Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland - Del 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland - Del 1"

Transkript

1 Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland - Del 1 Følgjande næringsorganisasjonar presenterte verksemda si for fylkestinget (i alfabetisk rekkjefølgje): Arbeidsstad Etternamn Fornamn Stilling Epost Atheno AS Lien Åge Adm. dir. Bergen Reiselivslag Warberg Ole Reiselivsdirektør Business Region Bergen Hope Ole Adm. dir. Connect Vest Elvestad Hege Dagleg leiar Design Region Bergen Hannestad Monica Direktør Destinasjon Voss AS Bahus Tom Erling Dagleg leiar Fiskeriforum Vest Hoel Tanja Dagleg leiar Fjord Norge AS Jørgensen Kristian Dagleg leiar Fuzz AS Rognaldsen Tor Ole CEO/CFO/COO Gode Sirklar Nilsen Sverre Konrad Arbeidande styremedlem

2 I spissen for næringsutvikling i Sunnhordland - Norges mest innovative og spennende industriregion Regional næringsutvikling Nettverk Industriklynge Arenaer Inkubator Knoppskyting Investeringsfond Konsulenttjenester

3 Våre eiere og samarbeidsparter Industriklyngen Sunnhordland en nasjonal verdiskapingsmuskel

4 Desentralisert inkubator: Inkubatorbistand i hele Sunnhordland, inkubatorkontorer i Bømlo, Kvinnherad, Tysnes, Stord, Austevoll Veiledning og tilrettelegging for idéhavere/gründere Kompetansetilførsel/rådgiving/veiledning - nettverkstilgang kobling av aktører kontor- og vekstmiljøer - finansiering gjennom fond

5 «Hele veien» case: Innovativ knoppskyting fra Aker/Kværner 2005: Etablert med 20 medarbeidere 2014: Globalt ledende aktør innen subsea brønnstyring og avanserte operasjoner 350 medarbeidere hovedkontor Stord og lokasjoner world wide Atheno inn i Kunnskapshuset på Stord Nye inkubatorbedrifter kommet til i 2014: 3D Vision - industriell design og 3D print Brick Visual - design og presentasjon Raudrev - omsorgsteknologi og design Rescube - industrialisering av patentert konsept for livbåter ProIssues - IT-basert virksomhetsstyring Reckon (Austevoll) - personlig sikkerhetsutstyr for maritim bruk

6 Velkommen til Industrinettverkets topplederforum Rosendal 5. juni 2014

7 Klyngeutvikling Innovasjons- og konkurransekraft Bedrift Bedrift Bedriftene Utdanning Bedriftene Forskning og utvikling I spissen for næringsutvikling i Sunnhordland - Norges mest innovative og spennende industriregion

8 Bergen Reiselivslag nettverksorgan for reiselivsnæringen og offentlige myndigheter Formål prioriteringer oppnådde resultater Fylkestinget, 12. juni 2014 Ole Warberg, reiselivsdirektør i Bergen 120% 100% 80% Indeksert vekst i reiselivsnæringens verdiskapning fra 1997 til 2010 fordelt på tre regiontyper: 60% 40% Byer Spesialiserte regioner Resten av Norge 20% 0% % -40%

9 SHOT UK 50 % of all UK tourism goes to London 75 % of all UK tourism goes to just 7 UK Cities! URBANISERING Tematisering

10 Vårt ressursgrunnlag - Kultur - Natur 3 viktige pilarer i å utvikle reiselivet; - Attraksjonskraft - Tilgjengelighet - Markedsføring Utfordring: By - land Utvikling og utfordring iht markedet

11 Visjonen i Strategisk Reiselivsplan for Bergen sier: Bergensregionen skal være et ledende reisemål i Nord Europa, tuftet på positive opplevelser og høy kvalitet for fastboende og besøkende, og lønnsomhet innenfor næringen. Ut fra dette gir visjonen retning for at Bergen og regionen overordnet søker å samle og styrke sin posisjon på de følgende 5 plattformer: Vi skal: Styrke posisjonen som innfallsport til de norske fjordene Styrke posisjonen som ledende kultur- og opplevelsesby Styrke posisjonen som møte- og arrangementsby Styrke posisjonen som et av nord Europas ledende cruise reisemål Styrke posisjonen som regionalt senter og motor

12 Mål: flere tilreisende innen 2015 Dette medfører at vi trenger; - økt produktutvikling på opplevelser styrke attraksjonskraften - En bedret tilgjengelighet - en styrket kompetanse - økte ressurser til markedsføring! Hva skal vi være for hvem?..samt hvor, når og hvordan?

13 Visjon; Vi skal skape reiselyst! Eksternt Bidra til å øke antall tilreisende til Bergen og regionen, spesielt i kjøpesterke segmenter og i lavsesong Internt Levere høy kvalitet i utøvelse av oppgaver og inspirere til samhandling i næringen

14 Vi skal være reiselivsnæringens felles redskap, nettverksorgan, produktkoordinator og spydspiss i markedsføringen av byen og regionen. - Positiv utvikling til beste for medlemsbedrifter, arbeidstakere og samfunnet - Styrke lønnsomhet og konkurranseevne - Oppgavene utøves for næringen alene, kommune og region samt fellesskapet Målgrupper; 1. Ferie- og fritidsreisende 2. MICEE (Meetings, Incentives, Conferences, Events, Exhibitions) 3. Yrkesreisende Markeder Det norske marked v.s. Det internasjonale marked Sesonger Sommer, mai- september Lavsesong Weekends

15 Attraksjonskraft Gi meg en grunn til Posisjon AIDA Begeistre Dette betyr, spesielt i 2014: Holde vekstraten mot målsatte flere tilreisende i plan perioden Utvikle infrastruktur, opplevelser og kvalitative produkter og tjenester som kan skape reiselyst. Oppnå økonomisk lønnsomhet ut av en 10 milliarders investering som gjøres i disse dager. Herav å bidra til at nesten 50 % flere hotellrom over 2-3 år fylles med kjøpekraft fra sterke segmenter og at prisnået ikke senkes Ta ut potensialet som er på MICE markedet styrket vekst også i lavsesong Øke andelen eksport, utenlandske gjestedøgn i et vanskelig verdensmarked God balanse mellom cruise og landbasert reiseliv styrke opplevelsestilbudet - ta ut et potensial på mersalg.

16 Viktigste tiltak: 1. Bedre infrastrukturen tilgjengelighet betyr alt! Styrke Jernbanen mellom Oslo og Bergen. Videreføring av ruteutviklingsfondet Fly BGO fra 2015 Fortgang i arbeidet med ny terminal på Flesland Daglige avganger mellom Danmark og Bergen med cruiseferge Få på plass en ny fergeforbindelse mellom England og Bergen Veiforbindelser Vestlandet samt løse køproblemer mellom Flesland og sentrum Utvikle en plan for tilrettelegging for en bærekraftig utvikling av cruise 2. Forsterket innsats mot møte- og arrangementsmarkedet. Eksempelvis deltagelse i et nasjonalt senter for Arrangementsturisme og få på plass en lokal forgreining av arrangementskontor Bidra til at nye Arenum blir en realitet tid for et offentlig engasjement Styrke kultur- og opplevelsestilbudet. Løfte videre satsingen på segmentet Barnas Bergen Fokusere på lavsesong, spesielt i en periode med ny kapasitet som kan skape ubalanse mellom sesongene og derav også prispress

17 3. Utvidede markeder og smartere bearbeidelse Fokus på nye markeder som deler av Østen(herav også fellessatsinger) Utvikle internasjonale nærmarkeder som Norden, Polen og Nord Tyskland. Nye vekst på England dersom vi får ny fergeforbindelse Styrke arbeid mot barne- og familiemarkedet, gjennom Barnas Bergen Nytt markeds- og profileringsmateriell og økt satsing på web, herav også online booking ny digital strategi, herav bedrede samarbeidsstrategier 4. Styrke den regionale organiseringen Et sterkere Bergen Sentrum AS vil styrke produktutviklingen Større region med forpliktende samarbeid, også finansielt Videreutvikle den felles stillingen vi har fått tildelt med fylkeskommunale midler i prosjektleder Hordaland Utvikle felles nye produkter i et regionalt perspektiv Ta en stor del i arbeidet med fylkesregional reiselivsplan Påse at Norwegian Centre of Expertice Tourism også kan gi gode resultater for Bergensregionen

18 5. Styrke vertskapsoppgaven og tettere nettverk Få lønnsomhet i driften i det nye Vertskapssenteret for kultur, opplevelser og reiseliv på Torget Sikre volum og kvalitet på guide tjenester Utvikle et kompetanseprogram for ansatte Øke antall kvalitative visningsturer for media, turoperatører og MICE arrangører En tett samarbeidsplattform med hele vårt nettverk 6. Påvirke og styrke effekten av virkemiddelapparatets og offentlige myndigheters arbeid med fokus på Bergen. Innovasjon Norges prioriteringer internasjonalt samsvares med de markeder hvor vi har et vekstpotensial. Både innen MICE og ferie- og fritidsmarkedet Norway Convention Bureaus internasjonalt samsvares med de markeder hvor vi har et vekstpotensial Cruise Norway AS sine prioriteringer samsvares med de markeder, segmenter og tematiseringer hvor vi har et vekstpotensial Fjord Norge AS sine prioriteringer samsvares med de markeder, segmenter og tematiseringer hvor vi har et vekstpotensial Bergen Sentrum AS utvikler aktiviteter som styrker opplvelesestilbudet og derav gjør Bergen en reise verdt Andre næringsorganisasjoner som NHO, NHO Reiseliv, Business Region Bergen, Bergen og Omland Havnevesen og Bergen Næringsråd har på dagsorden de saker som styrker reiselivet. Spesiell fokus på samferdsel

19 Suksesskurven; Utvikling gjestedøgn

20 KULTUR & OPPLEVELSER SOM SATSINGS- OMRÅDE Nasjonalt ressurssenter for store arrangementer Arrangementskontor - styrket innsalg og profilering, nasjonalt og internasjonalt -

21 Markedsføring støttet av produktutvikling og konseptualisering på regional nivå

22 Takk for meg se mer på visitbergen.com

23 Business Region Bergen Hordaland fylkeskommune 11. juni 2014 Handlingsplan Strategisk næringsplan fornying 2. Etablerertjenesten 3. Profilering og markedsføring av regionen (Omdømmeprosjektet) 4. Marin klyngeutvikling 5. Støtte til nettverksorganisasjoner 6. Akademiea Europea knowledge hub Region Bergen 7. Næringsareal portal (Arealguiden) 8. Delegasjonsreiser 9. Effektivt mottaksapparat for utenlandske delegasjoner 10. Nettverksbygging mot sentrale og internasjonale myndigheter

24 BRBs fremtidige hovedsatsinger Etablerersentret Opplæring og veiledning av etablerere/gründere Omdømmeprosjektet Regional markedsføring og profilering» «Talent attraction»» Regioner i regionen Delegasjonsreiser Fasilitator for utreisende delegasjoner etter næringslivets behov Mottaksapparat for innreisende delegasjoner BRBs fremtidige hovedsatsinger (2) Interkommunal koordinering Næringsarealer Arealguiden Strategisk næringsplan «Invest in Norway» Fasilitator for interkommunal utvikling av et enklere byråkrati for næringslivet

25 Tre hovedstrategier HFK (Tilpasset utdrag) Meir entreprenørskap og innovasjon Auka entreprenørskap: Stimulere til at fleire lukkast med å etablere eiga verksemd, og maktar å ta etableringa over i ein vekstfase. I tillegg et det eit mål at arbeidet med å få eit verkemiddelapparat som enno betre stør opp om berekraftige verksemder og næringsmiljø. Fleire med relevant kompetanse Forbetre og samordne offentlege tilbod for verksemder som vil rekruttere utanlandsk arbeidskraft Vidareutvikle og gjere tilgjengeleg kompetanse i regionen som bedriftene kan nytte godt av til å utforma søknader EU-midlar både til regional utvikling og næringsutvikling Ein velfungerande Bergensregion og attraktive regionale senter Halde fokus på næringslivet sine areal- og transportbehov som ein viktig premiss i areal- og transportplanlegginga for Bergensområdet.

26 BRBs svar til HFKs hovedstrategier Mer entreprenørskap og innovasjon Etablerersentret Akademiea Europea Delegasjonsreiser Flere med relevant kompetanse Omdømmeprosjektet En attraktiv region å arbeide og bo i «Talent Attraction» Akademiea Europea Delegasjonsreiser BRBs svar til HFKs hovedstrategier En velfungerende Bergensregion og attraktive regionale senter Regional markedsføring og profilering Regioner i regionen Nordhordlands prosjektet Interkommunal koordinering Strategisk næringsplan Næringsarealer næringsarealportalen Enklere byråkrati for NL

27 CONNECT gir gründere tilgang på unik erfaringsbasert kompetanse CONNECT Agenda Hvem er CONNECT CONNECT virker (gir resultater) er) CONNECT tenker stort

28 CONNECT Nasjonalt og internasjonal Grunnlagt San Diego 1985 Nøytral, non-profitt I Norge nettverk og 1 nasjonal stiftelse ressurspersoner fra næringslivet Selskapene har i ettertid fått tilført ca. 1,2 mrd i kapital 7 av 10 selskaper overlever etter 5 år! CONNECT og medlemsnettverket gir gründer tilgang g på unik, tilpasset og erfaringsbasert kompetanse i ulike tjenester og prosesser over tid

29 Spisset næringslivs kompetanse IN og NRF Mentorkobling CONNECT Springbrett CONNECT Partnerforum CONNECT koblinger Video C SB CONNECT Livsløpsprogrammet Regionalt Regionalt/Nasjonalt Internasjonalt Pre-Springbrett Forretningsplan Mentor kobling Bransje / Forr.utviklere Springbrett Verifisering Partnerforum Internasjonale Springbrett Akselerasjon og Kapitalnettverk Investorprogram

30 CONNECT Verdiregnskap Av CONNECT Vest sitt samlede bidrag til gründere er: medlems-avgift/samarbeidsavtaler er pg offentlig støtte muliggjør vår aktivitet Utløser vederlagsfrie timer fra ressurspersoner/medlemmer mer CONNECT en aktiv bidragsyter i næringsutviklingen i Hordaland TicketCo (Bergen) SB/USA Cupp Computing (Bergen) SB/Investorforum Fjell Subsea Products (Fjell) 2 Olje-konferanser/SB Reach Technologies (Fjell) - SB/Mentor/Shipping-konferanse Seaway Innovations (Kvinnherad) Mentor/Dialog partnere Multi Solutions (Kvinnherad) SB/Mentor Håheim Gård (Tysnes) Mentor Motitech (Meland) SB/Mentor Fjellanger DTA (Os) SB/mentor/2 Olje-konferanser Voss Bryggeri (Voss) SB/Mentor Tiljamid (Voss) SB/Mentor Futhark Guitars (Etne) SB/Mentor

31 Noen historier/ resultater fra siste periode Software for motebloggere Introdusert i miljøet, setter opp CONNECT SB London Futhark Guitars Gitar mentor; Tonje Peersen, Enslaved manager. Noen historier/ resultater fra siste periode Billettservice SB introdusert for H Hannisdal Jacob Lund styrerepresentant Beslutningsstøtte verktøy; etter SB ny retning; sparte et år Daglig Leder Reach Technologies Identifiseringa av passasjerer SB; videre m/colours, Oslo Maritime Week, StormGeo, Kent Zehetner

32 Spisset næringslivs erfaring oppsummert Floke + = Flere suksess bedrifter Gründer 2000 Ressurspersoner + Nettverksorganisasjonene + Nasjonalt og Internasjonalt = unikt og tilpasset kompetanse

33

34 Visjon BERGENSREGIONEN SKAL VÆRE LEDENDE I NORDEN INNEN DESIGNDREVET NÆRINGS- OG SAMFUNNSUTVIKLING DRBs hovedprosjekt Kompetanse Synlighet Nettverk

35 DRBs hovedprosjekter When people talked about innovation in the '90s, they really meant technology. When people talk about innovation in this decade, they really mean design. Bruce Nussbaum, BusinessWeek

36 Konkurransefortrinn De siste ti årene har designdrevne virksomheter overgått The Standard & Poor s 500 (aksjeindeks for 500 store børsnoterte selskaper) med 228% HVA ER DESIGN?.egentlig

37 9 10

38 Mobilt slakteri Utblødningskar Fisk på is Fisk på is 11 12

39 Sogn Aqua I dag Kommersiell kveite Halvert produksjonskostnad per kilo Optimal kvalitet kjøtt Humant kveiteoppdrett Patent på slaktemetoden Bergensregionen har et konkurransefortrinn

40 Regionens største næringer uutnyttet mulighet for vekst og innovasjon 2015 Nasjonalt kompetansesenter i Bergen for strategisk design innen havbruksnæringene marin, maritim og energi

41 Regjeringens satsing på havbruksnæringen Et foreslått kompetansesenter vil underbygge regjeringens uttalte ønske om å satse på forskning og utvikling, for å styrke og videreutvikle Norges posisjon som fiskeri- og havbruksnasjon. Statsbudsjett 2015 Regjeringen signaliserte høsten 2013 behov for å: «satse på forskning og utvikling innen fiskeri- og havbruksnæringene, særlig for å øke merverdien av norske eksportprodukter.» (Regjeringsplattformen s. 31) Innspill : De havbaserte næringene er blant Norges mest komplette næringer, med globale verdikjeder og globalt ledende kunnskapsmiljø. Ny teknologi og kunnskap er en forutsetning for å møte muligheter og utfordringer i de respektive næringene. Det ligger et betydelig potensial i at de tre havbaserte næringene drar nytte av hverandres erfaringer knyttet til teknologiutvikling og kombinasjon av kunnskap i nye tverrfaglige løsninger. Regjeringen ønsker å styrke innovasjon og utvikling for å kunne hente ut en større del av dette potensialet. Som del av dette arbeidet vil regjeringen utrede muligheten for etablering av et nasjonalt kompetansesenter for strategisk bruk av design innen de havbaserte næringene marin, maritim og energi. Regjeringen vil i utredningen se på egnet lokalisering for et slikt senter, men finner det i utgangspunktet naturlig at lokaliseringen blir slik at senteret kan dra nytte av eksisterende miljøer og tyngdepunkt innen for næringene.

42 Kongstanken Tverrfaglige team kobler ulike fagdisipliner, akademia, forskning og design Fokus på å implementere nye samarbeidsformer og organisasjonsmodeller egnet for innovasjon Fullt operativt antas senterets årsbudsjett i første fase å være 10 millioner norske kroner Overførbare funn til resten av Norge- økt verdiskaping. Gradvis opptrapping av næringenes finansielle bidrag Bærekraftprinsippet vil være grunnleggende for senterets visjon Globalt nettverk

43 Design som kraftfull spiller Birgit Jevnaker: Tandberg-Cisco og egen designavdeling Den skjulte formuen: Ulstein x-bow: F2EA6 Kronprinser besøker Aalto-universitetet: Brystkreft ventetid redusert med 90% Studie: God design er good for business A new analysis by the Design Management Institute, a Boston-based nonprofit focused on design management, puts numbers to what design junkies suspected all along: in the past 10 years, design-driven companies outperformed the Standard & Poor's 500--a stock market index of 500 large publicly traded companies--by 228%.

44 DESTINASJON VOSS AS Voss v/tom Erling Bahus Daglig leder VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 1 VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 2

45 EN DESTINASJON ER ET OMRÅDE, ET STED ELLER EN BY ELLER ET KLART DEFINERT DISTRIKTS-, KYST- ELLER FJELLOMRÅDE.. med et sammensatt turistprodukt med andre økonomiske og sosiale aktiviteter med en vertskapskommune/offentlige myndigheter Med en aktiv privat sektor Og ikke minst og et sted der folk bor VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 3 VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 4

46 DESTINASJON VOSS AS Omsetning ansatte( pluss sommervikarer i turistinfo) Eiere 48 Medlemmer 140 Voss bygd for sterke opplevelser! VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 5 HVA GJØR VI Turistinformasjon Prosjekter Markedsføring Salg Samhandling Kompetanseheving Merkevarebygging Butikk VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 6

47 VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 7 VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 8

48 FOKUSOMRÅDER Samarbeid mellom destinasjons selskapene i Hordaland. Positive resultater. Økt kompetanse på tvers av selskapene. Bedre utnyttelses av ressurser. Økt grad av innovasjon Større slagkraft ut i markedet VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 9 VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 10

49 FOKUSOMRÅDER Samlokalisering og konsolidering av organisasjoner/bedrifter Sammen med andre utviklingsbedrifter Organisasjoner som jobber med utvikling Bredde i kompetanse Tverrfaglig samarbeid Bedre utnyttelse av ressurser Variasjon i type næringer VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 11 UTVIKLING Voss som merkevare kan brukes bredere geografisk og bransjemessig Utvikling av eksisterende bedrifter for å skape knoppskyting Kompetanse utdannelse. Større fokus på lærlinger for å øke kompetansen internt i bedrifter samt skape stolthet som fag. VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 12

50 Tom Erling Bahus Destinasjon Voss AS Tlf: VOSS 12. JUNI 2014 SLIDE 13

51 Foto: Sjøtroll Havbruk FISKERIFORUM VEST Sjømatklyngen i Hordaland Ståsted og potensial

52 Norway - a world leading nation in Seafood and Oslo Børs is a preferred listing venue for an increasing number of companies representing these sectors 3 Source: Oslo Børs Enormt vekstpotensial globalt Slide: Marine Harvest

53 Og enda mer for sjømat Slide: Marine Harvest Sjømat gir mye god helse

54 Kanskje den eneste næringen hvor Bergensregionen i dag har eller kan ta en nummer 1- posisjon Menon rapport: Innspill til rullering av strategisk Næringsplan for Business Region Bergen # 1 Global # 1 salmoids farming volumes # 1 liquid shares on Oslo Stock Exchange # 1 salmon company to be listed on New York Stock Exchange #1 exporter of seafood from Norway #1 value added salmon, worldwide #1 fish feed, worldwide # 1 R & D expenditures and resources, worldwide # 1 intergrated value chain # 1 of Centres of Excellence # 1 HQ of Seafood Companies # 1067 Seafood industry Companies in Region Bergen

55 R & D Education Strategisk analyse av Bergens sjømatnæring Bergen Region Seafood Cluster History, entrepreneurs,practical knowledge and science. The Bergen Region is a natural powerhouse for the seafood industry globally. The combination of the regions natural conditions, its strong R&D, the commercial experience, world leading marine resource management and financial strength is unparalleled in the world of seafood. R&D University of Bergen, Institute of Marine Research, Nofima, NIFES, Uni Reseach, Bergen Marine Science Park R&D within the commercial companies Leading skills on climate, biology, oceanography, food safety, health, nutrition Marine education Commercial knowledge New product development and branding Financial resources Experises; Consulting, financial services, M&A, Law co s etc Customer and consumer insight Global company size and market power Consumer education Cooperation Throughout the value chain Transferring science to innovate to new best practices Talent attractiveness Networking on joint projects and initiatives Resource and public management FFV, Norwegian Seafood Centre, Seafood organizations etc.

56 Alf-Helge Aarskog om Global Salmon Initiative (GSI) og ASC: «Industrien har gjort store fremskritt, men det er fortsatt mye å gjøre for å sikre bærekraftig produksjon. Vi er en relativt ung industri og vi håper at vi gjennom samarbeid, forskning og kunnskapsdeling blir i stand til å foreta de nødvendige endringer som skal gjøre oss bedre.» Resultatmål 2013

57 MÅL OG VISJON: EN MARIN NÆRING I VERDENSKLASSE Vi skaper gode effekter og resultat for næringslivet og samarbeidet i regionen Vi skaper konkrete handlinger og tiltak av relevans for næringen og fylket Vi bidrar til å sette aktuelle saker på dagsorden regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi bidra til å sikre at regionale plan og strategiarbeid skjer i nært samspill mellom næringslivet og til beste for Hordaland og Vestlandet. Vi er en bransjerettet samarbeidspartner for Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune innen regional næringsutvikling

58 Innsatsområder i 2013 Klyngeutvikling; innovasjon og kompetanse Infrastruktur Rammevilkår Profilering Nettverk Samarbeidspartnere

59 The Seafood Innovation Cluster Foto: Norges Sjømatråd Ownership and mangement CEO Alf Helge Aarskog, Marine Harvest Group CEO Henning Beltestad, Lerøy Seafood Group CEO Morten Vike, Grieg Seafood Group CEO Einar Wathne, EWOS Group Director Nils Inge Hitland, Salmon Group Rector Dag Rune Olsen, University of Bergen Rector Frøystein Gjesdal, NHH Group, Norwegian School of Economics Director Tore Nepstad, Institute of Marine Research Management : Tanja Hoel & Cato Lyngøy TSIC AS

60 Inngangsverdier Partnerne ønsker å jobbe sammen uavhengig av GCE status GCE er et virkemiddel som vil utløse radikale innovasjoner for norsk havbruksnæring Klyngen er utelukkende næringsdrevet Klyngen fokuserer på kunnskaps- og innovasjonsledelse som avgjørende premiss for å møte næringens utfordringer og ikke minst, - for å utvikle næringens potensiale GCE justification The Seafood Innovation Cluster fully recognises the challenges that must be solved to achieve a global leadership for increasing food supply from the oceans. However, whereas the number of R&DI projects addressing challenges are very high for the industry, little attention is given to increase the innovation capacity and governance of expertise. From a CEO level, to achieve the goal set by the Cluster partners, the education and knowledge base to support industry innovation is too weak and improved knowledge management must be developed to bridge the gap between science and innovation. This has led the CEO`s to reconsider how the framework for conducting innovation, research and education best can be developed. Increasing innovation capacity is a prerequisite to maintain the Cluster s global competitiveness. The Cluster must respond to urgent societal challenges such as sustainability, health and climate which go beyond simply speeding up the number of R&DI projects.

61 Vision: The Future of Global Seafood Supply Strategy: The GCE strategy is to focus on the innovation challenges for increasing ocean food supply by enhancing the knowledge and innovation capabilities of its business and academic partners Goals Contributing to the global increase of ocean food supply from current 2% up to 10%, by Enhancing the Clusters global performance Increasing value creation in the entire seafood value chain Increasing the Clusters knowledge and innovation excellence

62 OCEAN INNOVATION COMMUNITY Creative Cities Network of Gastronomy

63 Storby Marin Markedskartlegging av FoU behov relatert til etableringen av en industriell forskningsklynge innenfor fôr, fôrteknologi og råvareprosessering i Bergensregionen

64 DELEGASJONSREISE TIL BRUSSEL I samarbeid med:

65 NOR-FISHING 2014 AQUA-NOR 2013

66 Møteplass Marin NORTH ATLANTCI SEAFOOD FORUM

67 Oppsummering Sjømatnæringen fremstår som et opplagt valg for prioriteringer av næringer i Bergensregionen Sjømatnæringen har et enormt vekstpotensial Bergen har allerede en global ledende posisjon Vi er enig om at kunnskap og innovasjon er de vesentligste området for framtidig verdiskaping FFV målsetting er å skape gode effekter og resultater for næringslivet og samarbeidet i regionen Takk for oppmerksomheten

68 The world s most beautiful destination Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fjord Norge AS Etablert i 1993 i sitt 21. driftsår 50 mill i omsetning / ansatte inkl. NCE Tourism Fjord Norway Det offisielle turistrådet og internasjonale markedsføringsselskapet for reiselivsnæringen på Vestlandet Eies av Vestlandsfylkene og 200 reiselivsbedrifter i Fjord Norge regionen Virkemiddelapparat for fylkene og næringen - bygge Fjord Norge som merkevare - sikre flere turister til Vestlandet Kontraktspartner til NCE Tourism Fjord Norway

69 15 destinasjoner profilerer seg samlet under en fellesparaply FJORDENE Norges viktigste og mest kjente reiselivsprodukt

70 Fjord Norge er den mest kjente norske reiselivsdestinasjonen internasjonalt Aftenposten 29 november

71 In 2009 National Geographic Travelers panel of specialists rated Fjord Norway the world's most iconic travel destination! 7

72 Forutsetninger for slagkraftige reiselivsregioner Felles hovedprodukt fjorder og naturopplevelser Felles begrepsbruk i en felles organisasjon! Felles markeder og målgrupper Felles erkjennelse av behovet for større internasjonal tyngde, mer enhetlig og slagkraftig markedsføring for å nå frem i konkurransen. Oppslutning fra det politiske miljø og næringsaktørene i regionen Inkluderende prosess i forhold til utarbeidelse av strategi for regionen hvor næringsaktørene er de viktigste bærere av valgt strategi. Kompetanse i felles markedsapparat Reiselivets betydning som næring

73 NØKKELTALL 2013 Hotell, camping, hytter og vandrehjem GJESTEDØGN Markedsandel Utenlandske ferie- og fritidsgjestedøgn i Norge Norske ferie- og fritidsgjestedøgn i Norge Totalt ferie- og fritidsgjestedøgn i Norge TURISTKONSUM i NORGE 2013 (løpende priser) Utlendingenes turistkonsum i Norge (løpende priser) Antall reiselivsbedrifter i Norge 2011 Omsetning i 2011 Reiselivsnæringens andel av BNP - 11 Andel av sysselsettingen i Norge - 11 Norge Fjord Norge Hordaland 100 % 25 % 9,4 % 37,6 % FN 7,7 mill 2,37 mill (31 %) 0,98 mill (13 %) 21,6 mill 4,97 mill (23 %) 1,77 mill (8,2 %) 29,3 mill 7,34 mill (25 %) 2,76 mill (9,4 %) 117,2 mrd 29,4 mrd 11 mrd 30,8 mrd 9,5 mrd 3,9 mrd mrd 3,3 % 6,4 % Kilde: Gjesteundersøkelsen 2011, TØI / Satelittregnskapet for turisme, SSB Turisten som verdiskaper! Stor overrislingseffekt! Transport (drivstoff, parkering, bompenger, fergebilletter og osv) Overnatting (hotell, camping, hytter, gårder, vandrehjem) Aktiviteter (heiskort. museumsbesøk, båtleie, kultur, osv) Servering (Mat & Drikke) TURISTEN Øvrige innkjøp (gaver, suvenirer, klær, osv) Innkjøp av dagligvarer Annet (porto, telefon, osv.)

74 Reiselivet er viktig for Vestlandet! Den tredje største næringen på Vestlandet målt i arbeidsplasser! Arbeidsplasser Totalt Hotell & Restaurant Hordaland: Sogn & Fjordane: Møre & Romsdal: Rogaland: Totalt * * Hotell & restaurant, transporttjenester, kulturtjenester (varehandel ikke med) Kilde: SSB 2011 REISELIVET ER SPESIELT VIKTIG FOR HORDALAND REISELIVET VIL VOKSE I FREMTIDEN VERDENS RASKESTE VOKSENDE NÆRING!

75 Vekst i reiselivet frem mot 2030 kilde UNTWO 2012 Vår største felles utfordring VI ER LITE KJENT SOM REISEMÅL

76 Prosjekt Explore Fjord Norway Øke tilskuddene fra hvert fylke i fra MNOK 1,4 til MNOK 4: MNOK 16 totalt pr. år i fire år Tusen takk! 18

77 Destinasjonene bidrar med MNOK 13,2 pr. år i fire år more intense Næringspartnere investerer MNOK 8,7 pr. år i fire år

78 Investeringsstrukturen i felles markedsføring av Fjord Norge Næringen Destinasjonsselskapene Innovasjon Norge 1:1 matching Fylkeskommunene Turoperatører 1:1 matching Direkte aktiviteter Variert matching Produkter / prosjekter Matching av midler med strategiske samarbeidspartnere

79 Markedsinvestering Fjord Norge regionen Matching Totalt pr. år MNOK 38 + MNOK 34 = MNOK 72 x 4 år = MNOK 288 til internasjonal markedsføring over fire år VÅRE MARKEDER

80 Fylkesevaluering av Fjord Norge Mål Mål flere internasjonale hotellgjestedøgn / 12,4 % vekst Oppnådd (innenfor 90 % vurderes på oppnådd) JA - Vekst på (93 % av mål) - Totalt flere i perioden. Øke markedsandel fra 27,5 % til 29,9 % NEI - Økt fra 27,5 % til 29 % Vekst i distriktene på 14,4 % Omsetningsvekst på MNOK 653 Blant de 5 europeiske regionene som vokser mest Posisjonere Fjord Norge som verdensledende innen tematurisme Øke trafikken på FjordNett plattformen med 60 % JA - Oppnådd 13,1 % (91 % av mål) JA - Oppnådd MNOK 611 (93 % av mål) - Total meromsetning MRD 1,64 NEI Sterk krone, høyt kostnadsnivå, billigsalg i Europa. Stor cruisevekst JA - Fra 12 til 6 beste region i verden - 16,6 % vekst i internasjonal. skiturisme / Voss vekst 112 % JA - Økt med 78 % 26

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING Foto: Bremnes Seashore 2013- Fiskeriforum Vest Side 1 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 3 OM FISKERIFORUM VEST... 3 STYRETS BERETNING... 4 MÅLOPPNÅELSE

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning 2011 5 Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse Nordland Fylkeskommune, Næring og regional utvikling Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ Dato:... 31.08.2010 Saksbehandler:... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte:... 75 55 51 09 Deres ref.:... Løpenr.:...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

Innovasjon Norge. Referat Drømmeløftet. Kulturell og kreativ næring

Innovasjon Norge. Referat Drømmeløftet. Kulturell og kreativ næring Innovasjon Norge Referat Drømmeløftet Kulturell og kreativ næring Kulturell og kreativ næring Referat fra drømmeløft- debatten om kultur og kreativt næringsliv Salen kokte da over 150 deltakere inntok

Detaljer

Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse

Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse Bodø som reisemål mot 2025: Foto: Rune Nilsen Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse Foto: Bjørn Erik Olsen Foto: Rune Nilsen Foto: Ernst Furuhatt Foto: Tom Melby Foto: Ernst Furuhatt Foto:

Detaljer

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur.

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur. Bergen næringsråd // nr. 2 // 2010 Lodde Rådgivning Olje Hval Biomarint Atmosfære Varme Lakselus Næring Dyphavsarter Fiskeegg Strøm Saltholdighet Gyteområde Vannstand Hummer Sjømat Torsk Toktprogram Vandring

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland Del 2

Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland Del 2 Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland Del 2 Følgjande næringsorganisasjonar presenterte verksemda si for fylkestinget (i alfabetisk rekkjefølgje): Arbeidsstad Etternamn Fornamn Stilling

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Erik W Jakobsen, Johannes Idsø, Ingjerd Skogseid Vestlandsforsking rapport Tittel Strategier

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker. NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2011 Det klynger seg på sørlandet Noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer finnes her. Fremover som en flokk gjess.

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune?

Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune? NOTAT 2013 7 Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune? BENTE SØRENSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer