Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland - Del 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland - Del 1"

Transkript

1 Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland - Del 1 Følgjande næringsorganisasjonar presenterte verksemda si for fylkestinget (i alfabetisk rekkjefølgje): Arbeidsstad Etternamn Fornamn Stilling Epost Atheno AS Lien Åge Adm. dir. Bergen Reiselivslag Warberg Ole Reiselivsdirektør Business Region Bergen Hope Ole Adm. dir. Connect Vest Elvestad Hege Dagleg leiar Design Region Bergen Hannestad Monica Direktør Destinasjon Voss AS Bahus Tom Erling Dagleg leiar Fiskeriforum Vest Hoel Tanja Dagleg leiar Fjord Norge AS Jørgensen Kristian Dagleg leiar Fuzz AS Rognaldsen Tor Ole CEO/CFO/COO Gode Sirklar Nilsen Sverre Konrad Arbeidande styremedlem

2 I spissen for næringsutvikling i Sunnhordland - Norges mest innovative og spennende industriregion Regional næringsutvikling Nettverk Industriklynge Arenaer Inkubator Knoppskyting Investeringsfond Konsulenttjenester

3 Våre eiere og samarbeidsparter Industriklyngen Sunnhordland en nasjonal verdiskapingsmuskel

4 Desentralisert inkubator: Inkubatorbistand i hele Sunnhordland, inkubatorkontorer i Bømlo, Kvinnherad, Tysnes, Stord, Austevoll Veiledning og tilrettelegging for idéhavere/gründere Kompetansetilførsel/rådgiving/veiledning - nettverkstilgang kobling av aktører kontor- og vekstmiljøer - finansiering gjennom fond

5 «Hele veien» case: Innovativ knoppskyting fra Aker/Kværner 2005: Etablert med 20 medarbeidere 2014: Globalt ledende aktør innen subsea brønnstyring og avanserte operasjoner 350 medarbeidere hovedkontor Stord og lokasjoner world wide Atheno inn i Kunnskapshuset på Stord Nye inkubatorbedrifter kommet til i 2014: 3D Vision - industriell design og 3D print Brick Visual - design og presentasjon Raudrev - omsorgsteknologi og design Rescube - industrialisering av patentert konsept for livbåter ProIssues - IT-basert virksomhetsstyring Reckon (Austevoll) - personlig sikkerhetsutstyr for maritim bruk

6 Velkommen til Industrinettverkets topplederforum Rosendal 5. juni 2014

7 Klyngeutvikling Innovasjons- og konkurransekraft Bedrift Bedrift Bedriftene Utdanning Bedriftene Forskning og utvikling I spissen for næringsutvikling i Sunnhordland - Norges mest innovative og spennende industriregion

8 Bergen Reiselivslag nettverksorgan for reiselivsnæringen og offentlige myndigheter Formål prioriteringer oppnådde resultater Fylkestinget, 12. juni 2014 Ole Warberg, reiselivsdirektør i Bergen 120% 100% 80% Indeksert vekst i reiselivsnæringens verdiskapning fra 1997 til 2010 fordelt på tre regiontyper: 60% 40% Byer Spesialiserte regioner Resten av Norge 20% 0% % -40%

9 SHOT UK 50 % of all UK tourism goes to London 75 % of all UK tourism goes to just 7 UK Cities! URBANISERING Tematisering

10 Vårt ressursgrunnlag - Kultur - Natur 3 viktige pilarer i å utvikle reiselivet; - Attraksjonskraft - Tilgjengelighet - Markedsføring Utfordring: By - land Utvikling og utfordring iht markedet

11 Visjonen i Strategisk Reiselivsplan for Bergen sier: Bergensregionen skal være et ledende reisemål i Nord Europa, tuftet på positive opplevelser og høy kvalitet for fastboende og besøkende, og lønnsomhet innenfor næringen. Ut fra dette gir visjonen retning for at Bergen og regionen overordnet søker å samle og styrke sin posisjon på de følgende 5 plattformer: Vi skal: Styrke posisjonen som innfallsport til de norske fjordene Styrke posisjonen som ledende kultur- og opplevelsesby Styrke posisjonen som møte- og arrangementsby Styrke posisjonen som et av nord Europas ledende cruise reisemål Styrke posisjonen som regionalt senter og motor

12 Mål: flere tilreisende innen 2015 Dette medfører at vi trenger; - økt produktutvikling på opplevelser styrke attraksjonskraften - En bedret tilgjengelighet - en styrket kompetanse - økte ressurser til markedsføring! Hva skal vi være for hvem?..samt hvor, når og hvordan?

13 Visjon; Vi skal skape reiselyst! Eksternt Bidra til å øke antall tilreisende til Bergen og regionen, spesielt i kjøpesterke segmenter og i lavsesong Internt Levere høy kvalitet i utøvelse av oppgaver og inspirere til samhandling i næringen

14 Vi skal være reiselivsnæringens felles redskap, nettverksorgan, produktkoordinator og spydspiss i markedsføringen av byen og regionen. - Positiv utvikling til beste for medlemsbedrifter, arbeidstakere og samfunnet - Styrke lønnsomhet og konkurranseevne - Oppgavene utøves for næringen alene, kommune og region samt fellesskapet Målgrupper; 1. Ferie- og fritidsreisende 2. MICEE (Meetings, Incentives, Conferences, Events, Exhibitions) 3. Yrkesreisende Markeder Det norske marked v.s. Det internasjonale marked Sesonger Sommer, mai- september Lavsesong Weekends

15 Attraksjonskraft Gi meg en grunn til Posisjon AIDA Begeistre Dette betyr, spesielt i 2014: Holde vekstraten mot målsatte flere tilreisende i plan perioden Utvikle infrastruktur, opplevelser og kvalitative produkter og tjenester som kan skape reiselyst. Oppnå økonomisk lønnsomhet ut av en 10 milliarders investering som gjøres i disse dager. Herav å bidra til at nesten 50 % flere hotellrom over 2-3 år fylles med kjøpekraft fra sterke segmenter og at prisnået ikke senkes Ta ut potensialet som er på MICE markedet styrket vekst også i lavsesong Øke andelen eksport, utenlandske gjestedøgn i et vanskelig verdensmarked God balanse mellom cruise og landbasert reiseliv styrke opplevelsestilbudet - ta ut et potensial på mersalg.

16 Viktigste tiltak: 1. Bedre infrastrukturen tilgjengelighet betyr alt! Styrke Jernbanen mellom Oslo og Bergen. Videreføring av ruteutviklingsfondet Fly BGO fra 2015 Fortgang i arbeidet med ny terminal på Flesland Daglige avganger mellom Danmark og Bergen med cruiseferge Få på plass en ny fergeforbindelse mellom England og Bergen Veiforbindelser Vestlandet samt løse køproblemer mellom Flesland og sentrum Utvikle en plan for tilrettelegging for en bærekraftig utvikling av cruise 2. Forsterket innsats mot møte- og arrangementsmarkedet. Eksempelvis deltagelse i et nasjonalt senter for Arrangementsturisme og få på plass en lokal forgreining av arrangementskontor Bidra til at nye Arenum blir en realitet tid for et offentlig engasjement Styrke kultur- og opplevelsestilbudet. Løfte videre satsingen på segmentet Barnas Bergen Fokusere på lavsesong, spesielt i en periode med ny kapasitet som kan skape ubalanse mellom sesongene og derav også prispress

17 3. Utvidede markeder og smartere bearbeidelse Fokus på nye markeder som deler av Østen(herav også fellessatsinger) Utvikle internasjonale nærmarkeder som Norden, Polen og Nord Tyskland. Nye vekst på England dersom vi får ny fergeforbindelse Styrke arbeid mot barne- og familiemarkedet, gjennom Barnas Bergen Nytt markeds- og profileringsmateriell og økt satsing på web, herav også online booking ny digital strategi, herav bedrede samarbeidsstrategier 4. Styrke den regionale organiseringen Et sterkere Bergen Sentrum AS vil styrke produktutviklingen Større region med forpliktende samarbeid, også finansielt Videreutvikle den felles stillingen vi har fått tildelt med fylkeskommunale midler i prosjektleder Hordaland Utvikle felles nye produkter i et regionalt perspektiv Ta en stor del i arbeidet med fylkesregional reiselivsplan Påse at Norwegian Centre of Expertice Tourism også kan gi gode resultater for Bergensregionen

18 5. Styrke vertskapsoppgaven og tettere nettverk Få lønnsomhet i driften i det nye Vertskapssenteret for kultur, opplevelser og reiseliv på Torget Sikre volum og kvalitet på guide tjenester Utvikle et kompetanseprogram for ansatte Øke antall kvalitative visningsturer for media, turoperatører og MICE arrangører En tett samarbeidsplattform med hele vårt nettverk 6. Påvirke og styrke effekten av virkemiddelapparatets og offentlige myndigheters arbeid med fokus på Bergen. Innovasjon Norges prioriteringer internasjonalt samsvares med de markeder hvor vi har et vekstpotensial. Både innen MICE og ferie- og fritidsmarkedet Norway Convention Bureaus internasjonalt samsvares med de markeder hvor vi har et vekstpotensial Cruise Norway AS sine prioriteringer samsvares med de markeder, segmenter og tematiseringer hvor vi har et vekstpotensial Fjord Norge AS sine prioriteringer samsvares med de markeder, segmenter og tematiseringer hvor vi har et vekstpotensial Bergen Sentrum AS utvikler aktiviteter som styrker opplvelesestilbudet og derav gjør Bergen en reise verdt Andre næringsorganisasjoner som NHO, NHO Reiseliv, Business Region Bergen, Bergen og Omland Havnevesen og Bergen Næringsråd har på dagsorden de saker som styrker reiselivet. Spesiell fokus på samferdsel

19 Suksesskurven; Utvikling gjestedøgn

20 KULTUR & OPPLEVELSER SOM SATSINGS- OMRÅDE Nasjonalt ressurssenter for store arrangementer Arrangementskontor - styrket innsalg og profilering, nasjonalt og internasjonalt -

21 Markedsføring støttet av produktutvikling og konseptualisering på regional nivå

22 Takk for meg se mer på visitbergen.com

23 Business Region Bergen Hordaland fylkeskommune 11. juni 2014 Handlingsplan Strategisk næringsplan fornying 2. Etablerertjenesten 3. Profilering og markedsføring av regionen (Omdømmeprosjektet) 4. Marin klyngeutvikling 5. Støtte til nettverksorganisasjoner 6. Akademiea Europea knowledge hub Region Bergen 7. Næringsareal portal (Arealguiden) 8. Delegasjonsreiser 9. Effektivt mottaksapparat for utenlandske delegasjoner 10. Nettverksbygging mot sentrale og internasjonale myndigheter

24 BRBs fremtidige hovedsatsinger Etablerersentret Opplæring og veiledning av etablerere/gründere Omdømmeprosjektet Regional markedsføring og profilering» «Talent attraction»» Regioner i regionen Delegasjonsreiser Fasilitator for utreisende delegasjoner etter næringslivets behov Mottaksapparat for innreisende delegasjoner BRBs fremtidige hovedsatsinger (2) Interkommunal koordinering Næringsarealer Arealguiden Strategisk næringsplan «Invest in Norway» Fasilitator for interkommunal utvikling av et enklere byråkrati for næringslivet

25 Tre hovedstrategier HFK (Tilpasset utdrag) Meir entreprenørskap og innovasjon Auka entreprenørskap: Stimulere til at fleire lukkast med å etablere eiga verksemd, og maktar å ta etableringa over i ein vekstfase. I tillegg et det eit mål at arbeidet med å få eit verkemiddelapparat som enno betre stør opp om berekraftige verksemder og næringsmiljø. Fleire med relevant kompetanse Forbetre og samordne offentlege tilbod for verksemder som vil rekruttere utanlandsk arbeidskraft Vidareutvikle og gjere tilgjengeleg kompetanse i regionen som bedriftene kan nytte godt av til å utforma søknader EU-midlar både til regional utvikling og næringsutvikling Ein velfungerande Bergensregion og attraktive regionale senter Halde fokus på næringslivet sine areal- og transportbehov som ein viktig premiss i areal- og transportplanlegginga for Bergensområdet.

26 BRBs svar til HFKs hovedstrategier Mer entreprenørskap og innovasjon Etablerersentret Akademiea Europea Delegasjonsreiser Flere med relevant kompetanse Omdømmeprosjektet En attraktiv region å arbeide og bo i «Talent Attraction» Akademiea Europea Delegasjonsreiser BRBs svar til HFKs hovedstrategier En velfungerende Bergensregion og attraktive regionale senter Regional markedsføring og profilering Regioner i regionen Nordhordlands prosjektet Interkommunal koordinering Strategisk næringsplan Næringsarealer næringsarealportalen Enklere byråkrati for NL

27 CONNECT gir gründere tilgang på unik erfaringsbasert kompetanse CONNECT Agenda Hvem er CONNECT CONNECT virker (gir resultater) er) CONNECT tenker stort

28 CONNECT Nasjonalt og internasjonal Grunnlagt San Diego 1985 Nøytral, non-profitt I Norge nettverk og 1 nasjonal stiftelse ressurspersoner fra næringslivet Selskapene har i ettertid fått tilført ca. 1,2 mrd i kapital 7 av 10 selskaper overlever etter 5 år! CONNECT og medlemsnettverket gir gründer tilgang g på unik, tilpasset og erfaringsbasert kompetanse i ulike tjenester og prosesser over tid

29 Spisset næringslivs kompetanse IN og NRF Mentorkobling CONNECT Springbrett CONNECT Partnerforum CONNECT koblinger Video C SB CONNECT Livsløpsprogrammet Regionalt Regionalt/Nasjonalt Internasjonalt Pre-Springbrett Forretningsplan Mentor kobling Bransje / Forr.utviklere Springbrett Verifisering Partnerforum Internasjonale Springbrett Akselerasjon og Kapitalnettverk Investorprogram

30 CONNECT Verdiregnskap Av CONNECT Vest sitt samlede bidrag til gründere er: medlems-avgift/samarbeidsavtaler er pg offentlig støtte muliggjør vår aktivitet Utløser vederlagsfrie timer fra ressurspersoner/medlemmer mer CONNECT en aktiv bidragsyter i næringsutviklingen i Hordaland TicketCo (Bergen) SB/USA Cupp Computing (Bergen) SB/Investorforum Fjell Subsea Products (Fjell) 2 Olje-konferanser/SB Reach Technologies (Fjell) - SB/Mentor/Shipping-konferanse Seaway Innovations (Kvinnherad) Mentor/Dialog partnere Multi Solutions (Kvinnherad) SB/Mentor Håheim Gård (Tysnes) Mentor Motitech (Meland) SB/Mentor Fjellanger DTA (Os) SB/mentor/2 Olje-konferanser Voss Bryggeri (Voss) SB/Mentor Tiljamid (Voss) SB/Mentor Futhark Guitars (Etne) SB/Mentor

31 Noen historier/ resultater fra siste periode Software for motebloggere Introdusert i miljøet, setter opp CONNECT SB London Futhark Guitars Gitar mentor; Tonje Peersen, Enslaved manager. Noen historier/ resultater fra siste periode Billettservice SB introdusert for H Hannisdal Jacob Lund styrerepresentant Beslutningsstøtte verktøy; etter SB ny retning; sparte et år Daglig Leder Reach Technologies Identifiseringa av passasjerer SB; videre m/colours, Oslo Maritime Week, StormGeo, Kent Zehetner

32 Spisset næringslivs erfaring oppsummert Floke + = Flere suksess bedrifter Gründer 2000 Ressurspersoner + Nettverksorganisasjonene + Nasjonalt og Internasjonalt = unikt og tilpasset kompetanse

33

34 Visjon BERGENSREGIONEN SKAL VÆRE LEDENDE I NORDEN INNEN DESIGNDREVET NÆRINGS- OG SAMFUNNSUTVIKLING DRBs hovedprosjekt Kompetanse Synlighet Nettverk

35 DRBs hovedprosjekter When people talked about innovation in the '90s, they really meant technology. When people talk about innovation in this decade, they really mean design. Bruce Nussbaum, BusinessWeek

36 Konkurransefortrinn De siste ti årene har designdrevne virksomheter overgått The Standard & Poor s 500 (aksjeindeks for 500 store børsnoterte selskaper) med 228% HVA ER DESIGN?.egentlig

37 9 10

38 Mobilt slakteri Utblødningskar Fisk på is Fisk på is 11 12

39 Sogn Aqua I dag Kommersiell kveite Halvert produksjonskostnad per kilo Optimal kvalitet kjøtt Humant kveiteoppdrett Patent på slaktemetoden Bergensregionen har et konkurransefortrinn

40 Regionens største næringer uutnyttet mulighet for vekst og innovasjon 2015 Nasjonalt kompetansesenter i Bergen for strategisk design innen havbruksnæringene marin, maritim og energi

41 Regjeringens satsing på havbruksnæringen Et foreslått kompetansesenter vil underbygge regjeringens uttalte ønske om å satse på forskning og utvikling, for å styrke og videreutvikle Norges posisjon som fiskeri- og havbruksnasjon. Statsbudsjett 2015 Regjeringen signaliserte høsten 2013 behov for å: «satse på forskning og utvikling innen fiskeri- og havbruksnæringene, særlig for å øke merverdien av norske eksportprodukter.» (Regjeringsplattformen s. 31) Innspill : De havbaserte næringene er blant Norges mest komplette næringer, med globale verdikjeder og globalt ledende kunnskapsmiljø. Ny teknologi og kunnskap er en forutsetning for å møte muligheter og utfordringer i de respektive næringene. Det ligger et betydelig potensial i at de tre havbaserte næringene drar nytte av hverandres erfaringer knyttet til teknologiutvikling og kombinasjon av kunnskap i nye tverrfaglige løsninger. Regjeringen ønsker å styrke innovasjon og utvikling for å kunne hente ut en større del av dette potensialet. Som del av dette arbeidet vil regjeringen utrede muligheten for etablering av et nasjonalt kompetansesenter for strategisk bruk av design innen de havbaserte næringene marin, maritim og energi. Regjeringen vil i utredningen se på egnet lokalisering for et slikt senter, men finner det i utgangspunktet naturlig at lokaliseringen blir slik at senteret kan dra nytte av eksisterende miljøer og tyngdepunkt innen for næringene.

42 Kongstanken Tverrfaglige team kobler ulike fagdisipliner, akademia, forskning og design Fokus på å implementere nye samarbeidsformer og organisasjonsmodeller egnet for innovasjon Fullt operativt antas senterets årsbudsjett i første fase å være 10 millioner norske kroner Overførbare funn til resten av Norge- økt verdiskaping. Gradvis opptrapping av næringenes finansielle bidrag Bærekraftprinsippet vil være grunnleggende for senterets visjon Globalt nettverk

43 Design som kraftfull spiller Birgit Jevnaker: Tandberg-Cisco og egen designavdeling Den skjulte formuen: Ulstein x-bow: F2EA6 Kronprinser besøker Aalto-universitetet: Brystkreft ventetid redusert med 90% Studie: God design er good for business A new analysis by the Design Management Institute, a Boston-based nonprofit focused on design management, puts numbers to what design junkies suspected all along: in the past 10 years, design-driven companies outperformed the Standard & Poor's 500--a stock market index of 500 large publicly traded companies--by 228%.

44 DESTINASJON VOSS AS Voss v/tom Erling Bahus Daglig leder VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 1 VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 2

45 EN DESTINASJON ER ET OMRÅDE, ET STED ELLER EN BY ELLER ET KLART DEFINERT DISTRIKTS-, KYST- ELLER FJELLOMRÅDE.. med et sammensatt turistprodukt med andre økonomiske og sosiale aktiviteter med en vertskapskommune/offentlige myndigheter Med en aktiv privat sektor Og ikke minst og et sted der folk bor VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 3 VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 4

46 DESTINASJON VOSS AS Omsetning ansatte( pluss sommervikarer i turistinfo) Eiere 48 Medlemmer 140 Voss bygd for sterke opplevelser! VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 5 HVA GJØR VI Turistinformasjon Prosjekter Markedsføring Salg Samhandling Kompetanseheving Merkevarebygging Butikk VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 6

47 VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 7 VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 8

48 FOKUSOMRÅDER Samarbeid mellom destinasjons selskapene i Hordaland. Positive resultater. Økt kompetanse på tvers av selskapene. Bedre utnyttelses av ressurser. Økt grad av innovasjon Større slagkraft ut i markedet VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 9 VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 10

49 FOKUSOMRÅDER Samlokalisering og konsolidering av organisasjoner/bedrifter Sammen med andre utviklingsbedrifter Organisasjoner som jobber med utvikling Bredde i kompetanse Tverrfaglig samarbeid Bedre utnyttelse av ressurser Variasjon i type næringer VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 11 UTVIKLING Voss som merkevare kan brukes bredere geografisk og bransjemessig Utvikling av eksisterende bedrifter for å skape knoppskyting Kompetanse utdannelse. Større fokus på lærlinger for å øke kompetansen internt i bedrifter samt skape stolthet som fag. VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 12

50 Tom Erling Bahus Destinasjon Voss AS Tlf: VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 13

51 Foto: Sjøtroll Havbruk FISKERIFORUM VEST Sjømatklyngen i Hordaland Ståsted og potensial

52 Norway - a world leading nation in Seafood and Oslo Børs is a preferred listing venue for an increasing number of companies representing these sectors 3 Source: Oslo Børs Enormt vekstpotensial globalt Slide: Marine Harvest

53 Og enda mer for sjømat Slide: Marine Harvest Sjømat gir mye god helse

54 Kanskje den eneste næringen hvor Bergensregionen i dag har eller kan ta en nummer 1- posisjon Menon rapport: Innspill til rullering av strategisk Næringsplan for Business Region Bergen # 1 Global # 1 salmoids farming volumes # 1 liquid shares on Oslo Stock Exchange # 1 salmon company to be listed on New York Stock Exchange #1 exporter of seafood from Norway #1 value added salmon, worldwide #1 fish feed, worldwide # 1 R & D expenditures and resources, worldwide # 1 intergrated value chain # 1 of Centres of Excellence # 1 HQ of Seafood Companies # 1067 Seafood industry Companies in Region Bergen

55 R & D Education Strategisk analyse av Bergens sjømatnæring Bergen Region Seafood Cluster History, entrepreneurs,practical knowledge and science. The Bergen Region is a natural powerhouse for the seafood industry globally. The combination of the regions natural conditions, its strong R&D, the commercial experience, world leading marine resource management and financial strength is unparalleled in the world of seafood. R&D University of Bergen, Institute of Marine Research, Nofima, NIFES, Uni Reseach, Bergen Marine Science Park R&D within the commercial companies Leading skills on climate, biology, oceanography, food safety, health, nutrition Marine education Commercial knowledge New product development and branding Financial resources Experises; Consulting, financial services, M&A, Law co s etc Customer and consumer insight Global company size and market power Consumer education Cooperation Throughout the value chain Transferring science to innovate to new best practices Talent attractiveness Networking on joint projects and initiatives Resource and public management FFV, Norwegian Seafood Centre, Seafood organizations etc.

56 Alf-Helge Aarskog om Global Salmon Initiative (GSI) og ASC: «Industrien har gjort store fremskritt, men det er fortsatt mye å gjøre for å sikre bærekraftig produksjon. Vi er en relativt ung industri og vi håper at vi gjennom samarbeid, forskning og kunnskapsdeling blir i stand til å foreta de nødvendige endringer som skal gjøre oss bedre.» Resultatmål 2013

57 MÅL OG VISJON: EN MARIN NÆRING I VERDENSKLASSE Vi skaper gode effekter og resultat for næringslivet og samarbeidet i regionen Vi skaper konkrete handlinger og tiltak av relevans for næringen og fylket Vi bidrar til å sette aktuelle saker på dagsorden regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi bidra til å sikre at regionale plan og strategiarbeid skjer i nært samspill mellom næringslivet og til beste for Hordaland og Vestlandet. Vi er en bransjerettet samarbeidspartner for Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune innen regional næringsutvikling

58 Innsatsområder i 2013 Klyngeutvikling; innovasjon og kompetanse Infrastruktur Rammevilkår Profilering Nettverk Samarbeidspartnere

59 The Seafood Innovation Cluster Foto: Norges Sjømatråd Ownership and mangement CEO Alf Helge Aarskog, Marine Harvest Group CEO Henning Beltestad, Lerøy Seafood Group CEO Morten Vike, Grieg Seafood Group CEO Einar Wathne, EWOS Group Director Nils Inge Hitland, Salmon Group Rector Dag Rune Olsen, University of Bergen Rector Frøystein Gjesdal, NHH Group, Norwegian School of Economics Director Tore Nepstad, Institute of Marine Research Management : Tanja Hoel & Cato Lyngøy TSIC AS

60 Inngangsverdier Partnerne ønsker å jobbe sammen uavhengig av GCE status GCE er et virkemiddel som vil utløse radikale innovasjoner for norsk havbruksnæring Klyngen er utelukkende næringsdrevet Klyngen fokuserer på kunnskaps- og innovasjonsledelse som avgjørende premiss for å møte næringens utfordringer og ikke minst, - for å utvikle næringens potensiale GCE justification The Seafood Innovation Cluster fully recognises the challenges that must be solved to achieve a global leadership for increasing food supply from the oceans. However, whereas the number of R&DI projects addressing challenges are very high for the industry, little attention is given to increase the innovation capacity and governance of expertise. From a CEO level, to achieve the goal set by the Cluster partners, the education and knowledge base to support industry innovation is too weak and improved knowledge management must be developed to bridge the gap between science and innovation. This has led the CEO`s to reconsider how the framework for conducting innovation, research and education best can be developed. Increasing innovation capacity is a prerequisite to maintain the Cluster s global competitiveness. The Cluster must respond to urgent societal challenges such as sustainability, health and climate which go beyond simply speeding up the number of R&DI projects.

61 Vision: The Future of Global Seafood Supply Strategy: The GCE strategy is to focus on the innovation challenges for increasing ocean food supply by enhancing the knowledge and innovation capabilities of its business and academic partners Goals Contributing to the global increase of ocean food supply from current 2% up to 10%, by Enhancing the Clusters global performance Increasing value creation in the entire seafood value chain Increasing the Clusters knowledge and innovation excellence

62 OCEAN INNOVATION COMMUNITY Creative Cities Network of Gastronomy

63 Storby Marin Markedskartlegging av FoU behov relatert til etableringen av en industriell forskningsklynge innenfor fôr, fôrteknologi og råvareprosessering i Bergensregionen

64 DELEGASJONSREISE TIL BRUSSEL I samarbeid med:

65 NOR-FISHING 2014 AQUA-NOR 2013

66 Møteplass Marin NORTH ATLANTCI SEAFOOD FORUM

67 Oppsummering Sjømatnæringen fremstår som et opplagt valg for prioriteringer av næringer i Bergensregionen Sjømatnæringen har et enormt vekstpotensial Bergen har allerede en global ledende posisjon Vi er enig om at kunnskap og innovasjon er de vesentligste området for framtidig verdiskaping FFV målsetting er å skape gode effekter og resultater for næringslivet og samarbeidet i regionen Takk for oppmerksomheten

68 The world s most beautiful destination Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fjord Norge AS Etablert i 1993 i sitt 21. driftsår 50 mill i omsetning / ansatte inkl. NCE Tourism Fjord Norway Det offisielle turistrådet og internasjonale markedsføringsselskapet for reiselivsnæringen på Vestlandet Eies av Vestlandsfylkene og 200 reiselivsbedrifter i Fjord Norge regionen Virkemiddelapparat for fylkene og næringen - bygge Fjord Norge som merkevare - sikre flere turister til Vestlandet Kontraktspartner til NCE Tourism Fjord Norway

69 15 destinasjoner profilerer seg samlet under en fellesparaply FJORDENE Norges viktigste og mest kjente reiselivsprodukt

70 Fjord Norge er den mest kjente norske reiselivsdestinasjonen internasjonalt Aftenposten 29 november

71 In 2009 National Geographic Travelers panel of specialists rated Fjord Norway the world's most iconic travel destination! 7

72 Forutsetninger for slagkraftige reiselivsregioner Felles hovedprodukt fjorder og naturopplevelser Felles begrepsbruk i en felles organisasjon! Felles markeder og målgrupper Felles erkjennelse av behovet for større internasjonal tyngde, mer enhetlig og slagkraftig markedsføring for å nå frem i konkurransen. Oppslutning fra det politiske miljø og næringsaktørene i regionen Inkluderende prosess i forhold til utarbeidelse av strategi for regionen hvor næringsaktørene er de viktigste bærere av valgt strategi. Kompetanse i felles markedsapparat Reiselivets betydning som næring

73 NØKKELTALL 2013 Hotell, camping, hytter og vandrehjem GJESTEDØGN Markedsandel Utenlandske ferie- og fritidsgjestedøgn i Norge Norske ferie- og fritidsgjestedøgn i Norge Totalt ferie- og fritidsgjestedøgn i Norge TURISTKONSUM i NORGE 2013 (løpende priser) Utlendingenes turistkonsum i Norge (løpende priser) Antall reiselivsbedrifter i Norge 2011 Omsetning i 2011 Reiselivsnæringens andel av BNP - 11 Andel av sysselsettingen i Norge - 11 Norge Fjord Norge Hordaland 100 % 25 % 9,4 % 37,6 % FN 7,7 mill 2,37 mill (31 %) 0,98 mill (13 %) 21,6 mill 4,97 mill (23 %) 1,77 mill (8,2 %) 29,3 mill 7,34 mill (25 %) 2,76 mill (9,4 %) 117,2 mrd 29,4 mrd 11 mrd 30,8 mrd 9,5 mrd 3,9 mrd mrd 3,3 % 6,4 % Kilde: Gjesteundersøkelsen 2011, TØI / Satelittregnskapet for turisme, SSB Turisten som verdiskaper! Stor overrislingseffekt! Transport (drivstoff, parkering, bompenger, fergebilletter og osv) Overnatting (hotell, camping, hytter, gårder, vandrehjem) Aktiviteter (heiskort. museumsbesøk, båtleie, kultur, osv) Servering (Mat & Drikke) TURISTEN Øvrige innkjøp (gaver, suvenirer, klær, osv) Innkjøp av dagligvarer Annet (porto, telefon, osv.)

74 Reiselivet er viktig for Vestlandet! Den tredje største næringen på Vestlandet målt i arbeidsplasser! Arbeidsplasser Totalt Hotell & Restaurant Hordaland: Sogn & Fjordane: Møre & Romsdal: Rogaland: Totalt * * Hotell & restaurant, transporttjenester, kulturtjenester (varehandel ikke med) Kilde: SSB 2011 REISELIVET ER SPESIELT VIKTIG FOR HORDALAND REISELIVET VIL VOKSE I FREMTIDEN VERDENS RASKESTE VOKSENDE NÆRING!

75 Vekst i reiselivet frem mot 2030 kilde UNTWO 2012 Vår største felles utfordring VI ER LITE KJENT SOM REISEMÅL

76 Prosjekt Explore Fjord Norway Øke tilskuddene fra hvert fylke i fra MNOK 1,4 til MNOK 4: MNOK 16 totalt pr. år i fire år Tusen takk! 18

77 Destinasjonene bidrar med MNOK 13,2 pr. år i fire år more intense Næringspartnere investerer MNOK 8,7 pr. år i fire år

78 Investeringsstrukturen i felles markedsføring av Fjord Norge Næringen Destinasjonsselskapene Innovasjon Norge 1:1 matching Fylkeskommunene Turoperatører 1:1 matching Direkte aktiviteter Variert matching Produkter / prosjekter Matching av midler med strategiske samarbeidspartnere

79 Markedsinvestering Fjord Norge regionen Matching Totalt pr. år MNOK 38 + MNOK 34 = MNOK 72 x 4 år = MNOK 288 til internasjonal markedsføring over fire år VÅRE MARKEDER

80 Fylkesevaluering av Fjord Norge Mål Mål flere internasjonale hotellgjestedøgn / 12,4 % vekst Oppnådd (innenfor 90 % vurderes på oppnådd) JA - Vekst på (93 % av mål) - Totalt flere i perioden. Øke markedsandel fra 27,5 % til 29,9 % NEI - Økt fra 27,5 % til 29 % Vekst i distriktene på 14,4 % Omsetningsvekst på MNOK 653 Blant de 5 europeiske regionene som vokser mest Posisjonere Fjord Norge som verdensledende innen tematurisme Øke trafikken på FjordNett plattformen med 60 % JA - Oppnådd 13,1 % (91 % av mål) JA - Oppnådd MNOK 611 (93 % av mål) - Total meromsetning MRD 1,64 NEI Sterk krone, høyt kostnadsnivå, billigsalg i Europa. Stor cruisevekst JA - Fra 12 til 6 beste region i verden - 16,6 % vekst i internasjonal. skiturisme / Voss vekst 112 % JA - Økt med 78 % 26

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Fjord Norge!! Det offisielle turistrådet og det internasjonale markedsføringsselskapet for reiselivsnæringen i de fire fylkene Rogaland,

Detaljer

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 Sammenhengen mellom attraksjonskraft, infrastruktur og produktutvikling. Trender for framtida Fjord Norge AS Etablert i 1993 i sitt 23. driftsår

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke Næringstiltak for Bergen 2014 Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke 1 Innledning 20. september 2010 vedtok bystyret for første gang en felles Strategisk Næringsplan for Bergensregionen (SNP):

Detaljer

Innsyn & Utsyn. Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013

Innsyn & Utsyn. Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013 Innsyn & Utsyn Innsyn og utsyn Ole Warberg President NHO Reiseliv Tromsø september 2013 Hvem er NHO Reiseliv? NHO Reiseliv er den største arbeidsgiverog næringslivsorganisasjonen for reiselivsnæringen

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Eventyret kan fortsette om vi vil Hvert år bidrar sjømatnæringen med 61 milliarder kroner til den norske økonomien, og den har en sysselsetting på i underkant

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november 2016 Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech 60 virksomheter deltar i klynga Vårt mål NCE Maritime CleanTech skal styrke

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

NHO-Reiseliv Cruise policy

NHO-Reiseliv Cruise policy NHO-Reiseliv Cruise policy Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft rapport - cruise og landbasert reiseliv - januar 2010 Voss, 15. april 2010 Lorentz Hjelle Arbeidsgruppe for NHO si cruisesatsing PerEide/Innovasjon

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014

Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Hvorfor satse på klynger? Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal NCE Smart Energy Markets workshop 31. oktober 2014 Innovasjon Norge - 2013 Realiserer verdiskaping i hele landet 6 000 000 000 kroner årlig

Detaljer

En innovasjons arena for næringsliv og vekstbedrifter

En innovasjons arena for næringsliv og vekstbedrifter En innovasjons arena for næringsliv og vekstbedrifter v/hege Elvestad 1 Næringslivet, nettverk, kunnskap og kapital Vekstbedrifter levedyktige vekstbedrifter CONNECT - KOBLER GRÜNDERE OG NÆRINGSLIV FOR

Detaljer

Kompetansemekling i privat og off sektor

Kompetansemekling i privat og off sektor Kompetansemekling i privat og off sektor - Eit undertittel tilbod for å auke innovasjonsevna og dermed verdiskaping og konkurransekraft - Erfaringar med KM-teneste og RFF Vest-pilot - Øyvind Heimset Larsen,

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Industrial Biotech Network Norway Etablert juni 2012 IBNN etablert juni 2012 IBNN sekretariat etablert mars 2013 Besøksadresse: Havnegate 7 7010 Trondheim Postadresse:

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Byrådssak 181/15. Strategisk næringsplan for Bergensregionen ESARK

Byrådssak 181/15. Strategisk næringsplan for Bergensregionen ESARK Byrådssak 181/15 Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 ESDR ESARK-111-201205597-33 Hva saken gjelder: Business Region Bergen AS (BRB) har, på vegne av eierne, utarbeidet forslag til Strategisk

Detaljer

NCE TOURISM-FJORD NORWAY

NCE TOURISM-FJORD NORWAY Pr Direktør Dag Aksnes NCE Tourism -Fjord Norway NCE TOURISM-FJORD NORWAY NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder Visjon Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Marin næring Innovasjon Norge

Marin næring Innovasjon Norge Marin næring Innovasjon Norge Innovasjon Norge Arktis - Tidligere Innovasjon Norge Troms og Finnmark - Kontorsteder i Vadsø, Alta og Tromsø samt et prosjektkontor på Svalbard - Tilpassing til ny tid og

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Stiftelsen Connect Norge

Stiftelsen Connect Norge CONNECT modellen Stiftelsen CONNECT Norge Stiftelsen Connect Norge Norges største næringslivsnettverk innen innovasjon Kobler vekstselskaper med kompetanse og kapital fra næringslivet Nøytral, non-profit

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge Luftspenn eller kabel? Hvorfor er det viktig for reiselivet å unngå de store luftspennene? Er det økonomisk å kreve store luftspenn i bakken eller i sjøen? Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

FJORDVEGEN RUTE 13 VEGEN FRAM TIL REGIONAL VEKST? A rskonferansen tysdag 28. mars Scandic Stavanger Forus Hotel

FJORDVEGEN RUTE 13 VEGEN FRAM TIL REGIONAL VEKST? A rskonferansen tysdag 28. mars Scandic Stavanger Forus Hotel FJORDVEGEN RUTE 13 VEGEN FRAM TIL REGIONAL VEKST? A rskonferansen tysdag 28. mars 2017 Scandic Stavanger Forus Hotel FJORD NORGE AS Britt Dalland Salgs-og Markedsdirektør FJORDNORWAY 28.04.201 2 7 Reiseruteutvikling

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd BTO The Technology Transfer Office in Bergen Established 2004 and owned by: University of Bergen (40%) Helse Bergen (40%) Institute

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Business Region Bergen sin rolle som regional utviklingsaktør, Kva kan vi bidra med i høve til eigarkommunane og kommunar

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet:

Strategien peikar på fire særlege utfordringar for reiselivet på Vestlandet: Saksutredning: REISELIVSSTRATEGI FOR VESTLANDET 2013-2020 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: Vestlandsrådet har utarbeidd og vedteke ein felles reiselivsstrategi for Vestlandet. Bakgrunnen var

Detaljer

TIL HORISONT 2020 EUROPEISKE ARENAER

TIL HORISONT 2020 EUROPEISKE ARENAER Utvikle ny kunnskap Internasjonalt arbeid TIL HORISONT 2020 EUROPEISKE ARENAER To arenaer Organisasjon / Initiativ ERRIN Regionane sitt forskingsnettverk Kommisjonen / Smart spesialisering: «RIS3 Plattformene»

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

Prosjekt: Merkevaren Norge Vertskapsattraktivitet. Anne Grete Ellingsen GCE NODE

Prosjekt: Merkevaren Norge Vertskapsattraktivitet. Anne Grete Ellingsen GCE NODE Prosjekt: Merkevaren Norge Vertskapsattraktivitet Anne Grete Ellingsen GCE NODE 78 teknologi selskaper i Agder Mer enn 100 filialer i Norge og utlandet Platforms and subsea 78 teknologi selskaper i Agder

Detaljer

DELIVERING THE DIFFERENCETM

DELIVERING THE DIFFERENCETM DELIVERING THE DIFFERENCETM Mørenot Group etablert i1948 Mørenot Aquaculture en divisjon i Mørenot gruppen Bente Lund Jacobsen Adm direktør / CEO Bor i Ålesund - Arbeider i Haram Styreleder Havbruksleverandørene

Detaljer

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa På lag med det nye Norge Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon

Detaljer

Bedriftsperspektiv; kva gir effekt?

Bedriftsperspektiv; kva gir effekt? Samarbeid vår nye konkurransekraft Bedriftsperspektiv; kva gir effekt? Kjersti Kleven, styreleiar i Kleven Klyngekonferansen, Bergen 8. september 2016 Strong regional cluster well positioned for further

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Gunhild Vevik Fungerende reiselivsdirektør Region Stavanger BA Åpen Energisk Nyskapende Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger,

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Møre og Romsdal Velkommen til eierskiftemøte! Anne Karine Folge, Innovasjon Norge og Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal EIERSKIFTEALLIANSEN i Møre og Romsdal 06.08.2013 2 Møre og Romsdal

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder

Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder Hvordan blir næringsklynger en suksess? Stål Heggelund Daglig leder NCE Aquaculture Nasjonalt nettverksprogram eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET NCE TOURISM FJORD NORWAY Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET Fjordlandskapet vakker natur «Norway in a nutshell» - suksesshistorie Men er dette nok? Visjon Fjord

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Finn Backer Daglig leder

Finn Backer Daglig leder Finn Backer Daglig leder Hva er KNN KNN er en medlemsorganisasjon som jobber for næringslivets interesser, og å gjøre det attraktivt å bo, jobbe og drive virksomhet på Nordmøre. Det gjør vi gjennom å skape

Detaljer

Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid. Regional plan for verdiskaping Valdresrådet OFK

Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid. Regional plan for verdiskaping Valdresrådet OFK Regional plan for verdiskaping Valdresrådet 20.9.2017 OFK Hovedmål med Verdiskapingsplanen: Vekst i arbeidsplasser og verdiskaping over gjennomsnittet for landet innen de prioriterte plantema Avgrensing:

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Forvaltning av fjordtrafikken - kva for interesser vil de stimulere? Kva for reiseliv ønskjer de? Av forskar Eivind Brendehaug

Forvaltning av fjordtrafikken - kva for interesser vil de stimulere? Kva for reiseliv ønskjer de? Av forskar Eivind Brendehaug Forvaltning av fjordtrafikken - kva for interesser vil de stimulere? Kva for reiseliv ønskjer de? Av forskar Eivind Brendehaug Innhald Nytt prosjekt: Korleis integrere berekraft Resultat frå undersøkingar

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Historia om ei sterk maritim klynge. Slik gjer vi det på Sunnmøre Fjerde nivå» Femte nivå Providing the most

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 21.01.2016 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Klyngeprogrammets formål og tilbud 3. Utlysningen for 2016: Krav og kriterier 4.

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org CONNECT i Norge Mona Hellund Generalsekretær www.connectnorge.org Gründerrådet 2011 1 Hvem er jeg Hvordan har jeg bygget mine selskaper Hva skal til for å lykkes Hvor søke hjelp Hvorfor «være gründer»

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer