfjeldske Filatelistforening med et meget vellykket arrangement. Scandic Hotel Lerkendal har vist seg å være godt egnet

Detaljer

Sommermøtet avholdes i år på Farmasimuséet.

Sommermøtet avholdes i år på Farmasimuséet. MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 2/2012 Sommermøtet avholdes i år på Farmasimuséet. Farmasimuséet ligger inne på Folkemuséet på Bygdø. En av klubbens medlemmer, Holger Tørisen, er en av

Detaljer

FRIMERKEUTSTILLING BYGG EN SAMLING STILL DEN UT

FRIMERKEUTSTILLING BYGG EN SAMLING STILL DEN UT FRIMERKEUTSTILLING BYGG EN SAMLING STILL DEN UT Informasjon om utstilling finnes på Norsk Filatelistforbunds nettsider www.filatelist.no Logg inn (passord se leder i NFT nr 1-2014) under fane Utstillingsvirksomhet

Detaljer

Send inn din E-post adresse for å motta påminnelser fra styret NR 4/2009-20.ÅRGANG. ofk.info@yahoo.no

Send inn din E-post adresse for å motta påminnelser fra styret NR 4/2009-20.ÅRGANG. ofk.info@yahoo.no Oslo Filatelistklubb, som er landets eldste feiret sitt 100-årsjubileum i 1986. Med ca.500 medlemmer i inn- og utland er vi også landets største filatelistklubb. I tidsrommet september til mai avholdes

Detaljer

Innhold. Nr. 2 - Mai 2008. AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no

Innhold. Nr. 2 - Mai 2008. AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 2 - Mai 2008-22. årgang Fra Ålesunds 75 års jubileum Utstillingsplassen - 13. april 1923 (Fotograf: Sivert S. Sefland) 2 AALESUND FILATELISTKLUBB

Detaljer

Kronprins Olav s Ø. NordPosta Hamburg 2012

Kronprins Olav s Ø. NordPosta Hamburg 2012 MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 4/2012 Kronprins Olav s Ø Dette postkortet har jeg kjent til hele mitt liv. Det er sendt fra og stemplet Christianssund N 24.april 1907 til Madrid. (Toringsstempel

Detaljer

Reisebrev. Dropbox. Husk å melde deg på OFK s Julebord!

Reisebrev. Dropbox. Husk å melde deg på OFK s Julebord! MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 4/2013 Reisebrev Gamle brev behøver ikke være filatelistisk interessante, selv for en filatelist. De forteller ofte en historie om mennesker og miljøer som

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 2 - Mai 2010-24. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 2 - Mai 2010-24. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nr. 2 - Mai 2010-24. årgang Nytt 2 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Org.nr. 993 841 781 Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no

Detaljer

Husk Nordia 2014 21. 23. November

Husk Nordia 2014 21. 23. November MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 4/2014 Kristiania Filatelist Klubs frimærkeudstilling paa Frogner 1914 "I post og telegrafvæsenets pavillion har Kristiania Filatelistklub udstillet en overmaade

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 2-2011 - 25. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 2-2011 - 25. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nr. 2-2011 - 25. årgang Nytt 2 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Org.nr. 993 841 781 Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no

Detaljer

Hett sommermøte. Årets fellesreise til Island

Hett sommermøte. Årets fellesreise til Island MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 3/2013 Hett sommermøte Årets sommeravslutning fant ikke sted i ekstremt høy sommer temperatur som overskriften kan antyde. Den spiller mer på møtets faglige

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 3 - September 2013-27. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 3 - September 2013-27. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 3 - September 2013-27. årgang Klundbyvn. 103, N-2836 Biri, Norway. Tel.: 61 18 15 55. Telefax: 61 18 17 37. e-mail: post@engers-frimerker.no

Detaljer

Klubbens hjemmeside er: http://nordenfjeldskefilateli.com/

Klubbens hjemmeside er: http://nordenfjeldskefilateli.com/ NFF-varianten Indexering av NFF-Varianten, Nordenfjeldske filatelistforenings medlemsblad, Årgang År Nr. Side Forfatter/ tilrettelegger Tittel Emne 977 s.- Torbjørn Hallgren Skal NFF ha et klubblad? Tanker

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 8 august 2015

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 8 august 2015 www.skanfil.no Nr. 8 august 2015 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 (alle avdelinger) Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 E-post:

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 7 juli 2015

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 7 juli 2015 www.skanfil.no Nr. 7 juli 2015 S k anfiltilbud God sommer! Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 (alle avdelinger) Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv.

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 3 - September 2008-22. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 3 - September 2008-22. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 3 - September 2008-22. årgang 2 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no Styret:

Detaljer

Andreas Nilsen Kosmo Spanias økonomiske betydning for Norge 1920 1939. Masteroppgave. Masteroppgave i historie. Trondheim, våren 2013

Andreas Nilsen Kosmo Spanias økonomiske betydning for Norge 1920 1939. Masteroppgave. Masteroppgave i historie. Trondheim, våren 2013 Andreas Nilsen Kosmo Andreas Nilsen Kosmo Spanias økonomiske betydning for Norge 1920 1939 Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske fakultet Institutt for historie

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 8 august 2014

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 8 august 2014 www.skanfil.no Nr. 8 august 2014 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52 70 39 40 E-post:

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 2 februar 2015

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 2 februar 2015 www.skanfil.no Nr. 2 februar 2015 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52 70 39 40 E-post:

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 7 juli 2014

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 7 juli 2014 www.skanfil.no Nr. 7 juli 2014 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52 70 39 40 E-post: sarpsborg@skanfil.no

Detaljer

Lokalhistorisk magasin

Lokalhistorisk magasin Lokalhistorisk magasin 4/2006 Tema: Utvandring Nr. 4, 2006, Årgang 17 Lokalhistorisk magasin Meldingsblad for Landslaget for lokalhistorie og Norsk lokalhistorisk institutt Redaksjon Audhild Brødreskift

Detaljer

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng Redigert og kommentert av Harald A. Nissen Utgitt av Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner

Detaljer

PRAKTISK OG PRAKTFULLT Postens bygninger g jennom tidene LANDSVERNEPLAN FOR POSTEN NORGE AS

PRAKTISK OG PRAKTFULLT Postens bygninger g jennom tidene LANDSVERNEPLAN FOR POSTEN NORGE AS PRAKTISK OG PRAKTFULLT Postens bygninger g jennom tidene NORGE AS FORORD Prosjektet «Postens bygninger g jennom tidene» har vært et samarbeid mellom Posten og Riksantikvaren, prosjektet Statens kulturhistoriske

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

SKRIFTLIG FRIMERKEAUKSJON. budfrist onsdag 16. september kl. 17.00

SKRIFTLIG FRIMERKEAUKSJON. budfrist onsdag 16. september kl. 17.00 SKRIFTLIG NR. 151 2015 FRIMERKEAUKSJON budfrist onsdag 16. september kl. 17.00 4 9 48 58 94 100 136 168 267 393 491 499 STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER Nedre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf: 22 41 01 30 Mobil: 474

Detaljer