Finance of tomorrow. - A free lunch? Helge Benum november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finance of tomorrow. - A free lunch? Helge Benum - 26. november 2014"

Transkript

1 Finance of tomorrow - A free lunch? Helge Benum november 2014

2 DENNE PRESENTASJONEN ER LAGD AV ET SYSTEM I Gjensidige implementerer vi EasyRisk som «internkontrollsystem» 2

3 Agenda 1. Om Gjensidiges virksomhet 2. Om Internkontrollprosjektet 3. Avveininger og tilpasninger 4. Muligheter/ fremtidig bruk 3

4 Om Gjensidige

5 Leading Nordic general insurance player Gjensidige Forsikring ASA Norway Nordic Baltics General Insurance Earned premiums: NOK 14.8bn Combined ratio: 84.5% Employees: 1,987 General Insurance Earned premiums: NOK 3.3bn Combined ratio: 89.7% Employees: 799 General Insurance Earned premiums: NOK 511m Combined ratio: 93.0% Employees: 400 Pension and Savings AUM: NOK 25.9bn Employees: 61 Retail Bank Gross lending: NOK 24.2bn Employees: years history 75% of insurance premiums from Norway Balanced retail portfolio, 80% direct distribution and integrated value chain 2013 figures. GI in Norway includes the Swedish commercial GI portfolio. Nordic includes all GI business in Denmark and the private GI business in Sweden. 5

6 Norsk markedsleder posisjonert for vekst i Norden og Baltikum Norge Sverige 1,3% 26,3% 10,4% 14,2% 25,4% 23,7% Gjensidige If Tryg Sparebank1 Andre 18,7% 15,7% 16,2% 18,2% 29,9% Gjensidige If Lansförsäkringar Folksam Trygg Hansa Andre Danmark Baltikum 29,0% 6,2% 6,0% 12,4% 9,9% 17,5% 19,0% Gjensidige Topdanmark Tryg Alm.Brand Codan If Andre 23,6 % 23,4 % 8,0 % 13,7 % 12,6 % 12,4 % 6,3 % Gjensidige If Ergo BTA Seesam Codan Andre Kilder: FNO, 1. kvartal Svensk Försäkring, 1. kvartal 2014, Forsikring & Pension, 2. kvartal Baltikum: Tilsynsmyndigheter i Estland, Latvia og Litauen, Estlands Statistikkbyrå, konkurrent rapporter og egne beregninger 1. kvartal

7 Ambisiøse mål Combined ratio 90-93% Egenkapitalavkastning > 15% (fra og med 2015) Posisjoneringsstrategi Det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden Attraktiv utbyttepolitikk > 70% (fra og med 2014) 7

8 Hva driver vi egentlig med i Gjensidige? Oppgjør Salg Ulike produkter Ulike kunder Ulike kanaler «Analysedrevet» markedsføring Ulike oppgjørsprosesser Takst og innkjøp Utredning/ avdekking av svik IKT Prising, lønnsomhetsoppfølging, produktforvaltning Tariffutvikling Underwriting Prisjusteringer Produktregnskap Vedlikehold av vilkår og kommunikasjonsmateriell Marked Aktuarberegninger Datafangst og analyse HR og kompetanseutvikling M&A Regnskap Innkjøp Kapitalforvaltning Kapitalmodellering og kapitalstyring Budsjettering og resultatoppfølging Markedskommunikasjon Reassuranse Ekstern og intern informasjon 8

9 Hva driver vi egentlig med i Gjensidige? og alt det andre og dette driver vi med i tre baltiske og tre nordiske land i tillegg driver vi med bank og pensjonssparing og vi utvider fortsatt Gjensidige er en kompleks virksomhet i stadig utvikling og med ambisiøse mål 9

10 Om IK-prosjektet

11 IK-prosjektet i Gjensidige Behov for enhetlig tilnærming på tvers av selskapet Eksisterende og nye lovbestemmelser ga behov for mer systematiske prosesser og bedre dokumentasjon Hovedargumentene er likevel: - Lære av feil og forbedre driften - Unngå overraskelser/ sove bedre om natten 11

12 IK-prosjektet i Gjensidige Prosjektet har mandat fra Konsernsjef, styringsgruppe bestående av CRO og CCO og rapporterer jevnlig til GRC (.) Foruten kartlegging og vurdering av operasjonell risiko, omfatter prosjektet: - Etablering av ny struktur for styrende dokumenter - Etablering av nytt styrende dokument knyttet til operasjonell risiko - Opprettelse av tapshendelsesdatabase og utrulling av metodikk for å registrere hendelser - Kobling av styrende dokumenter og lovbestemmelser opp mot prosesser - Implementering av EasyRisk som systemstøtte Oppstart andre kvartal Involverer 6 personer fra Risikostyring og Compliance, med god støtte fra PwC 12

13 Risikokartlegging 4 personer i arbeidsstrømmen - Utstrakt samarbeid med forretningen - Vi «fasiliterer», utfordrer og veileder i metodikken - Forretningen sørger for det administrative og fyller ut detaljene Kartlegging skjer i de «mest vesentlige» prosessene - Ses i sammenheng med krav til ledere i instruks for styring av operasjonell risiko. - Ledere skal kjenne sine vesentlige prosesser og risikobildet, og kunne dokumentere at kontroller fungerer og at risikonivået er akseptabel. Kartlegging av én prosess innebærer typisk: - Formøte(r) for å avgrense og beskrive prosessen - 3 workshops av 3-4 timer for å identifisere hendelser, vurdere risiko og beskrive kontroller. - Kobling mot lovverk og styrende dokumenter (Compliance) 13

14 Avveininger og tilpasninger

15 Avveininger og tilpasninger Pilot høsten 2013 for å prøve ut løsninger og høste erfaringer Metodikkhåndbok og maler for å sikre ensartet implementering - I forrige måned feiret vi risiko nr Konfigureringen av EasyRisk skjedde (og skjer) parallelt All fremtidig forvaltning skal skje gjennom EasyRisk. Inngang også via prosesskart (Visio/ PDF) 15

16 Avveininger og tilpasninger Man starter med en (nesten) tom tavle Personalliste og organisasjonsliste - Fra hvor? Hvor ofte oppdatere? Hvilken informasjon? Hvem skal omfattes? Hvilke knytninger trenger vi? Tilganger - Hvem skal få gjøre hva? Hvor kan ansvar plasseres? Leder vs koordinator? Hvilke «elementer» trenger vi og hvordan skal de kobles? - Risiko og kontroller! Hendelser! Tiltak? Prosess? Hvem skal være fremtidige brukere? - Man må tenkte både effektiv gjennomføring og smidig forvaltning - Må veie det metodisk «korrekte» mot det forretningens praktisk tilnærming 16

17 Prosessbeskrivelsen Organisation Process name Responsible Process step Description Link IT Systems Roles Dependencies Routines Governing documents Laws and regulations Deviation from described process Avklaringer: - Hva er en prosess? - Hvem «eier» prosessene (prosess eller organisasjon)? - Hvem «eier» prosesshierarkiet? - Hvilke er konsernets mest kritiske prosesser? - Lister eller fritekst? 17

18 Prosessbeskrivelsen Malen i EasyRisk 18

19 Prosessbeskrivelsen Lastet inn 19

20 Risikovurdering Process name Repsonsible Consequence category High Risk ID Risk name Risk description Process step Business unit Cause Conseque nce Inherent risk Conse quenc e Probab ility Scor e Control name Current risk Conse quenc e Probab ility Scor e Action Target risk Conse quenc e Probab ility Scor e Assess Focus Crossrisk Target risk comment ment area date Avklaringer: - Hva er en risiko? - Faste årsakskategorier? - Hvilken type konsekvenser kan en hendelse ha? - Skalaer for å vurdere sannsynlighet og konsekvens? Konsistens på tvers? - Kan vi kreve tiltak og hva er akseptabelt risikonivå? - Hvem er ansvarlige for risiko? - Hvordan skal risiko kobles i EasyRisk? Mot prosess? Organisasjon? 20

21 Risikovurderingen Malen i EasyRisk 21

22 Risikovurderingen Lastet inn 22

23 Kontrollbeskrivelse Organisation Process name Motor og Reise C4. Skadebehandling Motor Norge Key control description Name ID Owner Performer Monitorer Target / Objective of control Link How is the control performed? Frequency Key input Activities performed Key ouput How is the control monitored? Frequency Key input Mointoring activities Key ouput Self-assessment Assessment date Process step Risks mitigated by control Focus area Avklaringer: - Hva er en kontroll? - Hva kan vi kreve i forhold til gjennomføring av kontroller? - Hvem eier kontroller hva med kontroller som går på tvers av avdelinger? - Hvordan skal kontroller kobles i EasyRisk? Mot prosess? Mot risiko? 23

24 Kontrollbeskrivelse Malen i EasyRisk 24

25 Kontrollbeskrivelse Lastet inn 25

26 Muligheter/ fremtidig bruk

27 Muligheter/ fremtidig bruk Førstelinje - Enkelt å trekke ut informasjon om risiko, kontroller, hendelser, prosesser og styrende dokumentasjon. - Informasjon kan sammenstilles på hvilket som helst nivå, på tvers og for fokusområder. - Kan ta stilling til risikonivået og dokumentere styring innenfor eget område - Får et språk til å kommunisere om utfordringer på tvers av divisjoner - Kan finne rasjonelle løsninger og dele beste praksis internt og på tvers - Dokumentere systematisk og helhetlig internkontroll til styret og tilsynsmyndigheter - Et rammeverk som man kan bygge videre på: Styrende dokumenter og rutiner Kritiske systemer Spesielle typer risiko korrupsjon, personvern, hvitvasking 27

28 Muligheter/ fremtidig bruk Andrelinje - Store mengder (strukturerte) data gir mulighet for å se mønstre, for eksempel knyttet til bakenforliggende årsaker, svakheter i IKT eller kompetansebehov - Grunnlag for å utfordre førstelinje på enkeltrisikoer og samlet risikonivå - Grunnlag for å initiere tverrgående samarbeid og samordning av kontroll - Enkelt tilgjengelig informasjon for å vurdere og rapportere samlet risikonivå til Konsernsjef og styret 28

29 Muligheter/ fremtidig bruk Tredjelinje bestemmer selv - Full tilgang til all informasjon i systemet - Revisjonsplan/ overordnet planprosess Alle vesentlige risikoer innenfor alle vesentlige prosesser det nærmer seg et revisjonsunivers Informasjonen kan enkelt importeres til TeamMate (TeamRisk) og utgjøre grunnlag for årsplan. - Planlegging og gjennomføring av revisjoner Utgangspunkt for revisjonsprogram innenfor «ukjente» områder Testing av kontroller er nærliggende - Feedback Internrevisjonens vurdering blir et korreks til ledelsens også i EasyRisk Tiltak kan registreres i EasyRisk 29

30 Takk for meg!

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004. Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004. Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004 Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), 31. desember 2004 Innhold Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004 1 1. Innledning

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

gjensidige.com årsrapport 2010

gjensidige.com årsrapport 2010 gjensidige.com årsrapport 2010 Hendelser 2010 dette er gjensidige Januar Mars April Mai Juni Oktober Desember En kald vinter på starten av året påvirket forsikringsresultatet for første kvartal. Gjensidige

Detaljer

Slik melder du skade på 1-2-3 40.000

Slik melder du skade på 1-2-3 40.000 Årsrapport 2012 Gjensidige leverte et historisk godt resultat i 2012. Økt kundeorientering i kombinasjon med mer presis prising av forsikringsrisiko og mer effektiv distribusjon bidro til dette. I tillegg

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

September 2012. Økonomistyring i staten

September 2012. Økonomistyring i staten September 2012 Økonomistyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Økonomisjefene i statlig sektor er i for liten grad til stede der strategiske beslutninger tas 4 Årlig budsjett er fortsatt det viktigste

Detaljer

Norsox. Dokumentets to deler

Norsox. Dokumentets to deler Norsox Et dokument om God IT Styring og Kontroll Dokumentets to deler Del 1: En metodikk for innføring av God IT Styring og Kontroll. Forankret i Styrets ansvar og gjennomarbeidet på alle nivå i virksomheten.

Detaljer

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby

Til slutt vil jeg takke min veileder ved UiS, Frank Asche, for et fint samarbeid og gode råd. Tranby, 30. desember 2013 Henning Gunby Sammendrag Denne oppgaven har tatt for seg risiko ved E+H Norges prosjektgjennomføring kontra risikoprosedyrene E+H globalt har utarbeidet. Oppgaven omfatter tilbudsfase, kontraktsinngåelse, gjennomføring

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013

FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 FINANSNYTT 1 FINANSNYTT Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 3 Desember 2013 Hvordan kan Basel 4 komme til å se ut? WHAT S HOT? Rammebetingelser er mer enn reguleringer Internrevisjonens rolle i en stadig mer

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom 1 Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 Mars 2013 Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom Fire av KPMGs beste på finans Solvency II: Pilar 3 - den glemte pilaren Økt skatt på finanstjenester 2 Bank bygger

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Samarbeidsforum internkontroll virksomheter 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Dag 1, 12. mars 2015 13.03.2015 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Velkommen og introduksjon

Detaljer

SIRK. Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken. Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang. Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko

SIRK. Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken. Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang. Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2013, 21. årgang Bransjen hyller en hedersmann Knut Løken Trine S. Grande om internrevisjon Fokus på mislighets- og korrupsjonsrisiko Intervju

Detaljer

Prosessperspektivet og modellering

Prosessperspektivet og modellering Prosessperspektivet og modellering Jon Iden, mars 2012 Prosessperspektivet Jeg begynte med prosesser fordi jeg ønsket å gjøre den bedriften jeg jobbet i mer velfungerende. Jeg hadde i flere år opplevd

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

Risikostyring. - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring

Risikostyring. - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring Risikostyring - Et integrert rammeverk i banksektoren? EK 208E Bacheloroppgave innen regnskap og økonomistyring Helene - Mari Evjenth og Line Kjærran 20.05.2009, Boaø Abstract The purpose ofthis study

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer