Protokoll privatarkiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll privatarkiv"

Transkript

1 Protokoll privatarkiv Arkivskaper Tidsrom Innhold Mottatt Klausul 1 Asker kommune Privatarkivnemd 2 Drengsrud skole 3 Asker Helselag Regnskapsbøker, arkivsaker, spedbarnskontroll, mm 4 Asker Husflidlag Asker distriktslege Avlevert Asker Sundhedskomision Statsarkivet 6 Hvalstad Vel Protokoller Asker Venstre Styreprotokoller, plakater, arkivsaker, 100-års jubileum Asker folkeakademi Regnskap A. Nøding 9 Anne Lindaas Asker emblemet Hans Christen Mamen Asker biblioteks historie 11 Asker Røde Kors Forhandlingsprotokoller, arkiv Fødehjem 12 Asker Røde Kors Protokoller, regnskap, brev, fotografier, avisklipp 13 Jørga Hanevold Tilla og Otto Valstads legat Flyttet til Asker Museum 14 Asker Kirkekor Styreprotokoller, medlemsbøker, regnskap, arkivsaker, hederstegn 15 Asker kirkelige Protokoller og arkivsaker ungdomsforening 16 Asker Bondekvinnelag Møteprotokoller, utklippssamlinger, fotografier, regnskap 17 Gullhella og Omegn Vel Protokoller, regnskap, årsberetninger 18 Asker Mannskor Protokoller, jubileum, fremmøte, sangkoret Fram 19 Asker bibliotek Bokfortegnelser, reglement, vedtekter, hovedstyret regnskap, styreprotokoller mm 19/1 Avdeling Heggedal Heggedal skolebibliotek, styreprotokoll, bokfortegnelse 19/2 Avdeling Gisle Nye bøker, bibliografi, styreprotokoll, dagbok 19/3 Avdeling Nesbru Holmen ( ) Forhandlingsprotokoll, bibliografi, statistikk, dikt til

2 personalet 19/4 Avdeling Vettre Protokoller, regnskap, bibliografi, årsmeldinger 19/5 Avdeling Engelsrud Dagbøker utlån Solberg (etter 1970) 20 Inger Brandt Arbeidsbok Asker skolekjøkken Gitt til skolemuseet på Jansløkken 21 Randi G. Malm Holmen Idrettsforening 60 år Hvalstad og Holmen Husmorlag Skriv Karin Gundersen 23 Hartmanns Pensjonatskole Noma Hartmann Regnskap, husholdning, drift, kopibok, reisebok Ellen Hvalstad 1952 Reising av bauta Torgersen Idrettsforeningen Frisk Asker Sport Olav Løvseth Styreprotokoller, avisklipp, plakater, vareopptelling, sanger, mm Asker stasjon omegn vel Forhandlingsprotokoller, medlemsfortegnelse, kassabok, arkivsaker, avvisklipp, anskaffelseskontoll Forhandlingsprotokoll, leiekontrakt, brev Hvalstad meieri Karl Nilsen Gunnar Yggeseth Husholdningsbok Padderud og omegn Forhandlingsprotokoll, Vel kassabok, arkivsaker, mm Signe Lund Nilsen Askers qvinnemisjonsforening August Karl Nilsen Kopier av div juridiske dokumenter 32 Oustarkivet Kopier av div juridiske Fam Kinck Hamsun dokumenter 33 Astrid Hanevold Askerbygden sang til Asker musikk 34 Ragna Hansson Slektstavle, f. Solstad, April 85 bardomserindringer 35 Ragnar Gudem 1930 Faktura vedr Heggedal Kapell Hofstad skolekorps Arkivsaker Thora Hellum Protokoll over anmeldte fødsler. Arkivsaker jordmor embetet 1846 og Emilie Svendsen Attester, konfirmasjon, rasjoneringskort, Hvalstad vel plakater, mm Asker skolekorps Møteprotokoller, arkivsaker, årsmøter mm Nedre Høn Vel Protokoller, arkivsaker,

3 årsberetning, mm 41 Asker hjelpeforening Regnskap, møtereferater Asker Meninghetsråd Hans Christen Mamen Historisk arkiv med forskjellig dateringer preken Jacob Neumann, brev, protokoller, opprop, korrespondanse, mm Foliefabrikken AS Jacob Jacobsen, Vøyenenga 45 Asker Venskabelige Forening Klisjebøker, Kapselfabrikkens anvisningskort, pengesedler, arkivsaker, fotokopier, arbeidsreglement 1938 Hans Østenstad Hansen, biografisk stoff, Asker Seminar, arkivstoff Arkivsaker, minnebok, 100-års jubileum, bok 46 Vettre Mødreforening Styre- og møteprotokoll, avisklipp, studiering 47 Heggedal 1941 Friheim arbeiderboksamling, arbeidsforening beslaglagte bøker 48 Nedre Bleiker Vel Regnskap, vedtekter, arkivsaker, årsmøter 49 Asker Kamera Klubb Styreprotokoll, kassabok, medlemsprotokoll, årsberetning, konkurransebilder, plakat (1989) 50 Asker Idrettslag Forhandlingsprotokoller, Asker skiklubb (1941-) styreprotokoller, medlemslister, film, avisklipp, klubbavis, NM ski, journaler, 51 Asker prestegård Kirsten Lunde 52 Asker sogneprest kontor mm Provisorisk anordning vedr. kolera. Fortegnelse over skrifter til bibliotek. Korrespondanse om drengen Lars Ellefsen. Rundskriv om militærruller Sjømannsmisjonsforeningen «Måken»: 4 forhandlingsprotokoller, referatprotokoll, regnskap, arkivstoff. Asker prestegårds misjonsforening (Kvinneforening): forhandlingsprotokoller, regnskapsbøker, arkivstoff (jubileer, regler). Asker kristelige Juli Februar April 90 Mai 90

4 ungdomsforening: 1 protokoll , Asker misjonsforening 100 år, kallsbok for Asker soknekall. O.A.Lindemann: Sanger 53 Astrid T. Jøsang Opplysninger, postkort og fotografier vedrørende emigranter til USA fra Asker. 54 Signe Groseth 1874 Brev, postkort, slektsregister, 1980 oppmålingsbrev, mm 55 Harry Gunnestad 1943 Dødsdom over Arne 56 Asker Landbruksforening Gunnestad Forhandlingsprotokoller Helge Kise Til ca Historikk Kapselfabrikken 58 Askervellenes fællesråd (Asker velforbund) Forhandlingsprotokoller, de ulike vellene, referat styremøter, årsberetninger og regnskap. Trafikksaker, lysfiske, søppelforbrenning, lekeplasser, kabel TV, mm 59 Engelsrud Møtebok, notebok, konvolutt meninghetshus med kort 60 Knut Larsen (Tollefsen) Attester, Amerikabrev, skjøte, regnskapsbok, dagbok etter Hans og Anna Tollefsen 61 Per Marius Engen Asker sangforening, Asker orkesterforening 62 Skaugum Inner Wheel Møtereferater, gjestebok, styreprotokoll, regnskapsprotokoll, jubileum 63 Nanna Egedius Helle Begravelsestaler. Avisutklipp. Asker kirke. 64 Per E. Fossum Hjemmestyrkene. Rulleblader Østlandsmeieriet Asker Vedtekter, AL forhandlingsprotokoller, møteprotokoller, Fjøskontrollforening, mm 66 Rustadgrenda Vel Styreprotokoll, regnskapsbok, årsberetning, arkivsaker, veisaker, årsmøter, mm 67 Ola Holst 1941 Legitimasjonskort Januar Arvid Fossum Eirik Christiansens brev Minnesmerkekomiteen 2. verdenskrig Brev Garborg og Bojer Manus «Husmannsplasser» 69 Asker kvinneråd Regnskap, korrespondanse, avisklipp, valg, bankbøker 70 Berit Sagen Ramsfjell Liste over utvandrere August

5 Kortkartotek over utvandrede fra Asker 71 Tveiter gård Kassabok, journal Sjømannsmisjonen Protokoll, sanger, regnskap, Måken medlemsfortegnelse 73 Asker diakonkor Statuetter, møtebok, kort med Kari Skjold bilder 74 Sigrid Holmen Amerikabrev, 96 konfirmasjonsattester 75 Sem bruk Kassabok, journal, kontobok, utgiftsjournal, hovedbok, lønningsbok, Arbeidstilsynets inspeksjoner, timelister, materialbok, trelastbeholdning, forretningsarkiv, mm Drengsrud mødreforening Regnskaper, medlemsfortegnelser, referatbok, sanger, bilag 77 Drengsrud Protokoller, foto misjonsforening 78 Askerkallen Protokoller, ordenskapittel, jubileer, mm 79 Hans Aarhus 1805 Skriv fra Christian VII, legat for skolen 80 Den norske misjonsallianse Dikemark Medlemsbok, kassabok, møteprotokoll, jubileer, mm 81 Anita Dale Sigrid Torgersen, Ida Rustad, regnskap, oppskrifter 82 Vettre vel Forhandlingsprotokoller, medlemsfortegnelser, dagbok, jubileer, årsberetninger, styremøter, saker, regnskap 83 Asker aldershjem Statuetter, forhandlingsprotokoll, ordensregler, jubileer, 84 Heggedal kapellforening regnskap, lønninger, mm Regnskapsbok, møtereferat, Røde stue på prestegården, jubileum 1981, klipp, arkiv 85 Borgen grendehus Vedtekter, årsberetninger, styremøter, avtaler, mm 86 Borgen vel Møtereferater, velutvalgene, Borgen Tennisklubb, regnskap, avisutklipp, korrespondanse, Planutvalget, skoler, mm Sangkoret Tonleik Kassabok, medlemskontingent, loddsalg 88 Hedmarksringen Protokoller 89 Asker musikkråd Regnskap,

6 kulturstyreprotokoller, tegninger nytt kulturhus 90 Engelsrud vel Styremøter, protokoller, regnskap, veisaker, regplaner, medlemslister 91 Vollen vel Protokoll Regnskap, regulering og veisaker, medlemslister, styremøter, referater, mm 92 Billingstad vel Korrespondanse, referater, protokoller, dokumentasjon jubileumsskrift Hvalstrandbads venner Referater, skriv Asker depolitiske Protokoll organisasjon 95 Blakstad Seilforening Årsberetninger, torsdagskvelder på Børsholmen, 50-års jubileum, styreprotokoller, mm Juni Foreningen Norden Protokoller, årsberetninger, arkiv, medlemsbrev Heggedal Idrettlag Protokoller Djerv, HI, 2008 Idrettsforeningen Djerv Blåfjellhytta, 98 Heggedal ungdomslag Referatbok, «Ungdommen» 2008 avis 99 Nordre Nesøya Vel Protokoller 100 Øvre Vakås Festekontrakter, protokoller, tomtefestelag korrespondanse, vedtekter 101 Mette Kierulf Protokoller Galleri Tyr Asker Vedtekter, jubileer, pensjonistforening årsmeldinger, sanghefte 104 Asker Kjøpmannsforening Protokoll Protokoll Voldebugtens Diskutionsklub (forløper for Vollen Vel) Protokoll Protokoll Digitalisert av Carol Holm- Hansen på vegne av Vollen Vel Ingen klausul

BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012

BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012 BYGDEARKIVET I LØTEN Registratur pr. juli 2012 For supplerende opplysninger om innlevering, klausulering m.v. vises til kvitteringsskjema. Der kvitteringsskjema mangler, er disse opplysningene tatt med

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET En veiledning for organisasjoner og bedrifter Foto: Nykirke guttekorps. Fotograf ukjent. Praktiske råd for avlevering av arkiver etter organisasjoner til Vestfoldarkivet.

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Arkivkatalog lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx for GMA 7/13, Aks. 2013/

Detaljer

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13 A-0006 NKS Finnmark 1920-2012 Arkivkatalog 2010/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets... 3 Om arkivet... 3 A.MØTEBØKER, REFERAT- OG... 4 FORHANDLINGSPROTOKOLLER...

Detaljer

Proveniens: Gave fra foreningen (overført fra dep. nr. 41), 2/9 1981. Supplement står på Dora. Se egen registratur

Proveniens: Gave fra foreningen (overført fra dep. nr. 41), 2/9 1981. Supplement står på Dora. Se egen registratur Privatarkiv nr. 81 Trøndelag tannlægeforenings arkiv 1896.Foreningen får navnet Det Trondhjemske Tandlægeforbund 1901 Foreningen får navnet Trondhjems Tandlægeforening 1902 Den Nordenfjeldske Tandlægeforening

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969 Seriesign. Arkivskaper Arkivstykke Fra Til Singsås ble i 1840 skilt ut fra daværende Holtålen kommune og gjort til eget herred. I 1885 ble daværende Holtålen delt i to: Holtålen og Ålen herreder. Ved herredstyrevedtak

Detaljer

Møter som er avholdt. Dag Tema Ansvar Sted 3-min Vår / Sommer 2015. Siste møte vil alltid bli oppført først. Møtefri - Påske

Møter som er avholdt. Dag Tema Ansvar Sted 3-min Vår / Sommer 2015. Siste møte vil alltid bli oppført først. Møtefri - Påske Møter som er avholdt Siste møte vil alltid bli oppført først Dag Tema Ansvar Sted 3-min Vår / Sommer 2015 16.06 Sommerfest Smia 09.06 Besøk på Stortinget, OBS kl 17:00! Stortinget Husk påmelding! 02.06

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLELSE. Det innkalles herved til årsmøte i Yrjar Heimbygdslag LØRDAG 28. FEBRUAR 2009 KL 1300. Møtet holdes på Uthaugsgården på Uthaug.

ÅRSMØTEINNKALLELSE. Det innkalles herved til årsmøte i Yrjar Heimbygdslag LØRDAG 28. FEBRUAR 2009 KL 1300. Møtet holdes på Uthaugsgården på Uthaug. ÅRSMØTEINNKALLELSE Det innkalles herved til årsmøte i Yrjar Heimbygdslag LØRDAG 28. FEBRUAR 2009 KL 1300 Møtet holdes på Uthaugsgården på Uthaug. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.

Detaljer

Hurum kommune. Kulturguide

Hurum kommune. Kulturguide Hurum kommune Kulturguide Med oversikt over lag og foreninger, oppdatert 19.08.2014 1 1 2014 Innhold: Kulturguiden 2014 Ansatte i kultur og idrett Side 3 Kultur i Hurum: Side 4 Aktiviteter ved kulturkontoret

Detaljer

Arkivliste - Per Tang (SFF-89203)

Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Nummer Innhald Periode Merknad B korrespondanse O1. L1 Skifte etter mora Kristine Pedersd. Tang. 1907 Innkalling til Skifteretten. O1. L2 Gratulasjonstelegram til bryllupet

Detaljer

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304.

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. 050304 Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. Copyright: Erik Ballangrud, Mellomåsveien 124, 1414 Trollåsen. Tlf. 66820378. E-mail: erik.ballangrud@c2i.net. Forkortelser:

Detaljer

Nye regler gjør det enklere å bygge

Nye regler gjør det enklere å bygge INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 3 - ÅRGANG 2 - MAI 2015 Nye regler gjør det enklere å bygge men ikke bygg mer enn 50 m2 og vent til etter 1. juli Side 7 HOLD AV 28. 31. mai 420 danseglade

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

BRANDBU'STIKKA- innholdsfortegnelse nr.1-50 (oktober 2011).

BRANDBU'STIKKA- innholdsfortegnelse nr.1-50 (oktober 2011). BRANDBU'STIKKA- innholdsfortegnelse nr.1-50 (oktober 2011). OMSLAGSBILDER Alfa skofabrik als (1962) Andfossen Augedalsbro (1925) Augedalsbro Hotel (1908) Babbe Smedsruds russebil (1947) Barnehagebarn,

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Møtebokseriene er komplette. De første møtebøkene er felles for formannskap og kommunestyre. Fra 1935 begynte de å skille møtebøkene, men under krigen og rett etter ble det sammenblanding

Detaljer

Landingen, 1976-, Register

Landingen, 1976-, Register Land Museum Landingen, 1976-, Register Årgang Side Forfatter Tittel Stikkord 1976 7 Lands Museum Om årboksiden Artikkel 1976 9 Kulturstyret, N. og S. Land Hilsen til "Landingen" Artikkel 1976 11 Schou,

Detaljer

BYGDEARKIVET. STIKKORDREGISTER:

BYGDEARKIVET. STIKKORDREGISTER: BYGDEARKIVET. STIKKORDREGISTER: Foruten oppslag på den enkelte forening, person m.v. også en del oppslag på emne. Der arkivsamlingen har navn etter avdød eller levende person, kan ikke innholdet knyttes

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag.

Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag. Her er en del bilder med tekster som er sent inn til Ringerikes Blad Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag. den 20. november 2002. FRA GAMLE DAGER FEGRIBAKKEN; Hvem har opplysninger

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 BUEKORPSMUSEET I BERGEN Det innkalles herved til årsmøte tirsdag 17. april kl 19.00 i Murhvelvingen. Til behandling foreligger: 1. Årsberetning for 2011. 2. Regnskap for 2011.

Detaljer

Munnpleien oversikt Nummer Innhold Årgang Redaktør

Munnpleien oversikt Nummer Innhold Årgang Redaktør Munnpleien oversikt/ntv 100 år 051210 Munnpleien oversikt Nummer Innhold Årgang Redaktør Nr. 1, juli 1916 Forord, samarbeid etc. Kampen mot tandsygdommene Statsunderstøttet 1. årgang Einar Hirsch (Nr.

Detaljer

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 Oslo Døveforening www.odf.no Nr 1 2010 47.årgang Tur til Berlin side 37 Årsberetning side 11 Påske-bridge side 9/10 Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 HUSK Å TA MED DETTE

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

Oversikt over Privatarkiv hos Preus museum

Oversikt over Privatarkiv hos Preus museum Oversikt over Privatarkiv hos Preus museum HO/ HJ/ TS 2009/ rev. HO 2011 Oversikt over Privatarkiv hos Preus museum... 1 1. Bedriftsarkiv etter Preus Fotomuseum (1976-94)... 1 2. Foto- og papirarkiv etter

Detaljer

SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler

SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler SØKEINFORMASJON Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler Informasjon til alle som ønsker å leie lokaler for idrettslig aktivitet, trening, arrangementer,

Detaljer