Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A nnhold: Forespørsel om møte med komiteen KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Skolelederforbundet nnhold: nvitasjon til seminar om Stortingets kontrollfunksjon KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / / Kjell Arne Bratli nnhold: nvitasjon til seminar om Stortingets kontrollfunksjon KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / / Arne Fliflet nnhold: nvitasjon til seminar om Stortingets kontrollfunksjon KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / / Eldbjørg Løwer Side: 1 av 61

2 nnhold: nvitasjon til seminar om Stortingets kontrollfunksjon KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / / Jørgen Kosmo nnhold: Program for seminar om Stortingets kontrollfunksjon KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen 2013 X 2013/ / nnhold: Prop 1 S Spørsmål til departementet 2013/ /2013 Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden nnhold: Svar på henvendelse i brev av norske helsemyndigheters ansvar for å handle adekvat ovenfor ME-pasienter Helsevesenet - henvendelser / /2013 SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 2 av 61

3 nnhold: Svar på henvendelse i brev av rettighetsklage Helsevesenet - henvendelser / /2013 SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Svar på henvendelse i brev av tannhelse for eldre Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / /2013 SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Søknad om enkel bevertning ved budsjetthøring EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen 2013 X 2013/ /2013 Brit Brenno nnhold: Svar på henvendelse i brev av uføretrygd Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / /2013 SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 3 av 61

4 nnhold: Svar på henvendelse i brev av NAV Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / /2013 SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Søknad om bevertning budsjetthøring JK - justiskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen 2013 N 2013/ /2013 Brit Brenno nnhold: 2013/ /2013 Akademikerne nnhold: 2013/ / WC Norge Side: 4 av 61

5 nnhold: 2013/ / Norges forskningsråd nnhold: 2013/ /2013 NOAH - for dyrs rettigheter nnhold: nvitasjon til The Annual Conference on Cultural Diplomacy Berlin KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 nstitute for Cultural Diplomacy nnhold: Søknad om kvalifisering av konsulenttjenester KT - KT-ledelse - KT-sikkerhet - KT-arkitektur og T Governance og T Service Management TL Konsulenttjenester KT - KT-ledelse - KT-sikkerhet - KT-arkitektur og T Governance og T Service Management TL SD 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp ***** Side: 5 av 61

6 nnhold: nvitasjon til Det Norske Videnskaps-Akademi - Oslo januar februar 2014 KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Det Norske Videnskaps-Akademi - DNVA nnhold: Søknad om kvalifisering av konsulenttjenester KT - KT-ledelse - KT-sikkerhet - KT-arkitektur og T Governance og T Service Management TL Konsulenttjenester KT - KT-ledelse - KT-sikkerhet - KT-arkitektur og T Governance og T Service Management TL SD 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp ***** nnhold: Søknad om kvalifisering av konsulenttjenester KT - KT-ledelse - KT-sikkerhet - KT-arkitektur og T Governance og T Service Management TL Konsulenttjenester KT - KT-ledelse - KT-sikkerhet - KT-arkitektur og T Governance og T Service Management TL SD 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp ***** nnhold: Prop 1 S Anmoding om høring 2013/ /2013 SLG Slett -landsgjelda Side: 6 av 61

7 nnhold: 2013/ /2013 Musikernes fellesorganisasjon nnhold: 2013/ /2013 SAH Studentenes og Akademikernes nternasjonale Hjelpefond nnhold: 2013/ /2013 Danse-og teatersentrum nnhold: 2013/ / Redd Barna Side: 7 av 61

8 nnhold: 2013/ /2013 NCA Kirkens nødhjelp nnhold: 2013/ /2013 KT-Norge nnhold: 2013/ /2013 KT-Norge nnhold: 2013/ /2013 Det frivillige skyttervesen Side: 8 av 61

9 nnhold: 2013/ /2013 Blå Kors Norge nnhold: 2013/ /2013 KT-Norge nnhold: Prop 1 S V Svar på spørsmål (korrigert svar) og 260 i brev av fra Venstres fraksjon - skatt tiltakssonen - BS - kredittkortgjeld - arveavgift - kapitalfnnordning - jordbruksfradrag 2013/ /2013 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: 2013/ /2013 Barnevakten Side: 9 av 61

10 nnhold: 2013/ /2013 Stiftelsen Samora nnhold: - notat 2013/ /2013 Stiftelsen Saemien Sijte nnhold: 2013/ / Norges Blindeforbund nnhold: 2013/ / Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge - FN Side: 10 av 61

11 nnhold: - notat 2013/ / Autismeforeningen i Norge nnhold: 2013/ / Akademikerne nnhold: 2013/ /2013 deelt Nettverk nnhold: 2013/ /2013 Vestfold fylkeskommune Side: 11 av 61

12 nnhold: 2013/ /2013 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund nnhold: 2013/ /2013 Fellesorganisasjonen nnhold: 2013/ /2013 Norges forskningsråd nnhold: 2013/ /2013 KT-Norge Side: 12 av 61

13 nnhold: 2013/ /2013 Norges Handikapforbund nnhold: 2013/ /2013 Norges Astma- og Allergiforbund nnhold: 2013/ /2013 Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering - OMOD nnhold: - notat 2013/ /2013 Sametinget Side: 13 av 61

14 nnhold: 2013/ /2013 Blå Kors nnhold: 2013/ /2013 Fagforbundet nnhold: 2013/ /2013 Friluftslivets fellesorganisasjon nnhold: 2013/ /2013 Norsk Folkehjelp Side: 14 av 61

15 nnhold: nvitasjon - the annual conference on cultural diplomacy Berlin KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 nstitute for Cultural Diplomacy nnhold: Anmodning om møte med Demetrios Papademetriou - Oslo KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter - høstsesjonen / / Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet nnhold: Henvendelse - Nordens rolle i verdenssamfunnet og hva som må gjøres Henvendelse - Nordens rolle i verdenssamfunnet og hva som må gjøres 2013/ /2013 Knut Vidar Paulsen / Stiftelsen Natur og Kultur nnhold: 2013/ /2013 Veteranforbundet SOPS Side: 15 av 61

16 nnhold: 2013/ /2013 FOKS Forum for kvinner og utviklingsspørsmål nnhold: Avtalen ønskes forlenget til Rammeavtale av elektromessige rådgivningstjenester RE - Sweco Norge / / Sweco Norge nnhold: Prop 1 S V Svar på spørsmål og 261 i brev av fra Venstres fraksjon - økt avskrivningssats saldogruppe d - fiskerfradrag - arveavgift - økt gebyrer til våpen 2013/ /2013 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: 2013/ /2013 FORM Forum for utvikling og miljø Side: 16 av 61

17 nnhold: Meddelelse om avvisning fra konkurranse om konsulenttjenester KT fagområdene KT-ledelse - KT-sikkehet - KT-arkitektur og T governance og T service management -TL Konsulenttjenester KT - KT-ledelse - KT-sikkerhet - KT-arkitektur og T Governance og T Service Management TL SD 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp ***** nnhold: 2013/ /2013 Barnevakten nnhold: Prop 1 S KrF Svar på spørsmål og 37 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon - arveavgiftsfritak familieeide bedrifter - herreløs arv - fritak for arveavgift for søsken for felles bolig 2013/ /2013 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: 2013/ / Akademikerne Side: 17 av 61

18 nnhold: Prop 1 S Oppdatert anmodning om høring 2013/ / Velferdsalliansen nnhold: Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 21 og 22 i brev av fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon - avgift på handel med aksjer - obligasjoner og derivater - fritak for arbeidsgiveravgift for små nyetablerte foretak 2013/ /2013 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: - notat 2013/ / Hørselshemmedes Landsforbund nnhold: 2013/ /2013 Fellesforbundet Side: 18 av 61

19 nnhold: 2013/ /2013 Norsk Epilepsiforbund nnhold: 2013/ /2013 Personskadeforbundet LTN nnhold: 2013/ /2013 KT-Norge nnhold: Prop 1 S V Svar på spørsmål og 249 i brev av fra Venstres fraksjon - skolebygg - kreftpasienter - helsesøster - tannlege 2013/ /2013 Finansdepartementet Finansministeren Side: 19 av 61

20 nnhold: 2013/ /2013 Norsk Ergoterapeutforbund nnhold: 2013/ /2013 Norges Handikapforbund nnhold: 2013/ /2013 Fagforbundet nnhold: 2013/ /2013 Spekter Side: 20 av 61

21 nnhold: Prop 1 S KrF Svar på spørmål og 118 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon - dagpenger - internasjonal barnebortføring - kontantstøtte - apotekavanse - barnehageopptak - lærlingtilskudd 2013/ /2013 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste nnhold: - notat 2013/ /2013 Vardeteatret nnhold: 2013/ /2013 Foreningen for Fangers Pårørende Side: 21 av 61

22 nnhold: 2013/ /2013 Norges Parkinsonforbund nnhold: Henvendelse - Nordens rolle i verdenssamfunnet og hva som må gjøres FK - andre henvendelser / /2013 Knut Vidar Paulsen / Stiftelsen Natur og Kultur nnhold: 2013/ /2013 Attføringsbedriftene i NHO nnhold: 2013/ /2013 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Side: 22 av 61

23 nnhold: 2013/ /2013 Norsk Sykepleierforbund nnhold: 2013/ /2013 Foreningen Norges døvblinde m.fl. nnhold: - notat 2013/ /2013 Fellesorganisasjonen nnhold: - notat 2013/ /2013 Stiftelsen Retretten Side: 23 av 61

24 nnhold: - notat 2013/ /2013 Norsk Tjenestemannslag nnhold: 2013/ /2013 KT-Norge nnhold: - notat 2013/ /2013 Psoriasis- og eksemforbundet - PEF nnhold: 2013/ /2013 Norges forskningsråd Side: 24 av 61

25 nnhold: Oppnevning av nytt medlem til styret i Lovdata Lovdata - styremedlemmer 2013/ / Lovdata nnhold: - notat 2013/ /2013 Caritas Norge nnhold: Prop 1 S Henvendelse - reagerer kraftig på forslag om ny boligskatt 2013/ / Else Merete Thyness nnhold: 2013/ /2013 Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund - OVL Side: 25 av 61

26 nnhold: Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste nnhold: 2013/ /2013 Næringslivets Hovedorganisasjon nnhold: 2013/ /2013 WWF-Norge nnhold: Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste Side: 26 av 61

27 nnhold: 2013/ /2013 KT-Norge nnhold: 2013/ /2013 Bellona nnhold: Meddelelse om forkasting fra konkurranse om konsulenttjenester KT - KT-ledelse Konsulenttjenester KT - KT-ledelse - KT-sikkerhet - KT-arkitektur og T Governance og T Service Management TL SD 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp ***** nnhold: Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste Side: 27 av 61

28 nnhold: 2013/ /2013 Norges Fredslag nnhold: Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste nnhold: Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste nnhold: - notat 2013/ /2013 Caritas Norge Side: 28 av 61

29 nnhold: 2013/ /2013 Human Rights House Foundation nnhold: Meddelelse om forkasting fra konkurranse om konsulenttjenester KT fagområdet T Governance og T Service Management Konsulenttjenester KT - KT-ledelse - KT-sikkerhet - KT-arkitektur og T Governance og T Service Management TL SD 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp ***** nnhold: 2013/ /2013 Leieboerforeningen Bergen nnhold: 2013/ /2013 Norsk ndustri Side: 29 av 61

30 nnhold: Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste nnhold: 2013/ /2013 Norsk Folkehjelp nnhold: Meddelelse om forkasting fra konkurranse om konsulenttjenester KT fagområdet KT-sikkerhet Konsulenttjenester KT - KT-ledelse - KT-sikkerhet - KT-arkitektur og T Governance og T Service Management TL SD 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp ***** nnhold: 2013/ /2013 CARE Norge Side: 30 av 61

31 nnhold: 2013/ /2013 Nettverk for fjord- og kystkommuner nnhold: Meddelelse om forkasting fra konkurranse om konsulenttjenester KT fagområdet KT-sikkerhet Konsulenttjenester KT - KT-ledelse - KT-sikkerhet - KT-arkitektur og T Governance og T Service Management TL SD 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp ***** nnhold: 2013/ /2013 Forskningsinstituttenes fellesarena nnhold: - oppdatert 2013/ /2013 FORM Forum for utvikling og miljø Side: 31 av 61

32 nnhold: Meddelelse om forkasting fra konkurranse om konsulenttjenester KT fagområdet T Governance og T service Management Konsulenttjenester KT - KT-ledelse - KT-sikkerhet - KT-arkitektur og T Governance og T Service Management TL SD 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp ***** nnhold: Prop 1 S V Svar på spørsmål og 258 i brev av fra Venstres fraksjon - avgift på flyreiser - investeringstilskudd - Heimevernsungdom 2013/ /2013 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: 2013/ /2013 NHO Næringslivets Hovedorganisasjon nnhold: Meddelelse om forkasting fra konkurranse om konsulenttjenester KT fagområdet KT-ledelse Konsulenttjenester KT - KT-ledelse - KT-sikkerhet - KT-arkitektur og T Governance og T Service Management TL SD 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp ***** Side: 32 av 61

33 nnhold: 2013/ /2013 Changemaker nnhold: 2013/ /2013 Eiendomsmeglerforetakernes Forening nnhold: 2013/ /2013 Boligprodusentenes Forening nnhold: Svar på henvendelse i brev av anmodning om bistand i forbindelse med boligstøtte Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uførepensjon - sykelønnsordning henvendelser / /2013 SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 33 av 61

34 nnhold: Henvendelse vedrørende henrettelse av balochiske politiske fanger i Balochistan FK - utenriks henvendelser / /2013 Ferzad Kammanger forening nnhold: Svar på henvendelse i brev av erfaringer med NAV og Trygderetten Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / /2013 SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Svar på henvendelse i brev av erfaringer med NAV Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uførepensjon - sykelønnsordning henvendelser / /2013 SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: 2013/ /2013 KT-Norge Side: 34 av 61

35 nnhold: Prop 1 S Oppfølging høring svar på spørsmål om formueskatt og fordelingen mellom kommuner 2013/ /2013 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon nnhold: Domstoladministrasjonen ønsker ikke felles varslingsordning - kommentar Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser / /2013 Domstoladministrasjonen nnhold: Prop 1 S Oppdatert anmodning om høring 2013/ /2013 Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund nnhold: 2013/ /2013 Publish What You Pay - PWYP Side: 35 av 61

36 nnhold: Henvendelse - Nordens rolle i verdenssamfunnet og hva som må gjøres Henvendelse - Nordens rolle i verdenssamfunnet og hva som må gjøres 2013/ /2013 Knut Vidar Paulsen / Stiftelsen Natur og Kultur nnhold: Tilbakemelding endelig godkjenning - leveringsdag for H7 dokumentlager H7A Handlingsområde - Elektronisk saksbehandling - Arkivplan.no avtale bruksrett - drift og vedlikehold for programvare - Arkivplan.no Tilpasningsavtalen - ephorte i Sharepoint - Evry - Dokumenthåndteringssystem - Making Waves 2009/ /2013 Making Waves nnhold: 2013/ /2013 Norsk olje og gass - NOROG nnhold: Henvendelse om Den usynlige arbeidsgruppen Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser / /2013 Rolf Gunnar Seterberget Side: 36 av 61

37 nnhold: Henvendelse - Nordens rolle i verdenssamfunnet og hva som må gjøres Henvendelse - Nordens rolle i verdenssamfunnet og hva som må gjøres 2013/ /2013 Knut Vidar Paulsen / Stiftelsen Natur og Kultur nnhold: Henvendelse - Nordens rolle i verdenssamfunnet og hva som må gjøres Henvendelse - Nordens rolle i verdenssamfunnet og hva som må gjøres 2013/ /2013 Knut Vidar Paulsen / Stiftelsen Natur og Kultur nnhold: Prop 1 S KrF Svar på spørsmål og 123 fra Kristelig Folkepartis fraksjon - BS - rentekompensasjon skole og svømmeanlegg - kap kap skatteklasse 2 og pensjonistektepar 2013/ /2013 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: 2013/ /2013 Finans Norge Side: 37 av 61

38 nnhold: 2013/ /2013 Norske Kveners Forbund nnhold: NP nvitasjon til seminar NATO in the new MENA Region FK - nyhetsbrev - andre invitasjoner / /2013 NP nnhold: Prop 1 S V Svar på spørsmål og 259 fra Venstres fraksjon - kap kap kartlegging av statens eiendommer - den kommunale skattøren 2013/ /2013 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: 2013/ /2013 Psoriasis- og eksemforbundet - PEF Side: 38 av 61

39 nnhold: Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste nnhold: 2013/ /2013 Stiftelsen Organdonasjon nnhold: Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste nnhold: 2013/ / Rusmisbrukernes nteresseorganisasjon Side: 39 av 61

40 nnhold: Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste nnhold: 2013/ /2013 Norsk Fysioterapeutforbund nnhold: 2013/ /2013 Norsk Pasientforening nnhold: 2013/ /2013 Evangeliesenteret Side: 40 av 61

41 nnhold: nfo om websak på Barentsmøte i Tromsø Barents Euro-Arctic Councils BEAC i Tromsø 2013 Nordisk Råd - Besøk, møter og arrangement 2013 X 2013/ /2013 nnhold: 2013/ /2013 KT-Norge nnhold: 2013/ /2013 Røde kors nnhold: 2013/ /2013 Voksne for Barn Side: 41 av 61

42 nnhold: Prop 1 S nnspill 2013/ /2013 Norges Taxiforbund nnhold: 2013/ /2013 Nasjonalforeningen for folkehelsen nnhold: Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste nnhold: 2013/ /2013 Den norske legeforening Side: 42 av 61

43 nnhold: Prop 1 S Avslag på anmodning om høring 2013/ /2013 Stiftelsen Organdonasjon nnhold: Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste nnhold: 2013/ /2013 Norsk Kiropraktorforening nnhold: 2013/ /2013 Spekter Side: 43 av 61

44 nnhold: Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste nnhold: Trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste nnhold: 2013/ /2013 Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon nnhold: 2013/ /2013 Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet - KEFF Side: 44 av 61

45 nnhold: 2013/ /2013 Stiftelsen Haga nnhold: 2013/ /2013 OGT i Norge nnhold: 2013/ /2013 Friluftslivets fellesorganisasjon nnhold: 2013/ /2013 Den norske jordmorforening Side: 45 av 61

46 nnhold: nvitasjon til seminaret Nato in the new MENA region - Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Norsk tenrikspolitisk nstitutt nnhold: MS Keskitalo SCPAR i Murmansk Russland SCPAR - Arktisk parlamentarisk komite og delegasjon - Reiser og møter Henvendelser og annet om - Delegasjonsmøter 2011/ / Murmanske regionale parlament nnhold: nvitasjon til The big data revolution - København EMK - energi- og miljøkomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Baltic Development Forum nnhold: 2013/ /2013 Caritas Norge Side: 46 av 61

47 nnhold: nvitasjon til Small cap E&P, verdiskapning og M&A - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Norsk polyteknisk forening nnhold: 2013/ /2013 Kreftforeningen nnhold: nvitasjon til The big data revolution - København NÆK - næringskomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Baltic Development Forum nnhold: 2013/ /2013 Norske Kvinners Sanitetsforening Side: 47 av 61

48 nnhold: Takk for informasjon om Postens markering av grunnlovsjubileet Grunnlovsjubileet 2014 henvendelser og annet om / / Kristoffersen Dag Nordbotten nnhold: 2013/ /2013 Fagforbundet nnhold: Anmodning om deltakelse i offisielt program - epostkorrespondanse vedlagt Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / / Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter - HL-senteret nnhold: 2013/ /2013 nge funksjonshemmede Side: 48 av 61

49 nnhold: 2013/ / Regnskogfondet nnhold: 2013/ /2013 Gynkreftforeningen nnhold: 2013/ /2013 Norsk Psykologforening nnhold: 2013/ /2013 Kirkens SOS i Norge Side: 49 av 61

50 nnhold: 2013/ /2013 Friluftsrådenes Landsforbund nnhold: nvitasjon - the annual conference on cultural diplomacy Berlin HOK - helse- og omsorgskomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - høstsesjonen / /2013 nstitute for Cultural Diplomacy nnhold: Henvendelse - Nordens rolle i verdenssamfunnet og hva som må gjøres Henvendelse - Nordens rolle i verdenssamfunnet og hva som må gjøres 2013/ /2013 Knut Vidar Paulsen / Stiftelsen Natur og Kultur nnhold: 2013/ /2013 Juridisk rådgivning for kvinner- JRK Side: 50 av 61

51 nnhold: Prop 1 S Program for åpen høring X 2013/ /2013 nnhold: 2013/ /2013 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund nnhold: - notat 2013/ /2013 Stiftelsen Saemien Sijte nnhold: 2013/ /2013 Danse- og teatersentrum Side: 51 av 61

52 nnhold: 2013/ /2013 KT-Norge nnhold: nvitasjon - the annual conference on cultural diplomacy Berlin FKK - familie- og kulturkomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 nstitute for Cultural Diplomacy nnhold: 2013/ /2013 Akershus fylkeskommune m.fl. nnhold: nvitasjon - the annual conference on cultural diplomacy Berlin TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 nstitute for Cultural Diplomacy Side: 52 av 61

53 nnhold: Søknad om enkel servering - møte med Demetrios Papademetriou KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter - høstsesjonen 2013 X 2013/ /2013 Brit Brenno nnhold: Anmodning om møte med komiteen - kollektivtilbudet på Spikkestadbanen TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Spikkestadbanen Pendlerforening nnhold: Svar på henvendelse i brev av anmodning om møte med komiteen TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Spikkestadbanen Pendlerforening nnhold: Henvendelse - Nordens rolle i verdenssamfunnet og hva som må gjøres Henvendelse - Nordens rolle i verdenssamfunnet og hva som må gjøres 2013/ /2013 Knut Vidar Paulsen / Stiftelsen Natur og Kultur Side: 53 av 61

54 nnhold: 2013/ /2013 KT-Norge nnhold: 2013/ /2013 Vestfold fylkeskommune nnhold: Prop 1 S nnspill 2013/ /2013 ZERO nnhold: 2013/ /2013 Norges Taxiforbund Side: 54 av 61

55 nnhold: 2013/ /2013 Telemark fylkeskommune nnhold: Prop 1 S Presentasjon til høring 2013/ /2013 Telemark fylkeskommune nnhold: Prop 1 S Avmelding til høring 2013/ /2013 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund nnhold: 2013/ /2013 Electric Vehicle nion Side: 55 av 61

56 nnhold: Prop 1 S V Svar på spørsmål 35 og 245 i brev av fra Venstres fraksjon - trygdeavgift på AFP - vedlikeholdsetterslep på jernbane, riks- og fylkesveger 2013/ /2013 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: nderskriftskampanje - økt satsing og forskning på revmatisme underskrifter Helsevesenet - henvendelser / / SD SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Forhåndsinvitasjon til sentralbanksjefens årstale - Grand hotel i Oslo FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Norges Bank nnhold: Prop 1 S Avslag på anmodning om høring 2013/ /2013 Sunnmøre reigonråd KS Side: 56 av 61

57 nnhold: Prop 1 S Avslag på anmodning om høring 2013/ /2013 Vardeteatret nnhold: Prop 1 S Avslag på anmodning om høring 2013/ /2013 Rygge Beredskapssenter nnhold: Prop 1 S Avslag på anmodning om høring 2013/ /2013 Stiftelsen Norsk Luftambulanse nnhold: Prop 1 S Avslag på anmodning om høring 2013/ /2013 KT-Norge Side: 57 av 61

58 nnhold: Prop 1 S Avslag på anmodning om høring 2013/ /2013 Juridisk rådgivning for kvinner- JRK m.fl. nnhold: Prop 1 S Spørsmål 1 til departementet 2013/ / Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden nnhold: Søknad og samtykke til orienteringsmøte i Olje- og energidepartementet EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen 2013 X 2013/ / Brit Brenno nnhold: Samtykke til fravær - orienteringsmøte hos Norske Boligbyggelags Landsforbund KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter - høstsesjonen 2013 X 2013/ / Marianne Brænden Side: 58 av 61

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 05.05.2014 nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok.

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.09.2014 nnhold: Orientering om økte kostnader for nytt teknisk

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok.

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 05.10.2011 nnhold: Rammer for budsjett 2012 - særskilte tiltak Statsbudsjettet

Detaljer

Offentlig journal. PropS1 Høringsnotat. PROPS1 (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2008-49 10412/2009 29.10.2009 30.10.

Offentlig journal. PropS1 Høringsnotat. PROPS1 (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2008-49 10412/2009 29.10.2009 30.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 02.11.2009 nnhold: 2009/2008-49 10412/2009 29.10.2009 Dyrevernalliansen nnhold: 2009/2015-45 10413/2009 29.10.2009 Attføringsbedriftene

Detaljer

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.02.2010 Svar på henvendelse av 180110 - klage - NAV Dagpenger

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Offentlig journal. Meld St 25 Høringsnotat. Meld. St. 25 (2013-2014) Utdanning for utvikling 2014/1054-22 11903/2014 29.09.2014 25.09.

Offentlig journal. Meld St 25 Høringsnotat. Meld. St. 25 (2013-2014) Utdanning for utvikling 2014/1054-22 11903/2014 29.09.2014 25.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 29.09.2014 nnhold: 2014/1054-22 11903/2014 25.09.2014 SOS-barnebyer nnhold: Regnskaps- og årsavslutning - oppsummering av

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.08.2013. Dok.

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.08.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.08.2013 Søknad om enkel bevertning - møte med delegasjon fra Bulgaria

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 24.06.2013 Svar på henvendelse i brev av 050613 Helsevesenet - henvendelser - 2009-2013 2009/1882-523 7432/2013 19.06.2013

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer