Presentasjon for Leksvik og Rissa Industriforum. 19. Mars 2014 v/tom Solberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon for Leksvik og Rissa Industriforum. 19. Mars 2014 v/tom Solberg"

Transkript

1 Presentasjon for Leksvik og Rissa Industriforum 19. Mars 2014 v/tom Solberg

2 PRETOR ADVOKAT AS Et av de ledende forretningsjuridiske fagmiljø i Midt- Norge, etablert i høyt kvalifiserte advokater med kompetanse innen bl.a.: KontraktsreQ SelskapsreQ Transaksjoner (M&A) Fast Eiendom ArbeidsreQ ImmaterialreQ Markedsføring GenerasjonsskiXer Regionale, nasjonale og internasjonale kunder.

3 Partnere Tom Solberg Thomas Lidal Jamne Rasmus Brodtkorb Chris]an Wist Alf M. Andersen

4 Advokater Gorm Lyng Beate Brevik Pål Chris]an Garlie Tarjei Fikseaunet Hanne Haugnes Trude Reinsberg Sevian Steinvig (flm) Nicolai Bjørnæs (flm) Heidi Nysæter (paralegal)

5 Organisering av arbeid Pretor Advokat AS er et aksjeselskap, og selskapets ansaqe har et felles ansvar for å betjene selskapets kunder på best mulig måte DeQe innebærer at arbeid ]l en hver ]d søkes ucørt av den som har best kapasitet og kompetanse ]l å gjøre jobben så godt som mulig for kunden i det enkelte ]lfelle En ansvarlig partner som har ansvar for kundeforholdet, og som skal holdes orientert om alle løpende saker for kunden.

6 Internasjonal kontraktsreq Vi ucører mye arbeid for: utenlandske selskaper med daqerselskaper, avdelinger, ansaqe, eller oppdragstakere i Norge (legalitetskontroll, lokal representasjon), i det alt vesentlige for amerikanske og engelske virksomheter. norske selskaper som (også) leverer ]l utlandet, i hovedsak teknologiselskaper innen elektronikk, soxware, off- shore, marin og ulike typer konsulentvirksomhet

7 KONTRAKTSRETT

8 Avtaleinngåelse Tilbud - aksept Ingen formkrav (i utgangspunktet) Handling / passivitet ( konkludent acerd ) HøyestereQ: Enighet om hovedpunktene Ytelse Pris Leverings]dspunkt (ca) Øvrige vilkår fyller ut av bakgrunnsreqen. Tilbakekall av ]lbud Fullmakt Regler om avtalesensur og ugyldighet

9 ReQslig grunnlag Generelle ulovfestede regler Forretningsstandarder / bransjepraksis Ulike standardvilkår Norsk Standard Norsk Industri NMEF Incoterms, m.fl. Avtaleloven Kjøpsloven / forbrukerkjøpsloven Spesiallover

10 Kon]nental vs. Common Law BakgrunnsreQen er vik]g Lovmessige skranker (minimumskrav) Avtalen kan regulere det spesifikke V/Erstatning: Fak]ske tap kan erstaqes Større frihetsgrad, mer handlingsrom If it doesn t say, it doesn t count Fullstendige kontraktsdoku- menter Puni]ve damages Lovvalgsklausuler er vik]ge å tenke gjennom

11 Lojalitetsplikt i kontraktsforhold Etableres ved forhandlinger om å inngå kontrakt Tilbørlig hensyn ]l motpartens interesser, ikke: Villede eller utnyqe misforståelser Gi urik]ge opplysninger Holde ]lbake vik]g faktainformasjon Opptre uredelig Prekontraktuelt ansvar Kan inntre dersom du forstår at motparten har innreqet seg på at avtale vil bli inngåq Intensjonsavtaler UQrykkelige forbehold

12 Kontraktstolkning Mål: Klarlegge partenes reelle mening på avtale]dspunktet; partenes felles forståelse Avgjørende tolkningsmomenter: Ordlyden (alminnelig språklig forståelse) Avtalesituasjonen Avtalens formål Partenes forutsetninger Korrespondanse, kontraktsutkast, ]dligere avtaler Partenes eqerfølgende opptreden Bransjepraksis Motytelse / avtalt vederlag

13 Kontraktstolkning Tolkningsregler: Tvilsrisiko Profesjonell part ForfaQer Styrkeforhold i forhandlingssituasjonen Forutsetninger må følge av innholdet Bransjepraksis Lovregler Ufravikelige Fravikelige Avtalte tolkningsregler (prioritetsbestemmelser)

14 Vik]g ved leveransekontrakter Avstem forventninger! Beskriv ytelsene detaljert og presist Formålsbeskrivelse er godt for kunden, risikabelt for leverandøren SkriXlig avtale, som minst regulerer alle avvik fra bakgrunnsreqen Vurder Intensjonsavtale hvor ytelsen må defineres i fellesskap Reguler endringer og ]llegg Forhold ]l og risiko for underleverandører Valutarisiko? Lovvalg og tvisteløsning

15 Vik]g ved samarbeidsavtaler Som ved leveranseavtaler, samt: Formålsbeskrivelser kan være ]l gjensidig nyqe og glede klargjør partenes forutsetninger OpphavsreQ ]l det som skapes ved avtalen PartsskiXe / req ]l å overdra plikt/req eqer avtalen Når og hvordan skal samarbeidet avsluqes / avtalen opphøre å gjelde, og hvilke konsekvenser har deqe

16 Lovvalg og tvisteløsning Stor betydning for kostnader og forutsigbarhet I utgangspunktet: Så nært hjemme som mulig! Ved utenlandsk lovvalg: Vurder voldgix Fordeler: Unngår publisitet Unngår ankerunder Ulemper: Kostnad Kan velge dommer Avtal prosedyre for behandlingen Ikke overprøving OpptaQe dommere Sted, språk, evt. antall voldgixsmenn, osv.

17 Tusen takk for oppmerksomheten! Kontakt oss gjerne ved ønske om flere foredrag, eller gjennomgang av konkrete problems]llinger. Telefon firma: Mobiltelefon: E- post: Tom Solberg Partner/Advokat

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter. JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2015-21. årgang Entrepriserett Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

Betydningen av partenes stilling i forhold til avtaletolking og avtalerevisjon etter avtaleloven 36. Av: Sicilie Kristin Kanebog

Betydningen av partenes stilling i forhold til avtaletolking og avtalerevisjon etter avtaleloven 36. Av: Sicilie Kristin Kanebog Betydningen av partenes stilling i forhold til avtaletolking og avtalerevisjon etter avtaleloven 36. Av: Sicilie Kristin Kanebog Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Om individuell kundebehandling i forbrukerforhold - med særlig vekt på veilednings- og tilpasningsplikt etter pakkereiseloven.

Om individuell kundebehandling i forbrukerforhold - med særlig vekt på veilednings- og tilpasningsplikt etter pakkereiseloven. Om individuell kundebehandling i forbrukerforhold - med særlig vekt på veilednings- og tilpasningsplikt etter pakkereiseloven. Kandidatnr: 145590 Veileder: professor dr.juris Kai Krüger Antall ord: 12457

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

GRUNNLAG. Når har den nye debitor overtatt den opprinnelige debitors forpliktelser overfor kreditor?

GRUNNLAG. Når har den nye debitor overtatt den opprinnelige debitors forpliktelser overfor kreditor? DEBITORSKIFTE PÅ ULOVFESTET GRUNNLAG Når har den nye debitor overtatt den opprinnelige debitors forpliktelser overfor kreditor? Kandidatnummer: 160648 Leveringsfrist: 2. Juni 2008 Til sammen 14267 ord

Detaljer

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Temaet for denne artikkelen er det rettslige rammeverket for nettskyen, og hvilke juridiske utfordringer en virksomhet må være oppmerksom på

Detaljer

ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR ADVOKATFIRMAET STORENG, BECK & DUE LUND (SBDL)

ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR ADVOKATFIRMAET STORENG, BECK & DUE LUND (SBDL) ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR ADVOKATFIRMAET STORENG, BECK & DUE LUND (SBDL) 1. Innledning Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS (SBDL) tilbyr juridiske tjenester til næringsliv, organisasjoner, det

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling Side 1 av 5 1. Avtale Disse standardvilkår ( Vilkårene ) gjelder som del av Kundens avtale om kjøp av Produkter ( Avtalen ). De samme definisjoner gjelder i Vilkårene som i Avtalen. Kjøpsloven av 13. mai

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Innlegg. Contract Governance. ERFA 2014, Sandefjord 23. 01.14. Norwegian Maritime Exporters,

Innlegg. Contract Governance. ERFA 2014, Sandefjord 23. 01.14. Norwegian Maritime Exporters, Innlegg Contract Governance Norwegian Maritime Exporters, ERFA 2014, Sandefjord 23. 01.14 Advokat Tor Wilhelm Seim tlf. (+47) 92 88 65 03 t.seim@albaran.no www.albaran.no CONTRACT GOVERNANCE Forebyggende

Detaljer

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33 Update Update 2 2012 Næringseiendom Forhandling av leiekontrakter side 4 «Deres hus og hoteller brenner» side 33 MVA og justering enkelte tema av stor betydning for utleiere side 35 update 2 2012 Næringseiendom

Detaljer

AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE

AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA KJØP OG SALG AV VIRKSOMHET [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Den som kjøper må ha hundre øyne, den som selger

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere 14. desember 2009 1. Innledning Bransjenormen er utviklet av Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale tilbydere i bransjen,

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer