SKAGEN Global. August Kunsten å bruke sunn fornuft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Global. August 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 Fra heden nord for Skagen Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global August 2009 En En verden verden av av muligheter muligheter

2 Oppsummering Økonomien globalt er nå i en positiv vekstfase etter et teknisk stopp i september 2008 og etterfølgende fall i aktivitet i begynnelsen av Tilliten er tilbake, stimuluspakkene har fungert Kina har til og med begynt å stramme inn stimulansen. Arbeidsløshetstall, og tap i næringseiendomssektoren er to nøkkelvariabler framover, på både godt og vondt. Sparerater i vestlige land leder til en mer balansert verden, ett opptikk i global handel kan lede til akselerering i global vekst. Kapitalmarkedet er open-for-business ; rentekostnader har falt tilbake, risikoappetitten er tilbake, og aksjemarkedet overtegner ny-emisjoner. Lave vurderinger i mange bransjer og tilgang på kapital til rimelig pris kommer til å lede til økt oppkjøpsaktivitet godt illustrert av budet på porteføljeselskapet Cadbury i skrivende stund Selskaper, generelt sett, har rapportert tall over konservative estimater. Det er fortsatt usikkerhet, om enn mindre sådan, om den framtidige inntjeningen dette er også reflektert i moderat prising av selskaper i mange bransjer. Veldig gode inntjeningstall, økonomisk miljø tatt i betraktning, drev fondets verdiskapning i perioden. SKAGEN Global hittil i 3.kvartal: 6,9% (MSCI World Indeks; 5,4%). Hittil i år; SKAGEN Global 17,3% (MSCI World Index; 3,3%) Inflasjon kan bli en trussel på lengre sikt. Finansrelaterte tap og ujevnt sprett global vekst kommer dog til å ha en kraftig deflatorisk effekt.

3 Resultater per 31 august 2009 i NOK Hittil i kvartal Hittil i år Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Global 6,9 % 17,3 % -0,1 % 16,7 % Verdensindeks (NOK) 5,4 % 3,3 % -6,7 % 0,1 % Meravkastning 1,6 % 14,1 % 6,6 % 16,6 % * 08. august 1997 Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualiserte

4 Kursutvikling SKAGEN Global vs. indeks Oppdatert pr 31 august 2009

5 Markeder hittil i 2009 i NOK (pr 31 august) Indonesia 61 % Brasil 61 % Tyrkia 53 % Russland 46 % India 40 % Norge (OSEBX) 33 % Vekstmarkedsindeksen 29 % Taiwan 28 % Sverige 28 % Singapore 27 % Kina (lokal) 27 % Sør-Korea 26 % Sør-Afrika 21 % Hong Kong 18 % Danmark 18 % SKAGEN GLOBAL 17 % USA (Nasdaq) 16 % Canada 16 % Mexico 13 % Polen 11 % Belgia 10 % Spania 8 % Storbritannia 7 % Nederland 7 % Verdensindeksen 3 % Frankrike 1 % Finland 1 % Italia 0 % Tyskland -1 % Japan -1 % USA (S&P 500) -2 % Sveits -4 %

6 Økonomien Back on Track

7 Aktivitetsindikatorer for industrien har begynt å vende oppover Global vekst er positiv igjen Globale aktivitetsindikatorer for industrien tall over 50 indikerer ekspansjon

8 Basert på ledende indikatorer akselerer Kinas vekst igjen Dette er også bekreftet av at Kina har begynt å stramme til på stimuleringspakkene sine de har fungert

9 Råvarer har snudd oppover, men fortsatt på inflatorisk ikke-truende nivåer Råvarer USD per fat Råvareindeks USD per fat USD per tonn Kopper USD per tonn jan apr jul okt jan 2007 apr jul okt jan 2008 apr jul 2009 Kilde: Reuters EcoWin Vi har derimot sett en kraftig prisøkning i utvalgte matråvarer palmeolje, sukker og te står ut

10 Korte renter hva nå da? Positiv vekst, men ingen inflasjon å se hva gjør nå sentralbankene med rentene sine? Sverige fortsetter forbi nullpunktet til minusland; Israel har høynet renten med bakgrunn i en stabiliserende økonomi

11 Statlig hjelp (monetær & fiskal) av historiske proporsjoner bedrer en ellers vanskelig situasjon. Flere tiltak er på vei. Source; Independent Strategy Vi vet enda ikke de eksakte effektene, positive og negative, av disse forestående utleggene. De er derimot netto positive for equity lignende aktiva totalt sett.

12 De økonomiske pakkene har forskjellig størrelse vis-à-vis økonomien. Forvent enda mer fiskalstimuli globalt

13 Gjeld og kreditt; reduksjon av gjeldgrad vis-a-vis underliggende aktiva vil være en mer smertefull prosess for noen enn for andre Gross external debt as % of GDP Source: Santander

14 Samme type stimulering forskjellig effekt. Kinesiske stimuli er mer effektive på grunn av en mindre åpen økonomi og ingen behov for reduksjon av opplåningsgrad Noe av stimuleringen har åpenbart funnet veien inn til det lokale eiendoms- og aksjemarkedet

15 Ting å passe på

16 På grunn av strukturen på denne økonomiske nedgangen kan arbeidsløsheten være mindre lagging en gjennomsnittet Source: JP Morgan Det vil si at arbeidsløsheten økte raskere tidlig i krisen, og kan derfor også falle tidligere ved stabilisering. I motsetning til USA, som har rekord høye tall, er arbeidsløsheten kun tilbake til normalen i andre regioner

17 Næringseiendom subprime del II? The graph shows the development since year 2000 and onwards, illustrating that the bubble wasn t restricted to residential real estate only but also spread to commercial real estate with even a higher peak and continued free-fall

18 I tidligere nedgangsperioder har dette vært kilde til en andre runde med tap i banksektoren Grafen illustrerer antallet bankkollapser per år siden 1980 men det er signaler som tyder på at dagens rekordlave rentenivåer og en fungerende kapital marked har minsket stresset i dette området

19 Market Situation & Valuation

20 Både High-Yield og Investment-Grade spreader har falt betydelig fra høstens toppnivåer

21 Vi kan ane slutten på enda enn nissehatt i den finansielle historien vi er nå tilbake til den nye normalen i risikospreader Grafen viser corporate credit spreads siden 2005 (svart linje) og gjennomsnittet før kredittkrisen (rød linje).selv om markedet har en tendens til å overskyte i begge retninger er det ingen grunn til å tro at spreadene vil falle lavere enn gjennomsnittet i vesentlig grad

22 Villigheten til å investere i den risikable delen av obligasjonsmarkedet har betalt seg - big time Det er nå open-for-business i omfinansieringsmarkedet

23 og innhenting av egenkapital har nådd makeløse nivåer, dominert av finanssektoren

24 Vi kan observere en økning i aktiviteten i markedet for M&A så langt har helsesektoren dominert

25 Pris over 10-årig gjennomsnittlig inntjening indikerer at vi er i området for fornuftige verdsettelser (S&P 500) 60 US S&P500 Graham and Dodd PE (x) Alle tiår er unike, det siste er intet unntak. Det glatter på den annen side ut deler av business-syklusen Source: MSCI, SKAGEN

26 Europas pris over 10-årige gjennomsnittlige inntjening er enda lavere enn USA Europe Graham and Dodd PE (x) Source: MSCI, SKAGEN (Data opp til Nov er rekalibrert basert på historikk for USA)

27 Og sykliske bransjer er enda lavere, selv i inflasjonsjusterte termer.

28 Selskaper, ex Finansielle institusjoner, har historisk høy kassebeholdning og lav gjeldsgrad

29 Salgsveksten er treg selskaper slår estimatene med kostnadskutt Dette meget omdiskuterte temaet gjør at markedet fortsatt er skeptisk til om dagens inntjening er opprettholdbar

30 Nåværende markedspris over inntjeningsnivå Debatten i dag er om verdsettelsen i markedet er høy (P/E). Inntjeningen siste 12 månedene har vært lav, hvilket bidrar til høyere P/E-tall historisk sett er vi på gjennomsnittet.

31 Spesifikt selskapsutvalg utgjør fortsatt over 60 prosent av forklaringsfaktorene (grunnen) til aksjeavkastning - turbulent makromiljø til tross!

32 Fra heden nord for Skagen Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global - Porteføljeoppdatering En En verden verden av av muligheter muligheter

33 Nyheter fra våre hovedselskaper i august (for nyheter fra de foregående månedene, se tidligere statusrapporter) Bank Asya: Nettoinntekt i Q2 økte 44% år over år til TRY90 millioner, og var mye bedre enn konsensus. Justert netto rentemargin var 7,7%, høyere enn året før, men lavere sekvensielt på grunn av et lavere rentenivå i Tyrkia. Innskuddene økte 27% i H1 til TRY7,4 milliarder. Kapitaldekningsgraden var 13,9% ved slutten av Q2 vs. 13,4% ved slutten av Q1, mens misligholdte lån steg litt til 6,5% med stabil avsetningsrate. Selskapet holdt ved sitt tidligere annonserte ambisiøse mål for helåret, et mål som nå synes realistisk. Banrisul: Nettoinntekt i Q2 falt 44% til BRL104 millioner, hovedsakelig på grunn av en engangskostnad. Graden av misligholdte lån steg litt til 4,1% og avsetningene var lavere enn forventet, noe som var positivt. Låneporteføljen steg 2% sekvensielt. Baywa: Inntektene i Q2 falt 15% år over år til 2,1 milliarder, noe som var på linje med forventingene. Overskudd før skatt falt 31% år over år til 48 millioner, hovedsakelig på grunn av et fall for gjødseldelen av Agri segmentet (og trading gain fra i fjor). På det strategiske plan, har selskapet solgt sin 51 prosent eierandel i bilforrentning, med effektiv dato 1 oktober Provenyet vil mest sannsynlig bli reinvestert innen sektoren for fornybar energi. Dette er gode nyheter fordi det signaliserer en ambisjon om å trekke seg ut av ikke-kjernevirksomhet, som utgjør store gjemte aktiva i selskapet.

34 Nyheter fra våre hovedselskaper i august (for nyheter fra de foregående månedene, se tidligere statusrapporter) Cheung Kong: Fortjenesten i H1, ex Hutchison, økte 29% til HK$8,64 milliarder år over år inkludert gevinster på omvurdering av eiendom. Dette var høyere enn konsensus forventingen som var HK$4,5 milliarder. Rekordlave lånekostnader og nær null rente økte husprisene i Hong Kong med 22% i samme periode. Fortjenesten på salg av eiendom økte til HK$5,7 vs. HK$5,3 året før. Hutchison sin fortjeneste i H1 falt med 33% år over år til HK$5,76 milliarder, hovedsakelig på grunn av mye verre utvikling innen divisjonen for havner og fallende oljepriser. Comcast: Nettoinntekten i Q2 økte 53% år over år til $967 millioner og salget steg 4,5% år over år til $8,94 milliarder. Dette var komfortabelt høyere enn forventingene. Kapitalkostnadene sank 14% år over år ettersom kostnadene til utstyr sank. ARPU økte 7,5% til $118. Men, antall nye kunder falt raskt til 334k i kvartalet, sammenlignet med 837k året før. Fri kontantstrøm steg 36% til $2,54 milliarder i H1, og selskapet kjøpte tilbake 15,5 millioner aksjer i kvartalet. Gedeon Richter: Tallene for H109 var bedre enn forventet mye takket være valutamedvind. Driftsoverskuddet økte 42% år over år til HUF27 milliarder og nettoinntekten var opp 112% år over år til HUF27,8 milliarder. Dette kan på den annen side muligens bli reversert fremover. Volumveksten var god i Romania, Russland og USA, men svak i andre markeder. Hannover Re: Nettoinntekten i Q2 doblet seg år over år til 203 millioner, og var dramatisk mye bedre enn konsensusestimatene. Tallene ble forsterket av et oppkjøp tidligere i år. Assurandørvirksomheten var så vidt profitabel. Inntektene fra investeringer var gode som forventet etter lavere kredittspreader. Selskapet utelukket ikke en økt vekting innen aksjer i porteføljen, men sa at det mest sannsynligvis ikke vill skje i nær fremtid. Selskapet var fortsatt forsiktig og økte ikke guidingen selv om det nådde 70%+ av det i H109 vi forventer at guidingen vil bli vesentlig overgodt.

35 Nyheter fra våre hovedselskaper i august (for nyheter fra de foregående månedene, se tidligere statusrapporter) Hewlett Packard: Selskapet rapporterte solid profitt for 3Q, på linje med forventingene etter fortsatt god eksekvering på kostnadssiden for å utligne svakere etterspørsel. År over år falt nettointekten 19% til $1,64 milliarder. Salget falt 2,1% år over år til $27,5 milliarder, men tallet inkluderer EDS. Selskapet reduserte antallet ansatte med 9000 i kvartalet. Printerbusinessen fortsatte å streve syklisk, mens services fortsatt å utvikle seg bra i kvartalet. Metro: Nettoinntekten i Q2 var 48 millioner, sammenlignet med et tap på 453 året før. Tallet var lavere enn forventningene, men inkluderte en høyere enn ventet kostnad forbundet med selskapets restruktureringsprogram. Uten denne kostnaden vill tallet vært på linje med forventningene. Salget falt 4% til 15,3 milliarder på grunn av svakere valuta i Øst-Europa og arbeidsledighet. Selskapet gjeninnsatte sine utsikter og interesse i å kjøpe opp Arcandor-eide Karstadt varemagasin i forbindelse med konkurrentens konkurs. Vi forventer dette å være en god transaksjon for Metro og er tilfreds med å se at ledelsen utviser tålmodighet i forhandlingene for å oppnå en bedre pris. Nestle: Salget på CHF 52,3 milliarder i 1H bommet å vidt på forventingene på grunn av lavere enn forventet volumvekst. Dette er forventet å bedre seg i H209. Men, i effekt senket selskapet sin guiding for organisk vekst fra 5% til 4% for Driftsmarginene var over forventningene til tross for store utgifter til reklamering. Var 14,1% vs. forventing om 13,9% og nettoinntekt på CHF 1,46 milliarder sammenlignet med konsensus på CHF 1,37 milliarder. Kontantstrømsgenereringen var svært god takket være bedring i arbeidskapital, opp 83% år over år til CHF 6,4 milliarder. Vann fortsatte å være svakt, selv om Nutrition ser ut til å ha stabilisert etter et svakt Q1 Vekstmarkedene var i det store og hele svært positive.

36 Bidragsytere hittil i 2009 in MNOK Samsung Electronics +860 Lg Corp +320 Pride +315 Petrobras +226 Banrisul +182 Ternium +181 Eletrobras +169 Calpine +157 Bunge +153 Bank Asya +151 Pfizer -172 Comcast -86 Nestle -69 Finnair -59 Baywa -56 Harmony Gold -43 Siemens -39 Tui -39 Eisai -32 Yuhan -18 Sum verdiskapning i 2009: 3,774 MNOK

37 SKAGEN Global endringer i 3. kvartal 2009 Kjøpt Harmony Gold Tyco International Comcast Michelin Metro TVB Bank of New York Mellon BP SCA Grupo Mexico CLF Bunge Reed Elsevier (ny) Parmalat (ny) Cadbury (ny) Kyocera Solgt Petrobras Siemens Kone Air France Peugeot Cheung Kong Bank Asya Samsung Electronics Calpine Yuhan (ut) Hannover Re FFP Korean Re TLK Pakistan Telecom (ut)

38 SKAGEN Global Største poster pr 31 august 2009 Postens Kurs P/E P/E P/B Kursstørrelse 09E 10E siste mål Samsung Electronics 8,5 % 491,5k 9,8 7,9 1,2 600k Eletrobras SA 4,6 % 24,8 6,2 5,5 0,3 60 Nestle SA 4,2 % 43,98 14,2 12,6 3,2 65 Bunge Ltd 3,9 % 67,0 12,9 10,3 1,1 90 Tyco International 3,7 % 31,69 13,8 12,2 1,2 45 LG Corp 3,6 % 76,1k 9,2 8,5 1,9 85k Pfizer Inc 3,5 % 16,70 8,4 7,6 1,9 20 Pride International 3,4 % 25,8 8,6 7,8 1,0 40 Cheung Kong Holdings 3,4 % 91,95 12,6 11,5 0,9 100 Kyocera Corp 3,1 % 7750,0 38,8 28,2 1, Median topp 10 41,9 % 11,2 9,4 1,2 38 %

39 Cadbury Plc (CBRY LN) 5,8 Runner-up (after Marsh/Wrigley s) in the world confectionary business operating in the following operating segments: Info: Market cap: 7,9bn Net debt: 1,5bn Shares outs: 1,33bn P/E: 16x EV/EBITDA: 9x P/B: 2,1x RoE: 12% Dividend yield: 3% Chocolate (40% of sales) Gum (28%% of sales) Non chocolate candy (20% of sales) Australian beverages (8% of sales) Geographical exposure: Britain, Ireland, Middle-East & Africa (28%% of sales) Americas (28% of sales) Asia Pacific (25% of sales) Europe (19% of sales) The company spun-off Dr Pepper Snapple Group (DPS US) earlier in May 2008 to focus solely on confectionary The company has set up ambitious goals of organic sales growth of 4-6% pa; midteen EBIT-margins by 2011 (from 9,8% today); maintaining dividend and a healthy balance sheet, gaining market shares and increasing ROIC (see note page for more info) Liquidity: Net debt is (and will remain) at 1,5bn, is around 1,5x EBITDA. Den 7. september ga Kraft et tilbud på 7,45 per aksje for å kjøpe Cadbury - Budet ble avvist, men vil mest sannsynlig bli økt og kan resultere i en budkrig. Triggers: Benefiting from FX as 80% of sales is outside Britain Executing on medium term ambitious but achievable financial goals (see above) Take over bid from Nestle, Kraft and/or Hershey Confectionary (particularly gum) is arguably the most defensive segment of foods Selling the Aus beverage business Risks: Commodity cost headwinds will take longer to pass vs. peers due to mix and FX

40 Parmalat (PLT IM) 1,78 Ratios: MCAP: 3,05 bn Net cash: 1,2 bn Shares Out.: 1,7 bn P/E: 21x EV/EBITDA: 5,5x Price/Book: 1x ROE: 9% Div yield: 5,6% Company active in following segments: Milk (pasteurized, UHT, condensed, powder, flavoured) 59% of sales Milk derivatives (yoghurt, cheese, sauces, desserts, butter) 34% of sales Fruit-based drinks (fruit juice, soy drink, tea) 7% of sales Geographical exposure: Canada (36% of sales) Italy (29% of sales) Australia (11% of sales) America (11% of sales) Africa (9% of sales) High exposure to mature categories and geographies makes organic volume growth very challenging High exposure to categories competing with private label (10-23% depending on category) Company enjoys market leading positions where it competes Net cash: company has net cash of 1,2bn by end of 2009, which is 4xEBITDA for a company which can afford to be geared Catalyst: Easing of pressure from private label as inflation eases and economy recovers Faster than expected growth in high margin specialty products More awards granted from various litigation activities Special dividend and/or share-buyback Falling raw material prices Clear take-over candidate after 2010 with open shareholder structure Risk: Acquisitions although the management have communicated and shown diligence Increased penetration of hard discounters where company has low presence Venezuela is 7,5% of sales and major part of incremental growth potential

41 Bransjefordeling i SKAGEN Global Nyttetjenester Telekom 4,8 % 6,7 % Informasjonsteknologi Bank og finans 12,8 % 15,1 % Medisin Defensive konsumvarer Inntektsavhengige forbruksvarer 6,4 % 7,6 % 9,1 % Kapitalvarer, service og transport 20,9 % Råvarer Energi 8,1 % 8,4 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

42 Geografisk fordeling i SKAGEN Global Norge 0,5 % Japan 5,6 % Asia ex. Japan 23,1 % Sør-Amerika 11,4 % Nord-Amerika 25,1 % Øst- Europa/Midtøsten/Afrika 7,7 % Perifer-EU (Utenfor Eurosonen) 10,0 % Kjerne-EU (Eurosonen) 16,6 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

43 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Informasjon om SKAGEN Global på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2007

SKAGEN Global. Februar 2007 SKAGEN Global Februar 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en mindre korreksjon i sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy SKAGEN Global Mai 2007 Trigger-Happy Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. Blant annet god utvikling blant omstruktereringscaser som

Detaljer

SKAGEN Global. September 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. September 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global September 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Global. Desember 2006

SKAGEN Global. Desember 2006 SKAGEN Global Desember 2006 Oppsummering SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks: 10,8%) Markedsnervøsitet angående Inflasjon, usikkerhet rundt sentralbankenes ambisjoner og lavere økonomisk vekst har

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Vekst. Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2008: Mager trøst; relativt bra - men absolutt dårlig Hvorfor SKAGEN Vekst? Balansert portefølje tilpasset en norsk investor Bedre geografisk spredning enn

Detaljer

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06 SKAGEN Vekst Status per 30-04-06 Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 16,6% siden nyttår Fondets norske aksjer utviklet seg noe svakere enn Oslo Børs Fondets globale aksjer utviklet seg betydelig bedre

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2008

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang?

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang? SKAGEN Vekst Juni 2006: Stormen er over for denne gang? Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 11,4% hittil i 2006 Fondets norske aksjer ligger litt foran Oslo Børs Fondets globale aksjer har utviklet

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst November

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

SKAGEN Global. November 2007

SKAGEN Global. November 2007 SKAGEN Global November 2007 Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering av statusrapportene.

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne SKAGEN Vekst November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 2,3% i november, + 25,7% hittil i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4

Detaljer

SKAGEN Vekst. September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning

SKAGEN Vekst. September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning SKAGEN Vekst September 2007: Rammet av sterk krone og norsk rederibeskatning Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: - 0,9% i september, Oslo Børs: + 4,8% SKAGEN Vekst: + 8,6% hittil i år, Oslo Børs: + 12,7%

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

SKAGEN Global. August 2008. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. August 2008. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global August 2008 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente November

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Global. April 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. April 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global April 2010 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2006: Rolig børssommer

SKAGEN Vekst. Juli 2006: Rolig børssommer SKAGEN Vekst Juli 2006: Rolig børssommer Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: +0,4% i juli, +11,8% hittil i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg på linje med Oslo Børs Fondets globale aksjer har

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,1 % Avkastning hittil i år 1,1

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst april 2011

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt SKAGEN Vekst Juli 2007: I pluss, spesielt relativt Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 0,1% i juli, Oslo Børs: - 2,5% SKAGEN Vekst: + 13,7% hittil i år, Oslo Børs: + 12,5% Fondets norske aksjer: + 12,7%

Detaljer

SKAGEN Vekst. Oktober 2007: Fortsatt godt børsklima

SKAGEN Vekst. Oktober 2007: Fortsatt godt børsklima SKAGEN Vekst Oktober 2007: Fortsatt godt børsklima Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 3,5% i oktober, Oslo Børs: + 3,6% SKAGEN Vekst: + 12,4% hittil i år, Oslo Børs: + 16,7% Fondets norske aksjer: + 8,7%

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i mai SKAGEN Høyrente Institusjon 0,54% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Vekst. August 2007: Korreksjon nr. 9 eller noe helt annet?

SKAGEN Vekst. August 2007: Korreksjon nr. 9 eller noe helt annet? SKAGEN Vekst August 2007: Korreksjon nr. 9 eller noe helt annet? Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: - 3,6% i august, Oslo Børs: - 4,4% SKAGEN Vekst: + 9,6% hittil i år, Oslo Børs: + 7,5% Fondets norske aksjer:

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. August 2008, Retningsløs måned. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. August 2008, Retningsløs måned. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst August 2008,

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Avkastning i april SKAGEN Høyrente 0,45% NIBOR 3 måneder 0,52% Referanseindeks ST2X 0,25%

Detaljer

SKAGEN Global. September 2007

SKAGEN Global. September 2007 SKAGEN Global September 2007 Oppsummering Investeringsporteføljen leverer sterk underliggende verdiskapning, men perioden har vært kjennetegnet av makroøkonomiske temaer og volatilitet. SKAGEN Global hittil

Detaljer

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år!

SKAGEN Vekst. Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! SKAGEN Vekst Desember 2006: Takk for det gamle og godt nytt år! Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 5,4% i desember, + 32,5% i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs Fondets

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Juni SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i juni SKAGEN Høyrente Institusjon 0,51% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki og de globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2008 Et redefinert økonomisk verdensbilde. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2008 Et redefinert økonomisk verdensbilde. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst November

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Avkastning i mai SKAGEN Høyrente 0,53 % NIBOR 3 måneder 0,53 % Referanseindeks ST2X 0,32 % Avkastning

Detaljer

Holberggrafene. 12. mai 2017

Holberggrafene. 12. mai 2017 Holberggrafene 12. mai 2017 1 Et adrenalinkick på 20.000 mrd. kroner Med et daglig forbruk på 95 millioner fat olje og en gjennomsnittlig oljepris 35 dollar, utgjorde verdien av verdens oljeforbruk i fjor

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Statusrapport november 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 30. november SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,1

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer