tilgivelse - tillatelse? Å la være å sende søknad om å sette opp skilt kan koste dyrt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tilgivelse - tillatelse? Å la være å sende søknad om å sette opp skilt kan koste dyrt!"

Transkript

1 Fagtidsskrift for kilt- og dekorforeningen N R visuell kommunikasjon God dokumentasjon sier at reklame på bil vekker positiv oppmerksomhet tilgivelse - tillatelse? Å la være å sende søknad om å sette opp skilt kan koste dyrt!

2 N R inspirasjon: s3 Lysdesign og LED-belysning promoteres på Westerdals. debatt: s4 tore bøter er blitt gitt til et selskap som har ignorert skiltreglene i Lier kommune. feature: s6 Kommunikasjonstrenden endrer seg med muligheter innen foliering. bransje: s11 kilt- og dekorbransjens årsmøte var vellykket! Her følger en stemningsrapport fra deltagende bedrifter. Godt å møte kolleger, mener bransjen. A n n o n s e r e? Ønsker du å annonsere i? Ta kontakt med kilt- og dekorforeningen for tilbud på tlf: eller Forsidefoto: Wenche Gjerstdal/Marco reklame as. ort, matt folie er svært effektfullt og absolutt siste trend. Leder Offentlig utdanning. Godkjent! Jan Gunnar Fjeldberg har vært Den 11. februar 2008 skriver leder av skilt og dekorforeningen siden 2006 og er gjenvalgt seg inn i historen - denne dagen kunngjorde Det Kongelige for 2007 og kunnskapsdepartement at skilt og dekorbransjen har fått sin egen fagutdanning under opplæringsloven. To år i videregående skole og to år som lærling i bedrift med avsluttende svenneprøve skal gi et godt grunnlag å bygge videre på som kompetent yrkesutøver i skilt og dekorbransjen. Videreutdanning med mesterbrev og innenfor viktige fagområder som kommunikasjon og arkitektur vil Kjære bransje - nå gjelder det å henge med! også komme etterhvert. Utdannelsen i videregående skole og som lærling vil omfatte kundekontakt, ide/design av kommunikasjonsløsninger, produksjon/materialer og montering. Hva det vil innebære Hva vil dette på lengre sikt innebære for kunder, bransjen, samarbeidspartnere og myndigheter? - bedre kommunikasjonløsninger - riktigere materialvalg og høyere kvalitet på produktene - bedre forvaltning av det offentlige rom - en mer kompetent samarbeidspartner - økt yrkesstolhet - bedre rekruttering - bedret økonomi gjennom økt kunnskap tyret vil minne om at etablering av en offentlig utdannelse var en av de viktigste grunnene til at foreningen i sin til ble stiftet. Nå er dette målet nådd. Nå begynner den virkelige jobben. I dag vil neppe noen kjøpe tjenester av ufaglærte håndverkere eller andre fagspesialister uten dokumenterbar kompetanse. I fremtiden bør heller ingen gjøre dette når det skal kjøpes kommunikasjonsløsninger. i Foto: Julian Rovagnati/Istock Photo

3 nspirasjon Med fremtid som lysdesigner I påvente av å kunne trekke frem avgangsstudenter fra egen utdanning, kan det være positivt å hente litt inspirasjon fra en beslektet utdanning. Fra å være selvstendig næringsdrivende og økologisk solhatt-dyrker, belsuttet Bjørn Petter Eng midt i livet å endre kurs. Det har han gjort meget bra. Denne våren er Bjørn Petter Eng avgangsstudent som eksponeringsdesigner og har tilbakelagt to år ved Westerdals chool of Communications. Han fikk plass som seniorstudent ved skolen fordi han var istand til å formulere at han hadde en iboende kreativitet han burde utvikle. Nå har Eng fått vise hva han er god for. Mange yrkesrelaterte oppgaver har vært gjennomført, og det har skapt nye perspektiver. Han mener å ha funnet et fag han ser stort potensiale i og et materiale han brenner for å utforske gjennom konkrete oppgaver. Å jobbe med LED-belysning er som å tegne med lys, sier den kommende lysdesigneren og gleder seg over spennende visjoner om lyssetting av vakker arkitektur. Gjennom å designe en Alltid foran: Det bør være et mål for bedrifter i bransjen å opptre med kompetanse om forskjellige aktører i en skilt- og dekorprosess, å ha kompetanse om alt fra estetikk til byråkratisk behandling av søknader og håndverksmessig godkjenning. Det har vi mulighet for. Nylig research avdekker at arkitektbransjen ikke forholder seg til livet etter byggeprosessen. kilt- og dekorbransjen er dermed eneleverøandør av kunnskap om de siste trendene, materialene og om eneleverandør av kunnskapen ligger skiltbransjen et hestehode foran mulighetene. Arkitektene, de som tegner nytt og skaper helhetlige visjoner for byene, innrømmer at de har sett altfor lite på hva skilt og dekor har av betydning i det helhetlige bildet av en by. Det er en utfordring for designere og arkitekter å ta individuelle behov på alvor, sier ledende arkitektstemmer og viser til at de har mye å lære fra verdensbyer om skiltbruk. kilt og dekor er et urbant ikon som kanskje ikke seriøst er utforsket ennå, sier arkitektbransjen. Tekst og foto: Annicken Dedekam Råge Bjørn Petter Eng promoterer lysdesign på Westerdal i juni. lysstruktur kan man skape de stemninger man ønsker, og for eksempel bli istand til å endre denne stemningen gjennom året ved å bruke de fargemulighetene materialet gir. En glassmonter kan for eksempel være varm med røde toner om vinteren og man kan kjøle den ned om sommeren med blåtoner. Det er også viktig å ta hensyn til at lys ikke skal oppleves som støy og forurensning, men at lysdesign faktisk kan skape et helhetlig og positivt inntrykk i gatebildet, sier han. Eng tror at belysning nedenfra og opp gir god harmoni. Læreren min på Westerdal har oppfordret oss til alltid å se på en bygning fra annen etasje og oppover for ikke å gå glipp av detaljer i spennende fasader. Litt synd at nordmenn alltid ser i bakken når de går, spøker han og mener at mange gårdeiere kunne hatt stor glede av å lyssette gårdene sine i mye større grad, uten å overdrive, men for å nettopp fremheve noe vakkert i et gatebilde. Eng understreker at LED er noe helt annet enn neon, og at kunder som legger litt mer penger i en LED-løsning vil tiltrekke seg oppmerksomhet på en positiv måte fordi meterialet tilbyr estetikk fremfor blennende lys. For ikke lenge siden var studenten i Düsseldorf, på Eurohopmessen hvor han fikk mye inspirasjon. Nå står New York for døren. I New York vil jeg studere hvordan de har oppdatert seg på belysning i en by med mange utfordringer. Jeg regner med å finne mange gode løsninger, sier han. nart skal skolen ha avgangseksamen, og Eng inviterer skilt- og dekorbransjen til Westerdal for å se hva avgangsstudentene byr på, i juni. teen og trøm er en av oppdragsgiverne også i år, sier årets pr-konsulent for utdanningen. To blir én: Martin tenbro og Datadekor - to store er blitt enda større. Vi er samlokalisert i nytt lokale på toro med egen tilhørende monteringshall. Markedet har respondert svært positivt på sammenslåingen. I tillegg har vi forlenget avtalen med Tine BA for i beste fall fire nye år. Vi har også ansatt to nye medarbeidere, en ny montør som medfører at vi har to montører i stallen. En av Norges dyktigste selgere innenfor skilt har signert med oss. Han kommer fra Nyprofil, og har hatt ansvaret for kjeder som f. eks. XXL, 7- Eleven, Dressmann, Cubus og Meny for å nevne noen, sier Robert tenbro. Tlf

4 ebatt tilgivelse - Tekst og foto: Annicken Dedekam Råge tillatelse? Riktig prosedyre i forhold til å sette opp eller endre skilt på fasade er viktig, og kan bli mye rimeligere enn å be om tilgivelse. Planutvalget i Lier kommune ikke vært fornøyd med varehuset Bauhaus sin håndtering av montering av logo-skilt når de har etablert seg i kommunen. Monteringen har ikke vært i samsvar med kommunens skiltvedtekter. Går man dypere inn i saken via kommunens saksdokumenter, viser de at vedtektene tillater bokstaver på opptil en meter i høyden, noe som i denne saken er oversett med bokstaver på 1,36 meter, montert over gesims. Bauhaus har ikke etterkommet kommunens ønsker, og en søknad om midlertidig dispensasjon fra gjeldende skiltvedtekter for oppsetting av skilt og logo ble nylig avlsått av Rådmannen med hjemmel i plan- og bygningslovens 7. Der står det blant annet at kommunen kan gi dispensasjon når særlige grunner foreligger. Midlertidig dispensasjon kan tidsbestemmes, varig dispensasjon kan gis og det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dette er en toledda sak, sier Andre Braa Hotved til. Han er saksbehandler i Lier kommune. Planutvalget avslo søknad om dispensasjon for de samme skilta i sitt møte at det er utstedt bøter til Bauhaus på rundt kroner. Kjeden har ikke klaget på det andre avslaget, sier saksbehandleren som ikke har noen anledning til å se gjennom fingrene i slike saker som dette. Kommunen har behandlet saken strengt, ettersom søknad om den gjeldende skilting er avslått to ganger tidligere og byggvarekjeden ikke har etterkommet dette ved å endre skiltene. Ved årets start fikk kjeden dagsbøter for å ha satt opp skilt ulovlig. BARE JA TIL LIERTOPPEN Nabobedriften er ingen ringere enn Liertoppen kjøpesenter. Her har det også foregått utvikling på skiltfronten, og det med helt motsatt resultat. På spørsmål om nye og gamle bedrifter i kommunen blir forskjellsbehandlet, svarer Hotvedt at det ikke skal være slik. Han understreker at maksgrense for bokstaver er 1,0 meter og at det er disse reglene som håndheves når det søkes om å sette opp skilt. På Liertoppen er all skilting tidligere godkjent. Nå har de søkt om å gjennomføre opprydding. I sin søknad har de lagt vekt på at det skal se ryddig ut og at utformingen er estetisk, sier Hotvedt som gjør det klart overfor at han ikke er saksbehandler for Liertoppen kjøpesenter. REVIDERING AV KILTVEDTEKTER Lier kommune står overfor en revidering av sine skiltvedtekter i disse dager. Hotvedt I BØTER Bokstavene på skiltet og husgavler over inngangsparti er mest sannsynlig noe de har fått fra kjeden i Tyskland, tror Hotvedt. Disse er ikke modifisert til norske regler, og den største feilen som ble begått var at de de ble satt opp. I tillegg har de satt opp Hagesenter -skilt som går over gesims. Alt som er avslått tas nå ned, sier Hotvedt og bekrefter Flere steder på bygget har Bauhaus valgt å la skiltløsningen gå over gesims. Du har skiltet vi har belysningen L I G H T N I N G W I T H E L E G A N C E Vestvollveien 6J N-2019 kedsmokorset Tel Fax

5 Illustrasjon: Text-let as mener det er vanskelig å si nøyaktig hva disse endringene vil gå ut på, men han tror vedtektene vil bli mer omfattende. Han er også usikker på om det blir noen endring på størrelser på bokstaver, når han blir spurt om kommunen tilrettelegger for utviklingen innen grafisk design og kommunikasjonsløsninger, altså at skilt og visuelle grafiske løsninger utendørs er i ferd med å få et mer moderne uttrykk. Imidlertid ønsker kommunen å se på grensen for søknadsplikt, som i dag er ½ kvadratmeter. Text-let har laget skisser som de har vist kommunen og i tillegg har de invitert på befaring ved Liertoppen kjøpesenter. Det har vist seg å fungere godt. Lier kommune sier også at all skiltitng ved Liertoppen tidligere har vært godkjent. PÅ HØRINGLITEN kilt- og dekorforeningen er i denne sammenheng satt på listen over høringsinstanser i Lier kommune. Informerer dere nyetablerte selskaper om skiltreglene i kommunen? Hotvedt sier at de ikke går aktivt ut overfor nyetablerte bedrifter i kommunen og informerer om skiltvedtekter. Han påpeker at vedtektene imidlertid blir diskutert når det gjelder store byggeprosjekter. Da møtes kommunen og byggherren og det blir naturlig å diskutere skiltløsninger også, sier han. Bauhaus har satt opp skilt som går over gesims. Alt må ned. Liertoppen kjøpesenter har søkt Lier kommune om å foreta opprydning i den allerede godkjente skiltjungelen. Det har de fått et ubetingen ja til. - for deg som vil merkes E-post: - Tlf.: Fax

6 visuell kommu smidige materialer Det er mange som har bildekor, men det er ganske langt mellom de fine! sier Jan Erik Margård i Marco Reklame og poengterer at trenden endrer seg raskt. er du denne, sier han og peker på en type bildekor med fire-farger trykk og et stilig bilde som dekker hele siden på bilen. Dette kommunikasjonsbudskapet er fint, men det er litt gammeldags allerede. Det svinger med hensyn til uttrykk, og nå er det tilbake til det enkle, logo i farger, noe man raskt kan oppfatte når man passerer i 70 kilometer i timen. Han har holdt på med bildekor siden 1993 og startet for seg selv i Margård mener at kunnskap er veldig viktig når man skal selge profileringsbudskap på bil. Man må vite hva som virker og hvilke muligheter materialene gir, sier han. Dessuten er han fornøyd med å ha selgende designere ansatt i selskapet. Det er et bevisst valg. En designer kan håndverket sitt, ser hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Alt utseende kan selvfølgelig diskuteres, men de grunnleggende reglene for god, visuell kommunikasjon kan kun designeren selge inn. Når de sier hva de mener, må både kunden og jeg høre på argumentasjonen, og gjennom en slik prosess tar vi pulsen på prosessen. Hva vil kunden og hvor langt tør han å gå i forhold til å uttrykke seg visuelt? Det får vi svar på og gjennom dialog med kunden kommer vi frem til gode løsninger. Margård takker konsekvent nei til å være med på anbudskonkurranser. Det fungerer dårlig. Vi kan ikke jobbe på den måten at man skal gjette seg frem til en løsning som kunden tror fungerer gratis! Vi jobber heller med å utvikle en fullstendig kommunikasjonsløsning, fra logo og visittkort, brevark og til bildekor helhetlig. I Marco reklame jobber de i hovedsak med bilforhandlere og leasingselskaper. Margård sier at bilparken gjerne har en utskiftningsintervall på tre år, og at man må følge nøye med i de siste kommunikasjons-trendene for å ligge foran Utseendet på kommunikasjonsløsninger på bil er i stadig endring. Fo funker fortsatt, særlig hvis bilen står parkert. Men kravet til hva man s kan det være en fordel at budskapet er så tydelig som mulig. Kommu

7 nikasjon: Tekst: Annicken Dedekam Råge kommuniserer br a. r tre år siden var heldekkende bilder i fire farger absolutt siste skrik, det kal oppfatte på en bil når den passeres i 70 km/t er annerledes. Da nikasjonstrenden har gått fra maksimalistisk til minimalistisk. i markedet. Nå er han i ferd med å teste ut et helt nytt karbonfolie fra Japan. Folie på skilt har helt andre egenskaper enn de som skal på kjøretøyer. De skal tåle møkk, og smertegrensen går ved å bli vasket hver eneste dag. Akkurat nå er det matt folie som er hottest på alle bilmesser, avslører Jan Erik Margård som signerer bilene han dekorerer. Ikke bare rullende, flyvende også... På Fornebu har Torgeir Wemmestad-Haaland akkurat flyttet inn i nye lokaler og er blitt markedssjef i eget selskap. I forbindelse med events er bildekor veldig effektivt, sier han. elskapet har byttet navn fra Move Boards as til NovaVista as. Virksomheten har vært i gang i fire år og har allerede ekspandert gjennom å kjøpe opp andre mediesalg-tilbydere. En undersøkelse som nylig ble gjennomført av Carat Intermedia viser at folk har positive holdninger til grafiske markedsløsninger på bil. I tider hvor alt tyder på at reklamesalg i tradisjonelle medier befinner seg i en dalende kurve, tror Wemmestad- Haaland at fremtiden er utendørs markedsføring, og da særlig på bil. I utlandet tenderer det mot at andelen utendørs markedsføring er 14%. I Norge ligger den nå på 5%, og den skal opp. Det er noe spesielt med det å treffe folk ute og på en positiv måte. Reklamebilene når ut til et stort geografisk område hvor de blir sett, sier han. Mediebyråer har satt verdien av et rullende kjøretøy til omlag kroner i måneden. Dekoren på bilene kan for eksempel være et salgsutløsende budskap eller et mer langsiktig profileringsbudskap. Nå er også produktet Air Boards etablert, som dekker flyene i selskapet Norwegian med folierte kommunikasjonsløsninger. elskapet hans startet med en bilpark på 30 biler. Nå er konseptet videreutviklet og selskapet har ekspandert betraktelig med oppkjøp av andre mediesalgtilbydere. Det er skreddersydde bil- og reklameløsninger, Foto: Tommy ørensen/wenche Gjersdal/Marco reklame as

8 Foto: Tommy ørensen/wenche Gjersdal/ Marco reklame as Luftig dekor: VistaNova selger reklameplass på Norwegian-flyene. dekorert i bedriftens profil som er kjernevirksomheten. Ansatte i bedriften får en gunstig bilavtale og en sterkere tilhørighet til bedriften med dekor som ser bra ut, sier Wemmestad-Haaland. Dekor på bil er veldig effektivt! I tavanger er Tor-Inge Hauff, rådgiver butikkutvikling, i Varme&Bad-kjeden. Han forteller at kjeden er i ekspansjon og i løpet av året vil ha kommet opp i 300 medlemmer, alle med 4-5 biler hver. Han er meget fornøyd med hvordan logistikken i kiltnett har fungert, når en oppgradering av profilering på biler har foregått over hele landet. Oppkjøp av flere mindre aktører og dannelsen av kjeden har ført til utvikling av ny logo. Den nye er mer moderne, stilisert og passer bedre i trafikken, hvor alt går raskt for seg, sier han. Han er fornøyd med markedsføringen på bil og opplever, selv uten en markedsundersøkelse, å få mange henvendelser angående oppmerksomhet rundt bedriften. Her i området går det 70 biler, folk oppfatter at det er dobbelt så mange, sier han. Tilbakemeldinger han får kommer gjerne fra folk han kjenner og fra kunder. Vi benytter også andre markedsføringskanaler, men dekor på bil oppfatter vi er mest effektivt. Hauff tror at fargevalg i den nye logoen har mye å si for oppmerksomheten. Hele prosessen med omprofilering av biler har vært vellykket, sier han. Foto: VistaNova as Materielaltrender Lars Hov hos 3M kan fortelle at store deler av trenden i årene fremover vil være hvite og transparente folier for trykk, fremfor å skjære ut logoer på for eksempel bil. Digitaltrykk på hvitt folie har økt med 30%, sier han og refererer til at bilder sier mer enn ord. Det er også enklere logistikkmessig, fremfor å benytte mange folier for å skape det samme uttrykket. Man kan sjelden forutsi endringer i markedet, ofte kan nye trender oppstå fordi noen tar kreativte grep. Dette med matt folie er et eksempel på det, sier han og forklarer at matt folie egentlig har et bruksområde inne, på stands. Den matte overflaten skal dempe skarpt lys, sier han. Men Hov synes at eksperimentet med å foliere bilen med matt overflate er tøft og vellykket. Det blir en annen produksjon når samarbeidet med kunden springer ut fra en ide kunden liker, sier han. Det er mange som ikke jobber kreativt på den måten, men som bare følger i andres fotspor. Likevel er det betryggende for bransjen å vite at materialene holder, om man skulle komme på et originalt uttrykk. Fly som folieres utsettes for volsom påkjenning. Her snakker vi om folie som skal tåle opp mot 70 varmegrader kontra minus 30 på samme tur. Flykroppen kan også utvide seg rundt centimeter under en flyreise. Ofte kan en ny ide føre til utvikling av nye produkter, sier Hov. Rørverket er en klassisk kunde som ikke bruker reklamebyrå. Hos Marco reklame as fikk de utviklet ny logo, visittkort, brevark og bildekor. Design og foto: Tommy ørensen

9 naboer nektet bunnpris KJEDEprofilering! En trend mange beboere rundt omkring i Oslo følger, er å demonstrere mot uønsket reklame og lysskilt i boligområder. Mange har fått nok av amerikansk kjedekultur og mener at det personlige preget på næringsdrift i byen er i ferd med å forsvinne, tror etableringsdirektør Kjell Vågan i Bunnpris. Da naboene til den tidligere 7-eleven-butikken i Bygdøy Allé 27 i Oslo fikk nyss om at den nye leietakeren het Bunnpris, ble det bråk! kikkelig trøbbel. Ellers stillegående Frognerbeboere satte i verk demonstrasjoner og frontet Bunnpris med advokat våren Bunnprislogoen i sort og gult gir svært god oppmerksomhet i et nærmiljø når den utformes som fasadeskilt med lys i. Dette ønsket man ikke her, i et strøk preget av sen tallsarkitektur. Beboerne i Bygdøy Allé 27 hadde gjort et svært nøye dokumentasjonsarbeid for å forhindre etablering. De kunne vise bilder fra andre Bunnprisbutikker i byen og var standhaftige i sine forhandlinger. Vi vil ikke ha en sånn søplebutikk her! sa de. De viste frem bilder av glorete prisplakater og overfylte søplekonteinere som sto synlig på gaten andre steder og de kjempet til det siste. Da de innså at det ikke var noen vei tilbake, kjeden kom til å etablere seg likevel, krevde de at profileringen på fasaden skulle strøktilpasses, at generatorer skulle bygges inn i bakgården. Det fikk de gjennomslag for. Bunnpris ønsket ikke å ri prinsipper med hensyn til logoens utseende og godtok beboernes forslag til endring. De fikk reklamebyrået sitt Non top i Trondheim til å utarbeide fasadeprofileringen. Oslofirmaet Opp Ned as har montert skiltene. Knut Lislegaard er franchisetaker og butikkdriver i lokalene. Hans kone Tonje er daglig leder i butikken. De er godt fornøyd med resultatet selv om noen justeringer må til, og er ikke bekymret for synligheten i gatebildet. Nå er logoen klassisk sort med stansede bokstaver med lys på baksiden, montert på en sølvfoliert bakplate. Det er aktivitetene i den daglige driften som avgjør om strøkets kunder kommer på lang sikt. Vi har imøtesett beboernes behov og krav, og har snudd dette til en kreativ prosess, sier Lislegaard. På antikvariat fant de postkort med gamle bilder av Bygdøy Allé på 20-tallet. Bildene er kopiert over på gjennomskinnlig folie som vinduene er dekorert med. På den måten får man dekket innsyn samtidig som lys trenger gjennom. I tillegg til profilering sier kjøpmennenes erfaring at dersom man legger stor vekt på å holde det rent og ryddig rundt seg og tilpasse varesortimentet, har de sikre kunder. kjer det noe utenfor og vi har de varene kundene Gamle postkort ble kopiert over på folie og gir strøket historikk. ønsker, da går de ikke til konkurrenten og gjør innkjøpet sitt, sier Lislegaard. Tekst og foto: Annicken Dedekam Råge Kjøpmann Knut Lislegaard har utvist stor kreativitet i forbinelse med profileringen av Bunnprisbutikken i Bygdøy Allé.

10 ransje Et vellykket årsmøte Tekst: Annicken Dedekam Råge Foto: Kristian Alle de deltakere har snakket med var godt fornøyd med gjennomføringen av årsmøtet og er enige om at dette er et arrangement som tjener bransjen. Det var en flott ramme, jeg likte veldig godt omgivelsene, sier tein Ove... i Informativ kilt- og dekor i Bergen. Det er alltid en praktisk diskusjon på gang, som handler om hvor årsmøtet bør ligge. Noen er veldig praktisk anlagt og mener Gardemoen er det beste, men Fredriksborg i Drøbak var et veldig spennende sted og ga en flott ramme rundt arrangementet, sier han. Det kan virke som det er bred enighet om at et slikt arrangement bringer bransjen nærmere og at det er behov for faglig påfyll. Mange uttrykker at problemene er de samme; alt fra forventninger til materialer til konkurrenter som stjeler design og kunder som ikke betaler for lay out som utføres på anbud. tein Ove --- har tidligere gått på kompetansekurs som foreningen har arrangert og er positiv til det han fikk med seg der. Arrangementet på Oscarsborg var veldig vellykket og all honnør til Jan Gunnar Fjeldberg for gjennomføringen, sier han. Fornøyd med det faglige innholdet Roger B. ells i kien er enig i at det er hyggelig å treffe kolleger på et uformelt grunnlag. Han var fornøyd med det faglige innholdet, og kunne i tillegg fortelle at stor grad av problemløsing foregikk i sene timer på kvelden. Det er her folk får snakket ut med kolleger, sier ells. Han har vært gjennom mange endringer i bransjen, og mener at bransjens historie er viktig å ivareta, fra malende skiltmaker til PC-brukende designer. Han tror at mange ønsker kompetanseheving men ikke riktig vet hvordan de skal gripe det an. Hele seansen var positiv, sier ells, som gjerne ser at foreningen serverer mer av dette. Retningen for bransjen må også være på plass, sier han. Martha Haugen i Nelstrøm Dekor as er styremedlem i DF. Hun er også godt fornøyd med avviklingen. Det er altså mange som berømmer årsmøtet for å være et sted der de kan treffes og prate fag. Hvorfor tror du det er viktig tyret i kilt- og dekorforeningen med Jan Gnnar Fjeldberg i spissen hadde skapt en inspirerende ramme rundt årsmøtet. for bransjen å treffes på denne måten? Jeg mener det er viktig å kunne treffes for å utveksle erfaringer. I hverdagen er vi vel konkurrenter, mens på årsmøtet treffes vi som kolleger med de samme utfordringer. Og som styremedlem er det viktig å bli kjent med medlemmene for å kunne jobbe for bransjen som helhet. karp konkurranse kunne vært et argument for at bransjen ikke ønsket å treffe sine kolleger. Likevel oppfatter medlemmene og deltakerne på årsmøtet at det er 10

11 i kilt- og dekorforeningen! tor aktivitet og blide ansikter på årsmøtet positivt å utveklse erfaringer, det viser seg at flere har samme utfordringer. På hvilken måte tror du årsmøtet styrker bransjen som sådan? Vi er en bransje med veldig ulik kompetanse fordi det ikke har vært krav til utdanning i faget vårt. Derfor tror jeg årsmøtet er en viktig arena der vi kan utveksle nyttige erfaringer og sette fokus på hvilket nivå bransjen bør være på. Nå som fagutdannelsen er et faktum tror jeg dette vil øke bransjens anseelse. Vi er en viktig aktør i det offentlige rom og er avhengige av godt samspill med myndigheter, arkitekter, reklamebyråer og selvfølgelig våre kunder. Disse utfordringene har vi til felles og her har vi sikkert mye å hente av hverandre. Når styret utvikler programmet for årsmøtet, hva legges det størst vekt på? I de to siste årene jeg har vært i styret har vi valgt hoteller som er litt særegne - Refnes Gods og Oscarsborg festning. I tillegg til hyggelige omgivelser med god mat har det vært viktig å få til et faglig innhold som kan friste medlemmene. Vi ønsker at flest mulig skal delta på årsmøtene. Hva synes du selv om det faglige innholdet i år? Jeg er utdannet grafisk designer og har lært mye om dette tidligere, så personlig fikk jeg ikke tilført så mye nytt. Det er vanskelig å vite hvilket nivå man skal legge opp til for en bransje som vår. Men jeg håper mange synes det var interessant og lærerikt. Det er mange i bransjen som er veldig dyktige og leverer gode løsninger selv om faget aldri har krevd utdannelse. Når det gjaldt skilteksemplene er det en del av vår hverdagsproblematikk, og der er bransjen veldig ulik på valg av løsninger, noe foredraget bekreftet. Men det hadde også vært interessant å hatt en oppsummering av et godt gjennomført prosjekt hvor vi kunne lært mer om markedskommunikasjon, kreative prosesser og handlingsmønster frem til ferdig produkt. Hva skal til for at bransjen i sin helhet skal bli i stand til å ta bedre beslutninger i forhold til kreative og byråkratiske prosesser? Her regner jeg med at fagutdannelsen igjen blir viktig, at denne er med på å øke kompetansen vår og anseelsen av bransjen. Det vil også være en viktig rolle for både styret og medlemmer å uttale seg i offentlige debatter. Ifølge kommunikasjonsplanen vår fra Geelmuyden Kiese har vi så å si ingen mediatreff, så utgangspunktet for å skape positivt omdømme av bransjen er mulig hvis det blir kommunisert med faglig dyktighet. Vi i styret ønsker også å få til en form for årlig utmerkelse av gode skilt- og dekoroppdrag, med en faglig sterk jury til å bedømme våre arbeider. Det er en god måte å øke kreativiteten vår på, og synliggjøre et godt nivå i bransjen, sier Martha Haugen. 11

12 Medlemmer Østlandet Damslett kilt og Reklame 1701 arpsborg tlf: Data Dekor Martin tenbro A 0401 Oslo tlf: DI Gruppen A 1309 Rud tlf: EG Produkter A 2071 Råholt tlf: Expressdekor 3612 Kongsberg tlf: Image Reklame 2321 Hamar tlf: IØI kilt&dekor 1711 arpsborg tlf: Jømo A 0701 Oslo tlf: Kraftex A 1501 Moss tlf: Logo Trykk A 1430 Ås tlf: MAP Norge A 0614 Oslo tlf: Marco Reklame A 0664 Oslo tlf: Nelstrøm Dekorbyrå A 3003 Drammen tlf: Nordic light A 2019 kedsmokorset tlf: Norsk kilt ervice 2020 kedsmokorset tlf: Opp & Ned A 2016 Frogner tlf: PePe Reklame A 1662 Rolvsøy tlf: Plenum Guppen A Oslo tlf: Preg skilt & design A 1365 Blommenholm tlf: Pro hop A 1458 Fjellstrand tlf: Profilhuset kilt A 2847 Kolbu tlf: Profflex A 0115 Oslo tlf: Proma A 0978 Oslo tlf: ign Text A 2151 Årnes tlf: kangraf A 3262 Larvik tlf: kilt & Fasadehjelpen 1760 Halden tlf: kilt design as 3036 Drammen tlf: kiltforum A 1411 Kolbotn tlf: kiltmakeren på Alnabru A 0668 Oslo tlf: kilt-nett BA 0614 Oslo tlf: kilt enteret Larvik A 3255 Larvik tlf: olheim Reklame A 1403 Langhus tlf: tudio 5 Dekor A 1338 andvika tlf: ætren & Wramann A 1401 ki tlf: Text & Design A 3301Hokksund tlf: Text-let 0612 Oslo tlf: M Norge A 2013 kjetten tlf: Tretex A 2715 Lunner tlf: TypoForm A 0661 Oslo tlf: Vikingfjord Reklame & Dekor 3261 Larvik tlf: Vink Norge A 1411 Kolbotn tlf: Vestlandet Alvøen A 5179 Godvik tlf: Blick Marketing & Display A 5914 Isdalstø tlf: Expopartner Terje Reklame A 5519 Haugesund tlf: Forus Industri A avd. kiltfabrikken 4064 tavanger tlf: Ibox A 5402 tord tlf: Informativ kilt & Dekor A 5871 Bergen tlf: Info kilt A 5355 Knarrevik tlf: J.Johnsen & ønner A 4016 tavanger tlf: M&A Tjemsland 4362 Vigrestad tlf: Multi Reklame A 5059 Bergen tlf: Omnico A 4095 tavanger tlf: Positiv Reklame A 5068 Bergen tlf: kilthuset Tovaco A 4014 tavanger tlf: Visafo A 5863 Bergen tlf: Gravør Pettersen A 5106 Øvre Ervik tlf: ørlandet Infomedia A 3740 kien tlf: Keno Reklame A 4633 Kristiansand tlf: Lys Idé A 3995 tathelle tlf: Profil Reklame A 3916 Porsgrunn tlf: ReklamestasjonenA 4636 Kristiansand tlf: kiltmaker Haugen A 3916 Porsgrunn tlf: Midt-Norge GV Reklame A 7650 Verdal tlf: Helge Norli A 6415 Molde tlf: Møre og Romsdal Reklametrykk A 6422 Molde Tlf: E-post: Neontex as Heimdal tlf.: Reklamehuset tjørdal A 7501 tjørdal Tlf: E-post: Reklameservice A (Molde) 6422 Molde tlf: kiltsystemer A 7031 Trondheim Tlf: kilt og Reklame Trondheim A 7041 Trondheim tlf: Trio Media Dekor A 7801 Namsos Tlf: Vikan kilt og Dekor Bente onge Paulsen 6517 Kristiansund N tlf: Nord-Norge Chili Harstad A 9407 Harstad tlf: verige 4sign Norden ab Bromma verige tlf: A n n o n s e r e? Ønsker du å annonsere i? Ta kontakt med kilt og dekorforeningen for tilbud. Ansvarlig utgiver: kilt- og dekorforeningen v/jan Gunnar Fjeldberg. Pb 180, 2151 Årnes tlf: Redaktør/design/lay-out: Annicken Dedekam Råge, tlf.: , Artikler og bilder i kan ikke uten videre benyttes ved salgsvirksomhet. Utlån og utleie i ervervsmessig øyemed er forbudt. Redaksjonen påtar seg intet ansvar for stoff som sendes uoppfordret. Innlegg står for skribentens regning og er ikke nødvendigvis DFs syn. Utgave

KATALOG. www.csnmedia.no

KATALOG. www.csnmedia.no KATALOG www.csnmedia.no OM oss tlf: 22 30 34 00 Enebakkveien 344, 1164 Oslo post@csnmedia.no www.csnmedia.no CSN Media AS leverer skilt, dekor, messe- og displaysystemer, reklameseil, og andre profileringsprodukter.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/19/76 - Alliance Apotek - Skilt/reklame - Nordgata 11 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217 Arkivref: 2010/599 - /1721/19/76

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

På tide å skille seg ut?

På tide å skille seg ut? På tide å skille seg ut? Sørlandsreklame DEKOR PROFILTØY REKLAME- ARTIKLER SPESIAL- PRODUKSJON Våre ansatte jobber for å hjelpe deg å bli sett. I dagens marked er kampen om kundene hardere enn noen gang,

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

DESIGN OG PROFILERING

DESIGN OG PROFILERING DESIGN OG PROFILERING FORMAT DESIGN Format Design AS har eksistert siden 2002. Vår filosofi er å skape sterke og nyskapende løsninger innen visuell kommunikasjon. Vi utfører alt fra logodesign, webdesign

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

OPPLEV art OG SE FILMEN

OPPLEV art OG SE FILMEN OPPLEV art OG SE FILMEN DESIGN FRa VEDUM Produktene er kjernen i Vedums virksomhet. Vår langsiktige tenkning gjelder også design. Uansett stil moderne eller tradisjonell skal våre produkter ha et utseende

Detaljer

Matter med valgfri design.

Matter med valgfri design. Matter med valgfri design. Klart det er en fordel å ha en entrématte i mørke, gjerne grå nyanser om høsten og vinteren når matten må tåle mye bruk. Det er skittent ute og vi drar inn både snø, slaps og

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Profilering. Universell skiltplan. oppfordring: tenk nytt! Fagtidsskrift for Skilt- og dekorforeningen. Hva med å ansette folk fra andre bransjer?

Profilering. Universell skiltplan. oppfordring: tenk nytt! Fagtidsskrift for Skilt- og dekorforeningen. Hva med å ansette folk fra andre bransjer? Fagtidsskrift for Skilt- og dekorforeningen N R 1 2007 oppfordring: tenk nytt! Hva med å ansette folk fra andre bransjer? Universell skiltplan Et ønske fra Majorstuen og Bogstadveien næringsforening N

Detaljer

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer.

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer. PROFILMANUAL LOGO/FARGER 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer POSTALIA 16: Visittkort 17: Brevark EKSEMPLER PÅ PROFILERING 14-15: Bildekor INNHOLD Profilmanualen er en veiledning

Detaljer

Internett var en god inspirasjonskilde. Etter en del grubling, skriving og tegning var jeg klar med logoen.

Internett var en god inspirasjonskilde. Etter en del grubling, skriving og tegning var jeg klar med logoen. DMK2_aug11_siljewold_rprt_271011 Rapport Ideutvikling og skisser Jeg brukte 3 forskjellige metoder for å komme opp med ord i sammenheng med patch to plate. Benyttet meg derfor av brainstorming, ABC-metoden

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere?

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? 3 vanlige feil de fleste gjør som dreper veksten i vår bedrift: 1. Vi gjør det om oss. Selvfølgelig ønsker du å dele det du selv

Detaljer

Tilleggsprodukter til Modulvegger. Dekorfilm Print på glass Farget glass Tapeter Opphengsprodukter Persienner Lamellgardiner Skilter Skyveluker

Tilleggsprodukter til Modulvegger. Dekorfilm Print på glass Farget glass Tapeter Opphengsprodukter Persienner Lamellgardiner Skilter Skyveluker Tilleggsprodukter til Modulvegger Dekorfilm Print på glass Farget glass Tapeter Opphengsprodukter Persienner Lamellgardiner Skilter Skyveluker Tilleggsprodukter - gir komplette løsninger Ta kontakt tidlig

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag LAMPHOLMEN TENNFJORD TROLLDALEN TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

Modul 3 Varemerke. Generelt

Modul 3 Varemerke. Generelt Modul 3 Varemerke I denne modulen tar vi for oss begrepet varemerke, gjennomgår bruken av såkalte SWOTanalyser og ser hvordan foreningene kan utarbeide ulike typer profildokumenter. Varemerke er et navn,

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse designere/designbyråer. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse designere/designbyråer. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse designere/designbyråer 25.0.203 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 203.

Detaljer

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 114/6027 Arkivsaksnr.: 13/8825-11 Dato: 24.10.2013

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 114/6027 Arkivsaksnr.: 13/8825-11 Dato: 24.10.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 114/6027 Arkivsaksnr.: 13/8825-11 Dato: 24.10.2013 114/6027, NEDRE STORGATE 13, DIGITALE REKLAMEBÆRERE â INNSTILLING TIL: Formannskapet Rådmannens forslag

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Telemark kommunikasjonsstrategi

Telemark kommunikasjonsstrategi Telemark kommunikasjonsstrategi 1 2 Kontraster som strategi Den overordnede ideen for den den visuelle identiteten til Telemark er kontraster som utfyller hverandre. I fargelæren heter det komplementære

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Fra 0 til 800 elever på 7 a r

Fra 0 til 800 elever på 7 a r Fra 0 til 800 elever på 7 a r Hva lurer dere på? Hvorfor drive en vanlig videregående skole som er privat - i konkurranse med en gratis offentlig skole? Hva er en privat videregående skole? Hva er det

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107. Kommunen kan kreve at det utarbeides en samlet skiltplan for hele bygningen ( 1.

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107. Kommunen kan kreve at det utarbeides en samlet skiltplan for hele bygningen ( 1. RETNINGSLINJER TIL VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107 Kommunen kan kreve at det utarbeides en samlet skiltplan for hele bygningen ( 1.2): eksemplene er rotete og lite leselig mtp. virksomheter som

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Muligheter. En verden av

Muligheter. En verden av En verden av Muligheter Print direkte på alt fra tapet og lerret til innerdører. Det er kun kreativiteten og en materialtykkelse på 6 cm som begrenser mulighetene. utsmykking Aluminium Forex Smart Akryl

Detaljer

HVA ER PRO SHOP AS? I 2009 flyttet vi til nye, moderne produksjonslokaler på nesten 700 kvadratmeter i Munkerudstubben 2.

HVA ER PRO SHOP AS? I 2009 flyttet vi til nye, moderne produksjonslokaler på nesten 700 kvadratmeter i Munkerudstubben 2. HVA ER PRO SHOP AS? Siden Harald startet Pro Shop AS med to tomme hender, et lite kontor, en kaffetrakter og en blyantspisser i 1989, har vi vokst oss til å bli en av Norges aller mest allsidige leverandører

Detaljer

SMAP Konferanse Om arkitektur «spiller det noen rolle»!

SMAP Konferanse Om arkitektur «spiller det noen rolle»! SMAP Konferanse 27.03.2017 Om arkitektur «spiller det noen rolle»! Om arkitektur, spiller den noen rolle 1. Om LINK arkitektur 2. Hvem er jeg 3. Spiller arkitekturen en rolle? 4. Arbeidsplass, hva er det

Detaljer

Ditt design din fordel

Ditt design din fordel Ditt design din fordel Registrer designet ditt og få en unik posisjon i markedet. Gjør ideer til verdier Designreg.: 083858 Foto: Einar Aslaksen/Vestre AS Designreg.: 084460 Foto: Exentri AS Designreg.:

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

PROFILERING FAGTIDSSKRIFT UTGITT AV SKILT- OG DEKORFORENINGEN NR 3 2006

PROFILERING FAGTIDSSKRIFT UTGITT AV SKILT- OG DEKORFORENINGEN NR 3 2006 PROFILERING FAGTIDSSKRIFT UTGITT AV SKILT- OG DEKORFORENINGEN NR 3 2006 Utendørs skilt og reklame: VURDERINGSKRITERIER 3. Frittstående skiltinnretninger Telenor AS: VERDENSOMSPENNENDE OMPROFILERING Sandnes

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse

100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse 100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse Hvem kan kalle seg 100 % frisk? Våren 2010 skal 38 studenter fra Bilder Nordic School of Photography flytte grenser. Vi retter linsene våre innover i

Detaljer

Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?»

Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?» Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?» ved Jorunn Dahlback Fagskoleutdanning på Vea, Tyskland, Finland etc. Mesterbrev Studiespesialisering/ Studier ved Høgskole

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter Tork Xpressnap er Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap Reduserer forbruket med minimum 25%* *sammenlignet med tradisjonelle dispenserservietter Tork Xpressnap Dispenserserie

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

lys lys vis det med vis det med Besøk oss, la deg inspirere www.loiten-lys.no

lys lys vis det med vis det med Besøk oss, la deg inspirere www.loiten-lys.no lys lys vis det med vis det med Besøk oss, la deg inspirere Vi gir deg råd og veiledning. Løiten Lys er Norges største produsent av kunstlys. Våre lys er 100% handarbeid. N Nå nærmer den store dagen seg

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Vi bygger din hyttedrøm...

Vi bygger din hyttedrøm... Vi bygger din hyttedrøm... DIN DRØM - VÅR HVERDAG! Drømmen om en egen hytte i flott natur er noe vi bærer i oss. En base for utflukter gjennom alle årstider, til skog, fjell og sjø, peiskos og sosialt

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Studentuttalelser KEM

Studentuttalelser KEM Studentuttalelser KEM studenter Andreas Sørum Oslo Uteksaminert: 2011 Imtech-Prosjekt, Oslo Prosjektleder-assistent Sørlandets Jeg ønsket meg mer utdanning, og besøkte en venn av meg som gikk 1 året. Var

Detaljer

Farger Teksturer Designkonsepter

Farger Teksturer Designkonsepter Farger Teksturer Designkonsepter Innholdsfortegnelse Er farge en smakssak? 4 Overflate og tekstur 6 Material- og fargekonsepter 8 StoDesign Center 14 3 Er farge en smakssak? Ja, naturligvis! Farger påvirker

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk?

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk? Den kulturelle skolesekken Arkitekturprosjekt - Kunsten å bygge Ansvarlige: Hilde Henriksen og Solfrid Sakkariassen For ytterligere informasjon om prosjektet, ta kontakt med Solfrid Sakkariassen, tlf.

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual Designmanual Designmanual innhold LOGO LOGO : PRIMÆR LOGO Det er kun denne varianten med tekstplasseringen som skal brukes på logo. Logoer med tilhørende liten tekst har noen begrensninger for å bevare

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skriv ut og ta med skjema ut på vandring. Det er viktig å notere underveis. Du tar med skjema når det er du som vandrer til et bibliotek, men merk at du skal

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Kirkevollprofeten. Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016

Kirkevollprofeten. Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016 Kirkevollprofeten Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016 Nå er tiden for den årlige humanitæraksjonen på Kirkevoll Skole. Dette er det 8. året på rad at Kirkevoll har dette arrangement, og vi har

Detaljer

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7 KVANDAL s. 4-7 Hvit s. 8-13 Bjørk Kvandal Kjøkken AS har produsert kjøkken, bad og garderobe siden 1985. Vår profil setter kundenes ønsker og kvalitetskrav i høysetet. Vi har i takt med markedet en kontinuerlig

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2013

LCC Forum seminar og årsmøte 2013 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: Generert 7.5. : av Del (seminar) onsdag 5. kl. -

Detaljer

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem.

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem. RAPPORT - INFOGRAFIKK 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Ved bruk av opptaksprøvene til Westerdals, så valgte jeg en oppgave som gikk ut på å benytte infografikk for å vise høyskolens utvikling. Men siden jeg

Detaljer

Q1 Hvor stor er bedriften du representerer?

Q1 Hvor stor er bedriften du representerer? Q Hvor stor er bedriften du representerer? Besvart: 7 Hoppet over: 8 - ansatte - ansatte - ansatte Over Svarvalg - ansatte - ansatte - ansatte Over Svar,%,8% 9,79%,% Totalt 7 Vi er ansatt på kontoret,

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Prosjektgruppe arbeid

Prosjektgruppe arbeid Prosjektgruppe arbeid Markedsføring Synliggjøring Profilering Informasjon Kommunikasjon Markedsgruppa Bjørn Stengrimsen Olav Økern IdeMedia AS Hans-Petter Nybakk Mål Tavleforeningen skal bli mer kjent

Detaljer

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT

VOLUM PROSJEKTER SE VERDEN PÅ NYTT SE VERDEN PÅ NYTT En spenstig invitasjon til dialog om løsninger på produkt, design og logistikk rundt fremtidens vinduer, dører, glass og fasader. VOLUM PROSJEKTER De største byggeprosjektene er ofte

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 SKILT- OG REKLAMEBESTEMMELSER ENDRINGER VEDR. SØKNADSPLIKT

Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 SKILT- OG REKLAMEBESTEMMELSER ENDRINGER VEDR. SØKNADSPLIKT Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 Melding Arkivkode : E: L42 Saksnr. : 200906656 Til : Kommuneplankomiteen Fra : Bygningssjefen Dato : 27.10.2010 Kopi : Sandnes kommune Byggesak SKILT- OG

Detaljer