Innovasjon og kommersialisering TPG 4140 Naturgass, 19. september 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon og kommersialisering TPG 4140 Naturgass, 19. september 2006"

Transkript

1 Innovasjon og kommersialisering TPG 4140 Naturgass, 19. september 2006 Meny: I. Innovasjon og entreprenørskap II. Stadig nye muligheter! III. Nasjonale utfordringer IV. Utgangspunkt for nyskaping V. Ulike kommersialiseringsstrategier PLUSS noen tanker om gründeroppgaver, Prof.II, Dr.Ing. Adm.dir.

2 Innovasjon Hva? Innovasjon := Noe som er både nytt og nyttig. Hvorfor? Sikre overlevelse i Kongeriket! I Norge er vi gode på oppdagelser og oppfinnelser, men... Kontinuerlig fornyelse er eksistensielt for enhver organisasjon innovate or die!

3 Imagination at work We're measuring GE's top leaders on how imaginative they are. Imaginative leaders are the ones who have the courage to fund new ideas, lead teams to discover better ideas, and lead people to take more educated risks. - Jeffrey Immelt, Chairman & CEO (July 2005)

4 Risiko Hvordan forholder mennesker seg til risiko? Unngår den? (långivere/banker) Minimerer den? (linjeledere i etablert virksomhet) Garderer seg mot den? ( hedge -investorer) Priser den? (venture kapitalister og ågerkarler) Blir stimulert av oppside/risiko? (gründere)?? (hva med deg?)

5 Gründer Definisjon: "gründer (av ty.), grunnlegger, stifter; person som tar initiativet til nye industrielle foretak. Bet. oppstod under den økon. blomstringstiden, gründer-tiden, i Tyskland etter Den fr.-ty. krig , og har sterke bibetydninger av aksjespekulasjoner og smartness. (www.caplex.no) Entreprenør: av fr. entrepreneur, person el. firma som påtar seg å administrere og utføre et større teknisk arbeid, særlig innen bygge- og anleggsbransjen. (www.caplex.no)

6 Entreprenørskap krever kunnskaper og ferdigheter som kan læres på tilsvarende vis som for andre profesjoner krever egenskaper og tenkemåter som kan utvikles på tilsvarende vis som for andre profesjoner innebærer å håndtere/ta risiko og det er DER de fleste gir opp! eller kan hvem som helst bli gründer, bare man VIL det nok og lærer seg det som skal til?

7 Gründere vs linjeledere Drives av visjoner og ser stadig nye muligheter. Verdibasert og resultatorientert. Aksjonsorientert og tar raske beslutninger Løser utfordringer undervegs. Villig til å leve fra hånd til munn. Flat organisasjon og utstrakt bruk av nettverk. Fokuserer på optimal ressursutnyttelse. Ressursbasert og prosedyreorientert. Opptatt av å forankre alle beslutninger tjenestevei. Helhetlig plan for hele prosjektet før oppstart. Ressurstilgang pr godkjent budsjett ovenfra. Formell, hierarkisk organisasjon med avtaler.

8 Entrepenørskap eksternt vs internt Etablering av nytt, uavhengig selskap. Typisk drevet fram bottomup av gründere som ser nye muligheter. Ingen top-down begrensninger i handlings-rom eller valg av partnere. Større utfordringer og større begrensninger i å skaffe finansiering. Lage ny virksomhet innenfor eksisterende selskap/konsern. Typisk prosjekt som er nytt for selskapet og som har høyere risiko enn vanlig. Derfor organiseres og ledes prosjektet normalt adskilt fra kjernevirksomheten. Det betyr likevel begrenset handlefrihet men også sikker finansiering. Begge krever gründere som både kan og vil!

9 Innovasjon Dagens meny: I. Innovasjon og entreprenørskap II. Stadig nye muligheter! III. Nasjonale utfordringer IV. Utgangspunkt for nyskaping V. Ulike kommersialiseringsstrategier

10 The Law of Zeros (tm) Each new generation shifts the zeros: Product: Selling price: Units sold per year: MF $0,000,000 0,000 MI $000,000 00,000 WS $00, ,000 PC $0,000 0,000,000 PDA $000 00,000,000 CPH $00 000,000,000 TBD $0 0,000,000,000 Kilde: John Nesheim

11 Tidligere antakelser... Lord Kelvin, President Royal Society, 1885: - Heavier than air flying machines are impossible. CH Duell, US Patent Office, 1899: - Everything that can be invented has been invented. HM Warner, Warner Bros. Pictures, 1927: - Who the hell want to hear actors talk? TJ Watson, Chairman of IBM, 1943: - I think there is a world market for about 5 computers. Ken Olsen, President of DEC, 1977: - There is no reason for an individual to have a computer in their home.

12 Building a Better Mousetrap. Build a better mousetrap and the world will beat a path to your door. R.W. Emerson Første patent i 1903 (Woodstream Corp.) Ca 40 nye patent hvert år... Kun 24 av patenter har generert inntekter til sine oppfinnere...

13 Radikale endringer i næringslivet Konkurransekraft: effektiv produksjon Konkurransekraft: effektiv innovasjon

14 Industrisamfunnet vs kunnskapsøkonomien Industrisamfunnet: Kostbart/vanskelig å skaffe seg informasjon Konkurransefortrinn ved å sikre seg tilgang til informasjon som andre ikke har Lokal næringsutvikling Landegrenser og tollbarrierer Kunnskapssamfunnet: Informasjon er allemannseie Konkurransefortrinn gjennom effektiv organisering/filtrering av relevant informasjon Fri flyt av kapital Åpne, globale markeder

15 Innovasjon Dagens meny: I. Innovasjon og entreprenørskap II. Stadig nye muligheter! III. Nasjonale utfordringer IV. Utgangspunkt for nyskaping V. Ulike kommersialiseringsstrategier

16 Nasjonale utfordringer Vårt tradisjonelle næringsliv taper terreng til sine konkurrenter i stadig mer globale markeder. Høyt kunnskapsinnhold er eneste mulige konkurransekraft for nye produkter, tjenester og virksomheter i Norge. Samfunnets INVESTERINGER i forskning må gi ØKT AVKASTNING for samfunnet!

17 Presseklipp. Vi klarer ikke å beskytte oss til velstand. Vi må konkurrere oss til velstand. - Jan Petersen, DN 15.august 2005 Omfattende kutt i IT- og telebransjen kan føre til at mellom 800 og årsverk forsvinner. Telenor kan komme til å stå for en stor del av nedbemanningen. - DN 20.august 2005 Helt siden 1997 har Kina utdannet flere ingeniører enn USA, Japan og Tyskland til sammen. Å tro at Vesten skal tenke og Østen produsere, er derfor en nyimperialistisk idé. Det er bare et tidsspørsmål før land som Kina og India er fullt på høyde med Vesten når det gjelder høyteknologi og avansert elektronikk. - John O. Egeland, Dagbladet 22/8

18 ENORMT potensiale! Over kr i rene kontanter (inkl. oljefondet). Grenser og geografi ikke lenger noen begrensning. Høyt utdanningsnivå og mange early adopters. Lavt lønnsnivå i Norge for utdannet arbeidskraft. Norge har positiv image i utlandet. Norsk lederstil og bedriftskultur er fremtidsrettet: Fokus på team og empowerment (ikke kontroll) Fokus på knowledge management og OU Økende oljepris..

19 Verden går i bølger s s s 2000s Semiconductors Computers Biotech Workstations Computer aided engineering etc. Kilde: John Nesheim

20 Dot Com followed the pattern Displacement = Internet technology 2. Euphoria = Anyone can be CEO! Overtrading = VCs poured $billions in 4. Mania = Herd mentality took over Financial Stress = Markets too small, biz models too weak 6. Revulsion = Bust! Lesson learned: Do not experiment with everything at the same time!! Business Model = Change the world Management = Experience not wanted Unfair Advantage = Later Kilde: John Nesheim

21 Akkurat iår PC en fyller 25 år WWW og GSM er 15 FAST er 10 WiFi er 5 Google Earth er 1 Annet hvert menneske på jorda har ikke hørt summetonen Tilgang til rent vann er et økende problem Prisen på energi øker

22 Norge i verden. Vi produserer <0,1% av verdens kunnskap. Hvordan får vi tilgang til de øvrige 99,9%? IBM alene har ca patenter NTNUs forskning har hittil ført til ca 800 Kina alene utdanner flere ingeniører enn hele Vest Europa tilsammen. Hvordan skal vi konkurrere med Asia? Hva er vi gode på i Norge? Hva ellers kan det brukes til?

23 Investment in knowledge..\..\..\tto\ipr\oecd - Science and Technology Statistical Compendium.pdf Top patent owners..\..\..\tto\ipr\2005 Top Patent Owners.pdf Patentstyret..\..\..\TTO\IPR\Årsrap05 patentstyret.pdf

24 Innovasjon Dagens meny: I. Innovasjon og entreprenørskap II. Stadig nye muligheter! III. Nasjonale utfordringer IV. Utgangspunkt for nyskaping V. Ulike kommersialiseringsstrategier

25 Ulike motiv Nødvendig for å overleve f.eks. Nidar Lur idé på flat mark dvs Petter Smart type inspirasjon Kamerater i en garasje f.eks. Bill Hewlett & Dave Packard (1938) Jeg kan gjøre det bedre f.eks. Amazon.Com Løsning på et praktisk problem f.eks. ostehøvelen Konkrete forskningsresultater f.eks. Nokia Spin-out fra eksisterende virksomhet f.eks. Opera Software Hva med Qfree, FAST, Atmel, Chess, Pertra

26 Technology Push vs Market Pull Technology Push

27 Enhver, suksessfull nyskaping er tuftet på at noen er villige til å betale for å få tilfredsstilt sine (eller andres) behov! Behovene kan variere fra de helt basale (dvs mat og klær) til de emosjonelle (ref f.eks. Maslow) og ubevisste (ref f.eks. Creative Man og Behovene vil variere med mange faktorer, for eksempel kulturelle, geografiske, sosiale, demografiske, økonomiske, etc etc Kunsten er å identifisere og utnytte andres behov!

28 Sjekkliste (1): Kundebehov Voksende marked Kompetent kapital Gründere som både KAN og VIL Betalende kunder Unik teknologi Hvem skal KJØPE produktet? Hvilke behov har de EGENTLIG? Hvordan klarer deg seg uten idag? Hvem er det som bare MÅ ha det? Kundebehov vs produktegenskaper? Compelling reason to buy? Why should they care? Value proposition?

29 Sjekkliste (2): Markedet Voksende marked Kompetent kapital Gründere som både KAN og VIL Betalende kunder Unik teknologi Er markedet tilstrekkelig stort? Hvem betjener markedet idag? Hvordan skal jeg komme meg inn? Markedsanalyse (ref M. Porter): Fasttømrede verdikjeder? Trussel fra alternative løsninger? Obstruksjon fra dagens aktører? Tilgang til underleverandører? Fungerende tilbud-etterspørsel? Teknologi-drevne skift i adferd?

30 Konseptutvikling Value proposition Kunden er opptatt av sine behov, ikke av produktets egenskaper. Markedsanalyse Hvor mange kunder har samme bare MÅ ha det behov, og hvor mange penger er de til samme villige til å betale? Hvilke trender gjelder i markedet? Hvem er aktørene? (bruk WWW!!) Markedsføringsplan Distributører, OEM, VAR, markedsføring, salg, etc Teknisk analyse Hvor lang tid og hvor mange penger trengs for å ha noe å selge?

31 Først på ballen eller en god nr 2? Risikabelt å være først! Prototype problemer Må brøyte løype i ulendt terreng Opplæring av kunder/brukere Viktig å være den første til å få det til! Lære av pionerenes prøving og feiling Bedre timing av angrepet på pionerene Lettere å posisjonere produktet i.f.t. kundens egentlige behov Hvem var: Visicalc og Lotus 1-2-3? Newton? Hvem lagde den første PC en?

32 Sjekkliste (3): Gründerteamet Hvor interessert er jeg, egentlig? Er jeg tilstrekkelig motivert og kommittert? Hvorfor er JEG den rette? VIL jeg dette NOK? Hvor interessert er andre i konseptet? Hvem ANDRE kan jeg overbevise? Partnere, kolleger, leverandører, etc. Hvorfor meg? Har jeg gode nok forutsetninger? Hvilken kompetanse MANGLER teamet? Hvorfor nå? Er jeg for sent ute eller for tidlig? Hvorfor er akkurat NÅ riktig tidspunkt? Er det noen som vil betale for produktet? Er det mange nok av de? Voksende marked Kompetent kapital Gründere som både KAN og VIL Betalende kunder Unik teknologi

33 Sjekkliste (4): Kompetent kapital Profesjonelle investorer og kompetent kapital er en finansiell aktør som har: Tilstrekkelig domene-kunnskap til å vurdere risiko i prospektet. Evne og vilje til å ta kalkulert risiko. Nettverk, evne og vilje til å sikre selskapet videre finansiering. Realistiske planer for og forventninger til exit og/eller avkastning. Ulike typer/kategorier med ulike mål, krav og forventninger! Kapital er en nødvendig råvare for kommersialisering av teknologi, og den finnes i ulike valører og til ulik pris! Voksende marked Kompetent kapital Gründere som både KAN og VIL Betalende kunder Unik teknologi

34 Sjekkliste (5): Produkt/teknologi Voksende marked Gründere som både KAN og VIL Betalende kunder Hvilke konkurransefortrinn gir mitt produkt? Hvilke unike egenskaper har det? Hvordan kan jeg utnytte mine fortrinn? Hvordan beskytter jeg min svakheter? Kompetent kapital Unik teknologi

35 Beskytte teknologien skal / skal ikke? Fordeler med patent: Dokumentere/bevise unikhet overfor investorer Forhandlingskort overfor partnere og/eller konkurrenter Men hvor mye beskyttelse gir et patent egentlig? Ulemper med patentering: Konkurrentene får vite alt om din unike teknologi Koster mye tid og penger Må vedlikeholdes og følges opp Gode IP-advokater er vanskelig å få tak i Generelt: IP opphavsrett vs eiendomsrett vs bruksrett

36 Mona Lisa Leonardo da Vinci Portrait of Mona Lisa ( ), also known as La Gioconda, the wife of Francesco del Giocondo. Oil on wood, 77 x 53 cm. Musee du Louvre, Paris.

37 Nelson Mandela 18 Nov 2004 At 86, the world's most respected statesman is fighting to keep his good name out of the shopping malls, advertising billboards and world wide web without his specific approval. Mandela has asked South Africa's trademark office to grant him exclusive rights to the name "Nelson Mandela", his clan name "Madiba", his Xhosa name "Rolihlahla" as well as his prison number

38 Hvordan få folk til å betale >100kr/l for rent vann?

39 Hva om John S. Pemberton i 1886 isteden hadde valgt å patentere oppskriften? IBM hadde lansert PC en i 1981 med proprietær teknologi? GSM-teknologien var blitt lisensiert, isteden for standardisert?

40 Innovasjon Dagens meny: I. Innovasjon og entreprenørskap II. Stadig nye muligheter! III. Nasjonale utfordringer IV. Utgangspunkt for nyskaping V. Ulike kommersialiseringsstrategier

41 Ulike kommersialiseringsstrategier Venture-finansiert start-up Mål = børsnotering = kvitt eller dobbelt Lage ny vogn til et industrielt lokomotiv Mål = bli kjøpt opp av en stor aktør = industrielt salg = M&A Lisensiering Mål = selge bruksrett til unik teknologi ikke hele selskapet Lykkelig som liten (aka levekårsbedrift ) Mål = lønnsom drift Diversifisering Mål = overlevelse og vekst gjennom kontinuerlig innovasjon

42 Forretningsplanen Forretningsplan = salgsdokument Unfair advantage er essensielt! Value Proposition! Tidsplan og milepæler! Tre varianter/utgaver: 30 sekunders elevator pitch 3 minutters executive summary 30 minutters everything you ever wanted to know Må være et levende dokument. Prosessen er det viktigste Du må ha planen i hodet ikke (bare) på papiret.

43 Finansiering Venture kapitalister krever raskt vekst og rask exit. Strategiske investorer vil ha synergi med egen virksomhet, m/tilhørende begrensninger (og muligheter). Finansielle investorer krever utbytte fra driften, men har gjerne et langsiktig og hands-off perspektiv. Banker ønsker å sikre sin leverandørposisjon, men uten å ta risiko. Leverandørkreditt og leasing bør utnyttes maksimalt! Bootstrapping er ofte nødvendig. Fools, friends, and family har sin egen dynamikk...

44 Andre former for finansiering Egne sparepenger, lån, kredittkort, etc etc ( boot strapping ) Business Angel investorer Ulike stipendordninger (f.eks. etablererstipend) Inkubatorer (f.eks. Innovasjonssenter Gløshaugen) Såkorn-kapital (nye fond er under etablering!!) Offentlige tilskudd (f.eks. Skatte FUNN ) Finansielle mekanismer (f.eks. leie/lease i steden for å kjøpe)

45 Oppsummering: Innovate or die (hva er da mest risikabelt, egentlig?) Innovasjon må dekke behov ( produktegenskaper) Need to have vs Nice to have Elevator pitch (30 sek og 3 min) Voksende marked Betalende kunder Gründere som både KAN og VIL Kompetent kapital Unik teknologi

46 Teknologibasert nyskaping i praksis Ta utgangspunkt i eksisterende (men gjerne ny) teknologi: Beskriv teknologien, dens fortrinn og ulemper ift en type anvendelser. Kan den teknologien brukes til andre anvendelser eller på nye måter som ingen andre har tenkt på enda? Hvilke konkrete produkter og/eller tjenester er det denne teknologien gjør mulig? Hva er det du skal selge? Hvilke fortrinn og ulemper har din løsning ift andre løsninger? Hva er det unike ved ditt opplegg?

47 Marked og kundebehov Hvem er (eller burde være) interessert i din løsning? Hvilke problemer/behov/utfordringer har disse menneskene? Hvordan fyller disse (potensielle) kundene sine behov i dag? Er din løsning need to have eller bare nice to have? Hvilken (mer-)verdi tilfører din løsning? (Økte inntekter, reduserte kostnader, tilfredsstille lovpålegg, økt trivsel, feels better ) Hvor stort er markedet (i de geografier du adresserer)?

48 Ambisjon og lønnsomhet Hvor mye betaler kundene/brukerne for dagens løsninger? Hvor mye (mer) kan du ta betalt for din løsning? Hva slags profittmargin sitter du igjen med da? Hvilken ambisjon har du? (Overleve, bygge imperium, kjøpe Koenigsegg, gjøre verden til et bedre sted, vise at jeg kan, bli berømt..)

49 Velge forretningsmodell Ta med ideen til en eksisterende bedrift Mål = bli ansatt i en trivelig (og trygg?) jobb med OK lønn Venture-finansiert start-up Mål = bli rikest mulig = børsnotering = kvitt eller dobbelt Lage ny vogn til et industrielt lokomotiv Mål = bli kjøpt opp av en stor aktør = industrielt salg = M&A Lisensiering Mål = selge bruksrett til unik teknologi ikke hele selskapet Diversifisering Mål = overlevelse og vekst gjennom kontinuerlig innovasjon Lykkelig som liten med full kontroll (aka levekårsbedrift ) Mål = lønnsom drift

50 Kontrollspørsmål: HVEM skal du selge til? HVA er det de vil være villige å betale for? HVOR MYE vil de akseptere å betale? HVORDAN skal du levere det til dem? HVA/HVEM trenger du da? Hva er viktig for DEG? Hva skal DU få ut av det? Hva skal DU bli når du blir stor? Eller skal du aldri bli stor? Kan du? Vil du (nok)? Tør du?

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet innovasjonogforskning.no Nr. 5 september 2014 PATENT & VAREMERKE Les om Piratkopiering Import av falske varer er et voksende problem immaterielle verdier

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder?

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? En casestudie gjort på Eiendomsmegler 1 Oslo AS Næringseiendom av Joacim Bråthen kandidatnummer 34 How to maximize firm growth when going in new areas of

Detaljer

Strategier og utfordringer ved etablering i Russland

Strategier og utfordringer ved etablering i Russland BE307E Entreprenørskap og Innovasjonsledelse Strategier og utfordringer ved etablering i Russland En casestudie av tre norske bedrifter som går internasjonalt og etablerer seg i Nord Vest Russland Av Anastasia

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Notater Teknologiledelse

Notater Teknologiledelse Notater Teknologiledelse 1. Ledelse av innovasjon (S.4-32 i boka) 1.1 Seks ulike dimensjoner av innovasjon Forretningsmodellen sier noe om hvordan en bedrift danner, selger og leverer verdi til kundene.

Detaljer

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen Forord Denne masteroppgaven utgjør den avsluttende delen av min mastergrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Omfanget av oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet innenfor

Detaljer

Bjørn Kristian Stadheim

Bjørn Kristian Stadheim Høgskolen i Hedmark Rena Økonomi og ledelse Bjørn Kristian Stadheim Entreprenørens møte med Venture Kapital En kvalitativ undersøkelse om forholdet mellom Venture Kapitalisten og Entreprenøren HØgsKolen

Detaljer

Bedriftscases innen innovasjon og entreprenørskap

Bedriftscases innen innovasjon og entreprenørskap Bedriftscases innen innovasjon og entreprenørskap en casesamling med øvelsesoppgaver Innhold Case 1: Techni AS... 3 Case 2: Litex AS... 6 Case 3: OceanSaver AS...10 Case 4: Mektron AS...18 Case 5: VoNano...22

Detaljer

Forord. June Kristiansen, 13.05.15

Forord. June Kristiansen, 13.05.15 Forord Denne masteroppgaven markerer min avslutning på masterstudiet i Entreprenørskap og Innovasjon ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet. Arbeidet med masteroppgaven har vært en spennende,

Detaljer

Rapport 2006-056. Tjenestevirksomheter i internasjonal bevegelse?

Rapport 2006-056. Tjenestevirksomheter i internasjonal bevegelse? Rapport 2006-056 Tjenestevirksomheter i internasjonal bevegelse? ECON-rapport nr. 2006-056, Prosjekt nr. 46580 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-871-8 RAR/MSV/JHM/AHA/pil, LJA, 19. juni 2006 Offentlig Tjenestevirksomheter

Detaljer

Hvordan håndteres utfordringen fra netthandel?

Hvordan håndteres utfordringen fra netthandel? Hvordan håndteres utfordringen fra netthandel? Emnekode: EK206 Dato: 22.05.14 Kandidatnr.: 8 Totalt antall sider: 76 Abstract: Today's Norwegian retail trade experience that it's markets are changing.

Detaljer

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Intrum magazine Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 1 2012 Ekspandere globalt Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Positivt lederskap En ny ledelsesstrategi for optimal ytelse Professor

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Sluttrapport. Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012. Devoteam davinci Mads Bruun Høy

Sluttrapport. Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012. Devoteam davinci Mads Bruun Høy Sluttrapport Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012 Devoteam davinci Mads Bruun Høy 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Sammendrag og konklusjon 3 Metodikk 3 Konklusjon 3 Mulighet 1: Nye forretningsmodeller

Detaljer

Små ildsjeler, store nettverk -Hvordan levebrødsbedrifter bruker sitt nettverk

Små ildsjeler, store nettverk -Hvordan levebrødsbedrifter bruker sitt nettverk Små ildsjeler, store nettverk -Hvordan levebrødsbedrifter bruker sitt nettverk Bacheloroppgave innen entreprenørskap og småbedriftsledelse EK206E Siv Indianna Krüger Kandidatnr.: 7 22.05.2014 Bodø Totalt

Detaljer

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz Motivasjonsfaktorer blant kvinnelige entreprenører: Hva er de viktigste motivasjonsfaktorene blant kvinnelige entreprenører ved oppstart av egen bedrift? Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E Barbro

Detaljer