Historier fra i fjor MB 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historier fra i fjor MB 1"

Transkript

1 Historier fra i fjor 1

2 Årsrapport 2013 Innhold Ett år er gått. Det er tid for å rapportere om hvordan det var. Det er lite vi kan gjøre med det som har vært, men det er mye vi kan ta med oss fra fjorårets begivenheter. Store som små. Interne som eksterne. Det er det denne rapporten først og fremst skal handle om. Det som var og det som skal bli. Året som gikk var godt. Det handler om å lære. Alltid og kontinuerlig, for å bli enda bedre. For å være blant de beste. Fortsatt. Innledning 02 Daglig leder, Snorre Haukali MÅNEDER, 12 HISTORIER Januar: Vi bidrar til rettsutviklingen 06 Februar: I det godes tjeneste 08 Mars: Jurist, pedagog, orakel 10 April: Energi et spesialfelt hos Kluge 12 Mai: Kluge redder eksamen 14 Juni: Kluge viser vei i media 16 Juli: Med unge advokater på laget 18 August: Verdien av å dele 20 September: Vi vokser og gjør det bra 22 Oktober: I all stillhet 24 November: Ingen har rett 26 Desember: Arenaer for fagdeling 28 Årsberetning 30 Harde tall 32 Myke tall 33 Regnskap

3 SNORRE HAUKALI, DAGLIG LEDER OG PARTNER Historiene vi gjorde noe med Historie er noe å se tilbake på, reflektere over og ta lærdom av. For Kluge er historien mer enn 90 år og kunnskap opparbeidet i denne perioden er vesentlig når vi rådgir våre klienter. Det hjelper oss til å gå rett på sak og fokusere på det vesentlige. For Kluge handler juridisk rådgivning om å gi de beste råd, gjerne så enkelt som mulig. Kluge har nå etablert seg som ett av de større advokatfirmaer i Norge. Vi har hatt en sammenhengende vekst gjennom tretti år. De seneste ti år har vi mer enn tredoblet vår omsetning og har vokst med nesten 60 %. Vi er nå over hundre advokatårsverk fordelt på våre kontorsteder, Stavanger, Oslo og Bergen. Ved inngangen til 2014 etablerte vi en ny filial på Hamar. Et tydelig fokus på fem markedsområder, hvor vi unytter faglig kompetanse på tvers av geografi og team gir resultater. Det har gitt en robust modell hvor vi har blitt en trygg og langsiktig samarbeidspartner for flere av landets ledende selskaper og offentlige organer. I løpet av 2013 har vi vært involvert i flere av de største transaksjoner som ble gjennomført i Norge, og tvister som har funnet sine svar. Vi har deltatt i utredningsarbeid til nye lover. Og vi har tatt samfunnsansvar med å bidra til ideelle organisasjoner, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Slike engasjement er viktig for våre ansatte og bidrar til entusiasme og gode resultater for våre klienter. Kluge har sin opprinnelse fra Stavanger og Vestlandet hvor juridisk bistand til industrien har vært det bærende. Vi har således bygget en kultur som er preget av langsiktighet, tålmodighet, korte beslutningsveier og tydelighet, internt som for våre klienter. Kulturen og selskapet er bygget sten på sten. Med fokus på høy juridisk ekspertise og god forståelse for klientenes virksomheter. Teknologisk utvikling står sentralt hos Kluge som hos øvrige virksomheter. Vi utvikler løpende våre system for intern dokumenthåndtering og erfaringsarkiv. Vi deler kunnskap og erfaringer. Det er effektivt. I 2013 implementerte vi en intern kommunikasjonsplattform. Et nytt intranett som har funksjonalitet som et sosialt medium. Her deler vi på informasjon og oppdatert fagkunnskap hver eneste dag, på tvers av fag og marked. Det bidrar til et levende faglig miljø. Et miljø der det er stor takhøyde, og åpne dører. Gjennom vår kollektive tilnærming og effektivt teamarbeid har vi etablert en flat struktur. Vi involverer og tar vare på alle medarbeidere og vi finner de rette svarene og rådene sammen. Dette er en arbeidsmetodikk hvor yngre advokater lett har tilgang på erfarne advokater. Dette innebærer en effektiv tidsbruk. Vi tror morgendagens beste advokater vil ha det slik. Og vi tror våre klienter er best tjent med en slik tilnærming er historie, i Kluge ser vi fremover. Snorre Haukali Daglig leder 4 5

4 01.13: Advokatene AP s programkomité går inn for å åpne havområdene utenfor Lofoten for oljeleting / Terrorister angriper gassanlegget In Amenas i det østlige Algerie. 38 gisler drept, deriblant fem norske, ansatt i Statoil / 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett / Lance Armstrong innrømmer planmessig doping på Oprah Winfrey show / 200 år siden Camilla Collett ble født. Stort samfunnsengasjement Vi bidrar til rettsutviklingen i Kluge driver ikke bare med tradisjonell advokatvirksomhet i snever forstand. Som et samfunnsbevisst og faglig nysgjerrig advokatfirma, er det å delta i samfunns- og rettsutviklingen et viktig engasjement for mange av advokatene i Kluge. Gjennom flere års innsats i ulike sammenhenger utover den tradisjonelle advokatrollen, har Kluge inntatt en viktig posisjon som et av landets ledende advokatfirma. Mange av Kluges advokater har eller har hatt ledende juridiske posisjoner innenfor ulike deler av offentlig sektor. Blant annet har vi advokater med erfaring fra Regjeringsadvokaten, påtalemyndigheten, Kommuneadvokaten i Oslo, Personvernnemnda, Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), samt advokater med erfaring som statssekretær. Vi vet at juridiske anbefalinger må fungere i en kontekst som også omfatter forvaltningsrettslige, økonomiske og politiske aspekter. Kluge satser spesielt på offentlig sektor, og vi har et dyktig team med advokater som er spesialister på de rettsområder som er særlig aktuelle innenfor denne sektoren. Vi er en kompetent diskusjonspartner og rådgiver for mange av Norges største offentlige virksomheter, og for leverandører til offentlig sektor. Det er en selvfølge at våre advokater er oppdatert på både nasjonale og internasjonale juridiske trender som innvirker på det offentliges handlingsrom. For Kluge er det en ambisjon å innta viktige posisjoner der juridiske spørsmål og rettsutvikling er på dagsorden. På denne måten er Kluge en aktiv deltaker i viktige deler av samfunnsutviklingen. Gjennom hardt og målbevisst arbeid gjennom mange år, er advokater i Kluge synlige i samfunnet og blir valgt til viktige verv og posisjoner. Det er vi stolte av. Ett eksempel på dette er Kluges bidrag til rettsutviklingen innenfor rettsområdet offentlige anskaffelser, som er sterkt spesialisert. Advokat og partner Gro Amdal har siden 2011 vært nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, som avgir rådgivende uttalelser i konkrete klagesaker vedrørende mulige brudd på anskaffelsesregelverket. KOFAs rådgivende uttalelser blir flittig brukt av både domstolene, samt av leverandører og offentlige oppdragsgivere i konkrete saker. Amdal har også deltatt som medlem i det såkalte Forenklingsutvalget, som på oppdrag fra Regjeringen har foreslått nye særnorske regler innenfor offentlige anskaffelser. Utvalgets NOU ble overlevert Næringsministeren i juni Kluge er således med på å prege rettsutviklingen i Norge på dette feltet. Kluge fokuserer ikke bare på tradisjonell advokatvirksomhet. Vi vil også, gjennom vårt engasjement, bidra til samfunns- og rettsutviklingen. Gro Amdal, advokat og partner 6 7

5 Flyktninghjelpen I det godes tjeneste 02.13: Rwander i Norge dømmes til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt massedrap under folkemordet i 1994 / Damaskus i Syria rammes av massivt bombeangrep, over 100 blir drept, og tusenvis av mennesker er på flukt / EU ber medlemslandene skjerpe matsikkerheten etter funn av hestekjøtt. Også tilfeller i Norge. Findus er synderen / Gull, gull og atter gull i ski-vm i Val di Fiemme. FLYKTNINGSITUASJONEN Det er over 45 millioner mennesker på flukt i verden, hvorav over 22 millioner barn 28,8 millioner er internt fordrevne, mens 16,4 millioner er på flukt over en landegrense Over 80 prosent av verdens flyktninger oppholder seg i utviklingsland Den største fluktkrisen er i og rundt Syria og Flyktninghjelpen frykter fluktrekord i 2014 FLYKTNINGHJELPEN Flyktninghjelpen er en uavhengig, humanitær organisasjon stiftet i 1946 Organisasjonen hjelper og beskytter flyktninger og internt fordrevne i over 25 land Informasjon, rådgivning og juridisk assistanse er en av Flyktninghjelpens kjerneaktiviteter og organisasjonen er en av verdens største aktører innen internasjonal fri rettshjelp I 2013 hjalp Flyktninghjelpen 4,4 millioner flyktninger I 2012 inngikk Kluge en langsiktig samarbeidsavtale med Flyktninghjelpen. Kluge tilbyr sin faglige ekspertise for å bistå Flyktninghjelpens humanitære arbeid for mennesker på flukt. Nå, to år senere, ser man at det gjensidige samarbeidet har båret frukter. Før jeg dro så visste jeg ikke helt hva det var jeg reiste til, men jeg ble svært positivt overrasket over arbeidet Flyktninghjelpen gjør i Liberia, hvor godt organisert det er, og hvor proffe de er, sier senioradvokat i Kluge, Fredrik Jadar. Jadar kom nettopp tilbake fra et feltbesøk i et av Flyktninghjelpens over 20 programland hvor de hjelper flyktninger og internt fordrevne med blant annet fri rettshjelp. Denne hjelpen fokuserer i hovedsak på husly, eiendomsrett og identitetspapirer, men også sysselsetting, familiesaker og beskyttelse for ofre for seksuell og kjønnsbasert vold. Rettshjelpen er et av våre viktigste redskaper for selvhjelp i krig og katastrofeområder. Flyktninger og fordrevne kan få hjelp til å ivareta egne rettigheter. Enker og enslige mødre kan få hjelp til å beholde hus, land og eiendom for seg og familien. Slik blir jussen viktig for langsiktige løsninger i nødhjelpsprogram. Det er her Kluges ekspertise kan gjøre vår rettshjelp i felten større og bedre, sier generalsekretær for Flyktninghjelpen, Jan Egeland. Ved å ta med Kluges advokater ut i felten ønsket man å styrke deres innsikt i Flyktninghjelpens arbeid. Utenlandsoppholdet har inspirert og gitt giv til videre samarbeid. Oppholdet viste meg at juridisk bistand til mennesker i situasjoner som fremstår som håpløse, faktisk gir mening og virker. Det minnet meg om hvorfor juss er et fantastisk redskap, sier ass. partner Belinda Taranger Ingebrigtsen, som nylig har vært i Midtøsten med Flyktninghjelpen. SAMFUNNSANSVAR Samarbeidet er viktig for Kluge av flere grunner. Det er først og fremst et ønske om å ta samfunnsansvar, og for Kluge er det viktig å involvere seg også utover å gi økonomiske midler til Flyktninghjelpens arbeid. Partnerskapet med Flyktninghjelpen gir en unik mulighet til å involvere seg basert på Kluges eget fag, noe som gjør at samarbeidet også engasjerer internt. Kluges advokater har eierskap til samarbeidet fordi det er forankret i det aller nærmeste i Kluges virke, nemlig jussen. Vi i Kluge ønsker å ta vårt samfunnsansvar på alvor. At Flyktninghjelpen driver omfattende juridisk virksomhet rettet inn mot slike problemstillinger som en del av sin kjernevirksomhet, var utslagsgivende for oss; dette er en organisasjon som passer for Kluge, sier administrerende direktør og partner i Kluge, Snorre Haukali. GJENSIDIG NYTTE Et annet aspekt ved samarbeidet er at Flyktninghjelpen gir Kluge dels svært kompliserte juridiske utfordringer å bryne seg på. Dette bidrar til faglig utfordring, entusiasme og gode diskusjoner for Kluges advokater. På denne måten bærer samarbeidet gjensidige frukter. Jadar, som nettopp kom tilbake fra Liberia, kjenner ekstra godt på samarbeidsnytten. Jeg har fått oppleve å gå inn i et fremmed land, vinne tillit og få ting gjennomført, nærmest som en gjest i landet. Det å gå inn i et fremmed land som en hjelpeorganisasjon krever en del egenskaper du må kunne skape nettverk og relasjoner og det krever diplomati. Dette er egenskaper som er verdifulle for advokater, påpeker han. For Flyktninghjelpen er støtten fra Kluge avgjørende for å nå ut med hjelp til flest mulig mennesker. Midlene gir Flyktninghjelpen et forutsigbart grunnlag og bidrar til rask respons og støtte til livsviktige program, særlig i områder med neglisjerte konflikter. Mennesker i disse områdene er ekstra avhengige av midler næringslivet bidrar med: Pengene forvaltes direkte av Flyktninghjelpen og brukes der behovene er størst. STOLTHET OG GLEDE Kluge er stolte over å kunne bidra i det ekstremt viktige arbeidet Flyktninghjelpen utfører for flyktninger og internt fordrevne over hele verden. De ansatte i Kluge uttrykker stolthet og glede over at Kluge har inngått et samarbeid med en så profesjonell organisasjon som Flyktninghjelpen. Det er spesielt viktig for oss at Flyktninghjelpen driver humanitært arbeid med spesiell relevans for oss jurister, sier Taranger Ingebrigtsen. Det handler om å bruke faget i det godes tjeneste. 1) ICLA-program for syriske flyktninger i Libanon. Foto: NRC/Christian Jepsen. 2) Generalsekretær for Flyktninghjelpen, Jan Egeland. Foto: NRC/Beate Simarud. 3) NRCs flyktningeleir i Liberia. Foto: NRC/Christian Jepsen. 8 9

6 03.13: Statoil får bot på 30 mill. kroner etter gasslekkasjen på Gullfaks C i 2010 / Arbeidsdepartementet vil vurdere både lovens avgangsalder på 70 år, og bedriftenes adgang til å fastsette lavere aldersgrenser / Utvisningsvedtaket til asylbarnet Nathan blir opphevet av Oslo tingrett / Den argentinske kardinalen Jorge Mario Bergoglio blir valgt til ny pave. Han tar navnet pave Frans Per Sandvik, senioradvokat Oslo Jurist, pedagog, orakel 2014 PER SANDVIK 1992: Partner i Kluge : Kommuneadvokat i Oslo 1973: Høyesterettsadvokat : Advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo : Advokatfullmektig hos adv. Ole Borge : Dommerfullmektig i Ryfylke herredsrett Det er lenge siden. Vietnamkrigen. Malcolm X blir myrdet. Aleksej Leonov er den første som spaserer i rommet. USA gir stemmerett for alle uansett farge. Per Borten blir statsminister. Winston Churchill dør. Oppi alt dette avlegger Per Sandvik jusseksamen. Dette var slett ingen begivenhet som fikk like mye spalteplass som hendelsene ovenfor, men ettertiden skulle likevel vise hvor viktig dette var. På båten fra Stavanger til Tau i Ryfylke satt Per Sandvik og forberedte seg. Han var på vei til sin første sak, i sin første jobb, som dommerfullmektig. To uker etter endt eksamen. Bussen tok ham innover svingete og isete veier i vintermørket. Han visste ikke hvor han var, visste knapt hva det lille veikrysset hvor han skulle, het men han visste han hadde en viktig jobb foran seg. Vel framme i dette veikrysset, sto han til knes i snø og så seg omkring. Rettssaken skulle foregå på biblioteket. Han ble sendt i riktig retning av bussjåføren, og kom etter hvert fram til et iskaldt og mørkt lokale. Inne i tussmørket møtte han en mann som la ved i ovnen. Mannen forsøkte å få gradestokken over på riktig side av nullen. Med frakken pakket godt rundt seg og luen langt nedover ørene, begynte Per Sandvik å småprate med mannen, og etter en stund spurte Per om mannen kjente tiltalte. Ja, det e meg det! Per Sandvik kunne fortalt mange anekdoter fra sitt nesten femti år lange virke som dommerfullmektig, høyesterettsadvokat, kommuneadvokat og partner, men nå er han mest opptatt av å se framover. Det er de yngste han bryr seg mest om, de som tilsynelatende trenger mest veiledning. Han fungerer som en intern coach hos Kluge, og som alle andre i selskapet gjør han sitt for å fjerne 11 dørterskler, øke takhøyden, åpne dører og dele av sin kunnskap. Det skal aldri være et nederlag å be om hjelp og veiledning fra andre. Alle i selskapet kjenner Per, hva han kan og hva han står for, så de mest erfarne ber også om råd når oppgavene blir krevende. Her forleden var det en kollega som skulle prosedere i Høyesterett, og han trengte en sparringspartner. Det er ikke det at jeg nødvendigvis har alle svarene, men bare det å prate sammen fører ofte til at folk finner løsningen selv. For Per handler jussen selvsagt om paragrafer og lovtekster, men jobben er så mye, mye mer. I løpet av sine mange år i denne bransjen har han for eksempel fått en byggeteknisk faginnsikt selv erfarne arkitekter, ingeniører og byggmestre blir imponert av. Som advokat blir man nødt til å sette seg inn i de rareste fagområder. Dilemmaet oppstår når man skal prosedere i retten. Meddommerne er jo fagfolk, og krever en teknisk detaljert forklaring, mens dommeren er spesialist på juss, og må ha en enklere, mer forståelig teknisk beskrivelse. Det er mye pedagogikk og psykologi i denne jobben. Det er lenge siden han som nyutdannet jurist fikk jobben som dommerfullmektig i Ryfylke. På en arbeidsplass hvor det ble forventet at han sa De til sjefen. Mot slutten av arbeidstiden ble han og sjefen dus, og siden har de aller fleste følt seg dus med Per Sandvik. En senior som nyter stor faglig respekt ikke bare hos Kluge, men i hele advokatbransjen og som fremdeles elsker det han alltid har holdt på med. Per Sandvik har omfattende prosedyreerfaring innen skatt, fast eiendom, ekspropriasjon, plan- og bygningsrett og erstatning, for å nevne noe. Han har over 50 saker i Høyesterett. I tillegg har Per Sandvik vært medforfatter i en rekke bøker om ulike emner, og publisert et stort antall faglige artikler.

7 04.13: Justin Bieber skaper Norges-hysteri / Regjeringen vedtar utbyggingsplaner i Norskehavet for 54 milliarder kroner / AP s landsmøte sier ja til konsekvensutredning av oljeog gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja / Margaret Thatcher dør / To bomber eksploderer under Boston Marathon. Tre drept og 200 skadd. Energi Et spesialfelt hos Kluge For å kunne gi forsvarlige juridiske råd til aktørene i olje- og gassbransjen kreves det forståelse for hvordan petroleumsindustrien fungerer, samt behovene og utfordringene man kan møte. Advokatene våre har hatt et nært forhold til petroleumsindustrien siden 70-årene. De har tilegnet seg en unik kunnskap til industrien, som sammen med juridisk spisskompetanse, setter oss i stand til å gi effektiv, saklig, strategisk og kommersielt fundert rådgivning. Kluge er anerkjent som et ledende miljø innenfor energirett, både nasjonalt og internasjonalt. På dette feltet er vi et produkt av vårt opphav og vår beliggenhet. Vi er fra Stavanger, som jo er oljehovedstaden i Norge, med en mangfoldig og sterk leverandørindustri og med mange av verdens største oljeselskaper til stede. Vi er på mange måter en del av denne bransjen, sier styreleder Thomas Abrahamsen. Kundene i Kluge, og det er mange av dem i denne sektoren, setter stor pris på at firmaet er til stede i regionen, med nesten 40 advokater på bakken i Stavanger. Det handler om nærhet, kunnskap og tilgjengelighet. Kluge er i nabolaget og ambisjonen er å arbeide langsiktig og tett med klientene, mer som en partner enn som en tilfeldig leverandør. Vi er med i den operasjonelle og praktiske hverdagen, og har gjennom slik rådgivning inngående kjennskap til kundenes utfordringer og problemstillinger. Derfor får vi være med på de store sakene, både i tvistesaker og transaksjoner. Dette er viktig for Kluge, sier Thomas Abrahamsen. For oss er det å være en partner ikke bare for de store anledninger, men også i forhold til daglig drift og operasjonelle utfordringer. Vår praktiske forståelse av hvordan bransjen fungerer kommer våre klienter til gode. Vi er like tilgjengelige i de små sakene som de store. Advokatene våre innenfor olje og gass har omfattende erfaring fra oljeselskaper og leverandørindustri, en praktisk og rett på sak erfaring som våre klienter nyter godt av. Våre 20 advokater i energiavdelingen har således en samlet olje- og gasskompetanse som få i Norge og Stavanger kan matche. Kluge er i tillegg en aktiv tilrettelegger for kunnskapsdeling og treffpunkter i bransjen. Det årlige Offshore Summit arrangeres av Kluge i Stavanger hver vinter, og der kommer ledende bransjefolk og fordragsholdere og belyser aktuelle tema i energibransjen, rettet mot leverandørindustrien. Kluge arrangerer også jevnlig frokostmøter i Stavanger, Oslo og Bergen der juridiske problemstillinger innenfor olje og gass blir tatt opp. Videre er det deltakere fra Kluge på OTC og ONS, bransjens største og viktigste møteplasser i Houston og Stavanger. Advokatene fra Kluge er også aktive foredragsholdere der olje- og gassadvokater møtes. I 2013 holdt Kluge foredrag på Petroleumsjuridisk Seminar om temaet Kjøp og salg av andeler i produserende felt problemstillinger og utviklingstrekk på norsk sokkel. Kluge har 20 advokater som jobber heltid for olje- og energisektoren, fordelt på Oslo og Stavanger. Å være så nær industrien, gjør oss til bransjens powerhouse. Thomas Abrahamsen, partner og styreleder 12 13

8 05.13: 8 % av studentene strøk til eksamen i privatrett ved UiO / SAS selger Widerøe til Fjord1, Torghatten og Nordland Fylkeskommune / Gerd Kristiansen blir ny LO-leder / Regjeringen øker strafferammen for grov terror til 30 år / Vårflom i Norge. Bygda Kvam blir ødelagt / Endelig enighet om at Munch-museet skal bygges i Bjørvika. Lambda blir et monument over maleren og hans verk / Emmelie de Forest fra Danmark vinner Eurovision Song Contest / Frankrike, Italia og Spania melder om økonomisk krise, mens Tyskland opplever vekst. Eurosonen ser tilbake på seks kvartaler med resesjon / Hockey-VM i Sverige og Finland. Fadderen Kluge redder eksamen Peter Hallsteinsen ble tildelt Juridisk Studentutvalgs (JSU) undervisningspris for undervisningsåret Prisen deles ut for utmerket innsats for studentene ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo gjennom undervisningsåret 2013, og er tildelt Hallsteinsen ved avstemming blant juridisk fakultets studenter. Hallsteinsen er glad i studentene sine, akkurat slik de er i ham. Advokaten fra Kluge er selve fadderen til det vi kaller Kluge redder eksamen. Det er hans oppfinnelse, og han begynte med dette like etter at han hadde startet i Kluge. Bakgrunnen var at han så et behov, og studentene responderte umiddelbart. Det som skiller oss fra andre som hjelper studenter, er at vi inviterer små grupper på opptil 20 studenter om gangen. Det gjør vi for å få et nært forhold til hver enkelts behov, og ikke minst for at studentene får møte oss på en skikkelig måte. Vanligvis foregår jo slike intensivkurs i et auditorium med kanskje over 200 studenter. Så vi utgjør virkelig en forskjell med vårt opplegg, sier Peter Hallsteinsen. Hva gjør dere? Vi holder eksamenskursene 5-6 uker før eksamen. Da forteller vi studentene at det begynner å brenne under bena deres og at tiden er knapp. Men vi forteller dem også at det fortsatt er fullt mulig å gjøre en god eksamen på den tiden som er igjen. Vi lærer studentene effektive studiemetoder og går gjennom hvordan tiden fram til eksamen kan brukes på riktig måte. I tillegg har vi skrevet en eksamensrelevant praktikumsoppgave, basert på en rekke tidligere gitte oppgaver. Hvordan responderer studentene? Det er svært mange flinke studenter som det både er spennende og lærerikt å diskutere med. I vår undervisning legger vi vekt på oppgaveteknikk og juridisk oppgaveskriving. Mange jurister skriver mer komplisert enn de trenger. De fleste kan gjøre det enklere, uten å miste presisjon eller innhold. Derfor jobber vi en del med å gjøre det kortere, mindre formelt og bedre. Hva legger dere vekt på? Både som jusstudent og senere som advokat må du lære å skrive godt. Og du må lære deg å disponere en tekst, ha en plan. Det lyder kanskje elementært, men vi har altså sett at det trengs. Som student lærer man seg å finne svar og forstå nye problemstillinger. Men å lære som jusstudent er bare en forberedelse til det å være og lære som advokat. Og hva er neste dimensjon? Det strategiske. Og den beste kilden til å lære strategi er samtale og diskusjon med gode, erfarne kollegaer. Å være i jobb på et godt sted. Hva betyr det for deg å bli tildelt Studentutvalgets undervisningspris? Det er jo en anerkjennelse fra studentene for den jobben jeg gjør, og så er det jo hyggelig for både meg og Kluge å få den takk for hjelpen som det jo faktisk er. Påmelding til Kluge redder eksamen skjer i begynnelsen av hvert semester, og plassene fylles opp raskt. Tilsvarende opplegg finnes også ved Universitetet i Bergen. Også det i regi av Kluge

9 Synlig overalt Kluge viser vei i media 06.13: Regjeringen skjerper oljeskatten og Statoil proklamerer derfor utsettelse av Johan Castberg-prosjektet i Barentshavet / Neda-saken engasjerer Norge. 12-åringen Neda Ibrahim og familien sendes ut av landet til høylytte protester / En kald sommer i sør, flott forsommer i nord / Varsleren Edward Snowden vil søke asyl på Island. Ender i Moskva 25. juni / EU inngår endelig budsjettforlik. Avtalen gjelder for de neste syv år. Advokatene fra Kluge bidrar med juridisk spisskompetanse på redaksjonell spalteplass. I 2013 viste våre advokater vei gjennom mangfoldige, gode og nyskapende juridiske vurderinger i massemedia. Her følger et lite utvalg: / DN, AFTENPOSTEN FERDIGHUS ER ÅNDSVERK Visste du at boligen din kan være et beskyttet åndsverk? I juni i fjor konkluderte Høyesterett med at et typehus, et såkalt ferdighus, sitt arkitektoniske uttrykk, kan være så originalt at det er å betrakte som et åndsverk, med opphavsrettslig beskyttelse. Kluge-partner og advokat Thomas Rieber-Mohn vant saken på vegne av Norske Hus Boligsystem. Høyesterett bekreftet dermed at det rettslig sett ikke skal trekkes noe skille mellom god og dårlig kunst, men i stedet skal det spørres om det som er frembrakt er originalt. Flere aviser, inkludert Dagens Næringsliv, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Aftenposten, omtalte dommen, som kan få stor betydning for norsk arkitektstand / OFFSHORE.NO UNØDVENDIGE LOKALE TVANGSTRØYER Norske oljeserviceselskaper ikler seg unødvendige tvangstrøyer når de byr på kontrakter i Afrika og Asia, hvor lokalt innhold er et viktig anbudsparameter. Resultatet er at mange bedrifter ofte utsetter seg for unødvendig risiko fordi man utelukkende vurderer lokalt innhold som en prosentandel av det fysiske arbeid som skal utføres i en totalleveranse. Faktum er at de nasjonale oljeselskapene i Afrika og Asia har en viss fleksibilitet hva angår strukturen på det lokale innholdet i kontrakten. Fasiten på hvilke strukturelle og finansielle alternativer oljeserviceselskaper kan benytte for å oppfylle kravene til lokalt innhold, presenterte partner i Kluge, Siri Birgitte Bang, i artikler i Rogalands Avis og bransjenettstedet Offshore.no. Kluge viste vei, for norsk oljeserviceindustri / FINANSAVISEN INTERNRENTER OG ANTIBIOTIKA «Dette er skatterettens svar på bredspektret antibiotika», sa assosiert partner i Kluge, Frode Olsen, da den rød-grønne regjeringen høsten 2013 la frem et skatteforslag som skal begrense retten til skattefradrag for interne renter. Målet med forslaget var å hindre multinasjonale selskaper å drive skattetilpasning over landegrensene. Det gjør det, men forslaget rammer også mange andre norske selskaper som overhodet ikke har drevet skatteplanlegging. Over flere oppslag i Finansavisen kommentere Frode Olsen temaet. Regjeringens forslag ble klubbet gjennom, men terskelverdien for når rentefradraget begrenses ble hevet fra 1 til 3 millioner kroner etter den åpne høringen, og en rekke medieoppslag påpekte de utilsiktede konsekvensene av forslaget. Det arkitektoniske uttrykket i et ferdighus kan være så originalt at det er å betrakte som et åndsverk. Da har det opphavsrettslig beskyttelse. Det lokale partnerskapet må ha et innhold. Ellers kan dette berøres av korrupsjonslovgivningen her hjemme. Uten innhold har man jo betalt for å få kontrakten og det rammes av norsk lov. Begrensning av skattefradrag for interne renter er skatterettens svar på bredspektret antibiotika. 16 Thomas Rieber-Mohn, partner Siri Birgitte Bang, partner 17 Frode Olsen, assosiert partner

10 07.13: Edward Snowden søker asyl i Norge, men får avslag på formelt grunnlag / Kroatia blir EU s 28. medlemsland / Mohammed Morsi blir avsatt som Egypts president / Cellulosefabrikken Södra Cell på Tofte blir lagt ned. 295 ansatte mister jobben / Store lynnedslag i hele Sør-Norge gjør skader for flere titalls millioner / Kong Albert av Belgia abdiserer. Transaksjoner Med unge advokater på laget 2013 var et godt år for vår avdeling, og spesielt én transaksjon er vi stolte av å ha vært med på, salget av Øglænd Industrier. Både i størrelse og kompleksitet var dette en meget interessant og krevende jobb for oss som advokatfirma, sier Snorre Haukali, partner og daglig leder i Kluge. Industriselskapet Øglænd Industrier ble solgt til det svenske, private PE-fondet Segulah for nær én milliard kroner. Selskapet leverer opphengssystemer for elektro, instrumenter og rør til olje- og gassindustrien. Øglænd Industrier har hovedkontor i Klepp kommune i Rogaland og 300 ansatte over hele verden. Amie Eliassen er en ung og relativt nyansatt advokatfullmektig, og var med på Øglænd-transaksjonen fra start til mål. For henne var det en lærerik, arbeidsom og enormt inspirerende oppgave å gå inn i teamet som jobbet med transaksjonen. Som nyansatt i Corporateavdelingen hos Kluge, var det en flott utfordring, og et aldri så lite svennestykke å bli kastet inn i en slik stor jobb. Jeg var med på teamet som fullverdig deltaker i prosessen fra første dag, sier hun. Jeg ble mer og mer involvert, og opplevde at teamet som jobbet med transaksjonen utviklet seg hele tiden. Selv fikk jeg tillit og mange utfordrende oppgaver underveis, og samarbeidet med de andre fungerte veldig godt. Det var en utrolig viktig læreprosess i en viktig fase i min karriere, og det var flott å få sjansen i et så stort og komplisert internasjonalt oppdrag. Hva lærte de erfarne advokatene og partnerne av deg? Vi hadde hele tiden dialog rundt det å tildele oppgaver, det er viktig at vi yngre forstår akkurat hva vi skal gjøre, og når. Jeg tror også de lærte mer om noe de allerede visste mye om: at advokatfullmektigene og juniorene i teamet er viktige for Kluges leveranse. Den åpne kulturen i Kluge gjorde også at jeg uten å nøle stilte de spørsmålene jeg til enhver tid hadde. Spørsmål de kanskje ikke alltid forventet å få, men som også de var glade for ble stilt. I det hele tatt var den interne prosessen et lærestykke i teamarbeid, slik jeg opplevde det. I Kluge er de dyktige til å sette sammen team med komplementære ferdigheter, mennesker som utfyller hverandre, og dermed kan gjøre en optimal jobb for klientene, og selve transaksjonen ble jo svært vellykket. Kluge har bred og omfattende erfaring innenfor transaksjonsfeltet. Corporateavdelingen bistår alle typer bedrifter, børsnoterte selskaper, private equity fond og venture fond. I tillegg har advokatfirmaet langvarige klientrelasjoner med banker og meglerhus. Corporateavdelingen samarbeider tett med de andre avdelingene for å sikre flerfaglig bistand der dette er relevant. KLUGE BISTÅR KLIENTER MED: Oppkjøp og sammenslåinger (M&A) Selskapsrett Børs- og verdipapirrett (også børsnotering) Finansiering Amie Eliassen, advokat 18 19

Historier fra i fjor PB 1

Historier fra i fjor PB 1 Historier fra i fjor 1 Årsrapport 2013 Ett år er gått. Det er tid for å rapportere om hvordan det var. Det er lite vi kan gjøre med det som har vært, men det er mye vi kan ta med oss fra fjorårets begivenheter.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 1 1 226 926 943 225 Medlemslisenser

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsberetning 2014 ÅRSBERETNING BankAxept AS

Årsberetning 2014 ÅRSBERETNING BankAxept AS Årsberetning 2014 Styrets årsberetning 2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapets formål er utvikling og drift av elektroniske betalingstjenester og øvrige tjenester som naturlig står i forbindelse med

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Foretaksnr. 980435857 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira i Valdres Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org. nr. 988 936

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kluge ÅRSRAPPORT 2011

Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Kluge Advokatfirma DA Årsrapport 2011 2 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 3 4 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Styrets leder har ordet Kluge ÅRSRAPPORT 2011 5 For snart fire år siden startet vi en omstillingsprosess.

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Dette er oss. Hvem er du?

Dette er oss. Hvem er du? Dette er oss. Hvem er du? Å VÆRE ADVOKAT Å være advokat er mer enn å være jurist. Advokaten skal fremme rett og hindre urett på en måte som skaper verdier. I tillegg til den juridiske kompetansen må advokaten

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer