SKAGEN Global. August Kunsten å bruke sunn fornuft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Global. August 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 Fra heden nord for Skagen Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global August 2009 En En verden verden av av muligheter muligheter

2 Oppsummering Økonomien globalt er nå i en positiv vekstfase etter et teknisk stopp i september 2008 og etterfølgende fall i aktivitet i begynnelsen av Tilliten er tilbake, stimuluspakkene har fungert Kina har til og med begynt å stramme inn stimulansen. Arbeidsløshetstall, og tap i næringseiendomssektoren er to nøkkelvariabler framover, på både godt og vondt. Sparerater i vestlige land leder til en mer balansert verden, ett opptikk i global handel kan lede til akselerering i global vekst. Kapitalmarkedet er open-for-business ; rentekostnader har falt tilbake, risikoappetitten er tilbake, og aksjemarkedet overtegner ny-emisjoner. Lave vurderinger i mange bransjer og tilgang på kapital til rimelig pris kommer til å lede til økt oppkjøpsaktivitet godt illustrert av budet på porteføljeselskapet Cadbury i skrivende stund Selskaper, generelt sett, har rapportert tall over konservative estimater. Det er fortsatt usikkerhet, om enn mindre sådan, om den framtidige inntjeningen dette er også reflektert i moderat prising av selskaper i mange bransjer. Veldig gode inntjeningstall, økonomisk miljø tatt i betraktning, drev fondets verdiskapning i perioden. SKAGEN Global hittil i 3.kvartal: 6,9% (MSCI World Indeks; 5,4%). Hittil i år; SKAGEN Global 17,3% (MSCI World Index; 3,3%) Inflasjon kan bli en trussel på lengre sikt. Finansrelaterte tap og ujevnt sprett global vekst kommer dog til å ha en kraftig deflatorisk effekt.

3 Resultater per 31 august 2009 i NOK Hittil i kvartal Hittil i år Siste 3 år Siden oppstart* SKAGEN Global 6,9 % 17,3 % -0,1 % 16,7 % Verdensindeks (NOK) 5,4 % 3,3 % -6,7 % 0,1 % Meravkastning 1,6 % 14,1 % 6,6 % 16,6 % * 08. august 1997 Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualiserte

4 Kursutvikling SKAGEN Global vs. indeks Oppdatert pr 31 august 2009

5 Markeder hittil i 2009 i NOK (pr 31 august) Indonesia 61 % Brasil 61 % Tyrkia 53 % Russland 46 % India 40 % Norge (OSEBX) 33 % Vekstmarkedsindeksen 29 % Taiwan 28 % Sverige 28 % Singapore 27 % Kina (lokal) 27 % Sør-Korea 26 % Sør-Afrika 21 % Hong Kong 18 % Danmark 18 % SKAGEN GLOBAL 17 % USA (Nasdaq) 16 % Canada 16 % Mexico 13 % Polen 11 % Belgia 10 % Spania 8 % Storbritannia 7 % Nederland 7 % Verdensindeksen 3 % Frankrike 1 % Finland 1 % Italia 0 % Tyskland -1 % Japan -1 % USA (S&P 500) -2 % Sveits -4 %

6 Økonomien Back on Track

7 Aktivitetsindikatorer for industrien har begynt å vende oppover Global vekst er positiv igjen Globale aktivitetsindikatorer for industrien tall over 50 indikerer ekspansjon

8 Basert på ledende indikatorer akselerer Kinas vekst igjen Dette er også bekreftet av at Kina har begynt å stramme til på stimuleringspakkene sine de har fungert

9 Råvarer har snudd oppover, men fortsatt på inflatorisk ikke-truende nivåer Råvarer USD per fat Råvareindeks USD per fat USD per tonn Kopper USD per tonn jan apr jul okt jan 2007 apr jul okt jan 2008 apr jul 2009 Kilde: Reuters EcoWin Vi har derimot sett en kraftig prisøkning i utvalgte matråvarer palmeolje, sukker og te står ut

10 Korte renter hva nå da? Positiv vekst, men ingen inflasjon å se hva gjør nå sentralbankene med rentene sine? Sverige fortsetter forbi nullpunktet til minusland; Israel har høynet renten med bakgrunn i en stabiliserende økonomi

11 Statlig hjelp (monetær & fiskal) av historiske proporsjoner bedrer en ellers vanskelig situasjon. Flere tiltak er på vei. Source; Independent Strategy Vi vet enda ikke de eksakte effektene, positive og negative, av disse forestående utleggene. De er derimot netto positive for equity lignende aktiva totalt sett.

12 De økonomiske pakkene har forskjellig størrelse vis-à-vis økonomien. Forvent enda mer fiskalstimuli globalt

13 Gjeld og kreditt; reduksjon av gjeldgrad vis-a-vis underliggende aktiva vil være en mer smertefull prosess for noen enn for andre Gross external debt as % of GDP Source: Santander

14 Samme type stimulering forskjellig effekt. Kinesiske stimuli er mer effektive på grunn av en mindre åpen økonomi og ingen behov for reduksjon av opplåningsgrad Noe av stimuleringen har åpenbart funnet veien inn til det lokale eiendoms- og aksjemarkedet

15 Ting å passe på

16 På grunn av strukturen på denne økonomiske nedgangen kan arbeidsløsheten være mindre lagging en gjennomsnittet Source: JP Morgan Det vil si at arbeidsløsheten økte raskere tidlig i krisen, og kan derfor også falle tidligere ved stabilisering. I motsetning til USA, som har rekord høye tall, er arbeidsløsheten kun tilbake til normalen i andre regioner

17 Næringseiendom subprime del II? The graph shows the development since year 2000 and onwards, illustrating that the bubble wasn t restricted to residential real estate only but also spread to commercial real estate with even a higher peak and continued free-fall

18 I tidligere nedgangsperioder har dette vært kilde til en andre runde med tap i banksektoren Grafen illustrerer antallet bankkollapser per år siden 1980 men det er signaler som tyder på at dagens rekordlave rentenivåer og en fungerende kapital marked har minsket stresset i dette området

19 Market Situation & Valuation

20 Både High-Yield og Investment-Grade spreader har falt betydelig fra høstens toppnivåer

21 Vi kan ane slutten på enda enn nissehatt i den finansielle historien vi er nå tilbake til den nye normalen i risikospreader Grafen viser corporate credit spreads siden 2005 (svart linje) og gjennomsnittet før kredittkrisen (rød linje).selv om markedet har en tendens til å overskyte i begge retninger er det ingen grunn til å tro at spreadene vil falle lavere enn gjennomsnittet i vesentlig grad

22 Villigheten til å investere i den risikable delen av obligasjonsmarkedet har betalt seg - big time Det er nå open-for-business i omfinansieringsmarkedet

23 og innhenting av egenkapital har nådd makeløse nivåer, dominert av finanssektoren

24 Vi kan observere en økning i aktiviteten i markedet for M&A så langt har helsesektoren dominert

25 Pris over 10-årig gjennomsnittlig inntjening indikerer at vi er i området for fornuftige verdsettelser (S&P 500) 60 US S&P500 Graham and Dodd PE (x) Alle tiår er unike, det siste er intet unntak. Det glatter på den annen side ut deler av business-syklusen Source: MSCI, SKAGEN

26 Europas pris over 10-årige gjennomsnittlige inntjening er enda lavere enn USA Europe Graham and Dodd PE (x) Source: MSCI, SKAGEN (Data opp til Nov er rekalibrert basert på historikk for USA)

27 Og sykliske bransjer er enda lavere, selv i inflasjonsjusterte termer.

28 Selskaper, ex Finansielle institusjoner, har historisk høy kassebeholdning og lav gjeldsgrad

29 Salgsveksten er treg selskaper slår estimatene med kostnadskutt Dette meget omdiskuterte temaet gjør at markedet fortsatt er skeptisk til om dagens inntjening er opprettholdbar

30 Nåværende markedspris over inntjeningsnivå Debatten i dag er om verdsettelsen i markedet er høy (P/E). Inntjeningen siste 12 månedene har vært lav, hvilket bidrar til høyere P/E-tall historisk sett er vi på gjennomsnittet.

31 Spesifikt selskapsutvalg utgjør fortsatt over 60 prosent av forklaringsfaktorene (grunnen) til aksjeavkastning - turbulent makromiljø til tross!

32 Fra heden nord for Skagen Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global - Porteføljeoppdatering En En verden verden av av muligheter muligheter

33 Nyheter fra våre hovedselskaper i august (for nyheter fra de foregående månedene, se tidligere statusrapporter) Bank Asya: Nettoinntekt i Q2 økte 44% år over år til TRY90 millioner, og var mye bedre enn konsensus. Justert netto rentemargin var 7,7%, høyere enn året før, men lavere sekvensielt på grunn av et lavere rentenivå i Tyrkia. Innskuddene økte 27% i H1 til TRY7,4 milliarder. Kapitaldekningsgraden var 13,9% ved slutten av Q2 vs. 13,4% ved slutten av Q1, mens misligholdte lån steg litt til 6,5% med stabil avsetningsrate. Selskapet holdt ved sitt tidligere annonserte ambisiøse mål for helåret, et mål som nå synes realistisk. Banrisul: Nettoinntekt i Q2 falt 44% til BRL104 millioner, hovedsakelig på grunn av en engangskostnad. Graden av misligholdte lån steg litt til 4,1% og avsetningene var lavere enn forventet, noe som var positivt. Låneporteføljen steg 2% sekvensielt. Baywa: Inntektene i Q2 falt 15% år over år til 2,1 milliarder, noe som var på linje med forventingene. Overskudd før skatt falt 31% år over år til 48 millioner, hovedsakelig på grunn av et fall for gjødseldelen av Agri segmentet (og trading gain fra i fjor). På det strategiske plan, har selskapet solgt sin 51 prosent eierandel i bilforrentning, med effektiv dato 1 oktober Provenyet vil mest sannsynlig bli reinvestert innen sektoren for fornybar energi. Dette er gode nyheter fordi det signaliserer en ambisjon om å trekke seg ut av ikke-kjernevirksomhet, som utgjør store gjemte aktiva i selskapet.

34 Nyheter fra våre hovedselskaper i august (for nyheter fra de foregående månedene, se tidligere statusrapporter) Cheung Kong: Fortjenesten i H1, ex Hutchison, økte 29% til HK$8,64 milliarder år over år inkludert gevinster på omvurdering av eiendom. Dette var høyere enn konsensus forventingen som var HK$4,5 milliarder. Rekordlave lånekostnader og nær null rente økte husprisene i Hong Kong med 22% i samme periode. Fortjenesten på salg av eiendom økte til HK$5,7 vs. HK$5,3 året før. Hutchison sin fortjeneste i H1 falt med 33% år over år til HK$5,76 milliarder, hovedsakelig på grunn av mye verre utvikling innen divisjonen for havner og fallende oljepriser. Comcast: Nettoinntekten i Q2 økte 53% år over år til $967 millioner og salget steg 4,5% år over år til $8,94 milliarder. Dette var komfortabelt høyere enn forventingene. Kapitalkostnadene sank 14% år over år ettersom kostnadene til utstyr sank. ARPU økte 7,5% til $118. Men, antall nye kunder falt raskt til 334k i kvartalet, sammenlignet med 837k året før. Fri kontantstrøm steg 36% til $2,54 milliarder i H1, og selskapet kjøpte tilbake 15,5 millioner aksjer i kvartalet. Gedeon Richter: Tallene for H109 var bedre enn forventet mye takket være valutamedvind. Driftsoverskuddet økte 42% år over år til HUF27 milliarder og nettoinntekten var opp 112% år over år til HUF27,8 milliarder. Dette kan på den annen side muligens bli reversert fremover. Volumveksten var god i Romania, Russland og USA, men svak i andre markeder. Hannover Re: Nettoinntekten i Q2 doblet seg år over år til 203 millioner, og var dramatisk mye bedre enn konsensusestimatene. Tallene ble forsterket av et oppkjøp tidligere i år. Assurandørvirksomheten var så vidt profitabel. Inntektene fra investeringer var gode som forventet etter lavere kredittspreader. Selskapet utelukket ikke en økt vekting innen aksjer i porteføljen, men sa at det mest sannsynligvis ikke vill skje i nær fremtid. Selskapet var fortsatt forsiktig og økte ikke guidingen selv om det nådde 70%+ av det i H109 vi forventer at guidingen vil bli vesentlig overgodt.

35 Nyheter fra våre hovedselskaper i august (for nyheter fra de foregående månedene, se tidligere statusrapporter) Hewlett Packard: Selskapet rapporterte solid profitt for 3Q, på linje med forventingene etter fortsatt god eksekvering på kostnadssiden for å utligne svakere etterspørsel. År over år falt nettointekten 19% til $1,64 milliarder. Salget falt 2,1% år over år til $27,5 milliarder, men tallet inkluderer EDS. Selskapet reduserte antallet ansatte med 9000 i kvartalet. Printerbusinessen fortsatte å streve syklisk, mens services fortsatt å utvikle seg bra i kvartalet. Metro: Nettoinntekten i Q2 var 48 millioner, sammenlignet med et tap på 453 året før. Tallet var lavere enn forventningene, men inkluderte en høyere enn ventet kostnad forbundet med selskapets restruktureringsprogram. Uten denne kostnaden vill tallet vært på linje med forventningene. Salget falt 4% til 15,3 milliarder på grunn av svakere valuta i Øst-Europa og arbeidsledighet. Selskapet gjeninnsatte sine utsikter og interesse i å kjøpe opp Arcandor-eide Karstadt varemagasin i forbindelse med konkurrentens konkurs. Vi forventer dette å være en god transaksjon for Metro og er tilfreds med å se at ledelsen utviser tålmodighet i forhandlingene for å oppnå en bedre pris. Nestle: Salget på CHF 52,3 milliarder i 1H bommet å vidt på forventingene på grunn av lavere enn forventet volumvekst. Dette er forventet å bedre seg i H209. Men, i effekt senket selskapet sin guiding for organisk vekst fra 5% til 4% for Driftsmarginene var over forventningene til tross for store utgifter til reklamering. Var 14,1% vs. forventing om 13,9% og nettoinntekt på CHF 1,46 milliarder sammenlignet med konsensus på CHF 1,37 milliarder. Kontantstrømsgenereringen var svært god takket være bedring i arbeidskapital, opp 83% år over år til CHF 6,4 milliarder. Vann fortsatte å være svakt, selv om Nutrition ser ut til å ha stabilisert etter et svakt Q1 Vekstmarkedene var i det store og hele svært positive.

36 Bidragsytere hittil i 2009 in MNOK Samsung Electronics +860 Lg Corp +320 Pride +315 Petrobras +226 Banrisul +182 Ternium +181 Eletrobras +169 Calpine +157 Bunge +153 Bank Asya +151 Pfizer -172 Comcast -86 Nestle -69 Finnair -59 Baywa -56 Harmony Gold -43 Siemens -39 Tui -39 Eisai -32 Yuhan -18 Sum verdiskapning i 2009: 3,774 MNOK

37 SKAGEN Global endringer i 3. kvartal 2009 Kjøpt Harmony Gold Tyco International Comcast Michelin Metro TVB Bank of New York Mellon BP SCA Grupo Mexico CLF Bunge Reed Elsevier (ny) Parmalat (ny) Cadbury (ny) Kyocera Solgt Petrobras Siemens Kone Air France Peugeot Cheung Kong Bank Asya Samsung Electronics Calpine Yuhan (ut) Hannover Re FFP Korean Re TLK Pakistan Telecom (ut)

38 SKAGEN Global Største poster pr 31 august 2009 Postens Kurs P/E P/E P/B Kursstørrelse 09E 10E siste mål Samsung Electronics 8,5 % 491,5k 9,8 7,9 1,2 600k Eletrobras SA 4,6 % 24,8 6,2 5,5 0,3 60 Nestle SA 4,2 % 43,98 14,2 12,6 3,2 65 Bunge Ltd 3,9 % 67,0 12,9 10,3 1,1 90 Tyco International 3,7 % 31,69 13,8 12,2 1,2 45 LG Corp 3,6 % 76,1k 9,2 8,5 1,9 85k Pfizer Inc 3,5 % 16,70 8,4 7,6 1,9 20 Pride International 3,4 % 25,8 8,6 7,8 1,0 40 Cheung Kong Holdings 3,4 % 91,95 12,6 11,5 0,9 100 Kyocera Corp 3,1 % 7750,0 38,8 28,2 1, Median topp 10 41,9 % 11,2 9,4 1,2 38 %

39 Cadbury Plc (CBRY LN) 5,8 Runner-up (after Marsh/Wrigley s) in the world confectionary business operating in the following operating segments: Info: Market cap: 7,9bn Net debt: 1,5bn Shares outs: 1,33bn P/E: 16x EV/EBITDA: 9x P/B: 2,1x RoE: 12% Dividend yield: 3% Chocolate (40% of sales) Gum (28%% of sales) Non chocolate candy (20% of sales) Australian beverages (8% of sales) Geographical exposure: Britain, Ireland, Middle-East & Africa (28%% of sales) Americas (28% of sales) Asia Pacific (25% of sales) Europe (19% of sales) The company spun-off Dr Pepper Snapple Group (DPS US) earlier in May 2008 to focus solely on confectionary The company has set up ambitious goals of organic sales growth of 4-6% pa; midteen EBIT-margins by 2011 (from 9,8% today); maintaining dividend and a healthy balance sheet, gaining market shares and increasing ROIC (see note page for more info) Liquidity: Net debt is (and will remain) at 1,5bn, is around 1,5x EBITDA. Den 7. september ga Kraft et tilbud på 7,45 per aksje for å kjøpe Cadbury - Budet ble avvist, men vil mest sannsynlig bli økt og kan resultere i en budkrig. Triggers: Benefiting from FX as 80% of sales is outside Britain Executing on medium term ambitious but achievable financial goals (see above) Take over bid from Nestle, Kraft and/or Hershey Confectionary (particularly gum) is arguably the most defensive segment of foods Selling the Aus beverage business Risks: Commodity cost headwinds will take longer to pass vs. peers due to mix and FX

40 Parmalat (PLT IM) 1,78 Ratios: MCAP: 3,05 bn Net cash: 1,2 bn Shares Out.: 1,7 bn P/E: 21x EV/EBITDA: 5,5x Price/Book: 1x ROE: 9% Div yield: 5,6% Company active in following segments: Milk (pasteurized, UHT, condensed, powder, flavoured) 59% of sales Milk derivatives (yoghurt, cheese, sauces, desserts, butter) 34% of sales Fruit-based drinks (fruit juice, soy drink, tea) 7% of sales Geographical exposure: Canada (36% of sales) Italy (29% of sales) Australia (11% of sales) America (11% of sales) Africa (9% of sales) High exposure to mature categories and geographies makes organic volume growth very challenging High exposure to categories competing with private label (10-23% depending on category) Company enjoys market leading positions where it competes Net cash: company has net cash of 1,2bn by end of 2009, which is 4xEBITDA for a company which can afford to be geared Catalyst: Easing of pressure from private label as inflation eases and economy recovers Faster than expected growth in high margin specialty products More awards granted from various litigation activities Special dividend and/or share-buyback Falling raw material prices Clear take-over candidate after 2010 with open shareholder structure Risk: Acquisitions although the management have communicated and shown diligence Increased penetration of hard discounters where company has low presence Venezuela is 7,5% of sales and major part of incremental growth potential

41 Bransjefordeling i SKAGEN Global Nyttetjenester Telekom 4,8 % 6,7 % Informasjonsteknologi Bank og finans 12,8 % 15,1 % Medisin Defensive konsumvarer Inntektsavhengige forbruksvarer 6,4 % 7,6 % 9,1 % Kapitalvarer, service og transport 20,9 % Råvarer Energi 8,1 % 8,4 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

42 Geografisk fordeling i SKAGEN Global Norge 0,5 % Japan 5,6 % Asia ex. Japan 23,1 % Sør-Amerika 11,4 % Nord-Amerika 25,1 % Øst- Europa/Midtøsten/Afrika 7,7 % Perifer-EU (Utenfor Eurosonen) 10,0 % Kjerne-EU (Eurosonen) 16,6 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

43 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Informasjon om SKAGEN Global på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. Februar 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Februar 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Juni 2008 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Juni 2008 Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende; vi forventer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Global. Mai 2008 the Sun is Shining Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mai 2008 the Sun is Shining Oppsummering Porteføljen leverte sterk underliggende verdiskapning i 2007 og selskapsrapporteringer hittil i 2008 har vært tilfredsstillende;

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global April 2011 En En verden verden av

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global Mai 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global Mai 2011 En En verden verden av av

Detaljer

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Oppsummering for august 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i august. Fondet falt 1,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,7

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain

SKAGEN Vekst. November 2007: November rain SKAGEN Vekst November 2007: November rain Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt

SKAGEN Vekst. Juli 2007: I pluss, spesielt relativt SKAGEN Vekst Juli 2007: I pluss, spesielt relativt Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 0,1% i juli, Oslo Børs: - 2,5% SKAGEN Vekst: + 13,7% hittil i år, Oslo Børs: + 12,5% Fondets norske aksjer: + 12,7%

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Statusrapport - oktober 2012 SKAGEN Global Oppsummering for oktober 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i oktober. Fondet steg 0,3 prosent, mens verdensindeksen falt

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013 SKAGEN Global Statusrapport mai 2013 Hovedtrekk i mai 2013 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg 5,1 prosent, mens verdensindeksen steg 2,9 prosent. Så langt i år er SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Global. September 2007

SKAGEN Global. September 2007 SKAGEN Global September 2007 Oppsummering Investeringsporteføljen leverer sterk underliggende verdiskapning, men perioden har vært kjennetegnet av makroøkonomiske temaer og volatilitet. SKAGEN Global hittil

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juni 2012. Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % The art of common sense SKAGEN Vekst Juni 2012 Månedlig avkastning: 2,2% Hittil i 2012 (NOK): 5,4 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter There is no bull on the beach, but lots of bumps 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial -

SKAGEN Kon-Tiki. April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial - Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki April 2008: - Strålende selskapsresultater og sterk absolutt og relativ avkastning - - Denne måned: Kina spesial - Innholdsfortegnelse Hovedtrekk i april 2008

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014 SKAGEN Global Statusrapport juni 014 Hovedtrekk i juni 014 SKAGEN Global* gjorde det svakere enn referanseindeksen i juni. Fondet steg med,9 prosent mens MSCI All Country World Index steg med 4,6 prosent.

Detaljer

SKAGEN Global. November 2007

SKAGEN Global. November 2007 SKAGEN Global November 2007 Hva synes du om statusrapportene? SKAGEN Fondene ønsker stadig å forbedre sin kommunikasjon, og til det trenger vi din hjelp. Nå gjennomfører vi en evaluering av statusrapportene.

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. April 2012. Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % The art of common sense SKAGEN Vekst April 2012 Månedlig avkastning: -0.6% Hittil i 2012 (NOK): 9,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Litt motvind i april, men farvannet ser rolig ut fremover

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - Mars 2010 - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - Mars 2010 - - Sterke resultater og økonomisk medvind

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene fortsetter å vise styrke -

SKAGEN Kon-Tiki. Viser vei i nytt farvann. - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene fortsetter å vise styrke - Skagen Rev fyrskib. 1892. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki - oktober 2009 - - Konsolidering; selskapsresultatene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Kon-Tiki. Mars 2008: - Fortsatt gode utsikter i globale vekstmarkeder -

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Kon-Tiki. Mars 2008: - Fortsatt gode utsikter i globale vekstmarkeder - Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Kon-Tiki Mars 2008: - Fortsatt gode utsikter i globale vekstmarkeder - Innholdsfortegnelse Hovedtrekk i mars 2008 3 Investeringsresultater 6 Globale vekstmarkeder 21

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014 SKAGEN Global Statusrapport mai 04 Hovedtrekk i mai 04 SKAGEN Global* gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg,0 prosent mens MSCI All Country World Index steg,5 prosent. Så langt i år

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport september 2013

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport september 2013 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport september 2013 Hovedtrekk i september 2013 Vekstmarkedene steg 5,2 prosent i september, mens de utviklede markedene steg 3,0 prosent. Selv om vekstmarkedene gjorde det bedre

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0%

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% Aksjerittet 2012 tok en pause i oktober mens aksjemarkedene fordøyde gevinstene fra sommermånedene. Det ser ut som 2012 vil slutte

Detaljer