Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg"

Transkript

1 Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2016 i Sarpsborg 1

2 2

3 1.0 ÅPNING 1.1 MØTET BLE ÅPNET Guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen åpnet møtet og ønsket delegater, gjester og arrangører velkommen til Riksmøtet Distriktguvernør Helle Soos ønsket delegatene velkommen til Distrikt 104 J. 1.2 LIONS ETISKE NORM Ble lest av assisterende guvernørrådsleder (AGRL) Lill Anita Alver 1.3 VALG AV MØTELEDELSE Guvernørrådet har nominert tidligere guvernørrådsleder Lars Skjold Wilhelmsen fra LC Laksevåg som møteleder for Riksmøte 2016 og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard, som bisitter. Disse ble valgt ved akklamasjon og overtok ledelsen av Riksmøtet. 1.4 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Det fremkom ingen merknader til innkalling og dagsorden. Det fastsettes ingen egne taletidsregler, men møteleder minnet om at delegatene hadde ansvar for å ha i mente Lions etiske norm også ved innlegg fra riksmøtets talerstol. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Etter forslag fra møteleder bifalt riksmøtet oversende H.M. Kong Harald 5. følgende hilsen: Lions Clubs International, Multippeldistrikt 104 (Norge) samlet til sitt 64. riksmøte i Sarpsborg sender Lions æresmedlem og høye beskytter, H.M. Kong Harald V, sin hilsen og ærbødigste hyldest. 1.5 VALG AV TO MØTEREFERENTER Guvernørrådet forslag: Rune Nordtug, LC Tune Hans Arild Jaksjø, LC Greåker Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 1.6 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Guvernørrådet forslag: Kai Magnussen, LC Greåker Bjørn Harald Kristiansen, LC Sarpsborg Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 3

4 1.7 VALG AV REDAKSJONSKOMITE Guvernørrådet forslag: Lovkomiteens leder, PDG Einar Borchsenius og to representanter fra forslagstiller: Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 1.8 VALG AV REISEFORDELINGSKOMITÉ Guvernørrådet forslag: Thore Jan Klever, LC Oslo/Bygdøy Gunnar Ramdal, LC Biri Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 1.9 FASTSETTELSE AV ANTALL STEMMEBERETTIGEDE Ved møtets åpning fredag 27. mai var antall stemmeberettigede i salen: 207, samt 8 observatører. Ved møtets åpning lørdag 29.mai var antall stemmeberettigede 257og 13 observatører. 178 klubber var representert. Lørdag 29. mai kl var 241 stemmeberettigede delegater til stede i salen. Tale for dagen ved Generalsekretær i Redningsselskapet Rikke Lind «Året som har gått» Et tilbakeblikk v/ GRL Kay Arne Sørensen 2.0 RAPPORTER OG REGNSKAPER 2.1 LIONS CLUB INTERNASJONAL MULTIPPELDISTRIKT 104 (LIONS NORGE) Årsregnskap, årsberetning, aktivitetsregnskap og revisors beretning for 2014/2015, inkluderer denne gang også Lions Aid Norway (LAN). Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen presenterte årsberetningen, årsregnskapet, aktivitetsregnskapet og revisors beretning for 2014/2015. Øystein Berg Nilsen fra Lionskontoret orienterte om poster i regnskapet. Guvernørrådets forslag til vedtak: Riksmøtet godkjenner Årsberetning 2014/2015 med tilhørende regnskap og revisjonsrapport for Lions Clubs Internasjonal MD 104 (Lions Norge) Følgende hadde ordet under saksbehandlingen: Jarle Løno, LC Harald Hårfagre Stefan Trygve Soos, LC Fredrikstad/Sorgenfri 4

5 Hans Abel Hiort, LC /Stavanger Øyane Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt. 2.2 LIONS AID NORWAY Årsrapport, årsregnskap og revisors beretning for 2015 for Lions Aid Norway Guvernørrådets forslag: Det vil bli trykket egen årsrapport for virksomhetsåret 2015 for Lions Aid Norway, denne vil bli gjort tilgjengelig for klubbene så fort den er klar. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt. 2.3 AID IN MEETING RAPPORT OG PROSJEKTREGNSKAP FOR 2015 Guvernørrådets forslag: Årsberetning, aktivitetsregnskap for Aid in Meeting tas til etterretning. Evaluering av AIM legges frem for RM 2017 Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt 2.4 HELSESPORTSUKA I TANA Rapport fra Helsesportsuka 2015 ble presentert av Alf Erling Isaksen Guvernørrådets forslag til vedtak: Rapporten tas til orientering Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt PID Gudrun Björt Yngvadóttir «Min reise til å bli Lions International president» ID Svein Berntsen «LCI sin strategi for fremtiden 5

6 LØRDAG De glemte barna v/ Svein Berntsen 2.5 RAPPORT FRA LOVKOMITEEN Rapport fra Lovkomiteen v/ Einar Borchsenius Guvernørrådets forslag til vedtak: Rapporten fra lovkomiteen tas til etterretning. Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt 2.6. RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN Rapport fra Kontrollkomiteen v/ Kåre Rise Guvernørrådets forslag til vedtak: Riksmøtet tar rapporten til etterretning. Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt 2.7 ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING FOR 2015 FOR STIFTELSEN DET ER MITT VALG Årsberetning, årsregnskap og revisorsberetning for 2015 for Stiftelsen Det er mitt valg v/ Christian H. Johansen Guvernørrådets forslag til vedtak: Tas til orientering Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt 2.8 LIONS FØRERHUNDSKOLE OG MOBILITETSSENTER, ÅRSRAPPORT Lions Førerhundskole og mobilitetssenter 2015 v/ Jan Olav Hagen, LC Ullensaker Guvernørrådets forslag til vedtak: Rapporten tas til orientering. Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt 6

7 3.0 FORSLAG 3.1 Oppretting og senere valg av MD-ITC v/guvernørrådet Guvernørrådets forslag til vedtak: Vervet leder for IT arbeid (MD ITC) innføres. MD ITC velges foren periode av 3 år. Første gang på RM Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt 3.2 Gjenoppretting og senere valg av MD-PRC v/lc Skiptvet Guvernørrådets forslag til vedtak: Leder PR funksjonen (MD PRC) innføres. MD PRC velges på riksmøtet for en periode på 2 år. Første gang på riksmøtet Roar Eng, LC Skiptvet trakk forslaget Forlaget ble trukket 3.3 VEDTAKSPROTOKOLL ETTER RIKSMØTET V/ LC Bærum/Verande Guvernørrådets forslag til vedtak: Det lages en «Vedtaksprotokoll» etter hvert Riksmøte (RM), som skal inneholde de vedtak og valg som er gjort. Dette innføres fra og med RM Inger Elise Bergaust, LC Bærum/Verdande Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt 3.4 OPPRETTELSE AV ET RØDE FJÆR FOND v/ LC Odal Forslag til vedtak fra LC Odal: Det opprettes et 5-årig Lions Røde Fjær (LRF) fond. Klubbene forplikter seg til å innbetale et årlig beløp til fondet, i henhold til Riksmøtets vedtak. Dette blir ikke i stedet for, men et supplement til de ordinære Røde Fjær aksjonene Torstein Nærbøe, LC Østre Toten Dirigentens forslag til vedtak: Forslaget trekkes etter anmodning. Dirigentens forslag enstemmig vedtatt Rapport fra LAN v/ utenlandssjef Ingebrigt Molland 7

8 3.5 VALG AV GUVERNØRRÅDSLEDER v/ LC Moss LC Moss forslag til vedtak: Kapittel III multippeldistriktets ledelse. 5 Endres til: 1. Multippeldistriktet ledes av Guvernørrådet som er ansvarlig overfor Riksmøtet. 2. Guvernørrådet er sammensatt av de fungerende distriktguvernørene (DG) 3. Guvernørrådsleder (GRL) og assisterende Guvernørrådsleder (AGRL) velges av og blant Guvernørrådets medlemmer straks de er innsatt på den årlige Convention. Dersom ingen av de sittende distriktguvernører kan påta seg vervet velges en tidligere distriktguvernør, 18. Endres som følger: Pkt.3. Bokstav ledd b og c utgår. Guvernørrådets forslag til vedtak: Forslaget støttes ikke Svein Lie, LC Moss Forslaget ble trukket. 3.6 VALG AV GUVERNØRRÅDSLEDER v/ LC Oslo/Ormsund LC Oslo / Ormsunds forslag til vedtak: Nytt Kapittel III Multippeldistriktets ledelse, 5 1. Multippeldistriktet (MD) ledes av Guvernørrådet (GR) som er ansvarlig overfor Riksmøtet (RM). (uendret) 2. GR er sammensatt av de fungerende distriktguvernørene (DG). GR ledes av en sittende eller tidligere distriktguvernør (Guvernørrådsleder (GRL)) 3. GRL for neste Lionsår velges innen 15. august av VDG1 ene som vil utgjøre neste års GR, etter innstilling av valgkomiteen. Kvalifiserte kandidater er tidligere DGer, sittende DGer og VDG 1. Den valgte fungerer som assisterende guvernørrådsleder (AGRL) året før han/hun tiltrer som GRL. Valget bekreftes av samme gruppe i forbindelse med siste GR for året. Guvernørrådets forslag til vedtak: Forslaget støttes Terje Fodstad, LC Oslo/Ormsund Otto Brødholt, LC Hobøl Kjell Framnes, LC Stord / Fitjar Harald Hartviksen, LC Saltdal Fredrik Knutsen, LC Ås/Nordby Alf-Erling Isaksen, LC Tana/Nesseby Jonny Steindal, LC Heradsbygd Kay Arne Sørensen, GRL Einar Borchsenius, Leder Lovkomiteen 8

9 Forslaget ble foreslått utsatt. Det ble foretatt skriftlig avstemming. Resultat: Det ble avgitt 157 stemmer for utsettelsesforslaget og 97 stemmer mot. 4 stemmer ble ikke avgitt. Forslaget ble utsatt. 3.7 FORSLAG TIL ENDRING AV MD 104s LEDELSE 5 punkt 2 OG 3 v/lc Ås/Nordby LC ÅS / Nordby ber om at deres forslag til ny 5 punkt 3, ses i sammenheng med sakene 3.5 og 3.6 Guvernørrådets forslag til vedtak: Forslaget støttes ikke Fredrik Knutsen, LC Ås Nordby Forslaget ble trukket 3.8 ANSETTELSE AV KOMMUNIKASJONSMEDARBEIDER I LIONS NORGE v/ LC Stavanger/Tasta LC Stavanger / Tasta sitt forslag til vedtak: At man hurtigst mulig setter seg ned og diskuterer muligheten for å ansette en kommunikasjonsmedarbeider, en med tyngde som kan løfte Lions Norge opp og frem, og ikke minst til å bli et humanitært kraftsenter som det vitterlig er. Dette finansieres ved at alle medlemmer betaler en ekstra kontingent på kr 100 pr år. Guvernørrådets forslag til vedtak: Forslaget støttes ikke, men intensjonen i forslaget støttes. Det er nedsatt en gruppe som skal utrede bemanningssituasjonen på Lionskontoret, og denne saken vil bli ivaretatt der. Hans Abel Hiort, LC Stavanger/Øyane Kay Arne Sørensen, GRL Rolf Bjørnskau, LC Kolsås Atle Kristiansen, LC Stavanger/Øyane Bjørn Skovly, LC Luster Lill Alver, LC Nedre Romerike Alexander Grønvold, LC Vegårshei Bjørn Zabell, LC Oslo Bøler 9

10 Fredrik Knutsen, LC Ås/Nordby Asbjørn Haugdal, LC Fredrikstad Svein Berntsen, LC Askøy Torill Schøyen, LC Oslo/Christiania Einar Bjelland, LC Sola/Tananger Arnfinn Husom, LC Våler Guvernørrådets forslag vedtatt mot 6 stemmer. 3.9 REDUSERING AV ANBEFALTE ØKONOMISKE RAMMER v/lc Luster LC Lusters forslag til vedtak: Riksmøtet fastsetter hvert år en økonomisk ramme for sine betalingsoppfordringer til klubbene i Lions MD 104. Deretter vedtar Riksmøtet etter innstilling fra Guvernørrådet hvilke tiltak de anbefaler klubbene å støtte innenfor denne vedtatte rammen i en prioritert rekkefølge. For fiskalåret 2016/2017 fastsettes denne rammen til 600 kroner. Guvernørrådets forslag til vedtak: Forslaget støttes ikke Bjørn Skovly, LC Luster Forslaget ble trukket FORSLAG OM REDUKSJON AV ADMINISTRASJONSUTGIFTER I LIONS NORGE LC Skiptvet sitt forslag til vedtak: Administrasjonen i Lions Norge endres til å bli et nasjonalt servicekontor for klubber og medlemmer. Riksmøtet pålegger guvernørrådet (GR) å utrede og legge til rette for de nødvendige endringer i Lions Norges administrasjon og organisasjon, herunder også lokalisering, med sikte på å redusere medlemskontingenten i Lions Norge til maks. 450 kroner årlig fra fiskalåret og maks. 300 kroner årlig fra fiskalåret Guvernørrådets forslag til vedtak: Forslaget støttes ikke Roar Eng, LC Skiptvet Forslaget ble trukket 10

11 3.11 MINNESTUND UNDER ÅPNING AV RIKSMØTET v/lc Saltdal LC Saltdals forslag til vedtak: Minnestunden flyttes til første del av åpningen av riksmøtet. Guvernørrådets forslag til vedtak: Forslaget støttes Harald Hartviksen, LC Saltdal Kay Arne Sørensen, GRL Forslaget fra LC Saltdal enstemmig vedtatt 3.12 FOND FOR ETTERLATTE TIL LIONSMEDLEMMER v/lc Saltdal LC Saltdals forslag til vedtak: Lions Norge overtar begravelseskassen som er opprettet av LC Saltdal, gjeldene vedtekter tilpasses. Guvernørrådets forslag til vedtak: Forslaget støttes ikke Harald Hartviksen, LC Saltdal Kay Arne Sørensen, GRL Kari Sandøy-Jarman, LC Ulvik Forslaget fra LC Saltdal falt mot 2 stemmer. Telegram fra Kong Harald ble opplest: Lions Club International, Multippeldistrikt 104 v/ Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen Jeg takker for hyggelig hilsen og sender Multippeldistrikt 104, mine beste ønsker i anledning det 64. Riksmøte i Sarpsborg mai Harald R 11

12 3.13 VÅR DELTAGELSE PÅ NORDISK SAMARBEIDSRÅD OG EUROPAFORUM Rapporten ble presentert av DG Rolf Norgren Innledning Riksmøtet 2015 i Kirkenes vedtok følgende forslag fremsatt av LC Lillesand: Guvernørrådet anmodes om å vurdere kostnad/nytte ved deltagelse i Nordisk Samarbeidsråd (NSR) og Europaforum. Vurdering/innstilling legges frem til behandling på Riksmøte Guvernørrådet satte i sitt møte 28. august 2015 ned en komite bestående av DG Rolf Norgren (leder), Lion Arnt Helleren, LC Lillesand og PCC Tove Gulliksrud. Generelt Både Europaforum (EF) og Nordisk samarbeidsråd (NSR) er etablert som felles forum for Lionsklubbene i henholdsvis Europa og Norden. Målsetningen med begge fora er å utbre og styrke lionisme, utveksle ideer, kunnskap og felles forståelse samt samordne aktiviteter og prosjekter. Begge fora er en integrert del av LCI. Dersom det skal gjøres endringer i organisering eller formål må dette skje gjennom forslag som må behandles i nevnte fora. Begge fora har vært benyttet for å fremme forslag og synspunkter overfor de styrende organer i Lions Clubs International (LCI). De nordiske land utgjør samlet en ganske betydelig del i LCI og har som sådan relativt stor innflytelse når landene står samlet. Begge fora er åpne for alle Lionsmedlemmer i henholdsvis Europa og Norden. Guvernørrådets forslag til vedtak: Rapporten godkjennes Alexander Grønvold, LC Vegårdshei Tove Gulliksrud, LC Oslo Ivan Eikelmann, LC Kautokeino Dirigenten foreslo følgende tillegg til forslaget: Rapporten godkjennes og konklusjonen i forslaget følges opp av Guvernørrådet. Guvernørrådets forslag, med dirigentens forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt 3.14 SLUTTRAPPORT FOR LIONS RØDE FJÆR 2015 MED TILHØRENDE REGNSKAP Prosjektmål: Lions Røde Fjær 2015 hadde som mål å tilføre stiftelsen Det er mitt valg minimum kroner. I tillegg skulle prosjektet oppnå følgende: 12

13 1. Øke kjennskapen til MITT VALG internt i Lions Norge og eksternt i samfunnet. 2. Synliggjøre Lions Norge i det offentlige rom. 3. Skape nye samarbeidsmuligheter for stiftelsen Det er mitt valg og Lions Norge. 4. Øke antall medlemmer i Lions Norge Guvernørrådets forslag til vedtak: Riksmøtet godkjenner sluttrapporten med tilhørende regnskap Sluttrapporten ble presentert av Kay Arne Sørensen, GRL Torstein Nærbøe, LC Østre Toten Roar Eng, LC Skiptvet Rolf Norgren, LC Eiksmarka-Hosle Jonny Steindal, LC Heradsbygd Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt. 4.0 Planer og budsjetter 4.1 Langtidsplan for Lions Norge Presentasjon ved AGRL Lill Anita Alver Guvernørrådets forslag til vedtak: Langtidsplanen for MD godkjennes Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt 4.2 Handlingsplan for Lions Norge Presentasjon ved AGRL Lill Anita Alver Guvernørrådets forslag til vedtak: Handlingsplanen for MD godkjennes. Einar Melheim, LC Furnes Per Erik Sørensen, LC Fredrikstad Alexander Grønvold, LC Vegårdshei Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt 4.3 Driftsbudsjett for for Lions Norge Presentasjon av AGRL Lill Anita Alver Guvernørrådets forslag: Budsjettet vedtas som et rammebudsjett. MD kontingenten fastsettes til kr. 600 pr. medlem pr. år. 13

14 Guvernørrådets forslag enstemmig vedtatt 4.4 Anbefalte økonomiske rammer Guvernørrådets forslag til vedtak: De anbefalte økonomiske rammer anbefales overfor klubbene. Guvernørrådets forslag ble enstemmig vedtatt 5.0 VALG 5.1 Guvernørrådsleder 2016/2017 Bekreftelse av valget utført på Riksmøte 2015 Valgkomiteens forslag: Lill Anita Alver, LC Nedre Romerike Lill Alver ble valgt ved akklamasjon 5.2 Guvernørrådsleder 2017/2018, og assisterende guvernørrådsleder 2016/2017 Valgkomiteens forslag: 1. Arve Lund, LC Rena Kandidaten fikk 3 minutter til å presentere seg selv og sitt kandidatur. Resultat: Arve Lund ble valgt til guvernørrådsleder 2017/2018 og assisterende guvernørrådsleder for 2016/ Leder for forebyggende barne- og ungdomsarbeid (MD-NAC) Valgkomiteens forslag: Hans Otto Glomsås, LC Odal Hans Otto Glomsås ble enstemmig valgt 5.4 Leder for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid (MD-IRC) Valgkomiteens forslag: 1. Nils W. Ørum, LC Holmestrand (Gjenvalg) Nils W. Ørum ble enstemmig valgt 5.5 Leder for IT arbeid (MD-ITC) Valgkomiteens forslag: Asbjørn Larsen, LC Risør Asbjørn Larsen ble enstemmig valgt 14

15 5.6 Leder for PR (MD-PRC) Forslaget er trukket. 5.7 Valgkomité Det skal velges 3 kandidater: Arne Solum, LC Kristiansand Torgeir Pettersen, LC Lødingen Birger Caspersen, LC Finnsnes Alle ble enstemmig valgt. 5.8 Kontrollkomité Det skal velges 4 medlemmer. Valgkomiteens forslag: Kåre Rise, LC Storhamar (Gjenvalg) Bjarne Bakken, LC Notodden (Gjenvalg) Lars Skjold Wilhelmsen, LC Laksevåg Thorbjørn Thomassen, LC Stavanger/Øyane Kandidatene fikk 3 minutter hver til å presentere seg. Det ble foretatt skriftlig votering. Resultat: Det var 241 stemmeberettigede som avga følgende stemmer: Kåre Rises 156 Bjarne Bakken 75 Lars Skjold Wilhelmsen 183 Thorbjørn Thomassen 37 Kåre Rise og Lars Skjold Wilhelmsen ble valgt 5.9 Lovkomité Valgkomiteens forslag: Arne Martin Presterud, LC Bø (Gjenvalg) Arne Martin Presterud ble enstemmig valgt. 6.0 Revisor Valgkomiteens forslag: PWC Norge Forslaget enstemmig vedtatt 15

16 Riksmøtet 2017 i Hønefoss v/ Lions Club Heradsbygd Ble presentert av Borgar Aasterud 7.0 Presentasjon De 7 guvernørene for 2016/2017 ble presentert av AGRL Lill Anita Alver, disse er: Distrikt 104 A1 Evy Einarsen LC Porsanger Distrikt 104 B2 Per Olav Bjerkesmoen LC Nesset Distrikt 104 C3 Ole Bjørn Hasli LC Lunner Distrikt 104 D4 Jonny Steindal LC Heradsbygda Distrikt 104 E6 Kari Sandøy-Jarman LC Ulvik Distrikt 104 H Ketil Stuan LC Oslo/ Nordstrand Distrikt 104 J Knut Olav Gaaseby LC Hobøl 8.0 Avslutning 8.1 Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen 16

17 Muntlig tilleggsrapport fra Kontrollkomiteen (KK) til RM, mai Komiteen takker for muligheten til å kunne gi en muntlig tilleggsrapport til RM, et supplement til rapporten som ligger i møtedokumentene. 2. Etter 28. januar, da KK rapporterte til RM har komiteen hatt ett møte og avsluttet 3 saker og registrert en ny sak. Det betyr at vi har avsluttet 12 saker siden RM i 2015, hvorav 9 i dette lionsåret. Komiteen har således 10 saker under arbeid eller til observasjon. Komiteen har i sine rapporter til GR pekt på forhold i MDs virksomhet som komiteen mener trenger forbedringer. Ut over slike behov for forbedringer har komiteen ikke funnet kritikkverdige forhold å rapportere til RM. Komiteen ønsker å supplere den nevnte rapporten i møtedokumentene med følgende punkter, hvorav punktene 3 og 4 også er rapportert til GRM 27.mai. d.å. 3. Komiteen har i flere rapporter pekt på viktigheten av god dokumentasjon av beslutninger og handlinger. Dette ble sterkest understreket i behandlingen av Det er mitt valg-saken i fjor. Komiteen mener det er meget viktig, både for de løpende handlinger og for langsiktige beslutninger, at det foreligger protokoller med klare vedtak og hvem som har ansvar for vedtatte handlinger med aktuelle tidsfrister. Komiteen anmoder GR og RM om at de vurderer om dagens praksis med dokumentasjon om vedtak og handlinger trenger forbedringer, slik komiteen mener. 4. Komiteen uttrykte i sin rapport til GRM 27. mai tilfredshet med at GRM i februar besluttet å utvikle et system for internkontroll. Komiteen pekte samtidig på ønsket om god framdrift for et meget viktig verktøy, for både å legge til rette for god kvalitet i arbeidet og forebygge uønskede hendelser. Komiteen ønsker fortsatt å medvirke til god framdrift, for dette meget viktige verktøyet, og mener at GR/RM allerede nå skal vurdere og sette tidsfrister for utviklingen, i tillegg til å finne ut hvordan det skal løses. 5. Komiteen er tilfreds med ledelsens informasjon om at det fra regnskapsåret er etablert rutiner med underskrifter av to personer ved alle utbetalinger fra Lions Norge. Komiteen ber om at tilleggsrapporten som foreligger skriftlig blir lagt ved protokollen. Takk for oppmerksomheten. Sarpsborg, 27. mai Kåre Rise (sign.) Bjarne Bakken (sign.) Knut Eirik Wollan (sign.) 17

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22.november 2015 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, ass. guvernørrådsleder

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2017 i Hønefoss

Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2017 i Hønefoss Møteprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2017 i Hønefoss Lions Norge post@lions.no Hjemmeside: www.lions.no Signaturer for møteprotokoll fra det 65. Riksmøte i Lions Club International MD 104 i Hønefoss

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 27.08.2016 Møtet ble avholdt på Clarion Hotel Admiral Til stede: Evy Einarsen Distriktsguvernør 104 A1( DG), Per Olav Bjerkesmoen Distriktsguvernør 104 B2, Ole Bjørn Hasli

Detaljer

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015 Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 16. april 2016 Sted: Hotell Scandic City Av Distriktssekretær Asbjørn Haugdal ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Runar Borgli LC Fredrikstad

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Protokoll fra Guvernørrådsmøte

Protokoll fra Guvernørrådsmøte Protokoll fra Guvernørrådsmøte 13.02.2016 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen fra klokken 0900 til klokken 1700 Til stede var: Guvernørråd: Kay Arne Sørensen (Guvernørrådsleder), Lill

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND Gode venner som hjelper andre Protokoll fra Riksmøtet 2011 i Ålesund DAGSORDEN 1 Åpning 1.1 Møtet ble åpnet kl. 15.30 av guvernørrådsleder (GRL)

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 GUVERNØRRÅDSMØTE 26. MAI 2017 PROTOKOLL. Møtested: Sundvollen hotell. Varighet: Fredag 26. mai kl. 09.00 11.00 Tilstede: Forfall: Lill Alver Guvernørrådsleder Arve Lund

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Lillian

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010

Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 Protokoll. Distriktsmøte distrikt 104 F Akkerhaugen 17. april 2010 1 ÅPNING AV DISTRIKTSMØTE Velkommen til Distriktsmøte på vegne av arrangørklubben ved president Bjørn Holta. Ordfører Hans Sundsvalen

Detaljer

Harstad, april 2016

Harstad, april 2016 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Harstad, 15. - 16. april 2016 FREDAG 15. april 2016 Sak 1.0 Åpning av distriktsmøtet 2016 1.1 Åpning ved hovedkomiteens leder Torgeir Pettersen, LC Lødingen

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B

GUVERNØRRÅDET. Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B GUVERNØRRÅDET Sak: KOMITEER, STYRER OG UTVALG I 2014/2015 Møtedato: 23.08 2014 Saksnr: 5.01 Saksbehandler: HLMO Sakstype B VEDLEGG: Se oversikten nedenfor AU s vedtak: Forslaget vedtas. SAMMENDRAG (saken

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for 2014-2015. Oppdatert 16.02.2015 Der det er praktisk mulig, skal alle komiteer og utvalg avholde sine møter via nett eller som telefonmøter.

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 14. februar 2015 Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene:

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

PROTOKOLL 1.ORDINÆRE DISTRIKTSMØTE DISTRIKT 104E6 23.APRIL 2016 KRISTIANSAND

PROTOKOLL 1.ORDINÆRE DISTRIKTSMØTE DISTRIKT 104E6 23.APRIL 2016 KRISTIANSAND PROTOKOLL 1.ORDINÆRE DISTRIKTSMØTE DISTRIKT 104E6 23.APRIL 2016 KRISTIANSAND 1 1. Åpning Distriktsguvernør Ingvar Waage, DG 104E6 ønsket velkommen til Distriktsmøte Minnestund over avdøde medlemmer DG

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand Protokoll fra Riksmøte 2012 i Kristiansand 1 Åpning DAGSORDEN 1.1 MØTET BLE ÅPNET av guvernørrådsleder (GRL) Hilde Straumsheim. 1.2 LIONS ETISKE

Detaljer

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017

Lions Club International 104 H Oslo Bærum. Distriktsmøte 22. april 2017 Lions Club International 104 H Oslo Bærum Distriktsmøte 22. april 2017 NORDSTRAND SKOLE Nordstrandveien 27, 1163 Oslo Arrangør Lions Club Oslo/Nordstrand Nordstrand skole ble bygd i 1913. Datidens sogneprest,

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 30.mai 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Plaza i Oslo. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Irmas apell om generasjoner i Lions

Irmas apell om generasjoner i Lions Protokoll fra Guvernørrådsmøte 12.11.2016 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Evy Einarsen Distriktsguvernør 104 A1(DG), Per Olav Bjerkesmoen Distriktsguvernør 104 B2, Ole

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST. Regionting 2013. Protokoll

NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST. Regionting 2013. Protokoll NORGES MUSIKKORPS FORBUND NMF NORDVEST Regionting 2013 Protokoll Rica Parken Hotell Ålesund 07.april 2013 Regionting for NMF Nordvest Søndag 7. april 2013. Rica Parken Hotell Ålesund, MØTESTART KL. 13.00

Detaljer

Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme

Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme Protokoll fra Distriktsmøte Lions Clubs International Distrikt 104 D4 23. april 2016 Havna Hotell Tjøme 1.1 Åpning av Distriktsmøtet 2016 ved Distriktsguvernør Yngve Lindgaard-Berntsen Distriktsguvernør

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013

PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013 PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013 LØRDAG DEN 20.APRIL 2012 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Malangen Brygger o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1,0

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Protokoll. Norsk Schäferhund Klubs årsmøte. 21. mars Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen

Protokoll. Norsk Schäferhund Klubs årsmøte. 21. mars Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen Protokoll Norsk Schäferhund Klubs årsmøte 21. mars 2015 Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen 1. DAGSORDEN 1.1 Godkjenning av representanter/fullmakter Følgende rettelser: Sarpsborg Jostein Bernt - ikke

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

AKERSHUS/VIKEN - KONVENTET 2016

AKERSHUS/VIKEN - KONVENTET 2016 Årsmøtet 2016 - Innkalling AKERSHUS/VIKEN - KONVENTET 2016 I henhold til Distriktslovens Art. VI - 3, innkalles det til Kiwanis International District Nordens 50. årsmøte. Årsmøtet avholdes på Quality

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSRÅDSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsrådsmøtet ble holdt i Harstad

Detaljer

Distriktsmøte i Lions Distrikt 104J Lørdag 22. april 2017 Sted: Knapstad Ungdomskole, Hobøl

Distriktsmøte i Lions Distrikt 104J Lørdag 22. april 2017 Sted: Knapstad Ungdomskole, Hobøl Distriktsmøte i Lions Distrikt 104J Lørdag 22. april 2017 Sted: Knapstad Ungdomskole, Hobøl President i LC Hobøl, Simen Gjølsjø ønsket velkommen til Hobøl og fortalte om lionsklubbens aktiviteter og historie.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009 SAK 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET (DM-18.04.09) 1.1 Åpning Åpning av DM-09 ved presidenten i LC Notodden/Telerosa Ragnfrid Høgmo Bakken. Velkomsttale av Notoddens ordfører Lise Wiik. Innlegg av distriktsguvernør

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 GUVERNØRRÅDSMØTE 18. november 2017 PROTOKOLL. Møtested: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Varighet: Lørdag 18. november kl. 10.00 17.00 Tilstede: Arve Lund Guvernørrådsleder

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10 16 medlemmer frammøtt Formann Einar Hansen åpnet møtet, og foreslo Carl Åke Karlsson til ordstyrer.

Detaljer

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Til forstanderskapet medlemmer og møtende varamedlemmer Lena, 27.03.2014 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles med dette til forstanderskapsmøte i Totens Sparebank

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse:

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse: Kontoradresse: Postadresse: E-post: Vige havnevei 90 Kristiansand Postboks 4094 4689 Kristiansand Tlf.: +47 38 17 70 70 lars.pedersen@avfallsor.no Protokoll fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28.

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

2.1 LOV FOR LIONS MULTIPPELDISTRIKT 104

2.1 LOV FOR LIONS MULTIPPELDISTRIKT 104 2.1 LOV FOR LIONS MULTIPPELDISTRIKT 104 Siste endring er gjort av Riksmøtet i Kirkenes 2015 Kapittel I Henvisning til «Constitution and By-Laws» 1 De norske lionsklubber er tilsluttet «The International

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret sist av Guvernørrådet 22. november 2015 med ikrafttreden samme dato Innholdsfortegnelse 1. Ansvar og myndighet 2. Reglement for Lionskontoret

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Sept. 2015. Åpningsseremoni med foredrag av Thorvald Stoltenberg.

Sept. 2015. Åpningsseremoni med foredrag av Thorvald Stoltenberg. Sept. 2015 Redaktør: E Borchsenius Riksmøtet i Kirkenes - 2015 RM med 230 delegater. Dvs at bare halvparten av landets klubber deltok!! Barnekor fra Kirkenes Solid deltakelse fra LC Stavanger Fyrverkeriet

Detaljer

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Thon Hotell Arena, Lillestrøm Lørdag den 2. april kl 12.00 1. Åpning Organisasjonens leder, Rolf Larsen, åpnet møte og ønsket velkommen til de

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv.

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 1ste møte for fiskalåret 2013/2014 STED/VENUE: Oppdal M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 21.04.2013 kl. 10:00 12:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig ÅRSMØTE FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS 2015 PROTOKOLL Styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen til delegater, gjester og observatører, og spesielt til Venstres partileder Trine Skei Grande som hadde takket

Detaljer

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Harald Lunde, Kirsten Skyrud. I tillegg møtte: Wenche Græsmo,

Detaljer

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede. MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2016, MELAND GOLFKLUBB Sted: Meland Golfklubb, klubbhus Dato: 10.mars 2016, kl. 19.00 Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte 2016. Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORKLA ASA År 2010, den 22. april ble det avholdt ordinær generalforsamling i Orkla ASA i Folketeateret, Storgaten 21-23, Oslo. Bedriftsforsamlingens ordfører,

Detaljer