Anders Smebye: Here Be Dragons (detalj). En del av utsmykningen i Selmers lokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anders Smebye: Here Be Dragons (detalj). En del av utsmykningen i Selmers lokaler"

Transkript

1

2 Anders Smebye: Here Be Dragons (detalj). En del av utsmykningen i Selmers lokaler

3 Takk for tilliten! 2009 har vært et utfordrende og krevende år for Selmer. Første halvår var svakere enn vanlig grunnet etterslep av finanskrisen med fortsatt usikkerhet og avventende holdning i markedet. Andre halvår var noe bedre med vekst i kunder og oppdragsmengde. Året sett under ett ble det likevel en omsetningsvekst på 1 % i forhold til året før, noe vi etter forholdene er tilfredse med. Vi rekrutterte ytterligere dyktige medarbeidere i 2009, særlig advokatfullmektiger. Vi har restrukturert vår satsning mot det russiske markedet som nå betjenes gjennom en sterk Russian Desk i Oslo. Vi har i 2009 særlig hatt oppdrag innenfor restrukturering/insolvens, bank/finans/forsikring, eiendom, prosedyre, arbeidsliv og corporate. Det har vært færre oppdrag knyttet til oppkjøp, transaksjoner og børs/verdipapir, men vår relative andel av antall transaksjoner i det norske markedet har imidlertid økt noe i forhold til Vår langsiktige bygging av organisasjon og verdier har hatt markedsendringer og våre kunders krav for øyet. Vår gode bransje- og markedsforståelse, i kombinasjon med høy faglig spisskompetanse, er viktige elementer i vår kunderådgivning. Dette kombinert med kommersiell forståelse av kundens situasjon og god internasjonal erfaring, medfører en effektiv håndtering av det enkelte oppdrag. Vår satsning på finansiell rådgivning, hvor jurister og økonomer arbeider sammen for å løse kundens behov, gir i mange tilfeller et annet perspektiv og bedre rådgivning. Våre medarbeidere er blant de fremste innen sine fagfelt, og deres gjennomføringsevne og verdiskaping overfor våre kunder er en av Selmers viktigste suksessfaktorer. Vår tillit og anerkjennelse i markedet har vært økende de siste årene, hvilket også i 2009 har resultert i flere topprangeringer hos de internasjonale ratingbyråene. Det er med stolthet og glede at jeg i skrivende stund kan meddele at vi for tredje gang er blitt kåret til Law firm of the Year in Norway av International Financial Law Review for innovative Cross-border -oppdrag. Hvordan markedet vil utvikle seg i 2010 gjenstår å se, men med vår dynamiske forretningsmodell og spissede fagkompetanse er vi godt forberedt til å håndtere de ulike oppdragene våre kunder har behov for å få løst. Selmer kan i år feire 25 år, og i den anledning vil vi takke alle nye og gamle kunder for den tilliten dere har vist oss i vår spennende reise fra oppstarten på Fridtjof Nansens plass med 11 personer til innflytting på Tjuvholmen med 185 dyktige medarbeidere. Steinar ter Jung Administrerende direktør 3

4 Selmeråret Q1 Styrket prosedyreområde I 2008 startet Selmer en større satsning på prosedyre. I løpet av 2009 har området opplevd stor vekst og doblet omsetningen. Dette skyldes i stor grad en betydelig økning i oppdragsmengden innen voldgift. Prosedyreavdelingen består i dag av 24 dedikerte advokater med særlig kompetanse knyttet til tvister innen telekommunikasjon, IKT, immaterielle rettigheter, energi, fast eiendom, transaksjonsoppgjør, styreansvar/aksjonærforhold og arbeidsliv. Advokatene har bred erfaring fra store og omfattende voldgiftssaker som prosessfullmektiger og dommere. I tillegg håndteres til enhver tid prosedyreoppdrag over et bredt juridisk fagfelt for de alminnelige domstolene. Q2 Selmer bidro til ny lovendring Selmer har vært med å utvikle nye regler om struktur- og foretaksendringer i finansinstitusjoner som ikke er organisert i aksjeselskapsform. Det nye regelverket for sparebanker og gjensidige selskaper trådte i kraft 1. juli 2009, og er inntatt i finansieringsvirksomhetsloven. Selmer har vært med å utvikle nye modeller for sammenslutning, som nå er lovfestet. Av disse kan blant annet nevnes Tingvollmodellen, som ble benyttet ved Sparebanken Møres overtakelse av Tingvoll Sparebank, og Sparebanken Vests overtakelse av Sauda Sparebank. Selmer samarbeider for øvrig med flere andre sparebanker om kapital- og strukturendringer. 4

5 Selmer i media Totalt antall medieoppslag 2009: 858 Medieoppslag, fordeling pr. måned: Desember: 106 Januar: 20 November: 7 Februar: 4 Oktober: 16 Mars: 27 September: 27 April: 308 August: 218 Mai: 33 Juli: 79 Juni: 13 Mest omtalte saker hvor Selmer har hatt en sentral rolle: Terra Securities, Aker, The 5 Percent Community, Det norske oljeselskap, Notar, StatoilHydro, Citigroup 5

6 Selmeråret Q3 Årets største enkeltstående rettssak 10. august 2009 stevnet Selmer-advokat Jon Skjørshammer Citigroup Inc. m.fl. for den føderale domstolen i New York. Dette ble gjort på vegne av Terra Securities ASA, dets konkursbo og i samarbeid med syv norske kommuner. Med krav om erstatning for tap opp mot to milliarder norske kroner var saken den største enkeltstående rettsaken i Bakgrunnen for søksmålet var vesentlige feil og mangler ved strukturerte finansielle produkter Citigroup solgte gjennom Terra Securities ASA sommeren Et team fra Selmer, ledet av statsautorisert revisor Halvor Grov, sto bak de kompliserte vurderingene av både juridisk og finansiell karakter som dannet grunnlaget for søksmålet. Q4 Fusjon ga Norges nest største oljeselskap Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA vedtok i ekstraordinære generalforsamlinger 19. oktober 2009 å fusjonere selskapene. Selmer bisto her Det norske under hele fusjonsprosessen. Gjennom fusjonen forente Det norske og Aker Exploration en felles ambisjon om å skape et større og mer slagkraftig oljeselskap. Allerede fra fusjonen ble det nye selskapet det ubestridt nest største selskapet på norsk sokkel når det gjelder antall lisenser og operatørskap. Fusjonen ble gjennomført ved registrering i Foretaksregisteret den 22. desember

7 Våre medarbeidere Totalt antall ansatte: 182 Nyansatte: 16 Advokater: 114 Finansrådgivere: 9 Partnere Administrasjon Finansrådgivere Fullmektiger Advokater Ansatt ansvalige advokater Menn: 93 Kvinner: 89 God kjønnsfordeling skaper et bedre miljø. Vi ettersteber å finne en god balanse i hele organisasjonen og gjennom vårt talentprogram satser vi strategisk på våre kvinnelige ressurser. 7

8 Tillit i markedet Vi er svært stolte av å kunne meddele at Selmer nok en gang har blitt utnevnt som Law Firm of the Year for Norge 2010, av International Financial Law Review (IFLR). Prisen gis for internasjonale oppdrag, fortrinnsvis transaksjoner, som er løst på en innovativ måte. Selmer er også det advokatfirmaet i Norge som har økt mest i internasjonal anerkjennelse i Denne økningen er målt som fremgang i rangeringene som foretas av Chambers and Partners, Legal 500 og IFLR. Vi opplevde fremgang i totalt ni kategorier (fagområder), fordelt på disse tre internasjonale byråene. Advokatundersøkelsene bygger på innsendte rapporter og intervjuer med advokatfirmaene selv, samt intervjuer med kunder og konkurrenter. Her følger utdrag av omtaler fra Chambers and Partners: Banking & Finance It fields a committed group of finance experts who seem to work 24/7 to really deliver a terrific service. The talented and skilful team has attained an enviable position in work on the negotiation, preparation and implementation of all manner of loan agreements in project, ship and syndicated financing. Capital Markets This team of talented lawyers has grown impressively in equity capital markets transactions and has retained some great clients, many of whom have traditionally chosen to work with Norway s other leading firms, revealed one source. Competition/Antitrust This firm s significant expansion in the competition arena during the past few years reflects the increasing volume of cases taken on by its M&A group. Commentators praise the group s quality work in M&A, with notable highlights including advising the Norwegian government on competition issues involved in the Statoil/Hydro merger. Corporate/M&A Selmer has created a tremendous and highly successful M&A business following a period of phenomenal growth in recent years. Sources applaud the firm s entrepreneurial spirit and keen client focus, saying the firm has done well to organise itself and get the most out of its resources, which include a strategy and finance advisory team and a staff of eminently qualified lawyers. Energy: Electricity Noted for its interesting and diverse workload, this electricity and renewable energy practice handles its fair share of hydroelectricity mandates, including the restructuring of hydropower companies and advising the Norwegian authorities on regulatory matters. Energy: Oil & Gas Selmer offers a high-quality and expedient legal service, according to clients, who benefit from the industry backgrounds of the senior partners at this firm Considered to be a very strong M&A firm, Selmer also acts for newcomers to the market, assisting with their entry to the NCS Real Estate Selmer is really standing out in real estate at the moment - it has a lot of people doing a top job there, say commentators, who note that this applies equally to its transactions practice, its real estate development group and its strong construction team. Tax While this tax practice is seen as extremely M&A-driven and enjoys an excellent reputation for the tax structuring of M&A transactions, the breadth of its expertise should not be overlooked; for instance, the firm has one of the largest VATfocused teams outside of the Big Four auditing firms. 8

9 Legal 500 rangeringer Banking & Finance Competition/Anti-trust Corporate/M&A Energy: Electricity, nuclear & renewables Energy: Oil & Gas Labour/Employment Real estate/construction Restructuring and insolvency Offshore construction/shipbuilding Tax 1: Anbefalt 2: Høyt anbefalt 3: Ledende 9

10 Årets profil Halvor Grov, partner og statsautorisert revisor, leder Selmers forretningsområde Finansiell analyse og transaksjonsstøtte. Tiden er kommet for å fremheve en medarbeider som har utmerket seg med sin spisskompetanse i Samtidig ønsker Selmer å sette fokus på et område selskapet er alene om å tilby i advokatbransjen Finansiell analyse og transaksjonsstøtte. Valget faller naturlig nok på lederen av forretningsområdet, Halvor Grov. Han leder et dynamisk team av økonomer og revisorer, med stor suksess. Finansiell analyse og transaksjonsstøtte har blitt et etterspurt og viktig forretningsområde for Selmer. Halvor nyter stor respekt fra sine kollegaer. Roy Slettvold, leder av forretningsområdet Energi, olje og gass, beskriver ham som tillitskapende, stødig og grundig, med glimt i øyet. Han er en inspirasjonskilde å jobbe med. En typisk lagspiller som aldri fremhever seg selv, og alltid leverer fremragende arbeid. Halvor har høy anerkjennelse hos kundene, sier Slettvold. Jobber bredt Halvor og teamet er ofte dypt involvert i transaksjoner som oppkjøp av selskaper. I denne sammenhengen foretar de en finansiell selskapsgjennomgang og analyse, og som oftest skjer dette i kombinasjon med en juridisk gjennomgang fra Selmers advokater. Selmer opplever at dette gir kunden en trygghet og et bedre produkt fordi man sitter med hele problemstillingen både den finansielle og den juridiske og det er derfor lettere å sikre at ingen problemstillinger faller mellom to stoler. Viktig for Terra-søksmål Da bostyrer Jon Skjørshammer i Selmer vurderte å gå til søksmål mot Citigroup i USA i Terra Securitieskonkursen for over 200 millioner dollar, var det Halvor og hans kolleger som analyserte investeringsproduktene Terra hadde solgt til de norske kommunene. Dette var helt avgjørende for å kunne konkludere om en slik rettssak hadde noe for seg. De analyserte oppbyggingen av disse svært kompliserte produktene. Deretter holdt de realiteten i produktene opp mot hvordan Citigroup presenterte produktene til sine kunder, deriblant Terra. Dette økonomiske grunnlaget ble så omgjort til en juridisk Navn: Halvor Grov Stilling: Partner og statsautorisert revisor Kompetanse: Bred erfaring og dyptgående bransjekunnskap innen kraftbransjen, transport og IKT. Grov har gjennomført en rekke komplekse verdivurderinger og finansielle selskapsgjennomganger, og har erfaring fra granskning av økonomiske misligheter. vurdering av om det var mulig å gå videre med søksmål, både av Selmers advokater og de amerikanske advokatene. I august 2009 ble Citigroup saksøkt av Terras konkursbo og Terra -kommunene for brudd på amerikansk verdipapirlov. Gode støttespillere Innenfor markedsanalyse foretar Halvor og teamet hans kjøpesumsberegninger og finansielle analyser. Dette gir et bedre totalbilde og nyttige innspill til advokatenes rådgivning. De gjør med andre ord advokatene bedre som advokater fordi de kan gjøre enda bedre vurderinger. Her ser vi en svært god synergieffekt, sier Halvor selv, og legger til: Det har vært et spennende år for oss. Vi ser at våre tjenester er etterspurt i markedet og jeg håper vi lykkes i å videreutvikle disse i fremtiden. 10

11 Nyansatte

12 Samfunnsansvar I Selmer har vi tro på at vi blir bedre rådgivere ved å delta i fora hvor vi kan bidra og påvirke så vel faglig som kommersielt. Samtidig er vi opptatt av å støtte opp om ulike grupper og initiativ med positivt samfunnsengasjement hvor vår satsing på unge, norske kunstnere har fått sin naturlige plass. Selmer har medlemmer i, og leder, flere lovutvalg og øvrige offentlige utvalg. Vi har også styreverv i ulike foreninger. Flere av våre advokater deltar i utvalg og komiteer, eller som foredragsholdere i ulike undervisningsopplegg, engasjert av Advokatforeningen og Juristenes Utdanningssenter. Ved å gjøre dette får vi være med å påvirke samfunnsutviklingen. Dette har alltid vært, og vil fortsette å være, viktig for oss. Støtter ideelle organisasjoner og studentene Som bidrag til vår samfunnsansvarsrolle tar vi pro bono-oppdrag for humanitære organisasjoner og foreninger. I 2009 støttet vi blant annet Aktiv mot kreft, Fontenehuset og Dissimilis. I året som har gått har vi sponset flere arrangementer rettet mot studentene. For fjerde gang på rad var vi hovedsponsor for Justivalen, en av Norges største studentfestivaler. Selmer sponset også Handelshøyskolens lag i Bergensbaneløpet. Kunst på agendaen Da Selmer flyttet kontorene til Tjuvholmen startet også et bevisst forhold til profilering av norsk kunst og design. Våre lokaler er utsmykket av syv unge lovende kunstnere. Et nytt kunstverk er innkjøpt i 2009 av skulptøren Mikkel Wettre. Wettre er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles Institutt for farge og School of Visual Arts i New York. Satsningen på ung norsk kunst og design har et tosidig mål. Vi og våre kunder får inspirerende omgivelser, og de unge norske kunstnerne får et permanent utstillingsvindu i et semi-offentlig miljø. Dette styrker kunstnernes grunnlag for å realisere sine prosjekter videre. Selmer har utarbeidet et kunsthefte som vi gir både ansatte og kunder. Vi håper dette kan inspirere andre bedrifter til å satse på unge norske kunstnere og designere og bidra til den videre utviklingen av norsk kunst og design i vårt samfunn. Mikkel Wettre står bak Selmers nye kunstverk som troner ved inngangspartiet. Wettre har i lengre tid utforsket papiret konseptuelt og som skulpturelt materiale. 12

13

14 Styrets beretning Selmers styre: Martin Jetlund, Andreas Rørvik, Kirsten Gracey, Steinar ter Jung (adm. dir.), Lars Weyer-Larsen, Jon Skjørshammer, Anne Kjølseth og Sverre S. Tysland Advokatfirmaet Selmer DA yter forretningsjuridisk rådgivning. Selmer er blant de største og mest anerkjente advokatfirma i Norge, og våre advokater, økonomer og revisorer besitter betydelig fagkompetanse og gode kunnskaper innen flere bransjer. Selskapet betjener kunder i inn- og utland. Selmers oppdragsmengde i 2009 har for en stor del vært innen områdene bank/finans, fast eiendom, industri, handel, corporate og insolvens/restrukturering. I Mergermarkets oversikt er Selmer blant de norske advokatfirmaene som har bistått ved flest transaksjoner i I mars 2010 kåret International Financial Law Review Selmer til The Lawfirm of the Year i Norge for 2010 for tredje gang på fire år. Selmer har i 2009 refokusert sin satsning i Russland gjennom en sterk Russian Desk i Oslo som også vil trekke på de beste eksterne ressurser og advokatfirma vi samarbeider med i det russiske markedet. Antall sykedager utgjorde 1320 tilsvarende 3,9 % av total arbeidstid i Selskapet har ikke hatt skader eller ulykker i Arbeidsmiljøet er godt. Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø. Selmer legger forholdene til rette for arbeidstakere av begge kjønn i alle stillingskategorier. Selskapet har en samlet kvinneandel på 48 % pr Blant ansatte fee-earners er 29 % kvinner, og fem av selskapets 38 deltakere er kvinner. Gjennom selskapets talent- og organisasjonsutviklingsprogram tilstrebes økt andel av kvinner blant ledende feeearners og deltakere. Selmer hadde totalt 182 medarbeidere ved årsskiftet. 14

15 Selmers medarbeidere deltar i offentlig lovutredningsutvalg, skriver faglige artikler mv. og deltar i FoU-prosjekter ved Universitet i Oslo. Vi utvikler metodikk innen selskapets hovedarbeidsområder og dybdeutredninger i enkeltoppdrag. Etterutdannelse og kompetanseoppbygging skjer i regi av Selmer- Skolen, selskapets eget utdannelsessenter og ved deltakelse i eksterne kurs og seminarer. Selmers omsetning i 2009 utgjorde kr 335,4 millioner mot kr 331,9 millioner i 2008, en økning på 1 %. Årsresultatet i 2009 ble kr 99,4 millioner mot tilsvarende kr 114,5 millioner i 2008, en reduksjon på 13 %. Det er i 2009 kostnadsført kr 33,4 millioner som godtgjørelse for deltakernes arbeidsinnsats mot kr 28,1 millioner i Det foreligger ved årsskiftet ikke uløste klagesaker, og det er ikke fremmet erstatningskrav mot selskapet. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Lavkonjunktur og lav vekst i USA, EU og enkelte land i Asia gir fortsatt usikre rammebetingelser for norsk økonomi. Selv om transaksjonsaktiviteten innen eiendom og corporate er økende, forventer styret usikkerhet om oppdragstilgangen fremover. Selskapets økonomiske og finansielle situasjon er god. Timereserven pr er bokført med kr. 12,4 millioner mot 19,2 millioner i Årsresultatet foreslås disponert i henhold til avtale. Oslo, 15. mars 2010 Sverre S. Tysland Styrets leder Anne Kjølseth Styremedlem Andreas Rørvik Styremedlem Jon Skjørshammer Styremedlem Lars Weyer-Larsen Styremedlem Martin Jetlund Styremedlem Kirsten Gracey Styremedlem Steinar ter Jung Adm. direktør 15

16 Regnskapstall (NOK 1000) Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Arbeidsgodtgjørelse deltakere Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Årsresultat Eiendeler Varige driftsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum egenkapital og gjeld

17 Partneroversikt B Bakko, Einar Berg, Asbjørn Berg, Even Brandi, Thomas S. Bugge, Nils C Christie, Lars Knem D Dahl, Anne-Blanca E Einstabland, Nils Kristian Endre, Knut S. Evensen, Harald G Grette, Einar Grov, Halvor H Herrem, Are I Iversen, Mads S C En FE T P FE P IR C TM En C C F TM B O Eu B C FA C C N Nordlie, Sverre Normann, Jeppe Normann, Kristin O Osberg, Anne Helene R Rasmussen, Dag Erik Refsum, Sverre J. Ringnes, Petter Rørvik, Andreas S Selmer, Christian Skjørshammer, Jon Slettvold, Roy M. Steinland, Bernt Olav Sulland, Svein T Tysland, Sverre S. V Vinje, Jon Vislie, Mikkel FE C A IR P TM rr C P HR-direktør C FA C C FE P FE B C H IR En C FA C P FE C En S FE J Johannessen, Harald Johansen, André Istad K Kjølseth, Anne S C En A B C Ru W Wetting, Thomas Reppe Weyer-Larsen, Lars With, Alexander Wærsten, Tine FE C FE B T S FE C En O M Mahieu, Katinka Michelet, Thomas G. Eu P TM C Ru Kompetanseområder A B C En Eu F Arbeidsliv Bank, finans og forsikring Corporate Energi, olje og gass EU, EØS og konkurranserett Familie, arv og skifte FE FA H IR Fast eiendom Finansiell analyse og transaksjonsstøtte Handel og industri Insolvens, restrukturering og granskning O P Ru S TM T Offentlig sektor Prosedyre Russland Skatt og avgift Telekom, media og teknologi Transport 17

18 Selmer 25 år I januar 1985 gikk fire advokater, Anne-Blanca Dahl, Eilif Torma, min tidligere fullmektig Morten Stang samt jeg selv, sammen og dannet et lite advokatfirma med navn Selmer, Stang, Dahl og Torma med lokaler på Fridtjof Nansens plass. I løpet av 25 år er dette firmaet blitt et av de absolutt ledende forretningsadvokatfirmaer i Norge. Hvordan har dette vært mulig? Allerede i løpet av vårt første driftsår ble de første enkle visjons- og verdibaserte strategiog handlingsplaner for videre utvikling og vekst utviklet og besluttet. Selv om vi sammen hadde et relativt godt kundegrunnlag blant privatpersoner og innen reklame, entertainment og i noen grad blant finansinstitusjoner, var det klart at kundeporteføljen måtte foredles. Og det skjedde ved bevisst rekruttering av nye kolleger med bakgrunn fra næringslivet. I 1989 skiftet firmaet navn til Selmer & Co., og vi måtte inn i større lokaler i Tordenskioldsgate. Gjennom målbevisst markedsføring økte kundebasen betydelig. Finanskrisen i begynnelsen av 90-tallet ga firmaet et løft gjennom satsing på insolvens og finansiell restrukturering. I 1993 måtte vi igjen flytte, denne gang til Kirkegaten. Plutselig var vi høsten 1994 toltalt ca. 50 medarbeidere. Vi sto ved et veivalg vi måtte tenke på hvordan vi skulle organisere oss. Og som første advokatfirma ansatte vi en adm. dir. som ble gitt alle de fullmakter en adm. dir. skal ha. I 1997 gikk veien til Aker Brygge og firmanavnet ble endret til Advokatfirmaet Selmer DA. Og 2002 var året da vi kunne virkeliggjøre vår tanke om verdien av et multidisiplinært fagmiljø, og økonomer ble innlemmet i virksomhet. Samme år ble også Selmers logo 1985: Ansatte 1985: 11 Omsetning 1985: Tre av de som var med helt fra oppstarten og er Partnere i dag: Anne-Blanca Dahl, Asbjørn Berg og Christian Selmer trondheimskontoret etablert. Med ca. 180 medarbeidere i ryggen måtte vi høsten 2008 igjen legge alt på flyttelasset og bevege oss, denne gang til nye fantastiske lokaler på Tjuvholmen. Og her har veksten fortsatt. Fremtiden vil kreve fortsatt evne til nytenkning, hardt arbeid og bevissthet om at kunnskapsbedriftens suksess er avhengig av faglig kvalitet, spennende oppgaver og et trygt sosialt miljø der den enkelte medarbeider trives og utvikler seg. Takk til alle dere som har vært med på denne spennende reisen så langt. Christian Selmer Gründer og Partner 18

19 Anders Smebye: Here Be Dragons (detalj). En del av utsmykningen i Selmers lokaler

20 Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo Besøksadresse: Tjuvholmen allé Oslo Tlf:

Vi har vært rådgiver i flere profilerte og krevende oppdrag hvorav enkelte vil bli nærmere kommentert senere i årsrapporten.

Vi har vært rådgiver i flere profilerte og krevende oppdrag hvorav enkelte vil bli nærmere kommentert senere i årsrapporten. 2 Et positivt år 2010 har vært et positivt år for Selmer. Første halvår var sterkere enn vanlig for mange av våre forretningsområder kanskje et oppdemmet behov for å agere positivt etter finanskrisen.

Detaljer

Årsrapport. Selmer i front

Årsrapport. Selmer i front Årsrapport 2007 Selmer i front Et godt år 1 2007 har vært et meget godt år for Selmer med mange spennende nye kunder og oppdrag. For å tilfredsstille etterspørselen har vi ansatt vel 40 meget kompetente

Detaljer

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

Hvordan unngå russisk rulett i kreditorforhandlinger

Hvordan unngå russisk rulett i kreditorforhandlinger Hvordan unngå russisk rulett i kreditorforhandlinger - slik sikres verdier utenfor skifteretten Oslo 2. mars 2016 Ståle Gjengset Finansiell restrukturering andre prosesser som ligner: Den løpende restrukturering

Detaljer

Sten på sten. Selmer har lang tradisjon i å representere

Sten på sten. Selmer har lang tradisjon i å representere 2 Sten på sten I 2011 fortsatte vi vårt langsiktige arbeid med å bygge firmaet sten på sten. Etter god vekst og historisk høy omsetning i 2010, klarte vi å opprettholde nivået omtrent på det samme i 2011.

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no

Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth mange talenter! Selmer én kultur Årsrapport 2006 Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no IV V Gode medarbeidere skaper gode resultater Høydepunkter

Detaljer

KONTROLL PÅ DINE DATA En forutsetning for vellykket digitalisering. Nils Kristian Einstabland Digital oktober 2017

KONTROLL PÅ DINE DATA En forutsetning for vellykket digitalisering. Nils Kristian Einstabland Digital oktober 2017 KONTROLL PÅ DINE DATA En forutsetning for vellykket digitalisering Nils Kristian Einstabland Digital 2017 19. oktober 2017 Ikke lett å holde oversikt over dataene i dette virvaret... Utlegg Timereg. Salgsstøtte

Detaljer

Advokatfirmaet Selmer DA

Advokatfirmaet Selmer DA selmer ÅRSRAPPORT 2012 selmer ÅRSRAPPORT 2012 Redaktør: Per Inge Sandvik Leirmo Design: Work in Progress / Torgeir Hjetland Foto: Mathias Fossum & Fred Jonny (s. 2, 8 og 18) Trykket av: Göteborgstryckeriet

Detaljer

Et hektisk år. Etter lang tids planlegging og forberedelser kunne vi i september flytte inn i nye og moderne lokaler på Tjuvholmen.

Et hektisk år. Etter lang tids planlegging og forberedelser kunne vi i september flytte inn i nye og moderne lokaler på Tjuvholmen. Et hektisk år 2008 har vært et utfordrende og hektisk år for Selmer. Første halvår var godt med ytterligere sterk vekst i kunder og oppdragsmengde. Andre halvår var noe svakere grunnet finanskrisen og

Detaljer

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Bedriftspresentasjon Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Program Onsdag 17.04.2013 12.15 14.00 Bedriftsbesøk Aarbakke AS 14.30-16.00 Bedriftsbesøk Årdal Maskinering

Detaljer

Who's next? Finansiell restrukturering hva, hvorfor, hvordan? Ståle Gjengset

Who's next? Finansiell restrukturering hva, hvorfor, hvordan? Ståle Gjengset Who's next? Finansiell restrukturering hva, hvorfor, hvordan? Ståle Gjengset Trysil, 11. mars 2017 Finansiell restrukturering andre prosesser som ligner: Den løpende restrukturering kontrakter, ansatte,

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Dette er oss. Hvem er du?

Dette er oss. Hvem er du? Dette er oss. Hvem er du? Å VÆRE ADVOKAT Å være advokat er mer enn å være jurist. Advokaten skal fremme rett og hindre urett på en måte som skaper verdier. I tillegg til den juridiske kompetansen må advokaten

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ikornnes 4. August 2014. Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Denne meldingen

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Innhold. Lysinstallasjon av Michael Schuster (2008)

Innhold. Lysinstallasjon av Michael Schuster (2008) Innhold Velkommen til BA-HR 3 Small teams for big matters 4 Ikke best for alle, men aller best for noen 6 Adresse Oslo, internasjonal tilnærming siden 1966 8 Til talentene Mange blir overrasket når de

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Vil du løse problemer ikke alle får til? FOTO OLE MUSKEN

Vil du løse problemer ikke alle får til? FOTO OLE MUSKEN STUDENT Vil du løse problemer ikke alle får til? FOTO OLE MUSKEN VIL DU BLI EN AV OSS? Vil du jobbe med noen av de beste advokatene i Norge? Vil du løse problemer som ikke alle får til? Vil du lære av

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS den 17. juni 2015 kl. 09.00 i Felix

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

GOD JOBB - GODE FORELDRE?

GOD JOBB - GODE FORELDRE? GOD JOBB - GODE FORELDRE? KAN PARTNERKARRIERE OG FAMILIE KOMBINERES? GEIR MIKALSEN, MARKEDSSJEF BERGEN NÆRINGSRÅD Hvorfor så få kvinnelige partnere? Kartlegging av kjønnsbalansen i advokatfirma og rådgivningsselskaper

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i London Opportunities AS den 15. juni 2015 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter,

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Recovery AS den 15. juni 2015 kl. 12.45 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Advokatfirmaets kostnader til glede og til bekymring. Århus 21.september 2012 Trond Sandboe, CFO

Advokatfirmaets kostnader til glede og til bekymring. Århus 21.september 2012 Trond Sandboe, CFO Advokatfirmaets kostnader til glede og til bekymring Århus 21.september 2012 Trond Sandboe, CFO Konkurransesituasjonen i Norge (11 store) Omsetning MNOK Merk utvikling i ratio! - This market place is just

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 RAPPORTENS HOVEDFUNN En stor næring i seg selv men enda «større» som kunnskapsinfrastruktur for resten av næringslivet og offentlig sektor 200 mrd. kroner i omsetning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Skipsholding 2 AS den 17. juni 2015 kl. 15.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

M&A. Fusjoner og oppkjøp.

M&A. Fusjoner og oppkjøp. M&A Fusjoner og oppkjøp www.nffkurs.no FUSJONER OG OPPKJØP Kurs 2016 Norske Finansanalytikeres Forening tilbyr høsten 2016 et kurs i praktisk transaksjonsjus knyttet til M&A. Kurset fokuserer på relevant

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 17. juni 2015 kl. 14.00 i Felix

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere Tone Samuelsen 27.06.2014 AGENDA 1 WINTERSHALL NORGE AS ET LITE INNBLIKK 2 EN ORGANISASJON I VEKST MÅL OG AMBISJONER 3 REKRUTTERING AV HØYKOMPETENTE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding IV AS den 16. juni 2015 kl. 15.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA

HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA HANDEL OG NÆRINGSLIV - NÅR JUSSEN BLIR UTENRIKSPOLITISK TEMA 4. februar 2015 LIV MONICA STUBHOLT Partner, Advokatfirmaet Hjort DA Om norsk-russisk handelskammer Offensiv satsning i krevende tider Medlemsbedrifter

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Å lykkes med et skoleprosjekt

Å lykkes med et skoleprosjekt Å lykkes med et skoleprosjekt Sandvika, 24.09.2008 v/gro Kjersti Gytri rektor Eventyret i skogen.. Bakkeløkka ungdomsskole Åpnet høsten 2002 Ligger på Fagerstrand på Nesodden 270 elever Skolebyggprisen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans.

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans. Årsrapport 2012 Grette skyter fart! Økt synlighet i markedet ga sterk omsetningsvekst i 2012. Grette oppnådde i 2012 ca. 30% høyere omsetning enn året før. Dette er sterkt, både isolert sett og sammenlignet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 Vi tenker som deg. DELÅRSRAPPORT Om Instabank ASA Instabank er en ny norsk digital bank med kontor på Skøyen i Oslo. Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009

Rapport for 2. kvartal 2009 Rapport for 2. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet beveget seg i 2. kvartal 2009 for første gang fra løpende underskudd til et overskudd

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

LEDERE MED PASJON OG TEKNOLOGI NYSGJERRIGHET. Copyright 2012 Allinnovation All Rights Reserved.

LEDERE MED PASJON OG TEKNOLOGI NYSGJERRIGHET. Copyright 2012 Allinnovation All Rights Reserved. LEDERE MED PASJON OG TEKNOLOGI NYSGJERRIGHET Litt om meg Arbeidsliv: Gründer Allinnovation & Partner Radgiverne Global Produkt Direktør Digital Government og Direktør Innovasjon, Læring og Teknologi i

Detaljer

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg Capital Markets Day 2006 Finansiell status CFO Arne Solberg WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG September 20, 2006 1 Agenda Kongsberg Gruppen et world class teknologiselskap

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 2. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter?

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Finansiering av de store teknologiløftene Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Jon Trygve Berg Siv.Ing Autorisert Finansanalytiker Enova Januar 2018 Sarsia

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Hvorfor regelverket er av betydning for norske finansforetak

US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Hvorfor regelverket er av betydning for norske finansforetak US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Hvorfor regelverket er av betydning for norske finansforetak Hva er FATCA? Hva For de fleste finansforetak medfører FATCA en plikt til å rapportere spesifikk

Detaljer