INNHOLD. Programmet er ordnet kronologisk etter dato, vi håper du finner noe som interesserer deg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Programmet er ordnet kronologisk etter dato, vi håper du finner noe som interesserer deg."

Transkript

1 HØSTPROGRAM 2015

2 2 INNHOLD Programmet er ordnet kronologisk etter dato, vi håper du finner noe som interesserer deg. Husk å melde deg på! Møtene i PF Senior er uten påmelding.

3 3 PLENUMSMØTER 6 SEPTEMBER 7 OKTOBER 13 NOVEMBER 19 DESEMBER 23 MØTER ORDNET ETTER NETTVERK 26 Vi tar forbehold om endringer i programmet. Se for oppdatert program

4 4 Få innsikt - bli med i nettverket vårt! POLYTEKNISK FORENING Polyteknisk Forening er et politisk uavhengig, ikke-kommersielt og tverrfaglig forum for samfunnsdebatt. Vi tilbyr samfunnspolitiske møter og faglige nettverk som er med på å utvikle samfunnet og den verden vi lever i. «Poly» betyr mangfold, og polyteknisk beskriver en tverrfaglig prosess som skaper verdier. Alle kan være med i foreningen. Hos oss møtes mennesker med forskjellig bakgrunn for å diskutere og finne løsninger på viktige samfunnsmessige problemstillinger.

5 5 Polyteknisk Forening Rosenkranz Gt.7, 0159 Oslo Tlf:

6 6 PLENUM PLENUMSMØTER (Se kronologisk møteoversikt for detaljer) 08.09: VELFERDSTEKNOLOGIENS KONSEKVENSER FOR SAMFUNNSPLANLEGGINGEN Kl , Sted: Håndverkeren PF HELSE/NITO/SAMFUNNSVITERNE 06.10: HVORFOR FREMTIDEN IKKE TRENGER OSS Kl , Sted: Litteraturhuset PF + FRITT ORD 13.10: GEIR LUNDESTAD; BAK KULISSENE PÅ NOBELS FREDSSENTER Kl , Sted: Litteraturhuset PF INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI 15.10: SLIK LØSER VI FREMTIDENS UTFORDRINGER. (PLENUM) Kl , Sted: Oslo Kongressenter PF/TU/NITO/TEKNA 20.10: HVILKEN FREMTID VIL DU HA? Kl , Sted: Litteraturhuset PF + FRITT ORD 28.10: DEBATTSKOLEN; DAG 1 AV 6 KURSDAGER 04.11: DEBATTSKOLEN; DAG 2 AV 6 KURSDAGER 11.11: DEBATTSKOLEN; DAG 3 AV 6 KURSDAGER 18.11: DEBATTSKOLEN; DAG 4 AV 6 KURSDAGER 25.11: DEBATTSKOLEN; DAG 5 AV 6 KURSDAGER 02.12: DEBATTSKOLEN; DAG 6 AV 6 KURSDAGER Kl , Sted: Håndverkeren PF / TU / GOOGLE

7 7 KRONOLOGISK PROGRAM HØST 2015 NB! Påmelding til der ikke noe annet er angitt. SEPTEMBER 03.09: FREMTIDENS ORGANISASJON NYE FORMER FOR SAMARBEID, LEDELSE OG KONTORUTVIKLING. Kl , Sted: Håndverkeren Arbeid og organisasjoner er i endring når det gjelder bruk av teknologi, kontor, samarbeid og ledelse. Bare de siste årene har informasjons- og kommunikasjonsteknologi som Skype, videoteknologi, smarttelefoner og ny nettbasert programvare endret måten vi interagerer på. Mens kommunikasjon og samarbeid tidligere skjedde på kontoret, skjer det nå i det digitale rom, når som helst, hvor som helst. Utfordringen er å lede folk og team som du ikke ser. Dette setter nye krav til kontorer, men også ledelse og samarbeid. Her kommer noen av temaene vi vil besvare; Hva gjør den økte digitaliseringen med arbeid, vaner og stress? Hvordan leder du folk du ikke ser daglig? Hvordan håndteres virtuelle team team sammensatt av folk fra ulike avdelinger, organisasjoner og også kulturer? Hva slags kontorer er det behov for i en digital arbeidshverdag? PF LEDELSE 03.09: STEIN TØNNESSON; VERDENSKRIG I ASIA : HVA PUTIN, XI OG ABE HUSKER, BEKLAGER OG GLEMMER. Kl , Sted: Håndverkeren PF INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI

8 8 SEPTEMBER 04.09: HANDLINGSREGELEN: HVOR MYE OLJEPENGER BØR VI BRUKE FREMOVER? Kl , Sted: Håndverkeren Innleder; Øystein Thøgersen, leder av «Handlingsregelutvalget» og professor ved Norges Handelshøyskole. PF SAMFUNNSØKONOMI 07.09: HVORDAN FÅ BEDRE INNSYN I OFFENTLIG FORVALTNING? Kl , Sted: Håndverkeren Forvaltningen utleverer omkring dokumenter pr. år fra sine arkiver til journalister og andre, men i en rekke dagsaktuelle og for det offentlige vanskelige saker har det vært vanskelig å få utlevert dokumenter. Hvorfor er det slik? Leder i Pressens offentlighetsutvalg, Siri Gedde-Dahl, vil fortelle om sine erfaringer. I 2005 vant hun SKUP-prisen (Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse) sammen med Anna Hafstad og Alf Endre Magnussen for avsløringene rundt Vannverksaken. I 2014 fikk hun sammen med kolleger i Aftenposten SKUPdiplom for serien «Forsvarskuppene». Siri Gedde-Dahl er cand. mag. med fagene sosiologi, statsvitenskap og journalistikk. Hun har arbeidet i NTB, Næringslivets Ukeavis, Bondebladet, Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer/Gudbrandsdølen Dagningen og fra år 2000 til hun i år begynte i Kapital var hun ansatt Aftenposten der hun i mange år arbeidet med økonomi. PF SENIOR 07.09: KURS I MOTIVASJONSLEDELSE Kl , Sted: Håndverkeren PF JCI INNOVATION

9 : VELFERDSTEKNOLOGIENS KONSEKVENSER FOR SAMFUNNS- PLANLEGGINGEN (PLENUM) Kl , Sted: Håndverkeren Velferdsteknologiens konsekvenser for samfunnsplanleggingen. Tredje møte i møteserie på tre «Livslogging det datastyrte liv». Ny persontilpasset teknologi gir brukere økt livskvalitet og kan løse viktige samfunnsoppgaver på en bedre og mere rasjonell måte. Samtidig kan det også true personvern og privatliv samt bidra til et teknologisk klasseskille. PF HELSE/NITO/SAMFUNNSVITERNE SEPTEMBER 10.09: PROFESSIONAL NETWORKS, FROKOSTMØTE FOR DE UNGE I BRANSJEN. Kl , Sted: Kværner PF OLJE / NPF OSLO 10.09: MYTER OG FAKTA OM GODSTRANSPORT. Kl , Sted: Håndverkeren Prosjektet «Bred samfunnsanalyse av godstransport» la nylig frem sitt resultat om tilstanden i norsk godstransport. Prosjektet er en bestilling i forbindelse med utarbeidelse av ny Nasjonal transportplan Målet har vært å få kunnskap om hvor og hvordan godset beveger seg slik at det kan gjennomføres tiltak som gjør norsk godstransport mer miljøvennlig. Underveis i prosjektet er det kommet frem kunnskap som utfordrer og stiller spørsmål ved etablerte sannheter om hva godstransport er og bør være. På dette møtet kan du få ny kunnskap om godstransport og lære mer om hva som er myter og fakta. PF SAMFERDSEL 15.09: TEMA ANNONSERES PÅ Kl , Sted: Håndverkeren OSLO BOLIG- OG BYPLANFORENING

10 10 SEPTEMBER Jus for alle Rettssikkerhet Klart lovspråk Arbeidsliv Etikk

11 : STYRETS ROLLER I TRANSAKSJONSPROSESSER. (Ny dato kommer) Kl , Sted: Håndverkeren Avhendelse av familiebedrifter og generelle M&Atransaksjoner. PF STYREAKADEMIET SEPTEMBER 16.09: KURS I ØKONOMI MED GEIR HØYDALSVIK. Kl , Sted: Håndverkeren PF JCI INNOVATION 22.09: VEITUNNELER I OSLO «KAOSTEORI» MEETS REALITY? Kl , Sted: Håndverkeren Mange av Oslos veitunneler skal rehabiliteres pga nye krav til tunnelsikkerhet. Prosjektet til Statens vegvesen er svært omfattende og vil pågå i flere år. Det ble spekulert i at det blir «full kaos» i Oslos trafikk. Den har hittil uteblitt. Har man forberedt avbøtende byggetiltak godt nok? Stikkord lokale omkjøringsveier, kollektivtrafikk og gang-syklister. Hvordan har reisetidene konkret endret seg idet delstenging Smestad tunnel ble satt i gang? Er vi reisende mer tilpasningsdyktige enn vi tror? Vil lange byggeprosjekter endre våre reisevaner for godt? Har vi gode nok modeller for fremtida? Det var sagt det skulle bli kaos i flere år fremover. Starten viser noe helt annet. Men kommer kaoset kanskje senere? PF SAMFERDSEL/NVTF ØSTLANDET 23.09: HVOR SMART ER SMART STRØM? Kl , Sted: Håndverkeren Innføringen av automatiske strømmålere (AMS) hos alle norske strømkunder innen 1. januar 2019 blir den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år. Smart strøm skal gi kundene bedre styring med forbruket sitt, gi

12 12 SEPTEMBER samfunnet bedre forsyningssikkerhet og på sikt klimagevinster fordi ambisjonen er at vi kommer til å bruke energi mer effektivt. Smart strøm vil også legge til rette for at plusskunder med sol, vind eller vannkraftanlegg kan mate sitt periodevise overskudd inn på nettet for salg. Hvilke muligheter vil økt bruk av IKT gi forbrukerne og ikke minst hvem vil gjøre god butikk på innovative løsninger? Vil IKT bransjen bli din nye tjenesteleverandør for strøm, varme og andre tjenester som innføringen av smart strøm kan generere? Vi utfordrer ulike aktører til å komme med deres synspunkter på framtidens smarte strøm. PF ENERGI 24.09: PROFESSIONAL NETWORKS, FROKOSTMØTE FOR DE UNGE I BRANSJEN, Kl , Sted: DNV GL PF OLJE / NPF OSLO 29.09: SMALL CAP, E & P, VERDISKAPNING OG M & A Kl , Sted: DNB, Dronning Eufeminas gate 30 Seminaret vil fokusere på mindre E&P selskap på norsk sokkel og deres muligheter for verdiskapning gjennom leteaktiviteter og transaksjonsvirksomhet. PF OLJE / NPF OSLO 29.09: HVILKET PRIVATLIV GIR VI BARNA VÅRE? Kl 17-19, Sted: Håndverkeren PF MEDIER OG KOMMUNIKASJON 05.10: STRUKTURELLE OG ORGANISATORISKE ENDRINGER I OFFENTLIG FORVALTNING, Kl , Sted: Håndverkeren Hvordan gjøre de riktige tingene og gjøre tingene riktig til beste for innbyggere og samfunn? Gjennomføringen av store reformer som helsereformen, politireform og etablering av NAV

13 13 er krevende. En stor kommunereform er under planlegging, store strukturendringer skjer innenfor universitet og høyskoler og nye organisasjonsformer innenfor vei og jernbane er foreslått. Hvordan kan politiske beslutninger og gjennomføringsprosessene bli bedre når store strukturelle og organisatoriske endringer vedtas? Hvordan sikre at vi får de ønskede effekter? PF SENIOR OKTOBER 05.10: KURS I FORHANDLINGSTEKNIKK Kl , Sted: Håndverkeren PF JCI INNOVATION 06.10: HVORFOR FREMTIDEN IKKE TRENGER OSS (PLENUM) Kl , Sted: Litteraturhuset Nanoteknologi muliggjør en intelligenseksplosjon som på godt og vondt kan endre vårt liv og det samfunnet vi lever i. Vi snakker ikke om en fjern fremtid. Internettselskapet Google er i samtaler med verdens ledende bilprodusenter for å få selvkjørende biler på markedet innen IBMs Watson-teknologi blir brukt til å analysere pasienters personlighet, tankemåte og emosjonell stress. Noen mener at dagens mest avanserte teknologi robotikk, genetisk entreprenørskap og nanoteknologi truer med å gjøre mennesket til en utrydningstruet art. I Japan har roboter allerede begynt å ta over for menneskelig arbeidskraft i hotellbransjen. Eierne av Henn-na Hotel i Nagasaki åpner i juli 2015 et nytt hotell, hvor opptil 90% av hotellets personale skal være «menneskeroboter». Hvordan forbereder vi oss på en slik fremtid, og kan vi overhodet styre den? Silvija Seres, President i Polyteknisk Forening ønsker velkommen. Møteleder; Forfatter, astrofysiker, blogger og mediepersonlighet Eirik Newth. Paneldeltagere; Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet og Vibeke Hammer-Madsen, adm. direktør i Virke. PLENUMSMØTE PF / FRITT ORD

14 14 OKTOBER 13.10: TEMA ANNONSERES PÅ Kl , Sted: Håndverkeren OSLO BOLIG- OG BYPLANFORENING 13.10: GEIR LUNDESTAD; BAK KULISSENE PÅ NOBELS FREDSSENTER (PLENUM) Kl , Sted: Litteraturhuset PF INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI : TELENOR I MYANMAR. Kl , Sted: Håndverkeren PF INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI 14.10: HOLD KJEFT ELLER GÅ PÅ DAGEN! HVORFOR ER DET SÅ FÅ SOM VÅGER Å HA EN STEMME? Kl , Sted: Håndverkeren Vi spør oss om hvorfor de som gir tydelig beskjed når noe er galt eller loven brytes, ofte sitter igjen som den store stygge ulven, der de ofte mister både jobb og eget nettverk. Hvorfor er det slik at de nærmeste svikter når det stormer som verst og vi trenger dem som mest? Norge er et av de minst modne landene i verden hva angår det å si i fra og stå opp for det som er rett, og med det kan det ligge mange farer. Vi sammenlignes med land som Libya. Hvordan kan Norge bli et mer modent land, der ærlighet, redelighet og tydelighet premieres? Norske ledere er også de mest konfliktskye i verden. Kanskje vi trenger flere gode ledere og rollemodeller i ulike varianter, som våger å gå foran hva angår tydelighet? Dessverre er det ofte de som er løsningen på utfordringene som forsvinner fra virksomheter først, og det blir ofte utformet taushetsklausuler og gitt munnkurv istedenfor å forsøke å sammen fine gode løsninger. Er det et slikt samfunn vi ønsker å være en del av? PF INNOVATIVT NETTVERK / PF TVERRFAGLIG SIKKERHETSFORUM

15 : SLIK LØSER VI FREMTIDENS UTFORDRINGER. (PLENUM) Kl , Sted: Oslo Kongressenter Tech Awards vil vise deg hvordan teknologi kan brukes til å skape en best mulig fremtid. I tillegg deler vi ut følgende priser: Norwegian Tech Award, Årets teknologileder, Årets hederspris. Klima, energi, helse, samferdsel, smart industri og grønn vekst er temaer som blir diskutert med stort alvor av politikere og økonomer. Men hva kan ingeniørene og teknologene bidra med? PF/TU/NITO/TEKNA OKTOBER 15.10: NULLVEKSTMÅLET KAN DET NÅS I OSLOREGIONEN? Kl , Sted: Håndverkeren All veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Hva betyr dette målet for Osloregionen? Hvordan blir målsettingene definert, målt og fulgt opp? Oslo og Akershus har ulike geografiske utfordringer, kan de 22 kommunene i Akershus likebehandles med Oslo? Er målet om nullvekst forenlig med incentiver for el-biler og store vegprosjekter som dimensjoneres for fremtidig høy biltrafikkvekst grunnet befolkningsøkningen? Er vi enige om veien til målet? Hva er de mest avgjørende valgene som må tas? PF SAMFERDSEL/NVTF : KAN VI VIRKELIG BESKYTTE OSS MOT GÆRNINGER OG KATASTROFER? Kl , Sted: Håndverkeren Vi ser på norsk beredskap, hva som prioriteres, og ikke minst prislappen. Møt den nye sjefen i Direktoratet for sivilt beredskap, Cecilie Daae og direktøren for Nasjonal sikkerhetsmyndighet Kjetil Nilsen til debtatt. PF LIVSGRUNNLAG OG MILJØTRUSLER

16 16 OKTOBER 20.10: HVILKEN FREMTID VIL DU HA?(PLENUM) Kl , Sted: Litteraturhuset Teknologi preger allerede livet vårt på nesten alle områder. Yrkeslivet er heller ingen fredet sone. Allerede innen ti år kan halvparten av dagens jobber bli automatisert. Det viser både norske og utenlandske rapporter. Hvordan forbereder vi oss på en slik fremtid, og kan vi overhodet styre den? Man kan diskutere om det å arbeide er livets mening? Kan vi skape et utopisk samfunn, der vi ikke er tynget av arbeid, men kan hengi oss til fritidsaktiviteter? Selv om teknologi kan løse mange samfunnsproblemer, kan den velstanden som skapes medføre sosiale ulikheter. Hvordan utvikle politikk som sørger for at samfunnet utvikler seg like raskt som teknologien? Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord, ønsker velkommen. Møteleder; Forfatter, astrofysiker, blogger og mediepersonlighet Eirik Newth. Paneldeltakere; Jan Grønbech, toppsjef i Google Norge og et knippe spennende ungdomspolitikerne vil drøfte utvalgte utfordringer og dilemmaer som salen stemmer over. PLENUMSMØTE PF / FRITT ORD 21.10: OSLO RIG SUMMIT, «GAME CHANGER?» Kl , Sted: KS Agent PF OLJE / NPF OSLO 21.10: PUBLIC/PRIVATE COLLABORATION IN THE HEALTHCARE SECTOR, AND STRATEGIC USE OF WELFARE TECHNOLOGY. Kl , Sted: Håndverkeren PF HELSE 21.10: KRAFTOVERSKUDD OG LAVE STRØMPRISER KAN DET VÆRE SÅ GALT? Kl , Sted: Litteraturhuset Norsk kraftbransje forsynes i dag av 100 prosent fornybar kraft. Framover ventes det at bl.a. el-sertifikat systemet gir et økende kraftoverskudd som igjen vil føre til at strømprisene blir

17 17 værende lave i mange år. Skal Norge subsidiere mer penger inn i sol- og vindkraft for å drive teknologiutviklingen videre? Kan vi overlate kraftforsyningen i Norge til markedskreftene? Vil markedet klare å ta i bruk overskuddskraften gjennom f.eks. å etablere grønn industri? Vil våre politikere bidra til å stimulere etterspørselssiden? Rammevilkår for energinæringen legges i statsbudsjettet og Energimeldingen som kommer i PF Energi gir deg debatten om: Valget Statsbudsjettet Forhandlingene Energimeldingen PF ENERGI OKTOBER 22.10: AKTUELT TEMA Kl , Sted: Håndverkeren PF TVERFFAGLIG SIKKERHETSFORUM 27.10: STYRETS MANØVRERINGSMULIGHETER I DAGENS KRISETIDER (Ny dato kommer) Kl , Sted: Håndverkeren PF STYREAKADEMIET 28.10: DEBATTSKOLEN; DAG 1 AV 6 KURSDAGER. Kl , Sted: Håndverkeren Polyteknisk Forening arrangerer i samarbeid med Teknisk Ukeblad og Google en egen debattskole høsten Formålet er å gjøre unge mennesker til tryggere og mer kvalifiserte debattører og kritikere i den offentlige debatten. Deltagerne skal få inspirasjon, kunnskap og mulighet til å øve seg på nye ferdigheter. PF / TU / GOOGLE

18 18 OKTOBER 28.10: JOHAN SVERDRUP UTBYGGINGEN; KRAFTFORSYNING TIL FASE 1. Kl , Sted: NPF, Lilleaker PF OLJE / NPF OSLO 29.10: KVU OSLO-NAVET-HVA NÅ? Kl , Sted: Håndverkeren Konseptvalgutredning for Oslo-navet som legges fram i september, foreslår framtidige kollektive transportløsninger for Osloregionen. Vil transportløsningene som anbefales bidra til å nå målet om at veksten i persontransporten skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange? Er nye skinneløsninger svaret på transportutfordringene? Er kollektivløsningene mulige å gjennomføre uten ny T-banetunnel og jernbanetunnel under Oslo sentrum? Hva må til for å gjennomføre satsingen, og hvordan kan den finansieres? PF SAMFERDSEL 02.11: DET NORSKE FORSVAR KAN PUTIN REDDE DET? Kl , Sted: Håndverkeren PF SENIOR 02.11: KURS I MEDIA OG PR Kl , Sted: Håndverkeren PF JCI INNOVATION 03.11: NASJONALBUDSJETTET FOR 2016: I HVILKEN RETNING GÅR NORGE? Kl , Sted: Håndverkeren PF SAMFUNNSØKONOMI

19 : DEBATTSKOLEN; DAG 2 AV 6 KURSDAGER. Kl , Sted: Håndverkeren PF / TU / GOOGLE 10.11: TEMA ANNONSERES PÅ Kl , Sted: Håndverkeren OSLO BOLIG- OG BYPLANFORENING NOVEMBER 11.11: DEBATTSKOLEN; DAG 3 AV 6 KURSDAGER. Kl. 9-17, Sted: Håndverkeren PF / TU / GOOGLE 12.11: MEDIENES DEKNING AV KLIMAFORHANDLINGENE. Kl , Sted: Håndverkeren PF MEDIER OG KOMMUNIKASJON 12.11: TEKNOLOGI I FARTA! Kl , Sted: Håndverkeren Teknologi er allerede en viktig del av folks reisehverdag og utviklingen går raskt - veldig raskt. Hvordan påvirker teknologi måten vi reiser på, og hvordan vil det påvirke måten vi reiser på i fremtiden? Hva blir konsekvensene for trafikksikkerhet, trafikkflyt, miljøet, opplevelsen av reisen og reisetid? PF SAMFERDSEL 17.11: BESTEMMES NORSK KRAFTPOLITIKK I STOCKHOLM? Kl , Sted: Håndverkeren Elektrifisering av transport (ferjer og privatbiler) kan gi et økt strømforbruk på om lag 5 TWh. En tidligere utfasing av svensk kjernekraft innen 2020 vil endre balansen i det nordiske kraftsystemet med i overkant av 20 TWh. Er det svensk energipolitikk og Riksdagen sammen med internasjonal kraftgiganter

20 20 samfunnsviterne.no NOVEMBER Vi arbeider for å skape et framtidsrettet og trygt arbeidsliv. samfunnsviterne.no

21 21 som bestemmer strømprisen og kommuneøkonomien i de neste 10 årene? Vi har tilsynelatende tapt landskampen om el-sertifikat støtten, og i tillegg vil svenskene ha ekstraomganger og økning av kvoter. Møtet har fokus på hvordan et felles nordisk kraftmarked og felles el-sertifikatmarked påvirker det norske handlingsrommet. Er det behov for mer internasjonalt/ europeisk/nordisk samarbeid innen energipolitikk? PF ENERGI NOVEMBER 18.11: JOHAN SVERDRUP UTBYGGINGEN; PROSJEKTERING OG INNKJØPSLEDELSE (EPMA), FASE 1, Kl. 11:30-13:30, Sted: Aker Solutions, Fornebu PF OLJE / NPF OSLO 18.11: DEBATTSKOLEN; DAG 4 AV 6 KURSDAGER. Kl. 9-17, Sted: Håndverkeren PF / TU / GOOGLE 19.11: PETROLEUMSDAG PÅ HØYSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Kl. 9-16, Sted: Pilestredet PF OLJE / NPF OSLO 19.11: NYE TRANSPORTTRENDER KREVER NYTENKNING. HVORDAN KAN PLANLEGGINGEN BLI MER ROBUST OG TILPASSET FREMTIDENS BEHOV? Kl , Sted: Håndverkeren PF SAMFERDSEL / NVTF ØSTLANDET

22 22 NOVEMBER 19.11: 90% AV BEDRIFTENE SNAKKER OM KREATIVITET OG INNOVASJON. 10% PRAKTISERER DET! Kl , Sted: Håndverkeren På dette møtet treffer du mennesker som ønsker å ta i bruk de kreative evnene enda bedre. Dessuten får du svar på spørsmål som: Hvordan kan vi omsette det nyeste fra forskning til lønnsomme produkter i næringslivet? Hvilke myter om kreativitet finnes? Hva gjør næringslivet feil med tanke på kreativitet, og hva kan gjøres annerledes? Vi får også en presentasjon av funn og resultater fra Norske bedrifter. Vi legger til rette for at du blir kjent med andre som deltar på møtet. PF INNOVATIVT NETTVERK 24.11: HVOR GÅR TSF I 2016? MEDLEMSMØTE MED STYRET. Kl , Sted: Håndverkeren PF TVERRFAGLIG SIKKERHETSFORUM 25.11: DEBATTSKOLEN; DAG 5 AV 6 KURSDAGER. Kl. 9-17, Sted: Håndverkeren PF / TU / GOOGLE 26.11: HØSTMØTE MED FOREDRAG. Kl , Sted: Håndverkeren PF NORSK MATERIALTEKNISK SELSKAP

23 : TEMA ANNONSERES PÅ Kl , Sted: Håndverkeren OSLO BOLIG- OG BYPLANFORENING 02.12: DEBATTSKOLEN; DAG 6 AV 6 KURSDAGER. Kl , Sted: Håndverkeren PF / TU / GOOGLE DESEMBER 03.12: HØSTING ELLER PRODUKSJON. Kl , Sted: Håndverkeren Vi tenker alternativt på landbruk og havbruk. Møtet er et samarbeide med en rekke sentrale aktører. PF LIVSGRUNNLAG OG MILJØTRUSLER 07.12: HVA ER DEN BESTE ORGANISERINGEN AV AKUTT-MEDISIN I UTKANT-NORGE? Kl , Sted: Håndverkeren PF SENIOR 07.12: «OLJEBAD». Kl , Sted: Håndverkeren PF OLJE 07.12: MÅLSETTING Kl , Sted: Håndverkeren PF JCI INNOVATION 18.12: LUNSJMØTE OM LUNDIN. Kl. 11:30-13:30, Sted: Lundin, Lysaker PF OLJE / NPF OSLO

24 24 NETTVERK MØTER ORDNET ETTER NETTVERK PF ENERGI Halvor Lie, , 23/09: Hvor smart er smart strøm? 21/10: Kraftoverskudd og lave strømpriser 17/11: Bestemmes norsk kraftpolitikk i Stockholm? PF HELSE Hans M. Borchgrevink, , 08/09: Velferdsteknologiens konsekvenser for samfunnsplan leggingen 21/10: Public/private collaboration in the healthcare sector, and strategic use of welfare technology PF INFORMASJONSTEKNOLOGI Møtene blir annonsert løpende på PF INNOVATIVT NETTVERK Sverre Haugen, , 14/10: Hold kjeft eller gå på dagen! Hvorfor er det så få som våger å ha en stemme? 19/11: 90% av bedriftene snakker om kreativitet og innovasjon. 10% praktiserer det!

25 25 PF INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI Kjell Roland, , 03/09: Stein Tønnesson; Verdenskrig i Asia : Hva Putin, Xi og Abe husker, beklager og glemmer» 13/10: Geir Lundestad; Bak kulissene på Nobels Fredssenter (Plenum) 14/10: Telenor i Myanmar NETTVERK PF JCI INNOVATION Tor Eivind Nordbyvik, , 12/08: Kurs i taleteknikk 17/08: Kurs i økonomi 07/09: Kurs i motivasjonsledelse 16/09: Kurs i økonomi 05/10: Kurs i forhandlingsteknikk 02/11: Kurs i Media og PR 07/12: Målsetting 2016 PF KULTUR Birgit H. Jevnaker, , Møtene blir annonsert løpende på PF LEDELSE PF sekretariatet på 3/9: Fremtidens organisasjoner

26 26 NETTVERK PF LIVSGRUNNLAG OG MILJØTRUSLER Sissel Rogne, , 16/10: Kan vi virkelig beskytte oss mot gærninger og katastrofer? Vi ser på norsk beredskap, hva som priori teres, og ikke minst prislappen. Møt den nye sjefen i Direktoratet for sivilt beredskap, Cecile Daae og direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndiget Kjetil Nilsen til debtatt. 03/12: Høsting eller produksjon. Vi tenker alternativt på landbruk og hav bruk. Møtet er et samarbeide med en rekke sentrale aktører. PF MEDIER OG KOMMUNIKASJON Camilla Carlsson, , 29/09: Hvilket privatliv gir vi barna våre? 12/11: Medienes dekning av klimaforhandlingene PF MILLENIUM Nyonga R. Amundsen, , Møtene blir annonsert løpende på PF NETTVERK FOR FREMTIDSTENKNING Jan Dietz, , Møtene blir annonsert løpende på

27 27 PF NORSK MATERIALTEKNISK SELSKAP NMS Børge Bjørneklett, , 26/11: Høstmøte m/foredrag NETTVERK PF OLJE / NPF OSLO Anne K. Knausgård, , 26/08: Johan Sverdrup utbyggingen, EPC kontrakt for dekket til boreplatt formen, fase 1 10/09: Professional Networks, frokostmøte for de unge i bransjen 24/09: Professional Networks, frokostmøte for de unge i bransjen 29/09: Mindre E&P selskapers muligheter på norsk sokkel (verdiskapning gjennom leteaktiviteter og transaksjons virksomhet) 21/10: Oslo Rig Summit, «Game Changer?» 28/10: Johan Sverdrup utbyggingen; Kraftforsyning til fase 1 18/11: Johan Sverdrup utbyggingen; Prosjektering og inn kjøpsledelse (EPMa), fase 1 19/11: Petroleumsdag på Høyskolen i Oslo og Akershus 07/12: «Oljebad» 18/12: Lunsjmøte om Ludin

28 28 NETTVERK PF SAMFERDSEL/ NVTF ØSTLANDET Tanja Loftsgarden, , 10/09: Myter og fakta om godstransport 22/09: Veitunneler i Oslo «kaosteori» meets reality? 15/10: Nullvekstmålet kan det nås i Osloregionen? 29/10: KVU Oslo hva nå? 12/11: Teknologi i farta! 19/11: Nye transporttrender krever nytenkning - hvordan kan planlegg ingen bli mer robust og tilpasset fremtidens behov PF SAMFUNNSØKONOMI Terje Strøm, , 04/09: Handlingsregelen: Hvor mye oljepenger bør vi bruke fremover? 03/11: Nasjonalbudsjettet for 2016: I hvilken retning går Norge? PF SENIOR Yngvar Bugge, , 07/09: Hvordan få bedre innsyn i offentlig forvaltning? 05/10: Strukturelle og organisatoriske endringer i offentlig forvaltning 02/11: Det norske forsvar - kan Putin redde det? 07/12: Hva er den beste organiseringen av akutt-medisin i utkant Norge?

29 29 PF STYREAKADEMIET OSLO Tom Andersen, , Styrets roller i transaksjonsprosesser Styrets manøvreringsmuligheter i dagens krisetider. NB! nye datoer annonseres på NETTVERK PF TVERRFAGLIG SIKKERHETSFORUM Egil Borse-Svensen, , 14/10: Hold kjeft eller gå på dagen! Hvorfor er det så få som våger å ha en stemme? 22/10: Aktuelt tema 24/11: Hvor går TSF i 2016? Medlemsmøte med styret OSLO BOLIG- OG BYPLANFORENING Morten Wasstøl, , Tema blir annonsert løpende på Møtedatoer; 25/08, 15/09, 13/10, 10/11, 01/12.

30 30 Stadig flere ser fordelene med medlemskap i NITO Med nesten medlemmer er vi landets største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor- og masterbakgrunn. I tillegg til en rekke økonomiske fordeler får du også tilgang til faglige nettverk og kompetanseutvikling. Sjekk alle medlemsfordelene på Kontakt oss på eller

31 31 Som Tekna-medlem har du alltid noen i ryggen Bli Tekna-medlem og få støtten du trenger Tekna er fagforeningen for deg med teknisk-naturvitenskapelig utdanning på masternivå. Som medlem hos oss har du noen som støtter din sak, enten det gjelder juridiske spørsmål, lønnsforhandlinger eller arbeidsforhold. I tillegg får du ekstra gode forsikringsordninger og ny kunnskap gjennom våre kurs og faglige nettverk. Meld deg inn på

32 Scann møteprogram Bli medlem! Gå inn på eller kontakt oss på tlf: Rosenkrantz gate 7, 0159 OSLO

INNHOLD. Programmet er ordnet kronologisk etter dato, vi håper du finner noe som interesserer deg.

INNHOLD. Programmet er ordnet kronologisk etter dato, vi håper du finner noe som interesserer deg. VÅRPROGRAM 2016 2 3 INNHOLD Programmet er ordnet kronologisk etter dato, vi håper du finner noe som interesserer deg. Husk å melde deg på! Møtene i PF Senior er uten påmelding. JANUAR 6 FEBRUAR 9 MARS

Detaljer

TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE. Monica Havskjold Statkraft AS

TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE. Monica Havskjold Statkraft AS TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE Monica Havskjold Statkraft AS Vi ser tilbake før vi ser fremover (1) (2) (3) 2000 2014 2030 2 År 2000: Frykt for knapphet på elektrisitet Anstrengt

Detaljer

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 Kristin H. Lind, mobil 91603694 www.ks-bedrift.no Energi avfall, transport og klimapolitikk KS Bedrifts medlemmer vil ta del i verdiskapning og

Detaljer

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 286.000 105.000 77.

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 286.000 105.000 77. Profil- og stillingsannonser Medieplan 2016 2016 LESERE 286.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 1 9 LESERE Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Medieplan 2014 NETTANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Medieplan 2014 NETTANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Medieplan 2014 NETTANNONSER FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om tu.no tu.no er Norges største og raskest voksende nettsted

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Februar 2014 Eva Næss Karlsen direktør OREEC Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar

Detaljer

Stillingsannonser. Medieplan 2015 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 295.000 105.000 77.650

Stillingsannonser. Medieplan 2015 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 295.000 105.000 77.650 Stillingsannonser Medieplan 2015 2015 LESERE 295.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi- og næringslivsmagasin

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

Medieplan 2013. NettaNNoNser. For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Medieplan 2013. NettaNNoNser. For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Medieplan 2013 NettaNNoNser FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no Fakta om tu.no tu.no er Norges største og raskest voksende nettsted

Detaljer

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Gruppe 1 Yrkesveiledning/Rekruttering Gruppe 2 Internasjonalisering Gruppe 3 Tilbudsstruktur /dimensjonering Gruppe 4 Elenergi/ kuldefaget Gruppe

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Produkt- og profilannonser. Medieplan 2015 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 295.000 105.000 77.650

Produkt- og profilannonser. Medieplan 2015 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 295.000 105.000 77.650 Produkt- og profilannonser Medieplan 2015 2015 LESERE 295.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologiog

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Teknologisk fremsyn over norsk infrastruktur 2040 Vi vil gjerne ha noen synspunkter fra deg!

Teknologisk fremsyn over norsk infrastruktur 2040 Vi vil gjerne ha noen synspunkter fra deg! Teknologisk fremsyn over norsk infrastruktur 2040 Vi vil gjerne ha noen synspunkter fra deg! Tekna ønsker å bli en stadig mer synlig aktør i norsk samfunnsdebatt. Som et ledd i dette arbeidet gjennomfører

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken?

Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken? Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken? Frode Hvattum Strategisjef, Ruter M2016: Hva er det? Ruters eieres aksjonæravtale

Detaljer

Grønne sertifikat sett fra bransjen

Grønne sertifikat sett fra bransjen Zero10, 23. november 2010 Anders Gaudestad, Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Grønne sertifikat sett fra bransjen SAE Vind er Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

MØTEPROGRAM HØST 2014

MØTEPROGRAM HØST 2014 MØTEPROGRAM HØST 2014 PLENUMSMØTER HØST 2014 Se kronologisk møteoversikt for detaljer TIRSDAG 09/09 KL. 19.00 HÅNDVERKEREN Mentaltrening i næringslivet. Mental trener og forfatter Erik Bertrand Larssen.

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater KIÆR MYKLEBY Olje- og energidepartementet Postboks 8148 0333 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater.docx 2480 Koppang, 12.01.2015 Høringsuttalelse om

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft internasjonalt

Detaljer

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg Økt fokus på faglige aktiviteter President Marianne Harg Faglig årsmøte 18-19/1-2008 Større faglig fokus Hovedstyret har vedtatt å styrke den faglige virksomheten og øke ressursene Var sterkt ønsket av

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett

Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett Småkraftforeninga Erfaringar, utfordringar og moglegheiter i ei vekstnæring ved Småkraftforeninga og Styreleder Trond Ryslett Interesseorganisasjon for produsenter av kraft i mikro-, miniog småkraftverk

Detaljer

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012 HH utredning og NTP høring Alf S. Johansen 10.02.2012 BAKGRUNN FOR NTP 2014-2023 Nasjonale mål for transportsektoren Perspektivanalyser trender og drivkrefter Konkurranseflater og grunnprognoser for person-

Detaljer

Mediepresentasjon 2014

Mediepresentasjon 2014 Mediepresentasjon 2014 Fakta om Teknisk Ukeblad Media Teknisk Ukeblad er Norges viktigste magasin og nettsted innen teknologi og næringsliv Teknisk Ukeblad har 302.000 lesere pr. utgave 79 000 ledere leser

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Norge som batteri i et klimaperspektiv

Norge som batteri i et klimaperspektiv Norge som batteri i et klimaperspektiv Hans Erik Horn, Energi Norge Hovedpunkter Et sentralt spørsmål Det viktige klimamålet Situasjonen fremover Forutsetninger Alternative løsninger Et eksempel Konklusjon?

Detaljer

Invitasjon til temadag 20. november 2013. Næringslivet og Skatteetaten. Utland Skatteadferd Personvern. Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen

Invitasjon til temadag 20. november 2013. Næringslivet og Skatteetaten. Utland Skatteadferd Personvern. Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen Invitasjon til temadag 20. november 2013 Næringslivet og Skatteetaten Utland Skatteadferd Personvern Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen Program 0830 Velkommen Møteleder Halvor Folgerø 0840 Tøffere

Detaljer

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop Velkommen til Solenergiklyngens årskonferanse og workshop 4. desember 2014 Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar energi og miljøteknologi

Detaljer

Kraftbransjen i 2020: Veien fra visjoner til virkelighet

Kraftbransjen i 2020: Veien fra visjoner til virkelighet Kraftbransjen i 2020: Veien fra visjoner til virkelighet Tom Nysted, konsernsjef Agder Energi Energi Norge - Vinterkonferansen 2012 Politikkens visjon for kraftsektoren i 2020 Tilnærmet like strømpriser

Detaljer

Hvordan forberede seg til en datatsunami?

Hvordan forberede seg til en datatsunami? Hvordan forberede seg til en datatsunami? Big Data/High-Performance Analytics - 30. mai 2012 Egil Brækken s.1 Innledning Alt henger sammen med alt I fremtidens energiselskap vil transaksjons- og datamengde

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Verdiskaping i nord. Den Nordnorske Styredagen. 29. september i Bodø. Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk

Verdiskaping i nord. Den Nordnorske Styredagen. 29. september i Bodø. Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk Den Nordnorske Styredagen Verdiskaping i nord Lær av fremragende foredragsholdere Bygg lønnsomme nettverk Lærerike bedriftseksempler fra Nord-Norge Vekstkraft g jennom kompetent styrearbeid Vi er inne

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 205 Sperrefrist til 7. mai Fakta om undersøkelsen TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse. Målingen er utviklet og eies av TNS Gallup og resultatene

Detaljer

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET ENDRINGER I KRAFTMARKEDET Introduksjon Status quo Nyere historikk Markedsutsiktene Kortsiktige Langsiktige 1 Introduksjon John Brottemsmo Samfunnsøkonom UiB Ti år som forsker ved CMI / SNF innen energi

Detaljer

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger Deltakere: Representanter: Fellesstyret: Generalsekretær: Hans H. Faanes, Oslo Gruppe Jon Tveit, Oslo Gruppe Thomas

Detaljer

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 286.000 105.000 77.

Profil- og stillingsannonser. Medieplan 2016 INGENIØRER LEDERE LESERE FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO 286.000 105.000 77. Profil- og stillingsannonser Medieplan 2016 2016 LESERE 286.000 INGENIØRER 105.000 LEDERE 77.650 FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO Fakta om Teknisk Ukeblad Teknisk Ukeblad er Norges viktigste teknologi-

Detaljer

Innsatsgruppe Fornybar kraft. Atle Harby, SINTEF Energiforskning

Innsatsgruppe Fornybar kraft. Atle Harby, SINTEF Energiforskning Innsatsgruppe Fornybar kraft Atle Harby, SINTEF Energiforskning Strategigruppe utnevnt av energiministeren i februar 2007 Skal avslutte sitt arbeide 1. februar 2008 Mandatet: Bred og samlende FoU-strategi

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Er potensialet om merverdi i samsvar med partenes forventninger? Peter Thornér 20/10-2011 NMA - Development of sustainable and competitive value netwoks Vad

Detaljer

Mediepresentasjon 2015

Mediepresentasjon 2015 Mediepresentasjon 2015 Verdens eldste teknologiske magasin 1854 2015 Verdens eldste teknologiske magasin 1854 2015 Verdens eldste teknologiske magasin 1854 2015 Skape engasjement for teknologi Abonnent

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015 Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Program Del 1 (faglig del) Del 2 (sosial del) kl. 18.00 Herr Nilsen, C. J. Hambros plass 5 Caledonia

Detaljer

(Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi)

(Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi) Hva tenker strømleverandørene? (Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi) Hvilke produkter og tjenester leverer framtidens kraftleverandør/energiselskap? Smartnett konferansen i Trondheim 11. september

Detaljer

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 -

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Energi Norges Vinterkonferanse 7. april 2011 Statssekretær Eli Blakstad, Energi, nødvendighet eller gode Globale energiutfordringer Verden 2 utfordringer Verden

Detaljer

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Innledning: Kollektivtrafikkforeningens medlemmer har ansvaret for store deler av kollektivtrafikken i Norge. Vi har store ambisjoner om å bidra til å

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2008

Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for energi, industri og miljø Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM) Tekna Oslo avdeling Onsdag 13. februar 2008 kl. 1800, i Ingeniørenes Hus Styret ønsker

Detaljer

NVE Rammevilkår for smartgrid

NVE Rammevilkår for smartgrid Smartgridkonferansen 2014 NVE Rammevilkår for smartgrid Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder Sluttbrukermarkedet, Elmarkedstilsynet, NVE Et strømmarked i endring Internasjonalisering av marked og regelverk

Detaljer

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning Erik Skjelbred NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann, vind, og havenergiressurser Industrielle og kunnskapsmessige fortrinn

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

Nasjonal Smartgrid Strategi

Nasjonal Smartgrid Strategi Nasjonal Smartgrid Strategi Kjell Sand kjell.sand@sintef.no Presentasjon Årsmøte i SG- senteret 2012-03- 08 1 Utgangspunkt Norge mangler en nasjonal Smartgrid strategi En omforent strategi vil være Cl

Detaljer

Kompetansesamspill mellom ingeniører og fagarbeidere. Per Koen Kolstad Regionsjef NITO Midt-Norge

Kompetansesamspill mellom ingeniører og fagarbeidere. Per Koen Kolstad Regionsjef NITO Midt-Norge Kompetansesamspill mellom ingeniører Per Koen Kolstad Regionsjef NITO Midt-Norge Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører innen alle fagretninger

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

ERFARINGER MED MILJØPAKKEN I TRONDHEIM SETT FRA NÆRINGSLIVET Børge Beisvåg, Næringspolitisk leder 21.05.2015

ERFARINGER MED MILJØPAKKEN I TRONDHEIM SETT FRA NÆRINGSLIVET Børge Beisvåg, Næringspolitisk leder 21.05.2015 ERFARINGER MED MILJØPAKKEN I TRONDHEIM SETT FRA NÆRINGSLIVET Børge Beisvåg, Næringspolitisk leder 21.05.2015 Kort om Næringsforeningen (NiT) Interesseforening for bedrifter og kunnskapsorganisasjoner i

Detaljer

Smartgridlandskapet i Norge

Smartgridlandskapet i Norge Smartgridkonferansen 2015 Smartgridlandskapet i Norge Grete Coldevin www.smartgrids.no Innhold Smartgridsenteret siden sist Medlemmene og styret Innsatsområder og leveranser Demo Smartgrids for Norge Ønsker

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

NTP og Bymiljøavtaler Sett med Vestfoldøyne

NTP og Bymiljøavtaler Sett med Vestfoldøyne NTP og Bymiljøavtaler Sett med Vestfoldøyne Kåre Pettersen, fylkesvaraordfører Vestfold fylkeskommune I 2017 er Vestfoldbyen i ordningen med bymiljøavtaler» Rammer og føringer Bymiljøavtale og Vestfoldbyen

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Energibransjen 2012 i endring. Administrerende direktør Oluf Ulseth

Energibransjen 2012 i endring. Administrerende direktør Oluf Ulseth Energibransjen 2012 i endring Administrerende direktør Oluf Ulseth Energibedriftene skaper store verdier i hele landet Tilgang på elektrisitet er en av de mest kritiske faktorene for verdiskaping i samfunnet

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Rica Hell hotell 8. mai 2014 Arne Stokka, Avd. Anvendt økonomi Regionale virkninger av energipolitikk: Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, NTNU og IFE

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Velferdsteknologi Hvilke (produksjons)muligheter kan det ligge i denne bransjen for lokale bedrifter? Dag Waaler, HiG

Velferdsteknologi Hvilke (produksjons)muligheter kan det ligge i denne bransjen for lokale bedrifter? Dag Waaler, HiG Velferdsteknologi Hvilke (produksjons)muligheter kan det ligge i denne bransjen for lokale bedrifter? Dag Waaler, HiG 2 INNHOLD Hvorfor velferdsteknologi? Hva er velferdsteknologi? Hvorfor gjør vi det

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen 5. mars 2012: forseminar PTK Gunnar Westgaard og Kristine Fiksen KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen Problemstilling: hvor kan det finnes

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN Arkivsak-dok. 12/00129-30 Saksbehandler Trond Schrader Kristiansen Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 08.12.2015 UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN Fylkesrådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Lokal energiutredning 2013. Iveland kommune 21/1-14

Lokal energiutredning 2013. Iveland kommune 21/1-14 Lokal energiutredning 2013 Iveland kommune 21/1-14 Hensikt med lokal energiutredning: Gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området Bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning

Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning Partnerforum 2015 Hva er Partnerforum? Medlemsoversikt Formål Organisering Arrangementstyper eksempler fra 2014 Bidragsyteroversikt

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer