Historier fra i fjor MB 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historier fra i fjor MB 1"

Transkript

1 Historier fra i fjor 1

2 Årsrapport 2013 Innhold Ett år er gått. Det er tid for å rapportere om hvordan det var. Det er lite vi kan gjøre med det som har vært, men det er mye vi kan ta med oss fra fjorårets begivenheter. Store som små. Interne som eksterne. Det er det denne rapporten først og fremst skal handle om. Det som var og det som skal bli. Året som gikk var godt. Det handler om å lære. Alltid og kontinuerlig, for å bli enda bedre. For å være blant de beste. Fortsatt. Innledning 02 Daglig leder, Snorre Haukali MÅNEDER, 12 HISTORIER Januar: Vi bidrar til rettsutviklingen 06 Februar: I det godes tjeneste 08 Mars: Jurist, pedagog, orakel 10 April: Energi et spesialfelt hos Kluge 12 Mai: Kluge redder eksamen 14 Juni: Kluge viser vei i media 16 Juli: Med unge advokater på laget 18 August: Verdien av å dele 20 September: Vi vokser og gjør det bra 22 Oktober: I all stillhet 24 November: Ingen har rett 26 Desember: Arenaer for fagdeling 28 Årsberetning 30 Harde tall 32 Myke tall 33 Regnskap

3 SNORRE HAUKALI, DAGLIG LEDER OG PARTNER Historiene vi gjorde noe med Historie er noe å se tilbake på, reflektere over og ta lærdom av. For Kluge er historien mer enn 90 år og kunnskap opparbeidet i denne perioden er vesentlig når vi rådgir våre klienter. Det hjelper oss til å gå rett på sak og fokusere på det vesentlige. For Kluge handler juridisk rådgivning om å gi de beste råd, gjerne så enkelt som mulig. Kluge har nå etablert seg som ett av de større advokatfirmaer i Norge. Vi har hatt en sammenhengende vekst gjennom tretti år. De seneste ti år har vi mer enn tredoblet vår omsetning og har vokst med nesten 60 %. Vi er nå over hundre advokatårsverk fordelt på våre kontorsteder, Stavanger, Oslo og Bergen. Ved inngangen til 2014 etablerte vi en ny filial på Hamar. Et tydelig fokus på fem markedsområder, hvor vi unytter faglig kompetanse på tvers av geografi og team gir resultater. Det har gitt en robust modell hvor vi har blitt en trygg og langsiktig samarbeidspartner for flere av landets ledende selskaper og offentlige organer. I løpet av 2013 har vi vært involvert i flere av de største transaksjoner som ble gjennomført i Norge, og tvister som har funnet sine svar. Vi har deltatt i utredningsarbeid til nye lover. Og vi har tatt samfunnsansvar med å bidra til ideelle organisasjoner, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Slike engasjement er viktig for våre ansatte og bidrar til entusiasme og gode resultater for våre klienter. Kluge har sin opprinnelse fra Stavanger og Vestlandet hvor juridisk bistand til industrien har vært det bærende. Vi har således bygget en kultur som er preget av langsiktighet, tålmodighet, korte beslutningsveier og tydelighet, internt som for våre klienter. Kulturen og selskapet er bygget sten på sten. Med fokus på høy juridisk ekspertise og god forståelse for klientenes virksomheter. Teknologisk utvikling står sentralt hos Kluge som hos øvrige virksomheter. Vi utvikler løpende våre system for intern dokumenthåndtering og erfaringsarkiv. Vi deler kunnskap og erfaringer. Det er effektivt. I 2013 implementerte vi en intern kommunikasjonsplattform. Et nytt intranett som har funksjonalitet som et sosialt medium. Her deler vi på informasjon og oppdatert fagkunnskap hver eneste dag, på tvers av fag og marked. Det bidrar til et levende faglig miljø. Et miljø der det er stor takhøyde, og åpne dører. Gjennom vår kollektive tilnærming og effektivt teamarbeid har vi etablert en flat struktur. Vi involverer og tar vare på alle medarbeidere og vi finner de rette svarene og rådene sammen. Dette er en arbeidsmetodikk hvor yngre advokater lett har tilgang på erfarne advokater. Dette innebærer en effektiv tidsbruk. Vi tror morgendagens beste advokater vil ha det slik. Og vi tror våre klienter er best tjent med en slik tilnærming er historie, i Kluge ser vi fremover. Snorre Haukali Daglig leder 4 5

4 01.13: Advokatene AP s programkomité går inn for å åpne havområdene utenfor Lofoten for oljeleting / Terrorister angriper gassanlegget In Amenas i det østlige Algerie. 38 gisler drept, deriblant fem norske, ansatt i Statoil / 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett / Lance Armstrong innrømmer planmessig doping på Oprah Winfrey show / 200 år siden Camilla Collett ble født. Stort samfunnsengasjement Vi bidrar til rettsutviklingen i Kluge driver ikke bare med tradisjonell advokatvirksomhet i snever forstand. Som et samfunnsbevisst og faglig nysgjerrig advokatfirma, er det å delta i samfunns- og rettsutviklingen et viktig engasjement for mange av advokatene i Kluge. Gjennom flere års innsats i ulike sammenhenger utover den tradisjonelle advokatrollen, har Kluge inntatt en viktig posisjon som et av landets ledende advokatfirma. Mange av Kluges advokater har eller har hatt ledende juridiske posisjoner innenfor ulike deler av offentlig sektor. Blant annet har vi advokater med erfaring fra Regjeringsadvokaten, påtalemyndigheten, Kommuneadvokaten i Oslo, Personvernnemnda, Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), samt advokater med erfaring som statssekretær. Vi vet at juridiske anbefalinger må fungere i en kontekst som også omfatter forvaltningsrettslige, økonomiske og politiske aspekter. Kluge satser spesielt på offentlig sektor, og vi har et dyktig team med advokater som er spesialister på de rettsområder som er særlig aktuelle innenfor denne sektoren. Vi er en kompetent diskusjonspartner og rådgiver for mange av Norges største offentlige virksomheter, og for leverandører til offentlig sektor. Det er en selvfølge at våre advokater er oppdatert på både nasjonale og internasjonale juridiske trender som innvirker på det offentliges handlingsrom. For Kluge er det en ambisjon å innta viktige posisjoner der juridiske spørsmål og rettsutvikling er på dagsorden. På denne måten er Kluge en aktiv deltaker i viktige deler av samfunnsutviklingen. Gjennom hardt og målbevisst arbeid gjennom mange år, er advokater i Kluge synlige i samfunnet og blir valgt til viktige verv og posisjoner. Det er vi stolte av. Ett eksempel på dette er Kluges bidrag til rettsutviklingen innenfor rettsområdet offentlige anskaffelser, som er sterkt spesialisert. Advokat og partner Gro Amdal har siden 2011 vært nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, som avgir rådgivende uttalelser i konkrete klagesaker vedrørende mulige brudd på anskaffelsesregelverket. KOFAs rådgivende uttalelser blir flittig brukt av både domstolene, samt av leverandører og offentlige oppdragsgivere i konkrete saker. Amdal har også deltatt som medlem i det såkalte Forenklingsutvalget, som på oppdrag fra Regjeringen har foreslått nye særnorske regler innenfor offentlige anskaffelser. Utvalgets NOU ble overlevert Næringsministeren i juni Kluge er således med på å prege rettsutviklingen i Norge på dette feltet. Kluge fokuserer ikke bare på tradisjonell advokatvirksomhet. Vi vil også, gjennom vårt engasjement, bidra til samfunns- og rettsutviklingen. Gro Amdal, advokat og partner 6 7

5 Flyktninghjelpen I det godes tjeneste 02.13: Rwander i Norge dømmes til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt massedrap under folkemordet i 1994 / Damaskus i Syria rammes av massivt bombeangrep, over 100 blir drept, og tusenvis av mennesker er på flukt / EU ber medlemslandene skjerpe matsikkerheten etter funn av hestekjøtt. Også tilfeller i Norge. Findus er synderen / Gull, gull og atter gull i ski-vm i Val di Fiemme. FLYKTNINGSITUASJONEN Det er over 45 millioner mennesker på flukt i verden, hvorav over 22 millioner barn 28,8 millioner er internt fordrevne, mens 16,4 millioner er på flukt over en landegrense Over 80 prosent av verdens flyktninger oppholder seg i utviklingsland Den største fluktkrisen er i og rundt Syria og Flyktninghjelpen frykter fluktrekord i 2014 FLYKTNINGHJELPEN Flyktninghjelpen er en uavhengig, humanitær organisasjon stiftet i 1946 Organisasjonen hjelper og beskytter flyktninger og internt fordrevne i over 25 land Informasjon, rådgivning og juridisk assistanse er en av Flyktninghjelpens kjerneaktiviteter og organisasjonen er en av verdens største aktører innen internasjonal fri rettshjelp I 2013 hjalp Flyktninghjelpen 4,4 millioner flyktninger I 2012 inngikk Kluge en langsiktig samarbeidsavtale med Flyktninghjelpen. Kluge tilbyr sin faglige ekspertise for å bistå Flyktninghjelpens humanitære arbeid for mennesker på flukt. Nå, to år senere, ser man at det gjensidige samarbeidet har båret frukter. Før jeg dro så visste jeg ikke helt hva det var jeg reiste til, men jeg ble svært positivt overrasket over arbeidet Flyktninghjelpen gjør i Liberia, hvor godt organisert det er, og hvor proffe de er, sier senioradvokat i Kluge, Fredrik Jadar. Jadar kom nettopp tilbake fra et feltbesøk i et av Flyktninghjelpens over 20 programland hvor de hjelper flyktninger og internt fordrevne med blant annet fri rettshjelp. Denne hjelpen fokuserer i hovedsak på husly, eiendomsrett og identitetspapirer, men også sysselsetting, familiesaker og beskyttelse for ofre for seksuell og kjønnsbasert vold. Rettshjelpen er et av våre viktigste redskaper for selvhjelp i krig og katastrofeområder. Flyktninger og fordrevne kan få hjelp til å ivareta egne rettigheter. Enker og enslige mødre kan få hjelp til å beholde hus, land og eiendom for seg og familien. Slik blir jussen viktig for langsiktige løsninger i nødhjelpsprogram. Det er her Kluges ekspertise kan gjøre vår rettshjelp i felten større og bedre, sier generalsekretær for Flyktninghjelpen, Jan Egeland. Ved å ta med Kluges advokater ut i felten ønsket man å styrke deres innsikt i Flyktninghjelpens arbeid. Utenlandsoppholdet har inspirert og gitt giv til videre samarbeid. Oppholdet viste meg at juridisk bistand til mennesker i situasjoner som fremstår som håpløse, faktisk gir mening og virker. Det minnet meg om hvorfor juss er et fantastisk redskap, sier ass. partner Belinda Taranger Ingebrigtsen, som nylig har vært i Midtøsten med Flyktninghjelpen. SAMFUNNSANSVAR Samarbeidet er viktig for Kluge av flere grunner. Det er først og fremst et ønske om å ta samfunnsansvar, og for Kluge er det viktig å involvere seg også utover å gi økonomiske midler til Flyktninghjelpens arbeid. Partnerskapet med Flyktninghjelpen gir en unik mulighet til å involvere seg basert på Kluges eget fag, noe som gjør at samarbeidet også engasjerer internt. Kluges advokater har eierskap til samarbeidet fordi det er forankret i det aller nærmeste i Kluges virke, nemlig jussen. Vi i Kluge ønsker å ta vårt samfunnsansvar på alvor. At Flyktninghjelpen driver omfattende juridisk virksomhet rettet inn mot slike problemstillinger som en del av sin kjernevirksomhet, var utslagsgivende for oss; dette er en organisasjon som passer for Kluge, sier administrerende direktør og partner i Kluge, Snorre Haukali. GJENSIDIG NYTTE Et annet aspekt ved samarbeidet er at Flyktninghjelpen gir Kluge dels svært kompliserte juridiske utfordringer å bryne seg på. Dette bidrar til faglig utfordring, entusiasme og gode diskusjoner for Kluges advokater. På denne måten bærer samarbeidet gjensidige frukter. Jadar, som nettopp kom tilbake fra Liberia, kjenner ekstra godt på samarbeidsnytten. Jeg har fått oppleve å gå inn i et fremmed land, vinne tillit og få ting gjennomført, nærmest som en gjest i landet. Det å gå inn i et fremmed land som en hjelpeorganisasjon krever en del egenskaper du må kunne skape nettverk og relasjoner og det krever diplomati. Dette er egenskaper som er verdifulle for advokater, påpeker han. For Flyktninghjelpen er støtten fra Kluge avgjørende for å nå ut med hjelp til flest mulig mennesker. Midlene gir Flyktninghjelpen et forutsigbart grunnlag og bidrar til rask respons og støtte til livsviktige program, særlig i områder med neglisjerte konflikter. Mennesker i disse områdene er ekstra avhengige av midler næringslivet bidrar med: Pengene forvaltes direkte av Flyktninghjelpen og brukes der behovene er størst. STOLTHET OG GLEDE Kluge er stolte over å kunne bidra i det ekstremt viktige arbeidet Flyktninghjelpen utfører for flyktninger og internt fordrevne over hele verden. De ansatte i Kluge uttrykker stolthet og glede over at Kluge har inngått et samarbeid med en så profesjonell organisasjon som Flyktninghjelpen. Det er spesielt viktig for oss at Flyktninghjelpen driver humanitært arbeid med spesiell relevans for oss jurister, sier Taranger Ingebrigtsen. Det handler om å bruke faget i det godes tjeneste. 1) ICLA-program for syriske flyktninger i Libanon. Foto: NRC/Christian Jepsen. 2) Generalsekretær for Flyktninghjelpen, Jan Egeland. Foto: NRC/Beate Simarud. 3) NRCs flyktningeleir i Liberia. Foto: NRC/Christian Jepsen. 8 9

6 03.13: Statoil får bot på 30 mill. kroner etter gasslekkasjen på Gullfaks C i 2010 / Arbeidsdepartementet vil vurdere både lovens avgangsalder på 70 år, og bedriftenes adgang til å fastsette lavere aldersgrenser / Utvisningsvedtaket til asylbarnet Nathan blir opphevet av Oslo tingrett / Den argentinske kardinalen Jorge Mario Bergoglio blir valgt til ny pave. Han tar navnet pave Frans Per Sandvik, senioradvokat Oslo Jurist, pedagog, orakel 2014 PER SANDVIK 1992: Partner i Kluge : Kommuneadvokat i Oslo 1973: Høyesterettsadvokat : Advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo : Advokatfullmektig hos adv. Ole Borge : Dommerfullmektig i Ryfylke herredsrett Det er lenge siden. Vietnamkrigen. Malcolm X blir myrdet. Aleksej Leonov er den første som spaserer i rommet. USA gir stemmerett for alle uansett farge. Per Borten blir statsminister. Winston Churchill dør. Oppi alt dette avlegger Per Sandvik jusseksamen. Dette var slett ingen begivenhet som fikk like mye spalteplass som hendelsene ovenfor, men ettertiden skulle likevel vise hvor viktig dette var. På båten fra Stavanger til Tau i Ryfylke satt Per Sandvik og forberedte seg. Han var på vei til sin første sak, i sin første jobb, som dommerfullmektig. To uker etter endt eksamen. Bussen tok ham innover svingete og isete veier i vintermørket. Han visste ikke hvor han var, visste knapt hva det lille veikrysset hvor han skulle, het men han visste han hadde en viktig jobb foran seg. Vel framme i dette veikrysset, sto han til knes i snø og så seg omkring. Rettssaken skulle foregå på biblioteket. Han ble sendt i riktig retning av bussjåføren, og kom etter hvert fram til et iskaldt og mørkt lokale. Inne i tussmørket møtte han en mann som la ved i ovnen. Mannen forsøkte å få gradestokken over på riktig side av nullen. Med frakken pakket godt rundt seg og luen langt nedover ørene, begynte Per Sandvik å småprate med mannen, og etter en stund spurte Per om mannen kjente tiltalte. Ja, det e meg det! Per Sandvik kunne fortalt mange anekdoter fra sitt nesten femti år lange virke som dommerfullmektig, høyesterettsadvokat, kommuneadvokat og partner, men nå er han mest opptatt av å se framover. Det er de yngste han bryr seg mest om, de som tilsynelatende trenger mest veiledning. Han fungerer som en intern coach hos Kluge, og som alle andre i selskapet gjør han sitt for å fjerne 11 dørterskler, øke takhøyden, åpne dører og dele av sin kunnskap. Det skal aldri være et nederlag å be om hjelp og veiledning fra andre. Alle i selskapet kjenner Per, hva han kan og hva han står for, så de mest erfarne ber også om råd når oppgavene blir krevende. Her forleden var det en kollega som skulle prosedere i Høyesterett, og han trengte en sparringspartner. Det er ikke det at jeg nødvendigvis har alle svarene, men bare det å prate sammen fører ofte til at folk finner løsningen selv. For Per handler jussen selvsagt om paragrafer og lovtekster, men jobben er så mye, mye mer. I løpet av sine mange år i denne bransjen har han for eksempel fått en byggeteknisk faginnsikt selv erfarne arkitekter, ingeniører og byggmestre blir imponert av. Som advokat blir man nødt til å sette seg inn i de rareste fagområder. Dilemmaet oppstår når man skal prosedere i retten. Meddommerne er jo fagfolk, og krever en teknisk detaljert forklaring, mens dommeren er spesialist på juss, og må ha en enklere, mer forståelig teknisk beskrivelse. Det er mye pedagogikk og psykologi i denne jobben. Det er lenge siden han som nyutdannet jurist fikk jobben som dommerfullmektig i Ryfylke. På en arbeidsplass hvor det ble forventet at han sa De til sjefen. Mot slutten av arbeidstiden ble han og sjefen dus, og siden har de aller fleste følt seg dus med Per Sandvik. En senior som nyter stor faglig respekt ikke bare hos Kluge, men i hele advokatbransjen og som fremdeles elsker det han alltid har holdt på med. Per Sandvik har omfattende prosedyreerfaring innen skatt, fast eiendom, ekspropriasjon, plan- og bygningsrett og erstatning, for å nevne noe. Han har over 50 saker i Høyesterett. I tillegg har Per Sandvik vært medforfatter i en rekke bøker om ulike emner, og publisert et stort antall faglige artikler.

7 04.13: Justin Bieber skaper Norges-hysteri / Regjeringen vedtar utbyggingsplaner i Norskehavet for 54 milliarder kroner / AP s landsmøte sier ja til konsekvensutredning av oljeog gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja / Margaret Thatcher dør / To bomber eksploderer under Boston Marathon. Tre drept og 200 skadd. Energi Et spesialfelt hos Kluge For å kunne gi forsvarlige juridiske råd til aktørene i olje- og gassbransjen kreves det forståelse for hvordan petroleumsindustrien fungerer, samt behovene og utfordringene man kan møte. Advokatene våre har hatt et nært forhold til petroleumsindustrien siden 70-årene. De har tilegnet seg en unik kunnskap til industrien, som sammen med juridisk spisskompetanse, setter oss i stand til å gi effektiv, saklig, strategisk og kommersielt fundert rådgivning. Kluge er anerkjent som et ledende miljø innenfor energirett, både nasjonalt og internasjonalt. På dette feltet er vi et produkt av vårt opphav og vår beliggenhet. Vi er fra Stavanger, som jo er oljehovedstaden i Norge, med en mangfoldig og sterk leverandørindustri og med mange av verdens største oljeselskaper til stede. Vi er på mange måter en del av denne bransjen, sier styreleder Thomas Abrahamsen. Kundene i Kluge, og det er mange av dem i denne sektoren, setter stor pris på at firmaet er til stede i regionen, med nesten 40 advokater på bakken i Stavanger. Det handler om nærhet, kunnskap og tilgjengelighet. Kluge er i nabolaget og ambisjonen er å arbeide langsiktig og tett med klientene, mer som en partner enn som en tilfeldig leverandør. Vi er med i den operasjonelle og praktiske hverdagen, og har gjennom slik rådgivning inngående kjennskap til kundenes utfordringer og problemstillinger. Derfor får vi være med på de store sakene, både i tvistesaker og transaksjoner. Dette er viktig for Kluge, sier Thomas Abrahamsen. For oss er det å være en partner ikke bare for de store anledninger, men også i forhold til daglig drift og operasjonelle utfordringer. Vår praktiske forståelse av hvordan bransjen fungerer kommer våre klienter til gode. Vi er like tilgjengelige i de små sakene som de store. Advokatene våre innenfor olje og gass har omfattende erfaring fra oljeselskaper og leverandørindustri, en praktisk og rett på sak erfaring som våre klienter nyter godt av. Våre 20 advokater i energiavdelingen har således en samlet olje- og gasskompetanse som få i Norge og Stavanger kan matche. Kluge er i tillegg en aktiv tilrettelegger for kunnskapsdeling og treffpunkter i bransjen. Det årlige Offshore Summit arrangeres av Kluge i Stavanger hver vinter, og der kommer ledende bransjefolk og fordragsholdere og belyser aktuelle tema i energibransjen, rettet mot leverandørindustrien. Kluge arrangerer også jevnlig frokostmøter i Stavanger, Oslo og Bergen der juridiske problemstillinger innenfor olje og gass blir tatt opp. Videre er det deltakere fra Kluge på OTC og ONS, bransjens største og viktigste møteplasser i Houston og Stavanger. Advokatene fra Kluge er også aktive foredragsholdere der olje- og gassadvokater møtes. I 2013 holdt Kluge foredrag på Petroleumsjuridisk Seminar om temaet Kjøp og salg av andeler i produserende felt problemstillinger og utviklingstrekk på norsk sokkel. Kluge har 20 advokater som jobber heltid for olje- og energisektoren, fordelt på Oslo og Stavanger. Å være så nær industrien, gjør oss til bransjens powerhouse. Thomas Abrahamsen, partner og styreleder 12 13

8 05.13: 8 % av studentene strøk til eksamen i privatrett ved UiO / SAS selger Widerøe til Fjord1, Torghatten og Nordland Fylkeskommune / Gerd Kristiansen blir ny LO-leder / Regjeringen øker strafferammen for grov terror til 30 år / Vårflom i Norge. Bygda Kvam blir ødelagt / Endelig enighet om at Munch-museet skal bygges i Bjørvika. Lambda blir et monument over maleren og hans verk / Emmelie de Forest fra Danmark vinner Eurovision Song Contest / Frankrike, Italia og Spania melder om økonomisk krise, mens Tyskland opplever vekst. Eurosonen ser tilbake på seks kvartaler med resesjon / Hockey-VM i Sverige og Finland. Fadderen Kluge redder eksamen Peter Hallsteinsen ble tildelt Juridisk Studentutvalgs (JSU) undervisningspris for undervisningsåret Prisen deles ut for utmerket innsats for studentene ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo gjennom undervisningsåret 2013, og er tildelt Hallsteinsen ved avstemming blant juridisk fakultets studenter. Hallsteinsen er glad i studentene sine, akkurat slik de er i ham. Advokaten fra Kluge er selve fadderen til det vi kaller Kluge redder eksamen. Det er hans oppfinnelse, og han begynte med dette like etter at han hadde startet i Kluge. Bakgrunnen var at han så et behov, og studentene responderte umiddelbart. Det som skiller oss fra andre som hjelper studenter, er at vi inviterer små grupper på opptil 20 studenter om gangen. Det gjør vi for å få et nært forhold til hver enkelts behov, og ikke minst for at studentene får møte oss på en skikkelig måte. Vanligvis foregår jo slike intensivkurs i et auditorium med kanskje over 200 studenter. Så vi utgjør virkelig en forskjell med vårt opplegg, sier Peter Hallsteinsen. Hva gjør dere? Vi holder eksamenskursene 5-6 uker før eksamen. Da forteller vi studentene at det begynner å brenne under bena deres og at tiden er knapp. Men vi forteller dem også at det fortsatt er fullt mulig å gjøre en god eksamen på den tiden som er igjen. Vi lærer studentene effektive studiemetoder og går gjennom hvordan tiden fram til eksamen kan brukes på riktig måte. I tillegg har vi skrevet en eksamensrelevant praktikumsoppgave, basert på en rekke tidligere gitte oppgaver. Hvordan responderer studentene? Det er svært mange flinke studenter som det både er spennende og lærerikt å diskutere med. I vår undervisning legger vi vekt på oppgaveteknikk og juridisk oppgaveskriving. Mange jurister skriver mer komplisert enn de trenger. De fleste kan gjøre det enklere, uten å miste presisjon eller innhold. Derfor jobber vi en del med å gjøre det kortere, mindre formelt og bedre. Hva legger dere vekt på? Både som jusstudent og senere som advokat må du lære å skrive godt. Og du må lære deg å disponere en tekst, ha en plan. Det lyder kanskje elementært, men vi har altså sett at det trengs. Som student lærer man seg å finne svar og forstå nye problemstillinger. Men å lære som jusstudent er bare en forberedelse til det å være og lære som advokat. Og hva er neste dimensjon? Det strategiske. Og den beste kilden til å lære strategi er samtale og diskusjon med gode, erfarne kollegaer. Å være i jobb på et godt sted. Hva betyr det for deg å bli tildelt Studentutvalgets undervisningspris? Det er jo en anerkjennelse fra studentene for den jobben jeg gjør, og så er det jo hyggelig for både meg og Kluge å få den takk for hjelpen som det jo faktisk er. Påmelding til Kluge redder eksamen skjer i begynnelsen av hvert semester, og plassene fylles opp raskt. Tilsvarende opplegg finnes også ved Universitetet i Bergen. Også det i regi av Kluge

9 Synlig overalt Kluge viser vei i media 06.13: Regjeringen skjerper oljeskatten og Statoil proklamerer derfor utsettelse av Johan Castberg-prosjektet i Barentshavet / Neda-saken engasjerer Norge. 12-åringen Neda Ibrahim og familien sendes ut av landet til høylytte protester / En kald sommer i sør, flott forsommer i nord / Varsleren Edward Snowden vil søke asyl på Island. Ender i Moskva 25. juni / EU inngår endelig budsjettforlik. Avtalen gjelder for de neste syv år. Advokatene fra Kluge bidrar med juridisk spisskompetanse på redaksjonell spalteplass. I 2013 viste våre advokater vei gjennom mangfoldige, gode og nyskapende juridiske vurderinger i massemedia. Her følger et lite utvalg: / DN, AFTENPOSTEN FERDIGHUS ER ÅNDSVERK Visste du at boligen din kan være et beskyttet åndsverk? I juni i fjor konkluderte Høyesterett med at et typehus, et såkalt ferdighus, sitt arkitektoniske uttrykk, kan være så originalt at det er å betrakte som et åndsverk, med opphavsrettslig beskyttelse. Kluge-partner og advokat Thomas Rieber-Mohn vant saken på vegne av Norske Hus Boligsystem. Høyesterett bekreftet dermed at det rettslig sett ikke skal trekkes noe skille mellom god og dårlig kunst, men i stedet skal det spørres om det som er frembrakt er originalt. Flere aviser, inkludert Dagens Næringsliv, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Aftenposten, omtalte dommen, som kan få stor betydning for norsk arkitektstand / OFFSHORE.NO UNØDVENDIGE LOKALE TVANGSTRØYER Norske oljeserviceselskaper ikler seg unødvendige tvangstrøyer når de byr på kontrakter i Afrika og Asia, hvor lokalt innhold er et viktig anbudsparameter. Resultatet er at mange bedrifter ofte utsetter seg for unødvendig risiko fordi man utelukkende vurderer lokalt innhold som en prosentandel av det fysiske arbeid som skal utføres i en totalleveranse. Faktum er at de nasjonale oljeselskapene i Afrika og Asia har en viss fleksibilitet hva angår strukturen på det lokale innholdet i kontrakten. Fasiten på hvilke strukturelle og finansielle alternativer oljeserviceselskaper kan benytte for å oppfylle kravene til lokalt innhold, presenterte partner i Kluge, Siri Birgitte Bang, i artikler i Rogalands Avis og bransjenettstedet Offshore.no. Kluge viste vei, for norsk oljeserviceindustri / FINANSAVISEN INTERNRENTER OG ANTIBIOTIKA «Dette er skatterettens svar på bredspektret antibiotika», sa assosiert partner i Kluge, Frode Olsen, da den rød-grønne regjeringen høsten 2013 la frem et skatteforslag som skal begrense retten til skattefradrag for interne renter. Målet med forslaget var å hindre multinasjonale selskaper å drive skattetilpasning over landegrensene. Det gjør det, men forslaget rammer også mange andre norske selskaper som overhodet ikke har drevet skatteplanlegging. Over flere oppslag i Finansavisen kommentere Frode Olsen temaet. Regjeringens forslag ble klubbet gjennom, men terskelverdien for når rentefradraget begrenses ble hevet fra 1 til 3 millioner kroner etter den åpne høringen, og en rekke medieoppslag påpekte de utilsiktede konsekvensene av forslaget. Det arkitektoniske uttrykket i et ferdighus kan være så originalt at det er å betrakte som et åndsverk. Da har det opphavsrettslig beskyttelse. Det lokale partnerskapet må ha et innhold. Ellers kan dette berøres av korrupsjonslovgivningen her hjemme. Uten innhold har man jo betalt for å få kontrakten og det rammes av norsk lov. Begrensning av skattefradrag for interne renter er skatterettens svar på bredspektret antibiotika. 16 Thomas Rieber-Mohn, partner Siri Birgitte Bang, partner 17 Frode Olsen, assosiert partner

10 07.13: Edward Snowden søker asyl i Norge, men får avslag på formelt grunnlag / Kroatia blir EU s 28. medlemsland / Mohammed Morsi blir avsatt som Egypts president / Cellulosefabrikken Södra Cell på Tofte blir lagt ned. 295 ansatte mister jobben / Store lynnedslag i hele Sør-Norge gjør skader for flere titalls millioner / Kong Albert av Belgia abdiserer. Transaksjoner Med unge advokater på laget 2013 var et godt år for vår avdeling, og spesielt én transaksjon er vi stolte av å ha vært med på, salget av Øglænd Industrier. Både i størrelse og kompleksitet var dette en meget interessant og krevende jobb for oss som advokatfirma, sier Snorre Haukali, partner og daglig leder i Kluge. Industriselskapet Øglænd Industrier ble solgt til det svenske, private PE-fondet Segulah for nær én milliard kroner. Selskapet leverer opphengssystemer for elektro, instrumenter og rør til olje- og gassindustrien. Øglænd Industrier har hovedkontor i Klepp kommune i Rogaland og 300 ansatte over hele verden. Amie Eliassen er en ung og relativt nyansatt advokatfullmektig, og var med på Øglænd-transaksjonen fra start til mål. For henne var det en lærerik, arbeidsom og enormt inspirerende oppgave å gå inn i teamet som jobbet med transaksjonen. Som nyansatt i Corporateavdelingen hos Kluge, var det en flott utfordring, og et aldri så lite svennestykke å bli kastet inn i en slik stor jobb. Jeg var med på teamet som fullverdig deltaker i prosessen fra første dag, sier hun. Jeg ble mer og mer involvert, og opplevde at teamet som jobbet med transaksjonen utviklet seg hele tiden. Selv fikk jeg tillit og mange utfordrende oppgaver underveis, og samarbeidet med de andre fungerte veldig godt. Det var en utrolig viktig læreprosess i en viktig fase i min karriere, og det var flott å få sjansen i et så stort og komplisert internasjonalt oppdrag. Hva lærte de erfarne advokatene og partnerne av deg? Vi hadde hele tiden dialog rundt det å tildele oppgaver, det er viktig at vi yngre forstår akkurat hva vi skal gjøre, og når. Jeg tror også de lærte mer om noe de allerede visste mye om: at advokatfullmektigene og juniorene i teamet er viktige for Kluges leveranse. Den åpne kulturen i Kluge gjorde også at jeg uten å nøle stilte de spørsmålene jeg til enhver tid hadde. Spørsmål de kanskje ikke alltid forventet å få, men som også de var glade for ble stilt. I det hele tatt var den interne prosessen et lærestykke i teamarbeid, slik jeg opplevde det. I Kluge er de dyktige til å sette sammen team med komplementære ferdigheter, mennesker som utfyller hverandre, og dermed kan gjøre en optimal jobb for klientene, og selve transaksjonen ble jo svært vellykket. Kluge har bred og omfattende erfaring innenfor transaksjonsfeltet. Corporateavdelingen bistår alle typer bedrifter, børsnoterte selskaper, private equity fond og venture fond. I tillegg har advokatfirmaet langvarige klientrelasjoner med banker og meglerhus. Corporateavdelingen samarbeider tett med de andre avdelingene for å sikre flerfaglig bistand der dette er relevant. KLUGE BISTÅR KLIENTER MED: Oppkjøp og sammenslåinger (M&A) Selskapsrett Børs- og verdipapirrett (også børsnotering) Finansiering Amie Eliassen, advokat 18 19

ÅRSRAPPORT 2012. Kluge Advokatfirma DA. Les mer om: Våre forfattere er også advokater. Snorre Haukali har ordet

ÅRSRAPPORT 2012. Kluge Advokatfirma DA. Les mer om: Våre forfattere er også advokater. Snorre Haukali har ordet Kluge Advokatfirma DA VirkEligheten bak tallene. Les mer om: Våre forfattere er også advokater Snorre Haukali har ordet Gråsoner innen kjøp, salg og produktansvar Digital Privatkopiering Energieventyret

Detaljer

HV HV HVEM 1 ORFOR A ÅRSRAPPOR T 2 014

HV HV HVEM 1 ORFOR A ÅRSRAPPOR T 2 014 HVORFOR HVA HVEM 1 ÅRSRAPPORT 2014 Kluge Advokatfirma kluge.no Årsrapport 2014 Innhold Innledning Managing parter, Snorre Haukali 5 6 HVEM, HVA, HVORFOR Kort avstand lang reise Et spørsmål om prinsipper

Detaljer

Kluge ÅRSRAPPORT 2011

Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Kluge Advokatfirma DA Årsrapport 2011 2 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 3 4 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Styrets leder har ordet Kluge ÅRSRAPPORT 2011 5 For snart fire år siden startet vi en omstillingsprosess.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Update. Møtet med arbeidslivet side 4. Dette lærer du ikke på universitetene i Norge side 7. Kontrollansvaret - må det gjøres så vanskelig?

Update. Møtet med arbeidslivet side 4. Dette lærer du ikke på universitetene i Norge side 7. Kontrollansvaret - må det gjøres så vanskelig? Update 2014 Student Møtet med arbeidslivet side 4 Dette lærer du ikke på universitetene i Norge side 7 Kontrollansvaret - må det gjøres så vanskelig? side 14 2 3 INNHOLD LEDER Kollegaene hos Wikborg Rein

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Årstalen 2014. Hovedstyrets beretning 2014. Lovutvalg og høringsuttalelser

Årstalen 2014. Hovedstyrets beretning 2014. Lovutvalg og høringsuttalelser 2 Å r s r t r a p p o 0 1 4 6 Årstalen 2014 10 Hovedstyrets beretning 2014 40 Lovutvalg og høringsuttalelser i 2014 Et helt spesielt år 4 Årstalen 2014 6 n Hovedstyrets beretning 2014 10 Hovedpunkter i

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth mange talenter! Selmer én kultur Årsrapport 2006 Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no IV V Gode medarbeidere skaper gode resultater Høydepunkter

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING OM STATOIL Statoil ASA er et integrert olje- og gasselskap med et sterkt fokus på leting og produksjon. Selskapet har 16 686 medarbeidere og har virksomhet

Detaljer

JURISTkontakt. Jorda rundt på 61 advokatkontorer. George Mitchell: Drømmejobbene er kartlagt. Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk

JURISTkontakt. Jorda rundt på 61 advokatkontorer. George Mitchell: Drømmejobbene er kartlagt. Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk Magasinet for hele jus-norge NR 8 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt George Mitchell: Jorda rundt på 61 advokatkontorer Drømmejobbene er kartlagt Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk 60 år siden Nürnberg

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2011

Årsberetning & årsregnskap 2011 Årsberetning & årsregnskap 2011 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4. Advokatforeningens nettsteder 6. Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8

God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4. Advokatforeningens nettsteder 6. Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8 årsrapport 2012 Innhold God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4 Advokatforeningens nettsteder 6 Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8 Årstalen 2012 10 Hovedstyrets beretning

Detaljer

6TIPS GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SMÅBEDRIFTENE HOLDER LIV I DISTRIKTENE

6TIPS GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SMÅBEDRIFTENE HOLDER LIV I DISTRIKTENE Generasjonsskifte Drama og suksess på Villa Skaar DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Strukturelle forberedelser: Gode råd om valg av selskapsform GENERASJONS- OG EIERSKIFTE No. 5/ Juni. 2011

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2010

Å R S R A P P O R T 2010 ÅRSRAPPORT 2010 innhold innhold strategisk utvikling 4 MEDIEHUS I utvikling 6 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2010 17 Nøkkeltall 19 Årsberetning 21 styret 24 Resultatregnskap 27 Balanse 28

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

annaler. Side 4 utføre jobben? Side 10

annaler. Side 4 utføre jobben? Side 10 09 06 Rosenkilden N Æ R I N G S L I V S M A G A S I N E T Hål i håve - Det é jo heilt hål i håve. Et forslag som er så hinsides at det bare kunne være fremsatt av byråkrater på høyt hold. I gamle dager

Detaljer

7TIPS SOM SIKRER DINE VERDIER

7TIPS SOM SIKRER DINE VERDIER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Finanskrisen Forsinkede eierskifter gir kjøpers SMB-marked Lånefi nansiering Dokumenter gevinst, og øk sjansen for banklån GENERASJONS- OG EIERSKIFTE No.

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo Innhold 3. Formannens ord 4. Program 5. ALD-styrets ord 6. CV-kurs & Fagdagen 7. Praktisk informasjon 9. CV- og jobbsøkertips Aktører 11. Advokatforeningen 12. Arntzen de Besche 14. BA-HR 17. BCG 18. BDO

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer