Anders Smebye: Here Be Dragons (detalj). En del av utsmykningen i Selmers lokaler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anders Smebye: Here Be Dragons (detalj). En del av utsmykningen i Selmers lokaler"

Transkript

1

2 Anders Smebye: Here Be Dragons (detalj). En del av utsmykningen i Selmers lokaler

3 Takk for tilliten! 2009 har vært et utfordrende og krevende år for Selmer. Første halvår var svakere enn vanlig grunnet etterslep av finanskrisen med fortsatt usikkerhet og avventende holdning i markedet. Andre halvår var noe bedre med vekst i kunder og oppdragsmengde. Året sett under ett ble det likevel en omsetningsvekst på 1 % i forhold til året før, noe vi etter forholdene er tilfredse med. Vi rekrutterte ytterligere dyktige medarbeidere i 2009, særlig advokatfullmektiger. Vi har restrukturert vår satsning mot det russiske markedet som nå betjenes gjennom en sterk Russian Desk i Oslo. Vi har i 2009 særlig hatt oppdrag innenfor restrukturering/insolvens, bank/finans/forsikring, eiendom, prosedyre, arbeidsliv og corporate. Det har vært færre oppdrag knyttet til oppkjøp, transaksjoner og børs/verdipapir, men vår relative andel av antall transaksjoner i det norske markedet har imidlertid økt noe i forhold til Vår langsiktige bygging av organisasjon og verdier har hatt markedsendringer og våre kunders krav for øyet. Vår gode bransje- og markedsforståelse, i kombinasjon med høy faglig spisskompetanse, er viktige elementer i vår kunderådgivning. Dette kombinert med kommersiell forståelse av kundens situasjon og god internasjonal erfaring, medfører en effektiv håndtering av det enkelte oppdrag. Vår satsning på finansiell rådgivning, hvor jurister og økonomer arbeider sammen for å løse kundens behov, gir i mange tilfeller et annet perspektiv og bedre rådgivning. Våre medarbeidere er blant de fremste innen sine fagfelt, og deres gjennomføringsevne og verdiskaping overfor våre kunder er en av Selmers viktigste suksessfaktorer. Vår tillit og anerkjennelse i markedet har vært økende de siste årene, hvilket også i 2009 har resultert i flere topprangeringer hos de internasjonale ratingbyråene. Det er med stolthet og glede at jeg i skrivende stund kan meddele at vi for tredje gang er blitt kåret til Law firm of the Year in Norway av International Financial Law Review for innovative Cross-border -oppdrag. Hvordan markedet vil utvikle seg i 2010 gjenstår å se, men med vår dynamiske forretningsmodell og spissede fagkompetanse er vi godt forberedt til å håndtere de ulike oppdragene våre kunder har behov for å få løst. Selmer kan i år feire 25 år, og i den anledning vil vi takke alle nye og gamle kunder for den tilliten dere har vist oss i vår spennende reise fra oppstarten på Fridtjof Nansens plass med 11 personer til innflytting på Tjuvholmen med 185 dyktige medarbeidere. Steinar ter Jung Administrerende direktør 3

4 Selmeråret Q1 Styrket prosedyreområde I 2008 startet Selmer en større satsning på prosedyre. I løpet av 2009 har området opplevd stor vekst og doblet omsetningen. Dette skyldes i stor grad en betydelig økning i oppdragsmengden innen voldgift. Prosedyreavdelingen består i dag av 24 dedikerte advokater med særlig kompetanse knyttet til tvister innen telekommunikasjon, IKT, immaterielle rettigheter, energi, fast eiendom, transaksjonsoppgjør, styreansvar/aksjonærforhold og arbeidsliv. Advokatene har bred erfaring fra store og omfattende voldgiftssaker som prosessfullmektiger og dommere. I tillegg håndteres til enhver tid prosedyreoppdrag over et bredt juridisk fagfelt for de alminnelige domstolene. Q2 Selmer bidro til ny lovendring Selmer har vært med å utvikle nye regler om struktur- og foretaksendringer i finansinstitusjoner som ikke er organisert i aksjeselskapsform. Det nye regelverket for sparebanker og gjensidige selskaper trådte i kraft 1. juli 2009, og er inntatt i finansieringsvirksomhetsloven. Selmer har vært med å utvikle nye modeller for sammenslutning, som nå er lovfestet. Av disse kan blant annet nevnes Tingvollmodellen, som ble benyttet ved Sparebanken Møres overtakelse av Tingvoll Sparebank, og Sparebanken Vests overtakelse av Sauda Sparebank. Selmer samarbeider for øvrig med flere andre sparebanker om kapital- og strukturendringer. 4

5 Selmer i media Totalt antall medieoppslag 2009: 858 Medieoppslag, fordeling pr. måned: Desember: 106 Januar: 20 November: 7 Februar: 4 Oktober: 16 Mars: 27 September: 27 April: 308 August: 218 Mai: 33 Juli: 79 Juni: 13 Mest omtalte saker hvor Selmer har hatt en sentral rolle: Terra Securities, Aker, The 5 Percent Community, Det norske oljeselskap, Notar, StatoilHydro, Citigroup 5

6 Selmeråret Q3 Årets største enkeltstående rettssak 10. august 2009 stevnet Selmer-advokat Jon Skjørshammer Citigroup Inc. m.fl. for den føderale domstolen i New York. Dette ble gjort på vegne av Terra Securities ASA, dets konkursbo og i samarbeid med syv norske kommuner. Med krav om erstatning for tap opp mot to milliarder norske kroner var saken den største enkeltstående rettsaken i Bakgrunnen for søksmålet var vesentlige feil og mangler ved strukturerte finansielle produkter Citigroup solgte gjennom Terra Securities ASA sommeren Et team fra Selmer, ledet av statsautorisert revisor Halvor Grov, sto bak de kompliserte vurderingene av både juridisk og finansiell karakter som dannet grunnlaget for søksmålet. Q4 Fusjon ga Norges nest største oljeselskap Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA vedtok i ekstraordinære generalforsamlinger 19. oktober 2009 å fusjonere selskapene. Selmer bisto her Det norske under hele fusjonsprosessen. Gjennom fusjonen forente Det norske og Aker Exploration en felles ambisjon om å skape et større og mer slagkraftig oljeselskap. Allerede fra fusjonen ble det nye selskapet det ubestridt nest største selskapet på norsk sokkel når det gjelder antall lisenser og operatørskap. Fusjonen ble gjennomført ved registrering i Foretaksregisteret den 22. desember

7 Våre medarbeidere Totalt antall ansatte: 182 Nyansatte: 16 Advokater: 114 Finansrådgivere: 9 Partnere Administrasjon Finansrådgivere Fullmektiger Advokater Ansatt ansvalige advokater Menn: 93 Kvinner: 89 God kjønnsfordeling skaper et bedre miljø. Vi ettersteber å finne en god balanse i hele organisasjonen og gjennom vårt talentprogram satser vi strategisk på våre kvinnelige ressurser. 7

8 Tillit i markedet Vi er svært stolte av å kunne meddele at Selmer nok en gang har blitt utnevnt som Law Firm of the Year for Norge 2010, av International Financial Law Review (IFLR). Prisen gis for internasjonale oppdrag, fortrinnsvis transaksjoner, som er løst på en innovativ måte. Selmer er også det advokatfirmaet i Norge som har økt mest i internasjonal anerkjennelse i Denne økningen er målt som fremgang i rangeringene som foretas av Chambers and Partners, Legal 500 og IFLR. Vi opplevde fremgang i totalt ni kategorier (fagområder), fordelt på disse tre internasjonale byråene. Advokatundersøkelsene bygger på innsendte rapporter og intervjuer med advokatfirmaene selv, samt intervjuer med kunder og konkurrenter. Her følger utdrag av omtaler fra Chambers and Partners: Banking & Finance It fields a committed group of finance experts who seem to work 24/7 to really deliver a terrific service. The talented and skilful team has attained an enviable position in work on the negotiation, preparation and implementation of all manner of loan agreements in project, ship and syndicated financing. Capital Markets This team of talented lawyers has grown impressively in equity capital markets transactions and has retained some great clients, many of whom have traditionally chosen to work with Norway s other leading firms, revealed one source. Competition/Antitrust This firm s significant expansion in the competition arena during the past few years reflects the increasing volume of cases taken on by its M&A group. Commentators praise the group s quality work in M&A, with notable highlights including advising the Norwegian government on competition issues involved in the Statoil/Hydro merger. Corporate/M&A Selmer has created a tremendous and highly successful M&A business following a period of phenomenal growth in recent years. Sources applaud the firm s entrepreneurial spirit and keen client focus, saying the firm has done well to organise itself and get the most out of its resources, which include a strategy and finance advisory team and a staff of eminently qualified lawyers. Energy: Electricity Noted for its interesting and diverse workload, this electricity and renewable energy practice handles its fair share of hydroelectricity mandates, including the restructuring of hydropower companies and advising the Norwegian authorities on regulatory matters. Energy: Oil & Gas Selmer offers a high-quality and expedient legal service, according to clients, who benefit from the industry backgrounds of the senior partners at this firm Considered to be a very strong M&A firm, Selmer also acts for newcomers to the market, assisting with their entry to the NCS Real Estate Selmer is really standing out in real estate at the moment - it has a lot of people doing a top job there, say commentators, who note that this applies equally to its transactions practice, its real estate development group and its strong construction team. Tax While this tax practice is seen as extremely M&A-driven and enjoys an excellent reputation for the tax structuring of M&A transactions, the breadth of its expertise should not be overlooked; for instance, the firm has one of the largest VATfocused teams outside of the Big Four auditing firms. 8

9 Legal 500 rangeringer Banking & Finance Competition/Anti-trust Corporate/M&A Energy: Electricity, nuclear & renewables Energy: Oil & Gas Labour/Employment Real estate/construction Restructuring and insolvency Offshore construction/shipbuilding Tax 1: Anbefalt 2: Høyt anbefalt 3: Ledende 9

10 Årets profil Halvor Grov, partner og statsautorisert revisor, leder Selmers forretningsområde Finansiell analyse og transaksjonsstøtte. Tiden er kommet for å fremheve en medarbeider som har utmerket seg med sin spisskompetanse i Samtidig ønsker Selmer å sette fokus på et område selskapet er alene om å tilby i advokatbransjen Finansiell analyse og transaksjonsstøtte. Valget faller naturlig nok på lederen av forretningsområdet, Halvor Grov. Han leder et dynamisk team av økonomer og revisorer, med stor suksess. Finansiell analyse og transaksjonsstøtte har blitt et etterspurt og viktig forretningsområde for Selmer. Halvor nyter stor respekt fra sine kollegaer. Roy Slettvold, leder av forretningsområdet Energi, olje og gass, beskriver ham som tillitskapende, stødig og grundig, med glimt i øyet. Han er en inspirasjonskilde å jobbe med. En typisk lagspiller som aldri fremhever seg selv, og alltid leverer fremragende arbeid. Halvor har høy anerkjennelse hos kundene, sier Slettvold. Jobber bredt Halvor og teamet er ofte dypt involvert i transaksjoner som oppkjøp av selskaper. I denne sammenhengen foretar de en finansiell selskapsgjennomgang og analyse, og som oftest skjer dette i kombinasjon med en juridisk gjennomgang fra Selmers advokater. Selmer opplever at dette gir kunden en trygghet og et bedre produkt fordi man sitter med hele problemstillingen både den finansielle og den juridiske og det er derfor lettere å sikre at ingen problemstillinger faller mellom to stoler. Viktig for Terra-søksmål Da bostyrer Jon Skjørshammer i Selmer vurderte å gå til søksmål mot Citigroup i USA i Terra Securitieskonkursen for over 200 millioner dollar, var det Halvor og hans kolleger som analyserte investeringsproduktene Terra hadde solgt til de norske kommunene. Dette var helt avgjørende for å kunne konkludere om en slik rettssak hadde noe for seg. De analyserte oppbyggingen av disse svært kompliserte produktene. Deretter holdt de realiteten i produktene opp mot hvordan Citigroup presenterte produktene til sine kunder, deriblant Terra. Dette økonomiske grunnlaget ble så omgjort til en juridisk Navn: Halvor Grov Stilling: Partner og statsautorisert revisor Kompetanse: Bred erfaring og dyptgående bransjekunnskap innen kraftbransjen, transport og IKT. Grov har gjennomført en rekke komplekse verdivurderinger og finansielle selskapsgjennomganger, og har erfaring fra granskning av økonomiske misligheter. vurdering av om det var mulig å gå videre med søksmål, både av Selmers advokater og de amerikanske advokatene. I august 2009 ble Citigroup saksøkt av Terras konkursbo og Terra -kommunene for brudd på amerikansk verdipapirlov. Gode støttespillere Innenfor markedsanalyse foretar Halvor og teamet hans kjøpesumsberegninger og finansielle analyser. Dette gir et bedre totalbilde og nyttige innspill til advokatenes rådgivning. De gjør med andre ord advokatene bedre som advokater fordi de kan gjøre enda bedre vurderinger. Her ser vi en svært god synergieffekt, sier Halvor selv, og legger til: Det har vært et spennende år for oss. Vi ser at våre tjenester er etterspurt i markedet og jeg håper vi lykkes i å videreutvikle disse i fremtiden. 10

11 Nyansatte

12 Samfunnsansvar I Selmer har vi tro på at vi blir bedre rådgivere ved å delta i fora hvor vi kan bidra og påvirke så vel faglig som kommersielt. Samtidig er vi opptatt av å støtte opp om ulike grupper og initiativ med positivt samfunnsengasjement hvor vår satsing på unge, norske kunstnere har fått sin naturlige plass. Selmer har medlemmer i, og leder, flere lovutvalg og øvrige offentlige utvalg. Vi har også styreverv i ulike foreninger. Flere av våre advokater deltar i utvalg og komiteer, eller som foredragsholdere i ulike undervisningsopplegg, engasjert av Advokatforeningen og Juristenes Utdanningssenter. Ved å gjøre dette får vi være med å påvirke samfunnsutviklingen. Dette har alltid vært, og vil fortsette å være, viktig for oss. Støtter ideelle organisasjoner og studentene Som bidrag til vår samfunnsansvarsrolle tar vi pro bono-oppdrag for humanitære organisasjoner og foreninger. I 2009 støttet vi blant annet Aktiv mot kreft, Fontenehuset og Dissimilis. I året som har gått har vi sponset flere arrangementer rettet mot studentene. For fjerde gang på rad var vi hovedsponsor for Justivalen, en av Norges største studentfestivaler. Selmer sponset også Handelshøyskolens lag i Bergensbaneløpet. Kunst på agendaen Da Selmer flyttet kontorene til Tjuvholmen startet også et bevisst forhold til profilering av norsk kunst og design. Våre lokaler er utsmykket av syv unge lovende kunstnere. Et nytt kunstverk er innkjøpt i 2009 av skulptøren Mikkel Wettre. Wettre er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles Institutt for farge og School of Visual Arts i New York. Satsningen på ung norsk kunst og design har et tosidig mål. Vi og våre kunder får inspirerende omgivelser, og de unge norske kunstnerne får et permanent utstillingsvindu i et semi-offentlig miljø. Dette styrker kunstnernes grunnlag for å realisere sine prosjekter videre. Selmer har utarbeidet et kunsthefte som vi gir både ansatte og kunder. Vi håper dette kan inspirere andre bedrifter til å satse på unge norske kunstnere og designere og bidra til den videre utviklingen av norsk kunst og design i vårt samfunn. Mikkel Wettre står bak Selmers nye kunstverk som troner ved inngangspartiet. Wettre har i lengre tid utforsket papiret konseptuelt og som skulpturelt materiale. 12

13

14 Styrets beretning Selmers styre: Martin Jetlund, Andreas Rørvik, Kirsten Gracey, Steinar ter Jung (adm. dir.), Lars Weyer-Larsen, Jon Skjørshammer, Anne Kjølseth og Sverre S. Tysland Advokatfirmaet Selmer DA yter forretningsjuridisk rådgivning. Selmer er blant de største og mest anerkjente advokatfirma i Norge, og våre advokater, økonomer og revisorer besitter betydelig fagkompetanse og gode kunnskaper innen flere bransjer. Selskapet betjener kunder i inn- og utland. Selmers oppdragsmengde i 2009 har for en stor del vært innen områdene bank/finans, fast eiendom, industri, handel, corporate og insolvens/restrukturering. I Mergermarkets oversikt er Selmer blant de norske advokatfirmaene som har bistått ved flest transaksjoner i I mars 2010 kåret International Financial Law Review Selmer til The Lawfirm of the Year i Norge for 2010 for tredje gang på fire år. Selmer har i 2009 refokusert sin satsning i Russland gjennom en sterk Russian Desk i Oslo som også vil trekke på de beste eksterne ressurser og advokatfirma vi samarbeider med i det russiske markedet. Antall sykedager utgjorde 1320 tilsvarende 3,9 % av total arbeidstid i Selskapet har ikke hatt skader eller ulykker i Arbeidsmiljøet er godt. Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø. Selmer legger forholdene til rette for arbeidstakere av begge kjønn i alle stillingskategorier. Selskapet har en samlet kvinneandel på 48 % pr Blant ansatte fee-earners er 29 % kvinner, og fem av selskapets 38 deltakere er kvinner. Gjennom selskapets talent- og organisasjonsutviklingsprogram tilstrebes økt andel av kvinner blant ledende feeearners og deltakere. Selmer hadde totalt 182 medarbeidere ved årsskiftet. 14

15 Selmers medarbeidere deltar i offentlig lovutredningsutvalg, skriver faglige artikler mv. og deltar i FoU-prosjekter ved Universitet i Oslo. Vi utvikler metodikk innen selskapets hovedarbeidsområder og dybdeutredninger i enkeltoppdrag. Etterutdannelse og kompetanseoppbygging skjer i regi av Selmer- Skolen, selskapets eget utdannelsessenter og ved deltakelse i eksterne kurs og seminarer. Selmers omsetning i 2009 utgjorde kr 335,4 millioner mot kr 331,9 millioner i 2008, en økning på 1 %. Årsresultatet i 2009 ble kr 99,4 millioner mot tilsvarende kr 114,5 millioner i 2008, en reduksjon på 13 %. Det er i 2009 kostnadsført kr 33,4 millioner som godtgjørelse for deltakernes arbeidsinnsats mot kr 28,1 millioner i Det foreligger ved årsskiftet ikke uløste klagesaker, og det er ikke fremmet erstatningskrav mot selskapet. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Lavkonjunktur og lav vekst i USA, EU og enkelte land i Asia gir fortsatt usikre rammebetingelser for norsk økonomi. Selv om transaksjonsaktiviteten innen eiendom og corporate er økende, forventer styret usikkerhet om oppdragstilgangen fremover. Selskapets økonomiske og finansielle situasjon er god. Timereserven pr er bokført med kr. 12,4 millioner mot 19,2 millioner i Årsresultatet foreslås disponert i henhold til avtale. Oslo, 15. mars 2010 Sverre S. Tysland Styrets leder Anne Kjølseth Styremedlem Andreas Rørvik Styremedlem Jon Skjørshammer Styremedlem Lars Weyer-Larsen Styremedlem Martin Jetlund Styremedlem Kirsten Gracey Styremedlem Steinar ter Jung Adm. direktør 15

16 Regnskapstall (NOK 1000) Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Arbeidsgodtgjørelse deltakere Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Årsresultat Eiendeler Varige driftsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum egenkapital og gjeld

17 Partneroversikt B Bakko, Einar Berg, Asbjørn Berg, Even Brandi, Thomas S. Bugge, Nils C Christie, Lars Knem D Dahl, Anne-Blanca E Einstabland, Nils Kristian Endre, Knut S. Evensen, Harald G Grette, Einar Grov, Halvor H Herrem, Are I Iversen, Mads S C En FE T P FE P IR C TM En C C F TM B O Eu B C FA C C N Nordlie, Sverre Normann, Jeppe Normann, Kristin O Osberg, Anne Helene R Rasmussen, Dag Erik Refsum, Sverre J. Ringnes, Petter Rørvik, Andreas S Selmer, Christian Skjørshammer, Jon Slettvold, Roy M. Steinland, Bernt Olav Sulland, Svein T Tysland, Sverre S. V Vinje, Jon Vislie, Mikkel FE C A IR P TM rr C P HR-direktør C FA C C FE P FE B C H IR En C FA C P FE C En S FE J Johannessen, Harald Johansen, André Istad K Kjølseth, Anne S C En A B C Ru W Wetting, Thomas Reppe Weyer-Larsen, Lars With, Alexander Wærsten, Tine FE C FE B T S FE C En O M Mahieu, Katinka Michelet, Thomas G. Eu P TM C Ru Kompetanseområder A B C En Eu F Arbeidsliv Bank, finans og forsikring Corporate Energi, olje og gass EU, EØS og konkurranserett Familie, arv og skifte FE FA H IR Fast eiendom Finansiell analyse og transaksjonsstøtte Handel og industri Insolvens, restrukturering og granskning O P Ru S TM T Offentlig sektor Prosedyre Russland Skatt og avgift Telekom, media og teknologi Transport 17

18 Selmer 25 år I januar 1985 gikk fire advokater, Anne-Blanca Dahl, Eilif Torma, min tidligere fullmektig Morten Stang samt jeg selv, sammen og dannet et lite advokatfirma med navn Selmer, Stang, Dahl og Torma med lokaler på Fridtjof Nansens plass. I løpet av 25 år er dette firmaet blitt et av de absolutt ledende forretningsadvokatfirmaer i Norge. Hvordan har dette vært mulig? Allerede i løpet av vårt første driftsår ble de første enkle visjons- og verdibaserte strategiog handlingsplaner for videre utvikling og vekst utviklet og besluttet. Selv om vi sammen hadde et relativt godt kundegrunnlag blant privatpersoner og innen reklame, entertainment og i noen grad blant finansinstitusjoner, var det klart at kundeporteføljen måtte foredles. Og det skjedde ved bevisst rekruttering av nye kolleger med bakgrunn fra næringslivet. I 1989 skiftet firmaet navn til Selmer & Co., og vi måtte inn i større lokaler i Tordenskioldsgate. Gjennom målbevisst markedsføring økte kundebasen betydelig. Finanskrisen i begynnelsen av 90-tallet ga firmaet et løft gjennom satsing på insolvens og finansiell restrukturering. I 1993 måtte vi igjen flytte, denne gang til Kirkegaten. Plutselig var vi høsten 1994 toltalt ca. 50 medarbeidere. Vi sto ved et veivalg vi måtte tenke på hvordan vi skulle organisere oss. Og som første advokatfirma ansatte vi en adm. dir. som ble gitt alle de fullmakter en adm. dir. skal ha. I 1997 gikk veien til Aker Brygge og firmanavnet ble endret til Advokatfirmaet Selmer DA. Og 2002 var året da vi kunne virkeliggjøre vår tanke om verdien av et multidisiplinært fagmiljø, og økonomer ble innlemmet i virksomhet. Samme år ble også Selmers logo 1985: Ansatte 1985: 11 Omsetning 1985: Tre av de som var med helt fra oppstarten og er Partnere i dag: Anne-Blanca Dahl, Asbjørn Berg og Christian Selmer trondheimskontoret etablert. Med ca. 180 medarbeidere i ryggen måtte vi høsten 2008 igjen legge alt på flyttelasset og bevege oss, denne gang til nye fantastiske lokaler på Tjuvholmen. Og her har veksten fortsatt. Fremtiden vil kreve fortsatt evne til nytenkning, hardt arbeid og bevissthet om at kunnskapsbedriftens suksess er avhengig av faglig kvalitet, spennende oppgaver og et trygt sosialt miljø der den enkelte medarbeider trives og utvikler seg. Takk til alle dere som har vært med på denne spennende reisen så langt. Christian Selmer Gründer og Partner 18

19 Anders Smebye: Here Be Dragons (detalj). En del av utsmykningen i Selmers lokaler

20 Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo Besøksadresse: Tjuvholmen allé Oslo Tlf:

Årsrapport. Selmer i front

Årsrapport. Selmer i front Årsrapport 2007 Selmer i front Et godt år 1 2007 har vært et meget godt år for Selmer med mange spennende nye kunder og oppdrag. For å tilfredsstille etterspørselen har vi ansatt vel 40 meget kompetente

Detaljer

Vi har vært rådgiver i flere profilerte og krevende oppdrag hvorav enkelte vil bli nærmere kommentert senere i årsrapporten.

Vi har vært rådgiver i flere profilerte og krevende oppdrag hvorav enkelte vil bli nærmere kommentert senere i årsrapporten. 2 Et positivt år 2010 har vært et positivt år for Selmer. Første halvår var sterkere enn vanlig for mange av våre forretningsområder kanskje et oppdemmet behov for å agere positivt etter finanskrisen.

Detaljer

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

Sten på sten. Selmer har lang tradisjon i å representere

Sten på sten. Selmer har lang tradisjon i å representere 2 Sten på sten I 2011 fortsatte vi vårt langsiktige arbeid med å bygge firmaet sten på sten. Etter god vekst og historisk høy omsetning i 2010, klarte vi å opprettholde nivået omtrent på det samme i 2011.

Detaljer

Hvordan unngå russisk rulett i kreditorforhandlinger

Hvordan unngå russisk rulett i kreditorforhandlinger Hvordan unngå russisk rulett i kreditorforhandlinger - slik sikres verdier utenfor skifteretten Oslo 2. mars 2016 Ståle Gjengset Finansiell restrukturering andre prosesser som ligner: Den løpende restrukturering

Detaljer

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth mange talenter! Selmer én kultur Årsrapport 2006 Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no IV V Gode medarbeidere skaper gode resultater Høydepunkter

Detaljer

Advokatfirmaet Selmer DA

Advokatfirmaet Selmer DA selmer ÅRSRAPPORT 2012 selmer ÅRSRAPPORT 2012 Redaktør: Per Inge Sandvik Leirmo Design: Work in Progress / Torgeir Hjetland Foto: Mathias Fossum & Fred Jonny (s. 2, 8 og 18) Trykket av: Göteborgstryckeriet

Detaljer

Et hektisk år. Etter lang tids planlegging og forberedelser kunne vi i september flytte inn i nye og moderne lokaler på Tjuvholmen.

Et hektisk år. Etter lang tids planlegging og forberedelser kunne vi i september flytte inn i nye og moderne lokaler på Tjuvholmen. Et hektisk år 2008 har vært et utfordrende og hektisk år for Selmer. Første halvår var godt med ytterligere sterk vekst i kunder og oppdragsmengde. Andre halvår var noe svakere grunnet finanskrisen og

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Dette er oss. Hvem er du?

Dette er oss. Hvem er du? Dette er oss. Hvem er du? Å VÆRE ADVOKAT Å være advokat er mer enn å være jurist. Advokaten skal fremme rett og hindre urett på en måte som skaper verdier. I tillegg til den juridiske kompetansen må advokaten

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Innhold. Lysinstallasjon av Michael Schuster (2008)

Innhold. Lysinstallasjon av Michael Schuster (2008) Innhold Velkommen til BA-HR 3 Small teams for big matters 4 Ikke best for alle, men aller best for noen 6 Adresse Oslo, internasjonal tilnærming siden 1966 8 Til talentene Mange blir overrasket når de

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Vil du løse problemer ikke alle får til? FOTO OLE MUSKEN

Vil du løse problemer ikke alle får til? FOTO OLE MUSKEN STUDENT Vil du løse problemer ikke alle får til? FOTO OLE MUSKEN VIL DU BLI EN AV OSS? Vil du jobbe med noen av de beste advokatene i Norge? Vil du løse problemer som ikke alle får til? Vil du lære av

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Bedriftspresentasjon Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Program Onsdag 17.04.2013 12.15 14.00 Bedriftsbesøk Aarbakke AS 14.30-16.00 Bedriftsbesøk Årdal Maskinering

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS den 17. juni 2015 kl. 09.00 i Felix

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i London Opportunities AS den 15. juni 2015 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter,

Detaljer

M&A. Fusjoner og oppkjøp.

M&A. Fusjoner og oppkjøp. M&A Fusjoner og oppkjøp www.nffkurs.no FUSJONER OG OPPKJØP Kurs 2016 Norske Finansanalytikeres Forening tilbyr høsten 2016 et kurs i praktisk transaksjonsjus knyttet til M&A. Kurset fokuserer på relevant

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 17. juni 2015 kl. 14.00 i Felix

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA 4. februar 2015 LIV MONICA STUBHOLT Partner, Advokatfirmaet Hjort DA Om norsk-russisk handelskammer Offensiv satsning i krevende tider Medlemsbedrifter

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ikornnes 4. August 2014. Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Denne meldingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Recovery AS den 15. juni 2015 kl. 12.45 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3,

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans.

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans. Årsrapport 2012 Grette skyter fart! Økt synlighet i markedet ga sterk omsetningsvekst i 2012. Grette oppnådde i 2012 ca. 30% høyere omsetning enn året før. Dette er sterkt, både isolert sett og sammenlignet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Skipsholding 2 AS den 17. juni 2015 kl. 15.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009

Rapport for 2. kvartal 2009 Rapport for 2. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet beveget seg i 2. kvartal 2009 for første gang fra løpende underskudd til et overskudd

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere Tone Samuelsen 27.06.2014 AGENDA 1 WINTERSHALL NORGE AS ET LITE INNBLIKK 2 EN ORGANISASJON I VEKST MÅL OG AMBISJONER 3 REKRUTTERING AV HØYKOMPETENTE

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Advokatfirmaets kostnader til glede og til bekymring. Århus 21.september 2012 Trond Sandboe, CFO

Advokatfirmaets kostnader til glede og til bekymring. Århus 21.september 2012 Trond Sandboe, CFO Advokatfirmaets kostnader til glede og til bekymring Århus 21.september 2012 Trond Sandboe, CFO Konkurransesituasjonen i Norge (11 store) Omsetning MNOK Merk utvikling i ratio! - This market place is just

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding IV AS den 16. juni 2015 kl. 15.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Norwegian Renewable Energy Partners INTPOW your networking arena Erfaringer fra en Nettverksbygger

Norwegian Renewable Energy Partners INTPOW your networking arena Erfaringer fra en Nettverksbygger Norwegian Renewable Energy Partners INTPOW your networking arena Erfaringer fra en Nettverksbygger Line Amlund Hagen, 14. desember 2010 www.intpow.com VISJON INTPOW skal styrke det langsiktige grunnlaget

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Olje-, Gass- og Leverandørindustri

Olje-, Gass- og Leverandørindustri Olje-, Gass- og Leverandørindustri OLJE-, GASS- OG LEVERANDØRINDUSTRI Forsikring Bank og finans Olje og Gass Arbeidsrett Skatt og avgift M&A og kapitalforvaltning Energi IKT og Telekommunikasjon Bygg og

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 2. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning

Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning Paul Chaffey, Abelia Hvordan har det gått? Gigantisk redningsoperasjon med skattebetalerpenger Island er konkurs og

Detaljer

US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Hvorfor regelverket er av betydning for norske finansforetak

US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Hvorfor regelverket er av betydning for norske finansforetak US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Hvorfor regelverket er av betydning for norske finansforetak Hva er FATCA? Hva For de fleste finansforetak medfører FATCA en plikt til å rapportere spesifikk

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008

Rapport for 3. kvartal 2008 Rapport for 3. kvartal 2008 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 3. kvartal 2008 mottatt 18 100 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Eksportfinans Markedet Løsninger 2 EKSPORTFINANS LÅNEPORTEFØLJE INKLUDERER LÅN I 50

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

FORENKLING OG FOKUSERING

FORENKLING OG FOKUSERING FORENKLING OG FOKUSERING Lederutvikling i en mellomstor bedrift Eva Skille & Morten Müller-Nilssen 2 REVISED STRATEGY Flexible European generation and market operations International hydropower FOKUSERT

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Handelshøyskolen i Bodø. 18. august 2009 Konserndirektør Tom Høiberg

Handelshøyskolen i Bodø. 18. august 2009 Konserndirektør Tom Høiberg Handelshøyskolen i Bodø 18. august 2009 Konserndirektør Tom Høiberg Finanskrisen Terra Securities og kommunene Terra Gruppen og bankalliansen Finanskrisen Fra fjorårets foredrag i Bodø Markedsverdi for

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer