INNHOLD. Programmet er ordnet kronologisk etter dato, vi håper du finner noe som interesserer deg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Programmet er ordnet kronologisk etter dato, vi håper du finner noe som interesserer deg."

Transkript

1 HØSTPROGRAM 2015

2 2 INNHOLD Programmet er ordnet kronologisk etter dato, vi håper du finner noe som interesserer deg. Husk å melde deg på! Møtene i PF Senior er uten påmelding.

3 3 PLENUMSMØTER 6 SEPTEMBER 7 OKTOBER 13 NOVEMBER 19 DESEMBER 23 MØTER ORDNET ETTER NETTVERK 26 Vi tar forbehold om endringer i programmet. Se for oppdatert program

4 4 Få innsikt - bli med i nettverket vårt! POLYTEKNISK FORENING Polyteknisk Forening er et politisk uavhengig, ikke-kommersielt og tverrfaglig forum for samfunnsdebatt. Vi tilbyr samfunnspolitiske møter og faglige nettverk som er med på å utvikle samfunnet og den verden vi lever i. «Poly» betyr mangfold, og polyteknisk beskriver en tverrfaglig prosess som skaper verdier. Alle kan være med i foreningen. Hos oss møtes mennesker med forskjellig bakgrunn for å diskutere og finne løsninger på viktige samfunnsmessige problemstillinger.

5 5 Polyteknisk Forening Rosenkranz Gt.7, 0159 Oslo Tlf:

6 6 PLENUM PLENUMSMØTER (Se kronologisk møteoversikt for detaljer) 08.09: VELFERDSTEKNOLOGIENS KONSEKVENSER FOR SAMFUNNSPLANLEGGINGEN Kl , Sted: Håndverkeren PF HELSE/NITO/SAMFUNNSVITERNE 06.10: HVORFOR FREMTIDEN IKKE TRENGER OSS Kl , Sted: Litteraturhuset PF + FRITT ORD 13.10: GEIR LUNDESTAD; BAK KULISSENE PÅ NOBELS FREDSSENTER Kl , Sted: Litteraturhuset PF INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI 15.10: SLIK LØSER VI FREMTIDENS UTFORDRINGER. (PLENUM) Kl , Sted: Oslo Kongressenter PF/TU/NITO/TEKNA 20.10: HVILKEN FREMTID VIL DU HA? Kl , Sted: Litteraturhuset PF + FRITT ORD 28.10: DEBATTSKOLEN; DAG 1 AV 6 KURSDAGER 04.11: DEBATTSKOLEN; DAG 2 AV 6 KURSDAGER 11.11: DEBATTSKOLEN; DAG 3 AV 6 KURSDAGER 18.11: DEBATTSKOLEN; DAG 4 AV 6 KURSDAGER 25.11: DEBATTSKOLEN; DAG 5 AV 6 KURSDAGER 02.12: DEBATTSKOLEN; DAG 6 AV 6 KURSDAGER Kl , Sted: Håndverkeren PF / TU / GOOGLE

7 7 KRONOLOGISK PROGRAM HØST 2015 NB! Påmelding til der ikke noe annet er angitt. SEPTEMBER 03.09: FREMTIDENS ORGANISASJON NYE FORMER FOR SAMARBEID, LEDELSE OG KONTORUTVIKLING. Kl , Sted: Håndverkeren Arbeid og organisasjoner er i endring når det gjelder bruk av teknologi, kontor, samarbeid og ledelse. Bare de siste årene har informasjons- og kommunikasjonsteknologi som Skype, videoteknologi, smarttelefoner og ny nettbasert programvare endret måten vi interagerer på. Mens kommunikasjon og samarbeid tidligere skjedde på kontoret, skjer det nå i det digitale rom, når som helst, hvor som helst. Utfordringen er å lede folk og team som du ikke ser. Dette setter nye krav til kontorer, men også ledelse og samarbeid. Her kommer noen av temaene vi vil besvare; Hva gjør den økte digitaliseringen med arbeid, vaner og stress? Hvordan leder du folk du ikke ser daglig? Hvordan håndteres virtuelle team team sammensatt av folk fra ulike avdelinger, organisasjoner og også kulturer? Hva slags kontorer er det behov for i en digital arbeidshverdag? PF LEDELSE 03.09: STEIN TØNNESSON; VERDENSKRIG I ASIA : HVA PUTIN, XI OG ABE HUSKER, BEKLAGER OG GLEMMER. Kl , Sted: Håndverkeren PF INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI

8 8 SEPTEMBER 04.09: HANDLINGSREGELEN: HVOR MYE OLJEPENGER BØR VI BRUKE FREMOVER? Kl , Sted: Håndverkeren Innleder; Øystein Thøgersen, leder av «Handlingsregelutvalget» og professor ved Norges Handelshøyskole. PF SAMFUNNSØKONOMI 07.09: HVORDAN FÅ BEDRE INNSYN I OFFENTLIG FORVALTNING? Kl , Sted: Håndverkeren Forvaltningen utleverer omkring dokumenter pr. år fra sine arkiver til journalister og andre, men i en rekke dagsaktuelle og for det offentlige vanskelige saker har det vært vanskelig å få utlevert dokumenter. Hvorfor er det slik? Leder i Pressens offentlighetsutvalg, Siri Gedde-Dahl, vil fortelle om sine erfaringer. I 2005 vant hun SKUP-prisen (Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse) sammen med Anna Hafstad og Alf Endre Magnussen for avsløringene rundt Vannverksaken. I 2014 fikk hun sammen med kolleger i Aftenposten SKUPdiplom for serien «Forsvarskuppene». Siri Gedde-Dahl er cand. mag. med fagene sosiologi, statsvitenskap og journalistikk. Hun har arbeidet i NTB, Næringslivets Ukeavis, Bondebladet, Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer/Gudbrandsdølen Dagningen og fra år 2000 til hun i år begynte i Kapital var hun ansatt Aftenposten der hun i mange år arbeidet med økonomi. PF SENIOR 07.09: KURS I MOTIVASJONSLEDELSE Kl , Sted: Håndverkeren PF JCI INNOVATION

9 : VELFERDSTEKNOLOGIENS KONSEKVENSER FOR SAMFUNNS- PLANLEGGINGEN (PLENUM) Kl , Sted: Håndverkeren Velferdsteknologiens konsekvenser for samfunnsplanleggingen. Tredje møte i møteserie på tre «Livslogging det datastyrte liv». Ny persontilpasset teknologi gir brukere økt livskvalitet og kan løse viktige samfunnsoppgaver på en bedre og mere rasjonell måte. Samtidig kan det også true personvern og privatliv samt bidra til et teknologisk klasseskille. PF HELSE/NITO/SAMFUNNSVITERNE SEPTEMBER 10.09: PROFESSIONAL NETWORKS, FROKOSTMØTE FOR DE UNGE I BRANSJEN. Kl , Sted: Kværner PF OLJE / NPF OSLO 10.09: MYTER OG FAKTA OM GODSTRANSPORT. Kl , Sted: Håndverkeren Prosjektet «Bred samfunnsanalyse av godstransport» la nylig frem sitt resultat om tilstanden i norsk godstransport. Prosjektet er en bestilling i forbindelse med utarbeidelse av ny Nasjonal transportplan Målet har vært å få kunnskap om hvor og hvordan godset beveger seg slik at det kan gjennomføres tiltak som gjør norsk godstransport mer miljøvennlig. Underveis i prosjektet er det kommet frem kunnskap som utfordrer og stiller spørsmål ved etablerte sannheter om hva godstransport er og bør være. På dette møtet kan du få ny kunnskap om godstransport og lære mer om hva som er myter og fakta. PF SAMFERDSEL 15.09: TEMA ANNONSERES PÅ Kl , Sted: Håndverkeren OSLO BOLIG- OG BYPLANFORENING

10 10 SEPTEMBER Jus for alle Rettssikkerhet Klart lovspråk Arbeidsliv Etikk

11 : STYRETS ROLLER I TRANSAKSJONSPROSESSER. (Ny dato kommer) Kl , Sted: Håndverkeren Avhendelse av familiebedrifter og generelle M&Atransaksjoner. PF STYREAKADEMIET SEPTEMBER 16.09: KURS I ØKONOMI MED GEIR HØYDALSVIK. Kl , Sted: Håndverkeren PF JCI INNOVATION 22.09: VEITUNNELER I OSLO «KAOSTEORI» MEETS REALITY? Kl , Sted: Håndverkeren Mange av Oslos veitunneler skal rehabiliteres pga nye krav til tunnelsikkerhet. Prosjektet til Statens vegvesen er svært omfattende og vil pågå i flere år. Det ble spekulert i at det blir «full kaos» i Oslos trafikk. Den har hittil uteblitt. Har man forberedt avbøtende byggetiltak godt nok? Stikkord lokale omkjøringsveier, kollektivtrafikk og gang-syklister. Hvordan har reisetidene konkret endret seg idet delstenging Smestad tunnel ble satt i gang? Er vi reisende mer tilpasningsdyktige enn vi tror? Vil lange byggeprosjekter endre våre reisevaner for godt? Har vi gode nok modeller for fremtida? Det var sagt det skulle bli kaos i flere år fremover. Starten viser noe helt annet. Men kommer kaoset kanskje senere? PF SAMFERDSEL/NVTF ØSTLANDET 23.09: HVOR SMART ER SMART STRØM? Kl , Sted: Håndverkeren Innføringen av automatiske strømmålere (AMS) hos alle norske strømkunder innen 1. januar 2019 blir den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år. Smart strøm skal gi kundene bedre styring med forbruket sitt, gi

12 12 SEPTEMBER samfunnet bedre forsyningssikkerhet og på sikt klimagevinster fordi ambisjonen er at vi kommer til å bruke energi mer effektivt. Smart strøm vil også legge til rette for at plusskunder med sol, vind eller vannkraftanlegg kan mate sitt periodevise overskudd inn på nettet for salg. Hvilke muligheter vil økt bruk av IKT gi forbrukerne og ikke minst hvem vil gjøre god butikk på innovative løsninger? Vil IKT bransjen bli din nye tjenesteleverandør for strøm, varme og andre tjenester som innføringen av smart strøm kan generere? Vi utfordrer ulike aktører til å komme med deres synspunkter på framtidens smarte strøm. PF ENERGI 24.09: PROFESSIONAL NETWORKS, FROKOSTMØTE FOR DE UNGE I BRANSJEN, Kl , Sted: DNV GL PF OLJE / NPF OSLO 29.09: SMALL CAP, E & P, VERDISKAPNING OG M & A Kl , Sted: DNB, Dronning Eufeminas gate 30 Seminaret vil fokusere på mindre E&P selskap på norsk sokkel og deres muligheter for verdiskapning gjennom leteaktiviteter og transaksjonsvirksomhet. PF OLJE / NPF OSLO 29.09: HVILKET PRIVATLIV GIR VI BARNA VÅRE? Kl 17-19, Sted: Håndverkeren PF MEDIER OG KOMMUNIKASJON 05.10: STRUKTURELLE OG ORGANISATORISKE ENDRINGER I OFFENTLIG FORVALTNING, Kl , Sted: Håndverkeren Hvordan gjøre de riktige tingene og gjøre tingene riktig til beste for innbyggere og samfunn? Gjennomføringen av store reformer som helsereformen, politireform og etablering av NAV

13 13 er krevende. En stor kommunereform er under planlegging, store strukturendringer skjer innenfor universitet og høyskoler og nye organisasjonsformer innenfor vei og jernbane er foreslått. Hvordan kan politiske beslutninger og gjennomføringsprosessene bli bedre når store strukturelle og organisatoriske endringer vedtas? Hvordan sikre at vi får de ønskede effekter? PF SENIOR OKTOBER 05.10: KURS I FORHANDLINGSTEKNIKK Kl , Sted: Håndverkeren PF JCI INNOVATION 06.10: HVORFOR FREMTIDEN IKKE TRENGER OSS (PLENUM) Kl , Sted: Litteraturhuset Nanoteknologi muliggjør en intelligenseksplosjon som på godt og vondt kan endre vårt liv og det samfunnet vi lever i. Vi snakker ikke om en fjern fremtid. Internettselskapet Google er i samtaler med verdens ledende bilprodusenter for å få selvkjørende biler på markedet innen IBMs Watson-teknologi blir brukt til å analysere pasienters personlighet, tankemåte og emosjonell stress. Noen mener at dagens mest avanserte teknologi robotikk, genetisk entreprenørskap og nanoteknologi truer med å gjøre mennesket til en utrydningstruet art. I Japan har roboter allerede begynt å ta over for menneskelig arbeidskraft i hotellbransjen. Eierne av Henn-na Hotel i Nagasaki åpner i juli 2015 et nytt hotell, hvor opptil 90% av hotellets personale skal være «menneskeroboter». Hvordan forbereder vi oss på en slik fremtid, og kan vi overhodet styre den? Silvija Seres, President i Polyteknisk Forening ønsker velkommen. Møteleder; Forfatter, astrofysiker, blogger og mediepersonlighet Eirik Newth. Paneldeltagere; Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet og Vibeke Hammer-Madsen, adm. direktør i Virke. PLENUMSMØTE PF / FRITT ORD

14 14 OKTOBER 13.10: TEMA ANNONSERES PÅ Kl , Sted: Håndverkeren OSLO BOLIG- OG BYPLANFORENING 13.10: GEIR LUNDESTAD; BAK KULISSENE PÅ NOBELS FREDSSENTER (PLENUM) Kl , Sted: Litteraturhuset PF INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI : TELENOR I MYANMAR. Kl , Sted: Håndverkeren PF INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI 14.10: HOLD KJEFT ELLER GÅ PÅ DAGEN! HVORFOR ER DET SÅ FÅ SOM VÅGER Å HA EN STEMME? Kl , Sted: Håndverkeren Vi spør oss om hvorfor de som gir tydelig beskjed når noe er galt eller loven brytes, ofte sitter igjen som den store stygge ulven, der de ofte mister både jobb og eget nettverk. Hvorfor er det slik at de nærmeste svikter når det stormer som verst og vi trenger dem som mest? Norge er et av de minst modne landene i verden hva angår det å si i fra og stå opp for det som er rett, og med det kan det ligge mange farer. Vi sammenlignes med land som Libya. Hvordan kan Norge bli et mer modent land, der ærlighet, redelighet og tydelighet premieres? Norske ledere er også de mest konfliktskye i verden. Kanskje vi trenger flere gode ledere og rollemodeller i ulike varianter, som våger å gå foran hva angår tydelighet? Dessverre er det ofte de som er løsningen på utfordringene som forsvinner fra virksomheter først, og det blir ofte utformet taushetsklausuler og gitt munnkurv istedenfor å forsøke å sammen fine gode løsninger. Er det et slikt samfunn vi ønsker å være en del av? PF INNOVATIVT NETTVERK / PF TVERRFAGLIG SIKKERHETSFORUM

15 : SLIK LØSER VI FREMTIDENS UTFORDRINGER. (PLENUM) Kl , Sted: Oslo Kongressenter Tech Awards vil vise deg hvordan teknologi kan brukes til å skape en best mulig fremtid. I tillegg deler vi ut følgende priser: Norwegian Tech Award, Årets teknologileder, Årets hederspris. Klima, energi, helse, samferdsel, smart industri og grønn vekst er temaer som blir diskutert med stort alvor av politikere og økonomer. Men hva kan ingeniørene og teknologene bidra med? PF/TU/NITO/TEKNA OKTOBER 15.10: NULLVEKSTMÅLET KAN DET NÅS I OSLOREGIONEN? Kl , Sted: Håndverkeren All veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Hva betyr dette målet for Osloregionen? Hvordan blir målsettingene definert, målt og fulgt opp? Oslo og Akershus har ulike geografiske utfordringer, kan de 22 kommunene i Akershus likebehandles med Oslo? Er målet om nullvekst forenlig med incentiver for el-biler og store vegprosjekter som dimensjoneres for fremtidig høy biltrafikkvekst grunnet befolkningsøkningen? Er vi enige om veien til målet? Hva er de mest avgjørende valgene som må tas? PF SAMFERDSEL/NVTF : KAN VI VIRKELIG BESKYTTE OSS MOT GÆRNINGER OG KATASTROFER? Kl , Sted: Håndverkeren Vi ser på norsk beredskap, hva som prioriteres, og ikke minst prislappen. Møt den nye sjefen i Direktoratet for sivilt beredskap, Cecilie Daae og direktøren for Nasjonal sikkerhetsmyndighet Kjetil Nilsen til debtatt. PF LIVSGRUNNLAG OG MILJØTRUSLER

16 16 OKTOBER 20.10: HVILKEN FREMTID VIL DU HA?(PLENUM) Kl , Sted: Litteraturhuset Teknologi preger allerede livet vårt på nesten alle områder. Yrkeslivet er heller ingen fredet sone. Allerede innen ti år kan halvparten av dagens jobber bli automatisert. Det viser både norske og utenlandske rapporter. Hvordan forbereder vi oss på en slik fremtid, og kan vi overhodet styre den? Man kan diskutere om det å arbeide er livets mening? Kan vi skape et utopisk samfunn, der vi ikke er tynget av arbeid, men kan hengi oss til fritidsaktiviteter? Selv om teknologi kan løse mange samfunnsproblemer, kan den velstanden som skapes medføre sosiale ulikheter. Hvordan utvikle politikk som sørger for at samfunnet utvikler seg like raskt som teknologien? Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord, ønsker velkommen. Møteleder; Forfatter, astrofysiker, blogger og mediepersonlighet Eirik Newth. Paneldeltakere; Jan Grønbech, toppsjef i Google Norge og et knippe spennende ungdomspolitikerne vil drøfte utvalgte utfordringer og dilemmaer som salen stemmer over. PLENUMSMØTE PF / FRITT ORD 21.10: OSLO RIG SUMMIT, «GAME CHANGER?» Kl , Sted: KS Agent PF OLJE / NPF OSLO 21.10: PUBLIC/PRIVATE COLLABORATION IN THE HEALTHCARE SECTOR, AND STRATEGIC USE OF WELFARE TECHNOLOGY. Kl , Sted: Håndverkeren PF HELSE 21.10: KRAFTOVERSKUDD OG LAVE STRØMPRISER KAN DET VÆRE SÅ GALT? Kl , Sted: Litteraturhuset Norsk kraftbransje forsynes i dag av 100 prosent fornybar kraft. Framover ventes det at bl.a. el-sertifikat systemet gir et økende kraftoverskudd som igjen vil føre til at strømprisene blir

17 17 værende lave i mange år. Skal Norge subsidiere mer penger inn i sol- og vindkraft for å drive teknologiutviklingen videre? Kan vi overlate kraftforsyningen i Norge til markedskreftene? Vil markedet klare å ta i bruk overskuddskraften gjennom f.eks. å etablere grønn industri? Vil våre politikere bidra til å stimulere etterspørselssiden? Rammevilkår for energinæringen legges i statsbudsjettet og Energimeldingen som kommer i PF Energi gir deg debatten om: Valget Statsbudsjettet Forhandlingene Energimeldingen PF ENERGI OKTOBER 22.10: AKTUELT TEMA Kl , Sted: Håndverkeren PF TVERFFAGLIG SIKKERHETSFORUM 27.10: STYRETS MANØVRERINGSMULIGHETER I DAGENS KRISETIDER (Ny dato kommer) Kl , Sted: Håndverkeren PF STYREAKADEMIET 28.10: DEBATTSKOLEN; DAG 1 AV 6 KURSDAGER. Kl , Sted: Håndverkeren Polyteknisk Forening arrangerer i samarbeid med Teknisk Ukeblad og Google en egen debattskole høsten Formålet er å gjøre unge mennesker til tryggere og mer kvalifiserte debattører og kritikere i den offentlige debatten. Deltagerne skal få inspirasjon, kunnskap og mulighet til å øve seg på nye ferdigheter. PF / TU / GOOGLE

18 18 OKTOBER 28.10: JOHAN SVERDRUP UTBYGGINGEN; KRAFTFORSYNING TIL FASE 1. Kl , Sted: NPF, Lilleaker PF OLJE / NPF OSLO 29.10: KVU OSLO-NAVET-HVA NÅ? Kl , Sted: Håndverkeren Konseptvalgutredning for Oslo-navet som legges fram i september, foreslår framtidige kollektive transportløsninger for Osloregionen. Vil transportløsningene som anbefales bidra til å nå målet om at veksten i persontransporten skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange? Er nye skinneløsninger svaret på transportutfordringene? Er kollektivløsningene mulige å gjennomføre uten ny T-banetunnel og jernbanetunnel under Oslo sentrum? Hva må til for å gjennomføre satsingen, og hvordan kan den finansieres? PF SAMFERDSEL 02.11: DET NORSKE FORSVAR KAN PUTIN REDDE DET? Kl , Sted: Håndverkeren PF SENIOR 02.11: KURS I MEDIA OG PR Kl , Sted: Håndverkeren PF JCI INNOVATION 03.11: NASJONALBUDSJETTET FOR 2016: I HVILKEN RETNING GÅR NORGE? Kl , Sted: Håndverkeren PF SAMFUNNSØKONOMI

19 : DEBATTSKOLEN; DAG 2 AV 6 KURSDAGER. Kl , Sted: Håndverkeren PF / TU / GOOGLE 10.11: TEMA ANNONSERES PÅ Kl , Sted: Håndverkeren OSLO BOLIG- OG BYPLANFORENING NOVEMBER 11.11: DEBATTSKOLEN; DAG 3 AV 6 KURSDAGER. Kl. 9-17, Sted: Håndverkeren PF / TU / GOOGLE 12.11: MEDIENES DEKNING AV KLIMAFORHANDLINGENE. Kl , Sted: Håndverkeren PF MEDIER OG KOMMUNIKASJON 12.11: TEKNOLOGI I FARTA! Kl , Sted: Håndverkeren Teknologi er allerede en viktig del av folks reisehverdag og utviklingen går raskt - veldig raskt. Hvordan påvirker teknologi måten vi reiser på, og hvordan vil det påvirke måten vi reiser på i fremtiden? Hva blir konsekvensene for trafikksikkerhet, trafikkflyt, miljøet, opplevelsen av reisen og reisetid? PF SAMFERDSEL 17.11: BESTEMMES NORSK KRAFTPOLITIKK I STOCKHOLM? Kl , Sted: Håndverkeren Elektrifisering av transport (ferjer og privatbiler) kan gi et økt strømforbruk på om lag 5 TWh. En tidligere utfasing av svensk kjernekraft innen 2020 vil endre balansen i det nordiske kraftsystemet med i overkant av 20 TWh. Er det svensk energipolitikk og Riksdagen sammen med internasjonal kraftgiganter

20 20 samfunnsviterne.no NOVEMBER Vi arbeider for å skape et framtidsrettet og trygt arbeidsliv. samfunnsviterne.no

21 21 som bestemmer strømprisen og kommuneøkonomien i de neste 10 årene? Vi har tilsynelatende tapt landskampen om el-sertifikat støtten, og i tillegg vil svenskene ha ekstraomganger og økning av kvoter. Møtet har fokus på hvordan et felles nordisk kraftmarked og felles el-sertifikatmarked påvirker det norske handlingsrommet. Er det behov for mer internasjonalt/ europeisk/nordisk samarbeid innen energipolitikk? PF ENERGI NOVEMBER 18.11: JOHAN SVERDRUP UTBYGGINGEN; PROSJEKTERING OG INNKJØPSLEDELSE (EPMA), FASE 1, Kl. 11:30-13:30, Sted: Aker Solutions, Fornebu PF OLJE / NPF OSLO 18.11: DEBATTSKOLEN; DAG 4 AV 6 KURSDAGER. Kl. 9-17, Sted: Håndverkeren PF / TU / GOOGLE 19.11: PETROLEUMSDAG PÅ HØYSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Kl. 9-16, Sted: Pilestredet PF OLJE / NPF OSLO 19.11: NYE TRANSPORTTRENDER KREVER NYTENKNING. HVORDAN KAN PLANLEGGINGEN BLI MER ROBUST OG TILPASSET FREMTIDENS BEHOV? Kl , Sted: Håndverkeren PF SAMFERDSEL / NVTF ØSTLANDET

22 22 NOVEMBER 19.11: 90% AV BEDRIFTENE SNAKKER OM KREATIVITET OG INNOVASJON. 10% PRAKTISERER DET! Kl , Sted: Håndverkeren På dette møtet treffer du mennesker som ønsker å ta i bruk de kreative evnene enda bedre. Dessuten får du svar på spørsmål som: Hvordan kan vi omsette det nyeste fra forskning til lønnsomme produkter i næringslivet? Hvilke myter om kreativitet finnes? Hva gjør næringslivet feil med tanke på kreativitet, og hva kan gjøres annerledes? Vi får også en presentasjon av funn og resultater fra Norske bedrifter. Vi legger til rette for at du blir kjent med andre som deltar på møtet. PF INNOVATIVT NETTVERK 24.11: HVOR GÅR TSF I 2016? MEDLEMSMØTE MED STYRET. Kl , Sted: Håndverkeren PF TVERRFAGLIG SIKKERHETSFORUM 25.11: DEBATTSKOLEN; DAG 5 AV 6 KURSDAGER. Kl. 9-17, Sted: Håndverkeren PF / TU / GOOGLE 26.11: HØSTMØTE MED FOREDRAG. Kl , Sted: Håndverkeren PF NORSK MATERIALTEKNISK SELSKAP

23 : TEMA ANNONSERES PÅ Kl , Sted: Håndverkeren OSLO BOLIG- OG BYPLANFORENING 02.12: DEBATTSKOLEN; DAG 6 AV 6 KURSDAGER. Kl , Sted: Håndverkeren PF / TU / GOOGLE DESEMBER 03.12: HØSTING ELLER PRODUKSJON. Kl , Sted: Håndverkeren Vi tenker alternativt på landbruk og havbruk. Møtet er et samarbeide med en rekke sentrale aktører. PF LIVSGRUNNLAG OG MILJØTRUSLER 07.12: HVA ER DEN BESTE ORGANISERINGEN AV AKUTT-MEDISIN I UTKANT-NORGE? Kl , Sted: Håndverkeren PF SENIOR 07.12: «OLJEBAD». Kl , Sted: Håndverkeren PF OLJE 07.12: MÅLSETTING Kl , Sted: Håndverkeren PF JCI INNOVATION 18.12: LUNSJMØTE OM LUNDIN. Kl. 11:30-13:30, Sted: Lundin, Lysaker PF OLJE / NPF OSLO

24 24 NETTVERK MØTER ORDNET ETTER NETTVERK PF ENERGI Halvor Lie, , 23/09: Hvor smart er smart strøm? 21/10: Kraftoverskudd og lave strømpriser 17/11: Bestemmes norsk kraftpolitikk i Stockholm? PF HELSE Hans M. Borchgrevink, , 08/09: Velferdsteknologiens konsekvenser for samfunnsplan leggingen 21/10: Public/private collaboration in the healthcare sector, and strategic use of welfare technology PF INFORMASJONSTEKNOLOGI Møtene blir annonsert løpende på PF INNOVATIVT NETTVERK Sverre Haugen, , 14/10: Hold kjeft eller gå på dagen! Hvorfor er det så få som våger å ha en stemme? 19/11: 90% av bedriftene snakker om kreativitet og innovasjon. 10% praktiserer det!

25 25 PF INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI Kjell Roland, , 03/09: Stein Tønnesson; Verdenskrig i Asia : Hva Putin, Xi og Abe husker, beklager og glemmer» 13/10: Geir Lundestad; Bak kulissene på Nobels Fredssenter (Plenum) 14/10: Telenor i Myanmar NETTVERK PF JCI INNOVATION Tor Eivind Nordbyvik, , 12/08: Kurs i taleteknikk 17/08: Kurs i økonomi 07/09: Kurs i motivasjonsledelse 16/09: Kurs i økonomi 05/10: Kurs i forhandlingsteknikk 02/11: Kurs i Media og PR 07/12: Målsetting 2016 PF KULTUR Birgit H. Jevnaker, , Møtene blir annonsert løpende på PF LEDELSE PF sekretariatet på 3/9: Fremtidens organisasjoner

26 26 NETTVERK PF LIVSGRUNNLAG OG MILJØTRUSLER Sissel Rogne, , 16/10: Kan vi virkelig beskytte oss mot gærninger og katastrofer? Vi ser på norsk beredskap, hva som priori teres, og ikke minst prislappen. Møt den nye sjefen i Direktoratet for sivilt beredskap, Cecile Daae og direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndiget Kjetil Nilsen til debtatt. 03/12: Høsting eller produksjon. Vi tenker alternativt på landbruk og hav bruk. Møtet er et samarbeide med en rekke sentrale aktører. PF MEDIER OG KOMMUNIKASJON Camilla Carlsson, , 29/09: Hvilket privatliv gir vi barna våre? 12/11: Medienes dekning av klimaforhandlingene PF MILLENIUM Nyonga R. Amundsen, , Møtene blir annonsert løpende på PF NETTVERK FOR FREMTIDSTENKNING Jan Dietz, , Møtene blir annonsert løpende på

27 27 PF NORSK MATERIALTEKNISK SELSKAP NMS Børge Bjørneklett, , 26/11: Høstmøte m/foredrag NETTVERK PF OLJE / NPF OSLO Anne K. Knausgård, , 26/08: Johan Sverdrup utbyggingen, EPC kontrakt for dekket til boreplatt formen, fase 1 10/09: Professional Networks, frokostmøte for de unge i bransjen 24/09: Professional Networks, frokostmøte for de unge i bransjen 29/09: Mindre E&P selskapers muligheter på norsk sokkel (verdiskapning gjennom leteaktiviteter og transaksjons virksomhet) 21/10: Oslo Rig Summit, «Game Changer?» 28/10: Johan Sverdrup utbyggingen; Kraftforsyning til fase 1 18/11: Johan Sverdrup utbyggingen; Prosjektering og inn kjøpsledelse (EPMa), fase 1 19/11: Petroleumsdag på Høyskolen i Oslo og Akershus 07/12: «Oljebad» 18/12: Lunsjmøte om Ludin

28 28 NETTVERK PF SAMFERDSEL/ NVTF ØSTLANDET Tanja Loftsgarden, , 10/09: Myter og fakta om godstransport 22/09: Veitunneler i Oslo «kaosteori» meets reality? 15/10: Nullvekstmålet kan det nås i Osloregionen? 29/10: KVU Oslo hva nå? 12/11: Teknologi i farta! 19/11: Nye transporttrender krever nytenkning - hvordan kan planlegg ingen bli mer robust og tilpasset fremtidens behov PF SAMFUNNSØKONOMI Terje Strøm, , 04/09: Handlingsregelen: Hvor mye oljepenger bør vi bruke fremover? 03/11: Nasjonalbudsjettet for 2016: I hvilken retning går Norge? PF SENIOR Yngvar Bugge, , 07/09: Hvordan få bedre innsyn i offentlig forvaltning? 05/10: Strukturelle og organisatoriske endringer i offentlig forvaltning 02/11: Det norske forsvar - kan Putin redde det? 07/12: Hva er den beste organiseringen av akutt-medisin i utkant Norge?

29 29 PF STYREAKADEMIET OSLO Tom Andersen, , Styrets roller i transaksjonsprosesser Styrets manøvreringsmuligheter i dagens krisetider. NB! nye datoer annonseres på NETTVERK PF TVERRFAGLIG SIKKERHETSFORUM Egil Borse-Svensen, , 14/10: Hold kjeft eller gå på dagen! Hvorfor er det så få som våger å ha en stemme? 22/10: Aktuelt tema 24/11: Hvor går TSF i 2016? Medlemsmøte med styret OSLO BOLIG- OG BYPLANFORENING Morten Wasstøl, , Tema blir annonsert løpende på Møtedatoer; 25/08, 15/09, 13/10, 10/11, 01/12.

30 30 Stadig flere ser fordelene med medlemskap i NITO Med nesten medlemmer er vi landets største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor- og masterbakgrunn. I tillegg til en rekke økonomiske fordeler får du også tilgang til faglige nettverk og kompetanseutvikling. Sjekk alle medlemsfordelene på Kontakt oss på eller

31 31 Som Tekna-medlem har du alltid noen i ryggen Bli Tekna-medlem og få støtten du trenger Tekna er fagforeningen for deg med teknisk-naturvitenskapelig utdanning på masternivå. Som medlem hos oss har du noen som støtter din sak, enten det gjelder juridiske spørsmål, lønnsforhandlinger eller arbeidsforhold. I tillegg får du ekstra gode forsikringsordninger og ny kunnskap gjennom våre kurs og faglige nettverk. Meld deg inn på

32 Scann møteprogram Bli medlem! Gå inn på eller kontakt oss på tlf: Rosenkrantz gate 7, 0159 OSLO

MØTEPROGRAM HØST 2014

MØTEPROGRAM HØST 2014 MØTEPROGRAM HØST 2014 PLENUMSMØTER HØST 2014 Se kronologisk møteoversikt for detaljer TIRSDAG 09/09 KL. 19.00 HÅNDVERKEREN Mentaltrening i næringslivet. Mental trener og forfatter Erik Bertrand Larssen.

Detaljer

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 1 MARS 2014 FREMTIDENS INGENIØR LES OM OPPFYLLER BEHOV Subseabransjen og høgskolen i tett samarbeid VI TAR MILJØENDRINGER PÅ ALVOR På fagskolene utdannes

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2015 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING KJÆRE MEDLEM AV TEKNA I OSLO OG AKERSHUS! Som medlem i Oslo og Akershus har du muligheten til å benytte deg av vårt store gratistilbud, både til faglig og personlig

Detaljer

Rosenkilden. Her vil bedriftene være. side 8-15 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Her vil bedriftene være. side 8-15 NÆRINGSLIVSMAGASINET HALVERTE SYKEFRAVÆRET side 34 PÅ KANTEN TIL FREMTIDEN side 16 MØT DEN NYE FORUM-SJEFEN side 30 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 7 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden LØSSALG: 79 KR Her vil bedriftene være 25 prosent av

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

HØSTEN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

HØSTEN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING HØSTEN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for høsten 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Sosiale fora 13

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2014 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2014 6 ARRANGEMENTER Regionale grupper 12 Fora 13 Karriere

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk

Bibliotekaren. Bibliotekutredninga og de første reaksjonene. Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF. Undervisning i referanseteknikk Bibliotekaren 10 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Høgskolebibliotekarene i Østfold samles i BF Bibliotekutredninga og de første reaksjonene Undervisning i referanseteknikk Yrkesetikk på Island

Detaljer

HØSTEN. nettverk karriere utvikling

HØSTEN. nettverk karriere utvikling HØSTEN 2013 nettverk karriere utvikling Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for høsten 2013 6 Arrangementer Regionale grupper 12 Fora 13 Karriere

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Arbeidslivets nomader

Arbeidslivets nomader Konsulentbransjen: Arbeidslivets nomader Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 7. Høsten 2005 Program for Arbeidslivsdagen ved UiO 2005 Kom på landets største karrieremesse!

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Rosenkilden. Sammen for nye muligheter. side 6-12 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Sammen for nye muligheter. side 6-12 NÆRINGSLIVSMAGASINET SIRI KALVIG: TROR PÅ STATOIL side 24 DETTE MENER POLITIKERNE side 14 VIL HA BYBOLIGER PÅ FORUS side 20 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 6 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden LØSSALG: 79 KR Sammen for nye muligheter side

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.12.2014 kl. 17.00 STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag 10.12.14 kl. 15.30 SV: onsdag 10.12.14 kl. 16.00 SP og

Detaljer

5TIPS TIL OMSTILLING OG RESTRUKTURERING IKKE SNU FOR MANGE STENER PÅ ÉN GANG

5TIPS TIL OMSTILLING OG RESTRUKTURERING IKKE SNU FOR MANGE STENER PÅ ÉN GANG Organisering Slik tjener Hapro på Lean Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Arbeidskapital Se mulighetene i endringsprosesser Nedbemanning Fokuser på dialogen ved masseoppsigelser

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

tekna Verden rundt for å hjelpe nr 2-2005 side 4 www.teknamag.no

tekna Verden rundt for å hjelpe nr 2-2005 side 4 www.teknamag.no tekna www.teknamag.no m a g a s i n e t nr 2-2005 Verden rundt for å hjelpe side 4 tekna 2-05.indd 1 25.01.2005 12:53:51 LEDER Fremtiden skapes nå Mellom matpakkesmøring og kleskabal til mine to barn om

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer